HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannsskapsalen på rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 114/12 12/202 KULTURMIDLER 2012 SAKSLISTE 115/12 12/422 REGULERING FOR EIENDOMMEN 5/571 M.FL. VEDTAKELSE AV PLANPROGRAM 116/12 12/919 SØKNAD OM KONSESJON - GNR. 4 BNR. 307 KJELL-INGE OLSEN, HERØY 117/12 12/922 SØKNAD OM STØTTE TIL HORVA NORDNORSK LANDBRUKSUTSTILLING 118/12 12/1349 KONSEKVENSER AV MANGLENDE KOMMUNIKASJONSTILBUD MED NEX - EN 119/12 12/1449 SØKNAD OM TOMT-BUKKHOLMEN FISKERIHAVN 120/12 12/1486 SØKNAD OM FINANSIERING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG

2 121/12 12/1694 MØTEPLAN /12 12/1696 STØTTE TIL TV-AKSJONEN /12 12/1732 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 25 BNR /12 12/1745 OMRÅDEADRESSENAVN PÅ ØYER I HERØY 125/12 12/1757 REVIDERING AV REGLEMENT FOR HERØY BARNE- OG UNGDOMSRÅD 126/12 12/1775 ØKONOMISK KOMPENSASJON FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE/REISE FOR INNFLYTTING FRA UTLANDET. (ID KONTROLL). Herøy,

3 Sak 114/12 KULTURMIDLER 2012 Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/202 Saksnr.: Utvalg Møtedato 114/12 Formannskap Rådmannens innstilling I budsjettet for 2012 er det satt av kr til kulturmidler. Dette fordeles på følgende måte: SØKER Gåsvær Vel Norges Blindeforbund Herøy Røde Kors Færøy Velforening Sandvær Bedehus Herøy KFUK KFUM Herøy Seniordansegruppe UL Bølgen Gåsvær Kapell Herøy Pensjonistforening Herøy Kirkeforening Herøy Volley Herøy Musikkorps Reidar Moursund Sandvær Vel Skibbåtsværs Venner Herøy Ungdomslag Øksningan Samfunnshus BA Fam. Jon Ove Ottesen Herøy IL Tennas Vel Husvær Bedehus BELØP Til sammen kr Saksutredning: Muligheten for å søke om kommunale kulturmidler for 2012 ble kunngjort ved annonse i Helgelands Blad og på Herøy kommunes hjemmesider i slutten av juni. Søknadsfristen var satt til 31. juli, og det er kommet inn 22 søknader. Det kan søkes om midler til:

4 Sak 114/12 - Idrett- og friluftsliv - Barne- og ungdomsaktiviteter - Tiltak for funksjonshemmede - Forsamlingshus - Historisk arbeid - Diverse kulturarbeid Vurdering: Det tilrådes at flest mulig av søkerne blir ivaretatt ved tildelingen. Likeså at organisasjoner blir mest mulig likt behandlet, og at nystartede tiltak blir prioritert hvis mulig. Følgende har søkt om kulturmidler i 2012: Nr Søker Søknadssum 1 Gåsvær Vel 2 Norges Blindeforbund Herøy Røde Kors 4 Færøy Velforening 5 Sandvær Bedehus 6 Herøy KFUK - KFUM 7 Herøy Seniordansegruppe 8 UL Bølgen 9 Gåsvær Kapell 10 Herøy Pensjonistforening 11 Herøy kirkeforening 12 Herøy Volley Herøy Musikkorps 14 Reidar Moursund Sandvær Vel 16 Skibbåtsværs Venner Herøy Ungdomslag 18 Øksningan Samfunnshus BA 19 Fam. Jon Ove Ottesen Herøy IL Tennas Vel 22 Husvær Bedehus Vedlegg: Gåsvær Vel Gåsvær Velforening som har som hovedmål å ta vare på stedet, sørge for vedlikehold Side 4 av 27

5 Sak 114/12 av kapellet og ivareta sosiale sammenkomster. Søknaden mangler vedlegg. Forslag: Kr Nordland Lydavis Søker om støtte til driftsutgifter i forbindelse med utgivelse av Nordland lydavis. I Herøy kommune er det registrert 6 medlemmer, og det søkes om kr. 500 pr. medlem, til sammen kr Mappevedlegg: Regnskap 2011, rapport. Forslag: Kr Herøy Røde Kors En gang i måneden steller Røde Kors i stand kosestund med kaffe, kaker, musikk, sang og dans på Herøy Omsorgssenter. De går også med trillevogna og selger diverse varer hver tirsdag, og de driver med besøkstjeneste. Søknaden mangler vedlegg. Forslag: Kr Færøy Velforening De har fått i stand felles samlingsplass i nærområdet, som også er et tilbud til turister som ønsker å bruke plassen. Der finnes bord, benker, grillhytte, volleyballbane og noen lekestativ. Nå søkes det om støtte til innkjøp av flere bord/benker, lekestativ, søppeldunk, plenklipper m.m. Mappevedlegg: Budsjett. Forslag: Kr Sandvær Bedehusforening Det søkes om støtte til Sandvær Bedehus. Søknaden mangler vedlegg. Forslag: Kr Side 5 av 27

6 Sak 114/12 Herøy KFUK KFUM Gruppa driver med forskjellige aktiviteter som i hovedsak er knyttet til friluftsliv. Målet er å gi barn og unge positive opplevelser, nyttig lærdom, mestringsfølelse og vennskapsbånd. Mappevedlegg: Årsmelding, regnskap Forslag: Kr Herøy Seniordansegruppe. Gruppa består av 15 medlemmer. De drar på turer og møter andre seniordansegrupper, og noen av deltakerne har vært i Sømna og Mosjøen på kurs. De har også bevilget tilskudd til Leger uten grenser. Mappevedlegg: Regnskap Forslag: Kr UL Bølgen Det blir arrangert to tre dansefester i året, samt julemesse. Huset leies ut til lag og foreninger, til bursdager, bryllup etc. Søknaden mangler vedlegg. Forslag: Kr Gåsvær Kapell Det søkes om støtte til diverse reparasjoner på kapellet. Søknaden mangler vedlegg. Forslag: Kr Herøy Pensjonistforening Foreninga, som består av 48 medlemmer, møtes en gang i måneden til koselig prat, sang og musikk. Mappevedlegg: Regnskap 2011, årsmelding. Side 6 av 27

7 Sak 114/12 Forslag: Kr Herøy Kirkeforening Foreninga søker om tilskudd til innkjøp av diverse utstyr i kirka. Søknaden mangler vedlegg: Forslag: Kr Herøy Volley Laget består av ca 20 medlemmer av begge kjønn. De er med på diverse cuper hvert år, i Sandnessjøen, Mosjøen og Hattfjelldal. Laget arrangerer artig-cupen og julecupen hvert år. Det søkes om kr til dekning av hall-leie. Mappevedlegg: Regnskap Forslag: Kr Herøy Musikkorps. Korpset består av 13 musikanter samt dirigent, og har øving hver søndag. De arrangerte bl.a. musikk-kafe, og spilte ved en rekke arrangementer som kulturkveld, julegrantenning/julemesse, konsert. m.m. Mappevedlegg: Årsmelding, regnskap Forslag: Kr Reidar Moursund Det søkes om støtte på kr til utgivelse av musikken fra Livslenka. Moursund betaler for en distribusjonsavtale med et selskap som ordner med digital distribusjon, og vil gjøre Livslenka-musikken tilgjengelig i itunes, Platekompaniet, Amazon m.m. Moursund påpeker at dette kan være god reklame for Herøy kommune. Side 7 av 27

8 Sak 114/12 Søknaden mangler vedlegg. Forslag: Kr Sandvær Vel Velforeninga ble stiftet i 2010, og har overtatt ansvaret for Sandvær grendehus. Dette medfører en del utgifter i forbindelse med renovering som skifte av bordkledning, dører og vinduer, maling m.m. Det må også anskaffes diverse inventar, og elektriske installasjoner på oppgraderes (etter pålegg fra HelgelandsKraft). Mappevedlegg: Regnskap Forslag: Kr Skibbåtsværs Venner. Det søkes om et tilskudd på kr til restaurering av Fiskerhjemmet i Skibbåtsvær. Bl a skal kjøkkenet settes i stand, samt at kjøkkenutstyr må kjøpes inn. Det er også planer om bygging av platt ved inngangspartiet. Søknaden mangler vedlegg. Forslag: Kr Herøy Ungdomslag Det søkes om støtte til oppussing av lokalene, totalkostnadene vil utgjøre kr Mappevedlegg: Regnskap. Forslag: Kr Øksningan Ungdomslag Det søkes om midler til utbedring av scene på ungdomshuset, dette utgjør ca pluss dugnad. Ungdomslaget har arrangert fem barnearrangementer, seks festarrangementer, julemesse og bingoer, og huset er også blitt brukt i forbindelse med turmarsj, trim og bursdager. Side 8 av 27

9 Sak 114/12 Mappevedlegg: Regnskap. Forslag: kr Familien Ottesen Det søkes om støtte på kr til restaurering av statsbrønnen på Gråøya i Skibbåtsvær. Pengene skal gå til innkjøp av materialer, frakt og arbeid. Sist det ble utført arbeid på statsbrønnen, var rundt Søknaden mangler vedlegg. Forslag: Kr Herøy Idrettslag. Laget søker om midler på kr Idrettslaget har ca. 300 medlemmer, og har fem aktive undergrupper: Badminton, fotball, barneidrett, motocross og bordtennis. Mappevedlegg: Årsmelding. Regnskap blir ettersendt iflg. søker. Forslag: kr Tennas Vel. Foreningen oppgraderer / utvider lokalet og utområdet jevnlig. Aktiviteter: Gourmetaften, påskelotteri, 1. mai cafe, bingo, konfirmanttreff, førjulscafe, julebord. Lokalet leies også ut til private arrangement. Mappevedlegg: Årsmelding, regnskap Forslag: kr Husvær Bedehus. Det søkes om midler til drift av bedehuset. Strøm og forsikring utgjør ca. kr pr. år. Huset brukes til juletrefester og gudstjenester. Mappevedlegg: Regnskap vil bli ettersendt iflg. søker. Forslag: Kr Side 9 av 27

10 Sak 114/12 Saksbehandler har ut fra disponibel ramme og vedtatte retningslinjer gjort følgende vurdering: SØKER Gåsvær Vel Norges Blindeforbund Herøy Røde Kors Færøy Velforening Sandvær Bedehus Herøy KFUK KFUM Herøy Seniordansegruppe UL Bølgen Gåsvær Kapell Herøy Pensjonistforening Herøy Kirkeforening Herøy Volley Herøy Musikkorps Reidar Moursund Sandvær Vel Skibbåtsværs Venner Herøy Ungdomslag Øksningan Samfunnshus BA Fam. Jon Ove Ottesen Herøy IL Tennas Vel Husvær Bedehus BELØP Til sammen Saksvedlegg: Retningslinjer Mappevedlegg: Søknader Side 10 av 27

11 Sak 115/12 REGULERING FOR EIENDOMMEN 5/571 M.FL. VEDTAKELSE AV PLANPROGRAM Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 12/422 Saksnr.: Utvalg Møtedato 115/12 Formannskap Rådmannens innstilling Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-9 fastsetter formannskapet i Herøy kommune etter delegert myndighet fra kommunestyret planprogram for detaljregulering for Noraveien sjøside, sist revidert Saksutredning: Saksbehandler har ingen merknader til det fremlagte forslaget til planprogram for detaljreguleringen for Noraveien sjøside. Planprogrammet har vært på høring og innkomne merknader har blitt vurdert av forslagsstiller på en god måte. Planprogrammet vil etter saksbehandler oppfatning føre til en god prosess for det videre reguleringsarbeidet og føre til at nødvendige tema blir vurdert godt nok. Vedlegg: Forslag til planprogram for detaljregulering for Noraveien sjøside, sist revidert

12 Sak 116/12 SØKNAD OM KONSESJON - GNR. 4 BNR. 307 KJELL-INGE OLSEN, HERØY Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GBNR 4/307 Arkivsaksnr.: 12/919 Saksnr.: Utvalg Møtedato 116/12 Formannskap Rådmannens innstilling Med hjemmel i konsesjonsloven nr. 98 av innvilges søknad om konsesjon til Kjell Inge Olsen, Herøy for gnr/bnr 4/307. Det stilles følgende vilkår for konsesjonen: Eiendommen skal bebygges og tas i bruk som bolig innen fem år. Bakgrunn: Søknad om konsesjon for gnr/bnr 4/307, mottatt av kommunen Søker: Kjell Inge Olsen, 8850 Herøy Saksutredning: Søker ervervet boligtomt gnr/bnr 4/307 den Erverver har vært under utdannelse og har og har på bakgrunn av dette ikke hatt tidsmessig eller økonomisk mulighet til å føre opp bolig på eiendommen innen fem år slik konsesjonsloven krever. På bakgrunn av dette søker han nå konsesjon. I henhold til Konsesjonsloven 4 etter første ledd nr 1. og 2 er konsesjonsfrihet betinget av at tomten bebygges innen fem år fra tinglyst erverv. Eier må da søke konsesjon dersom vilkårene ikke er innfridd. Søker er 31 år og har fram til nå vært under utdanning. Han er nå ferdig med sin utdannelse som styrmann og fremhever i sin søknad at han har til hensikt å oppføre bolig på eiendommen innen fem år. Boligtomten ligger i et attraktivt boligområde, se kart.

13 Sak 116/12 Figur Kart over omsøkt eiendom. Omsøkt eiendom er markert i kart. Saksbehandlers vurdering: Søker har vært under utdanning har han ikke hatt mulighet til å oppføre boligen. Hans planer om oppføring av bolig og tilflytting innen fem år vurderes slik at dette er grunnlag til å innvilge konsesjon for fem nye år. Det legges til grunn at dersom boligen ikke er oppført og tilflyttet innen fem år må det søkes konsesjon på nytt. Saksmappevedlegg: Søknad mottatt av kommunen Side 13 av 27

14 Sak 117/12 SØKNAD OM STØTTE TIL HORVA NORDNORSK LANDBRUKSUTSTILLING Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/922 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/12 Formannskap Rådmannens innstilling Herøy kommune bevilger et tilskudd på kr ,- til leie av utstillingsområde for Horva 2013 Nordnorsk landbruksutstilling. Belastes næringsfond 1 for Saksutredning: Horva's formål er å markere og posisjonere nordnorsk landbruksnæring, ved siden av de direkte og indirekte økonomiske virkninger det har at tusenvis av mennesker besøker HALD region i forbindelse med et slikt arrangement. Horva 2005, 2007 og 2010 ble en suksess slik styret for utstillingen vurderer det. HALD - regionen ble satt på kartet med positiv dekning i media. Overnattingsbedrifter, andre servicebedrifter og lokale utstillere har i ettertid meldt om god omsetning, slik at det er rimelig å anta at både de direkte og indirekte økonomiske virkningene av arrangementet var betydelige. Den sterke kulturelle satsingen i forbindelse med Horva har også bidratt positivt så vel lokalt som regionalt. Alstahaug kommune støttet Horva 2005, 2007 og 2010 med følgende beløp: Totalt kr Dvs. kr fra Næringsfondet og kr ble belastet ordinær drift av landbrukskontoret (arbeidsinnsats fra landbrukskontoret og kontorleie - kontor, tlf, porto, kopi, edb). Alstahaug kommune er søkt om tilsvarende beløp for Horva Det er inngått leieavtale om utstillingsområde med kr Horva 2013 Nordnorsk Landbruksutstilling har søkt Herøy kommune, Leirfjord kommune og Dønna kommune om kr hver, til leie av utstillingsområde. Det anbefales at Herøy kommune støtter prosjektet som omsøkt, på lik linje med de andre kommunene i HALD. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Søknad om støtte til Horva 2013 Nordnorsk landbruksutstilling

15 Sak 118/12 KONSEKVENSER AV MANGLENDE KOMMUNIKASJONSTILBUD MED NEX - EN Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N02 Arkivsaksnr.: 12/1349 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/12 Formannskap Rådmannens innstilling Herøy formannskap har i møte avgitt følgende høringsuttalelse: 1. Ved fastlegging av rutemønster for nytt anbud for NEX en må det være et prinsipp at hver kommune eller landfast forbindelse skal ha minimum et anløpspunkt. Dette innbærer at anløpet på Bjørn som betjener både Dønna og Herøy gjeninnføres. NEX en er en svært viktig forbindelse for både Dønna og Herøy. Dett gjelder både for å kunne nå studietilbudet på Nesna gjennom dagpendling og innbyggernes behov for å nå offentlig og privat service i Bodø. 2. Godsframføring bør ivaretas av egen godsbåt eller der det er mulig godsbil. Hurtigbåten skal kun ivareta bærbart ekspressgods. 3. Ruteplanen for kystgodsruta bør følge alternativ 2. Det er viktig at det opprettes en forbindelse der det er mulig å sende gods nordover fra Sandnessjøen minimum to dager pr. uke. Saksutredning: Nordland fylkeskommune har sendt ut høringsnotatet Høring for NEX I og II alternativ uten godskapasitet i anbud. og Ruteplaner for kystgodsruta tilleggsinformasjon til høringsbrev av NEX-en er svært viktig for kystkommunene og sambandet til Bodø. Dette gjelder også i høy grad kommunene Herøy og Dønna. Bodø er viktig kommunikasjonsknutepunkt og har viktige offentlige og private servicetilbud for Helgelendingene ikke minst sykehustjenester. I tillegg til Bodø er sambandet Bjørn-Nesna viktig slik at innbyggerne kan dagpendle til Nesna for å delta i studietilbudet ved høgskolen. Samferdselssjefen er svært opptatt av å få en raskere framføring av NEX-en og rutens driftsøkonomi. Antall anløpspunkter og ikke minst godsmengde er avgjørende for disse forholdene. Tung last på hurtiggående båter resulterer i høye driftskostnader. Både hensynet til driftskostnader og raskere framføring tilsier at gods på NEX-en bør begrenses til lett ekspressgods. Hvis NEX-en ikke skal være godsførende må det settes inn ekstra godsruter med båt og alternativt med bil der dette er hensiktsmessig. De senere års omlegginger av godsrutene har vært svært negativ for næringslivet spesielt i forholdet kommunikasjon mellom Sandnessjøen og øyene på Nord-Helgeland i begge retninger. Dette forholdet må rettes opp ved forestående endring av ruteopplegget. Kystgodsruta må ha minst to avganger ukentlig fra/til Sandnessjøen og øyene på Nord-Helgeland. Ruteplanen

16 Sak 118/12 alternativ 2 bør derfor legges til grunn for den videre planleggingen. Det bør vurderes et tredje anløp av Sandnessjøen pr. uke. Vedlegg: -Nordland Fylkeskommune Høring for NEX I og II alternativ uten godskapasitet i anbud -Nordland Fylkeskommune Ruteplaner for kystgodsruta tilleggsinformasjon til høringsbrev av Side 16 av 27

17 Sak 119/12 SØKNAD OM TOMT - BUKKHOLMEN FISKERIHAVN Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: P22 Arkivsaksnr.: 12/1449 Saksnr.: Utvalg Møtedato 119/12 Formannskap Rådmannens innstilling Søknad om kjøp av tomt i Bukkholmen fiskerihavn avslås. Saksutredning: Bakgrunn: Helminen Marineservice søker med søknad datert om å få kjøpe tomt 3 og 4 på Bukkholmen. Behandlingen av denne saken kan gi prinsipielle føringer for framtidige søknader. Med bakgrunn i F.sak 109/12 legges derfor saken fram for politisk behandling. Vurdering: I søknadene er det lagt fram dokumenterer som viser at Iiro Helminen er registrert i fiskerimanntallet på A-lista. Helminen Marineservice har registret et fiskerifartøy i registret over fiskerifartøyer i Herøy. Det er videre lagt fram dokumentasjon på at Iiro Helminen har levert fisk ved Seløy Fisk AS. Med bakgrunn i søknaden virker det som Helminen Marineservice har en stor del av sin virksomhet rettet mot andre aktiviteter enn fiskerier jfr. opplisting av utstyr i bedriften. Utstyret indikerer at virksomheten har delvis marin tilknytning (se søknad med vedlegg). Det må derfor gjøres en vurdering av hvor liten andel av en virksomhet som må være tilknyttet fiskerier, før det utløser mulighet til kjøp av tomt på Bukkholmen. Med bakgrunn i dette legges det fram to alternative innstillinger: Alt 1: Søknad om kjøp tomt i Bukkholmen fiskerihavn avslås. Alt 2: 1 Iiro Helminen tildeles tomt 3 og 4 i område A1 og A2 på Bukkholmen fiskerihavn i samsvar med søknad datert Det inngås en standard kjøpekontrakt i samsvar med formannskapets vedtak i sak 12/10. 3 Det betales anleggsbidrag - stort kr ,00 og en pris pr. m 2 på kr 45,00 ved inngåelse av kjøpekontrakt. Det faktureres etter areal fastsatt i reguleringsplan. Arealprisen justeres etter at oppmåling av tomten er gjennomført. 4 Iiro Helminen dekker alle kostnader i forbindelse med fradeling og overdragelse.

18 Sak 119/12 Vedlegg: Søknad datert med vedlegg. Side 18 av 27

19 Sak 120/12 SØKNAD OM FINANSIERING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/1486 Saksnr.: Utvalg Møtedato 120/12 Formannskap Rådmannens innstilling Det er viktig å skape større interesse for realfagene i ungdomsskolen. Herøy kommune bevilger et tilskudd på inntil kr ,- (kr. 1025,- pr. elev) for deltagelse i Newton ENGIA. Belastes næringsfond 1 Saksutredning: Det søkes om støtte via næringsfondene for deltakelse for ungdomsskoleelever i Newton ENGIA - Statoil energi rom Sandnessjøen fra september/oktober Sandnessjøen videregående skole fremmer samarbeid med kommunene i Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Lurøy, Træna og Nesna. Elevene i kommunene tilbys et to-dagers undervisningsopplegg innenfor energi og miljø som er direkte knyttet til læreplanmålene for trinn. Elevene vil da sammen med sin naturfaglærer avvikle dagene på Petro Næringshage på Horvnes, der Newtonlærerne Steffen Junge og Dag Rune Dalen vil lede elevene gjennom begge dagene. Det vil være tydelig fokus på praktiske aktiviteter og eksperimentering med godt utstyr. Start og slutt-tidspunkt vil tilpasses de ulike transportopplegg. Faglærer på ungdomsskolene vil få veiledning om for- og etterarbeid før deltakelse i rommet Dettegjøres gjennom direkte kontakt før besøk i rommet og eget innføringskurs for naturfaglærere i kommunene september/oktober Det søkes om finansiering for at våres elever skal få delta i Newton ENGIA, jfr tabell nedenfor. Finansieringen inkluderer ett to - dagers undervisningsopplegg for elevene, kontakt med skolene, kursing av naturfaglærere m.m. I beregningene er det tatt utgangspunkt i elevtallet for 9. klasse der stykkprisfinansiering er brukt som grunnlag. Skolene kan selv velge om opplegget skal benyttes av 9. eller 10.trinn skoleåret 2012/2013. Alstahaug kommune Leirfjord kommune Nesna kommune Dønna kommune Herøy kommune Træna kommune 7163 Lurøy kommune Stykkprisen som er brukt som grunnlag i beregningen er kr. 1023,27 og for Herøy er omsøkte sum beregnet for 9. klasse og 22 elever. Det er 24 elever i 9. klasse og 15 i 10. klasse i Herøy pr. dato.

20 Side 20 av 27 Sak 120/12

21 Sak 121/12 MØTEPLAN 2013 Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/1694 Saksnr.: Utvalg Møtedato 121/12 Formannskap / Kommunestyret Rådmannens innstilling 1) Forslag til veiledende møteplan for 2013 tiltres. 2) Ordfører/leder av utvalg gis fullmakt til å fastsette møtetidspunkt. Saksutredning: Lovgrunnlag: Kommunelovens 32, 1.ledd. Som tidligere legges fram forslag til veiledende møteplan for Det er tatt hensyn til tidsfrister for tertitalrapporter, samt budsjett- og økonomiske rammer, samt at det er oppsatt møter i råd for eldre og funksjonshemmede, samt barne- og ungdomsrådet slik at de kan få uttale seg om de overordnede sakene som skal opp i kommunestyret. Det er videre tatt hensyn vinterferien i skolen, bevegelig helligdager, avvikling av ferie, samt at det skal være rimelig tid for å gjøre de forskjellige arbeidsoppgavene i servicekontoret. I kommunelovens 32, 1.ledd står det: tidspunkt som er vedtatt av organet selv, kommunestyret, og ellers når organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Vedlegg: Forslag til møteplan

22 Sak 121/12 Formannskapet Valgstyre Kommunestyre Råd for eldre og Funksjonshemmede Barne- og ungdomsrådet Tirsdag Tirsdag Tirsdag Mandag Torsdag (etter K) (etter K) Side 22 av 27

23 Sak 122/12 STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2012 Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/1696 Saksnr.: Utvalg Møtedato 122/12 Formannskap Rådmannens innstilling 1) Herøy kommune bevilger kr til TV-aksjonen ) Beløpet belastes med overføring fra formannskapets disposisjonskonto. Saksutredning: TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og avvikles i år søndag 23.oktober. Årets aksjon er tildelt Amnesty Internasjonal og de innsamlede midlene skal gå til å styrke arbeidet med de grunnleggende rettigheter til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Som tidligere legges fram sak om støtte til aksjonen og det foreslås å bevilge kr som er samme beløp som ble bevilget ved fjorårets aksjon.

24 Sak 123/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 25 BNR 45 Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GBNR 25/45 Arkivsaksnr.: 12/1732 Saksnr.: Utvalg Møtedato 123/12 Formannskap Rådmannens innstilling Med hjemmel i konsesjonsloven nr. 98 av gis Lillian Breivik Tønder og Terje Tønder konsesjons for erverv av gnr/bnr 25/45, Herøy til fritidsformål. Bakgrunn: Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom - gnr/bnr 25/45, datert Søker: Lillian Breivik Tønder og Terje Tønder, Øvermarka 61, 8800 Sandnessjøen Selger: Petter Alfon Olsen, 8842 Brasøy Kjøpesummen er satt til kr ,- Saksutredning: Søknaden om konsesjon gjelder erverv av eiendom gnr/bnr 25/45, Sveøy, Prestøy i Herøy. Totalarealet er 1,4 dekar. Ervervet skal behandles etter konsesjonsloven. Eiendommen er bebygd med bolig, uthus og brygge. Boligen er bygd i 1957 og i dårlig stand. Søkerne ønsker å bruke boligen som fritidsbolig og vil søke bruksendring til fritidsformål dersom de får konsesjon. Vurdering: Det er svært liten etterspørsel etter boliger i området til boligformål, mens etterspørsel til fritidsformål er stor. Saksbehandler anbefaler at det gis konsesjon til Tønder for erverv av gnr/bnr 25/45. Saksmappevedlegg: Søknad datert

25 Sak 124/12 OMRÅDEADRESSENAVN PÅ ØYER I HERØY Saksbehandler: Elin Nilsen Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/1745 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/12 Formannskap Rådmannens innstilling Med hjemmel i Matrikkellovens 21 vedtas følgende: Områdeadresser til resterende øyer som ikke har fått veiadresser, (rundt 30 øyer), navngis med de navn som allerede er brukt i kartverket og godkjent av stedsnavntjenesten (ssr), eksempelvis Nord-Gåsvær, Sør-Gåsvær, Andøy, Skipbåtsvær, Måsøy, Allmenningen og Hestøya med flere. Områdeadresser sendes Stedsnavntjenesten til godkjenning av skrivemåte. Saksutredning: Bakgrunn: I 1995 ble det tildelt navn på 45 veier på Herøy, Øksningan, Seløy, og Staulen. Kommunestyret besluttet i sak 30/10 å innføre offisielle adresser på alle bebygde eiendommer i Herøy. Matrikkeladresser som går på gårds- og bruksnummer byttes ut med veiadresser/områdeadresser for å få likt system i alle kommuner for eiendomsregisteret. I 2011 ble det vedtatt veinavn på 6 veier på Herøy, 6 veier i Brasøy, 5 veier i Husvær, og 6 områdeadresser i Sandvær. Det som nå gjenstår er områdeadresser for alle små øyer med bebyggelse. Vurdering: Områdeadresser er en forløpende tildeling av adressenummer knyttet til et stedsnavn, og brukes i områder uten vegtilknytning, for eksempel på små øyer med hytter. Det er her naturlig å bruke de stedsnavn som allerede er godkjent fra kartverket. Vedlegg:

26 Sak 125/12 REVIDERING AV REGLEMENT FOR HERØY BARNE- OG UNGDOMSRÅD Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/1757 Saksnr.: Utvalg Møtedato 125/12 Formannskap Kommunestyre Rådmannens innstilling Forslag til revidert reglement for Herøy barne- og ungdomsråd godkjennes. Saksutredning: Reglementet for Herøy barne- og ungdomsråd ble vedtatt av kommunestyret sak 13/10 Etter at formannskapet overtok de sakene som tidligere Plan- og teknisk hovedutvalg hadde til behandling og omfordeling av arbeidsoppgaver ved servicekontoret, ba ungdomsrådet i møte den administrasjon om å revidere reglementet for barne- og ungdomsrådet. Det som var aktuelt for revidering var: Pkt. 2 c og f - formål og pkt. 5 d og e div. bestemmelser. Dette jfr. gjennomgang av gjeldene reglement.

27 Sak 126/12 ØKONOMISK KOMPENSASJON FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE/REISE FOR INNFLYTTING FRA UTLANDET. (ID KONTROLL). Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 083 Arkivsaksnr.: 12/1775 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/12 Formannskap Rådmannens innstilling For å motivere for at innvandrere registrerer innflytting til Herøy tildeler Herøy kommune kr. 2000,- som en kompensasjon for reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Dette gjelder for innvandrere som må foreta ID kontroll (personlig oppmøte på skattekontor som er godkjent for ID kontroll, nærmeste pr. dato er Mo i Rana og Brønnøysund) og tildeles etter framvisning av dokumentasjon fra folkeregisteret på registrert innflytting til Herøy kommune. Det budsjetteres med for 2012, som dekkes over formannskapets konto. Ordningen gjelder for innflytting etter For senere år innarbeides dette i budsjettet. Saksutredning: Nye regler medfører at alle innvandrere som skal ta innflytting til Norge må på ID kontroll. Dette medfører at personer som innvandrer til Herøy må til Mo i Rana eller Brønnøysund for å få tatt denne ID kontrollen. (En prøveordning med mulighet for ID kontroll i Sandnessjøen en gang pr. mnd. er under evaluering). At personer faktisk bosatt i Herøy er registrert som innbyggere medfører økt innbyggertilskudd. For å motivere for innflytting til Herøy har styringsgruppen for økt bosetting foreslått at Herøy kommune gir kr kr som en kompensasjon for reise og tapt arbeidsfortjeneste. Dette gjelder for innvandrer som må foreta ID kontroll (personlig oppmøte) og tildeles etter framvisning av dokumentasjon fra folkeregisteret på registrert innflytting til Herøy kommune.

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 KULTURMIDLER 2009 Innstilling: I budsjettet for 2009 ble det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2015 Fra kl: 11:30 Til kl: 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER BRUKSENDRING - GNR. 8 BNR. 71 FRODE GRANDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER BRUKSENDRING - GNR. 8 BNR. 71 FRODE GRANDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 14.08.2014 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Møterommet i underetg. Rådhuset Møtedato: 19.08.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 212 - ENDRING ETTER KLAGE ERLING OG MARIANN LERVIK

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 212 - ENDRING ETTER KLAGE ERLING OG MARIANN LERVIK HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Tjøtta skole Møtedato: 30.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Fra kl: 13.00 Til kl: 13.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig, Tore

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Svein Cato Jakobsen. Elin Nilsen prosjekt vegnavn i Herøy Jan Nikolaisen sekretær

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Svein Cato Jakobsen. Elin Nilsen prosjekt vegnavn i Herøy Jan Nikolaisen sekretær HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 06.04. 2011 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Anne Lise Gjengaar Svein Cato Jakobsen Britt Anne Karlsen Marthe Solheim Ann Kristin Lenning

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg. Anne Lise Gjengaar Svein Cato Jakobsen Britt Anne Karlsen Marthe Solheim Ann Kristin Lenning HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 27.01.2010 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Roy Nilssen kommunalleder 3 Jonny Iversen fagleder (sak 80/14)

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Roy Nilssen kommunalleder 3 Jonny Iversen fagleder (sak 80/14) HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Fra kl: Til kl: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: rådhus, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven.

Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune - Vurdering av innføring av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) etter 7 i konsesjonsloven. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L70 Arkivsaksnr: 2016/840-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 46/2016 02.06.2016 Boplikt på boligeiendommer i Tana kommune

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 30.06.2009 Fra kl: 12.45 Til: 13.20 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen unntatt sak 62/09 Laila

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Møtedato: 27.02.2012 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. 1/12 12/398 Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannsskapsalen på rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Fra kl: 09.10 Til kl: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen (unntatt sak 115, 128 og

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.06.2016 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/220 - EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG PÅ BOLIG PÅ NORD- HERØY

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/220 - EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG PÅ BOLIG PÅ NORD- HERØY HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 25.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.06.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2015 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00 15.00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/08 07/1382 HENVENDELSE OM TOMT FOR BOLIGBYGGING NY BEHANDLING Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 05.03.2008 Tid: Kl. 12:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75778800 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Landbrukskontoret, Drag Møtedato: 31.01.2008 Tid: 11.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen,

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Til stede på møtet: Forfall Margit Wang

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Til stede på møtet: Forfall Margit Wang TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.12.2016 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen Stein Tronsmoen Per Hermann Køhn Hansæl

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 13.04.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 07.10.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 07.10.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.02.2011 Fra kl: 12.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: FORMANNSKAPET Rådhuset 28.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 19.02.2015 Tid: 12:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Arnt Jakobsen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2005 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 12.09.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 8/28/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbeth Narvestad Grenager, Linda Stensby,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 11:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Dønnamann Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: John-Erik S. Johansen, Gunnar Lorentzen, Nils Jenssen, Yngve Skei Forfall:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 16:30 Slutt: 19:30 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Miljø-,plan- og ressursutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Miljø-,plan- og ressursutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 10.00 11.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johan Petter Røssvoll Nestleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen Arnt Erling Paulsen Laila

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen, Kjell David Fredriksen, Roar Jakobsen, Guttorm Nergård Berg kommune Møtested: Biblioteket, Skaland Møtedato: 13.10.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer