Offentlig søkerliste - dommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig søkerliste - dommer"

Transkript

1 Offentlig søkerliste - dommer To embeter som tingrettsdommer ved Tønsberg tingrett (Ref. 15/268) ID: 1 - Beate Storesund Kvinne (41), Kristiansand. Universitetet i Bergen Grad: Cand. jur Fylkesmannen i Vest-Agder Stilling: Seniorrådgiver Agder politidistrikt Stilling: Politiadvokat Fylkesmannen i Vest-Agder Stilling: Seniorrådgiver Aust-Agder tingrett Stilling: Konstituert tingrettsdommer Fossner Advokatfirma Stilling: Advokatfullmektig Fylkesmannen i Vest-Agder Stilling: Seniorrådgiver Kristiansand tingrett Stilling: Dommerfullmektig Fylkesmannen i Vest-Agder Stilling: Rådgiver Advokatfirmaet Kjær & Co DA Stilling: Juridisk saksbehandler ID: 2 - Kim Holst-Larsen (41), Oslo. UiO Grad: Cand. jur Skatt øst Stilling: Seniorskattejurist/advok at Borgarting lagmannsrett Stilling: Konstituert lagdommer Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig Advokatfirmaet Tryti Stilling: Advokat Vest-Telemark tingrett Stilling: Dommerfullmektig Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Stilling: Advokatfullmektig ID: 3 - Janne Jordbakke Kvinne (44), Kråkerøy Grad: juridisk embetseksamen Fylkesnemnda i Østfold Stilling: fylkesnemndsleder Østfold politidistrikt Stilling: politiadvokat Fredrikstad tingrett Stilling: dommerfullmektig Halden tingrett Stilling: dommerfullmektig Halden tingrett Stilling: kst. tingrettsdommer Norsk Pasientskadeerstatning Stilling: advokat/rådgiver Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA Stilling: advokat LO Stilling: adv.flm./advokat Rikstrygdeverket Stilling: førstekonsulent Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 1 / 9

2 ID: 4 - Pål Ringheim Eriksen (37), Larvik Grad: Cand. jur Advokat Pål Ringheim Eriksen Stilling: Advokat / Innehaver Tønsberg tingrett Stilling: Dommerfullmektig Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet Stilling: Rådgiver Advokatfirmaet Sinding AS Stilling: Advokatfullmektig Kontoret for voldsoffererstatning Stilling: Førstekonsulent / Rådgiver ID: 5 - Per Christian Arnesen (48), Hvasser. Intern søker Grad: Cand. jur Domstoladministrasjonen Stilling: Tingrettsdommer Stavanger tingrett Advokatfirmaet Arnesen MNA Stilling: Partner Advokatfirmaet Haraldsen Bydal & Co DA Stilling: Partner Advokatfirmaet Haraldsen, Bydal & Søby Stilling: Ansatt advokat Tønsberg tingrett Stilling: Dommerfullmektig Advokatene Langseth, Hafr & Skard Stilling: Advokatfullmektig Sosial- og helsedepartementet Stilling: Førstekonsulent Direktoratet for Arbeidstilsynet Stilling: Konsulent (sommer- og julevikariater) ID: 6 - Ruth Ingrid Brønstad Kvinne (42), Sandefjord., det juridiske fakultet Grad: Cand.jur Asvokathuset Sandefjord ANS Stilling: Advokat/Partner Folkeuniversitetet Buskerud, Vestfold, Telemark Stilling: Foreleser, 1. avd. rettsvitenskap/fast eiendom Tenden Advokatfirma ANS Stilling: Ansatt Advokat Tenden Advokatfirma ANS (tidl. Justin ANS) Stilling: Ansatt advokat Kværner Oil & Gas AS Stilling: Advokatfullmektig/Legal Adviser Kværner Plc., London Stilling: Legal Adviser Wiersholm (tidl. Wisersholm, Mellbye & Bech) Stilling: Advokatfullmektig Wiersholm Stilling: Trainee Stjør- og Verdal herredsrett Stilling: Praktikant Norsk Hydro ASA Stilling: Trainee Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 2 / 9

3 ID: 7 - Dag Bjørvik (61), Sandefjord. Intern søker Grad: Cand. jur Domstoladministrasjonen, Vest-Telemark tingrett Stilling: Sorenskrivar DA/Tønsberg tingrett Stilling: Kst. sorenskriver Agder lagmannsrett Stilling: Kst. lagdommer Domstoladministrasjonen, Vest-Telemark tingrett Stilling: Kst. sorenskrivar Egen Stilling: Advokat Advokat Gunnar Hallenstvedt Stilling: Advokatfullmektig Tønsberg byrett Stilling: Dommerfullmektig Fylkesmannen i Vestfold Stilling: Førstekonsulent Statens Bygge- og eiendomsdirektorat Stilling: Juridisk konsulent ID: 8 - Søker er unntatt offentlighet ID: 9 - Hanne Ombudstvedt Kvinne (51), Ski Grad: Cand.jur Heggen og Frøland tingrett Stilling: Konstituert tingrettsdommer Heggen og Frøland tingrett Stilling: Dommerfullmektig Heggen og Frøland tingrett Stilling: Konstituert tingrettsdommer Kontorfellesskapet Skar, Dyvik, Clemetsen & Ombudstvedt Stilling: Advokat Sparebank1 Østfold og Akershus AS Stilling: Faglig leder Haavind Vislie DA Stilling: Fast advokat Lowzow & Co Advokatfirma Stilling: Advokatfullmektig og fast advokat Finansdepartementet Stilling: Konsulent, førstekonsulent og rådgiver ID: 10 - Kristine Schilling Kvinne (44), Asker Grad: cand. jur Spesialenheten for politisaker Stilling: Juridisk rådgiver Spesialenheten for politisaker Stilling: Etterforskingsleder Domstoladministrasjonen (Bergen tingrett) Stilling: Kst tingrettsdommer Egen advokatpraksis (Advokat Kristine Schilling LL.M.) Stilling: Advokat I kontorfellesskap med advokafirmaet Consilium DA Stilling: Advokat Asker og Bærum herredsrett Stilling: Dommerfullmektig Tana og Varanger sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 3 / 9

4 Advokat Ellen Moen Stilling: Advokatfullmektig Chr-Albrechts-Universitä t zu Kiel, rettsmedisinske inst. Stilling: Trainee Advokatfirmaer i Norge, Tyskland og England Stilling: Trainee , Det juridiske fakultet Stilling: Støtteunderviser ID: 11 - Siv Elise Kvamsdal Kvinne (49), Borgheim Grad: cand.jur Advokatfirma Lie & Co DA Stilling: advokat - partner Advokatfirma Tenden Stilling: ansatt advokat - partner Tønsberg politidistrikt/vestfold politidistrikt Stilling: politifullmektig, politiinspektør, politiadvokat Oslo politidistrikt Stilling: politifullmektig, politiadjutant Justisdepartementet, Utlendingsavdelingen Stilling: juridisk konsulent, ambulerende utlendingsattaché ved ambassaden i Kroatia ID: 12 - Magnar Pedersen (56), Sandefjord., juridisk fakultet Grad: Cand. jur Larvik politidistrikt senere Vestfold politidistrikt Stilling: Politinspektør Vestfold og Telemark statsadvokatembete Stilling: Statsadvokat Telemark politidistrikt Stilling: Politiinspektør Skien og Porsgrunn byrett Stilling: Dommerfullmektig Telemark politikammer Stilling: politiinspektør Larvik politikammer Stilling: politifullmektig Kongsvinger politikammer Stilling: politifullmektig ID: 13 - Johanne Ugulen Bærland Kvinne (41), ÅSGÅRDSTRAND Grad: Mastergrad i rettsvitenskap Folkeuniversitetet Sør-Øst Stilling: Foreleser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Stilling: Seniorrådgiver Domstoladministrasjonen Stilling: Dommerfullmektig Tenden Advokatfirma ANS Stilling: Advokat/Advokatfullmekti g Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange ANS Stilling: Advokatfullmektig Ergo Group (nå EVRY ASA) Stilling: Controller NetCom GSM Stilling: Økonomisjef, Netcom Kontant Netcom GSM Stilling: Gruppeleder/regnskapsmed arbeider Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 4 / 9

5 ID: 14 - Sile Stenvik Kvinne (49), Larvik., juridisk fakultet Grad: Cand. jur Advokatene Helge Haatveit og Sile Stenvik DA Stilling: Egen advokatpraksis i kontorfellesskap Advokat Ola Leinæs, Larvik Stilling: Advokatfullmektig/ansatt advokat Larvik sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig Prisdirektoratet Stilling: Juridisk konsulent/kontorsjef Rikstrygdeverket Stilling: Saksbehandler ID: 15 - Hilde Aas Valle Kvinne (43), Tønsberg Grad: Cand.jur Larvik kommune Stilling: Advokat Vestfold politidistrikt Stilling: Politiadvokat Tønsberg tingrett Stilling: Dommerfullmektig Vestfold politidistrikt Stilling: Konstituert påtaleleder, Sandefjord politistasjon Vestfold politidistrikt Stilling: Politiadvokat Landsorganisasjonen i Norge Stilling: Advokatfullmektig Skattedirektoratet Stilling: Juridisk saksbehandler ID: 16 - Søker er unntatt offentlighet ID: 17 - Søker er unntatt offentlighet ID: 18 - Søker er unntatt offentlighet ID: 19 - Merete Havre Meidell Kvinne (40), Oslo. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Grad: Cand.jur Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 5 / 9

6 Høgskolen i Oslo og Akershus Stilling: Førsteamanuensis Det juridiske fakultet, Stilling: Gejnnomføringstipendiat etter innlevert doktorgrad på tid Det juridiske fakultet, Stilling: Universitetsstipendiat Advokatfirmaet Salomon-Johansen AS Stilling: Advokat(bevilling fra 2006) Kommisjonen for Gjenopptakelse av straffesaker Stilling: Rådgiver Nordhordland tingrett Stilling: Dommerfullmektig Bergen fengsel Stilling: Juridisk førstekonsulent Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen Stilling: Juniorstipendiat/vitensk apelig assistent Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Stilling: Arbeidsgruppeleder/semin arleder ID: 20 - Jorunn Midthun Kvinne (59), Nøtterøy Grad: Juridisk embetseksamen Staten v/justisdepartementet Stilling: Nemndleder Advokat Jorunn Midthun Stilling: Advokat Høyskolen i Vestfold Stilling: Timelærer helserett,arbeidsrett og forvaltningsrett Hof kommune Stilling: Rådmann Re kommune Stilling: Kommunalsjef Våle kommune Stilling: Helse- og sosialsjef Advokat Annelise Myreng Stilling: Advokatfullmektig Våle kommune Stilling: Juridisk konsulent ID: 21 - Barbro Andenæs Kvinne (55), Oslo Grad: Juridisk embetseksamen Kunnskapsdepartementet Stilling: fagdirektør for juridiske saker Helse- og omsorgsdepartementet Stilling: direktør Toll- og avgiftsdirektoratet, Avgiftsavdelingen Stilling: juridisk fagsjef Justisdepartementet Stilling: konstituert dommer ved Drammen byrett Oslo kommune Stilling: rådgiver og spesialrådgiver Finansdepartementet Stilling: førstesekretær, konsulent, førstekonsulent og rådgiver Justisdepartementet Stilling: dommerfullmektig ved Nedre Romerike herredsrett ID: 22 - Stig Olav Sletten (50), Vestskogen. Intern søker Grad: Juridisk embetseksamen Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 6 / 9

7 Domstoladministrasjonen Stilling: Tingrettsdommer Domstoladministrasjonen Stilling: Tingrettsdommer Advokatfirma Lie & Co. DA Stilling: Advokat Advokatene Langås, Sletten og Stake Stilling: Advokat Tønsberg tingrett Stilling: Dommerfullmektig Nord-Gudbrandsdal sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig Justisdepartementet, Domstolavdelingen Stilling: Førstekonsulent/rådgiver Miljøverndepartementet Stilling: Førstekonsulent Oslo politikammer Stilling: Politioverkonstabel, politibetjent Lensmannen i Våle Stilling: Lensmannsbetjent Oslo politikammer Stilling: Politikonstabel Bodin lensmannskontor Stilling: Lensmannsbetjent Staten Stilling: Lensmannsbetjentaspirant og politiskoleelev ID: 23 - Linn Tea Kjærås Kvinne (38), Tønsberg Grad: Candidata Juris Advokatfirmaet PrivewaterhouseCoopers AS Stilling: Advokat/ Senior Manager Tønsberg tingrett Stilling: Dommerfullmektig Alstahaug tingrett Stilling: Konstitusjon som tingrettsdommer Tenden Advokatfirma ANS Stilling: Advokat Vestfold Politidistrikt Stilling: Politiadvokat Den Internasjonale Straffedomstolen for Jugoslavia, Haag, Nederland Stilling: Juridisk praktikant Advokatfirmaet Schjødt ANS Stilling: Juridisk praktikant StudentJusHjelpa Stilling: Juridisk rådgiver ID: 24 - Søker er unntatt offentlighet ID: 25 - Søker er unntatt offentlighet ID: 26 - Søker er unntatt offentlighet ID: 27 - Søker er unntatt offentlighet ID: 28 - Anne Hauge Fagernes Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 7 / 9

8 Kvinne (45), Tolvsrød. Universitetet i Tromsø Grad: Can.jur Fylkesnemnda i Telemark Stilling: Fylkesnemndsleder Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold Stilling: Engasjement/ekstraordinæ r fylkesnemndsleder Aust-Agder fylkeskommune Stilling: Juridisk rådgiver Oslo statsadvokatembeter Stilling: Kst. statsadvokat/statsadvoka t Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig I Senja tingrett Stilling: Kst. tingrettsdommer/kst. sorenskriver Skien og Porsgrunn byrett Stilling: Dommerfullmektig Moss politidistrikt Stilling: Politiadjutant Helgeland politidistrikt Stilling: Politifullmektig Skattefogden i Vestfold Stilling: Konsulent ID: 29 - Søker er unntatt offentlighet ID: 30 - Bjørn Erik Serkland (36), Skien., Det juridiske fakultet Grad: Cand.jur Advokat Bjørn Erik Serkland ENK Stilling: Advokat Advokat Ole Borge Stilling: Advokatfullmektig (med ikke aktivisert advokatbevilling) Vegdirektoratet, Juridisk seksjon Stilling: Rådgiver Nedre Telemark tingrett Stilling: Dommerfullmektig Advokat Rune Norman Aaløkken Stilling: Advokatfullmektig Drammen likningskontor Stilling: Skattejurist Vestre Aker trygdekontor Stilling: Saksbehandler ID: 31 - Søker er unntatt offentlighet ID: 32 - Søker er unntatt offentlighet Intern søker ID: 33 - Søker er unntatt offentlighet Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 8 / 9

9 ID: 34 - Lena Fagervold Kvinne (45), Haslum Grad: cand jur Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig Norsk Fysioterapeutforbund Stilling: advokat Norsk Fysioterapeutforbund Stilling: fungerende forhandlingssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Stilling: rådgiver/seniorrådgiver Fosen tingrett Stilling: dommerfullmektig Norges vassdrags- og energidirektorat Stilling: rådgiver Nærings- og handelsdepartementet, juridisk seksjon Stilling: førstekonsulent/rådgiver Nærings- og energidepartementet, seksjon for internasjonale næringsspørsmål Stilling: konsulent/førstekonsulen t Forbrukerrådet, juridisk seksjon Stilling: konsulent ID: 35 - Søker er unntatt offentlighet Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 12. mars 2015 kl. 08:35 Side 9 / 9

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 110527 - Embete som tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett (Ref. 15/266) ID: 1 - Gunleik Smedstad (54), Bø. 1984-08 - 1991-05 Grad: Cand. Jur. 2010-08 - Politihøgskolen

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i DNBs lokaler

Detaljer

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. 2004 Konsolidering og ny statsning 3. Geografi Befolkning Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2004 5. Sakstyper Statistikk Behandlingstid

Detaljer

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim Domstolledermøtet 2007 p r o g r a m 9. - 11. mai Trondheim Tvistelovsdagen 2007 Domstollederes ansvar for forberedelse til ny tvistelov Nova Hotel kurs og konferanse Onsdag 9. mai Kl 09.00 10.30 Registrering

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no Årsmelding 2011 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk (Ratatoskr), er i norrøn mytologi et ekorn som levde i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk sprang som budbringer mellom toppen og rota av

Detaljer

FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen Jack Fischer Eriksen Tore Eugen Kvalheim Ketil Haukaas

FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen Jack Fischer Eriksen Tore Eugen Kvalheim Ketil Haukaas FOREDRAGSHOLDERE Anders Anundsen, Justis- og beredskapsminister (FrP). Anundsen er utdannet jurist og har hatt en rekke offentlige og politiske verv. Han er representant for Vestfold på Stortinget, hvor

Detaljer

Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2005 Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Status og tilbakeblikk 3. Geografi - Befolkning - Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2005 5. Sakstyper og statistikk

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2008 Årsmelding 2008 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon

Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen * 28. - 29. oktober 2014 DELTAGERE NAVN ARBEIDSSTED 28. OKT 29. oktober - Spor Frede Ambrosen Buskerud Kommunerevisjon

Detaljer

Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon

Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen * 28. - 29. oktober 2014 DELTAGERE NAVN ARBEIDSSTED 28. OKT 29. oktober - Spor Åshild Hortemo Akershus fylkeskommune x

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar

Detaljer

Foreløpig liste over praksisplasser vår2012

Foreløpig liste over praksisplasser vår2012 Foreløpig liste over praksisplasser vår0 Praksisplass Sted Beskrivelse Antall Advokatfirmaet Holmen & Co DA Advokatfirmaet Holmen & Co DA er et lite advokatfirma med et stort og variert sakstilfang. Vi

Detaljer

Intern e notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 15. september 1986 UTVALG MED REPRESENTASJON FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 1. JUNI 1986 INNHOLD.

Intern e notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 15. september 1986 UTVALG MED REPRESENTASJON FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 1. JUNI 1986 INNHOLD. Intern e notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/40 15. september 1986 UTVALG MED REPRESENTASJON FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 1. JUNI 1986 INNHOLD Si de II. I. III.. v. Innledning 0 Tallet på utvalg og utvalgsmedlemmer...

Detaljer

Årets bidragsytere: Johan H. Andresen, Ferd AS

Årets bidragsytere: Johan H. Andresen, Ferd AS Årets bidragsytere: Johan H. Andresen, Ferd AS Johan H. Andresen er eier og styreleder i Ferd AS. Ferd et industri- og finanskonsern med porteføljebedrifter som for eksempel Swix, Elopak, Interwell, Aibel

Detaljer

Virksomhet Navn Tittel

Virksomhet Navn Tittel Agder og Telemark Bispedømme Jan Sandvik Førstekonsulent Agder og Telemark Bispedømmeråd Torun Gitmark Førstekonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge Elin Stene Bekkavik Seniorkonsulent Arbeidstilsynet Midt-Norge

Detaljer

Advokat DYR DOMSTOL. bladet. Førstelinjen legges ned Hjelp for Help? 14. Advokater liker sosiale medier 32

Advokat DYR DOMSTOL. bladet. Førstelinjen legges ned Hjelp for Help? 14. Advokater liker sosiale medier 32 bladet Nr. 12 2012 92. årgang Advokat DYR DOMSTOL Sorenskriver Knut Rønning ved Sandefjord tingrett satte seg ned og laget et regnestykke for hvor mye det koster å gjennomføre en vanlig sak i førsteinstans.

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon

oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon oslo høyre stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon 1 stortingsvalg 2013 kandidater som stiller seg til disposisjon alfabetisk liste Astrup, Nikolai 4 Badea, Maria 5 Bakke, Erland

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker

Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Utvalg: Protector Forsikring Eierskifteforsikringssaker Innholdsfortegnelse Noregs Høgsteretts ankeutval - HR-2012-2383-U - Rt-2012-1921...5 Norges Høyesterett - HR-2010-1848-A - Rt-2010-1305...6 Norges

Detaljer

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A.

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Børsrettsdagene Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Innholdsfortegnelse Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Landsnes Børsåret 2013 2.0 Direktør

Detaljer