STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING"

Transkript

1 Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

2 NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt Fra Kopi Ole Damman Helge Martens NOTAT ANGÅENDE ENERGIFORSYNING. Utbyggingen av blokkene ved Mjøndalen Stadion er planlagt forsynt med fjernvarme for leveranse av energi til oppvarming og til varmtvann. For vurderinger av forventet energi og effektbehov er det lagt til grunn rammekrav for boligblokk i TEK10 på 115 kwh/m 2. Med dette som grunnlag, er følgende energi og effektbehov oversendt EB Nett AS og TreBio AS: Skisse av byggene 2/6

3 Utbyggingstrinn 1 (planlagt byggestart sommer 2013) A ,5 C ,7 Sum trinn ,2 A C Sum trinn Utbyggingstrinn 2 (planlagt byggestart vår 2014) D ,2 D Utbyggingstrinn 3 (planlagt byggestart høst 2014) A ,5 A Utbyggingstrinn 4 (planlagt byggestart sommer 2015) B ,5 3/6

4 B Utbyggingstrinn 5 (planlagt byggestart sommer 2016) B ,5 E ,7 Sum trinn ,2 B E Sum trinn Totalt for alle utbyggingstrinn: ,6 Med en forventet samtidighetsfaktor på 20% antas en samlet effekt på 674,1 kw Alternativ utbygging med kontor istedenfor boligformål: Ved endring fra bolig til kontorformål antas det at energi og effekt til oppvarming og varmtvann til kontorformål vil ligge på omtrent samme nivå som for boligformål. TEK10 setter i utgangspunktet et rammekrav til 150 kwh/m 2 for kontorbygg. For det elektriske forbruket, vil endring av formål utgjøre en vesentlig forskjell. Økningen av energi og effektforbruk vil oppstå som følge av krav til kjøling, ventilasjon, belysning og IKT. Det kan erfaringsmessig utgjøre i sum W/m 2. For en utbygging på m 2 kan dermed forbruk på elektro bli slik: /6

5 Følgende svar har kommet fra netteierene: TreBio AS Vi bekrefter at vi har kapasitet til å levere fjernvarme til Stadionkvartalet. For å få fram rørtraseen dit er vi avhengig av gravearbeider i Skolegata som Nedre Eiker kommune har regien på, dette planlegges utført neste sommer. Etterskrift leveringssikkerhet fjernvarme: I likhet med alle andre varmesystemer vil også fjernvarmepumpene stoppe ved strømbrudd. Siden sentralen ligger rett ved en stor nettstasjon er leveringssikkerheten på strøm svært høy, strømbrudd vil være sjelden og svært kortvarige. NVEs krav til nettstabilitet gir ikke anledning til mer enn maksimum 8 timer avbrudd pr år (altså minimum 99,9 % leveringssikkerhet). Ut fra dette har vi i første omgang vurdert backupløsninger som unødvendig. Hvis det motsatte viser seg å være tilfelle vil vi legge til rette for bruk av aggregat for sirkulasjon av fjernvarmevannet. Fjernvarmenettet i Mjøndalen er seksjonert slik at eventuelle lekkasjer av vann kan isoleres. Etterskrift Rambøll: For å opprettholde sirkulasjon av fjernvarme inne i byggene, må eventuelt sirkulasjonspumper inne i byggene være koblet slik at de enkelt kan kobles på et lokalt aggregat. EB Nett AS Med et effektbehov på 552kW kan forsyningen hentes fra NST349 Skolegata 13. Ved etablering av denne nettstasjonen ble det satt inn en 1000kVA transformator for å kunne forsyne stadionkvartalet. Isachsen Entreprenør har forskuttert kostnadene for denne ekstra effekten. Anleggsbidraget for tilknytning av stadionkvartalet blir andel av de totale kostnadene for etableringen av nettstasjon NST349 inklusiv transformator, samt lavspentkabler til blokkene. Samtlige gravekostnader må dekkes av utbygger. Jordvollen som ligger nord og vest for nettstasjonen beskytter nettstasjonen mot flom. Fjernes denne må det etableres flomvern for nettstasjonen tilsvarende jordvollen eller bedre. Det ligger 3stk. høyspentkabler over eiendommen som skal bebygges. Eventuell flytting av disse kablene må bekostes av utbygger. Det er utført noen målinger av magnetfelt ved Mjøndalen koblingsstasjon. Resultatet fra målingene viser at det ikke er så høye verdier at dette vil ha betydning for de planlagte byggene. Det må sørges for at branntekniske krav blir oppfylt i forhold til de to nettstasjonene i området og i forhold til Mjøndalen koblingsstasjon. Kostnader knyttet til dette må dekkes av utbygger. Det må etableres en prosjektavtale mellom EB Nett og utbygger. Ved behov stiller EB Nett på et møte for å få avklart forhold knyttet til utbyggingen av stadionkvartalet i Mjøndalen. Etterskrift ang forsyning kontorformål: En økning til 750 kw vil medføre at transformator i NST349 må skiftes ut. Utbygger må forvente at kostnadene med utskifting av transformator må dekkes inn med anleggsbidrag. 5/6

6 Ekstra utbyggingstrinn (X) som bolig: X ,5 X Det ekstra utbyggingstrinnet vil trolig medføre at transformatoren i NST349 må skiftes ut. Ekstra utbyggingstrinn (X) som kontor: Ved endring fra bolig til kontorformål antas det at energi og effekt til oppvarming og varmtvann til kontorformål vil ligge på omtrent samme nivå som for boligformål. TEK10 setter i utgangspunktet et rammekrav til 150 kwh/m 2 for kontorbygg. For det elektriske forbruket, vil endring av formål utgjøre en vesentlig forskjell. Økningen av energi og effektforbruk vil oppstå som følge av krav til kjøling, ventilasjon, belysning og IKT. Det kan erfaringsmessig utgjøre i sum W/m 2. For en ekstra utbygging på ca m 2 kan dermed det økte forbruket på elektro bli slik: Vurderinger av energiklasser Utbygger har gjort vurderinger av krav for å oppnå energikarakter «A». Dette er gjort med andre vurderinger enn energimengdene i oppsettet ovenfor, som er basert på rammekravene i TEK10. Ved en utbygging med bygninger som følger passivhuskriteriene, vil bygningene få energikarakter «B», med beregnet energibehov på 77,6 kwh/m 2 pr år. Grensen for energikarakter er på 63 kwh/m 2 pr år. Av beregningene utført av Multiconsult fremgår det at 50,9 kwh/m 2 pr år er relatert til leveranse av varme og varmt vann. Foreløpige vurderinger er at det ikke er mulig å oppnå reduksjonen slik regelverket er i dag, med leveranse av varme og varmtvann fra ekstern energileverandør. Energien må produseres «innenfor» bygningene f. eks. med varmepumpe, slik at energimengden som må tilføres kommer under 63 kwh/m 2 pr år. Det pågår en diskusjon mellom NVE, OED og fjernvarmebransjen om beregningsmåtens uheldige utslag. Blant annet vil pr. i dag et internt, biobrenselfyrt fjernvarmeanlegg i byggene fjerne energimengde fra regnestykket, selv om byggets energiforbruk er det samme. Utbyggingsområdet er innenfor området med tilknytningsplikt for fjernvarme, slik at det er tilknytningsplikt for både varme og varmtvann for det nye byggene på området Mjøndalen Stadion. Utbygger er opptatt av at tilknytningsplikt til fjernvarme ikke bør være til hinder for en mulig oppnåelse av energikarakter «A». 6/6

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema energi og energibruk Tromsø 10.10.2008, rev 10.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR OPPEGÅRD KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SKIPTVET KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet Rapport 2006-002 Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet ECON-rapport nr. 2006-002, Prosjekt nr. 46700 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-839-4 ÅJE/PJS/mbh, BTE, 16. februar 2006 Offentlig Tariffering

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR SPYDEBERG KOMMUNE FORORD Denne rapporten presenterer den lokale energiutredningen for. Utarbeidelse og offentliggjøring av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 FOR BÆRUM KOMMUNE FORORD Hafslund Nett legger her frem Lokal Energiutredning 2013 for. Det er gjort et betydelig arbeid for å gjøre rapporten mer lettleselig og oversiktlig.

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lokal energiutredning for Andøy Kommune

Lokal energiutredning for Andøy Kommune Lokal energiutredning for Andøy Kommune 2009 Forord Utredningen er utført i samarbeid med Ballangen Energi AS, Evenes Kraftforsyning AS og Trollfjord Kraft AS. Andøy Energi AS har valgt å ikke vektlegge

Detaljer

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE

ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE OKTOBER 2014 ENERGIUTREDNING DETALJREGULERINGSPLAN TROLLDALEN I GRIMSTAD KOMMUNE (PLAN ID 217) Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 6 4613 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN

SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN Beregnet til Ski kommune Dokument type Rapport Dato September, 2014 SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN SKI SENTRUM, VEST OG ØST ENERGIPLAN Revisjon 01OCQ Dato 2014-05-13 Utført av Anne Marit Melbye (AMMOSL)

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer