BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar vedlegg til årbok 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008"

Transkript

1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009 vedlegg til årbok 2008 Årsmøtet februar Side 1 av 44

2 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 7. FEBRUAR 2009 KL Styret i Norsk Breton Klubb har gleden av å invitere til årsmøte på Sydpsissen hotell, Tromsø, lørdag 7. februar 2009 kl I forkant av årsmøte arrangeres åpent medlemsmøte. Alle tillitsvalgte i NBK vil være samla i Tromsø denne helga. Den tradisjonelle fellessamlinga av distriktskontakter foregår søndag 8. februar. NBK ønsker også alle andre medlemmer hjertelig velkommen! Her er det mye nyttig hundefaglig informasjon og informasjon om klubbens aktiviteter. Medlemmer som ønsker å spise lunsj (kr 155,-), delta på festmiddagen (310,-) eller overnatte (650,-), gir beskjed til Kjell Engen innen 2. februar. Program: : Velkommen/åpning v/ leder Kjell Engen Informasjon fra distriktskontakt Troms (landstreff og øvrige aktiviteter) : Lunsj : Nedarving av farger hos breton : Gjennomgang av eksteriør hos breton : Kaffepause og beinstrekk : Avlsrådets tid Generell informasjon om kull, prestasjoner, hofteledd, indekser, epilepsi, blodprøver til USA, importer osv. Utfordringer framover. Gjennomgang og demonstrasjon av breton base : Årsmøte 20.30: Festmiddag Kontaktperson medlemmer: Kjell Engen, tlf eller Kontaktperson tillitsvalgte, Hege Meldal, tlf eller Søndag : Kl : Distriktskontakter og styret møtes. Avlsrådet har møte. Årsmøtet februar Side 2 av 44

3 SAKSLISTE Sak 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3. Årsberetning fra styret og avlsrådet, side 12, 23 og 32 Sak 4. Regnskap for 2008, side 16 Sak 5. Budsjett for 2009, side 21 Sak 6. Kontingent for 2010 Styrets forslag: Kontingent i 2010 holdes uendret: kr 400,- for hovedmedlemmer, kr 470,- for familiemedlemskap, kr 290,- for hovedmedlem uten Fuglehunden og kr 200,- for kollektivt innmeldte valpekjøpere. Saker fremmet av styret og andre: sak 7 a) årets hunder og 7 b) retningslinjer for avlsrådets arbeid Årsmøtet februar Side 3 av 44

4 Sak 7 a). Statutter Årets hunder Styret i samarbeid med AR fremmer følgende forslag til regler for kåring av årets hunder: 1. Eigar av hunden må være medlem i NBK når premien oppnås. 2. Den gylne apportbukk (årets unghund): NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng (jf NKK, Regler for fuglehundprøver) til unghundar, med unntak i maksgrensa for 1UK. NBK set ikkje noko maksgrense for antall 1UK, slik at ein får 2 poeng for kvar 1UK som blir oppnådd. Dersom 2 eller fleire hundar får lik poengsum, vil den hunden med flest 2UK gå av med sigeren, utan at dette blir rekna med i poengsummen. Dersom det framleis er likt, vil den hunden med flest 3UK, gå av med sigeren, utan at dette blir rekna med i poengsummen. Dersom det framleis er likt, vil den yngste hunden gå av med sigeren. 3. Årets hund jaktprøve: NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng for hundar i AK og VK på høgfjell, lågland og skog. Dersom 2 eller fleire hundar har lik poengsum, vil den hunden som har flest ikkje poenggivande resultat i VK gå av med sigeren, utan at dette blir rekna med i poengsummen. Altså er det då antal premiar som tel, og ikkje premiegrad. Dersom det framleis er likt, vil den yngste hunden gå av med sigeren. 4. Årets kombinerthund Vinnar er den hund som har høgast poengsum etter gjeldande poengskala for kombinert prøver (sum kombinertdel og evt. feltdel) i UK, Ak og VK. Poengsum samlekombinert må være oppnådd same år. 5. I kampen om Den gylne apportbukk tel berre poeng oppnådd i UK. 6. For årets hund jaktprøve, er heile poengsystemet med og reknar ut poenga. Altså kan ein unghund vinne både Den gylne apportbukk og bli Årets hund jaktprøve det same kalendaråret. 7. Årets utstillingshund: Årets utstillingshund blir rekna ut etter følgjande skala: Årsmøtet februar Side 4 av 44

5 Antall stilte breton: Poeng for Poeng: 1BTK/BHK BTK/BHK BTK/BHK BTK/BHK 1 2 I tillegg vil det bli gitt 2poeng for BIR og 1poeng for BIM. Årets hund utstilling må være jaktpremiert same år som tittelen oppnås. Forslag fra Trygve Nordås: Forslag til statutt for Årets Breton kombinert Årets Breton kombinert: NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng (jf NKK, Regler for fuglehundprøver) for kombinertprøver, med unntak av føljande: 1. Maksgrensa for samlekombinert championatpoeng. Denne er av NKK satt til maks 5 poeng totalt. Da vi her skal kåre den hund som har gjort det best på kombinertprøver i løpet av kalenderåret, avviker vi fra denne regel og godtar samtlige 1.premier samlekombinert som oppnås i kalenderåret i vår kåring. " 2. Vekting av 1UK fullkombinert. Dette vektsettes til 4p mot 3p i regelverk. Grunn til at dette vektes høgare er at i regelverket er vekting av 1UK fullkombinert og 1UK samlekombinert lik. Dette er ikkje rettferdig mht vanskelighetsgrad. 3. Dersom ingen hund oppnår championatpoeng et år, flyttes kåringa ned til høgaste premiegrad som er oppnådd på kombinertprøve dette år. Tabell 1-1AK fullkombinert 5p ihht NKK regler. -1AK/VK samlekombinert 4p ihht NKK regler. -1UK fullkombinert 4p +1p ekstra til NKKs regler. -1UK samlekombinert 3p ihht NKK regler. Vinnar er den hund som har flest championatpoeng ihht. tabell 1. Dersom 2 eller fleire hundar får likt antall championatpoeng, vil den hunden med høgast poengsum på 1. premie kombinertprøve, gå av med sigeren. Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på 1. premie kombinertprøve bli avgjerande. Dersom det framleis ikkje er mulig å skilja hundane (likt antal championatpoeng, like poengsumar), vil den yngste hunden gå av med sigeren. Årsmøtet februar Side 5 av 44

6 Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng (1. premie kombinert) på kombinertprøve et år, avgjerast tittelen etter fyljande: 1. Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng på kombinertprøve et år, vinner hunden med flest premiepoeng i hht. tabell 2: Tabell 2-2AK fullkombinert 5p. -2AK/VK samlekombinert 4p. -2UK fullkombinert 4p. -2UK samlekombinert 3p. Dersom 2 eller fleire hundar får lik premiepoengsum, vil hunden med høgast poengsum på kombinertprøve (på 2UK/AK/VK resultat) gå av med sigeren. Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på kombinertprøve (på 2AK/VK resultat) bli avgjerande. osv osv. Dersom det framleis ikkje er muleg å skille hundane (likt antal premiepoeng, like poengsummar), vil den yngste hunden gå av med sigeren. 2. Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng eller 2. premie på kombinertprøve et år, vinner hunden med flest premiepoeng ihht tabell 3: Tabell 3-3AK fullkombinert 5p. -3AK/VK samlekombinert 4p. -3UK fullkombinert 4p. -3UK samlekombinert 3p. Dersom 2 eller fleire hundar får lik premiepoengsum, vil hunden med høgast poengsum på kombinertprøve (på 3UK/AK/VK resultat) gå av med sigeren. Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på kombinertprøve (på 3UK/AK/VK resultat) bli avgjerande. osv osv. Dersom det framleis ikkje er muleg å skilja hundane (likt antal premiepoeng, like poengsumar), vil den yngste hunden gå av med sigeren. Forslag fra Pål Granum: Det opprettes en komitee for å komme med forslag til statutter for årets kombinert hund. Komiteen bør bestå av personer og hunder som er aktive innen kombinert. FORESLÅR FØLGENDE PERSONER: JAN BJARTE SKRØPPA ØYSTEIN STORVOLL NVK TRYGVE NORDÅS NBK MORTEN TIDEMANN NBK Årsmøtet februar Side 6 av 44

7 Sak 7 b): Retningslinjer for avlsrådets arbeid Forslag til endringer av punkt 3 fra styret og avlsråd: Nåværende tekst: RETNINGSLINJER FOR AVLSRÅDETS ARBEID. Revidert 10. februar Krav til tisper for å få forslag: Tisper skal være gemyttmessig stabile og ikke ha arvemessige diagnoser som utelukker fra avl. Minstekrav for å få forslag er at ett av følgende krav er tilfredsstilt: Minimum 2. AK / 2. UK på utstilling Jaktprøvepremiert. Unntak fra kravene kan gjøres dersom tispas bruksegenskaper er av dokumentert meget høy kvalitet. AR vil anbefale at det etter disse minimumskravene ikke settes på mer enn to kull på ei tispe og skal det avles mer, bør tispa eller avkom være godt dokumenterte med egne opparbeidede avlstall for bruksegenskaper. Skal klubben lykkes med avlsmessig framgang for populasjonen bør det avles mest på de hundene som har avlstall over snittet for rasen. Det tilligger derfor oppdretter et vurderingsansvar å ikke avle på hunder som gjennomgående ligger langt under snittet for rasen på avlstall for hofter, eksteriør og bruksegenskaper. Forslag til ny tekst: 3.Krav til tisper for å få forslag Tisper skal være gemyttmessig stabile og ikkje ha arvemessige diagnosar som utelukkar for avl. Minstekrav for å få forslag er at følgjande er tilfredsstilt: - Jaktprøvepremiert eller egne avlstal for både viltfinnaremne* og jaktlyst. Hunden får egne avlstal for jaktlyst etter min 3 startar og for viltfinnaremne når den har fleire enn 3 situasjonar (egne/makkers stand) på jaktprøve - Være stilt på utstilling etter fylte 15 månadar. Dersom ei tispe har avlstal som er meir enn 20 % under rasegjennomsnittet, vil avlsrådet anbefale at det ikkje settast på meir enn to kull på denne. Dersom det skal avlast meir, skal minst 50 % av tidlegare avkom være godt dokumenterte Årsmøtet februar Side 7 av 44

8 med egne opparbeida avlstal for brukseigenskapar og snittet på kullet skal være betre enn mora sine indeksar. Samt at minst 70 % skal være hoftefotografert og ha avlsindeksar på hofter som er over rasegjennomsnittet (snitt på kullet). Skal klubben lukkast med avlsmessig framgang for populasjonen bør det avlast mest på hundar som har avlstal over snittet for rasen. Det ligg difor til oppdrettar eit vurderingsansvar å ikkje avle på hundar som gjennomsnittgåande ligg langt under snittet for rasen på avlstal for hofter, eksteriør og brukseigenskapar. * Dersom ei tispe har oppnådd avlstal for jaktlyst, berre basert på skogsfuglprøve, kan ein sjå vekk frå kravet om indeks for viltfinnaremne. Dette unntaket gjeld berre fram til at tispa eventuelt i tillegg har hatt 5 startar på jaktprøve med makker i slepp (høgfjell, lavland). Begrunnelse AR synast at ein i dag har eit godt og brukbart materiale/breidde av gode tisper, og meinar difor at ein kan stille strengare krav på dei tispene som det skal avlast på når det gjeld brukseigenskapar. Breton er og blir ein jakthund, og ein må difor forvente at tispene skal kunne dokumentere sine eigenskapar når det gjeld det jaktlege for å bli avla på. Ein har dei siste åra hatt i underkant av 10 kull som blitt annonsert utanom NBK sine kanalar. Dette skuldast både at formaliteten opp mot kontakta til AR av ulike grunnar ikkje har vore formelt i orden og/eller at foreldredyra ikkje har tilfredsstilt minstekravet for avl etter NBK sine retningslinjer. AR har også kome med kommentarar til enkelte ynskjer, der ein har frårådt, av ulike årsaker, å gjennomføre kombinasjonen som det blir spurt om. Nokre gongar har kombinasjonane likevel blitt gjennomført, og sjølvsagt blitt annonsert utanom NBK sine kanalar. Så nokre kull utanom AR/NBK sitt system vil det alltid være, men AR ynskjer at det skal være så få som mogeleg. Dersom det blir ein openbar auke i denne type kull, så vil AR sjølvsagt kunne vurdere å gå tilbake til dei retningslinjene som ein har hatt eller evt sjå etter andre løysingar. Det har vore så mange kull som har gått utanom NBK sine kanalar: 2004: 5 kull, 2005: 7 kull, 2006: 5 kull, 2007: 9 kull, 2008: 7 kull. Årsaka til krav om at tispa må være stilt på utstilling,, er at ein her kan få svar på om det er avvik som kan utelukke for avl: dårleg gemytt, underbitt evt anna. Samt at ein får ein viss peikepinn på korleis tispa er i storleik og fasong, slik at ein evt kan finne ein passande partnar. Oppdrettera vil saman med AR ha eit ansvar til å avle på hundar som ein kan forvente gjev eit eksteriør som er innanfor rasestandaren. Årsmøtet februar Side 8 av 44

9 Sak 8: Styret orienterer årsmøte om: a) INSTRUKS FOR NBKs IMPORTUTVALG (IPU) AR i NBK velger tre personer i importutvalget. Styret skal godkjenne medlemmene Importutvalget har som formål å: a) Være et rådgivende organ for medlemmer som ønsker å importere breton fra utlandet, eller benytte seg av utenlandske hannhunder for parring. b) Bistå medlemmer med å opprette kontakt med eiere av gode (avls-) hunder, og oppdrettere av interessante kull. c) Hjelpe til med nødvendige tillatelser og opplysninger vedr. reise med hund utenlands og import til Norge. d) Holde seg oppdatert på blodslinjer, hunder og kull som kan bidra til en positiv utvikling av rasen her til lands, også med tanke på å holde en god bredde i avlsbasen. IPU skal ikke involvere seg økonomisk i noen transaksjoner som vedkommer ovennevnte arbeidsfelt. Alle forhold i forbindelse med evt. reise, import, kjøp eller reklamasjon er IPU, og dermed NBK, uvedkommende. Disse forhold vedkommer kun kjøper og selger. IPU skal ha tett samarbeid med AR og rapportere til styret via AR. b) MANDAT FOR EKSTERIØRUTVALG Avlsrådet (AR) i NBK velger tre personer i et eksteriørutvalg. Styret skal godkjenne medlemmene. Dette utvalget har følgende mandat: 1. Utvalget har som hovedoppgave å gjennomgå alle utstillingskritikker i den hensikt å avdekke feil som beskrives og er generelle for rasen. 2. Eventuelle gjennomgående feil med rasen skal gjøres kjent for våre medlemmer og i særlig grad oppdrettere. 3. Dersom utstillingskritikkene beskriver feil av betydning for NBK, skal utvalget opplyse dommerstanden om dette, og anmode dommerne av breton, om at slike eventuelle feil kommer til uttrykk i bedømmelsen Eksteriørutvalget skal ha et tett samarbeid med AR og rapportere til styret via AR. Sak 9. Innmeldte saker fra medlemmer til behandling i årsmøtet: Ingen saker kommet til styret innen fristen 15. januar. Sak 10. Styrets orientering til årsmøtet - distriktskontakter Oversikt over nye DK`er finnes legger bak i dette dokumentet, se side 12 Sak 11. Valg Se valgkomiteens forslag, side 10 Årsmøtet februar Side 9 av 44

10 Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK februar 09 Valgkomiteen har fulgt det sittende tillitspersonell i NBK i sitt virke. Så langt vi kan se fungerer tillitspersonene valgt av årsmøtet godt og gjør etter beste evne en god gjerning for klubben. Alle tillitspersoner har sagt seg villig til å ta en ny valgperiode. Klubben er takknemlig for at dyktige personer vil gi av sin fritid for medlemmenes beste. Det er en fordel for klubben at tillitspersoner er i sine posisjoner over noe tid slik at oppgaver og drift av klubben får kontinuitet i sin saksgang og organisering. Valgkomiteen mener at valgte tillitspersoner bør bli i tillitsapparatet helst i 4-6 år. Dog må det være anledning og aksept for og tre av om omliggende forhold krever det. Likeså må vi ta høyde for at noen kan bli utnevnt til høgre verv og forlater oss brått. Klubben har noen nøkkelverv som: leder kasserer sekretær Sittende kasserer Hege Meldal har bedt om å bli avløst ved neste valg. Kassererjobben er så vidt omfattende at vi bør finne en person som kan tre inn som hennes hjelper så tidlig som mulig. Styret kan i driftsåret utnevne arbeidskomiteer på egen hånd slik at om vi finner en egnet og villig person kan denne innsettes som Heges hjelper når som helst. Om personen finner jobben overkommelig og interessant vil personen bli foreslått av valgkomiteen det påfølgende årsmøte. Dette vil lette overgangen og sikre kontinuitet. Valgkomiteen ber årsmøtet vurdere dette. Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet februar 2009: Styret: Kjell Engen leder gjenvalg for 1år Geir Vadstein sekretær gjenstår 1 år Hege Meldal kasserer gjenstår 1 år Arne Abel Lunde gjenstår 1 år Tor Eivind Båtnes gjenstår 1 år Ole John Sæter gjenvalg for to år Svein Hjelle gjenvalg for to år Vara.: Rolf Arne Tønseth Rune Austraat Revisorer: Ivar Sørlie Asbjørn Johnsen gjenvalg for ett år gjenvalg for ett år gjenvalg for ett år ny for ett år, har hatt verv som revisor tidligere Årsmøtet februar Side 10 av 44

11 Valgkomite: Gunnar Handberg Magne Koløy Tor Einar Jørgensen gjenvalg for ett år gjenvalg for ett år gjenvalg for ett år Valgkomiteen for år 2009 Magne Koløy Tor Einar Jørgensen Gunnar Handberg Distriktskontakter i 2008 Finnmark Øst: Finnmark Vest: Troms: Nordland Nord: Nordland Sør: Nord-Trøndelag: Sør-Trøndelag: Vestlandet Nord: Hordaland: Rogaland: Østlandet Sør: Østlandet Nord: Line Grongstad Geir Birger Landmark Asgeir Kaldhol/Heidi Johansen Rolf Arne Tønseth Pål Granum Ronny Sagmo/Per O. Jensvik Asle Nakken/Geir Bertheussen Svein Gravdal Linda og Eigil Valbekk Haug Magne og Mia Koløy Finn Erik Knutsen Madel Haugen/Arild Dystland Årsmøtet februar Side 11 av 44

12 Finnmark Øst: Finnmark Vest: Troms: Nordland Nord: Nordland Sør: Nord-Trøndelag: Sør-Trøndelag: Vestlandet Nord: Hordaland: Rogaland: Østlandet Sør: Østlandet Nord: Styrets forslag til distriktskontakter i 2009 Line Grongstad Anne Grethe Bakkevold Heidi Johansen Rolf Arne Tønseth Pål Granum Per O. Jensvik Geir Bertheussen Svein Gravdal Olaf Hafstad Magne og Mia Koløy Jan Ivar Johansen Arild Dystland Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2008 Styremedlemmer: Styret har bestått av Kjell N. Engen, leder, Hege Meldal, nestleder og kasserer, Geir Vadstein, sekretær, Ole John Sæther, medlemsregister, Svein Hjelle, arrangementsansvarlig, Arne-Abel Lunde, DK kontakt og styremedlem, Tor Eivind Båtnes, DKkontakt og styremedlem. Varamedlemmer: Rolf Arne Tønseth og Rune Østraat. I tillegg har styret benyttet Anders Ellefsen som kontaktperson mot DK er på Østlandet Sør og Nord Avlsråd Jan Bjarte Skrøppa, leder. Medlemmer: Øystein Ahlstrøm, Tore Sørensen, Magne Koløy og fra sommeren 2008 også Per Johnny Skjæran som medlem. Breton Base: Jon Aurebekk og Odd Harald Sørbøen Redaktør Fuglehundens klubbsider: Marit Krogh. Rolf Hamstad har bistått Marit. Redaktør av internettsidene: Åsa Aarmo med bistand fra Raymond Dahlen og Tor Einar Jørgensen. Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg Valgkomite: Gunnar Handberg, Magne Koløy og Tor Einar Jørgensen. Revisorer: Ivar Sørlie og Olav Østhus/Asbjørn Johnsen Norsk Breton Klubb har høsten 2008 mistet en tillitsperson og pålitelig støttespiller i Olav Østhus. Det er med sorg vi erfarte at Olav Østhus, revisorer og altmuligmann i klubben, og for mange av oss en god venn og Breton entusiast, døde brått under elgjakta. Klubbens omtale av hans bortgang vil komme i bladet Fuglehunden. Asbjørn Johnsen, NBKs tidligere revisor, sa seg villig til å gå inn i revisorteamet igjen slik at vi får beholdt kontinuiteten. Medlemstall: Pr var medlemstallet 1012, og ved samme tid i 2008 var dette 984. Dette er en oppgang på 28 nye medlemmer. Oppdretterne er svært lojale og nesten samtlige valpekjøpere er kollektivt innmeldt. Årsmøtet februar Side 12 av 44

13 Styret har i 2008 avholdt 7 styremøter og behandlet 80 saker. Styret har vært beslutningsdyktig i alle styremøter og har benyttet varamedlemmene i flest mulig møter. Styrereferatene legges nå fortløpende ut på vår internettside. Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar. Representasjoner Klubben var representert ved leder på FKFs representantskapsmøte. Likeledes deltok leder på møte med NKK i forbindelse med organisering av Jakthund divisjonen (JD). Gunnar Handberg har vært leder av JD og har også deltatt på møter med NKK som representant for NBK. Nils B Skaar har representert NBK i raseutvalget (RU),og Øystein Ahlstrøm har representert NBK i FKF-møter. Tore Sørensen, Olav Østhus og Ivar Sørlie har knyttet uvurderlige kontakter med The American Brittany Club, og i forbindelse med vår høstprøve i Meråker, fikk klubben besøk av 2 representanter fra Amerika Roger Bonie og Jim House. Gjennom dette arbeidet har NBK fått tilgang og bruk av databasen til den amerikanske raseklubben. Vi driver nå en utstrakt DNA analyse av våre hunder som kan komme til meget god nytte i fremtidig avl. En spesiell takk til de nevnte herrer for glimrende arbeid på helt frivillig basis og ikke minst kostnadsfritt for klubben. Prestasjoner Vi viser til fyldig dekning av resultater som avlsrådet har redegjort for i si årsmelding. Mange har hevdet seg strålende på de forskjellige resultatlister. Styret vil gratulere Shulegan`s Drillo og eier/fører Arne Abel-Lunde med NM-tittelen på lavland. En stor prestasjon av en allsidig og erfaren jaktekvipasje. Vi vil også nevne våre 2 hunder på verdensutstillingen i Stockholm som endte opp som World Winner i hann og tispeklassen nemlig Litjåsens Pacho til Rune Lilleløkken og Bird Des Pignettes til Hallgeir Berg. Styret gratulerer alle for flott innsats. Økonomi NBK har god økonomi med forholdsvis forutsigbare inntekter og utgifter. Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr ,11, mens det var budsjettert med et overskudd på ,-. Hovedårsakene til det gode resultatet er at kostnadene ved trykking av årboka ble betydelig lavere enn budsjettert samt uventa inntekter på kr i refusjon av mvautgifter fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Flere DK-områder har bidratt til overskuddet, og styret vil spesielt takke DK-gruppa Østlandet nord/øst for utmerket innsats i tallrike arrangement. Styret takker også alle andre som har bidratt på ulik måte til at årets økonomiske resultat. For detaljer henvises til regnskapet lengre bak. Arrangementer NBK var i regi av DK-gruppa Østlandet Nord medarrangør av Fellesutstilingen Østlandet og jakt- og fiskedagene på Elverum. Medlemmer fra Sør-Trøndelag gruppa var med og Årsmøtet februar Side 13 av 44

14 arrangerte Fellesutstillingen Midt-Norge, som også er et fellesarrangement mellom fuglehundklubbene. Jaktprøver Årets vinterprøve ble arrangert i samarbeid med Folldal jeger- og fiskerforening. På denne jaktprøven opplevde vi å se veldig mange deltakere med breton og mange flotte premieringer av vår rase. Prøven ga et overskudd på ca som ble fordelt likelig mellom de to klubbene. Høstprøven ble som tidligere avholdt i Meråker med god deltakelse. Dessverre ble det et dårlig økonomisk resultat med et underskudd. Dette skyldes i all vesentlighet dyr terrengleie og store kostnader med dommere. Styret har diskutert verdien av prøver i eget regi og konklusjonen er at vi bør fortsette med slike prøver, men gjerne i samarbeid med lokale klubber. Det viser seg at på NBKs prøver stiller det flere breton, enn ved andre lignende prøver, og det gir større muligheter for dokumentasjon av vår rase i jaktlig sammenheng. Styret retter en stor takk til våre medlemmer i jaktprøvekomiteene på disse to prøvene. Landstreff Landstreffet 2008 ble holdt på Vefsn landbruksskole med DK Nordland Sør som verter og arrangører. Ca. 150 bretoneiere og 60 hunder deltok i et eksemplarisk arrangement. Været var så til de grader på vår side, at det nesten ble i meste laget. Søndag var det duket for vår utstilling med hoveddommer Vigdis Nymark. Vi gratulerer alle vinnerne og takker DK Nordland Sør for et glimrende treff. Årbok Jon Aurebekk har vært hovedansvarlig for årboka Gjennom et nitidig arbeid fremstår den som nok et prakteksemplar og ikke minst, årboka er blitt lang billigere enn budsjettert dette takket være Jon. Dessverre ble det litt kluss i forbindelse med såkalte frivillige bidrag. Årsmøtet i vedtok at bidraget ble hevet til kr. 150,00, men giroen vedlagt boka lød på kr. 100,00. Styret sender en stor takk til Jon Aurebekk og årbokkomiteen (Tor Einar Jørgensen, Ann-Kaetrin Handberg, Magne Koløy, Nils B. Skaar, Odd Harald Sørbøen, Jon Aurbekk og Åsa Aarmo) som har lagt ned et stort arbeid i boka. Også en stor takk til alle som har bidratt med annonser i boka. Breton base Vår BB synes å være interessant for andre raseklubber, og senest har Norsk Gordonsetter Klubb meldt sin interesse for et eventuelt abonnement. Styret har imidlertid lagt denne henvendelsen til side i påvente av den videre utvikling av basen. Den opprinnelige utvikling av basen ble gjort av Ole Christian Langfjæran, men vedkommende har ikke tid/mulighet til å fortsette denne jobben. Klubben har imidlertid fått tilbud om videreutvikling av programmet ved hjelp av studenter ved Høgskolen i Oslo. Styret vil jobbe videre med dette og har utnevnt Jon Aurebekk og Odd Harald Sørbøen til å følge utviklinga. Årsmøtet februar Side 14 av 44

15 For øvrig retter vi en stor takk til både Jon Aurebekk og Odd Harald Sørbøen for det arbeid disse allerede har gjort. Distriktskontaktarbeidet Blant mange viktige personer i klubben, er også våre distriktskontakter. Disse er NBKs ansikt utad i lokalmiljøene og representerer kontakten mellom styret, oppdrettere og eiere av vår rase. Da styret konstituerte seg, ble det etablert flere ansvarlige fra styret i den hensikt å følge opp DK ene. Vi fordelte landet mellom Tor-Eivind Båtnes og Arne Abel Lunde fra styret og i tillegg Anders Ellefsen. Samtlige DK er har nå fått tilsendt håndbok med arbeidsinstruks som vi håper kan bidra i arbeidet. En av de viktigste oppgavene er å få inkludert nye valpekjøpere i det miljøet som finnes på de lokale steder. Nye medlemmer må mottas med åpne armer og informeres om muligheter som finnes i området, enten det er i regi av NBK eller andre samarbeidende klubber. Mange av våre DK- grupper gjør en fantastisk innsats hva angår aktiviteter enten det er dressurkurs, utstillinger eller jakttrening. En annen viktig oppgave for DK, er å motivere eierne til å stille på utstillinger og, for de som har dresserte hunder, jaktprøver. På denne måten får vi en bredere dokumentasjon av hundene i vårt avlsarbeid. Takk til alle dere som stiller opp for klubben. Samarbeid med andre raseklubber Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom Raseutvalget (RU) som er et utvalg i Fuglehund klubbenes forbund (FKF). I tillegg korresponderes det via e post mellom de 8 fuglehundklubbene. Samarbeidet er tilfredsstillende. Internettsidene Åsa Aarmo gjør en veldig god jobb med oppdateringer på våre nettsider, i tillegg er DK-ene flinke til å produsere interessant stoff til sidene. Styret takker Åsa og alle andre som bidrar til en leseverdig hjemmeside, og håper vi fortsatt kan få mange fine diskusjoner og nyttige tips på vårt diskusjonsforum. Bretonkalenderen 2009 Kalenderen gir klubben et godt bidrag i kassa og er et flott blikkfang i hjem, på kontor og hytter. I år har juryen fått tilsendt over 300 bilder. Styret takker årets jury som har bestått av Pål Granum og de øvrige medlemmene i DK-gruppa Nordland Sør. Avlsråd Avlsrådet (AR) har i år som tidligere, bidratt til tjenester for oppdrettere og informasjonsspredning til medlemmer via årboka, internettsider og Fuglehunden. Styret takker rådet for godt arbeid og viser til fyldig årsmelding fra AR lenger bak i Bretoninfo. Årsmøtet februar Side 15 av 44

16 Styret retter en stor takk til alle tillitsvalgte for god innsats i Kjell N. Engen Hege Meldal Svein Hjelle Geir Vadstein Ole-John Sæther Arne Abel Lunde Tor Eivind Båtnes Rolf Arne Tønseth Rune Østraat Norsk breton klubb 2008 RESULTATREGNSKAP Budsjett Driftsinntekter 3000 Medlemskontingent , Salgsartikler , Startkontingent , Deltakeravgift , Sponsoravtale , Annonser i ulike trykksaker , Andre sponsorinntekter 0, Bidrag årbok , Bidrag kalender , Parringsavgift 5 170, Bidrag kalender , Loddsalg og salg kioskvarer , Andre driftsinntekter , Refusjon porto 2 817, Andre refusjoner 7 782,46 0 Sum driftsinntekter , Driftskostnader 5000 Godtgjørelser , Kontorrekvisita/administrasjon 3 329, Trykking årsmelding/breton-info , Trykking kalender for , Trykking årbok , Data/EDB-kostnader 6 376, Support dog base, breton base, 5 727, Web-sidene 4 400, Gaver , Dommerutgifter , Terrengleie , Andre trykkeritjenester/kopiering 0, Telefon 500, Årsmøtet februar Side 16 av 44

17 6901 Porto , Kollektivt medlemskap NKK-avgift 3 710, Reiseutgifter , Opphold/overnatting , Utgifter kiosksalg , FKF-samarbeidsavgift , Fuglehunden , Premier , Innkjøp av salgsvarer , NKK aktivitetsavgift , FKF aktivitetsavgift 3 547, Utstillingsutstyr 520, Hq-avlesning 0, Telefonmøter/styremøter , Refusjoner 6 210, Diverse driftsutgifter , Beholdingsendring salgsartikler 6 167,50 0 Sum driftskostnader , DRIFTSRESULTAT , Finansposter 8040 Renteinntekter , Renteutgifter og gebyrer 3 304, Sum Finansposter , RESULTAT FØR SKATTER , ÅRSRESULTAT , Årsmøtet februar Side 17 av 44

18 Balanse Eiendeler Anleggsmidler 1201 Aksjer i Fuglehunden as ,00 Sum anleggsmidler ,00 Omløpsmidler 1400 Varelager salgsartikler , Varelager, premier , Varelager, utstillingsutstyr 1 014, Kunder, debitorer 3 975, Kontanter 8 196, Kasse DK Sør-Trøndelag 0, Kasse DK Østlandet vest/sør 0, Kasse landstreff 1 875, Kasse vinterprøve 5 000, Sp.bank M-Norge, brukskonto, , DNB /NB , Sp.bank M-Norge, sparekonto, , Sparebank MIdtNorge DK Sør-Trøn 5 085,00 Sum omløpsmidler ,65 SUM EIENDELER ,65 Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,11 Sum egenkapital ,65 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,65 Av egenkapitalen utgjør ,65 likvide midler. Likvide midler per var , 54, en økning på ,11. Det er i 2008 utbetalt godtgjørelse til redaktør av Fuglehunden kr 4 800,-, kr 2 000,- til valpeformidler, web-redaktør, styrets leder, kasserer/nestleder og sekretær samt kr 500,- til tre styremedlemmer. Tromsø/Båtnes/Bardu/Bodø/Melhus/Florø/Stavanger 15. januar 2009 Kjell Engen Hege Meldal Geir Vadstein sign sign sign Ole John Sæther Tor Eivind Båtnes Svein Hjelle Arne Abel-Lunde sign sign sign sign Årsmøtet februar Side 18 av 44

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling Dansk - norsk vennskapskamp på Nøsen 24. aug. 2007 ved NISKs jubileumsprøve 90 år. Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling i Tromsø 9. - 10. februar 2008 Nina og Lollipop - vinner NM Høgfjell vinter 2007,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB rapport NR. 2-2006 40. ÅRGANG Styret og utvalg Hed-Opp FHK 2006 2 INNHOLD Leder: Iver Melby.................Tlf. priv: 61 18 53 14 Skumsrud,

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2010 Foto: Jon Ivar Søhus NOR SK E NGE L SK SE T T E R K L U B B 1907 100 år 2007 Årsberetning 2010 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2008 42. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Iver Melby, tlf. 61 18 53 14 414 85 314 Skumsrud, 2836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt

medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt medlemsblad for norsk retrieverklubb nummer 2-2009 ISSN: 1501-3790 re triev er nytt retriever nytt medlemsblad for Norsk Retrieverklubb, Heimdalsveien 52, 7080 Heimdal telefon/faks 72 58 07 43 e-mail post@retrieverklubben.no

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Samojed på elgjakt Alt om aktivitestmerket Mental aktivisering Innholdsfortegnelse Ny redaktør søkes Tillitsvalgte i Norsk Polarhundklubb Mindy på elgjakt

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Årsmøteprotokoll Årets utstillingseurasier 2009 Spesialen

Detaljer

posten Utgitt av Luzernerringen Nr. 1 2012 Årgang 20 Årets Luzernerstøver INT NUCH NORDV-10 IRIS

posten Utgitt av Luzernerringen Nr. 1 2012 Årgang 20 Årets Luzernerstøver INT NUCH NORDV-10 IRIS posten Utgitt av Luzernerringen Nr. 1 2012 Årgang 20 Årets Luzernerstøver INT NUCH NORDV-10 IRIS LUZERNERRINGENS PRISLISTE: Medlemskap, vanlig medlem kr. 250,- Caps kr. 80,- Medlemskap, familiemedlem kr.

Detaljer

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET HUSKYBLADET 1/2013 Josefin og Frøya. Foto: Mari Skår Yvonne Dåbakks hundespann. Foto: Anne Karang Svein Dufseths hund. Foto: Anne-Katrine Kroken Glade hunder på Grimsbu.

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET

NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET NR 1/2015 ÅRGANG 39 HUSKYBLADET WSA-handlere Tone Løw og Sondre Hansen på jobb i Østerrike. Foto: Siv Hansen. Frida og Snutte-Putt. Foto: Bente Sofie Alhaug. Foto: Toril Wiik Johansen. Les mer om Eri og

Detaljer