Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner"

Transkript

1 atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon Forutsetninger Uttrykk og begreper Nødvendig programvare Nedlasting og installasjon av nødvendig programvare Enterprise Architect Collabnet subversion ShapeChange plugin i EA SOSI plugin i EA Sjekke ut en initiell versjon av SOSI-modellregister Lese- og skrivetilgang i SVN Konfigurere en arbeidsmappe ved hjelp av kommandobasert klient Konfigurere Enterprise Architect Konfigurere tilgang til SOSI-modellregister Importere XMI-pakker fra SOSI-modellregister Konfigurere ShapeChange plugin Finne ut om Java 7 er installert Installere Java Koble ShapeChange mot Java Sette opp standard SOSI dokumentasjonsmaler Nedlasting av SOSI dokumentasjonsmal i EA Nedlasting av Word-mal Konfigurasjon Arbeide mot SVN-repository (for eksempel SOSI-modellregister) Check out... 37

2 Side:2 av 39 Statens 8.2 Angre check out Legge til en ny pakke Check in... 38

3 Side:3 av 39 Statens 1. Introduksjon For å lage UML-modellene i SOSI-modellregisteret til bruk i SOSIproduktspesifikasjoner, må man ha installert en del programvare. I utgangspunktet kan man bruke en rekke forskjellige applikasjoner og programmer til dette formålet, men for at det skal være enklest mulig å samordne opplæring og konfigurasjon, anbefales det å benytte et standardsett av programvare. Dette dokumentet er en veileder om hvilken programvare dette standardsettet består av. Dokumentet beskriver også nødvendig konfigurasjon av denne programvaren. Vi har samlet en liste med kjente problemer og løsninger under Hvis du støter på et problem som ikke er omtalt i dette dokumentet så anbefaler vi at du går inn på denne siden og ser om du finner problemet/feilmeldingen omtalt der. 2. Forutsetninger For å lage dokumentasjon som beskrevet i dokumentet Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på må norsk versjon av Microsoft Office Word 2007 eller nyere være installert. 3. Uttrykk og begreper EA = Enterprise Architect. Programvare for UML modellering. SVN = Subversion versjonskontrollsystem. Programvare som gjør det mulig å lagre versjoner av datafiler på en sentral server, og samtidig organisere endringer i datafilene uten at det blir konflikt mellom brukere som eventuelt endrer samtidig. SOSI modelleregister = et (for tiden) SVN-basert register som inneholder alle UML-modeller som inngår i SOSI. Repository = sentralt lagringssted, i denne sammenhengen for datafiler som skal håndteres via SVN.

4 Side:4 av 39 Statens 4. Nødvendig programvare a) Enterprise Architect UML modelleringsverktøy b) Collabnet Subversion SVN klient c) ShapeChange eksportverktøy UML GML for Enterprise Architect d) SOSI plugin UML profil og eksportverktøy UML SOSI for Enterprise Architect 5. Nedlasting og installasjon av nødvendig programvare 5.1 Enterprise Architect Enterprise Architect lastes ned fra Resten av dette dokumentet forutsetter at du installerer Enterprise Architect i henhold til forslagene som foreslås i installasjonsveiledningen som følger med Enterprise Architect før du går videre. Denne leder deg gjennom installasjonen trinn for trinn der du må akseptere lisensbetingelsene, oppgi brukernavn og lignende, angi installasjonssted etc. Det finnes flere versjoner tilgjengelig av EA. Det anbefales å benytte Corporate Edition versjon 10, men også versjon 8 og 9 (Corporate Edition, Professional, Ultimate) har blitt testet og disse versjonene bør gå fint å benytte. Det kan dog være noen variasjoner i skjermbilder mellom ulike versjonsnummer. 5.2 Collabnet subversion Collabnet subversion lastes ned fra Last kun ned den kommandolinjebaserte SVN klienten. OBS! Du må registrere deg på en webside for å laste ned. Websiden for registrering er kresen på innhold i feltene. Pass på at passord inneholder minst 8 tegn og både tall, små bokstaver og store bokstaver. Andre tegn er ikke tillatt. Pass også på at Subversion er valgt som produkt fra nedtrekkslista:

5 Side:5 av 39 Statens Etter nedlasting er det bare å installere SVN-klienten som en vanlig Windows installasjon ved å følge installasjonsveiledningen som følger med Collabnet. Resten av dette dokumentet forutsetter at du gjør dette før du går videre.

6 5.3 ShapeChange plugin i EA ShapeChange plugin i EA lastes ned fra Klikk på linken Last ned ShapeChange plugin i EA. Side:6 av 39 Statens Etter nedlasting går du til katalogen hvor du har valgt å legge den nedlastede zip-filen, f.eks C:\Users\<brukernavn>\Downloads. Dobbeltklikk på zip-filen. Da vises innholdet i et nytt vindu. NB! Det er viktig at Enterprise Architect er slått av under installasjonsprosessen. Dobbeltklikk på filen Shapechange_setup_2_0.exe.

7 Side:7 av 39 Statens Klikk på Next Installasjonssted er C:\Program Files\Arkitektum AS\ShapeChange. Klikk på Install.

8 Side:8 av 39 Statens Når installasjonen er ferdig vil du få opp dette vinduet. Klikk på Finish.

9 5.4 SOSI plugin i EA SOSI plugin i EA lastes ned fra Klikk på linken Last ned SOSI plugin i EA. Side:9 av 39 Statens Etter nedlasting går du til katalogen hvor du har valgt å legge den nedlastede zip-filen, f.eks C:\Users\<brukernavn>\Downloads. NB! Det er viktig at Enterprise Architect er slått av under installasjonsprosessen. Dobbeltklikk på filen SOSI_plugin_setup_1_1_5.exe

10 Side:10 av 39 Statens Klikk på Next. Klikk på Install. Når installasjonen er ferdig vil du få opp dette vinduet.

11 Side:11 av 39 Statens Klikk på Finish. Restart Enterprise Architect. Dermed er all nødvendig programvare installert. 6. Sjekke ut en initiell versjon av SOSI-modellregister 6.1 Lese- og skrivetilgang i SVN SOSI-modellregister er passordbeskyttet, men alle har lesetilgang via standardbrukernavn og -passord sosi. De som er editor for et fagområde og/eller ønsker å lagre egne UML-modeller for produktspesifikasjoner i SOSI-modellregisteret må ha skrivetilgang. Ta kontakt med Standardiseringssekretariatet og angi hvilket fagområde du er editor for eller hvilken produktspesifikasjon du vil jobbe med, så får du tildelt eget brukernavn og passord. Er det første gang at en etat/et institutt bestemmer seg for å lagre egne produktspesifikasjons-uml-modeller i SOSI-modellregisteret, må også Standardiseringssekretariatet kontaktes slik at nødvendige konfigurasjoner på serveren kan foretas.

12 Side:12 av 39 Statens 6.2 Konfigurere en arbeidsmappe ved hjelp av kommandobasert klient Nødvendig forarbeid: 1. Sjekk at ikke mappen C:\SOSI 1 finnes fra før. 2. Hvis mappen C:\SOSI1 finnes fra før slett den. 3. Opprett mappen C:\SOSI1 Da er du klar til å konfigurere arbeidsmappen C:\SOSI1 hvor SVN skal legge alle nødvendige datafiler som du skal bruke fra Enterprise Architect. NB! Du må aldri lagre noen andre filer i mappen C:\SOSI1 - den er forbeholdt filer som SVN benytter og dette gjøres alltid automatisk av SVN-klienten. I. Åpne kommandovinduet ved å trykke Windows tasten + R. II. Skriv cmd og trykk Enter eller klikk på OK. Da åpnes et terminalvindu. 1 C:\SOSI er bare et eksempel. Her kan du velge hvilken som helst mappe på den lokale disken din.

13 Side:13 av 39 Statens III. Sjekk ut SOSI modellen ved å skrive inn følgende kommando i terminalvinduet: NB! URLen er case-sensitiv, store og små bokstaver må angis korrekt. Den siste delen i URL-en ( SOSI ) må skrives med store bokstaver! svn co https://sosi.geonorge.no/svn/sosi C:\SOSI1 --username <mitt brukernavn>

14 Side:14 av 39 Statens Erstatt <mitt brukernavn> med brukernavnet som du har fått tildelt. Har du ikke fått eget brukernavn, kan du bruke standardbrukernavn sosi som gir lesetilgang. Trykk så Enter. Så må passordet oppgis. Bruk passordet du fikk tildelt sammen med ditt eget brukernavn eller standardpassordet sosi dersom du valgte standard lesetilgang og brukernavn sosi. Trykk så Enter. Etter utsjekk skal alle filene være lastet ned som en lokal kopi til din lokale arbeidsmappe (C:\SOSI1). IV. Ferdig med den initielle utsjekkingen!

15 Side:15 av 39 Statens 7. Konfigurere Enterprise Architect Åpne Enterprise Architect. Du vil da få opp et vindu som ser noe slikt ut. Dersom du får spørsmål om du vil lage et nytt prosjekt, et nytt view eller noe annet, svar nei og lukk alle pop-up vinduer som måtte komme frem. Lag et nytt prosjekt ved å velge File -> New project fra hovedmenyen på øverste linje.

16 Side:16 av 39 Statens Du får da opp et vindu der du skal angi navn på prosjektet. Prosjektfila bør lagres på en lokal disk. Lagres den på en nettverksdisk, kan det hende at det oppstår feil ved bruk av ShapeChange plugin. Pass på at filtypen er *.eap og klikk deretter på Save. Deretter kommer det opp et popup-vindu hvor du skal klikke på Cancel.

17 Side:17 av 39 Statens Du vil da ha et vindu i EA som ser noe slikt ut: I høyre side av vinduet finner du prosjektutforskeren, på engelsk kalt Project browser. Dette er en arbeidsflate du vil bruke mye i de neste stegene. Det er mulig å flytte prosjektutforskeren rundt i skjermbildet hvis du vil ha den et annet

18 Side:18 av 39 Statens sted. Ved å høyreklikke øverst (på den grå linja) i prosjektutforskeren kan du velge mellom Floating og Docking. Floating lar deg plassere prosjektutforskeren hvor du vil på skjermen, mens Docking låser prosjektutforskeren på angitt sted. Det får være opp til hver enkelt hvor man vil plassere prosjektutforskeren, men i dette dokumentet refereres det til prosjektutforskeren slik den er plassert på høyre side som i skjermbildet over. 7.1 Konfigurere tilgang til SOSI-modellregister Etter å ha åpnet prosjektfilen i EA (som du opprettet i starten av dette kapittelet), velg fra hovedmenyen øverst Project -> Version Control -> Version Control Settings. I tilfellet at Version Control ikke vises i hovedmenyen, gå til View-menyen og velg Workspaces and Commands. I Workspaces and Commands-vinduet gå til Commands, velg Complete og kryss av Version Control (se figur nedenfor).

19 Side:19 av 39 Statens I Version Control Settings skriv inn SOSI som Unique ID, huk av Subversion og kontroller at Working Copy Path er C:\SOSI 2. Endre til dette om nødvendig. Overta konfigurasjonen fra bildet nedenfor og erstatt Subversion Exe Path med stien til exe-filen til den kommandobaserte SVN-klienten på disken din. Klikk så Save og deretter Close. Dersom du ofte opplever Time-Out-meldinger ved bruk av SOSImodellregisteret, kan VC Time-Out Value oppjusteres. 2 Kan avvike fra standardkonfigurasjonen, men må være identisk med stien som ble valgt under punkt 6.2.

20 Side:20 av 39 Statens 7.2 Importere XMI-pakker fra SOSI-modellregister Høyreklikk på ønsket mappe i prosjektutforskeren i EA, velg så Package Control og Get Package. Velg nå SOSI under Version Control Configuration, som vist på bildet under. Ved førstegangs import anbefaler vi å velge SOSI Del 1 ( SOSI Generelle Konsepter.xml ), SOSI Del 2 ( SOSI Generell objektkatalog_v4.xml ) og den enkelte pakken fra Del 3 Produktspesifikasjoner som du skal jobbe med. I tilfellet meldingen nedenfor vises, velg No.

21 Side:21 av 39 Statens Etter at du har lagt til SOSI Generelle Konsepter.xml så høyreklikker du igjen på øverste nivå, velger «Package Control» og «Get Package» og legger til «SOSI Generell objektkatalog_v4.xml».

22 Side:22 av 39 Statens Til slutt velger du den aktuelle hovedpakken som starter med «SOSI Del 3\». På bildet under er «Kystverket» valgt som eksempel. Nå bør «Project Browser» i EA se lignendes ut som på bildet under.

23 Side:23 av 39 Statens Etterpå høyreklikker man på en av de importerte pakkene og velger Package Control og Get All Latest. På meldingen nedenfor gjør man ingen forandringer og klikker på OK. Nå importeres alle pakkene med filer fra SVN. Dette kan ta minutter når man gjør det for første gang, avhengig av nettforbindelsen og hvor rask datamaskinen er. NB! I stedet for å velge Del 1, Del 2, og en spesifikk pakke fra Del 3, så kan man velge hele modellregisteret («SOSI Model.xml»), som vist på bildet under. Det er imidlertid få brukere som vil ha behov for å importere hele modellregisteret, og det vil resultere i en mye større prosjektfil enn hva som er nødvendig hvis man skal jobbe med spesifikke produktspesifikasjoner.

24 Side:24 av 39 Statens «Project Browser» i EA vil da se ut som på bildet under. Høyreklikk på en av pakkene og velg «Package Control» og «Get All Latest» på samme måte som beskrevet hvis man importerer Del 1, Del 2 og Del 3, som anbefalt.

25 Side:25 av 39 Statens 7.3 Konfigurere ShapeChange plugin For å få ShapeChange til å fungere i Enterprise Architect (som i øyeblikket kun finnes i 32-bits versjon) må den konfigureres mot en Java 32-bits versjon. Nedenfor beskrives hvordan dette gjøres Finne ut om Java 7 er installert Åpne utforskeren og gå til katalogen C:\Program Files (x86)\java og deretter til C:\Program Files\Java. Hvis du i en av disse katalogene har en katalog som heter jre7, åpne den og sjekk at innholdet ser slik ut: Hvis du ikke har katalogen jre7 må du installere Java 7. Gå da til neste kapittel ( Installere java 7 ) Installere Java 7 Gå til og last ned Java 7 32 bits versjonen ved å klikke på Windows Offline linken i listen over ulike versjoner. Når nedlastingen er ferdig starter du installasjonen og følger anvisningene i installasjonsveiledningen som følger med og vises på skjermen underveis. Husk å velge installasjonssted C:\Program Files (x86)\java når du blir spurt om dette.

26 Side:26 av 39 Statens Når installasjonen er ferdig sjekker du at katalogen jre7 finnes under C:\Program Files (x86)\java som beskrevet i kapittelet over ( Finne ut om Java 7 er installert ) Koble ShapeChange mot Java 7 Marker applikasjonsskjemapakken din som vist under. Applikasjonsskjemapakke som markeres ved å klikke 1 gang på den. Velg deretter Extensions -> ShapeChange -> Transform (i eldre EA-versjoner heter menyvalget Add-ins ) fra hovedmenyen øverst. Da åpner det seg et popup vindu:

27 Side:27 av 39 Statens Klikk på Settings. Et nytt pop-up vindu åpner seg:

28 Side:28 av 39 Statens Her må du skrive/kopiere inn stien til din installerte Java 7 versjon (se skjermbildeeksempelet over for eksempel på en vanlig stiangivelse). Vær oppmerksom på at du må ha med angivelse til filen java.exe i slutten av stien. Velg Lagre. Lukk pop-up vinduet. Da skal ShapeChange være konfigurert til å benytte den Java-versjonen du skrev inn i pop-up vinduet og som skal være en 32-bits versjon. Hvis det oppstår problemer med at ShapeChange ikke klarer å generere GML, må du sjekke at stien til Java er skrevet helt korrekt og peker til mappen der filen java.exe i 32-bits versjon faktisk ligger. For å kontrollere/endre dette, gjentar du trinnene i dette delkapitlet ( Konfigurere ShapeChange plugin. En annen feilkilde kan være at prosjektfilen din (*eap-fila) ligger på en nettverksdisk. Flytt den i en mappe på den lokale disken din, åpne den og prøv på nytt å generere GML. 7.4 Sette opp standard SOSI dokumentasjonsmaler I dette kapittelet beskrives nedlasting og konfigurasjon av standard SOSI RTFmal og standard SOSI Word-mal for å lage produktspesifikasjonen i henhold til denne standarden Nedlasting av SOSI dokumentasjonsmal i EA Gå til Klikk på Last ned SOSI dokumentasjonsmal i EA og velg å lagre filen et egnet sted på lokal maskin (men ikke i mappen C:\SOSI1) NB! Det er viktig at du velger å lagre filen i formatet *.rtf - velg filtype fra listen i lagringsvinduet som vist under.

29 Side:29 av 39 Statens Klikk Save. Dermed er malen lagret i korrekt format Nedlasting av Word-mal I tillegg til RTF-malen som du lastet ned i forrige kapittel, må du også laste ned en Word-mal. Denne inneholder makroer som rydder opp i dokumenter som er generert med RTF-malen. Det er nemlig ikke alt RTF-malen klarer å lage automatisk, men som makroene i Word-malen ordner opp i. Gå til Klikk på Last ned SOSI-dokumentasjon fra RTF til DOC og velg å lagre filen et egnet sted på lokal maskin (men ikke i mappen C:\SOSI1)

30 Side:30 av 39 Statens NB1! I Internett Explorer kan det hende at filens innhold vises i kryptisk format direkte i nettleservinduet istedenfor å lastes ned. Hvis så skjer, høyreklikk på linken og velg Save target as. NB2! Det er viktig at du velger å lagre filen i formatet.dot - velg filtype fra listen i lagringsvinduet som vist under. Klikk Save. Dermed er malen lagret i korrekt format. Hvordan malen skal brukes står i veilederen med tittelen Veileder i å modellere SOSI-produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder som kan lastes ned på

31 Side:31 av 39 Statens Konfigurasjon Start Enterprise Architect hvis den ikke allerede er startet. Åpne et ønsket prosjekt eller opprett et nytt prosjekt. Høyreklikk på applikasjonsskjemapakken og velg Documentation -> Rich Text Format (RTF) Report som vist under: Et nytt vindu åpner seg:

32 Side:32 av 39 Statens Velg så fanen Templates og klikk deretter på New.

33 Side:33 av 39 Statens Skriv inn et valgfritt navn på rapportmalen i popup-vinduet som dukker opp. For eksempel SOSI-dokumentasjonsmal : La valget Copy template være satt til None og valget Template Group kan forbli tomt, klikk OK. Et nytt vindu som heter Document Template Editor dukker opp:

34 Side:34 av 39 Statens I Document Template Editor, velg fra hovedmenyen på øverste linje File -> Import. NB! Hvis du ikke har dette menyvalget synlig, kan du høyreklikke i dokumentet for å få samme valgmuligheten. Utforskeren din dukker opp og du navigerer deg frem til den tidligere nedlastede SOSI-malen som heter EA_UML_Prodspek_mal.rtf:

35 Side:35 av 39 Statens Marker filen og klikk Open. Den importerte malen vises da i Document Template Editor :

36 Side:36 av 39 Statens Lukk Document Template Editor. Det er mulig du får spørsmål om å lagre endringer i malen. Svar da Yes. Lukk også det gjenværende vinduet (vist under). Klikk på Close. Ferdig! SOSI-malen er installert og klar til bruk. NB! Dokumentasjonsmaler i EA er prosjektavhengige. Det betyr man må konfigurere et EA-prosjekt på nytt med de ønskede malene hver gang man begynner å arbeide med en ny eap-fil.

37 Side:37 av 39 Statens 8. Arbeide mot SVN-repository (for eksempel SOSI-modellregister) Du er nå ferdig med all installasjon og konfigurasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner! For oversiktens skyld, gis det i dette kapittelet en kort innføring i hvordan du bruker det sentrale lageret for UML-modeller (SVN-repository). Kapittelet gir en generell beskrivelse av hvordan man sjekker ut og sjekker inn pakker og/eller filer i SVN-repository. Dokumentet Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på gir en detaljert beskrivelse av denne prosessen relatert til konkrete eksempler. For å oppdatere pakkene i EA-prosjektet, høyreklikk på en vilkårlig pakke i prosjektutforskeren og velg så Package Control og Get All Latest. Nå lastes alle pakkene fra repository-et som foreligger der i en nyere versjon. Skal bare én pakke oppdateres, høyreklikk på vedkommende pakke og velg Package Control og Get Latest. NB! For å editere en pakke, legge til nye underpakker eller annet, må den ønskede pakken først utsjekkes. Slike operasjoner krever at SVNbrukeren din har rettigheter til dette. Standardbrukeren sosi har ikke endringsrettigheter kun leserettigheter. Se 6.1 for mer informasjon dersom du trenger eget brukernavn med endringsrettigheter. 8.1 Check out Høyreklikk på en av pakkene med nøkkelsymbolet og velg Package Control og Check out. Å sjekke ut en pakke vil si at du kan gjøre endringer i denne. Hvis denne pakken allerede er utsjekket av en annen bruker, vil det ikke være mulig å sjekke den ut. Man vil i så fall få følgende melding: Symbolet på en pakke som har blitt sjekket ut ser slik ut:

38 Side:38 av 39 Statens 8.2 Angre check out Dersom lokale endringer ikke skal lastes opp til repository-et og en låst pakke skal frigis, høyreklikk på pakken og velg Package Control og Undo Check Out. Velg Yes. 8.3 Legge til en ny pakke Se punkt 5 i dokumentet Veileder i å modellere SOSI-produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på 8.4 Check in Dersom lokale endringer skal sendes til repository-et, høyreklikk på pakken, velg Package Control og Check In. Når en pakke blir sjekket inn så lagrer man endringer som er utført i SOSI-modellregisteret. I kommentarfeltet bør man skrive en kort oppsummering av endringene som ble gjort slik at det er lettere å forstå når man ser på versjonsloggen i etterkant.

39 Side:39 av 39 Statens Klikk OK. Endringene er dermed sjekket inn i SVN og tilgjengelige for alle andre som jobber mot samme katalog via SVN.

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint.

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Er du lei av Windows og vil prøve Linux i stedet? Alle datamaskiner må ha et operativsystem. Operativsystemet er den grunnleggende programvaren som skal til for

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning Nr PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com CASIO UTDANNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! Skjermbildene som er brukt i eksemplene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer