med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012"

Transkript

1 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Hommelvik Lørdag 4. februar 2012 vedlegg til årbok

2 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 4. FEBRUAR 2012 med festmiddag og en del sjølskryt. Styret inviterer til årsmøte på Best Western Stav Hotel i Hommelvika, Sør-Trøndelag, lørdag den 4. februar 2012 kl I forkant av årsmøtet arrangeres åpent medlemsmøte der vi har fått Dr. Reiner Beuing fra Tyskland til å holde foredrag og informasjon om Indeksbasert avl, HQ som hofteledd diagnose og status/erfaringer fra øvrige raser i Europa for indeksavl. Han er en av Europas mest anerkjente genetikere innen hund og hundeavl. De fleste tillitsvalgte i NBK vil være samla denne helga. Den tradisjonelle felles-samlinga av distriktskontakter foregår søndag 5. februar. NBK ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen og håper at så mange som mulig kommer! Her er det mye nyttig hundefaglig informasjon, beslutninger om klubbens framtidig og strategi, samt informasjon om klubbens aktiviteter. Medlemmer som ønsker å spise lunsj og/eller delta på festmiddagen, evnt. overnatte, gir beskjed til Kenneth Sveen innen 1. februar. e-post: De som ikke er spesielt invitert av kubben må selv betale bevertning og eventuell overnatting. Program: Fredag 3 februar: Ankomst Kl Temakveld, fri diskusjon om tiltak mot hofteledds novervåkning av Breton i Norge. Lørdag 4. februar: Åpning og velkommen v/leder Dr. Reiner Beuing om HQ og HQ metoden, indeksavl og avlsindekser for bruksegenskaper og hundehelse Lunsj Spørsmål til, og dialog med Dr Beuing NBK Avlsråd gjennomgang av status norsk Bretons hofter HQ/HD og bruksegenskaper Debatt og spørsmål til AR Årsmøte Festmiddag Søndag 13. februar: DK - treff 2

3 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET: Sak 1. Sak 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen og tellekorps. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3. Årsberetning fra styret og avlsrådet, side 6 og side 28. Sak 4. Regnskap for 2011, side 9. Sak 5. Budsjett 2012, side 9. Sak 6. Sak 7. Innkomne saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet: a) Forslag fra Hallgeir Bergh og Gitte Hjorth Sørensen - Forslag til endring av statutterer Årets Breton. Side 47. b) Forslag fra Nils B. Skaar. - Forslag om fjerning av hofteleddsdysplasi og Hip-Quality i NBKs avlsarbeid. Side 50. c) Forslag fra Arne Klingsheim Forslag om endring av krav til avlsindekser for avlshunder. Side 51. Saker fremmet av styret: a. Kontingent for 2013 foreslås uendret. Forslag til vedtak: Kontingent for 2013 holdes uendret: kr 450,- for hovedmedlemmer, kr 560,- for familiemedlemskap, kr 340,- for hovedmedlem uten Fuglehunden og kr 200,- for kollektivt innmeldte. b) Strategiplan , vedlagt side 53 -Forslag til vedtak: Strategiplan for blir vedtatt som den foreligger pr : c) Avlsplan , vedlagt side 57 -Forslag til vedtak: Avlsplan for Norsk Breton Klubb blir vedtatt som de foreligger pr d) Nye NBK lover, vedlagt side 78 -Forslag til vedtak: Nye lover for NBK blir vedtatt som de foreligger. e) FKF forslag til nye lover (vedlagt) og NBKs tilknytting til FKF, vedlagt side 83.- Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å vedta utkastet til nye lover for FKF slik de nå foreligger under FKF RS i mai Sak 8 Styrets orientering til årsmøtet distriktskontakter, side 5. Sak 9. Valg se valgkomiteens forslag, side 4. 3

4 Innstilling til valg av styre m/vararepresentanter - årsmøtet i NBK 2012 Leder; Gunnar Handberg, for 1 år Lars Farnes (ikke på valg) Martin Haugestad (ikke på valg) Kenneth Sveen Tove I. Løvås (ny for 2 år) Geir Håvard Ingdal (ikke på valg) Arne Abel Lunde Varamedlemmer: Lena Marie Borlaug Bård Birkeland (ny for ett år) Revisorer: Asbjørn Johnsen Marit Paulen Samtlige er forespurt. Tromsø Oslo Bodø Desember Kjell Engen Madel Haugen Rolf Arne Tønseth Valgkomite: Kjell Engen, leder Rolf Arne Tønseth Nytt medlem Gjenvalg for 2 år Gjenvalg for 2 år Velges for 2 år 4

5 Distriktskontakter i 2011 Finnmark Øst: Finnmark Vest: Troms: Nordland Nord: Nordland Sør: Nord-Trøndelag: Sør-Trøndelag: Vestlandet Nord: Hordaland: Rogaland: Østlandet Sør: Østlandet Nord: Bjørn Løkås Anne Grethe Bakkevold Heidi Johansen Lena Marie Borlaug Randi Mathisen Ingeborg Aarmo Frank Jensen Svein Gravdal Olaf Hafstad Terje Egeland Jan Ivar Johannesen Anders Ellefsen Styrets forslag til distriktskontakter i 2012 Finnmark Øst: Bente Tråslett Finnmark Vest: Gunnar Guttormsen Troms: Jan Erik Jensen Nordland Nord: Lena Marie Borlaug Nordland Sør: Randi Mathisen Nord-Trøndelag: Eirik Sklett Sør-Trøndelag: Frank Jensen Vestlandet Nord: Svein Gravdal Hordaland: Olaf Hafstad Rogaland: Terje Egeland Østlandet : Anders Ellefsen (Østlandet Sør er innlemmet i Østlandet som egen undergruppe) 5

6 ÅRSMELDING FRA STYRET I NORSK BRETON KLUBB 2011 Styremedlemmer: Styret har bestått av Gunnar Handberg leder, Lars Farnes nestleder, kasserer Kenneth Sveen, Martin Haugestad sekretær, Rune Østraat,,Arne-Abel Lunde, Geir Håvard Ingdal. Varamedlemmer: Lena Marie Borlaug og Elisabeth Myrengen. I tillegg har styret utnevnt Jan Monsen som ansvarlig for medlemsregisteret både som servise mot medlemmene og koordinator mot NKK. Avlsråd har bestått av: Jan Bjarte Skrøppa,faglig leder fram til oktober deretter er han i avlsrådets kontinuitetsgruppe. Administrativ leder AR Martin Haugestad, Øystein Ahlstrøm, Åse Kristin Skain Andersen, Paul Aandal. AR har fått en kontinuitetsgruppe som til nå består av Jan Bjarte Skrøppa og Åsa Aarmo. NBKs Datagruppe med ansvar for: Breton base, program for indekser med kjøring av HQ og bruksegenskapindekser og årbok: Arne Klingsheim, Odd Harald Sørbøen og Roger Hermannsen, som gjorde en kanonjobb med årboka. Redaktør bladet Fuglehunden: Marit Krohg Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen. Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg Valgkomite: Kjell Engen, Madel Haugen, Rolf Arne Tønseth. Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen Medlemstall: Pr. 31. desember var medlemstallet 982 og ved samme tid i 2010 var dette Dette er en nedgang på 60 medlemmer. Oppdretterne er svært lojale og nesten samtlige nye valpekjøpere er kollektivt innmeldt. Styremøter: Styret har i 2011 avholdt 10 styremøter pluss ett strategimøte og behandlet 122 saker. Styret har vært beslutningsdyktig i alle styremøter og har benyttet varamedlemmene. Styrereferatene legges fortløpende ut på internettsiden. Klubben har 4 æresmedlemmer: Agno Røer, Kolbjørn Kolsvik, Odd Harald Sør-bøen og Nils B. Skaar. Representasjoner Klubben har vært representert på FKFs RS møte v/leder og nestleder, som også har deltatt i FKFs RU. Gunnar Handberg er medlem i NKK kopntroll komite, samt at Nils B. Skaar er medlem i FKFs styre og dommerutvalg der også Odd Harald Sørbøen er med. Tove Naper har vært leder for FKF utstillingsutvalg i 2011 og deltatt på møter med NKK for koordinering av utstillinger. Tore Sørensen er ansvarlig for DNA prosjektet som er i samarbeid med den amerikanske Breton klubb. DNA er nå kommet i gang igjen etter at det pga økonomi har vært stopp i 2 år. Resultater vil bli kunngjort etter hvert som de kommer inn. NBK blir representert i USA på beste måte. NBK har ikke deltatt på møter i den europeiske Breton Klubb (AICEB) i år. Prestasjoner styret viser til fyldig dekning av resultater som avlsrådet har redegjort for i sin årsmelding. Vår rase hevder seg meget godt i konkurranse med de øvrige raser av gruppe 7 hunder, og vi vil spesielt fremheve at Breton for første gang vant et individuelt NM løp med Kongepokal i Høyfjell Vinter ved Velvet Dei Fiorindo (Pronto), og at breton for første gang vinner av Norsk Derby og Unghund Grand Prix ved Orreskogen B-Røm. Til overmål ble breton Mac-Nevis nr. 2 i Norsk Derby. Styret bøyer seg i støvet og styret, sammen med resten av bretonfolket og gratulerer eiere, førere og hundene. Breton Base: Leder Arne Klingsheim Redaktør bladet Fuglehunden: Marit Krohg Redaktør av internettsidene: Tor Einar Jørgensen Valpeformidler: Ann-Kaetrin Handberg Valgkomite: Kjell Engen, Rolf Arne Tønseth Madel Haugen Revisor: Asbjørn Johnsen og Marit Paulen. 6

7 Arrangementer NBK var i regi av DK-gruppa Østlandet Nord arrangør av Fellesutstillingen Østlandet og på Jakt og fiskedagene på Elverum. DK-gruppa Sør-Trøndelag var arrangør av fellesutstillingen for Midt-Norge. Jaktprøver Det har vært arrangert 2 jaktprøver i regi av klubben. Vinterprøven ble avholdt på Dovre med god oppslutning og godt teknisk arrangement. Høstprøven i Meråker ble et godt arrangement, men med for lav deltakelse. Årets prøve ble beluttet gjennomført for at NBK prøven skulle gjenerobre sitt renome. Styret anser det som meget vikltig at NBK har sine 2 prøver da det erfaringsmessig kommer flere Bretons på disse prøvene. Landstreff Landstreffet 2011 ble avholdt i Porsgrunn med DK- Østland Sør der Kjell Arne Lunde og Inger Kristin Myhren. 28 påmeldte Bretoner og ca 80 bretoneiere deltok i et fint sosialt arrangement. Været og rammen rundt treffet varierte fra det helt perfekte solskinn til regn. Fredag var det sosialt samvær som fortsatte på lørdag og forskjellige aktiviteter for den yngre og eldre garde og med den tradisjonelle festmiddagen. Søndag var det klart for vår store utstilling med Marina Benktsson som dommer. Vi gratulerer vinnerne og takker DK Østland Sør for et godt sosialt arrangement, som dessverre kom ut med et negativt økonomisk resultat. Årbok Også i 2011 har klubben fått fram sin årbok denne gang gjeldende for Det er Arne Klingsheim som har hatt hovedansvaret for denne. Årboka er ett av klubbens varemerker som vi ønsker å fortsette med, men kostnadene og arbeidet stiller store krav til oss. Som nytt av året ble årboken derfor lagt ut på nettet og kun de som ønsket bestilte trykket utgave. Breton Base Nye BB er nå fedig og i drift med moderne programmer og mye nytt innhold. Arne Klingsheim har gjort en formidabel jobb Styret takker for denne ekstraordinære innsatsen. Avl og indeksprogrammer innklusive HQ er nå i hus. NBK eier og driver - som eneste klubb i verden - en fullverdig indeksbergning med egne registereringer selv. Distriktkontaktarbeid Våre distriktskontakter er på mange måter NBK s ansikt utad mot medlemmer i distriktene - og gjennom dette arbeidet opprettholder de kontakten mellom medlemmene og styrker samholdet i klubben. DK ene gjør derfor et svært viktig arbeid for NBK. Det enkelte distrikt er tildelt hver sin hjemmeside på internett. Denne brukes til nyttig informasjon for medlemmene. En stor takk til dere alle for godt utført arbeid i Samarbeid med andre raseklubber Samarbeid mellom fuglehundklubbene skjer gjennom Raseutvalget (RU) i FKF. I tillegg korresponderes det via e-post mellom klubbene. Samarbeidet er tilfredsstillende. NBK samarbeider også i stor utstrekning med distriktsklubber. 7

8 Internettsidene Vår web-ansvarlige, Tor Einar Jørgensen, gjør en meget god jobb med vår hjemmeside. Åsa Aarmo har bistått i dette arbeidet. I tillegg er DK-ene aktive med interessant stoff til sidene. Styret oppfordrer medlemmene til, i enda større grad, å bidra med stoff som er relatert til fuglehunder. Takk til Tor Einar og øvrige bidragsytere. Bretonkalenderen 2012 Kalenderen for 2012 ble sendt ut til alle medlemmer i månedsskiftet november/desember. Denne gir et viktig økonomisk bidrag til klubben, og er en meget flott trykksak. Stor takk til Henry Andersen, Martin Haugestad og trykkeriet for god jobb. Takk til alle for fine foto som ble sendt inn. Avlsråd Avlsrådet har i år som tidligere, bidratt til tjenester for oppdrettere, samt informasjonsspredning til medlemmer via årboka, internettsider og Fuglehunden. Styret takker rådet for godt arbeid og viser til fyldig årsmelding fra AR lenger bak. Bladet Fuglehunden Styret takker Marit Krogh for svært godt arbeid med våre sider som har utvikla seg til å bli allsidige, interessante og lesevennlige. Eksteriørutvalg Styret har i år utnevnt et ekteriørutvalg, med Jan Monsen som leder, og som en videreføring av det arbeidet som ble begynt i Rasekompendiet er ferdigstillet og ble distribuert våren 2011 til dommere og øvrige interesserte. Kompendiet ligger på nettet. Valpeformidling Styret retter en stor takk til Ann-Kaetrin Handberg for sitt arbeid med valpeformidling og skriving av utstillingskritikker til vår BB. Se for øvrig egen melding. Styret vil til slutt rette en stor takk til alle som har bidratt til klubbarbeidet i Gunnar Handberg Lars Farnes Arne Abel-Lunde Rune Østraat Geir Håvard Ingdal Martin Haugestad Kenneth Sveen Elisabeth Myrengen Lena Marie Borlaug Norsk Breton Klubb regnskap 2011 og budsjett 2012 Økonomi: Regnskapet for 2011 viser et underskudd på kr 125, mens det var budsjettert med et nullresultat. Medlemskontingenten utgjør den største inntekten. Denne er økt i budsjettet grunnet økningen i kontingent som ble vedtatt på forrige årsmøte. Årboken har gitt et overskudd på kr 8 437, mot et 8

9 budsjettert underskudd på kr Landstreffet ga et underskudd på kr Vinterprøven har gitt et overskudd på kr , mens høstprøven har gitt et underskudd på kr Vi har fortsatt en god egenkapital på kr og har god likviditet. Budsjettet for 2012 er satt opp med et overskudd på kr Resultat Resultat Budsjett Budsjett Konto Kontonavn Medlemskontingent Kollektivt innmeldte Salgsartikler Sponsoravtaler Parringsavgift Import av valper/sæd MVA-refusjon Andre inntekter, administrasjon Renteinntekter Godtgjørelser Andre godtgjørelser, administrasjon Instruktørutdanning Telefon/møteutgifter, Styre Data-/WEBkostnader Premier, Administrasjon Kontorrekvisita, Administrasjon Porto, Administrasjon Reiseutgifter, Administrasjon Salgsartikler FKK-Samarbeidsavgift AICEB Kollektivt medlemsskap NKK

10 7603 Fuglehunden HQ/HD avlesning Import Diverse kostnader, Administrasjon Diverse kostnader, Utstillingsutstyr Diverse kostnader, Lagring Diverse kostnader, Avlsrådet Renteutgifter og gebyrer Bidrag/salg årbok Annonser i årbok Trykking, Årbok Databehandling, Årbok Porto, Årbok Bidrag kalender Trykking, Kalender Porto, Kalender Trykking porto, Årsmøte Reiseutgifter, Årsmøte Opphold/overnatting, Årsmøte Reiseutgifter, NM-Lag Diverse kostnader, NM-Lag

11 3200 Startkontingent, vinterprøve Dommergodtgjørelse, Vinterprøve Andre godtgjørelser, Vinterprøve Terrengleie, Vinterprøve Premier, Vinterprøve NKK Aktivitetsavgift, Vinterprøve 7607 FKF Aktivitetsavgift, Vinterprøve 7701 Diverse kostnader, Vinterprøve Startkontingent, høstprøve Sponsorinntekt, Høstprøve Dommergodtgjørelse, Høstprøve Andre godtgjørelser, Høstprøve Terrengleie, Høstprøve Premier, Høstprøve NKK Aktivitetsavgift, Høstprøve 7609 FKF Aktivitetsavgift, Høstprøve 7706 Diverse kostnader, Høstprøve Startkontingent, DKaktiviteter Deltageravgift, DK-aktiviteter Dommergodtgjørelse, DKaktiviteter Premier, DK-aktiviteter Porto, DK-aktiviteter

12 7202 Opphold/overnatting, DKaktiviteter 7704 Diverse kostnader, DKaktiviteter Startkontingent, Landstreff Deltageravgift, Landstreff Andre inntekter, Landstreff Dommergodtgjørelse, Landstreff Premier, Landstreff Trykking, Landstreff Porto, Landstreff Opphold/overnatting, Landstreff Diverse kostnader, Landstreff Årsoverskudd/underskudd Balanse pr Anleggsmidler 1200 Hundedatabase Aksjer i Fuglehunden as Sum Anleggsmidler Omløpsmidler 1400 Varelager salgsartikler Varelager, premier Kunder, debitorer Forskuddsbetalte kostnader Kasse DK Sør-Trøndelag

13 1912 Kasse DK Østlandet nord/øst Kasse landstreff Sp.bank M-Norge, brukskonto, Sp.bank M-Norge, sparekonto, Sparebank MIdtNorge DK Sør-Trøndelag Bank DK Østlandet Nord Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital Årsresultat (Opptjent egenkapital) -125 Sum Egenkapital Kortsiktig Gjeld 2400 Leverandør, kreditorer Kalenderbidrag Annen kortsiktig gjeld Sum Kortsiktig Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Årsmelding fra valpeformidler Det har vært større aktivitet på etterspørsel av valper i 2011 i forhold til De fleste søker info via mail, men ser en liten tendens til økt telefonkontakt, der indeks ofte er et tema. Mange skjønner ikke hvordan det skal tolkes og spør hvor viktig dette er. Det kan bli lange og koselige samtaler der alt taes opp til vurdering, hender jeg anbefaler en annen rase, da det er selskapshund med interesse for tur i skog og mark som står høyest på ønskelista. Jeg synes å se det har vært greit å få solgt valpene til normal tid. Det har vært større etterspørsel enn tilgang på valper i Etterspørsel fra Sverige og Finland har vært liten. Oppdretterne er i stort sett lojale mot systemet med tilbakemelding til valpeformidler om fødsel, kjønnsfordeling, farge og lignende, med litt purring Ann-Kaetrin Handberg 14

15 Årsmelding fra DK Østlandet nord/øst Året startet med et medlemsmøte hvor årsplanen ble gjennomgått. Ca 30 medlemmer møtte, det ble servert kaffe og kake. DK gruppa ble presentert og Arild Dystland leverte DK vervet videre til Anders Ellefsen. Treningssamling i Espedalen Ansvarlig Martin Haugestad. Det møtte ca 20 deltagere og det var bra, men noe tunge forhold. Det var ok med fugl, 3 instruktører ledet samlingen disse var; Martin Haugestad, Tom Middelhuis og Anders Ellefsen. Apportkurs på Fetsund. Ansvarlig og instruktører var Tom Middelhuis og Arild Dystland. Ca 12 deltagere. Kurset ble holdt over 8 kvelder. Dressurkurs i Nittadal. Ansvarlig og instruktører var Kjetil Andresen og Anders Ellefsen. Ca 15 deltagere. Kurset ble holdt 8 kvelder og avsluttet med duetrening hos Ole Jonny i Rælingen Villmarksmessa Ansvarlig var Sven Jøleid. Sven hadde fått med seg mange hjelpere til å stå på messa og noen av disse var også delaktige på forskjellige arragementer på messa. Standen vår trenger en oppgradering! Apport kurs Minnesund Dette ble annonsert, men desverre avlyst pga for liten deltagelse. Ansvarlig var Anne- Lise Vedeler. Utstillingstrening. Ansvarlig Monica Tallhaug og Britt Halvorsen. Ca 15 deltagende hunder. Fellesutstillingen 8.5. Dommer: Marie Nylander fra Sverige. Ansvarlig Monica Tallhaug og med god hjelp fra Britt Halvorsen. Ca 25 hunder deltok, vinner ble Coco til Lars Farnes. Halsnes treffet m/ valpe og unghundskue, juni. Ansvarlig var Jan Monsen og han hadde med seg mange gode hjelpere fra Østlandsgruppa. Ca 30 fremmøtte. Fint familiearrangement med mye sosial hygge for to og firbente. NBK s Landstreff Porsgrunn Ansvarlig Østlandet syd/vest. De fikk noe hjelp fra Østlandet Nord/Øst og spesielt Monica Tallhaug som tok på seg ansvaret for utstillingen. Treningssamling på Krogstad Herregård, Ansvarlig Anders Ellefsen. Ca 20 deltagere. Det var et arrangement med mye fugl, veldig varmt og sosialt samvær. Instruktører var Martin Haugestad, Tom Middelhuis og Anders Ellefsen. Jakt og fiskedagene på Elverum, august. For første gang på 10 år hadde vi ikke stand der. Vi avventer dette arrrangementet til fuglehunder igjen blir satt mer i fokus Skogsfugl trening Trysil Avlyst pga. for liten deltagelse. Østlandsmesterskap lavland, november, Ansvarlig Østlandet Syd/vest. Ca 20 deltagere totalt og mange av dem var fra Østlandet Nord/Øst. Fasan cup hos Stian Aaserud på Årnes. Ansvarlig var Stian med god hjelp av Arild Dystland og Tom Middelhuis. Ca 20 deltagere. Året 2011 har vært et godt år for østlandsgruppa, mange av gruppas medlemmer har sentrale verv i NBK. Vi har medlemmer i styret og avelsrådet. Vi har klubbens redaktør for fuglehunden og medlemmer som passer på medlemsregisteret til NBK. 15

16 Mange av gruppas medlemmer har startet på jaktprøver og utstillinger med gode resultater. Flere medlemmer har iår fått sine første premier på jaktprøve. Ingen nevt ingen glemt. Må allikevel nevne årets unghund uansett rase, Derbyvinner og Unghund grand prix vinner, Orreskogen B-Røm til Morten Tidemann og Hege H. Løkken. Året utstillingshund Ruth til Hege H. Løkken og Morten Tidemann. Takker hele østlandsgruppa for god innsats i 2011, og ser fram til et godt samarbeid videre. Gruppa har bestått av: Arild Dystland, Monica Tallhaug, Jan Monsen, Britt Halvorsen, Tom Middelhuis, Anne- Lise Vedeler, Martin Haugestad, Kjetil Andresen, Sven Jøleid, Trond Guttormsen, Kenneth Sveen og Anders Ellefsen. Med vennlig hilsen Anders Ellefsen Årsrapport fra DK Østland vest/sør Vi har passert nyttår og tiden er inne for sluttfasen av planlegging av aktivitetene for 2012 i år med et tettere samarbeid med DK-gruppa Østland øst/nord, slik at flere kan få glede av et bredere tilbud. Året 2011 har vært et år med bra aktivitet, hvor landstreffet i Porsgrunn var det største arrangementet. Her var det god oppslutning fra medlemmer fra det ganske land,og hvor landstreffkommiteen med hjelp fra Østland øst/nord gjorde en topp innsats, som igjen gjorde at landstreffet ble et velykket arrangemang. På den årlige utstillingen i regi av Vestfold Fuglehundklubb som arrangeres på Nøtterøy, var det bra oppmøte og med bra resultater. I 2012 vil vi også legge inn i vår aktivitetsliste, Telemark hundeklubb sin utstilling, slik at flere kan få mulighet til bedømming av sine hunder. Tradisjon tro har vi også i år hatt jaktinstruksjon for unge og mere erfarene hunder i Vestfold Fuglehundklubb sitt trenings terreng. Det gikk av stabelen 13. august, med trening og instruksjon som en oppfriskning før jakta. Det gikk veldig bra med bra påmeldingen og med Jan Aanes fra Vestfold fuglehundklubb som instruktør, fikk de fleste gode tips på jaktdressur og trening på levende fugl. I år som i fjor ble vårt uofisielle Østlandsmesterskap arrangert i Kvelde-terrenget til Vestfold fuglehundklubb som gikk av stabelen 5. november, med god deltagelse både på UK-AK. Med totalt 23 ekvipasjer og Per Tufte som dommer, ble dagen en fin opplevelse for alle deltagerne, med stolte vinnere i både UK og AK. I år også med god respons fra våre sponsorer. To medlemmer har gjennomgått instruktørkurs fase 1, noe som styrker kompetansen innad i våre rekker og muligheten til å arrangere dresurkurs i egen regi. Det har i året som har gått vært god oppfølging av valpekjøpere i vårt distrikt når melding har tikket inn fra klubben, samt at det har vært mye kontakt og formidling til nye 16

17 potensielle bretoneiere og her har DK lånt ut sine hunder over helger for å gi eventuelle hvalpekjøpere et intrykk og litt påvirkning til å anskaffe breton. Som konklusjon på året som har gått, så har vi ikke hatt spesifikke møter, men samlingene som vi har dratt i gang, ser det ut som om medlemmene har satt pris på da det har vært god deltagelse. Dette gir god følelse og vi utvider i 2012 med flere møter og arrangemanger. Det kan også nevnes at det blir i forkant av vært arrangement sendt ut E-post til de fleste i gruppa, samt at vi legger det ut på vår WEB side, vi står på videre og så får vi se hva vi klare i løpet av Mvh Dk Østlandet Vest/Sør Jan Ivar Johannessen Årsrapport fra DK Rogaland I år som i fjor har det vært mange arrangement for medlemmene I Rogaland å velge mellom. Raseklubbene i samarbeid med RFK har gjennomført følgende aktiviteter i 2011: Dressurkurs I, valpekurs oppstart i januar. Dressurkurs II, jaktkurs oppstart i mai. Vintersamling I, arrangert i første del av februar i Sirdal. Vintersamling II, arrangert i slutten februar på Neseheia. Jaktprøve vinter, Sirdal I, februar. Jaktprøve vinter, Sirdal II, mars. Apportkurs, oppstart i mars. Apporttrening gikk parallelt med aportkurset. Vann/spor kurs, oppstart mai gikk over 5 kvelder. Vann/spor trening foregikk parallelt med kurset og fortsatte videre ut over sommeren. Utstillingskurs, arrangert i juni. Utstilling, arrangert i juni. Sauedressur, oppstart juni. Skyting på Jæren Jakt og Fiskelags leirduebane, oppstart april. Skyting foregikk på tirsdager mellom 18:00-20:00. Apportprøve Horve, arrangert i juli. Apportprøve, arrangert i juli. Rypetelling, arrangert 5-7 august. Apportbevis. Høstsamling (trening for jaktprøve) august i Sirdal. Jaktprøve høst, Sirdal, arrangert i august. Jaktprøve lavland, Forus, arrangert i oktober. 17

18 Mvh Terje Egeland, DK Rogaland Årsrapport fra DK Hordaland Premieliste Hordaland høst 2011 Det kom inn følgende premiering: 1. pr NM skog kval, Midtfjellets Cat Claw til Rune Østraat. Hordalandsgruppa gratulerer med flott resultat. Kurs i taksering av rype. Den 30. april og 1. mai blie det arrangert takseringskurs i regi av NJFF Buskerud, NBK avd Hordaland og Vestlandets fuglehund klubb. Kurset ble arrangert på kommunehuset i Eidfjord kommune. Alle interesserte medlemmer fra både Øst- og Vestlandet kunne delta på kurset, uten at det ble alt for lang kjøring. Alle måtte ha basiskunnskap om bruk med GPS. NBK Hordaland har i flere år hatt ansvar for taksering på Eidfjord statsallmenning, så alle som deltok på kurset, og som ellers fylte kravene for deltakelse, fikk tilbud om å delta på taksering allerede samme høst. Målet med kurset var at alle deltakerne skulle få grunnkunnskap om hønsefuglartenes biologi, nytteverdien av kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og at ein skal kunne organisere og gjennomføre feltarbeide og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl. Rypetaksering 6. & 7. august Lørdag morgen startet vi takseringen fra Halne fjellstue. 8 Hunder og 6 personer. I år hadde Lars Farnes med datter, tatt turen vestover for å være med på takseringen. Vi delte oss opp i to grupper. Der begge gruppene møttes igjen på Stigstuv turisthytte. På Stigstuv spiste vi middag, og hadde en veldig hyggelig kveld. Søndag gikk turen tilbake til Halne. Gruppen til Lars Farnes var den gruppen som kom i mest rype begge dagene. Gruppen til Rune Østraat var dessverre ikke helt fornøyd med antall fuglesituasjoner. Duetrening på Askøy Tirsdag 31. mai var det igjen klart for avdeling Hordaland sin årlige treningsøkt på duer på Askøy. Vi er så heldige å få reservert en egen kveld hvor vi får samlet oss og trent i lag. I alt fem voksne hunder med førere stilte. DK Olaf stilte med Reno, den nye håpefulle, og fotoapparat. 3 mnd. er nok litt ungt, men vi tror de hadde stor glede av å erte de store hundene. Vi trente bare støkk, hundene var flinke fra første stund, mot slutten var responsen upåklagelig og det var nesten ikke behov for korreksjoner. Dog skulle de ikke høre ordet ja i en setning før hele gjengen ruste på for å ta opp eventuelle gjenliggere. Terje Tørnblom delte som vanlig villig av sin kunnskap og lange erfaring med fuglehund. Vi setter stor pris på samarbeidet med Vostehfolket, både når det gjelder duetrening og apportprøven på Askøy. Vestlandets Fuglehundfestival Vestlandets fuglehundfestival på Espeland, Bergen mai Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestlandets Fuglehund Klubb og alle Fuglehund raseklubbene i Hordaland. Her får du blant annet mulighet til å stille på to utstillinger med to forskjellige dommere på samme 18

19 helg, foredrag om fuglehundprøver i andre land og foredrag om trening av unghunder, grillfest og barneaktiviteter. I år var det 7 Breton som ble stilt lørdag og 6 Breton ble stilt på søndag. Vestlandstreff mai Helga 6. til 8. mai vart det for første gong arrangert Vestlandstreff på Vassenden i Jølster. NBK medlemmar i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var inviterte til å være med. Totalt 23 personar med stort og smått var i løpet av laurdagen innom treffet, og vi hadde med oss 16 hundar. Veit at det var enno fleire som hadde hatt lyst til å være med, men våren er ei travel tid og mange måtte takke nei. I løpet av helga vart det gitt mykje informasjon om ulike tema, og tilbakemeldingane frå dei frammøtte var gode. Det var tidvis ein svært ivrig forsamling som utveksla mykje informasjon. Informasjon om landstreffet i Porsgrunn vart også gitt ut, og ein håpar at fleire av dei frammøtte tar turen nedover der for å sjå korleis dette foregår. Så godt som alle fekk sjansen til å teste seg og hunden ut i utstillingsringen, og dei klarte seg veldig fint. Så vi håpar at fleire vil prøve seg på ein skikkeleg arena med det første. Felles grilling laurdag kveld var ein fin avslutning på ein lang dag. Søndagen vart avslutta med ein liten barn og hund konkurranse, før ein heilt til slutt tok ein felles tur langs den nye hyttevegen som kryssa Bjørklia skisenter. Vi var alle einige i at vi hadde hatt ein fin helg. Takk til alle dei frammøtte for ein triveleg samling! Kurs i taksering av rype. Den 30. april og 1. mai blie det arrangert takseringskurs i regi av NJFF Buskerud, NBK avd Hordaland og Vestlandets fuglehund klubb. Kurset ble arrangert på kommunehuset i Eidfjord kommune. Alle interesserte medlemmer fra både Øst- og Vestlandet kunne delta på kurset, uten at det ble alt for lang kjøring. Alle måtte ha basiskunnskap om bruk med GPS. NBK Hordaland har i flere år hatt ansvar for taksering på Eidfjord statsallmenning, så alle som deltok på kurset, og som ellers fylte kravene for deltakelse, fikk tilbud om å delta på taksering allerede samme høst. Målet med kurset var at alle deltakerne skulle få grunnkunnskap om hønsefuglartenes biologi, nytteverdien av kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og at ein skal kunne organisere og gjennomføre feltarbeide og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl. Premieliste Hordaland vinteren 2011 Det kom inn følgende premiering: 1 AK Tråsletten`sSenico til Eva Hafstad på Filefjell. ( Nico ble med denne premieringen elitehund ) Hordalandsgruppa gratulerer med flott resultat. Vennlig hilsen Olaf Hafstad DK Hordaland Ikke motatt. Årsrapport fra DK Vestland Nord 19

20 Årsrapport fra DK Sør Trøndelag Vinter og vår har vi en gang i måneden hatt temakvelder i lokalene til Buvik elektro som vi er så heldige å få låne. Der har vi hatt forskjellige tema. Temakveldene har vært godt besøkt med ca 10 pers. Etter hvert flyttet vi møtene til simulatorbanen til Gunnar Handberg der vi hadde en damekveld og en herrekveld. Det ble et populært arrangement der vi hadde ca 5 damer og tre puljer med 5-6 herrer som byttet på herrekveldene. De kveldene ble holdt frem til mai da Leirdueskytinga startet. Vi hadde i januar og februar 4 treningsdager på fjellet i et terreng som vi var så heldige å få låne av Lundamo bruk. Det ble populært og vi hadde fine dager med god trening for hundene februar hadde vi treningssamling i Vauldalen med ca 12 stk hunder første dag og 8 hunder andre dag. Vi fikk to fine dager på fjellet med greit vær og greit med fugl. Prøven på Dovre gikk av stabelen mars. Det ble et meget vellykket arrangement med godt vær. Litt variert med fugl. Fra mai og ut august har vi samling på leirduebanen til Melhus jff. På leirduebanen er det som regel en fast gjeng på 4-7 stk som har vært å skutt to-tre serier. Vi prøvde med gapahuktreff en gang i uka men det ble ikke noe interesse for det så det avsluttet vi juli hadde vi tamfugltrening hos Gudbrandsdalen jakt og fuglehundsenter på tapetet, men det ble for få påmeldte så det ble avlyst. I høst skulle vi ha et dressurkurs hos Ann- Kaetrin og Gunnar Handberg. Det ble utsatt til januar 2012, fordi vi ikke fikk tak i vår faste instruktør før det ble for tett opp mot jul. Det er i skrivende stund ca. 12 hunder som er påmeldt. 23. nov hadde vi julebord med ca 50 gjester der vi koste oss med julemat og hoinnprat. Vi hadde også underholdning under kaffen med et sangkor som trener i samme lokalene som vi var i. En vellykket og trivelig kveld. Ellers har vi hatt stand på både sølvhundutstillinga og fellesutstillinga. Hilsen Frank Jensen DK Sør Trøndelag Årsrapport fra DK Nord Trøndelag TRENINGSSAMLING PÅ LIFJELLET: Vi hadde oppmøte på Skjelbredtunet fredag kveld og det var kaldt, men bretonfolk kan holde varmen så det var god stemning. Lørdag var det flott vær og mye fugl. 8 hunder og en valp fikk kose seg i fine terrenger. Hadde en sen «jegermiddag» lørdagskveld. Måtte gå i gråvær å lete etter fugl på søndag, men også denne dagen ble det opplevelser som gjorde det vel verdt å være i Lifjellet SAMLING PÅ STEINKJER: Steinkjer hundeklubb hadde ordnet med innføring og demonstrasjon av rallylydighet og agility for oss. Ivrige bretoneiere kastet seg utpå banen for å prøve. Breton på kryss og tvers hoppet 20

21 hindre, sprang gjennom tuneller, over vippe etc. Øvelser som er uvante for både hunder og førere. 11 breton deltok. Totalt var vi ca. 20 hunder. Steinkjer hundeklubb hadde salg av pølser og vi hadde kaffe og kaker. Hadde Breton-Quiz med ei jubileums bok som premie TRENINGSSAMLING HEIA, STEINKJER: Flott vær. 18 hunder. Dette er en tradisjonell treningsdag og det er alltid godt oppmøte. Her er det både erfarne og ferske hundeførere. Man får en god mulighet til å få og gi gode råd TREFF PÅ KALMO GÅRD: Vi inviterte våre medlemmer på lokalt Bretontreff. Fredag dro vi til Bertil Nyheim, Nærøy, hvor vi fikk trene på duer. Kan anbefales! Lørdag ble det leirdueskyting med konkurranser. Så grillfest med høytidelig premieoverrekkelse Søndag benyttet vi elva til apportkonkurranse. Trix og Per Ole Jensvik var overlegne. Noen hadde også vært på laksefiske natt til søndag så en fin fisk lå på benken om morgenen! Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta på de aktivitetene de lokale hundeklubbene arrangerer. Det kan være apport og dressurkurs etc. Hilsen Ingeborg Aarmo Årsrapport fra DK Nordland Sør Region Nordland Sør består per dags dato av 33 medlemmer, det er jo ikke all verden, derfor ville jeg som ny DK ha et samarbeid med NJFF`s avdelinger i distriktet dvs. i første omgang Vefsn JFF og Rana JFF for å prøve å få flest mulig med på aktiviteter. Derfor spurte jeg leder i Fuglehundutvalget Tore Danielsen om jeg kunne få en plass i Utvalgstyret til Fuglehundgruppen i Rana JFF, som jeg heldigvis fikk umiddelbart. Dette føler jeg er en stor fordel både for å forbedre min egen kompetanse og fordi jeg følte at Bretoner også fortjener å representeres i Rana JFF, i tillegg til at dette fører til et bredere tilbud for medlemmene. Synes at dette har fungert bra i 2011 til tross for at deltakelsen av bretoner og/eller medlemmer har vært litt varierende og vi har planer om å fortsette med dette samarbeidet fremmover. 15. januar hadde vi en liten samling og selv om det ikke var så godt oppmøte(4stk.) fikk vi kommet fram til en høvelig bra Aktivitetsplan. Det ble også foreslått at vi kunne prøve å innføre felles-turer i Rana-området. Dette ble lagt ut på breton-siden og jeg har også spurt en del medlemmer direkte, uten at det har blitt noen respons. 19. februar ble Klubbmesterskap for Breton i Region Nordland Sør avgjort for denne gangen. Det var en uhøytidelig og fin gjennomføring, selv om været ikke var helt på vår side denne dagen. Det snødde en god del noe som gjorde at det ble tungt føre for både hunder og førere. Likevel var det en fin tur med bra ganske bra trening for de som var med. Det ble ingen godkjente fuglearbeid, men de som deltok ble rangert utifra prestasjon likevel. Det var 11 påmeldte, men pga. noe frafall gjorde at det bare kom 7 hunder til start og de ble rangert som følger: UK 1.Tråsletten`s Sokira E/F: Jens-Harald Rones 21

22 2.Ailo E/F: Randi Mathisen. 3.Trollstua`s Sita E/F: Tor Einar Husnes AK 1.Stråmyras Zina Little Heart E/F: Jens-Harald Rones 2.Vilja E/F: Roger Skatland 3.Mira E/F: Roger Strand 4.Valbyskogen`s Ares E/F: Randi Mathisen Takk til Dommer for dagen, Roger Skatland, og alle som bidro til å samle inn gevinster! Den 6. mars arrangerte vi en treningsdag i fjellet med Trygve Nordås som instruktør. Det ble en fin tur for de hunder og eiere som møtte opp. 2 voksne hunder og gledelige 5 unghunder. Her deltok både nye Bretoneiere, og de som har hatt Breton i generasjoner. Mix n var upåklagelig. Fint jaktvær og terreng møtte oss ved oppmøte oppe ved Rauvatne. Et fint vinterføre ga alle muligheter til å strekke godt på bena, noen tok godt for seg av terrenget, mens noen i starten syntes at makker var kanonartig å herje med. Men etter litt sosialisering og omstokking på rekkefølgen, kom alle unghundene ut i eget søk. Utover dagen gikk alle unghundene bedre og mer bevist på jakt. Vi så noen få ryper, men ikke så mange som forventet. En av unghundene, Vinterbergets Black Velvet til Arvid Rønning, fikk et fint fugelarbeid med stand, avanse til ny stand, kontant reis, rolig i oppflukt og skudd! Hun hadde også et meget bra søk dagen ut. Trivelige og trygge hunder, med ditto eiere/førere, bidro til en artig dag i fjellet april var det jaktprøve i Hattfjelldal der Vinterbergets Black Velvet E/F: Arvid Rønning til tross for et forferdelig dårlig vær og føre fikk seg en flott 2 pr.uk Grattis! I regi av Rana JFF arrangerte vi Dressur-/Sosial-/Ringtrening for alle raser. Det var trening hver onsdag frem til utstillingen (dvs. 18/5, 25/5, 1/6, 8/6). Vi startet med dressur/sosialtrening og fortsatte etter en liten pause med ringtrening/utstillingstreningen. Her deltok ca. 4-5 medlemmer med 5-6 hunder. Vefsn JFF arrangerte på spørsmål fra Bretoneiere Apportprøvekurs den juni. Der var det bra oppmøte med Bretoner. Det deltok 6 Breton og 1 Vorsther. Breton stilte med Trygve Nordås som en av instruktørene. Det var varierende utgangspunkt for de enkelte ekvipasjene, men alle fikk bra utbytte av kurset, både mht teori og praksis. Dette medførte at flere meldte seg på apportprøve for første gang senere på sommeren, og flere av disse ekvipasjene fikk premie. Kurset ble arrangert på Kvalforssetra ved Mosjøen i et nydelig vær, og hvor det sosiale også var sterkt fremtredene. Det er artig å drive med apport! og de som har deltatt på apportprøver har erfart hvor sosialt dette er. Samme helg på søndag den 12. juni var det utstilling på Skillevollen i Regi av Rana JFF, der stilte det kun 4 Breton, men 3 av dem fikk Excellent. Det var Møysalen s Bonnie Eier/Handler: Randi Mathisen, Tråsletten s Svabø Eier/Handler: Bjørn Tråslett og Ailo Eier: Randi Mathisen Handler var Silje Smith Killi 11år (DK S lillesøster som skal tidlig krøkes ) som også fikk CK og ble BIR. 5. Best i Gruppen. Dommer var Marianne Holmli. På Fuglehund Utstillingen i Fauske den 18. juni, var det den minste som var aller best! Breton Ailo, Eier/Handler: Randi Mathisen fikk CK+BHK og ble Best i Rasen OG Best i Grup- 22

23 pen og ble dermed Best in show!!! Det var totalt 12 Bretoner som stilte i Fauske og vi vil også gratulere Tråsletten`s Sokira Eier/Handler: Jens-Harald Rones som ble Beste Tispe i BK. Dommer var Bjørn Stang. Rana JFF arrangerte også Apportkurs over 3 kvelder som oppladning før Polarcirkelprøven. Første kveld var det en kort gjennomgang og målsetting før vi dro ut for praktisk trening. Her var det kun DK/meg selv som deltok med 2 av mine bretoner. Så hadde vi et opphold hvor vi trente på egen hånd før vi møtes igjen for å se om vi har nådd det målet vi hadde satt oss. Dag 2: inkluderte provokasjonstrening. Dag 3: vannapport. Her var det for deltakerne også mulighet for å få tatt apportbevis. Polarcirkelprøven Rana Jeger- og Fiskerforening arrangerte apportprøve for stående fuglehunder på Lappsætra i Grønfjelldalen 02. og 03. juli. Her deltok faktisk 5stk. Breton på lørdag og 3stk. startet på søndag. Det er gledelig å se at det er stadig flere som deltar på apportprøver. Det var flere i år som kun var små detaljer fra premie. Et stort grattis til Jens-Harald Rones som storimponerte med 3 premieringer! 1 AK apport Ståmyrans Zina Little Heart Jens-Harald Rones 1 AK apport Stråmyrans Zina Little Heart Jens-Harald Rones 2 AK apport Tråslettens Sokira Jens-Harald Rones Tråsletten s Sokira (Tråsletten s Wirco - FI NORD UCH DKV-10 UCH Bonne Des Plaines Dauxeenes) E/F Jens-Harald Rones, oppdretter Bjørn Tråslett har i tillegg 2x3pr.AK ifra Saltfjellprøven i April, så med 2. pr. AK Apport får hun 3. pr. AK Samlekombinert og ble dermed Årets Breton Kombinert 2011, og eneste Breton som har oppnådd kombinertpremie i 2011! Vi GRATULERER!. Dette er ekstra imponerende siden dette var aller første start på apportprøve for Jens-Harald og hundene hans og motivasjonen til at han startet, var vel hovedsaklig at han deltok på apportprøvekurs den juni ved Kvalforssetra i Mosjøen. Sokira og Jens-Harald er en frisk og spennende ekvipasje, som jobber målbevist for å oppnå resultater. Det er helt sikkert ikke siste gang vi får se gode resultater fra denne ekvipasjen. Håper at dette inspirerer flere medlemmer til å trene apport og delta på apportprøver, da det er glimrende trening for fuglehunder. Breton egner seg meget godt til dette. I tillegg til å få en stødig apportør, får man trent mye lydighet og kontakt med hunden. Dette får man igjen i mangfold når man trener jaktdressur. Så det kan ikke sies nok mange ganger at Apport er GØY og sosialt og ikke minst aktiviserer man hunden i en død-periode da vi ikke kan bruke dem på jakt eller ha dem løs i skogen eller på fjellet. Fuglehundgruppa i Rana JFF arrangerte sauestrøming 3 ganger i løpet av sommeren. Dato for dettevar: 16 juni, 30 juni og 16 august. Her var det ca. 6stk breton som deltok. 23

24 Den første prøvehelga i Nordland var i Sundsfjord august der Bretonene virkelig slo til på søndagen, da det KUN var Bretoner som ble premiert! Hele 6 premier ble innkassert til NBK denne helgen, 1 stk premie på lørdag og 5 stk premier på søndagen og ifra dette distriktet ble det 2 pr. AK til Ailo & Randi Mathisen og 3 pr. AK til Møysalen s Bonnie & Randi Mathisen. Vi Gratulerer! Torsdagen den 24. november arrangerte Rana JFF fuglehundutvalget den årlige førjulskvelden. Rune Hoholm kom til Mo for å holde foredrag. Foredraget handlet om hvordan han jobber for å få til gode jakthunder som også kan konkurrere på topp nivå. Det kom bare 2 NBK- medlemmer til dette foredraget, til tross for annonsering på bretonsiden, utsendelse av mail og sms er til alle medlemmer i regionen. Dette var et sammendrag ifra 2011-årets hendelser i Region Nordland Sør, og vi håper virkelig at responsen og aktivitetene øker i de neste årene, da vi har som mål å få involvert enda flere medlemmer som bor litt rundt omkring ute i distriktet i Vi har jo fått masse inspirasjon ifra andre store prestasjoner i år, vil benytte anledningen til å gratulere alle som har prestert i år. Et supert år for Bretoner kan vi vel alle sammen være enige i har vært og vi krysser alt vi har for at trenden fortsetter sånn! Mhv. DK Nordland Sør Randi Mathisen. Årsrapport fra DK Nordland nord Januar Vi hadde vår tradisjonelle 2. Juledagstur, Men den ble lagt til 2. Januar i år. Årsfest i Nordland Nord sammen med BJFF Dressurkurs i Ridehallen i samarbeid med BJFF. Godt oppmøte. Februar Dressurkurset gikk over 8 uker, i Januar og Februar. Mars Treningsdag i fjellet i regi av BJFF. Greit oppmøte. Mai Årlige vårsamlingen hos Hege Meldal. Det var mange som tok turen dit 18. Mai. En veldig trivelig dag. Ringtrening og utstillings trening. Juni Ringtrening i regi av BJFF. Utstilling på Mørkved av BJFF. Der ble det kun delt ut to EXellent, og Dem ble gitt til to unge Bretoner Gratulerer Ellers mange jeve premier. Afterdogging etter utstilling med stor suksess Juli Utstilling Salten fuglehundklubb på Fauske. Godt oppmøte. Breton er en av rasene som er best representert på disse to utstillingene av hundene i Gr 7. Mange gjeve premier. 24

25 August Jaktprøverne er startet og Bretoner har herjet på premiestatistikken i høst her nord Det skulle være dressurkurs men pga for få påmeldinger ble denne avlyst. November Dressur og sosialiseringskveld i Austvika 23. November. Der var det 13 hunder med sine respektive som dukket opp. Vi hadde en trivelig ettermiddag i uværet. Desember Tradisjonsrike 2. Juledagstur på Heggmoen. Ikke gjennomført ved innlevering men gleder oss til det. Aktiviteter for 2012 er under planlegging, men der vektlegger jeg flere rene aktiviteter i regi av NBK i forhold til slik som i år, da aktivitetsplanen var linket opp mot lokale klubber som og er en tråd i vårt arbeid. Men jeg ser at det blir mye å ha en fot i hver leir og at klubb/medlemsarbeidet for Bretonklubben har kommet litt i bakleksa i forhold til verv i lokale NJFF klubb. Men aktiviteter som er fastlagt er: Det skal startes opp med kveldstreff en gang i uken fra januar/februar(nbk). Felles treningshelg med Nordland Sør februar på Lønnstua på Saltfjellet(NBK). Vårslepp i mai med litt ringtrening og tips før utstillingene (NBK). Ringtrening/utstillingstrening i juni i regi av BJFF. Utstilling i juni med Afterdogging i regi av BJFF Utstilling i juli på Fauske i regi av SFHK. Hilsen DK Lena Borlaug. Årsrapport fra DK Troms I 2011 har vi hatt tre medlemssamlinger. 4-6 Februar var det treningssamling på Arnøya i Nord- Troms. De 30 Deltagerne var Breton eiere fra Troms og Vest-Finnmark/Nordland/Sørlandet. Programmet for samlingen innebar trening i marka på lørdag og søndag Treningen var lagt opp slik at hvert parti inneholdt minimum en erfaren hundefører, dette sikret at alle fikk hjelp underveis og råd om videre trening. Klubbmesterskap 1. mai. Distrikt Troms sitt høyst uoffisielle klubbmesterskap gikk av stabelen 1. mai i et nydelig vårvær, hvor sola skinte fra nesten skyfri himmel. Hele 18 personer og 15 hunder. Ryper var det nok av i terrenget denne dagen og stort sett alle hundene hadde sjanse på fuggel, der noen behersket situasjonene bedre enn andre. Klubbmester i UK ble Reisavannet`s Ja-Kaos til Jan-Erik Jensen. Klubbmester i AK ble Tromsørypa`s Pe Appo til Jan Åge Harjo med Tromsørypa`s Am Rago på andre og Reisavannet`s A Mozart på tredje. Rypetelling på Brensholmen august. Flott vær begge dagene, mange gode hunder og mye ryper. 25

26 Den tredje samlingen var den årlige sommersamlingen hos Tor-Eivind i Nordreisa. Denne gikk av stabelen 5-7. august, med rundt ca 25 deltagere. Treffet i Nordreisa er en sosial samling for hele familien. Deltagerne kunne her trene på tamduer og dressur. Distrikt Troms har også tilgang på et flott treningsterreng på Brensholmen, ca. en times kjøretur fra Tromsø sentrum. Det følger også med en hytte til terrenget som vi kan benytte seg av. Vi har i sommer hatt jevnlige medlemstreff i Tromsø hver onsdag. Her har vi hatt sosialisering av hund og eiere samt dressurtrening. Flere treff var viet til utstilling. Nina Skjæran var her instruktør og deltagerne fikk opplæring i klargjøring til utstilling samt hvordan føre hunden i utstillingsringen. Distriktet har også sanket flere premier i år på jaktprøver og utstilling. Premiene på jaktprøver i år er: UK Reisavannets Ja- Kaos ALEX DEI FIORINDO REISAVANNET S B-JAVA 1.UK Jan Erik Jensen AK Reisavannet s C-Askeladd Suhlegan Sarek Tara 2.AK, 3.AK,2.AK Yngve Simonsen Tilleråsens`s Litj`Sahra Blueprint kira Suhlegan No Risk N UCH Litjåsen s Prince Akira INT N S UCH NV NORDV-06 Litjåsen s Sara U. H 1.AK, 2.AK Jan Hind 3.AK, 2.AK,2x2.AK,2.AK, 2.AK,2.AK Kurt Landau Bekkauren`s Pia Beyaz Töjre Vk Bekkaurens Pia Beyaz Töjre N JCH Thunder And Lightning Thunder And Lightning 1.AK skog 1.VK m/ck 2*3Vk Per Johnny Skjæran Per Johnny Skjæran JBS Leiki NUCH Perkars Basse Brufjordens XL Freia 3.VK Paul Aandahl Bråke-Bøtta Pippa Suhlegan No Risk Akira 3.VK Kurt Landau Utstilling 26

27 Tromsørypa s AM Rago til Thomas Jensen fikk Excellent, ck, Cert og BIR,Tromsørypa s AM Tea til Per Johnny Skjæran fikk Excellent ck Cert BIR. oppnådde Tromsørypa s AM Bolt til Erik Joachimsen Excellent 1AKK ogtromsørypa s AM Amber, til Lars Kvaal Excellent 1BKK. (Har problemer med å finne utstillingspremier) DK gruppa Troms Jan-Erik jensen Årsrapport fra DK Vest-Finnmark I 2011 har vi gjennomført to treningssamlinger på vinteren og en om høsten. Terrengene vi har gått i ligger på Sennaland og Hatter. Oppmøtet har variert fra 4 til ca 7-8 bretoneiere. På disse samlingene kommer erfarne hundeeiere med råd og vink om dressur og føring av hund, samtidig som det er sosialt og trivelig både for hunder og førere. Vi blir å fortsette med treningssamlinger i I Alta, hvor det er størst bretontetthet i vest-finnmark, er det også gjennomført vintertreninger som har fokus på grunndressur og sosialisering. Disse har foregått i perioden november til april, en dag i uken. Oppmøtet har vært fra 4 til ca 12 hunder og eiere. Også andre ståendefuglehundraser har deltatt. Geir Birger Landmark har organisert og ledet vintertreningen. Vi fortsetter også vintertreningene i Ellers har mange eiere vist fram sine hunder både på jaktprøver og utstillinger i året som gikk, med gode resultater. Vi har på slutten av året gjort et bytte av DK, fra Anne Grethe Bakkevold til Gunnar Guttormsen. Anne Grethe Bakkevold DK Vest- Finnmark Ikke mottatt. Årsrapport fra DK Øst-Finnmark 27

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

REFERAT STYREMØTE 20. november 2008

REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Til stede: Kjell Engen, Hege Meldal, Arne Abel-Lunde, Tor Eivind Båtnes, Ole John Sæther, Rune Østraat Rolf Arne Tønseth. Geir Vadstein REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Meldt forfall: Svein Hjelle Saksliste:

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Rolf Arne Tønseth Arne Abel Lunde Rune Østraat Svein Hjelle Geir Vadstein Ikke møtt: Tor Eivind Båtnes Saksliste

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

med innkalling til årsmøte på Comfort Hotell Runway, Gardermoen lørdag 12. februar 2011

med innkalling til årsmøte på Comfort Hotell Runway, Gardermoen lørdag 12. februar 2011 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Comfort Hotell Runway, Gardermoen lørdag 12. februar 211 vedlegg til årbok 21 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 12. FEBRUAR 211 Styret inviterer til årsmøte

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TIRSDAG 11. NOVEMBER 2014 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 10. NOVEMBER 2016 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg.

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

DAGSORDEN. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

DAGSORDEN. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere SAK 1 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Årsberetning for 2016 4. Regnskap for 2016 5. Budsjett og handlingsplan for 2017

Detaljer

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland NORSK IRSKSETTERKLUBB avdeling 9, Troms ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014 Troms / nordre Nordland Styret. I 2014 har styret bestått av: Leder: Nestleder: Økonomi: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: WEB:

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg. Det

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige

ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE. 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold. 3. Valg av referent til føring av protokoll. 6. Godkjenning av stemmeberettige ÅRSMØTE 8 FEBRUAR 2012 SAKSLISTE 1. Åpning ved leder; Ronny Bekkevold 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent til føring av protokoll 4. Valg av tellekorps 5. Godkjenning av møteinnkalling 6. Godkjenning

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Sted Reinertsen Møteleder Geir

Sted Reinertsen Møteleder Geir Styremøte 6.august.2012 Sted Reinertsen Møteleder Ref.nr. NVK-T_Styremøte_nr3_06aug12 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

Sted LES, Trondheim Møteleder

Sted LES, Trondheim Møteleder Styremøte 26.oktober.2011 Sted LES, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 Årsmøte: 26. Januar på Nordre Lindeberg Gård kl. 1900 Side 1 DAGSORDEN Til behandling foreligger følgende: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Representantskapsmøte. NVK, Malungen

Representantskapsmøte. NVK, Malungen Representantskapsmøte NVK, Malungen 13.02.11 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling: Godkjent 2. Valg av ordstyrer: Valgt: Tor Frigård 3: Valg av referent og protokollunderskrivere. Valgt referent: Ellen Marie

Detaljer

Sted Nina, Trondheim Møteleder

Sted Nina, Trondheim Møteleder Styremøte 31.mai.2011 Sted Nina, Trondheim Møteleder Ref.nr. Marie Houge, Arne Aalberg Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ok Ref. sendt pr. mail Einar Malm Ok Ref. sendt pr. mail Frode Nossum Ok Ref. sendt

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen.

Årsberetning 2010. Tillitsvalgte. A: Styret Ronny Bekkevold. B: Valgkomiteen. Ellinor Simonsen. Hilde Smuts-Muller. Hege Bendiksen. Årsberetning 2010 Tillitsvalgte A: Styret Leder Nestleder Forretningsfører Knut Mathiesen Ingeborg Brekstad Sylvi Vasvik John Arne Brekstad Eli Borge Katharina Næss B: Valgkomiteen Ellinor Simonsen Hege

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB Stiftet i Bergen 25. februar 1957

NORSK BRETON KLUBB Stiftet i Bergen 25. februar 1957 REFERAT STYREMØTE Tirsdag 6. januar 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Svein Hjelle Tor Eivind Båtnes Geir Vadstein Arne Abel Lunde Rolf Arne Tønseth Meldt forfall: Rune Østraat. Saksliste

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Sted: Hjemme hos Marie Møteleder:

Sted: Hjemme hos Marie Møteleder: Styremøte nr.2-19.mai 2014 Sted: Hjemme hos Møteleder: Sve Ref.nr.: NVK-T_Styremøte_nr2_19.mai.14 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Jeanette Årsund x Ref. sendt pr.

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016

Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 Styret har i 2016 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Knut Heimen Kariann Henriksen Ann Kristin Stormo Linda Supersaxo Bente Hagelund Monica

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Stjørdal lørdag 13. februar 2010

med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Stjørdal lørdag 13. februar 2010 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Best Western Stav hotel, Stjørdal lørdag 13. februar 2010 vedlegg til årbok 2009 1 ÅRSMØTE NORSK BRETON KLUBB LØRDAG 13. FEBRUAR 2010 Styret inviterer til årsmøte

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk ARBEIDSDOKUMENT NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk Arbeidsgruppen har bestått av: Ellen Getz Wold, Oddvar Hausken, Leif Josef Borgersen og Trine Svartås Arbeidsgruppens mandat:

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016

NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 NMLK S sommersamling Dovre 10.-12. juni 2016 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommersamling på Toftemo, Dovre! SOMMERSAMLINGEN 2016

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for 2014 4. Godkjenning av årsregnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Dato: Lørdag 25 mai Sted: Konferanserom, Budor Gjestgiveri Tid: Klokken 18.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Innkalling Årsmøte Senja Hundeklubb. Dato: Klokken på Klubbhuset til Senja Hundeklubb

Innkalling Årsmøte Senja Hundeklubb. Dato: Klokken på Klubbhuset til Senja Hundeklubb Innkalling Årsmøte Senja Hundeklubb Dato: 13.03.16 Klokken 12.00 på Klubbhuset til Senja Hundeklubb Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden 3.

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste ÅRSMØTE 2014 Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2016

Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2016 Årsberetning for avd. Midt-Hedmark 2016 Styrets sammensetning i perioden 01.01. 09.03.2016 Leder: Hege Nordeng Medlem: Trond Bjørnar Nilsen Medlem: Edgar Johnsrud Medlem: Kathrine Høvik Medlem: Inger Helene

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

med innkalling til årsmøte på Stav gjestegård, lørdag 10. februar 2007

med innkalling til årsmøte på Stav gjestegård, lørdag 10. februar 2007 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Stav gjestegård, lørdag 10. februar 2007 vedlegg til årbok 2006 Årsmøtet 2007 10,februar Side 1 av 52 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis

Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis Tore Kallekleiv DIREKTØR, PANGsjonist, kallis INTERNASJONALE PRØVER. NVK SOM ORGANISASJON- FOKUSOMRÅDER. HVORDAN VI TRENER VÅRE UNGHUNDER. 06.11.15 1 Tore Kallekleiv Kem e eg? Levd i skog og mark rundt

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Lørdag 4. mars 2017 kl på Fossen skole, Vadsø, inngang nord 2. et.

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Lørdag 4. mars 2017 kl på Fossen skole, Vadsø, inngang nord 2. et. Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Lørdag 4. mars 2017 kl. 1500 på Fossen skole, Vadsø, inngang nord 2. et. Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr.

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR

ELGHUNDNYTT NR ELGHUNDNYTT NR 3 2011 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2011 Referater Utstillinga 2012 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009.

SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009. Skandinavisk samling for Irsk Rød og Hvit Setter på Hjerkinn SIROVS inviterer til treningssamling hos Elin Wittussen og US Kennel & Camp på Hjerkinn - Dovrefjell i Norge 31. juli 2. august 2009. Helgen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013 NVK BUSKERUD Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013 Undertegnede har revidert årsregnskapet til NVK Buskerud for 2013, som viser et overskudd på Kr. 9019,20. Årsregnskapet består av resultatregnskap

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Vinnerne av Terrengcupen 2016

Vinnerne av Terrengcupen 2016 Vinnerne av Terrengcupen 2016 Da er årets vinnere av CK Elverums terrengcup kåret. Odd Erik Farstad vant Herre klassen, mens Lise Magnussen vant Dame klassen. Gratulere! Resultater-cke-cup 2016 Neste år

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

Sted: Reinertsen, Tr.heim Møteleder:

Sted: Reinertsen, Tr.heim Møteleder: Styremøte nr.1-14.januar 2014 Sted: Reinertsen, Tr.heim Møteleder: Geir Sve Ref.nr.: NVK-T_Styremøte_nr1_14.jan.14 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Jeanette Årsund

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB. avdeling Rogaland. Årsmøte 2015. Sted: Kruse Smith Entreprenør, Adresse: Kanalsletta 4, 4068 Stavanger

NORSK SPANIEL KLUB. avdeling Rogaland. Årsmøte 2015. Sted: Kruse Smith Entreprenør, Adresse: Kanalsletta 4, 4068 Stavanger NORSK SPANIEL KLUB avdeling Rogaland Årsmøte 2015 Sted: Kruse Smith Entreprenør, Adresse: Kanalsletta 4, 4068 Stavanger Tirsdag 17. februar 2015 - kl 1900. KONSTITUERING: 1. Valg av referent 2. Valg av

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR NORSK VORSTEHHUNDKLUBB Sted: Malungen, Nord-Odal Dato: Søndag 29.februar 2012 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling 2. Valg av ordstyrer Valgt: Tor Frigård 3. Valg av referent

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Kongsvinger og Omegn

Norsk Retrieverklubb Avdeling Kongsvinger og Omegn Årsberetning 2016 Styret i 2016 har bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Kjersti Horten Husebye Vera S. Dahl Verlo Ellisiv Hovig Allan Tingstveit Hilde-Gunn

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Møtereferat Referent: Reidun Norstrand Møtedato: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gro Andersen Hans Ole Stenbro Reidun Nordstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Johannessen Janne Myrvang For komiteene til punkt

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer