Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen"

Transkript

1 Til klubbene i: Tippeligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør Adeccoligaen o Ved daglig leder/klubbdirektør o Ved Sportsdirektør/sportslig leder Kopi: Norsk Toppfotball Diskusjonsnotat: Problemstillinger relatert til HOVEDTERMINLISTEN Dette notatet finnes elektronisk på Norges Fotballforbund 8. august

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1 - Innledning og bakgrunn...side 3 1. Hensikten med dette notatet 2. Innledning 3. Bakgrunn 4. Målsetting med hovedterminlisten 5. Hovedterminlisten 6. Metodikk 7. Framdriftsplan 8. Involvering 9. Tidspunkt for arbeid med hovedterminlisten Del 2 - Viktige premisser...side 5 1. Innledning 2. Internasjonal terminliste for landslag 3. Internasjonal terminliste for klubblag 4. Champions League formatet fra 2009/10 5. UEFA-cupen formatet fra 2009/10 6. UEFAs klubbturneringer 7. Sportslige forutsetninger internasjonalt 8. Sportslige forutsetninger nasjonalt 9. Kampdager nasjonalt 10. Kommersielle forhold Del 3 - Problemstillinger...side Fotballsesongen plassering av cupfinalen 2. Ferieavvikling 3. Antall midtukekamper, kontra helgekamper? 4. Serierunde 16. mai 5. Utsatte kamper ved uttak til landslag 6. Toerlagene og kampdag Del 4 - Andre forhold - konsekvenser...side Fotballsesongen - starttidspunkt 2. Fotballsesongen - avslutning 3. NM for menn 5. Royal Cup format og tidsrom 4. La Manga Cup og treningskamper, format og tidsrom Vedlegg Spørreskjema...side 15 Svarfrist for klubbene er 29. august

3 DEL 1: Innledning og bakgrunn 1. Hensikten med dette notatet Hensikten med dette notatet er å involvere klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen i to ulike faser i 2008 relatert til utarbeidelsen av hovedterminlisten for 2009: Fase 1 (august 2008): avklare noen viktige prinsipielle problemstillinger, både på kort og lang sikt, relatert til den norske hovedterminlisten for menn Fase 2 (september/oktober 2008) fastsetting av datoer i hovedterminlisten for menn for år Innledning Forbundstinget vedtok i mars 2008 en utvidelse av Tippeligaen fra 14 til 16 lag gjeldende fra og med fotballsesongen Dette notatet er ment som et diskusjonsgrunnlag for NFF, NTF og klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen med tanke på å avklare noen viktige prinsipielle problemstillinger som grunnlag for arbeidet med fastsetting av hovedterminlisten for 2009 og de kommende årene. 3. Bakgrunn En seriekomité ble oppnevnt av Forbundsstyret i 2007 med mandat å utrede konsekvensene av en utvidelse fa 14 til 16 lag i Tippeligaen. Seriekomiteen besto av representanter fra Forbundsstyret, NTF, klubbene i Tippeligaen, Adeccoligaen og 2. divisjon. Komiteen identifiserte en del viktige områder som ble forankret med klubbene høsten 2007, før det endelige vedtaket på Forbundstinget i mars Blant annet vil en utvidelse til 16 lag i Tippeligaen kreve at sesongen må starte tidligere, dvs. i mars. 4. Målsetting med hovedterminlisten Målsettingen med hovedterminlisten er å skape en best mulig sportslig plan som er forutsigbar i forhold til plassering av ulike kamper (landskamper og klubbkamper) på ulike datoer. Den norske hovedterminlisten tar utgangspunkt i den internasjonale terminlisten for både klubbvirksomhet og landslagsvirksomhet (fra FIFA og UEFA). 5. Hovedterminlisten Forbundsstyret vedtar normalt hovedterminlisten for menn og kvinner for kommende sesong på sitt møte i november måned, i forbindelse med cupfinalene. En viktig premiss for den norske hovedterminlisten er den internasjonale terminlisten, som angir de internasjonale spilledatoene for henholdsvis landslag og klubblag. Den norske hovedterminlisten for menn inneholder videre datoer for den norske sesongen, for Tippeligaen, Adeccoligaen og 2. divisjon menn, samt for Norgesmesterskapene for menn og junior menn. 3

4 6. Metodikk Dette notatet beskriver noen viktige problemstillinger relatert til hovedterminlisten for 2009 og årene framover. I fase 1 (i august måned) er det ønskelig med en generell diskusjon på disse problemstillingene som blir beskrevet i dette notatet. Det er ønskelig at klubbene samordner ett svar til NFF senest fredag 29. august Saken settes på agendaen i førstkommende sportsdirektørmøte, onsdag 20. august, samt førstkommende NTF medlemsmøte (i september/oktober). 7. Framdriftsplan Framdriftsplanen er delt i to faser: Fase 1 problemstillinger relatert til hovedterminlisten Sportsdirektørmøte første diskusjon Svarfrist for klubbene i TL/AL NTF medlemsmøte (avklares senere) 20. august 29. august september/oktober Fase 2 konkret arbeid med å fastsette datoene i hovedterminlisten for 2009 Arbeid med hovedterminlisten for 2009 september/oktober Vedtak av hovedterminlisten i Forbundsstyret 6. november 8. Involvering I selve arbeidet med å utarbeide hovedterminliste, jfr. fase 2 i punkt 7, har NFF fram til dags dato benyttet følgende prosedyre og involvert følgende grupperinger: Norsk Toppfotball Klubbene Norsk Tipping Trenere (noen utvalgte) Spillere (noen utvalgte) NISO Landslagsledelsen I denne saken foreslås det at denne prosedyren fortsetter og at disse grupperingene involveres på angitt tidspunkt i arbeidet med hovedterminlisten. Dette vil i så fall skje hvert år i perioden fra september til oktober. 9. Tidspunkt for arbeid med hovedterminlisten UEFA offentliggjorde de endelige internasjonale datoene for sine klubbturneringer i 2008/09 den 25. september Normalt sender UEFA ut de internasjonale klubbdatoene i september/oktober hvert år. Det betyr med andre ord at det vil være umulig å vedta en endelig norsk hovedterminliste før UEFAs internasjonale datoer for klubblag er kjent. NFF foreslår derfor at vi beholder framdriftsplanen for de kommende årene; Arbeid med hovedterminlisten for kommende år september/oktober Endelig vedtak av hovedterminlisten for neste år november 4

5 DEL 2: Viktige premisser 1. Innledning Det er noen viktige premisser som ligger til grunn for den norske hovedterminlisten, og det er de internasjonale terminlistene for landslag og klubblag (fra FIFA og UEFA). Disse forholdene spiller en helt avgjørende rolle for utformingen av den norske hovedterminlisten. 2. Internasjonal terminliste for landslag FIFAs International Match Calendar inneholder offisielle landskampdatoer og datoer som kan benyttes til privatlandskamper. Spillerne skal i henhold til FIFAs regelverk frigis fra klubb senest 4/5 dager før offisielle landskamper, og tilsvarende senest 48 timer før en privatlandskamp. FIFA har pr. dato oppgitt følgende internasjonale datoer for landslag de neste årene: År Måned Offisielle kamper Privatkamper Antall datoer februar mars til 1. april juni juni FIFA Confederations Cup South Africa til 26. juli CONCACAF Gold Cup 19. august september oktober november januar CAF Africa Cup of Nations - Angola 3. mars juni til 11. juli 2010 FIFA WORLD CUP, Sør-Afrika 18. august september oktober november januar AFC Asian Cup - Qatar 9. februar mars juni 2-2 Juni CONCACAF Gold Cup Juli CONMEBOL Copa America 17. august september oktober november februar Juni/juli 2012 UEFA EURO, Polen/Ukraina 22. august 1 1 5

6 september oktober november februar mars juni august september oktober november mars Juni/juli 2014 FIFA WORLD CUP, Brasil 20. august september oktober november Annethvert år (partallsårene), det vil si i de årene hvor det avholdes mesterskap (enten VM eller EM), er det ikke noen internasjonal dato i månedsskifte mars/april. I oddetallsårene (i årene uten VM og EM), er det imidlertid to internasjonale datoer i slutten av mars måned. Dette vil påvirke den norske hovedterminlisten med det forhold at starten i den norske sesongen må legges enten i forkant av de internasjonale datoene (1-2 serierunder) eller rett i etterkant av de internasjonale datoene. 3. Internasjonal terminliste for klubblag UEFA offentliggjør normalt de internasjonale kampdatoene for sine klubbturneringer i påfølgende sesong i september/oktober. Dette gjelder for Champions League, UEFAcupen og Super Cup. UEFAs sesong starter 1. juni og avsluttes 30. mai. Høstsesongen, dvs. spesielt i perioden fra juli til oktober, er det tett med de internasjonale kampdatoene. Årsaken til dette er at kvalifiseringen til både Champions League og UEFA-cupen starter opp i juli måned, og i de første månedene er det avsatt svært mange kampdatoer til kvalifiseringsspillet. Dette er en forutsetning som vi må ta utgangspunkt i før vi starter arbeidet med den norske hovedterminlisten. 4. Champions League formatet fra 2009/10 Formatet i gruppespillet i Champions League videreføres som i dag, dvs. 32 lag fordelt på 8 grupper med 4 lag i hver gruppe. Deretter et sluttspill med de to beste fra hver gruppe som går videre, dvs. 8. delsfinale (16 lag), kvartfinaler (8 lag), semifinaler (4 lag) og finale. UEFAs access list for Champions League endres imidlertid, jfr. tidligere utsendte rundskriv fra UEFA (finnes på NFFs ekstranett). De nasjonene som ligger blant de 12 beste på UEFAs nasjonsrangering, er automatisk kvalifisert - noen med ett lag (plass 6

7 7-12), noen med to lag (plass 4-6) og noen med tre lag (plass 1-3). Dette utgjør totalt 22 lag som er direkte kvalifisert, mot dagens 16 lag. Kvalifiseringsspillet til Champions League er todelt; Ett kvalifiseringsspill for ligavinnerne i de nasjonene som er rangert fra plass (unntatt Liechtenstein). De nasjonene som ligger på plass 13 til15 går inn i 2. kvalifiserende runde, mens de nasjonene som ligger på plass 16 til 47 går inn i 1. kvalifiserende runde. De øvrige nasjonene (plass 48 til 53) spiller en innledende kvalifisering. Etter dette kvalifiseringsspillet vil man stå igjen med 5 lag som går til gruppespillet i Champions League. Ett kvalifiseringsspill for ikke-ligavinnere i de nasjonene som er rangert fra plass 1 til 15. Etter dette kvalifiseringsspillet vil man stå igjen med 5 lag som går til gruppespillet i Champions League. Det henvises til UEFAs rundskriv nr. 4, datert 25. januar 2008 (dette finnes på NFFs ekstranett). For Norge sin del betyr det at vi pr. i dag går inn i 1. kvalifiserende runde i det kvalifiseringsspillet som er for de nasjonene som er rangert fra nr. 13 til 53, og at vi må spille 3 kvalifiseringsrunder før laget går inn i Champions League gruppespillet. 1. kampdag i Champions League 2009/10 er stipulert til september. Kvalifiseringen vil skje i juli/august måned. 5. UEFA-cupen formatet fra 2009/10 UEFA-cupen endrer format fra 2009/10, både gruppespillet og kvalifiseringen. Gruppespillet vil ha totalt 48 lag fordelt på 12 grupper med 4 lag i hver gruppe. De to beste lagene fra hver gruppe, sammen med de 8 lagene fra Champions League som ender på 3. plass i gruppespillet, totalt 32 lag, går inn i et ordinært spillspill. Det betyr 16. delsfinale (32 lag), 8. delsfinale (16 lag), kvartfinaler (8 lag), semifinaler (4 lag) og finale. UEFAs access list for UEFA-cupen endres også. UEFA-cupen får fire kvalifiserende runder. De lagene som taper 2. kvalifiserende runde i Champions League, går inn i 4. kvalifiserende runde av UEFA-cupen (dette gjelder = 15 lag). De lagene som taper 3. kvalifiserende runde i Champions League, går inn i gruppespillet i UEFAcupen. For øvrig henvises til UEFAs rundskriv nr. 4, datert 25. januar 2008 (dette finnes på NFFs ekstranett). 6. UEFAs klubbturneringer Oppsummert kan man slå fast at de nye formatene av både Champions League og UEFA-cupen fra og med 2009, samt kvalifiseringene til disse to turneringene, innebærer at juli og august måned blir en viktig periode for de norske klubbene med tanke på å kvalifisere seg til UEFAs klubbturneringer. Sannsynligvis bør disse faktorene være bærende for hvordan hovedterminlisten settes sammen i framtida. 7

8 7. Sportslige forutsetninger internasjonalt NFF og NTF er fra tidligere år enige om følgende retningslinjer vedrørende klubbenes deltakelse i UEFAs klubbturneringer: 1. Klubber som spiller europacup tirsdag, kan ikke spille seriekamp forutgående søndag, kampen flyttes automatisk til lørdag. 2. Klubber som spiller europacup torsdag, kan ikke spille seriekamp påfølgende lørdag. 3. Klubber som spiller europacup torsdag, kan spille seriekamp forutgående mandag. 4. Klubber som spiller europacup onsdag, kan ikke spille seriekamp forutgående mandag, men kan spille påfølgende lørdag. NFF er forpliktet til, så langt det er mulig, og uten å ramme 3. part eller bryte gjeldende bestemmelser og avtaler, å legge forholdene best mulig til rette for klubbene som deltar i UEFAs klubbturneringer. NFF foreslår at dette punktet videreføres som i dag. 8. Sportslige forutsetninger nasjonalt NFF og NTF er fra tidligere år enige om følgende retningslinjer vedrørende nasjonale forhold: 1. De to siste serierundene skal spilles på samme dato og klokkeslett. Dette gjelder alle serier NFF administrerer, og gjelder også for 2 er lag. Bakgrunnen for dette er sportslige hensyn, der klubbene skal konkurrere på like vilkår ved at kampene spilles på samme tid (skal ikke kunne spille på en annen kamps resultat). 3. Utsatte/avlyste kamper skal spilles på første ledige dato etter opprinnelige dato. Dersom dette kan blokkeres pga. sportslige forhold (avansement i Norgesmesterskapet, europacup, etc.), kan kampen spilles før opprinnelig dato. Ingen utsatt kamp kan spilles mellom de to siste serierundene. Dette må kun skje dersom utsettelsen/avlysningen skjer på et slikt tidspunkt, at dette er uunngåelig. NFF foreslår at dette punktet videreføres som i dag. 9. Kampdager nasjonalt NFF og NTF er fra tidligere år enige om følgende retningslinjer vedrørende kampdag: 1. Kampdag for Tippeligaen er søndag kl. 18:00 hele året. 2. Kampdag for Adeccoligaen er søndag kl. 18:00, men kampene flyttes i henhold til solnedgang. Lag som har godkjent flomlys kan spille utenfor runden dersom alle andre forhold oppfylles, dog ikke i de to siste serierundene. Forbundsstyret har i klubblisensen vedtatt at klubber i Adeccoligaen fra sesongen 2010 skal ha et operativt flomlysanlegg som tilfredsstiller NFFs krav til styrke, jevnhet og fargegjengivelse. 3. Kamper kan flyttes ut til andre dager i henhold til den enhver tid gjeldende TVavtale. Frister for dette er nedfelt i TV-avtalen. 4. Cupkamper har i prinsippet terminmessig fortrinn fremfor seriekamper. 5. Berammelse og omberammelse skal skje med minst 48 timers varsel, dersom ikke begge klubber samtykker i kortere frist. 8

9 NISOs undersøkelse i 2007 blant 236 spillere har ett spørsmål som går på kampdag: Foretrekker du lørdag eller søndag som kampdag i helgene? 1. Søndag 2,97 % 2. Lørdag 84,75 % 3. Spiller ingen rolle 12,29 % Det betyr at NFF og NTF/klubbene har en jobb å gjøre i forhold til NISO i 2008 for å begrunne og forklare hvorfor søndag er valgt som kampdag sett ut fra et historisk perspektiv og på bakgrunn av de TV-avtalene som ligger til grunn i dag. I tråd med bl.a. TV-utviklingen ser vi imidlertid at flere kamper flyttes ut til både lørdag og mandag. Konsekvensene av den nylig inngått TV-avtalen blir at dette må videreføres. NFF foreslår at dette punktet videreføres som i dag. Det avholdes møte med NISO vedrørende dette punktet. 10. Kommersielle forhold Følgende avtaler er retningsgivende for kampavviklingen: Tippeligaen skal avvikles i henhold til de enhver tid inngåtte kommersielle avtaler; herunder TV-avtale (pt. TV2), generalsponsor (pt. Norsk Tipping) og hovedsponsor (pt. Canal Digital). Adeccoligaen skal avvikles i henhold til de enhver tid inngåtte kommersielle avtaler; herunder TV-avtale (pt. TV2) og hovedsponsor (pt. Adecco). Det vises for øvrig til ny medieavtale for de kommende årene, og presentasjon som vil bli gitt på NTFs medlemsmøte den 20. august Norsk Tipping (gjelder for 2008): Forhold å ta hensyn til vedrørende avtalen er: Samordning av kampene, dvs. at minst 5 kamper i Tippeligaen skal spilles samtidig søndag kl Det er fortsatt utfordrende å ha nok kamper tilgjengelig som tippeobjekt i juli måned. TV-avtale (gjelder for 2008): For Tippeligaen i 2008 foretas utplukking av TV-kamper for 3 og 3 runder, og minst 30 dager før første runde innen hver bolk. Det velges ut en kamp til lørdag kl. 19:00, en kamp til søndag kl. 20:00 og en kamp til mandag kl. 19:00. Kampene kan først velges ut etter at NFF har foretatt eventuelle justeringer mht. klubbenes deltakelse i E-cup, nasjonal cup og andre forhold. For Adeccoligaen i 2008 foretas utvelgelse av en kamp til lørdag kl For NM gjelder følgende: Kampene i runde, der lagene fra Tippeligaen er involvert, skal spilles på samme klokkeslett (18:00). Kampene i 4. runde skal avvikles med seks kamper med samordnet tidspunkt. Kvartfinaler: minimum 2 kamper skal sendes, på ulike dager Semifinaler: Begge kamper sendes på ulike dager 9

10 DEL 3: Problemstillinger Problemstillinger I denne delen drøftes de problemstillingene som NFF ber om tilbakemelding fra klubbene på innen 29. august. 1. Fotballsesongen plassering av cupfinalen Et punkt å diskutere blir når skal cupfinalen for menn spilles? I dag er det en enighet mellom NFF og NTF at cupfinalen for menn skal avslutte den hjemlige nasjonale sesongen. Spørsmålene blir: Trenger cupfinalen for menn å svære siste kamp nasjonalt? Kan det tenkes at cupfinalen kunne ha vært avviklet tidligere, for eksempel i oktober? Kan cupfinalen arrangeres første helg etter de internasjonale datoene i november, dvs. rundt november? Men da må vi ha opphold i seriespillet én helg og da vinner man ingen ting i forhold til i dag. Sannsynligvis vil en cupfinale rett etter de internasjonale datoene i november måned være mulig å gjennomføre. Innstilling: Cupfinalen for menn (og kvinner) avslutter den norske fotballsesongen, som i dag. 2. Ferieavvikling NFF og NTF er fra tidligere år enige om følgende retningslinjer vedrørende ferie: Tippeligaen skal ha spillefri to helger i juli (dvs. de to i midten). Adeccoligaen og 2. divisjon skal også ha to spillefrie helger i ferien, jfr. 2 er lag. Sentrale spørsmål: Skal vi i framtida fortsette med 2 helgers ferieavvikling for lagene i Tippeligaen og Adeccoligaen i juli måned? Juli og august måned blir to viktige måneder med tanke på kvalifisering til enten Champions League eller UEFA-cupen. Vil det være riktig at klubbene tar ferie rett i forkant av disse viktige kvalifiseringene? Hva er den viktigste begrunnelsen for å beholde ferie som i dag? Tid for spillerne til å slappe av? Tid til familie? Andre grunner? Annethvert år vil det arrangeres VM og EM i juni måned (og litt inn i juli). Dersom Norge deltar i EM eller VM, vil det bli et naturlig opphold. Dersom Norge ikke deltar i EM eller VM er det spørsmål om det er riktig å unngå seriespill i noen deler av denne perioden, for å unngå de fleste kollisjoner med et VM- og EM-sluttspill. Flere klubber, spesielt i Tippeligaen, vil også kunne ha spillere på andre deltakende landslag. Ferie i juli måned er utfordrende i forhold til å oppfylle avtalen med Norsk Tipping om kamper til tippekupongen. 10

11 Innstilling: Spillefri to helger i juli måned for lagene i Tippeligaen og Adeccoligaen bør vurderes fjernet i framtida. Spillefri under EM/VM er et eget tema om Norge er kvalifisert eller ikke. Det vil sannsynligvis være fornuftig å ha spillefri i deler av denne perioden hvis Norge ikke er kvalifisert. 3. Antall midtukekamper, kontra helgekamper? Et punkt å diskutere blir hvor mange serierunder skal legges som midtukekamper? Dette avhenger selvsagt blant annet av: Når serien starter og slutter? Ferie eller ikke? VM- eller EM-sluttspill De siste årene har det vært veldig få midtukekamper for Tippeligaen. Høsten er nesten umulig med tanke på midtukekamper, på grunn av de internasjonale datoene for landslag og klubblag. Spørsmålet blir derfor i forhold til midtukekamper i mai/juni. Et tilfeldig eksempel fra årets sesong; Aalesund spilte hjemme mot Lyn den 4. mai og har sin neste hjemmekamp 1. juni mot Strømsgodset. I 2008 gjennomføres det tre serierunder i mai måned. 1. runde i NM for menn ligger på en helg, Aalesund spite to av de tre kampene borte. Hovedspørsmålet blir om det kan legges en ekstra serierunde i Tippeligaen i mai/juni og da som en midtukekamp. Innstilling: 1-2 serierunder som midtukekamper i mai/juni vil være akseptabelt for Tippeligaen i framtida. Adeccoligaen vil kunne fortsette som nå, hvor det avvikles midtukerunder. 4. Serierunde 16. mai NFF og NTF er fra tidligere år enige om følgende retningslinjer vedrørende nasjonale forhold: 16. mai er fotballens nasjonaldag, og det skal i den utstrekning det er mulig settes sammen interessant oppgjør som trekker mye folk Rosenborg og Brann skal alltid ha hjemmekamp 16. mai I 2007 var det tett på 2 millioner tilskuere samlet på kampene i Tippeligaen. Flere klubber opplever i dag at nesten alle kampene er utsolgt, eller at flere og flere av kampene blir utsolgt. Argumentene som ble etablert for 15 år siden bør derfor diskuteres på nytt. 16. mai skal videreføres og være fotballens nasjonaldag. I den utstrekning det er mulig, bør det settes sammen lokaloppgjør eller andre interessante oppgjør som trekker mye tilskuere. Men regelen om at Brann og Rosenborg alltid skal ha hjemmekamper, bør revurderes. Begge disse klubbene vil i 2008 ha bortimot utsolgte kamper hele sesongen, og isolert sett vil en hjemmekamp 16. mai ikke trekke flere tilskuere. Stemningen i byene natt til 17. mai vil gjelde for de aller fleste stedene. Innstilling: 16. mai skal bevares som fotballens nasjonaldag. Alle lagene stiller likt med tanke på hjemme- eller bortekamp. 11

12 5. Utsatte kamper ved uttak til landslag I henhold til Kampreglementets 12-4 vedrørende utsettelse på grunn av representasjon på lands- eller kretslag, har en klubb rett til utsettelse av serieog/eller cupkamp dersom: to av lagets faste spillere deltar på J17/G18 eller høyere rangert landslag, eller tre eller flere av lagets faste spillere på tilsvarende lag deltar i samling/kamp arrangert av krets eller forbund Dette forholdet besluttes av Forbundstinget. Spørsmålet er imidlertid om denne regelen bør fjernes for Tippeligaen og Adeccoligaen fra Begrunnelsen for dette er at utsettelse av kamper er et svært vanskelig område. Med en tett spilleplan, både nasjonalt og internasjonalt, blir det ikke lettere i framtida å finne nye datoer for utsatte kamper. Et eksempel internasjonalt er Afrikamesterskapet, hvor Premier League i England fortsetter å spille uten å utsette kamper på grunn av at de mister spillere til denne landslagsturneringen. Innstilling: Kampreglementets 12-4, regelen om å få utsatt kamp på grunn av at spiller deltar på landslag, bør vurderes fram mot Forbundstinget i Toerlagene og kampdag NFF og NTF er fra tidligere år enige om følgende retningslinjer vedrørende 2 er lag: Klubbenes 2 er lag skal i prinsippet spille dagen etter førstelaget, dersom de to involverte klubber ikke blir enig om annet. Unntatt herfra er de to siste serierundene der 2 er lagene (til klubbene i Tippeligaen), høyst sannsynlig må spille lørdag, altså dagen før førstelaget. Dette av hensyn til at kampene skal spilles samtidig. Samme forhold vil gjelde for 2 er lag i kvalifiseringsspill for 2. divisjon. Det bør vurderes om dagen etter førstelaget (i all hovedsak mandag), fortsatt er riktig, eller om det bør vurderes å tenke to dager etter førstelaget (dvs. tirsdag). Når klubbene i Tippeligaen spiller på bortebane og er ute på reise søndag, og kommer tilbake sent søndag kveld eller mandag formiddag, er det ikke vanskelig å forstå at en ny bortekamp for reservespillerne blir belastende over tid. Det vises til avtalen mellom NTF og DF-02 for Dette vil evalueres etter sesongen. NFF, NTF og DF-02 bør i det minste vurdere å prøve ut kampdag to dager etter førstelaget, dvs. tirsdag, som et alternativ til mandagskamper. Innstilling: Det bør vurderes nærmere om dagen etter førstelaget (dvs. mandag) eller to dager etter førstelaget (dvs. tirsdag) skal være kampdag for 2 er lagene. Uavhengig av dette kan de to involverte klubber bli enig om annet. Den nedsatte seriekomiteen for menn vil måtte vurdere hele 2 er lagsproblematikken videre. 12

13 DEL 4: Andre forhold - konsekvenser Ut fra problemstillingene nevnt i del 3, samt de påfølgende diskusjoner og konklusjoner, ser NFF på nåværende tidspunkt for seg følgende konsekvenser: 1. Fotballsesongen - starttidspunkt Når skal sesongen i Tippeligaen og Adeccoligaen starte? Punkter som berøres av dette er: Skal seriestarten være før de internasjonale datoene i mars/april? Skal man fortsette med ferie i Tippeligaen og Adeccoligaen i juni/juli? Hvor mange midtukekamper kontra helgekamper bør avvikles? Det tyngste sportslige argumentet vil være å starte opp med 1-2 serierunder før de internasjonale datoene for landslag i mars/april. Dette vil bety at landslagsspillerne som spiller i den hjemlige nasjonale serien allerede er i gang med seriekamper, og kan være enda bedre rustet til spill for landslaget. Adeccoligaen kan enten følge Tippeligaen i starttidspunkt evt. starte første helg etter de internasjonale datoene, dvs. i begynnelsen av april måned. Adeccoligaen har i klubblisensen krav til undervarmeanlegg fra og med sesongen Innstilling så langt: Seriestarten i Tippeligaen legges til ca. 15. mars, og det avvikles 1-2 serierunder før de internasjonale datoene for landslag i slutten av mars. Seriestarten i Adeccoligaen legges til ca. 1. april, dvs. første helg etter de internasjonale datoene. 2. Fotballsesongen - avslutning Når skal sesongen i Tippeligaen og Adeccoligaen avsluttes? Dette punkter henger sammen med starttidspunktet, eventuell ferieavvikling og antall midtukekamper. En viktig forutsetning er at det ligger enten én eller to internasjonale datoer for landslag i midten av november hvert år. I partallsårene ligger det en dato for privatlandskamp, i oddetallsårene ligger to datoer for VM-/EM-kvalifisering. Det vil sannsynligvis være mest hensiktsmessig å avslutte den hjemlige serien før landskampsdatoene i november, hvis en ser rent sportslig på det. I 2009 er de internasjonale datoene lørdag 14. og onsdag 18. november. Det andre forholdet er at desto senere Tippeligaen avslutten i november, desto større utfordringer gir dette i forhold til eventuelle kvalifiseringskamper til 3. divisjon menn. Samtidig er det viktig å spille serie lengst mulig i november, slik at de klubbene som eventuelt er kvalifisert for gruppespill i Champions League eller UEFA-cupen kan ha kampmotstand så lenge som mulig. Innstilling så langt: Tippeligaen og Adeccoligaen avsluttes rett før de internasjonale datoene i november, og før cupfinalen for menn. 13

14 3. NM for menn Det ble gjennomført en bred høring blant klubbene i 2007 relatert til NM for menn. På bakgrunn av høringen i 2007, vedtok Forbundstinget i mars 2008 noen justeringer av Norgesmesterskapet for menn. Disse endringene trer i kraft fra sesongen Det bør derfor ikke være behov for en ny gjennomgripende diskusjon relatert til formatet for Norgesmesterskapet for menn. 4. La Manga Cup og treningskamper, format og tidsrom La Manga Cup og øvrige treningskamper på La Manga må tilpasses den norske hovedterminlisten. Her må NFF, NTF og klubbene bli enige om det videre formatet. 5. Royal Cup format og tidsrom Det må avklares hvorvidt Royal Cup skal videreføres for en 3-års periode eller ikke. En slik beslutning forventes å foreligge i august måned. Royal Cup tilpasses den norske, svenske og danske hovedterminlisten. Her må NFF, NTF og klubbene bli enige om det videre formatet. 14

15 DEL 5: Svarskjema Svar fra klubb: Kontaktperson: Svarfrist fredag 29. august 2008 NFF ønsker en koordinert tilbakemelding fra klubbene på følgende seks problemstillinger innen 29. august. 1. Fotballsesongen plassering av cupfinalen Forslag: Cupfinalen for menn (og kvinner) avslutter den norske fotballsesongen, som i dag. Enig/uenig (kryss av): Enig Uenig Kommentar: 2. Ferieavvikling Forslag: Spillefri to helger i juli måned for lagene i Tippeligaen og Adeccoligaen bør vurderes fjernet i framtida. Spillefri under EM/VM er et eget tema om Norge er kvalifisert eller ikke. Det vil sannsynligvis være fornuftig å ha spillefri i deler av denne perioden hvis Norge ikke er kvalifisert. Enig/uenig (kryss av): Enig Uenig Kommentar: 3. Antall midtukekamper, kontra helgekamper? Forslag: 1-2 serierunder som midtukekamper i mai/juni vil være akseptabelt for Tippeligaen i framtida. Adeccoligaen vil kunne fortsette som i dag. Enig/uenig (kryss av): Enig Uenig Kommentar: 15

16 4. Serierunde 16. mai Forslag: 16. mai skal bevares som fotballens nasjonaldag. Alle lagene stiller likt med tanke på hjemme- eller bortekamp. Enig/uenig (kryss av): Enig Uenig Kommentar: 5. Utsatte kamper ved uttak til landslag Forslag: Kampreglementets 12-4, regelen om å få utsatt kamp på grunn av at spiller deltar på landslag, bør vurderes fram mot Forbundstinget i Enig/uenig (kryss av): Enig Uenig Kommentar: 6. Toerlagene og kampdag Forslag: Det bør vurderes nærmere om dagen etter førstelaget (dvs. mandag) eller to dager etter førstelaget (dvs. tirsdag) skal være kampdag for 2 er lagene. Uavhengig av dette kan de to involverte klubber bli enig om annet. Den nedsatte seriekomiteen for menn vil måtte vurdere hele 2 er lagsproblematikken. Enig/uenig (kryss av): Enig Uenig Kommentar: 16

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,-

HÅNDBOK 20 14. Senior- og Ungdomsfotball. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser KR 100,- Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 2014 Senior- og Ungdomsfotball HÅNDBOK 20 14 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Senior- og Ungdomsfotball 35039 GEVIR OSLO FOTBALLKRETS 35039

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord FORBUNDSSTYRETS BERETNING Norges Fotballforbund har lagt bak seg nok et godt fotballår. Kvinnelandslaget er klart for VM-sluttspillet i Kina, herrelandslaget har fått en god start på EM-kvalifi seringen,

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse:

OSLO FOTBALLKRETS. Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås. Adresse: OSLO FOTBALLKRETS Omfatter Oslo, Asker, Bærum, Enebakk, Nesodden Oppegård og Ski, samt deler av Frogn, Nittedal og Ås Adresse: Oslo Fotballkrets, Ekebergvn. 101, 1178 OSLO Faktura-adr.: Oslo Fotballkrets

Detaljer

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015.

KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. KAMPREGLEMENT Sist revidert av Forbundsstyret 22. april 2015. Kap. 1. Virkeområde. 1-1 NIHF's bestemmelser må følges. Kap. 2. Generelle spillebestemmelser. 2-1 Påmelding og avgift. 2-2 Spillesesong. 2-3

Detaljer

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016

Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Bestemmelser for Grundigligaen, NM senior og 1.divisjon (se innledning) Sist ajourført til sesongen 2015/2016 Innholdsfortegnelse: 0. Innledning... 4 1. Utdrag fra Håndbok om lov, kamp- og konkurransereglement

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15

TROMS FOTBALLKRETS FOTBALLSESONGEN 2015 PÅMELDING AV LAG INNEN 15.01.15 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø. Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Idrettsbygget på Alfheim Stadion. Telefon: 77 61 07 50. E-mail: troms.fotball@fotball.no Internett: www.fotball.no/kretser/troms

Detaljer

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser

HÅNDBOK 20 15. Fotball OSLO FOTBALLKRETS. Spesialisten på fotballreiser. Spesialisten på fotballreiser HÅNDBOK 20 15 Spesialisten på fotballreiser Spesialisten på fotballreiser Fotball OSLO FOTBALLKRETS 35039 GEVIR Spesialisten på fotballreiser Treningsleir Turnering Supportertur Avslutningstur Trenerseminar

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3

Innholdsfortegnelse 1. 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 0.0 Generelt 3 0.1 * NVBFs konkurransesystem 3 1.0 * Struktur for 2. divisjon og lavere divisjoner 3 1.1 Klasser 3 1.2 Organisering 3 1.3 Spillesystem for 2. divisjon

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 6. Overgangsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 Kapittel II: Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt 156 Kapittel III: Overgang/utlån av amatørspiller

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

NSBF Turneringsreglement 2015

NSBF Turneringsreglement 2015 NSBF Turneringsreglement 2015 Innholdsfortegnelse NSBF Turneringsreglement 2015... 1 1. Generelle bestemmelser... 5 1.01. Om Turneringsreglementet... 5 1.02. Organisasjon og valgbarhet... 5 1.03. Forslag

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management. Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter. Jørgen Tangen

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management. Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter. Jørgen Tangen Bacheloroppgave IDR600 Sport Management Profesjonelle fotballklubbers bruk og nytte av agenter Jørgen Tangen Totalt antall sider inkludert forsiden: 41 Molde, 21.05.2010 Publiseringsavtale Tittel på norsk:

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse

SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse SERIEKOMITEENS INNSTILLING. Innholdsfortegnelse 1. Oppnevning 2. Mandat 3. Arbeidsprosess 4. Involvering 5. Innstilling 5.1 Flertallets forslag til opp-/nedrykksordning mellom TS og 1. div. 5.2 Flertallets

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer