Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Kristýna Janáková Drama på Rjukan Nyhetsdekningen av tungtvannssabotasjen under andre verdenskrig i avisen Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Miluše Juřičková, CSc. 2011

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... 2

3 Tussen takk til alle som har hjulpet meg med veiledningen, motivasjon, tilbakemelding, korrekturen og interessante diskusjoner både i Norge og Tsjekkia. 3

4 Innhold Innhold... 4 Innledning Hva er tungtvann? Vemork - aksjonene Operasjonene GROUSE og FRESHMAN Operasjonen GUNNERSIDE Vemork og Rjukan bombes Senkingen av D/F Hydro Nyhetsdekningen av tungtvannshendelsen i avisen året mai juni august august august september september september Året oppsummering Kampen om tungtvannet en norsk-fransk film Okkupasjonsdramaene etter krigen Handlingen i filmen Om filmen Nyhetsdekningen av Tungtvannsfilmen i avisen år januar januar februar februar februar februar februar Resten av året Året 1948 oppsummering Konklusjon Tsjekkisk sammendrag Shrnutí v češtině Kilder

5 Innledning Den mest berømte av alle sabotasjeaksjoner i Norge er uten tvil sprengningen av tungtvannsanlegget på Vemork ved Rjukan under den andre verdenskrig. Bakgrunnen for operasjonen var frykten for at Hitler ville klare å lage en atombombe ved hjelp av tungtvannet. Vemork var på den tiden det eneste anlegget som produserte tungtvann og både tyskere og de allierte ville få tak i fabrikken. Om denne hendelsen har det blitt sagt og skrevet mye i Norge. De som utførte sabotasjen har blitt helter, og hele nasjonen er stolt over at det var nettopp nordmenn som klarte å utføre denne viktige sabotasjen. Sabotørene har blitt resten av livet sitt forbinet med sabotasjen. Det har blitt utgitt mange bøker om hendelsen, og det kommer stadig nye ut. Mange filmer og dokumentarer har blitt laget, og selv mer enn 70 år etter krigen blir temaet diskutert i medier. I min hovedoppgave vil jeg følge sprengningen av tungtvannsanlegget på Vemork slik den ble fremstilt i presset. Som sagt, er denne hendelsen krigens mest kjente sabotasjeaksjon i Norge, og den får fremdeles mye oppmerksomhet, selv om det har gått mange år siden krigens slutt. Jeg vil derfor se på hvordan dette temaet har blitt fremført i mediehistorien. Jeg vil se på om hendelsen har vekket stor interesse allerede rett etter krigens slutt, og om de opplysninger som har blitt gitt var riktige. Jeg vil konsentrere meg om artikler som har noe å gjøre med selve sabotasjeaksjonen, men også om artikler som forteller noe om deltagerne av aksjonen. Jeg tenker å kartlegge hendelsen fra og med slutten av krigen, det vil si fra mai 1945 frem til oktober det samme året. Det er i løpet av disse måneder informasjon om tungtvannssabotasjen duker opp i avisen. Deretter vil jeg også kartlegge hele året I februar 1948 hadde en norsk-fransk film om tungtvannet premiere i Oslo. Jeg vil se på hvordan ble filmen mottat i Norge og om den vekkte interessen i samfunnet. Jeg vil konsentrere meg mest om artikler fra begynnelsen av året 1948, men det kom artikler om Tungvannsfilmen 1 ut ganske regelmessig i hele år. Jeg har valgt å følge hendelsen i Aftenposten. Denne avisen har alltid vært eller har konkurrert om å være landets største avis. Aftenposten er den største norske abonnentavis, og har redaksjonslokaler i Oslo. Aftenposten ble grunnlagt 14. mai Under krigen var den en av få aviser som fikk fortsette å komme ut. Etter krigen ble Verdens Gang (VG) etablert, og det var nettopp denne avisen Aftenposten konkurrerte 1 Tungtvannsfilmen betyr det samme som tittelen på filmen Kampen om tungtvannet. 5

6 med om å være landets største. Første nummer av VG kom ut 23. juni 1945 og avisen ble til en stor suksess første år etter krigen. VG er eid av selskapet Schibsted ASA som også eier Aftenposten. I avisarkivet har jeg fått tak i artiklene som beskriver hendelsene på Rjukan under den andre verdenskrig. Nasjonalbiblioteket i Oslo har filmet hver avis på mikrofilm og de kan man låne der. Ved siden av dette har jeg også brukt avisarkivet til Aftenposten som er tilgjengelig på nette, etter at man har betalt tilgangen. Hendelsen på Rjukan under den andre verdenskrig har gitt inspirasjon til mange heltemodige adapsjoner på dette temaet. Takket være disse lever Vemork-aksjonen videre. Fordi at jeg vil følge artikler som sier noe om filmen som ble laget om andre verdenskrigs Vemork-aksjon, har jeg bestemt meg å ha et kapittel i min oppgave som forteller mer om filmen. Jeg vil se på filmadapsjonen av hendelsen som har blitt laget i norsk-fransk koproduksjon. Filmen heter Kampen om tungvannet, og ble laget tre år etter krigen. Jeg vil beskrive handlingen i filmen, plassere filmen bland de andre okkupasjonsdramaene, og gjøre en analyse av filmen. Målet med avhandlingen min er å se på hvilket syn man hadde på Vemorkoperasjonene i avisene rett etter krigen. Jeg vil dokumentere hva og hvor mye ble det fortalt om tungvannsaksjonene til davarende leserne av Aftenposten. Videre vil målet mitt være å finne ut hvordan første tungtvannsfilm ble diskutert og mottat i avisene i 1948 rett etter at den hadde sin premiere i Norge; om interessen for filmen var stor eller nøktern. For at leseren av avhandlingen min skal få et komplet bilde vil jeg også beskrive historien år etter år, om det som skjedde under den andre verdenskrig på Vemork-anlegget. Sabotasjeaksjonene er en viktig del av Norges historie. En ikke så altfor gammel historie som alle nordmenn er stolte av. I dag er Norge et fritt, velstående land, men slik var det ikke alltid. Norge er stolt over at de hadde unge menn som hadde stor viljestyrke og som nektet å gi slipp på drømmen om et fritt Norge etter at landet egentlig hadde kapitulert og Tyskland hadde tatt over styret. Det har blitt dannet mange motstandsgrupper både i Norge og av norske soldater i England som for eksempel Kompani Linge. 2 De utførte flere sabotasjer under krigen. Disse gjorde det mulig for Norge å befri seg fra det tyske regime. Det er nettopp det nordmenn er stolt av og ser sin 2 Norwegian Independent Company No. var en norsk militæravdeling som ble opprettet under andre verdenskrig. Det uoffisielle navnet, Kompani Linge, kom fra den første kompanisjefen, Kaptein Martin Linge. Linge kompani ble opprettet av det britiske Special Operations Executive (SOE) i juli Kompaniet skulle delta i britisk ledede operasjoner i Norge, og skulle organisere, instruere og lede den norske motstandsbevegelsen, være bindeledd mellom ute- og hjemmefronten, samt drive etterretning. 6

7 identitet i det, og derfor liker de å komme tilbake til denne hendelsen selv om det er mange år tilbake. For avhandlingen min har jeg kombinert flere metoder av materialsamling. Det vær først og fremst nødvendig å sammle kilder og materialer både i Tsjekkia og Norge, og lese gjennom dem. Jeg har vært på biblioteket i Oslo, sammlet inn kildene og kopiert de. På Rjukan finns det Norsk Industriarbeidermuseum som jeg har også besøkt og har fått mye informasjon derfra. En del materialer fant jeg også på nettet. Jeg har brukt informasjon om hendelsen fra både historiske bøker, biografie og selvbiografier skrevet av deltagerne på sabotasjeaksjonen. Når det gjeller opplysninger om hva tungtvann er har jeg bruk for det meste nettet og en utstilling i Idustriarbeidermuseet. Opplysninger om filmen har jeg fått fra sekundær litteraturen som oftes var skrevet av Gunnar Iversen i samerbaid med andre forfattere. I det første korte kapitlet vil jeg beskrive hva tungtvann er, hva den brukes til og hvilken funksjon den hadde i utviklingen av atomvåpen. Tungtvann er et begrep som blir brukt gjennom hele oppgaven, derfor er det viktig å forklare hva dette stoffet er. I det andre kapitlet skal jeg fortelle om den historiske bakgrunnen til sabotasjehandlingene. Jeg vil beskrive selve sabotasjeaksjonene, slik historiebøker forteller om de. Det ble tilsammen utført fire sabotasjer på produksjonen av tungtvann på Rjukan. Jeg skal kort fortele om forberedelsene, utføring og resultatet på de hemlige operasjonene. I det tredje kapitlet vil jeg følge hendelsen kronologisk i avisen fra Overskriften av hver del i dette kapittelet vil altid være datoen på artikkelen, når den ble trykt ut i avisen. Jeg skal kommentere artiklene og diskutere informasjonene som har blitt gitt til leserne. I det fjerde kapitlet vil jeg analysere Tungtvannsfilmen. I det siste femte kapitlet vil jeg igjen følge artikler i avisen, men denne gangen vil det bli artikler som skriver om Tungtvannsfilmen. Det vil bli altså året 1948 jeg vil kartlegge. Kampen om tungtvannet hadde sin premiere i februar dette året. Jeg vil igjen gå frem kronologisk, og komentere én artikkel etter én. 7

8 1. Hva er tungtvann? Tungtvann ble oppdaget i 1933 i USA av Harold Urey. Han fant ut at vanlig vann inneholdt 0,02% tungtvann. Det betyr at i et molekyl av tungtvann finnes det ca vanlige vannmolekyler. For å få 1 liter tungtvann trenger man 6000 liter med vanlig vann. Tungtvann er dideuteriumoksid, og den kjemiske formelen for det er D 2 O eventuelt 2 H 2 O. Tungtvann utvinnes fra vanlig vann ved destillasjon eller elektrolyse. Kjemisk sett er det nokså likt normalt vann. Det er også slik som vanlig vann sammensatt av hydrogen og oksygen, men hydrogenet i tungtvann er av en tyngre isotop, kalt deuterium. Deuteriumet sammenlignet med vanlig hydrogen har et nøytron i tillegg i en atomkjerne, og derfor er tungvannet 10% tyngre enn vanlig vann. Ellers likner det vanlig vann på lukt og smak og ser likt ut, men egenskapene avviker fra vanlig vann når det gjelder temperaturen for koking og frysing. Tungtvannet koker ved 101,4 C og fryser ved 3,81 C. Det vil si at tungvannet koker og fryser ved høyere temperatur enn normalt vann gjør. Tungtvann anvendes i en stor grad til forskning. Det ble brukt i tekniske og medisinske forsøk for å bremse vekstprosesser. Tungvannet brukes også i spesielle typer kjernereaktorer hvor det bremser nøytronene med høyt hastighet slik at de kan reagere med uranet i reaktoren og spaltingsreaksjon er kontrolert. 3 Under den andre verdenskrig var tungtvannet ettertraktet på det atomfysiske området. I 1939/40 fant man ut at tungtvannet kan være til stor hjelp i utviklingen av atombomben. Kunnskapen og framskrittet innen atomforskningen var økende under den andre verdenskrig både på alliert og tysk side. Man oppdaget at man kunne bremse ned farten under nøytronbombardement slik at atomspaltingen kunne gå lettere. Disse eksperimentene var uvurderlig for utviklingen av atombomben. Tyske vitenskapsmenn regnet med at det burde lykkes å få i gang en selvopprettholdende kjedereaksjon dersom man fikk 5 tonn tungtvann og 10 tonn uranmetall. Tungtvann ble kun produsert på Rjukan under andre verdenskrig, og etter okkupasjonen av Norge ble det satt fart i tungtvannsproduksjonen. Da de allierte fikk vite at produksjonen på Vemork økte drastisk, var det all grunn til å tro at tyskerne hadde gjort store fremskritt i forskningen. 4 3 HARALDSEN, H. Tungtvann. [on-line]. Store norske leksikon. www: 4 ISAKSEN, R. B. I sabotørenes fotspor. Lalm: Esma, s

9 2. Vemork aksjonene I dette kapittelet skal jeg beskrive sabotasjeaksjonene slik det blir fortalt om de i historiske bøker og i selvbiografier av selve deltagerne på sabotasjene. Det var tilsammen fire aksjonen siktet mot tyskernes produksjon av tungtvann på Rjukan under den andre verdenskrig, og alle var strengt hemmelige. Vemork er en kraftstasjon som ligger ved Rjukan i Telemark. Stasjonen ble bygd av Norsk Hydro 5 i Siden 1934 har fabrikken produsert tungtvann. Fabrikken ble utpekt til det viktigste angrepsmålet i Norge. Opptakten til det hele var at dersom tyskerne fikk lov til å fortsette sitt forskningsarbeid med tungtvannet, ville de antakelig kunne produsere en atombombe på sikt. En av sabotasjegutta nevner det slik i sin selvbiografi. De allierte visste at tysk vitenskap var på et høyt nivå, og landet hadde avansert kjemisk industri. I 1941/1942 kom det en beskjed fra Storbritannia at tyskerne hadde startet et kjernefysisk prosjekt. Og hva ville de med alt det tungtevannet som norsk motstandsbevegelse rapporterte ble laget på Vemork? De britiske krigsministeriet besluttet at Norsk Hydro måtte bli satt ut av spill for enhver pris. Derfor ble det besluttet å la en agent lande på Hardangervidda 6 for å begynne forberede aksjonen mot Vemork. 7 De allierte selv arbeidet intenst for å utvikle en atombombe. De var fullt klare over at den som først skaffet seg et slikt våpen, ville vinne krigen. Det var en kamp om tid. Det første trinnet i forberedelsen på sabotasjen var ved at en enkelt mann ble sluppet ned med fallskjerm for å skaffe opplysninger om Norsk Hydros anlegg. Lokalkjente Einar Skinnerland hoppet ut fra flyet 28. mars 1942 over Hardangervidda. Han har hele livet sitt levd et par kilometer fra fabrikken. Hans bror og flere av vennene hans hadde viktige stillinger på fabrikken. Skinnarland kunne senere melde til London at produksjonen av tungtvann steg kraftig under tysk ledelse. 8 5 Norsk Hydro ASA er en norsk leverandør av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet ble grunnlagt Fra starten var Hydros industrielle virksomhet og kraftproduksjon konsentrert til Telemark. Fra midten av 1920-tallet var det påkrevd å ta i bruk ny teknologi for å fremstille nøkkelproduktet ammoniakk. 6 Hardangervidda er en norsk nasjonalparksom ligger i fylkene Buskerud, Telemark og Hordaland. Parken ble opprettet 1981 og den dekker et område på 3422 km 2. Nasjonalparken er fastlands-norges største. 7 POULSSON, J. A. Tungtvannssabotasjen kampen om atombomben : antisabotasje Oslo: Orion, s.66 8 POULSSON, J. A. Tungtvannssabotasjen kampen om atombomben : antisabotasje Oslo: Orion, s. 70 9

10 Operasjonene GROUSE og FRESHMAN Første aksjonen under kodenavn Freshman skulle bli utført senere på året. Som fortropp til gruppen Freshman ble fire unge nordmenn den 19. oktober sluppet ned i fallskjerm, vest for Rjukan. Deres oppgave var å gi forslag til landingsplass for operasjonen Freshman, ta imot britene og få dem trygt fram til Vemork og hole kontakt med England. Gruppen fikk navnet Grouse og ble ledet av fenrik Jens Anton Poulsson. De tre andre var Claus Helberg, Knut Haugland, Arne Kjelstrup. 9 Einar Skinnarland var hele tiden i kontakt med denne gruppen og besøkte den på vidda. Derfor blir han noen steder regnet for å være med i gruppen Grouse. Oppdraget Freshman var topp hemmelig og ekstremt vanskelig. Operasjon blir i sin helhet beskrevet veldig detaljert i Jostein Berglyds bok Operasjon Freshman Forløp og etterspill. To angrepspartier, hvert på femten mann, ble tatt i fysisk hardtrening. Det var disse britiske soldatene som skulle en gang for alle få tungvannsanlegget ut av drift. Soldatene fikk ikke vite før avreisen til Norge hva gikk oppdraget ut på. 19. november 1942 ble den britisk sabotasjegruppen sendt av sted. Gruppen på tredve frivillige ingeniørsoldater skulle transporteres med to glidefly, trukket av to Halifax-bombefly. Været var svært dårlig den 19. november. Meteorologene anbefalte å utsette operasjonen, men ble ikke hørt. Den norske fortroppen var forbered på å ta imot britiske soldater. Flyene nådde landingsområdet, men oppfattet ikke signalene fra bakken av gruppen Grouse og gjorde vendereise. Operasjonen Freshman endte tragisk. Begge glideflyene styrte på Sør-Vestlandet. Ett bombefly nødlandet og det andre returnerte til Skottland. De som overlevde forliset ble arrestert av tyske soldater, avhørt og deretter drept. Freshmankatastrofen var et sjokk for britene og ikke minst for forpartiet Grouse, som ventet i fjellet. Den norske gruppen Grouse byttet kodenavn til Swallow. I London ble det bestemt å bygge videre på denne gruppen ved å sende inn seks nye norske fallskjermsoldater. 10 Gruppen måtte trekke seg tilbake og deretter vente i lang tid i sitt skjulested på den øde Hardangervidda. De holdt kontakten med London for å vente på nye ordre. Vinteren overlevde de under ekstremt harde forhold. Jens Anton Poulsson beskriver veldig detaljert denne harde tiden i sin selvbiografi. Ved siden av at boken beskriver selve sabotasjen slik alle historiskebøker gjør, gir han personlige trekk til 9 BERGLYD, J. Operasjon Freshman Forløp og etterspill. Vigmostad & Bjørke. Bergen: s BERGLYD, J. Operasjon Freshman Forløp og etterspill. Vigmostad & Bjørke. Bergen:

11 selvbiografien sin. Han skriver om humøret i gruppen, når de lo, når de var sure på hverandre, hva de gjorde for å få lange dager med venting til å gå fortere, hvem de møtte, hva de gjorde for å ikke bli avslørt, hva de spiste osv. Guttene levde av å jakte på reinsdyr. Lille julaften klarte J.A. Poulsson å skyte den første reinen, og de lot ingenting av reinen være igjen. De spiste det meste av den, både lever, magesekk, blod, tunge og m.m. Denne kosten ga guttene viktige mineraler og vitaminer og takke være rein overlevde de. 11 Operasjonen GUNNERSIDE Den 16. februar 1943 landet en ny gruppe med kodenavnet Gunnerside på Hardangervidda. Lederen av denne gruppen var fenrik Joachim Rønneberg, og de fem andre var Knut Haukelid, Kasper Idland, Hans Storhaug, Biger Strømsheim og Fredrik Kayser. Dette var alle unge nordmenn som var spesialtrent for oppdraget. Operasjonen Gunnerside startet med store komplikasjoner. De landet på feil sted nor for gruppen Swallow og var nær ved å miste deler av utstyret. Slik Fredrik Kayser sier i sin biografi 12 brukte de over et dag på å samle alt utstyr og sekker som ble kastet ut av flyet. Ved siden av dette var det utrolig dårlig vær, og på grunn av snøstorm kunne de ikke bevege seg fra hytta på en uke. Poulsson skriver i selvbiografien sin at de trodde lite på at gruppen Gunnerside hadde overlevd dette uværet. Men heldigvis etter seks dager med strabasiøst vær ble forholdene bedre og Gunnerside kom seg helt utslitt til den andre gruppen Grouse/Swallow, som hadde ventet på hytten siden oktober. Forberedelsene til oppgaven kunne settes i gang. Problemet for gruppen var å komme seg usett til målet og ut igjen. Flere veier ble diskutert. Til slutt valgte de veien over juvet. Sabotasjen blir fortalt slik av J.A. Poulsson, bare i mye større detaljer. Om kvelden klokken den 27. februar var sabotørene klare nord for fabrikkanleggene på Vemork. Den farlige og slitsomme nedstigningen ble begynt. De gjemte ski og sekker ved veien og forserte det ville juvet nedenfor fabrikken, klatret opp til jernbanesporet på den andre siden og tok seg frem til porten. Når vaktskiftet på broren var ferdig klokka klippet de seg gjennom porten til anlegget. Alt uten at de ble oppdaget av tyskerne. Gruppen ble delt i to mindre partier dekningspartiet og sprengningspartiet. Fredrik Kayser var en del av sprengningspartiet. Her beskriver 11 POULSSON, J. A. Tungtvannssabotasjen kampen om atombomben : antisabotasje Oslo: Orion, kapittel I pakt med vinterfjellet. s LUNDE, K. H. Sabotøren et portrett av mennesket og krigshelten Fredrik Kayser. Bergen: Alma Mater forlag,

12 Kayser i biografien sin detaljert hvordan de klarte å komme inn til høykonsentrasjonsanlegget og hvordan de utplasserte sprengladningene. Sabotørene tente to 30 sekunders lunter og sprang ut fra kjelleren. 20 meter fra døren hørte de smellet. Det lød som et tungt drønn. 13 Eksplosjonen ødela store mengder av det verdifulle tungtvannet som skapte til dels store konsekvenser for tyskerne. I dyp snø kom sabotørene seg i sikkerhet opp mot fjellet igjen. Ingen nordmenn eller tyskere ble skadet eller drept under selve angrepet. Ikke et eneste skudd var avfyrt. Gruppen ble på ny delt. Fem man gikk på ski til Sverige og to gikk mot Oslo. Resten spredte seg innover Hardangervidda. Til tross for at mange, mange tyske soldater lettet etter sabotørene på vidda, ble ingen tatt. 14 Knut Haugland og Einae Skinnarland var de eneste som ikke var med under selve aksjonen. Om livet ti Haugland er det også skrevet en biografi. Det som blir beskrevet i biografiens hans og det er ikke beskrevet noe andre steder, er tiden han ventet på vidda mens andre utførte sabotasjen. Oppgaven hans var å bli igjen på vidda, og holde radiokontakt med London. Han kunne ikke risikere å bli skadet eller drept under selve aksjonen fordi noen måtte gi beskjed til London om operasjonen ble vellykket eller ikke. Heldigvis kunne Haugland melde til London at aksjonen var meget vellykket og at ingen ble skadd. 15 Den tolvte 16 veldig viktige mannen i sabotasjeaksjonene var professor og major Leif Tronstad. Han var sentral i å planlegge og organisere Vemork-aksjonen. Under hele denne tiden var han i London og ledet gruppen herfra. Dette var avskjedsordene fra Leif Tronstad til mennene i operasjon Gunnerside Gutter, det dere nå skal være med på, kommer til å være Norges historie om hundre år. Lykke til. 17 Da guttene hørte disse ordene hadde de liten eller ingen anelse om hva de faktisk innebar. Vemork og Rjukan bombes Sjefen for det amerikanske atombombeprosjektet general Groves førte en massiv og hard kamp mot den tyske atomforskningen. Anleggene på Vemork ble etter tre 13 LUNDE, K. H. Sabotøren et portrett av mennesket og krigshelten Fredrik Kayser. Bergen: Alma Mater forlag, s POULSSON, J. A. Tungtvannssabotasjen kampen om atombomben : antisabotasje Oslo: Orion, kapittelet - Operasjon SWALLOW-GUNNERSIDE. s SÆTER, S., HAUGLAND, K. Operatøren Knuts Hauglands egen beretning. Oslo: Cappelen Damm, menn i Swallov, 6 menn i Gunnerside, Einar Sinnarland og Leif Tronstad er tilsammen 11 mann 17 ISAKSEN, R. B. I sabotørenes fotspor. Lalm: Esma, s.13 12

13 måneder bygd opp på nytt etter sabotasjeaksjonen. Amerikanerne anså imidlertid dette som så farlig at de bestemte seg for å bombe fabrikken. Groves krevde hele Vemorkanlegget totalt ødelagt, og på de alliertes bombeliste skulle dette ha topp prioritet. Den norske regjeringen i London ble verken informert eller konsultert. Den 16. november 1943 bombet 300 bombefly Vemork og området. For at man skulle begrense sivile tap skulle angrepene skje mellom og da de fleste var på lunsj. Det var ca. 18 bomber som traff Vemorkanlegget (av 711 bomber som ble sluppet). Høykonsentrasjonsanlegget i kjelleren ble ikke truffet, men allikevel var skadene store. Dette førte til at tyskerne måtte oppgi sine produksjonsplaner, og bestemte seg for å flytte tungtvannsproduksjonen til Tyskland. Bombene ble spredt over et stort område. Flere bolighus ble ødelagt. 22 sivile ble drept i angrepet. 18 Senkingen av D/F Hydro Tyskerne ville frakte et halvfabrikat av tungtvannet de hadde på Rjukan til Tyskland. Dette fikk sabotørene rede på, og fra London ble det gitt ordre om å ødelegge transporten. En agent fra Gunnerside gruppen Knut Haukelid, fikk ansvaret for aksjonen. Transportens svakeste punkt var jernbanefergen D/F Hydro som skulle over Tinnsjøen. Sabotørene utplasserte en tidsinnstilt ladning i båten, og halvveis over Tinnsjøen der hvor vannet var dypest, inntraff eksplosjonen den 20. februar Fergen sank i løpet av kort tid med den viktige lasten. Denne søndagen var det 53 passasjerer på fergen. 14 nordmenn og fire tyske soldater omkom. Resten ble reddet i land. Lasten med tungtvann gikk til bunns. Sabotasjen stanset den største transporten av lavkonsentrert tungtvann ti Tyskland. Det gikk to mindre transporter med tungtvann i mars. Den demonterte tungtvannapparatturen ble send i august De tyske planene om egen tungtvannsproduksjon ble ikke stoppet, men det ble praktisk talt ikke produsert noe tungtvann i Tyskland. 19 Kampen om tungtvannet i Norge var over. 18 ISAKSEN, R. B. I sabotørenes fotspor. Lalm: Esma, s ISAKSEN, R. B. I sabotørenes fotspor. Lalm: Esma, kapittel Senkningen av fergen s

14 3. Nyhetsdekningen av tungtvannshendelsen i avisen året 1945 I dette kapittelet skal jeg fokusere på å skrive om artikler som ble trykt ut i avisen i 1945 og har noe å gjøre med tungtvannsabotasjen på Rjukan. Som jeg har nevnt i innledningen er det artikler i Aftenposten jeg skal nærmere se på og kommentere de. Jeg vil gå framover kronologisk. I løpet av krigen kom det ikke ut en eneste informasjon om det som foregikk på Vemork kraftstasjon. I 1945 fra mai til slutten av september, kom det ut rundt ti artikler i Aftenposten som refererte det som foregikk på Vemork kraftstasjon ved Rjukan under andre verdenskrig. Det er artikler av forskjellig betydning. Informasjon om hendelsen er hemmelig selv om krigen er allerede over. Derfor kommer det veldig forsiktig og sakte frem informasjon om det som hadde hendt på Rjukan under krigen. Noen opplysninger er mer riktige enn andre, og bit etter bit blir hele hendelsen avdekket. 25. mai 1945 Den første informasjonen om tungtvannsaksjonen fikk leserne av Aftenposten den 25. mai Det var en veldig kort artikkel i aftenutgaven. Vi finner den i en liten spalte på andre siden av utgaven. Overskriften på artikkelen er Tungtvannet fra Rjukan skulde skaffe tyskerne atombomben med en undertittel Det dristige sabotasjekup som brakte produksjonen til stans. Artikkelen er en veldig kort beskrivelse av operasjon Gunnerside og beskrivelse av den siste sabotasjen dvs. senkningen av fergen D/F Hydro. I artikkelen er det litt forklart hva tyskerne trengte tungtvann til. Første avsnitt i artikkelen forteller om at tysk propaganda under hele krigen reklamerte med at de hadde hemmelige våpen som ingen visste om. Slik artikkelen sier visste man at tyskerne arbeidet intenst med uteksperimentering av forskjellige revolusjonerende våpenslag. Et av våpenet skulle være atombomben. Men som artikkelen stolt påpeker kom tyskerne aldri ut over forsøksstadiet takket vare Hjemmefrontens folk 20. Videre blir det fortalt at det viktigste stoffet man trenger ved disse forsøk sies å være det såkalte tunge vann som ble produsert ved Hydros anlegg 20 Hjemmefronten er brukt som betegnelse både på organisert og på uorganisert, generell motstand i Norge mot den tyske okkupasjonen under den andre verdenskrig. 14

15 på Rjukan. 21 I andre avsnitt blir det beskrevet små deler av sabotasjeaksjonen den 28. februar Der står Aksjonen var i det hele glimrende utført og apparatene var gjort ubrukelige. Tyskerne satte straks i gang en forsert gjenoppbygging av tungtvannsanlegget. 22 I siste korte avsnitt skriver forfatteren at tyskerne klare å gjenoppbygge tungtvannsanlegget og begynte å produsere det verdifulle materialet som de ville sende til Tyskland med fergen D/F Hydro over Tinnsjøen. Forfatteren oppgir også datoen når denne fjerde sabotasjeaksjonen skjedde, og at det var tap av menneskeliv. Artikkel slutter med denne stolte bemerkningen. Etter den dag oppgav tyskerne tungtvannsproduksjonen på Rjukan og dermed var sikkert også planene om atombomben ute av sagaen. 23 I artikkelen blir det ikke nevnt et eneste navn. Det står heller ikke hvem som har skrevet artikkelen, og de informasjonene som står der er veldig kortfattet. 12. juni 1945 Den 12. juni 1945 i aftenutgaven av Aftenposten nederst på første side, kom det ut en artikkel som er en beretning fra Helleland. Artikkel har tittelen Nødlandede og sårede allierte soldater henrettet av tyskerne i Helleland med en undertittel Oppsiktsvekkende avsløring av den tyske krigførsel i Norge. Artikkelen er kort på fire avsnitt, og beretter en historie om to britiske kampfly som hvert hadde et glidefly på slep. I artikkelen står det at et kampfly og begge glidefly var tvunget til å nødlande. Vi vet idag at begge glideflyene styrtet. Det er Stavangeren 24 som bringer denne beretningen om det som hendte videre. Slik artikkelen forteller i sin begynnelse er at to mann i britiske uniformer om natten 20.november 1943 kom til Helleland. De fortalte at deres fly lå oppe i fjellet, og de bad om hjelp til sårede kamerater. Det ble fortalt dem at det ikke var noen annen utvei enn å varsle de tyske myndighetene, og å be dem om å skaffe hjelp. Slik ble det også gjort. Det kom hjelp med bårer opp til fjellet, og noe seinere kom det ti tyskere. De britiske soldatene ble varslet om at tyskerne kom, men soldatene ble rolig der de var. Det er slik denne situasjonen blir fortalt i artikkelen av en borger fra Helleland. De hadde ikke krefter til å gjøre noe. De fortalte at de var 17 mann 21 Tungtvannet fra Rjukan skulde skaffe tyskerne atombomben. (PT). Aftenposten, , nr. 225, s Tungtvannet fra Rjukan skulde skaffe tyskerne atombomben. (PT). Aftenposten, , nr. 225, s Tungtvannet fra Rjukan skulde skaffe tyskerne atombomben. (PT). Aftenposten, , nr. 225, s Stavangeren er Stavangers revy og underholdningsscene. 15

16 i alt, tre var blitt drept under nødlandingen, og fire var hardt såret. I artikkelens siste avsnitt skriver forfatteren dette. Da tyskerne kom kommanderte de straks oppstilling av de uskadde og hjalp å bære ned de som var såret til den tyske leier. Hele arbeidsstyrken ble sendt hjem og fangene ble ført opp i en skog der de en etter en ble skutt. Om natten ble de myrdede begravd i sanden. 25 Idag vet vi at det var de britiske ingeniørsoldatene som skulle utføre sabotasjeaksjonen under den hemmelige kodenavn Freshman, og de skulle få tungtvannsanlegget ut av drift engang for alle. Men som vi vet endte denne operasjonen tragisk, og her i denne artikkelen får vi fortsettelsen på det som hendet etter at de britiske soldater nødlandet. 7. august 1945 Den 6. august 1945 ble en atombombe sluppet ned fra et amerikansk fly over den japanske byen Hiroshima. Dagen etter dvs. 7. august 1945, ble det utgitt en lang artikkel i morgenutgaven av Aftenposten som forteller om hvilken rolle Storbritannia spilte i de bemerkelsesverdige vitenskaplige fremskritt som førte til at atombomben var ferdig til bruk i Det er en lang artikkel som har sin plass på første siden av utaven, og fortsetter videre på side nrummer fem. Tittelen på artikkelen er Problemet om utnyttelse av atomenergien løst og undertittel er Angrepene på Norsk Hydros tungtvann-anlegg er ledd i kampen mot de tyske forsøk. Artikkelen har enda en undertittel som sier hvem det er som har skrevet artikkelen. Undertittlen er Britisk regjeringserklæring om den sensasjonelle nehet. Med denne nyheten mener de at de har klart å lage atombomben før tyskerne greide det. Artikkelen er delvis skrevet av Churchill og den britiske statsministeren Attlee i London (6.august) og oversatt til norsk. Det som først og fremst blir beskrevet i artikkelen er hvordan de britiske og amerikanske vitenskapsmenn samarbeidet år etter år siden 1939, og hvordan de til slutt klarte å lage en atombombe. De blir også diskutert grunnene som førte til at britiske og amerikanske vitenskapsmenn klarte å distansere tyskerne på dette feltet. Churchill sier Tyskerne nedla et stort arbeid her, men lå langt bak oss. 26 Norsk Hydro og tungtvannssabotasjen er i artikkelen nevnt slikt: Vinteren ble det dristigste angrepet foretatt i Norge ved to anledninger av små grupper frivillige fra de britiske 25 Nødlandede og sårede allierte soldater henrettet av tyskerne i Helleland. (NTB.) Aftenposten, , nr. 252, s Problemet om utnyttelse av atomenergien løst. (London 6.8). Aftenposten, , nr. 347, s

Tungtvannsaksjonen. Skrevet av Sveinung Bye Engh

Tungtvannsaksjonen. Skrevet av Sveinung Bye Engh Tungtvannsaksjonen Skrevet av Sveinung Bye Engh Tungtvannsaksjonen En av de mest spennende operasjonene som skjedde i Norge under 2. verdenskrig var kampen om tungtvannet. Dette var en operasjon som krevde

Detaljer

Asgeir Ueland. Tungtvannsaksjonen. Historien om den største sabotasjeoperasjonen på norsk jord

Asgeir Ueland. Tungtvannsaksjonen. Historien om den største sabotasjeoperasjonen på norsk jord Asgeir Ueland Tungtvannsaksjonen Historien om den største sabotasjeoperasjonen på norsk jord Liste over sentrale personer Grouse I: Einar Skinnarland Grouse II: Jens-Anton Poulsson (leder) Arne Kjelstrup

Detaljer

Olav Njølstad Professor Tronstads Krig. 9. april 1940-11. mars 1945

Olav Njølstad Professor Tronstads Krig. 9. april 1940-11. mars 1945 Olav Njølstad Professor Tronstads Krig 9. april 1940-11. mars 1945 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29370-2

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

COMMENTUM FORLAG 2013 COMMENTUM FORLAG AS GAMLEVEIEN SANDNES TILRETTELAGT FOR EBOK AV EBOKNORDEN AS

COMMENTUM FORLAG 2013 COMMENTUM FORLAG AS GAMLEVEIEN SANDNES  TILRETTELAGT FOR EBOK AV EBOKNORDEN AS COMMENTUM FORLAG 2013 COMMENTUM FORLAG AS GAMLEVEIEN 87 4315 SANDNES WWW.COMMENTUM.NO TILRETTELAGT FOR EBOK AV EBOKNORDEN AS ISBN: 9788282331982 (epub) ISBN: 9788282332088 (trykk) OMSLAGSDESIGN: SVEIN

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Bjarne Borgersen. Kampen om sannheten

Bjarne Borgersen. Kampen om sannheten Bjarne Borgersen Kampen om sannheten Forfatteromtale: Bjarne Borgersen (f. 1953) er jurist og leder for konsulentselskapet Borgersen& Partners AS. Han har lang erfaring fra toppledelse i norsk bankvirksomhet

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

I sabotørenes fotspor

I sabotørenes fotspor I sabotørenes fotspor Sommer på Tjøme for barn og ungdom 2017 Gaustadtoppen. Levende foredrag om tungtvannsaksjonen. Guidet fjelltur i sabotørenes fotspor, med omvisning på Vemork. Festmåltid på Rjukan

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Askepott. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Askepott. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Askepott Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Til Thelma DEL I Villspor MANDAG Av en eller annen grunn begynte han før eller senere alltid å tenke på journalen når han lot tankene

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver?

Nysgjerrigper-konkurransen Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hvordan kan vi se at noen lyver? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Martin Johnsrud Sundby, landslagsutøver i langrenn Dagfinn Ringås, direktør i Microsoft Norge

Martin Johnsrud Sundby, landslagsutøver i langrenn Dagfinn Ringås, direktør i Microsoft Norge Bertrand har lært meg å sette meg den typen mål som er så spesifikke og kule at de gjør noe med følelsene mine. Det er ekstremt ambisiøse mål som jeg virkelig tror på og lever etter. Og det å gå inn i

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole.

JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole. Jo Nesbø Politi OM FORFATTEREN: JO NESBØ (f. 1960) har oppnådd eventyrlig suksess både hos lesere og anmeldere verden over med romanene om etterforskeren Harry Hole. Bøkene er utgitt på over 40 språk,

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Michael Grant. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen

Michael Grant. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Michael Grant GONE LØGNER Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Originalens tittel: Gone Lies 2010 Michael Grant Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2010 Elektronisk utgave 2011 Første versjon, 2011

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både 24.11.1984 På skråss mysterium Marit tenkte ofte på hva som skjer efter at vi dør, og mamma og mormor hadde fortalt at når vi dør, blir vi engler, og får vinger. En dag sto Marit og så på mamma, som skulle

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie.

Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie. Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie. Veteraner fra Årdalstangen samlet for å minnes gamle dager. Lubny, Poltava i Ukraina høsten 2000. Vasilij Rudyk er nr. 2 fra venstre.

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD Frisbee En SPEEDY SKY-ROAD av Adam Frahtia og Joakim Sande historien av Adam Frahtia EXT - PARK - DAG - NORGE Scenen viser tre studenter som kommer til en piknik i en park om morgenen. Etter å ha spist

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO

JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO JEFFREY ARCHER BARE TIDEN VIL VISE CLIFTON-KRØNIKEN BIND 1 OVERSATT FRA ENGELSK AV EINAR BLOMGREN, MNO Originaltittel: Only Time Will Tell Copyright originalutgave by Jeffrey Archer 2012 Copyright norsk

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling

Amal Aden. Min drøm om frihet. En selvbiografisk fortelling Amal Aden Min drøm om frihet En selvbiografisk fortelling 2009, 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Book Partner Media, København 2011 ISBN 978-82-03-29246-0

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO)

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) SOLUM BOKVENNEN 2017 Den som ikke mestrer livet sitt mens han lever, trenger den ene hånden for å holde fortvilelsen over sin skjebne

Detaljer

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne

EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne EINAR KR. STEFFENAK RUSSERFANGENE Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne HUMANIST FORLAG 2008 Omslag: Asbjørn Jensen, Stavanger Tilrettelagt for ebok av Prograph as ISBN: 978-82-8282-016-5 ISBN:

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

NORSK HISTORIE

NORSK HISTORIE Finn Olstad DEN LANGE OPPTUREN NORSK HISTORIE 1945 2015 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2017 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET VIBORG ISBN: 978-82-8265-400-5 INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer