Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne ikke fikk rett - vi har faktisk ei fremtid etter 2012 også... Tekna hadde ikke noen tro på at verden skulle gå under, og har derfor i år rettet fokus mot en "Smartere Fremtid". Et utdrag fra teknas nettsider viser hva som ligger i dette: "En av de viktigste målsetningene for Teknas virksomhet er å jobbe for å utvikle og ta i bruk de beste løsningene for de viktigste samfunnsutfordringene, og på den måten bidra til å skape en smartere fremtid. (...) I 2012 har Tekna besluttet å fokusere spesielt på klima, energi og infrastruktur, og vi skal gjennom hele året ha en rekke arrangementer og aktiviteter hvor disse temaene står i fokus." (www.tekna.no/smarterefremtid) Tekna Ålesund avdeling har i år hatt to arrangement som var rettet inn mot dette. Andreas Wahl var hyret inn for å holde vitenshow for barn og eldre ungdom. Dette viste seg å bli en stor suksess, med tre forestillinger og nesten full sal på hver forestilling (i et auditorium som tar litt over 200 personer). Det andre arrangementet rettet mot dette temaet hadde vi ved Tafjord Kraft sitt forbrenningsanlegg ved Grautneset der vi fikk et innblikk i avfallshåndtering og fjernvarme og miljøaspektet i dette. Tekna sentralt satser stort på å bli mer synlig. Denne satsingen begynner nå å gjøre seg gjeldende i at vi blir spurt om råd fra sentrale politikere samt at media ønsker at vi kommer med uttalelser når det gjelder våre kjernesaker. Spesielt president Marianne Harg og visepresident Lise Lyngsnes Randeberg er aktive på den arenaen. Tilbakemeldingene fra politikerne går på at vi er mer løsningsorienterte og ikke så opphengt i politikk. Tekna er partipolitisk uavhengig, og kanskje er det derfor vi er så greie å ha med å gjøre? Regnskapet viser at vi har gått ca i null i år. Vi har fortsatt godt med penger på bok, og trenger ikke være bekymret for økonomien. Dette gir en ekstra trygghet for styret når det skal planlegges aktiviteter til neste år. Styret er av den oppfatning av at avdelingen kan gå med underskudd noen år fremover uten at det har noen negative konsekvenser, men kontantbeholdningen ved årets slutt bør ligge på minst kr for å ha en sunn buffer og midler å bruke til den daglige driften. Styret setter stor pris på tilbakemelding fra medlemmene. Dette kan skje på årsmøtet eller ved direkte kontakt med styret. Kom gjerne med forslag til tema, medieoppslag, turer, bedriftsbesøk osv som dere ønsker vi skal engasjere oss i videre. Tekna har i flere år hatt suksess med realfag og realfagsrekruttering som satsningsområde. Vi søker hvert år om samfunnsmidler til matematiske ryggsekker som vi kan dele ut til barne- eller ungdomsskoler i distriktet. Utdelingene blir foretatt på bakgrunn av søknader vi får inn fra skolene og/eller foreldreutvalgene. Jeg vil oppfordre dem som ønsker en matematisk ryggsekk til "sin" skole om å sende inn en søknad til oss. Se gjerne for mer informasjon. Jeg vil som styreleder spesielt takke styret i Tekna Ålesund avdeling for fantastisk innsats i 2012, og ønsker det nye styret samt alle medlemmer vel møtt til ny innsats i Med hilsen Leder for Tekna Ålesund avdeling 2

3 TILLITSVALGTE VALGT PÅ ÅRSMØTET 7. DESEMBER 2011 Styret Leder: Nestleder/sekretær: Anja Helen Haugom Kasserer: Thomas Brathaug Styrerepresentant: Rigmor Longva Styrerepresentant: Marte Sølberg Ellingsen 1. vararepresentant: Ottar L. Osen 2. vararepresentant: Anne Berit Salen Revisorer og valgkomite Revisorer: Tore Erling Aarseth Anders Digernes Vemund Årskog (1. vararepresentant) Valgkomite: Bernt Louis Søvik Håkon Bjørlykke Kaja Jonsvik Aarskog 3

4 AVDELINGENS AKTIVITET Styret har i 2012 vært representert på følgende møter Hovedstyrets møterunde vår (20. april), Trondheim Fellesmøte for avdelingene i Møre og Romsdal (28. april), Molde Avdelingssamling (11. mai), Gardermoen Anja Helen Haugom Avdelingsledermøtet ( oktober), Gardermoen Hovedstyrets møterunde (2. november), Trondheim Avdelingskomiteen Tekna Ålesund avdeling har i år ved leder vært representert i en sentral komite kalt avdelingskomiteen. Denne består av 6 avdelingsledere fra ulike deler av landet, med hovedansvar å arrangere det årlige avdelingsledermøtet på høsten samt eventuelle andre samlinger for avdelingslederne. I perioden mellom møtene fungerer komiteen som et arbeidsutvalg for avdelingssiden. I tillegg til disse arrangementene har det vært 3 planleggingsmøter, to av disse på Gardermoen og et i Tromsø. Styremøter Det har vært holdt 5 ordinære styremøter i 2012, mens en del saker har vært avgjort via mailkorrespondanse. I hovedsak har styremøtene gått med til planlegging og tilrettelegging av aktuelt program og aktiviteter. Sentralgitt kurs Jus i hverdagen 21. mars Dette sentralgitte kurset skulle gi en innføring i juridisk metode, samt innsyn i utvalgte avtalerettslige temaer. Dessverre ble det alt for få deltakere på kurset til at det kunne kjøres. 4

5 Ent3r elevkveld 29. mars Ent3r jobber med å motivere elever ved ungdomsskole og 1.videregående til å velge realfag i sine studier. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer de elevkvelder. Denne gangen stilte Anders Sivle (Statsmeteorolog på YR.no og forfatter av barneboken Kappflyving i all slags vær ) og hans kone Lise Sivle (ansatt på havforskningsinstituttet i Bergen og har forsket på om sonarer skader dyrelivet i havet) og Norconsult, som skulle sette fokus på hvorfor realfag er viktig. Videre ble det utført forsøk/eksperimenter og konkurranser. Det kom rundt 20 elever denne kvelden. Tekna Ålesund sponset denne kvelden med kr 5000,- noe som i følge rapport fra Ent3r kom veldig godt med. Andreas Wahl 19. april Torsdag 19. april besøkte NRK-fysiker Andreas Wahl, kjent fra Schrødingers katt og Lyngbø og Hærlands Big Bang, Høyskolen i Ålesund for å holde vitenshovet ENERGISK. Etter at høyskolens elever og lærere hadde sett foredraget ble Fogdegården fylt av elever fra Fagerlia videregående skole. Et fullsatt auditorium fikk se og delta i ulike uvanlige fysikkeksperiment. Wahl demonstrerte blant annet hvordan vannkraft kan benyttes for å ta på en badehette. Denne "vannvittige" demonstrasjonen vil den frivillige sent glemme. Senere på dagen var det familieshow for Tekna-medlemmer. Arrangementet var et samarbeid mellom Tekna og høyskolen. Andreas Wahl er fysiker og lektor fra NTNU og aktuell som programleder for Folkeopplysningen på NRK1. Dette arrangementet var bestilt av Tekna i anledning årets nye satsingsområde smartere fremtid, og ble tilbudt alle lokalavdelinger i landet. Bedriftspresentasjon Tafjord Kraft 22. mai Tirsdag 22. mai var i overkant av 20 Tekna-medlemmer på omvisning ved Tafjord Kraft sitt forbrenningsanlegg på Grautneset. Sivilingeniør Odd Helland, som har jobba i Tafjord Kraft siden 1981 og har hatt ansvaret for planlegginga av forbrenningsanlegget på Grautneset samt oppbygging av fjernvarmenettet i Spjelkavika, var engasjert omviser. Det er tydelig at det har skjedd mye på avfallshåndteringsfronten de siste tiårene, spesielt med tanke på de økte miljøkravene. 5

6 Familietur Yste Skotet juni 23.juni var det 11 voksne og 8 barn (4-9 år) som ble med på overnattingstur til Ytste Skotet. Det var nydelig vær og deltakerne kunne gjøre som de ville. Ligge i gresset, gå tur, spikke, hogge ved, kose med katt, hund, høner og hest mens en ventet på at lammelåret skulle bli ferdig stekt i ei jordgrop. Folk overnattet på stabbur, i lavvo eller under åpen himmel. Dagen etter kom det enda 5 voksne og 4 barn (som tilhørte Tekna) opp på gården og fikk nyte godværet og lapskaus med hjemmebakt brød sammen med resten av Tekna-gjengen. Gründercamp ved Høgskolen i Ålesund 28. juni Tekna-tillitsvalgte ved Høyskolen i Ålesund var initiativtakere til et folkelig seminar om industriutviklingen i Nepal siden 50-tallet og fram til i dag. Tekna-medlemmer ble også inviterte til å delta, og Høgskolen i Ålesund, Tafjord Kraft, Tekna og Himalpartner stod som arrangører. Invitasjonene ble dessverre sendt litt for sent til å kunne forvente at mange medlemmer kunne delta på dette. Sykkelmekkekurs G-Max 21. august Det var meningen at alle Birken-fantaster og sykkelinteresserte skulle få et sykkelmekkekurs den 21. august, men arrangementet måtte dessverre avlyses grunnet dødsfall i nærmeste familie til kursholder. Vi satser på å ta opp igjen den tråden til våren igjen. Jegerprøvekurs Ålesund Jeger og Fiskeforbund høst 2012 Styret fikk i år forhandlet frem en avtale om at medlemmer i Tekna kunne delta i jegerprøvekurset til ÅJFF til medlemspris. Dessverre gikk denne invitasjonen ut til medlemmene litt vel sent grunnet sommerferie. Vi skal prøve å få til en lignende avtale til neste år igjen. Kaffekurs ved Jacu kaffebrenneri 25. og 27. september Kaffekurset hos Jacu, 25. og 27. september, var veldig interessant for de som deltok. 6 medlemmer var med første kvelden og 16 andre kvelden. Det ble smakt på forskjellige kaffetyper, og det skapte tydeligvis engasjement siden de holdt på til langt utpå kvelden. Eller kanskje det bare var koffeinsjokk 6

7 Erik Tandberg Utforsking av Mars 25. oktober Sivilingeniør Erik Tandberg holdt et veldig interessant foredrag om utforskingen av planeten Mars, der han tok for seg litt om hva som har skjedd tidligere i rom-forskning (både flauser og vellykkede operasjoner), hva som skjer nå og hva som kommer til å skje i framtiden. Det ble holdt ett foredrag for studenter og ansatte ved høgskolen, og ett for Tekna- og NITOmedlemmene senere på dagen. Til sammen regnes det at rundt 150 stk fikk med seg Erik Tandberg. Tekna, NITO og Høgskolen i Ålesund stod som arrangører. First LEGO League, Aukra, 11. november Ålesund har ikke First LEGO league for tiden, men Molde har tatt over stafettpinnen. I år ble arrangementet avholdt på Aukra. Der var Dag Sverre representert fra styret i Ålesund, som banedommer, i tillegg til at vi som avdeling støttet arrangementet med kroner. Interesserte kan lese mer om First LEGO League på hjernekraft.org. Dette er et veldig flott arrangement med tanke på å inspirere ungdom til å velge realfag i videre studier. Sentralgitt kurs Å tale i forsamlinger 21. november Kurset har som mål å legge grunnlaget for at deltakerne skal starte en selvutviklingsprosess for å bli bedre talere i store eller små forsamlinger. I skrivende stund har ikke dette arrangementet foregått. Årsmøte for Tekna Ålesund avdeling desember, ved Scandic Hotell. Årsmøte med etterfølgende foredrag av Turistforeningen, samt middag for medlemmer inkl. følge. Styret har også i år valgt å spandere middag på både medlemmer og følge. 7

8 Medlemsutviklingen Tekna Ålesund avdeling har i løpet av året 2012 økt medlemsmassen til 548 (per oktober 2012). 2012: : : : : : : : Antall medlemmer For styret Ålesund,

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5.

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5. Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 2-2013 nr. 2-2013 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Seniorklubber Side 4 Voksenkro Side 5 Nye nettsider Side 6 og 7 Regionskonferanse på Tjøme Side 8 Speider samarbeid Side 9 Fra KFUM-KFUK landsmøtet

Detaljer