med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012"

Transkript

1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012 vedlegg til årbok

2 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 med festmiddag og en del sjølskryt. Styret inviterer til årsmøte på Best Western Stav Hotel i Hommelvika, Sør-Trøndelag, lørdag den 4. februar 2012 kl I forkant av årsmøtet arrangeres åpent medlemsmøte der vi har fått Dr. Reiner Beuing fra Tyskland til å holde foredrag og informasjon om Indeksbasert avl, HQ som hofteledd diagnose og status/erfaringer fra øvrige raser i Europa for indeksavl. Han er en av Europas mest anerkjente genetikere innen hund og hundeavl. De fleste tillitsvalgte i NBK vil være samla denne helga. Den tradisjonelle felles-samlinga av distriktskontakter foregår søndag 5. februar. NBK ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen og håper at så mange som mulig kommer! Her er det mye nyttig hundefaglig informasjon, beslutninger om klubbens framtidig og strategi, samt informasjon om klubbens aktiviteter. Medlemmer som ønsker å spise lunsj og/eller delta på festmiddagen, evnt. overnatte, gir beskjed til Kenneth Sveen innen 1. februar. e-post: De som ikke er spesielt invitert av kubben må selv betale bevertning og eventuell overnatting. Program: Fredag 3 februar: Ankomst Kl Temakveld, fri diskusjon om tiltak mot hofteledds novervåkning av Breton i Norge. Lørdag 4. februar: Åpning og velkommen v/leder Dr. Reiner Beuing om HQ og HQ metoden, indeksavl og avlsindekser for bruksegenskaper og hundehelse Lunsj Spørsmål til, og dialog med Dr Beuing NBK Avlsråd gjennomgang av status norsk Bretons hofter HQ/HD og bruksegenskaper Debatt og spørsmål til AR Årsmøte Festmiddag Søndag 13. februar: DK - treff 2

3 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET: Sak 1. Sak 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3. Årsberetning fra styret og avlsrådet, side 6 og side 28. Sak 4. Regnskap for 2011, side 9. Sak 5. Budsjett 2012, side 9. Sak 6. Sak 7. Innkomne saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet: a) Forslag fra Hallgeir Bergh og Gitte Hjorth Sørensen - Forslag til endring av statutterer Årets Breton. Side 47. b) Forslag fra Nils B. Skaar. - Forslag om fjerning av hofteleddsdysplasi og Hip-Quality i NBKs avlsarbeid. Side 50. c) Forslag fra Arne Klingsheim Forslag om endring av krav til avlsindekser for avlshunder. Side 51. Saker fremmet av styret: a. Kontingent for 2013 foreslås uendret. Forslag til vedtak: Kontingent for 2013 holdes uendret: kr 450,- for hovedmedlemmer, kr 560,- for familiemedlemskap, kr 340,- for hovedmedlem uten Fuglehunden og kr 200,- for kollektivt innmeldte. b) Strategiplan , vedlagt side 53 -Forslag til vedtak: Strategiplan for blir vedtatt som den foreligger pr : c) Avlsplan , vedlagt side 57 -Forslag til vedtak: Avlsplan for Norsk Breton Klubb blir vedtatt som de foreligger pr d) Nye NBK lover, vedlagt side 78 -Forslag til vedtak: Nye lover for NBK blir vedtatt som de foreligger. e) FKF forslag til nye lover (vedlagt) og NBKs tilknytting til FKF, vedlagt side 83.- Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å vedta utkastet til nye lover for FKF slik de nå foreligger under FKF RS i mai Sak 8 Styrets orientering til årsmøtet distriktskontakter, side 5. Sak 9. Valg se valgkomiteens forslag, side 4. 3

4 Innstilling til valg av styre m/vararepresentanter - årsmøtet i NBK 2012 Leder; Gunnar Handberg, for 1 år Lars Farnes (ikke på valg) Martin Haugestad (ikke på valg) Kenneth Sveen Tove I. Løvås (ny for 2 år) Geir Håvard Ingdal (ikke på valg) Arne Abel Lunde Varamedlemmer: Lena Marie Borlaug Bård Birkeland (ny for ett år) Revisorer: Asbjørn Johnsen Marit Paulen Samtlige er forespurt. Tromsø Oslo Bodø Desember Kjell Engen Madel Haugen Rolf Arne Tønseth Valgkomite: Kjell Engen, leder Rolf Arne Tønseth Nytt medlem Gjenvalg for 2 år Gjenvalg for 2 år Velges for 2 år 4

5 Distriktskontakter i 2011 Finnmark Øst: Finnmark Vest: Troms: Nordland Nord: Nordland Sør: Nord-Trøndelag: Sør-Trøndelag: Vestlandet Nord: Hordaland: Rogaland: Østlandet Sør: Østlandet Nord: Bjørn Løkås Anne Grethe Bakkevold Heidi Johansen Lena Marie Borlaug Randi Mathisen Ingeborg Aarmo Frank Jensen Svein Gravdal Olaf Hafstad Terje Egeland Jan Ivar Johannesen Anders Ellefsen Styrets forslag til distriktskontakter i 2012 Finnmark Øst: Bente Tråslett Finnmark Vest: Gunnar Guttormsen Troms: Jan Erik Jensen Nordland Nord: Lena Marie Borlaug Nordland Sør: Randi Mathisen Nord-Trøndelag: Eirik Sklett Sør-Trøndelag: Frank Jensen Vestlandet Nord: Svein Gravdal Hordaland: Olaf Hafstad Rogaland: Terje Egeland Østlandet : Anders Ellefsen (Østlandet Sør er innlemmet i Østlandet som egen undergruppe) 5

6 ÅRSMELDING FRA STYRET I NORSK BRETON KLUBB 2011 Styremedlemmer: Styret har bestått av Gunnar Handberg leder, Lars Farnes nestleder, kasserer Kenneth Sveen, Martin Haugestad sekretær, Rune Østraat,,Arne-Abel Lunde, Geir Håvard Ingdal. Varamedlemmer: Lena Marie Borlaug og Elisabeth Myrengen. I tillegg har styret utnevnt Jan Monsen som ansvarlig for medlemsregisteret både som servise mot medlemmene og koordinator mot NKK. Avlsråd har bestått av: Jan Bjarte Skrøppa,faglig leder fram til oktober deretter er han i avlsrådets kontinuitetsgruppe. Administrativ leder AR Martin Haugestad, Øystein Ahlstrøm, Åse Kristin Skain Andersen, Paul Aandal. AR har fått en kontinuitetsgruppe som til nå består av Jan Bjarte Skrøppa og Åsa Aarmo. NBKs Datagruppe med ansvar for: Breton base, program for indekser med kjøring av HQ og bruksegenskapindekser og årbok: Arne Klingsheim, Odd Harald Sørbøen og Roger Hermannsen, som gjorde en kanonjobb med årboka. Redaktør bladet Fuglehunden: Marit Krohg Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen. Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg Valgkomite: Kjell Engen, Madel Haugen, Rolf Arne Tønseth. Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen Medlemstall: Pr. 31. desember var medlemstallet 982 og ved samme tid i 2010 var dette Dette er en nedgang på 60 medlemmer. Oppdretterne er svært lojale og nesten samtlige nye valpekjøpere er kollektivt innmeldt. Styremøter: Styret har i 2011 avholdt 10 styremøter pluss ett strategimøte og behandlet 122 saker. Styret har vært beslutningsdyktig i alle styremøter og har benyttet varamedlemmene. Styrereferatene legges fortløpende ut på internettsiden. Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sør-bøen og Nils B. Skaar. Representasjoner Klubben har vært representert på FKFs RS møte v/leder og nestleder, som også har deltatt i FKFs RU. Gunnar Handberg er medlem i NKK kopntroll komite, samt at Nils B. Skaar er medlem i FKFs styre og dommerutvalg der også Odd Harald Sørbøen er med. Tove Naper har vært leder for FKF utstillingsutvalg i 2011 og deltatt på møter med NKK for koordinering av utstillinger. Tore Sørensen er ansvarlig for DNA prosjektet som er i samarbeid med den amerikanske Breton klubb. DNA er nå kommet i gang igjen etter at det pga økonomi har vært stopp i 2 år. Resultater vil bli kunngjort etter hvert som de kommer inn. NBK blir representert i USA på beste måte. NBK har ikke deltatt på møter i den europeiske Breton Klubb (AICEB) i år. Prestasjoner styret viser til fyldig dekning av resultater som avlsrådet har redegjort for i sin årsmelding. Vår rase hevder seg meget godt i konkurranse med de øvrige raser av gruppe 7 hunder, og vi vil spesielt fremheve at Breton for første gang vant et individuelt NM løp med Kongepokal i Høyfjell Vinter ved Velvet Dei Fiorindo (Pronto), og at breton for første gang vinner av Norsk Derby og Unghund Grand Prix ved Orreskogen B-Røm. Til overmål ble breton Mac-Nevis nr. 2 i Norsk Derby. Styret bøyer seg i støvet og styret, sammen med resten av bretonfolket og gratulerer eiere, førere og hundene. Breton Base: Leder Arne Klingsheim Redaktør bladet Fuglehunden: Marit Krohg Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg Valgkomite: Kjell Engen, Rolf Arne Tønseth Madel Haugen Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen. 6

7 Arrangementer NBK var i regi av DK-gruppa Østlandet Nord arrangør av Fellesutstillingen Østlandet og på Jakt og fiskedagene på Elverum. DK-gruppa Sør-Trøndelag var arrangør av fellesutstillingen for Midt-Norge. Jaktprøver Det har vært arrangert 2 jaktprøver i regi av klubben. Vinterprøven ble avholdt på Dovre med god oppslutning og godt teknisk arrangement. Høstprøven i Meråker ble et godt arrangement, men med for lav deltakelse. Årets prøve ble beluttet gjennomført for at NBK prøven skulle gjenerobre sitt renome. Styret anser det som meget vikltig at NBK har sine 2 prøver da det erfaringsmessig kommer flere Bretons på disse prøvene. Landstreff Landstreffet 2011 ble avholdt i Porsgrunn med DK- Østland Sør der Kjell Arne Lunde og Inger Kristin Myhren. 28 påmeldte Bretoner og ca 80 bretoneiere deltok i et fint sosialt arrangement. Været og rammen rundt treffet varierte fra det helt perfekte solskinn til regn. Fredag var det sosialt samvær som fortsatte på lørdag og forskjellige aktiviteter for den yngre og eldre garde og med den tradisjonelle festmiddagen. Søndag var det klart for vår store utstilling med Marina Benktsson som dommer. Vi gratulerer vinnerne og takker DK Østland Sør for et godt sosialt arrangement, som dessverre kom ut med et negativt økonomisk resultat. Årbok Også i 2011 har klubben fått fram sin årbok denne gang gjeldende for Det er Arne Klingsheim som har hatt hovedansvaret for denne. Årboka er ett av klubbens varemerker som vi ønsker å fortsette med, men kostnadene og arbeidet stiller store krav til oss. Som nytt av året ble årboken derfor lagt ut på nettet og kun de som ønsket bestilte trykket utgave. Breton Base Nye BB er nå fedig og i drift med moderne programmer og mye nytt innhold. Arne Klingsheim har gjort en formidabel jobb Styret takker for denne ekstraordinære innsatsen. Avl og indeksprogrammer innklusive HQ er nå i hus. NBK eier og driver - som eneste klubb i verden - en fullverdig indeksbergning med egne registereringer selv. Distriktkontaktarbeid Våre distriktskontakter er på mange måter NBK s ansikt utad mot medlemmer i distriktene - og gjennom dette arbeidet opprettholder de kontakten mellom medlemmene og styrker samholdet i klubben. DK ene gjør derfor et svært viktig arbeid for NBK. Det enkelte distrikt er tildelt hver sin hjemmeside på internett. Denne brukes til nyttig informasjon for medlemmene. En stor takk til dere alle for godt utført arbeid i Samarbeid med andre raseklubber Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom Raseutvalget (RU) i FKF. I tillegg korresponderes det via e-post mellom klubbene. Samarbeidet er tilfredsstillende. NBK samarbeider også i stor utstrekning med distriktsklubber. 7

8 Internettsidene Vår web-ansvarlige, Tor Einar Jørgensen, gjør en meget god jobb med vår hjemmeside. Åsa Aarmo har bistått i dette arbeidet. I tillegg er DK-ene aktive med interessant stoff til sidene. Styret oppfordrer medlemmene til, i enda større grad, å bidra med stoff som er relatert til fuglehunder. Takk til Tor Einar og øvrige bidragsytere. Bretonkalenderen 2012 Kalenderen for 2012 ble sendt ut til alle medlemmer i månedsskiftet november/desember. Denne gir et viktig økonomisk bidrag til klubben, og er en meget flott trykksak. Stor takk til Henry Andersen, Martin Haugestad og trykkeriet for god jobb. Takk til alle for fine foto som ble sendt inn. Avlsråd Avlsrådet har i år som tidligere, bidratt til tjenester for oppdrettere, samt informasjonsspredning til medlemmer via årboka, internettsider og Fuglehunden. Styret takker rådet for godt arbeid og viser til fyldig årsmelding fra AR lenger bak. Bladet Fuglehunden Styret takker Marit Krogh for svært godt arbeid med våre sider som har utvikla seg til å bli allsidige, interessante og lesevennlige. Eksteriørutvalg Styret har i år utnevnt et ekteriørutvalg, med Jan Monsen som leder, og som en videreføring av det arbeidet som ble begynt i Rasekompendiet er ferdigstillet og ble distribuert våren 2011 til dommere og øvrige interesserte. Kompendiet ligger på nettet. Valpeformidling Styret retter en stor takk til Ann-Kaetrin Handberg for sitt arbeid med valpeformidling og skriving av utstillingskritikker til vår BB. Se for øvrig egen melding. Styret vil til slutt rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i Gunnar Handberg Lars Farnes Arne Abel-Lunde Rune Østraat Geir Håvard Ingdal Martin Haugestad Kenneth Sveen Elisabeth Myrengen Lena Marie Borlaug Norsk Breton Klubb regnskap 2011 og budsjett 2012 Økonomi: Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr 125, mens det var budsjettert med et nullresultat. Medlemskontingenten utgjør den største inntekten. Denne er økt i budsjettet grunnet økningen i kontingent som ble vedtatt på forrige årsmøte. Årboken har gitt et overskudd på kr 8 437, mot et 8

9 budsjettert underskudd på kr Landstreffet ga et underskudd på kr Vinterprøven har gitt et overskudd på kr , mens høstprøven har gitt et underskudd på kr Vi har fortsatt en god egenkapital på kr og har god likviditet. Budsjettet for 2012 er satt opp med et overskudd på kr Resultat Resultat Budsjett Budsjett Konto Kontonavn Medlemskontingent Kollektivt innmeldte Salgsartikler Sponsoravtaler Parringsavgift Import av valper/sæd MVA-refusjon Andre inntekter, administrasjon Renteinntekter Godtgjørelser Andre godtgjørelser, administrasjon Instruktørutdanning Telefon/møteutgifter, Styre Data-/WEBkostnader Premier, Administrasjon Kontorrekvisita, Administrasjon Porto, Administrasjon Reiseutgifter, Administrasjon Salgsartikler FKK-Samarbeidsavgift AICEB Kollektivt medlemsskap NKK

10 7603 Fuglehunden HQ/HD avlesning Import Diverse kostnader, Administrasjon Diverse kostnader, Utstillingsutstyr Diverse kostnader, Lagring Diverse kostnader, Avlsrådet Renteutgifter og gebyrer Bidrag/salg årbok Annonser i årbok Trykking, Årbok Databehandling, Årbok Porto, Årbok Bidrag kalender Trykking, Kalender Porto, Kalender Trykking porto, Årsmøte Reiseutgifter, Årsmøte Opphold/overnatting, Årsmøte Reiseutgifter, NM-Lag Diverse kostnader, NM-Lag

11 3200 Startkontingent, vinterprøve Dommergodtgjørelse, Vinterprøve Andre godtgjørelser, Vinterprøve Terrengleie, Vinterprøve Premier, Vinterprøve NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve 7607 FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve 7701 Diverse kostnader, Vinterprøve Startkontingent, høstprøve Sponsorinntekt, Høstprøve Dommergodtgjørelse, Høstprøve Andre godtgjørelser, Høstprøve Terrengleie, Høstprøve Premier, Høstprøve NKK Aktivitetsavgift, Høstprøve 7609 FKF Aktivitetsavgift, Høstprøve 7706 Diverse kostnader, Høstprøve Startkontingent, DKaktiviteter Deltageravgift, DK-aktiviteter Dommergodtgjørelse, DKaktiviteter Premier, DK-aktiviteter Porto, DK-aktiviteter

12 7202 Opphold/overnatting, DKaktiviteter 7704 Diverse kostnader, DKaktiviteter Startkontingent, Landstreff Deltageravgift, Landstreff Andre inntekter, Landstreff Dommergodtgjørelse, Landstreff Premier, Landstreff Trykking, Landstreff Porto, Landstreff Opphold/overnatting, Landstreff Diverse kostnader, Landstreff Årsoverskudd/underskudd Balanse pr Anleggsmidler 1200 Hundedatabase Aksjer i Fuglehunden as Sum Anleggsmidler Omløpsmidler 1400 Varelager salgsartikler Varelager, premier Kunder, debitorer Forskuddsbetalte kostnader Kasse DK Sør-Trøndelag

13 1912 Kasse DK Østlandet nord/øst Kasse landstreff Sp.bank M-Norge, brukskonto, Sp.bank M-Norge, sparekonto, Sparebank MIdtNorge DK Sør-Trøndelag Bank DK Østlandet Nord Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital Årsresultat (Opptjent egenkapital) -125 Sum Egenkapital Kortsiktig Gjeld 2400 Leverandør, kreditorer Kalenderbidrag Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Årsmelding fra valpeformidler Det har vært større aktivitet på etterspørsel av valper i 2011 i forhold til De fleste søker info via mail, men ser en liten tendens til økt telefonkontakt, der indeks ofte er et tema. Mange skjønner ikke hvordan det skal tolkes og spør hvor viktig dette er. Det kan bli lange og koselige samtaler der alt taes opp til vurdering, hender jeg anbefaler en annen rase, da det er selskapshund med interesse for tur i skog og mark som står høyest på ønskelista. Jeg synes å se det har vært greit å få solgt valpene til normal tid. Det har vært større etterspørsel enn tilgang på valper i Etterspørsel fra Sverige og Finland har vært liten. Oppdretterne er i stort sett lojale mot systemet med tilbakemelding til valpeformidler om fødsel, kjønnsfordeling, farge og lignende, med litt purring Ann-Kaetrin Handberg 14

15 Årsmelding fra DK Østlandet nord/øst Året startet med et medlemsmøte hvor årsplanen ble gjennomgått. Ca 30 medlemmer møtte, det ble servert kaffe og kake. DK gruppa ble presentert og Arild Dystland leverte DK vervet videre til Anders Ellefsen. Treningssamling i Espedalen Ansvarlig Martin Haugestad. Det møtte ca 20 deltagere og det var bra, men noe tunge forhold. Det var ok med fugl, 3 instruktører ledet samlingen disse var; Martin Haugestad, Tom Middelhuis og Anders Ellefsen. Apportkurs på Fetsund. Ansvarlig og instruktører var Tom Middelhuis og Arild Dystland. Ca 12 deltagere. Kurset ble holdt over 8 kvelder. Dressurkurs i Nittadal. Ansvarlig og instruktører var Kjetil Andresen og Anders Ellefsen. Ca 15 deltagere. Kurset ble holdt 8 kvelder og avsluttet med duetrening hos Ole Jonny i Rælingen Villmarksmessa Ansvarlig var Sven Jøleid. Sven hadde fått med seg mange hjelpere til å stå på messa og noen av disse var også delaktige på forskjellige arragementer på messa. Standen vår trenger en oppgradering! Apport kurs Minnesund Dette ble annonsert, men desverre avlyst pga for liten deltagelse. Ansvarlig var Anne- Lise Vedeler. Utstillingstrening. Ansvarlig Monica Tallhaug og Britt Halvorsen. Ca 15 deltagende hunder. Fellesutstillingen 8.5. Dommer: Marie Nylander fra Sverige. Ansvarlig Monica Tallhaug og med god hjelp fra Britt Halvorsen. Ca 25 hunder deltok, vinner ble Coco til Lars Farnes. Halsnes treffet m/ valpe og unghundskue, juni. Ansvarlig var Jan Monsen og han hadde med seg mange gode hjelpere fra Østlandsgruppa. Ca 30 fremmøtte. Fint familiearrangement med mye sosial hygge for to og firbente. NBK s Landstreff Porsgrunn Ansvarlig Østlandet syd/vest. De fikk noe hjelp fra Østlandet Nord/Øst og spesielt Monica Tallhaug som tok på seg ansvaret for utstillingen. Treningssamling på Krogstad Herregård, Ansvarlig Anders Ellefsen. Ca 20 deltagere. Det var et arrangement med mye fugl, veldig varmt og sosialt samvær. Instruktører var Martin Haugestad, Tom Middelhuis og Anders Ellefsen. Jakt og fiskedagene på Elverum, august. For første gang på 10 år hadde vi ikke stand der. Vi avventer dette arrrangementet til fuglehunder igjen blir satt mer i fokus Skogsfugl trening Trysil Avlyst pga. for liten deltagelse. Østlandsmesterskap lavland, november, Ansvarlig Østlandet Syd/vest. Ca 20 deltagere totalt og mange av dem var fra Østlandet Nord/Øst. Fasan cup hos Stian Aaserud på Årnes. Ansvarlig var Stian med god hjelp av Arild Dystland og Tom Middelhuis. Ca 20 deltagere. Året 2011 har vært et godt år for østlandsgruppa, mange av gruppas medlemmer har sentrale verv i NBK. Vi har medlemmer i styret og avelsrådet. Vi har klubbens redaktør for fuglehunden og medlemmer som passer på medlemsregisteret til NBK. 15

16 Mange av gruppas medlemmer har startet på jaktprøver og utstillinger med gode resultater. Flere medlemmer har iår fått sine første premier på jaktprøve. Ingen nevt ingen glemt. Må allikevel nevne årets unghund uansett rase, Derbyvinner og Unghund grand prix vinner, Orreskogen B-Røm til Morten Tidemann og Hege H. Løkken. Året utstillingshund Ruth til Hege H. Løkken og Morten Tidemann. Takker hele østlandsgruppa for god innsats i 2011, og ser fram til et godt samarbeid videre. Gruppa har bestått av: Arild Dystland, Monica Tallhaug, Jan Monsen, Britt Halvorsen, Tom Middelhuis, Anne- Lise Vedeler, Martin Haugestad, Kjetil Andresen, Sven Jøleid, Trond Guttormsen, Kenneth Sveen og Anders Ellefsen. Med vennlig hilsen Anders Ellefsen Årsrapport fra DK Østland vest/sør Vi har passert nyttår og tiden er inne for sluttfasen av planlegging av aktivitetene for 2012 i år med et tettere samarbeid med DK-gruppa Østland øst/nord, slik at flere kan få glede av et bredere tilbud. Året 2011 har vært et år med bra aktivitet, hvor landstreffet i Porsgrunn var det største arrangementet. Her var det god oppslutning fra medlemmer fra det ganske land,og hvor landstreffkommiteen med hjelp fra Østland øst/nord gjorde en topp innsats, som igjen gjorde at landstreffet ble et velykket arrangemang. På den årlige utstillingen i regi av Vestfold Fuglehundklubb som arrangeres på Nøtterøy, var det bra oppmøte og med bra resultater. I 2012 vil vi også legge inn i vår aktivitetsliste, Telemark hundeklubb sin utstilling, slik at flere kan få mulighet til bedømming av sine hunder. Tradisjon tro har vi også i år hatt jaktinstruksjon for unge og mere erfarene hunder i Vestfold Fuglehundklubb sitt trenings terreng. Det gikk av stabelen 13. august, med trening og instruksjon som en oppfriskning før jakta. Det gikk veldig bra med bra påmeldingen og med Jan Aanes fra Vestfold fuglehundklubb som instruktør, fikk de fleste gode tips på jaktdressur og trening på levende fugl. I år som i fjor ble vårt uofisielle Østlandsmesterskap arrangert i Kvelde-terrenget til Vestfold fuglehundklubb som gikk av stabelen 5. november, med god deltagelse både på UK-AK. Med totalt 23 ekvipasjer og Per Tufte som dommer, ble dagen en fin opplevelse for alle deltagerne, med stolte vinnere i både UK og AK. I år også med god respons fra våre sponsorer. To medlemmer har gjennomgått instruktørkurs fase 1, noe som styrker kompetansen innad i våre rekker og muligheten til å arrangere dresurkurs i egen regi. Det har i året som har gått vært god oppfølging av valpekjøpere i vårt distrikt når melding har tikket inn fra klubben, samt at det har vært mye kontakt og formidling til nye 16

17 potensielle bretoneiere og her har DK lånt ut sine hunder over helger for å gi eventuelle hvalpekjøpere et intrykk og litt påvirkning til å anskaffe breton. Som konklusjon på året som har gått, så har vi ikke hatt spesifikke møter, men samlingene som vi har dratt i gang, ser det ut som om medlemmene har satt pris på da det har vært god deltagelse. Dette gir god følelse og vi utvider i 2012 med flere møter og arrangemanger. Det kan også nevnes at det blir i forkant av vært arrangement sendt ut E-post til de fleste i gruppa, samt at vi legger det ut på vår WEB side, vi står på videre og så får vi se hva vi klare i løpet av Mvh Dk Østlandet Vest/Sør Jan Ivar Johannessen Årsrapport fra DK Rogaland I år som i fjor har det vært mange arrangement for medlemmene I Rogaland å velge mellom. Raseklubbene i samarbeid med RFK har gjennomført følgende aktiviteter i 2011: Dressurkurs I, valpekurs oppstart i januar. Dressurkurs II, jaktkurs oppstart i mai. Vintersamling I, arrangert i første del av februar i Sirdal. Vintersamling II, arrangert i slutten februar på Neseheia. Jaktprøve vinter, Sirdal I, februar. Jaktprøve vinter, Sirdal II, mars. Apportkurs, oppstart i mars. Apporttrening gikk parallelt med aportkurset. Vann/spor kurs, oppstart mai gikk over 5 kvelder. Vann/spor trening foregikk parallelt med kurset og fortsatte videre ut over sommeren. Utstillingskurs, arrangert i juni. Utstilling, arrangert i juni. Sauedressur, oppstart juni. Skyting på Jæren Jakt og Fiskelags leirduebane, oppstart april. Skyting foregikk på tirsdager mellom 18:00-20:00. Apportprøve Horve, arrangert i juli. Apportprøve, arrangert i juli. Rypetelling, arrangert 5-7 august. Apportbevis. Høstsamling (trening for jaktprøve) august i Sirdal. Jaktprøve høst, Sirdal, arrangert i august. Jaktprøve lavland, Forus, arrangert i oktober. 17

18 Mvh Terje Egeland, DK Rogaland Årsrapport fra DK Hordaland Premieliste Hordaland høst 2011 Det kom inn følgende premiering: 1. pr NM skog kval, Midtfjellets Cat Claw til Rune Østraat. Hordalandsgruppa gratulerer med flott resultat. Kurs i taksering av rype. Den 30. april og 1. mai blie det arrangert takseringskurs i regi av NJFF Buskerud, NBK avd Hordaland og Vestlandets fuglehund klubb. Kurset ble arrangert på kommunehuset i Eidfjord kommune. Alle interesserte medlemmer fra både Øst- og Vestlandet kunne delta på kurset, uten at det ble alt for lang kjøring. Alle måtte ha basiskunnskap om bruk med GPS. NBK Hordaland har i flere år hatt ansvar for taksering på Eidfjord statsallmenning, så alle som deltok på kurset, og som ellers fylte kravene for deltakelse, fikk tilbud om å delta på taksering allerede samme høst. Målet med kurset var at alle deltakerne skulle få grunnkunnskap om hønsefuglartenes biologi, nytteverdien av kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og at ein skal kunne organisere og gjennomføre feltarbeide og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl. Rypetaksering 6. & 7. august Lørdag morgen startet vi takseringen fra Halne fjellstue. 8 Hunder og 6 personer. I år hadde Lars Farnes med datter, tatt turen vestover for å være med på takseringen. Vi delte oss opp i to grupper. Der begge gruppene møttes igjen på Stigstuv turisthytte. På Stigstuv spiste vi middag, og hadde en veldig hyggelig kveld. Søndag gikk turen tilbake til Halne. Gruppen til Lars Farnes var den gruppen som kom i mest rype begge dagene. Gruppen til Rune Østraat var dessverre ikke helt fornøyd med antall fuglesituasjoner. Duetrening på Askøy Tirsdag 31. mai var det igjen klart for avdeling Hordaland sin årlige treningsøkt på duer på Askøy. Vi er så heldige å få reservert en egen kveld hvor vi får samlet oss og trent i lag. I alt fem voksne hunder med førere stilte. DK Olaf stilte med Reno, den nye håpefulle, og fotoapparat. 3 mnd. er nok litt ungt, men vi tror de hadde stor glede av å erte de store hundene. Vi trente bare støkk, hundene var flinke fra første stund, mot slutten var responsen upåklagelig og det var nesten ikke behov for korreksjoner. Dog skulle de ikke høre ordet ja i en setning før hele gjengen ruste på for å ta opp eventuelle gjenliggere. Terje Tørnblom delte som vanlig villig av sin kunnskap og lange erfaring med fuglehund. Vi setter stor pris på samarbeidet med Vostehfolket, både når det gjelder duetrening og apportprøven på Askøy. Vestlandets Fuglehundfestival Vestlandets fuglehundfestival på Espeland, Bergen mai Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestlandets Fuglehund Klubb og alle Fuglehund raseklubbene i Hordaland. Her får du blant annet mulighet til å stille på to utstillinger med to forskjellige dommere på samme 18

19 helg, foredrag om fuglehundprøver i andre land og foredrag om trening av unghunder, grillfest og barneaktiviteter. I år var det 7 Breton som ble stilt lørdag og 6 Breton ble stilt på søndag. Vestlandstreff mai Helga 6. til 8. mai vart det for første gong arrangert Vestlandstreff på Vassenden i Jølster. NBK medlemmar i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var inviterte til å være med. Totalt 23 personar med stort og smått var i løpet av laurdagen innom treffet, og vi hadde med oss 16 hundar. Veit at det var enno fleire som hadde hatt lyst til å være med, men våren er ei travel tid og mange måtte takke nei. I løpet av helga vart det gitt mykje informasjon om ulike tema, og tilbakemeldingane frå dei frammøtte var gode. Det var tidvis ein svært ivrig forsamling som utveksla mykje informasjon. Informasjon om landstreffet i Porsgrunn vart også gitt ut, og ein håpar at fleire av dei frammøtte tar turen nedover der for å sjå korleis dette foregår. Så godt som alle fekk sjansen til å teste seg og hunden ut i utstillingsringen, og dei klarte seg veldig fint. Så vi håpar at fleire vil prøve seg på ein skikkeleg arena med det første. Felles grilling laurdag kveld var ein fin avslutning på ein lang dag. Søndagen vart avslutta med ein liten barn og hund konkurranse, før ein heilt til slutt tok ein felles tur langs den nye hyttevegen som kryssa Bjørklia skisenter. Vi var alle einige i at vi hadde hatt ein fin helg. Takk til alle dei frammøtte for ein triveleg samling! Kurs i taksering av rype. Den 30. april og 1. mai blie det arrangert takseringskurs i regi av NJFF Buskerud, NBK avd Hordaland og Vestlandets fuglehund klubb. Kurset ble arrangert på kommunehuset i Eidfjord kommune. Alle interesserte medlemmer fra både Øst- og Vestlandet kunne delta på kurset, uten at det ble alt for lang kjøring. Alle måtte ha basiskunnskap om bruk med GPS. NBK Hordaland har i flere år hatt ansvar for taksering på Eidfjord statsallmenning, så alle som deltok på kurset, og som ellers fylte kravene for deltakelse, fikk tilbud om å delta på taksering allerede samme høst. Målet med kurset var at alle deltakerne skulle få grunnkunnskap om hønsefuglartenes biologi, nytteverdien av kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og at ein skal kunne organisere og gjennomføre feltarbeide og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl. Premieliste Hordaland vinteren 2011 Det kom inn følgende premiering: 1 AK Tråsletten`sSenico til Eva Hafstad på Filefjell. ( Nico ble med denne premieringen elitehund ) Hordalandsgruppa gratulerer med flott resultat. Vennlig hilsen Olaf Hafstad DK Hordaland Ikke motatt. Årsrapport fra DK Vestland Nord 19

20 Årsrapport fra DK Sør Trøndelag Vinter og vår har vi en gang i måneden hatt temakvelder i lokalene til Buvik elektro som vi er så heldige å få låne. Der har vi hatt forskjellige tema. Temakveldene har vært godt besøkt med ca 10 pers. Etter hvert flyttet vi møtene til simulatorbanen til Gunnar Handberg der vi hadde en damekveld og en herrekveld. Det ble et populært arrangement der vi hadde ca 5 damer og tre puljer med 5-6 herrer som byttet på herrekveldene. De kveldene ble holdt frem til mai da Leirdueskytinga startet. Vi hadde i januar og februar 4 treningsdager på fjellet i et terreng som vi var så heldige å få låne av Lundamo bruk. Det ble populært og vi hadde fine dager med god trening for hundene februar hadde vi treningssamling i Vauldalen med ca 12 stk hunder første dag og 8 hunder andre dag. Vi fikk to fine dager på fjellet med greit vær og greit med fugl. Prøven på Dovre gikk av stabelen mars. Det ble et meget vellykket arrangement med godt vær. Litt variert med fugl. Fra mai og ut august har vi samling på leirduebanen til Melhus jff. På leirduebanen er det som regel en fast gjeng på 4-7 stk som har vært å skutt to-tre serier. Vi prøvde med gapahuktreff en gang i uka men det ble ikke noe interesse for det så det avsluttet vi juli hadde vi tamfugltrening hos Gudbrandsdalen jakt og fuglehundsenter på tapetet, men det ble for få påmeldte så det ble avlyst. I høst skulle vi ha et dressurkurs hos Ann- Kaetrin og Gunnar Handberg. Det ble utsatt til januar 2012, fordi vi ikke fikk tak i vår faste instruktør før det ble for tett opp mot jul. Det er i skrivende stund ca. 12 hunder som er påmeldt. 23. nov hadde vi julebord med ca 50 gjester der vi koste oss med julemat og hoinnprat. Vi hadde også underholdning under kaffen med et sangkor som trener i samme lokalene som vi var i. En vellykket og trivelig kveld. Ellers har vi hatt stand på både sølvhundutstillinga og fellesutstillinga. Hilsen Frank Jensen DK Sør Trøndelag Årsrapport fra DK Nord Trøndelag TRENINGSSAMLING PÅ LIFJELLET: Vi hadde oppmøte på Skjelbredtunet fredag kveld og det var kaldt, men bretonfolk kan holde varmen så det var god stemning. Lørdag var det flott vær og mye fugl. 8 hunder og en valp fikk kose seg i fine terrenger. Hadde en sen «jegermiddag» lørdagskveld. Måtte gå i gråvær å lete etter fugl på søndag, men også denne dagen ble det opplevelser som gjorde det vel verdt å være i Lifjellet SAMLING PÅ STEINKJER: Steinkjer hundeklubb hadde ordnet med innføring og demonstrasjon av rallylydighet og agility for oss. Ivrige bretoneiere kastet seg utpå banen for å prøve. Breton på kryss og tvers hoppet 20

21 hindre, sprang gjennom tuneller, over vippe etc. Øvelser som er uvante for både hunder og førere. 11 breton deltok. Totalt var vi ca. 20 hunder. Steinkjer hundeklubb hadde salg av pølser og vi hadde kaffe og kaker. Hadde Breton-Quiz med ei jubileums bok som premie TRENINGSSAMLING HEIA, STEINKJER: Flott vær. 18 hunder. Dette er en tradisjonell treningsdag og det er alltid godt oppmøte. Her er det både erfarne og ferske hundeførere. Man får en god mulighet til å få og gi gode råd TREFF PÅ KALMO GÅRD: Vi inviterte våre medlemmer på lokalt Bretontreff. Fredag dro vi til Bertil Nyheim, Nærøy, hvor vi fikk trene på duer. Kan anbefales! Lørdag ble det leirdueskyting med konkurranser. Så grillfest med høytidelig premieoverrekkelse Søndag benyttet vi elva til apportkonkurranse. Trix og Per Ole Jensvik var overlegne. Noen hadde også vært på laksefiske natt til søndag så en fin fisk lå på benken om morgenen! Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på de aktivitetene de lokale hundeklubbene arrangerer. Det kan være apport og dressurkurs etc. Hilsen Ingeborg Aarmo Årsrapport fra DK Nordland Sør Region Nordland Sør består per dags dato av 33 medlemmer, det er jo ikke all verden, derfor ville jeg som ny DK ha et samarbeid med NJFF`s avdelinger i distriktet dvs. i første omgang Vefsn JFF og Rana JFF for å prøve å få flest mulig med på aktiviteter. Derfor spurte jeg leder i Fuglehundutvalget Tore Danielsen om jeg kunne få en plass i Utvalgstyret til Fuglehundgruppen i Rana JFF, som jeg heldigvis fikk umiddelbart. Dette føler jeg er en stor fordel både for å forbedre min egen kompetanse og fordi jeg følte at Bretoner også fortjener å representeres i Rana JFF, i tillegg til at dette fører til et bredere tilbud for medlemmene. Synes at dette har fungert bra i 2011 til tross for at deltakelsen av bretoner og/eller medlemmer har vært litt varierende og vi har planer om å fortsette med dette samarbeidet fremmover. 15. januar hadde vi en liten samling og selv om det ikke var så godt oppmøte(4stk.) fikk vi kommet fram til en høvelig bra Aktivitetsplan. Det ble også foreslått at vi kunne prøve å innføre felles-turer i Rana-området. Dette ble lagt ut på breton-siden og jeg har også spurt en del medlemmer direkte, uten at det har blitt noen respons. 19. februar ble Klubbmesterskap for Breton i Region Nordland Sør avgjort for denne gangen. Det var en uhøytidelig og fin gjennomføring, selv om været ikke var helt på vår side denne dagen. Det snødde en god del noe som gjorde at det ble tungt føre for både hunder og førere. Likevel var det en fin tur med bra ganske bra trening for de som var med. Det ble ingen godkjente fuglearbeid, men de som deltok ble rangert utifra prestasjon likevel. Det var 11 påmeldte, men pga. noe frafall gjorde at det bare kom 7 hunder til start og de ble rangert som følger: UK 1.Tråsletten`s Sokira E/F: Jens-Harald Rones 21

22 2.Ailo E/F: Randi Mathisen. 3.Trollstua`s Sita E/F: Tor Einar Husnes AK 1.Stråmyras Zina Little Heart E/F: Jens-Harald Rones 2.Vilja E/F: Roger Skatland 3.Mira E/F: Roger Strand 4.Valbyskogen`s Ares E/F: Randi Mathisen Takk til Dommer for dagen, Roger Skatland, og alle som bidro til å samle inn gevinster! Den 6. mars arrangerte vi en treningsdag i fjellet med Trygve Nordås som instruktør. Det ble en fin tur for de hunder og eiere som møtte opp. 2 voksne hunder og gledelige 5 unghunder. Her deltok både nye Bretoneiere, og de som har hatt Breton i generasjoner. Mix n var upåklagelig. Fint jaktvær og terreng møtte oss ved oppmøte oppe ved Rauvatne. Et fint vinterføre ga alle muligheter til å strekke godt på bena, noen tok godt for seg av terrenget, mens noen i starten syntes at makker var kanonartig å herje med. Men etter litt sosialisering og omstokking på rekkefølgen, kom alle unghundene ut i eget søk. Utover dagen gikk alle unghundene bedre og mer bevist på jakt. Vi så noen få ryper, men ikke så mange som forventet. En av unghundene, Vinterbergets Black Velvet til Arvid Rønning, fikk et fint fugelarbeid med stand, avanse til ny stand, kontant reis, rolig i oppflukt og skudd! Hun hadde også et meget bra søk dagen ut. Trivelige og trygge hunder, med ditto eiere/førere, bidro til en artig dag i fjellet april var det jaktprøve i Hattfjelldal der Vinterbergets Black Velvet E/F: Arvid Rønning til tross for et forferdelig dårlig vær og føre fikk seg en flott 2 pr.uk Grattis! I regi av Rana JFF arrangerte vi Dressur-/Sosial-/Ringtrening for alle raser. Det var trening hver onsdag frem til utstillingen (dvs. 18/5, 25/5, 1/6, 8/6). Vi startet med dressur/sosialtrening og fortsatte etter en liten pause med ringtrening/utstillingstreningen. Her deltok ca. 4-5 medlemmer med 5-6 hunder. Vefsn JFF arrangerte på spørsmål fra Bretoneiere Apportprøvekurs den juni. Der var det bra oppmøte med Bretoner. Det deltok 6 Breton og 1 Vorsther. Breton stilte med Trygve Nordås som en av instruktørene. Det var varierende utgangspunkt for de enkelte ekvipasjene, men alle fikk bra utbytte av kurset, både mht teori og praksis. Dette medførte at flere meldte seg på apportprøve for første gang senere på sommeren, og flere av disse ekvipasjene fikk premie. Kurset ble arrangert på Kvalforssetra ved Mosjøen i et nydelig vær, og hvor det sosiale også var sterkt fremtredene. Det er artig å drive med apport! og de som har deltatt på apportprøver har erfart hvor sosialt dette er. Samme helg på søndag den 12. juni var det utstilling på Skillevollen i Regi av Rana JFF, der stilte det kun 4 Breton, men 3 av dem fikk Excellent. Det var Møysalen s Bonnie Eier/Handler: Randi Mathisen, Tråsletten s Svabø Eier/Handler: Bjørn Tråslett og Ailo Eier: Randi Mathisen Handler var Silje Smith Killi 11år (DK S lillesøster som skal tidlig krøkes ) som også fikk CK og ble BIR. 5. Best i Gruppen. Dommer var Marianne Holmli. På Fuglehund Utstillingen i Fauske den 18. juni, var det den minste som var aller best! Breton Ailo, Eier/Handler: Randi Mathisen fikk CK+BHK og ble Best i Rasen OG Best i Grup- 22

23 pen og ble dermed Best in show!!! Det var totalt 12 Bretoner som stilte i Fauske og vi vil også gratulere Tråsletten`s Sokira Eier/Handler: Jens-Harald Rones som ble Beste Tispe i BK. Dommer var Bjørn Stang. Rana JFF arrangerte også Apportkurs over 3 kvelder som oppladning før Polarcirkelprøven. Første kveld var det en kort gjennomgang og målsetting før vi dro ut for praktisk trening. Her var det kun DK/meg selv som deltok med 2 av mine bretoner. Så hadde vi et opphold hvor vi trente på egen hånd før vi møtes igjen for å se om vi har nådd det målet vi hadde satt oss. Dag 2: inkluderte provokasjonstrening. Dag 3: vannapport. Her var det for deltakerne også mulighet for å få tatt apportbevis. Polarcirkelprøven Rana Jeger- og Fiskerforening arrangerte apportprøve for stående fuglehunder på Lappsætra i Grønfjelldalen 02. og 03. juli. Her deltok faktisk 5stk. Breton på lørdag og 3stk. startet på søndag. Det er gledelig å se at det er stadig flere som deltar på apportprøver. Det var flere i år som kun var små detaljer fra premie. Et stort grattis til Jens-Harald Rones som storimponerte med 3 premieringer! 1 AK apport Ståmyrans Zina Little Heart Jens-Harald Rones 1 AK apport Stråmyrans Zina Little Heart Jens-Harald Rones 2 AK apport Tråslettens Sokira Jens-Harald Rones Tråsletten s Sokira (Tråsletten s Wirco - FI NORD UCH DKV-10 UCH Bonne Des Plaines Dauxeenes) E/F Jens-Harald Rones, oppdretter Bjørn Tråslett har i tillegg 2x3pr.AK ifra Saltfjellprøven i April, så med 2. pr. AK Apport får hun 3. pr. AK Samlekombinert og ble dermed Årets Breton Kombinert 2011, og eneste Breton som har oppnådd kombinertpremie i 2011! Vi GRATULERER!. Dette er ekstra imponerende siden dette var aller første start på apportprøve for Jens-Harald og hundene hans og motivasjonen til at han startet, var vel hovedsaklig at han deltok på apportprøvekurs den juni ved Kvalforssetra i Mosjøen. Sokira og Jens-Harald er en frisk og spennende ekvipasje, som jobber målbevist for å oppnå resultater. Det er helt sikkert ikke siste gang vi får se gode resultater fra denne ekvipasjen. Håper at dette inspirerer flere medlemmer til å trene apport og delta på apportprøver, da det er glimrende trening for fuglehunder. Breton egner seg meget godt til dette. I tillegg til å få en stødig apportør, får man trent mye lydighet og kontakt med hunden. Dette får man igjen i mangfold når man trener jaktdressur. Så det kan ikke sies nok mange ganger at Apport er GØY og sosialt og ikke minst aktiviserer man hunden i en død-periode da vi ikke kan bruke dem på jakt eller ha dem løs i skogen eller på fjellet. Fuglehundgruppa i Rana JFF arrangerte sauestrøming 3 ganger i løpet av sommeren. Dato for dettevar: 16 juni, 30 juni og 16 august. Her var det ca. 6stk breton som deltok. 23

24 Den første prøvehelga i Nordland var i Sundsfjord august der Bretonene virkelig slo til på søndagen, da det KUN var Bretoner som ble premiert! Hele 6 premier ble innkassert til NBK denne helgen, 1 stk premie på lørdag og 5 stk premier på søndagen og ifra dette distriktet ble det 2 pr. AK til Ailo & Randi Mathisen og 3 pr. AK til Møysalen s Bonnie & Randi Mathisen. Vi Gratulerer! Torsdagen den 24. november arrangerte Rana JFF fuglehundutvalget den årlige førjulskvelden. Rune Hoholm kom til Mo for å holde foredrag. Foredraget handlet om hvordan han jobber for å få til gode jakthunder som også kan konkurrere på topp nivå. Det kom bare 2 NBK- medlemmer til dette foredraget, til tross for annonsering på bretonsiden, utsendelse av mail og sms er til alle medlemmer i regionen. Dette var et sammendrag ifra 2011-årets hendelser i Region Nordland Sør, og vi håper virkelig at responsen og aktivitetene øker i de neste årene, da vi har som mål å få involvert enda flere medlemmer som bor litt rundt omkring ute i distriktet i Vi har jo fått masse inspirasjon ifra andre store prestasjoner i år, vil benytte anledningen til å gratulere alle som har prestert i år. Et supert år for Bretoner kan vi vel alle sammen være enige i har vært og vi krysser alt vi har for at trenden fortsetter sånn! Mhv. DK Nordland Sør Randi Mathisen. Årsrapport fra DK Nordland nord Januar Vi hadde vår tradisjonelle 2. Juledagstur, Men den ble lagt til 2. Januar i år. Årsfest i Nordland Nord sammen med BJFF Dressurkurs i Ridehallen i samarbeid med BJFF. Godt oppmøte. Februar Dressurkurset gikk over 8 uker, i Januar og Februar. Mars Treningsdag i fjellet i regi av BJFF. Greit oppmøte. Mai Årlige vårsamlingen hos Hege Meldal. Det var mange som tok turen dit 18. Mai. En veldig trivelig dag. Ringtrening og utstillings trening. Juni Ringtrening i regi av BJFF. Utstilling på Mørkved av BJFF. Der ble det kun delt ut to EXellent, og Dem ble gitt til to unge Bretoner Gratulerer Ellers mange jeve premier. Afterdogging etter utstilling med stor suksess Juli Utstilling Salten fuglehundklubb på Fauske. Godt oppmøte. Breton er en av rasene som er best representert på disse to utstillingene av hundene i Gr 7. Mange gjeve premier. 24

25 August Jaktprøverne er startet og Bretoner har herjet på premiestatistikken i høst her nord Det skulle være dressurkurs men pga for få påmeldinger ble denne avlyst. November Dressur og sosialiseringskveld i Austvika 23. November. Der var det 13 hunder med sine respektive som dukket opp. Vi hadde en trivelig ettermiddag i uværet. Desember Tradisjonsrike 2. Juledagstur på Heggmoen. Ikke gjennomført ved innlevering men gleder oss til det. Aktiviteter for 2012 er under planlegging, men der vektlegger jeg flere rene aktiviteter i regi av NBK i forhold til slik som i år, da aktivitetsplanen var linket opp mot lokale klubber som og er en tråd i vårt arbeid. Men jeg ser at det blir mye å ha en fot i hver leir og at klubb/medlemsarbeidet for Bretonklubben har kommet litt i bakleksa i forhold til verv i lokale NJFF klubb. Men aktiviteter som er fastlagt er: Det skal startes opp med kveldstreff en gang i uken fra januar/februar(nbk). Felles treningshelg med Nordland Sør februar på Lønnstua på Saltfjellet(NBK). Vårslepp i mai med litt ringtrening og tips før utstillingene (NBK). Ringtrening/utstillingstrening i juni i regi av BJFF. Utstilling i juni med Afterdogging i regi av BJFF Utstilling i juli på Fauske i regi av SFHK. Hilsen DK Lena Borlaug. Årsrapport fra DK Troms I 2011 har vi hatt tre medlemssamlinger. 4-6 Februar var det treningssamling på Arnøya i Nord- Troms. De 30 Deltagerne var Breton eiere fra Troms og Vest-Finnmark/Nordland/Sørlandet. Programmet for samlingen innebar trening i marka på lørdag og søndag Treningen var lagt opp slik at hvert parti inneholdt minimum en erfaren hundefører, dette sikret at alle fikk hjelp underveis og råd om videre trening. Klubbmesterskap 1. mai. Distrikt Troms sitt høyst uoffisielle klubbmesterskap gikk av stabelen 1. mai i et nydelig vårvær, hvor sola skinte fra nesten skyfri himmel. Hele 18 personer og 15 hunder. Ryper var det nok av i terrenget denne dagen og stort sett alle hundene hadde sjanse på fuggel, der noen behersket situasjonene bedre enn andre. Klubbmester i UK ble Reisavannet`s Ja-Kaos til Jan-Erik Jensen. Klubbmester i AK ble Tromsørypa`s Pe Appo til Jan Åge Harjo med Tromsørypa`s Am Rago på andre og Reisavannet`s A Mozart på tredje. Rypetelling på Brensholmen august. Flott vær begge dagene, mange gode hunder og mye ryper. 25

26 Den tredje samlingen var den årlige sommersamlingen hos Tor-Eivind i Nordreisa. Denne gikk av stabelen 5-7. august, med rundt ca 25 deltagere. Treffet i Nordreisa er en sosial samling for hele familien. Deltagerne kunne her trene på tamduer og dressur. Distrikt Troms har også tilgang på et flott treningsterreng på Brensholmen, ca. en times kjøretur fra Tromsø sentrum. Det følger også med en hytte til terrenget som vi kan benytte seg av. Vi har i sommer hatt jevnlige medlemstreff i Tromsø hver onsdag. Her har vi hatt sosialisering av hund og eiere samt dressurtrening. Flere treff var viet til utstilling. Nina Skjæran var her instruktør og deltagerne fikk opplæring i klargjøring til utstilling samt hvordan føre hunden i utstillingsringen. Distriktet har også sanket flere premier i år på jaktprøver og utstilling. Premiene på jaktprøver i år er: UK Reisavannets Ja- Kaos ALEX DEI FIORINDO REISAVANNET S B-JAVA 1.UK Jan Erik Jensen AK Reisavannet s C-Askeladd Suhlegan Sarek Tara 2.AK, 3.AK,2.AK Yngve Simonsen Tilleråsens`s Litj`Sahra Blueprint kira Suhlegan No Risk N UCH Litjåsen s Prince Akira INT N S UCH NV NORDV-06 Litjåsen s Sara U. H 1.AK, 2.AK Jan Hind 3.AK, 2.AK,2x2.AK,2.AK, 2.AK,2.AK Kurt Landau Bekkauren`s Pia Beyaz Töjre Vk Bekkaurens Pia Beyaz Töjre N JCH Thunder And Lightning Thunder And Lightning 1.AK skog 1.VK m/ck 2*3Vk Per Johnny Skjæran Per Johnny Skjæran JBS Leiki NUCH Perkars Basse Brufjordens XL Freia 3.VK Paul Aandahl Bråke-Bøtta Pippa Suhlegan No Risk Akira 3.VK Kurt Landau Utstilling 26

27 Tromsørypa s AM Rago til Thomas Jensen fikk Excellent, ck, Cert og BIR,Tromsørypa s AM Tea til Per Johnny Skjæran fikk Excellent ck Cert BIR. oppnådde Tromsørypa s AM Bolt til Erik Joachimsen Excellent 1AKK ogtromsørypa s AM Amber, til Lars Kvaal Excellent 1BKK. (Har problemer med å finne utstillingspremier) DK gruppa Troms Jan-Erik jensen Årsrapport fra DK Vest-Finnmark I 2011 har vi gjennomført to treningssamlinger på vinteren og en om høsten. Terrengene vi har gått i ligger på Sennaland og Hatter. Oppmøtet har variert fra 4 til ca 7-8 bretoneiere. På disse samlingene kommer erfarne hundeeiere med råd og vink om dressur og føring av hund, samtidig som det er sosialt og trivelig både for hunder og førere. Vi blir å fortsette med treningssamlinger i I Alta, hvor det er størst bretontetthet i vest-finnmark, er det også gjennomført vintertreninger som har fokus på grunndressur og sosialisering. Disse har foregått i perioden november til april, en dag i uken. Oppmøtet har vært fra 4 til ca 12 hunder og eiere. Også andre ståendefuglehundraser har deltatt. Geir Birger Landmark har organisert og ledet vintertreningen. Vi fortsetter også vintertreningene i Ellers har mange eiere vist fram sine hunder både på jaktprøver og utstillinger i året som gikk, med gode resultater. Vi har på slutten av året gjort et bytte av DK, fra Anne Grethe Bakkevold til Gunnar Guttormsen. Anne Grethe Bakkevold DK Vest- Finnmark Ikke mottatt. Årsrapport fra DK Øst-Finnmark 27

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009. vedlegg til årbok 2008 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Sydspissen hotell, Tromsø lørdag 7. februar 2009 vedlegg til årbok 2008 Årsmøtet 2009 7. februar Side 1 av 44 ÅRSMØTE NBK LØRDAG 7. FEBRUAR 2009 KL. 17.30 Styret

Detaljer

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1

BRETON-INFO. med. innkalling til årsmøte på. Quality Airport Hotel Stjørdal. lørdag 8. februar 2014. Breton-Info Side 1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Quality Airport Hotel Stjørdal lørdag 8. februar 2014 Breton-Info Side 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 8. FEBRUAR 2014 med festmiddag og en del sjølskryt.

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG

rapport www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB NR. 2-2006 40. ÅRGANG www.hedopp-fhk.org MEDLEMSBLAD FOR HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB rapport NR. 2-2006 40. ÅRGANG Styret og utvalg Hed-Opp FHK 2006 2 INNHOLD Leder: Iver Melby.................Tlf. priv: 61 18 53 14 Skumsrud,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org

Rapport. Nr. 2 2008 42. årgang. Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb. www.hedopp fhk.org www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2008 42. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Iver Melby, tlf. 61 18 53 14 414 85 314 Skumsrud, 2836 Biri iver.m@online.no Nestleder:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET HUSKYBLADET 1/2013 Josefin og Frøya. Foto: Mari Skår Yvonne Dåbakks hundespann. Foto: Anne Karang Svein Dufseths hund. Foto: Anne-Katrine Kroken Glade hunder på Grimsbu.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Nr. 2 2014 48. årgang

Nr. 2 2014 48. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2014 48. årgang Styret og utvalg 2 Leder: elisabeth Haukaas Bjerke, 952 17 636 Kantvegen 68, 2618 Lillehammer ehb@glor.no

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Nr. 2 2011 45. årgang

Nr. 2 2011 45. årgang www.hedopp fhk.org Rapport Medlemsblad for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Nr. 2 2011 45. årgang STYRET OG UTVALG Leder: Oddgeir Andersen, 934 66 706 Vargstadveien 43, 2619 Lillehammer oan@nina.no Nestleder:

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Norsk Vorstehhund Klubb, Trøndelag

Norsk Vorstehhund Klubb, Trøndelag Norsk Vorstehhund Klubb, Trøndelag Årsberetning for perioden 1.des. 2011 10.nov. 2012 1. Styrende organer 2. Medlemstall 3. Aktiviteter 3.1. Prøver og utstilling 3.2. Treninger og aktiviteter 3.3. Møter

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2011 Foto: Jon Ivar Søhus Årsberetning 2011 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk

Detaljer

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Årsmøteprotokoll Årets utstillingseurasier 2009 Spesialen

Detaljer

Årsmøte 2014. NVK Hedmark - Oppland

Årsmøte 2014. NVK Hedmark - Oppland Årsmøte 2014 NVK Hedmark - Oppland Årsmøte 2014 NVK Hedmark - Oppland Sakliste: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding for 2014 4. Regnskap for 2014 5.

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling

Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling Dansk - norsk vennskapskamp på Nøsen 24. aug. 2007 ved NISKs jubileumsprøve 90 år. Norsk Irsksetterklubbs Generalforsamling i Tromsø 9. - 10. februar 2008 Nina og Lollipop - vinner NM Høgfjell vinter 2007,

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Nr 3/2012 - Årgang 36 HUSKYBLADET

Nr 3/2012 - Årgang 36 HUSKYBLADET Nr 3/2012 - Årgang 36 HUSKYBLADET Nanuq, nå er 4 år og 9 mnd. Foto: Odd Gulaker Etter utstillingen bærer det rett til fjells. Det er der Vida, Birk og mor trives best. Foto: Monica A. Sundset Snørokks

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus E NGE L SK SE T T E R K L U B B. 1907 100 år 2007 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2010 Foto: Jon Ivar Søhus NOR SK E NGE L SK SE T T E R K L U B B 1907 100 år 2007 Årsberetning 2010 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer

Detaljer

INFO INFORMASJON. god sommer! NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, morsomme, flotte og gjerne små historier fra ting som skjer rundt om i landet!

INFO INFORMASJON. god sommer! NEK-nytt trenger bilder av hunder, rare, morsomme, flotte og gjerne små historier fra ting som skjer rundt om i landet! god sommer! Ellers i dette nummeret: - Presentasjon av styret - Agilitykurs - Kurs i Rogaland - Den svenske spesialen - Mentaltesting - Vålerbanen - Eurasierspesialen Redaktørens hjørne Hei! Da var endelig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer