ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2015"

Transkript

1 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING mai 2015 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen

2 Program Kl. 18:15 18:30 Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund v/ Nina Bakke Johannessen Åpning v/ leder a. Godkjenne frammøtte representanter b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Den valgte dirigent overtar og sørger for gjennomføring av tinget i tråd med sakslisten. 10 minutter pause før den økonomiske beretningen. 2

3 Innmeldte representanter Kretsstyret: Stjernen: 1. Jenny Karlstad-Solberg Ole-Henrik Sørlie 4. Kent Karlsen 5. Ole Kristian Heier 6. Monica Kruse Johansen 7. Geir Ove Knutsen 8. Ole-Petter Bredvold Anders Gøsta Hansen 11. Tone Moen Sakshaug 12. Heidi Heier Comet: 13. Morgan Pettersen 14. Hilde Bergh 15. Comet Elite: 16. Thorbjørn Danielsen 17. Kjetil Tysse-Hostad 18. Sparta: 19. Yngve Hurthi Kråkene: Gjester: Nina Bakke Johannessen Norges Ishockeyforbund Marius Finsrud Stjernen (foresl. styremedlem) Foresl. dirigent: Jan G. Lund 3

4 Østfold Ishockeykrets Rognstubben Sarpsborg Tlf INNKALLING TIL KRETSTING 2015 Ishockeyklubben Comet Halden Elite, Ishockeyklubben Comet Halden, IL Kråkene, IL Sparta Ishockey Elite, IHK Sparta Sarpsborg, Stjernen Hockey Fredrikstad Elite, Stjernen Hockey Fredrikstad, Nedre Glomma Ishockeyklubb, Sarpsborg Ishockeyklubb, Varteig Ishockeyklubb Til ishockeyklubber i Østfold Østfold Ishockeykrets innkaller til kretsting torsdag 28. mai kl. 18:30 i Idrettens Hus, Østfoldhallen. Klubbene kan være representert etter følgende skala 0-50 medlemmer: 1 representant medlemmer: 2 representanter 100+ medlemmer: 3 representanter Representanter må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldes ØIHK på vedlagte skjema senest 21. mai Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Det anbefales å sende andre representanter enn de som allerede sitter i kretsstyret, slik at klubben beholder sine antall stemmer. Eks.: Kretsstyret legger fram et forslag og stemmer for det, derimot er det ikke sikkert at klubben ville stemt for det. Forslag Forslag som skal behandles på tinget må være kretsstyret i hende senest 14. mai Dagsorden Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter sendes ut senest 21. mai Valg 6 kretsstyremedlemmer og 2 vararepresentanter er på valg. Kretsleder er ikke på valg. Klubbene bes melde om aktuelle kandidater til leder av valgkomiteen, Jan G. Lund, eller så snart som mulig. Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf Med vennlig hilsen ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Jenny Karlstad-Solberg Kretsleder VEDLEGG: Fullmaktsskjema 4

5 Saksliste Kretstinget skal: a. Godkjenne frammøtte representanter b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Behandle beretning e. Behandle regnskap og økonomisk beretning f. Behandle innkomne forslag g. Fastsette medlemskontigent h. Vedta budsjett i. Foreta valg 5

6 Østfold ishockeykrets forslag til forretningsorden: 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av den valgte referenten. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. 4. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn og klubb. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 6. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. 7. Protokollen underskrives av de to valgte representantene og referenten. 6

7 ÅRSBERETNING Kretsstyret Kretsstyret har i sesongen 2014/2015 hatt følgende sammensetning: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Sparta Nestleder: Elly Karlsen Sparta Sportslig leder: Kent Karlsen Sparta Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Styremedlem: Ole Kristian Heier Stjernen Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Styremedlem: Monica Kruse Johansen Comet 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene 2. varamedlem: Rita Rygh Kråkene Representasjon kretsstyret Møterunde i kretsene med NIHF/klubber Ungdomslederseminar på Gardermoen Kretsledermøte på Hamar Kursdeltagelse ØIK Akutt skadebehandling/tapekurs Idrettsskader; Hva er det og kan det forebygges (gratis) Kent Karlsen Jenny Karlstad-Solberg Kent Karlsen Jenny Karlstad-Solberg Jenny Karlstad-Solberg Erik Karlstad-Solberg Erik Karlstad-Solberg Erik er matris på kretslaget og hjelpematris på jentekretslaget. Administrativt Det er avholdt 2 styremøter denne sesongen. Det er avholdt 1 møte ved sesongstart med trenere/ledere rundt kretslagene. Det er avholdt 1 møte ved sesongstart med lagledere og trenere U8, U9 og U10 i forbindelse med kretsserien. (Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 4 ledermøter, med sportslige/styre-/daglige ledere. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 1 møte med klubbene i forbindelse med kretslagsaktiviteten for U15. (Ole-Henrik Sørlie) + diverse møter med klubbene underveis. Det er avholdt 2 møter i utvalget rekruttering og overføring til lag. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) 7

8 Temadager Klubbutvikling (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) Etter å ha hørt et foredrag av Torkell Seppola fra Norges Idrettsforbund under NIHFs ungdomslederseminar, hadde vi lyst til å arrangere en temadag for klubbene om det viktige temaet klubbutvikling. Vi ønsket også samtidig å tilby kurset styrearbeid i praksis. Etter mye planlegging i samarbeid med Torkell inviterte vi klubbene til temadag 14. juni Invitasjonen ble sendt ut 16. mars og fulgt opp med samtaler/mail i april, mai og juni. Utdrag fra invitasjonen: Hverdagen til styret og ansatte i klubbene blir ofte fylt opp med å reagere på ting som skjer, fikse ting og slukke små branner i systemet. Et styre bør ha mesteparten av oppmerksomheten rettet fremover slik at klubben har nok kompetanse og er forberedt på det som skal skje. Østfold Ishockeykrets inviterer derfor til en dag som skal gi enda mer innsikt i de viktigste ansvarsoppgavene, strategioppgavene og ressursoppgavene et styre har. Du vil få mange nyttige tips om hvordan klubben kan jobbe for å ivareta disse oppgavene på en måte som involverer administrasjonen og medlemmene. Vårt mål er å inspirere deg til et enda bedre arbeid i din klubb. ØIHK inviterer alle styremedlemmer, ledere og ansatte til temadag om klubbutvikling lørdag 14. juni 2014 kl. 09:30-14:00 på Idrettens Hus Østfoldhallen. Nye styremedlemmer etter årsmøter vil da kunne være med. Kursholdere var Torkell selv og Stian Olsen, også han fra Norges Idrettsforbund. På forhånd sa klubbene ja til å betale kr. 500,- hver, slik at vi fikk dekket kr. 2000,- av kostnadene. Etter samtale med Audun M. Larsen sa NIHF seg villig til å dekke resten av utgiftene (kr ,-), da de syns temadagen og kurset var et såpass godt initiativ og så aktuelt at de ville støtte det. Klubbene viste også interesse for kurset i forkant. Til tross for langt flere påmeldte, møtte kun 6 deltagere opp (Kråkene, Sparta og Stjernen). Kretsen stilte i tillegg med 6 representanter. Det var meget skuffende for noe vi hadde jobbet mye med og tilrettelagt til det beste for klubbene. Deltagerne som gjennomførte skrøt veldig, både samme dag og i etterkant, av et flott opplegg og takket for økt kunnskap. Deres ønske var at flere fra deres klubb hadde vært til stede, slik at alle kunne fått dette med seg. Rekruttering (Jenny Karlstad-Solberg) Temakvelden kom i stand etter et ønske fra NIHF om at vi, som en at de viktigste områdene i hockeynorge, hever vårt fokus på økt rekruttering enda mer. De ønsket å dekke kostnadene for Ernst Falch fra Stavanger Hockey, slik at han kunne besøke oss. I september sendte vi ut invitasjon til temakveld om rekruttering 20. oktober Utdrag: Østfold Ishockeykrets inviterer til temakveld om rekruttering. Temaet er alltid aktuelt og det viktigste vi jobber med i klubben. 8

9 Det er meget viktig at sentrale personer i klubbene møter - de som faktisk kan bestemme hvordan det skal gjøres. Det er ingen vits i at deltagerne denne kvelden får en ny giv og økt motivasjon, hvis de ikke har mulighet til å gjøre forandringer i egen klubb - der det trengs. Målgruppe: Styreleder, sportslig leder, daglig leder, leder(e) ved skøyte- og hockeyskolen, og alle andre som ser nytten av ny input. Vi ønsker en aktiv kveld med erfaringsutveksling, diskusjoner, forslag og kommentarer. Klubbene stilte med 1-2 deltagere hver og vi hadde en spennende og artig kveld med Ernst. Deltagerne syns kvelden var bra, og ville ta med seg ny input hjem. Spesielt Kråkene roset opplegget. Samarbeidsavtalen Etter vedtaket på kretstinget 2014 har kretsen og breddeklubbene gjennom fire møter utarbeidet en samarbeidsavtale. Dette er et levende dokument, og inneholder også et Best practice -dokument. Vi takker klubbledere og andre representanter for deres jobb. Sportslig aktivitet Kretsserien U8, U9 og U10 (Jenny Karlstad-Solberg) Vi hadde som vanlig et oppstartsmøte, denne gang 8. september, med obligatorisk oppmøte for hovedtrenere og lagledere. Formålet med møtet er at de som påtar seg tillitsverv skal tilføres kompetanse både med tanke på gjennomføringen av sine oppgaver i forbindelse med kretsserien, samt hvilke retningslinjer og regler som gjelder på dette nivået i vår idrett. Vi snakker om hva kretsen mener er viktig sportslig sett, og deltagerne får også bedre kunnskap om hvordan norsk hockey er organisert. Ikke minst har vi fokus på hva som er viktigst når det bedrives barneidrett nemlig idrettsglede! Vi inviterte til møtet så tidlig som 10. juni, men allikevel er det flere lag som stiller uten lagleder og/eller hovedtrener. Det er uheldig, da de som trenger informasjonen i mange tilfeller ikke får den. Vi ber klubbene om å oppdra de yngste lagene på dette. 9

10 I år var Grethe Fjeldstad fra NIHF med på møtet og det var positivt i forhold til spørsmål om kampreglement og retningslinjer. Dommer Tobias Bjørnson fortalte om dommergjerningen for våre yngste dommere og det ga deltagerne bedre forståelse av at vi alle også er ansvarlige for dommernes utvikling. Takk til dere begge. De fleste lagene er ivrige, engasjerte og leverer gode arrangement. Støtteapparatene tar også til seg ny lærdom og ønsker å gjøre det beste for barna. Det er ikke like mange spørsmål og henvendelser som tidligere år. Sportslig sett har det igjen vært helt suverent for våre yngste, selv om det mellom enkelte lag er stor nivåforskjell. Felles premiering etter siste runde utdelt av representant fra kretsen. Antall lag: U8: 3 U9: 4 U10: 3 Antall runder: Ca. antall spillere (pr ): (194 i 2013) Takk til de involverte lagene og ikke minst istidsansvarlige i klubbene som bidrar til en god fordeling av aktivitetene. Kretssamling U15 (Ole Kristian Heier, Ole-Henrik Sørlie, Elly Karlsen, Monica Kruse Johansen, Jenny Karlstad-Solberg) I tråd med at NIHF ønsker at vi øker aktiviteten med kretssamlinger for U13, U14 og U15 forsøkte vi oss på en åpen samling for U15 helgen november. Utvalgte U14-spillere ble også invitert. Vi arrangerte i Sparta amfi for guttene og i Halden ishall for jentene, og tok en påmeldingsavgift for å dekke kostnader. Totalt deltok 51 gutter (31 stk og 20 stk. 2001) fordelt på de fire klubbene i kretsen, samt 17 jenter fra Østfold og BTV. Begge dager gikk arrangementet som smurt og spillerne ga positive tilbakemeldinger. Dog har enkelte voksne reagert på opplegget med U14-spillerne og vi vil gjøre det annerledes neste sesong. Planen er tre samlinger for U13, fire for U14 og en helg som dette for U15. Kretslag U15 (Ole Kristian Heier, Ole-Henrik Sørlie, Jenny Karlstad-Solberg) I etterkant av kretssamlingen i november valgte trenerne ut 35 spillere som møttes til internkamp i Halden ishall 8. desember. Veien videre etter dette og fram mot kretslagsturneringen på Hamar bestod av seks treningssamlinger og to treningskamper. Kretslagsturneringen ble avholdt på Hamar helga februar. Vi satte 10

11 opp buss fra Sarpsborg og booket inn overnatting på Sportellet. Vi stilte med 23 spillere i turneringen (12 fra Sparta, 10 fra Stjernen og 1 fra Kråkene). Aktiviteter: Man Halden Ishall Internkamp Ons Stjernehallen Istrening Man Halden Ishall Istrening Man Halden Ishall Istrening Tor Sparta Amfi Tr.kamp Sparta U16 Ons Sparta Amfi Istrening Tor Halden Ishall Istrening Man Lørenhallen Treningskamp mot Oslo Tor Halden Ishall Istrening Fre Hamar OL Amfi Kretslagsturnering Lør Hamar OL Amfi Kretslagsturnering Søn Hamar OL Amfi Kretslagsturnering Spillertroppen som representerte Østfold: Kristian Høvik Målvakt Stjernen 2000 Trym Gran Målvakt Stjernen 2001 Sondre Krokeide Målvakt Sparta 2000 Iver Eide Hansen Back Sparta 2000 Joachim Søbye Back Kråkene 2000 Ole Henrik Arnesen Back Stjernen 2000 Kalle Rode Back Sparta 2000 Emil Martinsen Lilleberg Back Sparta 2001 Sharandip Singh Back Sparta 2000 Robin Sakshaug Back Stjernen 2000 Trym Løkkeberg Forward Stjernen 2001 Martin Isnes Martinsen Forward Sparta 2000 Jonathan Hermansson Forward Sparta 2000 Sander Hurrød Forward Stjernen 2000 Niklas Finsrud Forward Stjernen 2001 Niklas Heier Forward Stjernen 2000 Trym Sjødahl Østby Forward Sparta 2001 Nikolai Karlsen Forward Sparta 2000 Daniel Sakshaug Forward Stjernen 2000 Olav A. Ulstein Forward Sparta 2000 Mattias Brenne Halvorsen Forward Sparta 2001 Travis Treloar Forward Stjernen 2001 Fredrik Nordtug Forward Sparta 2000 Laget vårt gjorde en bra figur og endte til slutt på 3. plass etter å ha slått Oslo 3-2 i bronsefinalen. Våre kamper i turneringen gikk slik: Kampresultater: Fredag Hedmark/Oppland 4-2 Lørdag Rogaland/Hordaland 3-1 Lørdag Akershus 0-5 Lørdag Oslo

12 Søndag Søndag Årets trenere og ledere har vært: Manager Hovedtrener Assistent trener Matrialforvaltere Hedmark/Oppland Oslo Ole Kristian Heier Per Marius Thorbjørnsen Ole-Henrik Sørlie Thorbjørn Nygård og Erik Karlstad-Solberg Vi vil til slutt få takke alle disse for stort engasjement og innsats for årets kretslag. Fredrikstad Ole Kristian Heier Kretslag jenter U18-U13 (Monica Kruse Johansen, Jenny Karlstad-Solberg) Kretslagsturneringen for jenter ble avholdt 30. januar til 1. februar 2015 på Hamar. Det var 5 lag påmeldt til turneringen i år som i fjor. Østfold ishockeykrets og Buskerud/Telemark/Vestfold ishockeykrets har også i år hatt et godt samarbeid på jentesiden, slik at begge kretsene kunne stille i kretslagsturneringen. Vi valgte i år å gjennomføre 4 samlinger over to dager med overnatting og en dagssamling med treningskamp helgen før turneringen gikk av stabelen. Det er en utfordring å samle alle aktuelle spillere når aldersspennet er så stort, men vi mener at vi allikevel fikk gjennomført gode samlinger. 12

13 Alle jentespillere i alderstrinnet ble invitert og det var ca. 40 jenter. Bortsett fra Kråkene, var alle klubbene i kretsene representert på første samling. Samlingene ble avholdt: Halden ishall september Ringerike oktober Halden ishall november Skien ishall desember Halden ishall 24. januar Det endelige uttaket besto av totalt 21 spillere, 10 fra Østfold og 11 spillere fra BTV. Turneringen ble avviklet i Hamar OL-amfi og spillere og trenere overnattet på Sportellet. Turneringen og arrangementet ble gjennomført på en meget vellykket måte. Det ble varierende spilletid for jentene, men alle var med og bidro sterkt både på og utenfor isen og ikke minst til en flott 2. plass og sølv i årets kretsturnering. Kampresultater: Fredag Lørdag Søndag Søndag AIHK/HO-Ø/BTV Ø/BTV-RO/HO Ø/BTV-NONO/ST OIHK-Ø/BTV Jentene og støtteapparatet er meget fornøyd med innsatsen og resultatet sett under ett. Spillertroppen som representerte Ø/BTV: Emma Granholt Østfold Line Olafsen Østfold Emilie Kruse Johansen Østfold Anja Øberg Petersen Østfold Seline Andersen BTV Emma Berg BTV Elise Johnsrud BTV Anne Margrethe Aasen BTV Mabel Endrerud BTV Nora Christophersen BTV Mateha Holm BTV Susanne Haug Østfold Herborg Geirsdottir Østfold Michell Oberste Østfold Silje Markussen Østfold Julie Øiseth Østfold Nora Karlstad-Solberg Østfold Madeleine Nilsen BTV Ylva Reitan BTV Ellen Muggerud BTV Madelen Hovde Hansen BTV 13

14 Ø/BTV fikk to spillere på turneringens All Star Team. Emma Granholt og Ellen Muggerud ble kåret til beste backer. Årets trenere og ledere har vært: Hovedtrener: Ass.trener: Ass.trener/materialforvalter: Keepertrener: Lagleder: Susanne Strand Marte Carlsson Trude Martinsen Mathilde Nilsen Monica Kruse Johansen Vi takker alle for sitt engasjement og gode innsats for jentekretslaget Halden Monica Kruse Johansen Skills Challenge (Ole Kristian Heier, Jenny Karlstad-Solberg) Youth Olympic Winter Games Skills Challenge på Lillehammer i 2016 evaluerer og tester de tekniske ferdighetene som trengs for å spille ishockey. IIHF ønsker også at konkurransen skal gi ekstra oppmerksomhet til hockey, for å motivere flere unge til å prøve sporten vår. Skills Challenge gir 32 spillere, inkludert en jente og en gutt fra vertsnasjonen Norge, muligheten til å konkurrere og ta del i den olympiske opplevelsen. 14

15 Kretsene gjennomførte sine kvalifiseringer, før landsfinalen gikk av stabelen. Østfold skulle her stille med to gutter født På jentesiden har vi samarbeidet med Buskerud, Telemark og Vestfold og to jenter deltok på vegne av Ø/BTV. Øvelser kvalifisering og landsfinale: -Skating agility -Passing precision -Puck control Uttak til Østfolds kvalifisering: Daniel Sakshaug Stjernen Iver Eide Hansen Sparta Jonathan Hermansson Sparta Kalle Rode Sparta Martin Isnes Martinsen Sparta Niklas Heier Stjernen Nikolai Karlsen Sparta Ole Henrik Arnesen Stjernen Robin Sakshaug Stjernen Sander Hurrød Stjernen Vi arrangerte en spennende og annerledes hockeykveld i Sparta amfi, hvor gutta fikk kjenne på litt individuelle nerver. Vinnere kvalifisering: Sander Hurrød Ole Henrik Arnesen Stjernen Stjernen Sander og Ole Henrik deltok begge under landsfinalen i Kristins hall 1. april og vi er utrolig stolte av Østfoldgutten som gikk hele veien! Vinner landsfinalen: Sander Hurrød Stjernen Sander reiser til Finland i juli 2015 for seeding, og er automatisk med på landslaget som stiller i YOG. Vi ønsker lykke til! Arrangerte kurs Trener1-kurs (Jenny Karlstad-Solberg) Invitasjonen ble sendt ut tidlig i juni til kurs og september. Ti påmeldte deltagere gjennomførte alle 4 dagene og var fornøyde med økt kunnskap fra kursleder Bjørn Freddy Bekkerud. Introkurs (Jenny Karlstad-Solberg) Kjell Erik Myreng, DNSH, hadde et felles introkurs for Østfold i Sparta Amfi 11. januar 2015, med 20 deltagere fra våre fire klubber. Organisert av kretsen. Vi kjøpte inn varm lunsj, som klubbene betalte for sine deltagere. 15

16 Kretsdommerkurs (Rita Rygh, Jenny Karlstad-Solberg) Vi inviterte, gjennom NIHF, aktuelle dommere til kretsdommerkurs i Sparta Amfi. Kursleder Owe Luthcke. Lunsj og brus til deltagerne. Annet Nettside og sosiale medier (Jenny Karlstad-Solberg) I år har vi endelig fått en ny og levende nettside! Vi takker breddeklubbene for deres bidrag som gjorde dette mulig. Vi får nå både informert og kommunisert med klubber, lag, spillere, publikum, andre kretser, NIFH m.fl på en mye enklere måte. Nettsiden bidrar også til økt omdømme og at flere blir kjent med oss. Skole og utdanning Kretsens spillere har gode muligheter for å kombinere skole og utdanning. I Sarpsborg er tilbudet St. Olav videregående skole, med toppidrettslinjen og studiespesialisering. I Fredrikstad har vi Wang Toppidrett Fredrikstad som tilbyr generell studiekompetanse. Begge er populære skoler og de elevene som kommer inn på disse skolene får et meget godt tilrettelagt opplegg for å kombinere utdanning og ishockey. 16

17 Anleggssituasjonen Ingen nye haller i fylket denne sesongen, men ballen har begynt å rulle for Arena Fredrikstad og vi følger spent med. Stjernen med historisk sesong Kretsen var representert på Stjernens årsmøte og overleverte i den anledning en blomst, men vi ønsker også nå å gratulere Stjernen Hockey med en fantastisk bra sesong! Vi er stolte av jobben klubben har gjort over tid, som de nå ser resultatene av. Fortsett med det gode arbeidet og lykke til videre! 17

18 Sportslig nivå Seriespill: Alder/Lag Sparta Stjernen Comet Kråkene A-lag Get - 3.pl Get - 8.pl 1.div - 2.pl 1.div - 9.pl Senior Kvinner 4.pl. U20 9.pl 5.pl U18 Elite 8.pl Elite 7.pl 1. div 3. pl U16 Avd A - 4.pl Avd B - 6.pl U15 Avd A - 9.pl Avd A - 7.pl Avd B 7. pl U14 Avd A - 6.pl Avd A - 2.pl Senior menn 3. div 4.pl Veteran 3. div. 7 pl Sluttspill/kval: A-lag Sparta Semifinale NM Stjernen Kvartfinale NM Comet Kval Get 4. pl Kråkene Kval 1. div 1. pl Senior Kvinner NM Sparta 4. pl U20 NM Stjernen 1. pl U16 - Forbundscup Stjernen 1. pl Sparta 6. pl U15 Forbundscup Stjernen 1. pl Sparta 8. pl 18

19 Kretsens landslagsspillere, offisielle kamper Landslag Spillere Klubb A-landslaget - 4 nasj., Stavanger (NO) - 2 nasj., Minsk (BLR) - 2 nasj., Lillehammer (NO) - Euro Hockey Challenge, - 4 nasj., Arosa (SVK) - 4 nasj., Rødovre(DK) - VM i Praha / Ostrava (CZE) Niklas Roest Eirik Børresen Magnus Lindahl Andreas Heier Henrik Haukeland Sparta Sparta Sparta Stjernen Hockey Stjernen Hockey U20-4 nasj., Füssen (D) - 4 nasj., Villars (CH) - VM i Asiago (IT) U18-4 nasj., Lillehammer (NO) - 3 nasj., Gøteborg (S) - VM i Debrecen (HUN) - U16-4 nasj., Riga (LT) - 2-nasj., Frederikshavn (DK) - 6-nasj., Salzburg (AUT) A-landslaget kvinner - 4 nasj., Amiens(FRA) - 4 nasj., Schaffhausen (SUI) - VM i Rouen (FRA) - U18 jenter - 2.nasj., Kuortane (FI) - VM i Vaujani (FRA) - Kjelkehockeylandslaget - VM i Buffalo (USA) - 3 nasj., Torino (IT) - 3 nasj., Dresden (D) Jesper Nipe Sander Rønnild Mikael Mikalsen Jens Kristian Lillegrend Niclas Jessesen Jonas Meisingset Philip Hansen Sander Thoresen Fredrik Bøckmann Isak Billett Julie Øiseth Marte Carlsson Emma Granholt Emilie Kruse Johansen Julie Øiseth Magnus Bøgle Tor Joakim Rivera Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Sparta Sparta Sparta Stjernen Hockey Sparta Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Sparta Comet Comet Stjernen Hockey Kråkene Kråkene (10 minutters pause før økonomisk beretning) 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 REVISJONSBERETNING 24

25 INNKOMNE FORSLAG Ingen FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT Kretsstyrets innstilling er å opprettholde ordningen fra i fjor. Grunnkontingent: Kr ,- pr. klubb. Forfall Tilpasset kontingent: Kr ,- pr. spiller på kretslagene. Forfall (tidl ) Tilpasset kontingent: Kr ,- pr. alderstrinn som deltar i kretsserien. Forfall BUDSJETT Inntekter: Kontingenter, avgifter ,00 Tilskudd, kretssaml. m.m ,00 Sponsorinntekter ,00 Sum ,00 Utgifter: Utgifter kretslagene, kretsserien ,00 Kretssamlinger ,00 Nye drakter ,00 Møter, kurs, rep, temadager, nett, m.m ,00 Sum ,00 Resultat 5 000,00 25

26 VALG Kretsstyret har i 2014/2015 hatt følgende sammensetning: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Sparta Nestleder: Elly Karlsen Sparta Sportslig leder: Kent Karlsen Sparta Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Styremedlem: Ole Kristian Heier Stjernen Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Styremedlem: Monica Kruse Johansen Comet 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene 2. varamedlem: Rita Rygh Kråkene Valgkomitèens innstilling for 2015/2016: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Sparta Ikke på valg Nestleder: Ole-Henrik Sørlie Comet NY (st.med) Styremedlem: Rita Rygh Kråkene NY (vara) Styremedlem: Marius Finsrud Stjernen NY Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Gjenvalg Styremedlem: Jens Brändström Sparta NY* Styremedlem: 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene Gjenvalg 2. varamedlem: Hermod Pettersen Stjernen NY Jens Brändstöm velges inn med forbehold om godkjent disp.søknad fra gen. sekretær i Norges Idrettsforbund grunnet hans ansettelsesforhold i Sparta. Vi mangler 1 styremedlem. Uten evt. benkeforslag får Comet i oppgave å stille med èn person til dette vervet innen 25. juni Etter dette kan kretsstyret selv innsette aktuelle styremedlemmer uavhengig av medlemsklubb. Revisor: Magne Utne Sparta Gjenvalg Revisor: Svein Hansen Stjernen Gjenvalg Vara: Monica Kruse Johansen Comet NY Valgperiode: Styret ber om fullmakt til å velge hvilke styremedlemmer som sitter i 2 år på første styremøte. Styrets innstilling for valgkomitè for 2015/2016: Jamf. vedtak fra kretstinget 2014: Valgkomitèen til Østfold Ishockeykrets består av styrelederne i breddeklubbene, eller personen de delegerer ansvaret til. Kretsleder vil samle inn navn fra klubbene og sette disse i kontakt med hverandre. Deretter konstituerer komiteen seg selv. 26

27 Representasjon til årsmøter/ting: Styret ber om fullmakt til å utnevne representanter til aktuelle årsmøter og ting i sesongen 2015/2016. AVSLUTNING med utdeling av blomster til avtroppende styremedlemmer m.fl. Matris på kretslaget gjennom 10 år: Torbjørn Nygård Styremedlemmer: Monica Kruse Johansen Kent Karlsen Ole Kristian Heier Elly Karlsen Representant fra styret i Norges Ishockeyforbund: Nina Bakke Johannesen Dirigent: Jan G. Lund Takk for oppmøtet og vel hjem. 27

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 27. mai 2014 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:30 - Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde) Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte 21.05.2015 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND

BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND INNHOLDSFORTEGNELSE Forbundsstyrets beretning side 2 Styret og utvalg side 6 Sesongen som gikk side 10 Utmerkelser side 23 Økonomi side 35 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS

Detaljer

PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD

PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD PROTOKOLL 2015 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13.-14.JUNI 2015 SANDEFJORD SAK 1 REGISTRERING AV DELTAKERE Registreringen ble foretatt utenfor tingsalen. Representasjonsrett, fullmakter

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING

OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING OSLO ISHOCKEYKRETS 67. ORDINÆRE TING ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Beretning Dokumenter Side nr. 1 av 17 Oslo Ishockeykrets 67. ordinære ting onsdag 30. mai 2007, kl. 18.00 på Ekeberg,

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015

Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015 Årsmøte Fredrikstad Fotballklubb 5. mars 2015 Årsmøtedokument Fredrikstad Fotballklubb Innhold Side Dagsorden 3 Forretningsorden ved årsmøte 4 Årsberetninger for 2014 5 - Styret 5-9 - A-laget 10 - Juniorlaget

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Grüner Ishockey IL Oslo, 9/4-13 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15/3-12. Tirsdag 16/4-13 avholdes årsmøtet på klubbrommet i Grünerhallen

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar Teknisk arrangør: Hamar IL Turn Innholdsliste Invitasjon til alle lag i HGTK m. agenda for tinget s. 3 Informasjon

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT A-LANDSLAGET Spenningen knyttet til A-landslaget sesong var stor, og en på overflaten gunstig trekning av VM-puljene gjorde at det var et berettiget håp om at vi for

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning Nidelv IL fotball

Årsberetning Nidelv IL fotball 2010 Årsberetning Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag Side 1 av 32 ÅRSMØTE NIDELV IL, FOTBALLAVDELINGEN 01. MARS 2011 KL. 19.00, STED: KLUBBHUSET TEMPE 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer