SØRLANDET SYKEHUS HF KRISTIANSAND OPERASJONSPROSJEKTET SSK FASE 2 OG 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRLANDET SYKEHUS HF KRISTIANSAND OPERASJONSPROSJEKTET SSK FASE 2 OG 3"

Transkript

1 SØRLANDET SYKEHUS HF KRSTANSAND OPERASJONSPROSJEKTET SSK FASE 2 OG 3 Vedlegg MARS 2013

2 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 1 / 5 SSK Operasjon Fase 2 + Fase 3 Prosjektdata: Kalkyle pr Forprosjekt Fase 2 Fase 3 Sum Bruttoareal BTA 998 m2 956 m m2 Prisnivå: Desember 2012 vekt sum kr/m2 sum kr/m2 sum kr/m2 21 Bygning ARK+RB 30 % Røranlegg RV 8 % Luftbehandlingsanlegg RV 16 % Elkraft RE 15 % Nødstrøm RE 21 % Tele og automatisering RE 7 % Andre installasjoner RE 2 % Sum Huskostnad (konto 1 6) 100 % Utendørs 17 Sum Entreprisekostnad (konto 1 7) 100 % Generelle kostnader 60 % Sum Byggkostnad (konto 1 8) 160 % Spesielle kostnader 74 % SUM Grunnkalkyle (konto 1 9) 235 % Reserver og marginer 56 % Sum Prosjektkostnad (konto 0 9) 291 % Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

3 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 2 / 5 Fase 2 Fase 3 Sum Sum kr/m2 Sum kr/m2 Sum kr/m2 21 Bygning ARK+RB 01A Rigg og drift RB+ARK 25 % B Rigg og drift Øvrige fag 6 % Betongarbeider RB Stålkonstruksjoner RB Mur og flisarbeider ARK Tømrerarbeider ARK Vinduer ARK Dører ARK Låser og beslag ARK Blikkenslagerarbeider ARK Metallarbeider ARK Malerarbeider ARK Byggtapetserarbeider ARK Himlingsarbeid ARK Fast bygginnredning ARK Hjelpearbeider VVS RV Hjelpearbeider Elektro RE Riving ARK Diverse ARK Sum RB+ARK+R&D tekniske fag Røranlegg RV 00 Riving og demontering RV Generelle kost Adm RV Sanitæranlegg RV Varmeanlegg RV Sprinkleranlegg RV Medisinsk gassanlegg RV svannsanlegg RV SUM Røranlegg RV Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

4 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 3 / 5 Fase 2 Fase 3 Sum Sum kr/m2 Sum kr/m2 Sum kr/m2 32 Luftbehandlingsanlegg RV 361 Generelle kost Adm RV Kanalnett RV Utstyr for luftfordeling RV Utstyr for luftbehandling RV solasjon RV Merking, innregulering, avlevering og instruksjoner RV Demontering RV LAFtak RV Automatikk/SD RV SUM Luftbehandlingsanlegg RV Elkraft RE 40 Generelle bestemmelser RE Basisinstallasjoner RE Høyspent forsyning RE 43 Lavspent forsyning RE Lysanlegg RE Elvarmeanlegg RE 46 Elkraftanlegg (eget prosjekt) RE 49 Andre installasjoner, inkl riving og demontering RE SUM Elkraft RE Nødstrøm RE 46 Nødstrøm (kfr Regneark PGK02) til og med konto 7 RE Sum Nødstrøm RE Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

5 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 4 / 5 Fase 2 Fase 3 Sum Sum kr/m2 Sum kr/m2 Sum kr/m2 51 Tele og automatisering RE 51 Generelle teleanlegg RE ntegrert kommunikasjon RE Telefonkommunikasjon RE 54 Alarm og signal RE Lyd og bilde RE Automatisering RE Diverse installasjoner (demontering/riving) RE SUM Tele og automatisering RE Andre installasjoner RE 62 Heisanlegg RE SUM Andre installasjoner RE Sum Huskostnad (konto 1 6) Utendørs 17 Sum Entreprisekostnad (konto 1 7) Generelle kostnader 82A Generelle kostnader PG A Byggherrekostnader (ikke mva) B PRL+Byggeledelse+Fremdrfitsplanlegging Kopiering og andre bikostnader SUM Generelle kostnader Sum Byggkostnad (konto 1 8) Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

6 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 5 / 5 Fase 2 Fase 3 Sum Sum kr/m2 Sum kr/m2 Sum kr/m2 9 Spesielle kostnader 91 nventar og utstyr løst inventar Medsinsk teknisk utstyr Midlertidige tiltak utstyr med mer Merverdiavgift 25 % SUM Spesielle kostnader SUM Grunnkalkyle (konto 1 9) Reserver (P50 Forventede tillegg) 9,7% Sum inkl forventede tillegg Marginer (byggherrens sikkerhetsreserve) 12,8% Sum Prosjektkostnad (konto 0 9) Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

7 Bygganalyse PROSJEKT : SSK DELPROSJEKT : Fase 2 (inkl nødstrøm)+fase 3 KONTO : 01 Samlet byggeprosjekt USKKERHETSANALYSE Fase 2 (inkl nødstrøm)+fase 3 01 Samlet byggeprosjekt 100% 90% Sikkerhetsnivå, 85,0%, ( ) 80% 70% Maksimum 60% 50% Forventet kostnad, 50,0%, ( ) 40% 30% Minimum Grunnkalkyle, 23,8%, % 10% Restusikkerhet SY Calcus Expert SSK Fase Utgave 4ga3

8 SSK Ombygging Operasjonsavdeling FORPROSJEKT FEB 2013 Eliassen og LambertzNilssen Arkitekter AS Tegningsnr Tittel Tegningstype Målestokk Dato Rev Endrdato STUASJONSPLAN A Situasjonsplan Sit 1: TEMATEGNNGER, 1:200 A Arealer faser Are 1: PLANER, 1:200 A Plan 2etasje, Faseplan Plan 1: PLANER, 1:100 A Plan 2etasje, Komplett Plan 1: A Plan 2etasje, Fase 2 Plan 1: A Plan 2etasje, Fase 3 Plan 1: SNTT, 1:100 A Snitt AA Snitt 1: A Snitt BB Snitt 1: A Snitt EE Snitt 1: Vedlegg ARK FPFEB 2013xlsx ]

9

10 DETALJPROSJEKT OMRÅDE SOM KKE OMFATTES AV OMBYGGNG BZ BY BX 2048BV nstrumrom BZ BY BX FASE 1 UTFØRT BW BW BV BV FASE 1, B BU BU BT BS BT BS FASE 1, C BR BR BQ BP BO Forrom, til smittestue 66 m² 2096BO WC, smitte BQ BP FASE 2 BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV Dagplasser klargjøring barn, barn 300 m² AØ Venteplasser, pasienter, pårørende 1110 m² AV Overvåking, barn 447 m² AØ Ekspedisjon, dagkirurgi 124 m² AY Arbeidsstasjon, m/kopimaskin 188 m² AV Medisin 94 m² AV Overvåking, voksne 633 m² 2056BE WCHC, pasienter BB Dagplasser, klargjøring voksne 171 m² 2056BJ WC, personal 2056B WC, personal 2056BG WC, personal BK 314 m² AW 152 m² BB Garderobe, pasienter 96 m² AØ Garderobe, pasienter 96 m² AY Undersøkelse, 108 m² AV Undersøkelse, 108 m² BE urologi/gynekologi (12) 449 m² BA Kontor, arbeidsrom leger 201 m² AX Grupperom 220 m² AV Grupperom 209 m² 2068B Kirurgisk håndvask, 2067BE nfusjons og væskelager, utstyr BK, 1027 m² AV, 281 m² BC Diktering 101 m² AY Pause, arbeidsrom, personal 538 m² BM Lager, sterilt 154 m² BE urologi/laparaskopi (11) 422 m² BM Desinfeksjon, 168 m² BE gynekologi/laparaskopi (10) 420 m² BM Lager, rent 45 m² 2081BJ Kirurgisk håndvask, BE akutt sectio (9) 300 m² BE Asfyksirom, rent lager 204 m² FASE BM Desinfeksjon 72 m² BE Lager, utstyr 154 m² BM 2096BN Kontaktsmitte (13) 2094BM Garderobe 302 m² Kirurgisk håndvask, smitte 2096BM Dusj BK, 333 m² 2090B Dusj, 2095B WC, 2096B Dusj, personal, menn 2092B WC, personal, personal, personal, menn BE Skogang 2090BE 196 m² Garderobe, 2095BE personal, menn Garderobe, 154 m² personal, 136 m² BB Kontor 71 m² AZ Sengeventehall 556 m² AY 2090AV Klargjøring/forberedelse Behandlingsrom, 194 m² anestesi 278 m² AV Lager, topper, traller 142 m² AØ 89 m² BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW TTTEL TEGNNR FASE FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB AJOURFØRT ANBUDSTEGNNG AGU BE REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ Plan 2etasje, Faseplan HELSE SØRØST PLOTTET: :43:30 REVNR A Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA OMBYGGNG OP AVD AV AU AT AS, 640 m² AS, 647 m² AS 473 m² AS 1008 m² AR Oppstillingsplass, seng 412 m² AV AU AT AS AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA AO Avfall, 128 m² AN Garderobe, personal, 154 m² 2038AM Dusj, personal, AK Garderobe, personal, 154 m² 2038AJ Dusj, personal, AH Garderobe, personal, menn 155 m² 2038AG Dusj, personal, menn AE Varemottak 225 m² AR WC, pasienter 57 m² 2040AM WC, personal, 2040AJ WC, personal, 2040AG WC, personal, menn AA Kontor, Seksjonsledere 182 m² 2041AM WC, personal, 2041AJ WC, personal, 2041AG WC, personal, menn AO Undersøkelse, 94 m² 2043AM Dusj, personal, 2043AJ Dusj, personal, 2043AG Dusj, personal, menn AA Kontor 84 m² AG Skogang 361 m² AA Kontor 84 m² AO 2047AO Forrom, til Undersøkelse, operasjon 8 ØNH 63 m² 96 m² A ønh, gen kir (8) 397 m² AA Kontor 84 m² 2048AF Tavlerom, AA Lager, rengjøringsutstyr 183 m² AO Desinfeksjon, 153 m² A ønh (7) 397 m² AG Kirurgisk håndvask, 248 m² 2053AF Tavlerom AO Forberedelse, 167 m² AA Grupperom, arbeidsrom 171 m² AG Lager, sterilt 289 m² 2058AN Heis, varer, ren AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² AO Forberedelse, 166 m² A ortopedi, gen kir (6) 397 m² AG Kirurgisk håndvask, 65 m² 2060AC Diktering 2061AF Tavlerom, 2060AA Diktering, gang AG Lager, rent 54 m² AO Desinfeksjon, 153 m² AE, 387 m² AE 330 m² 2060AD Diktering 2062AA Diktering AA Lager, preparater 90 m² A mamma/endokrin/gastro (5) 397 m² AG Kirurgisk håndvask, 65 m² 2066AF Tavlerom, AA Lager, pakkerom 90 m² AO Forberedelse, 166 m² AG Lager, rent 55 m² AA Autoklavering, 90 m² AS 332 m² AA Kontrollrom kar/angio stue 90 m² AO Kommandosentral, 145 m² AA kar/thorax (4) 664 m² AO Lager 164 m² AG Lager, sterilt 614 m² AO Lager, utstyr 2077AO 105 m² Medisinrom, anestesi 135 m² 2080AN Heis, varer, ren AG Desinfeksjon 339 m² 2080AK Kirurgisk håndvask, A 1186 m² AA gastro/laparaskopi (3) 463 m² AO Lager Med Tekn Utstyr 371 m² AA ortopedi (2) 543 m² AG Forberedelse 168 m² A 1186 m² AR Lager, topper, traller 134 m² AN Lager, utstyr 109 m² AM Forberedelse, 157 m² 2093AK Kirurgisk håndvask, AA ortopedi (1) 518 m² AG Lager, utstyr 92 m² A 66 m² AD Kontor, arbeidsrom 166 m² AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA PL ARK RB RE RV TTTEL PROSJEKT Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF Plan 2etasje, Faseplan OMBYGGNG OP AVD FASE FASE PROSJ NR SGN TEGNNR MÅL 1:200 AGU GODKJ BE DATO REV DATO REV NR m A PLN200FASE 3 1 : 200

11 DETALJPROSJEKT BZ BZ BY BY BX BX BW BW BV BV BU BU BT BT BS BS BR BQ BP BO BN BM BL BK BK, 1027 m² BM Lager, sterilt 154 m² BM Desinfeksjon, 168 m² BM Lager, rent 45 m² BM Desinfeksjon 72 m² BO Forrom, til smittestue m² 2088BM Kontaktsmitte (13) 302 m² BK, 333 m² BR BQ BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC AØ Venteplasser, pasienter, pårørende 1110 m² BE urologi/gynekologi (12) 449 m² BB Garderobe, pasienter 96 m² BA Kontor, arbeidsrom leger 201 m² BE 2069BE 2077BE akutt sectio (9) urologi/laparaskopi gynekologi/laparaskopi 300 m² (11) (10) 422 m² 420 m² BE Asfyksirom, rent lager 204 m² BC Diktering 101 m² BE Lager, utstyr 154 m² BE Garderobe, personal, menn 154 m² BE Skogang 196 m² BE Garderobe, personal, 136 m² BJ B BH BG BF BE BD BC REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL TEMA AREAL FASER TEGNNR A PLOTTET: :40:14 REVNR BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV Dagplasser klargjøring barn, barn 300 m² AV Overvåking, barn 447 m² AØ Ekspedisjon, dagkirurgi 124 m² AY Arbeidsstasjon, m/kopimaskin 188 m² AV Medisin 94 m² AV Overvåking, voksne 633 m² BB Dagplasser, klargjøring voksne 171 m² AØ Garderobe, pasienter 96 m² AY Undersøkelse, 108 m² AV Undersøkelse, 108 m² AX Grupperom 220 m² AV Grupperom 209 m² AV, 281 m² AY Pause, arbeidsrom, personal 538 m² AV Behandlingsrom, anestesi 278 m² AZ Sengeventehall 556 m² AY Klargjøring/forberedelse 194 m² AV Lager, topper, traller 142 m² AØ 89 m² BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW HELSE SØRØST Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA OMBYGGNG OP AVD AV AU AT AS, 640 m² AS, 647 m² AS 473 m² AS 1008 m² AR Oppstillingsplass, seng 412 m² AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AR WC, pasienter 57 m² AO Avfall, 128 m² AN Garderobe, personal, 154 m² AK Garderobe, personal, 154 m² AH Garderobe, personal, menn 155 m² AO Undersøkelse, 94 m² AG Skogang 361 m² AO Sortering m² AO 2048AO 2050AO 2047AO Forrom, til Forberedelse, Undersøkelse, Desinfeksjon, operasjon m² ØNH 153 m² 63 m² 96 m² A ønh, gen kir (8) 397 m² A ønh (7) 397 m² AG Lager, sterilt 289 m² AO 2063AO 2066AO Forberedelse, Desinfeksjon, Forberedelse, 166 m² 153 m² 166 m² A 2064A ortopedi, gen kir mamma/endokrin/gastro (6) (5) 397 m² 397 m² AG Kirurgisk 2062AG Lager, 2064AG Kirurgisk 2067AG Lager, 2047AG Kirurgisk håndvask, rent håndvask, rent håndvask, 65 m² 54 m² 65 m² 55 m² 248 m² AS 332 m² AO Kommandosentral, 145 m² AO Lager 164 m² AG Lager, sterilt 614 m² AO Lager, utstyr 2077AO 105 m² Medisinrom, anestesi 135 m² AG Desinfeksjon 339 m² A 1186 m² AO Lager Med Tekn Utstyr 371 m² AG Forberedelse 168 m² AR Lager, topper, traller 134 m² AN Lager, utstyr 109 m² AM Forberedelse, 157 m² AN Rengjøring, topper, traller 207 m² AG Lager, utstyr 92 m² A 66 m² AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF AF AE AD AE Varemottak 225 m² AE, 387 m² AE 330 m² AA kar/thorax (4) 664 m² AA gastro/laparaskopi (3) 463 m² AA ortopedi (2) 543 m² AA ortopedi (1) 518 m² AD Kontor, arbeidsrom 166 m² AF AE AD TTTEL TEMA AREAL FASER AC AB AA AA Kontor, Seksjonsledere 182 m² AA Kontor 2044AA Kontor 2046AA Kontor 84 m² 84 m² 84 m² AA Lager, 2052 AA rengjøringsutstyr Grupperom, 183 m² arbeidsrom 171 m² FASE AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² AA 2069AA Autoklavering, Kontrollrom 2063AA Lager, 2065AA Lager, 2060AA Diktering, 90 m² kar/angio stue preparater pakkerom 90 m² gang 90 m² 90 m² 48 m² AREAL FASER FASE AC AB AA PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN TEGNNR MÅL 1:200 MT GODKJ AAB DATO REV DATO REV NR m² 9979 m² m A ET 1 : 200

12 FORELØPG TEGNNG OVERSKTSTEGNNG RAMMESØKNAD ANBUDSTEGNNG ARBEDSTEGNNG DOKUMENTASJONTEGNNG BZ BY BX BW BV BU BT BS BR BQ BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA BY Ventilasjon 2031 BU Brannheis 2031 BT Elst 2031 BR 2031 BN Trapp 2031 BK 2031B Heis 2131 BR1 2031BG Brannheis 2031BG Heis 2031 BB Nødstrøm 2031 AZ Oppbevaring Utlevering 2031 AX Undersøkelse 2031AV Sentrifuge Kjølebad 2031 AT Brannheis 2031 AQ Ventilasjon 2031 AP Elst 2031 AJ Trapp 2031AG Forrom 2031AG WC/d AN 2033 A Elst 2033B Heis 2033 AE BK AA Personalrom 3031AO Balkong BB Sentralhall 2034AV Sentralhall 2034AD Sentralhall 37 MONTERNG AV EKSST VNDU: V AØ16 E120 OK=2100 HC 20x21M 2038AS E120CS HA 12x21M 2038AO1 E120CS HA 10x21M 2038AN E120CS Rw27dB HA 10x21M 2038AK E120CS Rw27dB HA 10x21M 2038AH E120CS Rw27dB HA 13x21M 2038AE1 E120CS BO WC 2038BM Rstwc 2038B Forrom 2038BT Ekspedisjon 2038BE Kontor MONTERNG AV EKSST DØR: HC AØ1 E120CS OK=2100 AUT AUT AUT AUT AUT AUT BQ BK AM Dusj, personal, 17 m² AJ Dusj, personal, 17 m² AG Dusj, personal, menn 17 m² 2039BO Tørrom LEKEKROK KFR SKJEMA A AV Dagplasser klargjøring barn, barn 300 m² B WC/d pers AO Avfall, 128 m² BE Kontor 10,3m AR WC, pasienter 57 m² AN Garderobe, personal, 154 m² AM WC, personal, 13 m² AK Garderobe, personal, 154 m² AJ WC, personal, 13 m² AH Garderobe, personal, menn 155 m² AG WC, personal, menn 13 m² B Forrom 3,2m AE Varemottak 225 m² AA Kontor, Seksjonsledere 182 m² BM Venterom AM WC, personal, 13 m² AJ WC, personal, 13 m² AG WC, personal, menn 13 m² BT Undersøkelse 2042BE Undersøkelse 23,9m2 S2 43 STTEBENK KFR SKJEMA A AA 10x21M 2042AO AO Undersøkelse, 94 m² KFR ROMSKJEMA A AM Dusj, personal, 16 m² AJ Dusj, personal, 16 m² AG Dusj, personal, menn 16 m² AA Kontor 84 m² AØ Venteplasser, pasienter, pårørende 1110 m² KFR ROMSKJEMA A AV Overvåking, barn 447 m² AS, 640 m² AR Rackskap 14 m² AA Kontor 84 m² SNTT AA 100 Se tegning: A BT Gastro 2038BK AG Skogang 361 m² 2045BE n vivo 32,3m AO Forrom, til operasjon 8 63 m² A ønh, gen kir (8) 397 m² AA Kontor 84 m² AØ Ekspedisjon, dagkirurgi 124 m² AY Arbeidsstasjon, m/kopimaskin 188 m² AV Medisin 94 m² AO Undersøkelse, ØNH 96 m² AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2048AF 2049BE Prøvetaing 23,9m AA Lager, rengjøringsutstyr 183 m² AO Desinfeksjon, 153 m² AG Kirurgisk håndvask, 248 m² AE, 387 m² A ønh (7) 397 m² 2052BE n vivo 32,3m AV Overvåking, voksne 633 m² AF Tavlerom 06 m² EB 14x20M 2053AF AO Forberedelse, 167 m² AA Grupperom, arbeidsrom 171 m² BB Dagplasser, klargjøring voksne 171 m² AA 8x21M 2056BJ 2056BJ WC, personal 27 m² Rw28dB AA 8x21M 2056B 2056B WC, personal Rw28dB 27 m² AA 8x21M 2056BG 2056BG WC, personal Rw28dB 27 m² BE WCHC, pasienter 58 m² SNTT BB 100 Se tegning: A BR 2053BR 2078BR 563m2 EB 14x20M 2044AS AS Tavlerom 06 m² EB 16x20M 2044AR AA 13x21M 2038AE BP Undersøk 2045BM Undersøk 8,0m AKUSTSKE PLATER KFR SKJEMA A S2 KFR ROMSKJEMA A S BV nstrumrom 2048BT Vask Dusj 2049BT WC 2047BM Doseutlevering 22,0m2 AE 12x21M 2048AO KFR ROMSKJEMA A RESEPSJON KFR SKJEMA A BT Gastro Labskap 2050BM Hotlab 16,8m2 KAFFEBAR KFR SKJEMA A mm bly i vegg 3 mm bly i vegg sotop Stsk EB 11x20M 2052AD AD Tavlerom 06 m² 2053BT Undersøkelse 2053BO Lager 3 mm 8,5m2 bly i vegg 2053BM Forrom 2,4m2 2055BM Dusj 1,5m BM Tavlerom 16 m² EB 12x20M 2057BM1 AB 23x21M 2055BK1 E30CS 2056BT Sekresj lab 2056BN Hvilerom AO Sortering 114 m² AN Heis, varer, ren 37 m² AG Lager, sterilt 289 m² 2058BT WC AW 152 m² EB 11x20M EB 11x20M 2058AD1 2058AD AD Tavlerom 12 m² AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² 2059BM Mikrokopi A ortopedi, gen kir (6) 397 m² KFR ROMSKJEMA A BT Skyllerom AG Kirurgisk håndvask, 65 m² AC Diktering 20 m² AO Forberedelse, 166 m² BB Garderobe, pasienter 96 m² AØ Garderobe, pasienter 96 m² AY Undersøkelse, 108 m² AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2061AF AA Diktering, gang 48 m² AV Undersøkelse, 108 m² 2065BM Lager AG Lager, rent 54 m² AE 330 m² 2062BT Colonskopi BE urologi/gynekologi (12) 449 m² AO Desinfeksjon, 153 m² A mamma/endokrin/gastro (5) 397 m² KFR ROMSKJEMA A AA Lager, preparater 90 m² 2065BO Lager 2065BM WC AS, 647 m² BA Kontor, arbeidsrom leger 201 m² AX Grupperom 220 m² AV Grupperom 209 m² AG Kirurgisk håndvask, 65 m² AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2066AF AA Lager, pakkerom 90 m² 2066BT Personalrom 2066BM Venterom B Kirurgisk håndvask, 27 m² BE nfusjons og væskelager, utstyr 23 m² AO Forberedelse, 166 m² BK, 1027 m² AV, 281 m² AG Lager, rent 55 m² AA Autoklavering, 90 m² 2069BV Kontor/us 22,3m2 2069BT Kjøkken 26m AS 332 m² AA Kontrollrom kar/angio stue 90 m² Kardiologisk ekspedisjon BE urologi/laparaskopi (11) 422 m² AS 473 m² BC Diktering 101 m² AH Lager 10 m² AA 9x21M 2071AH 2072BV Kontor/us 17m2 2071BP Hvilerom BM Lager, sterilt 154 m² EB 16x20M 2072AH AH Rackskap 14 m² AA kar/thorax (4) 664 m² 2073BT Forrom 53m AH Vognsluse 07 m² 2075BT WC 29m AG Lager, sterilt 614 m² SNTT EE 100 Se tegning: A BV Kontor/us 17m2 EB 14x20M 2076AH AH Tavlerom 09 m² 2076BT Forrom 34m2 2076BQ ElGrs BM Desinfeksjon, 168 m² KFR ROMSKJEMA A BT WC 16m BE gynekologi/laparaskopi (10) 420 m² KFR ROMSKJEMA A AO Medisinrom, anestesi 135 m² 2078BU Arbfys 328m2 2079BT Forrom 22m2 2075BN Hematolus AA 8x21M AA 8x21M AA 8x21M EB 14x20M 2065BK1 EB 14x20M 2072BK1 EB 16x20M EB 14x20M 2079BK1 EB 16x20M 2063BK 2071BK 2074BK 2077BK 2080BK BK Tavlerom BK 2072BK 2074BK 2079BK 2080BK 09 m² 2071BK Tavlerom 2077BK Tavlerom Vognsluse Vognsluse Rackskap Vognsluse 09 m² 09 m² Rackskap 07 m² m² 14 m² 07 m² 14 m² AA 12x21M 2081BE 2066BK AUT FRKANTET VNDU FRKANTET VNDU AAg 8x21M Rackskap AUT AUT SD 18x21 M AAg 8x21M SD 18x21 M AAg 8x21M AUT 2065BK2 14 m² 2069BE 2072BK1 2077BE 2079BK2 KFR ROMSKJEMA A Branngardin Branngardin Branngardin Branngardin SKAP E KFR ROMSKJEMA A Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing 52 SKAP E30 53 Datarack, H Datarack, V S12 56 ÅPNNG AV GJENTETTET DØRUTSPARNG AD 12x21M AUT 2054BB1 S4 EB 12x20M 2057BM2 S1 S1 S1 MONTERNG AV EKSST DØR: LA AØ2 AA 10x21M 2056AG AUT EB 12x20M 2057BM3 AA 10x21M 2056BE Rw28dB AUT BK 314 m² AØ 194 m² AD Diktering 20 m² KB 23x21M 2055BK2 E30CS AUT Datarack, H FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2059BE AUT AB 16x22,5M 2056BK BK Tavlerom 06 m² AUT Datarack, V AC Diktering 20 m² AA Diktering 20 m² FOLDE1 465x300M 2063AV Rw48dB Datarack, H 66 Datarack, V 67 EB 16x20M 2066BK GLASSFELT KF 460x21M 2063AX S12 KA 10x21M 2063BA1 67 KC 15x21M 2067AV1 E60CS GLASSFELT KK 17x21M 2063BA2 KC 15x21M 2067AV2 E30CS SKJERMVEGG KFR SKJEMA A S2 69 AA 10x21M 2069BC EB 14x20M 2068AX AX Tavlerom 05 m² KAFFEBAR KFR SKJEMA A KFR ROMSKJEMA A KJØKKEN KFR SKJEMA A KB 23x21M 2066AS1 E30CS AUT 70 AA 10x21M 2069AA KFR ROMSKJEMA A AKUSTSKE ELEMENTER KFR SKJEMA A AY Pause, arbeidsrom, personal 538 m² AKUSTSKE ELEMENTER KFR SKJEMA A KFR ROMSKJEMA A KOMMANDOSENTRAL KFR SKJEMA A AO Kommandosentral, 145 m² KB 23x21M 2071A1 E30CS 72 AUT 73 AUT AA 12x21M 2071BM KFR ROMSKJEMA A AB 25x21M 2066AS2 E30CS AA 8x21M 2073AH1 E30CS AAg 8x21M 2073AH Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing SKAP E Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing S2 KA 12x21M 2074AO KFR ROMSKJEMA A AD 12x21M 2072AG AUT AUT 78 FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2072AA E30CS 78 Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing 79 EA 7x20M 2079BM AK Tavlerom 07 m² EB 15x20M 2072AK BM Tavlerom EB 12x20M 12 m² EB 12x20M 2079BM2 2079BM3 AUT AA 12x21M 2080AO AN Heis, varer, ren 38 m² AK Kirurgisk håndvask, 24 m² FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2076AA AUT AUT AA gastro/laparaskopi (3) 463 m² KFR ROMSKJEMA A S12 AUT BT Avkl 11m AO Lager, utstyr 105 m² EB 14x20M 2081AH AH Tavlerom 09 m² 2082BT Dusj 11m2 2082BN ekg BE Asfyksirom, rent lager 204 m² AG Desinfeksjon 339 m² 2083BT Avkl 11m BJ Kirurgisk håndvask, 24 m² KFR ROMSKJEMA A AUT 4 AUT AO Lager 164 m² AUT EKSCDØR 13x21M 2075BM S2 KA 12x21M 2077AO KFR ROMSKJEMA A KFR ROMSKJEMA A S2 83 S11 AA 8x21M 2083AS AS Trykkvakt 05 m² AA 8x21M 2083AH AH Vognsluse 07 m² 83 AAg 8x21M 2083AH2 84 AA 12x21M 2080AG AUT 2083BU ekg 193m2 2084BT Avkl 11m2 2084BO Skyllerom AO Lager Med Tekn Utstyr 371 m² 2085BT Forrom 15m BM Lager, rent 45 m² KFR ROMSKJEMA A EB 16x20M 2084AH KA 12x21M 2083AO A 1186 m² AH Rackskap 28 m² BE akutt sectio (9) 300 m² 2086BU Ekkokardiogr 24m2 2086BP Rent lager Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing KFR ROMSKJEMA A EB 16x20M 2084AH AA ortopedi (2) 543 m² KFR ROMSKJEMA A KFR ROMSKJEMA A BM Desinfeksjon 72 m² S AS 1008 m² AG Forberedelse 168 m² KFR ROMSKJEMA A AA 8x21M 2087AH AH Vognsluse 07 m² 87 AAg 8x21M 2087AH2 88 FRKANTET VNDU AA 10x21M 2086BM BE Lager, utstyr 154 m² S2 89 EB 14x20M 2088AH AH Tavlerom 09 m² 2089BW Kontrollrom 154m2 FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2088BM2 AD 18x21M 2086AG Rw27dB 89 Datarack, V Datarack, H AUT AUT KB 23x21M 2082AS AUT E30CS AUT BM Kontaktsmitte (13) 302 m² KFR ROMSKJEMA A BN Tavlerom 09 m² EB 14x20M 2090BN EB 12x20M 2090BK BK Tavlerom 05 m² S B Dusj, personal, menn 23 m² BA 8x21M 2090B S10 91 FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2084AA BE Garderobe, personal, menn 154 m² 2091BT Elfyslab 407m2 AAg 8x21M 2091BN BN Vognsluse 07 m² AA 8x21M 2091BN B WC, personal, menn 17 m² AA 8x21M 2092B S2 KFR ROMSKJEMA A AUT 92 EA 10x20M 2091BJ BJ Tavlerom 04 m² S BK, 333 m² AV Behandlingsrom, anestesi 278 m² KFR ROMSKJEMA A AD 14x21M 2092AM Rw27dB KFR ROMSKJEMA A S2 AUT BN Rackskap 14 m² EB 16x20M 2092BN AA 10x21M 2090BE Rw28dB AD 14x21M 2090AZ AUT AUT EKSBDØR 16x21M 2090AV FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2091AA 1 FRKANTET VNDU AB 23x21M 2078BR AZ Sengeventehall 556 m² AR Lager, topper, traller 134 m² AN Lager, utstyr 109 m² AM Forberedelse, 157 m² AUT AA ortopedi (1) 518 m² FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2088BM1 AUT BE Skogang 196 m² KFR ROMSKJEMA A AY Klargjøring/forberedelse 194 m² AK Kirurgisk håndvask, 24 m² EB 14x20M 2093AH AH Tavlerom 09 m² KFR ROMSKJEMA A AC 18x21M 2094BO E30CS Rw27dB BO Forrom, til smittestue 66 m² BM Kirurgisk håndvask, smitte 53 m² S12 AD 18x21M 2096AY1 AD 18x21M 2096AY2 Rw27dB AV Lager, topper, traller 142 m² S12 95 KFR ROMSKJEMA A AUT AUT AA 13x21M 2093BE1 AA 10x21M 2094BM 2096BX Utstyr apparat 67m2 2096BT Sluse 8,9m2 2096BP Bk S1 BA 8x21M 2096BM BM Dusj 10 m² B WC, personal, 17 m² AA 8x21M 2095AH AH Vognsluse 07 m² BE Garderobe, personal, 136 m² AN Rengjøring, topper, traller 207 m² AG Lager, utstyr 92 m² BO WC, smitte 20 m² BN Garderobe 40 m² EB 11x20M EB 11x20M 2095BJ1 2095BJ BJ Tavlerom 10 m² S1 AA 10x21M 2095BE Rw28dB AA 13x21M 2093BE2 E60S AUT VNDU KK2 8x12M 2096BB3 Rw37dB AUT AUT 96 AA 10x21M 2096BN AA 8x21M 2095B S2 KA 10x21M 2096BB1 VNDU KK2 8x12M 2096BB2 Rw37dB S AV Tavlerom 07 m² EB 11x20M 2095AV AAg 8x21M 2095AH2 S BM Trykkvakt 08 m² B Dusj, personal, 24 m² BA 8x21M 2096B KFR ROMSKJEMA A AA 8x21M 2097BM S9 Datarack, V Datarack, H AA 13x21M 2095AN1 E30CS AUT AUT BB Kontor 71 m² BA Tavlerom 15 m² EB 19x20M 2096BA KFR ROMSKJEMA A AA 12x21M 2095AG AUT 98 AA 12x21M 2095AN2 AUT 2098BZ Rengjøring 2098 BW Vent 2098 BU Sluse 2098BT ElSt HC 16x21M 2098BL E120CS (2098BN) 2098 BL 2098B Heis 1098 BE Heis 1098 BE Brannheis 1098BC Nødstrøm BB Tavlerom 22 m² EB 12x20M 2098BB1 RUNDE VNDUER AB 18x21M 2098AR2 E30CS AUT EA 6x20M 2098AH1 HC 16x21M 2098A1 E120CS Datarack, H Datarack, V AØ 89 m² AR Oppstillingsplass, seng 412 m² 2098 AP Ventilasjon 2098AM Brannheis 2098AJ Trapperom lukket AH Tavlerom 15 m² EB 12x20M 2098AH A 66 m² AA 10x21M 2098AD AD Kontor, arbeidsrom 166 m² B Heis EB 12x20M 2098BB2 EB 12x20M 2098AH3 101 AUT AUT AUT HC 17x21M 2098AØ E120CS HC 20x21M 2098AR3 E120CS AC 16x21M 2098A AR 2101AA BZ ElGrsentr 2104BT RSTWC 2104BO Lager 2104BM RStWC 2104B WC/d 2104AN WC/dusj 2105BZ Rent lager 2104BX Skyllerom 2104BV Kjøkken 2104BE nfusjveske 2104AH ElGrs B Medisin rom AK Lager, PO/patcherom 44 m² 2104AG Rent Lager 2105BT Lintøy 2104BR 2106BO Lintøy 2110BK 2104AT Utstyr 2104AR 2104AP Lintøy 2105AH Medesinrom BM Kjøkken 2104AÅ Rent lager 2104AÆ Skyllerom 2104AW Behandlingsrom 2104AE Skyllerom 2104AC 2104AA Kontor B Kontor 2107BB Kontor 2105AN Kontor 2104AJ Vakt 2106AH Kontor A KRUGSK NTENSV BZ BY BX BW BV BU BT BS BR BQ BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA NDEX: ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET! ALLE MÅL ER VST FRA FERDG EKSSTERENDE VEGG ELLER FRA BNDNGSVERK NYE VEGGER ALLE VEGGER FØRES OPP TL DEKKET UTSPARNGSHØYDER DØRER/GLASSFELT: STANDARD HØYDE DØRÅPNNGER = 2100mm FRA OFG OBS: AVVK FRA STANDARD HØYDE FOR DØRER/GLASSFELT SAMT VNDUER, ER PÅFØRT TEGNNGEN DREKTE FOR BRYSTNNGSHØYDE: BH= FOR TOPP UTSPARNG: OK= BRANNKRAV OG LYDKRAV: FOR BRANNKRAV KFR TEGNNG FRA RAMBØLL NORGE AS FOR LYDKRAV KFR TEMATEGNNG LYD, A TTTEL TEGNNR NYE GPSVEGGER: A B B2 B3 B4 E E2 F G J H EKSSTERENDE VEGGER (HAR KKE TYPEBENEVELSE) 100mm STÅLRGLER, c/c600mm, 100mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER 75mm STÅLRGLER, c/c600mm, FORSKUTTE 300mm, 170mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER 75mm STÅLRGLER, c/c600mm, FORSKUTTE 300mm, 170mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 70mm STÅLRGLER, c/c600mm, 150mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 100mm STÅLRGLER, c/c600mm, 100mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 50mm STÅLRGLER, c/c600mm, 50mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 95mm GYPROC GFR FORSTERKNNGSRGLER, c/c450mm 100mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER NB: OPPBYGGNG MÅ AVKLARES MED HESLEVERANDØR 70mm STÅLRGLER, 1x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER TETTNG AV EKSST VEGGER: M STÅLRGLER, c/c600mm, TLPASSES MNERALULL TLPASSES, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER GJENMURNG AV ÅPNNGER: DVERSE SYMBOLER: K UL AB AUT Snor 70mm STÅLRGLER, c/c600mm, 70mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 100mm STÅLRGLER, c/c600mm, 100mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 1x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE STENDER GYPROC ER70 c/c 450/600mm 190mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER 1X15,4mm GYPROC PROTECT F PÅ TO SDER LECA TLPASSES, 15mm PUSS PÅ TO SDER KORTLESER / ADGANGSKONTROLL UTLØSERKNAPP KORTLESER ALBUEBRYTER (MOTORSTYRT) DØRAUTOMATKK SNORTREKK RØNTGENSTRÅLEBESKYTTELSE (BLY) OVERLGGENDE FAGVERKSKONSTRUKSJON Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA PL ARK RB RE RV TTTEL ndex Vegger 1 : FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB NY VEGG 2096AY OG 2096AV MED LYD OG BRANNKRAV NY VEGG MOT KORRDOR 2098 BL NYE AR/NJ AAB VEGGTYPER: G OG E2 NY ELKANAL ROM 2090AZ JUST GJSTSKAP OPSTUER, AVTRRSTER, PÅFØRT HENV DETALJER AKSE 38/BB AR/NJ/FH AAB AJOURFØRT FORHOLD TL ARBEDSTEGNNGER FP AAB AJOURFØRT, OVERSKTSTEGNNG AGU AAB ARBEDSTEGNNG AGU BE OPSTUER ENDRET FRA PREFAB TL PLASSBYGGET NJ AAB AJOURFØRT ANBUDSTEGNNG AGU BE REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ PLAN 2ETG, KOMPLETT HELSE SØRØST ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF PLOTTET: :24:08 REVNR A OMBYGGNG OP AVD Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF PLAN 2ETG, KOMPLETT 02PLN100KOMPLETT 1 : 100 SNTT AA 100 Se tegning: A SNTT BB 100 Se tegning: A SNTT EE 100 Se tegning: A PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 AGU GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

13 DETALJPROSJEKT SNTT EE 100 Se tegning: A AUT AV AU AT AS 473 m² AUT AB 25x21M 2066AS2 E30CS AS 1008 m² AR Oppstillingsplass, seng 412 m² AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG KB 23x21M 2066AS1 E30CS AUT AS 332 m² KFR ROMSKJEMA A KOMMANDOSENTRAL KFR SKJEMA A AO Kommandosentral, 145 m² AH Lager 10 m² AA 9x21M 2071AH KB 23x21M 2071A1 E30CS AUT EB 16x20M 2072AH AH Rackskap 14 m² AA 8x21M 2073AH1 E30CS AH Vognsluse 07 m² AAg 8x21M 2073AH2 SKAP E30 KA 12x21M 2074AO AO Lager 164 m² KFR ROMSKJEMA A AG Lager, sterilt 614 m² AD 12x21M 2072AG AUT S2 EB 14x20M 2076AH AH Tavlerom 09 m² AUT FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2072AA E30CS KA 12x21M 2077AO AO Medisinrom, anestesi 135 m² KFR ROMSKJEMA A AK Tavlerom 07 m² EB 15x20M 2072AK AUT AA 12x21M 2080AO AN Heis, varer, ren 38 m² AK Kirurgisk håndvask, 24 m² FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2076AA AUT AUT S12 AUT AO Lager, utstyr 105 m² EB 14x20M 2081AH AH Tavlerom 09 m² AG Desinfeksjon 339 m² KFR ROMSKJEMA A S2 AA 8x21M 2083AS AS Trykkvakt 05 m² AA 8x21M 2083AH AH Vognsluse 07 m² AAg 8x21M 2083AH2 AA 12x21M 2080AG AUT AO Lager Med Tekn Utstyr 371 m² KFR ROMSKJEMA A EB 16x20M 2084AH1 KA 12x21M 2083AO A 1186 m² AH Rackskap 28 m² EB 16x20M 2084AH AG Forberedelse 168 m² KFR ROMSKJEMA A AA 8x21M 2087AH AH Vognsluse 07 m² AAg 8x21M 2087AH2 AD 18x21M 2086AG Rw27dB S2 AUT EB 14x20M 2088AH AH Tavlerom 09 m² KB 23x21M 2082AS AUT E30CS AUT FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2084AA AUT AD 14x21M 2092AM Rw27dB KFR ROMSKJEMA A S2 FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2091AA AR Lager, topper, traller 134 m² AN Lager, utstyr 109 m² AM Forberedelse, 157 m² AUT AK Kirurgisk håndvask, 24 m² S12 EB 14x20M 2093AH AH Tavlerom 09 m² AA 8x21M 2095AH AH Vognsluse 07 m² AAg 8x21M 2095AH2 AA 13x21M 2095AN1 E30CS AUT AN Rengjøring, topper, traller 207 m² AG Lager, utstyr 92 m² AUT AA 12x21M 2095AG AA 12x21M 2095AN2 AUT EA 6x20M 2098AH1 HC 16x21M 2098A1 E120CS Datarack, H 2098 AP Ventilasjon 2098AM Brannheis 2098AJ Trapperom lukket AH Tavlerom 15 m² EB 12x20M 2098AH A 66 m² AA 10x21M 2098AD EB 12x20M 2098AH3 AUT AUT HC 20x21M 2098AR3 E120CS AC 16x21M 2098A2 2101AA AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB Ajourført CT/HØ AAB AJOURFØRT ANBUDSTEGNNG AGU BE REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL PLAN 2 ETASJE, FASE 2 TEGNNR HELSE SØRØST PLOTTET: :51:21 REVNR A Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA OMBYGGNG OP AVD AF AE AD AC AB AA 10x21M 2069AA AA Kontrollrom kar/angio stue 90 m² AA kar/thorax (4) 664 m² KFR ROMSKJEMA A AA gastro/laparaskopi (3) 463 m² KFR ROMSKJEMA A AA ortopedi (2) 543 m² KFR ROMSKJEMA A AA ortopedi (1) 518 m² KFR ROMSKJEMA A Datarack, V AD Kontor, arbeidsrom 166 m² AF AE AD AC AB PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF AA AA TTTEL PLAN 2 ETASJE, FASE PLN100FASE 2 1 : 100 SNTT EE 100 Se tegning: A PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 NJ GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

14 DETALJPROSJEKT SNTT AA 100 Se tegning: A SNTT BB 100 Se tegning: A AUT AV AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA HC 20x21M 2038AS E120CS HA 12x21M 2038AO1 E120CS HA 10x21M 2038AN E120CS Rw27dB HA 10x21M 2038AK E120CS Rw27dB HA 10x21M 2038AH E120CS Rw27dB HA 13x21M 2038AE1 E120CS AUT AUT AUT AUT AUT AUT AM Dusj, personal, 17 m² AJ Dusj, personal, 17 m² AG Dusj, personal, menn 17 m² AO Avfall, 128 m² AR WC, pasienter 57 m² AN Garderobe, personal, 154 m² AM WC, personal, 13 m² AK Garderobe, personal, 154 m² AJ WC, personal, 13 m² AH Garderobe, personal, menn 155 m² AG WC, personal, menn 13 m² AE Varemottak 225 m² AA Kontor, Seksjonsledere 182 m² AM WC, personal, 13 m² AJ WC, personal, 13 m² AG WC, personal, menn 13 m² S2 AA 10x21M 2042AO AO Undersøkelse, 94 m² KFR ROMSKJEMA A AM Dusj, personal, 16 m² AJ Dusj, personal, 16 m² AG Dusj, personal, menn 16 m² AA Kontor 84 m² AS, 640 m² EB 14x20M 2044AS AS Tavlerom 06 m² AR Rackskap 14 m² EB 16x20M 2044AR AA 13x21M 2038AE AA Kontor 84 m² AG Skogang 361 m² AO Forrom, til operasjon 8 63 m² S A ønh, gen kir (8) 397 m² KFR ROMSKJEMA A S AA Kontor 84 m² AE 12x21M 2048AO Branngardin Branngardin Branngardin Branngardin KFR ROMSKJEMA A AO Undersøkelse, ØNH 96 m² AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2048AF SKAP E AA Lager, rengjøringsutstyr 183 m² AO Desinfeksjon, 153 m² AG Kirurgisk håndvask, 248 m² AE, 387 m² A ønh (7) 397 m² KFR ROMSKJEMA A Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing SKAP E30 EB 11x20M 2052AD AD Tavlerom 06 m² Datarack, H Datarack, V AF Tavlerom 06 m² EB 14x20M 2053AF AO Forberedelse, 167 m² AA Grupperom, arbeidsrom 171 m² S AO Sortering 114 m² AA 10x21M 2056AG AUT AUT AN Heis, varer, ren 37 m² AG Lager, sterilt 289 m² EB 11x20M EB 11x20M 2058AD1 2058AD AD Tavlerom 12 m² AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² A ortopedi, gen kir (6) 397 m² KFR ROMSKJEMA A AG Kirurgisk håndvask, 65 m² AD Diktering 20 m² AC Diktering 20 m² AO Forberedelse, 166 m² Datarack, H Datarack, V AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2061AF AA Diktering, gang 48 m² AG Lager, rent 54 m² AE 330 m² AC Diktering 20 m² AA Diktering 20 m² AO Desinfeksjon, 153 m² A mamma/endokrin/gastro (5) 397 m² KFR ROMSKJEMA A AA Lager, preparater 90 m² AS, 647 m² AG Kirurgisk håndvask, 65 m² Datarack, H AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2066AF AA Lager, pakkerom 90 m² Datarack, V AO Forberedelse, 166 m² AG Lager, rent 55 m² AA Autoklavering, 90 m² KB 23x21M 2066AS1 E30CS AUT AS 332 m² AA 10x21M 2069AA AA Kontrollrom kar/angio stue 90 m² AS 473 m² 4 AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB Ajourført CT/HØ AAB JUST GJSTSKAP OPSTUER, AVTRRSTER, PÅFØRT HENV DETALJER AKSE 38/BB AR/NJ/FH AAB AJOURFØRT ANBUDSTEGNNG AGU BE REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL PLAN 2 ETASJE, FASE 3 TEGNNR Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA PL ARK RB RE RV TTTEL HELSE SØRØST ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF PLOTTET: :52:36 REVNR A OMBYGGNG OP AVD Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF PLAN 2 ETASJE, FASE SNTT AA 100 Se tegning: A SNTT BB 100 Se tegning: A PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 NJ GODKJ BE DATO REV DATO PLN100FASE 3 1 : 100 TEGNNR REV NR 0 m A

15 FORELØPG TEGNNG OVERSKTSTEGNNG RAMMESØKNAD ANBUDSTEGNNG ARBEDSTEGNNG DOKUMENTASJONTEGNNG BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA OK OK TAK C T ET C FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB OVERSKTSTEGNNG AGU AAB REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL SNTT AA PLOTTET: :46: AV Ventilasjonsrom 3 etg, teknisk 1184 m² OK ET C TEGNNR REVNR A T ET C HELSE SØRØST Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA AØ Venteplasser, pasienter, pårørende 1110 m² AV Overvåking, barn 447 m² AG Skogang 361 m² AA Kontor 84 m² 2 ET C OMBYGGNG OP AVD T ET C ET C U ET C PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF TTTEL SNTT AA PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 AGU GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

16 FORELØPG TEGNNG OVERSKTSTEGNNG RAMMESØKNAD ANBUDSTEGNNG ARBEDSTEGNNG DOKUMENTASJONTEGNNG BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA OK TAK C FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB OVERSKTSTEGNNG AGU AAB REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL SNTT BB PLOTTET: :48:17 4T ET C TEGNNR REVNR A HELSE SØRØST AV Teknisk rom 3 etg 231 m² AN Heis 37 m² 3 ET C Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA 3T ET C OMBYGGNG OP AVD BK 314 m² AØ 194 m² AW 152 m² AS, 647 m² AO Sortering 114 m² AN Heis, varer, ren 37 m² AG Lager, sterilt 289 m² AE 330 m² AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² 2 ET C T ET C ET C PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF TTTEL SNTT BB PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 AGU GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

17 FORELØPG TEGNNG OVERSKTSTEGNNG RAMMESØKNAD ANBUDSTEGNNG ARBEDSTEGNNG DOKUMENTASJONTEGNNG BR BQ BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA OK OK TAK C T ET C FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB OVERSKTSTEGNNG AGU AAB REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL SNTT EE TEGNNR PLOTTET: :49:23 REVNR A ET C T ET C HELSE SØRØST Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA OMBYGGNG OP AVD BM Desinfeksjon, 168 m² BK, 1027 m² BE gynekologi/laparaskopi (10) 420 m² AS 1008 m² AO Lager 164 m² AG Lager, sterilt 614 m² A 1186 m² AH Tavlerom 09 m² AA kar/thorax (4) 664 m² ET C T ET C ET C PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF TTTEL SNTT EE PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 AGU GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

18

19

20 NOTAT Oppdrag Oppdragsnr Til Ny nødstrømforsyning SSHF Kristiansand Ståle Skuterud, SSHF Espen Brødholt, SSHF Magne Gamman, SSHF Per Myklebust, SSHF Fra Trygve Tønnesen/Guttorm Martinsen Kopi Steinar Torkelsen, Rambøll Thorje Berentsen, Rambøll Jan Petter Skar, Rambøll ngvar Birkeli, Rambøll Jan Atle Sleire, Rambøll Øyvind Lundberg, Faveo prosjektledelse Dato NYE MÅLERESULTATER OG EFFEKTBEHOVSBEREGNNGER FOR FASE 13, SSHF KRSTANSAND Versjon 1 1 Hensikt Rambøll Henrik Wergelandsgt 29 Postboks 116 NO4662 KRSTANSAND T F wwwrambollno Dette notatet har til hensikt å: Vår ref TTO nformere byggherren/prosjektet om målinger innhentet fra Rejlers Consulting, og hvordan Rambøll bruker dette som beregningsgrunnlag Presentere effektbehovsberegninger og hvilke konsekvenser dette resultatet kan medføre Beregningene viser et anslag over den totale belastningen på transformatorene tilhørende bygg 10 etter ferdigstillelse av operasjonsprosjektets fase 1, 2 og 3 2 nnledning Rejlers Consulting har i mars og oktober 2012 utført målinger på hovedtavlene som forsyner bygg 10 ved Sørlandet sykehus (SSHF) Kristiansand Et utvalg av dette er oppsummert i en rapport fra Rejlers Consulting (datert ) Elektroentreprenøren OneCo har under operasjonsprosjektets fase 1 bestilt målingene for å vurdere belastningen på Nleder i hovedtavlene og total harmonisk forvrengning av spenningen (%THD) 1/16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

21 Rambøll har diskutert målingene med smet Jaganjac ved Rejlers Consulting, og innhentet ytterligere og mer detaljerte opplysninger rundt målingene (siste måleresultater mottatt 5 desember 2012) Ut i fra dette er det fastsatt en reell målt verdi for anvendelse i effektbehovsberegningene Effektbehovsberegningene viser et anslag på forventet totalbelastning på transformatorene etter at operasjonsprosjektets fase 1, 2 og 3 er fullført Beregningene legger opp til at nye nødstrømtavler forsynes fra T2 og T5 fordi dette følger fordelingsstrukturen til sykehuset 3 Måleresultater fra Rejlers Consulting Det er her vist strømkurver for en av fasene i hver hovedtavle Det er bare den fasen med høyest belastning som er vist For komplette måleresultater, henvises til vedleggene 31 Merking av hovedtavler og sammenligning av måleresultater En hovedtavle kan for eksempel være merket «T2P (NØ)» Denne er forsynt fra transformator T2 med prioriterte kurser (P) som har mulighet for forsyning fra reservestrømaggregat Tavlen er plassert nordøst (NØ) i bygg 10 Tilsvarende betyr «UP» uprioritert Det kan være separate tavler for prioriterte og uprioriterte kurser (som eksempelet), eller en tavle med både prioritert og uprioritert del (for eksempel T3P/UP (NØ)) En kort oppsummering av de ulike transformatorene og tilhørende hovedtavler: T2 og T5 har en separat tavle for P og en for UP T3 og T6 er tavler for «urolig last» (trefasebelastninger) (kombinert P/UP) T4 og T8 forsyner hver sin VVShovedtavle (P) T7 er ikke med i målingene Dette er transformatoren etter eksisterende generatorpark De utvalgte strømkurvene fra måleresultatene er presentert i samme rekkefølge som opplistingen ovenfor Dette gjør det lettere å kunne sammenligne måleresultater for transformatorer fra NØ og SØ som forsyner samme typer belastninger 32 Tolkning av måleresultater Måleperioden varierer fra omtrent ett døgn til omtrent tre døgn De maksimalverdiene som måleinstrumentet oppgir, er ikke i alle tilfeller reelle som dimensjoneringsgrunnlag Det kan forekomme store, kortvarige strømstøt ved innkobling av ulike belastninger En transformator vil tåle slike kortvarige (over)belastninger, men de høye strømstøtene kan få betydning for valg og innstilling av vern 2/16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

22 Et typisk eksempel på dette er kommentert under måleresultatene for T8 For T4 og T8 er det også vist en detalj av målingene på morgenen når det kan forventes store lastpåslag ved innkobling av tekniske anlegg Den blå linjen i hvert diagram indikerer den valgte dimensjonerende belastningsfasestrømmen for hver hovedtavle Avleste verdier er oppsummert i Tabell 1 Tabell 1: Avleste fasestrømmer fra strømkurver Transformator Hovedtavler NØ Maksimal fasestrøm avlest fra måleresultater [A] T2P 430 T2UP 370 T3P/UP 400 T4VVS 550 Hovedtavler SØ T5P 350 T5UP 430 T6P/UP 480 T8VVS T2P (NØ) Måleperiode kl kl0900 Kl /16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

23 34 T2UP (NØ) Måleperiode kl kl1800 Kl T5P (SØ) Måleperiode kl kl1200 Kl T5UP (SØ) Måleperiode kl kl1000 Kl /16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

24 37 T3P/UP (NØ) Måleperiode kl kl1400 Kl T6P/UP (SØ) Måleperiode kl kl1400 Kl /16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

25 39 T4VVS (NØ) Måleperiode kl kl1000 Måleperiode kl kl0705 Kl Kl /16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

26 310 T8VVS (SØ) Måleperiode kl kl0900 Måleperiode kl kl0709 Kl Kl Her måles det svært høye strømmer i korte perioder For T8VVS er det i følge måleinstrumentet målt fasestrømmer helt opp i 1180 A Dette gjentar seg hver morgen i måleperioden (se måleresultater fra mars 2012 i vedlegg) og kan tyde på at mange av de tekniske anleggene starter samtidig Dersom dette er tilfelle, vil det være en fordel om oppstarten fordeles over noe lenger tid Den dimensjonerende fasestrømmen er her valgt til 650 A som vist med blå linje i strømkurven 7/16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

27 4 Effektbehovsberegninger Effektbehovsberegningene vist her gir en oversikt over total estimert belastning og sammenligner dette med transformatorenes kapasitet 41 Prinsipp for å fastsette transformatorenes belastning For å estimere total belastning på de ulike hovedtavlene/transformatorene, summeres følgende effekter (se også Figur 1 og beregningene i tabell 2, 3 og 4): Målt belastning (byggg 10 uten fase 1) 10% merforbruk i forhold til målte verdier Beregnet effektbehov for fase 1 Beregnet anslag for høyere effektbehov i fase 2 og 3 etter ombygging Effektbehov fremtidig hybridlab 10% Sikkerhetsmargin/ fremtidig utvidelse Totalt effektbehov Figur 1: Prinsipp for å fastsette totalt effektbehov 1 Målt belastning (bygg 10 uten fase 1) Måleresultatene til Rejlers legges til grunn Strømkurvene analyseres og det bestemmes en reell belastningsstrøm ut i fra dette De målte verdiene er totalbelastningen på transformatorene for hele bygg 10 uten arealene tilhørende prosjektets fase 1 (målingene er utført under byggeperioden for fase 1) 2 10 % merforbruk i forhold til målte verdier Det legges til en sikkerhetsmargin som tar høyde for tilleggsbelastninger som ikke har vært i bruk under målingene, og generelle årstidsvariasjoner 3 Beregnet effektbehov for fase 1 5 stk operasjonsstuer (Tabell 2) Effektbehovet for prosjektets fase 1 beregnes blant annet med utgangspunkt i standardverdier fra NS3031 og normtall fra Enova NS3031 oppgir verdier for sykehus med 8 W/m 2 for belysning og 8 W/m 2 for utstyr Dette er gjennomsnittlig effekt per kvadratmeter for hele arealet av et sykehus Arealene tilhørende operasjonsprosjektet, består av en «tettere» installasjon enn sykehuset for øvrig Rambøll har gjort en vurdering på dette, og benytter følgende verdier for fase 1: 16 W/m 2 for lys 16 W/m 2 for utstyr utenfor operasjonsstuer/medisinsk Ttransformator For ventilasjon til operasjonsrommene, er det benyttet oppgitte nominelle effekter for disse anleggene multiplisert med samtidighetsfaktor på 0,7 Samtidighetsfaktoren er fastsatt i prosjektets fase 1 fase 1 er det ikke operasjonsstuer med LAFventilasjon 8/16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord TILBUD 100163 LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA Forsvarsbygg Utvikling Nord A Tilbud 05.02.15 GS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg Revisjon utsendt 18.05.09 Takoverbygg Nord Overbygg Øst 307 Luftinntak 4,80 4,80 306 Luftinntak 7,30 7,30 305 Trapperom 14,20 14,20 303 Stige 7,60 7,60 302 Ventilasjonsrom 30,90 30,90 301 Ventilasjonsrom

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert Hjelpesummeringer Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Speil rektangulært 600x950 mm Innkassing for HC WC Dusjforheng rett Dusjforheng vinkel Klappsete veggmontert, sammenleggbar håndstøtte vertikal,

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Risikoanalyser og barrierer

Risikoanalyser og barrierer Risikoanalyser og barrierer utfordringer og nytteverdi Torleif Husebø 22. april 2009 Innhold Risikoreduksjon Risikostyring Formålstjenelige risikoanalyser Barrierer Prinsipielle krav Indikatorer 30.04.2009

Detaljer

A Linde - Ombygging og Nybygg. Snitt A-A OG B-B. Nordre Vestfold DPS SNI-A-A-200 SNI-B-B-200

A Linde - Ombygging og Nybygg. Snitt A-A OG B-B. Nordre Vestfold DPS SNI-A-A-200 SNI-B-B-200 2 1 SNI-A-A-200 SNI-B-B-200 2 4 6 8 10 Snitt A-A OG B-B SiV HF - Prosjekt NVDPS Linde Revidert forprosjektrapport Vedlegg 7 U1 Etasje C+ 3400 REV.NR. REV. REVISJON REV. A.070.001 1 FAS-NOR-200 2 FAS-OST-200

Detaljer

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET SKRÅFOTO FRA SYD SKRÅFOTO FRA VEST SKRÅFOTO FRA NORD AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDSVEI 23 4614 KRISTIANSAND T: 38 14 01 50 post@ah-ark.no SKRÅFOTO FRA ØST KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og UPS-anlegg. 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011 16.09.2011 13.09.

Offentlig journal. Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og UPS-anlegg. 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011 16.09.2011 13.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 Bestilling 31050 - kontrakt K460 Reservekraft- og PS-anlegg 23101 - Bestillinger 2008/252-146 21300/2011

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

20.A A A.1.4

20.A A A.1.4 A24 VN ID-NR VEGGTYPE BRANN LYD HØYDE LENGDE UTSP SPESK Areal vegg D-FALS UTLEKT. GU+PAPP TE148 M150 TE48 M50 TE48 TE98 SE75 SE100 TE73 TE98 M75 M100 GIPSPLATER OBS PLATER 21.23.1 21.23.2 Ant 21.23.3-4

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

benevning i Tabell 3 i MTAplan

benevning i Tabell 3 i MTAplan ID Bygg Nærmste vindturbin Koordinat (X,Y) Avstand Beregnet Støyverdi Joarknatten Høgås - medvind(db(a ) LDEN) Beregnet Støyverdi Joarknatten Høgås - vindrose(db(a ) LDEN benevning i Tabell 3 i MTAplan

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON SONER OG TIDSPERSPEKTIV FOR OMBYGGING REVIDERT DATO: PUBLISERT DATO: PUBLISERT DATO: 24.05.20 24.05.20 16 16 PLAN NR. PLAN NR. TEGNINGSNR. TEGNINGSNR. REV REV Prosjekteringsansvarlig Prosjekteringsansvarlig

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema

Omsorgsbygg Oslo KF: Skogvollveien 35 Vedlegg 3 Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF. Riving og nybygg Skogvollveien 35. Prisskjema Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF Riving og nybygg Skogvollveien 35 Prisskjema Side 2 Innholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 B. PRISSKJEMA.... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG.... 4 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.2 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg Anbudsmasser Revisjon A utsendt 22.01.09 Revisjon Revisjon C Revisjon D Revisjon E Revisjon F Revisjon G Revisjon H 2008,70 311,20 31,80 31,40 45,00 2319,90 1998,70 361,20 1219,00 745,80 33,20 Reviderte

Detaljer

ARKIPARTNER AS. 827 Sandved skole 19.12.14. Prosjekt Sandnes Kommune. Oppdragsgiver: Tegningsnavn. Prosjektnr.: Situasjonsplan 1-500.

ARKIPARTNER AS. 827 Sandved skole 19.12.14. Prosjekt Sandnes Kommune. Oppdragsgiver: Tegningsnavn. Prosjektnr.: Situasjonsplan 1-500. 4 31. m m 6.7 9 21. 07.01.2015 13:45:28 m 6.0 H:\ Sandved skole\01 TEGNINGER\Situasjon.rvt m Sandved skole nr.: Situasjonsplan 1-500 19.12.14 mams hb Målestokk: Tegningsnr.: 1:500 A001 JENS ZETLITZGT 38

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

SKILT INNE BJØRKELANGEN RÅDHUS, AURSKOG HØLAND KOMMUNE

SKILT INNE BJØRKELANGEN RÅDHUS, AURSKOG HØLAND KOMMUNE INNE BJØRKELANGEN RÅDHUS, AURSKOG HØLAND KOMMUNE SIDE Orientering ved heis - etasjetall ved heis - Tekst og tall i folie på dører o.l. Skilt ved siden av dører Markering på glass Teksting av avfallsbeholdere

Detaljer

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST GRUNNLAG FOR MULIGHETSSTUDIEN På bakgrunn av befolkningsprognoser og kommende rekrutteringsutfordringer, er det overordnete målet for mulighetsstudien

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE GAND VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: 08.10.2012 ROMSKJEMA ELEKTRO + GAND VGS + BYGG D. 1. etasje. Romnr Rombetegnelse

ROGALAND FYLKESKOMMUNE GAND VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: 08.10.2012 ROMSKJEMA ELEKTRO + GAND VGS + BYGG D. 1. etasje. Romnr Rombetegnelse Overvåkning 1. etasje D100 HOVEDGATE 1 Alle etg. 2 3 2 Utside heissjakt D101 TRAPP 1 3 1 D105 EL. D106 EL. D110 VARMESENTRAL D111 TRAFO D112 DATAROM 1 1 D113 HOVEDTAVLE 1 1 D114 GANG 1 D115 LAGER D116

Detaljer

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE D I S T R I B U S J O N / A N T A L L K O P I E R TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE NR: 1 OPPDRAGSNUMMER: DATO 3120313 2013-04-15 OPPDRAGSGIVER: TIME KOMMUNE OPPDRAG:, OMBYGG, BYGG C BYGG Tegningsnummer

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Risikovurdering ihht. FEL

Risikovurdering ihht. FEL Risikovurdering ihht. FEL Oppdragsnr: 1350007272 Oppdrag: UIA Kjølemaskiner Utført av: Thorje Berentsen Dato: 18.12.2014 Kontrollert: Thorje Berentsen Dato: 23.01.2015 Godkjent: Thorje Berentsen Dato:

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje N D-1 9p l HC ing 3,5 14 ing gard erob e,7 ppe n gru ppe rom 72 HC alta 12 gru HC rom SFO HC kjøkk en +71 9 ELP. opph old KK 6,6 SY NY GA par RA JE ker +72,3 SJE ELP. NO RE SY GA 43 R A S pl ker par 1

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

FASADE 1:50 MÅLESTOKK : AKERSGATEN 30 AS. PETON ANDRESEN AS sivilarkitekter Bærumsveien 210, 1357 Bekkestua Tlf. 67 123060 - Fax 67 123061 BYGGHERRE:

FASADE 1:50 MÅLESTOKK : AKERSGATEN 30 AS. PETON ANDRESEN AS sivilarkitekter Bærumsveien 210, 1357 Bekkestua Tlf. 67 123060 - Fax 67 123061 BYGGHERRE: 0 0 KERSGTEN 0 S PROSJEKT: KERSGT 0 MNL FSDE :50 00506 V TP 80 D DT0 TEGN. V KONTR.V PROSJ.NR. FG.: TEGN.NR.: 00 00 00 00 00 TRPP TIL U. ETG. PRØVE EL. 8 x M SJKT HEISSJKT x M x M SLUSE TRPP - DKOMST/

Detaljer

Sandnes Rådhus RM. UMA Utvendig mark m2. BYA Bebygd areal m2. BTA Brutto areal m2

Sandnes Rådhus RM. UMA Utvendig mark m2. BYA Bebygd areal m2. BTA Brutto areal m2 ISY Calcus Prosjektbok inkl. prislinjer Versjon 7.1 1 2 Felleskostnader 2 667 Bygning 12 219 Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 31 081 204 2 667,0 12,1% 142 405 276 12 219,4 55,6% 3 VVS 30 631 600 2

Detaljer

Tegningsliste REVISJONER TEGN. NR./ DOKUMENTNR. TITTEL MÅL UTARBEIDET AV SIDEMANNSKONTROLL AV TEGNET/UTARBEIDET

Tegningsliste REVISJONER TEGN. NR./ DOKUMENTNR. TITTEL MÅL UTARBEIDET AV SIDEMANNSKONTROLL AV TEGNET/UTARBEIDET Tegningsliste Oppdrag: Fag: RB : 19.12.2014 TEGN. NR./ DOKUMENTNR. TTTEL MÅL UTARDET AV SDEMANNSKONTROLL AV TEGNET/UTARDET B 00 601 Snitt A A og B B 1:100 B 00 602 Snitt C C og D D 1:100 B 00 603 Snitt

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1 Rapport- LCC kalkyle Dato 1.7.213 Adresse Foretak Kontaktinfo Beregning utført av ah Prosjektnavn Scenario 1 Bygningstype Barneskole/ungdomsskole Bruttoareal [m2 BTA] 1584 Prosjektkostnad [kr] 2372 Kommentarer

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Organisering, planlegging og styring

Organisering, planlegging og styring Organisering, planlegging og styring Suksessfaktorer er strukturering og eierskap til fremdriftsplaner yngve.eilertsen@sf-nett.no Organisering PL Bruker BH ENTR PGL ARK RIB RIV RIE Bygg VVS EL HMS-KU

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

A 101. ARKITEKTHUSET Knut H. Knudtsen AS 1:100 G B B VEGGER SOM RIVES NYE VEGGER BRANNKRAV: EI 60 (A 60) EKSIST. STÅLDRAGER

A 101. ARKITEKTHUSET Knut H. Knudtsen AS 1:100 G B B VEGGER SOM RIVES NYE VEGGER BRANNKRAV: EI 60 (A 60) EKSIST. STÅLDRAGER BRNNKRV: EI 60 ( 60) EKSIST. STÅLDRGER NB- LLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES 23400 13000 GMMEL HEISSJKT OG MSKINROM RIVES 116 Rektor 18,5 m2 Lydkrav 60 db 114 Musikkverksted 50,0m2 115 Kontor 21,8 m2 113 7,3 m2

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Plan 01 - ombygget as built 1 : 100

Plan 01 - ombygget as built 1 : 100 Tegn.nr. 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOR ETLJER ETONG OG ELEKTRO, KRF RI OG RIE N:\PROSJEKT\\0 rubakkveien \Tegninger\\0_kontor.rvt 00 00 00 landskap 0.0 m² vegg bygges mellom vinduer G L. m² 0 GL. m². 00

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag

Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Norheimsund nye barneskule Tilbudssammendrag Prosjekt: Norheimsund nye barneskule Side 00-2 02 POST A Tilbudsskjema del 1 Post A TILBUDSSKJEMA SAMMENDRAG Bok K201 Felles rigg- og drift Kap. 01 Rigg- og

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

1 26.02.2008. Hovedregistrering. dørblad hengselside ( utvendig) Dør egenskaper ihh til NS 3140. dørblad anslagside ( innvendig) 24.2.3.20 24.2.3.

1 26.02.2008. Hovedregistrering. dørblad hengselside ( utvendig) Dør egenskaper ihh til NS 3140. dørblad anslagside ( innvendig) 24.2.3.20 24.2.3. Låskasse Håndtak Vrider S Dør egenskaper ihh til NS 0 Type Slagretning Brann krav Lyd Krav Glass Type Glass utform. Jfr.Swedoor Glass sikker-het Spalt Terskel Type Jfr. Swe Merknader Lås og beslag dørblad

Detaljer

Utleierapport grafisk pr underavdeling f.o.m t.o.m

Utleierapport grafisk pr underavdeling f.o.m t.o.m Utleierapport grafisk pr underavdeling f.o.m 06.03.2012 - t.o.m 06.04.2012 06.03.2012 12:58 Distrikt: Område: Bygg: Etasje: 1 - Helse Midt-Norge 01 - St. Oh (Øya) 330 - Forsyningssenteret 01 - Etasje Underavdeling

Detaljer

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang.

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang. 0, m, m, m Øvregaten / / /0 / / / Enhjørningsgården Bredsgården Bugården Engelgården / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / Bryggen Øvregaten / / /0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Enhjørningsgården

Detaljer

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 06.06.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/randi Tiller, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

Dokumentasjon for anlegget

Dokumentasjon for anlegget Dokumentasjon for anlegget Anleggsadresse Statens vegvesen Kunde, eier Statens vegvesen Region Øst 2605 LILLEHAMMER Tel Utarbeidet av Tel 67571100 TE01 001 80 A 2 m PN 4G35 CU T01 SK-01 010 2 m PN 5G25

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Arkivsak Dato 18.06.202 Saksbehandler Magne Gamman/ Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Møtedato 22.06.2012 Sørlandet sykehus HF Sak nr 068-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2012 25. april 2013 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkepotensial Indikatorer

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

Lierne helsetun ombygging 2014

Lierne helsetun ombygging 2014 Skisseprosjektdokument Lierne helsetun ombygging 2014 Ajour pr 03. september 2014 Utarbeidet i samarbeid av: INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 3 Generelt... 3

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer