Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel"

Transkript

1 Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

2

3 Hvem setter vi i fengsel?

4 Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang (8% har ikke fullført gr.skole og 50% uten vgs.) Lite arbeidserfaring (70% uten lønnet arbeid) Sykdommer Diagnoser (22% har lese og skrivevansker) Svakt / dårlig nettverk Institusjonsmennesker

5 Jeg klarer meg jo veldig bra når jeg er her, men det liksom når man kommer ut, at det blir så stort. Jeg vet ikke åssen jeg skal forklare det, det gjør meg usikker og jeg får sosial angst. Så blir det gjerne til at du går til det gamle vante. Deltager om det å bli løslatt

6 Hva betyr det når innsatte opplever; - At de er trygge på cella og utrygge i sine hjem? - At de profesjonelle hjelperne er deres sosiale nettverk? - At de går fra en tilværelse som innestengt til å bli utestengt? - At de føler seg veldig annerledes enn vanlige folk?

7 Hva betyr det når innsatte opplever; - At de er trygge på cella og utrygge i sine hjem? - At de profesjonelle hjelperne er deres sosiale nettverk? - At de går fra en tilværelse som innestengt til å bli utestengt? - At de føler seg veldig annerledes enn vanlige folk? Det betyr at de har levd i det unormale så lenge at det unormale har blitt normalt.

8 Hva betyr det når innsatte opplever; - At de er trygge på cella og utrygge i sine hjem? - At de profesjonelle hjelperne er deres sosiale nettverk? - At de går fra en tilværelse som innestengt til å bli utestengt? - At de føler seg veldig annerledes enn vanlige folk? Det betyr at de har levd i det unormale så lenge at det unormale har blitt normalt. Hvorfor er det så vanskelig å leve et helt vanlig liv?

9 Hvorfor er det så vanskelig å leve et vanlig liv? Gruppen sammenfatter sine meninger på følgende måte: De føler seg veldig annerledes enn vanlige folk, og vegrer seg for å oppsøke miljøer eller situasjoner hvor de føler seg utenfor og usikre. Samtidig har de et veldig ønske om å bli kjent med vanlige folk, ettersom dette er avgjørende for å klare å holde seg rusfri og kunne etablere det A4 live mange ønsker. Etter opphold i fengsel eller behandlingsinstitusjon opplever mange å bli passive. Etter mange år med rusmisbruk og kriminalitet opplever mange at de mangler sosiale ferdigheter. Å slutte å tenke som en rusmissbruker og kriminell er vanskelig En behovsanalyse, for Norges Røde Kors av Intèra ResearchLab, blant tidligere rusmisbrukere og innsatte

10 Hvorfor er det så vanskelig å leve et vanlig liv? Etter år med rusmisbruk og kriminalitet har de fleste lite og/eller dårlig sosialt nettverk. Mange føler seg veldig ensomme når de forlater behandlingsinstitusjonen eller fengslet. Ensomheten mener de fleste er den største trusselen. Egen utålmodighet bidrar til å legge ytterligere press på situasjonen; helst vil man lære alt og bli vanlig i løpet av noen uker. Både reelt og fiktivt oppfatter man at omgivelsene er fulle av fordommer og mistillit. En behovsanalyse, for Norges Røde Kors av Intèra ResearchLab, blant tidligere rusmisbrukere og innsatte

11 Hvorfor er det så vanskelig å leve et vanlig liv? Det å orientere seg om ulike aktiviteter og tilbud oppleves som vanskelig. Å oppsøke ulike aktiviteter og tilbud på egen hånd er for mange uaktuelt. Det er vanskelig å finne personer en er på bølgelengde med, fordi man er umoden på visse områder og har livserfaring som en olding på andre. Selv om alle sier de gjerne vil bli kjent med og omgås Vanlige folk, sier de at de føler seg mest bekvem med å omgås mennesker med samme bakgrunn. Den økonomiske situasjonen tynger, og kompliserer situasjonen ytterligere for de fleste. En behovsanalyse, for Norges Røde Kors av Intèra ResearchLab, blant tidligere rusmisbrukere og innsatte

12 Hvorfor er det så vanskelig å leve et vanlig liv? De fleste frykter fordommer dersom de avslører egen fortid. Flere forteller om utpregede følelser av skam i møte med de normale. At fortiden innhenter en på ulike måter opplever de fleste som slitsomt. Enkelte presiserer at det også handler om mestring og status. Mangelen på tillit bidrar til følelsen av å være annerledes og utenfor. Personer som ikke er i jobb eller skole opplever å ha mye fritid det er vanskelig å fylle. En behovsanalyse, for Norges Røde Kors av Intèra ResearchLab, blant tidligere rusmisbrukere og innsatte

13 Den største utfordringen er ikke å ordne; - Bolig - Jobb - Skoleplass

14 Den største utfordringen er ikke å ordne; - Bolig - Jobb - Skoleplass Men å sørge for at de klarer å beholde disse godene

15 Hva skal Røde Kors gjøre? Holde mennesket i fokus Talsmann for brukernes behov Bidrag og supplement være en del av en helhet Være medmenneske ikke fagmenneske

16 Hva skal Røde Kors ikke gjøre? Ha ansvar for helheten Ha behandlingsansvar Drive behandling eller være hobbypsykologer Være fagmennesker

17 Hva er Røde Kors nettverksarbeid? Tilbud til mennesker som ønsker å bygge opp nye sosiale nettverk. Gjennom frivillig innsats og aktiviteter får brukere trent sosiale ferdigheter, økt sin sosiale kompetanse og derigjennom økt mulighet til å etablere nye sosiale nettverk.

18 Røde Kors Nettverksarbeid jobber i dag mot disse gruppene Tidligere rusmisbrukere Psykisk syke Løslatte etter soning eller gjennomført straff

19 Oslo Røde Kors Nettverksarbeid Nettverk etter soning Overordet mål Vi bistår mennesker med behov for å etablere nye sosiale Nettverk etter soning i fengsel. Målsettinger Deltagernes behov, ønsker og forutsetninger står i sentrum for dette arbeidet. Målet er ikke å behandle, men å skape sosial kontakt og trening i å gjøre vanlige gjøremål. Formålet er at deltagerne skal få positive erfaringer med hverdagslivet, og fylle fritiden med meningsfylte aktiviteter. På den måten gradvis bygge seg nytt sosial nettverk.

20 Gjennom medlemskapet i Oslo Røde Kors Nettverksarbeid får medlemmene / de straffedømte: Tildelt en egen frivillig nettverksarbeider. Delta på ulike arrangementer i regi av prosjektet. Mulighet til å søke om økonomisk støtte for å dekke kostnader de får ved å delta i ordinære aktiviteter i storsamfunnet. Benytte seg av de avtalene nettverksarbeidet har gjort med ulike aktører; som gratis utlån av ski og sykler, billetter på Nasjonalteateret, folkemuseet m.m. Gratis lån av diverse utstyr en trenger for å gjennomføre ulike aktiviteter; som kanoer, telt, fiskeutstyr, m.m.

21 Mulighet til å delta på vårt fotballag, trimgruppe og sykkelgruppe Mulighet til å delta på aktiviteter med fokus på foreldre og barn relasjonen. Medlemskapet gir adgang til vårt lokale/møteplass i Dynekilgata 9. Delta på temakvelder, kurs og samlinger. Hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Mulighet til å ta på seg frivillighetsoppgaver.

22 Mange mennesker opplever å være på utsiden av det ordinære samfunnsliv. Kan det offentlige gi mennesker nye sosiale nettverk? Dette angår oss alle. Røde Kors ønsker å være brobygger for mennesker som opplever å stå på utsiden, og ønsker inn i varmen.

23 Sosialt nettverk Alle du kjenner skal på en måte byttes ut. Så det blir mye ensomhet, da. Deltager om det å etablere nytt sosialt nettverk

En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte

En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte Et helt vanlig liv En behovsanalyse blant tidligere rusmisbrukere og innsatte Analysen er gjennomført for Norges Røde Kors av Intéra ResearchLab Sept.03-mars 04 Innhold Sammendrag 5 Bakgrunn og målsetting

Detaljer

NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008

NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008 NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Forside Innholdsfortegnelse Innledning Om Røde Kors Om aktiviteten Beskrivelse av Oslo Røde Kors Nettverksarbeid

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

De skjulte straffede Konsekvenser og helseplager hos fangers pårørende

De skjulte straffede Konsekvenser og helseplager hos fangers pårørende De skjulte straffede Konsekvenser og helseplager hos fangers pårørende Av Hanne L. Hamsund, daglig leder i Foreningen for Fangers Pårørende Når en person begår et lovbrudd og skal sone en fengselsstraff,

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Live Fyrand. Klubben er vår. livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge

Live Fyrand. Klubben er vår. livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge Live Fyrand Klubben er vår livsforsikring! Evaluering av arbeidet i Familieklubbene i Norge Rapport nr 6/2007 1 Denne rapporten er utgitt av: Diakonhjemmet Høgskole Postboks 184, Vinderen 0319 OSLO http://www.diakonhjemmet.no

Detaljer

Engstelige barn og unge

Engstelige barn og unge Engstelige barn og unge En enkel veileder dersom du opplever eller har noen i din nærhet som du syns bekymrer og engster seg unødvendig mye Enkle tips til barn, unge, foreldre og fagpersoner om hvor og

Detaljer

Straff som virker. mindre kriminalitet tryggere samfunn. Kriminalomsorgsmelding. Målet for kriminalpolitikken er et tryggere samfunn

Straff som virker. mindre kriminalitet tryggere samfunn. Kriminalomsorgsmelding. Målet for kriminalpolitikken er et tryggere samfunn Målet for kriminalpolitikken er et tryggere samfunn Straff som virker Regjeringen foreslår at straffene for drap, voldtekt, alvorlig vold og overgrep mot barn skjerpes. De farlige skal sone i fengsler

Detaljer

Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge.

Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge. Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge. LAR-Nett Norge synes Stoltenbergrapporten tar for seg mange viktige spørsmål innenfor norsk rusbehandling. Panelet viser god forståelse av at det trengs

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune TELEGRAFEN avdeling for psykisk helse i Åmot kommune Kilder: «Enkle råd når livet er vanskelig» utgitt av Helsedirektoratet og Mental Helse 2010 Åmot kommunes psykiatriplan 2011/2014 illustrasjonsfoto:

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord 2011-2013

Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord 2011-2013 Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord 2011-2013 Innledning Som et ledd i Folkehøgskolen 69 0 Nord sin målsetning for å fremme vekst og utvikling for alle skolens elever gjennom skoleåret, er det

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Det er som den sorte klumpen blir mindre når jeg forteller hvordan det egentlig står til hjemme hos oss Utgiver: Organisasjonen Voksne for Barn 08, www.vfb.no Redaksjonskomité:

Detaljer