Oslo kommune Bydel Grünerløkka GRÜNERLØKKA BARNEHAGEFESTIVAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grünerløkka GRÜNERLØKKA BARNEHAGEFESTIVAL"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka GRÜNERLØKKA BARNEHAGEFESTIVAL 4. SEPTEMBER 2015

2 Velkommen til Grünerløkka barnehagefestival Grünerløkka barnehagefestival arrangeres for første gang 4. september Alle ansatte i kommunale og private barnehager i bydel Grünerløkka er invitert! Vi har booket mange spennende og dyktige forelesere/kursholdere, og ønsker velkommen til en inspirerende dag med faglig påfyll! God festival! Hilsen festivalcrewet Siw, Janne, Hege, Hanne Elise, Joakim og Mari

3 PROGRAM Kl.8.30: Oppmøte i Salemkirken, Sannergata 12. Kl : Yrkesstolthet og motivasjon v/ Marco Elsafadi. Dette foredraget er felles for alle. Kl : Utdeling av lunch på vei ut av Salemkirken. Tid til å forflytte seg til nytt kurssted. Kl : Valgfritt kurs (Se presentasjon av de ulike kursene/foredragene. Alle kurs holdes i bydelen). 15:30: Takk for i dag!

4 PRESENTASJON AV KURSHOLDERNE Marco Elsafadi om Yrkesstolthet og motivasjon (felles for alle kl. 9-11) Marco Elsafadi (f.1976) er palestinsk flykning og kom til Norge med familie i Han er basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år. I 1993 begynte han sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. I løpet av tre år ekspanderte organisasjonen til 60 ansatte og ble dermed en meget viktig støttespiller for barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger.

5 Sommeren 2009 ble Marco rammet av en alvorlig nervesykdom som lammet han fra brystet og ned. Etter et seks måneders opphold på sykehus kom han seg opp av rullestolen og trente seg opp til å fullføre Berlin maraton høsten Marco har mottatt en rekke priser for sitt mot og engasjement. På idrettsgallaen i 2006 ble han kåret til «Årets forbilde». Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker? Det er lett å tenke at ansvar ligger hos ledere, lærere og foreldre. Men ansvar for trivsel ligger også hos medarbeidere på jobb og elever på skolen. Vi har det godt, dersom vi føler oss nyttige og viktige i et fellesskap. Og det er dette foredraget hans skal handle om.

6 Elisabeth Petit Positiv grensesetting Elisabeth er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i nettverk. Hun er også Pmtoterapeut (Parent management training Oregon, foreldreveiledning for familier som har barn med atferdsvansker). Elisabeth har jobbet 25 år i barneverntjenesten, siden høsten 2012 som nettverkskonsulent i barneverntjenesten i Bydel Grünerløkka. Hvordan få til en god dialog og god grensesetting? Hvordan få barn til å samarbeide? Hvordan rose og oppmuntre barn? Hvordan jobbe med regulering av barns følelser? Meld deg på her

7 Elisabet Solheim Trygghet og tilknytning Elisabet er barnehageforsker og jobber ved Regionalt senter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør). Hun har en PhD i psykologi fra 2013 og hennes doktoravhandling handlet om effekten av barnehage på barns utvikling. Elisabet er psykologspesialist, med fordypning barn og unge, og sertifisert i metoden COS-P (tilknytningsbasert foreldrekurs). Hun har tidligere jobbet som psykolog i bydel Grünerløkka, og brenner spesielt for de minste barna og hvordan vi kan fremme deres utvikling, læring og psykiske helse. Tilknytning Små barns grunnleggende behov Barnehagekvalitet og dens betydningen for små barns psykiske helse. De ansattes betydning for barnas trygghet, utvikling, læring og psykiske helse. Meld deg på her

8 Ingun Wik og Ronny Aaserud Barn, kjønn og annerledeshet Ingun er helsesøster, pediatrisk sykepleier og sexologisk rådgiver. Ronny er psykolog og sexologisk rådgiver. De jobber på Helsestasjon for lesbisk-, homofil-, bifil- og transungdom år. Helsestasjonen er byomfattende, og holder til på Grünerløkka familiehus. Kjønnsidentitet og varierende kjønnsutrykk hos barn 0 6 år Hva gjør du når en gutt i barnehagen nekter å ha på seg noe annet enn rosa kjole og tiara, eller når en jente insisterer på at hun er gutt? Hvordan kan vi forstå og møte disse barna på en bekreftende og positiv måte? Hvordan fremme god selvfølelse og trygg utvikling hos barn som bryter med kjønnsnormer og ofte møter negative reaksjoner fra menneskene de har rundt seg? Drøfting av case og introduksjon til praktiske verktøy Meld deg på her

9 Ida Hansen Vennskap og mobbing Ida er utdannet førskolelærer fra HiOA i 2005, med utveksling til København og Ghana. Hun har jobbet 7 år som pedagogisk leder, i all hovedsak med de minste barna i barnehagen, og 2 år som fagleder. Som fagleder jobbet hun med prosjektet Hverdagslykke i samarbeid med rådet for psykisk helse. Dette medførte bla. besøk av kronprinsesse Mette Marit og invitasjon til det nordiske ministerrådet for å holde en presentasjon om prosjektet i Estland. Ida jobber nå som fagkonsulent i bydel Grünerløkka. Hva er mobbing, og hvordan kan mobbing utvikle seg i barnegrupper? Vennskap: hvordan vennskap både kan påvirke og motvirke mobbing. Hvordan jobber vi i barnehagen for å forebygge mobbing? Hvordan foreldre og barnehage kan jobbe sammen for å skape miljøer som er preget av respekt, trygghet og mot. Meld deg på her

10 Ragnhild Arnesen Vold i nære relasjoner Ragnhild er utdannet barnevernspedagog men videreutdanning i nettverksarbeid. Hun har jobbet 28 år med barnevernsarbeid, De siste 14 i barneverntjenestens 1. linje, og de siste 2,5 år har hun jobbet i Grünerløkka bydel. Ragnhild har jobbet mer enn 10 år i familier med voldsproblematikk, og har utviklet en modell for jobbing i disse sakene for barnevernstjenesten. Hvordan barneverntjenesten jobber med vold Hvordan barnehagene kan oppdage vold Når skal det sendes melding? Hvordan samarbeide rundt disse familiene? Barnehagen som viktig sikkerhetsnett for disse barna. Sikkerhetsplan for barna/familien Meld deg på her

11 Christiane Muribø Dukker i kommunikasjon med barn Christiane er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i drama- og teaterkommunikasjon. Hun er snart ferdig spesialist i barn og unges psykiske helse. Til daglig jobber hun som støttepedagog i barnehage, etter 7 år med barnevernsarbeid for Kirkens Bymisjon. Christiane er fast foreleser på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hvordan dukker kan brukes i samtale med barn om vanskelige temaer. Hvordan dukken kan brukes som medhjelper i mentaliseringsarbeid med barn. Dere får øvelser der dere skal bruke dukken i konkrete samtalesituasjoner med barn. Meld deg på her

12 Gerd Bostrøm LØFT Gerd er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og ledelse. Hun har 4 års erfaring som pedagogisk leder, og 18 års erfaring som styrer/enhetsleder/barnehage leder. Gerd har jobbet i bydel Grünerløkka siden 1994, hun jobber nå som barnehageleder for Bellevue gård og barnehage og Samisk barnehage. Grunntanker innenfor LØFT (Løsningsfokusert tilnærming) og hvordan disse kan være til nytte i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø for barn og voksne. Hvordan kan vi jobbe for at små og store blir den beste utgaven av seg selv? Hvordan kan vi sette det som fungerer godt i system og få mest mulig av det som er bra? Meld deg på her

13 Mari Rise Knutsen Steinerpedagogikk Mari er utdannet barnehagelærer fra både offentlig høgskole og Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Hun har videreutdanning i spesialpedagogikk og pedagogisk veiledning. Mari begynte å arbeide som praktikant i liten kommunal barnehage i Hun har til sammen 17 års erfaring som assistent, pedagogisk leder og styrer, de siste 13 årene har Mari arbeidet ved Eventyrbrua Steinerbarnehage som ligger på Ankertorget, nederst på Grünerløkka. Mari er i tillegg gjestelærer ved Rudolf Steinerhøyskolen, der hun underviser i blant annet ledelse og flerkulturelt arbeid. Den steinerpedagogiske impuls, med fokus på barnehagepedagogikk Hvordan arbeider vi med kompetanseområder i steinerbarnehagen Omvisning i barnehagen, presentasjon av leke- og formingsmateriell Eksempler på kunstneriske aktiviteter. Meld deg på her

14 Are Lille-Mæhlum Barn og fysisk aktivitet Are er utdannet fysioterapeut. Han har hovedfag i fysisk aktivitet og helse fra Idrettshøgskolen Are har jobbet som fysioterapeut for barn og unge i bydelen siden I perioden var han koordinator for «stor og sterk» prosjektet på Ullevål sykehus. Han var prosjektleder for habiliteringsprosjektet i bydelen i Are har lang erfaring fra helsefremmende og forebyggende arbeid på forskjellige arenaer, og har mange års erfaring som instruktør på treningssenter ved siden av jobb. På fritiden er han håndballtrener for egne barn. Utvikling av grov- og finmotoriske ferdigheter i barnehagealder Fysisk aktivitet og lek sammen med andre barn Voksenrollen foreldre og ansatte Fysisk aktivitet og helse samfunnsutvikling. Meld deg på her

15 Else Devold Matematikk i barnehagen Else er barnehagelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehage og underviser nå i lesing og regning på Günrøkka skole. Else er forfatter av bøkene Fem, seks, det kommer en heks om praktisk matematikk i barnehagen og En, to støvel og sko, Matematikk og de minste barna i barnehagen. Hun har vært med å lage utstillingen "Pytaghoras i Tareskogen" for Vitensenteret Sørlandet, en matematisk grotte for 1-3 åringer. hvordan kan barnehagebarn få gode efaringer og øke sin matematiske forståelse gjennom lek, hverdagsaktiviteter og voksenstyrte aktiviteter? Olof Magnes tre læringsområder; tallforståelse, geometriforståelse, språk og problemløsning. Praktiske eksempler Meld deg på her

16 Raymond Sereba Trommekurs Raymond er en allsidig kunstner fra Elfenbenskysten. Han driver med musikk, dans teater og tromming. Han har bakgrunn fra musikk og dans i Elfenbenskystens nasjonalballet. Raymond kom til Norge i 1983, og har siden vært på farten rundt i landet. Han har hatt oppdrag for Afrikansk kultursenter i Norge, Rikskonsertene, Nordic Black Teater, Det Norske Teater og Oslo World Musikk Festival for å nevne noen. Raymond spiller i gruppa ZIKALO sammen med broren sin Kouame. Raymond skal holde trommekurs på barnehagefestivalen. Meld deg på her

17 Magnhild Elgethun Tovekurs: 3 grunnleggende toveteknikker Magnhild er barnehageleder i Rosenhoff barnehageenhet. Hun er førskolelærer med videreutdanning i flerkulturelt arbeid og veiledning. Hun har jobbet 25 år i barnehage, de siste 11 i bydel Grünerløkka, som pedagogisk leder, fagleder og nå barnehageleder. Magnhild har interesser og utdanning innen tegning, form og farge. Hun kjenner derfor en god del håndverksteknikker, toving er en av dem hun har brukt med barn og mener de fleste kan ha godt av å lære! Ta med forkle og ellers klær som tåler å bli våte. Hva skjer med ullen når man tover? Hva trenger man for å tove? Hva skal man tenke på når man tover med barn? Hvordan tove ball? Hvordan tove lisser? Hvordan tove flak

18 Hva annet kan man tove? Meld deg på her

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november

PROGRAM 2014. Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 Konferanse om små barns matematikk Oslo 18. 19. november Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer konferanse om matematikk i barnehagen.

Detaljer

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 5 regionale konferanser om små barns matematikk Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling

BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling SAMMEN FOR BARNET Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling 25. NOVEMBER 2015 SOLA STRAND HOTELL, STAVANGER KONFERANSEN ER GRATIS SOLA STRAND 25. NOVEMBER 2015 Utforming: Senter for

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen

Se meg. på skolen. Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Se meg på skolen Et idéhefte om hvordan du kan arbeide med psykisk helse i skolen Til læreren Psykisk helse angår oss alle. En god psykisk helse er viktig for å ha det bra, og grunnlaget for den psykiske

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler...

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage BARNEHAGEÅRET 2013-2014 1 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014 med utsyn til 2015

Årsrapport 2014 med utsyn til 2015 Årsrapport 2014 med utsyn til 2015 Trygg Læring - tidligere Norsk Forum for skolemeklinger en nasjonal, ideell organisasjon for opplæring i forebyggende miljøarbeid og konflikthåndtering rettet mot hele

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1

Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1 Hvordan ivareta sosial ulikhet i helse i oversiktsarbeidet etter folkehelseloven - et idehefte 1 Sosial ulikhet i helse få fram den «skjulte» kunnskapen Undersøkelsen «Vi har mengder av data, men vi ser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer