STUDIETUR TIL KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIETUR TIL KØBENHAVN"

Transkript

1 Boligenheten STUDIETUR TIL KØBENHAVN Prosjekt Jarleveien 10, Trondheim kommune mai 2007

2 BAKGRUNN Eiendommen Jarleveien 10, gnr 415/59, eies av Trondheim kommune. Tomta har et totalareal på m 2. Eksisterende bygning skal etter forhandling med Norsk folkehjelp/jarleveien hybelhus erverves av Boligstiftelsen for trygdeboliger på vegne av Trondheim kommune for effektuering av boligpolitiske tiltak for vanskeligstilte på boligmarkedet. I den sammenheng har Trondheim kommune igangsatt et prosjekt med mål å utrede et grunnlag for å bygge et nytt stor bygg med boliger for vanskeligstilte mennesker med rus og psykiske problemer uten fast bolig, og med behov for tjenesteoppfølging. Det er også et mål å samle personer i denen gruppen slik at problemer disse fører med seg i den ordinære boligmassen i byen reduseres. Da innhenting av erfaringer med å bygge i stor skala for de aktuelle gruppene er en viktig del av utredningen, ønsket prosjektgruppen å gjennomføre en studietur til København for å samle erfaringer i forhold til hvordan det er å samle så mange vanskeligstilte personer med rus- og psykiatriproblemer med behov for hjelpetjenester i et større bygningskompleks. Det finnes ikke eksempler på denne type bygg i Trondheim. Etter å ha lest rapporter fra andres studiereiser til København, ser vi at danskene har flere større boligkompleks/pleiehjem for de aktuelle brukergruppene. Danskene har i tillegg evnet å tenke i kreative og nye baner, og det er spesielt tre prosjekter i København vi synes er relevante for oss: - Sundbyhus, Sundholms vej 40 - Plejehjemmet E-huset, Alléen 3 - Lundtoftgade 27 De ulike rapportene som omhandler disse tre tilbudene informerer om tilbudet boligene gir, og hvilke tjenester som er tilknyttet, men sier lite om hvilke erfaringer som er gjort, verken i forhold til det å samle mange under samme tak, eller hvordan boligtilbudet og hjelpetilbudet fungerer. Og det var nettopp innhenting av erfaringer som var vårt mål for denne studienturen. DELTAGERE Astrid Storøy, Boligenheten (prosjektleder), Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten, Mona Solhaug Spjøtvold, Helse- og velferdstjenesten Østbyen - oppfølging, Laila Hansvik Lien Rådmannens fagstab, og Johannes Lipphardt, Trondheim eiendom, alle Trondheim kommune. INFORMASJON Avreise fra Værnes med SAS SK 343 ondag 2. mai kl 07.55, ankomst Oslo kl Avreise fra Oslo med SAS SK 455 kl 09.25, ankomst Kastrup kl Retur fra Kastrup med SK 3189 torsdag 3. mai kl 20.50, ankomst Værnes kl Hotell: Norlandia Richmond Hotel, Vester Farimagsgade 33, 1606 København, se; 2

3 PROGRAM Programmet ble i hovedsak lagt opp av specialkonsulent Tune Møller i Københavns Kommune, Socialforvaltningen, tlf.: , Onsdag den 2. maj Kl : Kl. 16:00 - Besøg i E-huset - Plejehjem for aktivt drikkende alkoholikere med afvigende adfærd. Adresse: Alléen 3, 2200 København N Kontaktperson: Inge Fjordside Weileby, tlf Befaring til ulike nye boligprosjekter i Ørestad, se Copenhagen x ; Reisefølge/guide: Tidligere kollega i Trondheim kommune Jens Brandt, nå bosatt i København. Torsdag den 3. maj: Kl : Besøg i Sundbyhus Adresse: Sundholmsvej 40 A, 2300 København S Kontaktperson: Kim Støving, tlf Kl :30: Kl. 17:30 Besøg i Bofunktionerne i Lundtoftegade Adresse: Lundtoftegade København N Kontaktperson: Svend Aage Germannsen, tlf Avreise fra hotellet til Kastrup. Oppsummeringsmøte på Kastrup. Fra Sundbyhus og møte med Kim Støving Fra E-huset og møte med Inge F. Weileby 3

4 OPPSUMMERING FRA DE ULIKE BEFARINGENE Plejehjemmet E-huset, Alléen 3, 2200 København N Type tiltak/tilbud Selvstendig pleiehjem for aktive alkoholikere med problematisk og avvikende atferd som ikke passer inn i ordinære pleiehjem. E-huset er en del av området De gamles by med tilbud til totalt 500 eldre fordelt på 6 ulike pleiehjem/omsorgsboligkomplekser. Dette gjør beboerne godt kjent i nærmiljøet. Viste til et eksempel der nærpuben tar kontakt med pleiehjemmet for å melde fra at beboer har behov for hjelp til å komme seg hjem, og at personalet da rykker ut med rullestol og kjører beboer hjem. Bare pensjonister/førtidspensjonister av begge kjønn kan søke. Også søkere fra andre kommuner kan få plass, men til en dyrere pris. Det er flere års ventelister; ca 30 stk står per mai 2007 i kø. Brukergrupper Pleiehjemmet har i dag 39 beboere mellom 42 og 82 år, både kvinner og menn, med til sammen 580 diagnoser. De fleste er mellom år. Fem kvinner pr. mai 07. Tilbudet er for fysisk dårlige alkoholikere med lav egen omsorgskompetanse, og inkluderer ikke arbeidstrening. Bortsett fra ølbehovet har de vanskelig for å tydeliggjøre sine behov. Det er et krav om at de må i gjennom en prosess til kun alkoholforbruk dersom de tidligere har vært blandingsmisbrukere. Beboerne kan deles inn i to hovedgrupper: 1) Unge år uten tilknytning til arbeidslivet eller har kortvarige arbeidsforhold. Drikker mye, og er ikke vant til normale hjem. 2) De gamle som har drukket, men har hatt jobb og hjem ved siden av før det har tippet over. De gamle blir syke, mens de unge dør tidlig. Mange har aldri hatt en base i tilværelsen. Opplever trygghet i å vite at dette er ens hjem, og at det aksepteres at den enkelte får være som han/hun er. Får tilbud om oppfølging fra personer utenfor pleiehjemmet, og det er stor aksept for ustabilitet. Mister ikke tilbudet om man uteblir fra avtaler da dette er en institusjon, men i noen få tilfeller blir noen overført til Sundbyhus. Over en åtte-årsperiode er 3-4 personer blitt bortvist fra E-huset pga vold/trusler. Anmeldelser til politi skjer via leder, og ikke av de ansatte. Tar i prinsippet ikke inn psykisk syke, da de ikke kan gi denne gruppen et godt nok skjermet miljø. 4

5 Alle kan ruse seg på alkohol, og alle skal selv bestemme når de selv vil slutte (gir gode minner). En styrke ved tilbudet er at dette bare er for alkoholikere. Ved blanding av ulike grupper vil det være alkoholikeren som blir den tapende part. Blandingsmisbrukeren er generelt mer ressursterk. De fleste har prøvd ut ulike stoffer som for eksempel piller, hasj og metadon, men har endt opp med alkohol som foretrukket rusmiddel. Mener at jo eldre man blir jo mindre lysten blir man på jaget etter illegale rusmidler, og finner det fredeligere og mer tilgjenglig å ruse seg på alkohol. Hjelpetjenester/personale I alt er 35 ansatt i heldøgnsbemanning med fast 5 personer på kveldsvakt og 2 på aktiv nattvakt. Antallet ansatte på dagvakt varierer etter behov. I tillegg jobber to ansatte i administrasjonen. En planleggingsgruppe på fem, har 8 timer hver 6. uke et særskilt planleggingsansvar for de ulike beboere der beboerne trekkes inn ved behov. E-huset kjøper psykolog-, fysioterapi-, lege- og tannlegetjenester utenfra. E-huset har et spesialtrent personale som tilpasser seg brukernes problematikk. Med bakgrunn i beboers fysiske helse er det ansatt flere sykepleiere, og noen pedagoger. Mye vektlegging av den pedagogiske sykepleie, dvs. den pedagogiske siden ved hjelpearbeidet. Fremheves at dette er en gruppe som har vansker med å si jeg har behov for Opptatt av fysiske, psykiske og sosiale dimensjoner ved arbeidet. Beboernes oppfattelse av frivillighet er viktig. Omsorg, toleranse og tålmodighet er viktige stikkord. Viktig å bruker regler som gir mening for brukerne. Brukergruppa omtales som institusjonstøtte. De har opplevelsen av at de (hjelpeapparatet) vil alltid ha oss til å være annerledes. E-huset har som verdigrunnlag at det for beboerne handler om rus og at beboer fortsatt ønsker å ruse seg, og derfor er det abstinensen som behandles og ikke alkoholismen. Arbeider for sunne alkoholikere. Har også opprettet et beboerråd som har stor innflytelse. E-huset vektlegger at dette er en type arbeid som må ses på som et spesialområde, og hvor det er en forutsetning med kvalifisert personell. Egnethet går på at den ansatte må kunne se ut over sitt fagområde og erkjenne at teori ikke alltid harmonerer med virkeligheten. Den ansatte må kunne bruke virkeligheten og sette denne i sammenheng med sin teoretiske bakgrunn. Personalet må tilpasse seg beboer med respekt, og ha fokus på balansen mellom individuelle rettigheter og omsorgssvikt. Viktigheten av veiledning av personalet fremheves. Det er nødvendig med gode opplevelser for personalet som har en hverdag som går i utskjelling, drikking, møkk og annen elendighet. Det avholdes jevnlige møter hvor personalet diskuterer og tar stilling til etiske dilemma (som for eksempel å gi ut krampestillende medisiner om morgenen). Kostnader Beboer tilbys en Servicepakke som inkluderer en husleie på kr Dkr/måned. Selve servicepakken (matpenger, klesvask, husvask, post etc.) utgjør Dkr/mnd. I tillegg betaler hver beboer 75 Dkr/måned til velferdstiltak. E-huset mottar også kommunal støtte til driften, samt pengegaver fra privatpersoner/legat. Pengegavene brukes bl.a. til innkjøp av gaver til beboerne til fødselsdager og jul. Pleiehjemmet benytter alltid skriftlige avtaler med beboerne. Kommunen trekker de faste utgiftene rett fra trygda, og størrelsen på trekket varierer iht. innholdet i servicepakken (for eksempel ift. antall måltider). Resten av trygda blir fordelt ut i fra helsemessige aspekter. Bokholder deler ut en liten sum til hver beboer hver dag. Summen som gis er et resulatat av balansen mellom psykose/abstinens, dvs. hvor mye en kan drikke før det tipper over. Hvilket igjen gjør at en ikke blir så full, og 5

6 dermed får mindre bivirkninger. Lettøl serveres av personalet når pengene tar slutt, i tillegg en wiskysluch på kvelden. Mat Det legges vekt på god og apetittvekkende mat, ikke nødvendigvis sunn mat, gjennom hele dagen. Gjerne mye majones for at maten skal friste. Det legges vekt på gode opplevelser når det gjelder mat. Beboerne skal ha det godt de årene de har igjen. Beboerne betaler for at personalet sitter ned og spiser sammen med dem. Serverer 3 hovedmåltider og 3 mellommåltider for å være sikker på at beboerne spiser noe i løpet av dagen. I tillegg er det alltid kaffe/saft tilgjengelig. Beboerne har ikke adgang til kjøkkenet. Fysisk utforming av bygget E-huset er et bygg med 4 etasjer med ett felles kjøkken i hver etg. Det er 8 16 beboere i hver etg. De minste rommene er på m 2. Noen bor på to rom til sammen 24 m 2. Størrelsen er ikke tilpasset behov for nødvendig hjelpeutstyr. Det brukes konsekvent sykehussenger. Ønsker seg bad på rommene har i dag to felles bad på gangen. Beboerne bruker ikke kjøkkenet selv det er urealistisk ift. mestringsnivået. Ikke kjøkken i leilighetene da beboerne mangler egenrenhold, og har en meget vanskelig adferd. Minimumsbehov for å skape et hjem er seng, skap, stol, gardiner, kommode, og en blomst. Boligene er møblerte. Mangler samlingssted med kneipestemning med plass til bordtennisbord og tv-rom. Ønsker ulike rom til ulike aktiviteter. Viktig med robust materialvalg. Det er stor belastning på de fysiske omgivelsene pga. sigarettsneiper, sitting på vaskeservanter, påkjørsler av vegger etc. Mer vanlig enn uvanlig at sigaretter sneipes i gulvet. Ved spørsmål om ønsker for et event. nybygg ble følgende vektlagt: Det er ikke behov for kjøkken i leilighetene, men det er ønskelig med et stort kjøkken/allrom i hver etasje hvor det er plass til 8-16 beboere fordi beboerne ønsker å være der betjeningen er. Hva er vel mer koselig enn et stort langbord på kjøkkenet? Det må være plass nok da alt som er smått kan skape konflikter. Leiligheten kan gjerne bestå av ett rom hvor det er plass til sykehusseng og andre hjelpemidler. Styrer beskriver at denne gruppa elsker å være ute, det er derfor viktig at man utformer tiltaket med tanke på dette; uteområde med små rom, og mulighet for utsyn. Aktivitetstilbud Tid i svømmehall og treningslokaler leies inn hver uke. Det arrangeres biljardturneringer med premiering. Viktig med så mange aktiviteter som mulig for å unngå konflikter. Beboerne drikker mer når de kjeder seg, noe som oftere fører til konflikter. E-huset aktiviserer noen av beboerne som kjeder seg ved at de får lønnede oppgaver ( pedagogiske oppgaver ) som å skrelle poteter, bære ut potetskrellet, tømme/fylle oppvaskmaskinen etc. Lønn kan være sigaretter eller burgere eller lignende. Beboerne får gjøre i sine hjem som de vil. Besøk er tillatt, men det skal være stille etter kl 23. Snyltere/overnattingsgjester er et problem. Samlere også et problem fordi de fyller opp boligen sin og vanskeliggjør renhold og brannkrav. Styrer tilbyr seg med jevne mellomrom å selge noe av skrotet til sosiale fellestiltak i stedet for å bruke makt. Har og bruker faste rammer, men forsøker å bruke kreative tiltak og dialog for å løse problemene. 6

7 Suksesskriterier - Ha lik målgruppe. - Samkjørt personalgruppe som gjør de samme tingene- altså har de samme mål i forhold til hver enkelt bruker. - Dette gjøres ved at de har en handlingsplangruppe. Denne gruppa, som består av 5-6 personer, møtes ukentlig for å drøfte utvikling av tiltak rundt bruker. Denne gruppa kan bruke en hel arbeidsdag på å drøfte/undre seg rundt en enkelt beboer og dennes adferdsmønster. Ellers går denne gruppa gjennom hver enkelt beboer med jevne mellomrom, og målet er gjennomgang av 8 beboere ukentlig. - Så få regler som mulig, og de reglene man har må gi mening. - Det blir mer drikking og mer vold dersom man kjeder seg. - Strukturering rundt pengeutbetaling (gjerne daglig) - viser seg å gi mindre delir, mindre abstinens og beboer spiser mer mat. - Felles verdigrunnlag som det jobbes aktivt med. Sundbyhus, Sundholmsvej 40 A, 2300 København S Type tiltak/tilbud Sundbyhus ble opprettet i november 1998 som et prosjekt fordi det manglet et botilbud for utstøtte. Fungerer etter Lov om sosial service 91, noe som betyr at det kan fås pedagogisk støtte. Midlertidig tilbud til personer som befinner seg i fritt fall. Sundbyhus henvender seg til voksne brukere som har en psykisk sykdom. Primæroppgaven er å avklare/hjelpe beboerne til å finne en permanent bolig. Arbeider også for å få redusert misbruket, og gi miljøterapautisk støtte og trening i å klare seg i egen bolig samt veiledning i å velge en varig boform. Sundbyhus er et midlertidig botilbud med 19 boliger fordelt på tre etasjer, herunder fem akuttplasser. Gjennomsnittlig botid er rundt ett år, men 4 år er lengste botid til nå. Brukergrupper Yngste beboer er i begynnelsen av 20-årene og den eldste litt over 60 år. Gjennomsnittsalder er 35 år. Av de 19 beboerne er 5 kvinner. De aller yngste får en egen innsats ift. jobbaktivitet. Ønsker i utgangspunktet ikke å ta i mot de aller yngste da de krever en helt annen omsorg enn det Sundbyhus har ressurser til. Beboerne er voksne kvinner og menn som har en psykisk sykdom kombinert med rusmisbruk. 99% har schizofrenidiagnose. Flere har behandlingsdommer pga. bankran. Beboerne får oppleve at det både er ulemper og fordeler ved å bo sammen. Mange vil bestemme selv, og siden de bor frivillig er det vanskelig å få de til å delta i fellesskapet. Sundbyhus kan styre sammensetningen av 7

8 beboerne selv ut i fra at det er viktig å ta hensyn til felleskapet slik at enkeltpersoner ikke knekker felleskapet. Hjelpetjenester/personale Sundbyhus har 9 ansatte pluss styrer, kontorsjef og sekretær. I tillegg har de tilgang til 10 vikarer. Av de ansatte er de fleste pedagoger fordi disse passer godt ift. de teorier de ønsker å arbeide etter, men det er også sykepleiere og sosialrådgivere. Sundbyhus ønsker verken å hospitalisere disse boligene, eller å fokusere for mye på sykdom/symtomer. Allikevel er det krav om at sykepleiere skal ansettes, i tillegg til pedagoger som har fått helsekunnskaper underveis. Personalet er tilstede fra kl Det er 4-6 ansatte på dagvakt (kl 8-16), og 2 ansatte på kveldsvakt ( ). Det er satt av tid til overlapping for utveksling av informasjon mellom vaktene. Hvilken etasje hver enkelt jobber på planlegges hver morgen. Alle skal være overalt for å bli kjent med beboerne, noe som bidrar til å skape fleksibilitet. Ønsker å prioritere ressursene i hovedsak på dagtid. Ingen ansatte er der fast på natten, fordi de mener at beboerne har godt av fri fra pedagogisk innblanding deler av døgnet. Ved mistanke kommer personalet imidlertid også om natten. Går i tillegg nattevakter som stikkprøver for å sjekke at det er rolig. Pedagogikken Sundbyhus benytter er basert på teorier om å utvikle kommunikasjon for å ha en felles plattform, der betjeningen er forbilder. Personalet må forholde seg til at dette er mennesker med skader, og gi et tilbud ut i fra det. Mye dillemma i dette. Dansk styreform måles i effektivitet, men det er også viktig å bevare og se mennesket i effektiviteten. Ved å fjerne menneskets misbruk, fjernes også dets identitet. Det er viktig å kunne kommunisere. Snakker ikke om problematikk, men fokus på hvordan kommunikasjonen virker. Evaluerer jevnlig egen kommunikasjon. Personalets aktive kommunikasjon hjelper beboerne i å oppføre seg. Personalet skal akseptere beboerne som de er, og møte dem på det stadiet de til en hver tid er på. Beboerne læres for eksempel opp til at det finnes et helsetjenestetilbud de kan benytte seg av. Sundbyhus bruker mye penger på personalutvikling, noe som er viktig ift. voldsbruk. Har samlinger hver 14. dag med psykoterapaut utenfra for at personalet skal lære å behandle beboerne. Skaper trygghet ved at personalet får jobbe med seg selv, også fordi beboerne er harde med seg selv. Siden personalet er utsatt for vold/trusler krever det et personale av en viss støpning. Fungerer ikke personalet, fungerer heller ikke beboerne. Personalet er også utdannet som akupunktører ift abstinesbehandling, som et suplement til medisin, da det reduserer medisinbruken. Personalet møter beboerne i øyehøyde, og snakker med dem som voksne personer. Det er en balansegang mellom omsorg og opplæring. Regler evalueres jevnlig. Det stoles på personalets dømmekraft. Ansatte i boligen har ansvar for å koordinere innsatsen overfor beboer og utarbeide handlingsplan. Dersom beboer ikke er interessert i en handlingsplan, skal den ansatte utarbeide egen handlingsplan for hvordan den ansatte har tenkt å jobbe med beboer. Da tiltaket er bygd opp som fløyer med 3 til 8 personer i hver fløy, jobbes det mye med balansegangen mellom det individuelle hensyn og gruppehensyn. Har som mål å lære beboerne å ta hensyn til hverandre og jobber for skadereduksjon. Ved tilbud om ny bolig, bruker personalet tid til å ta dem med rundt og vise mulighetene. Hver beboer har en kontaktperson, men flere kan jobbe med samme beboer. Dette er et system som fungerer godt. Kontakpersonen sørger også for koordinerende oppfølging innenfor alle kommunale enheter med en saksbehandler/koordinator per beboer. Kostnader Beboerne betaler p.t. Dkr ,- i husleie. Dkr 1.800,- betales i kostpenger til en kostkasse i den enhet den enkelte bor. Beboer bestemmer selv i stor grad hva som skal handles inn. Tiltaket har et budsjett på 8,8 millioner danske kroner. Fysisk utforming av bygget Beboerne har nøkkelkort kun til den etasjen de bor i, da opphold overalt forårsaker tyveri og 8

9 mistenksomhet. Besøk kan mottas mellom kl. 14 til 23. Det er ikke lov til å ha overnattingsgjester, men dette er noe som misbrukes. Etter kl 23 skal beboerene oppholde seg i sine egne fløyer. En blir betraktet som besøkende dersom en beboer påtreffes i annen fløy enn sin egen. 1. etg: Akuttplasser for 5 personer som er meget dårlig fungerende og syke. Trenger hjelp til alt praktisk; matlaging, vasking, handling. Kan bo maks ca. 1 år, men kan flyttes internt på huset etter det. 2. etg: Bo- og treningssenter for 3 personer. Selvhjulpne i et bokollektiv. Får litt støtte. Fungerer best med 3 personer satt sammen i spesielle grupper ift. om de kan fungere sammen. Beboerne har et rimelig nettverk utenfor. Hensynsfulle ovenfor hverandre. 3. etg: 8 stk bor i et bokollektiv hvor de har påbudt botrening fra 9-13 hver dag. Barskt miljø. Lærer oppførsel og tiltaleform, og å støtte hverandre (solidaritet) samt sosiale ferdigheter. 4. etg: 3 boliger med egne leiligheter med hybelkjøkken for de friske for å skape lettere overgang til egen bolig. Alle etasjer har enkeltrom. Felles bad/kjøkken på hver etasje. Alle rom er møblerte. Det er etablert en midlertidig barnehage som nærmeste nabo til botiltaket. Denne blir brukt av kommunen som avlastningsbarnehage under oppussing av andre barnehager. Dette naboskapet fungerer greit. Ved spørsmål om ønsker ved nybygg ble følgende vektlagt: Anbefaler små boenheter med inntil 8 personer, pluss en akuttenhet med 8 beboere. Har erfaring med at det går godt å blande kvinner og menn, under forutsetning av at det tenkes en homogen gruppe som gjør at det fungerer. Kan være flere bokollektiv samlet i samme bygning, men helst skal de integreres i mindre kompleks i ordinære bomiljø. Lettest å bosette de som har et nettverk. Store bygg vil aldri kunne oppfattes som eget hjem. Eksisterende bygning er ikke tilpasset universell utforming, selv med heis. Ønsker seg derfor en annerledes fysisk organisering. Ønsker seg to-roms leiligheter med bad/kjøkken på ca 20 m2. Fordelen med ett-roms er at det blir mindre plass til rot fra samlerne. Bruker i dag mange penger på vedlikehold. God fysisk utforming gjør at beboerne tar bedre vare på huset. Aktivitetstilbud Det settes krav om tilstedeværelse for de friskeste beboerne mellom kl for vask, matlaging, botrening. Andre aktiviteter i huset er sosialt samvær, bordtennis, diverse spill, kafé etc. Har også jobber/aktiviteter utenfor huset, bl.a. tilbud på treningssenter, jobb i snekkeri, sykkelverksted eller gartnerarbeide. Dette betyr at folk må ut, noe som bidrar til å skape nettverk den dagen de flytter ut. De fleste har et aktivitetstilbud etter arbeid. Aktivisering er frivillig, og det anses som lite realistisk å kreve aktivisering da de fleste i utgangspunktet er for syke til fysisk arbeid/tiltak. De liker heller ikke plikter/ansvar, men kan mye dersom det er lystbetont. Sundbyhus har faste temadager, paintball etc. for å vise beboerne at det finnes andre muligheter enn rusing. I tillegg avholdes årlige ferieturer til et sommerhus, turer med fiskebåt, og ulike utflukter med E-husets bil. Suksesskriterier - Dyktig personale som er myndiggjort. Skal ikke være manual for alt - da går man glipp av den fornuftige dømmekraften. - Å ensarte det hele vil være dumt - ergerlig om det blir et enten/eller tilbud. Jo mer oppdeling/spesifisering, jo mer stigmatisering. Samtidig erkjennelsen av at mer homogene grupper gjør at det fungerer. - Midlertidig botilbud hvor det vektlegges at hjelpetjenestene holdes i mest mulig grad utenfor huset. Dette er en normalisering i forhold til eget hjem som ikke er et sted 9

10 hvor man skriver handlingsplaner og hjelpere banker på døra i ett kjør. Beboer tilbys følge til sine avtaler for at det skal normaliseres å gå ut av døra for å oppsøke hjelpere/tjenester. - Arbeidet bygger på empowerment altså overføring av makt til den som søker hjelp- og fokus er å lære seg å leve med sitt handicap. Dette er styrende for arbeidet, og viser til gode resultater. Bofunktionerne i Lundtoftegade, Lundtoftegade København N Type tiltak/tilbud Tiltaket ble opprettet i Lundtoftgade 27 er en boligblokk som ligger i et sosialt belastet strøk. Ble tidligere betraktet som ville westen før beboerforeningen i området ba kommunen om å gjøre noe med problemene. Eier av bygget er PKL, men kommunen har ansvar for all utleie av boligene. Tilbudet består av permanente boliger med tidsubestemte husleiekontrakter (hjemlet etter husleieloven). Av de 80 leilighetene leies 40 ut til studenter, 20 til rusmisbrukere og 20 benyttes som ordinære kommunale boliger. Brukergrupper De 20 boligene for rusmisbrukere bebos av slitne rusmisbrukere som ønsker å være i fred for behandlingsidéer. En av leilighetene brukes som base. De fleste av disse beboerne har gått mer over på alkoholbruk da dette er et lettere tilgjengelig rusmiddel, og ikke så slitsomt å få tak i som illegale rusmidler. Mange i gruppa er enormt institusjonaliserte, noe som viser seg i at de ikke er vant til for eksempel å skulle betale for seg når de er på kafé med personale, ikke vant til å vaske opp, rydde og delta selv for å ta ansvar for fellesskapet. De 20 leilighetene som benyttes til ordinære kommunale boliger bebos av gamle hjemløse som har fått bolig gjennom kommunen for lenge siden (også psykisk syke som får oppfølging av psykiatriske helsetjenester). De 40 studentene er også fordelt av kommunen etter søknad (blir prioritert dersom de velger Lundtoftgade). Ikke noe system ift. hvem bor hvor i bygningen. De vanskeligstilte beboerne må lære seg å ta hensyn. Positiv effekt av blanding av studenter og rusmisbrukere, da studentene blir forbilder. Ikke problemer med vold/ 10

11 hærverk her mer enn andre steder, og det er ikke rusmisbrukerne som nødvendigvis utøver volden. Mennene som kommer hit faller fort til ro, mens kvinnene kjefter mest. Tar litt vare på hverandre, men krangler mye. Noen få aktive rusbrukere fører til intern omsetning blant beboere, noe som fører med seg en del konflikter. Slik omsetning i bygget aksepteres ikke. Det finnes alle kategorier av stoffavhengige; hjemløse, Grønlendere, men ikke så mange innvandrere. De fleste kommer rett fra gata. Får lov til å ruse seg. Det er også mulig å komme direkte til basen i Lundtoftgade og be om bolig, en må ikke nødvendigvis søke via kommunen. Det er i dag venteliste. Beboerne kan bo så lenge de ønsker. Alderen på beboerne er fra år. Gjennomsnittalder er ca. 41 år. Ønsker ikke å bosette de aller yngste. Overvekt av menn. Kvinnene synes det er ok å bo sammen med menn. Flest kvinner flyttet ut til egen bolig. De fleste av de 13 som har flyttet ut har beholdt sin bolig, og ingen ønsker seg tilbake. Noen har bodd i Lundtoftgade 27 hele tiden, og vil ikke flytte. De som flytter ut bruker fortsatt personalet som støtte. De som ikke makter dette botilbudet blir anbefalt Skæve huse (småhus). Hjelpetjenester/personale Det er tre ansatte i tiltaket som hver jobber i ca. 30% stilling. Personalet er kun tilstede på dagtid. Det er ansatt 2 sosialpedagoger, en daglig leder samt en praktikant. Personalet er der ift. å hjelpe leietaker/beboer i det å bo med utgangspunkt i at dette skal være hjemmene deres. Tanken er at leietaker skal kunne klare seg selv i mest mulig grad. Personalet har oppgaver som renhold, økonomi, og bistår i matlaging. Botreningen tilsier at beboerne skal klare å forholde seg til naboer, varsle brannvesen, legevakt osv, samt motiveringsarbeid i forhold til å få beboer til å motta hjelp. Medisinsk behandling for misbruk er lagt til sykehuset Fredensberg. Hjemmehjelp/ - sykepleie gjør at de kan bo hjemme selv om de blir pleietrengende, men personalet kan også informere sykehuset om at ting ikke går like bra. Mange hverdagslige problemer, men stort sett ok. Dette gjelder også kveld/helg/natt. Personalet skal ikke kvalitetsikre nivået på leietakers livsoppførsel. Personalet har også fokus på å skrive en historie for hver beboer de er en del av historien til den enkelte, samtidig som de prøver å se på den tidligere historie for å kunne se sammenhenger. Flere har reetablert kontakt med familie helt eller delvis. Kostnader/avtaler Beboerne bor på tidsubestemt husleiekontrakt. Personalet er sikret tilgang til boligen gjennom kontrakten ved sykdom og svikt av avtaler, og har derfor egne nøkler. Dagens husleie er Dkr 3.500,- inklusive oppvarming, pluss et lite tillegg til lisenser og sosiale utgifter. Beboerne får lov til å ha husdyr i egen leilighet. Mat Beboerne ordner mat selv. Fysisk utforming av bygget Boligkomplekset fra 1964 består av like ett-romsleiligheter på 43 m2. Det finnes noen få toroms. Stor slitasje trenger stadig penger til vedlikehold. Omgivelsene må samtidig ikke være for pene, da blir bygningen for vanskelig å identifisere seg med for beboene. Ved spørsmål om ønsker ved nybygg ble følgende vektlagt: Tjue boliger er et passende antall, 80 er for mange. Ønsker seg småboliger. Ønsker å opprettholde konseptet med blanding av beboere, men det må ikke bli en getto. Det er ønskelig å ha mulighet til å dekke 11

12 et langbord for alle. Vektlegger imidlertid at for deres del ser det ut til å fungere med mindre grupper. Det blir fort voldsomt for de to som er på jobb når 20 ruspåvirka personer samles inne i det lille oppholdsrommet i basen til felles måltid. Personalet opplever da at det er gatas/rusmiljløets regler som blir regjerende, og ikke normene for sosial omgang som ellers fungerer i samfunnet. Aktivitetstilbud Det tilbys mange aktiviteter, bl.a. morgenkaffe i et felles beboerhus 2 ganger i uka, eldreforening, danseklubb. Rusmisbrukerne er med en gang i mellom. Suksesskriterier - Rusmisbrukerne blir godt integrert i miljøet. Folk i huset kjenner betjeningen, og har en skulder å gråte på og en støtte i det videre liv også etter utflytting. Befaringer Ørestad Boligslangen Boligkompleks med 115 allmenne- (kommunale), 134 eier- og 40 andelsboliger i Ørestad Nord. Byggherrer er henholdsvis for Fælledhaven: FSBbolig, og for Universitetshaven: Kuben A/S. Arkitekt har vært henholdsvis for Fælledhaven: Domus Arkitekter A/S og for Universitetshaven: Arkitema. Boligslangen er det største boligprojektet i Ørestad, og kommer til å bestå av knapt 300 boliger samt en integrert daginstitusjon. Slangen har fått sitt navn fordi den bukter seg gjennom landskapet i Ørestad Nord. Flere steder fletter Boligslangen seg sammen med den såkalte landskapelige kanal, som går gjennom området fra Københavns Universitet, forbi DR Byen og ut til Grønjordss,øen. Det spesielle ved Boligslangen er at det under et felles tak finnes to forskjellige bebyggelser: Fælledhaven og Universitetshaven. Fælledhaven består av allmenne boliger og Universitetshaven av eier- og andelsleligheter. I forhold til mye annet alment byggeri er det i Fælledhaven lagt stor vekt på fleksibilitet og beboermedvirkning. For eksempel kan veggene plasseres flere steder alt etter hvor mange rom beboerne ønsker. Universitetshaven er oppført som to bygninger, hvor taket svever over åpningen mellem de to husene, og dermed opprettholder inntrykket av en lang boligslange. Prosjektet ble ferdigstilt, innflyttet og tatt i bruk i løpet av siste havldel av

13 Tietgenkollegiet Inneholder 360 kollegieboliger (studentboliger) med 1-rom på 26-33m². Adresse er Rued Langgaards Vej 10-18, Ørestad Nord. Byggherre er Nordea Danmark Fonden, Fonden Tietgenkollegiet. Arkitekt og landskapsarkitekt har vært henholdsvis Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S og Landskapsarkitekt Marianne Levinsen i samarbeide med landskapsarkitekt Henrik Jørgensen. Pris for 1 rom på 29 m² med en liten altan var kr./måned + varme i

14 Runde bygninger finnes ikke mange steder i verden. En av innspirasjonskildene for arkitekterne bak Tietgenkollegiet har vært de tradisjonelle Tulou-bebyggelsene i det sydøstlige Kina der landsbyfellesskaper med individuelle boliger og fellesanlegg er samlet i sirkelformede bygninger. Arkitektene har ønsket at skape plass til både fellesskap og privatliv ved at de individuelle studentboligene og fellesfasiliteter som kjøkken og oppholdsrom vektes likeverdig i bygningen. Kollegiet er formet som en rund bygning på syv etasjer. Bygningen gjennomskjæres av fem loddrette snitt som oppdeler bygningen i seksjoner både visuelt og funktionelt, og samtidig fungerer som gjennomgående passasjer som gir adgang utenfra og til det sentrale gårdrommet, samt til kollegiets etasjer. Første etasje er innredet med kafé, festsal, studie- og pc-rom, verksteder, vaskeri, musikk- og møtelokaler foruten sykkelparkering. De øvrige etasjer er innredet med en boliggruppe med 12 rom for hver bygningsblokk. Rommene ligger ytterst, slik at det utsikt til omgivelsene fra alle private rom. Felleskjøkken, oppholdsrom og terrasser er plassert inn mot gårdsrommet i midten. Studentboligene ble innflyttet i løpet av Vi vil til slutt takke alle tre tiltakene vi besøkte for god mottagelse og gode innspill til vårt videre prosjektarbeide. Trondheim Astrid Storøy Prosjektleder 14

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154 Saksframlegg NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Nye Jarleveien etableres med 45 boenheter fordelt på tre leilighetstyper.

Detaljer

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE 20. - 21. OKTOBER Hva fungerer i det boligsosiale arbeidet Eksempler fra Kristiansand Hva er utfordringene?

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen. Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1

Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen. Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1 Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1 Tiltak med småhus Bakgrunnen for etablering av småhus Fysisk

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen 1 Tiltak med småhus i Trondheim Bakgrunnen for etablering av småhus

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

EKSEMPLER PÅ HVA ET BOFELLESSKAP KAN VÆRE, FYSISK, SOSIALT, ORGANISATORISK. Innledning på medlemsmøte 6.9.2014 Per Erik Fonkalsrud

EKSEMPLER PÅ HVA ET BOFELLESSKAP KAN VÆRE, FYSISK, SOSIALT, ORGANISATORISK. Innledning på medlemsmøte 6.9.2014 Per Erik Fonkalsrud EKSEMPLER PÅ HVA ET BOFELLESSKAP KAN VÆRE, FYSISK, SOSIALT, ORGANISATORISK Innledning på medlemsmøte 6.9.2014 Per Erik Fonkalsrud Verdigrunnlag 2 Bofellesskapet skal utformes slik at det er et bærekraftig

Detaljer

SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN

SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN SMÅHUSPROSJEKT DRAMMEN Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. Peter Egge Et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud Røde Kors, Kirkens Bymisjon Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Ambulerende tjenester botiltak rus Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Ambulerende tjenester botiltak rus Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Ambulerende tjenester botiltak rus Arkivsaksnr.: 08/35228 Forslag til vedtak: 1. Enhet for botiltak rus skal i hovedsak organisere tjenestetilbudet i form av ambulante team slik at brukere/

Detaljer

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo

Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Oppstartskonferanse 10. 11.mai 2011 Hvordan styrke etisk kompetanse? Nidarvoll helsehus, Fagkoordinator og høgskolelektor Randi Granbo Trondheim kommune Omsorgstrappa Hjemmetjenester 4 bydeler Helsehus

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger.

HB 8.E Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. HB 8.E.12 09.2017 Dialogverktøy (Sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger. Kommune Prosjekt navn Saksnummer 1. er om beboerne: Eventuelle kommentarer

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA.

Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29. Saksbehandler: KJH. Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA. Lnr.: 10515/11 Arkivsaksnr.: 11/2147 Arkivnøkkel.: 410 F29 Saksbehandler: KJH Utskrift til: OPPBEMANNING HJEMMETJENESTEN DOKKA Sammendrag: Det har over en periode vært mye å gjøre i hjemmetjenesten på

Detaljer

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg.

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator Bo-, sosial- og arbeidstrening i siste del av soningstiden Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator

Detaljer

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Prosjekt Housing First Trondheim Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Bakgrunn for prosjektet Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse

Detaljer

Generelle spørsmål om deg som pårørende

Generelle spørsmål om deg som pårørende Generelle spørsmål om deg som pårørende 1. Din alder (Et siffer i hver rute. For eksempel 5 og 5 for 55 år) 2. Er du Kvinne Mann 3. Sivilstand (Sett kun ett kryss) Gift/samboer Ugift/fraskilt/enslig Enke/enkemann

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Saksframlegg. 4. Det skal etableres 45 boenheter fordelt på tre leilighetstyper.

Saksframlegg. 4. Det skal etableres 45 boenheter fordelt på tre leilighetstyper. Saksframlegg Botilbudet Nye Jarleveien Arkivsaksnr.: 08/40148 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Nye Jarleveien skal være varig bolig for; a. personer med langvarige rusproblemer med store pleie og omsorgsbehov

Detaljer

Sluttrapport for "sosialt arbeid" Svartlamon

Sluttrapport for sosialt arbeid Svartlamon Sluttrapport for "sosialt arbeid" på Svartlamon Sluttrapport for periode 14.04.08-14.12.09 Denne sluttrapporten er fra tidsperioden da undertegnede har arbeidet som sosialkoordinator ved Svartlamon Boligstiftelse.

Detaljer

GAMLE KIRKEVEI 80/80a- Utbygging med tre leiligheter for fire beboere

GAMLE KIRKEVEI 80/80a- Utbygging med tre leiligheter for fire beboere GAMLE KIRKEVEI 80/80a- Utbygging med tre leiligheter for fire beboere 2013-2014 1 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 GRUNNLAGSDOKUMENTASJON... 3 2.1 Lovverk... 3 2.2 Offentlige utredninger / andre... 3 2.3

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Hvem er boveilederen?

Hvem er boveilederen? Hvem er boveilederen? - Jobber ved boligkontoret i Tromsø Kommune fra 2008 - Utdannet Ergoterapeut. - Ergoterapeuter ( og boveiledere) tilrettelegger for menneskers muligheter til å delta i dagliglivet

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Velkommen til Ringebu Eldresenter

Velkommen til Ringebu Eldresenter Velkommen til Ringebu Eldresenter Adresse: Evjevegen 1, 2630 Ringebu. tlf. 61 28 33 50 Desember 2015 Vi ønsker deg velkommen som beboer og som pårørende ved Ringebu Eldresenter. Det å flytte er alltid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING STAVANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING MELLOM HELSE STAVANGER HF, AVDELING UNGE VOKSNE (AUV) OG STAVANGER KOMMUNE, REHABILITERINGSSEKSJONEN VEDRØRENDE MUSEGATA 100 - OVERGANGSBOLIG 1 Formål Retningslinjene

Detaljer

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012

PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 PRESENTASJON AV DISTRIKT SØR DRIFTSKOMITEEN 18.01.2012 ORGANISASJONSKART DISTRIKT SØR Enhetsleder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Avd.leder Skogn helsetun Hj.tjensten Skogn Åsveien 7

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER 2017 OM ROSSVOLLTUNET OMSORGSHYBLER Som følge av omorganisering ble Rossvolltunet flytta til 1. etasje ved Rossvollheimen helseog omsorgssenter. Nye Rossvolltunet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624

Saksframlegg. Trondheim kommune. Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624 Saksframlegg Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering og slutter seg til rådmanns forslag om

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU.

Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU. Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU. Problemstilling: Hvordan å sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet får adgang ikke bare til et

Detaljer

«PÅ EGNE BEN», et ettervernstiltak i barneverntjenesten

«PÅ EGNE BEN», et ettervernstiltak i barneverntjenesten Enhet Barn og Familie «PÅ EGNE BEN», et ettervernstiltak i barneverntjenesten Evaluering etter 1 år i drift; -omhandler 5 beboere «det er så godt å bo her når man vet at det er noen her og man kan møte

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv MIDT I OSLO i et ærverdig hus med lav terskel holder vi til VÅR DRØM er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm! Jeg

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best!

Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best! LYNGBAKKEN BO- OG BEHANDLINGSSENTER Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best! Velferds- 1 Velkommen til Lyngbakkvegen 47 Et trygt og godt hjem for beboere og en trivelig arbeidsplass for ansatte,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen

Prosjekt Housing First Trondheim. Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Prosjekt Housing First Trondheim Prosjektmedarbeidere Linda Rikstad Toril Krokan Håvard Spjøtvold Anders Nilsen Bakgrunn for prosjektet Utvikle nye virksomme metoder for å bosette langvarig bostedløse

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ENEBAKK KOMMUNE UTLEIER/UTBYGGER 1. Formål Formålet med samarbeidsavtalen (SA) er å sørge for at utleieeiendommen utvikler seg til et stabilt, godt og trygt bomiljø for alle parter,

Detaljer

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU

ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU ET SOSIALT HVERDAGSLIV UNIVERSITETSLEKTOR BRIT HAUGER OG 1.AMANUENSIS AUD E WITSØ NTNU TO PROSJEKT Prosjekt 1: Se og hør nå her dette vil jeg si høyt! Brukers stemme i utvikling av BoA-skolen. Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst.

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst. En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger i kommune Brosjyren er med enkel tekst. Utgave 2-2007 Hvor får du hjelp?... Hjelper deg med å fi nne en bolig. Tar i mot søknaden din om bolig. Sjekker

Detaljer

Søknad om Internatplass

Søknad om Internatplass Søknad om Internatplass ID UTS.SO.KLE.4.2.1 Versjon 0.00 Gyldig fra 27.05.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side 1 av5 Sendes til: Sortland videregående skole - Kleiva, 8404 SORTLAND Elev

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

BOLIG ELLER NESTEN BOLIG. Lars-Marius Ulfrstad Husbanken

BOLIG ELLER NESTEN BOLIG. Lars-Marius Ulfrstad Husbanken BOLIG ELLER NESTEN BOLIG Lars-Marius Ulfrstad Husbanken INVESTERINGSTILSKUDD OG TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER HUSBANKENS NYE RETNINGSLINJER Boenheten skal ikke ha institusjonsliknende preg Antall boenheter

Detaljer

Strandveien Boliger. Mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner

Strandveien Boliger. Mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner Strandveien Boliger Mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner Strandveien boliger Historien Reformtid «Galskapen er en menneskelig tilstand. Galskapen er til stede i oss på samme måte som fornuften. Samfunnet

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

(2 )-- RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED SOFIENBERGHJEMMET TILSYNSUTVALG 1

(2 )-- RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED SOFIENBERGHJEMMET TILSYNSUTVALG 1 (2 )-- RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED SOFIENBERGHJEMMET TILSYNSUTVALG 1 Navn på tjenestested: Sofienberghjemmet Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl. til kl.): 25.4.12 1500-1700 Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen

Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen Presentasjon av M100 en overgangsbolig i Stavanger Kommune, Rehabiliteringsseksjonen - boligavdelingen «Sammen om mestring» Folkets Hus 3. September 2014 Bakgrunn og mål Et rusmiddelfritt botilbud til

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

Velkommen til Lyngbøtunet!

Velkommen til Lyngbøtunet! Velkommen til Lyngbøtunet! Lyngbøtunet Bo- og servicesenter ligger idyllisk til ved Lyngbøvannet og ble åpnet høsten 1992. Sykehjemmet har plass til 60 beboere hvor alle har enerom med eget bad og toalett.

Detaljer

Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Side 1 av 11 Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 leiligheter. 7 brukes til bokollektiv for

Detaljer

Klar for eldrebølgen?

Klar for eldrebølgen? Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Med støtte fra Helsedirektoratet Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Innen 2035 vil Norge ha dobbelt så mange innbyggere

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem

Velkommen til. Kolstihagen sykehjem Velkommen til Praktisk informasjon til beboere og pårørende Pusteøvelse Hvis du kommer langt nok ut får du se solen bare som en gnist i et sluknende bål hvis du kommer langt nok ut. Hvis du kommer langt

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Rusavdelingen på Stokka sykehjem i Stavanger. Corinna Vossius 19.11.13

Rusavdelingen på Stokka sykehjem i Stavanger. Corinna Vossius 19.11.13 Rusavdelingen på Stokka sykehjem i Stavanger Corinna Vossius 19.11.13 Historikk Avdelingens beboere Problemstillinger Tidligere tilbud - Heldøgns omsorg kun på sykehjem - Spredt på vanlige sykehjemsavdelinger

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT

RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT Boliger for RISK ER RUSTJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNES HELSE- OG SOSIALETAT RISK består av: Ambulerende boteam Rustjenesten Forebyggende team Lavterskel boliger Nattpatruljen Prosjekt livsglede Ansatte:

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til K O N F E R A N S Alle har et forhold til Rus Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til Passer for ansatte ved NAV-kontorer, familievernkontorer, barnevernet og personer som

Detaljer

Utveksling til Queensland University of Technology (QUT)

Utveksling til Queensland University of Technology (QUT) Utveksling til Queensland University of Technology (QUT) På Høgskolen i Østfold avdeling Halden studerer jeg Internasjonal Kommunikasjon, og fikk i den forbindelse mulighet til å ta fjerde semester i utlandet.

Detaljer