BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar vedlegg til årbok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008"

Transkript

1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009 vedlegg til årbok 2008 Årsmøtet februar Side 1 av 44

2 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 7. FEBRUAR 2009 KL Styret i Norsk Breton Klubb har gleden av å invitere til årsmøte på Sydpsissen hotell, Tromsø, lørdag 7. februar 2009 kl I forkant av årsmøte arrangeres åpent medlemsmøte. Alle tillitsvalgte i NBK vil være samla i Tromsø denne helga. Den tradisjonelle fellessamlinga av distriktskontakter foregår søndag 8. februar. NBK ønsker også alle andre medlemmer hjertelig velkommen! Her er det mye nyttig hundefaglig informasjon og informasjon om klubbens aktiviteter. Medlemmer som ønsker å spise lunsj (kr 155,-), delta på festmiddagen (310,-) eller overnatte (650,-), gir beskjed til Kjell Engen innen 2. februar. Program: : Velkommen/åpning v/ leder Kjell Engen Informasjon fra distriktskontakt Troms (landstreff og øvrige aktiviteter) : Lunsj : Nedarving av farger hos breton : Gjennomgang av eksteriør hos breton : Kaffepause og beinstrekk : Avlsrådets tid Generell informasjon om kull, prestasjoner, hofteledd, indekser, epilepsi, blodprøver til USA, importer osv. Utfordringer framover. Gjennomgang og demonstrasjon av breton base : Årsmøte 20.30: Festmiddag Kontaktperson medlemmer: Kjell Engen, tlf eller Kontaktperson tillitsvalgte, Hege Meldal, tlf eller Søndag : Kl : Distriktskontakter og styret møtes. Avlsrådet har møte. Årsmøtet februar Side 2 av 44

3 SAKSLISTE Sak 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3. Årsberetning fra styret og avlsrådet, side 12, 23 og 32 Sak 4. Regnskap for 2008, side 16 Sak 5. Budsjett for 2009, side 21 Sak 6. Kontingent for 2010 Styrets forslag: Kontingent i 2010 holdes uendret: kr 400,- for hovedmedlemmer, kr 470,- for familiemedlemskap, kr 290,- for hovedmedlem uten Fuglehunden og kr 200,- for kollektivt innmeldte valpekjøpere. Saker fremmet av styret og andre: sak 7 a) årets hunder og 7 b) retningslinjer for avlsrådets arbeid Årsmøtet februar Side 3 av 44

4 Sak 7 a). Statutter Årets hunder Styret i samarbeid med AR fremmer følgende forslag til regler for kåring av årets hunder: 1. Eigar av hunden må være medlem i NBK når premien oppnås. 2. Den gylne apportbukk (årets unghund): NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng (jf NKK, Regler for fuglehundprøver) til unghundar, med unntak i maksgrensa for 1UK. NBK set ikkje noko maksgrense for antall 1UK, slik at ein får 2 poeng for kvar 1UK som blir oppnådd. Dersom 2 eller fleire hundar får lik poengsum, vil den hunden med flest 2UK gå av med sigeren, utan at dette blir rekna med i poengsummen. Dersom det framleis er likt, vil den hunden med flest 3UK, gå av med sigeren, utan at dette blir rekna med i poengsummen. Dersom det framleis er likt, vil den yngste hunden gå av med sigeren. 3. Årets hund jaktprøve: NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng for hundar i AK og VK på høgfjell, lågland og skog. Dersom 2 eller fleire hundar har lik poengsum, vil den hunden som har flest ikkje poenggivande resultat i VK gå av med sigeren, utan at dette blir rekna med i poengsummen. Altså er det då antal premiar som tel, og ikkje premiegrad. Dersom det framleis er likt, vil den yngste hunden gå av med sigeren. 4. Årets kombinerthund Vinnar er den hund som har høgast poengsum etter gjeldande poengskala for kombinert prøver (sum kombinertdel og evt. feltdel) i UK, Ak og VK. Poengsum samlekombinert må være oppnådd same år. 5. I kampen om Den gylne apportbukk tel berre poeng oppnådd i UK. 6. For årets hund jaktprøve, er heile poengsystemet med og reknar ut poenga. Altså kan ein unghund vinne både Den gylne apportbukk og bli Årets hund jaktprøve det same kalendaråret. 7. Årets utstillingshund: Årets utstillingshund blir rekna ut etter følgjande skala: Årsmøtet februar Side 4 av 44

5 Antall stilte breton: Poeng for Poeng: 1BTK/BHK BTK/BHK BTK/BHK BTK/BHK 1 2 I tillegg vil det bli gitt 2poeng for BIR og 1poeng for BIM. Årets hund utstilling må være jaktpremiert same år som tittelen oppnås. Forslag fra Trygve Nordås: Forslag til statutt for Årets Breton kombinert Årets Breton kombinert: NBK nyttar regelverket for tildeling av championatpoeng (jf NKK, Regler for fuglehundprøver) for kombinertprøver, med unntak av føljande: 1. Maksgrensa for samlekombinert championatpoeng. Denne er av NKK satt til maks 5 poeng totalt. Da vi her skal kåre den hund som har gjort det best på kombinertprøver i løpet av kalenderåret, avviker vi fra denne regel og godtar samtlige 1.premier samlekombinert som oppnås i kalenderåret i vår kåring. " 2. Vekting av 1UK fullkombinert. Dette vektsettes til 4p mot 3p i regelverk. Grunn til at dette vektes høgare er at i regelverket er vekting av 1UK fullkombinert og 1UK samlekombinert lik. Dette er ikkje rettferdig mht vanskelighetsgrad. 3. Dersom ingen hund oppnår championatpoeng et år, flyttes kåringa ned til høgaste premiegrad som er oppnådd på kombinertprøve dette år. Tabell 1-1AK fullkombinert 5p ihht NKK regler. -1AK/VK samlekombinert 4p ihht NKK regler. -1UK fullkombinert 4p +1p ekstra til NKKs regler. -1UK samlekombinert 3p ihht NKK regler. Vinnar er den hund som har flest championatpoeng ihht. tabell 1. Dersom 2 eller fleire hundar får likt antall championatpoeng, vil den hunden med høgast poengsum på 1. premie kombinertprøve, gå av med sigeren. Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på 1. premie kombinertprøve bli avgjerande. Dersom det framleis ikkje er mulig å skilja hundane (likt antal championatpoeng, like poengsumar), vil den yngste hunden gå av med sigeren. Årsmøtet februar Side 5 av 44

6 Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng (1. premie kombinert) på kombinertprøve et år, avgjerast tittelen etter fyljande: 1. Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng på kombinertprøve et år, vinner hunden med flest premiepoeng i hht. tabell 2: Tabell 2-2AK fullkombinert 5p. -2AK/VK samlekombinert 4p. -2UK fullkombinert 4p. -2UK samlekombinert 3p. Dersom 2 eller fleire hundar får lik premiepoengsum, vil hunden med høgast poengsum på kombinertprøve (på 2UK/AK/VK resultat) gå av med sigeren. Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på kombinertprøve (på 2AK/VK resultat) bli avgjerande. osv osv. Dersom det framleis ikkje er muleg å skille hundane (likt antal premiepoeng, like poengsummar), vil den yngste hunden gå av med sigeren. 2. Dersom ingen hund har oppnådd championatpoeng eller 2. premie på kombinertprøve et år, vinner hunden med flest premiepoeng ihht tabell 3: Tabell 3-3AK fullkombinert 5p. -3AK/VK samlekombinert 4p. -3UK fullkombinert 4p. -3UK samlekombinert 3p. Dersom 2 eller fleire hundar får lik premiepoengsum, vil hunden med høgast poengsum på kombinertprøve (på 3UK/AK/VK resultat) gå av med sigeren. Dersom det framleis er likt, vil nest høgaste poengsum på kombinertprøve (på 3UK/AK/VK resultat) bli avgjerande. osv osv. Dersom det framleis ikkje er muleg å skilja hundane (likt antal premiepoeng, like poengsumar), vil den yngste hunden gå av med sigeren. Forslag fra Pål Granum: Det opprettes en komitee for å komme med forslag til statutter for årets kombinert hund. Komiteen bør bestå av personer og hunder som er aktive innen kombinert. FORESLÅR FØLGENDE PERSONER: JAN BJARTE SKRØPPA ØYSTEIN STORVOLL NVK TRYGVE NORDÅS NBK MORTEN TIDEMANN NBK Årsmøtet februar Side 6 av 44

7 Sak 7 b): Retningslinjer for avlsrådets arbeid Forslag til endringer av punkt 3 fra styret og avlsråd: Nåværende tekst: RETNINGSLINJER FOR AVLSRÅDETS ARBEID. Revidert 10. februar Krav til tisper for å få forslag: Tisper skal være gemyttmessig stabile og ikke ha arvemessige diagnoser som utelukker fra avl. Minstekrav for å få forslag er at ett av følgende krav er tilfredsstilt: Minimum 2. AK / 2. UK på utstilling Jaktprøvepremiert. Unntak fra kravene kan gjøres dersom tispas bruksegenskaper er av dokumentert meget høy kvalitet. AR vil anbefale at det etter disse minimumskravene ikke settes på mer enn to kull på ei tispe og skal det avles mer, bør tispa eller avkom være godt dokumenterte med egne opparbeidede avlstall for bruksegenskaper. Skal klubben lykkes med avlsmessig framgang for populasjonen bør det avles mest på de hundene som har avlstall over snittet for rasen. Det tilligger derfor oppdretter et vurderingsansvar å ikke avle på hunder som gjennomgående ligger langt under snittet for rasen på avlstall for hofter, eksteriør og bruksegenskaper. Forslag til ny tekst: 3.Krav til tisper for å få forslag Tisper skal være gemyttmessig stabile og ikkje ha arvemessige diagnosar som utelukkar for avl. Minstekrav for å få forslag er at følgjande er tilfredsstilt: - Jaktprøvepremiert eller egne avlstal for både viltfinnaremne* og jaktlyst. Hunden får egne avlstal for jaktlyst etter min 3 startar og for viltfinnaremne når den har fleire enn 3 situasjonar (egne/makkers stand) på jaktprøve - Være stilt på utstilling etter fylte 15 månadar. Dersom ei tispe har avlstal som er meir enn 20 % under rasegjennomsnittet, vil avlsrådet anbefale at det ikkje settast på meir enn to kull på denne. Dersom det skal avlast meir, skal minst 50 % av tidlegare avkom være godt dokumenterte Årsmøtet februar Side 7 av 44

8 med egne opparbeida avlstal for brukseigenskapar og snittet på kullet skal være betre enn mora sine indeksar. Samt at minst 70 % skal være hoftefotografert og ha avlsindeksar på hofter som er over rasegjennomsnittet (snitt på kullet). Skal klubben lukkast med avlsmessig framgang for populasjonen bør det avlast mest på hundar som har avlstal over snittet for rasen. Det ligg difor til oppdrettar eit vurderingsansvar å ikkje avle på hundar som gjennomsnittgåande ligg langt under snittet for rasen på avlstal for hofter, eksteriør og brukseigenskapar. * Dersom ei tispe har oppnådd avlstal for jaktlyst, berre basert på skogsfuglprøve, kan ein sjå vekk frå kravet om indeks for viltfinnaremne. Dette unntaket gjeld berre fram til at tispa eventuelt i tillegg har hatt 5 startar på jaktprøve med makker i slepp (høgfjell, lavland). Begrunnelse AR synast at ein i dag har eit godt og brukbart materiale/breidde av gode tisper, og meinar difor at ein kan stille strengare krav på dei tispene som det skal avlast på når det gjeld brukseigenskapar. Breton er og blir ein jakthund, og ein må difor forvente at tispene skal kunne dokumentere sine eigenskapar når det gjeld det jaktlege for å bli avla på. Ein har dei siste åra hatt i underkant av 10 kull som blitt annonsert utanom NBK sine kanalar. Dette skuldast både at formaliteten opp mot kontakta til AR av ulike grunnar ikkje har vore formelt i orden og/eller at foreldredyra ikkje har tilfredsstilt minstekravet for avl etter NBK sine retningslinjer. AR har også kome med kommentarar til enkelte ynskjer, der ein har frårådt, av ulike årsaker, å gjennomføre kombinasjonen som det blir spurt om. Nokre gongar har kombinasjonane likevel blitt gjennomført, og sjølvsagt blitt annonsert utanom NBK sine kanalar. Så nokre kull utanom AR/NBK sitt system vil det alltid være, men AR ynskjer at det skal være så få som mogeleg. Dersom det blir ein openbar auke i denne type kull, så vil AR sjølvsagt kunne vurdere å gå tilbake til dei retningslinjene som ein har hatt eller evt sjå etter andre løysingar. Det har vore så mange kull som har gått utanom NBK sine kanalar: 2004: 5 kull, 2005: 7 kull, 2006: 5 kull, 2007: 9 kull, 2008: 7 kull. Årsaka til krav om at tispa må være stilt på utstilling,, er at ein her kan få svar på om det er avvik som kan utelukke for avl: dårleg gemytt, underbitt evt anna. Samt at ein får ein viss peikepinn på korleis tispa er i storleik og fasong, slik at ein evt kan finne ein passande partnar. Oppdrettera vil saman med AR ha eit ansvar til å avle på hundar som ein kan forvente gjev eit eksteriør som er innanfor rasestandaren. Årsmøtet februar Side 8 av 44

9 Sak 8: Styret orienterer årsmøte om: a) INSTRUKS FOR NBKs IMPORTUTVALG (IPU) AR i NBK velger tre personer i importutvalget. Styret skal godkjenne medlemmene Importutvalget har som formål å: a) Være et rådgivende organ for medlemmer som ønsker å importere breton fra utlandet, eller benytte seg av utenlandske hannhunder for parring. b) Bistå medlemmer med å opprette kontakt med eiere av gode (avls-) hunder, og oppdrettere av interessante kull. c) Hjelpe til med nødvendige tillatelser og opplysninger vedr. reise med hund utenlands og import til Norge. d) Holde seg oppdatert på blodslinjer, hunder og kull som kan bidra til en positiv utvikling av rasen her til lands, også med tanke på å holde en god bredde i avlsbasen. IPU skal ikke involvere seg økonomisk i noen transaksjoner som vedkommer ovennevnte arbeidsfelt. Alle forhold i forbindelse med evt. reise, import, kjøp eller reklamasjon er IPU, og dermed NBK, uvedkommende. Disse forhold vedkommer kun kjøper og selger. IPU skal ha tett samarbeid med AR og rapportere til styret via AR. b) MANDAT FOR EKSTERIØRUTVALG Avlsrådet (AR) i NBK velger tre personer i et eksteriørutvalg. Styret skal godkjenne medlemmene. Dette utvalget har følgende mandat: 1. Utvalget har som hovedoppgave å gjennomgå alle utstillingskritikker i den hensikt å avdekke feil som beskrives og er generelle for rasen. 2. Eventuelle gjennomgående feil med rasen skal gjøres kjent for våre medlemmer og i særlig grad oppdrettere. 3. Dersom utstillingskritikkene beskriver feil av betydning for NBK, skal utvalget opplyse dommerstanden om dette, og anmode dommerne av breton, om at slike eventuelle feil kommer til uttrykk i bedømmelsen Eksteriørutvalget skal ha et tett samarbeid med AR og rapportere til styret via AR. Sak 9. Innmeldte saker fra medlemmer til behandling i årsmøtet: Ingen saker kommet til styret innen fristen 15. januar. Sak 10. Styrets orientering til årsmøtet - distriktskontakter Oversikt over nye DK`er finnes legger bak i dette dokumentet, se side 12 Sak 11. Valg Se valgkomiteens forslag, side 10 Årsmøtet februar Side 9 av 44

10 Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i NBK februar 09 Valgkomiteen har fulgt det sittende tillitspersonell i NBK i sitt virke. Så langt vi kan se fungerer tillitspersonene valgt av årsmøtet godt og gjør etter beste evne en god gjerning for klubben. Alle tillitspersoner har sagt seg villig til å ta en ny valgperiode. Klubben er takknemlig for at dyktige personer vil gi av sin fritid for medlemmenes beste. Det er en fordel for klubben at tillitspersoner er i sine posisjoner over noe tid slik at oppgaver og drift av klubben får kontinuitet i sin saksgang og organisering. Valgkomiteen mener at valgte tillitspersoner bør bli i tillitsapparatet helst i 4-6 år. Dog må det være anledning og aksept for og tre av om omliggende forhold krever det. Likeså må vi ta høyde for at noen kan bli utnevnt til høgre verv og forlater oss brått. Klubben har noen nøkkelverv som: leder kasserer sekretær Sittende kasserer Hege Meldal har bedt om å bli avløst ved neste valg. Kassererjobben er så vidt omfattende at vi bør finne en person som kan tre inn som hennes hjelper så tidlig som mulig. Styret kan i driftsåret utnevne arbeidskomiteer på egen hånd slik at om vi finner en egnet og villig person kan denne innsettes som Heges hjelper når som helst. Om personen finner jobben overkommelig og interessant vil personen bli foreslått av valgkomiteen det påfølgende årsmøte. Dette vil lette overgangen og sikre kontinuitet. Valgkomiteen ber årsmøtet vurdere dette. Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøtet februar 2009: Styret: Kjell Engen leder gjenvalg for 1år Geir Vadstein sekretær gjenstår 1 år Hege Meldal kasserer gjenstår 1 år Arne Abel Lunde gjenstår 1 år Tor Eivind Båtnes gjenstår 1 år Ole John Sæter gjenvalg for to år Svein Hjelle gjenvalg for to år Vara.: Rolf Arne Tønseth Rune Austraat Revisorer: Ivar Sørlie Asbjørn Johnsen gjenvalg for ett år gjenvalg for ett år gjenvalg for ett år ny for ett år, har hatt verv som revisor tidligere Årsmøtet februar Side 10 av 44

11 Valgkomite: Gunnar Handberg Magne Koløy Tor Einar Jørgensen gjenvalg for ett år gjenvalg for ett år gjenvalg for ett år Valgkomiteen for år 2009 Magne Koløy Tor Einar Jørgensen Gunnar Handberg Distriktskontakter i 2008 Finnmark Øst: Finnmark Vest: Troms: Nordland Nord: Nordland Sør: Nord-Trøndelag: Sør-Trøndelag: Vestlandet Nord: Hordaland: Rogaland: Østlandet Sør: Østlandet Nord: Line Grongstad Geir Birger Landmark Asgeir Kaldhol/Heidi Johansen Rolf Arne Tønseth Pål Granum Ronny Sagmo/Per O. Jensvik Asle Nakken/Geir Bertheussen Svein Gravdal Linda og Eigil Valbekk Haug Magne og Mia Koløy Finn Erik Knutsen Madel Haugen/Arild Dystland Årsmøtet februar Side 11 av 44

12 Finnmark Øst: Finnmark Vest: Troms: Nordland Nord: Nordland Sør: Nord-Trøndelag: Sør-Trøndelag: Vestlandet Nord: Hordaland: Rogaland: Østlandet Sør: Østlandet Nord: Styrets forslag til distriktskontakter i 2009 Line Grongstad Anne Grethe Bakkevold Heidi Johansen Rolf Arne Tønseth Pål Granum Per O. Jensvik Geir Bertheussen Svein Gravdal Olaf Hafstad Magne og Mia Koløy Jan Ivar Johansen Arild Dystland Årsmelding for Norsk Breton Klubb 2008 Styremedlemmer: Styret har bestått av Kjell N. Engen, leder, Hege Meldal, nestleder og kasserer, Geir Vadstein, sekretær, Ole John Sæther, medlemsregister, Svein Hjelle, arrangementsansvarlig, Arne-Abel Lunde, DK kontakt og styremedlem, Tor Eivind Båtnes, DKkontakt og styremedlem. Varamedlemmer: Rolf Arne Tønseth og Rune Østraat. I tillegg har styret benyttet Anders Ellefsen som kontaktperson mot DK er på Østlandet Sør og Nord Avlsråd Jan Bjarte Skrøppa, leder. Medlemmer: Øystein Ahlstrøm, Tore Sørensen, Magne Koløy og fra sommeren 2008 også Per Johnny Skjæran som medlem. Breton Base: Jon Aurebekk og Odd Harald Sørbøen Redaktør Fuglehundens klubbsider: Marit Krogh. Rolf Hamstad har bistått Marit. Redaktør av internettsidene: Åsa Aarmo med bistand fra Raymond Dahlen og Tor Einar Jørgensen. Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg Valgkomite: Gunnar Handberg, Magne Koløy og Tor Einar Jørgensen. Revisorer: Ivar Sørlie og Olav Østhus/Asbjørn Johnsen Norsk Breton Klubb har høsten 2008 mistet en tillitsperson og pålitelig støttespiller i Olav Østhus. Det er med sorg vi erfarte at Olav Østhus, revisorer og altmuligmann i klubben, og for mange av oss en god venn og Breton entusiast, døde brått under elgjakta. Klubbens omtale av hans bortgang vil komme i bladet Fuglehunden. Asbjørn Johnsen, NBKs tidligere revisor, sa seg villig til å gå inn i revisorteamet igjen slik at vi får beholdt kontinuiteten. Medlemstall: Pr var medlemstallet 1012, og ved samme tid i 2008 var dette 984. Dette er en oppgang på 28 nye medlemmer. Oppdretterne er svært lojale og nesten samtlige valpekjøpere er kollektivt innmeldt. Årsmøtet februar Side 12 av 44

13 Styret har i 2008 avholdt 7 styremøter og behandlet 80 saker. Styret har vært beslutningsdyktig i alle styremøter og har benyttet varamedlemmene i flest mulig møter. Styrereferatene legges nå fortløpende ut på vår internettside. Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sørbøen og Nils B. Skaar. Representasjoner Klubben var representert ved leder på FKFs representantskapsmøte. Likeledes deltok leder på møte med NKK i forbindelse med organisering av Jakthund divisjonen (JD). Gunnar Handberg har vært leder av JD og har også deltatt på møter med NKK som representant for NBK. Nils B Skaar har representert NBK i raseutvalget (RU),og Øystein Ahlstrøm har representert NBK i FKF-møter. Tore Sørensen, Olav Østhus og Ivar Sørlie har knyttet uvurderlige kontakter med The American Brittany Club, og i forbindelse med vår høstprøve i Meråker, fikk klubben besøk av 2 representanter fra Amerika Roger Bonie og Jim House. Gjennom dette arbeidet har NBK fått tilgang og bruk av databasen til den amerikanske raseklubben. Vi driver nå en utstrakt DNA analyse av våre hunder som kan komme til meget god nytte i fremtidig avl. En spesiell takk til de nevnte herrer for glimrende arbeid på helt frivillig basis og ikke minst kostnadsfritt for klubben. Prestasjoner Vi viser til fyldig dekning av resultater som avlsrådet har redegjort for i si årsmelding. Mange har hevdet seg strålende på de forskjellige resultatlister. Styret vil gratulere Shulegan`s Drillo og eier/fører Arne Abel-Lunde med NM-tittelen på lavland. En stor prestasjon av en allsidig og erfaren jaktekvipasje. Vi vil også nevne våre 2 hunder på verdensutstillingen i Stockholm som endte opp som World Winner i hann og tispeklassen nemlig Litjåsens Pacho til Rune Lilleløkken og Bird Des Pignettes til Hallgeir Berg. Styret gratulerer alle for flott innsats. Økonomi NBK har god økonomi med forholdsvis forutsigbare inntekter og utgifter. Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr ,11, mens det var budsjettert med et overskudd på ,-. Hovedårsakene til det gode resultatet er at kostnadene ved trykking av årboka ble betydelig lavere enn budsjettert samt uventa inntekter på kr i refusjon av mvautgifter fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Flere DK-områder har bidratt til overskuddet, og styret vil spesielt takke DK-gruppa Østlandet nord/øst for utmerket innsats i tallrike arrangement. Styret takker også alle andre som har bidratt på ulik måte til at årets økonomiske resultat. For detaljer henvises til regnskapet lengre bak. Arrangementer NBK var i regi av DK-gruppa Østlandet Nord medarrangør av Fellesutstilingen Østlandet og jakt- og fiskedagene på Elverum. Medlemmer fra Sør-Trøndelag gruppa var med og Årsmøtet februar Side 13 av 44

14 arrangerte Fellesutstillingen Midt-Norge, som også er et fellesarrangement mellom fuglehundklubbene. Jaktprøver Årets vinterprøve ble arrangert i samarbeid med Folldal jeger- og fiskerforening. På denne jaktprøven opplevde vi å se veldig mange deltakere med breton og mange flotte premieringer av vår rase. Prøven ga et overskudd på ca som ble fordelt likelig mellom de to klubbene. Høstprøven ble som tidligere avholdt i Meråker med god deltakelse. Dessverre ble det et dårlig økonomisk resultat med et underskudd. Dette skyldes i all vesentlighet dyr terrengleie og store kostnader med dommere. Styret har diskutert verdien av prøver i eget regi og konklusjonen er at vi bør fortsette med slike prøver, men gjerne i samarbeid med lokale klubber. Det viser seg at på NBKs prøver stiller det flere breton, enn ved andre lignende prøver, og det gir større muligheter for dokumentasjon av vår rase i jaktlig sammenheng. Styret retter en stor takk til våre medlemmer i jaktprøvekomiteene på disse to prøvene. Landstreff Landstreffet 2008 ble holdt på Vefsn landbruksskole med DK Nordland Sør som verter og arrangører. Ca. 150 bretoneiere og 60 hunder deltok i et eksemplarisk arrangement. Været var så til de grader på vår side, at det nesten ble i meste laget. Søndag var det duket for vår utstilling med hoveddommer Vigdis Nymark. Vi gratulerer alle vinnerne og takker DK Nordland Sør for et glimrende treff. Årbok Jon Aurebekk har vært hovedansvarlig for årboka Gjennom et nitidig arbeid fremstår den som nok et prakteksemplar og ikke minst, årboka er blitt lang billigere enn budsjettert dette takket være Jon. Dessverre ble det litt kluss i forbindelse med såkalte frivillige bidrag. Årsmøtet i vedtok at bidraget ble hevet til kr. 150,00, men giroen vedlagt boka lød på kr. 100,00. Styret sender en stor takk til Jon Aurebekk og årbokkomiteen (Tor Einar Jørgensen, Ann-Kaetrin Handberg, Magne Koløy, Nils B. Skaar, Odd Harald Sørbøen, Jon Aurbekk og Åsa Aarmo) som har lagt ned et stort arbeid i boka. Også en stor takk til alle som har bidratt med annonser i boka. Breton base Vår BB synes å være interessant for andre raseklubber, og senest har Norsk Gordonsetter Klubb meldt sin interesse for et eventuelt abonnement. Styret har imidlertid lagt denne henvendelsen til side i påvente av den videre utvikling av basen. Den opprinnelige utvikling av basen ble gjort av Ole Christian Langfjæran, men vedkommende har ikke tid/mulighet til å fortsette denne jobben. Klubben har imidlertid fått tilbud om videreutvikling av programmet ved hjelp av studenter ved Høgskolen i Oslo. Styret vil jobbe videre med dette og har utnevnt Jon Aurebekk og Odd Harald Sørbøen til å følge utviklinga. Årsmøtet februar Side 14 av 44

15 For øvrig retter vi en stor takk til både Jon Aurebekk og Odd Harald Sørbøen for det arbeid disse allerede har gjort. Distriktskontaktarbeidet Blant mange viktige personer i klubben, er også våre distriktskontakter. Disse er NBKs ansikt utad i lokalmiljøene og representerer kontakten mellom styret, oppdrettere og eiere av vår rase. Da styret konstituerte seg, ble det etablert flere ansvarlige fra styret i den hensikt å følge opp DK ene. Vi fordelte landet mellom Tor-Eivind Båtnes og Arne Abel Lunde fra styret og i tillegg Anders Ellefsen. Samtlige DK er har nå fått tilsendt håndbok med arbeidsinstruks som vi håper kan bidra i arbeidet. En av de viktigste oppgavene er å få inkludert nye valpekjøpere i det miljøet som finnes på de lokale steder. Nye medlemmer må mottas med åpne armer og informeres om muligheter som finnes i området, enten det er i regi av NBK eller andre samarbeidende klubber. Mange av våre DK- grupper gjør en fantastisk innsats hva angår aktiviteter enten det er dressurkurs, utstillinger eller jakttrening. En annen viktig oppgave for DK, er å motivere eierne til å stille på utstillinger og, for de som har dresserte hunder, jaktprøver. På denne måten får vi en bredere dokumentasjon av hundene i vårt avlsarbeid. Takk til alle dere som stiller opp for klubben. Samarbeid med andre raseklubber Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom Raseutvalget (RU) som er et utvalg i Fuglehund klubbenes forbund (FKF). I tillegg korresponderes det via e post mellom de 8 fuglehundklubbene. Samarbeidet er tilfredsstillende. Internettsidene Åsa Aarmo gjør en veldig god jobb med oppdateringer på våre nettsider, i tillegg er DK-ene flinke til å produsere interessant stoff til sidene. Styret takker Åsa og alle andre som bidrar til en leseverdig hjemmeside, og håper vi fortsatt kan få mange fine diskusjoner og nyttige tips på vårt diskusjonsforum. Bretonkalenderen 2009 Kalenderen gir klubben et godt bidrag i kassa og er et flott blikkfang i hjem, på kontor og hytter. I år har juryen fått tilsendt over 300 bilder. Styret takker årets jury som har bestått av Pål Granum og de øvrige medlemmene i DK-gruppa Nordland Sør. Avlsråd Avlsrådet (AR) har i år som tidligere, bidratt til tjenester for oppdrettere og informasjonsspredning til medlemmer via årboka, internettsider og Fuglehunden. Styret takker rådet for godt arbeid og viser til fyldig årsmelding fra AR lenger bak i Bretoninfo. Årsmøtet februar Side 15 av 44

16 Styret retter en stor takk til alle tillitsvalgte for god innsats i Kjell N. Engen Hege Meldal Svein Hjelle Geir Vadstein Ole-John Sæther Arne Abel Lunde Tor Eivind Båtnes Rolf Arne Tønseth Rune Østraat Norsk breton klubb 2008 RESULTATREGNSKAP Budsjett Driftsinntekter 3000 Medlemskontingent , Salgsartikler , Startkontingent , Deltakeravgift , Sponsoravtale , Annonser i ulike trykksaker , Andre sponsorinntekter 0, Bidrag årbok , Bidrag kalender , Parringsavgift 5 170, Bidrag kalender , Loddsalg og salg kioskvarer , Andre driftsinntekter , Refusjon porto 2 817, Andre refusjoner 7 782,46 0 Sum driftsinntekter , Driftskostnader 5000 Godtgjørelser , Kontorrekvisita/administrasjon 3 329, Trykking årsmelding/breton-info , Trykking kalender for , Trykking årbok , Data/EDB-kostnader 6 376, Support dog base, breton base, 5 727, Web-sidene 4 400, Gaver , Dommerutgifter , Terrengleie , Andre trykkeritjenester/kopiering 0, Telefon 500, Årsmøtet februar Side 16 av 44

17 6901 Porto , Kollektivt medlemskap NKK-avgift 3 710, Reiseutgifter , Opphold/overnatting , Utgifter kiosksalg , FKF-samarbeidsavgift , Fuglehunden , Premier , Innkjøp av salgsvarer , NKK aktivitetsavgift , FKF aktivitetsavgift 3 547, Utstillingsutstyr 520, Hq-avlesning 0, Telefonmøter/styremøter , Refusjoner 6 210, Diverse driftsutgifter , Beholdingsendring salgsartikler 6 167,50 0 Sum driftskostnader , DRIFTSRESULTAT , Finansposter 8040 Renteinntekter , Renteutgifter og gebyrer 3 304, Sum Finansposter , RESULTAT FØR SKATTER , ÅRSRESULTAT , Årsmøtet februar Side 17 av 44

18 Balanse Eiendeler Anleggsmidler 1201 Aksjer i Fuglehunden as ,00 Sum anleggsmidler ,00 Omløpsmidler 1400 Varelager salgsartikler , Varelager, premier , Varelager, utstillingsutstyr 1 014, Kunder, debitorer 3 975, Kontanter 8 196, Kasse DK Sør-Trøndelag 0, Kasse DK Østlandet vest/sør 0, Kasse landstreff 1 875, Kasse vinterprøve 5 000, Sp.bank M-Norge, brukskonto, , DNB /NB , Sp.bank M-Norge, sparekonto, , Sparebank MIdtNorge DK Sør-Trøn 5 085,00 Sum omløpsmidler ,65 SUM EIENDELER ,65 Gjeld og Egenkapital Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,11 Sum egenkapital ,65 SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,65 Av egenkapitalen utgjør ,65 likvide midler. Likvide midler per var , 54, en økning på ,11. Det er i 2008 utbetalt godtgjørelse til redaktør av Fuglehunden kr 4 800,-, kr 2 000,- til valpeformidler, web-redaktør, styrets leder, kasserer/nestleder og sekretær samt kr 500,- til tre styremedlemmer. Tromsø/Båtnes/Bardu/Bodø/Melhus/Florø/Stavanger 15. januar 2009 Kjell Engen Hege Meldal Geir Vadstein sign sign sign Ole John Sæther Tor Eivind Båtnes Svein Hjelle Arne Abel-Lunde sign sign sign sign Årsmøtet februar Side 18 av 44

19 Prosjektregnskap 2008 og budsjett 2009 Administrasjon Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Inntekter , Utgifter , Resultat , Landstreff Inntekter Utgifter , Resultat , Årsmøte regnskapsår Inntekter Utgifter , Resultat , Årbok Inntekter Utgifter Resultat Vinterprøve Inntekter Utgifter , Resultat , Høstprøve Inntekter Utgifter , Resultat , Avlsråd Inntekter Utgifter Resultat Årsmøtet februar Side 19 av 44

20 NM-lag Inntekter Utgifter Resultat Kalender i regnskapsår Inntekter Utgifter Resultat Kalender påfølgende år Inntekter Utgifter Resultat Årsmøte påfølgende år Inntekter Utgifter Resultat DK-aktiviteter Inntekter Utgifter , Resultat , Importutvalg Inntekter Utgifter 0 0 Resultat 0 0 Jubileumstreff 2007 Inntekter 0 0 Utgifter Resultat 0 0 Årsmøtet februar Side 20 av 44

REFERAT STYREMØTE 20. november 2008

REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Til stede: Kjell Engen, Hege Meldal, Arne Abel-Lunde, Tor Eivind Båtnes, Ole John Sæther, Rune Østraat Rolf Arne Tønseth. Geir Vadstein REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Meldt forfall: Svein Hjelle Saksliste:

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB Stiftet i Bergen 25. februar 1957

NORSK BRETON KLUBB Stiftet i Bergen 25. februar 1957 REFERAT STYREMØTE Tirsdag 6. januar 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Svein Hjelle Tor Eivind Båtnes Geir Vadstein Arne Abel Lunde Rolf Arne Tønseth Meldt forfall: Rune Østraat. Saksliste

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Rolf Arne Tønseth Arne Abel Lunde Rune Østraat Svein Hjelle Geir Vadstein Ikke møtt: Tor Eivind Båtnes Saksliste

Detaljer

med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Stjørdal lørdag 13. februar 2010

med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Stjørdal lørdag 13. februar 2010 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Stjørdal lørdag 13. februar 2010 vedlegg til årbok 2009 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 13. FEBRUAR 2010 Styret inviterer til årsmøte

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

med innkalling til årsmøte på THON AIRPORT HOTEL Gardermoen, lørdag 9. februar 2008 klokken 11.30

med innkalling til årsmøte på THON AIRPORT HOTEL Gardermoen, lørdag 9. februar 2008 klokken 11.30 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på THON AIRPORT HOTEL Gardermoen, lørdag 9. februar 2008 klokken 11.30 vedlegg til årbok 2007 Årsmøtet 2008 9.februar Side 1 av 36 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 9. FEBRUAR 2008

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

med innkalling til årsmøte på Stav gjestegård, lørdag 10. februar 2007

med innkalling til årsmøte på Stav gjestegård, lørdag 10. februar 2007 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Stav gjestegård, lørdag 10. februar 2007 vedlegg til årbok 2006 Årsmøtet 2007 10,februar Side 1 av 52 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer

Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer Vedlegg til avlsplan bakgrunn og forklaringer 1. Avlstall Avlstall beregnes for egenskapene hoftekvalitet, viltfinnerevne og jaktlyst.. Avlstallet sier noe om hvordan hunden vil avle med hensyn på den

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland NORSK IRSKSETTERKLUBB avdeling 9, Troms ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014 Troms / nordre Nordland Styret. I 2014 har styret bestått av: Leder: Nestleder: Økonomi: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: WEB:

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

med innkalling til årsmøte på Comfort Hotell Runway, Gardermoen lørdag 12. februar 2011

med innkalling til årsmøte på Comfort Hotell Runway, Gardermoen lørdag 12. februar 2011 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Comfort Hotell Runway, Gardermoen lørdag 12. februar 211 vedlegg til årbok 21 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 12. FEBRUAR 211 Styret inviterer til årsmøte

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 1 2014

ELGHUNDNYTT NR 1 2014 ELGHUNDNYTT NR 1 2014 INNHOLD: Årsmøte Valgkomiteens innstilling Årsberetning for 2013 Regnskap Budsjett Årsmelding fra jaktprøvekomiteen Årsmelding for utstillingskomiteen Årsmelding fra dressurkomiteen

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Sted Reinertsen Møteleder Geir

Sted Reinertsen Møteleder Geir Styremøte 6.august.2012 Sted Reinertsen Møteleder Ref.nr. NVK-T_Styremøte_nr3_06aug12 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIRSDAG 11. NOVEMBER 2014 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012

med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012 vedlegg til årbok 2011 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2009

ELGHUNDNYTT NR 3 2009 ELGHUNDNYTT NR 3 2009 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2009 Referater Utstillinga 2010 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012

Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Avlsplan for Norsk Breton Klubb for perioden 2007 2012 Denne avlsplanen erstatter avlsplan for NBK for perioden 2002 2007, og er vedtatt av Årsmøtet i 2007. Avlsplanen inneholder en vurdering av effekten

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Sted Nina, Trondheim Møteleder

Sted Nina, Trondheim Møteleder Styremøte 31.mai.2011 Sted Nina, Trondheim Møteleder Ref.nr. Marie Houge, Arne Aalberg Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ok Ref. sendt pr. mail Einar Malm Ok Ref. sendt pr. mail Frode Nossum Ok Ref. sendt

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Herøysund 13.02.2010

Herøysund 13.02.2010 Årsmøte 2009 Herøysund 13.02.2010 Saksliste Årsmøte 2009 15.00- Åpning - Valg av ordstyrar og skriver - Godkjenning av innkalling. - Valg av tellekorps og personar til å skrive under protokoll - Årsmelding

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 Årsmøte: 26. Januar på Nordre Lindeberg Gård kl. 1900 Side 1 DAGSORDEN Til behandling foreligger følgende: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

Sted LES, Trondheim Møteleder

Sted LES, Trondheim Møteleder Styremøte 26.oktober.2011 Sted LES, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 16. NOVEMBER 2011 KL. 19.30 i klubblokalene

Detaljer

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent til føring av protokoll 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av møteinnkalling 6. Godkjenning

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Lover. Rogaland Fuglehundklubb

Lover. Rogaland Fuglehundklubb Lover for Rogaland Fuglehundklubb Oppdatert 11. desember 2011 etter NKK mal. Revidert februar 2013 etter lovmal fra FKF av Styret i RFK. Behandlet og vedtatt av klubbens årsmøte 11. mars 2013 Revidert

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB

REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB Dato: 28.-29.11.2015 Lørdag 28.11. Tid: Kl. 10:00 17.45 Søndag 29.11. Tid: Kl. 09:00 14.15 Sted: Tilstede: Fravær: Quality Airport Hotel Gardermoen Tore

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 Styret i HedOpp FHK 2015. Fra venstre: Arnfinn Berntsen, Lars Perry Øie, Mette Bjørklund, Morten Sørensen, Elisabeth Haukaas Bjerke og Kristian Bryn

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner

C) Økonomi. I løpet av juli måned har vi mottatt kr. 4200 i medlemskontigent fra NKK. Vi har betalt Telt og Fritid for dommertelt til årsvinner Styremøte 20.08.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Medlmstall pr 5.august

Detaljer

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen.

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen. Årsberetning 2010 Tillitsvalgte A: Styret Leder Nestleder Forretningsfører Knut Mathiesen Ingeborg Brekstad Sylvi Vasvik John Arne Brekstad Eli Borge Katharina Næss B: Valgkomiteen Ellinor Simonsen Hege

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 1 2013

ELGHUNDNYTT NR 1 2013 ELGHUNDNYTT NR 1 2013 INNHOLD: Årsmøte Valgkomiteens innstilling Årsberetning for 2012 Regnskap Budsjett Årsmelding fra jaktprøvekomiteen Årsmelding fra dressurkomiteen Utstillingskomiteen Saker til RS

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB Sted: Malungen, Nord-Odal Dato: Søndag 29.februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling 2. Valg av ordstyrer Valgt: Tor Frigård 3. Valg av referent

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett. Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier Innkalling til årsmøte Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00 Sted: NKKs møtelokale på Bryn Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo For veibeskrivelse, se hjemmesiden

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB. avdeling Rogaland. Årsmøte 2015. Sted: Kruse Smith Entreprenør, Adresse: Kanalsletta 4, 4068 Stavanger

NORSK SPANIEL KLUB. avdeling Rogaland. Årsmøte 2015. Sted: Kruse Smith Entreprenør, Adresse: Kanalsletta 4, 4068 Stavanger NORSK SPANIEL KLUB avdeling Rogaland Årsmøte 2015 Sted: Kruse Smith Entreprenør, Adresse: Kanalsletta 4, 4068 Stavanger Tirsdag 17. februar 2015 - kl 1900. KONSTITUERING: 1. Valg av referent 2. Valg av

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer