Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.hitecvision.com/aarsrapport/2001"

Transkript

1 HitecVision skal skape verdier for sine eiere ved å være et teknologisk entreprenørselskap som skaper og utvikler industrielle teknologiselskaper gjennom å ha fokus på operasjonell lønnsomhet, men også gjennom strukturell kreativitet. Energisektoren er vårt arbeidsfelt.

2 refresh Enten tiden går eller kommer, gjør den det raskt. Det samme gjelder endringene i HitecVision. Selskapets forretningsidé er entreprenørskap, og med kontinuerlig fokus på innovasjon skjer det stadig noe nytt. Vil du ha oppdatert informasjon, besøker du - eller en av de andre nettadressene du finner i rapporten. Hitecvision s3://dette-er-hitecvision s4://visjon forretningside s5://hoeydepunkter-2001 s6://administrerende-direktoer s9://vision-factory s10://industrielle-prosjekter Selskaps-presentasjoner s21://en-felles-strategisk-plattform s22://utviklingsselskaper s24://vekstselskaper s29://boersnoterte-selskaper Finanser s32://styrets-beretning s37://resultatregnskap s38://balanse s40://kontantstroemsanalyse s41://noter s58://aksjonaerforhold s60://revisjonsberetning s61://adresser

3 Dette er HitecVision HitecVision skaper og videreutvikler vekstselskaper innen energisektoren gjennom aktivt eierselskap. Selskapet har et kjerneteam med 14 prosjektledere som hjelper våre selskaper gjennom entreprenørkurven; fra oppstart via utvikling og vekst til industriell drift og børsnotering. Vår arbeidsform kaller vi Vision Factory. Vi samler prosjektlederne og et nettverk på ca. 40 ressurspersoner som er en dynamisk del av HitecVisions organisasjon (se også s. 9). HitecVision eier i dag helt eller delvis en rekke selvstendige teknologiselskaper som i hovedsak leverer systemer og løsninger til energisektoren. Totalt har våre selskaper 450 ansatte (se selskapspresentasjoner fra s. 22). I løpet av de siste årene har HitecVision stått for 35 nyetableringer og oppkjøp, fire børsnoteringer og 13 industrielle salg. Vi har utviklet ny teknologi som både har skapt store verdier for eierne og økt lønnsomhet for kunder og sluttbrukere. HitecVision finner spennende selskaper å investere i på flere måter: -Ved eget søk i markedet -Gjennom et formalisert nettverk (se s. 16 og 17) -Gjennom innkomne prospekt -Industrielle prosjekter (se s ) ://hitecvision/dette-er-hitecvision/3

4 Visjon og forretningsidé Vi skal bedre forholdet mellom menneske, teknologi og omgivelser, slik at menneskene blir glade, teknologien bedre og omgivelsene sunnere. HitecVision skal skape verdier for sine eiere ved å være et teknologisk entreprenørselskap som skaper og utvikler industrielle teknologiselskaper gjennom å ha fokus på operasjonell lønnsomhet, men også gjennom strukturell kreativitet. Energisektoren er vårt arbeidsfelt. ://hitecvi- sion/dette-er-

5 Høydepunkter 2001 Våre vekstselskaper Hitec Marine, Hitec Framnæs, Karmøy Stål, Kanfa og Hitec O viser en positiv utvikling i 2001, og både driftsinntekter og ordreinngang er vesentlig høyere enn i Våre utviklingsselskaper VisiWorld, Visi-Image og VisiWear viderefører sine prosjekter i 2001, og alle nærmer seg nå en kommersialiseringsfase. Hitec O inngår i juni en stor kontrakt om levering av en havnekransimulator til Rotterdam. Kontrakten på 20 MNOK vinnes i hard konkurranse med ledende selskaper verden over. Den 17. juli tas Odim Hitec opp til notering på Oslo Børs. I løpet av prosessen er fire selskaper skilt ut fra HitecVision og fusjonert med Odim. Våre aksjonærer får en eierandel på 43% i det nye børsnoterte selskapet. HitecVision inngår i løpet av høsten flere avtaler om levering av komplette VOC-anlegg for gjenvinning av miljøfarlige gasser fra bøyelastere. Avtalene har en totalramme på nærmere 200 MNOK. Dette er et eksempel på et industrielt prosjekt som tilfører verdier til våre selskaper. HitecVision tar sammen med Lyse Energi, Sparebank1 SR-Bank, Telenor, Norsk Hydro Technology Ventures, Styrbjørn og ARNE (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap) initiativet til samarbeidsprosjektet Energivekst - et investeringsselskap og en arena for nyskaping og industriutvikling i energisektoren. Selskapet vil få en egenkapitalbase på mellom MNOK. HitecVision er manager for investeringsselskapet som startet opp i april Ved utgangen av året signerer Hinna Park og Stavanger Kommune avtale om den framtidige utviklingen av Jåttåvågen. Det tidligere industriområdet i Stavanger skal utvikles til et av Nordens mest spennende nærings- og boligområder. Styret i HitecVision. Fra venstre: Kjell Ursin-Smith, Jon Gjedebo (styrets leder), Folke Hermansen og Geir Larsen. ://hitecvision/hoeydepunkt/5

6 From: Ole Ertvaag To: Redaksjonen Subject: Entreprenørskap Date: Wed, 17 Apr :05 >HitecVision skaper og videreutvikler vekstselskaper innen >energisektoren. Gjennom samspill med de beste >entreprenørmiljøene, teknologiselskapene, forsknings- og >utviklingsmiljøene, energi- og oljeserviceselskapene og sterke >finansielle partnere skal vi også skape avkastning til våre eiere. > >HitecVision består i dag av 10 ulike selskaper med nærmere 500 entreprenører ansatt i inn- og utland. Selskapene >befinner seg på ulike stadier i entreprenørkurven; noen i >oppstartsfasen, andre i vekstfase og industriell driftsfase. Vi er et >ungt selskap, men har likevel en historie som går 29 år tilbake i >tid. I løpet av de siste 10 årene har vi stått for 35 nyetableringer >og oppkjøp, fire børsnoteringer og 13 salg - det aller meste innen >energisektoren. Bak ligger vårt fokus på at verdier skal skapes, >ikke kun forvaltes. > >For oss er entreprenørskap og langsiktig industriutvikling to måter å si det samme på. Det handler om å skape noe - virksomheter >som mennesker ønsker å jobbe i, og som noen vil kjøpe noe fra. >Følge bedriftene gjennom de ulike stadiene. Selv være en del av >industrien vi arbeider i. > >Entreprenørskap er både en holdning og en kultur. Derfor dyrker vi entusiasmen. Og vi er ærlige mot medarbeiderne våre. Vi sier >rett ut at det handler om å tjene penger og skape verdier for >våre aksjonærer. Gjøre visjoner til virkelighet. Lønnsom >virkelighet. > >Visjoner kan aldri nås helt og fullt, men de kan jages, forfølges. Det er visjonene som preger og driver oss i HitecVision. Og underveis høster både vi og aksjonærene våre frukter av >arbeidet. preview Eierfase: Såkorn Venture Venture/ Private Equity Børsnotering/ industrielt salg Bedriftsfase: Oppstart Utvikling Vekst Industriell drift Tid adm.dir._oleertvaag.jpg entreprenørkurven.jpg

7

8 ://hitecvision/vision-factory/8

9 Vision Factory Vi tror på å realisere visjoner. Derfor har vi kalt vår felles arbeidsform for Vision Factory. Vi samler mennesker som har forskjellig bakgrunn, forskjellige spesialområder, forskjellige erfaringer - men samme mål: Å skape og videreutvikle industrielle teknologiselskaper. Følge dem fra etablering til industriell drift. HitecVision har i dag 14 prosjektledere. Den yngste er 26, den eldste 58. Vi synes navnet Vision Factory passer. Men et navn alene gjør ikke underverker. Vårt fokus er rettet mot to suksessfaktorer: Operasjonell lønnsomhet og strukturell kreativitet. Teamet i Vision Factory har lang bransjeerfaring og konkrete resultater å vise til. Sammen rår vi over kompetanse innen alle ledd i prosessen - fra oppstart via utvikling og vekst til industriell drift. Fra gründer til børsnotering. Vi vet hva vi kan, men vi er også klar over alt vi ikke kan. Derfor er vi ikke alene om å kjøre prosjektene. Rundt kjernetemaet i Vision Factory har vi etablert en gruppe på ca. 40 ressurspersoner som er en dynamisk del av organisasjonen, og der sammensetningen endrer seg etter hvert som porteføljeselskaper og nettverksbedrifter kommer eller går. I tillegg til disse bruker vi styret i HitecVision aktivt. Og vårt eget selskap Vision Services sørger for infrastrukturen. HitecVision og Hitec før oss har gjennom mange års drift opparbeidet seg verdifull erfaring som er nedfelt i rutiner, prosedyrer, modeller og driftssystemer. Vision Services er et shared servicesselskap som ivaretar fellestjenester for hel- og deleide selskaper, og dermed muliggjør både rask etablering av nye virksomheter og effektiv kompetanseoverføring på dette feltet. Dialogen med ulike fagmiljø er også løpende. Bransjenettverk, industrielle og finansielle partnere og rådgivere, markedsførere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, inkubatorpartnere m.m. er med på å sikre at de beslutninger og grep vi foretar oss, er til det beste for selskapenes vekst og lønnsomhet. Vi vet aldri hvilke muligheter og utfordringer morgendagen vil bringe. Det tar vi hensyn til i vår måte å arbeide på. Vi sørger for å ha plass til å lete, tenke, tro og handle. Veien blir til mens vi går. Vi lykkes ikke alltid. Men vi lærer hele tiden. Fordi vi har det inspirerende mens vi jobber. ://hitecvision/vision-factory/9

10 Industrielle prosjekter Industrielle prosjekter er en av fire metoder HitecVision benytter for å finne spennende selskaper å investere i. Dette er også et strukturelt grep vi foretar for å skape og videreutvikle ett eller flere av våre egne selskaper. Utgangspunktet varierer. Det kan dukke opp en idé. Eller det kan åpenbare seg nye muligheter i markedet. Poenget er å være klar. Kunne trø til når det skjer. Vår fleksible arbeidsform gir prosjektlederne muligheten til å skreddersy den riktige arbeidsgruppen. Velge selskapene og menneskene vi ønsker å ha med oss. Besitte de riktige kunnskapene og skape den rette dynamikken. Få inn nye ressurspersoner og prosjektmedarbeidere etter hvert som prosjektet utvikler seg Dette er Vision Factory i praksis. Det handler om felles fokus. Fokus på å drive fram selve prosjektet, på å virkeliggjøre. De ytre vilkårene er på plass i utgangspunktet - infrastrukturen, prosedyrene, administrasjonen. Det gir oss muligheten til å være hundre prosent prosjektfokuserte. Slik blir målet litt nærmere alt fra start. Og sjansene for å lykkes større. På de neste sidene vil vi presentere tre av våre industrielle prosjekter: - VOC - Visitec - Energivekst Search ://hitecvision/industrielle-prosjekter/10

11

12 From: Ole Rettedal To: Redaksjonen Subject: VOC - gjennombrudd med miljøteknologi Date: Mon, 15 Apr :19 >Det lønner seg å satse på miljøet! Ikke bare bidrar vi til å sikre >framtidige generasjoner sunne omgivelser, vi skaper også verdier for >eierne våre her og nå. HitecVisions VOC-prosjekt er allerede blitt lønnsomt: Det er inngått avtale med bl.a. Navion om levering av moduler for gjenvinning av VOC-gasser på bøyelastere. >Totalt er det snakk om tre moduler. >Leveransene og arbeidet forventes å ha en samlet kontraktsverdi på rundt 200 MNOK. > voc_olerettedal.jpg voc_navion.jpg VOC Nye utslippskrav fra norske myndigheter medfører at oljeselskapene må installere utstyr på produksjonsskip og bøyelastere, som begrenser utslippene av flyktige organiske forbindelser (VOC). Som en konsekvens av dette opprettet HitecVision i 2000 et prosjekt kalt VOC. HitecVision tilbyr en teknologi som på en effektiv måte bringer VOC-gassen tilbake til råolje ved hjelp av absorpsjon. VOC danner bakkenær ozon, som har skadelig virkning på vegetasjon og menneskers helse. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av VOC i Nordsjøen, og med teknologi som fører VOC-gassene tilbake til oljelasten er dette nå oppnåelig. VOC-modulene skal bygges av HitecVision-selskapet Hitec Marine med underleveranse fra Karmøy Stål. Engineeringen vil bli gjennomført av et sammensatt team som henter ressurser fra bl.a. Hitec Marine og Hitec Framnæs. Gjennom denne arbeidsformen har HitecVision tilført flere av sine selskaper økte verdier. ://hitecvision/industrielle-prosjekter/12

13 From: Ola Sætre To: Redaksjonen Subject: Visitec Date: Sat, 13 Apr :22 >HitecVision-selskapene har en lang historie som innovatører >innen prosess- og >maskinkontroll. Denne historien fører vi i dag videre - gjennom >å utvikle og tilby visuelle >styresystemer. >Vi kaller prosjektet vårt Visitec. visitec_olasætre.jpg simulator_trondheim.jpg VISITEC Å se er å tro. Dagens teknologi åpner for utrolige muligheter - både fordi det meste er mulig, men også fordi det kan realiseres til overkommelige priser. Ikke minst gjelder dette tradisjonell prosess- og maskinkontroll, som nå er inne i en utvikling man for få år siden knapt ville tro gikk an. Den maskinen vi for 30 år siden styrte og stelte med oljekanne og pussefille, og som vi bokstavelig talt kjente dagsformen hos, er i dag erstattet av et kontrollpanel hvor vi i beste fall møter nummerkoder og ulike symboler som fortløpende må tolkes. Operatørens kontroll er ikke lenger basert på intuitiv forståelse, men på et såkalt grensesnitt som i seg selv krever spisskompetanse hos den som utfører arbeidet. Det behøver ikke være slik. I fremtiden vil det handle om å skape og formidle realistiske animasjoner - en virtuell virkelighet, identisk med virkeligheten, som åpner for intuitiv prosess- og maskinstyring. Dette er en utvikling Visitec skal lede an i - først og fremst gjennom selskapene Hitec O, VisiWorld, VisiWear og Visi-Image. I Visitec-prosjektet skal vi koordinere selskapenes ulike teknologier og kompetanse, supplere dem der det er nødvendig, og lede utviklingen og kommersialiseringen av den nye teknologien. simulator_rotterdam.jpg ://hitecvision/industrielle-prosjekter/13

14 ENERGIVEKST Energivekst er et sektororientert investeringsselskap som skal bidra til industriell nyskapning og videreutvikling i den norske energiklyngen. Selskapet eies av sentrale industrielle, teknologiske og finansielle miljøer, og vil få en egenkapitalbase på mellom 400 og 800 MNOK. Tegningsperioden for privat kapital utløp 11. mars 2002, og målet på 400 MNOK fra private institusjoner er nådd. Følgende eiere er med: Bjørgvin Den norske Bank Gjensidige NOR Spareforsikring Gluteus Medius HitecVision Jakob Hatteland Group Management Lyse Energi Norsk Hydro Technology Ventures Sandnes Sparebank Sparebank1 Midt-Norge Sparebank1 Nord-Norge Sparebank1 SR-Bank Sparebank1 Vest Styrbjørn Telenor Business Solutions Telenor Innovasjon Vesta Forsikring Vesta Liv I tillegg er det åpnet for å få det statlige investeringsselskapet Argentum Fondsinvesteringer AS med på eiersiden med inntil 400 MNOK. Det forventes en avklaring på dette i 2. kvartal Bransjeforståelse og industrielt eierskap er viktig for å være konkurransedyktig i et stadig mer spisset og globalt marked, og for å være internasjonalt konkurransedyktig må man ha både størrelse og fokus. Det er derfor lagt stor vekt på å etablere et tett samarbeid med partnere innen energibransjen - operatørselskaper, forskningsmiljøer og andre virksomheter. Slik vil Energivekst være godt rustet til å dyrke fram spennende ideer, sette bærekraftige initiativ ut i livet - samt ha den nødvendige forankring i kompetansemiljøer. ://hitecvision/industrielle-prosjekter/14

15 From: Ole Ertvaag To: Redaksjonen Subject: Energivekst AS Date: Sun, 14 Apr :17 >HitecVision er én av initiativtakerne bak Energivekst, og har hatt lederansvaret for prosjektetableringen. De øvrige initiativtakerne er Lyse Energi, Sparebank1 SR-Bank, Telenor, Norsk Hydro >Technology Ventures, Styrbjørn og ARNE (Arena for Regional >Næringsutvikling og Entreprenørskap). Dette betyr at etableringen >er bredt og ikke minst industrielt forankret. > >HitecVision er manager for investeringsselskapet. Vi ser fram til å >samarbeide med denne spennede kombinasjonen av eiere, som >representerer betydelig erfaring fra innovasjon og entreprenørskap. >Dette danner et godt grunnlag for å skape og videreutvikle virksomheter innenfor energisektoren. initiativtakerne.jpg ://hitecvision/industrielle-prosjekter/15

16 ARENA FOR ENERGIVEKST Energivekst skal fungere som en katalysator for nyskapning innenfor industri- og teknologiutvikling ved at det opprettes en arena der aktørene møtes jevnlig. Nettverket vil over tid utvides ved at andre aktører som opererer innenfor energisektoren inviteres til å delta. GJENNOM NETTVERKET VIL ENERGIVEKST: Øke tilfanget på interessante investeringsmuligheter Sikre tilgang på forsknings- og utviklingsressurser Ha identifiserte investeringspartnere i såkornfasen Tilføre kundeorientert utvikling av teknologi og løsninger Styrke selskapets plattform innenfor den ikke-petroleumsrelaterte energisektoren Sikre en partner innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi Energiarenaen er etablert gjennom samarbeidsavtaler som beskrevet nedenfor: ARNE (www.arne.stavanger.kommune.no) (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap) Samarbeidsavtalen med ARNE sikrer at Energivekst har en partner som kan være en pådriver for nyskaping. Videre vil ARNE være en offentlig støttespiller og pådriver innenfor driften av arenaen. LYSE ENERGI (www.lyse.no) Forutsetningen for etableringen av avtalen med Lyse Energi er at partene ønsker at aktørenes samlede kompetanse og erfaring skal brukes til å realisere Energiveksts visjoner og mål. Avtalen omhandler samarbeid innenfor kompetanseoverføring, informasjonsutveksling og samarbeid innenfor Lyse Energis kjerneområde. NORSK HYDRO TECHNOLOGY VENTURES (www.ntv.hydro.com) Norsk Hydro Technology Ventures vil både i evaluering av teknologier / teknologiområder og investeringsforslag, samt i deltakelse i utvikling av de enkelte porteføljeselskap, søke å dra fordel av den innsikt og kompetanse som ligger i Norsk Hydros kommersielle og tekniske miljøer. STATOIL (www.statoil.no) Statoil Industrialisering og Kommersialisering (Statoil I&K) er ansvarlig for kommersialisering av ny teknologi i Statoil. Bakgrunnen for etableringen av samarbeidet er at man ønsker å styrke vekstkraften rettet mot kommersialisering av ny teknologi med basis i Stavanger-regionens energikluster. PHILLIPS PETROLEUM COMPANY NORWAY (PPCON) (www.phillips.no) Bakgrunnen for samarbeidsavtalen er at Energivekst og PPCoN skal utvikle et samarbeid rettet mot: - Felles identifiserte prosjekter - Utvikling og utprøving av ny teknologi som medfører økt lønnsomhet for PPCoN s engasjementer så vel nasjonalt som internasjonalt - Utnytte hverandres kompetanse, nettverk og ressurser til å utvikle bedre teknologi, produkter og løsninger innenfor olje og energisektoren ://hitecvision/industrielle-prosjekter/16

17 TELENOR (www.telenor.no) Telenor Innovasjon og Telenor Business Solutions vil være Energiveksts operative samarbeidspartnere. Partene ønsker å skape grunnlag for felles deltakelse og utnyttelse av mulighetene for kommersialisering av teknologi og forretningsmuligheter innen den nasjonale og internasjonale energisektoren. DEMO 2000 (www.demo2000.net) Gjennom avtalen med Demo 2000 vil Energivekst få tilgang til mulige pilotprosjekter rettet mot oljeselskapene. Videre vil Energivekst kunne dra nytte av Demo 2000 sin betydelige tekniske ekspertise og nettverk. Gode tekniske løsninger fremmet for Demo 2000 med manglende kommersiell tyngde kan fremlegges Energivekst som således kan få tilflyt av investeringsmuligheter. SINTEF (www.sintef.no) Energivekst har inngått avtale med Sinvent AS SINTEF s verktøy for kommersialisering og industriutvikling. Partene vil diskutere nærmere områder innenfor energisektoren det er formålstjenlig å samarbeide om. CHRISTIAN MICHELSENS RESEARCH (www.cmr.no) Samarbeidsavtalen med Christian Michelsens Research forventes å gi grunnlag for kommersialisering av nye ideer og forskningsresultater som gjensidig bidrar til økt verdiskapning hos begge parter. ROGALANDSFORSKNING (www.rf.no) Energivekst har inngått samarbeidsavtale med ProCom som er et datterselskap av Rogalandsforskning. ProCom driver med forretningsutvikling innen forskningsbasert nyskapning. Denne samarbeidsavtalen forventer å gi Energivekst tilflyt av investeringsmuligheter utviklet i dette forskningsmiljøet. SÅKORNINVEST (www.sakorn.no) Energivekst har inngått samarbeidsavtale med SåkornInvest som omhandler felles satsing og investering innenfor energisektoren. Energivekst kan således gjennom avtalen med SåkornInvest få tilflyt av interessante investeringsmuligheter innenfor energisektoren. ROGALAND KUNNSKAPSINVEST (www.kunnskapsparken.no) Rogaland KunnskapsInvest er et selskap under etablering av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark. Formålet med selskapet er å øke verdiskapningen i regionen med utgangspunkt i forskningsresultater eller avanserte produkter og tjenester utsprunget fra Kunnskapsparken. Energivekst vil gjennom samarbeidsavtalen med Rogaland KunnskapsInvest få tilvekst av investeringsmuligheter innenfor energisektoren. ://hitecvision/industrielle-prosjekter/17

18 Selskapspresentasjoner HitecVision og Hitec har gjennom sin mangeårige entreprenørhistorie utviklet en visjon, en arbeidsmetodikk og et sett styrende prinsipper. Disse bidrar til å kvalitetssikre og øke verdiskapningen i selskapene. Zoom ://selskapspresentasjoner/18

19

20

21 En felles strategisk plattform Selskapene i HitecVision er ulike. De har ulik størrelse og ulik teknologisk plattform, og de betjener ulike markeder. Hvert selskap har og skal ha sine egne mål, strategier og bedriftskulturer. HitecVision vil som eier likevel arbeide ut fra en felles strategisk plattform enkelte fellesnevnere for bedrifter som oppnår suksess. På siden til venstre ser du The Hitec Vision, vårt verdigrunnlag formulert gjennom 10 enkle, men effektive bud. I tillegg har bedriftene fellesnevnere i våre fem styrende prinsipper - innovasjon, lønnsomhet og vekst, entusiasme, kundeorientering og strukturell kreativitet. Våre selskaper Eierfase: Såkorn Venture Venture/ Private Equity Børsnotering/ industrielt salg Bedriftsfase: Oppstart Utvikling Vekst Industriell drift Visi-Image VisiWear VisiWorld 30% Hitec O Hitec Marine Hitec Framnæs Karmøy Stål Kanfa 48% Hinna Park 45% Roxar 13,1% (Multi-Fluid) Fred Olsen Energy 1,7% (Navis) Odim Hitec 4,7% (Hitec MMI) Tid ://selskapspresentasjoner/en-felles-strategisk-plattform/21

22 Utviklingsselskaper VISIWEAR AS 100% VisiWear er en wearable computer/video conferencing -enhet som bringer funksjonaliteten fra konferanserommene og kontorene ut til oljeplattformer eller andre steder der produksjon og konstruksjon foregår. Man oppnår sanntids toveis trådløs audio-, video- og dataoverføring over et IP-nettverk. Utstyret er robust og kan derfor brukes både inne og ute uansett værforhold. VisiWear er alene i verden om å ha internasjonal godkjent Ex-sertifisering. Dette har gjort at produktet møtes med stor interesse - ikke bare i oljebasert virksomhet, men også i industrien for øvrig. VISI-IMAGE, INC. (www.3d-gurus.com) 90% Visi-Image holder til i Houston, Texas. Selskapet har ferdigstilt prototypen av en ny type laserscanner som kombinert med avansert software gir en mulighet til å ta både 2D- og 3D-bilder av virkeligheten. Dette vil redusere feiloperasjoner i ingeniørprosjekter. Laseren overfører data fra virkeligheten til virtuell virkelighet eller CAD - med en nøyaktighet ned til 2 mm. Brukervennligheten er høy - laseren veier kun 7 kg, har robust innpakning og kan kjøres over Internett. Laseren kan også brukes til å lage sanntidsmodeller av operasjoner. Man kan da navigere i en virtuell 3D-verden som er en nøyaktig kopi av virkeligheten. I 2001 har Visi-Image hatt hovedfokus på å utvikle og ferdigstille laseren. Olje- og gassindustrien har allerede vist stor interesse for dette produktet, og det er knyttet høye forventinger opp mot testing og kommersialisering i visiwear_egilthomasandersen.jpg visiwear.jpg visiimage_shaunlemont.jpg visiimage.jpg ://selskapspresentasjoner/utviklingsselskaper/22

23 VISIWORLD AS (www.visiworld.com) 30% VisiWorld fortsetter utviklingen av et databasert informasjons- og kommunikasjonsverktøy for de som planlegger, bygger, forvalter og selger komplekse anlegg. Målet er å redusere investeringene, byggetiden og driftsutgiftene for anleggseierne. VisiWorld har tjenester og produkter som forenkler og forbedrer alle faser i et livsløp. Olje- og gassektoren er vårt hovedsatsningsområde. VisiWorld bringer sammen informasjon fra de systemer som normalt brukes i design, bygging og drift av et anlegg. Slik får brukeren mulighet til å navigere gjennom unike tredimensjonale modeller, som både visualiserer prosjektet og gir tilgang til all informasjon som finnes i prosjektet. Verktøyet gjør at beslutningstakere ser og fullt ut forstår, samtidig som de kommuniserer mer presist, for eksempel over et web-grensesnitt. Man kan spasere i en idé, sammen med både ledelse og brukere, og simulere funksjoner og kapasitet samtidig som man ser det i 3D. Dermed reduseres risiko hos kontraktører og underleverandører. VisiWorld gjennomfører i løpet av sammen med BP et utviklingsprosjekt som er støttet av Norges Forskningsråd gjennom Demo 2000-programmet. Selskapet er ennå i en oppbyggingsfase, og har ved utgangen av april medarbeidere i Stavanger og Oslo. Bak VisiWorld står en kombinasjon av industrielle eiere med brukerfokus og finansielle eiere som skal sikre fokus på lønnsomhet i prosjektet: HitecVision, National Oilwell, Telenor Innovasjon, Cybernetix og Telenor Venture. visiworld_olajohansson.jpg nationaloilwell_globalsantafe.jpg ://selskapspresentasjoner/utviklingsselskaper/23

24 Vekstselskaper HITEC O AS (www.hitec-o.com) 100% Hitec O er Norges ledende selskap innen menneske/maskin-styring basert på avansert visualisering og Virtual Reality-teknologi. Selskapet utvikler produkter for simulering, trening og styring. Selskapets visjon er å gi kundene evnen til å forstå og mestre komplekse situasjoner og omgivelser. Hitec O gjør lærings- og styringsprosesser mer intuitive ved å formidle data og informasjon gjennom et visuelt grensesnitt - gjøre teknologien til en tredje hjernehalvdel. Avansert visualisering er et vekstområde. Datakraft blir stadig billigere. Begrensningene ligger i kunnskap og kreativitet innen potensielle anvendelsesområder, i spisskompetanse og kapasitet innen programmering. Her har Hitec O med sin erfaring, sin størrelse og sine røtter i et høyteknologisk brukermiljø unike fortrinn. Hitec O er i ferd med å bli en internasjonal aktør. Selskapet har befestet sin posisjon gjennom leveranser av treningssimulatorer for opplæring av borepersonell, ROV-piloter og kranførere i en rekke land. For å utnytte denne markedsposisjonen og videreutvikle både teknologisk base og produksjonskapasitet vil det i tiden framover bli lagt vekt på å knytte til seg samarbeidspartnere, underleverandører, distributører og agenter nasjonalt og internasjonalt. Hitec O fikk i 2001 i oppdrag å levere en fullskala simulator for havnekraner til det internasjonalt anerkjente treningssenteret Ship Transport College i Rotterdam. Leveransen finner sted i september 2002, og har plassert Hitec O internasjonalt som en av de fremste aktørene innen dette feltet. Selskapet VisiWorld er en spin-off av de aktivitetene Hitec O arbeider med. Fremdeles står Hitec O for store deler av utviklingsarbeidet for VisiWorld. Hitec O har 40 ansatte og er lokalisert i Stavanger. hiteco_mortenmølster.jpg simulator.jpg ://selskapspresentasjoner/vekstselskaper/24

25 hitecmarine_larsødeskaug.jpg HITEC MARINE AS (www.hitec-marine.no) - 100% Hitec Marine utvikler og leverer systemer for offshore lasting av råolje. Selskapet har levert alt fra enkle systemer til bruk i ombygde tankskip i rolige farvann, til store kompliserte systemer for verdens mest avanserte shuttle-tankere som går i Nordsjøen. Hitec Marine har totalt levert systemer til over 60 fartøyer som opererer i Nordsjøen, Brasil, Vest-Afrika, Newfoundland, Russland, Australia og Kina. I et generelt svakt marked har man de siste årene satset ytterligere på utvikling for å legge grunnlaget for framtidig vekst. Sammen med Conoco satser selskapet flere millioner kroner på å utvikle HiLoad, et fullstendig nytt konsept som muliggjør offshore-lasting av vanlige tankskip opp til VLCCstørrelse uavhengig av vanndyp og uten forankring. hibouy.jpg VOC_annaknutsen.jpg Hitec Marine har i en årrekke arbeidet med VOC-systemer, og bidratt sterkt til gruppens gjennombrudd i dette markedet (se side 14). Selskapet har 55 ansatte og holder til i Arendal. Datterselskapet Marine Technology AS leverer utstyr og driver konsulentvirksomhet i offshoremarkedet. Selskapet har i sin portefølje fire lastesystemer av typen OLS (Offshore Loading System) i drift, og er Europas største leverandør av store stålspoler til produsentene av fleksible rør til petroleumsindustrien. Hitec Marine har en meget sterk posisjon i det brasilianske offshore-markedet. Med stor aktivitet i området er et eget brasiliansk datterselskap etablert for å ivareta selskapets interesser. De ansatte i Hitec Marine do Brazil er brasilianere, og arbeider med salg og service. hiload.jpg ://selskapspresentasjoner/vekstselsksper/25

26 HITEC FRAMNÆS AS (www.hitec-framnes.no) - 100% Hitec Framnæs tilbyr engineering-tjenester innen olje og gass, shipping og prosessindustri. Selskapet påtar seg også EPCIoppdrag ved å etablere samarbeid med utøvende bedrifter eller inngå allianser med komplementære foretak i markedet. Hitec Framnæs leverer også egenutviklet teknologi som f.eks. egne design for borerigger og produksjonsskip, utstyr som brennerbommer og håndteringssystemer til boreskip og borerigger samt skipsintegrasjon av VOCanlegg. Innen prosessindustrien er farmasøytisk og bioteknologisk industri en økende kundegruppe. Selskapet har også etablert virksomhet innen modifikasjonsmarkedet for faste plattformer i Nordsjøen. Hitec Framnæs er ledende innen markedet for modifikasjon av borerigger og produksjonsskip. Blant de største oppdragene i 2001 er prosjektering av en borerigg for Kaspi-havet, modifikasjoner på produksjonsskipene Petrojarl 1 og Petrojarl Foinaven, og utvidelse av fabrikk for produksjon av Omega 3 fettsyrer. hitecframnæs_edvinendresen.jpg pronova.jpg Hitec Framnæs har 95 ansatte og hovedkontor i Sandefjord. Bedriften har også etablert ingeniørkontor i Stavanger. petrojarl.jpg engineering_modifikasjon.jpg ://selskapspresentasjoner/vekstselskaper/26

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA årsrapport 2012 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper 10 Visjon

Detaljer

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com Årsrapport Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Sammen deler Aker-selskapene felles verdier, og står for lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. Navnet Aker

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold ÅRSRAPPORT 2012 Ekstrem ytelse KONGSBERG leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet for globale kunder innen forsvars-, maritim-, olje og

Detaljer

Bildet på forsiden er fra Kistefos-Museet på Jevnaker og viser Kistefossen i all sin kraft sommeren 2007.

Bildet på forsiden er fra Kistefos-Museet på Jevnaker og viser Kistefossen i all sin kraft sommeren 2007. Årsrapport 2007 2 Bildet på forsiden er fra Kistefos-Museet på Jevnaker og viser Kistefossen i all sin kraft sommeren 2007. Innhold Dette er Kistefos...4 Nøkkeltall konsern...5 Hovedbegivenheter 2007...6

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se under

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS Til alle aksjonærer, daglig leder og revisor Innkalling til ordinær generalforsamling i Hitec Industries AS Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 5. mars 2007 kl 12.00 i selskapets lokaler

Detaljer

2 0 0 1 å r s r a p p o r t

2 0 0 1 å r s r a p p o r t 2001 årsrapport SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester til norske og internasjonale kunder. SINTEF ønsker å bidra til økt verdiskaping

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer