Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil"

Transkript

1 Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ola Kolnes, Tilsynskoordinator Ptil

2 Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Ptils erfaringer fra tilsyn med små operatører og lisenshavere

3 Overordnet om Ptils oppfølging Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet

4 PETROLEUMSTILSYNET Statlig tilsynsetat etablert 2004 (skilt ut fra OD) Tilsyn Fag Ca 160 ansatte Lokalisert i Stavanger informasjons- og rådgivningsvirksomhet Underlagt AD Hovedledelse (6+presse) utvikle regelverket og føre tilsyn med aktørenes etterlevelse Drift og utvikling en moderne og fleksibel tilsyns- og koordineringsetat Juss og rammesetting bidra til erfaringsdeling samarbeid med andre HMS-myndigheter nasjonalt og internasjonalt 4

5 fag Petroleumstilsynet er inndelt i fagområder med egne ledere for hvert område. Faglederne har ansvar for personell og kompetanseutvikling. 1. Boring og brønnteknologi Fagleder: Monica Ovesen 2. Prosessintegritet Fagleder: Torleif Husebø 3. Konstruksjonssikkerhet Fagleder: Ole Jacob Næss 4. Logistikk og beredskap Fagleder: Svein Anders Eriksson 5. Arbeidsmiljø Fagleder: Sigve Knudsen 6. HMS-styring Fagleder: Ingrid Årstad 7. Samfunnskontakt Personalleder: Inger Anda Fag

6 Rammesetting og juss Rammesetting har et samlet ansvar for regelverk og avtaler. Dette omfatter strategier for utforming og utarbeidelse og prinsipper knyttet til håndheving mv. Rammesetting er for øvrig organisert i tre områder med særlig ansvar for: 1. Oppfølging av rammebetingelser, herunder EU/EØS, standardisering og praktisering av EU-/EØS-regelverk, prinsipielle fortolkninger. 2. Utvikle og vedlikeholde samarbeids- og koordineringsavtaler nasjonalt og internasjonalt. Rammesetting 3. Spesielle prosjekter herunder bistand til departementet ifm meldingsarbeid og utredninger. 6

7 Tilsyn Tilsynslagene har ansvar for å ivareta definerte aktørsammensetninger. Ptil har to tilsynsdirektører som har delt ansvar for tilsynslagene. Hvert lag har en kontaktperson som er kontaktpunkt for sine definerte aktører og en tilsynskoordinator som har produktansvar og formell vedtaksmyndighet Tilsyn T-1: Statoil (sokkelvirksomhet) T-2: Shell, ExxonMobil, Eni, GDF Suez T-3: BP, ConocoPhillips, Talisman, Marathon, Total, Dong, operatørselskaper som er i letefasen, øvrige rettighetshavere T-L: Statoil (landanlegg), Esso (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova T-F: Flyttbare innretninger og boreentreprenører T-E: Øvrige entreprenører, Petoro

8 Den norske modellen HMS regelverket uttrykt som målrettede krav - ansvarliggjør aktørene Tilsyn med at aktørene på en styrt og systematisk måte påser at regelverket blir etterlevd - gjennomført som revisjoner på styrings-/ledelsesnivå Ptils tilsyn kommer i tillegg til næringens egen oppfølging. Parts- og trepartssamarbeid

9 Utvikling i tilsynsstrategi Fra Detaljstyring: Til Rammestyring: Spesifikke krav Inspeksjoner Detaljpålegg Funksjonskrav Systemorientering Løsningsrettede virkemidler Motpartkultur Samarbeidskultur Ansvarliggjøring

10 Tilsyn i vid forstand Informasjonsinnsamling HMS ytelse Likel. brev, studier Trepartsarenaer RNNP Møter Fagmøter Kompetanseaktiviteter Seminarer Kurs Aktørvurdering Oppfølgingsaktiviteter Behandling av søknader Lisensoppfølging Revisjoner Gransking/ hendelser

11 eksempler på hva som inngår i HMS Tekniske forhold; anlegg og systemer må designes, driftes og vedlikeholdes slik at de gjør den jobben de er satt til gjennom hele levetiden: - Prosessanlegg og -sikringssystemer - Brønner - Bærende konstruksjoner - Rørledninger - Beredskapsutstyr Arbeidsmiljø; personellet skal ikke skades eller bli syke av jobben sin - Eksponering (støy, kjemikalier...) - Ergonomiske forhold - Restitusjon og hvile

12 eksempler på hva som inngår i HMS Organisering og styring - Etablering av egne mål og krav ( konkretisering av regelverkskrav) - Gjennomføre og bruke analyser (kvantitative og kvalitative) av risiko - Styrende dokumenter og prosedyrer som er gode og hensiktsmessige - Kompetanse og kapasitet som dekker behovet - Rapportering og læring av uønskede hendelser - Egen oppfølging og arbeid for forbedring Ytre miljø - Anlegg og aktiviteter skal være slik at de reduserer sannsynlighet for akutte utslipp til miljøet.

13 Informasjonsinnhenting gjennom Lisensoppfølging RNNP Databearbeiding Hendelser i Norge og utlandet Prosjekter i egen og andres regi Innspill gjennom sikkerhetsforum 13

14 Eksempel på informasjon som danner basis for aktørbilde Kontaktmøter Tidligere revisjoner eller granskinger Aktørbilde Unntakssøknader Prosjekter eks. RNNP Lisensoppfølging Hendelser Søknader om samtykke 14

15 Ptils oppfølging av små operatører og lisenshavere Prekvalifisering av rettighetshavere og operatører - Vurdering av HMS-kompetanse, kapasitet og HMS-styring for alle selskaper som vil inn på norsk sokkel Tilsyn med førstegangsborere - Utvidet samtykkebehandling tilsyn hos operatør ifm første søknad Saksbehandling av søknader om leteboring Tilsyn med rettighetshavere i lisens

16 Ptils erfaringer fra tilsyn med mindre operatører og lisenshavere Hva ser Ptil som selskapenes utfordringer? Hva har selskapene blitt bedre på?

17 Utfordringer Kapasitet, kompetanse og kontinuitet Utfordrende overgang fra deltaker til operasjonelt ansvarlig Tilstrekkelig HMS stab? Bruk av konsulenter - blir de styrt eller slukt med hud og hår? Lav leteaktivitet - utfordringer med å holde på kompetanse og bygge HMS-kultur? Konsortium-modellen - arena for kunnskapsdeling eller sovepute? HMS-styring Utfordringer med forankring og bruk av HMS system i eget hus Aktiv oppfølging av underleverandører ifm boreaktivitet Bruk av verifikasjoner og analyser - påseansvar Bruk av eget styringssystem

18 Forbedringer Gjennom våre tilsynsaktiviteter i 2011 sitter vi igjen med et generelt inntrykk av: - Selskapene har drevet aktiv erfaringsdeling gjennom SOL-nettverk og konsortier - Flere eksempler på: - Robuste organisasjoner mtp kapasitet og kompetanse - Aktiv styring av konsulenter - Nye metoder for risiko vurdering (risikoregister) - Demonstrasjon av robuste styringssystemer og aktiv bruk av dem - Tilstrekkelig oppfølging av underleverandører

19 hva publiseres? Alle revisjonsrapporter Alle granskingsrapporter Pålegg Alle samtykker og SUTer Relevante hendelser og sikkerhetsmeldinger Likelydende brev til næringen Redaksjonelle artikler om relevante tema og hendelser

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2011, som oppsummerer hva vi har vært særlig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 Forord Til Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Detaljer

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter revisjon med risikoutsatte grupper på Mongstad 001902017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET

TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Rapport avgitt av ekspertgruppe til Arbeidsdepartementet 27.8.2013 ifølge mandat av 31.10.2012 Forord Til Arbeidsdepartementet Arbeidsdepartementet

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Operatørselskapers kontroll av offshore forsyningsnæringen

Operatørselskapers kontroll av offshore forsyningsnæringen Operatørselskapers kontroll av offshore forsyningsnæringen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Universitetet i Stavanger/Universitetet i Tromsø Våren 2011

Detaljer

hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp

hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp hovedrapport - utviklingstrekk 2009 - norsk sokkel r i s i k o n i v å i n o r s k petroleumsvirksomhet rnnp Norsk sokkel 2009 Rev. 1 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Risikonivå i petroleumsvirksomheten

Detaljer

Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser

Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser Prosjektrapport om læring og oppfølging av hendelser Semsudin Leto, tilsynskoordinator Ptil 08.11.2010 1 Vi skal snakke om Bakgrunn og hensikt Fremgangsmåte og begrensninger Resultater (utdrag) - Oppsummering

Detaljer

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel

risikonivå utviklingstrekk 2008 norsk sokkel 2 FORORD Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen, men er også av allmenn interesse. Det var derfor naturlig og viktig for oss å etablere en struktur

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07.

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper 027153020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2011 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

Hva koster det å kutte? Verdifulle valg

Hva koster det å kutte? Verdifulle valg nr1 2014 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET Hva koster det å kutte? Verdifulle valg Veien mot nord DIALOG INNHOLD Null aksept for svekka sikkerheit 6 Statsråden: Helt sikker 12 Verdifull vurdering

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Prosjekt TPT metodikk og regelverk. Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk

Prosjekt TPT metodikk og regelverk. Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk Prosjekt TPT metodikk og regelverk Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandatet for evalueringen... 3 1.3 Overordnende føringer...

Detaljer

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien Motivene for å bruke innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er først og fremst knyttet til produksjonstopper og et midlertidig arbeidskraftbehov, og omfanget er til tider svært stort. Denne

Detaljer