Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år 2013

2 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2013 TEKNA I FREMTIDEN Tekna 2020 er nok et uttrykk som kommer til å høres ofte fremover. Det har de siste årene blitt lagt ned et godt stykke arbeid for å se på langsiktige mål for Tekna. Store deler av grunnorganisasjonen har vært involvert i forarbeidet med å jobbe frem en langsiktig strategi. Et firma som heter infuture har vært involvert i å presentere oss med ulike fremtidstrender der vi har kunnet stemme over hvilke trender vi ser for oss vil være viktige for Tekna. Dette er et svært interessant arbeid, og det er selvsagt veldig viktig for oss som medlemmer å involvere oss i hvordan vi vil Tekna skal være i fremtiden. Vi har fått ny president. Etter 8 år med Marianne Harg, en president som har vært utrolig viktig i synliggjøringen av Tekna, har nå Lise Lyngsnes Randeberg fra Trondheim tatt over stafettpinnen. Lise er professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU, og har i forrige periode vært visepresident i Tekna. Vi ønsker lykke til! I fjor ble det nedsatt et utvalg som hadde som ansvar å få til et felles rammeverk for vedtekter i de ulike lokalavdelingene. Resultatet av dette ble godkjent av hovedstyret i årsskiftet 2012/2013. Styret i Ålesund avdeling har utarbeidet et forslag til nye vedtekter basert på disse mønstervedtektene. Den største endringen er at kravet om 10 % oppmøte på årsmøtet for at dette skal være beslutningsdyktig opphører. Det vil føre til at det blir slutt på diverse kreative innkallelser til årsmøte der det samtidig blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling i tilfelle årsmøtet ikke er beslutningsdyktig. Ellers er det bare små justeringer i ordlyd. Vedtektene ble sendt ut på høring til alle medlemmer tidligere i år, med høringsfrist i oktober. Ingen kommentarer ble meldt inn. Jeg håper alle vil stille seg bak denne justeringen i vedtektene. Regnskapet viser at vi har gått ca i null i år. Vi har fortsatt godt med penger på bok, og trenger ikke være bekymret for økonomien. Dette gir en ekstra trygghet for styret når det skal planlegges aktiviteter til neste år. Styret er av den oppfatning av at avdelingen kan gå med underskudd noen år fremover uten at det har noen negative konsekvenser, men kontantbeholdningen ved årets slutt bør ligge på minst kr for å ha en sunn buffer og midler å bruke til den daglige driften. Styret setter stor pris på tilbakemelding fra medlemmene. Dette kan skje på årsmøtet eller ved direkte kontakt med styret. Kom gjerne med forslag til tema, medieoppslag, turer, bedriftsbesøk osv som dere ønsker vi skal engasjere oss i videre. Tekna har i flere år hatt suksess med realfag og realfagsrekruttering som satsningsområde. Vi søker hvert år om samfunnsmidler til matematiske ryggsekker som vi kan dele ut til barne- eller ungdomsskoler i distriktet. Utdelingene blir foretatt på bakgrunn av søknader vi får inn fra skolene og/eller foreldreutvalgene. Jeg vil oppfordre dem som ønsker en matematisk ryggsekk til "sin" skole om å sende inn en søknad til oss. Se gjerne for mer informasjon. Jeg vil som styreleder spesielt takke styret i Tekna Ålesund avdeling for fantastisk innsats i 2013, og ønsker det nye styret samt alle medlemmer vel møtt til ny innsats i 2014 Med hilsen Leder for Tekna Ålesund avdeling 2

3 TILLITSVALGTE VALGT PÅ ÅRSMØTET 6. DESEMBER 2012 Styret Leder: Nestleder/sekretær: Anja Helen Haugom Kasserer: Marte Ellingsen Styrerepresentant: Anders Madsen Styrerepresentant: Kamilla Sande Hansen 1. vararepresentant: 2. vararepresentant: Ottar L. Osen Revisorer og valgkomite Revisorer: Tore Erling Aarseth Anders Digernes Vemund Årskog (1. vararepresentant) Valgkomite: Håkon Bjørlykke Rigmor Longva Kaja Jonsvik Aarskog 3

4 AVDELINGENS AKTIVITET Styret har i 2013 vært representert på følgende møter Faglig Årsmøte 2013 (8.-9. februar), Gardermoen Fellesmøte/kurshelg for avdelingene i Møre og Romsdal ( april), Oppdal Hovedstyrets møterunde vår (19. april), Trondheim Kamilla Sande Hansen Avdelingssamling ( april), Oslo Anders Madsen Representantskapsmøtet ( juni), Bergen Åpningsfest Ingeniørenes Hus (28. september), Oslo Avdelingsledermøtet (31. okt.- 1. november), Gardermoen Avdelingskomiteen Tekna Ålesund avdeling har også i år ved leder vært representert i en sentral komite kalt avdelingskomiteen. Denne består av 6 avdelingsledere fra ulike deler av landet, med hovedansvar å arrangere det årlige avdelingsledermøtet på høsten samt eventuelle andre samlinger for avdelingslederne (i år har det også vært en avdelingssamling på våren). I perioden mellom møtene fungerer komiteen som et arbeidsutvalg for avdelingssiden. I tillegg til disse arrangementene har det vært 4 planleggingsmøter, alle disse på Gardermoen. Styremøter Det har vært holdt 4 ordinære styremøter i 2013, mens en del saker har vært avgjort via mailkorrespondanse. I hovedsak har styremøtene gått med til planlegging og tilrettelegging av aktuelt program og aktiviteter. 4

5 Bedriftspresentasjon ved Norsk Maritimt Kompetansesenter 26. februar 26. februar arrangerte Tekna omvisning ved Offshore Simulator Centre (OSC) og Rolls-Royce på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Etter lett servering ved ble de rundt 30 påmeldte delt i to grupper der den ene fikk seg en rundtur i treningssenteret til Rolls-Royce, mens den andre gruppa fikk se simulatorene til OSC. Etter kommentarene å melde var deltakerene imponerte over kvaliteten og realismen på simulatorene ved senteret. Norsk Maritimt Kompetansesenter Kurshelg på Oppdal april I samarbeid med de andre avdelingene i Møre og Romsdal ble det arrangert ei kurshelg på Oppdal 13. til 14. april. På lørdag 13. april ble kurset Se inn i fremtiden kjørt, der det ble sett på ulike trender og aktuelle fremtidsscenarier, med ulike arbeidsmåter og metoder for å identifisere trender og beskrive disse. Et utrolig interessant og praktisk rettet kurs. Lørdag kveld var satt av til sosiale aktiviteter med felles middag. Søndag var det fridag med mulighet til å dra i skibakken. På formiddagen lørdag hadde avdelingsstyrene i Møre og Romsdal et fellesmøte for å diskutere mulig videre samarbeid. Oppdal 5

6 Sentralgitt kurs: Ledelse og gjennomføring av prosjekt 15. mai Onsdag 15. mai var det sentralgitte kurset Ledelse og gjennomføring av prosjekt utarbeidet av Alf Kirkeberg ved Learning by Doing AS. Dette var et praktisk rettet kurs som ble gjennomført mer som et brettspill. Det ga en utrolig bra innføring i alle aspekt ved økonomistyringen i gjennomføringen av prosjekt. Alle tilbakemeldingene etter kurset gikk på at en fikk lært utrolig mye på den korte tida kurset varte. Den praktiske tilnærmingen med brettspillet gjorde faktisk læringsutbyttet enda større. I utgangspunktet var det nesten 20 påmeldte til kurset, men dessverre ble det kun 9 til slutt på grunn av forfall. Jegerprøvekurs Ålesund Jeger og Fiskeforbund vår 2013 Styret fikk også i år forhandlet frem en avtale om at medlemmer i Tekna kunne delta i jegerprøvekurset til ÅJFF til medlemspris. Dessverre var det alt for få som meldte seg på til at det kunne bli kjørt noe kurs. Vi skal prøve å få til en lignende avtale til neste år igjen. Familietur med Seilforeninga 16. september Mandag 16. september møtte 15 (hvorav tre barn) stk opp på dette arrangementet. Alle samlet seg i klubbhuset til Ålesund seilforening der det ble servert pizza mens Kjell Inge Tomren fortalte litt om foreninga både historisk og hvordan det er nå. Det ble fortalt om aktivitetene og de forskjellige båttypene som ble brukt. Etter dette fikk vi se ungene/ungdommene i seilforeningen hente fram jollene og seile ut på sjøen, før det var på tide for oss andre å komme oss ut på sjøen i seilbåtene også. Eierne av seilbåtene lærte oss noen begreper og hvordan ting fungerte. Og vi, både store og små, fikk ta i et tak når båten skulle styres. Seilturen varte en times 6

7 tid og gikk ut til Seilerhytta til Ålesund Seilforening på Gåsholmen i Borgundfjorden der det ble servert kaffe og kaker. Ei flott hytte som kan leies til ulike arrangement om en ønsker det, og der seilforeningen gjerne står til tjeneste med å frakte folk og evt andre ting fram og tilbake. Til tross for litt regn i lufta, var det en fin opplevelse. Tekna havbruk: Sunnmøre et hav av muligheter 2. oktober Takna Havbruk og Tekna Ålesund arrangerte 2. oktober et seminar om havbruksnæringen. På listen over foredragsholdere fant vi Høgskolen i Ålesund, Marine Harvest, Møreforskning Marin og Olympic Seafood. Oppmøtet var på 27 personer, deriblant en god del studenter. Vi vervet flere medlemmer og fikk gode tilbakemeldinger fra dem som deltok. Mange hadde ikke hørt mye om Tekna Havbruk, men syns det var positivt med slike samlinger. Etter seminaret ble deltakerne igjen på Høgskolen for å spise tapas og mingle/knytte nettverk. Sentralgitt kurs: Konfliktløsning forebygging og håndtering av relasjonskonflikter 22. oktober Utdrag fra kursbeskrivelsen: Få innsikt i hvordan konflikter oppstår og utvikler seg. Lær deg grunnlaget for å forstå og håndtere egne og andres reaksjoner. Du får praktiske tips til hvordan du kan påvirke egen og andres atferd i konfliktsituasjoner, samt hvordan du kan forholde deg til saks- og personsiden. Vi gir innspill til hvordan du kan forholde deg til personer med problemskapende atferd, og hvordan vi kan håndtere kritikk og krenkelser. Lær om "Anerkjennende kommunikasjon" og "LØFT", to effektive verktøy for å kommunisere effektivt og tydelig uten å skape unødig konflikt. 16 medlemmer møtte opp til kurset. First LEGO League, Aukra, 9. november Ålesund har ikke First LEGO league for tiden, men Molde har tatt over stafettpinnen. I år som i fjor ble arrangementet avholdt på Aukra. Der var Dag Sverre representert fra styret i Ålesund, som banedommer, i tillegg til at vi som avdeling støttet arrangementet med kroner. Interesserte kan lese mer om First LEGO League på hjernekraft.org. Dette er et veldig flott arrangement med tanke på å inspirere ungdom til å velge realfag i videre studier. 7

8 Smaking av juleøl, 14. november Torsdag 14. november inviterte vi til smaking av juleøl med barsjef Marcus Wernersson ved Brosundet bar. Rundt 12 timer etter at påmeldinga åpnet så var alle 20 plassene fylt opp, noe som må være den beste responsen på et arrangement så langt. Ventelista 5 dager før arrangementet viste 5 på venteliste. I skrivende stund har ikke dette arrangementet foregått enda. Årsmøte for Tekna Ålesund avdeling desember, ved Quality Hotel Waterfront. Årsmøte med etterfølgende informasjon fra Gjensidige, samt middag for medlemmer inkl. følge. Styret har også i år valgt å spandere middag på både medlemmer og følge. I år er det satt en begrensning på 70 personer til middag. Medlemsutviklingen Tekna Ålesund avdeling har i løpet av året 2013 økt medlemsmassen til 607 (november 2013). 2013: : : : : : : : : 350 Antall medlemmer For styret Leder Tekna Ålesund avdeling Ålesund,

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer