,. j^ ib. 1 ^^HE Lokalitetesklassifisering ^^^^H ^ ^ ^ H K ^ Uføro ^^^^B* ^ Kobbe v i <: og Furuho men Oppdrett AS f p MarineAquaculture AS Telefon: Org.no mva SIgvat" name="description"> ,. j^ ib. 1 ^^HE Lokalitetesklassifisering ^^^^H ^ ^ ^ H K ^ Uføro ^^^^B* ^ Kobbe v i <: og Furuho men Oppdrett AS f p MarineAquaculture AS Telefon: Org.no mva SIgvat">

ib. 1 ^^HE Lokalitetesklassifisering ^ Kobbe v i <: og Furuho men Oppdrett AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ib. 1 ^^HE Lokalitetesklassifisering ^ Kobbe v i <: og Furuho men Oppdrett AS"

Transkript

1 \/ed\e(^<^ ' 5" 1l>,. j^ ib. 1 ^^HE Lokalitetesklassifisering ^^^^H ^ ^ ^ H K ^ Uføro ^^^^B* ^ Kobbe v i <: og Furuho men Oppdrett AS f p MarineAquaculture AS Telefon: Org.no mva SIgvat Skaldsveg 12 Telefaks: Haugesund Mobil: evsh(aonline.no

2 INNHOLD Innledning 3 Sammendrag klassifisering 4 Lokalitetsklasser og lokalitetskategorier 5 Strømklasse 6 Bølgeklasse 7 Sjøkart M = 1:

3 Innledning Lokaliteter som brukes til oppdrett, skal klassifiseres i henhold til eksponeringsgrad. Hensikten med lokalitetsklassifisering er å redusere risikoen for rømming av fisk som følge av teknisk svikt og feilbruk av anlegg. Hovedkomponenter og totalanlegg som brukes på lokaliteten skal være klassifisert til å tåle maksimalverdiene for eksponeringsparametrene i henhold til den klassen lokaliteten er plassert i. På vegne av Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS har vi gjennomført klassifisering av lokaliteten Uføro. Lokaliteten ligger på østsiden av Stord mot Langenuen (se vedlagt kart). Klassifiseringen av lokaliteten er gjort ved hjelp av strømmålinger utført i henhold fil NS og vinddata hentet fra NS Klassifiseringen er gjennomført i henhold til NS wr / -

4 SAMMENDRAG KLASSIFISERING Klassifiseringen av lokaliteten Uføro viser at denne har følgende lokalitetsklasse for signifikant bølgehøyde og strømhastighet i henhold til Tabell 1 Strømklasse Måledyp Max strøm 10-års strøm Hovedstrøms Klasse retning 5m 0,258 m/s 0,427 m/s NV b 15m 0,225 m/s 0,371 m/s NV b Bølgeklasse Lengste Vindretning 50-års Hs Tp Klasse strøklender vind m S 2500m SØ 26 m/s 0,998 2,872 B Lokalitetsklasse B b Dette gir at lokaliteten har moderat eksponering for bølger og moderat eksponering for strøm. Utfi-aTabell 2 ikr Uføro Lokalitetskategori 2. I den videre rapporten vises sammenhengen mellom lokalitetsklasser og lokalitetskategorier, tallmateriale og formler som ligger til grunn for beregningene.

5 Lokalitetsklasser og lokalitetskategorier Lokalitetsklasser er klassifikasjon av lokalitet på bakgrunn av signifikant bølgehøyde og strømhasfighet. Alle lokaliteter skal klassifiseres i henhold fil klassene i tabell 1 - Lokalitetsklasser. Flytekrager som skal brukes skal være klassifisert i henhold til denne tabellen. Hs angir signifikant bølgehøyde tilsvarende 50 års returperiode, mens Ve angir 10 minutters middelverdi av strømhastighet tilsvarende 10 års returperiode. Tabell 1 Lokalitetsklasser Klassifikasjon av lokalitet på i bakgrunn av signifikant bølgehøyde og strømhastighet Strømhastighiet Signifikant bølgehøyde, Hs m a b Ve m/s c d e 0,3 0,5 1,0 1,5 >1,5 A 0,5 Aa Ab Ac Ad Ae B 1,0 Ba Bb Be Bd Be C 2,0 Ca Cb Cc Cd Ce D 3,0 Da Db DC Dd De E >3,0 Ea Eb Ec Ed Ee Notposer godkjennes i henhold til lokalitetskategorier. Tabell 2 viser sammenhengen mellom lokalitetsklasser og lokalitetskategorier. Alle notposer skal klassifiseres i henhold til tabell 2. Tabell 2 inngår i grunnlaget for fastsettelse av dimensjonsklasse for notposer. Tabell 2 Sammenheng mellom lokalitetskategori og lokalitetsklasse (tabell 1) Lokalitetskategori Lokalitetsklasse i henhold til tabell 1 Aa Ab 1 Ba Ac Ad Ae 2 Bb Bo Bd Ca Be 3 Cb Cc Cd Ce Da 4 Db De Dd De Ea Eb Ec Ed Ee

6 Fastsettelse av strømhastighet på lokaliteten Strømmålingene ble gjermomført i forbindelse med lokalitetssøknaden. Måling av strømhastighet innebærer registrering av både fart og retning i hele måleperioden. For å estimere forventet ekstremverdi med returperiode på 10 år skal den høyeste strømhastigheten i måleperioden multipliseres med en faktor på 1,65. Uføro hadde følgende maksimalverdier i måleperioden: Maksimalstrømmen på 5 m dyp på lokaliteten var 0,258 m/s. Dette gir en 10-årsstrøm på 0,258 m/s * 1,65 = 0,425 m/s Maksimalstrømmen på 15 m dyp på lokaliteten var 0,225m/s Dette gir in lo-årsstrøm på 0,225 m/s * 1,65 = 0,371 m/s Klassifisering av lokalitet på bakgrunn av middelstrøm Strømklasser Ve Betegnelse m/s a 0,0-0,3 Liten eksponering b 0,3-0,5 Moderat eksponering c 0,5-1,0 Stor eksponering d 1,0-1,5 Høy eksponering e >1,5 Svær eksponering 10-årsstrøm på 5 m dyp = 0,425 m/s gir strømklasse b moderat eksponering 10-årsstrøm på 15 m dyp = 0,371 m/s gir strømklasse b moderat eksponering

7 Fastsettelse av bølgeparametere Lokaliteten Uføro som ligger på østsiden av Stord i Langenuen er i det alt vesentlige utsatt for lokalgenererte bølger fra vind (V). Beregning av bølger ut fra vindhastighet og strøklengde I områder som primært er utsatt for vindgenererte bølger, skal man beregne bølgene med utgangspunkt i kjente data for vind, samt strøklengde målt opp fra sjøkart. Signifikant bølgehøyde bestemmes ut fra effektiv strøklengde og vindfart for 10 minutters middelvind. 50-årsbølgen skal bestemmes ut fra tilhørende verdi for lokalitetens 50-årsvind. Vindfarten på lokaliteten er bestemt i henhold til NS Referansevindhasfigheten defineres som gjennomsnittlig vindhastighet over 10 minutter, 10 m over havet med en returperiode på 50 år. Fra NS Tabell Al finner vi en referansehastighet i terrengkategori II på 26 m/s for Stord kommune. Dette gir en 50 årsvind tilsvarende Liten storm. Ut fra oppmålinger fra sjøkart finner vi største strøklengde fra anlegget til land. For Uføro finner vi lengste strøklengde fra anlegget og til land på 3 km i nordøst retning. Med retningsfaktorer etter NS Tabell A A2 far vi følgende vindhastigheter med tilhørende signifikant bølgehøyde Retning Vind m/s Strøklengde km Hs Tp ,4 2,5 0,87 2,75 22,5 23,4 2 0,78 2, ,6 3 0,58 2,47 67,5 15,6 2,5 0,53 2, ,8 2,5 0,75 2,62 112,5 20,8 2 0,68 2, ,89 2,66 157,5 26 2,5 0,99 2,87

8 Ved kjent vindfart U (m/s) og strøklengde F (m) beregnes Signifikant bølgehøyde Hs og tilhørende Pikperiode Tp etter følgende formel: Hs = 5,II2I0-4UaF^^ Tp = 6, (UaF)"^ Der Ua er justert vindfart og F er strøklengde i meter. Ut fra disse formlene finner vi at: Signifikant bølgehøyde Hs = 0,998 m. Pikperiode Tp = 2,872 S Bølgeklasser på lokalitet bestemt av signifikant bølgehøyde og bølgeperiode Bølgeklasser Hs Tp Betegnelse m S A 0,0-0,5 0,0-2,0 Liten eksponering B 0,5-1,0 1,6-3,2 Moderat eksponering C 1,0-2,0 2,5-5,1 Stor eksponering D 2,0-3,0 4,0-6,7 Høy eksponering E >3,0 5,3-18,0 Svær eksponering Hs er den største tredjedelen av bølgene i et bølgespekter. Fastsettelse av påvirkning fra snø og is (nedising og drivis) Lokaliteten er ikke utsatt for nedising eller drivis. Fastsettelse av tidevannsvariasjoner Lokalitetens tidevannsvariasjoner er beregnet ut fra tidevannstabeller fra Statens Kartverk. Tidevannsvariasjonene skal innbefatte ekstremverdier for lavvann og høyvann, innbefattet stormflo. Høyeste astronomiske tidevann (HAT) Middel spring høyvann (MHWS) Middel spring lavvann (MLWS) Referansenivå for dybder i sjøkart 137 cm 114 cm 22 cm 0 cm

9 >Norflslote.n Forneasoatfi 393

NORSK STANDARD NS 9415

NORSK STANDARD NS 9415 NORSK STANDARD NS 9415 1. utgave august 2003 ICS 65.150; 67.260 Søkeord: fiskeoppdrett, oppdrettsanlegg, tekniske krav, utførelse, drift Descriptors: fish farming, fish farms, technical specification,

Detaljer

RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU

RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Forprosjekt Dato 28.03.2014 RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU FORPROSJEKT 2 (24) RUTER # HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand

Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Vindberegninger for Silokaia, Kristiansand Beskrivelse av vindklima og vindkomfort ved hjelp av 3-D vindberegninger. September 2014 Vind Turbulens Forord På oppdrag for Kanalbyen Eiendom AS er det utført

Detaljer

met.info no. 14/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Nina 10. januar 2015

met.info no. 14/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Nina 10. januar 2015 met.info no. 14/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 02.02.2015 Ekstremværrapport Hendelse: Nina 10. januar 2015 Sammendrag Lørdag den 10. januar 2015 kom et kraftig lavtrykk inn på Vestlandet. Dette

Detaljer

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk

NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre. Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk NYTEK gir nye muligheter - status, erfaringer og veien videre Aina Valland, fagsjef miljø, FHL havbruk Disposisjon Hva er NYTEK Hvilke krav stilles Status og erfaringer Veien videre - utfordringer NYTEK

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18

Ida Almvik, Kystverket Laila Melheim, Kystverket Eivind Edvardsen, Kystverket Geir Solberg, Kystverket Aud Helland, Rambøll DATO 2013 10 18 SINTEF Materialer og kjemi Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Sammenlikning mellom målt og modellert strøm ved Svaleskjær Sentralbord: Telefaks: 73597043 Foretaksregister: SAKSBEHANDLER

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse

Kystsoneplan. for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING. med risiko- og sårbarhetsanalyse Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026 KONSEKVENSVURDERING med risiko- og sårbarhetsanalyse Offentlig ettersyn og høring: Planen er på høring fram til 12.05.2014 Høringsutkastet ble

Detaljer

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt

Rapport. Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter. Forprosjekt - Åpen Rapport Erfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter Forprosjekt Forfatter(e) Merete G.Sandberg, Andreas Myskja Lien og Leif Magne Sunde, SINTEF Fiskeri og havbruk

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ

Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ no. Kunnskap om vind, bølger, temperatur, isutbredelse, siktforhold mv. - Barentshavet SØ Bistand til OEDs åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i nord Knut A. Iden, Magnar Reistad,

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2011 1. INNLEDNING... 3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus

Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 288 Effekter på lokalt vindklima ved bygging av høyhus Report number: Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter.

Detaljer

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner RAPPORT Haugstenåsen UTKAST III Kunde: Fredrikstad kommune Sammendrag: Det er vurdert nødvendige ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner for å legge til rette for boligbygging på Haugstenåsen.

Detaljer

Testing av stor merd under ekstreme forhold

Testing av stor merd under ekstreme forhold Testing av stor merd under ekstreme forhold Forfattere Finn Victor Willumsen (ACE AquaCulture Engineering); Alf Jostein Skjærvik (SalMar ASA); Anders Sæther (Marine Harvest); Ivar Nygaard (MARINTEK) Innledning

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Klima og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge

Klima og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Åpen Rapport Klimaogsårbarhetsanalyse forbygningerinorge Snølastogvåtvinternedbør Forfatter(e) ToreKvande(SINTEF) HelgaThereseTilleyTajetogHansOlavHygen(MeteorologiskInstitutt) SINTEFByggforsk AdminKunnskapsformidling

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten.

B-Undersøkelse. «0-prøve» Tilstand 1. Rapportdato 11.12.14. Dato for feltarbeid 25.11.14. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda bjorn@havbrukstjenesten. B-Undersøkelse Lokalitet Tilstand 1 Sandøya «0-prøve» Rapportdato 11.12.14 Dato for feltarbeid 25.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Aquagen Steigen AS Bjørn Erik Bye Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

Detaljer

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD En vesentlig forutsetning for de strategiske konsekensutredningene har vært at de områdene som åpnes for vindkraft skal være teknisk-økonomisk attraktive og at en utbygging i

Detaljer

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund

RAPPORT Luktrisikovurdering Franzefoss - Kristiansund Kunde: Franzefoss Gjenvinning AS Att: Astrid Drake Postboks 53 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 404 84 100 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien 174 Besøksadr. Glomfjord:

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer