i skolen - et læringsprogram som er tilpasset videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i skolen - et læringsprogram som er tilpasset videregående skole"

Transkript

1 i skolen - et læringsprogram som er tilpasset videregående skole Utviklet i samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms

2 Hvordan bruke KB? Kompetansemål Utforskeren Formulere en aktuell samfunnsfaglig problem stilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, variert kildebruk og kildehenvisning. Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsnings forslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep. Bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling. Drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforum og vurdere egne forståelser i lys av andre sine innlegg Arbeids- og næringsliv Bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag. Gjøre greie for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter å redusere arbeidsledighet på. Vurdere utfordringer ved å etablere en bedrift. Trekke ut hovedlinjene i resultat- og balanseregnskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy. Hvordan bruke KB Fremme kompetanse- og utdanningsbehovet i nord. Sette det i en lokal sammenheng. Feil yrkes- og utdanningsvalg i forhold til behovet i landsdelen. Bedre kjennskap til landsdelens fremtidige behov, Økt bevissthet i forhold til hva din utdanning og kompetanse også kan brukes til. Se behov i arbeidsmarkedet rundt seg i landsdelen og vurdere hvordan utfordringer som f.eks. infrastruktur og manglende arbeidskraft kan virke inn på bedrifts etablering og valg av forretningsidé Politikk og demokrati Gjøre greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk. Hvordan bruke KB Hvordan virker norsk økonomisk politikk inn på nordområdene og hvordan norsk økonomisk politikk innvirker lokalt. Internasjonale forhold Gi eksempel på internasjonalt sam arbeid og beskriv Norge som internasjonal aktør. Diskutere sammenhengen mellom økonomisk vekst, miljø og bærekraftig utvikling Hvordan bruke KB Samarbeid med Russland; storpolitikk og historiske røtter. Næringer der internasjonalt samarbeid er viktig er fiskeri, reiseliv og olje/gass. Eksport og utfordringer knyttet til eksport av viktige næringer som fiskeri og olje/gass. Oljeboring i nord for og imot. Reiselivsnæringen; vern, bruk, miljøhensyn. Velg en lokal bedrift i ditt lokalmiljø eller en «gasellebedrift»

3 Introduksjon til programmet Flere kompetansemål kan nås i arbeidet med KB i skolen, litt avhengig av tema og fokusområde i det aktuelle barometeret. Det er viktig å tydeliggjøre kompetansemålene for elevene i forkant. Du som lærer må velge de kompetansemålene som passer denne utgaven. Nedenfor er det også laget forslag til mulig vinkling med et lokalt tilsnitt. Det er viktig å få frem det lokale i arbeidet med KB i skolen. Hensikten er at elevene skal se mulighetene som ligger lokalt i landsdelen og vite hva som skal til for å skape verdier. Vurdering Elevene gjøres kjent med hva de blir vurdert etter og hva du som lærer forventer at de skal ha lært etter at programmet er gjennomført og bør henge sammen med kompetansemålene. Forslag til vurderingskriteriene for «sitt lokale KB» kan være Innhold i lokalt KB: faglig sett Presentasjon: visuelle hjelpemidler, krea tivitet, teknisk gjennomføring Kreativitet og gjennomførbarhet: har elevene klart å lage et lokal KB på den tilmålte tiden og hvor kreative har de vært? Programmet har tre økter som gjennom føres med lærer. Det er mulig å kjøre den enkle versjonen som tar ca. 4 klokketimer, eller det kan kjøres som et prosjekt, der de to siste øktene økes i omfang. Denne veiledninga gir tips hvordan du kan gjøre det. Gjennomføres om et større prosjekt er det mange flere kompetansemål også i andre fag som kan nås. På nettsiden til KB i skolen har elevene alltid tilgang på ressurssider som f.eks. SSB (Statistisk sentralbyrå), kalkulatorer for beregning av f.eks. huslånskostnader, renter, pensjons utbetaling m.m. Vi anbefaler at elevene tar i bruk disse digitale hjelpe midlene. Det er også en tipsdel der elevene, og du som lærer, finner gode verktøy for å jobbe strukturert med hoved oppgaven, kreative øvelser og presentasjonsteknikk. Kort om de viktigste ressursene i ressursbanken SSB Statistisk sentralbyrå. Trenger du statistikk og tall er dette plassen å lete. Her kan du også finne priskalkulator som hjelper deg å beregne hva pengene i fortiden er verdt i dag. SNN: boliglånskalkulator, bilrentekalkulator, valutakalkulator, sparekalkulator, budsjettskjema, pensjonskalkulator. Til fordypningsdelen: nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2006/regjeringens-nordomradestrategi. html?id=

4 Økt 1-75 minutter «Hva i alle dager er KB?» Konjunkturbarometeret hva, hvorfor og for hvem Første økt har til hensikt å gi elevene en forståelse av KBs mål, hva KB er for noe og hvorfor det er viktig for landsdelen. Det er viktig å aktivisere elevenes rette faglige antenner ved at de setter seg inn i enkle spørsmål før streamingen gjøres. Elevene svarer på spørsmålene a d på nettsiden. a. Hva er konjunkturbarometeret? b. Hvem gir det ut og når? c. Hvorfor gis det ut (hensikten)? d. Hvem er målguppe(r)? Presentasjon av barometeret streamet eller live. KB finnes også som eget hefte som kan lastes ned fra SNN (nettside). Til slutt besvares siste spørsmål. e. Generelt innhold. Gi en kort beskrivelse av tema i utgaven du leser. Hvorfor tror du dette er et viktig magasin, og hvem vil være interessert i analysene du fikk presentert?

5 Økt minutter Vi går i dybden (fordypning og refleksjon) Start med en felles økt der tema/fokus blir problematisert og diskutert. Lærer kan enten ha en rask idemyldring på tavle eller be elevene gå i grupper for å diskutere tema. Idemyldring, avklare begrepsfokus/tema - ca. 10 minutter. Bruk av UE`s metoder for tilnærming og løsning Bilder, assosiasjoner, vurdere, iverksette. Elevene skal lage sitt lokale KB som med utgangspunkt i denne utgaven skal si noe om hvordan dette er eller kan bli lokalt der elevene bor. Ut fra hvor mye tid du har satt av til denne økta avgjør om elevene har tid til å opp søke lokale myndigheter og andre kilder eller om de gjør bruk av ressursene som finnes på nettet. Du finner en ressursside på nett som elevene kan bruke dersom du ikke ønsker at elevene skal bruke mer enn tilmålt tid. To tilnærmingsmåter 1. Ta utgangspunkt i siste utgave av KB. Elevene skal formulere en problemstilling som deres gruppe/klasse ønsker å finne ut mer om i deres lokalmiljø. Et eksempel på problemstilling kan være: XX er en by/kommune hvor mange unge reiser bort for å studere. Gjør en enkel analyse av boligmarkedet, arbeidsmarkedet og de offentlige tilbudene i XX by/kommune. Vurder deretter mulighetene for jobb, bolig og offentlige tilbud for ungdom som ønsker å flytte tilbake for å bo og jobbe i XX etter endt utdanning. Du skal i tillegg si noe om hvordan du vurderer fremtidsutsiktene for ungdom i XX by/kommune? Elevene lager et lokalt KB sammen med gruppen/klassen hvor de svarer på problemstillingen og hvor de også sier noe om fremtidsutsiktene der de bor. 2. Ta utgangspunkt i siste utgave av KB. Elevene formulerer en problemstilling som tar utgangspunkt i en bransje belyst i KB eller temaet i Arena-bilaget til KB. Et eksempel på problemstilling kan være: Det er stor interesse for nordnorske reiselivsprodukter i markeder utenfor Norge. Hvilke muligheter og utfordringer ser du for reiselivet i Nord-Norge og i ditt lokalsamfunn (by/kommune). Hva mener du må gjøres for å utvikle reiselivet i ditt lokalsamfunn i fremtiden? Lag et lokalt KB sammen med gruppen/klassen hvor dere svarer på problemstillingen og hvor dere også sier noe om fremtidsutsiktene der du bor.

6 Presentasjon av ditt lokale KB skal gjøres ved hjelp av digitale verktøy og/eller media, gjerne ved bruk at kreative metoder (f.eks film, bilder, photostory m.m). Bruk dokumentene: Hvordan lage en god problemstilling og Kreativ øvelse 1 som hjelp om du sliter med å få til den optimale problemstillingen. Kontakt gjerne lokale aktører for å få gode innspill og ideer. Dere må også tenke presentasjon i Del 3, når dere begynner på selve oppgaven og hvordan dere kan fordele oppgaver i gruppa, for best mulig ressursutnyttelse og effektiv jobbing. Presentasjon av ditt lokale KB skal gjøres ved hjelp av digitale verktøy og/eller media, gjerne ved bruk at kreative metoder (f.eks. film, bilder, Photo story m.m) Øvelser Del 2 Til nettsida: Problemstilling. Vanskelig? TA en titt i tipsboksen til høyre. Kilde: Hva er en god problemstilling? Ved hjelp av «5 hvorfor spørsmål» kommer dere til kjernen av problemet som hjelper dere på vei mot løsning.

7 Til øktene Snubletråder For å få elevene inn i en ny bane, kan disse brukes. De har som mål å få elevene til å skjønne at man også er avhengig av andre for å få til gode løsninger. Vi påvirkes av internasjonale forhold, av myndighetene og lokale forhold. Snubletrådene kan brukes når elevene har god tid, og du ønsker å bruke mer tid enn angitt. Snubletråd 1: Regjeringen lager strengere regelverk i forhold til miljø og bærekraftig utvikling. Har dere tenkt på hvordan dette vil påvirke løsningen deres? Snubletråd 2: Den europeiske valutaen (euro) endrer verdi. Hva nå? Snubletråd 3: Fiskeriene går så det suser, men hvor er arbeidskraften? Snubletråd 4: Sigve og Magda legger ned nærbutikken. Snubletråd 5: Tromsøbrua stenges over en lang periode. Snubletråd 6: Flyplassen har for lite kapasitet. Snubletråd 7: Lakselus brer om seg i fjordene. Snubletråd 8: Anleggsbransjen får mange nye byggeoppdrag.

8 Økt 3-60 minutter Premiere (presentasjon) Denne økten består av presentasjon av Vårt lokale KB. Elevene vil mest sannsynlig ha behov for å ferdigstille sitt produkt, samt forberede fremføring. Du som lærer bør være tydelig på tidsrammen for presentasjon, maks 4 minutter. Elevene må også ha et bevisst forhold til hvem som er målgruppen for presentasjonen. Å fremføre noe for klassekamerater eller banksjefen er to vidt forskjellige målgrupper som også krever ulike presentasjoner. Vi har laget tips i tipsbanken i form av små filmsnutter som viser hvordan man kan presentere og nå frem med sitt budskap. Som navnet på økten sier, er dette en premiere. Hvorfor ikke lage i stand en fest hvor elevene kan invitere hvem de vil og gjerne de menneskene som de selv tror kan ha interesse av et lokalt KB? Dersom elevene har jobbet godt med programmet, kan de kontakte sin lokale SNN og avtale møte med banksjefen for å holde presentasjon for banken, eller de kan invitere banksjefen til å overvære premieren på lokalt KB? Vi anbefaler at premieren gis en høytidelig ramme og gjerne med spesielt inviterte gjester. Det setter ekstra press på elevene til å yte sitt beste. Det kan være en god idé å la det gå noen dager mellom økt 2 og 3. Det gir elevene tid til å invitere gjester hvis de ønsker det, og de kan sluttføre produktet sitt. Presentasjonsteknikker og tips Del RoMs Bildebruk velge ut bilder Inspirasjon gjerne bilder med kjente saker i ny setting. Ting vi ikke har sett før. Bryte mønster og lage nye løsninger. Jf bildebanken på siste side. Viktig info Elevene må selv søke opp ukjente ord og begreper, da det er en viktig del av læreprosessen. Tips til lærer: på NDLA.no finner du en begrepsordliste. Lærer informerer om kildehenvisning, og elevene lager evt. en liste over brukte kilder. Som lærer er det ønskelig at man legger begrepet Learning by doing som føring for arbeidet med dette prosjektet. Ved at elevene selv staker ut kursen og presenterer sine Lokale KB, havner vi på toppen av læringspyramiden.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd.

- et tverrfaglig temaarbeid. Tema: Hus, kulturarv og identitet - hvordan folk i elevenes nærmiljø har bodd og levd. Et FoU prosjekt gjennomført i 9. klasse på Skarpengland skole våren 2006. av Tor Jarle Wergeland institutt for kunst og håndverk HiA Digital fortelling - et tverrfaglig temaarbeid Tema: Hus, kulturarv

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen Kristina Parow Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen hindring selv

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer