Legevakta i Drammensregionen holder til i nye og moderne lokaler og er legevakt for kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legevakta i Drammensregionen holder til i nye og moderne lokaler og er legevakt for kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med til"

Transkript

1

2 Legevakta i Drammensregionen holder til i nye og moderne lokaler og er legevakt for kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med til sammen innbyggere.

3 Vi har ca konsultasjoner årlig og rundt 2300 sykebesøk med egen uniformert legevaktsbil. Vi har videre seks observasjonssenger for kortere observasjoner og ni senger beregnet for kommunale akutte døgnplasser hvor pasientene kan ligge i inntil tre døgn.

4 46 sykepleier turnuser Stillingene er besatt av sykepleiere og spesialsykepleiere I tillegg har vi 2 turnuser i 50% for assistenter i tilknytning til døgnposten og helgestillinger besatt av sykepleierstudenter. Leger er hovedsakelig allmennpraktikere men også sykehusleger tar legevakter.

5 Organisering av legevakter i Norge Legevaktene i Norge er organisert på ulike måter i kommunene, bl.a: Lege og sykepleier, åpningstid helg og helligdager. Øyeblikkelig hjelp ivaretas av fastlegene på dagtid. Interkommunale samarbeid døgnåpent Helsenorge.no

6 Akuttforskrift Forskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp Med kommunal legevaktordning menes en organisert virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp, herunder foreta den oppfølging som anses nødvendig.

7 forts a) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander og sørge for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov b) vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp.

8 Taushetsplikt Personell i helse- og omsorgstjenesten er pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven pålegger også helsepersonell en plikt til å varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

9

10 Åpningstider Drammen Legevakt Døgnåpent for akutte henvendelser: - Dag 8-16: Fortrinnsvis forholde seg til fastlege dersom en har det. - Kveld 16-23: Dersom man har skader eller sykdom som ikke kan vente til dagen etter. - Natt 23-08: Akutt og livstruende sykdom som MÅ til lege.

11 Kontaktformer Telefon : Oppmøteadresse: Rosenkrantzgate 17 Ved direkte oppmøte trekker en kølapp, setter seg og venter til nummer blir kalt frem til luken. Dersom det haster at man for eksempel puster dårlig, har smerter i hjertet eller store blødninger kan en gå direkte til luka.

12 Parkering Legevakta har stor parkeringsplass som eies av EuroPark. Alle må stå på oppmerkede plasser og betale på automaten. Dersom automat ikke virker, så må en ringe det nummerert som står på automaten. Legevakta har ikke råderett over parkeringsplassen.

13 Betaling for parkering lønner seg å bruke kort. Velger lang parkeringstid, så slipper en å gå ut og inn og fylle på betaling. Man unngår at lege roper en inn mens en er ute å betaler mer parkering. Reiser man før parkeringen er gått ut trekker en kortet igjen og betaler kun dor den tiden en har stått parkert.

14 Ventetid Ventetid oppleves ofte vanskelig for pasienter som er i legevakten. Hvorfor blir det ventetid? Hvorfor kommer noen raskere inn enn andre?

15 Brystsmerter

16 Eksempel på tilstand som behandles uten ventetid Akutt kode: Alvorlig brystsmerte Alvorlig pusteproblem Mistanke om hjernehinnebetennelse Stor blødning Alvorlig allergisk reaksjon Sterk smerte

17 Arm og bein skader

18 Sårskader

19 Eksempel på tilstand som gir noe ventetid, men får prioritet - Haste kode: Brudd og betydelige sårskader Alvorlig psykisk lidelse Dårlig almenntilstand Forgiftning Moderat smerte

20 Luftveisplager

21 Eksempel på tilstand som ikke prioriteres foran andre: Halsbetennelse/luftveisinfeksjon Øyekatarr Urinveisinfeksjon Korsryggsmerte Småsår Feber

22 Hva må en ha med til legevakta? Når du kommer til Legevakten, har vi ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Vi har legenotatene fra tidligere henvendelser til legevakten. Derfor er det nyttig om du tar med deg viktig informasjon om din helsetilstand.

23 - Oversikt over faste medisiner. - Navn på fastlegen / legesenteret. - Frikort - Legitimasjon. - Andre relevante papirer som angår din helse. - Europeisk helsetrygdkort - Dersom familie fra utlandet er på besøk må de registreres på egen adresse.

24

25 Feber og barn Feber er et svært vanlig sykdomstegn Feber er vanlig, og sjelden farlig i seg selv Normal temperatur er ca 37 grader om morgenen og 37.5 om kvelden Feber er kroppstemperatur på 38 grader eller høyere Høy feber er kroppstemperatur på 40 grader eller høyere Feber er en del av kroppens forsvar mot infeksjon og skal ikke for enhver pris reduseres Barn får lettere feber enn voksne. Barn tåler ofte feber godt.

26 Barnet blir ikke raskere friskt ved at det får febernedsettende, men det letter ofte plagene dersom feberen er høy (39-40) Høy feber sier ingenting om hvor alvorlig sykdommen er. Man kan ha høy feber ved uskyldig sykdom, og lett feber ved alvorlig sykdom. Når temperaturen stiger, får man frysetokter Når temperaturen synker, får man svettetokter Febernedsettende midler vil gi svette, og når virkningen opphører kommer nye frysetokter

27 Feber er et symptom den kan stige ved bl.a: Forkjølelse Øreverk Bronkitt Lungebetennelse Omgangssyke/oppkast Det er viktig å gi gode opplysninger til legevakt slik at en kan gi gode råd og ved behov tilby tilsyn av lege. - Ring før en kommer!

28 Antibiotika I Norge har vi et lavt forbruk av antibiotika i forhold til andre land i Europa. Antibiotika virker kun mot bakterier og ikke mot virussykdom. For å hindre at en skal få resistente bakterier, er det viktig at legene er varsom med denne medisinen og bruker en der det er behov.

29

30 Egenmelding Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Legen vil vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til fravær fra jobb, både ved førstegangs og senere sykemeldinger.

31 Du må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Kan brukes opptil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opp til åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode.

32 Sykemelding Det kreves at legen personlig undersøker den som skal få sykemelding. Legevakt skriver kun ut sykemelding frem til fastlege kan kontaktes. Dersom en ikke har fastlege, eks pas med d- nummer kan en oppsøke privat lege eks Synergi helse for oppfølging.

33 Transport til legevakt Normalt kommer en til legevakt i egen bil, blir kjørt av familie / venner eller benytter offentlig transport. Der det er behov kan en reise med drosje. En legger selv ut for turen, og søker eventuelt tilbakebetaling fra Helfo. Ved medisinsk behov vil legevakta rekvirere drosje. Det er KUN dersom det er akutt og livstruende at en ringer 113 og ber om sykebil.

34 Fastlege Attester ( førerkort, lisenser med mer ) Fysioterapi Henvisning til sykehus for utredninger Plager en har hatt over tid Forkjølelse, hoste, lett feber, oppkast med mer Fastlege telefonen:

35 Samarbeidspartnere: Overgrepsmottaket. Overgrepsmottaket er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn, som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse, eller som er blitt utsatt for alvorlig vold av personer i nære relasjoner.

36 Tilbudet er åpent for deg som bor eller oppholder deg i Buskerud samt kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker. Tilbudet er gratis. Tilbudet gjelder uavhengig av politianmeldelse. De som arbeider på overgrepsmottaket har taushetsplikt.

37 Sosial- og barnevernvakten: Tilbyr hjelp til barn og unge i Drammen i akutt krise. Åpningstid klokka (02.00 natt til lørdag og søndag) Telefon eller telefon (gratis alarmtelefon for barn og unge)

38 Det kan for eksempel dreie seg om: omsorgssvikt vold og overgrep barn og unge som er ruset, psykisk syke eller innblandet i kriminalitet. Sosiale hendelser der en trenger støttesamtaler.

39 Takk for meg

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1.

Dagkirurgi Gjøvik. En veiledning. for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik. Gjelder fra 1. Dagkirurgi Gjøvik Gjelder fra 1. juni 2009 En veiledning for deg som skal til dagkirurgisk behandling ved Sykehuset Innlandet Gjøvik Velkommen til sykehuset på Gjøvik Les gjennom denne brosjyren og merk

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter.

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. for Personskadeforbundet LTNs likemenn.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. Sekretariatet: Telefon: 22 35 71 00 E-post: post@ltn.no Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo www.personskadeforbundet.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010

BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 BÆRUM KOMMUNE GODE RÅD OM SYKDOM OG HELSE HOS BARN Revidert ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune juni 2010 FRISK NOK ELLER SYK? Er barnet mitt friskt nok til å gå på skolen i dag? Hensikten med denne

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad Informasjon og rettigheter Hanne Kindingstad Informasjon om: Frittsykehusvalg Vestlandspasienten Kjernejournal E-resept Ytelser fra nav Bostøtte Student Helfo Pasientreiser Tt-kort og parkeringskort Kommunale

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer