Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.hitecvision.com/aarsrapport/2001"

Transkript

1 HitecVision skal skape verdier for sine eiere ved å være et teknologisk entreprenørselskap som skaper og utvikler industrielle teknologiselskaper gjennom å ha fokus på operasjonell lønnsomhet, men også gjennom strukturell kreativitet. Energisektoren er vårt arbeidsfelt.

2 refresh Enten tiden går eller kommer, gjør den det raskt. Det samme gjelder endringene i HitecVision. Selskapets forretningsidé er entreprenørskap, og med kontinuerlig fokus på innovasjon skjer det stadig noe nytt. Vil du ha oppdatert informasjon, besøker du - eller en av de andre nettadressene du finner i rapporten. Hitecvision s3://dette-er-hitecvision s4://visjon forretningside s5://hoeydepunkter-2001 s6://administrerende-direktoer s9://vision-factory s10://industrielle-prosjekter Selskaps-presentasjoner s21://en-felles-strategisk-plattform s22://utviklingsselskaper s24://vekstselskaper s29://boersnoterte-selskaper Finanser s32://styrets-beretning s37://resultatregnskap s38://balanse s40://kontantstroemsanalyse s41://noter s58://aksjonaerforhold s60://revisjonsberetning s61://adresser

3 Dette er HitecVision HitecVision skaper og videreutvikler vekstselskaper innen energisektoren gjennom aktivt eierselskap. Selskapet har et kjerneteam med 14 prosjektledere som hjelper våre selskaper gjennom entreprenørkurven; fra oppstart via utvikling og vekst til industriell drift og børsnotering. Vår arbeidsform kaller vi Vision Factory. Vi samler prosjektlederne og et nettverk på ca. 40 ressurspersoner som er en dynamisk del av HitecVisions organisasjon (se også s. 9). HitecVision eier i dag helt eller delvis en rekke selvstendige teknologiselskaper som i hovedsak leverer systemer og løsninger til energisektoren. Totalt har våre selskaper 450 ansatte (se selskapspresentasjoner fra s. 22). I løpet av de siste årene har HitecVision stått for 35 nyetableringer og oppkjøp, fire børsnoteringer og 13 industrielle salg. Vi har utviklet ny teknologi som både har skapt store verdier for eierne og økt lønnsomhet for kunder og sluttbrukere. HitecVision finner spennende selskaper å investere i på flere måter: -Ved eget søk i markedet -Gjennom et formalisert nettverk (se s. 16 og 17) -Gjennom innkomne prospekt -Industrielle prosjekter (se s ) ://hitecvision/dette-er-hitecvision/3

4 Visjon og forretningsidé Vi skal bedre forholdet mellom menneske, teknologi og omgivelser, slik at menneskene blir glade, teknologien bedre og omgivelsene sunnere. HitecVision skal skape verdier for sine eiere ved å være et teknologisk entreprenørselskap som skaper og utvikler industrielle teknologiselskaper gjennom å ha fokus på operasjonell lønnsomhet, men også gjennom strukturell kreativitet. Energisektoren er vårt arbeidsfelt. ://hitecvi- sion/dette-er-

5 Høydepunkter 2001 Våre vekstselskaper Hitec Marine, Hitec Framnæs, Karmøy Stål, Kanfa og Hitec O viser en positiv utvikling i 2001, og både driftsinntekter og ordreinngang er vesentlig høyere enn i Våre utviklingsselskaper VisiWorld, Visi-Image og VisiWear viderefører sine prosjekter i 2001, og alle nærmer seg nå en kommersialiseringsfase. Hitec O inngår i juni en stor kontrakt om levering av en havnekransimulator til Rotterdam. Kontrakten på 20 MNOK vinnes i hard konkurranse med ledende selskaper verden over. Den 17. juli tas Odim Hitec opp til notering på Oslo Børs. I løpet av prosessen er fire selskaper skilt ut fra HitecVision og fusjonert med Odim. Våre aksjonærer får en eierandel på 43% i det nye børsnoterte selskapet. HitecVision inngår i løpet av høsten flere avtaler om levering av komplette VOC-anlegg for gjenvinning av miljøfarlige gasser fra bøyelastere. Avtalene har en totalramme på nærmere 200 MNOK. Dette er et eksempel på et industrielt prosjekt som tilfører verdier til våre selskaper. HitecVision tar sammen med Lyse Energi, Sparebank1 SR-Bank, Telenor, Norsk Hydro Technology Ventures, Styrbjørn og ARNE (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap) initiativet til samarbeidsprosjektet Energivekst - et investeringsselskap og en arena for nyskaping og industriutvikling i energisektoren. Selskapet vil få en egenkapitalbase på mellom MNOK. HitecVision er manager for investeringsselskapet som startet opp i april Ved utgangen av året signerer Hinna Park og Stavanger Kommune avtale om den framtidige utviklingen av Jåttåvågen. Det tidligere industriområdet i Stavanger skal utvikles til et av Nordens mest spennende nærings- og boligområder. Styret i HitecVision. Fra venstre: Kjell Ursin-Smith, Jon Gjedebo (styrets leder), Folke Hermansen og Geir Larsen. ://hitecvision/hoeydepunkt/5

6 From: Ole Ertvaag To: Redaksjonen Subject: Entreprenørskap Date: Wed, 17 Apr :05 >HitecVision skaper og videreutvikler vekstselskaper innen >energisektoren. Gjennom samspill med de beste >entreprenørmiljøene, teknologiselskapene, forsknings- og >utviklingsmiljøene, energi- og oljeserviceselskapene og sterke >finansielle partnere skal vi også skape avkastning til våre eiere. > >HitecVision består i dag av 10 ulike selskaper med nærmere 500 entreprenører ansatt i inn- og utland. Selskapene >befinner seg på ulike stadier i entreprenørkurven; noen i >oppstartsfasen, andre i vekstfase og industriell driftsfase. Vi er et >ungt selskap, men har likevel en historie som går 29 år tilbake i >tid. I løpet av de siste 10 årene har vi stått for 35 nyetableringer >og oppkjøp, fire børsnoteringer og 13 salg - det aller meste innen >energisektoren. Bak ligger vårt fokus på at verdier skal skapes, >ikke kun forvaltes. > >For oss er entreprenørskap og langsiktig industriutvikling to måter å si det samme på. Det handler om å skape noe - virksomheter >som mennesker ønsker å jobbe i, og som noen vil kjøpe noe fra. >Følge bedriftene gjennom de ulike stadiene. Selv være en del av >industrien vi arbeider i. > >Entreprenørskap er både en holdning og en kultur. Derfor dyrker vi entusiasmen. Og vi er ærlige mot medarbeiderne våre. Vi sier >rett ut at det handler om å tjene penger og skape verdier for >våre aksjonærer. Gjøre visjoner til virkelighet. Lønnsom >virkelighet. > >Visjoner kan aldri nås helt og fullt, men de kan jages, forfølges. Det er visjonene som preger og driver oss i HitecVision. Og underveis høster både vi og aksjonærene våre frukter av >arbeidet. preview Eierfase: Såkorn Venture Venture/ Private Equity Børsnotering/ industrielt salg Bedriftsfase: Oppstart Utvikling Vekst Industriell drift Tid adm.dir._oleertvaag.jpg entreprenørkurven.jpg

7

8 ://hitecvision/vision-factory/8

9 Vision Factory Vi tror på å realisere visjoner. Derfor har vi kalt vår felles arbeidsform for Vision Factory. Vi samler mennesker som har forskjellig bakgrunn, forskjellige spesialområder, forskjellige erfaringer - men samme mål: Å skape og videreutvikle industrielle teknologiselskaper. Følge dem fra etablering til industriell drift. HitecVision har i dag 14 prosjektledere. Den yngste er 26, den eldste 58. Vi synes navnet Vision Factory passer. Men et navn alene gjør ikke underverker. Vårt fokus er rettet mot to suksessfaktorer: Operasjonell lønnsomhet og strukturell kreativitet. Teamet i Vision Factory har lang bransjeerfaring og konkrete resultater å vise til. Sammen rår vi over kompetanse innen alle ledd i prosessen - fra oppstart via utvikling og vekst til industriell drift. Fra gründer til børsnotering. Vi vet hva vi kan, men vi er også klar over alt vi ikke kan. Derfor er vi ikke alene om å kjøre prosjektene. Rundt kjernetemaet i Vision Factory har vi etablert en gruppe på ca. 40 ressurspersoner som er en dynamisk del av organisasjonen, og der sammensetningen endrer seg etter hvert som porteføljeselskaper og nettverksbedrifter kommer eller går. I tillegg til disse bruker vi styret i HitecVision aktivt. Og vårt eget selskap Vision Services sørger for infrastrukturen. HitecVision og Hitec før oss har gjennom mange års drift opparbeidet seg verdifull erfaring som er nedfelt i rutiner, prosedyrer, modeller og driftssystemer. Vision Services er et shared servicesselskap som ivaretar fellestjenester for hel- og deleide selskaper, og dermed muliggjør både rask etablering av nye virksomheter og effektiv kompetanseoverføring på dette feltet. Dialogen med ulike fagmiljø er også løpende. Bransjenettverk, industrielle og finansielle partnere og rådgivere, markedsførere, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, inkubatorpartnere m.m. er med på å sikre at de beslutninger og grep vi foretar oss, er til det beste for selskapenes vekst og lønnsomhet. Vi vet aldri hvilke muligheter og utfordringer morgendagen vil bringe. Det tar vi hensyn til i vår måte å arbeide på. Vi sørger for å ha plass til å lete, tenke, tro og handle. Veien blir til mens vi går. Vi lykkes ikke alltid. Men vi lærer hele tiden. Fordi vi har det inspirerende mens vi jobber. ://hitecvision/vision-factory/9

10 Industrielle prosjekter Industrielle prosjekter er en av fire metoder HitecVision benytter for å finne spennende selskaper å investere i. Dette er også et strukturelt grep vi foretar for å skape og videreutvikle ett eller flere av våre egne selskaper. Utgangspunktet varierer. Det kan dukke opp en idé. Eller det kan åpenbare seg nye muligheter i markedet. Poenget er å være klar. Kunne trø til når det skjer. Vår fleksible arbeidsform gir prosjektlederne muligheten til å skreddersy den riktige arbeidsgruppen. Velge selskapene og menneskene vi ønsker å ha med oss. Besitte de riktige kunnskapene og skape den rette dynamikken. Få inn nye ressurspersoner og prosjektmedarbeidere etter hvert som prosjektet utvikler seg Dette er Vision Factory i praksis. Det handler om felles fokus. Fokus på å drive fram selve prosjektet, på å virkeliggjøre. De ytre vilkårene er på plass i utgangspunktet - infrastrukturen, prosedyrene, administrasjonen. Det gir oss muligheten til å være hundre prosent prosjektfokuserte. Slik blir målet litt nærmere alt fra start. Og sjansene for å lykkes større. På de neste sidene vil vi presentere tre av våre industrielle prosjekter: - VOC - Visitec - Energivekst Search ://hitecvision/industrielle-prosjekter/10

11

12 From: Ole Rettedal To: Redaksjonen Subject: VOC - gjennombrudd med miljøteknologi Date: Mon, 15 Apr :19 >Det lønner seg å satse på miljøet! Ikke bare bidrar vi til å sikre >framtidige generasjoner sunne omgivelser, vi skaper også verdier for >eierne våre her og nå. HitecVisions VOC-prosjekt er allerede blitt lønnsomt: Det er inngått avtale med bl.a. Navion om levering av moduler for gjenvinning av VOC-gasser på bøyelastere. >Totalt er det snakk om tre moduler. >Leveransene og arbeidet forventes å ha en samlet kontraktsverdi på rundt 200 MNOK. > voc_olerettedal.jpg voc_navion.jpg VOC Nye utslippskrav fra norske myndigheter medfører at oljeselskapene må installere utstyr på produksjonsskip og bøyelastere, som begrenser utslippene av flyktige organiske forbindelser (VOC). Som en konsekvens av dette opprettet HitecVision i 2000 et prosjekt kalt VOC. HitecVision tilbyr en teknologi som på en effektiv måte bringer VOC-gassen tilbake til råolje ved hjelp av absorpsjon. VOC danner bakkenær ozon, som har skadelig virkning på vegetasjon og menneskers helse. Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av VOC i Nordsjøen, og med teknologi som fører VOC-gassene tilbake til oljelasten er dette nå oppnåelig. VOC-modulene skal bygges av HitecVision-selskapet Hitec Marine med underleveranse fra Karmøy Stål. Engineeringen vil bli gjennomført av et sammensatt team som henter ressurser fra bl.a. Hitec Marine og Hitec Framnæs. Gjennom denne arbeidsformen har HitecVision tilført flere av sine selskaper økte verdier. ://hitecvision/industrielle-prosjekter/12

13 From: Ola Sætre To: Redaksjonen Subject: Visitec Date: Sat, 13 Apr :22 >HitecVision-selskapene har en lang historie som innovatører >innen prosess- og >maskinkontroll. Denne historien fører vi i dag videre - gjennom >å utvikle og tilby visuelle >styresystemer. >Vi kaller prosjektet vårt Visitec. visitec_olasætre.jpg simulator_trondheim.jpg VISITEC Å se er å tro. Dagens teknologi åpner for utrolige muligheter - både fordi det meste er mulig, men også fordi det kan realiseres til overkommelige priser. Ikke minst gjelder dette tradisjonell prosess- og maskinkontroll, som nå er inne i en utvikling man for få år siden knapt ville tro gikk an. Den maskinen vi for 30 år siden styrte og stelte med oljekanne og pussefille, og som vi bokstavelig talt kjente dagsformen hos, er i dag erstattet av et kontrollpanel hvor vi i beste fall møter nummerkoder og ulike symboler som fortløpende må tolkes. Operatørens kontroll er ikke lenger basert på intuitiv forståelse, men på et såkalt grensesnitt som i seg selv krever spisskompetanse hos den som utfører arbeidet. Det behøver ikke være slik. I fremtiden vil det handle om å skape og formidle realistiske animasjoner - en virtuell virkelighet, identisk med virkeligheten, som åpner for intuitiv prosess- og maskinstyring. Dette er en utvikling Visitec skal lede an i - først og fremst gjennom selskapene Hitec O, VisiWorld, VisiWear og Visi-Image. I Visitec-prosjektet skal vi koordinere selskapenes ulike teknologier og kompetanse, supplere dem der det er nødvendig, og lede utviklingen og kommersialiseringen av den nye teknologien. simulator_rotterdam.jpg ://hitecvision/industrielle-prosjekter/13

14 ENERGIVEKST Energivekst er et sektororientert investeringsselskap som skal bidra til industriell nyskapning og videreutvikling i den norske energiklyngen. Selskapet eies av sentrale industrielle, teknologiske og finansielle miljøer, og vil få en egenkapitalbase på mellom 400 og 800 MNOK. Tegningsperioden for privat kapital utløp 11. mars 2002, og målet på 400 MNOK fra private institusjoner er nådd. Følgende eiere er med: Bjørgvin Den norske Bank Gjensidige NOR Spareforsikring Gluteus Medius HitecVision Jakob Hatteland Group Management Lyse Energi Norsk Hydro Technology Ventures Sandnes Sparebank Sparebank1 Midt-Norge Sparebank1 Nord-Norge Sparebank1 SR-Bank Sparebank1 Vest Styrbjørn Telenor Business Solutions Telenor Innovasjon Vesta Forsikring Vesta Liv I tillegg er det åpnet for å få det statlige investeringsselskapet Argentum Fondsinvesteringer AS med på eiersiden med inntil 400 MNOK. Det forventes en avklaring på dette i 2. kvartal Bransjeforståelse og industrielt eierskap er viktig for å være konkurransedyktig i et stadig mer spisset og globalt marked, og for å være internasjonalt konkurransedyktig må man ha både størrelse og fokus. Det er derfor lagt stor vekt på å etablere et tett samarbeid med partnere innen energibransjen - operatørselskaper, forskningsmiljøer og andre virksomheter. Slik vil Energivekst være godt rustet til å dyrke fram spennende ideer, sette bærekraftige initiativ ut i livet - samt ha den nødvendige forankring i kompetansemiljøer. ://hitecvision/industrielle-prosjekter/14

15 From: Ole Ertvaag To: Redaksjonen Subject: Energivekst AS Date: Sun, 14 Apr :17 >HitecVision er én av initiativtakerne bak Energivekst, og har hatt lederansvaret for prosjektetableringen. De øvrige initiativtakerne er Lyse Energi, Sparebank1 SR-Bank, Telenor, Norsk Hydro >Technology Ventures, Styrbjørn og ARNE (Arena for Regional >Næringsutvikling og Entreprenørskap). Dette betyr at etableringen >er bredt og ikke minst industrielt forankret. > >HitecVision er manager for investeringsselskapet. Vi ser fram til å >samarbeide med denne spennede kombinasjonen av eiere, som >representerer betydelig erfaring fra innovasjon og entreprenørskap. >Dette danner et godt grunnlag for å skape og videreutvikle virksomheter innenfor energisektoren. initiativtakerne.jpg ://hitecvision/industrielle-prosjekter/15

16 ARENA FOR ENERGIVEKST Energivekst skal fungere som en katalysator for nyskapning innenfor industri- og teknologiutvikling ved at det opprettes en arena der aktørene møtes jevnlig. Nettverket vil over tid utvides ved at andre aktører som opererer innenfor energisektoren inviteres til å delta. GJENNOM NETTVERKET VIL ENERGIVEKST: Øke tilfanget på interessante investeringsmuligheter Sikre tilgang på forsknings- og utviklingsressurser Ha identifiserte investeringspartnere i såkornfasen Tilføre kundeorientert utvikling av teknologi og løsninger Styrke selskapets plattform innenfor den ikke-petroleumsrelaterte energisektoren Sikre en partner innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi Energiarenaen er etablert gjennom samarbeidsavtaler som beskrevet nedenfor: ARNE (www.arne.stavanger.kommune.no) (Arena for Regional Næringsutvikling og Entreprenørskap) Samarbeidsavtalen med ARNE sikrer at Energivekst har en partner som kan være en pådriver for nyskaping. Videre vil ARNE være en offentlig støttespiller og pådriver innenfor driften av arenaen. LYSE ENERGI (www.lyse.no) Forutsetningen for etableringen av avtalen med Lyse Energi er at partene ønsker at aktørenes samlede kompetanse og erfaring skal brukes til å realisere Energiveksts visjoner og mål. Avtalen omhandler samarbeid innenfor kompetanseoverføring, informasjonsutveksling og samarbeid innenfor Lyse Energis kjerneområde. NORSK HYDRO TECHNOLOGY VENTURES (www.ntv.hydro.com) Norsk Hydro Technology Ventures vil både i evaluering av teknologier / teknologiområder og investeringsforslag, samt i deltakelse i utvikling av de enkelte porteføljeselskap, søke å dra fordel av den innsikt og kompetanse som ligger i Norsk Hydros kommersielle og tekniske miljøer. STATOIL (www.statoil.no) Statoil Industrialisering og Kommersialisering (Statoil I&K) er ansvarlig for kommersialisering av ny teknologi i Statoil. Bakgrunnen for etableringen av samarbeidet er at man ønsker å styrke vekstkraften rettet mot kommersialisering av ny teknologi med basis i Stavanger-regionens energikluster. PHILLIPS PETROLEUM COMPANY NORWAY (PPCON) (www.phillips.no) Bakgrunnen for samarbeidsavtalen er at Energivekst og PPCoN skal utvikle et samarbeid rettet mot: - Felles identifiserte prosjekter - Utvikling og utprøving av ny teknologi som medfører økt lønnsomhet for PPCoN s engasjementer så vel nasjonalt som internasjonalt - Utnytte hverandres kompetanse, nettverk og ressurser til å utvikle bedre teknologi, produkter og løsninger innenfor olje og energisektoren ://hitecvision/industrielle-prosjekter/16

17 TELENOR (www.telenor.no) Telenor Innovasjon og Telenor Business Solutions vil være Energiveksts operative samarbeidspartnere. Partene ønsker å skape grunnlag for felles deltakelse og utnyttelse av mulighetene for kommersialisering av teknologi og forretningsmuligheter innen den nasjonale og internasjonale energisektoren. DEMO 2000 (www.demo2000.net) Gjennom avtalen med Demo 2000 vil Energivekst få tilgang til mulige pilotprosjekter rettet mot oljeselskapene. Videre vil Energivekst kunne dra nytte av Demo 2000 sin betydelige tekniske ekspertise og nettverk. Gode tekniske løsninger fremmet for Demo 2000 med manglende kommersiell tyngde kan fremlegges Energivekst som således kan få tilflyt av investeringsmuligheter. SINTEF (www.sintef.no) Energivekst har inngått avtale med Sinvent AS SINTEF s verktøy for kommersialisering og industriutvikling. Partene vil diskutere nærmere områder innenfor energisektoren det er formålstjenlig å samarbeide om. CHRISTIAN MICHELSENS RESEARCH (www.cmr.no) Samarbeidsavtalen med Christian Michelsens Research forventes å gi grunnlag for kommersialisering av nye ideer og forskningsresultater som gjensidig bidrar til økt verdiskapning hos begge parter. ROGALANDSFORSKNING (www.rf.no) Energivekst har inngått samarbeidsavtale med ProCom som er et datterselskap av Rogalandsforskning. ProCom driver med forretningsutvikling innen forskningsbasert nyskapning. Denne samarbeidsavtalen forventer å gi Energivekst tilflyt av investeringsmuligheter utviklet i dette forskningsmiljøet. SÅKORNINVEST (www.sakorn.no) Energivekst har inngått samarbeidsavtale med SåkornInvest som omhandler felles satsing og investering innenfor energisektoren. Energivekst kan således gjennom avtalen med SåkornInvest få tilflyt av interessante investeringsmuligheter innenfor energisektoren. ROGALAND KUNNSKAPSINVEST (www.kunnskapsparken.no) Rogaland KunnskapsInvest er et selskap under etablering av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark. Formålet med selskapet er å øke verdiskapningen i regionen med utgangspunkt i forskningsresultater eller avanserte produkter og tjenester utsprunget fra Kunnskapsparken. Energivekst vil gjennom samarbeidsavtalen med Rogaland KunnskapsInvest få tilvekst av investeringsmuligheter innenfor energisektoren. ://hitecvision/industrielle-prosjekter/17

18 Selskapspresentasjoner HitecVision og Hitec har gjennom sin mangeårige entreprenørhistorie utviklet en visjon, en arbeidsmetodikk og et sett styrende prinsipper. Disse bidrar til å kvalitetssikre og øke verdiskapningen i selskapene. Zoom ://selskapspresentasjoner/18

19

20

21 En felles strategisk plattform Selskapene i HitecVision er ulike. De har ulik størrelse og ulik teknologisk plattform, og de betjener ulike markeder. Hvert selskap har og skal ha sine egne mål, strategier og bedriftskulturer. HitecVision vil som eier likevel arbeide ut fra en felles strategisk plattform enkelte fellesnevnere for bedrifter som oppnår suksess. På siden til venstre ser du The Hitec Vision, vårt verdigrunnlag formulert gjennom 10 enkle, men effektive bud. I tillegg har bedriftene fellesnevnere i våre fem styrende prinsipper - innovasjon, lønnsomhet og vekst, entusiasme, kundeorientering og strukturell kreativitet. Våre selskaper Eierfase: Såkorn Venture Venture/ Private Equity Børsnotering/ industrielt salg Bedriftsfase: Oppstart Utvikling Vekst Industriell drift Visi-Image VisiWear VisiWorld 30% Hitec O Hitec Marine Hitec Framnæs Karmøy Stål Kanfa 48% Hinna Park 45% Roxar 13,1% (Multi-Fluid) Fred Olsen Energy 1,7% (Navis) Odim Hitec 4,7% (Hitec MMI) Tid ://selskapspresentasjoner/en-felles-strategisk-plattform/21

22 Utviklingsselskaper VISIWEAR AS 100% VisiWear er en wearable computer/video conferencing -enhet som bringer funksjonaliteten fra konferanserommene og kontorene ut til oljeplattformer eller andre steder der produksjon og konstruksjon foregår. Man oppnår sanntids toveis trådløs audio-, video- og dataoverføring over et IP-nettverk. Utstyret er robust og kan derfor brukes både inne og ute uansett værforhold. VisiWear er alene i verden om å ha internasjonal godkjent Ex-sertifisering. Dette har gjort at produktet møtes med stor interesse - ikke bare i oljebasert virksomhet, men også i industrien for øvrig. VISI-IMAGE, INC. (www.3d-gurus.com) 90% Visi-Image holder til i Houston, Texas. Selskapet har ferdigstilt prototypen av en ny type laserscanner som kombinert med avansert software gir en mulighet til å ta både 2D- og 3D-bilder av virkeligheten. Dette vil redusere feiloperasjoner i ingeniørprosjekter. Laseren overfører data fra virkeligheten til virtuell virkelighet eller CAD - med en nøyaktighet ned til 2 mm. Brukervennligheten er høy - laseren veier kun 7 kg, har robust innpakning og kan kjøres over Internett. Laseren kan også brukes til å lage sanntidsmodeller av operasjoner. Man kan da navigere i en virtuell 3D-verden som er en nøyaktig kopi av virkeligheten. I 2001 har Visi-Image hatt hovedfokus på å utvikle og ferdigstille laseren. Olje- og gassindustrien har allerede vist stor interesse for dette produktet, og det er knyttet høye forventinger opp mot testing og kommersialisering i visiwear_egilthomasandersen.jpg visiwear.jpg visiimage_shaunlemont.jpg visiimage.jpg ://selskapspresentasjoner/utviklingsselskaper/22

23 VISIWORLD AS (www.visiworld.com) 30% VisiWorld fortsetter utviklingen av et databasert informasjons- og kommunikasjonsverktøy for de som planlegger, bygger, forvalter og selger komplekse anlegg. Målet er å redusere investeringene, byggetiden og driftsutgiftene for anleggseierne. VisiWorld har tjenester og produkter som forenkler og forbedrer alle faser i et livsløp. Olje- og gassektoren er vårt hovedsatsningsområde. VisiWorld bringer sammen informasjon fra de systemer som normalt brukes i design, bygging og drift av et anlegg. Slik får brukeren mulighet til å navigere gjennom unike tredimensjonale modeller, som både visualiserer prosjektet og gir tilgang til all informasjon som finnes i prosjektet. Verktøyet gjør at beslutningstakere ser og fullt ut forstår, samtidig som de kommuniserer mer presist, for eksempel over et web-grensesnitt. Man kan spasere i en idé, sammen med både ledelse og brukere, og simulere funksjoner og kapasitet samtidig som man ser det i 3D. Dermed reduseres risiko hos kontraktører og underleverandører. VisiWorld gjennomfører i løpet av sammen med BP et utviklingsprosjekt som er støttet av Norges Forskningsråd gjennom Demo 2000-programmet. Selskapet er ennå i en oppbyggingsfase, og har ved utgangen av april medarbeidere i Stavanger og Oslo. Bak VisiWorld står en kombinasjon av industrielle eiere med brukerfokus og finansielle eiere som skal sikre fokus på lønnsomhet i prosjektet: HitecVision, National Oilwell, Telenor Innovasjon, Cybernetix og Telenor Venture. visiworld_olajohansson.jpg nationaloilwell_globalsantafe.jpg ://selskapspresentasjoner/utviklingsselskaper/23

24 Vekstselskaper HITEC O AS (www.hitec-o.com) 100% Hitec O er Norges ledende selskap innen menneske/maskin-styring basert på avansert visualisering og Virtual Reality-teknologi. Selskapet utvikler produkter for simulering, trening og styring. Selskapets visjon er å gi kundene evnen til å forstå og mestre komplekse situasjoner og omgivelser. Hitec O gjør lærings- og styringsprosesser mer intuitive ved å formidle data og informasjon gjennom et visuelt grensesnitt - gjøre teknologien til en tredje hjernehalvdel. Avansert visualisering er et vekstområde. Datakraft blir stadig billigere. Begrensningene ligger i kunnskap og kreativitet innen potensielle anvendelsesområder, i spisskompetanse og kapasitet innen programmering. Her har Hitec O med sin erfaring, sin størrelse og sine røtter i et høyteknologisk brukermiljø unike fortrinn. Hitec O er i ferd med å bli en internasjonal aktør. Selskapet har befestet sin posisjon gjennom leveranser av treningssimulatorer for opplæring av borepersonell, ROV-piloter og kranførere i en rekke land. For å utnytte denne markedsposisjonen og videreutvikle både teknologisk base og produksjonskapasitet vil det i tiden framover bli lagt vekt på å knytte til seg samarbeidspartnere, underleverandører, distributører og agenter nasjonalt og internasjonalt. Hitec O fikk i 2001 i oppdrag å levere en fullskala simulator for havnekraner til det internasjonalt anerkjente treningssenteret Ship Transport College i Rotterdam. Leveransen finner sted i september 2002, og har plassert Hitec O internasjonalt som en av de fremste aktørene innen dette feltet. Selskapet VisiWorld er en spin-off av de aktivitetene Hitec O arbeider med. Fremdeles står Hitec O for store deler av utviklingsarbeidet for VisiWorld. Hitec O har 40 ansatte og er lokalisert i Stavanger. hiteco_mortenmølster.jpg simulator.jpg ://selskapspresentasjoner/vekstselskaper/24

25 hitecmarine_larsødeskaug.jpg HITEC MARINE AS (www.hitec-marine.no) - 100% Hitec Marine utvikler og leverer systemer for offshore lasting av råolje. Selskapet har levert alt fra enkle systemer til bruk i ombygde tankskip i rolige farvann, til store kompliserte systemer for verdens mest avanserte shuttle-tankere som går i Nordsjøen. Hitec Marine har totalt levert systemer til over 60 fartøyer som opererer i Nordsjøen, Brasil, Vest-Afrika, Newfoundland, Russland, Australia og Kina. I et generelt svakt marked har man de siste årene satset ytterligere på utvikling for å legge grunnlaget for framtidig vekst. Sammen med Conoco satser selskapet flere millioner kroner på å utvikle HiLoad, et fullstendig nytt konsept som muliggjør offshore-lasting av vanlige tankskip opp til VLCCstørrelse uavhengig av vanndyp og uten forankring. hibouy.jpg VOC_annaknutsen.jpg Hitec Marine har i en årrekke arbeidet med VOC-systemer, og bidratt sterkt til gruppens gjennombrudd i dette markedet (se side 14). Selskapet har 55 ansatte og holder til i Arendal. Datterselskapet Marine Technology AS leverer utstyr og driver konsulentvirksomhet i offshoremarkedet. Selskapet har i sin portefølje fire lastesystemer av typen OLS (Offshore Loading System) i drift, og er Europas største leverandør av store stålspoler til produsentene av fleksible rør til petroleumsindustrien. Hitec Marine har en meget sterk posisjon i det brasilianske offshore-markedet. Med stor aktivitet i området er et eget brasiliansk datterselskap etablert for å ivareta selskapets interesser. De ansatte i Hitec Marine do Brazil er brasilianere, og arbeider med salg og service. hiload.jpg ://selskapspresentasjoner/vekstselsksper/25

26 HITEC FRAMNÆS AS (www.hitec-framnes.no) - 100% Hitec Framnæs tilbyr engineering-tjenester innen olje og gass, shipping og prosessindustri. Selskapet påtar seg også EPCIoppdrag ved å etablere samarbeid med utøvende bedrifter eller inngå allianser med komplementære foretak i markedet. Hitec Framnæs leverer også egenutviklet teknologi som f.eks. egne design for borerigger og produksjonsskip, utstyr som brennerbommer og håndteringssystemer til boreskip og borerigger samt skipsintegrasjon av VOCanlegg. Innen prosessindustrien er farmasøytisk og bioteknologisk industri en økende kundegruppe. Selskapet har også etablert virksomhet innen modifikasjonsmarkedet for faste plattformer i Nordsjøen. Hitec Framnæs er ledende innen markedet for modifikasjon av borerigger og produksjonsskip. Blant de største oppdragene i 2001 er prosjektering av en borerigg for Kaspi-havet, modifikasjoner på produksjonsskipene Petrojarl 1 og Petrojarl Foinaven, og utvidelse av fabrikk for produksjon av Omega 3 fettsyrer. hitecframnæs_edvinendresen.jpg pronova.jpg Hitec Framnæs har 95 ansatte og hovedkontor i Sandefjord. Bedriften har også etablert ingeniørkontor i Stavanger. petrojarl.jpg engineering_modifikasjon.jpg ://selskapspresentasjoner/vekstselskaper/26

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK). STATUS PR. 30.06.06 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2006 var NOK 0,89 basert på en omsetning på 384,4 MNOK og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 24,0 MNOK. Resultatet før skatt

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006

PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 PRESENTASJON 2. KVARTAL NORSK VEKST ASA 15. AUGUST 2006 RESULTAT 1. HALVÅR 2006 (MNOK) 30.06.2006 30.06.2005 2.KV.2006 2.KV.2005 2005 DRIFTSINNTEKTER 48 32 29 5 262 DRIFTSKOSTNADER (5) (4) (1) (2) (12)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013

Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Delårsrapport Pr. 3. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q4/2016 Vi tenker som deg. DELÅRSRAPPORT Om Instabank ASA Instabank er en ny norsk digital bank med kontor på Skøyen i Oslo. Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 2. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 2. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2015 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer