HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr ,- til kulturmidler. Dette fordeles på følgende måte jfr. retningslinjene for tildeling av kulturmidler. Navn på søker Kr 1 Istvan Heiszter 1.000,- 2 KFUK KFUM speiedre 9.000,- 3 Tennas Vel 1.000,- 4 Øksningan Ungdomslag 1.000,- 5 Utstyrsbanken i Herøy ,- 6 Herøy Volley 2.000,- 7 Eldretrimmen 1.000,- 8 Herøy Røde Kors omsorg 1.000,- 9 Bukkholmen Velforening 4.000,- 10 Herøy seniordansegruppe 1.000,- 11 Forsamlingshuset Valhall 1.000,- 12 Husvær bedehus 1.000,- 13 Staulen Grendelag 1.000,- 14 Herøy idrettslag ,- 15 Norges Blindeforbund 3.000,- 16 Færøy Velforening 2.000,- 17 Ungdomslaget Fremad - Seløy 1.000,- 18 Herøy Musikkorps 8.000,- 19 Herøy pensjonistforening 1.000,- 20 Skibbåtsværs venner 3.000,- 21 Herøy Ungdomslag 1.000,- 22 Åsen Velforening 2.000,- Til sammen ,-

2 Bakgrunn: I budsjettet for 2014 er det satt av kr til kulturmidler. I retningslinjene for tildeling av kulturmidler i Herøy kommune står det: 1. Formål Formålet med kulturmidlene er å bidra økonomisk til kulturarbeid i Herøy kommune. Kulturmidlene skal fordeles etter kommunens vedtatt prioriteringer. 2. Hvem kan søke: Organisasjoner, lag foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner kan søke om tilskudd til tiltak primært i Herøy kommune. 3. Det kan søkes tilskudd til: Idrett- og friluftsliv Barne- og ungdomsaktiviteter Tiltak til funksjonshemmede Forsamlingshus Historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende Allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid m.m. 4. Søknaden må inneholde: Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer. Beskrivelse av tiltaket, årsmelding og regnskap 5. Tildeling: Alle søkere blir gitt orientering med tilsagn eller avslag så snart søknaden er behandlet Mangelfulle eller for sent innkomne søknader risikerer å ikke bli tatt med i tildelingen 6. Søknadsfrist: Søknadsfristen kunngjøres ved annonse i lokalavisen Søknadsskjema får ved henvendelse til Servicetorget i Herøy kommune

3 Saksutredning: Muligheten for å søke om kulturmidler for 2014 ble kunngjort ved annonse i Helgelands Blad, i Herøyfjerdingen og på kommunens hjemmeside. Søknadsfristen var satt til 15. april 2014 og ved fristens utløp var det kommet inn 27 søknader. Nr Søker Søknadssum 1 Gåsvær Vel 2 Istvan Heiszter 3 Herøy KFUK KUFM Speidere 4 Tennas Vel 5 Herøy kirkeforening 6 Øksningan Ungdomslag 7 Gåsvær bedehuskapell 8 Sandvær bedehusforening 9 Utstyrsbanken i Herøy kr ,- 10 Sandvær Velforening 11 Herøy Volley kr ,- 12 Eldretrimmen 13 Herøy Røde kors omsorg 14 Bukkholmen Velforening kr ,- 15 Herøy seniordansegruppe 16 Forsamlingshuset Valhall 17 Husvær bedehus 18 Staulen Grendelag 19 Herøy idrettslag kr ,- 20 Norges Blindeforbund kr Færøy Velforening kr ,- 22 Ungdomslaget Fremad, Seløy 23 Herøy Musikkorps 24 Herøy pensjonistforening 25 Skibbåtsværs venner kr ,- 26 Herøy Ungdomslag 27 Åsen Velforening Etter at søknadsfristen var utgått, ble alle søknader gjennomgått, og mange av søknadene (20 stk.) var mangelfulle i henhold til retningslinjene. Disse manglet enten, årsmelding, regnskap eller beskrivelse av tiltaket. I samråd med fungerende rådmann Siv Nilsen ble de lag/ organisasjoner som hadde ufullstendige søknader tilskrevet med mulighet for å levere de vedlegg som manglet i søknaden innen 16. mai 2014 Innen den nye fristen kom det tilbakemelding fra 12 lag/organisasjoner med de manglende vedlegg. Etter denne fristen kom det inn tilbakemelding fra to søkere.

4 Fortsatt mangler enten årsmelding, regnskap eller beskrivelse av tiltaket for disse søknadene: 1 Gåsvær Vel Årsmelding og regnskap 2 Herøy kirkeforening Årsmelding og beskrivelse av tiltaket 3 Gåsvær bedehusforening Regnskap 4 Sandvær bedehusforening Årsmelding og regnskap 5 Sandvær Velforening Årsmelding og regnskap Oppstilling av søkere. Søker 1 Gåsvær Vel. Det søkes kulturmidler til markering i forbindelse med at det er 50 år siden strømmen kom til Gåsvær. Søknaden mangler årsmelding og regnskap. I henhold til retningslinjene prioriteres ikke søknaden. Søker 2 Istvan Heiszter. Det søkes kulturmidler i forbindelse utgivelse av bok. Søker 3 KFUK KFUM speidere. Det søkes kulturmidler slik at 15 speidere kan dra på landsleir i Asker 2014 og 3 speidere til verdensleir i Japan i 2015 Forslag kr ,- Søker 4 Tennas Vel. Det søkes kulturmidler til vedlikehold, oppgradering av huset /uteområdet. De har også skiftet tak p.g.a. lekasje. Søker 5 - Herøy kirkeforening. Det ikke oppgitt hva det søkes om midler til. : Søknaden mangler beskrivelse av tiltaket og årsmelding. I henhold til retningslinjene prioriteres ikke søknaden. Søker 6 Øksningan Ungdomslag. Det søkes om kulturmidler til beslag og mønekam, samt renovering av scene. Søker 7 Gåevær bedehuskapell. Det søkes kulturmidler til div. reparasjoner av huset. Søknaden mangler regnskap. I henhold til retningslinjene prioriteres ikke søknaden.

5 Søker 8 Sandvær bedehusforening. Det søkes kulturmidler til driften av bedehuset. Søknaden mangler årsmelding og regnskap. I henhold til retningslinjene prioriteres ikke søknaden. Søker 9 Utstyrsbanken i Herøy. Det søkes om kulturmidler til div. utstyr. P.g.a. at tiltaket er nytt, har søker årsmelding og regnskap og vise til. Søknadssum kr ,- Forslag kr ,- Søker 10 Sandvær velforening. Det søkes kulturmidler til renovering av Sandvær skole som velforeningen har overtatt. Søknaden mangler årsmelding og regnskap. I henhold til retningslinjene prioriteres ikke søknaden. Søker 11 Herøy Volley. Det søkes om kulturmidler til deltakelse i forskjellige cupper, arrangere artig cupen og julecupen. Søknadssum kr ,- Forslag kr ,- Søker 12 Eldretrimmen. Det søkes kulturmidler til innkjøp av nytt musikkanlegg. Søker 13 Herøy Røde Kors omsorg. Det søkes kulturmidler for å gå med tralle for salg av div. ting til beboerne på omsorgssentret. Og en gang i måneden server de hjemmebakte kaker, skaffer musikk så de kan synge til. Søker 14 Bukkholmen Velforening. Søker kulturmidler til utbygging av Bukkholmen friområde og innkjøp av utebord. Søknadssum kr ,- Forslag kr ,- Søker 15 Herøy seniordansegruppe. Søker om kulturmidler til å dekke kursavgift for medlemmer som tar dansekurs. Søker 16 Forsamlingshuset Valhall. Søker om kulturmidler for å femme forsamlingshuset Valhall til en rusfri møteplass. Arranger bygdekafe.

6 Søker 17 Husvær bedehus. Søker om kulturmidler til drift og vedlikehold av huset. Søker 18 Staulen Grendelag. Søker kulturmidler til innkjøp av ny sofa og stoler. Søker 19 - Herøy idrettslag. Søker kulturmidler for å drive med varierte idrettsaktiviteter for bar og unge. Søknadssum kr ,- Forslag kr ,- Søker 20 Norges Blindeforbund. Søker om kulturmidler til driftsutgifter i forbindelse med utgivelse av Nordland lydavis. I Herøy kommune er det registrert 6 medlemmer. Søknadssum kr ,- Forslag kr ,- Søker 21 Færøy Velforening. Søker om kulturmidler til innkjøp av lekestativ og vedlikehold av grillhytta. Søknadssum kr Forslag kr ,- Søker 22 Ungdomslaget Fremad, Seløy. Søker om kulturmidler til innkjøp av div. utstyr, ingredienser, grusing av vei og kursholdere. Søker 23 Herøy Musikkorps. Søker om kulturmidler til et frivillig amatørkorps. Forslag kr ,- Søker 24 Herøy pensjonistforening. Søker kulturmidler til et arrangement på Rognan, 50 års stiftelse av fylkesforeningen Pensjonistforbundet Nordland. Det planlegges også en tur til Brasøy/Husvær. Søker 25 Skibbåtsværs venner. Søker kulturmidler til innkjøp av lerret, prosjktør og en enkel datamaskin. Søknadssum kr Forslag kr ,-

7 Søker 26 Herøy Ungdomslag. Søker kulturmidler til innkjøp av gryter og serveringsbestikk. Søknaden mangler årsmelding. Siste vedlegg kom inn etter fristen 16. mai, men saksbehandler velger å ta med denne søknaden Søker 27 Åsen Velforening. Søker om kulturmidler til innkjøp av grill og kasse til å ha leker i. Søknadssum kr Forslag kr ,- Vurdering: I forbindelse med søknader om kulturmidler, ser saksbehandler at svært mange av søknadene er ufullstendige. De vedleggene som retningslinjene krever er ikke med, mange av vedleggene dokumenter ikke det som blir etterspurt, det være seg årsmelding, regnskap og beskrivelse av tiltaket det søkes kulturmidler til. Saksbehandler tilrår at retningslinjene gjennomgås på nytt og konkretiseres slik at det ikke er rom for misforståelser. Saksbehandler tilrår også at det vurderes å supplere søknadsprosedyren med elektroniske skjema. Saksbehandler mener at bare de søknader som er fullstendige, dvs. har med de vedleggene som kreves jfr. retningslinjene blir prioritet ved tildelingen. Vedlegg: Mappevedlegg

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 8/15 14/979

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON

4-2007 NYTT BANK- KONTONUMMER. i fra Kulturkontoret. i fra Kulturskolen FRIE KULTURMIDLER 2007 ETTERLYSNING! 6345.06.19398 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 4-2007 i fra Kulturkontoret FRIE KULTURMIDLER 2007 i fra Kulturskolen ETTERLYSNING! Det er satt av kr. 42.000,- til fordeling av frie kulturmidler i 2007. Midlene skal møte behovet for

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 602019

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer