SØRLANDET SYKEHUS HF KRISTIANSAND OPERASJONSPROSJEKTET SSK FASE 2 OG 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRLANDET SYKEHUS HF KRISTIANSAND OPERASJONSPROSJEKTET SSK FASE 2 OG 3"

Transkript

1 SØRLANDET SYKEHUS HF KRSTANSAND OPERASJONSPROSJEKTET SSK FASE 2 OG 3 Vedlegg MARS 2013

2 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 1 / 5 SSK Operasjon Fase 2 + Fase 3 Prosjektdata: Kalkyle pr Forprosjekt Fase 2 Fase 3 Sum Bruttoareal BTA 998 m2 956 m m2 Prisnivå: Desember 2012 vekt sum kr/m2 sum kr/m2 sum kr/m2 21 Bygning ARK+RB 30 % Røranlegg RV 8 % Luftbehandlingsanlegg RV 16 % Elkraft RE 15 % Nødstrøm RE 21 % Tele og automatisering RE 7 % Andre installasjoner RE 2 % Sum Huskostnad (konto 1 6) 100 % Utendørs 17 Sum Entreprisekostnad (konto 1 7) 100 % Generelle kostnader 60 % Sum Byggkostnad (konto 1 8) 160 % Spesielle kostnader 74 % SUM Grunnkalkyle (konto 1 9) 235 % Reserver og marginer 56 % Sum Prosjektkostnad (konto 0 9) 291 % Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

3 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 2 / 5 Fase 2 Fase 3 Sum Sum kr/m2 Sum kr/m2 Sum kr/m2 21 Bygning ARK+RB 01A Rigg og drift RB+ARK 25 % B Rigg og drift Øvrige fag 6 % Betongarbeider RB Stålkonstruksjoner RB Mur og flisarbeider ARK Tømrerarbeider ARK Vinduer ARK Dører ARK Låser og beslag ARK Blikkenslagerarbeider ARK Metallarbeider ARK Malerarbeider ARK Byggtapetserarbeider ARK Himlingsarbeid ARK Fast bygginnredning ARK Hjelpearbeider VVS RV Hjelpearbeider Elektro RE Riving ARK Diverse ARK Sum RB+ARK+R&D tekniske fag Røranlegg RV 00 Riving og demontering RV Generelle kost Adm RV Sanitæranlegg RV Varmeanlegg RV Sprinkleranlegg RV Medisinsk gassanlegg RV svannsanlegg RV SUM Røranlegg RV Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

4 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 3 / 5 Fase 2 Fase 3 Sum Sum kr/m2 Sum kr/m2 Sum kr/m2 32 Luftbehandlingsanlegg RV 361 Generelle kost Adm RV Kanalnett RV Utstyr for luftfordeling RV Utstyr for luftbehandling RV solasjon RV Merking, innregulering, avlevering og instruksjoner RV Demontering RV LAFtak RV Automatikk/SD RV SUM Luftbehandlingsanlegg RV Elkraft RE 40 Generelle bestemmelser RE Basisinstallasjoner RE Høyspent forsyning RE 43 Lavspent forsyning RE Lysanlegg RE Elvarmeanlegg RE 46 Elkraftanlegg (eget prosjekt) RE 49 Andre installasjoner, inkl riving og demontering RE SUM Elkraft RE Nødstrøm RE 46 Nødstrøm (kfr Regneark PGK02) til og med konto 7 RE Sum Nødstrøm RE Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

5 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 4 / 5 Fase 2 Fase 3 Sum Sum kr/m2 Sum kr/m2 Sum kr/m2 51 Tele og automatisering RE 51 Generelle teleanlegg RE ntegrert kommunikasjon RE Telefonkommunikasjon RE 54 Alarm og signal RE Lyd og bilde RE Automatisering RE Diverse installasjoner (demontering/riving) RE SUM Tele og automatisering RE Andre installasjoner RE 62 Heisanlegg RE SUM Andre installasjoner RE Sum Huskostnad (konto 1 6) Utendørs 17 Sum Entreprisekostnad (konto 1 7) Generelle kostnader 82A Generelle kostnader PG A Byggherrekostnader (ikke mva) B PRL+Byggeledelse+Fremdrfitsplanlegging Kopiering og andre bikostnader SUM Generelle kostnader Sum Byggkostnad (konto 1 8) Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

6 SSK Fase 2 og Fase 3 Sammenstilling av kalkyle Side 5 / 5 Fase 2 Fase 3 Sum Sum kr/m2 Sum kr/m2 Sum kr/m2 9 Spesielle kostnader 91 nventar og utstyr løst inventar Medsinsk teknisk utstyr Midlertidige tiltak utstyr med mer Merverdiavgift 25 % SUM Spesielle kostnader SUM Grunnkalkyle (konto 1 9) Reserver (P50 Forventede tillegg) 9,7% Sum inkl forventede tillegg Marginer (byggherrens sikkerhetsreserve) 12,8% Sum Prosjektkostnad (konto 0 9) Bygganalyse Vedlegg 1 SSK fase 2 og 3 Kalkyle Sammendrag Utgave 4xlsx Dato:

7 Bygganalyse PROSJEKT : SSK DELPROSJEKT : Fase 2 (inkl nødstrøm)+fase 3 KONTO : 01 Samlet byggeprosjekt USKKERHETSANALYSE Fase 2 (inkl nødstrøm)+fase 3 01 Samlet byggeprosjekt 100% 90% Sikkerhetsnivå, 85,0%, ( ) 80% 70% Maksimum 60% 50% Forventet kostnad, 50,0%, ( ) 40% 30% Minimum Grunnkalkyle, 23,8%, % 10% Restusikkerhet SY Calcus Expert SSK Fase Utgave 4ga3

8 SSK Ombygging Operasjonsavdeling FORPROSJEKT FEB 2013 Eliassen og LambertzNilssen Arkitekter AS Tegningsnr Tittel Tegningstype Målestokk Dato Rev Endrdato STUASJONSPLAN A Situasjonsplan Sit 1: TEMATEGNNGER, 1:200 A Arealer faser Are 1: PLANER, 1:200 A Plan 2etasje, Faseplan Plan 1: PLANER, 1:100 A Plan 2etasje, Komplett Plan 1: A Plan 2etasje, Fase 2 Plan 1: A Plan 2etasje, Fase 3 Plan 1: SNTT, 1:100 A Snitt AA Snitt 1: A Snitt BB Snitt 1: A Snitt EE Snitt 1: Vedlegg ARK FPFEB 2013xlsx ]

9

10 DETALJPROSJEKT OMRÅDE SOM KKE OMFATTES AV OMBYGGNG BZ BY BX 2048BV nstrumrom BZ BY BX FASE 1 UTFØRT BW BW BV BV FASE 1, B BU BU BT BS BT BS FASE 1, C BR BR BQ BP BO Forrom, til smittestue 66 m² 2096BO WC, smitte BQ BP FASE 2 BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV Dagplasser klargjøring barn, barn 300 m² AØ Venteplasser, pasienter, pårørende 1110 m² AV Overvåking, barn 447 m² AØ Ekspedisjon, dagkirurgi 124 m² AY Arbeidsstasjon, m/kopimaskin 188 m² AV Medisin 94 m² AV Overvåking, voksne 633 m² 2056BE WCHC, pasienter BB Dagplasser, klargjøring voksne 171 m² 2056BJ WC, personal 2056B WC, personal 2056BG WC, personal BK 314 m² AW 152 m² BB Garderobe, pasienter 96 m² AØ Garderobe, pasienter 96 m² AY Undersøkelse, 108 m² AV Undersøkelse, 108 m² BE urologi/gynekologi (12) 449 m² BA Kontor, arbeidsrom leger 201 m² AX Grupperom 220 m² AV Grupperom 209 m² 2068B Kirurgisk håndvask, 2067BE nfusjons og væskelager, utstyr BK, 1027 m² AV, 281 m² BC Diktering 101 m² AY Pause, arbeidsrom, personal 538 m² BM Lager, sterilt 154 m² BE urologi/laparaskopi (11) 422 m² BM Desinfeksjon, 168 m² BE gynekologi/laparaskopi (10) 420 m² BM Lager, rent 45 m² 2081BJ Kirurgisk håndvask, BE akutt sectio (9) 300 m² BE Asfyksirom, rent lager 204 m² FASE BM Desinfeksjon 72 m² BE Lager, utstyr 154 m² BM 2096BN Kontaktsmitte (13) 2094BM Garderobe 302 m² Kirurgisk håndvask, smitte 2096BM Dusj BK, 333 m² 2090B Dusj, 2095B WC, 2096B Dusj, personal, menn 2092B WC, personal, personal, personal, menn BE Skogang 2090BE 196 m² Garderobe, 2095BE personal, menn Garderobe, 154 m² personal, 136 m² BB Kontor 71 m² AZ Sengeventehall 556 m² AY 2090AV Klargjøring/forberedelse Behandlingsrom, 194 m² anestesi 278 m² AV Lager, topper, traller 142 m² AØ 89 m² BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW TTTEL TEGNNR FASE FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB AJOURFØRT ANBUDSTEGNNG AGU BE REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ Plan 2etasje, Faseplan HELSE SØRØST PLOTTET: :43:30 REVNR A Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA OMBYGGNG OP AVD AV AU AT AS, 640 m² AS, 647 m² AS 473 m² AS 1008 m² AR Oppstillingsplass, seng 412 m² AV AU AT AS AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA AO Avfall, 128 m² AN Garderobe, personal, 154 m² 2038AM Dusj, personal, AK Garderobe, personal, 154 m² 2038AJ Dusj, personal, AH Garderobe, personal, menn 155 m² 2038AG Dusj, personal, menn AE Varemottak 225 m² AR WC, pasienter 57 m² 2040AM WC, personal, 2040AJ WC, personal, 2040AG WC, personal, menn AA Kontor, Seksjonsledere 182 m² 2041AM WC, personal, 2041AJ WC, personal, 2041AG WC, personal, menn AO Undersøkelse, 94 m² 2043AM Dusj, personal, 2043AJ Dusj, personal, 2043AG Dusj, personal, menn AA Kontor 84 m² AG Skogang 361 m² AA Kontor 84 m² AO 2047AO Forrom, til Undersøkelse, operasjon 8 ØNH 63 m² 96 m² A ønh, gen kir (8) 397 m² AA Kontor 84 m² 2048AF Tavlerom, AA Lager, rengjøringsutstyr 183 m² AO Desinfeksjon, 153 m² A ønh (7) 397 m² AG Kirurgisk håndvask, 248 m² 2053AF Tavlerom AO Forberedelse, 167 m² AA Grupperom, arbeidsrom 171 m² AG Lager, sterilt 289 m² 2058AN Heis, varer, ren AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² AO Forberedelse, 166 m² A ortopedi, gen kir (6) 397 m² AG Kirurgisk håndvask, 65 m² 2060AC Diktering 2061AF Tavlerom, 2060AA Diktering, gang AG Lager, rent 54 m² AO Desinfeksjon, 153 m² AE, 387 m² AE 330 m² 2060AD Diktering 2062AA Diktering AA Lager, preparater 90 m² A mamma/endokrin/gastro (5) 397 m² AG Kirurgisk håndvask, 65 m² 2066AF Tavlerom, AA Lager, pakkerom 90 m² AO Forberedelse, 166 m² AG Lager, rent 55 m² AA Autoklavering, 90 m² AS 332 m² AA Kontrollrom kar/angio stue 90 m² AO Kommandosentral, 145 m² AA kar/thorax (4) 664 m² AO Lager 164 m² AG Lager, sterilt 614 m² AO Lager, utstyr 2077AO 105 m² Medisinrom, anestesi 135 m² 2080AN Heis, varer, ren AG Desinfeksjon 339 m² 2080AK Kirurgisk håndvask, A 1186 m² AA gastro/laparaskopi (3) 463 m² AO Lager Med Tekn Utstyr 371 m² AA ortopedi (2) 543 m² AG Forberedelse 168 m² A 1186 m² AR Lager, topper, traller 134 m² AN Lager, utstyr 109 m² AM Forberedelse, 157 m² 2093AK Kirurgisk håndvask, AA ortopedi (1) 518 m² AG Lager, utstyr 92 m² A 66 m² AD Kontor, arbeidsrom 166 m² AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA PL ARK RB RE RV TTTEL PROSJEKT Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF Plan 2etasje, Faseplan OMBYGGNG OP AVD FASE FASE PROSJ NR SGN TEGNNR MÅL 1:200 AGU GODKJ BE DATO REV DATO REV NR m A PLN200FASE 3 1 : 200

11 DETALJPROSJEKT BZ BZ BY BY BX BX BW BW BV BV BU BU BT BT BS BS BR BQ BP BO BN BM BL BK BK, 1027 m² BM Lager, sterilt 154 m² BM Desinfeksjon, 168 m² BM Lager, rent 45 m² BM Desinfeksjon 72 m² BO Forrom, til smittestue m² 2088BM Kontaktsmitte (13) 302 m² BK, 333 m² BR BQ BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC AØ Venteplasser, pasienter, pårørende 1110 m² BE urologi/gynekologi (12) 449 m² BB Garderobe, pasienter 96 m² BA Kontor, arbeidsrom leger 201 m² BE 2069BE 2077BE akutt sectio (9) urologi/laparaskopi gynekologi/laparaskopi 300 m² (11) (10) 422 m² 420 m² BE Asfyksirom, rent lager 204 m² BC Diktering 101 m² BE Lager, utstyr 154 m² BE Garderobe, personal, menn 154 m² BE Skogang 196 m² BE Garderobe, personal, 136 m² BJ B BH BG BF BE BD BC REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL TEMA AREAL FASER TEGNNR A PLOTTET: :40:14 REVNR BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV Dagplasser klargjøring barn, barn 300 m² AV Overvåking, barn 447 m² AØ Ekspedisjon, dagkirurgi 124 m² AY Arbeidsstasjon, m/kopimaskin 188 m² AV Medisin 94 m² AV Overvåking, voksne 633 m² BB Dagplasser, klargjøring voksne 171 m² AØ Garderobe, pasienter 96 m² AY Undersøkelse, 108 m² AV Undersøkelse, 108 m² AX Grupperom 220 m² AV Grupperom 209 m² AV, 281 m² AY Pause, arbeidsrom, personal 538 m² AV Behandlingsrom, anestesi 278 m² AZ Sengeventehall 556 m² AY Klargjøring/forberedelse 194 m² AV Lager, topper, traller 142 m² AØ 89 m² BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW HELSE SØRØST Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA OMBYGGNG OP AVD AV AU AT AS, 640 m² AS, 647 m² AS 473 m² AS 1008 m² AR Oppstillingsplass, seng 412 m² AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AR WC, pasienter 57 m² AO Avfall, 128 m² AN Garderobe, personal, 154 m² AK Garderobe, personal, 154 m² AH Garderobe, personal, menn 155 m² AO Undersøkelse, 94 m² AG Skogang 361 m² AO Sortering m² AO 2048AO 2050AO 2047AO Forrom, til Forberedelse, Undersøkelse, Desinfeksjon, operasjon m² ØNH 153 m² 63 m² 96 m² A ønh, gen kir (8) 397 m² A ønh (7) 397 m² AG Lager, sterilt 289 m² AO 2063AO 2066AO Forberedelse, Desinfeksjon, Forberedelse, 166 m² 153 m² 166 m² A 2064A ortopedi, gen kir mamma/endokrin/gastro (6) (5) 397 m² 397 m² AG Kirurgisk 2062AG Lager, 2064AG Kirurgisk 2067AG Lager, 2047AG Kirurgisk håndvask, rent håndvask, rent håndvask, 65 m² 54 m² 65 m² 55 m² 248 m² AS 332 m² AO Kommandosentral, 145 m² AO Lager 164 m² AG Lager, sterilt 614 m² AO Lager, utstyr 2077AO 105 m² Medisinrom, anestesi 135 m² AG Desinfeksjon 339 m² A 1186 m² AO Lager Med Tekn Utstyr 371 m² AG Forberedelse 168 m² AR Lager, topper, traller 134 m² AN Lager, utstyr 109 m² AM Forberedelse, 157 m² AN Rengjøring, topper, traller 207 m² AG Lager, utstyr 92 m² A 66 m² AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF AF AE AD AE Varemottak 225 m² AE, 387 m² AE 330 m² AA kar/thorax (4) 664 m² AA gastro/laparaskopi (3) 463 m² AA ortopedi (2) 543 m² AA ortopedi (1) 518 m² AD Kontor, arbeidsrom 166 m² AF AE AD TTTEL TEMA AREAL FASER AC AB AA AA Kontor, Seksjonsledere 182 m² AA Kontor 2044AA Kontor 2046AA Kontor 84 m² 84 m² 84 m² AA Lager, 2052 AA rengjøringsutstyr Grupperom, 183 m² arbeidsrom 171 m² FASE AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² AA 2069AA Autoklavering, Kontrollrom 2063AA Lager, 2065AA Lager, 2060AA Diktering, 90 m² kar/angio stue preparater pakkerom 90 m² gang 90 m² 90 m² 48 m² AREAL FASER FASE AC AB AA PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN TEGNNR MÅL 1:200 MT GODKJ AAB DATO REV DATO REV NR m² 9979 m² m A ET 1 : 200

12 FORELØPG TEGNNG OVERSKTSTEGNNG RAMMESØKNAD ANBUDSTEGNNG ARBEDSTEGNNG DOKUMENTASJONTEGNNG BZ BY BX BW BV BU BT BS BR BQ BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA BY Ventilasjon 2031 BU Brannheis 2031 BT Elst 2031 BR 2031 BN Trapp 2031 BK 2031B Heis 2131 BR1 2031BG Brannheis 2031BG Heis 2031 BB Nødstrøm 2031 AZ Oppbevaring Utlevering 2031 AX Undersøkelse 2031AV Sentrifuge Kjølebad 2031 AT Brannheis 2031 AQ Ventilasjon 2031 AP Elst 2031 AJ Trapp 2031AG Forrom 2031AG WC/d AN 2033 A Elst 2033B Heis 2033 AE BK AA Personalrom 3031AO Balkong BB Sentralhall 2034AV Sentralhall 2034AD Sentralhall 37 MONTERNG AV EKSST VNDU: V AØ16 E120 OK=2100 HC 20x21M 2038AS E120CS HA 12x21M 2038AO1 E120CS HA 10x21M 2038AN E120CS Rw27dB HA 10x21M 2038AK E120CS Rw27dB HA 10x21M 2038AH E120CS Rw27dB HA 13x21M 2038AE1 E120CS BO WC 2038BM Rstwc 2038B Forrom 2038BT Ekspedisjon 2038BE Kontor MONTERNG AV EKSST DØR: HC AØ1 E120CS OK=2100 AUT AUT AUT AUT AUT AUT BQ BK AM Dusj, personal, 17 m² AJ Dusj, personal, 17 m² AG Dusj, personal, menn 17 m² 2039BO Tørrom LEKEKROK KFR SKJEMA A AV Dagplasser klargjøring barn, barn 300 m² B WC/d pers AO Avfall, 128 m² BE Kontor 10,3m AR WC, pasienter 57 m² AN Garderobe, personal, 154 m² AM WC, personal, 13 m² AK Garderobe, personal, 154 m² AJ WC, personal, 13 m² AH Garderobe, personal, menn 155 m² AG WC, personal, menn 13 m² B Forrom 3,2m AE Varemottak 225 m² AA Kontor, Seksjonsledere 182 m² BM Venterom AM WC, personal, 13 m² AJ WC, personal, 13 m² AG WC, personal, menn 13 m² BT Undersøkelse 2042BE Undersøkelse 23,9m2 S2 43 STTEBENK KFR SKJEMA A AA 10x21M 2042AO AO Undersøkelse, 94 m² KFR ROMSKJEMA A AM Dusj, personal, 16 m² AJ Dusj, personal, 16 m² AG Dusj, personal, menn 16 m² AA Kontor 84 m² AØ Venteplasser, pasienter, pårørende 1110 m² KFR ROMSKJEMA A AV Overvåking, barn 447 m² AS, 640 m² AR Rackskap 14 m² AA Kontor 84 m² SNTT AA 100 Se tegning: A BT Gastro 2038BK AG Skogang 361 m² 2045BE n vivo 32,3m AO Forrom, til operasjon 8 63 m² A ønh, gen kir (8) 397 m² AA Kontor 84 m² AØ Ekspedisjon, dagkirurgi 124 m² AY Arbeidsstasjon, m/kopimaskin 188 m² AV Medisin 94 m² AO Undersøkelse, ØNH 96 m² AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2048AF 2049BE Prøvetaing 23,9m AA Lager, rengjøringsutstyr 183 m² AO Desinfeksjon, 153 m² AG Kirurgisk håndvask, 248 m² AE, 387 m² A ønh (7) 397 m² 2052BE n vivo 32,3m AV Overvåking, voksne 633 m² AF Tavlerom 06 m² EB 14x20M 2053AF AO Forberedelse, 167 m² AA Grupperom, arbeidsrom 171 m² BB Dagplasser, klargjøring voksne 171 m² AA 8x21M 2056BJ 2056BJ WC, personal 27 m² Rw28dB AA 8x21M 2056B 2056B WC, personal Rw28dB 27 m² AA 8x21M 2056BG 2056BG WC, personal Rw28dB 27 m² BE WCHC, pasienter 58 m² SNTT BB 100 Se tegning: A BR 2053BR 2078BR 563m2 EB 14x20M 2044AS AS Tavlerom 06 m² EB 16x20M 2044AR AA 13x21M 2038AE BP Undersøk 2045BM Undersøk 8,0m AKUSTSKE PLATER KFR SKJEMA A S2 KFR ROMSKJEMA A S BV nstrumrom 2048BT Vask Dusj 2049BT WC 2047BM Doseutlevering 22,0m2 AE 12x21M 2048AO KFR ROMSKJEMA A RESEPSJON KFR SKJEMA A BT Gastro Labskap 2050BM Hotlab 16,8m2 KAFFEBAR KFR SKJEMA A mm bly i vegg 3 mm bly i vegg sotop Stsk EB 11x20M 2052AD AD Tavlerom 06 m² 2053BT Undersøkelse 2053BO Lager 3 mm 8,5m2 bly i vegg 2053BM Forrom 2,4m2 2055BM Dusj 1,5m BM Tavlerom 16 m² EB 12x20M 2057BM1 AB 23x21M 2055BK1 E30CS 2056BT Sekresj lab 2056BN Hvilerom AO Sortering 114 m² AN Heis, varer, ren 37 m² AG Lager, sterilt 289 m² 2058BT WC AW 152 m² EB 11x20M EB 11x20M 2058AD1 2058AD AD Tavlerom 12 m² AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² 2059BM Mikrokopi A ortopedi, gen kir (6) 397 m² KFR ROMSKJEMA A BT Skyllerom AG Kirurgisk håndvask, 65 m² AC Diktering 20 m² AO Forberedelse, 166 m² BB Garderobe, pasienter 96 m² AØ Garderobe, pasienter 96 m² AY Undersøkelse, 108 m² AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2061AF AA Diktering, gang 48 m² AV Undersøkelse, 108 m² 2065BM Lager AG Lager, rent 54 m² AE 330 m² 2062BT Colonskopi BE urologi/gynekologi (12) 449 m² AO Desinfeksjon, 153 m² A mamma/endokrin/gastro (5) 397 m² KFR ROMSKJEMA A AA Lager, preparater 90 m² 2065BO Lager 2065BM WC AS, 647 m² BA Kontor, arbeidsrom leger 201 m² AX Grupperom 220 m² AV Grupperom 209 m² AG Kirurgisk håndvask, 65 m² AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2066AF AA Lager, pakkerom 90 m² 2066BT Personalrom 2066BM Venterom B Kirurgisk håndvask, 27 m² BE nfusjons og væskelager, utstyr 23 m² AO Forberedelse, 166 m² BK, 1027 m² AV, 281 m² AG Lager, rent 55 m² AA Autoklavering, 90 m² 2069BV Kontor/us 22,3m2 2069BT Kjøkken 26m AS 332 m² AA Kontrollrom kar/angio stue 90 m² Kardiologisk ekspedisjon BE urologi/laparaskopi (11) 422 m² AS 473 m² BC Diktering 101 m² AH Lager 10 m² AA 9x21M 2071AH 2072BV Kontor/us 17m2 2071BP Hvilerom BM Lager, sterilt 154 m² EB 16x20M 2072AH AH Rackskap 14 m² AA kar/thorax (4) 664 m² 2073BT Forrom 53m AH Vognsluse 07 m² 2075BT WC 29m AG Lager, sterilt 614 m² SNTT EE 100 Se tegning: A BV Kontor/us 17m2 EB 14x20M 2076AH AH Tavlerom 09 m² 2076BT Forrom 34m2 2076BQ ElGrs BM Desinfeksjon, 168 m² KFR ROMSKJEMA A BT WC 16m BE gynekologi/laparaskopi (10) 420 m² KFR ROMSKJEMA A AO Medisinrom, anestesi 135 m² 2078BU Arbfys 328m2 2079BT Forrom 22m2 2075BN Hematolus AA 8x21M AA 8x21M AA 8x21M EB 14x20M 2065BK1 EB 14x20M 2072BK1 EB 16x20M EB 14x20M 2079BK1 EB 16x20M 2063BK 2071BK 2074BK 2077BK 2080BK BK Tavlerom BK 2072BK 2074BK 2079BK 2080BK 09 m² 2071BK Tavlerom 2077BK Tavlerom Vognsluse Vognsluse Rackskap Vognsluse 09 m² 09 m² Rackskap 07 m² m² 14 m² 07 m² 14 m² AA 12x21M 2081BE 2066BK AUT FRKANTET VNDU FRKANTET VNDU AAg 8x21M Rackskap AUT AUT SD 18x21 M AAg 8x21M SD 18x21 M AAg 8x21M AUT 2065BK2 14 m² 2069BE 2072BK1 2077BE 2079BK2 KFR ROMSKJEMA A Branngardin Branngardin Branngardin Branngardin SKAP E KFR ROMSKJEMA A Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing 52 SKAP E30 53 Datarack, H Datarack, V S12 56 ÅPNNG AV GJENTETTET DØRUTSPARNG AD 12x21M AUT 2054BB1 S4 EB 12x20M 2057BM2 S1 S1 S1 MONTERNG AV EKSST DØR: LA AØ2 AA 10x21M 2056AG AUT EB 12x20M 2057BM3 AA 10x21M 2056BE Rw28dB AUT BK 314 m² AØ 194 m² AD Diktering 20 m² KB 23x21M 2055BK2 E30CS AUT Datarack, H FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2059BE AUT AB 16x22,5M 2056BK BK Tavlerom 06 m² AUT Datarack, V AC Diktering 20 m² AA Diktering 20 m² FOLDE1 465x300M 2063AV Rw48dB Datarack, H 66 Datarack, V 67 EB 16x20M 2066BK GLASSFELT KF 460x21M 2063AX S12 KA 10x21M 2063BA1 67 KC 15x21M 2067AV1 E60CS GLASSFELT KK 17x21M 2063BA2 KC 15x21M 2067AV2 E30CS SKJERMVEGG KFR SKJEMA A S2 69 AA 10x21M 2069BC EB 14x20M 2068AX AX Tavlerom 05 m² KAFFEBAR KFR SKJEMA A KFR ROMSKJEMA A KJØKKEN KFR SKJEMA A KB 23x21M 2066AS1 E30CS AUT 70 AA 10x21M 2069AA KFR ROMSKJEMA A AKUSTSKE ELEMENTER KFR SKJEMA A AY Pause, arbeidsrom, personal 538 m² AKUSTSKE ELEMENTER KFR SKJEMA A KFR ROMSKJEMA A KOMMANDOSENTRAL KFR SKJEMA A AO Kommandosentral, 145 m² KB 23x21M 2071A1 E30CS 72 AUT 73 AUT AA 12x21M 2071BM KFR ROMSKJEMA A AB 25x21M 2066AS2 E30CS AA 8x21M 2073AH1 E30CS AAg 8x21M 2073AH Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing SKAP E Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing S2 KA 12x21M 2074AO KFR ROMSKJEMA A AD 12x21M 2072AG AUT AUT 78 FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2072AA E30CS 78 Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing 79 EA 7x20M 2079BM AK Tavlerom 07 m² EB 15x20M 2072AK BM Tavlerom EB 12x20M 12 m² EB 12x20M 2079BM2 2079BM3 AUT AA 12x21M 2080AO AN Heis, varer, ren 38 m² AK Kirurgisk håndvask, 24 m² FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2076AA AUT AUT AA gastro/laparaskopi (3) 463 m² KFR ROMSKJEMA A S12 AUT BT Avkl 11m AO Lager, utstyr 105 m² EB 14x20M 2081AH AH Tavlerom 09 m² 2082BT Dusj 11m2 2082BN ekg BE Asfyksirom, rent lager 204 m² AG Desinfeksjon 339 m² 2083BT Avkl 11m BJ Kirurgisk håndvask, 24 m² KFR ROMSKJEMA A AUT 4 AUT AO Lager 164 m² AUT EKSCDØR 13x21M 2075BM S2 KA 12x21M 2077AO KFR ROMSKJEMA A KFR ROMSKJEMA A S2 83 S11 AA 8x21M 2083AS AS Trykkvakt 05 m² AA 8x21M 2083AH AH Vognsluse 07 m² 83 AAg 8x21M 2083AH2 84 AA 12x21M 2080AG AUT 2083BU ekg 193m2 2084BT Avkl 11m2 2084BO Skyllerom AO Lager Med Tekn Utstyr 371 m² 2085BT Forrom 15m BM Lager, rent 45 m² KFR ROMSKJEMA A EB 16x20M 2084AH KA 12x21M 2083AO A 1186 m² AH Rackskap 28 m² BE akutt sectio (9) 300 m² 2086BU Ekkokardiogr 24m2 2086BP Rent lager Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing KFR ROMSKJEMA A EB 16x20M 2084AH AA ortopedi (2) 543 m² KFR ROMSKJEMA A KFR ROMSKJEMA A BM Desinfeksjon 72 m² S AS 1008 m² AG Forberedelse 168 m² KFR ROMSKJEMA A AA 8x21M 2087AH AH Vognsluse 07 m² 87 AAg 8x21M 2087AH2 88 FRKANTET VNDU AA 10x21M 2086BM BE Lager, utstyr 154 m² S2 89 EB 14x20M 2088AH AH Tavlerom 09 m² 2089BW Kontrollrom 154m2 FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2088BM2 AD 18x21M 2086AG Rw27dB 89 Datarack, V Datarack, H AUT AUT KB 23x21M 2082AS AUT E30CS AUT BM Kontaktsmitte (13) 302 m² KFR ROMSKJEMA A BN Tavlerom 09 m² EB 14x20M 2090BN EB 12x20M 2090BK BK Tavlerom 05 m² S B Dusj, personal, menn 23 m² BA 8x21M 2090B S10 91 FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2084AA BE Garderobe, personal, menn 154 m² 2091BT Elfyslab 407m2 AAg 8x21M 2091BN BN Vognsluse 07 m² AA 8x21M 2091BN B WC, personal, menn 17 m² AA 8x21M 2092B S2 KFR ROMSKJEMA A AUT 92 EA 10x20M 2091BJ BJ Tavlerom 04 m² S BK, 333 m² AV Behandlingsrom, anestesi 278 m² KFR ROMSKJEMA A AD 14x21M 2092AM Rw27dB KFR ROMSKJEMA A S2 AUT BN Rackskap 14 m² EB 16x20M 2092BN AA 10x21M 2090BE Rw28dB AD 14x21M 2090AZ AUT AUT EKSBDØR 16x21M 2090AV FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2091AA 1 FRKANTET VNDU AB 23x21M 2078BR AZ Sengeventehall 556 m² AR Lager, topper, traller 134 m² AN Lager, utstyr 109 m² AM Forberedelse, 157 m² AUT AA ortopedi (1) 518 m² FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2088BM1 AUT BE Skogang 196 m² KFR ROMSKJEMA A AY Klargjøring/forberedelse 194 m² AK Kirurgisk håndvask, 24 m² EB 14x20M 2093AH AH Tavlerom 09 m² KFR ROMSKJEMA A AC 18x21M 2094BO E30CS Rw27dB BO Forrom, til smittestue 66 m² BM Kirurgisk håndvask, smitte 53 m² S12 AD 18x21M 2096AY1 AD 18x21M 2096AY2 Rw27dB AV Lager, topper, traller 142 m² S12 95 KFR ROMSKJEMA A AUT AUT AA 13x21M 2093BE1 AA 10x21M 2094BM 2096BX Utstyr apparat 67m2 2096BT Sluse 8,9m2 2096BP Bk S1 BA 8x21M 2096BM BM Dusj 10 m² B WC, personal, 17 m² AA 8x21M 2095AH AH Vognsluse 07 m² BE Garderobe, personal, 136 m² AN Rengjøring, topper, traller 207 m² AG Lager, utstyr 92 m² BO WC, smitte 20 m² BN Garderobe 40 m² EB 11x20M EB 11x20M 2095BJ1 2095BJ BJ Tavlerom 10 m² S1 AA 10x21M 2095BE Rw28dB AA 13x21M 2093BE2 E60S AUT VNDU KK2 8x12M 2096BB3 Rw37dB AUT AUT 96 AA 10x21M 2096BN AA 8x21M 2095B S2 KA 10x21M 2096BB1 VNDU KK2 8x12M 2096BB2 Rw37dB S AV Tavlerom 07 m² EB 11x20M 2095AV AAg 8x21M 2095AH2 S BM Trykkvakt 08 m² B Dusj, personal, 24 m² BA 8x21M 2096B KFR ROMSKJEMA A AA 8x21M 2097BM S9 Datarack, V Datarack, H AA 13x21M 2095AN1 E30CS AUT AUT BB Kontor 71 m² BA Tavlerom 15 m² EB 19x20M 2096BA KFR ROMSKJEMA A AA 12x21M 2095AG AUT 98 AA 12x21M 2095AN2 AUT 2098BZ Rengjøring 2098 BW Vent 2098 BU Sluse 2098BT ElSt HC 16x21M 2098BL E120CS (2098BN) 2098 BL 2098B Heis 1098 BE Heis 1098 BE Brannheis 1098BC Nødstrøm BB Tavlerom 22 m² EB 12x20M 2098BB1 RUNDE VNDUER AB 18x21M 2098AR2 E30CS AUT EA 6x20M 2098AH1 HC 16x21M 2098A1 E120CS Datarack, H Datarack, V AØ 89 m² AR Oppstillingsplass, seng 412 m² 2098 AP Ventilasjon 2098AM Brannheis 2098AJ Trapperom lukket AH Tavlerom 15 m² EB 12x20M 2098AH A 66 m² AA 10x21M 2098AD AD Kontor, arbeidsrom 166 m² B Heis EB 12x20M 2098BB2 EB 12x20M 2098AH3 101 AUT AUT AUT HC 17x21M 2098AØ E120CS HC 20x21M 2098AR3 E120CS AC 16x21M 2098A AR 2101AA BZ ElGrsentr 2104BT RSTWC 2104BO Lager 2104BM RStWC 2104B WC/d 2104AN WC/dusj 2105BZ Rent lager 2104BX Skyllerom 2104BV Kjøkken 2104BE nfusjveske 2104AH ElGrs B Medisin rom AK Lager, PO/patcherom 44 m² 2104AG Rent Lager 2105BT Lintøy 2104BR 2106BO Lintøy 2110BK 2104AT Utstyr 2104AR 2104AP Lintøy 2105AH Medesinrom BM Kjøkken 2104AÅ Rent lager 2104AÆ Skyllerom 2104AW Behandlingsrom 2104AE Skyllerom 2104AC 2104AA Kontor B Kontor 2107BB Kontor 2105AN Kontor 2104AJ Vakt 2106AH Kontor A KRUGSK NTENSV BZ BY BX BW BV BU BT BS BR BQ BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA NDEX: ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES PÅ STEDET! ALLE MÅL ER VST FRA FERDG EKSSTERENDE VEGG ELLER FRA BNDNGSVERK NYE VEGGER ALLE VEGGER FØRES OPP TL DEKKET UTSPARNGSHØYDER DØRER/GLASSFELT: STANDARD HØYDE DØRÅPNNGER = 2100mm FRA OFG OBS: AVVK FRA STANDARD HØYDE FOR DØRER/GLASSFELT SAMT VNDUER, ER PÅFØRT TEGNNGEN DREKTE FOR BRYSTNNGSHØYDE: BH= FOR TOPP UTSPARNG: OK= BRANNKRAV OG LYDKRAV: FOR BRANNKRAV KFR TEGNNG FRA RAMBØLL NORGE AS FOR LYDKRAV KFR TEMATEGNNG LYD, A TTTEL TEGNNR NYE GPSVEGGER: A B B2 B3 B4 E E2 F G J H EKSSTERENDE VEGGER (HAR KKE TYPEBENEVELSE) 100mm STÅLRGLER, c/c600mm, 100mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER 75mm STÅLRGLER, c/c600mm, FORSKUTTE 300mm, 170mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER 75mm STÅLRGLER, c/c600mm, FORSKUTTE 300mm, 170mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 70mm STÅLRGLER, c/c600mm, 150mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 100mm STÅLRGLER, c/c600mm, 100mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 50mm STÅLRGLER, c/c600mm, 50mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 95mm GYPROC GFR FORSTERKNNGSRGLER, c/c450mm 100mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER NB: OPPBYGGNG MÅ AVKLARES MED HESLEVERANDØR 70mm STÅLRGLER, 1x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER TETTNG AV EKSST VEGGER: M STÅLRGLER, c/c600mm, TLPASSES MNERALULL TLPASSES, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER GJENMURNG AV ÅPNNGER: DVERSE SYMBOLER: K UL AB AUT Snor 70mm STÅLRGLER, c/c600mm, 70mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 100mm STÅLRGLER, c/c600mm, 100mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE 1x13mm GPSPLATE PÅ EN SDE STENDER GYPROC ER70 c/c 450/600mm 190mm MNERALULL, 2x13mm GPSPLATE PÅ TO SDER 1X15,4mm GYPROC PROTECT F PÅ TO SDER LECA TLPASSES, 15mm PUSS PÅ TO SDER KORTLESER / ADGANGSKONTROLL UTLØSERKNAPP KORTLESER ALBUEBRYTER (MOTORSTYRT) DØRAUTOMATKK SNORTREKK RØNTGENSTRÅLEBESKYTTELSE (BLY) OVERLGGENDE FAGVERKSKONSTRUKSJON Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA PL ARK RB RE RV TTTEL ndex Vegger 1 : FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB NY VEGG 2096AY OG 2096AV MED LYD OG BRANNKRAV NY VEGG MOT KORRDOR 2098 BL NYE AR/NJ AAB VEGGTYPER: G OG E2 NY ELKANAL ROM 2090AZ JUST GJSTSKAP OPSTUER, AVTRRSTER, PÅFØRT HENV DETALJER AKSE 38/BB AR/NJ/FH AAB AJOURFØRT FORHOLD TL ARBEDSTEGNNGER FP AAB AJOURFØRT, OVERSKTSTEGNNG AGU AAB ARBEDSTEGNNG AGU BE OPSTUER ENDRET FRA PREFAB TL PLASSBYGGET NJ AAB AJOURFØRT ANBUDSTEGNNG AGU BE REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ PLAN 2ETG, KOMPLETT HELSE SØRØST ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF PLOTTET: :24:08 REVNR A OMBYGGNG OP AVD Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF PLAN 2ETG, KOMPLETT 02PLN100KOMPLETT 1 : 100 SNTT AA 100 Se tegning: A SNTT BB 100 Se tegning: A SNTT EE 100 Se tegning: A PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 AGU GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

13 DETALJPROSJEKT SNTT EE 100 Se tegning: A AUT AV AU AT AS 473 m² AUT AB 25x21M 2066AS2 E30CS AS 1008 m² AR Oppstillingsplass, seng 412 m² AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG KB 23x21M 2066AS1 E30CS AUT AS 332 m² KFR ROMSKJEMA A KOMMANDOSENTRAL KFR SKJEMA A AO Kommandosentral, 145 m² AH Lager 10 m² AA 9x21M 2071AH KB 23x21M 2071A1 E30CS AUT EB 16x20M 2072AH AH Rackskap 14 m² AA 8x21M 2073AH1 E30CS AH Vognsluse 07 m² AAg 8x21M 2073AH2 SKAP E30 KA 12x21M 2074AO AO Lager 164 m² KFR ROMSKJEMA A AG Lager, sterilt 614 m² AD 12x21M 2072AG AUT S2 EB 14x20M 2076AH AH Tavlerom 09 m² AUT FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2072AA E30CS KA 12x21M 2077AO AO Medisinrom, anestesi 135 m² KFR ROMSKJEMA A AK Tavlerom 07 m² EB 15x20M 2072AK AUT AA 12x21M 2080AO AN Heis, varer, ren 38 m² AK Kirurgisk håndvask, 24 m² FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2076AA AUT AUT S12 AUT AO Lager, utstyr 105 m² EB 14x20M 2081AH AH Tavlerom 09 m² AG Desinfeksjon 339 m² KFR ROMSKJEMA A S2 AA 8x21M 2083AS AS Trykkvakt 05 m² AA 8x21M 2083AH AH Vognsluse 07 m² AAg 8x21M 2083AH2 AA 12x21M 2080AG AUT AO Lager Med Tekn Utstyr 371 m² KFR ROMSKJEMA A EB 16x20M 2084AH1 KA 12x21M 2083AO A 1186 m² AH Rackskap 28 m² EB 16x20M 2084AH AG Forberedelse 168 m² KFR ROMSKJEMA A AA 8x21M 2087AH AH Vognsluse 07 m² AAg 8x21M 2087AH2 AD 18x21M 2086AG Rw27dB S2 AUT EB 14x20M 2088AH AH Tavlerom 09 m² KB 23x21M 2082AS AUT E30CS AUT FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2084AA AUT AD 14x21M 2092AM Rw27dB KFR ROMSKJEMA A S2 FRKANTET VNDU SD 18x21 M 2091AA AR Lager, topper, traller 134 m² AN Lager, utstyr 109 m² AM Forberedelse, 157 m² AUT AK Kirurgisk håndvask, 24 m² S12 EB 14x20M 2093AH AH Tavlerom 09 m² AA 8x21M 2095AH AH Vognsluse 07 m² AAg 8x21M 2095AH2 AA 13x21M 2095AN1 E30CS AUT AN Rengjøring, topper, traller 207 m² AG Lager, utstyr 92 m² AUT AA 12x21M 2095AG AA 12x21M 2095AN2 AUT EA 6x20M 2098AH1 HC 16x21M 2098A1 E120CS Datarack, H 2098 AP Ventilasjon 2098AM Brannheis 2098AJ Trapperom lukket AH Tavlerom 15 m² EB 12x20M 2098AH A 66 m² AA 10x21M 2098AD EB 12x20M 2098AH3 AUT AUT HC 20x21M 2098AR3 E120CS AC 16x21M 2098A2 2101AA AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB Ajourført CT/HØ AAB AJOURFØRT ANBUDSTEGNNG AGU BE REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL PLAN 2 ETASJE, FASE 2 TEGNNR HELSE SØRØST PLOTTET: :51:21 REVNR A Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA OMBYGGNG OP AVD AF AE AD AC AB AA 10x21M 2069AA AA Kontrollrom kar/angio stue 90 m² AA kar/thorax (4) 664 m² KFR ROMSKJEMA A AA gastro/laparaskopi (3) 463 m² KFR ROMSKJEMA A AA ortopedi (2) 543 m² KFR ROMSKJEMA A AA ortopedi (1) 518 m² KFR ROMSKJEMA A Datarack, V AD Kontor, arbeidsrom 166 m² AF AE AD AC AB PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF AA AA TTTEL PLAN 2 ETASJE, FASE PLN100FASE 2 1 : 100 SNTT EE 100 Se tegning: A PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 NJ GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

14 DETALJPROSJEKT SNTT AA 100 Se tegning: A SNTT BB 100 Se tegning: A AUT AV AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA HC 20x21M 2038AS E120CS HA 12x21M 2038AO1 E120CS HA 10x21M 2038AN E120CS Rw27dB HA 10x21M 2038AK E120CS Rw27dB HA 10x21M 2038AH E120CS Rw27dB HA 13x21M 2038AE1 E120CS AUT AUT AUT AUT AUT AUT AM Dusj, personal, 17 m² AJ Dusj, personal, 17 m² AG Dusj, personal, menn 17 m² AO Avfall, 128 m² AR WC, pasienter 57 m² AN Garderobe, personal, 154 m² AM WC, personal, 13 m² AK Garderobe, personal, 154 m² AJ WC, personal, 13 m² AH Garderobe, personal, menn 155 m² AG WC, personal, menn 13 m² AE Varemottak 225 m² AA Kontor, Seksjonsledere 182 m² AM WC, personal, 13 m² AJ WC, personal, 13 m² AG WC, personal, menn 13 m² S2 AA 10x21M 2042AO AO Undersøkelse, 94 m² KFR ROMSKJEMA A AM Dusj, personal, 16 m² AJ Dusj, personal, 16 m² AG Dusj, personal, menn 16 m² AA Kontor 84 m² AS, 640 m² EB 14x20M 2044AS AS Tavlerom 06 m² AR Rackskap 14 m² EB 16x20M 2044AR AA 13x21M 2038AE AA Kontor 84 m² AG Skogang 361 m² AO Forrom, til operasjon 8 63 m² S A ønh, gen kir (8) 397 m² KFR ROMSKJEMA A S AA Kontor 84 m² AE 12x21M 2048AO Branngardin Branngardin Branngardin Branngardin KFR ROMSKJEMA A AO Undersøkelse, ØNH 96 m² AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2048AF SKAP E AA Lager, rengjøringsutstyr 183 m² AO Desinfeksjon, 153 m² AG Kirurgisk håndvask, 248 m² AE, 387 m² A ønh (7) 397 m² KFR ROMSKJEMA A Gips fjernes i eksisterende vegg før påforing SKAP E30 EB 11x20M 2052AD AD Tavlerom 06 m² Datarack, H Datarack, V AF Tavlerom 06 m² EB 14x20M 2053AF AO Forberedelse, 167 m² AA Grupperom, arbeidsrom 171 m² S AO Sortering 114 m² AA 10x21M 2056AG AUT AUT AN Heis, varer, ren 37 m² AG Lager, sterilt 289 m² EB 11x20M EB 11x20M 2058AD1 2058AD AD Tavlerom 12 m² AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² A ortopedi, gen kir (6) 397 m² KFR ROMSKJEMA A AG Kirurgisk håndvask, 65 m² AD Diktering 20 m² AC Diktering 20 m² AO Forberedelse, 166 m² Datarack, H Datarack, V AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2061AF AA Diktering, gang 48 m² AG Lager, rent 54 m² AE 330 m² AC Diktering 20 m² AA Diktering 20 m² AO Desinfeksjon, 153 m² A mamma/endokrin/gastro (5) 397 m² KFR ROMSKJEMA A AA Lager, preparater 90 m² AS, 647 m² AG Kirurgisk håndvask, 65 m² Datarack, H AF Tavlerom, 06 m² EB 14x20M 2066AF AA Lager, pakkerom 90 m² Datarack, V AO Forberedelse, 166 m² AG Lager, rent 55 m² AA Autoklavering, 90 m² KB 23x21M 2066AS1 E30CS AUT AS 332 m² AA 10x21M 2069AA AA Kontrollrom kar/angio stue 90 m² AS 473 m² 4 AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB Ajourført CT/HØ AAB JUST GJSTSKAP OPSTUER, AVTRRSTER, PÅFØRT HENV DETALJER AKSE 38/BB AR/NJ/FH AAB AJOURFØRT ANBUDSTEGNNG AGU BE REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL PLAN 2 ETASJE, FASE 3 TEGNNR Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA PL ARK RB RE RV TTTEL HELSE SØRØST ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF PLOTTET: :52:36 REVNR A OMBYGGNG OP AVD Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF PLAN 2 ETASJE, FASE SNTT AA 100 Se tegning: A SNTT BB 100 Se tegning: A PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 NJ GODKJ BE DATO REV DATO PLN100FASE 3 1 : 100 TEGNNR REV NR 0 m A

15 FORELØPG TEGNNG OVERSKTSTEGNNG RAMMESØKNAD ANBUDSTEGNNG ARBEDSTEGNNG DOKUMENTASJONTEGNNG BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA OK OK TAK C T ET C FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB OVERSKTSTEGNNG AGU AAB REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL SNTT AA PLOTTET: :46: AV Ventilasjonsrom 3 etg, teknisk 1184 m² OK ET C TEGNNR REVNR A T ET C HELSE SØRØST Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA AØ Venteplasser, pasienter, pårørende 1110 m² AV Overvåking, barn 447 m² AG Skogang 361 m² AA Kontor 84 m² 2 ET C OMBYGGNG OP AVD T ET C ET C U ET C PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF TTTEL SNTT AA PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 AGU GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

16 FORELØPG TEGNNG OVERSKTSTEGNNG RAMMESØKNAD ANBUDSTEGNNG ARBEDSTEGNNG DOKUMENTASJONTEGNNG BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA OK TAK C FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB OVERSKTSTEGNNG AGU AAB REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL SNTT BB PLOTTET: :48:17 4T ET C TEGNNR REVNR A HELSE SØRØST AV Teknisk rom 3 etg 231 m² AN Heis 37 m² 3 ET C Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA 3T ET C OMBYGGNG OP AVD BK 314 m² AØ 194 m² AW 152 m² AS, 647 m² AO Sortering 114 m² AN Heis, varer, ren 37 m² AG Lager, sterilt 289 m² AE 330 m² AA Grupperom, arbeidsrom 166 m² 2 ET C T ET C ET C PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF TTTEL SNTT BB PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 AGU GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

17 FORELØPG TEGNNG OVERSKTSTEGNNG RAMMESØKNAD ANBUDSTEGNNG ARBEDSTEGNNG DOKUMENTASJONTEGNNG BR BQ BP BO BN BM BL BK BJ B BH BG BF BE BD BC BB BA AÅ AØ AÆ AZ AY AX AW AV AU AT AS AR AQ AP AO AN AM AL AK AJ A AH AG AF AE AD AC AB AA OK OK TAK C T ET C FORPROSJEKT FASE 2 OG 3 CT/HØ AAB OVERSKTSTEGNNG AGU AAB REVNR REVDATO REVSJON SGN GODKJ TTTEL SNTT EE TEGNNR PLOTTET: :49:23 REVNR A ET C T ET C HELSE SØRØST Sørlandet sykehus Kristiansand Prosjektorganisasjonen SSA OMBYGGNG OP AVD BM Desinfeksjon, 168 m² BK, 1027 m² BE gynekologi/laparaskopi (10) 420 m² AS 1008 m² AO Lager 164 m² AG Lager, sterilt 614 m² A 1186 m² AH Tavlerom 09 m² AA kar/thorax (4) 664 m² ET C T ET C ET C PL ARK RB RE RV Sørlandet sykehus HF Prosjektavdelingen SERVCEBOKS 605, 4834 ARENDAL TLF ELASSEN LAMBERTZNLSSEN ARKTEKTER AS HAMMERSBORG TORG 3, 0179 OSLO, TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF RAMBØLL NORGE AS HENRK WERGELANDSGATE 29, 4662 KRSTANSAND TLF ERCHSEN OG HORGEN AS LYNGBAKKVEGEN 5, 3736 SKEN TLF TTTEL SNTT EE PROSJEKT OMBYGGNG OP AVD PROSJ NR SGN MÅL 1:100 AGU GODKJ BE DATO REV DATO TEGNNR REV NR 0 m A

18

19

20 NOTAT Oppdrag Oppdragsnr Til Ny nødstrømforsyning SSHF Kristiansand Ståle Skuterud, SSHF Espen Brødholt, SSHF Magne Gamman, SSHF Per Myklebust, SSHF Fra Trygve Tønnesen/Guttorm Martinsen Kopi Steinar Torkelsen, Rambøll Thorje Berentsen, Rambøll Jan Petter Skar, Rambøll ngvar Birkeli, Rambøll Jan Atle Sleire, Rambøll Øyvind Lundberg, Faveo prosjektledelse Dato NYE MÅLERESULTATER OG EFFEKTBEHOVSBEREGNNGER FOR FASE 13, SSHF KRSTANSAND Versjon 1 1 Hensikt Rambøll Henrik Wergelandsgt 29 Postboks 116 NO4662 KRSTANSAND T F wwwrambollno Dette notatet har til hensikt å: Vår ref TTO nformere byggherren/prosjektet om målinger innhentet fra Rejlers Consulting, og hvordan Rambøll bruker dette som beregningsgrunnlag Presentere effektbehovsberegninger og hvilke konsekvenser dette resultatet kan medføre Beregningene viser et anslag over den totale belastningen på transformatorene tilhørende bygg 10 etter ferdigstillelse av operasjonsprosjektets fase 1, 2 og 3 2 nnledning Rejlers Consulting har i mars og oktober 2012 utført målinger på hovedtavlene som forsyner bygg 10 ved Sørlandet sykehus (SSHF) Kristiansand Et utvalg av dette er oppsummert i en rapport fra Rejlers Consulting (datert ) Elektroentreprenøren OneCo har under operasjonsprosjektets fase 1 bestilt målingene for å vurdere belastningen på Nleder i hovedtavlene og total harmonisk forvrengning av spenningen (%THD) 1/16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

21 Rambøll har diskutert målingene med smet Jaganjac ved Rejlers Consulting, og innhentet ytterligere og mer detaljerte opplysninger rundt målingene (siste måleresultater mottatt 5 desember 2012) Ut i fra dette er det fastsatt en reell målt verdi for anvendelse i effektbehovsberegningene Effektbehovsberegningene viser et anslag på forventet totalbelastning på transformatorene etter at operasjonsprosjektets fase 1, 2 og 3 er fullført Beregningene legger opp til at nye nødstrømtavler forsynes fra T2 og T5 fordi dette følger fordelingsstrukturen til sykehuset 3 Måleresultater fra Rejlers Consulting Det er her vist strømkurver for en av fasene i hver hovedtavle Det er bare den fasen med høyest belastning som er vist For komplette måleresultater, henvises til vedleggene 31 Merking av hovedtavler og sammenligning av måleresultater En hovedtavle kan for eksempel være merket «T2P (NØ)» Denne er forsynt fra transformator T2 med prioriterte kurser (P) som har mulighet for forsyning fra reservestrømaggregat Tavlen er plassert nordøst (NØ) i bygg 10 Tilsvarende betyr «UP» uprioritert Det kan være separate tavler for prioriterte og uprioriterte kurser (som eksempelet), eller en tavle med både prioritert og uprioritert del (for eksempel T3P/UP (NØ)) En kort oppsummering av de ulike transformatorene og tilhørende hovedtavler: T2 og T5 har en separat tavle for P og en for UP T3 og T6 er tavler for «urolig last» (trefasebelastninger) (kombinert P/UP) T4 og T8 forsyner hver sin VVShovedtavle (P) T7 er ikke med i målingene Dette er transformatoren etter eksisterende generatorpark De utvalgte strømkurvene fra måleresultatene er presentert i samme rekkefølge som opplistingen ovenfor Dette gjør det lettere å kunne sammenligne måleresultater for transformatorer fra NØ og SØ som forsyner samme typer belastninger 32 Tolkning av måleresultater Måleperioden varierer fra omtrent ett døgn til omtrent tre døgn De maksimalverdiene som måleinstrumentet oppgir, er ikke i alle tilfeller reelle som dimensjoneringsgrunnlag Det kan forekomme store, kortvarige strømstøt ved innkobling av ulike belastninger En transformator vil tåle slike kortvarige (over)belastninger, men de høye strømstøtene kan få betydning for valg og innstilling av vern 2/16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

22 Et typisk eksempel på dette er kommentert under måleresultatene for T8 For T4 og T8 er det også vist en detalj av målingene på morgenen når det kan forventes store lastpåslag ved innkobling av tekniske anlegg Den blå linjen i hvert diagram indikerer den valgte dimensjonerende belastningsfasestrømmen for hver hovedtavle Avleste verdier er oppsummert i Tabell 1 Tabell 1: Avleste fasestrømmer fra strømkurver Transformator Hovedtavler NØ Maksimal fasestrøm avlest fra måleresultater [A] T2P 430 T2UP 370 T3P/UP 400 T4VVS 550 Hovedtavler SØ T5P 350 T5UP 430 T6P/UP 480 T8VVS T2P (NØ) Måleperiode kl kl0900 Kl /16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

23 34 T2UP (NØ) Måleperiode kl kl1800 Kl T5P (SØ) Måleperiode kl kl1200 Kl T5UP (SØ) Måleperiode kl kl1000 Kl /16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

24 37 T3P/UP (NØ) Måleperiode kl kl1400 Kl T6P/UP (SØ) Måleperiode kl kl1400 Kl /16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

25 39 T4VVS (NØ) Måleperiode kl kl1000 Måleperiode kl kl0705 Kl Kl /16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

26 310 T8VVS (SØ) Måleperiode kl kl0900 Måleperiode kl kl0709 Kl Kl Her måles det svært høye strømmer i korte perioder For T8VVS er det i følge måleinstrumentet målt fasestrømmer helt opp i 1180 A Dette gjentar seg hver morgen i måleperioden (se måleresultater fra mars 2012 i vedlegg) og kan tyde på at mange av de tekniske anleggene starter samtidig Dersom dette er tilfelle, vil det være en fordel om oppstarten fordeles over noe lenger tid Den dimensjonerende fasestrømmen er her valgt til 650 A som vist med blå linje i strømkurven 7/16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

27 4 Effektbehovsberegninger Effektbehovsberegningene vist her gir en oversikt over total estimert belastning og sammenligner dette med transformatorenes kapasitet 41 Prinsipp for å fastsette transformatorenes belastning For å estimere total belastning på de ulike hovedtavlene/transformatorene, summeres følgende effekter (se også Figur 1 og beregningene i tabell 2, 3 og 4): Målt belastning (byggg 10 uten fase 1) 10% merforbruk i forhold til målte verdier Beregnet effektbehov for fase 1 Beregnet anslag for høyere effektbehov i fase 2 og 3 etter ombygging Effektbehov fremtidig hybridlab 10% Sikkerhetsmargin/ fremtidig utvidelse Totalt effektbehov Figur 1: Prinsipp for å fastsette totalt effektbehov 1 Målt belastning (bygg 10 uten fase 1) Måleresultatene til Rejlers legges til grunn Strømkurvene analyseres og det bestemmes en reell belastningsstrøm ut i fra dette De målte verdiene er totalbelastningen på transformatorene for hele bygg 10 uten arealene tilhørende prosjektets fase 1 (målingene er utført under byggeperioden for fase 1) 2 10 % merforbruk i forhold til målte verdier Det legges til en sikkerhetsmargin som tar høyde for tilleggsbelastninger som ikke har vært i bruk under målingene, og generelle årstidsvariasjoner 3 Beregnet effektbehov for fase 1 5 stk operasjonsstuer (Tabell 2) Effektbehovet for prosjektets fase 1 beregnes blant annet med utgangspunkt i standardverdier fra NS3031 og normtall fra Enova NS3031 oppgir verdier for sykehus med 8 W/m 2 for belysning og 8 W/m 2 for utstyr Dette er gjennomsnittlig effekt per kvadratmeter for hele arealet av et sykehus Arealene tilhørende operasjonsprosjektet, består av en «tettere» installasjon enn sykehuset for øvrig Rambøll har gjort en vurdering på dette, og benytter følgende verdier for fase 1: 16 W/m 2 for lys 16 W/m 2 for utstyr utenfor operasjonsstuer/medisinsk Ttransformator For ventilasjon til operasjonsrommene, er det benyttet oppgitte nominelle effekter for disse anleggene multiplisert med samtidighetsfaktor på 0,7 Samtidighetsfaktoren er fastsatt i prosjektets fase 1 fase 1 er det ikke operasjonsstuer med LAFventilasjon 8/16 Arkiv ref: O:\2012\ SSHF Operasjonsprosjekt Fase 2 og 3\7 PRODUKSJON ARBEDSFLER\E Elektro\2_TEKNSKE_BEREGNNGER\EFFEKTBEREGNNGER\Notat Nye måleresultater og effektbehovsberegningerdocx Rambøll Norge AS NO MVA

Tekniske og økonomiske forhold ved bruk av alternative strukturer i bygningsinstallasjoner

Tekniske og økonomiske forhold ved bruk av alternative strukturer i bygningsinstallasjoner Tekniske og økonomiske forhold ved bruk av alternative strukturer i bygningsinstallasjoner Ørjan Ramskjell Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

Samtidighet i elektriske bygningsinstallasjoner

Samtidighet i elektriske bygningsinstallasjoner Samtidighet i elektriske bygningsinstallasjoner Thomas Aleksander Johansen Master i energibruk og energiplanlegging Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg EBA serienummer: 2FM60066 Etablissement/sted: Høybuktmoen Bruker: FLO Base Troms og Finnmark Prosjektets tittel: Sted/ Dato Bardufoss 10.12.2007 Prosjektleder

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning

Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning Dato 26. november 2010 Side: 2 av 22 RAPPORT Norconsult AS Vestfjordgaten 4 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 57 75 76 E-post: firmapost@norconsult.no

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: i samarbeid med AS Bygganalyse Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014

Nytt Sengebygg. v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S OPAKE- Konseptfaserapport Mars 2014 v a/ Haraldsplass 1;fi airdi F.0 \ \ I I,1K1Ill'S Nytt Sengebygg Konseptfaserapport Mars 2014 Haraldsplass Diakonale Sykehus AS Stiftelsen Bergen Diakonissehjem C.F. Møller Norge AS 0 OPAKE- 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 31/13 ENØK-analyse. 32/13 Ekspedisjoner og resepsjoner. 33/13 Rørposttilknytning for Øya Helsehus MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 13/9116-2 Møtested: St. Olav Eiendom, Abels gate 5 Møtedato: 12.12.2013, kl Sak 31/13 ENØK-analyse SAKSLISTE 32/13 Ekspedisjoner

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 2/11 Større utbedringer - reklamasjoner mot Helsebygg Midt-Norge MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt 10 Møtedato: 22.02.2011, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 1/11 ROS analyse av brudd i skallsikringen

Detaljer