Offentlig søkerliste - dommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig søkerliste - dommer"

Transkript

1 Offentlig søkerliste - dommer To konstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett (Ref. 15/480) ID: 1 - Kim Holst-Larsen (41), Oslo. UiO Grad: Cand. jur Skatt øst Stilling: Seniorskattejurist/advok at Borgarting lagmannsrett Stilling: Konstituert lagdommer Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig Advokatfirmaet Tryti Stilling: Advokat Vest-Telemark tingrett Stilling: Dommerfullmektig Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Stilling: Advokatfullmektig ID: 2 - Christine Hennum Wendt Kvinne (27), Bergen. Universitetet i Bergen Grad: Mastergrad i rettsvitenskap Aker Solutions Subsea AS Stilling: Contract Advisor Aker Solutions Subsea AS Stilling: Summer intern ID: 3 - Irene Sogn Kvinne (45), Oslo Grad: Cand Jur Kommuneadvokaten Stilling: Advokat Kommuneadvokaten Stilling: Konstituert assisterende kommuneadvokat Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig Tønsberg byrett Stilling: Dommerfullmektig Finansdepartementet, Skattelovavdelingen Stilling: Førstekonsulent Stilling: Vitenskapelig assistent Stilling: Medarbeider i Juss-Buss ID: 4 - Morten Berg (54), KVALØYSLETTA. Intern søker Grad: Cand. jur. Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 16. april 2015 kl. 14:37 Side 1 / 7

2 Nord-Troms tingrett Stilling: Tingrettsdommer Troms politidistrikt Stilling: Politiadjutant Fylkesmannen i Troms Stilling: Førstekonsulent Nord-Troms herredsrett Stilling: Konstituert herredsrettsdommer Nord-Troms herredsrett Stilling: Dommerfullmektig Valdres sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig Forsvarsdepartementet Stilling: Førstekonsulent ID: 5 - Anne Kristin Uhre Nielsen Kvinne (47), Oslo. Intern søker Grad: Juridisk embetseksamen Halden tingrett Stilling: Tingrettsdommer Fjordane tingrett Stilling: Tingrettsdommer Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig Advokatfirmaet Tryti Stilling: Advokat Hadeland og Land tingrett Stilling: Dommerfullmektig og kst herredsrettsdommer Toll- og avgiftsdirektoratet Stilling: Rådgiver og lærer på Tollskolen Bergen politidistrikt Stilling: Politiadjutant Kongsberg politikammer Stilling: Politifullmektig Folketrygdkontoret for Utenlandssaker Stilling: Juridisk konsulent Likestillingsombudet Stilling: Konsulent ID: 6 - Aud Ingvild Slettemoen Kvinne (51), Oslo Grad: Cand Jur ØKOKRIM Stilling: statsadvokat fra , forut for det politiadvokat Justisdepartementets lovavdeling Stilling: førstekonsulent, deretter lovrådgiver Wikborg, Rein & Co Stilling: advokatfullmektig ID: 7 - Søker er unntatt offentlighet ID: 8 - Søker er unntatt offentlighet Kvinne ID: 9 - Ole Andreas Baalsrud (57), Oslo. Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 16. april 2015 kl. 14:37 Side 2 / 7

3 Grad: Cand jur Garantiinstituttet for eksportkreditt, GIEK Stilling: Seniorrådgiver/advokat NHH Stilling: Amanuensis II Advokat, egen praksis Stilling: Advokat Advokatfirma Bull & Co Stilling: Advokat Vogt & Wiig advokatfirma Stilling: Advokatfullmektig NHH Stilling: Amanuensis i rettsvitenskap Bergen politikammer Stilling: Politiadjutant Miljøverndepartementet Stilling: Konsulent ID: 10 - Felix Lous (50), Oslo Grad: Cand jur Utlendingsnemnda Stilling: Nemndleder Advokatforum Stilling: advokat Pasientskadenemnda Stilling: Advokat/seksjonssjef HSH Stilling: advokat Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig I Eidsvoll sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig Helsedepartementet Stilling: Rådgiver Kulturdepartementet Stilling: 1. konsulent Barne- og familiedepartementet Stilling: 1. konsulent Justisdepartementet Stilling: konsulent ID: 12 - Søker er unntatt offentlighet ID: 13 - Anders Blix Gundersen (48), Oslo Grad: Cand. jur Riksadvokatembetet Stilling: Statsadvokat Riksadvokatembetet Stilling: Konstituert statsadvokat Borgarting lagmannsrett Stilling: Konstituert lagdommer Stortinget ombudsmann for forvaltningen Stilling: Rådgiver/Seniorrådgiver Hammerfest tingrett Stilling: Konstituert tingrettsdommer Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig Advokatfirmaet Haavind Vislie DA Stilling: Advokatfullmektig Sorenskriveren i Alstahaug Stilling: Dommerfullmektig Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 16. april 2015 kl. 14:37 Side 3 / 7

4 Garantiinstituttet for eksportkreditt Stilling: Juridisk konsulent Barne- og familiedepartementet Stilling: Utvalgssekretær , Institutt for privatrett Stilling: Vitenskapelig assistent ID: 14 - Søker er unntatt offentlighet ID: 15 - Thomas Christian Poulsen (35), Oslo., Juridisk fakultet Grad: Cand. jur Borgarting lagmannsrett Stilling: Konstituert lagdommer EFTA-domstolen Stilling: Utreder Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet Stilling: Foreleser og sensor, EU/EEA law valgfag, 5. avd Norges Høyesterett Stilling: Utreder , Juridisk fakultet, Institutt for privatrett Stilling: Vitenskapelig assistent ID: 16 - Jan Eivind Norheim (38), Oppegård., juridisk fakultet Grad: cand. jur Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: lovrådgiver Borgarting lagmannsrett Stilling: konstituert lagdommer Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: fungerende lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: seniorrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: rådgiver Oslo byfogdembete Stilling: konstituert dommer Oslo tingrett Stilling: dommerfullmektig Oslo byfogdembete Stilling: dommerfullmektig Justisdepartementet, Sivilavdelingen Stilling: førstekonsulent Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Stilling: advokatfullmektig advokatfirmaene Haavind, Thommessen, Grette og Vogt & Wiig Stilling: diverse traineeopphold ID: 17 - Jørn Are Normann (42), Tromsø. Universitetet i Oslo/Tromsø Grad: Cand. jur. Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 16. april 2015 kl. 14:37 Side 4 / 7

5 Linnet & Co Advokatfirma DA Stilling: Advokat/partner Universitetet i Tromsø Stilling: Eksaminator/sensor, timelønnet Linnet & Co Advokatfirma DA Stilling: Advokat KPMG Law Advokatfirma DA Stilling: Advokatfullmektig/Advoka t Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirma AS Stilling: Advokatfullmektig ID: 18 - Lisa Vogt-Lorentzen Kvinne (40), Oslo., juridisk fakultet Grad: Cand.jur Borgarting lagmannsrett Stilling: konstituert lagdommer Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) Stilling: kontorsjef - leder av juridisk fagavdeling , juridisk fakultet Stilling: sensor for spesialavhandlinger Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) Stilling: nestleder og seniorrådgiver / rådgiver Sarpsborg tingrett Stilling: dommerfullmektig Zacco Norway AS Stilling: advokatfullmektig Advokatfirmaet Schjødt AS Stilling: advokatfullmektig , juridisk fakultet Stilling: vitenskapelig assistent Advokatfirmaene Thommessen AS / Schjødt AS / Selmer DA Stilling: juridisk trainee (syv måneder til sammen) ID: 19 - Tor Sandsbraaten (37), Oslo Grad: Candidatus juris Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig , Juridisk fakultet Stilling: Universitetslektor (timebasis) i avtale- og kontraktsrett Advokatfirmaet Thommessen AS Stilling: Advokatfullmektig/fast advokat Stortingets ombudsmann for forvaltningen Stilling: Førstekonsulent/rådgiver ID: 20 - Hege Christin Haukaas Kvinne (47), Oslo. Juridisk embetseksamen Grad: Cand.jur Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: prosjektleder Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: lovrådgiver Oslo tingrett Stilling: tingrettsdommer Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: konstituert avdelingsdirektør, Enheten for privatrett Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 16. april 2015 kl. 14:37 Side 5 / 7

6 Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: fungerende lovrådgiver/ lovrådgiver Kommuneadvokaten i Stavanger Stilling: advokatfullmektig Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: førstekonsulent/fungeren de lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen Stilling: førstekonsulent Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen Stilling: amanuensis ID: 21 - Lars Magnus Bergh (39), Oslo Grad: Master i rettsvitenskap Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet Stilling: Sensor Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet Stilling: Sensor , Det juridiske fakultet Stilling: Sensor og veileder Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold Stilling: Nemndsleder Sunnmøre tingrett Stilling: Dommerfullmektig Treider Stilling: Foreleser, kursholder og oppgaveretter , Institutt for offentlig rett Stilling: Universitetsstipendiat Folkeuniversitetet i Oslo Stilling: Kursholder og oppgaveretter Folkeuniversitetet Buskerud-Vestfold-Telema rk Stilling: Kursholder og oppgaveretter Justisdepartementets lovavdeling Stilling: Førstekonsulent Høyesterett Stilling: Studentvikar Justisdepartementets lovavdeling Stilling: Studentvikar , Institutt for offentlig rett Stilling: Vitenskapelig assistent, Avdeling for konstitusjonell rett , Institutt for offentlig rett Stilling: Vitenskapelig assistent, Avdeling for rettshistorie Jussens Venner Stilling: Redaktør Wikborg Rein Stilling: Trainee Justisdepartementets lovavdeling Stilling: Studentvikar PricewaterhouseCoopers Stilling: Trainee ID: 22 - Olav Hovstad (43), Tårnåsen Grad: Can.jur Justis- og beredskapsdepartementet Stilling: Seniorrådgiver Oslo politidistrikt Stilling: Politiadvokat, Seksjon organisert kriminalitet Oslo statsadvokatembeter Stilling: Konstituert statsadvokat Oslo politidistrikt Stilling: Politiadvokat, Seksjon organisert kriminalitet Oslo politidistrikt Stilling: Politiadvokat, Grønland politistasjon Statens utdanningskontor Stilling: Saksbehandler sommerjobb Institutt for offentlig rett Stilling: Vitenskapelig assistent Universitet i Oslo - juridisk fakultet Stilling: Kursleder ID: 23 - Lena Fagervold Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 16. april 2015 kl. 14:37 Side 6 / 7

7 Kvinne (45), Haslum Grad: cand jur Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig Norsk Fysioterapeutforbund Stilling: advokat Norsk Fysioterapeutforbund Stilling: fungerende forhandlingssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Stilling: rådgiver/seniorrådgiver Fosen tingrett Stilling: dommerfullmektig Norges vassdrags- og energidirektorat Stilling: rådgiver Nærings- og handelsdepartementet, juridisk seksjon Stilling: førstekonsulent/rådgiver Nærings- og energidepartementet, seksjon for internasjonale næringsspørsmål Stilling: konsulent/førstekonsulen t Forbrukerrådet, juridisk seksjon Stilling: konsulent ID: 24 - Søker er unntatt offentlighet Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 16. april 2015 kl. 14:37 Side 7 / 7

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 110529 - To embeter som tingrettsdommer ved Tønsberg tingrett (Ref. 15/268) ID: 1 - Beate Storesund Kvinne (41), Kristiansand. Universitetet i Bergen 1993-08 - 1999-05 Grad:

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 110527 - Embete som tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett (Ref. 15/266) ID: 1 - Gunleik Smedstad (54), Bø. 1984-08 - 1991-05 Grad: Cand. Jur. 2010-08 - Politihøgskolen

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 NORGES HØYESTERETT

ÅRSMELDING 2014 NORGES HØYESTERETT ÅRSMELDING 2014 NORGES HØYESTERETT 2 INNHOLD I N N H O L D Høyesterett i 2014 Side 4 Kort om Høyesteretts saker og saksbehandling Side 6 Høyesterett i 1814 og 2014 Side 7 - Etablering og utnevning av dommere

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen Jack Fischer Eriksen Tore Eugen Kvalheim Ketil Haukaas

FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen Jack Fischer Eriksen Tore Eugen Kvalheim Ketil Haukaas FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen, Justis- og beredskapsminister (FrP). Anundsen er utdannet jurist og har hatt en rekke offentlige og politiske verv. Han er representant for Vestfold på Stortinget, hvor

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER!

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Eiendomsmegler Konsulent Forsker Politijurist Dommer Saksbehandler Advokat Diplomat EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Innhold 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Formannens

Detaljer

MIDT-HÅLOGALAND KRETS Advokater i Lofoten, Vesterålen, Trondenes og Ofoten

MIDT-HÅLOGALAND KRETS Advokater i Lofoten, Vesterålen, Trondenes og Ofoten MIDT-HÅLOGALAND KRETS Advokater i Lofoten, Vesterålen, Trondenes og Ofoten Kjære kollega og andre interesserte. Narvik, den 10. desember 2014 Invitasjon til Vinterfestukeseminaret i Narvik fredag 6. mars

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2010 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar mellom toppen

Detaljer

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. 2004 Konsolidering og ny statsning 3. Geografi Befolkning Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2004 5. Sakstyper Statistikk Behandlingstid

Detaljer

Offentlige tjenester på hundre språk?

Offentlige tjenester på hundre språk? Offentlige tjenester på hundre språk? Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november Grand Hotel, Oslo Konferansier: Katarina Heradstveit 08:30-09:10 Kaffe og registrering 09:10-09:30

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no Årsmelding 2011 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk (Ratatoskr), er i norrøn mytologi et ekorn som levde i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk sprang som budbringer mellom toppen og rota av

Detaljer

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-7 Dato: 07.06.2004 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Lønnsregulering for arbeidstakere i det

Detaljer

Foreløpig liste over praksisplasser vår2012

Foreløpig liste over praksisplasser vår2012 Foreløpig liste over praksisplasser vår0 Praksisplass Sted Beskrivelse Antall Advokatfirmaet Holmen & Co DA Advokatfirmaet Holmen & Co DA er et lite advokatfirma med et stort og variert sakstilfang. Vi

Detaljer

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i DNBs lokaler

Detaljer

Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett

Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett Årsmelding 2006 Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Status og tilbakeblikk 3. Geografi - Befolkning - Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2006 5. Sakstyper, statistikk

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2008 Årsmelding 2008 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar

Detaljer

Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2005 Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Status og tilbakeblikk 3. Geografi - Befolkning - Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2005 5. Sakstyper og statistikk

Detaljer

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A.

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Børsrettsdagene Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Innholdsfortegnelse Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Landsnes Børsåret 2013 2.0 Direktør

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene

Detaljer

Katalog 08. Gyldendal Rettsdata. www.rettsdata.no

Katalog 08. Gyldendal Rettsdata. www.rettsdata.no Katalog 08 Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no Velkommen til katalog for Gyldendal Rettsdata Innhold Gyldendal Rettsdata er ledende innenfor utvikling og salg av nettbaserte retts kilde databaser mot

Detaljer