Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner"

Transkript

1 atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon Forutsetninger Uttrykk og begreper Nødvendig programvare Nedlasting og installasjon av nødvendig programvare Enterprise Architect Collabnet subversion ShapeChange plugin i EA SOSI plugin i EA Sjekke ut en initiell versjon av SOSI-modellregister Lese- og skrivetilgang i SVN Konfigurere en arbeidsmappe ved hjelp av kommandobasert klient Konfigurere Enterprise Architect Konfigurere tilgang til SOSI-modellregister Importere XMI-pakker fra SOSI-modellregister Konfigurere ShapeChange plugin Finne ut om Java 7 er installert Installere Java Koble ShapeChange mot Java Sette opp standard SOSI dokumentasjonsmaler Nedlasting av SOSI dokumentasjonsmal i EA Nedlasting av Word-mal Konfigurasjon Arbeide mot SVN-repository (for eksempel SOSI-modellregister) Check out... 37

2 Side:2 av 39 Statens 8.2 Angre check out Legge til en ny pakke Check in... 38

3 Side:3 av 39 Statens 1. Introduksjon For å lage UML-modellene i SOSI-modellregisteret til bruk i SOSIproduktspesifikasjoner, må man ha installert en del programvare. I utgangspunktet kan man bruke en rekke forskjellige applikasjoner og programmer til dette formålet, men for at det skal være enklest mulig å samordne opplæring og konfigurasjon, anbefales det å benytte et standardsett av programvare. Dette dokumentet er en veileder om hvilken programvare dette standardsettet består av. Dokumentet beskriver også nødvendig konfigurasjon av denne programvaren. Vi har samlet en liste med kjente problemer og løsninger under Hvis du støter på et problem som ikke er omtalt i dette dokumentet så anbefaler vi at du går inn på denne siden og ser om du finner problemet/feilmeldingen omtalt der. 2. Forutsetninger For å lage dokumentasjon som beskrevet i dokumentet Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på må norsk versjon av Microsoft Office Word 2007 eller nyere være installert. 3. Uttrykk og begreper EA = Enterprise Architect. Programvare for UML modellering. SVN = Subversion versjonskontrollsystem. Programvare som gjør det mulig å lagre versjoner av datafiler på en sentral server, og samtidig organisere endringer i datafilene uten at det blir konflikt mellom brukere som eventuelt endrer samtidig. SOSI modelleregister = et (for tiden) SVN-basert register som inneholder alle UML-modeller som inngår i SOSI. Repository = sentralt lagringssted, i denne sammenhengen for datafiler som skal håndteres via SVN.

4 Side:4 av 39 Statens 4. Nødvendig programvare a) Enterprise Architect UML modelleringsverktøy b) Collabnet Subversion SVN klient c) ShapeChange eksportverktøy UML GML for Enterprise Architect d) SOSI plugin UML profil og eksportverktøy UML SOSI for Enterprise Architect 5. Nedlasting og installasjon av nødvendig programvare 5.1 Enterprise Architect Enterprise Architect lastes ned fra Resten av dette dokumentet forutsetter at du installerer Enterprise Architect i henhold til forslagene som foreslås i installasjonsveiledningen som følger med Enterprise Architect før du går videre. Denne leder deg gjennom installasjonen trinn for trinn der du må akseptere lisensbetingelsene, oppgi brukernavn og lignende, angi installasjonssted etc. Det finnes flere versjoner tilgjengelig av EA. Det anbefales å benytte Corporate Edition versjon 10, men også versjon 8 og 9 (Corporate Edition, Professional, Ultimate) har blitt testet og disse versjonene bør gå fint å benytte. Det kan dog være noen variasjoner i skjermbilder mellom ulike versjonsnummer. 5.2 Collabnet subversion Collabnet subversion lastes ned fra Last kun ned den kommandolinjebaserte SVN klienten. OBS! Du må registrere deg på en webside for å laste ned. Websiden for registrering er kresen på innhold i feltene. Pass på at passord inneholder minst 8 tegn og både tall, små bokstaver og store bokstaver. Andre tegn er ikke tillatt. Pass også på at Subversion er valgt som produkt fra nedtrekkslista:

5 Side:5 av 39 Statens Etter nedlasting er det bare å installere SVN-klienten som en vanlig Windows installasjon ved å følge installasjonsveiledningen som følger med Collabnet. Resten av dette dokumentet forutsetter at du gjør dette før du går videre.

6 5.3 ShapeChange plugin i EA ShapeChange plugin i EA lastes ned fra Klikk på linken Last ned ShapeChange plugin i EA. Side:6 av 39 Statens Etter nedlasting går du til katalogen hvor du har valgt å legge den nedlastede zip-filen, f.eks C:\Users\<brukernavn>\Downloads. Dobbeltklikk på zip-filen. Da vises innholdet i et nytt vindu. NB! Det er viktig at Enterprise Architect er slått av under installasjonsprosessen. Dobbeltklikk på filen Shapechange_setup_2_0.exe.

7 Side:7 av 39 Statens Klikk på Next Installasjonssted er C:\Program Files\Arkitektum AS\ShapeChange. Klikk på Install.

8 Side:8 av 39 Statens Når installasjonen er ferdig vil du få opp dette vinduet. Klikk på Finish.

9 5.4 SOSI plugin i EA SOSI plugin i EA lastes ned fra Klikk på linken Last ned SOSI plugin i EA. Side:9 av 39 Statens Etter nedlasting går du til katalogen hvor du har valgt å legge den nedlastede zip-filen, f.eks C:\Users\<brukernavn>\Downloads. NB! Det er viktig at Enterprise Architect er slått av under installasjonsprosessen. Dobbeltklikk på filen SOSI_plugin_setup_1_1_5.exe

10 Side:10 av 39 Statens Klikk på Next. Klikk på Install. Når installasjonen er ferdig vil du få opp dette vinduet.

11 Side:11 av 39 Statens Klikk på Finish. Restart Enterprise Architect. Dermed er all nødvendig programvare installert. 6. Sjekke ut en initiell versjon av SOSI-modellregister 6.1 Lese- og skrivetilgang i SVN SOSI-modellregister er passordbeskyttet, men alle har lesetilgang via standardbrukernavn og -passord sosi. De som er editor for et fagområde og/eller ønsker å lagre egne UML-modeller for produktspesifikasjoner i SOSI-modellregisteret må ha skrivetilgang. Ta kontakt med Standardiseringssekretariatet og angi hvilket fagområde du er editor for eller hvilken produktspesifikasjon du vil jobbe med, så får du tildelt eget brukernavn og passord. Er det første gang at en etat/et institutt bestemmer seg for å lagre egne produktspesifikasjons-uml-modeller i SOSI-modellregisteret, må også Standardiseringssekretariatet kontaktes slik at nødvendige konfigurasjoner på serveren kan foretas.

12 Side:12 av 39 Statens 6.2 Konfigurere en arbeidsmappe ved hjelp av kommandobasert klient Nødvendig forarbeid: 1. Sjekk at ikke mappen C:\SOSI 1 finnes fra før. 2. Hvis mappen C:\SOSI1 finnes fra før slett den. 3. Opprett mappen C:\SOSI1 Da er du klar til å konfigurere arbeidsmappen C:\SOSI1 hvor SVN skal legge alle nødvendige datafiler som du skal bruke fra Enterprise Architect. NB! Du må aldri lagre noen andre filer i mappen C:\SOSI1 - den er forbeholdt filer som SVN benytter og dette gjøres alltid automatisk av SVN-klienten. I. Åpne kommandovinduet ved å trykke Windows tasten + R. II. Skriv cmd og trykk Enter eller klikk på OK. Da åpnes et terminalvindu. 1 C:\SOSI er bare et eksempel. Her kan du velge hvilken som helst mappe på den lokale disken din.

13 Side:13 av 39 Statens III. Sjekk ut SOSI modellen ved å skrive inn følgende kommando i terminalvinduet: NB! URLen er case-sensitiv, store og små bokstaver må angis korrekt. Den siste delen i URL-en ( SOSI ) må skrives med store bokstaver! svn co https://sosi.geonorge.no/svn/sosi C:\SOSI1 --username <mitt brukernavn>

14 Side:14 av 39 Statens Erstatt <mitt brukernavn> med brukernavnet som du har fått tildelt. Har du ikke fått eget brukernavn, kan du bruke standardbrukernavn sosi som gir lesetilgang. Trykk så Enter. Så må passordet oppgis. Bruk passordet du fikk tildelt sammen med ditt eget brukernavn eller standardpassordet sosi dersom du valgte standard lesetilgang og brukernavn sosi. Trykk så Enter. Etter utsjekk skal alle filene være lastet ned som en lokal kopi til din lokale arbeidsmappe (C:\SOSI1). IV. Ferdig med den initielle utsjekkingen!

15 Side:15 av 39 Statens 7. Konfigurere Enterprise Architect Åpne Enterprise Architect. Du vil da få opp et vindu som ser noe slikt ut. Dersom du får spørsmål om du vil lage et nytt prosjekt, et nytt view eller noe annet, svar nei og lukk alle pop-up vinduer som måtte komme frem. Lag et nytt prosjekt ved å velge File -> New project fra hovedmenyen på øverste linje.

16 Side:16 av 39 Statens Du får da opp et vindu der du skal angi navn på prosjektet. Prosjektfila bør lagres på en lokal disk. Lagres den på en nettverksdisk, kan det hende at det oppstår feil ved bruk av ShapeChange plugin. Pass på at filtypen er *.eap og klikk deretter på Save. Deretter kommer det opp et popup-vindu hvor du skal klikke på Cancel.

17 Side:17 av 39 Statens Du vil da ha et vindu i EA som ser noe slikt ut: I høyre side av vinduet finner du prosjektutforskeren, på engelsk kalt Project browser. Dette er en arbeidsflate du vil bruke mye i de neste stegene. Det er mulig å flytte prosjektutforskeren rundt i skjermbildet hvis du vil ha den et annet

18 Side:18 av 39 Statens sted. Ved å høyreklikke øverst (på den grå linja) i prosjektutforskeren kan du velge mellom Floating og Docking. Floating lar deg plassere prosjektutforskeren hvor du vil på skjermen, mens Docking låser prosjektutforskeren på angitt sted. Det får være opp til hver enkelt hvor man vil plassere prosjektutforskeren, men i dette dokumentet refereres det til prosjektutforskeren slik den er plassert på høyre side som i skjermbildet over. 7.1 Konfigurere tilgang til SOSI-modellregister Etter å ha åpnet prosjektfilen i EA (som du opprettet i starten av dette kapittelet), velg fra hovedmenyen øverst Project -> Version Control -> Version Control Settings. I tilfellet at Version Control ikke vises i hovedmenyen, gå til View-menyen og velg Workspaces and Commands. I Workspaces and Commands-vinduet gå til Commands, velg Complete og kryss av Version Control (se figur nedenfor).

19 Side:19 av 39 Statens I Version Control Settings skriv inn SOSI som Unique ID, huk av Subversion og kontroller at Working Copy Path er C:\SOSI 2. Endre til dette om nødvendig. Overta konfigurasjonen fra bildet nedenfor og erstatt Subversion Exe Path med stien til exe-filen til den kommandobaserte SVN-klienten på disken din. Klikk så Save og deretter Close. Dersom du ofte opplever Time-Out-meldinger ved bruk av SOSImodellregisteret, kan VC Time-Out Value oppjusteres. 2 Kan avvike fra standardkonfigurasjonen, men må være identisk med stien som ble valgt under punkt 6.2.

20 Side:20 av 39 Statens 7.2 Importere XMI-pakker fra SOSI-modellregister Høyreklikk på ønsket mappe i prosjektutforskeren i EA, velg så Package Control og Get Package. Velg nå SOSI under Version Control Configuration, som vist på bildet under. Ved førstegangs import anbefaler vi å velge SOSI Del 1 ( SOSI Generelle Konsepter.xml ), SOSI Del 2 ( SOSI Generell objektkatalog_v4.xml ) og den enkelte pakken fra Del 3 Produktspesifikasjoner som du skal jobbe med. I tilfellet meldingen nedenfor vises, velg No.

21 Side:21 av 39 Statens Etter at du har lagt til SOSI Generelle Konsepter.xml så høyreklikker du igjen på øverste nivå, velger «Package Control» og «Get Package» og legger til «SOSI Generell objektkatalog_v4.xml».

22 Side:22 av 39 Statens Til slutt velger du den aktuelle hovedpakken som starter med «SOSI Del 3\». På bildet under er «Kystverket» valgt som eksempel. Nå bør «Project Browser» i EA se lignendes ut som på bildet under.

23 Side:23 av 39 Statens Etterpå høyreklikker man på en av de importerte pakkene og velger Package Control og Get All Latest. På meldingen nedenfor gjør man ingen forandringer og klikker på OK. Nå importeres alle pakkene med filer fra SVN. Dette kan ta minutter når man gjør det for første gang, avhengig av nettforbindelsen og hvor rask datamaskinen er. NB! I stedet for å velge Del 1, Del 2, og en spesifikk pakke fra Del 3, så kan man velge hele modellregisteret («SOSI Model.xml»), som vist på bildet under. Det er imidlertid få brukere som vil ha behov for å importere hele modellregisteret, og det vil resultere i en mye større prosjektfil enn hva som er nødvendig hvis man skal jobbe med spesifikke produktspesifikasjoner.

24 Side:24 av 39 Statens «Project Browser» i EA vil da se ut som på bildet under. Høyreklikk på en av pakkene og velg «Package Control» og «Get All Latest» på samme måte som beskrevet hvis man importerer Del 1, Del 2 og Del 3, som anbefalt.

25 Side:25 av 39 Statens 7.3 Konfigurere ShapeChange plugin For å få ShapeChange til å fungere i Enterprise Architect (som i øyeblikket kun finnes i 32-bits versjon) må den konfigureres mot en Java 32-bits versjon. Nedenfor beskrives hvordan dette gjøres Finne ut om Java 7 er installert Åpne utforskeren og gå til katalogen C:\Program Files (x86)\java og deretter til C:\Program Files\Java. Hvis du i en av disse katalogene har en katalog som heter jre7, åpne den og sjekk at innholdet ser slik ut: Hvis du ikke har katalogen jre7 må du installere Java 7. Gå da til neste kapittel ( Installere java 7 ) Installere Java 7 Gå til og last ned Java 7 32 bits versjonen ved å klikke på Windows Offline linken i listen over ulike versjoner. Når nedlastingen er ferdig starter du installasjonen og følger anvisningene i installasjonsveiledningen som følger med og vises på skjermen underveis. Husk å velge installasjonssted C:\Program Files (x86)\java når du blir spurt om dette.

26 Side:26 av 39 Statens Når installasjonen er ferdig sjekker du at katalogen jre7 finnes under C:\Program Files (x86)\java som beskrevet i kapittelet over ( Finne ut om Java 7 er installert ) Koble ShapeChange mot Java 7 Marker applikasjonsskjemapakken din som vist under. Applikasjonsskjemapakke som markeres ved å klikke 1 gang på den. Velg deretter Extensions -> ShapeChange -> Transform (i eldre EA-versjoner heter menyvalget Add-ins ) fra hovedmenyen øverst. Da åpner det seg et popup vindu:

27 Side:27 av 39 Statens Klikk på Settings. Et nytt pop-up vindu åpner seg:

28 Side:28 av 39 Statens Her må du skrive/kopiere inn stien til din installerte Java 7 versjon (se skjermbildeeksempelet over for eksempel på en vanlig stiangivelse). Vær oppmerksom på at du må ha med angivelse til filen java.exe i slutten av stien. Velg Lagre. Lukk pop-up vinduet. Da skal ShapeChange være konfigurert til å benytte den Java-versjonen du skrev inn i pop-up vinduet og som skal være en 32-bits versjon. Hvis det oppstår problemer med at ShapeChange ikke klarer å generere GML, må du sjekke at stien til Java er skrevet helt korrekt og peker til mappen der filen java.exe i 32-bits versjon faktisk ligger. For å kontrollere/endre dette, gjentar du trinnene i dette delkapitlet ( Konfigurere ShapeChange plugin. En annen feilkilde kan være at prosjektfilen din (*eap-fila) ligger på en nettverksdisk. Flytt den i en mappe på den lokale disken din, åpne den og prøv på nytt å generere GML. 7.4 Sette opp standard SOSI dokumentasjonsmaler I dette kapittelet beskrives nedlasting og konfigurasjon av standard SOSI RTFmal og standard SOSI Word-mal for å lage produktspesifikasjonen i henhold til denne standarden Nedlasting av SOSI dokumentasjonsmal i EA Gå til Klikk på Last ned SOSI dokumentasjonsmal i EA og velg å lagre filen et egnet sted på lokal maskin (men ikke i mappen C:\SOSI1) NB! Det er viktig at du velger å lagre filen i formatet *.rtf - velg filtype fra listen i lagringsvinduet som vist under.

29 Side:29 av 39 Statens Klikk Save. Dermed er malen lagret i korrekt format Nedlasting av Word-mal I tillegg til RTF-malen som du lastet ned i forrige kapittel, må du også laste ned en Word-mal. Denne inneholder makroer som rydder opp i dokumenter som er generert med RTF-malen. Det er nemlig ikke alt RTF-malen klarer å lage automatisk, men som makroene i Word-malen ordner opp i. Gå til Klikk på Last ned SOSI-dokumentasjon fra RTF til DOC og velg å lagre filen et egnet sted på lokal maskin (men ikke i mappen C:\SOSI1)

30 Side:30 av 39 Statens NB1! I Internett Explorer kan det hende at filens innhold vises i kryptisk format direkte i nettleservinduet istedenfor å lastes ned. Hvis så skjer, høyreklikk på linken og velg Save target as. NB2! Det er viktig at du velger å lagre filen i formatet.dot - velg filtype fra listen i lagringsvinduet som vist under. Klikk Save. Dermed er malen lagret i korrekt format. Hvordan malen skal brukes står i veilederen med tittelen Veileder i å modellere SOSI-produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder som kan lastes ned på

31 Side:31 av 39 Statens Konfigurasjon Start Enterprise Architect hvis den ikke allerede er startet. Åpne et ønsket prosjekt eller opprett et nytt prosjekt. Høyreklikk på applikasjonsskjemapakken og velg Documentation -> Rich Text Format (RTF) Report som vist under: Et nytt vindu åpner seg:

32 Side:32 av 39 Statens Velg så fanen Templates og klikk deretter på New.

33 Side:33 av 39 Statens Skriv inn et valgfritt navn på rapportmalen i popup-vinduet som dukker opp. For eksempel SOSI-dokumentasjonsmal : La valget Copy template være satt til None og valget Template Group kan forbli tomt, klikk OK. Et nytt vindu som heter Document Template Editor dukker opp:

34 Side:34 av 39 Statens I Document Template Editor, velg fra hovedmenyen på øverste linje File -> Import. NB! Hvis du ikke har dette menyvalget synlig, kan du høyreklikke i dokumentet for å få samme valgmuligheten. Utforskeren din dukker opp og du navigerer deg frem til den tidligere nedlastede SOSI-malen som heter EA_UML_Prodspek_mal.rtf:

35 Side:35 av 39 Statens Marker filen og klikk Open. Den importerte malen vises da i Document Template Editor :

36 Side:36 av 39 Statens Lukk Document Template Editor. Det er mulig du får spørsmål om å lagre endringer i malen. Svar da Yes. Lukk også det gjenværende vinduet (vist under). Klikk på Close. Ferdig! SOSI-malen er installert og klar til bruk. NB! Dokumentasjonsmaler i EA er prosjektavhengige. Det betyr man må konfigurere et EA-prosjekt på nytt med de ønskede malene hver gang man begynner å arbeide med en ny eap-fil.

37 Side:37 av 39 Statens 8. Arbeide mot SVN-repository (for eksempel SOSI-modellregister) Du er nå ferdig med all installasjon og konfigurasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner! For oversiktens skyld, gis det i dette kapittelet en kort innføring i hvordan du bruker det sentrale lageret for UML-modeller (SVN-repository). Kapittelet gir en generell beskrivelse av hvordan man sjekker ut og sjekker inn pakker og/eller filer i SVN-repository. Dokumentet Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på gir en detaljert beskrivelse av denne prosessen relatert til konkrete eksempler. For å oppdatere pakkene i EA-prosjektet, høyreklikk på en vilkårlig pakke i prosjektutforskeren og velg så Package Control og Get All Latest. Nå lastes alle pakkene fra repository-et som foreligger der i en nyere versjon. Skal bare én pakke oppdateres, høyreklikk på vedkommende pakke og velg Package Control og Get Latest. NB! For å editere en pakke, legge til nye underpakker eller annet, må den ønskede pakken først utsjekkes. Slike operasjoner krever at SVNbrukeren din har rettigheter til dette. Standardbrukeren sosi har ikke endringsrettigheter kun leserettigheter. Se 6.1 for mer informasjon dersom du trenger eget brukernavn med endringsrettigheter. 8.1 Check out Høyreklikk på en av pakkene med nøkkelsymbolet og velg Package Control og Check out. Å sjekke ut en pakke vil si at du kan gjøre endringer i denne. Hvis denne pakken allerede er utsjekket av en annen bruker, vil det ikke være mulig å sjekke den ut. Man vil i så fall få følgende melding: Symbolet på en pakke som har blitt sjekket ut ser slik ut:

38 Side:38 av 39 Statens 8.2 Angre check out Dersom lokale endringer ikke skal lastes opp til repository-et og en låst pakke skal frigis, høyreklikk på pakken og velg Package Control og Undo Check Out. Velg Yes. 8.3 Legge til en ny pakke Se punkt 5 i dokumentet Veileder i å modellere SOSI-produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på 8.4 Check in Dersom lokale endringer skal sendes til repository-et, høyreklikk på pakken, velg Package Control og Check In. Når en pakke blir sjekket inn så lagrer man endringer som er utført i SOSI-modellregisteret. I kommentarfeltet bør man skrive en kort oppsummering av endringene som ble gjort slik at det er lettere å forstå når man ser på versjonsloggen i etterkant.

39 Side:39 av 39 Statens Klikk OK. Endringene er dermed sjekket inn i SVN og tilgjengelige for alle andre som jobber mot samme katalog via SVN.

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.1 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 36 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Magnus Karge, Knut Sælid

Magnus Karge, Knut Sælid kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 0.8 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 31 Statens Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk og

Detaljer

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner. Prosedyre

Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner. Prosedyre atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.7 Gjelder fra: Utarbeidet av: Kartverket Godkjent av: Sidenr: 1 av 41 St Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Forutsetninger... 3 3 Uttrykk og begreper... 3

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Installere Subversion Subversion (også kalt SVN) er et versjonskontrollsystem som hjelper oss å holde orden på de forskjellige versjonene når vi utvikler programmer.

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Nedlasting 1. Bruk en nettleser og gå til adressen: http://java.sun.com/javase/downloads/ 2. Trykk på lenken Download til høyre for JDK 6 Update

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?.

- Java kan lastes ned gratis http://www.java.com. For installasjon, se punktet Hvordan laster jeg ned og installerer Java på min maskin?. Innhold Hva er Java?... 2 Hvor finner jeg Java?... 2 Hvorfor må jeg ha Java for å bruke nettbanken?... 2 Hvordan installerer jeg Java på min maskin?... 2 Jeg får bare en feilmelding om "File is corrupt"

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon.

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon. Brukerveiledning Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client Tools v1.2.5... 2 Søkefelt... 2 Innstillinger... 3 Installasjonsveiledning Searchdaimon Client Tools... 5 Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient.... 2 Installasjon av VPN klient.... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Alle installasjoner som er her beskrevet gjøres kun LOKALT på den PC

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

1 Kodegenerering fra Tau Suiten

1 Kodegenerering fra Tau Suiten Kodegenerering fra Tau Suiten For å generere Javakode eller en annen form for programmeringskode ut i fra Tau suiten, er det visse ting som må være utført.. En UML modell må eksistere og være korrekt.

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012 Om verktøyet Formålet med dette verktøyet er å migrere informasjon fra en databasevariant til en annen, i denne veiledningen fra Oracle til MySQL. Dette gjøres som første ledd i en avleveringsprosess.

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk

Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Intentor Helpdesk - Installasjon Step #1: Generell informasjon Dokumentasjon levert av: Prosjekt:. Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Norsk Data Senter AS Oppgradering av Intentor Helpdesk

Norsk Data Senter AS Oppgradering av Intentor Helpdesk Intentor Helpdesk - Oppgradering Step #1: Generell informasjon Dokumentasjon levert av: Prosjekt:. Norsk Data Senter AS Oppgradering av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR.

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming FINALE Skatt FINALE Investor NARF Avstemming Versjon 28.0 26.11.2015

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient

Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient Denne veiledningen beskriver klientinstallasjon av Cantor Controller. Vi tar for oss hele installasjonen steg for steg. Før installasjonen startes bør

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive Veiledning Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive MEMOactive MEMOplanner Rev D NO 1 Innledning Denne veiledningen beskriver hvordan man oppdaterer til siste versjon av Memoplanner,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer