MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: 30.05."

Transkript

1 Leirfjord kommune Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Kommunehuset, Leland Møtedato: Tid: 1900 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda. Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/469 GBNR 103/016 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2/11 11/445 KLAGE PÅ E-SKATT - BOLIG GBNR. 043/003 3/11 11/545 GBNR 100/004 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST 4/11 11/283 EIENDOMSSKATT AV EIENDOM 059/039 5/11 11/296 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT GBNR. 092/007 6/11 11/458 GBNR 091/003 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Leirfjord, Roy Køllersen leder

2 Sak 1/11 GBNR 103/016 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 103/016 Arkivsaksnr.: 11/469-3 Klageadgang: Nei 1/11 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen og vedtar ny takst på bakgrunn av de reelle forhold på eiendommen. Eier av Gnr 103 bnr 16, Fredrik Edvardsen, klager på hva som er lagt til grunn for utregning av eiendomsskatt på hans eiendom. Edvardsen skriver i sin klage at det er lagt til grunn bygg som han ikke eier, eller som ikke eksisterer. Dette er korrekt. Eiendomsskattekontoret har ikke greid å fange opp den oppsplitting som har vært av eiendommene i forbindelse med fradeling. Dette har medført at Edvardsens eiendom har, i eiendomsskattesammenheng, blitt linket til flere bygg som ikke lengre er en del av eiendommen. Edvardsen er skattelagt for to våningshus og en landbrukstomt. I realiteten er eiendommen en boligeiendom med en enebolig. Overskattetakstnemnda bør ta saken opp til behandling og fastsette ny verdi for eiendommen ut fra gjeldende sjablong, og hva som faktisk står på eiendommen. Side 2 av 7

3 Sak 2/11 KLAGE PÅ E-SKATT - BOLIG GBNR. 043/003 Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 043/003 Arkivsaksnr.: 11/445-3 Klageadgang: Nei 2/11 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen for å måle opp bygget på nytt, og på bakgrunn av dette gjennomføre en ny verdivurdering av eiendommen. Eier av gnr 43 bnr 03 påpeker følgende i klage på eiendomsskatt datert : Har et nordlandshus som er 12 x 5 meter med et tilbygg på 4,4 x 3,2 meter, det blir 74,8 m2. Kjeller er ikke innredet så i tillegg til hovedetasjen blir det kun loft som skal tas med. loftet er 40 m2. til sammen blir dette 114,8 m2. I taksten er det lagt til grunn 227,5 m2, en differanse på 112,7 m2. Det er her så stor differanse mellom takst og det eier mener skal ligge til grunn at overskattetakstnemnda bør befare eiendommen og foreta en ny oppmåling av bygget. Side 3 av 7

4 Sak 3/11 GBNR 100/004 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 100/004 Arkivsaksnr.: 11/545-2 Klageadgang: Nei 3/11 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen og foretar en ny verdivurdering. Eier av gnr 100 nr 04, Johan A. Walla, påpeker følgende i klage på eiendomsskatt datert 29. april 2011: Er kjent med at klagefristen er gått ut, med mindre det foreligger særlige forhold. Overtok eiendommen som forskudd på arv fra sin mor. Da hans mor er en eldre dame som bor i en annen kommune enn Leirfjord, var hun ikke klar over takst og klagefrist. Ble selv klar over forholdet da skatteseddel ble sendt ut i I forbindelse med overdragelse av eiendommen ble det av takstmann foretatt en verdifastsettelse som er lavere enn det eiendomsskattetaksten er satt til. ( ,- versus ,-). Walla mener at verdifastsettelsen på kroner ,- er basert på at eiendommen kan selges som fritidseiendom og ikke landbrukseiendom. Ber derfor om at eiendomsskattetaksten endres i forhold til ovennevnte takst slik at den regnes ut i samsvar med den reelle verdien på kr ,-. Saksbehandler mener at eier her ikke kan lastes for at klagefristen ikke er overholdt, og klagen bør derfor behandles av overskattetakstnemnda. Det er relativt stor forskjell på eiendomsskattetaksten og den takst eier mener er riktig. Det bør derfor gjennomføres en ny vurdering av eiendommen. Side 4 av 7

5 Sak 4/11 EIENDOMSSKATT AV EIENDOM 059/039 Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 059/039 Arkivsaksnr.: 11/283-3 Klageadgang: Nei 4/11 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen og gjennomfører en ny verdivurdering. Eier av gnr 59 bnr 39, Trond Hanssen, påpeker følgende i sin klage mottatt av Leirfjord kommune : Takst gjennomført fremlagt for feil person. Hansen har først fått fremlagt taksten på eiendommen , og mener derfor at klagefristen ikke er gått ut. Hovedetasje 2 skal være klassifisert som loft. Eiendommen er taksert med redusert standard (0,8), her er den riktige standarden ubeboelig (0,0). Bolig har ikke vært beboelig siden Det mangler vann og strøm, og ildsted kan ikke brukes. Ellers er det vannlekkasjer og frostskader av et slik omfang at bygget ikke er beboelig. Eventuell eiendomsskatt som skal betales skal ha tilbakevirkende kraft slik at tidligere krav må rettes opp. I denne saken er det veldig stor forskjell på hva som er lagt til grunn for eiendomsskatten og hva eier mener bør være lagt til grunn. Siden skatteseddel ikke i 2009 ble fremlagt rett person bør Hanssen gis klagerett selv om tidsfristen for klage er gått ut.overskattetakstnemnda bør derfor befare eiendommen og gjennomføre en ny verdivurdering. Side 5 av 7

6 Sak 5/11 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT GBNR. 092/007 Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 092/007 Arkivsaksnr.: 11/296-5 Klageadgang: Nei 5/11 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen og foretar en ny verdivurdering, med tanke på standard og bruk av kvadratmetersats. Eier av gnr 92 bnr 07, Rita Grønfjell, klager på grunnlaget for utregning av eiendomsskatt på hennes eiendom. Grønfjell påpeker følgende i sin klage: Fritidseiendom med innlagt strøm, men ikke vann og avløp. Skal gi annen kvadratmetersats enn det som er brukt (jfr. vedtatt sjablong). Meget gammelt hus, redusert standard bør legges til grunn. Synes taksten er satt uforholdsmessig høy. Overskattetakstnemnda bør befare eiendommen for å gjøre en ny verdivurdering av eiendommen på bakgrunn av de opplysninger eier har kommet med. Side 6 av 7

7 Sak 6/11 GBNR 091/003 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 091/003 Arkivsaksnr.: 11/458-2 Klageadgang: Nei 6/11 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen og foretar en ny verdivurdering. Eier av gnr 91 bnr 03, Robin Jøsevold, påpeker følgende i sin klage på eiendomsskatt, datert : Eiendommen ble taksert av takstmann Viggo Paulsen i i denne taksten ble markedsverdien satt til kr. Her påpekes det at taksten er relativ høy fordi eiendommen bærer preg av å være en fritidseiendom. Denne taksten finnes i arkivet til Leirfjord kommune. Det er urimelig stort skille mellom deres eiendomsskattetakst og taksten tatt av Viggo Paulsen. Det er feil i arealberegningen av bolighuset. Deler av dette bygget er uisolert lagerrom, som skal ha annet takstgrunnlag. Stiller på befaring hvis ønskelig. Ta kontakt på telefon I denne saken er det stor divergens mellom skattetakstnemndas vedtak om takst og takst gjennomført av takstmann. I utgangspunktet vil ikke en eiendomsskattetakst kunne sammenlignes direkte med en markedstakst, og kanskje spesielt ikke på landbrukseiendommer. I matrikkelen er bygget registrert som en helårsbolig benyttet som fritidsbolig, mens det i realiteten er et våningshus. Dette medfører at det er lagt feil kvadratmeterpris til grunn for taksten. Overskattetakstnemnda bør derfor befare eiendommen, gjerne sammen med eier, og gjennomføre en ny verdivurdering. Side 7 av 7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/15 15/250 GBNR 061/008 - SØKNAD OM ENDRING AV EIENDOMSSKATTEN 4/15 15/260 GBNR 092/043 - JUSTERING AV EIENDOMSSKATTEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/15 15/250 GBNR 061/008 - SØKNAD OM ENDRING AV EIENDOMSSKATTEN 4/15 15/260 GBNR 092/043 - JUSTERING AV EIENDOMSSKATTEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Finnkona (3. etasje), kommunehuset, Leland Møtedato: 12.06.2015 Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda.

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.02.2010 Tid: 17:00 Møtet starter med befaring på eiendommen Gnr.61 Bnr.28

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 12.02.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.01.2010 Ordinært møter starter kl. 17.00 Reservert til gruppemøter fra kl.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1430-5 Arkivnr.: M41 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 23/136 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelse om forbud mot tett tank for hytte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt. Ibestad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Ibestad kommune Vedtatt av sakkyndig nemnd 18. juni 2012 Innholdsfortegnelse 1. POLITISKE VEDTAK... 3 2. INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR TAKSERINGEN... 3 4. TAKSERINGSMETODE...

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 003/11 Søknad fra 3B-Fibreglass Norway AS-

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 29.07.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE/TILLEGGSLISTE HOV MØBEL EIENDOM AS- SØKNAD OM LÅN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE/TILLEGGSLISTE HOV MØBEL EIENDOM AS- SØKNAD OM LÅN Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 15.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune

Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune Songdalen kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Songdalen kommune Vedtatt 30.03.2009 i sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag Side 3 Politisk behandling 1. Boligeiendom Side

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer