ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014"

Transkript

1 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING mai 2014 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen

2 Program Kl. 18:30 - Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund v/ Nina Bakke Johannessen Utdeling av blomster til kretslagene v/ leder Kretslag jenter Trener Susanne Strand og kaptein Susanne Haug Kretslag U15 Trener Per Marius Thorbjørnsen og kaptein Magnus Gundersen Åpning v/ leder a. Godkjenne frammøtte representanter b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Den valgte dirigent overtar og sørger for gjennomføring av tinget i tråd med sakslisten. 10 minutters pause etter beretningene. 2

3 Innmeldte representanter Kretsstyret: Stjernen: 1. Jenny Karlstad-Solberg 2. Erik Andersen (ikke møtt) 3. Ole-Henrik Sørlie 4. Kent Karlsen 5. Christine Aarnæs 6. Geir Ove Knutsen 7. Merete Golden 8. Stig Olsen 9. Ole-Petter Bredvold 10. Heidi Heier 11. Ole Kristian Heier 12. Comet: 13. Monica Kruse Johansen 14. Tone Johansson 15. : 16. Øivind Ingebretsen Kråkene: 19. Sture Nilsen Gjester: Nina Bakke Johannessen Norges Ishockeyforbund Elly Karlsen Foreslått som ny nestleder Rita Rygh Foreslått som nytt varamedlem Dirigent: Jan G. Lund 3

4 Østfold Ishockeykrets Rognstubben Sarpsborg Tlf INNKALLING TIL KRETSTING 2014 Ishockeyklubben Comet Halden Elite, Ishockeyklubben Comet Halden, IL Kråkene, IL Ishockey Elite, IHK Sarpsborg, Stjernen Hockey Fredrikstad Elite, Stjernen Hockey Fredrikstad, Nedre Glomma Ishockeyklubb, Sarpsborg Ishockeyklubb, Varteig Ishockeyklubb Til ishockeyklubber i Østfold Østfold Ishockeykrets innkaller til kretsting tirsdag 27. mai kl. 18:30 i Idrettens Hus, Østfoldhallen. Klubbene kan være representert etter følgende skala 0-50 medlemmer: 1 representant medlemmer: 2 representanter 100+ medlemmer: 3 representanter Representanter må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt og meldes ØIHK senest 20. mai Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag Forslag som skal behandles på tinget må være kretsstyret i hende senest 13. mai Dagsorden Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter sendes ut senest 20. mai Valg Kretsleder, 5 kretsstyremedlemmer og 2 vararepresentanter er på valg. Nestleder er ikke på valg. Klubbene bes melde om aktuelle kandidater til leder av valgkomiteen, Jan G. Lund, eller så snart som mulig. Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf / Med vennlig hilsen ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Jenny Karlstad-Solberg Kretsleder 4

5 Saksliste Kretstinget skal: a. Godkjenne frammøtte representanter b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Behandle beretning e. Behandle regnskap og økonomisk beretning f. Behandle innkomne forslag g. Fastsette medlemskontigent h. Vedta budsjett i. Foreta valg 5

6 Østfold ishockeykrets forslag til forretningsorden: 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av den valgte referenten. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. 4. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn og klubb. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 6. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. 7. Protokollen underskrives av de to valgte representantene og referenten. 6

7 ÅRSBERETNING Kretsstyret Kretsstyret har i 2013/2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Nestleder: Erik Andersen Stjernen Sportslig leder: Kent Karlsen Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Styremedlem: Christine Aarnæs Stjernen Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Styremedlem: Merete Golden Comet 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene 2. varamedlem: Stig Olsen Representasjon Forbundstinget i Trondheim Erik Andersen og Jenny Karlstad-Solberg Fellesmøte IR/SK/ØIK i Strømstad Jenny Karlstad-Solberg Ungdomslederseminar på Gardermoen Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg Medlemsmøte Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg Medlemsmøte Comet Jenny Karlstad-Solberg Kretsledermøte Stavanger Jenny Karlstad-Solberg Årsmøte Comet Jenny Karlstad-Solberg Årsmøte Jenny Karlstad-Solberg Årsmøte Stjernen Jenny Karlstad-Solberg Årsmøte Kråkene Ole-Henrik Sørlie Kursdeltagelse Møteledelse ØIK Årsmøtegjennomføring ØIK Jenny Karlstad-Solberg Jenny Karlstad-Solberg Administrativt Det er avholdt 2 styremøter denne sesongen og vi har behandlet 22 saker. (Alle) Det er avholdt 1 møte ved sesongstart med lagledere og trenere U8, U9 og U10 i forbindelse med kretsserien. (Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 1 ledermøte ved sesongstart, med sportslige/styre-/daglige ledere. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 1 møte med klubbene i forbindelse med kretslagsaktiviteten for U15. (Ole-Henrik Sørlie, Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) + diverse møter med klubbene underveis. (Ole-Henrik Sørlie) Det er avholdt 1 møte med skøyte- og hockeyskolene, med fokus på erfaringsutveklsling. (Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 4 møter (hvorav vi avlyste det siste ved oppmøtet grunnet for få fremmøtte) i utvalget rekruttering og overføring til lag. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) 7

8 Det er avholdt 1 møte i forbindelse med problemløsning mellom to klubber/lag/dommere i etterkant av en seriekamp. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) Sportslig aktivitet Kretsserien U8, U9 og U10 (Jenny Karlstad-Solberg) Vi har gjennom tre sesonger hjulpet de yngste lagene med planlegging og organisering av såkalte miniturneringer. Klubbene selv har stått som arrangør. Grunnen til at det har blitt gjort på denne måten er at vi tidligere ikke hadde lag i alle aldersklasser og klubbene kunne dermed be inn gjestelag. I forkant av denne sesongen synes både NIHF og vi at det var på tide at kretsen er tilbake som arrangør, og det har fungert veldig bra. Vi hadde et oppstartsmøte ved sesongstart og et avlyst oppsummeringsmøte ved sesongslutt grunnet for få påmeldinger. Det er mye problemløsning og opplæring underveis, hver sesong, både pr. mail, telefon og i tilfeldige møter, i forhold til reglement og bestemmelser, sekreteriat, dommere etc. Samarbeidsviljen er allikevel svært god og det er lett å få til en styrt aktivitet som fordeles mellom klubbene og hallene. Sportslig sett har det vært helt suverent for barna, selv om det på enkelte lag er stor nivåforskjell. Felles premiering etter siste runde utdelt av kretsleder. Antall lag: Antall runder: Ca. antall spillere (pr ): U8: U9: U10: Takk til de involverte lagene og ikke minst istidsansvarlige i klubbene som bidrar til en god fordeling av aktivitetene. Kretsen har hatt en representant/observatør tilstede ved alle rundene på alle tre alderstrinnene. 8

9 Kretslag U15 (Ole-Henrik Sørlie, Kent Karlsen, Jenny Karlstad-Solberg) Laget har gjennomført 1 internkamp, 5 treninger, 2 treningskamper og 4 uttak før vi reiste med 21 spillere til turneringen på Hamar. I tillegg var det diverse møter med klubbene. På Hamar gikk laget hele veien og tok gull! Dette var en god årgang (99) og vi kan ikke forvente å gjøre det like bra neste sesong. Tidligere oppstart med treninger, altså flere treninger, er planlagt for neste sesong Et ønske fra våre trenere er at turneringen spilles som en serie med sluttspill, og vi tar dette videre til NIHF. Kretslaget besto av spillere fra Stjernen, og Comet og fordelte seg som følger: 11 Stjernen 9 Comet 1 Turen til Hamar gikk meget bra og det var som alltid en flott gjeng å dra på tur med. Østfoldspillerne viste særdeles god oppførsel og var hyggelige mot hverandre og alle andre. Spillertroppen som representerte Østfold: Målvakter (3): Kristian Høvik Fredrik Bøckmann Henrik Klavestad Backer (6): Filip Sund Magnus Gundersen Jonathan Asbjørnsen Didrik Aslaksen Niclas Jessesen Jonas Meisingset Løpere (12): Marcus Andersen Benjamin Løvdal Sebastian Anonsen Philip Hansen Sander Hurrød Sander Rekstad Sander Thoresen Eirik Thorbjørnsen Erik Bjerketvedt Chris Oliver Larsen Isak Billet Oliver Jigarp Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Comet 9

10 Kampresultater: RO/HO ØIHK 2-6 ØIHK AIHK 5-2 OIHK ØIHK 3-3 BTV ØIHK 16-0 HED/OPP ØIHK 2-11 Målforskjell: 41-9! Magnus Gundersen, Niclas Jessesen og Philip Hansen ble belønnet med en plass på årets All Star Team. Årets trenere og ledere har vært: Manager Hovedtrener Assistent trener Matrialforvaltere Kent Karlsen/Jenny Karlstad-Solberg Per Marius Thorbjørnsen Ole-Henrik Sørlie Thorbjørn Nygård og Erik Karlstad-Solberg Vi takker alle for sitt store engasjement og innsats for sesongens kretslag. 10

11 Kretslag jenter U18-U13 (Christine Aarnæs) Kretslagsturneringen for jenter ble avholdt 31. januar til 2. februar på Jordal Amfi med 5 deltagende lag, hvor Jordal Hockey nok en gang sto for et bra gjennomført arrangement. Som de foregående jentekretslagsturneringene stilte kretsene Østfold og Buskerud/Telemark/Vestfold ØBTV, et samarbeidslag på jentesiden, - et samarbeid som bærer frukter og som fungerer meget bra. I år gikk invitasjonen til første samling ut til alle jentene i de årskullene , U13 U18, totalt ca. 30 jenter. Med unntak av Kongsberg, var samtlige klubber i de respektive kretsene representert med en eller flere spillere. Aktivitetsnivået denne sesongen har vært betydelig høyere enn tidligere - det ble avholdt 3 samlinger før jul, og 4 samlinger etter jul, hvorav 6 i Sparebank1 Moss Ishall. En samling ble gjennomført som en minicamp i Schjongshallen på Hønefoss, med både is og barmarksaktiviteter, samt overnatting og bespisning. Dette var svært vellykket, samler jentene og skaper godt samhold og lagmoral i gruppa. Det endelige laguttaket bestod av 10 spillere fra Østfold og 8 spillere fra Buskerud/Telemark/Vestfold. Kretslagsturneringa ble arrangert på Jordal Amfi, og vi hadde lagt opp til felles overnatting på Best Western Kampen Hotell og felles måltider, både i hallen og på hotellet. Støtteapparatet rundt laget legger stor vekt på å ivareta den sosiale biten, selvfølgelig i tillegg til det sportslige. Det ble spilt 4 kamper fordelt på 2 dager. Etter 3 seire ble det i år, som i fjor, en ren finale mellom Oslo IHK og ØBTV, hvor ØBTV tilslutt gikk seirende ut av kampen, 1-2. Samarbeidslaget ØBTV vant dermed kretslagsturneringa for jenter , som første lag utenfor Oslo, en meget god prestasjon. Spillertroppen som representerte Østfold/Buskerud/Telemark: Emma Granholt Comet Østfold Line Olafsen Comet Østfold Emilie Kruse Johansen Comet Østfold Anja Øberg Petersen Comet Østfold Anniken Hoen Olafsen Kråkene Østfold Elise Johnsrud Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Anne Margrethe Aasen Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Mabel Endrerud Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Nora Christophersen Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Victoria Christoffersen Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Susanne Haug Skien Buskerud, Telemark og Vestfold Mari Svendsen Skien Buskerud, Telemark og Vestfold Madeleine Nilsen Tønsberg Buskerud, Telemark og Vestfold Eva Geirsdottir Østfold Karoline Grønn Østfold Herborg Geirsdottir Østfold Michelle Oberste Østfold Julie Øiseth Stjernen Østfold 11

12 Kampresultater: AIHK ØBTV ØBTV ROHO ØBTV NONO OIHK ØBTV BB: Emma Granholt BB: Nora Christophersen BB: Emilie Kruse-Johansen BB: Emma Granholt ØBTV fikk med en spiller på turneringens All Star Team, Eva Geirsdottir ble kåret til beste back. Årets trenere og ledere har vært: Manager Hovedtrener Assistent trener Keepertrener Christine Aarnæs Susanne Strand Marte Carlsson Kaja Røkeness Vi takker alle for sitt store engasjement og innsats for sesongens kretslag. 12

13 Utviklingshelg (Kent Karlsen, Jenny Karlstad-Solberg) ØIHK ønsker å bli enda mer aktiv ved å skape et bedre samarbeid mellom klubbene. Et av disse områdene er utvikling av våre ledere og trenere. Lederne og trenerne er verktøyet og de som har den viktigste rollen i klubbene. Derfor er det viktig at vi er flinke til å gi disse kompetanse. Etter ledermøtet i september, hvor det ble bestemt at ØIHK skulle organisere en temadag for våre ledere/trenere, organiserte Kent Karlsen en utviklingshelg til Hv71. Etter mange år i hockeymiljøet, både i Norge og i Sverige, er Kent en fantastisk ressurs for kretsen når det kommer til blant annet leder- og klubbutvikling. ØIHK inviterte til utviklingshelg for alle ledere i klubber i ØIHK, spesielt trenere i alderen U8-U16, hos HV71 fra november Program: Fredag Avreise Amfi (Stopp på Svinesundparken) Middag Scandic Elmia Lørdag Frokost Scandic Elmia Rundvandring i Kinnarps Arena Presentasjon: Hvem og hva er HV Forelesning: Coach og lederskap Lunsj: Baguetter Kamp: HV71 vs. Linkøping HC (U16) Forelesning: Ungdomshockey - Vad behöver vi för utbildningsbas? Tilbake til hotellet Kamp: HV71 vs Vaxjø Lakers (A-lag) Felles middag i Jönköping Søndag Frokost Scandic Elmia Gruppemøte Scandic Elmia: Gjennomgang og refleksjoner av lørdagen Utsjekking av hotellet Kamp: HV71 vs IF Troja/Ljungby (J18) Mat/hjemreise Foredragsholdere: Christoffer Davidsson - Ungdoms og utviklingsansvarlig i HV71 Torgny Bendelin Hv71 og det svenske ishockeyforbundet Kelvin Marsh - Heltidsansatt fystrener i ungdomsavdelingen til Hv71 Roger Forsberg - Assistenttrener Hv71 Johan Schultz - Trener Hv71 J18 Pris: Kr ,- pr. pers inkl. overnattinger og alt på programmet. 13

14 Målgruppen var: Sportslig ledere, medlemmer sportslig utvalg, daglige ledere, styremedlemmer, trenere, lagledere m.fl. Konklusjon: 40 deltagerne var meget fornøyd med helgen, og tok med seg ny kunnskap og ikke minst en ny giv tilbake til klubbene sine! Vi høstet mye skryt for turen underveis og etter. Takk til Kent for sitt store engasjement og innsats, både før og under denne turen, samt til klubbene og ikke minst deltagerne. 14

15 Arrangerte kurs (Jenny Karlstad-Solberg) Trener1-kurs: Vi inviterte til kurs i september 2013, men dessverre meldte kun to trenere fra Comet seg på. Dette ble da avlyst, men vi prøver igjen til høsten. Det er viktig med invitasjon tidlig for planlegging både hos klubbene og for de aktuelle deltagerne, så vi prøver nå å få ut denne før sommeren hvis vi får istid. Introkurs: Kjell Erik Myreng, DNSH, hadde et felles introkurs for Østfold i Amfi 12. janaur 2014, med 20 deltagere fra våre fire klubber. Organisert av kretsen. Nettside og sosiale medier (Jenny Karlstad-Solberg) Kretsen har hatt en statisk nettside i alle år, med kun litt informasjon om oss, samt kontaktinformasjon. Det er Facebooksiden som er talerøret. Der har vi pr likere, og mange liker og deler innleggene våre. En ny nettside må derimot anskaffes, og vi er i dialog med Klubbenonline. Skole og utdanning Kretsens spillere har gode muligheter for å kombinere skole og utdanning. I Sarpsborg er tilbudet St. Olav videregående skole, med toppidrettslinjen og studiespesialisering. I Fredrikstad har vi Wang Toppidrett Fredrikstad som tilbyr generell studiekompetanse. Begge er populære skoler og de elevene som kommer inn på disse skolene får et meget godt tilrettelagt opplegg for å kombinere utdanning og ishockey. 15

16 Anleggssituasjonen Ingen nye haller i fylket denne sesongen, men det er ting på gang i Fredrikstad hvor et stort flerbruksanlegg er under planlegging. Utfordringer Det er en kjensgjerning at noen klubber er dårlige til å lære opp nye tillitsvalgte, spesielt til de yngste lagene. Her bruker kretsen mye tid på å veilede og guide, for å sikre riktig og god gjennomføring av f.eks kamper. Vi har også måttet rydde opp i etterkant. Det er også flere sentrale personer rundt lagene i klubbene som ikke har respekt for retningslinjer, bestemmelser og kampregelment. En prioritering er at vi sammen med klubbene/nihf må finne en løsning som vil bidra til at de som påtar seg tillitsverv tilføres kompetanse både med tanke på gjennomføringen av sine oppgaver og at de får bedre kunnskap om hvordan norsk ishockey er organisert, samt hvilke retningslinjer og regler som gjelder på alle områder av vår idrett. Ikke minst hva som er viktigst når det bedrives barneidrett idrettsglede! Dette gjelder både trenere, lagledere og matrialforvaltere, samt klubbledelse. Selv om vi har lagt en god sesong bak oss, er det mye mer vi ønsker å gjøre i samarbeid med klubbene. Men en tilbakevendende tanke er hva skal kretsen være? Hvilke spesifikke ansvarsområder har vi, hvor skal vi bidra, hvor kan vi få støtte, kan vi gjøre det sånn, kan vi ikke det nei, har vi råd til dette, hva kan vi forvente av NIHF, hvordan gjør de andre kretsene dette og så videre. Den største utfordringen er allikevel; Hva kan vi forvente av klubbene? Pr. i dag er det lite samarbeidsvilje når det kommer til klubbledelsen i enkelte klubber, men stor vilje blant spesielt de yngste lagene. Med samarbeidsvilje menes tilbakemeldinger på forespørsler, invitasjoner, spørsmål og deltagelse på møter, samt en interesse for hva vi driver med og hvordan klubben kan bidra. Forhåpentligvis vil samarbeidskontrakten som er planlagt utarbeidet løse mye av dette. Vi ønsker også et godt svar av klubbene på hva de forventer av OSS i denne prosessen. 16

17 Sportslig nivå Seriespill: Alder/Lag Stjernen Comet Kråkene A-lag Get - 4.pl Get - 9.pl 1.div - 3.pl 1.div - 11.pl Senior Kvinner 4.pl. U20 6.pl 5.pl U18 8.pl 7.pl U16 Avd A - 5.pl Avd B - 4.pl U15 Avd A - 10.pl Avd A - 5.pl U14 Avd A - 7.pl Avd A - 6.pl Avd B - 8.pl Veteran 3. div 4.pl 3.div Trukket Sluttspill/kval: A-lag Kvartfinale NM Stjernen 1.pl Kvalserien til eliteserie Senior Kvinner NM 2. pl U20 NM Kvartfinale Stjernen Kvartfinale U16 - Forbundscup 2.pl U15 Forbundscup Stjernen 3.pl 7.pl 17

18 Kretsens landslagsspillere, offisielle kamper Landslag Spillere Klubb A- landslaget - 2 nasj., Stavanger (NO) - 3 nasj., Arosa (CH) - OL- Sochi - Euro Hockey Challenge, Lillehammer (NO) - 3 nasj., Bratislava (SVK) - VM, Minsk (BLR) Jonas Djupvik Løvlie Andreas Stene Erlend Lesund Henrik Haukland Stjernen Hockey U20 - Super Challenge, Färjestad (S) - 4 nasj., Villars (CH) - VM, Malmø (S) U18-2 nasj., Skien (NO) - 4 nasj., Riga (LT) - VM Div. 1 A, Nice (FR) U16-2- nasj., Lillehammer (NO) - 2- nasj., Hamar (NO) - 6- nasj., Egna (IT) A- landslaget kvinner - 2 nasj., Aalborg (DK) - VM Div. 1 A, Prerov (CZE) U18 jenter - 2.nasj., Kuortane (FI) - VM; Div. 1 A, Füssen (DE) Kjelkehockeylandslaget - 4 nasj., Sochi (RU) - Paralympics, Sochi (RU) *avsluttet sesongen i () Tobias Gabrielsen Erlend Lesund Magnus Nilsen Didrik Svendsen Andreas Klavestad Didrik Tollefsen Henrik Haukeland Henrik Oliver Johansen Kristian Østby Oskar Drillestad Henrik Knold Jesper Kolle Nipe Jostein Ekaas Sindre Kristiansen Håkon Løken Pedersen Sander Rønnild Marte Carlsson Anniken Hoen Olafsen Susanne Haug Julie Øiseth Victoria Aarnæs Løvdal Anniken Olafsen Emma Granholt Susanne Haug Julie Øiseth Magnus Bøgle Tor Joakim Rivera (Frisk/Asker)* Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Kråkene/ Skien/ Stjernen Hockey Stjernen Hockey Comet/ Skien/ Stjernen Kråkene Kråkene 18

19 (10 minutters pause før økonomisk beretning) 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 REVISJONSBERETNING 24

25 INNKOMNE FORSLAG Sak 1: Istid og lokaler Kretsen har som kjent ingen egne midler og er avhengig av klubbene for å gjennomføre kretslagstreninger, -samlinger og -kamper, samt trenerkurs og annen aktivitet. Styret i Østfold Ishockeykrets foreslår derfor at kretsen ikke skal bli fakturert for disse tjenestene og/eller få klubbpris. Dvs. at klubbene må jobbe mot halleier for at ØIHK skal få samme pris. Dette for å slippe å øke medlemskontigenten ytterligere. Tidspunkt for leie avtales som vanlig i forkant, og skal selvfølgelig passe inn i klubbenes egne aktiviteter. Innstilling: Østfold Ishockeykrets får leie istid og lokaler gratis i ishaller eid av klubbene. Klubbene som ikke eier selv, jobber for at kretsen skal få klubbpris av halleier. Sak 2: Valgkomitèen Som til alle verv, er det også en stor jobb å finne gode kandidater til frivillig verv i kretsen, og de som kjenner flest kandidater i klubbene er som regel styrelederne. Østfold Ishockeykrets foreslår derfor at styreleder i hver klubb alltid sitter i kretsens valgkomitè. Jan G. Lund (Stjernen) fortsetter som leder av valgkomitèen sesongen 2014/2015, etter dette konstituerer komitèen seg selv. Innstilling: Valgkomitèen til Østfold Ishockeykrets består av styrelederne i breddeklubbene. Sak 3: Samarbeidsavtale mellom kretsen og klubbene Østfold Ishockeykrets har som formål å arbeide for ishockey- og kjelkehockeyidrettens utvikling innen kretsen, og fremme samarbeidet mellom lagene, samt virke som regulerende myndighet for disse. Kretsen foreslår derfor at det utarbeides en samarbeidavtale/kontrakt i felleskap med lederne i klubbene, slik at det blir lettere for både klubbene og kretsen å jobbe mot formålet. Innstilling: Det utabeides en forpliktende samarbeidsavtale mellom kretsen og breddeklubbene innen 31. mars Sak 4: Samarbeidsutvalget rekruttering og overføring til lag. Etter bestemmelse fra ledermøtet ble det opprettet et samarbeidsutvalg med fokus på problemstillingene rekruttering og overføring til lag. Et samarbeid er i gang, men utvalget opplever at møtene ikke prioriteres og at flere av representantene ikke har gjennomslagskraft i egen klubb, samt at utvalgets arbeid ikke kommer tilbake til styrene i klubbene. Kretsen ønsker derfor at klubbenes representanter skal være et styremedlem, samt leder for skøyte- og hockeyskolen. Innstilling: Klubbenes representanter i samarbeidsutvalget rekruttering og overføring til lag skal være et styremedlem, samt leder for skøyte- og hockeyskolen. 25

26 FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT Kretsstyrets innstilling er å opprettholde ordningen fra i fjor, med et tillegg for klubber med lag i kretsserien. Grunnkontingent: Kr ,- pr. klubb. Forfall Tilpasset kontingent: Kr ,- pr. spiller på kretslagene. Forfall Tilpasset kontingent (NY): Kr ,- pr. alderstrinn som deltar i kretsserien. Forfall Nytt er kontingent for deltagelse i kretsserien. Kamptilbudet for de yngste lagene i Østfold er igjen underlagt kretsen, med all jobb dette medfører. Kretsen vil heretter også stå for premiering. BUDSJETT Inntekter: Grunnstøtte ØIK 5 000,00 Aktivitetsstøtte ØIK ,00 Kontingenter ,00 Kursinntekter ,00 Sponsorinntekter ,00 Sum ,00 Utgifter: Utgifter Kretslag (U15 + jenter) ,00 Instruktør kostnader ,00 Møter, representasjon, div ,00 Sum ,00 Resultat 5 000,00 Den store utgiftsposten for kretsen er som alltid kretslagturneringene. Deltagelse, overnatting og bespisning er forholdsvis stabile utgifter. Det store usikkerhetsmomentet er reiseutgiftene. Vi vet pr. i dag ikke hvor turneringene skal gå kommende sesong. Det ideelle hadde vært om minst en av turneringene kunne gått i vår egen krets. Klubbene oppfordres derfor til å søke arrangementet. Det kan søkes alene eller i samarbeid med kretsen eller annen klubb. 26

27 VALG Kretsstyret har i 2013/2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Nestleder: Erik Andersen Stjernen Sportslig leder: Kent Karlsen Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Styremedlem: Christine Aarnæs Stjernen Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Styremedlem: Merete Golden Comet 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene 2. varamedlem: Stig Olsen Valgkomitèens innstilling for 2014/2015: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Gjenvalg Nestleder: Elly Karlsen NY Sportslig leder: Kent Karlsen Gjenvalg Styremedlem: Ole Kristian Heier Stjernen NY Styremedlem: Monika Kruse Johansen Comet NY Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Gjenvalg Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Gjenvalg 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene Gjenvalg 2. varamedlem: Rita Rygh Kråkene NY Revisor: Magne Utne Gjenvalg Revisor: Svein Hansen Stjernen Gjenvalg Vara: Marit Myking Stjernen Gjenvalg Vara: Avein Hansen Stjernen NY Valgperiode: Styret ber om fullmakt til å velge hvilke styremedlemmer som sitter i 2 år på første styremøte. Styrets innstilling for valgkomitè for 2014/2015: Jamf. innkommet forslag: Leder: Jan G. Lund (Stjernen) Styreleder i breddeklubbene Comet, Kråkene, Stjernen og Representasjon til årsmøter/ting: Styret ber om fullmakt til å utnevne representanter til aktuelle årsmøter og ting i sesongen 2014/2015. AVSLUTNING med utdeling av blomster til avtroppende styremedlemmer m.fl. 27

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING

OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Beretning Dokumenter Side nr. 1 av 17 Oslo Ishockeykrets 67. ordinære ting onsdag 30. mai 2007, kl. 18.00 på Ekeberg,

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Grüner Ishockey IL Oslo, 9/4-13 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15/3-12. Tirsdag 16/4-13 avholdes årsmøtet på klubbrommet i Grünerhallen

Detaljer

Kretslagturnering. Jenter U13 U 18. 1. 3. februar 2013. Jordal Amfi/Ungdomshallen

Kretslagturnering. Jenter U13 U 18. 1. 3. februar 2013. Jordal Amfi/Ungdomshallen Kretslagturnering Jenter U13 U 18 1. 3. februar 2013 Jordal Amfi/Ungdomshallen Hvordan kan Sanne være helt sikker på at hun får en splitter ny Vespa på 16-årsdagen sin? SPAREKONTO NR 1 Spar fast minst

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer