TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som vakte beundring blant andre konferansedeltagere. Søndag ble brukt til et separat Realistene-arrangement, blant annet med Odd Einar Dørum som innleder. Dørum var sammen med blant andre Teknas president Marianne Harg gjest ved årsmøtemiddagen. Årsmøtet vedtok følgende resolusjon: Tekna mener det bør være et nasjonalt ansvar å sørge for at Norge har et godt tilbud innen realfag. Disse tiltakene bør prioriteres kommende år: - tilbud om kompetanseheving for lærere, ved at det utarbeides videreutdanningstilbud for lærere med manglende kompetanse og etterutdanningstilbud for vedlikehold av kompetanse - seniorpolitiske tiltak for realfagslærere, slik at det blir fristende for eldre realfagslærere å bli stående i stillingen - lønnstillegg til lærere med realfagskompetanse, slik at også lærerne får en markedsrelatert lønn - bedre utstyrssituasjonen i skoleverket, slik at undervisningen kan gis med moderne utstyr NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE På årsmøtet i Tromsø 04. februar ble følgende styre valgt for 2007: Leder Bjørn Gjermundsen, Fagerborg vgs., (gjenvalgt for to år) Sigrid Melander Vie, Rud vgs, (ikke på valg) Bjørn Kjelsaas Andersen, Frederik II vgs., (gjenvalgt for to år) Taran Høyer, Skien vgs, (ny, valgt for to år) Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen utnevnt av Interesseforeningen (for ett år) TILLITSVALGTKURS I VÅR? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Denne våren går følgende kurs av stabelen: mai Forhandlingskompetanse - Gardermoen Quality 14. juni Lønnskonferanse - Oslo, hotell Gabelshus Felleskurs med statlig og privat sektor: mars Kommunikasjon og påvirkning - Oslo, hotell Gabelshus april Motivasjon og ledelse - Lillestrøm, Thon Arena juni Konflikthåndtering - Oslo, hotell Gabelshus Utfyllende informasjon om det enkelte kurs og påmeldingsskjema finner du på Tekna-kalenderen på ekstranettet. Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. Påmeldingsfrister i Tekna-kalenderen. For ytterligere informasjon, kontakt: Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene. Hvordan kommer du inn på Teknas ekstranett: Om du ikke tidligere har logget deg på ekstranettet gjøres dette ved gå inn på Der benytter du medlemsnummeret ditt som brukernavn, og tek4u som passord. Mye av den informasjonen som er relevant for deg som tillitsvalgt/kontaktperson finner du under fanen "e-rom" (bl.a. da lenken til grunnkurset.) ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE På årsmøtet i Tekna kommune i januar ble Terje Mjøen, Kongsberg tekniske fagskole, gjenvalgt i Tekna K-styret for to år. Kjell Holthe ble gjenvalgt i valgkomiteen for ett år. I tillegg fikk Interesseforeningen inn tre av sine styremedlemmer på sikker plass som delegater til sommerens Representantskapsmøte.

2 - VI ER BEKYMRET, sier Teknas president Halvparten av lærerne som underviser i realfag i grunnskolen, har ikke faglig fordypning i disse fagene. Dessuten mangler halvparten av skolene laboratorieutstyret som er en forutsetning for å gjennomføre Kunnskapsløftet. Det er et stort gap mellom kunnskapsminister Øystein Djupedals satsing på realfagene og realitetene i naturfagrommet og fysikksalen. En ny undersøkelse fra Tekna (Teknisk-Naturvitenskapelig forening) viser at både realfagskunnskaper og laboratorieutstyr er mangelvare i grunnskolen. Bekymring. Undersøkelsen, som er utført av Synovate MMI, er basert på 200 telefonintervjuer med lærere som er fagansvarlige i matematikk og naturfag. - Vi er bekymret over at skoleeiere og mange skoleledere ikke innser nødvendigheten av å investere mer i natur- og realfagene. Det snakkes mye, men lite skjer, sier president i Tekna, Marianne Harg. - Behovet for etter- og videreutdanning innen naturfag er stort. Lærerne i ungdomsskolen oppgir også at de har behov for mer kunnskap om hvordan de skal undervise bedre i disse fagene. Skoleledere legger også liten vekt på å kartlegge behovene for faglig oppdatering. Ifølge undersøkelsen er det bare 44 prosent av skolelederne som har sjekket om lærernes kunnskaper og skolens utstyr dekker Kunnskapsløftets krav. - Der hvor behovene er kartlagt, er det bare én av fire som har fått tilbud om etter- eller videreutdanning. Mange lærere som underviser i naturfag, mangler faglig fordypning i fag som fysikk, biologi og kjemi. Hvordan skal disse lærerne klare å skape undring og nysgjerrighet, når de i tillegg mangler utstyret som skal til for å utføre elementære vitenskapelig forsøk, spør Marianne Harg. - Grunnlaget for naturfaginteressen skapes i grunnskolen, og vi ser dessverre at mange elever ikke har de nødvendige kunnskapene når de møter strengere krav på videregående. Harg mener at lærerutdanningen må endres slik at lærerstudentene kan fordype seg faglig. Det er nødvendig for at norske skoleelever i fremtiden skal kunne hevde seg på like linje med andre nordiske elever. (klipp fra Aftenposten, ) NR. 01/07 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: REISERAPPORT FRA ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM Tekna Realistene arrangerte som nevnt i tidligere Teknas SkoleInfo også i år en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen til Association for Science Education, ASE, i år i Birmingham. 49 lærere deltok i år, hvorav halvparten var ikke Tekna-medlemmer. Konferansen var som vanlig svært lærerik, og deltagerne deltok også i den sosiale delen av programmet. 10 av deltagerne fikk også med seg en fotballkamp, en spennende cup-dyst mellom Birmingham FC og Newcastle. Neste års konferanse er lagt til Liverpool, som alltid helt i starten av året. NYTT STYRE I INTERESSEFORENINGEN FOR SKOLEVERKET På årsmøtet 16. februar ble følgende styre valgt for 2007: Leder Stein Hansen, Hamar katedralskole, Nestleder Mona Kuhlefelt, Skien videregående skole, Tor Ormberg, Høyanger videregående skole, Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen, Morten Amsrud, Gjøvik videregående skole, Skoleinfo (gjenvalg for ett år) (ikke på valg) (gjenvalg for to år) (gjenvalg for to år) (ny)

3 Verv en kollega Motta fine vervepremier fra Tekna og Gjensidiges sikkerhetsbutikk! Den du verver fyller inn innmeldingsskjemaet, se Vedkommende må fylle ut ditt navn, medlemsnummer eller fødselsdato og hvilken vervepremie du ønsker deg. Du får tilsendt vervepremien ca en måned etter at vi har mottatt innmeldingen. Hvis du ønsker tilsendt vervebrosjyrer og evt. plakater til bruk ved vervingen, kan du bestille det på eller telefon tlf Vervepremier ved én verving Mp3-spiller med usb-minnepinne Brannteppe kveler flammer i møbler og klær Gamebook med sjakk,backgammon, mølle og tripp trapp tresko Konferansemappe Førstehjelpspute Førstehjelp tursett til å feste i beltet Vervepremier ved to vervinger Ryggsekk med pc-rom og regntrekk Brannslukker - ABC-pulverapparat 2 kg (til bil og båt) Vervepremier ved tre vervinger Lynvern DATA- ITX Førstehjelpsboks med 39 deler. Et alternativ til en vanlig førstehjelpspute Brannslukker - ABC-pulverapparat 6 kg

4

5 MNT-Forum Oslo & Akershus: Tirsdag 13. mars 2007, kl ca. 2000: Institutt for geofag, Geologibygning 19, Universitetet i Oslo, Sem Sælandsvei 1, Blindern Program: - Det nye geofaget, v/ Seniorrådgiver Merethe Frøyland, Ph.D - Livets opprinnelse og utvikling, v/ Professor David Bruton - Da Oslofeltet var en oljeprovins (med sideblikk på radongass og tunnelras), v/ Professor Knut Bjørlykke - Hvordan arbeider en oljegeolog for å finne olje, v/ Universitetslektor Michel Heeremans - En guide gjennom utvalgte læringsressurser på nett, v/1.amanuensis Jens Jahren Bindende påmelding senest fredag 9. mars til Torsdag 26. april 2007, kl ca. 2000: NHOs Kantine, Essendropsgt. 3, 1.etasje Foreløpig program: Den globale klimautfordringen (IPCC-rapporten), v/ Pål Prestrud, adm.dir., CICERO Det globale energibildet sett i lys av klimautfordringen, v/ Kjell Bendiksen, adm.dir., IFE MNT-Forum Telemark Torsdag 8. mars, kl møtes vi på Norcem AS i Brevik som er blant de mest moderne fabrikker i Europa når det gjelder energiforbruk og utslippsbegrensninger. Norcem AS utvikler, produserer, markedsfører og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljenæringen i Norge. kl Fremmøte ved hovedinngangen til Norcem Informasjon om Norcem AS med hovedvekt på energigjenvinning. Omvisning i anleggene kl Samling i møterom til pizza. Påmelding til møtet: Teknas distriktskontor MNT-Forum Innlandet besøker Vitensenteret Innlandet på Gjøvik onsdag kl 18:00 Påmelding til møtet: Teknas distriktskontor NR. 02/07 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: SKAL UTREDE RÅDGIVERFUNKSJONEN I SKOLEN Tekna er plukket ut til å sitte i en arbeidsgruppe som skal gi regjeringen innspill om rådgivningstjenesten i skolen I arbeidsgruppen som skal ta for seg rådgivertjenesten/karriereveiledning skal også, i tillegg til Tekna, representanter fra Norsk Industri, FAST, KS, NHO, og Utdanningsforbundet sitte. Kunnskapsdepartementet skal ha en tilretteleggerrolle. Arbeidsgruppen er en del av Nasjonalt Forum for realfag, der Tekna er med. Gruppen har første møte onsdag 7. mars. Nasjonalt Forum for realfag er en møteplass regjeringen i høst opprettet med partene i arbeidslivet og utdanningssektoren for å følge og styrke utviklingen innen realfagene. MNT-FORUM VIDEREFORMIDLER FØLGENDE INVITASJON: Aker inviterer elever, lærere, studieveiledere i den videregående skolen til Aker-dagen torsdag 29. mars på Aker brygge i Oslo. Dørene åpnes for å få et innblikk i Norges største private industriselskap. Det blir servert lunsj. En av Akers mange unge talenter, Camilla Magelsen, presenterer Aker som et teknologiverksted, hvor realfag og naturvitenskapelig tenkning omsettes i grensesprengende industrielle prosjekter. Foredraget til Camilla Magelsen skreddersydd for elever og lærere i den videregående skolen vil bli holdt kl 11:00 og kl 13:30. Påmelding skjer til Skoleinfo

6 dette brevet er sendt i felleskap fra Tekna og Norsk Industri til Kunnskapsminister Øystein Djupedal: ( ) ANMODNING OM Å SATSE PÅ FAGLIG OPPDATERING AV REALFAGSLÆRERE Når elevene presterer stadig dårligere i matematikk og naturfag og skoleeierne ikke sørger for å gi lærerne faglig etter- og videreutdanning, må departementet ta ansvar. PISA og TIMSS-rapportene viser at norske elever presterer svakere enn det som skulle svare til Norges store satsing på skolen. Tekna og Norsk Industri mener det er viktig at det nå prioriteres å igangsette tiltak som tilbyr realfagslærene en faglig oppdatering og oppgradering. Læreren er viktigst for elevenes prestasjoner Alle undersøkelser om hva som betyr mest for elevers læring, peker på læreren. Dårlige elevprestasjonene bør ses i sammenheng med lærernes kvalifikasjoner. Tekna konstaterer i en undersøkelse gjengitt i bl.a. Aftenposten og Dagbladet 20. februar i år, at halvparten av realfaglærerne i grunnskolen mangler utdanning i de fag de underviser i. (Synovate MMI, 20. desember 2006 se vedlagte rapport og avisoppslag). Læreren er viktigst for elevenes prestasjoner. Vi mener derfor at det viktigste for å snu den dystre utviklingen er å fokusere på og investere i etter- og videreutdanningstilbud som vil gi realfagslærerne et nødvendig kompetanseløft. Status for etter- og videreutdanning Bevilgningen til kvalitets- og kompetanseutvikling i grunnskolen er for millioner kroner. I denne sammenheng vil vi henvise til 7 i Hovedavtalen for KS-området for perioden 1/1-06 til 31/ , der det blir understreket at den enkelte kommune/fylkeskommune har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunenes kompetansebehov og på bakgrunn av dette utarbeide en plan for kompetansehevende tiltak. Ansvaret for å følge opp kompetanseutviklingen ligger på arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Vi viser videre til den foran nevnte undersøkelsen som synliggjør at dette ansvaret på langt nær er fulgt opp under halvparten av skolen har foretatt en kompetansekartlegging. I tillegg opplyser 40 prosent av lærerne, ifølge Utdanningsforbundet, at de ikke har fått noe tilbud om etter- og videreutdanning. Lærerne har stort sett hatt liten innflytelse på hvilke faglige tilbud som blir gitt. Statlig ansvar for lærernes etter- og videreutdanning Det er med bekymring vi konstaterer at elevenes synkende kunnskaper og ferdigheter i matematikk og naturfag er et landsdekkende problem. Vi mener derfor det må være riktig å anse problemet som nasjonalt og derved en oppgave for staten. For Norsk Industri og Tekna er det åpenbart at elevenes fallende prestasjoner i realfag bør sees i sammenheng med lærernes manglende kvalifikasjoner i fagene. Når vi nå ser at skoleeierne ikke gir de tilbud om etterutdanning som det norske samfunn trenger mest (les; realfagene), taler dette for at staten tar ansvar for lærernes etter- og videreutdanning. Det er viktig å iverksette tiltak som retter seg direkte mot realfagslærerne for å sikre at denne gruppen har god nok kompetanse til å utøve sitt faglige undervisningsansvar. Vi foreslår derfor at det på nasjonalt nivå øremerkes midler til etter- og videreutdanning for lærere som underviser i realfag i grunnskolen. Samtidig er det er viktig å sikre en finansiering som vil dekke lønn for vikarer. Som eksempel for gjennomføring av et slikt tiltak viser vi til Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren der Kunnskapsdepartementet bidrar med midler til et landsdekkende videreutdanningstilbud i barnehagesektoren. Dette er en modell som også kan benyttes for å sikre et nødvendig kunnskapsløft av realfagene i den norske grunnskolen. Vi vil samtidig understreke at etter- og videreutdanningen bør gis gjennom eksisterende tilbud ved våre universiteter og høgskoler. Brevet er undertegnet av Carla Botten-Verboven, direktør i Norsk Industri og Helene Falch Fladmark, direktør for Samfunnspolitisk seksjon i Tekna.

7 MNT-Forum Oslo & Akershus: Torsdag 26. april 2007, kl ca. 2000: NHOs Kantine, Essendropsgt. 3, 1. etg Program: : Enkel servering : Velkommen til MNT-forum og Norsk Industri : Den globale klimautfordringen (IPCC-rapporten), v/pål Prestrud, adm.dir., CICERO, Senter for klimaforskning. Se: : Oppklarende spørsmål til Pål Prestrud : Det globale energibildet sett i lys av klimautfordringen, v/kjell Bendiksen, adm.dir., IFE, Institutt for energiteknikk Diskusjonen fortsetter. Servering av ost og rødvin. Bindende påmelding snarest til: MNT-Forum Møre og Romsdal: Torsdag 26. april 2007, kl møtes vi på Ormen Lange, Aukra MNT-Forum er ein møteplass for realfagslærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule og høgskule for å sjå korleis faga vert brukt i næringslivet, verte kjend med bedrifter og få inspirason og idear : Velkommen til Ormen Lange : Orientering : Omvisning på anlegget : Lunsj Opplegget er ved Communications Manager Dag Ryen Ofstad, Hydro Bindende påmelding snarest til: NR. 03/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Lønnsforhandlingene i kommunene er i gang: Akademikerne krever minst kroner ekstra til alle lektorer i årets oppgjør Gjennom sentrale lønnsforhandlinger er alle ansatte i kommunene allerede sikret 7500 kroner. Akademikerne krever minst kroner ekstra til alle lektorer i årets oppgjør. Offentlige tjenester skal ha høy kvalitet for å i møtekomme befolkningens behov. Men kommunene har et imageproblem og sliter med å tiltrekke seg og beholde kompetanse. - KS har ikke vist vilje til å prioritere langtidsutdannede lærere i lønnsoppgjør. Over tid har blant annet dette bidratt til at kommunene sliter med et dårlig omdømme når det gjelder lønns- og arbeidsforhold blant akademikere, sier leder av Akademikerne kommune Ole Jakob Knudsen. Kompetanseflukten fra det offentlige må bremses. Lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor for akademikere er blitt alt for store - opptil en kvart million kroner. Arbeidsmarkedet koker. Dette gjør det vanskelig for regjeringen å oppnå sine mål om verdens beste offentlige sektor og levere de tjenester folk forventer. Kommunene opplever skrikende mangel på kritisk kompetanse som blant annet beredskapsplanlegging og realfagskompetanse. Dette vil fortsette så lenge kommunene bedriver fordelingspolitikk i lønnsoppgjørene, sier Knudsen.

8 TEKNA, LO OG NHOS RAPPORT OM KUNNSKAPSDUGNADEN TIL STATSMINISTEREN Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og Handelsdepartementet fikk overrakt rapporten fra Kunnskapsdugnaden av Kåre Rygg Johnsen. - Rapporten har substans og er et viktig innspill til innovasjonsmeldingen, sa Lind. - Det er de tre viktigste arbeids- og næringslivsorganisasjonene som står bak rapporten, sa statssekretær Lind på seminaret som ble arrangert i anledning av overrekkelsen. Statsekretæren sa at hun hadde gledet seg til å ta imot rapporten, fordi hun i lang tid hadde kjent til Kunnskapsdugnaden. Hun ba også om å få med seg mange eksemplarer av rapporten for å gi den videre til statsministeren, næringsministeren og stortingspolitikere i Arbeiderpartiet når hun skulle møte dem i gruppemøte på Stortinget senere på dagen. - Det er vår generasjons forpliktelse å tenke langsiktig, og ikke bare slå oss til ro med at alt går så godt i dag. De fem hovedpunktene i dokumentet er visjonære og spenstige, sa Rikke Lind. Dagens seminar om Kunnskapsdugnaden og Innovasjonsmeldingen, ble arrangert av Nærings- og handelsdepartementet, men Tekna, LO og NHO sto for det faglige innholdet i regi av prosjektet Kunnskapsdugnaden. - Vi utfordrer offentlige og private aktører til å delta i en nasjonal dugnad for å utvikle og gjennomføre en ny og helhetlig kunnskaps- og næringspolitikk for miljø og velstand, sier prosjektleder Hans Kåre Flø i Tekna. Han sier videre: - Det er noen forhold vi mener må være sentrale innenfor en nasjonal strategi for verdiskaping, og som vi trakk frem i forbindelse med overleveringen; Det bør etableres flerårige, forpliktende budsjetter for innovasjon, forskning og utdanning Arbeidsformene i regjeringen bør gjennomgås med sikte på å få til bedre samordning innenfor den store kunnskaps- og næringspolitikken Det må settes i gang en flerårig kampanje med sikte på å endre unge sine holdninger til realfagene. Samtidig må lærerkompetansen styrkes, og tiltakene i regjeringens realfagsstrategi må gis budsjettmessig oppfølging Kunnskapen om hvilke mekanismer i den nordiske modellen som er drivkrefter for innovasjon og verdiskaping må styrkes i det politiske miljø og blant alle viktige aktører i arbeidslivet. FRISTER SENIORENE TIL Å STÅ LENGER Over halvparten av landets kommuner har innført spesielle tiltak for å beholde eller rekruttere ansatte over 62 år. Det viser en fersk undersøkelse NorgesBarometeret har gjort for Tekna blant Norges ordførere og rådmenn. Stadig flere kommuner ønsker å beholde ansatte over 62 år. Mange frister med bonuser, fleksibel arbeidstid og mer fritid. Det viser en undersøkelse NorgesBarometeret har gjennomført for Tekna blant Norges ordførere og rådmenn. Ifølge undersøkelsen har mer enn halvparten av landets kommuner innført spesielle tiltak. Av de som ikke har innført spesielle tiltak svarer 62 prosent at de har planer om å gjøre det. De vanligste ordningene er redusert eller fleksibel arbeidstid, samt bonusordninger. Det er bykommuner som i størst grad har innført spesielle tiltak eller i større grad enn andre har planer om å innføre slike tiltak. Leder av styret i Tekna kommune Idar Sagen synes det er gledelig at stadig flere kommuner innfører goder som kan friste seniorer til å stå løpet ut lengst mulig. - Et svært godt privat arbeidsmarked gjør det vanskelig for mange kommuner å rekruttere til stillinger i tekniske etater. Kommunene kan få store udekkede tjenestebehov når stadig flere i de store etterkrigskullene går av med pensjon. Derfor er det ekstra viktig å beholde seniorenes kompetanse lengst mulig, sier Sagen. Tekna har vel 2000 medlemmer knyttet til kommunal sektor. Noen kommuner opererer med ekstra lønnstillegg for alle over 58 år, viser eksempler fra undersøkelsen. I noen kommuner kan medarbeidere velge mellom redusert arbeidstid og ekstra lønn. Noen får bonuser på kroner per år i full stilling fra år. Noen opparbeider seg sluttvederlag på 8000 kroner per år som de får utbetalt ved avgang ved 65 år. Noen operer med tilretteleggingstilskudd på kroner per år som også kan tas ut i kontanter. Trim i arbeidstida og motivasjonssamlinger er andre tiltak. - Det er klart vi merker at kommunene er på banen med seniorpolitikk i langt større grad enn bare for tre år siden, sier administrativ leder i det offentlig finansierte Senter for seniorpolitikk, Kari Sørgaard. Hun understreker imidlertid at det fortsatt er mye å gjøre for kommunene på dette området. - Seniorpolitikk er mye mer enn økonomiske insentiver. Det ligger blant annet en utfordring i å skape et arbeidsmiljø som gjør at folk vil fortsette å jobbe. At du fortsatt får utfordrende oppgaver og mulighet til kompetanseutvikling, er viktig, mener Sørgaard.

9 M N T- Forum Troms forum for matematikk, naturfag og teknologi tilbyr realfagslærere en foredragsrunde over natur- og realfaglige temaer og besøk til bedrifter og forskningsmiljøer Skoleinfo Vi inviterer til temakveld på Tromsø Miljøpark tirsdag 8.mai 2007 kl NR. 04/07 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Fra avfall til råstoff moderne avfallsbehandling i Tromsø Avfallsbehandling KF, Miljøxpert, Tromsø KF og Renovasjonen er slått sammen til et foretak med navnet Remiks Tromsø KF. Det nye foretaket har som formål å være totalleverandør av avfallstjenester. Foretaket skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Remiks driver i dag bl.a. med innsamling av husholdningsavfall for alle husstander i Tromsø kommune, et avfallsmottak for de fleste typer avfall på TMP på Nordøya, en næringslivsenhet som tilbyr tjenester til næringslivet, en betjent returstasjon i Tromsdalen, samt en rekke ubetjente returpunkter for glass, lettmetall og farlig avfall. Remiks tar i mot tonn avfall pr år. Moderne teknologi benyttes i avfallshåndteringen. Fra enmannsbetjente renovasjonsbiler - såkalte sidelastere, avfall i rør - såkalt avfallssug, til et optisk sorteringsanlegg med mer. Vi vil først få en omvisning - så foredrag m/spørsmål, samt bespisning. Besøksadresse er Ringveien 120. Påmelding innen 4.mai til: Lønnsforhandlingene i kommunene er i havn: a) Generelle tillegg Fra 2006 er det avtalt et generelt tillegg på kr ,-som gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1. mai Det gis ytterligere et generelt tillegg på 1,40 % av den enkeltes grunnlønn. b) Endringer i minstelønn for stillinger i HTA kapittel 4 Generelle tillegg er inkludert i endret minstelønn. Stillingsgrupper Kap 4 C Lærer Adjunkt Adjunkt (m tilleggsutd) Lektor Lektor (m tilleggsutd) Minstelønn 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år IVERKSETTING Alle lønnstillegg og endringer i minstelønn gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai Lønnsendringene iverksettes slik: Det generelle tillegget på kr (avtalt i 2006) gis først. Det gis ytterligere et tillegg på 1,40 %. Det prosentvise lønnstillegget beregnes av grunnlønnen (inklusive kr ). Juster eventuelt ny lønn opp til minstelønn.

10 Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 2. mai 2007: REALFAGSFAKULTETENE BEST PÅ UTDANNINGSKVALITET I konkurranse med studietilbud fra universiteter og høyskoler over hele landet har realfagsfakultetene ved universitetene Oslo, Bergen og Tromsø, samt fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk ved NTNU i dag fått utdanningskvalitetsprisen fra Kunnskapsdepartementet. Prisen er på til sammen kroner. Det har lenge vært et problem at studenter bruker for lang tid på å fullføre master-studiene sine. Årets prisvinnere har laget strukturer og systemer som langt på vei har klart å løse disse problemene. De er dermed verdige vinnere av utdanningskvalitetsprisen 2007, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag startet i 2003 et nasjonalt prosjekt for å bedre gjennomføringen av realfaglige masterutdanninger i forbindelse med innføring av Kvalitetsreformen i høyere utdanning. I tillegg til å etablere et tydelig rammeverk for gjennomføringen av mastergradsstudiet, har institusjonene også satset på tiltak som gjør at studentene følges tettere opp både faglig og administrativt. Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Oslo ved senter for entreprenørskap deler andreplassen, og får kroner hver. Norges musikkhøyskole får prisen for et tverrfaglige prosjekt innen kammermusikk. Det nye i dette samarbeidet er at lærerne, på bakgrunn av faglige drøftinger og opparbeidede erfaringer, utvikler et faglig og pedagogisk grunnlag for undervisningen. Senter for entreprenørskap ved UiO får prisen for studieemnet Gründerskolen. Gründerskolen er på 30 studiepoeng, og mottar prisen blant annet for et svært godt tilrettelagt utenlandsopphold for studentene. Undervisningen er praksisnær, og tradisjonelle undervisningsmetoder suppleres med problem-basert læring, bruk av reelle og teoretiske case og egen produksjon av forretningsplaner Representanter fra institusjonene mottok i dag prisene fra statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Per Botolf Maurseth. Prisene ble delt ut på den årlige konferansen til Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). UTDANNINGSDIREKTORATETS ANALYSE AV SØKERSTATISTIKKEN for 2007 viser at vesentlig færre elever velger fordypning i språkfag på Vg2, sammenliknet med tidligere år. Samtidig ser søkningen til realfag ut til å øke betydelig fra fjoråret. Utdanningsdirektoratet har sett på søkningen til programområdene for realfag, språkfag og samfunnsfag og økonomi. Tabellen under viser prosentvis fordeling av elever på studieretningsfag i Vk2 inneværende skoleår sammenlignet med søkningen til de ulike programområdene innen studiespesialisering på Vg2 neste skoleår. Andel med full fordypning i to språkfag på Vk2 inneværende skoleår Andel med full fordypning i to realfag på Vk2 inneværende skoleår Andel uten full fordypning i realfag eller språk Andel som hadde fordypning forming på Vg1 10,9 5,9 Andel som søker programområde for språk i Vg2 til høsten 28,8 44,1 Andel som søker programområde for realfag i Vg2 til høsten 60,3 42,6 Andel som søker programområde for samfunnsfag og økonomi i Vg2 til høsten 6,3 6,0 Andel som søker programområde formgiving i Vg2 til høsten 1,7 Andel som søker andre tilbud i studiespesialisering i Vg2 til høsten Søkningen til realfag på Vg2 har gått opp med omlag 15 prosentpoeng sammenliknet med andel elever som hadde fordypning i realfag inneværende skoleår. NY EPOST-ADRESSE TIL INTERESSEFORENINGENS LEDER: I SkoleInfo opplyste vi at Stein Hansen, Hamar katedralskole, ble gjenvalgt som leder i Teknas interesseforening ved skoleverket. Siden den gang har han fått ny epost-adresse, den nye er:

11 SÅNN PASSE GREIT LØNNSOPPGJØR I KS-OMRÅDET I forrige Skoleinfo ble resultatet av årets lønnsoppgjør i KS-området presentert. Vi beklager at det ble omtalt som om oppgjøret i kommunene var i havn; ettersom Oslo ikke er en del av KS. For oppgjøret i Oslo ikke en del av dette. Her er Akademikerne i brudd se reportasje på forsiden av Infoen. Men altså i KS-området ble resultatet: Først et kronetillegg til alle på kr pr (avtalt allerede i 2006, men dog en del av 2007-oppgjøret), deretter et påslag på 1,4% også pr I tillegg ble minstelønnssatsene hevet, MER enn de generelle tilleggene, slik at mange som har fått lokale tillegg tidligere er blitt tatt igjen og nå er på minstelønn. Samlet økonomisk ramme er rett i underkant av 5%. Er oppgjøret bra? Tja, det er til å leve med. Samlet økonomisk resultat er absolutt brukbart. Innretningen på oppgjøret, altså hvordan det økonomiske er blitt fordelt, er det mindre grunn til å være fornøyd med. Det at en stor del av økonomien ligger i det generelle tillegg på gjør at lavtlønnsgruppene kommer prosentvis godt ut. Jan Davidsen har da også uttalt at LO er fornøyd. At mye av den resterende økonomien er gitt som et prosentvis tillegg (som gjør at de med høyere lønn kronemessig får mer) gjør at oppgjøret er spiselig. Akademikerne hadde ønsket at mye av det økonomiske (egentlig alt utover de 7.500) skulle settes av til lokale forhandlinger, og her fikk vi ikke gjennomslag. Noen sentrale forhandlere i Akademikerne har uttalt glede over at oppgjøret hadde en klar akademiker-profil. Dette er en sannhet med i hvert fall veldig store modifikasjoner. Riktignok ble minstelønnssatsene for lektorer økt mer enn andre minstelønnsatser (noen lektorer fikk over i tillegg). Absolutt gledelig. Men de som får glede av dette er kun et lite antall, de som ligger på eller rett over minstelønn. Og ser man det samlede økonomiske resultatet så utgjør hevingen av minstelønner omtrent 0,2% av et samlet økonomisk resultat på nær 5%. Altså gjelder ikke dette så veldig mange; det er ikke her de store pengene har gått. Og det er også en negativ psykologisk effekt ved at minstelønn heves mer enn generelle tillegg de som har fått noe i lokale forhandlinger året før, er plutselig blitt tatt igjen. Effekten av lokale forhandlinger har altså kun ett års virkning, føler man. Og ettersom ingenting ble satt av til lokale forhandlinger, slik Akademikernes krav var, er det ingen grunn til å si at oppgjøret har hatt en klar akademiker-profil. I beste fall kan årets oppgjør sies å være sånn passe greit. For det kunne vært verre NR. 05/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: AKADEMIKERNE I BRUDD I OSLO Oslo kommunes siste tilbud var at det gis 3,1 % tillegg på alle lønnstrinn på Oslo kommunes lønnstabell med virkning fra , dog slik at tillegget minst utgjør kr De tre andre hovedsammenslutningene valgte å godta tilbudet, mens Akademikerne har brutt og oppgjøret går da til mekling. Akademikerne mener at tilbudet fra Oslo kommune har feil fordelingsprofil og treffer ikke akademikere. Til tross for at det fantes brukbart med økonomi i oppgjøret så valgte kommunen i løpet av forhandlingene å gå inn for en profil som i liten grad treffer våre medlemmer, sier Teknas forhandlingssjef Anders Aarskog. Tekna og Akademikerne ønsket en stor del av oppgjøret lagt ut til lokale forhandlinger. Mest skuffende er det kanskje at Oslo Kommune atter en gang går inn for store lokale potter i de innledende fasene av forhandlingene, for deretter å trekke dette tilbake og foreslå utelukkende sentrale tilegg med lavtlønnsprofil, sier Aarskog. I hovedoppgjøret i 2006 var Tekna og Akademikerne i brudd i statlig sektor, med streik som resultat. Også i NAVO var Akademikerne i streik i Og nå i 2007 er Akademikerne i brudd i Oslo kommune, med en mulig konflikt på gang. Akademikerne har dermed vist vilje til handling, og fremstår for tiden som den mest offensive hovedsammenslutningen. Oppgjøret i Oslo går først til mekling, før en eventuell konflikt.

12 Teknas Skoleinfo klipper fra Venstres hjemmeside : TAR IKKE LÆRERMANGELEN PÅ ALVOR Venstres Odd Einar Dørum er skuffet over at regjeringspartiene ikke ga sin tilslutning til Venstres forslag om en nasjonal plan for rekruttering av lærere. - Det er ingenting som tyder på at lærermangelen kommer til å bli mindre fremover og Venstre stiller seg uforstående til at regjeringspartiene ikke ønsker en nasjonal strategi for å møte denne utfordringen, sier Odd Einar Dørum - Lærerne som kunnskapsformidlere utgjør bærebjelken i norsk skole, og det å sørge for tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i norsk skole burde vært en lang større prioritert oppgave for statsråd Djupedal, sier Dørum. Forslaget er blitt svært positivt mottatt av Tekna, Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag og fikk etter behandling i Kirke- Utdannings- og Forskningskomiteen tilslutning fra en samlet opposisjon (H, KrF og FrP.) - Jeg har registrert at kunnskapsminister Djupedal har uttrykt bekymring for rekruttering av lærere. Desto mer uforståelig er det at han ikke ønsker en nasjonal rekrutteringsplan for lærere, sier Dørum. INNSPILL TIL DJUPEDAL OM BEDRE KARRIEREVEILEDNING I SKOLEN: Kunnskapsministeren roste innspillene som ble overlevert ham i Nasjonalt Forum for styrking av realfagene, der Tekna deltar. Nasjonalt Forum satte i februar ned en intern arbeidsgruppe for rådgiving. Forrige uke la gruppen frem sitt arbeid for statsråd Øystein Djupedal, som selv leder Nasjonalt Forum. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Tekna, NHO, Norsk Industri, Utdanningsforbundet, KS Utdanning og FAST. Leder av arbeidsgruppen, Eirik Øra fra Fast, presenterte gruppens synspunkter på og forslag til tiltak og forbedringer av karriereveiledning i skolen og samfunnet. Som hovedutfordringer pekte gruppen blant annet på manglende formelle kompetansekrav for rådgivere, og for lavt ressursnivå til rådgivningstjenesten. Som viktige faktorer i karriereveiledningen trekker gruppen frem gode lærere, forbilder fra realfaglige utdanninger og yrker, samt foreldre. Dette er grupper/samarbeidsfaktorer som i større grad kan involveres i skolens karriereveiledning. Det er også behov for bedre kontakt mellom skolen, utdanningstilbydere, NAV og arbeidslivet. Som forslag til utviklingstiltak vektlegges bl.a. utviklingen av en mer profesjonell karriereveiledningstjeneste som må få rammer som gjør den i stand til å gi den karriereveiledningen som dagens utdannings- og yrkesverden har behov for. Det må utvikles systemer for å få frem og bruke gode forbilder - dette er særlig viktig for rekruttering av jenter til realfag. Arbeidsgruppen foreslår også et eget prosjekt om bevisst bruk av faget "Programfag til valg" (på ungdomstrinnet) for karriereveiledning. Prosjektet skal omfatte et utvalg skoler med et godt samarbeid med bedrifter med realfaglig profil. Målet for prosjektet er å lage et sammenhengende løp gjennom ungdomstrinnet, der elevene får en praktisk og livsnær yrkes- og utdanningsveiledning gjennom erfaringer med realfag fra videregående opplæring og samarbeidsbedrifter. Arbeidsgruppens innspill og synspunkter ble godt tatt i mot av statsråden og de øvrige aktørene i Nasjonalt Forum MEDLEMMER PASSERT! Tekna har nå passert medlemmer. Dette tilsvarer en vekst på medlemmer de siste fem årene nye medlemmer er kommet bare siden august i fjor, da medlem ble feiret. Det spesielle med den sterke veksten i foreningen de siste årene, er at den har kommet på tross av gode tider i arbeidsmarkedet. Tidligere har det vært vanlig at veksten har flatet ut i gode tider. Sterk satsing på synlighet i media, deltakelse i samfunnsdebatten, god lønnsutvikling for medlemmene, kombinert med et godt faglig tilbud og juridisk bistand til medlemmene, er noen av årsakene til den sterke veksten. I tillegg har større satsing på rekruttering utenfor de rene sivilingeniørstudiene bidratt til vekst. Også i skoleverket opplever Tekna en sterk vekst i antall medlemmer. Ettersom antall lektorer med realfags- og teknologisk bakgrunn samlet ikke har økt de siste årene, betyr dette at stadig flere velger Tekna som et alternativ til andre lærerorganisasjoner. Det at Tekna har et stort faglig nettverk, nær kontakt med medlemmer i næringslivet, store muligheter for faglige kurs, den sterke fokuseringen på satsing på realfag, i tillegg til et godt utbygd forhandlingsapparat og juridisk kontor, gjør at våre skolemedlemmer føler at de har en organisasjon i ryggen hvor man føler seg hjemme. Tekna er med sine medlemmer den klart største foreningen i hovedsammenslutningen Akademikerne, som i dag har omkring medlemmer.

13 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Denne våren har det vært god deltagelse på tillitsvalgtkursene og noen har dessverre ikke fått plass. Mange lurer på hvilke kurs som skal arrangeres til høsten, og grunnet stor pågang kommer høstens kursoversikt allerede nå! Vi er klare til å ta i mot påmeldinger. Kommunikasjon og påvirkning - Felles for alle sektorer september på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 27. august "Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltagerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver." Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 8. november "Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna." Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer desember på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 12. november "Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige de kan løses! Kurset skal gi innsikt i hvordan konflikter kan identifiseres og løses." Teknas tillitsvalgtkurs er gratis, Tekna dekker reise og opphold! Alle påmeldinger skjer til eller på Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med Marianne Aagedal på Vel møtt på kurs! Da vil Teknas Skoleinfo få ønske alle leserne en riktig god sommerferie! NR. 06/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: AKADEMIKERNE AKSEPTERTE I OSLO Akademikerne aksepterte 23. mai riksmeklingsmannens skisse til løsning i meklingen med Oslo kommune. Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai fordi tilbudet fra Oslo kommune hadde feil fordelingsprofil. Oslo kommune sliter med å rekruttere og beholde kompetansearbeidskraft. Akademikerne har derfor krevd en mer moderne og desentralisert lønnspolitikk i Oslo kommune. - Etter en tøff mekling ble vi enige om tekstlige formuleringer som ivaretar konkurranseutsatt kompetanse på en bedre måte, sier Akademikernes forhandlingsleder i Oslo kommune Karsten K. Langfeldt. I Oslo kommune har man et annet lønnsystem enn i KS. I Oslo innplasseres man på lønnstrinn (slik vi husker fra statlig sektor), mens man i KS-området har en minstelønn. Hvis man i Oslo forhandler seg frem til ekstra lønnstrinn ved lokale forhandlinger, vil man få disse ekstra trinnene med seg videre.. Med et minstelønnssystem (KS) kan man risikere at det man har forhandlet seg frem til forsvinner hvis minstelønnen økes mer enn generelle tillegg. Sammenligner man grunnlønn for lektor i Oslo med minstelønn for tilsvarende lektor i KS, så finner man at Oslo ligger vesentlig etter. Spørsmålet er hvor lenge dette kan fortsette landets dyreste sted å leve burde ha et lønnsnivå som matcher det man får i nabofylkene? Litt lyspunkter er det dog i Oslo, for eksempel får alle med god realfagskompetanse to ekstra lønnstrinn. Men allikevel..

14 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2008 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos the Association for Science Education, ASE - denne gang i Liverpool. ASE arrangeres hvert år rett etter nyttår og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette arrangementet foregår over tre dager og omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir god anledning til å knytte internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Konferansen har et rikt og mangfoldig tilbud av ulike forelesninger/workshops/demonstrasjoner tilpasset ALLE nivåer innen opplæring, samt en stor utstilling av naturfagutstyr på alle plan fra grunnskole til universitet. Den største utfordringen er å prioritere mellom mange meget interessante tilbud. I tillegg er det mange sosiale aktiviteter, både ekskursjoner, samlinger og "elevøvelser" for lærere. Årets konferanse er lagt til Liverpool, som er valgt til EUs kulturhovedstad for Det er derfor grunn til å tro at en del kulturaktiviteter vil være aktuelle under konferansen. Konferansen starter på formiddagen torsdag 3. januar og avsluttes til lunsj lørdag 5. januar Tekna planlegger avreise på ettermiddagen onsdag 2. januar med hjemreise søndag ettermiddag 6. januar. Vi har reservert plasser på fly fra Oslo til Manchester onsdag ettermiddag. Fra Manchester til Liverpool reiser vi med buss, med tilsvarende retur på søndagen. Det er mulig med tilslutning fra andre norske byer. Men ettersom Ryan Air flyr fra Torp (Sandefjord) direkte til Liverpool John Lennon Airport, regner vi med at mange selv vil ordne flytransporten, siden dette blir langt billigere enn noen gruppereise kan matche. Ulempen med Ryan Air er at man ikke kan reservere billetter, man bestiller og betaler samtidig via internett. Men Tekna vet at noen ASE-deltakere allerede har bestilt med Ryan fra Torp onsdag 02. januar kl med retur søndag 06.januar kl Vi vil derfor i år tilby to pakker; en med flytransport fra Oslo Gardermoen inkludert, og en kun med konferanse, overnattinger med mer. I tillegg vil vi år tilby to ulike overnattingsmuligheter, en på studentbolig inkl måltider (slik vi har gjort tidligere år) og en med hotellovernatting, på et enkelt, men greit hotell rett ved universitetsområdet. Innkvartering på studentboliger skjer i enkeltrom, enten med bad og toalett på gangen, eller med eget bad og toalett mot et tillegg i prisen. Innkvarteringen inkluderer både frokost og kveldsmat/middag. Studentboligene ligger ganske langt unna både universitetet og sentrum av Liverpool, ikke i gangavstand, men det går regelmessig gratis shuttlebuss. Innkvartering på hotell skjer enten i enkeltrom eller dobbeltrom (man må da oppgi hvem man vil dele rom med). Innkvarteringen inkluderer full engelsk frokost. Hotellet ligger i kun få minutters gange unna universitetet og brukes mye av gjesteforelesere. Sentrum av Liverpool ligger også innen rimelig gangavstand fra hotellet. Tilbudet er åpent for ALLE norske lærere uansett organisasjonstilknytning. For å lodde interessen for tiltaket er vi avhengig av en (ikke-bindende) påmelding innen fredag til: Teknas distriktskontor Agder, epost: tlf: Distriktskontoret kan også informere om hvor man kan få nærmere opplysninger. De tre første reisealternativene inkluderer IKKE transport fra Norge til England: Prisen for ALTERNATIV 1 bestående av fire overnattinger på enkeltrom i studentbolig inkl. frokost og middag, og konferanseavgift blir ca. kr ,- (tillegg for rom med eget bad kr. 650,- for fire netter, dvs. kr ,-). Prisen for ALTERNATIV 2 bestående av fire overnattinger i dobbeltrom på hotell inkl. full engelsk frokost (må angis hvem man deler rom med), og konferanseavgift blir ca. kr ,-. Prisen for ALTERNATIV 3 bestående av fire overnattinger i enkeltrom på hotell inkl. full engelsk frokost, og konferanseavgift blir ca. kr ,-. De tre neste reisealternativene inkluderer transport fra Norge til England: Prisen for ALTERNATIV 4 bestående av reise t/r med fly fra Oslo/Bergen/Stavanger til Manchester, samt transport fra Manchester til Liverpool t/r, fire overnattinger på enkeltrom i studentbolig inkl. frokost og middag, og konferanseavgift blir ca. kr ,- (tillegg for rom med eget bad kr. 650,- for fire netter, dvs. kr ,-).. Prisen for ALTERNATIV 5 bestående av reise t/r med fly fra Oslo/Bergen/Stavanger til Manchester, samt transport fra Manchester til Liverpool t/r, fire overnattinger i dobbeltrom på hotell inkl. full engelsk frokost, og konferanseavgift blir ca. kr ,- Prisen for ALTERNATIV 6 bestående av reise t/r med fly fra Oslo/Bergen/Stavanger til Manchester, samt transport fra Manchester til Liverpool t/r, fire overnattinger i enkeltrom på hotell inkl. full engelsk frokost, og konferanseavgift blir ca. kr ,-. For de tre siste alternativene kan det skaffes tilslutningsbilletter fra øvrige norske flyplasser mot et tillegg. Teknamedlemmer får en Teknarabatt på kr ,-. Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med Teknas distriktskontor Agder, epost: tlf:

15 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Tillitsvalgt-opplæring for medlemmer i Teknas interesseforening ved skoleverket september på Comfort Hotel Gabelshus, Oslo Påmeldingsfrist: 10. september til Det vi ofte har kalt Hønefoss-kurset er i år lagt til Oslo. Kurset gjennomgår Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, mange av de spesielle særavtalene som finnes i skolesektoren, og tar opp de vanlige problemstillingene en tillitsvalgt i skolesektoren vil møte. Invitasjon med program er vedlagt denne sendingen av Teknas SkoleInfo. NR. 07/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Kommunikasjon og påvirkning - Felles for alle sektorer september på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 27. august "Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltagerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver." Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 8. november "Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna." Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer desember på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 12. november "Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige de kan løses! Kurset skal gi innsikt i hvordan konflikter kan identifiseres og løses." Teknas tillitsvalgtkurs er gratis, Tekna dekker reise og opphold! Alle påmeldinger skjer til eller på Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med Marianne Aagedal på Vel møtt på kurs! MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2008 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos the Association for Science Education, ASE - denne gang i Liverpool. De to siste år har vi hatt 50 deltagere fra hele Norge. Se midtsidene for mer informasjon om opplegget. Se også ASEs hjemmeside: UTDANNINGSDIREKTORATET STØTTER TEKNA-PROSJEKT I samarbeid med Den norske turistforeningen og Høgskolen i Narvik skal Tekna utvikle en aktivitetsleir for barn og unge med fokus på realfag og fysisk aktivitet. - Leirkonsept som vi utvikler skal la seg realisere over hele landet. Tre pilotprosjekter er planlagt gjennomført i løpet av sommeren og høsten 2007 i Narvik, Bergen og Bodø, og målgruppen er i første omgang barn i alderen år, dvs mellomtrinnet i grunnskolen, sier Cathrine Roksvåg, som er Teknas prosjektansvarlige. - Målsettingen er å stimulere barn og unges interesse for friluftsliv og realfag, samt å øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse. Gjennom spennende og morsomme aktiviteter introduserer vi barn og unge for nye og ulike læringsarenaer. Konseptet skal fokusere på fysisk aktivitet, undring og kosthold. HiN og Tekna har fått positiv tilbakemelding fra utdanningsdirektoratet på vår søknad om midler til vårt felles realfagsprosjekt. Vi har blitt tildelt kr som går direkte til HiN, i tillegg til at både Tekna. HiN og DnT bidrar med midler. I disse dager hvor det er fokus på manglende fagdidaktisk kompetanse i realfagene er dette en god nyhet, sier Cathrine Roksvåg

16 MNT-Forum Oslo og Akershus ønsker velkommen til et spennende program om Ernæring og helse! Onsdag 14. november 2007, kl ca (inkl. buss tur/retur!) Sted: Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidl. NLH), Ås U130, Urbygningen Det er fellesavgang med buss fra Tekna, Dronning Mauds gt. 15, kl presis! "Ernæring og helse" er et sentralt tema i naturfaget. Men hvem har rett? Professor Norum eller legen Fedon? Mer brød og mindre poteter, eller var det motsatt? Hvordan kan vi best mulig ta vare på næringsstoffene i matvarer? Lar forbrukerbehov og ønsker seg forenes med matvarekvalitet? Her er muligheten til å stille spørsmål! Program: : Velkommen til UMB! Enkel matservering (kanskje også noe forsøks-/forskningsmat!?) : Hva kan UMB tilby av skoletjenester til elever og lærere? v/per Gussgard : Hvorfor skal vi spise mer grove kornprodukter, frukt og grønnsaker? v/kirsti Anker-Nilssen, stipendiat IPM, Spørsmål og diskusjon : Hva skjer med næringsstoffer under bearbeiding? Hvordan håndteres råvarer? v/pernille Baardseth, forskningssjef Matforsk Spørsmål og diskusjon : Fellesavgang med buss tilbake til Ingeniørenes Hus. Bindende påmelding (ikke minst grunnet servering!) senest fredag 9.november til eller telefon ; Grete Paulsen. Gratis deltakelse. Det er mulig for lærere å ta med 2 elever!. MNT-Forum Telemark ønsker velkommen til et spennende program om Teknologi & Design og Teknologi og forskningslære Tid: Torsdag 15. november 2007 kl Sted: Vestsiden skole, Porsgrunn Vi har invitert Erik Pavels fra Pavels Innovation AS, som utfører tjenester innen rapid prototyping (3D print), 3D-modellering og produktutvikling, for å gi oss en innføring i en innovasjonsprosess. Dette er spesielt relevant innen Teknologi og Design og Teknologi og forskningslære, men også relevant i forhold til realfag. Målgruppe :MNT lærere og rådgivere i videregående skole og ungdomsskole. Kl Fremmøte ved hovedinngangen til Vestsiden skole, Grønstensgt. 1, Porsgrunn Kl Omvisning og orientering om skolens satsing på Teknologi og Design, v/ Jørn Johansen kl Fra ide til produkt, v/erik Pavels kl Praktisk øvelse kl Erfaringsutveksling med pizza Påmelding innen 12. november til: eller tlf: MNT-Forum Troms ønsker velkommen til MNT-kveld 14.november kl på Planetariet i Tromsø : Stjerners fødsel, liv og død - om lys, grunnstoffer og stjerneutvikling Anne Bruvold er fysiker og faglig leder ved Nordnorsk vitensenter. Hun gir først en gjennomgang i tekst og bilder fra stjernetåker til supernova og sorte hull. Deretter ser vi hvor på himmelen vi finner stjerner i ulike utviklingsstadier. Alt knyttes til læreplanene i videregående skoler, men er også aktuelt for ungdomsskolen. Påmelding innen 12. november til:

17 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 8. november "Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna." NR. 08/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer desember på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 12. november "Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige de kan løses! Kurset skal gi innsikt i hvordan konflikter kan identifiseres og løses." Teknas tillitsvalgtkurs er gratis, Tekna dekker reise og opphold! Alle påmeldinger skjer til eller på Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med Marianne Aagedal på Vel møtt på kurs! MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2008 Tekna Realistene arrangerer som i tidligere år en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos the Association for Science Education, ASE - denne gang i Liverpool. De to foregående år har vi hatt 50 deltagere fra hele Norge i år blir tallet 70! Lærerne er både fra grunnskole, videregående skole og høgskoler, med hovedtyngden fra videregående skole. Naturfagsenteret deltar med en kontingent, delvis ansatte ved selve senteret og delvis engasjerte naturfag-ambassadører. SkoleInfo vil komme tilbake med informasjon fra turen. Se også ASEs hjemmeside: AKADEMIKERNE FYLLER 10 ÅR Akademikerne har i dag 13 medlemsforeninger med medlemmer. Tekna var blant stifterne av Akademikerne i 1997, etter splittelsen av AF. - Akademikerne ble etablert fordi det var behov for en ny stemme som tok den moderne arbeidstakeren og det nye arbeidslivet på alvor. Utviklingen mot et stadig mer kompetansekrevende og fleksibelt arbeidsliv, viser at dette var et riktig grep, sier Akademikernes leder Christl Kvam. Akademikerne har gjennom disse 10 årene vunnet mange viktige slag. Ikke minst nå i høst, da arbeidet for å likestille ansatte og selvstendige næringsdrivendes rett til fødsels- og svangerskapspenger bar frukter. Organisasjonen har også vært sterkt medvirkende til endringer i Arbeidsmiljøloven, viktige elementer i IA-avtalen og en mer lokal lønnsdannelse for kunnskapsarbeiderne i norske kommuner. Likevel er det fortsatt mye å jobbe for, sier Kvam. Vi har en regjering som satser for lite på forskning og utdanning, og et arbeidsliv der minst arbeidstakere er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Vi har en offentlig sektor som taper kampen om de beste hodene til privat sektor, på grunn av et gammeldags og lite fleksibelt lønnssystem. I tillegg har vi en vei igjen å gå i forhold til selvstendig næringsdrivende, som fortsatt ikke har rett til omsorgspenger når barna er syke. Det må vi gjøre noe med, sier Kvam. Akademikerne har i dag over medlemmer med mastergrad eller hovedfag. Organisasjonen ble stiftet høsten 1997 etter at fem foreninger, blant dem Tekna, brøt ut av daværende Akademikernes Fellesorganisasjon AF. Siden har ytterligere åtte organisasjoner kommet til. - Kunnskap er en fantastisk ting. Det er det eneste her i verden det blir mer av når vi deler det. Derfor er jeg stolt av å lede en organisasjon som Akademikerne, sier Christel Kvam.

18 SAMMENSLÅING AV PROGRAMOMRÅDER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For å møte utfordringen med at få elever velger programområde for språkfag har Kunnskapsdepartementet bestemt å slå sammen programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi i videregående opplæring. På denne måten åpner man for større fleksibilitet i strukturen, skriver departementet i en pressemelding. Sammenslåingen vil være gjeldende fra skoleåret , og det nye programområdet vil hete Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Det nye programområdet vil følge ordinære regler for elevens valg av programfag. KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor våren 2008 Påmelding sendes til KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvalgtrollen til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene. Forelesere: Stig Ullersmo, Assessit AS Annette Franck, Assessit AS Representant fra Tekna MOTIVASJON OG LEDELSE - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna. FORHANDLINGSKOMPETANSE - kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor Dato: kl kl 1600 Sted: Hotel Gabelshus, Oslo Kursnummer: Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlingsprosessen, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom egne synspunkter og krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egentrening skal deltakerne bli bedre forhandlere slik at man oppnår gode resultater i forhandlinger med arbeidsgiver eller andre interessenter. KONFLIKTHÅNDTERING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige og kan løses. Kurset skal gi innsikt i konflikthåndtering, i hvordan konflikter kan identifiseres tidlig samt utnytte læring av tidligere konflikter. Spørsmål kan rettes til Marianne Aagedal på

19 NYE ETISKE RETNINGSLINJER FOR TEKNA UTE PÅ HØRING Etisk råd i Tekna har lagt ut forslag til nye etiske retningslinjer på høring, med høringsfrist 21. desember. Det som er nytt i retningslinjene er særlig relatert til de nye varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I tillegg er det foreslått enkelte særlige retningslinjer for medlemmer av Tekna som har rolle som tillitsvalgt eller som leder. Tekna Kommune vil oppfordre tillitsvalgte til å gå inn på nettsiden til etisk råd og hente opp høringsdokumentene til saken, gjennomgå forslag til endringer og komme med innspill til styret i Tekna Kommune. Link til høringsdokumentene i saken: Spørsmål rettes til Anders Aarskog, eller på MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2008 Tekna Realistene arrangerer som i tidligere år en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos the Association for Science Education, ASE - denne gang i Liverpool. De to foregående år har vi hatt 50 deltagere fra hele Norge i år blir tallet 75! Lærerne er både fra grunnskole, videregående skole og høgskoler, med hovedtyngden fra videregående skole. Naturfagsenteret deltar med en kontingent, delvis ansatte ved selve senteret og delvis engasjerte naturfagambassadører. Mange skoler sender flere av sine lærere. SkoleInfo vil komme tilbake med informasjon fra turen. Se også ASEs hjemmeside: GOD JUL! Og med dette vil Tekna Skole ønske alle medlemmer en riktig god og velfortjent juleferie, og ønske et riktig godt nytt år! NR. 09/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: NY PISA-UNDERSØKELSE LAGT FREM: - SKREMMENDE SVAKE PÅ NATURFAG - Med tanke på de store oppgaver som skal løses blant annet når det gjelder klimaproblemene, kan vi ikke leve med en skole hvor elevene er så svake i naturfag. Det er uakseptabelt at det norske skoleverket befinner seg på et så lavt nivå som den nye PISA-undersøkelsen avdekker, sier Teknas generalsekretær Kåre Rygg Johnsen. Denne nye undersøkelsen viser at resultatene til norske elever liger langt under gjennomsnittet for OECD-landene. - Naturfag utgjør grunnlaget for den kompetansen som store deler av norsk næringsliv og forvaltning vil ha bruk for i årene som kommer, sier Rygg Johnsen. - Også den norske olje- og gassvirksomheten er avhengig av et høyt kompetansenivå i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Da kan vi ikke lenger se på at den norske skolen stadig sakker akterut i forhold til våre konkurrentland, sier han. Rygg Johnsen er også bekymret over at norske elever gjør det svakt i matematikk. REGJERINGEN HAR SVIKTET REALFAGENE Gang etter gang har ulike regjeringer lovet tiltak for at elevene skal bli flinkere i matte og naturfag. Når skiftende utdanningsministre ikke klarer å bedre kårene for realfagene, får det store konsekvenser for Norge, mener Tekna. Vi etterlyser at Regjeringen følger opp den gode retorikken i praktisk handling, sier kommunikasjonsdirektør Tore Westhrin til NRK.

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi Lørdag 02. april: 0900 Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich Lunsj inntas på et passende sted (for eksempel Wengen eller Kleine Scheidegg) Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich Tekna Realistene,

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Nr. 4-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs

Detaljer

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening 08 Årsrapport 2008 Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning Historien om Tekna i 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening Vi skaper fremtiden! Det har vært et privilegium å få lov til å lede Tekna

Detaljer

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Strategi. Tett på realfag. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019) 3 Strategi Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015 2019)

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Klar tale til Stortinget! Nr. 4-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Skolereformen som

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Nr. 9 November 2009 www.nslf.no Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Internasjonalisering gjelder for alle. s 9 Skolelederen må få mer tid til å lede. s 14 Sosial læreplan positiv effekt på

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden.

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden. Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 3-2008 7. årgang Herbert Blomstedt, internasjonalt anerkjent dirigent: Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets landsmøte ble gjennomført med gode forhandlinger knyttet til politiske temaer og valg av nytt styre. Vår politiske

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer