Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i Kapittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i 2011 - Kapittel 0764.60"

Transkript

1 Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller i Kapittel Saksnr. Fylke Hovedsøker Medsøker Samhandlingsprosjekt Kontaktperson Kommentarer Tilskudd /6755 Finnmark Helse Finnmark HF v/ DPS Vest- Finnmark 2 09/5266 Finnmark Helse Finnmark HF v/dps Øst- Finnmark Alta Tana, Vardø og Sør- Varanger Kartlegge og sikre tidlig intervenering overfor unge med alvorlige psykiske lidelser alene eller i kombinasjon med ruslidelser Ambulant tverrfaglig team for unge mellom 15 og 30 år som har eller er i fare for å utvikle med alvorlige psykiske lidelser, eventuelt kombinert med rusmisbruk. Team fra DPS og lokale prosjektarbeidere i ne Robert Kechter se-finnmark. Elin Henriksen se-finnmark. Åse Mathisen Holberg Ase.mathisen.holbe (siste prosjektår) 3 11/3257 Troms Tromsø Universitetssykehuset i Nord- Norge og Karlsøy Utredning av etterbehandling innen psykisk helse med målsetting om å forslå forankring, dimensjonering og faglig tilnærming i tiltaket. Trond Brattland omso.. Tore Ødegård mso.. Ny /3116 Nordland Helgelands- HF Rana Knytte spesialisthelsetjeneste psykiatri mer direkte til kommunale arenaer. 50 % psykiater til voksne, 50 % psykolog til barn og unge. Lettere tilgjengelighet til spesialisert bistand. Samarbeid om brukerstyrte senger inn i prosjektet fra 2011 Sissel Forbergskog set. Svein Kolstad /2257 Nordland Nordlandssykehuset HF Bodø, Fauske, Beiarn, Gildskål, Meløy, Evaluere eksisterende samhandling ovenfor målgruppen. Utvikle bedre samarbeidsavtaler. Øke kompetanse Ian Dawson Trekker fra ubrukte midler Utbetaling

2 Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og brukermedvirkning. Utvikle verktøy og gjenmføre kartlegging. Randi Meland h. Innstiller på kr /2393 Nordland Vestvågøy Nordlandssykehuset HF. Moskenes og Flakstad Helsesamarbeid i Vest-Lofoten. Videreføre prosjekt psykisk helse og rus etter avsluttet forprosjekt som har identifisert samhandlingsutfordringer. Nils Olav Hagen stvagoy.. Solrun Holm agoy.. Ny /2749 Nordland Brønnøy Psykiatrisk senter Ytre Helgeland, Helgelandssykehuset HF, NAV Brønnøy og Vevelstad Flerfaglig og helhetlig satsning på rus og psykisk helse-feltet, bedre samhandling, kompetanseheving, ressursgruppe i skolen Aud Helene Dragland aud.helene.draglan ne. Anita Strand oy.. Ny /2990 Nord- 9 10/2210 Nord- Helse Nord- HF Stjørdal Samarbeidsutvalget for ne i Nord- 27 r Levanger, DPS Stjørdal, Mental Helse, RIO Utvikle og implementere forpliktende samhandlingsmodeller mellom brukerne, ne, NAV og HF for å ivareta målgruppen på en hensiktsmessig måte. Konkretisere tiltak basert på gjenmført kartlegging som beskriver behandlings- og samhandlingsprosesser, brukermedvirkning og kompetanseheving. Etablere et forum for å identifisere områder hvor samhandlingen kan økes og bedres, utvikle modeller og samarbeidsavtaler, samarbeid rundt personer i krise/ akutte tilstander. Utvikle rutiner for arbeid med individuelle planer Olav Bremnes Bernt Harald Opdal Rune Hyldmo dal.. Ann Inger Leirtrø nt

3 10 10/2266 Sør- Trondheim Malvik, Melhus og Klæbu og St.Olavs hospital, Divisjon psykisk helsevern Prosjekt 2009: Etterbehandling av sykehusinnlagte psykiatriske pasienter i kommunalt helsehus. Prosjekt /11: vitenskapelig evaluering av etterbehandling i Leistad Helsehus. Eirik Roos m.. Helge Garåsen ndheim..n o 11 10/2045 Sør- Sør- St. Olavs hospital St. Olavs hospital Fosen DMS, Nidaros DPS og ne Fosen, Leksvik og Verran Trondheim, Malvik, Rissa, Bjugn, Ørland, Åfjord og Roan Utvikle ambulant akutt/kriseoppfølging i Fosenne. Videreutvikle det eksisterende PARTteamet i Trondheim. Utvide opptaksområdet, utvikle nye samhandlingsmodeller, sikre kontinuitet i oppfølging av målgruppen Trine Wætten v. Vivi Ann Stephansen vivi.ann.stephanse Prosjektene ses under ett /2978 Møre og Romsdal Helse Sunnmøre HF v/ Volda DPS Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Vanylven og Sande Styrke tjenestetilbud og tverrfaglig samhandling for personer med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgpphold. Aud Solheim sunnmore.no Kjell Arne Dimmen helse-sunnmøre /3070 Møre og Romsdal Ålesund Helse Sunnmøre HF Utvikle arbeidet med individuelle planer som samarbeidsverktøy. Utvikle alternative samhandlingsrutiner mellom og HF med vektlegging av brukerperspektivet Lisbeth Slyngstad alesund.. Reidun T. Vikan und.., avsluttes i /3069 Sogn og Fjordane Helse Førde HF v/ Nordfjord Psykiatrisenter Eid, Stryn, Vågsøy, Gloppen, Selje og Nettverk for psykisk helsearbeid i Nordfjord - tilskudd til 20 % mastergradsstilling/forskning på effekt Otto Drage else-forde. 3

4 (NPS) 15 09/2924 Hordaland Helse Fonna HF v/ Stord DPS Hornindal. NAV Stord, Tysnes, Fitjar og Bømlo av kompetanseheving og nettverksgrupper/samhandlingsmøter ift oppfølging av målgruppen Samhandlingsteam - alternativ til ACT-modell i opptaksområde på innbyggere Eivind Grasdal se-fonna. Marlen Kjempenes 16 09/5380 Hordaland Helse Bergen HF v/psykiatrisk divisjon Lindås og Knarvik videregående skole Etablere formelle strukturer for samhandling for å identifisere og gi tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som har eller er i fare for å utvikle alvorlige psykiske lidelser, eventuelt kombinert med rusmisbruk. Redusere drop-out fra skole, lavterskel psykologtilbud i skolen. Magne Ivar Furevik se-bergen. Bjørn Brunborg lse-bergen /5381 Hordaland Helse Bergen HF Bjørgvin DPS, avd. Nordhordland i Nordhordland v/regionrådet Ambulant akuttfunksjon i Nordhordland, spesialister fra DPS arbeider sammen med legevakt/r om konsultasjoner og hjemmebesøk. Teamet disponerer akuttseng i DPS (alternativ til PAM) Sissel Horten e-bergen. Gro Fanebust e-bergen /2791 Hordaland Helse Bergen HF v/psykiatrisk divisjon Bergen ved to sykehjem Utvikling/videreutvikling av nye samhandlingsmodeller, et multisenter kompetansehevingsprosjekt mellom alderspsykiatriske avdelinger og sykehjem Jorunn O.Alvik Torgauten helsebergen. Ny /2926 Rogaland Helse Stavanger HF v/ryfylke DPS Forsand, Strand og Hjelmeland Samhandlingsprosjekt DPS og r samt samhandlingsnettverk inkl. veiledning Roar Norås /2925 Rogaland Helse Stavanger HF 18 r i opptaksområdet SAMSONE- prosjektet videreføres. Samarbeid om botiltak og ambulant oppfølging av brukere (samsonepasienter) Inger Sørlie Solberg

5 21 10/2176 Rogaland Lund Sjukehuset i Stavanger avd. Unge Voksne, Dalane DPS, ne Bjerkheim og Sokndal 22 11/3172 Rogaland Stavanger universitetssykehus Psykiatrisk divisjon Sola, Kriminalomsorgen Sør-Vest, NAV Rogaland Oppsøkende behandlingsteam Dalane (OBD) Samarbeidsprosjekt 1. og 2. linjen, kartlegge i. Delvis ACT metodikk, etablere OBD-teamet Tidlig intervensjon unge voksne med psykiske plager og begynnende kriminalitet. Trond A. Skjæveland une. Inger Sørlie Solberg Håkan Nordin s Ny /2612 Rogaland Karmøy Helse Fonna, Mental Helse Karmøy, fastleger Forbedre samhandling ved å identifisere utsatte områder innen psykisk helse og rusfeltet May Doris Fagerland mune. Ny Knut Arne Fagerland une /3182 Hedmark Åsnes Kongsvinger DPS Bedre samarbeid for VIP-pasientene. Samhandlingsteam tilpasset lokale forhold 25 09/3181 Hedmark Grue Kongsvinger DPS Bedre samarbeid for VIP-pasientene. Samhandlingsteam tilpasset lokale forhold Sverre Jørgensen asnes.. Toril Gundersen nes.. Sverre Jørgensen asnes.. Gry Øvergård

6 26 10/2285 Hedmark Kongsvinger Innlandet HF Bedre samhandling gjenm ansettelse av koordinator, utvikle samhandlingsmodeller Pål Gorseth vinger.. Grethe Løken gsvinger /2532 Oppland Innlandet HF v/ Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri, Toten DPS og Gjøvik DPS Østre Toten Samhandling mellom sykehusavdeling, DPS og. Sikre helhetlig oppfølging for personer i målgruppen. Torfinn Hynnekleiv Torfinn.hynnekleive Kari Kolby Myhren /3004 Oppland Innlandet HF 29 10/2167 Oppland Fekjær psykiatriske senter, Innlandet HF Lillehammer og Nord-Fron Sør-Aurdal, NAV, Husbanken Utvikling av behandlingslinje/ behandlingsnettverk for gravide/foreldre (til spedbarn) med rusproblematikk og/eller alvorlig psykisk lidelse Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom, DPS og sykehus. Oppfølging av forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til samhandling Kjell Tangerud ehuset-innlandet. Maria Selmer-Olsen Mortensen mmune. Bernhard Nilsen ekkefjord.kommun e /2616 Hedmark Innlandet HF DPS Kongsvinger og ne Kongsvinger, Eidsskog, Åsnes, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal Prosjekt ROS samhandling rettet mot ROP-pasienter og unge i risikogrupper Atle Holstad usetinnlandet. Anna-Lena W. Pedersen Ny

7 innlandet /2945 Buskerud Drammen 32 09/2908 Akershus Akershus universitetssykehus HF v/ Lillestrøm DPS (1) Jessheim DPS (2) Buskerud HF v/ Psykiatrisk klinikk og ne Lier og Røyken Skedsmo, Fet og Rælingen (1) Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Gjerdrum (2) "Bolighelseprosjekt" en forpliktende samhandlingsmodell for opprettelse av et helhetlig bo- og behandlingstilbud for mennesker med alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med rus- og voldsproblematikk Etablering og utvikling av funksjonell og forpliktende samhandlingsmodell mellom de kommunale tjenestetilbudene og spesialisthelsetjenesten for å sikre helhetlig tilbud til målgruppen. Inklusjon som ved ACT-team, ansatte fra DPS og r Inger Johanne Flingtorp Sigrun Heskestad Unni Berit Schervheim Unni.berit.schjervh mmune. Prosjektstart utsatt. Har 2009 og /3062 Akershus Vestre Viken HF, Asker og Bærum HF, Asker DPS 34 09/3061 Akershus Vestre Viken HF, Asker og Bærum HF, Psykiatrisk senter Bærum Asker Bærum Opprette et tverrfaglig, oppsøkende samhandlingsteam som skal jobbe nært opp til ACT-metodikk, men med annen organisering Samhandlingsteam. Styrke eksisterende ambulant tverrfaglig team (ATT) i n med psykiater, psykolog og psykiatrisk sykepleier ansatt i spesialisthelsetjenesten. Kristin Eliassen streviken. Kristin Nilsen um.. Jan Otterdal eviken /2975 Akershus Vestre Viken HF, Asker og Bærum HF Asker og Bærum Sikre kompetanseoverføring fra sikkerhetsavdeling til DPS og r for utskrivningsklare pasienter med alvorlig psykisk lidelse, rusmisbruk og aggresjons- /voldsproblematikk. Prosjektleder skal også ha direkte pasientkontakt /2517 Akershus Bærum Vestre Viken HF Etablere bedre samhandlingssystem mellom DPS, BUP og psykisk helsetjeneste, spesielt rettet mot nybosatte flyktninger som er foreldre. John Vegard Leinsli n. Trine Bakkeli um /3058 Akershus/ Oslo universitets- Sykehjemmene i Samhandling mellom 6 sykehjem og Mina Bergem

8 Oslo sykehus HF, Klinikk psykisk helse og ahengighet, v/ Alderspsykiatrisk Poliklinikk 38 09/2954 Oslo Lovisenberg Diakonale sykehus AS v/tøyen DPS Follo-regionen Bydelene Grunerløkka Gamle Oslo St. Hanshaugen alderspsykiatrisk poliklinikk. Kvalitetssikre diagstikk/behandling og omsorg, øke kompetanse. Utvides til multisenterstudie av modellen i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og sykehjem i sektor, Haukeland universitetssykehus og sykehjem i sektor. Etablering av web-basert individuell plan etter modell av Unique SamPro mail.com Kari Hauff o Torgeir Lømo o Tom Pape 39 09/2915 Oslo Bydel Frogner, Oslo 40 09/2914 Oslo Oslo universitetssykehus HF v/ Josefinesgate DPS Diakonhjemmet sykehus AS og bydelene Vestre Aker og Ullern Bydelene Sagene, Bjerke og Nordre Aker Utvikling og drift av sektorsamarbeid rettet mot personer med alvorlige psykiske lidelser, PSYKSAM. Ansetter i 2011 tre samhandlingskoordinatorer, fagutvikling. Etablere tverrfaglig og tverretatlig ROP-team for oppfølging av målgruppen. Eirinn Glattre slo.. May Øverby /2121 Oslo Bydel Ullern Diakonhjemmet sykehus AS og bydelene Vestre Aker og Frogner Oppsøkende behandlingsteam med base i allerede etablert samarbeidstiltak med boliger for personer med alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med betydelig misbruk. Eirinn Glattre slo /2764 Oslo Bydel Søndre Nordstrand Oslo universitetssykehus Klinikk psykisk helse og Forprosjekt for felles forbedring av tilbud og koordinering. Evaluering av måloppnåelse Marit Rognerud n.oslo.. Ny

9 43 11/2579 Oslo Diakonhjemmet sykehus 44 09/3039 Telemark Telemark HF v/ DPS Porsgrunn/ Vestmar avhengighet Oslo og Helse Sør-Øst Kragerø Utvikling av nye samhandlingsmodeller, et multisenter kompetansehevingsprosjekt mellom alderspsykiatriske avdelinger og sykehjem Etablering av døgnbasert samhandlingspost for avlastningsopphold til målgruppen. Spesialisthelsetjeneste og samarbeider økomisk og faglig om drift. Kari Midtbø Kristiansen akonsyk. Lars Ødegård f. Karianne Ruud f. Ny /3038 Telemark Blefjell sykehus HF v/ Notodden/ Seljord DPS 46 10/2131 Telemark Telemark HF 47 11/335 Telemark Notodden Notodden Skien og Porsgrunn Telemark HF Oppsøkende team. Tverrfaglig spesialisert tilbud, basert på elementer av ACT-metodikk og dialektisk adferdsterapi, til personer mellom 16 og 30 år med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet Etablering av botiltak i et samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. Personell fra begge nivå står for oppfølging av målgruppen Videreutvikle Brobyggermodellen til barn, unge og unge voksne for tidlig oppdagelse av psykisk syke Oddvar Kollsete otmail.com Geir Magnussen thf. Gunn Karin Rørvik sthf. Ny /2574 Telemark Bamble DPS Porsgrunn- Vestmar og Frisk Bris Forsterket oppfølging ved hjelp av oppsøkende virksomhet til pasienter/brukere med sammensatte behov (AOS). Henning Weider amble.. Anne Melle Henriksen amble.. Ny /2985 Vestfold Psykiatrien i Vestfold HF Horten, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Sikre sammenhengende behandling og tjenestetilbud til den enkelte med økt fokus på oppsøkende/koordinerte tjenester slik at færre faller utenfor Vidar Bjørn Arne Repål

10 og Stokke hjelpeapparatet 50 10/2550 Aust - Agder 51 10/2135 Vest - Agder Valle Kristiansand SSHF v/klinikk rus og avhengighetsbeh., DPS Aust-Agder og ne Bygland, Evje og Hornes Sørlandet HF Forprosjekt psykisk helse og rus i Setesdalsregionen. Definere og beskrive målgruppen for tverrfaglig samarbeid, beskrive og identifisere arenaer og arbeidsmetoder for tverrfaglig og interkommunalt samarbeid. Etablering av botiltak til 8 personer i et samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten. Personell fra begge nivå står for oppfølgingen. Wenche Tangene onsult. Odd Kjøstvedt tiansand Sigurd Paulsen stiansand.kommun e /2178 Vest - Agder Flekkefjord Helsenettverk Lister; Sørlandet sykehus, Farsund, Hægebostad, Kvinsdal, Lyngdal, Sirdal Videreføre fagforum for psykisk helse 6 r og HF. Ledere fra helsetj, overleger, ansatterep., brukerrep., ledere i spesialist og NAV. Utstrakt interkommunalt samarbeid. Maria Selmer-olsen Mortensen mmune. Bernhard Nilsen ekkefjord /2255 Vest - Agder 54 11/751 Vest - Agder Mandal Kristiansand Lindesnesregionen; Lindesnes, Marnadal, Audendal, Åseral og Sørlandet sykehus HF Sørlandet HF Målgr. Barn, unge, voksne m psyk. lidelser/ avhengighetsprobl. Forprosjekt. Mandat: utarbeide forslag til struktur, organisasjonsmessige forhold og finansiering av en samordnet tjeneste. Systemnivå. Å ta opp uro et prosjekt for at risikoutsatte barn og unge får tidlig hjelp Kjell Rune Olsen arnadal.. Liv Gyda Axelsen shf. Ny Antall nye prosjekter 2011: 12 Sum

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

- Hva er e vi driver med?

- Hva er e vi driver med? Prosjektrapport: SPoR Vestfold 2010-2013 - SAMHANDLING PSYKIATRI OG RUS Psykososial rehabilitering av RoP-pasienter: - Hva er e vi driver med? 1 siv.no/spor-prosjektrapport Om rapporten Denne rapporten

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Interkommunale samarbeid på helseområdet

Interkommunale samarbeid på helseområdet Trond Tjerbo Hilde H. Zeiner Interkommunale samarbeid på helseområdet NOTAT 2014:106 Tittel: Forfatter: Interkommunale samarbeid på helseområdet Trond Tjerbo og Hilde. Hatleskog Zeiner ISSN: 0801-1702

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk

Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Samarbeid om familier der mor eller far er psykisk syk Hjerteromsprosjekt 2006-2009 Finansiert av Rådet for psykisk helse ved TV-aksjonsmidler 2004 Sluttrapport (1) Sammendrag av opprinnelig søknad inkl.

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer