Kurs: Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs: Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien"

Transkript

1 Kurs: Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien Aud Nistov Fagsjef HMS Oljeindustriens Landsforening Os, 2. mai 2011

2 Innhald 1. Olje- og gasshistorien 2. Landanlegg 3. Særtrekk ved industrien 4. Oljeindustriens Landsforening OLF 5. OLF retningslinjer 6. Bransjeprosjekt 7. RNNP 8. Oppsummering

3 1. Olje- og gasshistoria Frå silurtida til tertiærtida Biskop Pontoppidan 1859 Grunnlaget 1958 Lita tru på norsk sokkel 1962 Friarferd

4 4 1. «Ocean Traveler»

5 1. Olje- og gasshistoria 1969 Vi fann, vi fann 1971 Den første olja 1971 Staten tar grep - OD 1973 Oljekrisa 1974 Statfjord

6 1. Bravo-utblåsinga 22. April 1977 kom den første ukontrollerte utblåsinga på norsk sokkel. 6

7 1. Alexander Kielland katastrofen 27.Mars 1980 kl. 18:30 kantra «Alexander Kielland» og 123 menneske omkom. 7

8 1. Olje- og gasshistoria 1980 Oljeboring i nord 1984 Snøhvit 1986 Gass Sleipner Øst og Troll 1997 Ormen Lange

9 9 1. Fersk industri på museum

10 1. Olje- og gasshistoria 2004 Styresmakter blir splitta 2005 Ei historie tar slutt 2011 Framleis livskraftig! Noreg feirer 40 år som produsent av olje og gass. Næringa er landets viktigaste og sysselsetter direkte og indirekte menneske over heile landet.

11 1. Ressursene per region Nordsjøen 3000 Norskehavet Millioner Sm 3 o.e Barentshavet Uoppdaget Betingede ressurser i funn Betingede ressurser i felt Reserver Produsert

12 12 1. Produksjonsutviklinga av olje på norsk sokkel

13 13 1. Skisse av tidslinja frå områda blir beslutta opna til det blir igangsett produksjon frå felt

14 2. Landanlegg 8 landanlegg i Noreg: Statoil (Kårstø, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Sture, Melkøya) ExxonMobil (Slagentangen) Shell (Nyhavna) Landanlegga omfattar raffineri, gassprosesseringsanlegg, metanolfabrikk og LNG-anlegg m.m. (d.v.s. både «kalde» og «varme» anlegg) 14

15 3. Særtrekk ved oljeindustrien Kvifor er det behov for å arrangere eit eige kurs i arbeidsmedisin for legar tilknytta petroleumsindustrien? 15 Industrien har ei rekkje særtrekk (lista er ikkje utfyllande): Regelverk (petroleumslovgjevinga, grensesnitt offshore / maritimt) Klimatiske høve Logistikk (heimstad, arbeidsreise, helikoptertransport) Krav for å jobbe offshore (helsekrav og sikkerhetsopplæring) Arbeidstid- og skiftordningar Innretningsfaste arbeidstakarar og «nomader» Avgrensa areal (konsentrert utbygging & eksponering, bu tett) Risiko-bilete Drift og revisjonsstansar / drift og anleggsfasar Beredskapsutfordringar (organisasjon, medisinsk evak., telemedisin) Særskilde operasjonar (boring & brønn, produkter) Tre-parts-samarbeidet Medie- og politikarmerksemd («hat / kjærleik») m.fl.

16 16 3. Særtrekk: Logistikk, krav, skift, populasjon

17 17 3. Særtrekk: Avgrensa areal - trangt

18 18 3. Særtrekk: Utbyggingsareal / Buareal

19 3. Særtrekk: Industri med storulykke-potensial Dødsulykker i Noreg pr. år i alle typer ulykker i Noreg, sjø, luft og land - frå SSB 400 i all landtransport frå SSB 40 arbeidsulykker på land frå Atil 20 arbeidsulykker i skipsfart, fangst og fiske - frå SSB 10 arbeidsulykker i jordbruk og skogbruk - frå Atil 5 arbeidsulykker i offentleg forvaltning frå SSB 2-4 arbeidsulykker i all petroleumsrelatert verksemd - frå SSB 0-1 arbeidsulykker offshore frå Ptil

20 3. Særtrekk: Risiko Bidrag frå aktivitetar Work accidents 30% Helicoptertransport 35% Major accidents (explosions, loss of integrity, collapse) 35% 20 Per Otto Selnes, 2 Nov 2010

21 3. Særtrekk: HC ved høgt trykk og temp. 21

22 22 3. Særtrekk: Storulykke-risiko

23 23 3. Særtrekk: Boring- og brønn-operasjonar

24 24 3. Særtrekk: Krevande arbeidsoperasjonar

25 25 3. Særtrekk: Beredskap, med.evak., telemed.

26 26 3. Særtrekk: Tre-parts-samarbeidet

27 4. Om OLF OLF - Oljeindustriens Landsforening er ein interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter knytta til utforskning og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. OLF er tilslutta NHO. OLF har hovedkontor på Forus og kontor i Oslo. OLFs administrasjon har 39 tilsette. OLFs adm. dir. Gro Brækken 27

28 4. OLF representerer 46 oljeselskap Oljeselskapa er enten innehavarar av eller deltakarar i utvinningstillatelsar for olje og gass på norsk sokkel 61 leverandørbedrifter Leverandørane omfattar brønnservicebedrifter, borebedrifter, undervanns-entreprenørar, forpleiningsbedrifter, forsyningsbasar og bedrifter innan inspeksjon, sikkerhets- og sikringstjenester og andre Til saman representerer OLFs medlemsbedrifter ca tilsette 28

29 4. OLF Medlemmer Oljeselskap Bayerngas Norge BG Norge Limited BP Norge Bridge Energy Centrica Energi Chevron Norge Concedo ConocoPhillips Norge Dana Petroleum Norway Det norske oljeselskap DONG E&P Norge Edison International Norway Eni Norge E.ON Ruhrgas Norge Esso Norge Faroe Petroleum Norge Front Exploration Gassco GDF SUEZ E&P Norge Hess Norge Idemitsu Petroleum Norge LOTOS Expl. and Production Norge Lundin Norway Marathon Petroleum Company Maersk Oil Norway Nexen Exploration Norge Norske AEDC Norske Shell North Energy Norwegian Energy Company OMV (Norge) Petoro Petro-Canada Norge PGNIG Norge Premier Oil Norge Repsol Exploration Norge Rocksource RWE Dea Norge Skeie Energy Spring Energy Norway Statoil Svenska Petroleum Exploration Talisman Energy Norge Total E&P Norge VNG Norge Wintershall Norge 29

30 4. OLF Medlemmer Leverandørbedrifter Bore- og brønnservice Aker Subsea Aker Well Service Baker Atlas Baker Hughes Drilling Fluids Baker Hughes INTEQ Baker Hughes Centrilift Baker Oil Tools Norway BJ Process & Pipeline Services BJ Services Franks International AS Geoservices Halliburton IOS Tubular Management Intertek West Lab KCA Deutag Drilling Norge M-I Swaco Norge M-I EPCON Prosafe Ramco Schlumberger Norge Smith International Norway VetcoGray Scandinavia Weatherford Norge Weatherford Laboratories WellDynamics Norge Welltec Norway Undervannsentrepenører Acergy Norway NUI Oceaneering Riise Underwater Engineering Scan Mudring Subsea 7 Norway Technip Norge Forpleiningsbedrifter ESS Support Services Sodexo Remote Sites Norway Forsyningsbaser ASCo Norge Helgelandsbase Coast Center Base Mongstadbase NorSea Polarbase Saga Fjordbase Vestbase Andre medlemsbedrifter AGR EmiTeam Benor AS Expro Norway Expro Group Norway Landmark Graphics Nosefo Tau Falck Nutec Petrotech ResQ Securitas SGS Norge TWMA Norge Teekay Shipping Norway AS 30

31 4. OLFs mandat OLF er ein bransjeorganisasjon som på tvers av næringa på vegne av medlemsbedriftene skal koordinere: HMS og driftsrelaterte spørsmål Spørsmål knytta til næringspolitikk Arbeidslivsspørsmål OLF skal arbeide for at næringa oppnår gode rammebetingelsar OLF skal bidra til at det blir utforma ein næringspolitikk som bransjen er tent med samt gje innspel til regelverk og standardar OLF skal stimulere til samarbeid omkring saker av felles interesse i bransjen

32 32 5. OLF retningslinjer

33 33 6. Bransjeprosjekt

34 6. Bransjeprosjekt: Kjemisk arbeidsmiljø Formål Prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien skal: gje eit heilheitleg bilete av den noverande og tidligare eksponeringssituasjonen, skildre og tette igjen kunnskapshol, og bidra til at næringa blir betre til å handtere risiko knytta til kjemikalier i arbeidsmiljøet i olje- og gassektoren. 34

35 6. Prosjekt Kjemisk: Samle kunnskap Rapportar 2010 Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (Universitetet i Bergen) Oppdatering av modeller for oljedamp- og oljetåkekonsentrasjon i arbeidsatmosfæren i shakerområdet på boreinstallasjoner, (Universitetet i Bergen) Oljetåkekalkulator (Universitetet i Bergen) Biomarkers of exposure (Institutet för kemisk analys Norden) Litteraturdatabase (STAMI) 35

36 6. Prosjekt Kjemisk: Spreie kunnskap Kurs (OHS, UiTø, UiB) Frukostmøte Kvar første fredag i månaden, aktuelle tema (Stavanger) Nett: + Workshop Dagens eksponering (revisjonsstans) Veiledningar (benzen, kvikksølv, epoxy) Kreftregisteret Julekalender Innlegg på konferansar/møte Offshoreleverandørenes HMS-konferanse Flyttbare innretninger (Bråtveit) L8-styremøte IOHA International Scientific Conference, Roma (to innlegg frå prosjektet, 15 relatert til kjemisk arbeidsmiljø i norsk petroleumsverksemd) Statoil HMS-teknologi Statoil - arbeidsmiljø Årskonferanse NYF (to innlegg) 36

37 6. Prosjekt Kjemisk: «First Fridays» Frukostmøte om kjemisk arbeidsmiljø 2010 Dato Tema Innleiar Deltakartal Yrkeseksponering for organofosfater Kasper Solbu, STAMI Oljedamp og -tåkeeksponering ved boring Kjersti Steinsvåg, Statoil / Magne Bråtveit, UiB ERES - Historisk eksponering for kjemikalier på Ekofisk Hans Thore Smedbold, OHS RNNP - risikoindikator kjemisk arbeidsmiljø Sigvart Zachariassen, Anne Mette Eide og Hilde Nilsen, Ptil Biomarkers of exposure Marianne Dalene og Gunnar Skarping, IFKAN Historisk eksponering Magne Bråtveit og Bjørg Eli Hollund, UiB Prøvetakingsmanual Berit Bakke og Syvert Thorud, STAMI Substitusjon Kasper Solbu og Helge Johnsen, STAMI / Kristin Gellein, Statoil Meta regression for benzene and leukemia Hans Kromhout, Utrecht Universiteit 33 Totalt 282 Gjennomsnitt 31 Første fredag i månaden, OLF, Stavanger Innlegga f.o.m mai er filma og ligg på YouTube 37

38 6. OLF-retningslinjer frå kjemikalieprosjektet Under arbeid Eksponeringsvurdering Epoxy Ferdigstilling Kvikksølv Benzen Tetthetstesting av åndedrettsvern Godkjenning Helseundersøking (Prøvetakingsmanual) 38

39 6. Prosjekt - Kjemisk Aktivitetar kjemikalieprosjektet First Friday 10. First Friday 24. Workshop D.R,E.A,M 7. First Friday 2. First Friday TBD Seminar eksponering April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2-4. Kurs arbeidsmedisin 6. First Friday 19. Workshop DWH 27. Seminar verneutstyr 1. Workshop benzen 2. First Friday 15. Seminar hud 4. First Friday 24. Avsluttingskonferanse 39

40 6. Prosjekt Støy: Bakgrunn Risiko knytta til støyrisiko er kjend Potensialet for støyreduserande tiltak er stort RNNP støyindikator: «flat kurve» - svak/langsom utvikling Erfaringar frå tilsyn: Avvik frå regelverket i fleire tilsyn Fleire stillingskategoriar overskrider støykrav Få tekniske tiltak kontra hørselvern/oppholdstidsregulering Få tiltak retta mot handheldt verktøy Oppsummering: Støy har prioritet hos Ptil i 2011 Ptil har utfordra næringa gjennom Sikkerhetsforum til å få etablert konkrete risikobaserte tiltak for å få ned støyrisiko OLF har på vegne av industrien tatt utfordringa og etablert eit bransjeprosjekt STØY 40

41 6. Prosjekt Støy: Utkast prosjektskisse Sponsorer OLF & NI (NR?) Styringsgruppe OLF, NI, NR, LO, Fellesforbundet, IndustriEnergi, SAFE, Lederne, DSO, Ptil(obs.), Atil (obs.) Prosjektleder Tema Områdestøy Egenprodusert støy Helikopter- støy Barriere- kontroll SubSea Vibrasjon Sårbarhetsfaktorer Aktiviteter på tvers av tema-områdene Beste praksis Arbeidsprosesser FoU Lavstøyende arbeidspraksis Benchmarking Analyser Kunnskapsspredning Utvikling / forbedring av standarder Helsekontroller 41

42 7. Risikonivå i Norsk Petroleumsverksemd - RNNP 42

43 43 7. RNNP

44 44 7. RNNP

45 45 7. RNNP

46 46 7. RNNP

47 47 7. RNNP

48 8. OLF Goals Health, Safety and the Working Environment Our ambition is to be world leader in the oil and gas industry for health, safety and the working environment, based on a zero accident philosophy OLF will work to progressively eliminate incidents with the following targets*: 1.1 Reduce the risk of major accidents by reducing: hydrocarbon leaks by 25% well incidents by 25% number of ships on a collision course 1.2 Reduce serious personnel injuries by 50% 1.3 Reduce dropped objects by 50% 1.4 Address health, safety and the working environment issues and identify best practices throughout the value chain 1.5 Improve risk management on working environment issues, e.g. chemical working environment 1.6 Maintain the positive trend for employee perceptions of health, safety and working environment conditions 1.7 Identify and implement a set of leading key performance indicators in support of continuous improvement * Specific targets 2011 are set against 2008 performance 48

49 49

50 8. Oppsummering Oljeindustrien er ein relativ «fersk» industri med ei interessant historie Oljeindustrien har ei rekkje særtrekk - storulykkesrisiko - arbeidsmiljøutfordringar som er eksklusive for denne industrien OLF arbeider for industrien OLFs retningslinjer skildrar beste praksis i bransjen / felles bransjemetodikk OLFs prioriterte områder for 2011 er: - Storulykkesrisiko (brønnhendelsar, HC-lekkasjar, skip på kollisjonskurs) - Arbeidsmiljøprosjekt (kjemisk arbeidsmiljø og støy) - Fallande gjenstandar / kran- og løfteoperasjonar 50

51 51 Takk for merksemda!

OLF Oljeindustriens Landsforening. NFLBs Vinterkonferanse 9. februar 2007 Jan Krokeide Fagsjef boring/hms & drift

OLF Oljeindustriens Landsforening. NFLBs Vinterkonferanse 9. februar 2007 Jan Krokeide Fagsjef boring/hms & drift NFLBs Vinterkonferanse 9. februar 2007 Jan Krokeide Fagsjef boring/hms & drift Om OLF OLF, Oljeindustriens Landsforening, er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter

Detaljer

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr.

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 II Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri

Detaljer

08/01064-102 20.6.2011

08/01064-102 20.6.2011 DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT I henhold tll vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 08/01064-102 20.6.2011 Oversendelse av rapporteringsskjemaer i henhold til forskrift om rapportering og

Detaljer

FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 28 FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 28 Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, NO-33 Oslo Telefon +47 22 24 9 9

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB)

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Rapport Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig

Detaljer

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet Årsrapport 2012 Millom bakkar og berg ut med havet INNHOLD Årsrapport 4 Styrets årsberetning 48 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Årsregnskap med noter 68 Erklæring fra styret

Detaljer

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder

Forord. IRIS står naturligvis ansvarlig for rapportens endelige form og innhold. Stavanger 25. februar 2013. Atle Blomgren Prosjektleder Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger AS er sertifisert etter et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001:2004

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp

hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp Norsk sokkel 2009 Rev. 1 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Desember 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh eugue

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass

Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass Stiftet 27. februar 1990 ÅRSBERETNING 2014 1. STYRET/ ADMINISTRASJON Styret På foreningens årsmøte den 28. april 2014 ble nytt styre valgt

Detaljer

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 Forord Til Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008

Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008 Norsk sokkel Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008 Agenda Leteåret 2007, inkl. viktige utviklingstrekk i letepolitikken Utsikter fremover produksjon, investeringer,

Detaljer

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 UNIVERSITETET I BERGEN Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen / UNIFOB ISBN 82-91232-52-0 ISSN 0806-9662

Detaljer

DET EVENTYRLIGE ÅRET. www.detnor.no. Årsrapport 2011. www.detnor.no

DET EVENTYRLIGE ÅRET. www.detnor.no. Årsrapport 2011. www.detnor.no DET EVENTYRLIGE ÅRET Årsrapport 2011 Side 1 www.detnor.no www.detnor.no Side 2 FEM ÅR MED DET NORSKE 600 RESSURSUTVIKLING NØKKELTALL 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Millioner fat oljeekvivalenter 500

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE 4 Frå prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Her blir mellom anna gassen frå Trollfeltet prosessert (Foto: Øyvind Sætre/Gassco) FAKTA 214 33 For å

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET OFFSHORE SAFETY 6TIPS TIL Brannsikring Investér i optimaliserte og nye systemer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Slik fjerner du utrangert og gammelt utstyr OFFSHORE Nr. 3 / Sept. 09 SAFETY TRYGGERE

Detaljer

Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF

Sikkerhetsforum. 21. 22. september 2011. Knut Thorvaldsen OLF Sikkerhetsforum 21. 22. september 2011 Knut Thorvaldsen OLF Innhold 1. System for å sikre kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæring 2. OLFs oppfølging av hydrokarbonlekkasjer 3. OLFs oppfølging av

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

Presenterer. Utvid Din Horisont

Presenterer. Utvid Din Horisont Cover.indd 1 8/24/11 3:38 PM Presenterer Utvid Din Horisont Karrieredagen 2011 1 Karrieredagen Karrieredagansvarlig: Merethe Greva Styreleder: Bernt Tore Meling Karrieredagkatalogen 2 Velkommen til Karrieredagen

Detaljer

Norsk Offshoredag 2011, tirsdag 31. mai 2011 Status og utfordringer for olje- og gass industrien

Norsk Offshoredag 2011, tirsdag 31. mai 2011 Status og utfordringer for olje- og gass industrien Norsk Offshoredag 2011, tirsdag 31. mai 2011 Status og utfordringer for olje- og gass industrien 1. KonKraft (historikk, mandat og aktuelt) Hans Petter Rebo, leder av sekretariatet 2. Norsk olje- og gass-produksjon

Detaljer

Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten. Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2

Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten. Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2 Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten Stort program Petroleumsforskning PETROMAKS 2 DEL XX / seksjonstittel Om programmet PETROMAKS 2 Temaområde 5 Helse,

Detaljer

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass

subsea, undervannsinstallasjoner, EAB Engineering, TotAL, Subsea EastNet, offshore, olje og gass ØF-notat 04/2012 Situasjon og muligheter for innlandsregionens næringsliv: leveranser til markedet for undervannsinstallasjoner i olje- og gassmarkedet og betydningen av kontraktsstrategier og nettverksbygging.

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer