ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2015"

Transkript

1 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING mai 2015 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen

2 Program Kl. 18:15 18:30 Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund v/ Nina Bakke Johannessen Åpning v/ leder a. Godkjenne frammøtte representanter b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Den valgte dirigent overtar og sørger for gjennomføring av tinget i tråd med sakslisten. 10 minutter pause før den økonomiske beretningen. 2

3 Innmeldte representanter Kretsstyret: Stjernen: 1. Jenny Karlstad-Solberg Ole-Henrik Sørlie 4. Kent Karlsen 5. Ole Kristian Heier 6. Monica Kruse Johansen 7. Geir Ove Knutsen 8. Ole-Petter Bredvold Anders Gøsta Hansen 11. Tone Moen Sakshaug 12. Heidi Heier Comet: 13. Morgan Pettersen 14. Hilde Bergh 15. Comet Elite: 16. Thorbjørn Danielsen 17. Kjetil Tysse-Hostad 18. Sparta: 19. Yngve Hurthi Kråkene: Gjester: Nina Bakke Johannessen Norges Ishockeyforbund Marius Finsrud Stjernen (foresl. styremedlem) Foresl. dirigent: Jan G. Lund 3

4 Østfold Ishockeykrets Rognstubben Sarpsborg Tlf INNKALLING TIL KRETSTING 2015 Ishockeyklubben Comet Halden Elite, Ishockeyklubben Comet Halden, IL Kråkene, IL Sparta Ishockey Elite, IHK Sparta Sarpsborg, Stjernen Hockey Fredrikstad Elite, Stjernen Hockey Fredrikstad, Nedre Glomma Ishockeyklubb, Sarpsborg Ishockeyklubb, Varteig Ishockeyklubb Til ishockeyklubber i Østfold Østfold Ishockeykrets innkaller til kretsting torsdag 28. mai kl. 18:30 i Idrettens Hus, Østfoldhallen. Klubbene kan være representert etter følgende skala 0-50 medlemmer: 1 representant medlemmer: 2 representanter 100+ medlemmer: 3 representanter Representanter må velges på klubbens årsmøte eller oppnevnes av klubbstyret etter fullmakt fra årsmøtet, og meldes ØIHK på vedlagte skjema senest 21. mai Representanter skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Det anbefales å sende andre representanter enn de som allerede sitter i kretsstyret, slik at klubben beholder sine antall stemmer. Eks.: Kretsstyret legger fram et forslag og stemmer for det, derimot er det ikke sikkert at klubben ville stemt for det. Forslag Forslag som skal behandles på tinget må være kretsstyret i hende senest 14. mai Dagsorden Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter sendes ut senest 21. mai Valg 6 kretsstyremedlemmer og 2 vararepresentanter er på valg. Kretsleder er ikke på valg. Klubbene bes melde om aktuelle kandidater til leder av valgkomiteen, Jan G. Lund, eller så snart som mulig. Spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf Med vennlig hilsen ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS Jenny Karlstad-Solberg Kretsleder VEDLEGG: Fullmaktsskjema 4

5 Saksliste Kretstinget skal: a. Godkjenne frammøtte representanter b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden c. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. d. Behandle beretning e. Behandle regnskap og økonomisk beretning f. Behandle innkomne forslag g. Fastsette medlemskontigent h. Vedta budsjett i. Foreta valg 5

6 Østfold ishockeykrets forslag til forretningsorden: 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av den valgte referenten. 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. 4. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn og klubb. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye kan ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. 5. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 6. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot. 7. Protokollen underskrives av de to valgte representantene og referenten. 6

7 ÅRSBERETNING Kretsstyret Kretsstyret har i sesongen 2014/2015 hatt følgende sammensetning: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Sparta Nestleder: Elly Karlsen Sparta Sportslig leder: Kent Karlsen Sparta Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Styremedlem: Ole Kristian Heier Stjernen Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Styremedlem: Monica Kruse Johansen Comet 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene 2. varamedlem: Rita Rygh Kråkene Representasjon kretsstyret Møterunde i kretsene med NIHF/klubber Ungdomslederseminar på Gardermoen Kretsledermøte på Hamar Kursdeltagelse ØIK Akutt skadebehandling/tapekurs Idrettsskader; Hva er det og kan det forebygges (gratis) Kent Karlsen Jenny Karlstad-Solberg Kent Karlsen Jenny Karlstad-Solberg Jenny Karlstad-Solberg Erik Karlstad-Solberg Erik Karlstad-Solberg Erik er matris på kretslaget og hjelpematris på jentekretslaget. Administrativt Det er avholdt 2 styremøter denne sesongen. Det er avholdt 1 møte ved sesongstart med trenere/ledere rundt kretslagene. Det er avholdt 1 møte ved sesongstart med lagledere og trenere U8, U9 og U10 i forbindelse med kretsserien. (Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 4 ledermøter, med sportslige/styre-/daglige ledere. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) Det er avholdt 1 møte med klubbene i forbindelse med kretslagsaktiviteten for U15. (Ole-Henrik Sørlie) + diverse møter med klubbene underveis. Det er avholdt 2 møter i utvalget rekruttering og overføring til lag. (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) 7

8 Temadager Klubbutvikling (Kent Karlsen og Jenny Karlstad-Solberg) Etter å ha hørt et foredrag av Torkell Seppola fra Norges Idrettsforbund under NIHFs ungdomslederseminar, hadde vi lyst til å arrangere en temadag for klubbene om det viktige temaet klubbutvikling. Vi ønsket også samtidig å tilby kurset styrearbeid i praksis. Etter mye planlegging i samarbeid med Torkell inviterte vi klubbene til temadag 14. juni Invitasjonen ble sendt ut 16. mars og fulgt opp med samtaler/mail i april, mai og juni. Utdrag fra invitasjonen: Hverdagen til styret og ansatte i klubbene blir ofte fylt opp med å reagere på ting som skjer, fikse ting og slukke små branner i systemet. Et styre bør ha mesteparten av oppmerksomheten rettet fremover slik at klubben har nok kompetanse og er forberedt på det som skal skje. Østfold Ishockeykrets inviterer derfor til en dag som skal gi enda mer innsikt i de viktigste ansvarsoppgavene, strategioppgavene og ressursoppgavene et styre har. Du vil få mange nyttige tips om hvordan klubben kan jobbe for å ivareta disse oppgavene på en måte som involverer administrasjonen og medlemmene. Vårt mål er å inspirere deg til et enda bedre arbeid i din klubb. ØIHK inviterer alle styremedlemmer, ledere og ansatte til temadag om klubbutvikling lørdag 14. juni 2014 kl. 09:30-14:00 på Idrettens Hus Østfoldhallen. Nye styremedlemmer etter årsmøter vil da kunne være med. Kursholdere var Torkell selv og Stian Olsen, også han fra Norges Idrettsforbund. På forhånd sa klubbene ja til å betale kr. 500,- hver, slik at vi fikk dekket kr. 2000,- av kostnadene. Etter samtale med Audun M. Larsen sa NIHF seg villig til å dekke resten av utgiftene (kr ,-), da de syns temadagen og kurset var et såpass godt initiativ og så aktuelt at de ville støtte det. Klubbene viste også interesse for kurset i forkant. Til tross for langt flere påmeldte, møtte kun 6 deltagere opp (Kråkene, Sparta og Stjernen). Kretsen stilte i tillegg med 6 representanter. Det var meget skuffende for noe vi hadde jobbet mye med og tilrettelagt til det beste for klubbene. Deltagerne som gjennomførte skrøt veldig, både samme dag og i etterkant, av et flott opplegg og takket for økt kunnskap. Deres ønske var at flere fra deres klubb hadde vært til stede, slik at alle kunne fått dette med seg. Rekruttering (Jenny Karlstad-Solberg) Temakvelden kom i stand etter et ønske fra NIHF om at vi, som en at de viktigste områdene i hockeynorge, hever vårt fokus på økt rekruttering enda mer. De ønsket å dekke kostnadene for Ernst Falch fra Stavanger Hockey, slik at han kunne besøke oss. I september sendte vi ut invitasjon til temakveld om rekruttering 20. oktober Utdrag: Østfold Ishockeykrets inviterer til temakveld om rekruttering. Temaet er alltid aktuelt og det viktigste vi jobber med i klubben. 8

9 Det er meget viktig at sentrale personer i klubbene møter - de som faktisk kan bestemme hvordan det skal gjøres. Det er ingen vits i at deltagerne denne kvelden får en ny giv og økt motivasjon, hvis de ikke har mulighet til å gjøre forandringer i egen klubb - der det trengs. Målgruppe: Styreleder, sportslig leder, daglig leder, leder(e) ved skøyte- og hockeyskolen, og alle andre som ser nytten av ny input. Vi ønsker en aktiv kveld med erfaringsutveksling, diskusjoner, forslag og kommentarer. Klubbene stilte med 1-2 deltagere hver og vi hadde en spennende og artig kveld med Ernst. Deltagerne syns kvelden var bra, og ville ta med seg ny input hjem. Spesielt Kråkene roset opplegget. Samarbeidsavtalen Etter vedtaket på kretstinget 2014 har kretsen og breddeklubbene gjennom fire møter utarbeidet en samarbeidsavtale. Dette er et levende dokument, og inneholder også et Best practice -dokument. Vi takker klubbledere og andre representanter for deres jobb. Sportslig aktivitet Kretsserien U8, U9 og U10 (Jenny Karlstad-Solberg) Vi hadde som vanlig et oppstartsmøte, denne gang 8. september, med obligatorisk oppmøte for hovedtrenere og lagledere. Formålet med møtet er at de som påtar seg tillitsverv skal tilføres kompetanse både med tanke på gjennomføringen av sine oppgaver i forbindelse med kretsserien, samt hvilke retningslinjer og regler som gjelder på dette nivået i vår idrett. Vi snakker om hva kretsen mener er viktig sportslig sett, og deltagerne får også bedre kunnskap om hvordan norsk hockey er organisert. Ikke minst har vi fokus på hva som er viktigst når det bedrives barneidrett nemlig idrettsglede! Vi inviterte til møtet så tidlig som 10. juni, men allikevel er det flere lag som stiller uten lagleder og/eller hovedtrener. Det er uheldig, da de som trenger informasjonen i mange tilfeller ikke får den. Vi ber klubbene om å oppdra de yngste lagene på dette. 9

10 I år var Grethe Fjeldstad fra NIHF med på møtet og det var positivt i forhold til spørsmål om kampreglement og retningslinjer. Dommer Tobias Bjørnson fortalte om dommergjerningen for våre yngste dommere og det ga deltagerne bedre forståelse av at vi alle også er ansvarlige for dommernes utvikling. Takk til dere begge. De fleste lagene er ivrige, engasjerte og leverer gode arrangement. Støtteapparatene tar også til seg ny lærdom og ønsker å gjøre det beste for barna. Det er ikke like mange spørsmål og henvendelser som tidligere år. Sportslig sett har det igjen vært helt suverent for våre yngste, selv om det mellom enkelte lag er stor nivåforskjell. Felles premiering etter siste runde utdelt av representant fra kretsen. Antall lag: U8: 3 U9: 4 U10: 3 Antall runder: Ca. antall spillere (pr ): (194 i 2013) Takk til de involverte lagene og ikke minst istidsansvarlige i klubbene som bidrar til en god fordeling av aktivitetene. Kretssamling U15 (Ole Kristian Heier, Ole-Henrik Sørlie, Elly Karlsen, Monica Kruse Johansen, Jenny Karlstad-Solberg) I tråd med at NIHF ønsker at vi øker aktiviteten med kretssamlinger for U13, U14 og U15 forsøkte vi oss på en åpen samling for U15 helgen november. Utvalgte U14-spillere ble også invitert. Vi arrangerte i Sparta amfi for guttene og i Halden ishall for jentene, og tok en påmeldingsavgift for å dekke kostnader. Totalt deltok 51 gutter (31 stk og 20 stk. 2001) fordelt på de fire klubbene i kretsen, samt 17 jenter fra Østfold og BTV. Begge dager gikk arrangementet som smurt og spillerne ga positive tilbakemeldinger. Dog har enkelte voksne reagert på opplegget med U14-spillerne og vi vil gjøre det annerledes neste sesong. Planen er tre samlinger for U13, fire for U14 og en helg som dette for U15. Kretslag U15 (Ole Kristian Heier, Ole-Henrik Sørlie, Jenny Karlstad-Solberg) I etterkant av kretssamlingen i november valgte trenerne ut 35 spillere som møttes til internkamp i Halden ishall 8. desember. Veien videre etter dette og fram mot kretslagsturneringen på Hamar bestod av seks treningssamlinger og to treningskamper. Kretslagsturneringen ble avholdt på Hamar helga februar. Vi satte 10

11 opp buss fra Sarpsborg og booket inn overnatting på Sportellet. Vi stilte med 23 spillere i turneringen (12 fra Sparta, 10 fra Stjernen og 1 fra Kråkene). Aktiviteter: Man Halden Ishall Internkamp Ons Stjernehallen Istrening Man Halden Ishall Istrening Man Halden Ishall Istrening Tor Sparta Amfi Tr.kamp Sparta U16 Ons Sparta Amfi Istrening Tor Halden Ishall Istrening Man Lørenhallen Treningskamp mot Oslo Tor Halden Ishall Istrening Fre Hamar OL Amfi Kretslagsturnering Lør Hamar OL Amfi Kretslagsturnering Søn Hamar OL Amfi Kretslagsturnering Spillertroppen som representerte Østfold: Kristian Høvik Målvakt Stjernen 2000 Trym Gran Målvakt Stjernen 2001 Sondre Krokeide Målvakt Sparta 2000 Iver Eide Hansen Back Sparta 2000 Joachim Søbye Back Kråkene 2000 Ole Henrik Arnesen Back Stjernen 2000 Kalle Rode Back Sparta 2000 Emil Martinsen Lilleberg Back Sparta 2001 Sharandip Singh Back Sparta 2000 Robin Sakshaug Back Stjernen 2000 Trym Løkkeberg Forward Stjernen 2001 Martin Isnes Martinsen Forward Sparta 2000 Jonathan Hermansson Forward Sparta 2000 Sander Hurrød Forward Stjernen 2000 Niklas Finsrud Forward Stjernen 2001 Niklas Heier Forward Stjernen 2000 Trym Sjødahl Østby Forward Sparta 2001 Nikolai Karlsen Forward Sparta 2000 Daniel Sakshaug Forward Stjernen 2000 Olav A. Ulstein Forward Sparta 2000 Mattias Brenne Halvorsen Forward Sparta 2001 Travis Treloar Forward Stjernen 2001 Fredrik Nordtug Forward Sparta 2000 Laget vårt gjorde en bra figur og endte til slutt på 3. plass etter å ha slått Oslo 3-2 i bronsefinalen. Våre kamper i turneringen gikk slik: Kampresultater: Fredag Hedmark/Oppland 4-2 Lørdag Rogaland/Hordaland 3-1 Lørdag Akershus 0-5 Lørdag Oslo

12 Søndag Søndag Årets trenere og ledere har vært: Manager Hovedtrener Assistent trener Matrialforvaltere Hedmark/Oppland Oslo Ole Kristian Heier Per Marius Thorbjørnsen Ole-Henrik Sørlie Thorbjørn Nygård og Erik Karlstad-Solberg Vi vil til slutt få takke alle disse for stort engasjement og innsats for årets kretslag. Fredrikstad Ole Kristian Heier Kretslag jenter U18-U13 (Monica Kruse Johansen, Jenny Karlstad-Solberg) Kretslagsturneringen for jenter ble avholdt 30. januar til 1. februar 2015 på Hamar. Det var 5 lag påmeldt til turneringen i år som i fjor. Østfold ishockeykrets og Buskerud/Telemark/Vestfold ishockeykrets har også i år hatt et godt samarbeid på jentesiden, slik at begge kretsene kunne stille i kretslagsturneringen. Vi valgte i år å gjennomføre 4 samlinger over to dager med overnatting og en dagssamling med treningskamp helgen før turneringen gikk av stabelen. Det er en utfordring å samle alle aktuelle spillere når aldersspennet er så stort, men vi mener at vi allikevel fikk gjennomført gode samlinger. 12

13 Alle jentespillere i alderstrinnet ble invitert og det var ca. 40 jenter. Bortsett fra Kråkene, var alle klubbene i kretsene representert på første samling. Samlingene ble avholdt: Halden ishall september Ringerike oktober Halden ishall november Skien ishall desember Halden ishall 24. januar Det endelige uttaket besto av totalt 21 spillere, 10 fra Østfold og 11 spillere fra BTV. Turneringen ble avviklet i Hamar OL-amfi og spillere og trenere overnattet på Sportellet. Turneringen og arrangementet ble gjennomført på en meget vellykket måte. Det ble varierende spilletid for jentene, men alle var med og bidro sterkt både på og utenfor isen og ikke minst til en flott 2. plass og sølv i årets kretsturnering. Kampresultater: Fredag Lørdag Søndag Søndag AIHK/HO-Ø/BTV Ø/BTV-RO/HO Ø/BTV-NONO/ST OIHK-Ø/BTV Jentene og støtteapparatet er meget fornøyd med innsatsen og resultatet sett under ett. Spillertroppen som representerte Ø/BTV: Emma Granholt Østfold Line Olafsen Østfold Emilie Kruse Johansen Østfold Anja Øberg Petersen Østfold Seline Andersen BTV Emma Berg BTV Elise Johnsrud BTV Anne Margrethe Aasen BTV Mabel Endrerud BTV Nora Christophersen BTV Mateha Holm BTV Susanne Haug Østfold Herborg Geirsdottir Østfold Michell Oberste Østfold Silje Markussen Østfold Julie Øiseth Østfold Nora Karlstad-Solberg Østfold Madeleine Nilsen BTV Ylva Reitan BTV Ellen Muggerud BTV Madelen Hovde Hansen BTV 13

14 Ø/BTV fikk to spillere på turneringens All Star Team. Emma Granholt og Ellen Muggerud ble kåret til beste backer. Årets trenere og ledere har vært: Hovedtrener: Ass.trener: Ass.trener/materialforvalter: Keepertrener: Lagleder: Susanne Strand Marte Carlsson Trude Martinsen Mathilde Nilsen Monica Kruse Johansen Vi takker alle for sitt engasjement og gode innsats for jentekretslaget Halden Monica Kruse Johansen Skills Challenge (Ole Kristian Heier, Jenny Karlstad-Solberg) Youth Olympic Winter Games Skills Challenge på Lillehammer i 2016 evaluerer og tester de tekniske ferdighetene som trengs for å spille ishockey. IIHF ønsker også at konkurransen skal gi ekstra oppmerksomhet til hockey, for å motivere flere unge til å prøve sporten vår. Skills Challenge gir 32 spillere, inkludert en jente og en gutt fra vertsnasjonen Norge, muligheten til å konkurrere og ta del i den olympiske opplevelsen. 14

15 Kretsene gjennomførte sine kvalifiseringer, før landsfinalen gikk av stabelen. Østfold skulle her stille med to gutter født På jentesiden har vi samarbeidet med Buskerud, Telemark og Vestfold og to jenter deltok på vegne av Ø/BTV. Øvelser kvalifisering og landsfinale: -Skating agility -Passing precision -Puck control Uttak til Østfolds kvalifisering: Daniel Sakshaug Stjernen Iver Eide Hansen Sparta Jonathan Hermansson Sparta Kalle Rode Sparta Martin Isnes Martinsen Sparta Niklas Heier Stjernen Nikolai Karlsen Sparta Ole Henrik Arnesen Stjernen Robin Sakshaug Stjernen Sander Hurrød Stjernen Vi arrangerte en spennende og annerledes hockeykveld i Sparta amfi, hvor gutta fikk kjenne på litt individuelle nerver. Vinnere kvalifisering: Sander Hurrød Ole Henrik Arnesen Stjernen Stjernen Sander og Ole Henrik deltok begge under landsfinalen i Kristins hall 1. april og vi er utrolig stolte av Østfoldgutten som gikk hele veien! Vinner landsfinalen: Sander Hurrød Stjernen Sander reiser til Finland i juli 2015 for seeding, og er automatisk med på landslaget som stiller i YOG. Vi ønsker lykke til! Arrangerte kurs Trener1-kurs (Jenny Karlstad-Solberg) Invitasjonen ble sendt ut tidlig i juni til kurs og september. Ti påmeldte deltagere gjennomførte alle 4 dagene og var fornøyde med økt kunnskap fra kursleder Bjørn Freddy Bekkerud. Introkurs (Jenny Karlstad-Solberg) Kjell Erik Myreng, DNSH, hadde et felles introkurs for Østfold i Sparta Amfi 11. januar 2015, med 20 deltagere fra våre fire klubber. Organisert av kretsen. Vi kjøpte inn varm lunsj, som klubbene betalte for sine deltagere. 15

16 Kretsdommerkurs (Rita Rygh, Jenny Karlstad-Solberg) Vi inviterte, gjennom NIHF, aktuelle dommere til kretsdommerkurs i Sparta Amfi. Kursleder Owe Luthcke. Lunsj og brus til deltagerne. Annet Nettside og sosiale medier (Jenny Karlstad-Solberg) I år har vi endelig fått en ny og levende nettside! Vi takker breddeklubbene for deres bidrag som gjorde dette mulig. Vi får nå både informert og kommunisert med klubber, lag, spillere, publikum, andre kretser, NIFH m.fl på en mye enklere måte. Nettsiden bidrar også til økt omdømme og at flere blir kjent med oss. Skole og utdanning Kretsens spillere har gode muligheter for å kombinere skole og utdanning. I Sarpsborg er tilbudet St. Olav videregående skole, med toppidrettslinjen og studiespesialisering. I Fredrikstad har vi Wang Toppidrett Fredrikstad som tilbyr generell studiekompetanse. Begge er populære skoler og de elevene som kommer inn på disse skolene får et meget godt tilrettelagt opplegg for å kombinere utdanning og ishockey. 16

17 Anleggssituasjonen Ingen nye haller i fylket denne sesongen, men ballen har begynt å rulle for Arena Fredrikstad og vi følger spent med. Stjernen med historisk sesong Kretsen var representert på Stjernens årsmøte og overleverte i den anledning en blomst, men vi ønsker også nå å gratulere Stjernen Hockey med en fantastisk bra sesong! Vi er stolte av jobben klubben har gjort over tid, som de nå ser resultatene av. Fortsett med det gode arbeidet og lykke til videre! 17

18 Sportslig nivå Seriespill: Alder/Lag Sparta Stjernen Comet Kråkene A-lag Get - 3.pl Get - 8.pl 1.div - 2.pl 1.div - 9.pl Senior Kvinner 4.pl. U20 9.pl 5.pl U18 Elite 8.pl Elite 7.pl 1. div 3. pl U16 Avd A - 4.pl Avd B - 6.pl U15 Avd A - 9.pl Avd A - 7.pl Avd B 7. pl U14 Avd A - 6.pl Avd A - 2.pl Senior menn 3. div 4.pl Veteran 3. div. 7 pl Sluttspill/kval: A-lag Sparta Semifinale NM Stjernen Kvartfinale NM Comet Kval Get 4. pl Kråkene Kval 1. div 1. pl Senior Kvinner NM Sparta 4. pl U20 NM Stjernen 1. pl U16 - Forbundscup Stjernen 1. pl Sparta 6. pl U15 Forbundscup Stjernen 1. pl Sparta 8. pl 18

19 Kretsens landslagsspillere, offisielle kamper Landslag Spillere Klubb A-landslaget - 4 nasj., Stavanger (NO) - 2 nasj., Minsk (BLR) - 2 nasj., Lillehammer (NO) - Euro Hockey Challenge, - 4 nasj., Arosa (SVK) - 4 nasj., Rødovre(DK) - VM i Praha / Ostrava (CZE) Niklas Roest Eirik Børresen Magnus Lindahl Andreas Heier Henrik Haukeland Sparta Sparta Sparta Stjernen Hockey Stjernen Hockey U20-4 nasj., Füssen (D) - 4 nasj., Villars (CH) - VM i Asiago (IT) U18-4 nasj., Lillehammer (NO) - 3 nasj., Gøteborg (S) - VM i Debrecen (HUN) - U16-4 nasj., Riga (LT) - 2-nasj., Frederikshavn (DK) - 6-nasj., Salzburg (AUT) A-landslaget kvinner - 4 nasj., Amiens(FRA) - 4 nasj., Schaffhausen (SUI) - VM i Rouen (FRA) - U18 jenter - 2.nasj., Kuortane (FI) - VM i Vaujani (FRA) - Kjelkehockeylandslaget - VM i Buffalo (USA) - 3 nasj., Torino (IT) - 3 nasj., Dresden (D) Jesper Nipe Sander Rønnild Mikael Mikalsen Jens Kristian Lillegrend Niclas Jessesen Jonas Meisingset Philip Hansen Sander Thoresen Fredrik Bøckmann Isak Billett Julie Øiseth Marte Carlsson Emma Granholt Emilie Kruse Johansen Julie Øiseth Magnus Bøgle Tor Joakim Rivera Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Sparta Sparta Sparta Stjernen Hockey Sparta Stjernen Hockey Stjernen Hockey Stjernen Hockey Sparta Comet Comet Stjernen Hockey Kråkene Kråkene (10 minutters pause før økonomisk beretning) 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 REVISJONSBERETNING 24

25 INNKOMNE FORSLAG Ingen FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT Kretsstyrets innstilling er å opprettholde ordningen fra i fjor. Grunnkontingent: Kr ,- pr. klubb. Forfall Tilpasset kontingent: Kr ,- pr. spiller på kretslagene. Forfall (tidl ) Tilpasset kontingent: Kr ,- pr. alderstrinn som deltar i kretsserien. Forfall BUDSJETT Inntekter: Kontingenter, avgifter ,00 Tilskudd, kretssaml. m.m ,00 Sponsorinntekter ,00 Sum ,00 Utgifter: Utgifter kretslagene, kretsserien ,00 Kretssamlinger ,00 Nye drakter ,00 Møter, kurs, rep, temadager, nett, m.m ,00 Sum ,00 Resultat 5 000,00 25

26 VALG Kretsstyret har i 2014/2015 hatt følgende sammensetning: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Sparta Nestleder: Elly Karlsen Sparta Sportslig leder: Kent Karlsen Sparta Styremedlem: Ole-Henrik Sørlie Comet Styremedlem: Ole Kristian Heier Stjernen Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Styremedlem: Monica Kruse Johansen Comet 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene 2. varamedlem: Rita Rygh Kråkene Valgkomitèens innstilling for 2015/2016: Leder: Jenny Karlstad-Solberg Sparta Ikke på valg Nestleder: Ole-Henrik Sørlie Comet NY (st.med) Styremedlem: Rita Rygh Kråkene NY (vara) Styremedlem: Marius Finsrud Stjernen NY Styremedlem: Geir Ove Knutsen Kråkene Gjenvalg Styremedlem: Jens Brändström Sparta NY* Styremedlem: 1. varamedlem: Ole-Petter Brevold Kråkene Gjenvalg 2. varamedlem: Hermod Pettersen Stjernen NY Jens Brändstöm velges inn med forbehold om godkjent disp.søknad fra gen. sekretær i Norges Idrettsforbund grunnet hans ansettelsesforhold i Sparta. Vi mangler 1 styremedlem. Uten evt. benkeforslag får Comet i oppgave å stille med èn person til dette vervet innen 25. juni Etter dette kan kretsstyret selv innsette aktuelle styremedlemmer uavhengig av medlemsklubb. Revisor: Magne Utne Sparta Gjenvalg Revisor: Svein Hansen Stjernen Gjenvalg Vara: Monica Kruse Johansen Comet NY Valgperiode: Styret ber om fullmakt til å velge hvilke styremedlemmer som sitter i 2 år på første styremøte. Styrets innstilling for valgkomitè for 2015/2016: Jamf. vedtak fra kretstinget 2014: Valgkomitèen til Østfold Ishockeykrets består av styrelederne i breddeklubbene, eller personen de delegerer ansvaret til. Kretsleder vil samle inn navn fra klubbene og sette disse i kontakt med hverandre. Deretter konstituerer komiteen seg selv. 26

27 Representasjon til årsmøter/ting: Styret ber om fullmakt til å utnevne representanter til aktuelle årsmøter og ting i sesongen 2015/2016. AVSLUTNING med utdeling av blomster til avtroppende styremedlemmer m.fl. Matris på kretslaget gjennom 10 år: Torbjørn Nygård Styremedlemmer: Monica Kruse Johansen Kent Karlsen Ole Kristian Heier Elly Karlsen Representant fra styret i Norges Ishockeyforbund: Nina Bakke Johannesen Dirigent: Jan G. Lund Takk for oppmøtet og vel hjem. 27

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2016

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2016 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2016 31. mai 2016 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:15 Fremmøte med registrering Kl. 18:30 Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges

Detaljer

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 27. mai 2014 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:30 - Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2017

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2017 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2017 23. mai 2017 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:15 Frammøte med registrering Kl. 18:30 Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Roar Engebretsen. Roar Engebretsen 1. GODKJENNE INNKALLINGEN GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 2. VELGE ORDSTYRER OG REFERENT

Roar Engebretsen. Roar Engebretsen 1. GODKJENNE INNKALLINGEN GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 2. VELGE ORDSTYRER OG REFERENT Årsmøte I.L. Kråkene MØTEREFERAT FREDAG 23.4.2010 KL. 18.00 LABB & LINE ISHALL, MOSS MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER PROTOKOLLFØRER TIDTAKER DELTAKERE I.L. Kråkene Årsmøte Jardar Haddeland Se siste

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede. Behandling Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede

Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede. Behandling Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede Sak 01/2014 Godkjenning av de stemmeberettigede Det er opptalt 23 medlemmer, herav 20 stemmeberettigede Årsmøtet godkjenner 20 stemmeberettigede. Sak 02/2014 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 Vi har igjen gleden av å invitere til G&G`s Girlpower sommerhockeycamp. Dette er tredje året campen arrangeres i Schjongshallen på Hønefoss. I år vil vi starte søndag

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag

Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Årsmøtet ble avholdt Lindås, 20.04.2017 Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Rogaland Rideklubb Onsdag 22. mars, kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2017 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen og sakliste

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2016-03-14 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede til stede

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde

Protokoll NVBF. Regienseng 2M7. Region Mw.re og Romsdal. Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde Protokoll NVBF Mw.re og Romsdal Regienseng 2M7 Søndag 19.mars 2017, kl. 15:30- Idrettssenteret, Molde sting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Mere og Romsdal Sa l

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 28.02.2016 side 1 av 14 BMFK PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 Dato: 26.02.16 kl. 18.00 20.00 Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i det lille kafeteriaområdet. Deltakere: Forfall: Frank Magne, Bjørn Arvid,

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var XX stemmeberettigede

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

NIHF søker tekniske arrangører

NIHF søker tekniske arrangører NORGES ISHOCKEYFORBUND The Norwegian Ice Hockey Association Klubber og kretser tilknyttet Norges ishockeyforbund Oslo, 4. august 2014 NIHF søker tekniske arrangører Norges ishockeyforbund (NIHF) skal denne

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Protokoll Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.:

28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl Til behandling.: 28. årsmøte i NOHA, Løren Ishall, 8 april 2013 kl. 19.00 Til behandling.: 1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter. Innkalling ble godkjent. Det var 10 medlemsklubber tilstede og 19 delegater.

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer