Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartverket. Innhold. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med produktspesifikasjoner. Prosedyre"

Transkript

1 atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.1 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 36 St Innhold 1. Introduksjon Forutsetninger Uttrykk og begreper Nødvendig programvare Nedlasting og installasjon av nødvendig programvare Enterprise Architect Collabnet subversion ShapeChange plugin i EA SOSI plugin i EA Sjekke ut en initiell versjon av SOSI modellregister Lese- og skrivetilgang i SVN Konfigurere en arbeidsmappe Konfigurasjon ved hjelp av kommandobasert klient Konfigurere Enterprise Architect Konfigurere tilgang til SOSI modellregister Importere XMI-pakker fra SOSI modellregister Konfigurere ShapeChange plugin Finne ut om Java 7 er installert Installere Java Koble ShapeChange mot Java Sette opp standard SOSI dokumentasjonsmaler Nedlasting av SOSI dokumentasjonsmal i EA Nedlasting av Word-mal Konfigurasjon Arbeide mot SVN-repository (for eksempel SOSI modellregister)... 34

2 Side:2 av 36 Statens 9.1 Check out Angre check out Legge til en ny pakke Check in... 35

3 Side:3 av 36 Statens 1. Introduksjon For å lage UML-modellene i SOSI modelleregister til bruk i, må man ha installert en del programvare. I utgangspunktet kan man bruke en rekke forskjellige applikasjoner og programmer til dette formålet, men for at det skal være enklest mulig å samordne opplæring og konfigurasjon, anbefales det å benytte et standard sett av programvare. Dette dokumentet er en veileder om hvilken programvare man bør installere for å kunne arbeide med UML-modeller i SOSI modellregister i. Dokumentet beskriver også nødvendig konfigurasjon av denne programvaren. 2. Forutsetninger For å lage dokumentasjon som beskrevet i dokumentet Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på må norsk versjon av Microsoft Office Word 2007 eller nyere være installert. 3. Uttrykk og begreper EA = Enterprise Architect. Programvare for UML modellering. SVN = Subversion versjonskontrollsystem. Programvare som gjør det mulig å lagre versjoner av datafiler på en sentral server, og samtidig organisere endringer i datafilene uten at det blir konflikt mellom brukere som eventuelt endrer samtidig. SOSI modelleregister = et (for tiden) SVN-basert register som inneholder alle UML-modeller som inngår i SOSI. Repository = sentralt lagringssted, i denne sammenhengen for datafiler som skal håndteres via SVN. 4. Nødvendig programvare a) Enterprise Architect UML modelleringsverktøy

4 Side:4 av 36 Statens b) Collabnet Subversion SVN klient c) ShapeChange eksportverktøy UML GML for Enterprise Architect d) SOSI plugin UML profil og eksportverktøy UML SOSI for Enterprise Architect 5. Nedlasting og installasjon av nødvendig programvare 5.1 Enterprise Architect Enterprise Architect lastes ned fra Resten av dette dokumentet forutsetter at du installerer Enterprise Architect i henhold til forslagene som foreslås i installasjonsveiledningen som følger med Enterprise Architect før du går videre. Denne leder deg gjennom installasjonen trinn for trinn der du må akseptere lisensbetingelsene, oppgi brukernavn og lignende, angi installasjonssted etc. Det finnes flere versjoner tilgjengelig av EA. Det anbefales å benytte Corporate Edition versjon 10, men også versjon 8 og 9 (Corporate Edition, Professional, Ultimate) har blitt testet og disse versjonene bør gå fint å benytte. Det kan dog være noen variasjoner i skjermbilder mellom ulike versjonsnummer. 5.2 Collabnet subversion Collabnet subversion lastes ned fra Last kun ned den kommandolinjebaserte SVN klienten. Du kan velge den helt enkle versjonen på ca 13 MB. OBS! Du må registrere deg på en webside for å laste ned. Websiden for registrering er kresen på innhold i feltene. Pass på at passord inneholder minst 8 tegn og både tall, små bokstaver og store bokstaver. Andre tegn er ikke tillatt. Pass også på at Subversion er valgt som produkt fra nedtrekkslista:

5 Side:5 av 36 Statens Etter nedlasting er det bare å installere SVN-klienten som en vanlig Windows installasjon ved å følge installasjonsveiledningen som følger med Collabnet. Resten av dette dokumentet forutsetter at du gjør dette før du går videre.

6 Side:6 av 36 Statens 5.3 ShapeChange plugin i EA ShapeChange plugin i EA lastes ned fra Klikk på linken Last ned ShapeChange plugin i EA. Etter nedlasting går du til katalogen hvor du har valgt å legge den nedlastede zip-filen, f.eks C:\Users\<brukernavn>\Downloads.

7 Side:7 av 36 Statens Dobbeltklikk på zip-filen. Da vises innholdet i et nytt vindu. Dobbeltklikk på filen Shapechange_setup_2_0.exe Klikk på Next Velg installasjonssted og klikk på Next.

8 Side:8 av 36 Statens Klikk på Next.

9 Side:9 av 36 Statens Når installasjonen er ferdig vil du få opp dette vinduet. Klikk på Close. 5.4 SOSI plugin i EA SOSI plugin i EA lastes ned fra Klikk på linken Last ned SOSI plugin i EA. Etter nedlasting går du til katalogen hvor du har valgt å legge den nedlastede zip-filen, f.eks C:\Users\<brukernavn>\Downloads.

10 Side:10 av 36 Statens Dobbeltklikk på filen SOSI_plugin_setup_1_1_5.exe Klikk på Next.

11 Side:11 av 36 Statens Klikk på Install. Når installasjonen er ferdig vil du få opp dette vinduet. Klikk på Finish. Restart Enterprise Architect. Dermed er all nødvendig programvare installert.

12 Side:12 av 36 Statens 6. Sjekke ut en initiell versjon av SOSI modellregister 6.1 Lese- og skrivetilgang i SVN SOSI modellregister er passordbeskyttet, men alle har lesetilgang via standardbrukernavn og -passord sosi. De som er editor for et fagområde og/eller ønsker å lagre egne UML-modeller for i SOSI modellregisteret må ha skrivetilgang. Ta kontakt med Standardiseringssekretariatet og angi hvilket fagområde du er editor for eller hvilken produktspesifikasjon du vil jobbe med, så får du tildelt eget brukernavn og passord. Er det første gang at en etat/et institutt bestemmer seg for å lagre egne produktspesifikasjons-uml-modeller i SOSI modellregisteret, må også Standardiseringssekretariatet kontaktes slik at nødvendige konfigurasjoner på serveren kan foretas. 7. Konfigurere en arbeidsmappe 7.1 Konfigurasjon ved hjelp av kommandobasert klient Nødvendig forarbeid: 1. Sjekk at ikke mappen C:\SOSI 1 finnes fra før. 2. Hvis mappen C:\SOSI 1 finnes fra før slett den. 3. Opprett mappen C:\SOSI 1 Da er du klar til å konfigurere arbeidsmappen C:\SOSI 1 hvor SVN skal legge alle nødvendige datafiler som du skal bruke fra Enterprise Architect. NB! Du må aldri lagre noen andre filer i mappen C:\SOSI 1 - den er forbeholdt filer som SVN benytter og dette gjøres alltid automatisk av SVN-klienten. 1 C:\SOSI er bare et eksempel. Her kan du velge hvilken som helst mappe på den lokale disken din.

13 I. Åpne kommandovinduet ved å trykke Windows tasten + R. Side:13 av 36 Statens II. Skriv cmd og trykk Enter eller klikk på OK. Da åpnes et terminalvindu. III. Sjekk ut SOSI modellen ved å skrive inn følgende kommando i terminalvinduet: NB! URLen er case-sensitiv, store og små bokstaver må angis korrekt. Den siste delen i URL-en ( SOSI ) må skrives med store bokstaver! svn co https://sosi.geonorge.no/svn/sosi C:\SOSI 1 --username <mitt brukernavn>

14 Side:14 av 36 Statens Erstatt <mitt brukernavn> med brukernavnet som du har fått tildelt. Har du ikke fått eget brukernavn, kan du bruke standardbrukernavn sosi som gir lesetilgang. Trykk så Enter. Så må passordet oppgis. Bruk passordet du fikk tildelt sammen med ditt eget brukernavn eller standardpassordet sosi dersom du valgte standard lesetilgang og brukernavn sosi. Trykk så Enter.

15 Side:15 av 36 Statens Etter utsjekk skal alle filene være lastet ned som en lokal kopi til din lokale arbeidsmappe (C:\SOSI 1 ). IV. Ferdig med den initielle utsjekkingen!

16 Side:16 av 36 Statens 8. Konfigurere Enterprise Architect Åpne Enterprise Architect. Du vil da få opp et vindu som ser noe slikt ut. Dersom du får spørsmål om du vil lage et nytt prosjekt, et nytt view eller noe annet, svar nei og lukk alle pop-up vinduer som måtte komme frem. Lag et nytt prosjekt ved å velge File -> New project fra hovedmenyen på øverste linje.

17 Side:17 av 36 Statens Du får da opp et vindu der du skal angi navn på prosjektet. Prosjektfila bør lagres på en lokal disk. Lagres den på en nettverksdisk, kan det hende at det oppstår feil ved bruk av ShapeChange plugin. Pass på at filtypen er *.eap og klikk deretter på Save. Deretter kommer det opp et popup-vindu hvor du skal klikke på Cancel.

18 Side:18 av 36 Statens Du vil da ha et vindu i EA som ser noe slikt ut: I høyre side av vinduet finner du prosjektutforskeren, på engelsk kalt Project browser. Dette er en arbeidsflate du vil bruke mye i de neste stegene. Det er mulig å flytte prosjektutforskeren rundt i skjermbildet hvis du vil ha den et annet

19 Side:19 av 36 Statens sted. Ved å høyreklikke øverst (på den grå linja) i prosjektutforskeren kan du velge mellom Floating og Docking. Floating lar deg plassere prosjektutforskeren hvor du vil på skjermen, mens Docking låser prosjektutforskeren på angitt sted. Det får være opp til hver enkelt hvor man vil plassere prosjektutforskeren, men i dette dokumentet refereres det til prosjektutforskeren slik den er plassert på høyre side som i skjermbildet over. 8.1 Konfigurere tilgang til SOSI modellregister Etter å ha åpnet prosjektfilen i EA (som du opprettet i starten av dette kapittelet), velg fra hovedmenyen øverst Project -> Version Control -> Version Control Settings. I tilfellet at Version Control ikke vises i hovedmenyen, gå til View-menyen og velg Workspaces and Commands. I Workspaces and Commands-vinduet gå til Commands, velg Complete og kryss av Version Control (se figur nedenfor).

20 Side:20 av 36 Statens I Version Control Settings skriv inn SOSI som Unique ID og kontroller at Working Copy Path er C:\SOSI 1. Endre til dette om nødvendig. Overta konfigurasjonen fra bildet nedenfor og erstatt Subversion Exe Path med stien til exe-filen til den kommandobaserte SVN-klienten på disken din. Klikk så Save og deretter Close.

21 Side:21 av 36 Statens Dersom du opplever ofte Time-Out-meldinger ved bruk av SOSI modellregisteret, kan VC Time-Out Value settes på 60 sekunder. 8.2 Importere XMI-pakker fra SOSI modellregister Høyreklikk på ønsket mappe i prosjektutforskeren i EA velg så Package Control og Get Package. Velg nå SOSI under Version Control Configuration. Nå kan man velge mellom diverse enkeltpakker (SOSI fagområder), hele SOSI Del 1 ( SOSI Generelle Konsepter.xml ), SOSI Del 2 ( SOSI Generell objektkatalog_v4.xml ), SOSI Del 3 ( SOSI Produktspesifikasjoner.xml ) eller alle SOSI modellene ( SOSI Model.xml ). Ved førstegangs import anbefales det å velge SOSI Model.xml.

22 Side:22 av 36 Statens I tilfellet meldingen nedenfor vises, velg No. Etterpå høyreklikker man på en av de importerte pakkene og velger Package Control og Get All Latest. På meldingen nedenfor gjør man ingen forandringer og klikker på OK. Nå importeres alle pakkene med filer fra SVN, dette kan ta 5 10 minutter når man gjør det for første gang. 8.3 Konfigurere ShapeChange plugin For å få ShapeChange til å fungere i Enterprise Architect (som i øyeblikket kun finnes i 32-bits versjon) må den konfigureres mot en Java 32-bits versjon. Nedenfor beskrives hvordan dette gjøres Finne ut om Java 7 er installert Åpne utforskeren og gå til katalogen C:\Program Files (x86)\java og deretter til C:\Program Files\Java. Hvis du i en av disse katalogene har en katalog som heter jre7, åpne den og sjekk at innholdet ser slik ut:

23 Side:23 av 36 Statens Hvis du ikke har katalogen jre7 må du installere Java 7. Gå da til neste kapittel ( Installere java 7 ) Installere Java 7 Gå til og last ned Java 7 32 bits versjonen ved å klikke på Windows Offline linken i listen over ulike versjoner. Når nedlastingen er ferdig starter du installasjonen og følger anvisningene i installasjonsveiledningen som følger med og vises på skjermen underveis. Husk å velge installasjonssted C:\Program Files (x86)\java når du blir spurt om dette. Når installasjonen er ferdig sjekker du at katalogen jre7 finnes under C:\Program Files (x86)\java som beskrevet i kapittelet over ( Finne ut om Java 7 er installert ) Koble ShapeChange mot Java 7 Marker applikasjonsskjemapakken din som vist under.

24 Side:24 av 36 Statens Applikasjonsskjemapakke som markeres ved å klikke 1 gang på den. Velg deretter Extensions -> ShapeChange -> Transform (i eldre EA-versjoner heter menyvalget Add-ins ) fra hovedmenyen øverst. Da åpner det seg et popup vindu:

25 Side:25 av 36 Statens Klikk på Settings. Et nytt pop-up vindu åpner seg: Her må du skrive/kopiere inn stien til din installerte Java 7 versjon (se skjermbildeeksempelet over for eksempel på en vanlig stiangivelse). Vær oppmerksom på at du må ha med angivelse til filen java.exe i slutten av stien.

26 Side:26 av 36 Statens Velg Lagre. Lukk pop-up vinduet. Da skal ShapeChange være konfigurert til å benytte den Java-versjonen du skrev inn i pop-up vinduet og som skal være en 32-bits versjon. Hvis det oppstår problemer med at ShapeChange ikke klarer å generere GML, må du sjekke at stien til Java er skrevet helt korrekt og peker til mappen der filen java.exe i 32-bits versjon faktisk ligger. For å kontrollere/endre dette, gjentar du trinnene i dette delkapitlet ( Konfigurere ShapeChange plugin. En annen feilkilde kan være at prosjektfilen din (*eap-fila) ligger på en nettverksdisk. Flytt den i en mappe på den lokale disken din, åpne den og prøv på nytt å generere GML. 8.4 Sette opp standard SOSI dokumentasjonsmaler I dette kapittelet beskrives nedlasting og konfigurasjon av standard SOSI RTFmal og standard SOSI Word-mal for å lage produktspesifikasjonen i henhold til denne standarden Nedlasting av SOSI dokumentasjonsmal i EA Gå til Klikk på Last ned SOSI dokumentasjonsmal i EA og velg å lagre filen et egnet sted på lokal maskin (men ikke i mappen C:\SOSI 1 ) NB! Det er viktig at du velger å lagre filen i formatet *.rtf - velg filtype fra listen i lagringsvinduet som vist under.

27 Side:27 av 36 Statens Klikk Save. Dermed er malen lagret i korrekt format Nedlasting av Word-mal I tillegg til RTF-malen som du lastet ned i forrige kapittel, må du også laste ned en Word-mal. Denne inneholder makroer som rydder opp i dokumenter som er generert med RTF-malen. Det er nemlig ikke alt RTF-malen klarer å lage automatisk, men som makroene i Word-malen ordner opp i. Gå til Klikk på Last ned mal under overskriften SOSI modellregister fra UML til RTF og velg å lagre filen et egnet sted på lokal maskin (men ikke i mappen C:\SOSI 1 )

28 Side:28 av 36 Statens NB1! I Internett Explorer kan det hende at filens innhold vises i kryptisk format direkte i nettleservinduet istedenfor å lastes ned. Hvis så skjer, høyreklikk på linken og velg Save target as NB2! Det er viktig at du velger å lagre filen i formatet.dot - velg filtype fra listen i lagringsvinduet som vist under. Klikk Save. Dermed er malen lagret i korrekt format Konfigurasjon Starte Enterprise Architect hvis den ikke allerede er startet. Åpne et ønsket prosjekt eller opprett et nytt prosjekt.

29 Side:29 av 36 Statens Høyreklikk på applikasjonsskjemapakken og velg Documentation -> Rich Text Format (RTF) Report som vist under: Et nytt vindu åpner seg:

30 Side:30 av 36 Statens Velg så fanen Templates og klikk deretter på New. Skriv inn det angitte navnet på rapportmalen i popup-vinduet som dukker opp: La valget Copy template være satt til None og valget Template Group kan bli tomt, klikk OK. Et nytt vindu som heter Document Template Editor dukker opp:

31 Side:31 av 36 Statens I Document Template Editor, velg fra hovedmenyen på øverste linje File -> Import. NB! Hvis du ikke har dette menyvalget synlig, kan du høyreklikke i dokumentet for å få samme valgmuligheten. Utforskeren din dukker opp og du navigerer deg frem til den tidligere nedlastede SOSI-malen som heter SOSI_dokumentasjonsmal_i_ EA_ rtf:

32 Side:32 av 36 Statens Marker filen og klikk Open. Den importerte malen vises da i Document Template Editor :

33 Side:33 av 36 Statens Lukk Document Template Editor. Det er mulig du får spørsmål om å lagre endringer i malen. Svar da Yes. Lukk også det gjenværende vinduet (vist under). Klikk på Close. Ferdig! SOSI-malen er installert og klar til bruk.

34 Side:34 av 36 Statens 9. Arbeide mot SVN-repository (for eksempel SOSI modellregister) Du er nå ferdig med all installasjon og konfigurasjon av nødvendig programvare for arbeid med! For oversiktens skyld, gis det i dette kapittelet en kort innføring i hvordan du bruker det sentrale lageret for UML-modeller (SVN-repository). Kapittelet gir en generell beskrivelse av hvordan man sjekker ut og sjekker inn pakker og/eller filer i SVN-repository. Dokumentet Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder på gir en detaljert beskrivelse av denne prosessen relatert til konkrete eksempler. For å oppdatere pakkene i EA-prosjektet, høyreklikk på en vilkårlig pakke i prosjektutforskeren og velg så Package Control og Get All Latest. Nå lastes alle pakkene fra repository-et som foreligger der i en nyere versjon. Skal bare én pakke oppdateres, høyreklikk på vedkommende pakke og velg Package Control og Get Latest. NB! For å editere en pakke, legge til nye underpakker eller annet, må den ønskede pakken først utsjekkes. Slike operasjoner krever at SVNbrukeren din har rettigheter til dette. Standardbrukeren sosi har ikke endringsrettigheter kun leserettigheter. 9.1 Check out Høyreklikk på en av pakkene med nøkkelsymbolet og velg Package Control og Check out. Hvis denne pakken allerede er utsjekket av en annen bruker, vil det ikke være mulig å sjekke den ut. Man vil i så fall få følgende melding: Symbolet på en pakke som har blitt sjekket ut ser slik ut:

35 Side:35 av 36 Statens 9.2 Angre check out Dersom lokale endringer ikke skal lastes opp til repository-et og en låst pakke skal frigis, høyreklikk på pakken og velg Package Control og Undo Check Out. Velg Yes. 9.3 Legge til en ny pakke Se dokumentet Løype for utarbeidelse av informasjonsmodellen (UML modellering) på agsamling_2012/ 9.4 Check in Dersom lokale endringer skal sendes til repository-et, høyreklikk på pakken, velg Package Control og Check In. I kommentarfeltet bør man skrive en kort oppsummering av endringene som ble gjort slik at det er lettere å forstå når man ser på versjonsloggen i etterkant.

36 Side:36 av 36 Statens Klikk OK. Endringene er dermed sjekket inn i SVN og tilgjengelige for alle andre som jobber mot samme katalog via SVN.

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2.

Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Dokument: Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning DDS-CAD 10 DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning Velkommen til DDS! Vi er glad for å kunne presentere DDS-CAD 10 og ønske deg velkommen som bruker i den mest avanserte BIM-løsningen som

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Installere Subversion Subversion (også kalt SVN) er et versjonskontrollsystem som hjelper oss å holde orden på de forskjellige versjonene når vi utvikler programmer.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø

Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Installasjon av Extensor 05 i flerbrukermiljø Dokumenthistorikk... 2 Innledning... 2 Installasjon av Extensor-databasen... 2 Systemforutsetninger database-server... 3 Installasjon av Microsoft SQL Server...

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer