Mat makt og avmakt NOU 2011:4. Norsk Fjørfelag fagkonferanse i Stavanger 27.mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mat makt og avmakt NOU 2011:4. Norsk Fjørfelag fagkonferanse i Stavanger 27.mai 2011"

Transkript

1 Mat makt og avmakt NOU 2011:4 Norsk Fjørfelag fagkonferanse i Stavanger 27.mai 2011

2 Kartlegge Styrkeforholdene i matkjeden Konkurranseforhold Priser, vareutvalg Forbrukerinnflytelse Vurdere Effektiv ressursbruk Uheldig bruk av kjøpermakt Internasjonale tiltak Foreslå tiltak Relevante tiltak Mandat

3 Matkjedeutvalget

4

5 Makt i matkjeden

6 70 tallet

7 80 tallet

8 I dag

9

10 Verdikjeden for mat

11 Verdikjeden for mat

12 Sentralisert logistikk, innkjøp og prissetting Kontroll over forhandlingssystemene Effektiv kontroll med distribusjon, grossist og detaljist Vertikal kontroll Utvikling av egen merkevare (EMV) Eksklusivitetsavtaler Vertikal integrasjon i industri (eierskap) Importvernet Eiendomserverv Sterke norske merkevarer Oppbygging av markedsmakt

13 Paraplykjedene har regien Forhandlingsklimaet er blitt tøffere Dårlig samarbeid og tillitsforhold Trussel om hel eller delvis delisting Mindre forutsigbarhet Forhandlinger om pris, rabatter, bonuser på volumproduktene Innovasjon og forbrukerbehov lite fokusert Høstjakta

14 KMPG videreformidling av informasjon Selv om flere uttalelser trenger en nærmere oppfølging og dokumentasjon, fremstår mange beskrivelser som troverdige og etterrettelige Dokumentert: Ber om opplysninger om nettopris til andre kjeder Krav om produktinformasjon utover kvalitetssjekk (resepter) Utvalgets vurdering

15

16 Hvorfor er maten så dyr? Hvorfor er utvalget så dårlig? To snakkiser

17 Priser

18 Norsk prisnivå på matvarer betydelig høyere enn hos våre handelspartnere 2008: Det høyeste prisnivået i Europa Priser

19 Norge Danmark Sveits Finland Sverige Tyskland Frankrike Storbritannia EU 27 Polen Prisnivå i Norge ifht utvalgte land

20 Norsk prisnivå på matvarer betydelig høyere enn hos våre handelspartnere 2008: Det høyeste prisnivået i Europa Norge-EU : PV Norge <PV EU Norge-EU : PV Norge >PV EU Priser

21 EU 27 Danmark Finland Sverige Frankrike Polen Storbritannia Norge Prisvekst - sammenlikninger

22 Særnorske vilkår Skatter, avgifter, valuta Importvern Politiske bestemte rammevilkår Geografiske forhold Fjellandet Norge Klima Demografiske forhold Liten befolkning Spredt bosetting Store transportkostnader Høyt lønns- og kostnadsnivå i Norge Hvorfor er maten så dyr?

23 Vekt på internasjonale produkter som ikke omfattes av tollvern og hvor lønns- og kostnadsforskjeller i Norden har liten innflytelse på leverandørprisene Næringsmidler Non-food 23% lavere i Sverige 22% lavere i Sverige 6% lavere i Danmark 10% lavere i Danmark Prisundersøkelse Danmark, Sverige, Norge (SIFO)

24 Utvalget: Forskjellene [i priser] er så stor [sammenliknet med Sverige] at heller ikke generelt høyere marginer i matkjeden i Norge, som følge av konkurransebegrensninger, kan utelukkes

25 Leverandører: Tvil om reduserte priser ved leveranser kommer forbrukerne til gode Paraplykjedene: Vi driver effektivt til fordel for kundene Komplisert transaksjonssystem Mye hemmelighold Undersøkelse om prisdannelse anbefales Prisdannelse og pristransmisjon

26 Utvalget: Fordyrende prismodeller justeres? Joint marketing gjenytelsen uklare Større åpenhet om prisdannelse Rabatter og bonuser bør i større grad følge varen

27 Vareutvalg

28 Utvalg for 21 varegrupper undersøkt Representerer ca 50pst av all norsk dagligvareomsetning Betydelig flere produktvarianter i svenske butikker uansett butikkstørrelse Totalt: dobbelt så mange produktvarianter i Sverige Forskjellen minst for de minste butikkene %vis vekst i antall prod noe høyere i Norge Sterk vekst i nye produkter innen ferskvare Vareutvalg

29 % 10 % 9 % % % 7 % 7 % % % 7 % 6 % % % % % 4 % 3 % 2 % 0 % 1 % 0 0 % Norge totalt Hypermarked Store super Små super Superetter Sverige totalt Hypermarked Store super Små super Superetter Norge Sverige Gj.snittlig antall artikler totalt Endring vs 2008 Vareutvalg Norge vs Sverige

30 Helseriktige produkter Økologisk mat Lokalprodusert mat Ferskvarer Flere produktvarianter Hva forbrukerne etterspør

31 Utvalgets kartlegging viser noen klare avvik fra forutsetningene for et velfungerende marked Utvalgets konklusjon:

32 Konkurransen i matkjeden

33

34 23 % Servicehandel 1 (kiosk, bensinstasjon, små dagligvare) 15,7 % ICA Norge Omsetningskanaler Coop Norge 8 % Storhusholdning 2 31 % 24 % Norges-Gruppen 69 % Dagligvarehandel 40 % 23,3 % Rema I kioskmarkedet har NorgesGruppen og Reitan servicehandel, gjennom sine grossister, andeler på hhv 40 % og 45 %. 2 Omsetning via grossistledd (ASKO). Omsetningskanaler

35 Markedsposisjon paraplykjeder

36 Deler av leverandørmarkedet svært konsentrert Bare de største leverandørene kan diktere betingelser Mindre leverandører og svakere merker har problemer med å hevde seg Leverandørmarkedet

37 Sterk konsentrasjon både i detaljist-, grossistog leverandørleddet Konkurransen innen storhusholdningsmarkedet er på et kritisk lavt nivå Indikasjon på svak konkurranse: 50 % soft discount, ingen hard discount Forholdet Kiwi/Rema1000 Påpeker fare for stilltiende prissamarbeid Konkurranse og styrkeforhold

38 Dersom utviklingen i Norge fortsetter i samme takt og retning der paraplykjedene kan diktere mer eller mindre ensidige betingelser i avtalesettene, vil en slik utvikling være uheldig i forhold til en sunn konkurranse og et balansert maktforhold i matkjeden Utvalgets flertall:

39 Egne merkevarer (EMV)

40 EMV i vekst, men ulik for varegruppene EMV ferskvare i sterk vekst EMV - en mulighet for små produsenter uten egne merker EMV kan øke mangfoldet, men Kopiering, utilstrekkelig merking Uakseptabel kryssubsidiering? Svekket innovasjon? Uheldig vertikal kontroll? EMV

41 EMV kan ha positive effekter for konkurransen og være gunstig for forbrukeren dersom EMV ikke gis urimelige konkurransefortrinn Utvalgets konklusjon:

42 Internasjonale tiltak

43 Internasjonale undersøkelser og sammenlikninger: Innovasjon, produktutvikling Fremvekst av nye og mindre leverandører Vertikal integrasjon Konkurranseforholdene i hele verdikjeden for mat Urimelig forretningspraksis Internasjonale erfaringer

44 Frivillige ordninger Spilleregler ( code of conduct ) Rettidig betaling, svinn, retur Joint marketing, delisting Ombudsmann Belgia, flere EU-land Tvungne ordninger Lovpålagte tiltak,forskrifter Innstramninger, prisregulering Voldgiftsdomstol (adjudicator) Storbritannia, Frankrike, Irland Initiativ i EU

45 Utvalgets forslag

46 Unngå urimelig utøvelse av kjøper- og selgermakt Tilstrebe rimelig risikofordeling Respektere immaterielle rettigheter Ytelse og motytelse skal beskrives klart Forbrukerne skal sikres en rimelig andel av ytelser gjennom pris, utvalg, kvalitet og tilgjengelighet Lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren mv

47 Overvåke Veilede Håndheve Sanksjonere Klageadgang for tredjepart Ankeadgang til Markedsrådet Ombud for dagligvaresektoren

48 Informasjon Prissammenlikninger Vareutvalg Kvalitetsbeskrivelse Informasjonen skal være oppdatert og komplett Dagligvareportal

49 En fullstendig næringsdeklarasjon på matvarer må bli obligatorisk Opprinnelsesmerking Produsent og produksjonssted Skal også gjelde EMV Matmerking

50 Utvalget støtter en ny formulering i formålsbestemmelsen til konkurranseloven Konkurranseloven

51 Vurdere behovet for en norsk franchiselov Ta initiativ til en særskilt vurdering av konkurransen innen storhusholdning og servicemarkedet Iverksette en studie av pristransmisjonen Utvikle kostnadsreduserende distribusjonsløsninger for småskalaprodusenter Følge opp med relevante tiltak som blir gjennomført i EU Andre anbefalinger

52 Mindretallsforslag

53 Et mindretall på 5 medlemmer Begrunnelse: økt konsentrasjon, krysseierskap og vertikal integrasjon Et øvre tak på erverv bør vurderes Samlet bør paraplykjedene ikke kontrollere mer enn 90 pst av det samlede dagligvaremarkedet Eierskapsbegrensning

54 Mindretall på 6 medlemmer Ber om nærmere utredning om hvordan salg med tap eventuelt kan reguleres Salg med tap

55

Lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren m.v. Advokat dr. juris Olav Kolstad

Lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren m.v. Advokat dr. juris Olav Kolstad Lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren m.v. Advokat dr. juris Olav Kolstad Hvorfor en lov om god handelsskikk? Matkjedeutvalgets maktanalyse "Dersom kjøpermakten benyttes til å presse

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2011

Dagligvarehandel og mat 2011 I V A R P E T T E R s e n O G t o m m y s ta a h l g a b r i e l s e n ( R E D. ) Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver på verdikjedene for matvarer art i kkelsamli ng NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum -

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Norsk Landbrukssamvirke - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri i fremtiden... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Hovedbudskap...

Detaljer

Prisutvikling i dagligvaremarkedet. En empirisk studie av grossist- og butikkpriser

Prisutvikling i dagligvaremarkedet. En empirisk studie av grossist- og butikkpriser Prisutvikling i dagligvaremarkedet En empirisk studie av grossist- og butikkpriser Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner.

Detaljer

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 VELKOMMEN TIL DAGLIGVAREHANDELEN 2015 INGVILL STØRKSEN Bransjedirektør Virke Dagligvare Dagligvare er langt mer enn det som legges på tallerkenen. Mat er helse og sunnhet.

Detaljer

Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet

Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet En empirisk undersøkelse av Kiwi og REMA 1000 Trine Særvoll og Merete Bøe Tjøm Veileder: Lars

Detaljer

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen av Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgard Prosjektnummer: 4342 SNF-rapport - 52/98 Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag av

Detaljer

Vedtak V2015-24 - Coop Norge Handel AS - ICA Norge AS - konkurranseloven 16, jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår

Vedtak V2015-24 - Coop Norge Handel AS - ICA Norge AS - konkurranseloven 16, jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår Offentlig versjon Unntatt offentlighet jfr offl 13, fvl 13.1.2 Offentlighet Deres ref.: Vår ref.: 2014/0373-417 Saksbehandler: Saksansvarlig: Astrid Boge Magnus Gabrielsen Dato: 04.03.2015 Vedtak V2015-24

Detaljer

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2013

Dagligvarehandel og mat 2013 IVAR PETTERsen (RED.) Dagligvarehandel og mat 2013 U t g i t t av : n o r s k i n s t i t u t t f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g i samarbei d med: virke rema 1000 ica norgesgrup

Detaljer

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017 Norsk matproduksjon i en komplett verdikjede Utfordringer og muligheter for 2013 2017 fra jord til bord JORDBRUKET 2011 49 400 ÅRSVERK (TK) 36,7 mrd. i omsetning (tk) Styrk verdiskaping og sysselsetting

Detaljer

De norske bensinprisene 1

De norske bensinprisene 1 De norske bensinprisene 1 EIRIK NORVALD CHRISTENSEN Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet JAN PETTER VERLO FEDJE Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet GJERMUND NESE Fungerende seksjonsleder, Konkurransetilsynet

Detaljer

Innst. 465 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2012 2013)

Innst. 465 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 144 L (2012 2013) Innst. 465 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 144 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om omsetning av bøker (bokloven) Til Stortinget

Detaljer

ICA Norge og Norgesgruppen. nære konkurrenter?

ICA Norge og Norgesgruppen. nære konkurrenter? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 ICA Norge og Norgesgruppen nære konkurrenter? Stine Bredholt og Eva Helle Nysæther Veileder: Lars Sørgard Masterutredning i økonomisk analyse NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER?

HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER? BACHELOROPPGAVE: HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER? FORFATTER: SVEIN-ERIK BJØRNHOLT 091160 HØGSKOLEN I GJØVIK BACHELOR I ØKONOMI OG LEDELSE VÅRSEMESTER

Detaljer

Stein Stugu Roar Eilertsen

Stein Stugu Roar Eilertsen Stein Stugu Roar Eilertsen Kunnskapssenter for fagorganiserte Forord Rapporten Franchise i varehandelen: Makt uten ansvar ansvar uten makt er utarbeidet av Stein Stugu og Roar Eilertsen i De Facto Kunnskapssenter

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Forbrukere «Velkommen til bords»

Forbrukere «Velkommen til bords» NOTAT 2015 4 Forbrukere «Velkommen til bords» Forbrukerperspektiv på markedsregulering for norske jordbruksvarer PER CHRISTIAN RÅLM 1 NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede Norsk matproduksjon en komplett verdikjede www.landbruk.no JORDBRUKET 38,6 mrd. i omsetning INDUSTRI 135,6 mrd. i omsetning TRANSPORT 232,5 mrd. i omsetning BUTIKKER 185,6 mrd. i omsetning 47 400 ÅRSVERK

Detaljer

Forord. God lesning! Oslo, den 5. juni 2013 980381, 980223 og 980355

Forord. God lesning! Oslo, den 5. juni 2013 980381, 980223 og 980355 Forord Denne oppgaven er skrevet som en avsluttende del av studiet ved Markedshøyskolen i Oslo. Det har vært en lang prosess der særlig matmarkedet i Oslo har vært utfordrende å sette seg inn i. Tanken

Detaljer

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt NOTAT 2010 17 Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt Gro Steine Kjersti Nordskog Johanne Kjuus Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt Notat Agnar Hegrenes Gro Steine, Kjersti Nordskog, Johanne

Detaljer

Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse

Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse Statsråd Lars Peder Brekk Vår dato 9.juni 2010 Landbruks- og Matdepartementet Deres dato Postboks 8007 Dep Vår referanse AMO 0030 OSLO Deres referanse MELDING TIL STORTINGET OM LANDBRUKSPOLITIKKEN. INNSPILL.

Detaljer

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge Til Finansdepartementet OFFENTLIG VERSJON 1 Fra Prosjektgruppen (se under) 17.09.2007 Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge 1 Innledning Finansdepartementets ba i brev av 19.

Detaljer

Prisutvikling, lønnsomhet og produktivitet i leveringskjeden

Prisutvikling, lønnsomhet og produktivitet i leveringskjeden ARTIKKEL Prisutvikling, lønnsomhet og produktivitet i leveringskjeden Av Steinar Vagstad Universitetet i Bergen Innhold 1 TEORIEN... 4 2 EMPIRIEN... 6 3 KONKLUSJON... 14 ii Norsk landbruk produserer matvarer

Detaljer

Markedet for hvite/brunevarer i Norge en forstudie

Markedet for hvite/brunevarer i Norge en forstudie Prosjektnotat nr. 4-2007 Alexander Schjøll og Randi Lavik Markedet for hvite/brunevarer i Norge en forstudie SIFO 2007 Prosjektnotat nr.4 2007 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Høringssvar til «Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa» og «Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler»

Høringssvar til «Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa» og «Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler» Høringssvar til «Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa» og «Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler» Deres ref. 201104696-/ELI Sammendrag De to rapportene «Utredning

Detaljer

Behov for en matlov?

Behov for en matlov? Behov for en matlov? Professor Lars Sørgard Norges Handelshøyskole og BECCLE BECCLE Seminar om matmarkedet Oslo, 5. mai 2015 http://beccle.no post@beccle.uib.no Et bakteppe Begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer