Jærseminaret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jærseminaret 03.10-2012."

Transkript

1 Jærseminaret Rogaland A-senter tlf Dusavikveien 216 Kontaktinformasjon: Forespørsler om søknader: Vurderingsenheten v/ Berly Holter Forespørsler om pasienter på ventelister (etter at rett tilbehandling er gitt): 1 Avrusing / behandlingsavdelingen: Monika Ramse 2 Poliklinikken: Tor Borge Alle vurderinger av akutte situasjoner : Ta kontakt på tel. med vakthavende lege

2 Rogaland A senter, overordnet beskrivelse Anita Aniksdal Klinikksjef Spes klinisk psykologi

3 Rogaland A-senter Består av 1. Kompetansesenter, med oppdrag fra Helsedirektoratet Med nasjonale spissområder: arbeidsliv og rus. barn som pårørende Kunnskapsformidling, undervisning, opplæringspakker, forskning.

4 Rogaland A-senter 2. En klinisk virksomhet med oppdrag fra Helse Vest Vurderingsenhet Avrusningsenhet Poliklinikk Behandlingsenhet/inneliggende behandling Gravide-team

5 Samarbeid: Rogaland A senter BUF- etat, familievernkontorene, Psykiatri og Ras: Samarbeid om kompetanseutvikling og tjenesteutvikling for barn av psyk. syke og rusmiddelmisbrukende forelder Forskningssamarbeid med KORFOR Følgeforskning nevropsyk Samarbeid med SUS om rus somatikk Annet: Ryfylke DPS- ansatt fra Ras er der 1 gang i uken Behandlingsforberedende tiltak Få til flere satellitter for poliklinisk virksomhet

6 Rogaland A senter Jevnlige møter brukerutvalg Barne og pårørende kontakt 2 barneansvarlige på hver avdeling

7 Rogaland A-senter Nøkkeltall (fra 2012 er pr ) Henvisninger, antall: 2011: : 746

8 Rogaland A-senter Polikliniske konsultasjoner: 2011: : 5032

9 Rogaland A-senter Liggedøgn: Avrusningsavdelingen: 2011: :4219 Døgnbehandling (BA): 2011: : 3465 Totalt: 2011: : 7684

10 Akuttinnleggelser: Rogaland A-senter 2012: pr. mnd Økning: 3.9 pr. mnd

11 Rogaland A-senter Gravide: 2011: 9 pasienter, av dem 7 på : 11 pasienter, av dem 3 på 10.3

12 Rogaland A-senter Gjennomsnittlig ventetid: Avrusningsavdelingen: 2012: 5.4 uker Døgnbehandling (BA): 2012: uker Poliklinikken: 2012: 8.4 uker

13 Vurderingsenheten Anders Hellman Seniorrådgiver Psykologspesialist

14 Ansvarlig Spesialist: Anders Hellman Ansatte ved vurderingsenheten Koordinator v. Vurderings-enheten: Berly Holter Inntakskoordinator: Monika Ramse Pasientformidler: Sissel Andersson Kontorfullm. Kirsten Bru Aarsheim

15 Vurdering av rett til Tverrfaglig Spesialisert Behandling av rusmisbrukere Søknad: fra Kommunale helse og sosialtjenester: Fastlege, NAV, Barnevernet Vurdering ut fra den skriftlige søknaden. Ved kort, svak eller uklar søknad mulighet til å innkalle pasienten ( ca 30%) for å kunne utføre vurdering, eller til å innhente ytterligere skriftlige opplysninger, Fristen for vurdering 30 virkedager Svar: I tre kategorier Rett til nødvendig helsehjelp (innen fastsatt frist) Rett til helsehjelp, men ikke nødvendig (ikke frist) Rett til utredning av behandlingsbehov Ikke rett til hjelp i TSB (henvises kommunale helse og sosialtjenester)

16 Tverrfaglig vurdering Vurderingsenheten ledes som regel av avspesialist i psykologi eller allm medisin. Deltakelse av faggruppene: Sosionom, Bv. Ped, Spl., Psykolog Ca 1600 saker per år Tett samarbeid med tre interne enheter: Akutt lege og Casemanager på huset Inntaksenheten Pasientformidler

17 Hva bør en søknad inneholde? Tydelig beskrivelse av problemet God anamnese som redegjør for aktuelle problem/lidelser Informasjon om familie og sosiale forhold Resultat av relevante utredninger og undersøkelser Hva er prøvd av behandling tidligere så vel i 1. som i 2. linje Uttalelse fra fastlege, sosialtjeneste m.fl. Status om individuell plan Forslag til /og eller ønske om type tiltak Kilde Veileder IS-1505 s.28

18 Avrusningsavdelingen Avdelingsleder Nils Ove Stava

19 Formål med innleggelsen Akutt avrusning Avrusning Stabilisering Kartlegging av behandlingsbehov Medisin endring

20 Innhold i innleggelsen Rusmedisinsk behandling med nødvendig avrusning / abstinensbehandling / somatisk vurdering og medisinering. Fysisk og psykisk pleie. Kontakt med nettverk, NAV, fastlege og lignende Motivasjon til viderebehandling. Kartlegging av rushistorie og evt. også behandlingsbehov. Viderehenvisning til TSB.

21 Innhold i innleggelsen Henvisning for videre oppfølging i kommune helsetjenestene Motivasjonssamtaler. Støttesamtaler. Edukasjon i egen sykdom. Miljøterapi. Alternative abstinens behandlingsformer

22 Pasienten 18 år - oppover Mer eller mindre selvhjulpen i egenomsorgen. Primærdiagnosen er rusavhengighet. Har som oftest en sekundær diagnose. Må være realitetsorientert. Frivillig innlagt. Innleggelse etter eget samtykke, men ber om å ble holdt tilbake i opptil 3 uker regnet fra inntaket. Innlegges uten samtykke.

23 Avdelingen 23,65 årsverk Plass til pasienter fordelt på 2 etager. Avdelingen er en lukket enhet Sosionom tjeneste 24 timers legetjeneste Laboratorie tjeneste Fokus på gravide og kvinner Alle rom har utsikt og egen bad (unntatt 2 rom) Måltider spises i kantinen

24 Gravidetilbudet Annette Bjelland Spes klinisk psykologi

25 Gravide tilbudet : Gravide team - Leder: Psykologspesialist. Ansvarlig for faglig innhold i og utvikling av gravide tilbudet. Behandlingsansvar for gravide - Gravidekoordinator. Helsesøster. Internt og eksternt samarbeid rundt den gravide - Overlege. Spesialist i allmennmedisin. Det medisinskfaglige ansvar for gravide innlagt på RAS - Miljøpersonale i avdelingene. Kompetanse på rus, psykisk helse, svangerskapspsykologi. Aktiviteter rettet mot rusmestring og mødringsprosess

26 Gravide tilbudet Engasjerte, trivelige fagfolk søker kvinne som drikker i svangerskapet Formål: Langvarig kontakt, hjelp og støtte til nytte og glede for store og små

27 Takk for oppmerksomheten! Ta gjerne kontakt: - -

28 RAS POLIKLINIKKEN TOR BORGE PSYKOLOGSPESIALIST 6 PSYKOLOGER 6 FAMILIETERAPEUTER 1 DIPLOMERT GRUPPETERAPEUT 1 SYKEPLEIER BARNE OG PÅRØRENDEKONTAKTEN

29 RUSAVHENGIGHET ALKOHOL NARKOTIKA MEDIKAMENTER BLANDINGSMISBRUK SPILLEAVHENGIGHET PÅRØRENDE

30 BEHANDLINGSINTERVENSJONER INDIVIDUALTERAPI PARBEHANDLING FAMILIEBEHANDLING GRUPPEBEHANDLING

31 AKUTTE INTERVENSJONER SOM EN DEL AV BEHANDLINGSFORLØPET AKUTT TVERRFAGLIG POLIKLINISK VURDERING

32 HENVISNINGER LEGE ØVRIG SPESIALISTHELSETJENESTER NAV BARNEVERNTJENESTER

33 HVOR? POLIKLINIKKEN PÅ TASTA UTEKONTOR PÅ STRAND UTEKONTOR I EGERSUND AMBULANTE TJENESTER

34 Behandlingsavdelingen Rogaland A-senter Avd. leder Eik Nordgulen

35

36 Overordna mål: Fremme helse, livs- og rusmestring!

37 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 11.5 stillinger: 2 ½ psykolog 2 familieterapeuter (sosionom og barnevernspedagog) 2 psykiatriske sykepleiere 1 helsesøster 3.9 miljøterapeuter (sosionom, idrettspedagog, vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog )

38 Innleggelse i 4 måneder med fokus på: Fysisk og psykisk helse Somatisk sjekk ved innleggelse Individualsamtaler Fast trening på ukeplanen Tilrettelagt treningsprogram på treningssenter Ukentlig langtur Sesongaktiviteter som skiturer, volleyball etc. Gøy i hall onsdag kveld, også for ex-pasienter Undervisning om helse, avhengighet, rus, søvn osv Røykeavvenningskurs

39 Behandlingsavdelingen - Er åpen og stiller større krav til egne ressurser og kontroll av adferd og impulser til rusing, enn de fleste andre tilbud. Nedenfor er en sjekkliste med tanke på at pasienten skal kunne lykkes med sin behandling. Alle søknader vurderes individuelt. Egen motivasjon til å forandre, forbedre sin livskvalitet, samt ønske om å oppnå selvstendighet / ansvarlighet Har bopel og er i stand til å bo i egen bopel. Avdelingen oppmuntrer til permisjoner for å trene seg på å være hjemme uten å ty til rusmidler, samt til å etablere nye vaner. Har arbeidsevne. Det er ønskelig at klientene er i stand til å gå i arbeid eller i reell arbeidstrening. Har kontakt med familie eller venner utenom rusmiljøet. Det er vesentlig at pasienten er beredt til å søke etter støttespillere for å lykkes, og er informert om at dette også omfatter familierelasjoner. Er over 18 år. Tilbudet er ikke beregnet for pasienten med diagnostisert antisosial personlighetsforstyrrelse eller alvorlige atferdsforstyrrelser av utagerende type. Pasienter med dobbelt indikasjon i form av depresjon, angstlidelser og sårbare personlighetsforstyrrelser er innenfor målgruppen til avdelingen. Vi tar i mot pasienter med alle former for rusmisbruk, men en relativ kontraindikasjon for inntak er avhengighet av opiater. Stabiliserte LAR pasienter er innenfor målgruppen. Avdelingen har perioder på døgnet hvor det ikke er personell tilstede i avdelingen, slik at pasienter med uttalt behov for et kontrollert miljø, er utenfor målgruppen.

40 Grupper: MbC kurs med fokus på: Livs og rusmestring Mindfulness Affektregulering Stressmestring Relasjonshåndtering Pasientene føler bedre mestring- funnet seg selv, Tips: masteroppgave av målfrid brådland. Etikkgruppe Kvinne og mannsgrupper, egen kvinneaktivitet. Opplevelser: Kulturturer. Hytteturer. Miljøsurr

41 Familie og pårørendearbeid Undervisning og informasjon til alle pasienter om betydningen av å invitere pårørende med i behandlingen. Samtaler mellom pasienter, pårørende og familieterapeuter Samarbeid med RAS s barne og pårørendekontakt Samarbeid med erfaringskonsulent

42

43 Rogaland A-senter Legetjenesten, akutt tilbudet

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005

VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 i Kongsvinger kommune 2004 2008 VEDTATT I UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 30.3.2005 1. INNLEDNING...2 Bakgrunn...2 2. KOMMUNEPLANEN 2001 2013...3 3. MÅL FOR PSYKIATRIARBEIDET I KOMMUNEN...4 4. TJENESTETILBUDET...5

Detaljer

Vi bidrar til at rusproblemer mestres

Vi bidrar til at rusproblemer mestres 2013 Vi bidrar til at rusproblemer mestres ÅRSMELDING 2013 LADE BEHANDLINGSSENTER BLÅ KORS BA Lade Behandlingssenter Blå Kors BA eies og drives av Blå Kors. Senteret har i h.h.t. driftsavtale med Helse

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt

ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt DET NYTTER!!! ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt Offisiell åpning 6. des 2010 Tromsø kommune ved Rus-og psykiatritjenesten, 3 stillinger UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, 2 (0,5)

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Kvinnekollektivet ARKEN og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes

Detaljer

Sosialtjeneste og fastlege bør, sammen med pasienten, etablere et samarbeid tidlig i henvisningsprosessen med sikte på å lage en felles henvisning.

Sosialtjeneste og fastlege bør, sammen med pasienten, etablere et samarbeid tidlig i henvisningsprosessen med sikte på å lage en felles henvisning. Sosialtjeneste og fastlege bør, sammen med pasienten, etablere et samarbeid tidlig i henvisningsprosessen med sikte på å lage en felles henvisning. 1. Personopplysninger Etternavn Alle fornavn og mellomnavn

Detaljer

Tabell for beskrivelse av dagens tjenester

Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Barneverntjenesten Beskriv kort hvilken/ hvilke brukergruppe dere har ansvar for. Antall brukere pr år, konkret eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen ValdresKlinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen ValdresKlinikken og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: 1) Tjenestevolum og pris behandlingsdøgn

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Nasjonale faglige retningslinjer IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer:

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer