ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014"

Transkript

1 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING mai 2014 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen

2 Program Kl. 18:30 - Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund v/ Nina Bakke Johannessen Utdeling av blomster til kretslagene v/ leder Kretslag jenter Trener Susanne Strand og kaptein Susanne Haug Kretslag U15 Trener Per Marius Thorbjørnsen og kaptein Magnus Gundersen Åpning v/ leder a. Godkjenne frammøtte representanter b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Den valgte dirigent overtar og sørger for gjennomføring av tinget i tråd med sakslisten. 10 minutters pause etter beretningene. 2

3 Innmeldte representanter Kretsstyret: Stjernen: 1. Jenny Karlstad-Solberg 2. Erik Andersen (ikke møtt) 3. Ole-Henrik Sørlie 4. Kent Karlsen 5. Christine Aarnæs 6. Geir Ove Knutsen 7. Merete Golden 8. Stig Olsen 9. Ole-Petter Bredvold 10. Heidi Heier 11. Ole Kristian Heier 12. Comet: 13. Monica Kruse Johansen 14. Tone Johansson 15. : 16. Øivind Ingebretsen Kråkene: 19. Sture Nilsen Gjester: Nina Bakke Johannessen Norges Ishockeyforbund Elly Karlsen Foreslått som ny nestleder Rita Rygh Foreslått som nytt varamedlem Dirigent: Jan G. Lund 3

4 Østfold Ishockeykrets Rognstubben Sarpsborg Tlf INNKALLING TIL KRETSTING 2014 Ishockeyklubben Comet Halden Elite, Ishockeyklubben Comet Halden, IL Kråkene, IL Ishockey Elite, IHK Sarpsborg, Stjernen Hockey Fredrikstad Elite, Stjernen Hockey Fredrikstad, Nedre Glomma Ishockeyklubb, Sarpsborg Ishockeyklubb, Varteig Ishockeyklubb Til ishockeyklubber i Østfold Østfold Ishockeykrets innkaller til kretsting tirsdag 27. mai kl. 18:30 i Idrettens Hus, Østfoldhallen. Klubbene kan være representert etter følgende skala 0-50 medlemmer: 1 representant medlemmer: 2 representanter 100+ medlemmer: 3 representanter Representanter må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt og meldes ØIHK senest 20. mai Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag Forslag som skal behandles på tinget må være kretsstyret i hende senest 13. mai Dagsorden Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter sendes ut senest 20. mai Valg Kretsleder, 5 kretsstyremedlemmer og 2 vararepresentanter er på valg. Nestleder er ikke på valg. Klubbene bes melde om aktuelle kandidater til leder av valgkomiteen, Jan G. Lund, eller så snart som mulig. Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf / Med vennlig hilsen ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Jenny Karlstad-Solberg Kretsleder 4

5 Saksliste Kretstinget skal: a. Godkjenne frammøtte representanter b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Behandle beretning e. Behandle regnskap og økonomisk beretning f. Behandle innkomne forslag g. Fastsette medlemskontigent h. Vedta budsjett i. Foreta valg 5

6 Østfold ishockeykrets forslag til forretningsorden: 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av den valgte referenten. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. 4. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn og klubb. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 6. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. 7. Protokollen underskrives av de to valgte representantene og referenten. 6

7 ÅRSBERETNING Kretsstyret Kretsstyret har i 2013/2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Nestleder: Erik Andersen Stjernen Sportslig leder: Kent Karlsen Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Styremedlem: Christine Aarnæs Stjernen Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Styremedlem: Merete Golden Comet 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene 2. varamedlem: Stig Olsen Representasjon Forbundstinget i Trondheim Erik Andersen og Jenny Karlstad-Solberg Fellesmøte IR/SK/ØIK i Strømstad Jenny Karlstad-Solberg Ungdomslederseminar på Gardermoen Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg Medlemsmøte Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg Medlemsmøte Comet Jenny Karlstad-Solberg Kretsledermøte Stavanger Jenny Karlstad-Solberg Årsmøte Comet Jenny Karlstad-Solberg Årsmøte Jenny Karlstad-Solberg Årsmøte Stjernen Jenny Karlstad-Solberg Årsmøte Kråkene Ole-Henrik Sørlie Kursdeltagelse Møteledelse ØIK Årsmøtegjennomføring ØIK Jenny Karlstad-Solberg Jenny Karlstad-Solberg Administrativt Det er avholdt 2 styremøter denne sesongen og vi har behandlet 22 saker. (Alle) Det er avholdt 1 møte ved sesongstart med lagledere og trenere U8, U9 og U10 i forbindelse med kretsserien. (Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 1 ledermøte ved sesongstart, med sportslige/styre-/daglige ledere. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 1 møte med klubbene i forbindelse med kretslagsaktiviteten for U15. (Ole-Henrik Sørlie, Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) + diverse møter med klubbene underveis. (Ole-Henrik Sørlie) Det er avholdt 1 møte med skøyte- og hockeyskolene, med fokus på erfaringsutveklsling. (Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 4 møter (hvorav vi avlyste det siste ved oppmøtet grunnet for få fremmøtte) i utvalget rekruttering og overføring til lag. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) 7

8 Det er avholdt 1 møte i forbindelse med problemløsning mellom to klubber/lag/dommere i etterkant av en seriekamp. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) Sportslig aktivitet Kretsserien U8, U9 og U10 (Jenny Karlstad-Solberg) Vi har gjennom tre sesonger hjulpet de yngste lagene med planlegging og organisering av såkalte miniturneringer. Klubbene selv har stått som arrangør. Grunnen til at det har blitt gjort på denne måten er at vi tidligere ikke hadde lag i alle aldersklasser og klubbene kunne dermed be inn gjestelag. I forkant av denne sesongen synes både NIHF og vi at det var på tide at kretsen er tilbake som arrangør, og det har fungert veldig bra. Vi hadde et oppstartsmøte ved sesongstart og et avlyst oppsummeringsmøte ved sesongslutt grunnet for få påmeldinger. Det er mye problemløsning og opplæring underveis, hver sesong, både pr. mail, telefon og i tilfeldige møter, i forhold til reglement og bestemmelser, sekreteriat, dommere etc. Samarbeidsviljen er allikevel svært god og det er lett å få til en styrt aktivitet som fordeles mellom klubbene og hallene. Sportslig sett har det vært helt suverent for barna, selv om det på enkelte lag er stor nivåforskjell. Felles premiering etter siste runde utdelt av kretsleder. Antall lag: Antall runder: Ca. antall spillere (pr ): U8: U9: U10: Takk til de involverte lagene og ikke minst istidsansvarlige i klubbene som bidrar til en god fordeling av aktivitetene. Kretsen har hatt en representant/observatør tilstede ved alle rundene på alle tre alderstrinnene. 8

9 Kretslag U15 (Ole-Henrik Sørlie, Kent Karlsen, Jenny Karlstad-Solberg) Laget har gjennomført 1 internkamp, 5 treninger, 2 treningskamper og 4 uttak før vi reiste med 21 spillere til turneringen på Hamar. I tillegg var det diverse møter med klubbene. På Hamar gikk laget hele veien og tok gull! Dette var en god årgang (99) og vi kan ikke forvente å gjøre det like bra neste sesong. Tidligere oppstart med treninger, altså flere treninger, er planlagt for neste sesong Et ønske fra våre trenere er at turneringen spilles som en serie med sluttspill, og vi tar dette videre til NIHF. Kretslaget besto av spillere fra Stjernen, og Comet og fordelte seg som følger: 11 Stjernen 9 Comet 1 Turen til Hamar gikk meget bra og det var som alltid en flott gjeng å dra på tur med. Østfoldspillerne viste særdeles god oppførsel og var hyggelige mot hverandre og alle andre. Spillertroppen som representerte Østfold: Målvakter (3): Kristian Høvik Fredrik Bøckmann Henrik Klavestad Backer (6): Filip Sund Magnus Gundersen Jonathan Asbjørnsen Didrik Aslaksen Niclas Jessesen Jonas Meisingset Løpere (12): Marcus Andersen Benjamin Løvdal Sebastian Anonsen Philip Hansen Sander Hurrød Sander Rekstad Sander Thoresen Eirik Thorbjørnsen Erik Bjerketvedt Chris Oliver Larsen Isak Billet Oliver Jigarp Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Stjernen Comet 9

10 Kampresultater: RO/HO ØIHK 2-6 ØIHK AIHK 5-2 OIHK ØIHK 3-3 BTV ØIHK 16-0 HED/OPP ØIHK 2-11 Målforskjell: 41-9! Magnus Gundersen, Niclas Jessesen og Philip Hansen ble belønnet med en plass på årets All Star Team. Årets trenere og ledere har vært: Manager Hovedtrener Assistent trener Matrialforvaltere Kent Karlsen/Jenny Karlstad-Solberg Per Marius Thorbjørnsen Ole-Henrik Sørlie Thorbjørn Nygård og Erik Karlstad-Solberg Vi takker alle for sitt store engasjement og innsats for sesongens kretslag. 10

11 Kretslag jenter U18-U13 (Christine Aarnæs) Kretslagsturneringen for jenter ble avholdt 31. januar til 2. februar på Jordal Amfi med 5 deltagende lag, hvor Jordal Hockey nok en gang sto for et bra gjennomført arrangement. Som de foregående jentekretslagsturneringene stilte kretsene Østfold og Buskerud/Telemark/Vestfold ØBTV, et samarbeidslag på jentesiden, - et samarbeid som bærer frukter og som fungerer meget bra. I år gikk invitasjonen til første samling ut til alle jentene i de årskullene , U13 U18, totalt ca. 30 jenter. Med unntak av Kongsberg, var samtlige klubber i de respektive kretsene representert med en eller flere spillere. Aktivitetsnivået denne sesongen har vært betydelig høyere enn tidligere - det ble avholdt 3 samlinger før jul, og 4 samlinger etter jul, hvorav 6 i Sparebank1 Moss Ishall. En samling ble gjennomført som en minicamp i Schjongshallen på Hønefoss, med både is og barmarksaktiviteter, samt overnatting og bespisning. Dette var svært vellykket, samler jentene og skaper godt samhold og lagmoral i gruppa. Det endelige laguttaket bestod av 10 spillere fra Østfold og 8 spillere fra Buskerud/Telemark/Vestfold. Kretslagsturneringa ble arrangert på Jordal Amfi, og vi hadde lagt opp til felles overnatting på Best Western Kampen Hotell og felles måltider, både i hallen og på hotellet. Støtteapparatet rundt laget legger stor vekt på å ivareta den sosiale biten, selvfølgelig i tillegg til det sportslige. Det ble spilt 4 kamper fordelt på 2 dager. Etter 3 seire ble det i år, som i fjor, en ren finale mellom Oslo IHK og ØBTV, hvor ØBTV tilslutt gikk seirende ut av kampen, 1-2. Samarbeidslaget ØBTV vant dermed kretslagsturneringa for jenter , som første lag utenfor Oslo, en meget god prestasjon. Spillertroppen som representerte Østfold/Buskerud/Telemark: Emma Granholt Comet Østfold Line Olafsen Comet Østfold Emilie Kruse Johansen Comet Østfold Anja Øberg Petersen Comet Østfold Anniken Hoen Olafsen Kråkene Østfold Elise Johnsrud Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Anne Margrethe Aasen Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Mabel Endrerud Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Nora Christophersen Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Victoria Christoffersen Ringerike Buskerud, Telemark og Vestfold Susanne Haug Skien Buskerud, Telemark og Vestfold Mari Svendsen Skien Buskerud, Telemark og Vestfold Madeleine Nilsen Tønsberg Buskerud, Telemark og Vestfold Eva Geirsdottir Østfold Karoline Grønn Østfold Herborg Geirsdottir Østfold Michelle Oberste Østfold Julie Øiseth Stjernen Østfold 11

12 Kampresultater: AIHK ØBTV ØBTV ROHO ØBTV NONO OIHK ØBTV BB: Emma Granholt BB: Nora Christophersen BB: Emilie Kruse-Johansen BB: Emma Granholt ØBTV fikk med en spiller på turneringens All Star Team, Eva Geirsdottir ble kåret til beste back. Årets trenere og ledere har vært: Manager Hovedtrener Assistent trener Keepertrener Christine Aarnæs Susanne Strand Marte Carlsson Kaja Røkeness Vi takker alle for sitt store engasjement og innsats for sesongens kretslag. 12

13 Utviklingshelg (Kent Karlsen, Jenny Karlstad-Solberg) ØIHK ønsker å bli enda mer aktiv ved å skape et bedre samarbeid mellom klubbene. Et av disse områdene er utvikling av våre ledere og trenere. Lederne og trenerne er verktøyet og de som har den viktigste rollen i klubbene. Derfor er det viktig at vi er flinke til å gi disse kompetanse. Etter ledermøtet i september, hvor det ble bestemt at ØIHK skulle organisere en temadag for våre ledere/trenere, organiserte Kent Karlsen en utviklingshelg til Hv71. Etter mange år i hockeymiljøet, både i Norge og i Sverige, er Kent en fantastisk ressurs for kretsen når det kommer til blant annet leder- og klubbutvikling. ØIHK inviterte til utviklingshelg for alle ledere i klubber i ØIHK, spesielt trenere i alderen U8-U16, hos HV71 fra november Program: Fredag Avreise Amfi (Stopp på Svinesundparken) Middag Scandic Elmia Lørdag Frokost Scandic Elmia Rundvandring i Kinnarps Arena Presentasjon: Hvem og hva er HV Forelesning: Coach og lederskap Lunsj: Baguetter Kamp: HV71 vs. Linkøping HC (U16) Forelesning: Ungdomshockey - Vad behöver vi för utbildningsbas? Tilbake til hotellet Kamp: HV71 vs Vaxjø Lakers (A-lag) Felles middag i Jönköping Søndag Frokost Scandic Elmia Gruppemøte Scandic Elmia: Gjennomgang og refleksjoner av lørdagen Utsjekking av hotellet Kamp: HV71 vs IF Troja/Ljungby (J18) Mat/hjemreise Foredragsholdere: Christoffer Davidsson - Ungdoms og utviklingsansvarlig i HV71 Torgny Bendelin Hv71 og det svenske ishockeyforbundet Kelvin Marsh - Heltidsansatt fystrener i ungdomsavdelingen til Hv71 Roger Forsberg - Assistenttrener Hv71 Johan Schultz - Trener Hv71 J18 Pris: Kr ,- pr. pers inkl. overnattinger og alt på programmet. 13

14 Målgruppen var: Sportslig ledere, medlemmer sportslig utvalg, daglige ledere, styremedlemmer, trenere, lagledere m.fl. Konklusjon: 40 deltagerne var meget fornøyd med helgen, og tok med seg ny kunnskap og ikke minst en ny giv tilbake til klubbene sine! Vi høstet mye skryt for turen underveis og etter. Takk til Kent for sitt store engasjement og innsats, både før og under denne turen, samt til klubbene og ikke minst deltagerne. 14

15 Arrangerte kurs (Jenny Karlstad-Solberg) Trener1-kurs: Vi inviterte til kurs i september 2013, men dessverre meldte kun to trenere fra Comet seg på. Dette ble da avlyst, men vi prøver igjen til høsten. Det er viktig med invitasjon tidlig for planlegging både hos klubbene og for de aktuelle deltagerne, så vi prøver nå å få ut denne før sommeren hvis vi får istid. Introkurs: Kjell Erik Myreng, DNSH, hadde et felles introkurs for Østfold i Amfi 12. janaur 2014, med 20 deltagere fra våre fire klubber. Organisert av kretsen. Nettside og sosiale medier (Jenny Karlstad-Solberg) Kretsen har hatt en statisk nettside i alle år, med kun litt informasjon om oss, samt kontaktinformasjon. Det er Facebooksiden som er talerøret. Der har vi pr likere, og mange liker og deler innleggene våre. En ny nettside må derimot anskaffes, og vi er i dialog med Klubbenonline. Skole og utdanning Kretsens spillere har gode muligheter for å kombinere skole og utdanning. I Sarpsborg er tilbudet St. Olav videregående skole, med toppidrettslinjen og studiespesialisering. I Fredrikstad har vi Wang Toppidrett Fredrikstad som tilbyr generell studiekompetanse. Begge er populære skoler og de elevene som kommer inn på disse skolene får et meget godt tilrettelagt opplegg for å kombinere utdanning og ishockey. 15

16 Anleggssituasjonen Ingen nye haller i fylket denne sesongen, men det er ting på gang i Fredrikstad hvor et stort flerbruksanlegg er under planlegging. Utfordringer Det er en kjensgjerning at noen klubber er dårlige til å lære opp nye tillitsvalgte, spesielt til de yngste lagene. Her bruker kretsen mye tid på å veilede og guide, for å sikre riktig og god gjennomføring av f.eks kamper. Vi har også måttet rydde opp i etterkant. Det er også flere sentrale personer rundt lagene i klubbene som ikke har respekt for retningslinjer, bestemmelser og kampregelment. En prioritering er at vi sammen med klubbene/nihf må finne en løsning som vil bidra til at de som påtar seg tillitsverv tilføres kompetanse både med tanke på gjennomføringen av sine oppgaver og at de får bedre kunnskap om hvordan norsk ishockey er organisert, samt hvilke retningslinjer og regler som gjelder på alle områder av vår idrett. Ikke minst hva som er viktigst når det bedrives barneidrett idrettsglede! Dette gjelder både trenere, lagledere og matrialforvaltere, samt klubbledelse. Selv om vi har lagt en god sesong bak oss, er det mye mer vi ønsker å gjøre i samarbeid med klubbene. Men en tilbakevendende tanke er hva skal kretsen være? Hvilke spesifikke ansvarsområder har vi, hvor skal vi bidra, hvor kan vi få støtte, kan vi gjøre det sånn, kan vi ikke det nei, har vi råd til dette, hva kan vi forvente av NIHF, hvordan gjør de andre kretsene dette og så videre. Den største utfordringen er allikevel; Hva kan vi forvente av klubbene? Pr. i dag er det lite samarbeidsvilje når det kommer til klubbledelsen i enkelte klubber, men stor vilje blant spesielt de yngste lagene. Med samarbeidsvilje menes tilbakemeldinger på forespørsler, invitasjoner, spørsmål og deltagelse på møter, samt en interesse for hva vi driver med og hvordan klubben kan bidra. Forhåpentligvis vil samarbeidskontrakten som er planlagt utarbeidet løse mye av dette. Vi ønsker også et godt svar av klubbene på hva de forventer av OSS i denne prosessen. 16

17 Sportslig nivå Seriespill: Alder/Lag Stjernen Comet Kråkene A-lag Get - 4.pl Get - 9.pl 1.div - 3.pl 1.div - 11.pl Senior Kvinner 4.pl. U20 6.pl 5.pl U18 8.pl 7.pl U16 Avd A - 5.pl Avd B - 4.pl U15 Avd A - 10.pl Avd A - 5.pl U14 Avd A - 7.pl Avd A - 6.pl Avd B - 8.pl Veteran 3. div 4.pl 3.div Trukket Sluttspill/kval: A-lag Kvartfinale NM Stjernen 1.pl Kvalserien til eliteserie Senior Kvinner NM 2. pl U20 NM Kvartfinale Stjernen Kvartfinale U16 - Forbundscup 2.pl U15 Forbundscup Stjernen 3.pl 7.pl 17

18 Kretsens landslagsspillere, offisielle kamper Landslag Spillere Klubb A- landslaget - 2 nasj., Stavanger (NO) - 3 nasj., Arosa (CH) - OL- Sochi - Euro Hockey Challenge, Lillehammer (NO) - 3 nasj., Bratislava (SVK) - VM, Minsk (BLR) Jonas Djupvik Løvlie Andreas Stene Erlend Lesund Henrik Haukland Stjernen Hockey U20 - Super Challenge, Färjestad (S) - 4 nasj., Villars (CH) - VM, Malmø (S) U18-2 nasj., Skien (NO) - 4 nasj., Riga (LT) - VM Div. 1 A, Nice (FR) U16-2- nasj., Lillehammer (NO) - 2- nasj., Hamar (NO) - 6- nasj., Egna (IT) A- landslaget kvinner - 2 nasj., Aalborg (DK) - VM Div. 1 A, Prerov (CZE) U18 jenter - 2.nasj., Kuortane (FI) - VM; Div. 1 A, Füssen (DE) Kjelkehockeylandslaget - 4 nasj., Sochi (RU) - Paralympics, Sochi (RU) *avsluttet sesongen i () Tobias Gabrielsen Erlend Lesund Magnus Nilsen Didrik Svendsen Andreas Klavestad Didrik Tollefsen Henrik Haukeland Henrik Oliver Johansen Kristian Østby Oskar Drillestad Henrik Knold Jesper Kolle Nipe Jostein Ekaas Sindre Kristiansen Håkon Løken Pedersen Sander Rønnild Marte Carlsson Anniken Hoen Olafsen Susanne Haug Julie Øiseth Victoria Aarnæs Løvdal Anniken Olafsen Emma Granholt Susanne Haug Julie Øiseth Magnus Bøgle Tor Joakim Rivera (Frisk/Asker)* Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Kråkene/ Skien/ Stjernen Hockey Stjernen Hockey Comet/ Skien/ Stjernen Kråkene Kråkene 18

19 (10 minutters pause før økonomisk beretning) 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 REVISJONSBERETNING 24

25 INNKOMNE FORSLAG Sak 1: Istid og lokaler Kretsen har som kjent ingen egne midler og er avhengig av klubbene for å gjennomføre kretslagstreninger, -samlinger og -kamper, samt trenerkurs og annen aktivitet. Styret i Østfold Ishockeykrets foreslår derfor at kretsen ikke skal bli fakturert for disse tjenestene og/eller få klubbpris. Dvs. at klubbene må jobbe mot halleier for at ØIHK skal få samme pris. Dette for å slippe å øke medlemskontigenten ytterligere. Tidspunkt for leie avtales som vanlig i forkant, og skal selvfølgelig passe inn i klubbenes egne aktiviteter. Innstilling: Østfold Ishockeykrets får leie istid og lokaler gratis i ishaller eid av klubbene. Klubbene som ikke eier selv, jobber for at kretsen skal få klubbpris av halleier. Sak 2: Valgkomitèen Som til alle verv, er det også en stor jobb å finne gode kandidater til frivillig verv i kretsen, og de som kjenner flest kandidater i klubbene er som regel styrelederne. Østfold Ishockeykrets foreslår derfor at styreleder i hver klubb alltid sitter i kretsens valgkomitè. Jan G. Lund (Stjernen) fortsetter som leder av valgkomitèen sesongen 2014/2015, etter dette konstituerer komitèen seg selv. Innstilling: Valgkomitèen til Østfold Ishockeykrets består av styrelederne i breddeklubbene. Sak 3: Samarbeidsavtale mellom kretsen og klubbene Østfold Ishockeykrets har som formål å arbeide for ishockey- og kjelkehockeyidrettens utvikling innen kretsen, og fremme samarbeidet mellom lagene, samt virke som regulerende myndighet for disse. Kretsen foreslår derfor at det utarbeides en samarbeidavtale/kontrakt i felleskap med lederne i klubbene, slik at det blir lettere for både klubbene og kretsen å jobbe mot formålet. Innstilling: Det utabeides en forpliktende samarbeidsavtale mellom kretsen og breddeklubbene innen 31. mars Sak 4: Samarbeidsutvalget rekruttering og overføring til lag. Etter bestemmelse fra ledermøtet ble det opprettet et samarbeidsutvalg med fokus på problemstillingene rekruttering og overføring til lag. Et samarbeid er i gang, men utvalget opplever at møtene ikke prioriteres og at flere av representantene ikke har gjennomslagskraft i egen klubb, samt at utvalgets arbeid ikke kommer tilbake til styrene i klubbene. Kretsen ønsker derfor at klubbenes representanter skal være et styremedlem, samt leder for skøyte- og hockeyskolen. Innstilling: Klubbenes representanter i samarbeidsutvalget rekruttering og overføring til lag skal være et styremedlem, samt leder for skøyte- og hockeyskolen. 25

26 FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT Kretsstyrets innstilling er å opprettholde ordningen fra i fjor, med et tillegg for klubber med lag i kretsserien. Grunnkontingent: Kr ,- pr. klubb. Forfall Tilpasset kontingent: Kr ,- pr. spiller på kretslagene. Forfall Tilpasset kontingent (NY): Kr ,- pr. alderstrinn som deltar i kretsserien. Forfall Nytt er kontingent for deltagelse i kretsserien. Kamptilbudet for de yngste lagene i Østfold er igjen underlagt kretsen, med all jobb dette medfører. Kretsen vil heretter også stå for premiering. BUDSJETT Inntekter: Grunnstøtte ØIK 5 000,00 Aktivitetsstøtte ØIK ,00 Kontingenter ,00 Kursinntekter ,00 Sponsorinntekter ,00 Sum ,00 Utgifter: Utgifter Kretslag (U15 + jenter) ,00 Instruktør kostnader ,00 Møter, representasjon, div ,00 Sum ,00 Resultat 5 000,00 Den store utgiftsposten for kretsen er som alltid kretslagturneringene. Deltagelse, overnatting og bespisning er forholdsvis stabile utgifter. Det store usikkerhetsmomentet er reiseutgiftene. Vi vet pr. i dag ikke hvor turneringene skal gå kommende sesong. Det ideelle hadde vært om minst en av turneringene kunne gått i vår egen krets. Klubbene oppfordres derfor til å søke arrangementet. Det kan søkes alene eller i samarbeid med kretsen eller annen klubb. 26

27 VALG Kretsstyret har i 2013/2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Nestleder: Erik Andersen Stjernen Sportslig leder: Kent Karlsen Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Styremedlem: Christine Aarnæs Stjernen Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Styremedlem: Merete Golden Comet 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene 2. varamedlem: Stig Olsen Valgkomitèens innstilling for 2014/2015: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Gjenvalg Nestleder: Elly Karlsen NY Sportslig leder: Kent Karlsen Gjenvalg Styremedlem: Ole Kristian Heier Stjernen NY Styremedlem: Monika Kruse Johansen Comet NY Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Gjenvalg Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Gjenvalg 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene Gjenvalg 2. varamedlem: Rita Rygh Kråkene NY Revisor: Magne Utne Gjenvalg Revisor: Svein Hansen Stjernen Gjenvalg Vara: Marit Myking Stjernen Gjenvalg Vara: Avein Hansen Stjernen NY Valgperiode: Styret ber om fullmakt til å velge hvilke styremedlemmer som sitter i 2 år på første styremøte. Styrets innstilling for valgkomitè for 2014/2015: Jamf. innkommet forslag: Leder: Jan G. Lund (Stjernen) Styreleder i breddeklubbene Comet, Kråkene, Stjernen og Representasjon til årsmøter/ting: Styret ber om fullmakt til å utnevne representanter til aktuelle årsmøter og ting i sesongen 2014/2015. AVSLUTNING med utdeling av blomster til avtroppende styremedlemmer m.fl. 27

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2016

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2016 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2016 31. mai 2016 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:15 Fremmøte med registrering Kl. 18:30 Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges

Detaljer

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2015

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2015 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2015 28. mai 2015 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:15 18:30 Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 Vi har igjen gleden av å invitere til G&G`s Girlpower sommerhockeycamp. Dette er tredje året campen arrangeres i Schjongshallen på Hønefoss. I år vil vi starte søndag

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold.

Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Innkalling til kretsting 2016 for NBF Vestfold. Mandag 4. April 2016, klokken 19.30 20:45 i Bridgens Hus, Horten. Dagsorden: 1. Godkjenne representantenes fullmakter. 2. Valg av dirigent og sekretær. 3.

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK)

PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Sør-Trøndelag Skiskytterkrets www.skiskyting.no/kretser/sortrondelag PROTOKOLL FRA KRETSTING SØR-TRØNDELAG SKISKYTTERKRETS (STSSK) Mandag 04.05.15 Løvåsen Leir, Haltdalen Leder Knut Sand ønsket velkommen

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for perioden 9

Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for perioden 9 Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte 21.05.2014 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 -

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG Håndball jenter og gutter 2003 (vår) / gutter 2003 (høst) 2012 - 1: Informasjon om laget Navn på lag: Vår 2012: Jenter og gutter 2003 (JG2003) Høst 2012: Gutter 2003

Detaljer

28. arsmgtg i NOHA. Lgren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.:

28. arsmgtg i NOHA. Lgren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 28. arsmgtg i NOHA. Lgren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 19 delegater.

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Til alle klubbene og komiteer i,

Til alle klubbene og komiteer i, BERGEN KRETS Til alle klubbene og komiteer i, Bergen 19.02.2009 Bergen Bowlingkrets, Norges Bowlingforbund, og Hordaland Idrettskrets KRETSTING 2009 -------------------------- Vi viser til tidligere innkalling

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer