Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2."

Transkript

1 Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Dokument: Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på Versjon Kent Jonsrud IT - Teknologi og standarder Kartverket Veilederen forutsetter tilgang til UML-modelleringsverktøyet Enterprise Architect (EA), og tilgang til fagområdemodellene i SOSI del 2 i SOSI modellregisteret (subversion, SVN). Dette er beskrevet i en egen veileder for installering av nødvendig programmvare og lignende: Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI produktspesifikasjoner på Se også for en liste med kjente problemer og løsninger ved bruk av Enterprise Architect og SVN. Veilederen beskriver ei enkel løype med etapper som sikrer at modellen blir i henhold til standarder. Etappene i løypa har en initiell rekkefølge, men det kan være behov for å gå tilbake på ulike steder og iterere flere ganger. Det kan også være en del innbyrdes avhengigheter som må tas hensyn til. Alle skjermutklipp er utført med EA versjon 9.1 så nyere versjoner kan ha noe avvikende utseende. EA versjon 10 kommer med egen støtte for GML, men denne er ikke komplett og må deaktiveres. Gå inn i menyen Settings\MDG Technologies og fjern avhakingen etter GML. I tillegg er tagged values eid av stereotypene i EA 10, så der må stereotype på nye egenskaper og roller ikke fjernes uten først å ha deaktivert MDG for SOSI. (Se deloppgave 13 trinn 3, 4 og 6.)

2 Oversikt og sjekkliste over deloppgavene Nr Deloppgave Status Generell forberedelse 1 Bestem klart hvilke objekttyper produktet skal innholde. 2 Etabler fullstendig oversikt og innsikt i alle relevante fagområder i SOSI del 2. 3 Bestem hvilke fellesegenskaper som skal benyttes fra SOSI_Objekt. Innsamling til EA 4 Last inn kopier av alle relevante SOSI del 2 fagområder fra SOSI modellregisteret. Valg av subsett 5 Lag en ny pakke for produktspesifikasjonen, stereotypet <<applicationschema>>. 6 Merk, og lag kopier av hver relevant fagområdepakke til applikasjonsskjemapakka. 7 Flytt alle ønskede objekttyper, datatyper og kodelister opp i den nye pakka. 8 Dra alle klassene inn i et klassediagram, eventuelt i egne diagram for kodelister. 9 Fjern unødvendige assosiasjoner, egenskaper og koder fra disse klassene. 10 Stram eventuelt inn på multiplisitetskravene på de resterende elementene. 11 Lag supertype som subsett av SOSI_Objekt og ta med ønskede fellesegenskaper. 12 Legg inn at alle objekttyper arver fellesegenskaper. Nye elementer 13 Legg inn nye objekttyper og egenskaper dersom disse ikke finnes i fagområdene. 14 Legg inn tagged values for SOSI_navn og SOSI_lengde o.l. hvis nødvendig Kobling tilbake til fagområde 15 Dokumenter i diagram hvor objekttypene er realisert ifra, og hva som er tatt med. 16 Dokumenter i diagram realisering av fellesegenskaper fra SOSI_Objekt. Sluttbehandling 17 Sjekk og re-etabler alle koblinger til korrekte datatyper. Lagring av modellen 18 Lagre den nye applikasjonsskjemapakka til et egnet register, eksempelvis i SOSI modellregisteret, SOSI del 3 - Standard produktspesifikasjoner. Dokumentere modellen 19 Generer tekstlig dokumentasjon inn i produktspesifikasjonsdokumentet. 20 Klipp alle aktuelle rapporter inn i produktspesifikasjonsdokumentet. Melde inn mangler i fagområdene 21 Meld inn til standardiseringssekretariatet behov om nye objekttyper som manglet i fagområdene, for oppdatering i SOSI del 2 - Generell objektaktalog. Generere SOSI-realisering og SOSI-kontroll parameterfiler 22 Kontroller at tagged values for alle SOSI_navn og SOSI_lengde er lagt inn. 23 Generer SOSI-Kontroll-definisjonsfiler. 24 Generer SOSI-syntaksbeskrivelse og klipp inn i produktspesifikasjonsdokumentet. Generere GML realisering 25 Legg inn nødvendige GML-skjema-metadata som tagged values på denne pakken. 26 Generer GML-skjema med ShapeChange plugin i Enterprise Architect. 27 Lag og valider eksempel på GML data som følger produktspesifikasjonen. 28 Legg inn GML skjema på angitt skjemalokalisering. 29 Legg inn URI og URL til GML skjema i produktspesifikasjonen.

3 Generell forberedelse 1 Bestem klart hvilke objekttyper produktet skal innholde. 2 Etabler fullstendig oversikt og innsikt i innholdet i alle fagområder i SOSI del 2 som er relevante for produktet. 3 Bestem hvilke fellesegenskaper som skal benyttes fra SOSI_Objekt. Innsamling til lokal modell i EA 4 Last inn siste versjon av kopier av alle relevante SOSI del 2 fagområder fra SOSI modellregisteret (subversion SVN). Det forutsettes her at Enterprise Architect har blitt konfigurert som beskrevet i dokumentet Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner. Før man begynner arbeidet med en UML-modell for en produktspesifikasjon må man oppdatere sine kopier av fagområdemodellene i SOSI del 2 slik at man har tilgang til de nyeste versjonene av alle objekttyper og kodelister. Man laster inn siste versjon fra SVN-serveren ved å høyreklikke på en pakke i Project Browseren. Så velger man Package Control og Get All Latest.

4 Valg av subsett 5 Lag en ny pakke med stereotype <<applicationschema>> for å lagre informasjonsmodellen i produktspesifikasjonen. UML-modeller for produktspesifikasjoner skal lagres under mappen SOSI Produktspesifikasjoner og der under de respektive partenes mapper. Se eksempel nedenfor. Dersom du starter arbeidet med en ny produktspesifikasjons-uml-modell skal du gå fram slik:

5 I. Sjekk ut aktuell pakke under SOSI Produktspesifikasjoner (se om Check out i installasjonsveiledningen). I tilfellet at det ikke finnes en pakke med navnet til din etat/ditt institutt ta kontakt med SOSI sekretariatet (se punkt 6.1 i installasjonsveiledningen). II. III. Legg til en ny pakke som skal inneholde UML-modellen til den nye produktspesifikasjonen. Det gjør du ved å høyreklikke på pakken som du har sjekket ut under I. Så velger du Add og Add Package. I den nå åpnede dialogboksen New Model package velger du et navn for produktspesifikasjonen pluss hovedversjonsnummer. (eks. Planomriss_4.8). Kryss av Add to Version Control. Det er opsjonelt å krysse av Automatically add new diagram. Du kan enten legge til et nytt diagram nå eller senere. Se punkt VII for en kort beskrivelse. IV. Klikk OK og dialogboksen Package Control Options åpnes. Her må opsjonene Control Package og For all packages, create placeholders for external references krysses av. Velg SOSI under Version Control. Nå må riktig sti velges der xml-filen skal lagres. Klikk på dette symbolet bak XMI

6 Filename. Nå havner du i arbeidsmappen som du anga under konfigurasjonen av SVN-tilgang. Gå til SOSI Del 3 og mappen med navnet til din etat/ditt institutt (her eksempelvis Skog og landskap ). Klikk Save og OK. V. Så kommer det to dialogbokser. På den første er det mest naturlig at du krysser av Keep checked out slik at du kan begynne å jobbe med UML-modellen. På den andre kan du skrive en kort kommentar i forbindelse med at en ny pakke har blitt lagt til. VI. Pakken som du har lagt til skal ha stereotype <<applicationschema>>. Høyreklikk på pakken, velg Properties og i den følgende dialogboksen applicationschema på Stereotype. Klikk så

7 OK. VII. Har du under punkt III ikke valgt at det skal gjøres automatisk, må du legge til et nytt diagram. Høyreklikk på pakken, så velger du Add og Add Diagram. I den følgende dialogboksen velger du et navn for diagrammet og Class under Diagram Types. Bekreft valget ved å klikke OK. Lag om nødvendig egne diagram for kodelister og for datatyper på samme måte. Diagrammer for dokumentasjon av realisering av objekttypene, og realisering av SOSI_Objekt kan også lages. VIII. Er arbeidet med UML-modellen (foreløpig) avsluttet husk å sende den oppdaterte modellen til serveren ved å sjekke inn pakken.

8 6 Merk, og lag kopier av hver relevant fagområdepakke til applikasjonsskjemapakka. Merk og kopier, og lim inn kopiene en etter en. Spesielt viktig å lage kopier av disse pakkene da disse kopiene får nye interne id-er i EA. Derved unngår man å forveksle med eksisterende fagområde-id-er.

9 Lim inn kopien i applikasjonsskjemapakka. Repeter å lage egne kopier for alle pakker med aktuelt innhold. 7 Flytt ønskede objekttyper, datatyper og kodelister opp i den nye applikasjonsskjemapakka. Dra og slipp alle aktuelle klasser fra kopien av sin opprinnelige fagområdepakke direkte inn i applikasjonsskjemapakka. Det resterende innholdet i kopiene av fagområdepakkene skal til slutt slettes, slik at en står igjen med kun modellelementer som er relevante for produktet. Dette bør gjøres først etter punkt 17.

10 8 Dra alle klassene ut i et klassediagram kalt Hovedmodell, eventuelt i egne diagram for kodelister og datatyper. Vis alle objekttypene ved å dra disse inn i valgte diagrammer, som Simple Link. Plasser objekttypene i diagrammene slik at det blir lett å få oversikt over helheten i modellen. Gjenta samme prosess for alle aktuelle datatyper og kodelister. 9 Fjern unødvendige assosiasjoner, egenskaper og koder fra disse klassene. Egenskaper og roller som er opsjonelle ([0..*]) kan fjernes fra klassene. Velg objekttype og så dens egenskaper, eller velg egenskapen direkte (velg kassen, og så klikk på egenskapen i diagrammet):

11 Velg Delete på alle de unødvendige og opsjonelle egenskapene etter tur.

12 10 Stram eventuelt inn på multiplisitetskravene på de resterende egenskapene som skal finnes og kunne være søkbare. I fagområdene er de fleste egenskapene opsjonelle, men i et produkt kan en bestemme seg for å ta med verdier for alle objekter slik at en kan søke på disse verdiene og stole på at de ikke er tomme. Da skal multiplisiteten på egenskapen endres fra [0..1] til [1..1]. (Påkrevede egenskaper viser ikke [1..1].)

13 11 Lag supertype(r) som subsett av SOSI_Objekt og ta med ønskede fellesegenskaper. Lag kopi av pakkene SOSI_Objekt og evt. Posisjonskvalitet i SOSI Generelle typer til klippebordet og lim disse kopiene inn i applikasjonsskjemapakka som tidligere nevnt i punkt 7. Lag så en eller flere kopier av objekttypen SOSI_Objekt i applikasjonsskjemapakka. Klipp ut klassen SOSI_Objekt og lim inn i applikasjonsskjemapakka med nye navn. Gi disse supertypene forståelige navn. (Eks. FellesegenskaperPlanomriss)

14 Fjern alle uønskede fellesegenskaper fra denne/disse på samme måte som i punkt 9, og stram inn opsjonaliteten på samme måte som i punkt 10. Flytt så alle aktuelle datatyper og kodelister fra pakka SOSI_Objekt og Posisjonskvalitet opp til applikasjonsskjemapakka. 12 Legg inn at alle objekttyper arver definerte fellesegenskaper. Velg verktøy for generalisering og trykk musepekeren ned på subtypen, dra over supertypen og slipp.

15 Objekttypene kan visualises med alle sine arvede egenskaper (sammen i objekttypeboksen). Merk objekttypen og velg Feature Visibility og hak så av Inherited Features - Show Attributes.

16 Objekttypene vises nå komplett med alle sine arvede egenskaper samlet.

17 Nye elementer 13 Legg inn nye nødvendige objekttyper og egenskaper dersom disse ikke finnes i fagområdene fra før. Følg beskrivelsene i SOSI del 1 Modelleringsregler, og i tilsvarende ISO standarder for applikasjonsskjema og for bruk av UML. Benytt for øvrig enklest mulig UML-element: class Enkle byggeklosser «featuretype» Komité + fastmøtedag :Ukedag + formål :CharacterString [1..3] + postboks :Adresse «datatype» Adresse + gate :CharacterString + husnummer :Integer + postnr :Integer + poststed :CharacterString «featuretype» Kjøretøy + merke :Produsent + passasjerer :Integer + start() :void +komité 0..* +medlem 2..* Organiserer> «featuretype» Person + bosted :Adresse + vekt :Real +eier 1..* Eier> +eiendel 0..* «featuretype» Bil «featuretype» Tog «enumeration» Ukedag NOTE: Må være oppført i et kjøretøyregister «codelist» Produsent mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag +bilkomponent 3..* «featuretype» Hjul + bredde :Real + Fiat + Volkswagen + Lada + Skoda

18 Eksempel på innlegging av en helt ny egenskap som ikke finnes i fagområdet. Velg egenskaper, og velg New, og fyll ut merkede felt og velg til slutt Save. Endre så opsjonalitet (Detail) hvis nødvendig. Dersom produktet skal realiseres i SOSI-format bør en benytte verktøyet for SOSI plugin i EA. En har da støtte for å lage ferdige tagged values som det kun skal fylles inn valgte SOSI-navn i. En måte å lage de aller enkleste elementene på er beskrevet i følgende seks trinn.

19 Trinn 1 Velg nytt diagramverktøy av typen SOSI, du får da en ny verktøykasse tilgjengelig.

20 Trinn 2 Lag nye objekttyper og datatyper ved å dra fra verktøykassa inn i diagrammet. Fyll så ut den nye objekttypens navn og definisjon (i Notes-feltet).

21 Trinn 3 Lag nye egenskaper ved å dra fra verktøykassa og inn på en objekttype. Fyll inn egenskapsnavn og velg datatype. Klikk på objekttypen, dobbeltklikk på den merkede egenskapen. Skriv inn den nye egenskapens definisjon, og ta bort egenskapens stereotype (<<Attribute>>) hvis du har EA versjon 9. Trykk så på Save. Har du EA versjon 10 kan du vente til punkt 17, deaktivere MDG for SOSI først, og så trygt fjerne disse stereotypene. Trinn 4 Lag ny assosiasjon ved å dra ifra verktøykassa og inn mellom to objekttyper.

22 Dobbeltklikk på assosiasjonen, og ta bort assosiasjonens stereotype (<<sosirefassosiasjon>>) hvis du har EA 9, velg TargetRole og skriv inn den nye rollens navn og definisjon, og velg multiplisitet. Trykk så på OK. Har du EA versjon 10 kan du vente til punkt 17, deaktivere MDG for SOSI først, og så trygt fjerne disse stereotypene. Trinn 5 Lag nye kodelister ved å dra ifra verktøykassa. Skriv inn kodelistens navn og definisjon og trykk OK. Trinn 6 Lag nye kodeverdier ved å dra ifra verktøykassa og inn på ei kodeliste. Skriv inn kodes navn og sett type til blank. Trykk OK. Gjenta for alle resterende koder. Til slutt gjennomgås alle kodene, og stereotypen (<<sosikodelisteverdi>>) fjernes hvis du har EA 9, og definisjoner legges inn. (Samme måte som for nye egenskaper.) Har du EA versjon 10 kan du vente til punkt 17, deaktivere MDG for SOSI først, og så trygt fjerne disse stereotypene. I EA versjon 10 eies tagged values av stereotyper (der disse finnes), og når en fjerner slike stereotyper fjernes tilhørende tagged-values og alle inntastede verdier! En må derfor deaktivere MDG teknologi for SOSI før en fjerner disse plattformspesifikke SOSI-stereotypene. Husk å aktivere MDG for SOSI igjen etterpå. Modellene som hentes fra SOSI fagområder har ikke dette problemet. Dette problemet gjelder kun egenskaper, koder og roller som lages fra grunnen med verktøykassa i MDG for SOSI.

23 14 Legg inn tagged values for SOSI_navn og SOSI_lengde, og eventuelt andre SOSI- og GML-verdier hvis nødvendig. Sjekk eller legg inn nye korrekte verdier i tagged values for SOSI_navn og SOSI_lengde på alle gamle og nye modellelementer i flippen for Tagged Values nede til høyre. Dersom en ønsker at en assosiasjon skal realiseres i SOSI via nøkler så legges tagged value for fremmednøkkel inn med verdi som samme navn som valgt SOSI_navn på assosiert objekttype. Dersom en ønsker å angi at assosiasjonen er topologisk må en huske å stereotype assosiasjonen med <<topo>>. Dersom en ønsker begrensninger (f.eks avgrensning av verdidomene slik at kun enkelte koder i en kodeliste er tillatt), angi da dette som constraint i modellen, beskrevet i både klart språk og OCL.

24 Kobling tilbake til fagområde 15 Dokumenter i diagram hvor objekttypene er realisert ifra, og hva som er tatt med. Dra alle objekttypene som er realisert inn i diagrammet for realisering, dra så de objekttypene fra fagområdepakkene de er realisert ifra i SOSI del 2 inn rett over sin tilsvarende klasse (1.), og legg inn realiseringsforhold (fra verktøylinja (2.)). Dette vil dokumentere hvilke subsett som er tatt med, og hvilke innstramminger og tillegg som er utført.

25 16 Dokumenter i diagram realisering av fellesegenskaper fra SOSI_Objekt. En kan tilsvarede til punkt 15 kopiere inn alt innholdet i diagrammet SOSI_ObjektFull i SOSI del 2 til et eget realiseringsdiagram og vise hva som er og ikke er realisert av fellesegenskaper i subsettet.

26 Sluttbehandling 17 Sjekk og re-etabler alle koblinger til korrekte datatyper og roller. Sjekk at alle objekttyper og datatyper er kopiert inn i applikasjonsskjemapakka. Alle klasser som benyttes må finnes i denne pakka, med unntak av alle basistyper (Integer, Real, CharacterString, Date og DateTime) og geometrityper (Flate, Kurve, Punkt, Sverm). Merk at UML-datatyper som int og string ikke er akseptable, og unknown aksepteres kun i kodelister. Objektegenskapenes (eks. planbestemmelse) datatype (eks. KpPlanbestemmelse) skal kun peke til klasser i denne pakka. Hvis det pekes til forrige valgte klasse må man navigere til, og så dobbetklikke på korrekt klasse og velge Save. Hvis man ser at det pekes til en klasse i en annen pakke må man eventuelt først hente inn de manglende klassene, som beskrevet i punkt 6, og så fullføre prosessen. Dersom alle eksterne avhengigheter er løst opp skal man til slutt fjerne fra sin produktspesifikasjon alle de innkopierte pakkene som inneholder restene av ubrukte fagområdeobjekttyper og lignende. Dette bør gjøres for å unngå unødvendig støy ved generering av SOSI og GML realisering. Det er likevel lurt å lagre en lokal kopi av modellen før sletting, slik at dersom en seinere i arbeidet finner at en har uteglemt ting eller det er andre mangler, så kan en hoppe tilbake til denne lagrede modellen og iterere hele prosessen flere ganger intil alt er feilfritt.

27 Lagring av modellen 18 Lagre den nye applikasjonsskjemapakka til et egnet register, eksempelvis i SOSI modellregisteret under SOSI del 3 Standard produktspesifikasjoner. Det forutsettes her at du enten har fulgt konfigurasjonsanvisning i kapittel 5 slik at pakken allerede har blitt lagt til i SOSI modellregisteret på SVN-serveren, eller at du kan gjøre dette nå. Er arbeidet med UML-modellen (foreløpig) avsluttet husk å sende den oppdaterte modellen til serveren ved å sjekke inn pakken. Høyreklikk på applikasjonsskjemapakken, velg så Package Control og Check In. Se eksempel nedenfor for pakken Min produktspesifikasjon 3.5.

28 Husk å skrive en kort kommentar om hvilke endringene som har blitt gjort i Add Comment - dialogboksen.

29 Har applikasjonsskjemapakken blitt sjekket inn riktig vil det være nøkkelsymbolet pakkenavnet. foran Husk også å sjekke inn din etats/ditt institutts pakke på samme måten i tilfellet du har sjekket den ut tidligere. Dokumentere modellen 19 Generer tekstlig dokumentasjon via tilrettelagt rapportmal. Se installasjonsveiledningen for installasjon av SOSI dokumentasjonsmal i EA etc. Generer rtf-dokument ved å høyreklikke på applikasjonsskjemapakke og velge RTF rapport:

30 Velg fra lista template: SOSI dokumentasjonsmal i EA og angi filnavn for resultat, trykk så Generate.

31 20 Klipp alle aktuelle rapporter inn i produktspesifikasjonsdokumentet. Lim inn hele den genererte fila som informasjonsmodell under kapittel 5 i produktspesifikasjonen. a. Åpne wordmalen SOSI dokumentasjon fra RTF til DOC.dot som midlertidig dokument (med makroer). b. Gå til den automatisk genererte rtf-fila. c. Merk alt i den genererte rtf-fila og lim det inn i det midlertidige dokumentet. d. Åpne menyen View/Macros View Macros, velg og kjør Bytt_fra_header_til_overskrift e. Merk alt i den midlertidige fila og lim det inn i tomt kapittel 5 i produktspesifikasjonen. Rediger innholdet manuelt hvis ønskelig. Melde inn mangler i fagområdene 21 Meld inn til SOSI-sekretariatet behov om nye objekttyper som manglet i fagområdene, for oppdatering i SOSI generell objektaktalog. Dersom det ble behov for å legge inn nye objekttyper eller andre modellelementer i en eksisterende objekttype må det startes en etterprosess med å tilbakeføre disse inn i standarden for det generelle fagområdet i SOSI del 2. Behovene meldes til Generere SOSI-kontroll parameterfiler og SOSI-realisering 22 Kontroller at tagged values for alle SOSI_navn og SOSI_lengde er lagt inn. Gå gjennom alle modelelementer og sjekk at ingen av disse tagged values mangler korrekte verdier.

32 Merk at dette SOSI-tillegget kan inneholde mange flere, og til dels komplekse verdier. Merk også at i eksemplet over er datatypen DATO, som har en fast formatering (og skal være tom). 23 Generer SOSI-Kontroll-definisjonsfiler. Viktige taggedvalues som må være satt for applikasjonsskjemapakka er: Verdien av taggedvalue SOSI_kortnavn brukes bl.a. som filnavn ulike steder (eks Planomriss48). Verdien av taggedvalue SOSI_versjon skal angi hviken hovedversjon det bygges på (eks 4.5). Verdien av taggedvalue SOSI_modellstatus kan angi at modellen ikke er komplett (under arbeid). Høyreklikk på applikasjonsskjemapakka og velg Extensions/SOSI/definisjonsfiler for SOSI-Kontroll. Etter en tid vil det komme opp melding om at en katalog med definisjonsfiler er laget. Denne katalogen kan benyttes direkte til å teste mot reelle SOSI-formaterte data, og eventuelt gi muligheten til å gå tilbake og forbedre modelen hvis en oppdager mangler. For å få produktet inn i distribusjon av det offisielle settet med definisjonsfiler for SOSI-Kontroll må en lagre applikasjonsskjemapakka tilbake i SOSI modellregisteret, og melde ifra i epost merket SOSI-Kontroll til Kartverkets om at filer skal kunne valideres mot produktet. 24 Generer SOSI-formatbeskrivelse og legg denne inn i produktspesifikasjonsdokumentet. Høyreklikk på applikasjonsskjemapakka og velg Extensions/SOSI/SOSI-formatreralisering. Etter en tid vil det komme opp melding om at et dokument er produsert.

33 Merk og kopier alt innhold i det produserte dokumentet, og lim det inn i produktspesifikasjonsdokumentet under kapittel/vedlegg for SOSI-formatrealisering. Generere GML realisering 25 Legg inn nødvendige GML-skjema-metadata som tagged values på denne pakken. Bestem navn på navnerom, versjonsnummer og skjemafil. Skriv disse inn som tagged values i EA. Verdien av taggedvalue targetnamespace skal inneholde navnet på navnerommet. Verdien av taggedvalue version skal inneholde detaljert versjonsinformasjon. Merk at dette detaljerte versjonsnummeret (eks ) kun vil ligge inne i skjemafila. Det bør likevel henge logisk tett sammen med hovedversjonsnavnet som er siste ledd i navneromsnavnet (/4.8/). Verdien av taggedvalue xmlns er lokal forkortelse for navnerom, og alle bør benytte app. Verdien av taggedvalue xsddocument skal inneholde filnavnet på skjemafila. Verdien av taggedvalue xsdencodingrule skal angi at standarden iso19136_2007 skal benyttes.

34 Navnet på navnerommet skal også benyttes som sti til skjemaplassering, så skjemaet skal ligge som: og eksternt forvaltede kodelister skal ligge tilgjengelig på samme sted, som for eksempel: Dersom eksternt forvaltede kodelister skal benyttes i GML så må disse kodelistene merkes spesielt i modellen, med taggedvalue asdictionary med verdien true. Stien til der den autorative kodelista ligger (codespace), må dokumenteres spesielt i produktspesifikasjonen, for å kunne brukes direkte i datafiler. Det er vanlig å angi full sti pluss kodelistenavnet, men ikke filtype (.xml). Eksempel på fragment fra ei GML-datafil: <kommunenummer codespace= "http://skjema.geonorge.no/sosi/produktspesifikasjon/planomriss/4.8/kommunenummer"> 0612</kommunenummer> 26 Generer GML-skjema med ShapeChange plugin i Enterprise Architect. Før GML-skjemaet genereres, anbefales det å kopiere applikasjonsskjemapakka til et nytt, tomt EAprosjekt. Hensikten med det er å redusere tiden ShapeChange bruker for å generere GML-skjema. Samtidig vil eventuelle feilmeldinger under genereringsprosessen kun gjelde

35 applikasjonsskjemapakka vi er interessert i og ikke eventuelle andre pakker som befinner seg i samme EA-prosjektet. For å kopiere pakka di, høyreklikk på applikasjonsskjemapakka, velg Copy Package to Clipboard, åpne så et nytt EA-prosjekt (File New Project). I det nye prosjektet høyreklikker du i Project Browser og velger Paste Package from Clipboard. Generer GML-skjema. Høyreklikk på applikasjonsskjemapakke, velg: Extensions/ShapeChange/Transform... Sørg for å hake av for generering av eksterne kodelister dersom slike finnes i modellen. Kontroller at pakkeinformasjonen er korrekt og trykk på Transform. Feilmeldinger vil bli dokumentert i verktøydokumentasjonen under generering. Etter generering kan loggen gjennomgåes for å finne evt. gjenværende feil i modellen. Loggen etter generering heter log.xml og kan finnes på katalogen der modellfila ligger.

36 GML-skjemafila legges på underkatalog \XSD og eksterne kodelister legges på underkatalog \CL. Verifiser at konfigureringen genererer ønsket geometrikompleksitet. (Delbar eller heleid geometri.) 27 Legg inn et valid eksempel på GML data i produktspesifikasjonen. Det anbefales at et eksempeldatasett lages og valideres mot skjemaet, og legges inn under kapittel GML-realisering, eller i eget vedlegg. Dataeksempler bør lages tidlig i prosessen da disse ofte kan initiere forbedringer i modellen. 28 Legg inn GML skjema på angitt skjemalokalisering. Send GML-skjemaet til for publisering. Skjemaplassering kan også benyttes til publisering av eksempeldata, disse skal da ligge slik: Kvalitetssikring av produktspesifikasjonen og GML-skjema/GML-data bør avtalefestes. Dette kan avtales med Kartverket ved epost til merket SOSI-produktspesifikasjon. 29 Legg inn http-uri og URL til GML skjema i produktspesifikasjonen. URI: URL:

Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon Kent Jonsrud STU

Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon Kent Jonsrud STU Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon 2013-11-06 Kent Jonsrud STU Formålet med denne veilederen Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper

Detaljer

Veileder i å modellere en SOSI 5.0 produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI 4.0 og 4.5 fagområder.

Veileder i å modellere en SOSI 5.0 produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI 4.0 og 4.5 fagområder. Veileder i å modellere en SOSI 5.0 produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI 4.0 og 4.5 fagområder. Dokument: "http://sosi.geonorge.no/veiledere/ Veileder i å modellere SOSI 5.0 produktspesifikasjon som

Detaljer

Veileder i å modellere en SOSI 5.0 produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI 4.0 og 4.5 fagområder.

Veileder i å modellere en SOSI 5.0 produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI 4.0 og 4.5 fagområder. Veileder i å modellere en SOSI 5.0 produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI 4.0 og 4.5 fagområder. Dokument: "http://sosi.geonorge.no/veiledere/ Veileder i å modellere SOSI 5.0 produktspesifikasjon som

Detaljer

Magnus Karge, Knut Sælid

Magnus Karge, Knut Sælid kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 0.8 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 31 Statens Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk og

Detaljer

Veileder i å modellere en produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder.

Veileder i å modellere en produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder. Veileder i å modellere en produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder. Dokument: "http://sosi.geonorge.no/veiledere/ Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder"

Detaljer

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.1 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 36 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner. Prosedyre

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner. Prosedyre atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.7 Gjelder fra: Utarbeidet av: Kartverket Godkjent av: Sidenr: 1 av 41 St Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Forutsetninger... 3 3 Uttrykk og begreper... 3

Detaljer

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner. Prosedyre

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner. Prosedyre atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.9 Gjelder fra: Utarbeidet av: Kartverket Godkjent av: Sidenr: 1 av 49 St Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Forutsetninger... 2 3 Uttrykk og begreper... 2

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

1 Kodegenerering fra Tau Suiten

1 Kodegenerering fra Tau Suiten Kodegenerering fra Tau Suiten For å generere Javakode eller en annen form for programmeringskode ut i fra Tau suiten, er det visse ting som må være utført.. En UML modell må eksistere og være korrekt.

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Shape Change er nedlastbar fra følgende adresse:

Shape Change er nedlastbar fra følgende adresse: Dokument tittel: Generering av GML fra UML i EA Side 1 av 6 Dokumentet beskriver bruk av Shape Change for generering av GML skjema på bakgrunn av UML modeller i Enteprise Architect. I tillegg beskrives

Detaljer

Erling Onstein erling@arkitektum.no

Erling Onstein erling@arkitektum.no BA-nettverket - Nettverkstreff 8.juni 2015 Dataleveranser for Vann og avløp. Status Produktspesifikasjon(er) og XSD-skjema for GML, i henhold til kommende bestillinger fra VAV for Vann/Avløp for «full

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering

Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27. En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering Teknologiforum, Clarion hotel, Gardermoen 2015-10-26/27 SOSI versjon 5.0 Morten Borrebæk Kartverket En introduksjon til SOSI del 1 Regler for UML modellering (fra forretningsprosesser til tjenestemodeller)

Detaljer

Tillegg E (Normativt)

Tillegg E (Normativt) Utvikling av standarder geografisk informasjon Side 1 av 9 Tillegg E (Normativt) Kommentarer til høringsdokument «Samfunnssikkerhet versjon 4.0 utgave august 2015» Sendes: standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret. Fagområde: Landbruksregisteret SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Landbruksregisteret Statens kartverk november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE

INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE INF 1050 BRUK AV MODELLERINGSVERKTØYET RATIONAL ROSE Datamodeller og andre UML diagrammer kan selvsagt tegnes for hånd, men vi kan også bruke alt fra enkle tegneprogrammer til komplette utviklingsmiljøer.

Detaljer

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes,

Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB. Nils Ivar Nes, Geosynkronisering og GML: Implementasjon gjennom prosjektet Sentral lagring av FKB Nils Ivar Nes, 2016-11-03 Prosjektet http://kartverket.no/prosjekter/sentral-felles-kartdatabase/ Geosynkronisering Bakgrunn

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Knut Jetlund. Co-editor for modellregisteret (Harmonized Model)

Knut Jetlund. Co-editor for modellregisteret (Harmonized Model) SOSI modellregister Skal dette være det foretrukne modellregister for all geografisk informasjon i Norge, inkl. NVDB, BIM Samferdsel og infrastruktur? Knut Jetlund, Statens vegvesen og Magnus Karge, Kartverket

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Installere Subversion Subversion (også kalt SVN) er et versjonskontrollsystem som hjelper oss å holde orden på de forskjellige versjonene når vi utvikler programmer.

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

1. Designe ER-modeller med MS Visio

1. Designe ER-modeller med MS Visio Kjell Toft Hansen 01.07.2009 Opphavsrett: Forfatter og AITeL Lærestoffet er utviklet for faget LO151D Informatikk 1- databaser 1. I dette notatet skal vi se på hvordan vi kan lage ER-modeller ved å bruke

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Validering av UMLmodeller. Magnus Karge, Kartverket Teknologiforum 2016 Gardermoen 2. november 2016

Validering av UMLmodeller. Magnus Karge, Kartverket Teknologiforum 2016 Gardermoen 2. november 2016 Validering av UMLmodeller Magnus Karge, Kartverket Teknologiforum 2016 Gardermoen 2. november 2016 Validering av UML-modeller Disposisjon SOSI-Modellvalidering 1.0 Bakgrunn Målgrupper Status Nedlasting

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Øving 0 - Xcode TDT4102

Øving 0 - Xcode TDT4102 Øving 0 - Xcode TDT4102 Frivillig Øving Mål for denne øvingen: Bli kjent med programmeringsverktøy Lage et første program kun med teksteditor og kompilator Lage et første program med Xcode Denne øvingen

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017

Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene. Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral Felles Kartdatabase - Krav til dataene Fagdag - Utveksling og forvaltning av geodata Nils Ivar Nes, 22.mai 2017 Sentral lagring av Felles kartdatabase Prosjektets mål: 80% av kommunene oppdaterer

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Plan for SOSI-arbeid 2012, Morten presenterte planen for arbeidet med SOSI i 2012, basert på innmelding i miljøet.

Plan for SOSI-arbeid 2012, Morten presenterte planen for arbeidet med SOSI i 2012, basert på innmelding i miljøet. Referat SOSI-arbeidsgruppe 1 Teknikker og modeller Dato: 29. mars 2012 Tid: 0930-1500 Sted: Statens kartverk Oslo, møterom 2 STATENS KARTVERK Deltakere: Joan Peel Hansen, Kartverket Inger Hokstad, BA-nettverket

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila.

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila. Digitalisering av geoobjekter (eller tegning av stein ) Dette er en liten mal om oppsett av digitalisering av geoobjekter, f.eks. stein fra ortofoto, til Intrasis. Hvordan man setter opp shapefiler i ArcGIS

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes.

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes. NOTAT Emne Til Eksempel på bruk av SOSI Ledning SOSI Ag7b Fra Erling Onstein Dato 3.september 2012, oppdatert 9.september 2012 Kopi til SOSI-sekretariatet/kartverket Hensikt med notatet Denne notatet er

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

FEILSØK I AR5 I WINMAP

FEILSØK I AR5 I WINMAP Veileder fra Skog og landskap FEILSØK I AR5 I WINMAP Versjon 2014-03-26 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hvorfor feilsøking i AR5...

Detaljer

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven lørdag 19. okt 2013 Arne Maus Obligatorisk oppgave 4 Gulbrand Grås husleiesystem I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer,

Detaljer

Brukerveiledning TravelLog. Elektronisk Kjørebok

Brukerveiledning TravelLog. Elektronisk Kjørebok Brukerveiledning TravelLog Elektronisk Kjørebok Innhold Side 3 1. Introduksjon Side 3 2. Log in Side 4 3. Åpningssiden Side 5-6 4. Innstillinger Side 7 5. Kjøreboken Side 7 5.1 Månedsoversikt Side 8 5.2

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Noen ArcGIS-operasjoner

Noen ArcGIS-operasjoner Noen ArcGIS-operasjoner Innhold Definere hvilke data i kartlaget du vil jobbe med... 2 Endre symbol... 3 Vise prøvenummer på kartet... 4 Flytte eksisterende punkter... 4 Sette inn nye punkter/flater (lage

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers:

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers: Nytt budsjettår Dato: 2018-01-02 Denne veiledningen beskriver hvordan du avslutter et regnskapsår, åpner et nytt regnskapsår (Rollover Ledgers) og overfører utestående bestillinger og reserverte transaksjoner

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Hvordan levere en video på en oppgave

Hvordan levere en video på en oppgave Hvordan levere en video på en oppgave Mediasite (MS) er HSN sin videoløsning og er integrert i Canvas. Du finner tjenesten i emnet under knappen «My Mediasite» - du kommer til MS kun via denne knappen,

Detaljer