FURNES ALMENNING HYTTEDRØM I RINGSAKERFJELLET MAI 2012 PROSPEKT TOMTER BJØNNÅSEN HYTTEOMRÅDE TRELAST BYGGEVARER HYTTER JAKT FISKE FRILUFTSLIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURNES ALMENNING HYTTEDRØM I RINGSAKERFJELLET MAI 2012 PROSPEKT TOMTER BJØNNÅSEN HYTTEOMRÅDE TRELAST BYGGEVARER HYTTER JAKT FISKE FRILUFTSLIV"

Transkript

1 FURNES ALMENNING HYTTEDRØM I RINGSAKERFJELLET MAI 2012 PROSPEKT TOMTER BJØNNÅSEN HYTTEOMRÅDE TRELAST BYGGEVARER HYTTER JAKT FISKE FRILUFTSLIV Telefon: * Telefaks: * 1

2 2

3 BESKRIVELSE Bjønnåsen hytteområde består i dag av ca. 430 hytter. Vi har fått godkjent en fortetting av 50 nye hytter. 31 av dem er allerede solgt, 8 tomter er byggeklare og 11 tomter er ikke klargjort for salg enda. Hytteområdet ligger øst for Åsta elv i Ringsaker kommune, og er på mellom 700 og 800 m.o.h. Området har et unikt turterreng, både sommer som vinter. Birkebeinerrennet passerer 4 km nord for hytteområdet, mens birkebeinerrittet går helt inntil. VINTEREN Vinteren er meget snøsikker, og et løypenett på 100 km blir kjørt opp om vinteren av Åstdalen turløyper. I tillegg har en tilgang på Birkebeinerløypa mot Sjusjøen eller Skramstadsetra. Det er ca. 1 times kjøring til Natrudstilen alpinanlegg og ca. 2 timer til Hafjell mm. Løypenettet inne i hytteområdet er tilpasset omgivelsene i mest mulig grad, slik at en skitur skal gi en stor naturopplevelse. SOMMEREN Det er mange turstier i nærområdet, med alt fra skogsbilveier til små stier. Stiene strekker seg i alle retninger, så turopplevelsene kan bli mange og varierte. Sykkelstien mellom Rena og Lillehammer (Birkebeinerrittstien) passerer helt inntil, så hyttområdet er unikt på sykkelmuligheter. Rondanestien går også i nærheten. HØSTEN Høsten kan gi mange flotte turer i forbindelse med bærplukking eller jakt mm. Området er rikt på blåbær, tyttebær og molte. ÅSTA ELV Elva er en naturperle både med henblikk på naturopplevelser, bading, padling eller fisking. Åsta elv er vernet for inngrep, og vil for alltid gå gjennom området som en viktig del av dalføre. 3

4 JAKT- OG FISKEMULIGHETENE Almenningene i Ringsaker og Pihl AS har en felles forvaltning av de unike jakt- og fiskeressursene. Ringsaker Jakt- og Fiskeområde tar seg av denne forvaltningen (se nettsiden ). Et småviltkort gir rett på å jakte på daa med alt fra de flotteste skogsfuglterreng til rype i høyfjellet. Villreinen går både ovenfor og nedenfor hytteområdet i jakttiden. FISKE Over 30 fiskevann, elver og bekker gir store muligheter for rekreasjon. DRIKKEVANN Ved hjelp av tappepunkter gjennom hele hytteområdet er drikkevannet sikret. Vannkvaliteten er meget god, og i samme område har Birkebeinerkilden sitt oppkomme, noe som tilsier at vannet holder en meget høy kvalitet. Det er beitedyr i området, så sikring av godt drikkevann er meget viktig, spesielt om sommeren. Da eiendommen har beiterettigheter må en være klar over at ku og sau er en naturlig del av dyrelivet om sommeren. HYTTEOMRÅDET Inne i hytteområdet er det enkle veier som også er fine turstier både sommer som vinter. Naturen kommer tett innpå veinettet, og hastigheten på bilene er lav. Om vinteren er veiene inne i hytteområdet stengt med bommer, slik at det kun er hyttefolket (med gjester) som kommer inn med bil. Dette er på bakgrunn av blant annet fredningsområdet (Rondane Sør naturreservat ligger 2-3 km unna) og ønske om redusert ferdsel. Det er også en fordel med tanke på innbrudd mm. Det er opparbeidet en større parkeringsplass utenfor bommen for andre turgåere. URSKOG Det er også satt av urskog i umiddelbar nærhet. Villrein, orrfugl og elg er vanlig å se, og rovdyr som ulv, bjørn, jerv og gaupe er observert i område. 4

5 FURNES ALMENNING Bedriften er fra 1799 og er en skog- og utmarkseiendom på daa. Området har vært utnyttet av bønder helt tilbake til tallet. Almenningen driver med aktiv skogsdrift og foredler alt tømmer lokalt på eget sagbruk og høvleri. Trelastutsalget betjener hytteeierne, og vi er kjent for en meget høy kvalitet på våre produkter. Vår spesialitet er 5 m lengder på reisverk og paneler og det er en høy overflatekvalitet på alle produkter. 1 dag er det 16 ansatte og i 2008 ble det omsatt for ca. 19 mill. Bedriften fremstår som moderne og rasjonell og våre ansatte står på for å yte service og levere alle typer av spesialpaneler. VED Leveranser av ved til hyttefolket kan skje via Furnes Almenning. Vi kan levere gran og furuved ferdig kappet og kløyvd, eller som langved (slip). Vi er også behjelpelig med å finne områder for selvhogst hvis noen ønsker å hogge sin egen ved. VEINETTET Det private veinettet inn til området er drevet av Furnes Almenning sammen med Pihl AS. Totalt er det ca 200 km med privat vei innenfor bomsystemet. Årsbillett for hele veisystemet er pr. i dag på kr. 1500,-. En kan også løse sesong-, måneds- eller dagsbillett. Brøyting av veinettet inne i hytteområdet samt ut til den enkelte hytte organiseres og drives av hyttefolket selv. 5

6 FAKTA HYTTETOMTER BJØNNÅSEN. PRISINFORMASJON Pris for tomt nr. 3 og nr. 4 er kr ,- + omkostninger. De andre tomtene koster i 2012 kr ,00 + omkostninger. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale dokumentavgift på skjøtet og tinglysningsgebyrer på skjøtet samt pantobligasjoner. Videre medfører det oppmålingskostnader ved utsteding av nytt målebrev. FELTBESKRIVELSE Feltet som nå er klargjort vil være en fortetning med eksisterende hytter i området nord og nordvest for Persbu på Bjønnåsen. Tomtene er på i alt ca. 1,25 dekar. Det er egne reguleringsbestemmelser i kommunen for Bjønnåsen hytteområde, hvor det er begrensninger på hyttestørrelse med inntil 125 m2. Vegetasjonen i området er glissen granskog med innslag av furu. ADKOMST Det er helårsvei fram til hyttetomtene. Almenningen tar ansvar for stikkrenner og grovplanering av vei inn til tomta. Om vinteren er det bom ved Persbu, med nøkkel til alle som er med på vinterbrøytingsavtalen. En vil da få brøytet hovedveinettet i området. Denne kostnaden inngår i felleskostnadene som betales av hver enkelt hytteeier (se felleskostnader). Fra hovedveinettet og inn til den enkelte hyttetomt må en gjøre avtale direkte med den som brøyter veinettet i hytteområdet. VANN/AVLØP Drikkevann fra felles vannledning til tappepunkter i hytteområdet. Området er ellers godkjent for innlegging av gråvann, slik at en kan ha sisterne med vann, med innlegging i hytta. Kravet for å få lagt inn dette er at Furnes Almenning monterer gråvannrensing på avløpet, samt drifter anlegget med kontroll av avløp, vannprøver og ettersyn. Vannklosset er ikke tillatt, og heller ikke tett tank. BEBYGGELSESUTFORMING Det vises til reguleringsbestemmelsene for området. Furnes Almenning skal godkjenne bebyggelsesplanene. UTBYGGING Utbygging skjer i tomteeiers regi, men Furnes Almenning forbeholder seg retten til å levere trelast til alle byggverk som skal oppføres på tomta. Tomta må bebygges med fullverdig fritidsbolig innen 5 år fra kontraktinngåelse. Dersom bygg ikke er oppført innen nevnte frist, plikter kjøper å tilbakeføre tomta til grunneier og dekke de kostnader dette måtte medføre. ELEKTRISITET Det er ikke strøm inn til området. Det er ikke planer om dette i nærmeste fremtid. 6

7 FELLESKOSTNADER Det er innført obligatorisk serviceavgift inne i Bjønnåsen hytteområde som dekker drifting og vedlikehold av vannanlegget, tilskudd til løypekjøring, sommerstier, brøyting av hovedveger, befaring og oppsyn i hytteområdet, samt annen type fellesdrift. Denne avgiften fordeles pr. i dag av hyttefolket selv via et driftsstyre. Kjøper forplikter seg til å delta med sin forholdsmessige andel av kostnadene forbundet med denne ordningen som er etablert/måtte bli pålagt for utførelse av fellestjenester. Furnes Almenning forbeholder seg retten til å administrere og/eller utføre dette via sin organisasjon. SÆRLIGE BESTEMMELSER Hogst kan utføres i h.h.t. bestemmelsene i reguleringsplanen og reglene for hogst innenfor verneskoggrensa i Ringsaker kommune. Beiteretten er ikke kjøpt ut, og tilfaller fortsatt de bruksberettigede i Furnes og Vang Almenning. KONTAKTPERSON Furnes Almenning Nordåsvegen 961 v/ Karin Granberg tlf (treffes mand.-fred. kl ) 7

www.målselvfossenhyttefelt.no

www.målselvfossenhyttefelt.no ATTRAKTIVE HYTTETOMTER TIL SALGS VED NORGES NASJONALFOSS: MÅLSELVFOSSEN Målselvfossen Hyttefelt ligger idyllisk plassert et steinkast fra Målselva.29 flott plasserte tomter med utsikt til Målselva/Målselvfossen

Detaljer

Høyt til fjells i vakker natur

Høyt til fjells i vakker natur Høyt til fjells i vakker natur Nylund Park II er perfekt for deg som ønsker et rolig hytteliv i nydelige omgivelser. Du slipper maset med å bo midt i bakken, samtidig som du kan sitte i heisen i løpet

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

F R I T I D S B O L I G E R H A U K Å S I S T R A N D E B A R M

F R I T I D S B O L I G E R H A U K Å S I S T R A N D E B A R M P R O S P E K T F R I T I D S B O L I G E R H A U K Å S I S T R A N D E B A R M Helårs fritidsboliger. Ørretfiske i Snellevannet. VA K R E O G F U N K S J O N E L L E F R I T I D S B O L I G E R I H J

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status 107 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 167 169 171 173

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder innenfor det området som på planen er avsatt med reguleringsgrense på kart i målestokk 1:5000, datert.., revidert.

Disse bestemmelsene gjelder innenfor det området som på planen er avsatt med reguleringsgrense på kart i målestokk 1:5000, datert.., revidert. Reguleringsbestemmelser Langtjønnåsen Hyttegrend Godkjent av Rindal kommunestyre. 1. Innledning a) Planområdet: Disse bestemmelsene gjelder innenfor det området som på planen er avsatt med reguleringsgrense

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2013 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Hallingdal- Primhovda Sør

Hallingdal- Primhovda Sør www.webtop.no Hallingdal- Primhovda Sør Høystd. hyttetomter på toppen av Ål skisenter Eiendomsmegler MNEF: Per Håvard Sørbøen Telefon: 23 00 80 50, fax: 2246 0040, mobil: 958 11 703, e-post: phs@eie.no

Detaljer

Prospekt. Lierfløyta boligområde. Boligtomter til salgs

Prospekt. Lierfløyta boligområde. Boligtomter til salgs Prospekt Lierfløyta boligområde Boligtomter til salgs Det perfekte utgangspunkt for den aktive familie! Vi kan tilby store flotte tomter ved vann, i umiddelbar tilknytning til Liermoen Flerbruksområde,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Pihl as en utmarkseiendom i Ringsaker Omslagsdesign: Ring Design, Ingunn Framgården. Produksjon: DMT kommunikasjon as www.dmt.no STYRETS ÅRSBERETNING 2012 VIRKSOMHETEN OG

Detaljer

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo

Solhovda hyttetomter. www.kikut.no. Kikut, 3580 Geilo Solhovda hyttetomter Kikut, 3580 Geilo * Solrike og attraktive tomter på Geilo s beste beliggenhet, Kikut. * Utsikt mot Hallingskarvet, Reineskarvet, Skurdalsfjorden og Hardangervidda. Omringet av fantastisk

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

Finn fritidseiendommen som passer for deg....vår, sommer, høst, vinter...

Finn fritidseiendommen som passer for deg....vår, sommer, høst, vinter... Finn fritidseiendommen som passer for deg....vår, sommer, høst, vinter... Årøybukt ligger rett sørvest for Årøya i den nydelige Lyngenfjorden, og har en naturlig havn med enkel tilgang til fi skerike områder

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres

Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres www.vardingrenda.no Hyttedrømmen 1000 moh i Valdres Høystandard fritidstomter, inntil alpinanlegg med utsikt mot Skogshorn, Hemsedalsfjella og Jotunheimen! Drøye 2 timer fra Oslo (men en snau time kortere

Detaljer

Viksetra Hyttegrend. realiser hyttedrømmen nå. Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen.

Viksetra Hyttegrend. realiser hyttedrømmen nå. Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen. Viksetra Hyttegrend realiser hyttedrømmen nå Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen frutiger Viksetra Hyttegrend På sørsiden av Trysilfjellet ligger Viksetra

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Bård Jystad Kopiering ikke tillatt uten kildeangivelse 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars, dvs. like før påske 2015. Samtlige 3.088 utenbygds

Detaljer

Holtardalen. Holtardalen.no. - midt i Rauland TOMTER OG HYTTER AKTIVITETER FOR ALLE HYTTER BYGGET. - Fjellparadiset som har alt! www.holtardalen.

Holtardalen. Holtardalen.no. - midt i Rauland TOMTER OG HYTTER AKTIVITETER FOR ALLE HYTTER BYGGET. - Fjellparadiset som har alt! www.holtardalen. Holtardalen - midt i Rauland TOMTER OG HYTTER AKTIVITETER FOR ALLE 200 HYTTER BYGGET Holtardalen.no - Fjellparadiset som har alt! Eiendom Rauland, Holtardalen Gnr 150, bnr 94 m.fl. Eier/selger Rauland

Detaljer

La drøm bli virkelighet

La drøm bli virkelighet Storstøllie i Valdres: La drøm bli virkelighet www.dnbnoreiendom.no Telefon 09999 Innhold 5 Kort beskrivelse av prosjektet og ideen bak Beliggenhet og geografi Infrastruktur 6 Generell informasjon 8 Aktiviteter

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

SYNNFJELL Nord-Torpa

SYNNFJELL Nord-Torpa SYNNFJELL Nord-Torpa STRANGSETRA Hyttefelt ca. 800 m.o.h Solrike hyttetomter i fjellterreng Megler Mobil Brattlien 922 15 493 Salgsobjekt Byggeklare hyttetomter m/veg, vann, kloakk, strøm Strangsetra Hyttefelt,

Detaljer

Altevatn hyttefelt I, II og III

Altevatn hyttefelt I, II og III Statskog SF Altevatn hyttefelt I, II og III Konsekvensutredning Biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift 2013-09-30 02 20131025 Konsekvensutredning biologisk mangfold, friluftsliv og reindrift. Endelig

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com

Kåfjord Hyttegrend. 30 solrike hyttetomter i sjøkanten. www.kaafjord-hyttegrend.com Hyttegrend 30 solrike hyttetomter i sjøkanten www.kaafjord-hyttegrend.com 2 2 14 15 Beliggenhet vannet H5 H4 H3 H2 H1 H13 H12 H11 H24 H25 H26 H23 V W N S EØ H20 H21 H22 Gjesteparkering H19 H6 H18 H7 H17

Detaljer

VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN. renaafjellet.no

VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN. renaafjellet.no VINTER 2013 / 2014 TURISTMAGASIN renaafjellet.no 2 renaafjellet.no renaafjellet.no 3 INNHOLD Lederinnlegg 6 Velkommen til Renåfjellet 8 Renåfjellet hytte- og alpinanlegg 12 Renåfjellet alpinanlegg 14 Skicard

Detaljer

Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom

Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom Funkis sjøhytte med båtplass, naustplass og eiet tomt, panoramautsikt, 100 meter fra sjøen, meget solrik eiendom Adresse: Rye Strand Hytte nr 5, 4990 Søndeled. Se vedlagte kart bakerst! Betegnelse: Gnr.

Detaljer