Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i Kapittel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60"

Transkript

1 Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i Kapittel Saksnr. Fylke Hovedsøker Medsøker Samhandlingsprosjekt Kontaktperson Kommentarer Tilskudd /6755 Finnmark Helse Finnmark HF v/ DPS Vest- Finnmark 2 09/5266 Finnmark Helse Finnmark HF v/dps Øst- Finnmark Alta Tana, Vardø og Sør- Varanger Kartlegge og sikre tidlig intervenering overfor unge med alvorlige psykiske lidelser alene eller i kombinasjon med ruslidelser Ambulant tverrfaglig team for unge mellom 15 og 30 år som har eller er i fare for å utvikle med alvorlige psykiske lidelser, eventuelt kombinert med rusmisbruk. Team fra DPS og lokale prosjektarbeidere i ne Robert Kechter se-finnmark. Elin Henriksen se-finnmark. Åse Mathisen Holberg Ase.mathisen.holbe (siste prosjektår) 3 11/3257 Troms Tromsø Universitetssykehuset i Nord- Norge og Karlsøy Utredning av etterbehandling innen psykisk helse med målsetting om å forslå forankring, dimensjonering og faglig tilnærming i tiltaket. Trond Brattland omso.. Tore Ødegård mso.. Ny /3116 Nordland Helgelands- HF Rana Knytte spesialisthelsetjeneste psykiatri mer direkte til kommunale arenaer. 50 % psykiater til voksne, 50 % psykolog til barn og unge. Lettere tilgjengelighet til spesialisert bistand. Samarbeid om brukerstyrte senger inn i prosjektet fra 2011 Sissel Forbergskog set. Svein Kolstad /2257 Nordland Nordlandssykehuset HF Bodø, Fauske, Beiarn, Gildskål, Meløy, Evaluere eksisterende samhandling ovenfor målgruppen. Utvikle bedre samarbeidsavtaler. Øke kompetanse Ian Dawson Trekker fra ubrukte midler Utbetaling

2 Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og brukermedvirkning. Utvikle verktøy og gjenmføre kartlegging. Randi Meland h. Innstiller på kr /2393 Nordland Vestvågøy Nordlandssykehuset HF. Moskenes og Flakstad Helsesamarbeid i Vest-Lofoten. Videreføre prosjekt psykisk helse og rus etter avsluttet forprosjekt som har identifisert samhandlingsutfordringer. Nils Olav Hagen stvagoy.. Solrun Holm agoy.. Ny /2749 Nordland Brønnøy Psykiatrisk senter Ytre Helgeland, Helgelandssykehuset HF, NAV Brønnøy og Vevelstad Flerfaglig og helhetlig satsning på rus og psykisk helse-feltet, bedre samhandling, kompetanseheving, ressursgruppe i skolen Aud Helene Dragland aud.helene.draglan ne. Anita Strand oy.. Ny /2990 Nord- 9 10/2210 Nord- Helse Nord- HF Stjørdal Samarbeidsutvalget for ne i Nord- 27 r Levanger, DPS Stjørdal, Mental Helse, RIO Utvikle og implementere forpliktende samhandlingsmodeller mellom brukerne, ne, NAV og HF for å ivareta målgruppen på en hensiktsmessig måte. Konkretisere tiltak basert på gjenmført kartlegging som beskriver behandlings- og samhandlingsprosesser, brukermedvirkning og kompetanseheving. Etablere et forum for å identifisere områder hvor samhandlingen kan økes og bedres, utvikle modeller og samarbeidsavtaler, samarbeid rundt personer i krise/ akutte tilstander. Utvikle rutiner for arbeid med individuelle planer Olav Bremnes Bernt Harald Opdal Rune Hyldmo dal.. Ann Inger Leirtrø nt

3 10 10/2266 Sør- Trondheim Malvik, Melhus og Klæbu og St.Olavs hospital, Divisjon psykisk helsevern Prosjekt 2009: Etterbehandling av sykehusinnlagte psykiatriske pasienter i kommunalt helsehus. Prosjekt /11: vitenskapelig evaluering av etterbehandling i Leistad Helsehus. Eirik Roos m.. Helge Garåsen ndheim..n o 11 10/2045 Sør- Sør- St. Olavs hospital St. Olavs hospital Fosen DMS, Nidaros DPS og ne Fosen, Leksvik og Verran Trondheim, Malvik, Rissa, Bjugn, Ørland, Åfjord og Roan Utvikle ambulant akutt/kriseoppfølging i Fosenne. Videreutvikle det eksisterende PARTteamet i Trondheim. Utvide opptaksområdet, utvikle nye samhandlingsmodeller, sikre kontinuitet i oppfølging av målgruppen Trine Wætten v. Vivi Ann Stephansen vivi.ann.stephanse Prosjektene ses under ett /2978 Møre og Romsdal Helse Sunnmøre HF v/ Volda DPS Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Vanylven og Sande Styrke tjenestetilbud og tverrfaglig samhandling for personer med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgpphold. Aud Solheim sunnmore.no Kjell Arne Dimmen helse-sunnmøre /3070 Møre og Romsdal Ålesund Helse Sunnmøre HF Utvikle arbeidet med individuelle planer som samarbeidsverktøy. Utvikle alternative samhandlingsrutiner mellom og HF med vektlegging av brukerperspektivet Lisbeth Slyngstad alesund.. Reidun T. Vikan und.., avsluttes i /3069 Sogn og Fjordane Helse Førde HF v/ Nordfjord Psykiatrisenter Eid, Stryn, Vågsøy, Gloppen, Selje og Nettverk for psykisk helsearbeid i Nordfjord - tilskudd til 20 % mastergradsstilling/forskning på effekt Otto Drage else-forde. 3

4 (NPS) 15 09/2924 Hordaland Helse Fonna HF v/ Stord DPS Hornindal. NAV Stord, Tysnes, Fitjar og Bømlo av kompetanseheving og nettverksgrupper/samhandlingsmøter ift oppfølging av målgruppen Samhandlingsteam - alternativ til ACT-modell i opptaksområde på innbyggere Eivind Grasdal se-fonna. Marlen Kjempenes 16 09/5380 Hordaland Helse Bergen HF v/psykiatrisk divisjon Lindås og Knarvik videregående skole Etablere formelle strukturer for samhandling for å identifisere og gi tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som har eller er i fare for å utvikle alvorlige psykiske lidelser, eventuelt kombinert med rusmisbruk. Redusere drop-out fra skole, lavterskel psykologtilbud i skolen. Magne Ivar Furevik se-bergen. Bjørn Brunborg lse-bergen /5381 Hordaland Helse Bergen HF Bjørgvin DPS, avd. Nordhordland i Nordhordland v/regionrådet Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland, spesialister fra DPS arbeider sammen med legevakt/r om konsultasjoner og hjemmebesøk. Teamet disponerer akuttseng i DPS (alternativ til PAM) Sissel Horten e-bergen. Gro Fanebust e-bergen /2791 Hordaland Helse Bergen HF v/psykiatrisk divisjon Bergen ved to sykehjem Utvikling/videreutvikling av nye samhandlingsmodeller, et multisenter kompetansehevingsprosjekt mellom alderspsykiatriske avdelinger og sykehjem Jorunn O.Alvik Torgauten helsebergen. Ny /2926 Rogaland Helse Stavanger HF v/ryfylke DPS Forsand, Strand og Hjelmeland Samhandlingsprosjekt DPS og r samt samhandlingsnettverk inkl. veiledning Roar Norås /2925 Rogaland Helse Stavanger HF 18 r i opptaksområdet SAMSONE- prosjektet videreføres. Samarbeid om botiltak og ambulant oppfølging av brukere (samsonepasienter) Inger Sørlie Solberg

5 21 10/2176 Rogaland Lund Sjukehuset i Stavanger avd. Unge Voksne, Dalane DPS, ne Bjerkheim og Sokndal 22 11/3172 Rogaland Stavanger universitetssykehus Psykiatrisk divisjon Sola, Kriminalomsorgen Sør-Vest, NAV Rogaland Oppsøkende behandlingsteam Dalane (OBD) Samarbeidsprosjekt 1. og 2. linjen, kartlegge i. Delvis ACT metodikk, etablere OBD-teamet Tidlig intervensjon unge voksne med psykiske plager og begynnende kriminalitet. Trond A. Skjæveland une. Inger Sørlie Solberg Håkan Nordin s Ny /2612 Rogaland Karmøy Helse Fonna, Mental Helse Karmøy, fastleger Forbedre samhandling ved å identifisere utsatte områder innen psykisk helse og rusfeltet May Doris Fagerland mune. Ny Knut Arne Fagerland une /3182 Hedmark Åsnes Kongsvinger DPS Bedre samarbeid for VIP-pasientene. Samhandlingsteam tilpasset lokale forhold 25 09/3181 Hedmark Grue Kongsvinger DPS Bedre samarbeid for VIP-pasientene. Samhandlingsteam tilpasset lokale forhold Sverre Jørgensen asnes.. Toril Gundersen nes.. Sverre Jørgensen asnes.. Gry Øvergård

6 26 10/2285 Hedmark Kongsvinger Innlandet HF Bedre samhandling gjenm ansettelse av koordinator, utvikle samhandlingsmodeller Pål Gorseth vinger.. Grethe Løken gsvinger /2532 Oppland Innlandet HF v/ Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri, Toten DPS og Gjøvik DPS Østre Toten Samhandling mellom sykehusavdeling, DPS og. Sikre helhetlig oppfølging for personer i målgruppen. Torfinn Hynnekleiv Torfinn.hynnekleive Kari Kolby Myhren /3004 Oppland Innlandet HF 29 10/2167 Oppland Fekjær psykiatriske senter, Innlandet HF Lillehammer og Nord-Fron Sør-Aurdal, NAV, Husbanken Utvikling av behandlingslinje/ behandlingsnettverk for gravide/foreldre (til spedbarn) med rusproblematikk og/eller alvorlig psykisk lidelse Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom, DPS og sykehus. Oppfølging av forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til samhandling Kjell Tangerud ehuset-innlandet. Maria Selmer-Olsen Mortensen mmune. Bernhard Nilsen ekkefjord.kommun e /2616 Hedmark Innlandet HF DPS Kongsvinger og ne Kongsvinger, Eidsskog, Åsnes, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal Prosjekt ROS samhandling rettet mot ROP-pasienter og unge i risikogrupper Atle Holstad usetinnlandet. Anna-Lena W. Pedersen Ny

7 innlandet /2945 Buskerud Drammen 32 09/2908 Akershus Akershus universitetssykehus HF v/ Lillestrøm DPS (1) Jessheim DPS (2) Buskerud HF v/ Psykiatrisk klinikk og ne Lier og Røyken Skedsmo, Fet og Rælingen (1) Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Gjerdrum (2) "Bolighelseprosjekt" en forpliktende samhandlingsmodell for opprettelse av et helhetlig bo- og behandlingstilbud for mennesker med alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med rus- og voldsproblematikk Etablering og utvikling av funksjonell og forpliktende samhandlingsmodell mellom de kommunale tjenestetilbudene og spesialisthelsetjenesten for å sikre helhetlig tilbud til målgruppen. Inklusjon som ved ACT-team, ansatte fra DPS og r Inger Johanne Flingtorp Sigrun Heskestad Unni Berit Schervheim Unni.berit.schjervh mmune. Prosjektstart utsatt. Har 2009 og /3062 Akershus Vestre Viken HF, Asker og Bærum HF, Asker DPS 34 09/3061 Akershus Vestre Viken HF, Asker og Bærum HF, Psykiatrisk senter Bærum Asker Bærum Opprette et tverrfaglig, oppsøkende samhandlingsteam som skal jobbe nært opp til ACT-metodikk, men med annen organisering Samhandlingsteam. Styrke eksisterende ambulant tverrfaglig team (ATT) i n med psykiater, psykolog og psykiatrisk sykepleier ansatt i spesialisthelsetjenesten. Kristin Eliassen streviken. Kristin Nilsen um.. Jan Otterdal eviken /2975 Akershus Vestre Viken HF, Asker og Bærum HF Asker og Bærum Sikre kompetanseoverføring fra sikkerhetsavdeling til DPS og r for utskrivningsklare pasienter med alvorlig psykisk lidelse, rusmisbruk og aggresjons- /voldsproblematikk. Prosjektleder skal også ha direkte pasientkontakt /2517 Akershus Bærum Vestre Viken HF Etablere bedre samhandlingssystem mellom DPS, BUP og psykisk helsetjeneste, spesielt rettet mot nybosatte flyktninger som er foreldre. John Vegard Leinsli n. Trine Bakkeli um /3058 Akershus/ Oslo universitets- Sykehjemmene i Samhandling mellom 6 sykehjem og Mina Bergem

8 Oslo sykehus HF, Klinikk psykisk helse og ahengighet, v/ Alderspsykiatrisk Poliklinikk 38 09/2954 Oslo Lovisenberg Diakonale sykehus AS v/tøyen DPS Follo-regionen Bydelene Grunerløkka Gamle Oslo St. Hanshaugen alderspsykiatrisk poliklinikk. Kvalitetssikre diagstikk/behandling og omsorg, øke kompetanse. Utvides til multisenterstudie av modellen i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og sykehjem i sektor, Haukeland universitetssykehus og sykehjem i sektor. Etablering av web-basert individuell plan etter modell av Unique SamPro mail.com Kari Hauff o Torgeir Lømo o Tom Pape 39 09/2915 Oslo Bydel Frogner, Oslo 40 09/2914 Oslo Oslo universitetssykehus HF v/ Josefinesgate DPS Diakonhjemmet sykehus AS og bydelene Vestre Aker og Ullern Bydelene Sagene, Bjerke og Nordre Aker Utvikling og drift av sektorsamarbeid rettet mot personer med alvorlige psykiske lidelser, PSYKSAM. Ansetter i 2011 tre samhandlingskoordinatorer, fagutvikling. Etablere tverrfaglig og tverretatlig ROP-team for oppfølging av målgruppen. Eirinn Glattre slo.. May Øverby /2121 Oslo Bydel Ullern Diakonhjemmet sykehus AS og bydelene Vestre Aker og Frogner Oppsøkende behandlingsteam med base i allerede etablert samarbeidstiltak med boliger for personer med alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med betydelig misbruk. Eirinn Glattre slo /2764 Oslo Bydel Søndre Nordstrand Oslo universitetssykehus Klinikk psykisk helse og Forprosjekt for felles forbedring av tilbud og koordinering. Evaluering av måloppnåelse Marit Rognerud n.oslo.. Ny

9 43 11/2579 Oslo Diakonhjemmet sykehus 44 09/3039 Telemark Telemark HF v/ DPS Porsgrunn/ Vestmar avhengighet Oslo og Helse Sør-Øst Kragerø Utvikling av nye samhandlingsmodeller, et multisenter kompetansehevingsprosjekt mellom alderspsykiatriske avdelinger og sykehjem Etablering av døgnbasert samhandlingspost for avlastningsopphold til målgruppen. Spesialisthelsetjeneste og samarbeider økomisk og faglig om drift. Kari Midtbø Kristiansen akonsyk. Lars Ødegård f. Karianne Ruud f. Ny /3038 Telemark Blefjell sykehus HF v/ Notodden/ Seljord DPS 46 10/2131 Telemark Telemark HF 47 11/335 Telemark Notodden Notodden Skien og Porsgrunn Telemark HF Oppsøkende team. Tverrfaglig spesialisert tilbud, basert på elementer av ACT-metodikk og dialektisk adferdsterapi, til personer mellom 16 og 30 år med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet Etablering av botiltak i et samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. Personell fra begge nivå står for oppfølging av målgruppen Videreutvikle Brobyggermodellen til barn, unge og unge voksne for tidlig oppdagelse av psykisk syke Oddvar Kollsete otmail.com Geir Magnussen thf. Gunn Karin Rørvik sthf. Ny /2574 Telemark Bamble DPS Porsgrunn- Vestmar og Frisk Bris Forsterket oppfølging ved hjelp av oppsøkende virksomhet til pasienter/brukere med sammensatte behov (AOS). Henning Weider amble.. Anne Melle Henriksen amble.. Ny /2985 Vestfold Psykiatrien i Vestfold HF Horten, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Sikre sammenhengende behandling og tjenestetilbud til den enkelte med økt fokus på oppsøkende/koordinerte tjenester slik at færre faller utenfor Vidar Bjørn Arne Repål

10 og Stokke hjelpeapparatet 50 10/2550 Aust - Agder 51 10/2135 Vest - Agder Valle Kristiansand SSHF v/klinikk rus og avhengighetsbeh., DPS Aust-Agder og ne Bygland, Evje og Hornes Sørlandet HF Forprosjekt psykisk helse og rus i Setesdalsregionen. Definere og beskrive målgruppen for tverrfaglig samarbeid, beskrive og identifisere arenaer og arbeidsmetoder for tverrfaglig og interkommunalt samarbeid. Etablering av botiltak til 8 personer i et samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. Personell fra begge nivå står for oppfølgingen. Wenche Tangene onsult. Odd Kjøstvedt tiansand Sigurd Paulsen stiansand.kommun e /2178 Vest - Agder Flekkefjord Helsenettverk Lister; Sørlandet sykehus, Farsund, Hægebostad, Kvinsdal, Lyngdal, Sirdal Videreføre fagforum for psykisk helse 6 r og HF. Ledere fra helsetj, overleger, ansatterep., brukerrep., ledere i spesialist og NAV. Utstrakt interkommunalt samarbeid. Maria Selmer-olsen Mortensen mmune. Bernhard Nilsen ekkefjord /2255 Vest - Agder 54 11/751 Vest - Agder Mandal Kristiansand Lindesnesregionen; Lindesnes, Marnadal, Audendal, Åseral og Sørlandet sykehus HF Sørlandet HF Målgr. Barn, unge, voksne m psyk. lidelser/ avhengighetsprobl. Forprosjekt. Mandat: utarbeide forslag til struktur, organisasjonsmessige forhold og finansiering av en samordnet tjeneste. Systemnivå. Å ta opp uro et prosjekt for at risikoutsatte barn og unge får tidlig hjelp Kjell Rune Olsen arnadal.. Liv Gyda Axelsen shf. Ny Antall nye prosjekter 2011: 12 Sum

Fylke Hovedsøker Medsøkere Samhandlingsprosjekt Tildeling 2012. Kommunene Tana, Vardø og Sør-Varanger

Fylke Hovedsøker Medsøkere Samhandlingsprosjekt Tildeling 2012. Kommunene Tana, Vardø og Sør-Varanger Organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helse - Kapittel 0764.60 * Det er gjort fradrag for ubrukte midler fra foregående år. Ingen utbetaling. Fylke Hovedsøker Medsøkere Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt

Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt akuttnettverket Oppbygging av døgnenheter med ø-hjelpsplikt Prosjekt i regi av Akuttnettverket Nettverksamling Holmen oktober 2017 Erling Moldal ermo@lds.no Bakgrunn Det finnes ikke en samlet oversikt

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13

Tilskuddsordning. Søker. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1009628 Innsendt 15.02.2012 12:54:13 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 764 60 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 5/217 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Analysenotat 5/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 216 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet

AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet AKSJON HELSEFAGARBEIDER - Bakgrunn og mål for prosjektet Lill Tone Grahl-Jacobsen Prosjektleder Gardermoen 17.april 2008 2005 INITIATIVTAKERE TIL AKSJON HELSEFAGARBEIDER 3 arbeidsgiverorganisasjoner KS

Detaljer

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. Tabeller på helseforetaksnivå Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 Tabeller på helseforetaksnivå 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt... 2 6 Tilleggstabeller til kapittel

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Samhandling Øvre Buskerud Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide.

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide. Samarbeidsavtale Molde Aukra Sunndal Rauma Nesset Gjemnes Fræna Vestnes Eide Midsund Sandøy Etablering av ACT-team som prosjekt FORSLAG TIL AVTALE Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013

Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 Utvikling av ACT-team i Norge og status 2013 The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus Professor,

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef

«Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef «Samhandling Hvordan handler vi sammen?» Lars Ødegård Klinikksjef 1 Kommunale Ø.hjelps plasser. En mulighet eller rot i systemet??? 2 Forventninger.. Avtaler som binder tilbudet mellom kommunehelsetjenesten

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar

Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar Rop-retningslinjen med vekt på roller og ansvar Amund Aakerholt, Nasjonal kompetansetjeneste ROP Kortversjon I HF-ene har ansvar for at ROP-pasientene får et samordnet og integrert behandlingstilbud innen

Detaljer

Sørlandet sykehus HF, sosionom,ergoterapi og fys.enheten. Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalskmedisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern

Sørlandet sykehus HF, sosionom,ergoterapi og fys.enheten. Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalskmedisin og rehabilitering, Kysthospitalet Stavern A B D E F G Navn Arbeidssted Aas, Katja Lumbe Røyken kommune Ackenhausen, Torhild Lindhom Asker kommune Adamson, Helen Sola kommune Almås, Nina Skogli helse- og rehabiliteringssenter Andersen, Beate Stavanger

Detaljer

Kommentarer til RNB 2016, kommuneproposisjonen og litt til. Fylkesmannen og KS Agder informasjonsmøte

Kommentarer til RNB 2016, kommuneproposisjonen og litt til. Fylkesmannen og KS Agder informasjonsmøte Kommentarer til RNB 2016, kommuneproposisjonen 2017. og litt til Fylkesmannen og KS Agder informasjonsmøte 12.05.2016 Tiltakspakke RNB 2016 6 kommuner i Aust Agder: 16,45 mill 9 kommuner i Vest Agder:

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Helt ikke stykkevis og delt

Helt ikke stykkevis og delt Samhandlingsprosjekt psykisk helse i Nord-Trøndelag 2010-2014 Helt ikke stykkevis og delt Koordinatorsamling, Sykehuset Levanger 5.11.2015 Olav Bremnes Bakgrunn for prosjektet. Hvordan ville vi organisert

Detaljer

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet

Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Erfaringer fra TF-CBT implementeringsprosjektet Hva har vi oppnådd og hva har vi lært? Lene Granly, psykologspesialist/ TF-CBT-konsulent TF-CBT-KONFERANSEN januar 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7 klinikker

Detaljer

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER I NORSKE KOMMUNER Spørsmålet som ble stilt kommunene: "Hei. Jeg er pårørende til en som ligger på sykehjem i kommunen. Som pårørende har jeg blitt interessert i kvaliteten

Detaljer

Samhandlingsprosjekt 2014

Samhandlingsprosjekt 2014 OVERSIKTEN INNBEFATTER PROSJEKT DER EN ELLER FLERE KOMMUNER ER INVOLVERT, I SAMARBEID MED VVHF Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken Elektronisk samhandling Oppfølging av meldingsløftet Ragnar Husum ragnar.husum@vestregionen.no

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer