Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4"

Transkript

1 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av Godkjenning av protokoll frå førre møtet Runde rundt bordet E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha Heimeside Kontingent Terminliste Lagstemner Gåvepremieliste Uttakskommite lagskytingar Instruktørar Politiattest for dei som arbeidar med rekrutteringsskyttane Sponsing av rekruttammunisjon Logo Sponsorar Abonnement på Skyttartidende Resultatprogram Ymse Godkjenning av protokoll frå førre møtet Runde rundt bordet Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Bruk av allmennpraktisk fløy ved Rosendal Ungdomsskule til skytebane Politiattest Innbydelse til Skyteinstruktørkurs Internett Midthølen skytesenter, orientering E-post og heimeside for dei gamle laga. Kva gjer vi med dei Støtte til nytt kjøkken ved Omvikdalen skule Stemneutvalet Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Protokoll frå førre møte Orientering Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Ammolager Lån Midthølen Brannstasjon / Skytebane Referat frå førre møte Overføring av avtalar Våpen og utlånspraksis Brannstasjon / Skytebane Fergekort Logo Påmelding til stemner Nøklar, Midthølen skytesenter Treningsavgift Miniatyrbane i Matre Garderobe 300 meter standplass Handlingsplan Referat frå førre møte

2 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 2 av Orienteringssaker Brannstasjon / Skytebane Nøklar Midthølen skytesenter Treningsavgift Miniatyrbane i Matre Handlingsplan Hærverk Midthølen skytesenter Lagsjakker Klistremerker m/logo Treningscup sommar Forsikring av anlegg og utstyr Forslag premiering Lagstemne Garderobe 300 m standplass Ymse Synfaring på Midthølen skytesenter Referat frå førre møte Oppgåveliste Brannstasjon / Skytebane Medlemsarkiv, gjennomgang / oppdatering Skyttarlagsleiing, eigenkontroll av oppgåver og gjeremål i skyttarlaget Vestlandsstemnet Midthølstemnet Lagstemne felt, ny dato Innkjøp forbruksmateriell til anvisarsystem Kurs i Megalink anvisarsystem Ymse Godkjenning av protokoll frå møtet Div orienteringer Innkjøp av PA anlegg Vestlandsstemnet Treningscup sommaren Evt. bruk av Smartkort ved treningsskyting Fiberkabel mellom standplass og skiver Nøkkel Midthølen skytesenter Medlemslister, status Registrering av resultat Avtalar Hålandshjorten Ymse Godkjenning av protokoll frå møtet Div orienteringar Evt miniatyrskytebane Evt. bruk av Smartkort ved treningsskyting Nytt nøkkelsystem Midthølen skytesenter Innkjøp/leige av betalingsterminal Skytefri dag Kjøleskap Midthølen skytesenter.

3 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 3 av Medlemslister Lagstemne bane Ymse Miniatyrskytebanen Planlegging av saka mot ekstra ordinert årsmøte Erstatning til Gunvald Friheim Brev frå Ole Bennæs Evt miniatyrskytebane Ymse Godkjenning av referat frå førre møte Ymse orienteringar Evt miniatyrskytebane Standplassbygg 300m Nytt nøkkelsystem Midthølen Medaljar Midthølstemnet Miniatyrbane i Matre Innkjøp av bukk for testskyting av våpen Ymse Innandørs skytebane Godkjenning av referat Div. Orienteringar Førebuing til omframt årsmøte Føring av resultat og premielister for medlemene Status avtalar Status bankkonti Status medlemer Økonomi Ammunisjon Start inneskyting/skyteskule Årsmøte/årsmelding Ymse Godkjenning av referat frå møtet Synfaring grav 100m Frifond Treningscup Midthølen Årsrapport Intern terminliste Omframt årsmøte Signering av dokument til banken Godkjenning av referat frå møtet Forhandlingsmøte med Kvinnherad kommune Medlemsliste på heimesida Ymse Godkjenning av referat frå møtet Garderobebygg 300 m standplass og tak over casuner Konteiner over skiver grav 100 meter + utviding til 12 skiver Kontingent Miniatyrbane/Brannstasjon

4 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 4 av Samanslåing av utval Rekneskap Intern Terminliste Nøklar/lås Midthølen skytesenter Styregodtgjersle Ymse

5 2012 Kvinnherad skyttarlag Møteoversikt Styret Møtenr. Dato Sak frå Sak til Valmøte Omframt Årsmøte Side 1

6 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 3 Styremøte Onsdag ,kl. 19:00 på Løfallstrand Skule Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla, Dagfinn Mehl, Kjetil Mehl Fråverande: Ingen Sakliste: Ingen sakliste til 1. møtet Arnt innleia møtet og orienterte om arbeidet som alt er gjort sidan valmøtet og arbeidet som ligg føre oss. Sunnhordland skyttarsamlag og DFS er orientert om leiinga til laget etter valet. Laget må snarast få skyttarlagsnummer, web-adresse og e-postadresse i DFS sitt system. Vi baserar oss på bruk av elektronisk kommunikasjon (e-post og SMS). Arnt har laga adresseliste. Runde rundt bordet: Per (Økonomiutvalet): Fordeling av oppgåver mellom medlemene i økonomiutvalet. Medlemshandtering, medaljer, merker, stevnerekneskap, premierekneskap. Det nye adminsystemet er web-basert og vil gjera det mogeleg for fleire å arbeida mot systemet samstundes og uavhengig. Vi treng organisasjonsnr. i Brønnøysund for å få oppretta bankkontoar. Vi beheld bankkontoane for Omvikdalen og Rosendal i alle fall fram til årsmøtet for 2012 Øystein (Informasjonsutvalet): Treng å bli kjent med dei andre medlemene i utvalget for så å fordela arbeidsoppgåver. Det nye systemet for heimesider i DFS er enno ikkje klart. Kåre (Ungdomsutvalet): Det foregår no innandørs skyting på 3 plasser: Omvikdalen, Matre og Rosendal. Vi må syta for at dette ikkje stoppar opp. I Omvikdalen er det Håvard Eik som er ansvarleg. Han treng hjelp for å halda det gåande. I Matre er det Trygve Øvstebø som er ansvarleg. Han skulle prøva å få med seg Steinar Omvik. I Rosendal går det på rotasjon iht vaktliste. Vi må sjekka ut korleis vi ligg an i høve til vandelsattest for dei som skal arbeida med ungdomane. Vi må og få oversyn over dei som har instruktørutdanning. Kjetil (Materialutvalet): Våpen, amunisjon, utstyr. Oversikt over laget sine våpen og eigneluter. Våpenkort må over på det nye laget. Retningsliner for utlån av våpen. Avhenda våpen som ikkje vert brukt. Utfordring med oppbevaring av meir enn 10 våpen i same lokalitet. Dagfinn (Anleggsutvalet): Vedlikehald og oppgradering av skytebane med bygningar og elektronikk. Må rydda og ordna til meir lagerplass for m.a. deler til elektronikk. Hugseliste for ting som treng tilsyn. Ordning slik at manglar som vert oppdaga vert fanga opp og gjort noko med. Opplæring i bruk av elektronikk. Tore (Jegerutvalet): Stort utvalg med mange medlemmer. Reknar med at jegertreninga vert på tirsdagane også denne sesongen. Mulig samarbeid med Jeger og fisk om eit felles arrangement. Økonomi: Sal av ammunisjon, påmelding.

7 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 3 Eirik (Skrivar): Framgangsmåte for handtering av styreprotokoll: Denne vert ført elektronisk. Ferdig referat vert sendt til styre- og varamedlemmer for kommentar med ein frist for svar. Godkjent referat vert skrive ut og limt inn i protokoll. Protokollen vert signert av møtedeltakarane som fyrste post på neste møte. Det vert laga ei oppgåveliste / oversyn opne saker i stikkordsform ut frå saker / vedtak. Denne inneheld oppgåve / sak, ansvarleg og frist. Arnt (Leiar): Kontingent Årsmøtesak, men styret må kunna bestemma fram til 1. årsmøte. Kontingent for vaksne har vore kr. 300,- både for Omvikdalen og Rosendal. For ungdomane har det vore kr. 150,- i Rosendal og kr. 100,- i Omvikdalen. Møtestad og tid Onsdagane høver best. Lokalet på Løfallstrand kostar kr. 200,- å leige. Utvalsmøte Utvala skal ha hatt fyrste møte innan ein månad. Arnt ynskjer å vera med om det høver. Logo Må på plass. Arild Orholm har laga eit forslag som ikkje er heilt ferdig. Vi ynskjer fleire forslag. Terminliste: Laget skal arrangera Rosedalsfelten 11.mars Midthølstemnet 12. og 13. mai Vestlandsstemna, felt og bane, 7. og 8. juli. Hattebergsdalen og Midthølen. 15 m ope stemne i Rosendal, haust m Krinsstemne, haust 12 Lagstemne 15 m, felt og bane Dugleiksmerke Jegerskyting Det må setjast opp terminliste for dette. Kåre kjem med forslag til dato til 15 m lagstemne til neste styremøte. 30. mars siste skyting i Samfunnshuset? Lagstemne felt og bane Skal vi skyta meisterskapsomgang? Arnt lagar forslag til program, innskot og premiering til neste styremøte. Avtalar med 3. part frå dei gamle laga Alle avtalar må fram og overførast til det nye laget om det er aktuelt. Styra i dei gamle laga kallast inn til eit styremøte for å få oversikt over dette. Nøklar Arnt har fått kvitteringsliste på utleverte nøklar for Midthølen. Vi må skaffa oss oversikt over kva andre nøklar som er i omløp, t.d. Samfunnshuset.

8 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 3 av 3 Avslutting av rekneskap i dei gamle laga Skuld og fordringar må ordnast opp i mest mogeleg innan 1.februar Stemneutvalet må i sving med førebuing til Vestlandsstemnet. Neste møte kl.19:00 på Løfallstrand skule. Møtet heva 21:05. Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk Kjetil Mehl Dagfinn Mehl

9 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 4 Styremøte Onsdag ,kl. 19:00 på Løfallstrand Skule Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla, Dagfinn Mehl Fråverande: Leiar i Stemneutvalet, Paul Are Ljosnes, var kalla inn, men hadde ikkje høve til å møta. Sakliste: Godkjenning av protokoll frå førre møtet Runde rundt bordet E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha Heimeside Kontingent Terminliste Lagstemner Gåvepremieliste Uttakskommite lagskytingar Instruktørar Politiattest for dei som arbeidar med rekrutteringsskyttane Sponsing av rekruttammunisjon Logo Sponsorar Abonnement på Skyttartidende Resultatprogram Ymse Godkjenning av protokoll frå førre møtet. Merknad: Krinsstemnet utgår. Halsnøy arrangerar dette. Protokoll signert Runde rundt bordet. Øystein: Informasjonsutvalet hadde fyrste møte Alle i utvalet møtte. Nettside: Redaktør: Terje, i tillegg Arnt som leiar. Journalist: Unni Alt innhald på nettsida må gå via informasjonsutvalet. Laget si e-post adresse: Tilgang til styret og informasjonsutvalet. Skyttarfest: Eitt års jubileum bør markerast! Profilering: Lagsjakke m/logo så snart logo er klar

10 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 4 Kåre: Ungdomsutvalet hadde fyrste møte Alle i utvalet møtte. Diskutert m.a. instruktørar, vandelsattest,reiseutgifter, fergekort Synfaring Matre, elektronikk er ikkje montert. Terje og Arne skal montera dette. Dagfinn: Anleggsutvalet hadde fyrste møte Midthølen: Nøklar og låsing. Nøkkelsystem. 300 m standplass til garderobar før Vestlandsstemna Datakurs. Tore: Jegerutvalet hadde fyrste møte Terminliste og vaktliste. Samarbeid med Kvh. jeger og fisk. Treng opplæring elektronikk. Start jegerskyting tirsdag 8. mai, påmelding 17-18:30. Jaktfelt 3. juni Per: Økonomiutvalet har ikkje hatt møte enno. Sendt inn medlemslister til DFS til fletting. Samanslåing og overføring av bankkontoar. Ordna mest mogeleg før 1. februar E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha. E-postadressa er Ein nyttar webmail Brukernavn og passord vert sendt til styret m/varamenn og informasjonsutvalet Heimeside Den nye web-løysinga til DFS er ikkje klar enno, men for å koma i gang brukar vi den gamle Adresse: Admin /redaktør: Terje og Arnt Journalist: Unni + inf.utval Kontingent I begge dei gamle laga har kontingenten vore kr 300,- for vaksne. For rekrutteringsklassane har den vore kr. 150,- i Rosendal og kr. 100,- i Omvikdalen. Fastsetjing av kontingent er årsmøtesak. Vedtak: Fram til fyrste årsmøte, dvs for 2012, vert kontingenten: Kr. 300 for vaksne. Kr. 100,- for rekrutteringssklassane Det vert laga eit forslag om nye kontingentar til fyrste årsmøte Terminliste 2012 Arnt har laga forslag til intern terminliste. Lagstemne 15m vert kl.17:00 Samlagstemne skifelt må inn på lista. Sosialt opplegg rundt lagstemne bane laurdag 16.06? Arnt oppdaterar lista.

11 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 3 av Lagstemner Program: Bane: I hht Skytterboka, Tabell Felt: I hht Skytterboka, Tabell m: I hht Skytterboka, Tabell Premiering: Vi utset fastsetjing av premiering til vi har oversyn over premiekostnadar. Innskot: Kr. 100,- for vaksne, Kr. 50,- for rekrutteringsskyttarar Gåvepremieliste 2012 Følgjande stemner støttast med gåvepremie i 2012: Samlagstemne 15m, skifelt, felt og bane. Hordastemne felt og bane. Vestlandstemnet felt og bane. Landsskyttarstemnet. Økonomiutvalet set beløp opp i sitt budsjett Uttakskommite lagskytingar Ungdomsutvalet tek seg av uttak og påmelding av all lagskyting for rekrutteringsskyttarane. Leiar, eller den han peikar ut tek ut og melder på lag for senior- og veteranskyttarar Instruktørar Hovedinstruktør vert Magne Wollheim Jr. I tillegg har følgjande kurs I: Terje Hus Elisabet E. Næs Åshild Mehl Jan Fredrik Einvik Margrethe Gjerald Mehl Per Fausk Kåre tek kontakt og informerar dei utvalde Politiattest for dei som arbeidar med rekrutteringsskyttarane DFS: Ein person og ein vararepresentant skal ta seg av dette i kvart lag. Usikkert kven det skal søkjast for. Kåre sjekkar med DFS korleis dette kan praktiserast Sponsing av rekruttammunisjon Forslag: Inntil 500 skot sponsast med kr. 1,- pr. skot Tomhylse kan seljast til heimeladarar i laget for kr. 1,- pr. hylse. Sponsing av rekruttammo skal berre gjevast til rekruteringsskyttarane, som er aktive og deltek på treningsskyting og stemner. Dei som er aktive og deltek på stemner kan støttast for meir enn 500 skot.

12 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 4 av Logo Nye forslag vart lagt fram og diskutert. Arnt får implementert endringane som vart foreslått og sender resultatet ut pr. e-post for kommnetarar Sponsorar Landrø / Lapua og Kvinnherad Byggutvikling har sagt seg interessert i å vera sponsorar Abonnement på Skyttartidende Laget vert trekt for 3 abonnement på skyttartidende. For 2012 går dei til Audun Fossberg, Eirik Fausk og Øystein Telnes Resultatprogram Vi har to lisensar hjå Megalink som vi slår saman til ein. Dagfinn er kontaktperson Ymse Vi har fått ein laserprinter frå IKA Husnes som kan brukast på kontoret på Midthølen. Den gamle set vi inn på 200 m standplassleiarbu. Omvikdalen sitt abonnement på Påmelding.net let vi gå ut. Neste møte vert onsdag , kl. 19:00, Løfallstrand Skule Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk... Dagfinn Mehl

13 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 3 Styremøte Onsdag , kl. 19:00 på Løfallstrand Skule Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla, Elisabet E. Næs, Jens Åge Fossberg, Lars Lidvard Øyjord Fråverande: Leiar i stemneutvalet, Paul Are Ljosnes var og kalla inn, men møtte ikkje. Sakliste: Godkjenning av protokoll frå førre møtet Runde rundt bordet Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Bruk av allmennpraktisk fløy ved Rosendal Ungdomsskule til skytebane Politiattest Innbydelse til Skyteinstruktørkurs Internett Midthølen skytesenter, orientering E-post og heimeside for dei gamle laga. Kva gjer vi med dei Støtte til nytt kjøkken ved Omvikdalen skule Godkjenning av protokoll frå førre møtet, Ein liten diskusjon rundt sak : Leiar var usikker på om vi hadde godkjent skyteprogramma for lagstemna. Det var ingen som hadde merknad til oppsettet for program slik det låg føre i sakspapira. Protokoll godkjent og signert Runde rundt bordet Øystein: Pass Kåre: Vandel, eigen sak. Per: Økonomiutvalet hadde møte i dag. Det dreg ut med medlemslistene. Elisabet kjører ut for Rosendal og Per for Omvikdalen for å få inn pengar. Org. Nr. og bankkonto vert teken opp no. Søknad om kommunalt driftstilskot må inn før 15. februar. Forsikring, sponsorar Tore: Vaktliste for jegertrening er sett opp. Tirsdag 8.mai er fyrste trening. Eirik: Pass Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Presentasjon ved Lars L. Øyjord. Ein del næringsdrivande innan bygg og anlegg i indre luten har sett på muligheten for å samlokalisera miniatyrskytebane med ny brannstasjon i Rosendal. Deira planar for dette vart presanterte. Ein ser for seg å laga ein «bunkers» på 16x20 m under brannstasjonen slik at ein får plass til 10 skiver, standplassleiarbu og lager. Over bakken vil ein få garderobar, kjøkken og samlingslokale. Reaksjonar rundt bordet: Kåre: Interessant, vi treng ein ny innandørsbane, vi bør gå vidare Øystein: Vi må kjenna økonomi og risiko før vi går vidare. Arnt: I tillegg til bane får vi møte og festlokale, positivt! Per: Vi treng innandørs bane. Økonomi? Søknad om midlar, spelemidlar mm

14 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 3 Tore: Bra. Finansiering. Vi må og tenkja på at 100 m banen treng oppgradering. Det er bane på Husnes, kva om Husnes går inn i Kvinnherad skl? Eirik: Budsjett og finansieringsplan? Samarbeidspartnerar, andre brukarar? Samrøystes vedtak: Styret i Kvinnherad Skyttarlag er positive til forslaget om samlokalisering av innandørs skytebane og ny brannstasjon i Rosendal slik det vart presentert av Lars L. Øyjord, på styremøte Før vi kan ta ei endeleg avgjerd må det leggast fram eit oppdatert budsjett og finansieringsplan. Frist for dette er Om styret finn å kunna godta budsjett og finanieringsplan vil det bli kalla inn til omframt årsmøte for endelg avgjerd. Eventuelt årsmøte bør kunna avviklast innan midten av Mars Bruk av allmennpraktisk fløy ved Rosendal Ungdomsskule til skytebane Ref. brev frå rektor ved Rosendal Ungdomsskule. Rosendal Skyttarlag har tidlegare vore i kontakt med RU for mulig bruk av deler av dette bygget til skytebane. For at det skal vera interessant treng vi permanent plass til 8 skiver, dvs ca 10 m bredde og 20 m lengde + lagerrom, opphaldsrom, garderobe og toalett. Skrivar formar eit svar der vi informerar om dette og at det no er komen opp ein annan mogelegheit som vi må vurdera fyrst Politiattest Instruktørar og dei som har nær kontakt med ungdomane skal ha politiattest. Kvinnherad Skyttarlag søkjer for følgjande personar: Magne W., Terje H., Håvard E., Kåre, Jan, Åshild, Inger Helene, Elisabet, Magrete, Per Kontaktperson i laget er leiar med nestleiar som vara. Kåre kontaktar dei aktuelle og leverar skjema for utfylling og signering Innbydelse til Skyteinstruktørkurs April, påmeldingsfrist Følgjande er aktuelle og bør meldast på: Håvard, Tore, Jens Åge, Unni, Åsmund, Maxi, Trygve Vi legg og invitasjonen ut på nettsida Internett Midthølen skytesenter, orientering Leiar har vore i kontakt med SKL som eig fiberlinja. Dei er positive. Kvinnherad Breiband vil gjera arbeidet med tilkopling. Vi må ta kostnaden med tilkopling E-post og heimeside for dei gamle laga. Kva gjer vi med dei. Vi overfører aktuelt stoff frå begge sidene til arkiv på KS si side og stenger så dei gamle sidene. E-post bør vidaresendast til Kvinnherad Skyttarlag samstundes som avsendar får melding om dette og info. om ny adresse. Arnt sjekkar kva som er mogeleg å få til Støtte til nytt kjøkken ved Omvikdalen skule. Omvikdalen skule skal rusta opp kjøkenet. Rektor har sendt ut førespurnad til dei som gratis har lånt lokale på skulen. Omvikdalen skyttarlag har nytta skulen til møtelokale og Kvinnherad skyttarlag kjem nok til å gjera det i framtida. Samrøystes vedtak: Vi støttar opprustinga med kr. 7500,-

15 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 3 av 3 Neste møte vert onsdag kl.19:00 på Løfall skule Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk

16 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 2 Styremøte Søndag , kl. 19:00 på Løfallstrand Skule Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla Fråverande: Ingen Sakliste: Stemneutvalet Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Stemneutvalet. Paul Are Ljosnes er ikkje råd å få tak i. Resten av utvalet er kalla inn til eit møte med styreleiar i morgon, mandag Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Ref. sak Saka er no kjent gjennom eit oppslag i Grenda laurdag Vi har motteke eit brev frå Lars L. Øyjord der han ber om avklaring på vegen vidare. Ein runde rundt bordet fekk fram følgjande moment: Styret må involverast. Vi må vite kva konsekvensar dette får for laget. Kostnadsoversyn. Vi kan ikkje lata oss styra av eksterne aktørar. Økonomi, sponsorar, garantiar, utleige, variable inntekter, stønadar, medlemskontingent. Kor stort lån kan laget ta på seg Driftsutgifter, vedlikehald, straum, forsikring. Finansiering Vegen vidare Budsjett Finansieringsplan Møte med entrepenørane Svar til Lars L. Øyjord: Styret i Kvinnherad skyttarlag syner til vedtak av Underlag som er motteken etter møtet er etter styret si meining ikkje tilfredsstillande. Styret treng eit oversiktleg kostnadsoverslag for heile prosjektet for å kunna ta ei avgjerd om vegen vidare. Overslaget må tydeleg syna fordeling mellom brannstasjon og skytebane. Det må brytast ned slik at det er råd å sjå mulige dugnadsoppgåver og materiellsponsing. Det må gå klart fram korleis MVA er rekna. Finansieringsplanen må visa leverandørane sine bidrag til prosjektet.

17 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 2 Når det gjeld ditt engasjement i saka så set styret stor pris på den innsatsen som du har lagt ned til no. Når prosjektet no byrjar å konkretisera seg vil vi be om at du Ikkje uttalar deg på vegne av Kvinnherad skyttarlag utan at dette på førehand er godkjend av styret. Vi må informera medlemmene våre om denne saka. Skrivar formar eit inlegg som kan legjast ut på nettsida. Nytt møte søndag kl. 19:00 i Løfall skule. Agenda er miniatyrbane Nytt møte onsdag kl. 18:00 i Omvikdalen Skule. Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk

18 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 2 Styremøte Søndag , kl. 19:00 Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla Fråverande: Ingen Sakliste: Protokoll frå førre møte Orientering Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Ammolager Lån Midthølen Protokoll frå førre møte Protokoll frå møte og signert Orientering Lagstemne 15m avvikla med 37 deltakarar. Stemneutvalet er i gang, skal ha møte 22.02, utvida med 2 medlemmer Terje Hus og Jens Åge Fossberg. Vi har eit etterslep på saker som skal handsamast og må prøva å ta inn dette. Kontingent må ut. Minimalt med info på «giro». For meir info viser ein til nettside. Vi ber og om tilbakemelding på e-post adresse og mobiltelefonnr. For å få dette inn i adm.programmet. Det har hendt at stoff sendt til er blitt oversett. For publisering send direkte til Terje/Unni Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Ref. sak og Diskusjon med følgjande stikkord: Kompensasjonsmidlar? Kor lenge held entrepenørane pengar i prosjektet (byggelån)? Forsikring. Godkjent rom for oppbevaring av våpen og ammunisjon inkludert. Starta arbeid med å henta inn pengar. Presantera prosjektet med folder / prospekt. Ole Bennæs kan vera aktuell for denne jobben. Byggherre? Prosjektleiing / byggeleiing frå kommunen? Kommunale garantiar? Byggherreforskriften SHA koordinator med byggfagleg kompetanse Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) Avvikshandsaming Konsekvens ved bot (økonomisk) Styret kan ikkje hefta for noko før prosjektet er godkjent av årsmøte. Omframt årsmøte er tidlegast råd å halda søndag 18. mars.kl.19:00.

19 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av Ammolager Ammolageret er på ,-. Dette må reduserast. Laget skal ikkje halda lager for medlemmene. Innkjøp må organiserast slik at medlemmene bestiller og kjøper ut med ein gang Lån Midthølen Det står att ca. kr ,- på lånet til utbygginga av Midthølen skytesenter. Det er økonomi og likviditet til å innfri lånet no. Samrøystes vedtak: Vi innfrir lånet på Midthølen skytesenter. Nytt møte onsdag kl. 19:00 i Omvikdalen Skule. Nytt møte søndag kl. 19:00 i Skulehuset på Løfall. Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk

20 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 2 Styremøte i Omvikdalen skule. Til stades: Frå styret: Arnt, Per, Tore, Dagfinn og Kåre Frå kommunen: Bjørn Våge og Grete Nesheim Frå entrepenørane: Herlaug Skjelnes, Johansen, Bjarte Veastad og Lars Lidvard Øyjord. Fråverande: Eirik Skåla og Øystein Telnes Sakliste Brannstasjon / Skytebane Brannstasjon / Skytebane Arnt yngste velkommen og starta med spørsmål om kva problem vannstanden i Mehlselva kunne ha for prosjektet med nedgravd bunkers. Herlaug Skjelnes svara på det og hans konklusjon var at det kunne vera ei fordyrande sak, for å kunne svara nøyaktig var det nødvendig å vita kva bonitet som var her om massane hadde stor vanninntrengning, i så fall måtte ein skifta ut masser med matrialer med mindre inntrengning. Konklusjonen var at det må gravast for å finna ut dette, det som ligg inne i det som er framlagt er ein vannstand som max er 0,75 m over gulvplate. Dessuten må gulv og tak i bunkers sammenkoblast med søyler, dette er nødvendig ikkje berre på grunn av oppdrift frå elva. Neste spørsmål var til kommunen og me vil vita om entrepenører som var med på anbudsrunden kunne koma med krav om dei no vert utestengt frå å vera med. Dette svara Våge på, han sa at kommunen kjem til å underkjenna alle anbud og derved har ingen nokon krav som kan fremmast. Det vart vidare diskutert mange mulige løysingar, Den løysinga at skyttarlaget står som byggherre for heile bygget og kommunen kjøper ut Brannstasjonen. Den vert då seksjonert ut med eige gards og bruksnr. Denne løysinga vil nok varta den økonomisk beste løysing for laget. Ein annan mulighet er at skyttarlaget bygger skytebunkers og alt grunnarbeidet d.v.s. at alt er klart til å reise bygget over grunnmur, kommunen kan då evntuelt ha ein ny anbudsrunde og reisa brannstasjon og utvendig råbygg til skyttarlagsdelen. Kommunen meiner vidare at det trengst ei avklaring politisk i formannskapet eller kanskje også i kommunestyret, for at laget kan gå vidare må kommunen avklara om kva løysing dei kan godta, laget må få dette avklart før evntuelt ein kan gjennomføra grunnundersøking. Det vart også diskutert økonomi, her er det ein del som må avklarast og ein må rekna med at t.d tippemidler, kommunalstøtte kan trekka ut over fleire åt. På spørsmål kor lenge hovudentrepenør kunne holda penger i prosjektet svara Veastad så lenge det trengst

21 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 2 Det vart diskutert forsikringer som er nødvendig for prosjektet og forsikring som dekker opp eventuelle skader som måtte oppstå på det som er dugnadsarbeid. Entrepenører og dei frå kommunen forlot då møtet. Styret vil setta Ole Bennæs i arbeid med å få ein oversikt kva som er mulig å kunna rekna med som støtte frå bedrifter og andre dette må han gjera i samarbeid med Økonomiutvalet i laget. Styret går for å få avklart om kommunen kan godta eit opplegg der skyttarlaget står som byggherre og at kommunen forplikter seg til å kjøpa Brannstasjonen til den bevilga pris 5,5 mil. Innan formannskapsmøtet 8. mars må det sendast eit brev til kommunen der ein spør om forslaget til samlokalisering som er utarbeida er aktuelt for kommunen å arbeida vidare med Syttarlaget må ta forbehald om godkjenning i omframt årsmøtet i laget Dagfinn Mehl Arnt Orholm Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk

22 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 4 Styremøte kl. 19:00 i Skulehuset på Løfallstrand. Til stades: Per Fausk, Øystein Telnes, Tore Fausk, Kåre Kroka, Arnt Orholm, Eirik Skåla. I sak var og Elisabet Næs og Jens Åge Fossberg kalla inn. Fråverande: Jens Åge Fossberg melde sjukdomsforfall. Sakliste: Referat frå førre møte Overføring av avtalar Våpen og utlånspraksis Brannstasjon / Skytebane Fergekort Logo Påmelding til stemner Nøklar, Midthølen skytesenter Treningsavgift Miniatyrbane i Matre Garderobe 300 meter standplass Handlingsplan Referat frå førre møte Referat frå møte var ikkje ferdig. Referat frå møte (med entrepenørar og kommune ang. brannstasjon/skytebane) har Kåre skreve. Det er sendt ut på e-post til kommentar. Møtet er tildelt saksnr Overføring av avtalar Rosendal: Avtale med Jens Petter Fossberg og Maxi Zimmermann som leasar våpen til eige. Avtalen må overførast til Kvinnherad skyttarlag og i samband med det må kontonr. for innbetaling sjekkast. Skyttarhuset i Omshagen, bygsel er gått ut. Kven eig bygget? Lagerbygg i Muradalen, avtale med Kvinnherad Energi. Aksjar i Rosendal samfunnshus For øvrig ikkje gjeld og ikkje heftingar.

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no

Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Landskyttarstemnet 2008 FØRDE 25.juli 2.august http://www.ls2008.no Epost: stemnekontor@ls2008.no Dato: 27.03.2008 Til Alle skyttarlag i Det Frivillige Skyttervesen Velkommen til Landsskyttarstemne 2008

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar:

3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar: 1) Innleiing Ut frå Kvinnherad skyttarlag sin trong for innandørs skytebane og Kvinnherad kommune sin trong for ny brannstasjon i Rosendal er det arbeidd fram ei løysing med samlokalisering av dei to funksjonane.

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført.

SAKSLISTE. Sak-møte-år Sak Ansvar / Frist 1-02-2015 Referat sist møte Robert las gjennom referatet. Nokre punkt er ikkje gjennomført. Stad: Skytehall, Sogndal 27/1-2015 klokka 18:00. Side 1 av 5 Tilstade; styret ved: Bengt Næss (Leiar) Per Atle Fretheim (vararepr. Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik (Årdal) Asle Dulsvik (Leiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Referat frå styremøte nr

Referat frå styremøte nr Referat frå styremøte nr 3. 2012. Til stades: Arne Strand Leiar Oddny Refsnes Stemner Edvard Svein Brattelid Kasserar Ove Sunde Ungdomsutvalet Oddvar Refsnes Material/ammoforvaltar Forfall: Frank Refsnes

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Innkalling til OMBODSMØTE Grand Hotell, Stord Onsdag 30. november 2016 kl (seinast) meir enn hondra år. og minst like blid

Innkalling til OMBODSMØTE Grand Hotell, Stord Onsdag 30. november 2016 kl (seinast) meir enn hondra år. og minst like blid Innkalling til OMBODSMØTE 2016 Grand Hotell, Stord Onsdag 30. november 2016 kl. 17.15 (seinast) 21.30 meir enn hondra år og minst like blid Møtet startar 1715 for å passe med hurtigbåten sin ankomst frå

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

HOLMØYSKARRENNET 2002

HOLMØYSKARRENNET 2002 HOLMØYSKARRENNET 2002 - INSTRUKSAR FOR GRUPPENE - SKJEMA FOR RENNRAPPORT/INSTRUKSENDRING INSTRUKS FOR PREMIENEMND - Skaffe annonsar og premiar til rennet - Få annonsane tillaga i samarbeid med rennleiing

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Protokoll. Årsmøte Hyllestad Skyttarlag

Protokoll. Årsmøte Hyllestad Skyttarlag Protokoll Årsmøte 2012 Hyllestad Skyttarlag Stad: Innandørsbana, Hyllestad Dato: 17.11.2012 Registrering av oppmøte Jarle Sognnes, Jørgen Skivenesvåg, Kjell Ingolf Eide, Bernt Tore Inderøy, Harry Porten,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård

REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12. Bogstad gård 1 REFERAT FRÅ STYREMØTE 15.06.12 Bogstad gård Desse møtte: Styret og varamedlemmar var innkalla til møte. Styret: Øyvind Utgården, Inge G. Kristoffersen, Kjell Olav Kaurstad, og Finn Arne Askje Følgjande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer