Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk sokkel. Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008"

Transkript

1 Norsk sokkel Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008

2 Agenda Leteåret 2007, inkl. viktige utviklingstrekk i letepolitikken Utsikter fremover produksjon, investeringer, boring, viktige brønner Konsesjonsrundene 20. runde TFO 2007 TFO 2008 Forvaltningsplaner HFB; oppfølging seismikk HFNH

3 33 brønner avsluttet 20 undersøkelsesbrønner 12 nye funn Leteåret funn: 7125/4-1 Nucula PL 393(Hydro) 6507/11-8 Yttergryta PL 062(Statoil) 6407/7-7 S Njord NW-flank PL 107(Hydro) 6405/10-1 Midnattsol PL 281(Statoil) 35/11-15 S H-North-Fram PL 090(Hydro) 25/11-24 PL 169(Hydro) 16/2-3 Ragnarokk PL 265(Statoil) 15/6-9 S Ermintrude PL 303(Statoil) 16/4-4 Biotitt PL 339(Statoil) 15/12-18 S+A (to funn) Storskrymten PL 337(Det norske) 16/8-1 Luno PL 338(Lundin)

4 Nye funn 2007

5 Årlig ressurstilvekst og produksjon 2007: Foreløpige tall Historie ikke oppdatert

6 Utlyst og tildelt areal,

7 Nye aktører på norsk sokkel 13 nye selskaper i selskaper prekvalifisert som rettighetshaver 7 selskaper prekvalifisert som operatør 48 nye selskaper prekvalifisert siden nye selskaper til vurdering Antall prekvalifiseringer Rettighetshaver Licensee Operatør Operator

8 Petroleumsproduksjon millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e Gass/Gas Kondensat/Condensate NGL Olje/Oil

9 Investeringer (eksklusiv letekostnader)

10 ODs prognose for letebrønner letebrønner: i Nordsjøen i Norskehavet 4-5 i Barentshavet Dette er en økning fra 2007, men tilgang på rigger vil være begrenset også i StatoilHydro opererer rundt halvparten av de planlagte letebrønnene.

11 20. konsesjonsrunde selskapenes nominasjoner Selskaper som har nominert

12 20. runde nominasjoner

13 20. runde nominasjoner

14 20. runde åpne høringer og timeplan Nominasjonene som ble mottatt fra selskapene 15. januar er nå til vurdering OED og OD vil basert på selskapenes nominasjoner og andre vurderinger lage et forslag til utlysning Nytt ved 20. runde: OEDs forslag til utlysning vil bli sendt ut for en bred offentlig høring, i tillegg til den vanlige høringsrunden med MD, FKD og deres underliggende etater Beslutningen om hvilke blokker som endelig skal lyses ut gjøres av regjeringen, basert på en omfattende evaluering Departementet vil lyse ut runden før sommeren Tildelinger er planlagt våren 2009

15 TFO 2007/2008 TFO 2007 tilbud sendes ut til selskapene i dag pressemelding med selskaper og arbeidsprogram på OEDs internettsider: TFO 2008 utlyses i løpet av februar søknadsfrist 1. oktober 2008

16 TFO 2007 Utlysning 29. januar 2007 Søknadsfrist 28. september 2007 Stor interesse mottok søknader fra 46 selskaper (TFO 2006: 43 selskaper, TFO 2005: 29 selskaper, TFO 2004: 22 selskaper, TFO 2003: 16 selskaper)

17 Kriterier for tildeling Tildelingskriterier i tråd med Petroleumsloven og konsesjonsdirektivet: Teknisk kompetanse Finansiell kapasitet Forståelse av geologien og planer om utforsking Erfaring på norsk sokkel eller tilsvarende relevant erfaring Erfaring med søkeren Der flere søker sammen gruppens sammensetning, anbefalt operatør og den samlede kompetanse (Utlysningsbrosjyre TFO 2007)

18 TFO tildelingsbildet Det anbefales tildelt 52 utvinningstillatelser (58 i TFO 2006, 45 i TFO 2005, 28 i TFO 2004,19 i TFO 2003) 24 i Nordsjøen, 21 i Norskehavet, 7 i Barentshavet 37 selskaper får tilbud om andeler (40 i TFO 2006, 26 i TFO 2005, 21 i TFO 2004, 13 i TFO 2003) 19 selskaper får tilbud om operatørskap (21 i TFO 2006, 16 i TFO 2005)

19 Arbeidsprogrammer - oppsummert 13(-1) faste undersøkelsesbrønner (8(-1) i TFO 2006) 3 (-1) faste undersøkelsesbrønner i Barentshavet (TFO 2006: 0) 7 faste undersøkelsesbrønner i Norskehavet (TFO 2006: 2) 3 faste undersøkelsesbrønner i Nordsjøen (TFO 2006: 6(-1)) 32 boring eller tilbakeleveringsbeslutninger (Drill or Drop) (TFO 2006: 41) Totalt foreslått tildelt areal i TFO 2007: ~ km 2 (TFO 2006: km 2 ) Nordsjøen ~ 9953 km 2 (TFO 2006: km 2 ) Norskehavet ~ 4517 km 2 (TFO 2006: 2407 km 2 ) Barentshavet ~ 1953 km 2 (TFO 2006: 1643 km 2 )

20 Vedlegg 1) TFO tildelingene 19 operatørskap 37 selskap får andeler (eksl. SDØE) Aker Exploration (1) BG (1) Centrica (5) Dana (1) Det norske oljeselskap (3) Discover (1) Dong (1) E.ON (4) Eni (2) Gaz de France (1) Lundin (4) Nexen (3) NOIL (4) Noreco (3) OMV (1) Revus (5) Rocksource (1) StatoilHydro (9) Wintershall (2) Aker Exploration 6 NOIL 6 Bayerngas 1 Noreco 9 BG 1 OMV 1 Bridge 3 PA Resources 1 Centrica 6 Petro-Canada 4 Concedo 2 Revus 7 Dana 3 Rocksource 3 Det norske oljeselskap 11 RWE Dea 6 Discover 4 Sagex 1 Dong 2 Shell 1 E.ON 8 Skagen 44 2 Endeavour 2 Skeie 1 Eni 5 StatoilHydro 12 ExxonMobil 3 Talisman 1 Faroe 5 Total 3 Gaz de France 4 Wintershall Genesis 3 Hess 2 Lundin 7 Maersk 2 Nexen 3 5

21 TFO Utvikling Utvinningstillatelser Selskaper Areal Number Number Km

22 Helhetlige forvaltningsplaner Bilde: Norske Shell AS Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (HFB) Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet (HFNH) Bilde: Morten Ekker Mål: Formålet med forvaltningsplanene er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling

23 # # # # # # # # Forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten (HFB) som rammeverk NORDLAND VI N O R D L A N D III 18 EGGAKANTEN BJØRNØ YA VEST TROM S III TROM S II NORDLAND VII B JØ R N Ø Y A S Ø R B J Ø R N Ø Y A Ø ST T R O M S I jaeg:\user\jobber\2006\abs_bny_stmld_8_fig_10_1_utgave_til_themap\apr\v13 26 Bjørnøya Tromsø L O P P A R Y G G E N Ø ST 76 N OR DKAPPB ASSENGET F IN N M A R K V E ST Ham merfest Goliat Snøhvit F IN N M A R K Ø S T # Vadsø Brønner G ru nnlin je n Forhåndsdefinert om råde (TFO) Utvinningstillatelser Seismikkområder OEDs forslag til TFO2007 Områder der det ikke skal igangsettes petroleum svirksom het Områder der det ikke skal igangsettes ny petroleumsvirksom het O m råd er de r d et ik ke vil væ re tillatt m e d letebo ring i oljeføren de lag i perioden 1. mars august Variabel iskant Ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI i denne stortingsperioden Ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden. Vil bli vurdert i fm. revidering av forvaltningsplanen i 2010 Gjennomføre forsknings- /kartleggingsprosjekter: SEAPOP MAREANO Geologisk kartleggingsarbeid i regi av Oljedirektoratet

24 Oppfølging HFB OD seismikk i 2007 Nordland VII og Troms II 2615 km 2D samlet inn i 2007 Prosessering samt utarbeidelse program 2008 pågår Budsjett 2007: 70 millioner NOK Budsjett 2008: 140 nye millioner

25 SEAPOP og MAREANO Seabird Population Management and Petroleum Operations gi oversikt over basis og naturlige svingninger for bestand og populasjon nettbasert portal Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder dybdekartlegging kartlegging av bunnforhold, naturtyper, biologisk mangfold, marine naturressurser, fiskerieffekter og miljøgifter

26 Utredningsområde HFNH Områdene utenfor grunnlinjen i NØS fra Stad 62 N til 80 N Faglig arbeid dekker hele området, mens tiltak kun vil omfatte områder under norsk jurisdiksjon

27 Integrated Management Plan The various elements Status resources and the environment Status commercial activities Status social conditions Done Vulnerable and valuable areas Maritime transport Impact assessments: Petroleum Fisheries External pressures April/ May 08 Indicators, reference values, precautionary limits in connection with surveillance Consequences of compound influences Nov 08 Integrated Management Plan Spring 2009

28 Takk for oppmerksomheten! Cecilie Ravn Munkvold Leteseksjonen OED Vinterkonferansen NFLB 8. februar 2008

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Desember 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh eugue

Detaljer

FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 28 FAKTA NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 28 Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, NO-33 Oslo Telefon +47 22 24 9 9

Detaljer

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig forvaltning av havområdene i framtida Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE KAPITTEL 2 MAREANO

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Utforskingshistorikk og konsesjonspolitikk... 6 Geologiske hovedtrekk... 8 Datagrunnlag...

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

kommende ny eier i Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008

kommende ny eier i Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008 PetroInvest Nord AS kommende ny eier i North ENERGY AS Egenkapitalutvidelse 8,0 til 15,0 millioner kroner 5. september 2008 Presentasjonen er kun ment for gjennomsyn i forbindelse med innhenting av egenkapital

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

MAREANO Årsrapport 2011

MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Årsrapport 2011 MAREANO Programgruppen 08.05.2012 I n n h o l d 1. Summary... 3 2. Sammendrag... 4 3. Innledning... 5 4. Mål, tid og kostnader 2011... 6 Mål - datainnsamling 2011... 6 Mål - bearbeiding

Detaljer

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet Årsrapport 2012 Millom bakkar og berg ut med havet INNHOLD Årsrapport 4 Styrets årsberetning 48 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Årsregnskap med noter 68 Erklæring fra styret

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440, 2442 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4833, 5440, 5490, 5680 og 5685

Detaljer

Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel

Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel NOTAT Til gruppeledere på Stortinget Fra Det norske oljeselskap ASA Trondheim 17. juni 2008 Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel Sammendrag Omleggingen av lisenspolitikken og skatteendringene

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

mareano HAVFORSKINGSTEMA MAREANO Marin AREaldatabase for NOrske havområder

mareano HAVFORSKINGSTEMA MAREANO Marin AREaldatabase for NOrske havområder 2-2008 HAVFORSKINGSTEMA MAREANO mareano s a m l e r k u n n s k a p o m h a v e t samler kunnskap om havet Marin AREaldatabase for NOrske havområder Av Pål Buhl-Mortensen, Beate Sunnset Hoddevik, Terje

Detaljer

Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO

Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO Årsrapport for MAREANO * 2007 Utarbeidet av Programgruppen for MAREANO * Marin arealdatabase for norske hav og kystområder 1 Innhold Sammendrag..... 3 Innledning........ 3 Organisering. 4 Informasjon og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler Dato 14.02.2014 2014/56-4 /NMJ/008 Tlf.: 77 75 05 00 04.04.2014

Detaljer

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i konsernregnskapet for 2012 og note 2 i selskapsregnskapet for

Detaljer