TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som vakte beundring blant andre konferansedeltagere. Søndag ble brukt til et separat Realistene-arrangement, blant annet med Odd Einar Dørum som innleder. Dørum var sammen med blant andre Teknas president Marianne Harg gjest ved årsmøtemiddagen. Årsmøtet vedtok følgende resolusjon: Tekna mener det bør være et nasjonalt ansvar å sørge for at Norge har et godt tilbud innen realfag. Disse tiltakene bør prioriteres kommende år: - tilbud om kompetanseheving for lærere, ved at det utarbeides videreutdanningstilbud for lærere med manglende kompetanse og etterutdanningstilbud for vedlikehold av kompetanse - seniorpolitiske tiltak for realfagslærere, slik at det blir fristende for eldre realfagslærere å bli stående i stillingen - lønnstillegg til lærere med realfagskompetanse, slik at også lærerne får en markedsrelatert lønn - bedre utstyrssituasjonen i skoleverket, slik at undervisningen kan gis med moderne utstyr NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE På årsmøtet i Tromsø 04. februar ble følgende styre valgt for 2007: Leder Bjørn Gjermundsen, Fagerborg vgs., (gjenvalgt for to år) Sigrid Melander Vie, Rud vgs, (ikke på valg) Bjørn Kjelsaas Andersen, Frederik II vgs., (gjenvalgt for to år) Taran Høyer, Skien vgs, (ny, valgt for to år) Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen utnevnt av Interesseforeningen (for ett år) TILLITSVALGTKURS I VÅR? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Denne våren går følgende kurs av stabelen: mai Forhandlingskompetanse - Gardermoen Quality 14. juni Lønnskonferanse - Oslo, hotell Gabelshus Felleskurs med statlig og privat sektor: mars Kommunikasjon og påvirkning - Oslo, hotell Gabelshus april Motivasjon og ledelse - Lillestrøm, Thon Arena juni Konflikthåndtering - Oslo, hotell Gabelshus Utfyllende informasjon om det enkelte kurs og påmeldingsskjema finner du på Tekna-kalenderen på ekstranettet. Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. Påmeldingsfrister i Tekna-kalenderen. For ytterligere informasjon, kontakt: Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene. Hvordan kommer du inn på Teknas ekstranett: Om du ikke tidligere har logget deg på ekstranettet gjøres dette ved gå inn på Der benytter du medlemsnummeret ditt som brukernavn, og tek4u som passord. Mye av den informasjonen som er relevant for deg som tillitsvalgt/kontaktperson finner du under fanen "e-rom" (bl.a. da lenken til grunnkurset.) ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE På årsmøtet i Tekna kommune i januar ble Terje Mjøen, Kongsberg tekniske fagskole, gjenvalgt i Tekna K-styret for to år. Kjell Holthe ble gjenvalgt i valgkomiteen for ett år. I tillegg fikk Interesseforeningen inn tre av sine styremedlemmer på sikker plass som delegater til sommerens Representantskapsmøte.

2 - VI ER BEKYMRET, sier Teknas president Halvparten av lærerne som underviser i realfag i grunnskolen, har ikke faglig fordypning i disse fagene. Dessuten mangler halvparten av skolene laboratorieutstyret som er en forutsetning for å gjennomføre Kunnskapsløftet. Det er et stort gap mellom kunnskapsminister Øystein Djupedals satsing på realfagene og realitetene i naturfagrommet og fysikksalen. En ny undersøkelse fra Tekna (Teknisk-Naturvitenskapelig forening) viser at både realfagskunnskaper og laboratorieutstyr er mangelvare i grunnskolen. Bekymring. Undersøkelsen, som er utført av Synovate MMI, er basert på 200 telefonintervjuer med lærere som er fagansvarlige i matematikk og naturfag. - Vi er bekymret over at skoleeiere og mange skoleledere ikke innser nødvendigheten av å investere mer i natur- og realfagene. Det snakkes mye, men lite skjer, sier president i Tekna, Marianne Harg. - Behovet for etter- og videreutdanning innen naturfag er stort. Lærerne i ungdomsskolen oppgir også at de har behov for mer kunnskap om hvordan de skal undervise bedre i disse fagene. Skoleledere legger også liten vekt på å kartlegge behovene for faglig oppdatering. Ifølge undersøkelsen er det bare 44 prosent av skolelederne som har sjekket om lærernes kunnskaper og skolens utstyr dekker Kunnskapsløftets krav. - Der hvor behovene er kartlagt, er det bare én av fire som har fått tilbud om etter- eller videreutdanning. Mange lærere som underviser i naturfag, mangler faglig fordypning i fag som fysikk, biologi og kjemi. Hvordan skal disse lærerne klare å skape undring og nysgjerrighet, når de i tillegg mangler utstyret som skal til for å utføre elementære vitenskapelig forsøk, spør Marianne Harg. - Grunnlaget for naturfaginteressen skapes i grunnskolen, og vi ser dessverre at mange elever ikke har de nødvendige kunnskapene når de møter strengere krav på videregående. Harg mener at lærerutdanningen må endres slik at lærerstudentene kan fordype seg faglig. Det er nødvendig for at norske skoleelever i fremtiden skal kunne hevde seg på like linje med andre nordiske elever. (klipp fra Aftenposten, ) NR. 01/07 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: REISERAPPORT FRA ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM Tekna Realistene arrangerte som nevnt i tidligere Teknas SkoleInfo også i år en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen til Association for Science Education, ASE, i år i Birmingham. 49 lærere deltok i år, hvorav halvparten var ikke Tekna-medlemmer. Konferansen var som vanlig svært lærerik, og deltagerne deltok også i den sosiale delen av programmet. 10 av deltagerne fikk også med seg en fotballkamp, en spennende cup-dyst mellom Birmingham FC og Newcastle. Neste års konferanse er lagt til Liverpool, som alltid helt i starten av året. NYTT STYRE I INTERESSEFORENINGEN FOR SKOLEVERKET På årsmøtet 16. februar ble følgende styre valgt for 2007: Leder Stein Hansen, Hamar katedralskole, Nestleder Mona Kuhlefelt, Skien videregående skole, Tor Ormberg, Høyanger videregående skole, Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen, Morten Amsrud, Gjøvik videregående skole, Skoleinfo (gjenvalg for ett år) (ikke på valg) (gjenvalg for to år) (gjenvalg for to år) (ny)

3 Verv en kollega Motta fine vervepremier fra Tekna og Gjensidiges sikkerhetsbutikk! Den du verver fyller inn innmeldingsskjemaet, se Vedkommende må fylle ut ditt navn, medlemsnummer eller fødselsdato og hvilken vervepremie du ønsker deg. Du får tilsendt vervepremien ca en måned etter at vi har mottatt innmeldingen. Hvis du ønsker tilsendt vervebrosjyrer og evt. plakater til bruk ved vervingen, kan du bestille det på eller telefon tlf Vervepremier ved én verving Mp3-spiller med usb-minnepinne Brannteppe kveler flammer i møbler og klær Gamebook med sjakk,backgammon, mølle og tripp trapp tresko Konferansemappe Førstehjelpspute Førstehjelp tursett til å feste i beltet Vervepremier ved to vervinger Ryggsekk med pc-rom og regntrekk Brannslukker - ABC-pulverapparat 2 kg (til bil og båt) Vervepremier ved tre vervinger Lynvern DATA- ITX Førstehjelpsboks med 39 deler. Et alternativ til en vanlig førstehjelpspute Brannslukker - ABC-pulverapparat 6 kg

4

5 MNT-Forum Oslo & Akershus: Tirsdag 13. mars 2007, kl ca. 2000: Institutt for geofag, Geologibygning 19, Universitetet i Oslo, Sem Sælandsvei 1, Blindern Program: - Det nye geofaget, v/ Seniorrådgiver Merethe Frøyland, Ph.D - Livets opprinnelse og utvikling, v/ Professor David Bruton - Da Oslofeltet var en oljeprovins (med sideblikk på radongass og tunnelras), v/ Professor Knut Bjørlykke - Hvordan arbeider en oljegeolog for å finne olje, v/ Universitetslektor Michel Heeremans - En guide gjennom utvalgte læringsressurser på nett, v/1.amanuensis Jens Jahren Bindende påmelding senest fredag 9. mars til Torsdag 26. april 2007, kl ca. 2000: NHOs Kantine, Essendropsgt. 3, 1.etasje Foreløpig program: Den globale klimautfordringen (IPCC-rapporten), v/ Pål Prestrud, adm.dir., CICERO Det globale energibildet sett i lys av klimautfordringen, v/ Kjell Bendiksen, adm.dir., IFE MNT-Forum Telemark Torsdag 8. mars, kl møtes vi på Norcem AS i Brevik som er blant de mest moderne fabrikker i Europa når det gjelder energiforbruk og utslippsbegrensninger. Norcem AS utvikler, produserer, markedsfører og selger alle typer sement til bygg-, anleggs- og oljenæringen i Norge. kl Fremmøte ved hovedinngangen til Norcem Informasjon om Norcem AS med hovedvekt på energigjenvinning. Omvisning i anleggene kl Samling i møterom til pizza. Påmelding til møtet: Teknas distriktskontor MNT-Forum Innlandet besøker Vitensenteret Innlandet på Gjøvik onsdag kl 18:00 Påmelding til møtet: Teknas distriktskontor NR. 02/07 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: SKAL UTREDE RÅDGIVERFUNKSJONEN I SKOLEN Tekna er plukket ut til å sitte i en arbeidsgruppe som skal gi regjeringen innspill om rådgivningstjenesten i skolen I arbeidsgruppen som skal ta for seg rådgivertjenesten/karriereveiledning skal også, i tillegg til Tekna, representanter fra Norsk Industri, FAST, KS, NHO, og Utdanningsforbundet sitte. Kunnskapsdepartementet skal ha en tilretteleggerrolle. Arbeidsgruppen er en del av Nasjonalt Forum for realfag, der Tekna er med. Gruppen har første møte onsdag 7. mars. Nasjonalt Forum for realfag er en møteplass regjeringen i høst opprettet med partene i arbeidslivet og utdanningssektoren for å følge og styrke utviklingen innen realfagene. MNT-FORUM VIDEREFORMIDLER FØLGENDE INVITASJON: Aker inviterer elever, lærere, studieveiledere i den videregående skolen til Aker-dagen torsdag 29. mars på Aker brygge i Oslo. Dørene åpnes for å få et innblikk i Norges største private industriselskap. Det blir servert lunsj. En av Akers mange unge talenter, Camilla Magelsen, presenterer Aker som et teknologiverksted, hvor realfag og naturvitenskapelig tenkning omsettes i grensesprengende industrielle prosjekter. Foredraget til Camilla Magelsen skreddersydd for elever og lærere i den videregående skolen vil bli holdt kl 11:00 og kl 13:30. Påmelding skjer til Skoleinfo

6 dette brevet er sendt i felleskap fra Tekna og Norsk Industri til Kunnskapsminister Øystein Djupedal: ( ) ANMODNING OM Å SATSE PÅ FAGLIG OPPDATERING AV REALFAGSLÆRERE Når elevene presterer stadig dårligere i matematikk og naturfag og skoleeierne ikke sørger for å gi lærerne faglig etter- og videreutdanning, må departementet ta ansvar. PISA og TIMSS-rapportene viser at norske elever presterer svakere enn det som skulle svare til Norges store satsing på skolen. Tekna og Norsk Industri mener det er viktig at det nå prioriteres å igangsette tiltak som tilbyr realfagslærene en faglig oppdatering og oppgradering. Læreren er viktigst for elevenes prestasjoner Alle undersøkelser om hva som betyr mest for elevers læring, peker på læreren. Dårlige elevprestasjonene bør ses i sammenheng med lærernes kvalifikasjoner. Tekna konstaterer i en undersøkelse gjengitt i bl.a. Aftenposten og Dagbladet 20. februar i år, at halvparten av realfaglærerne i grunnskolen mangler utdanning i de fag de underviser i. (Synovate MMI, 20. desember 2006 se vedlagte rapport og avisoppslag). Læreren er viktigst for elevenes prestasjoner. Vi mener derfor at det viktigste for å snu den dystre utviklingen er å fokusere på og investere i etter- og videreutdanningstilbud som vil gi realfagslærerne et nødvendig kompetanseløft. Status for etter- og videreutdanning Bevilgningen til kvalitets- og kompetanseutvikling i grunnskolen er for millioner kroner. I denne sammenheng vil vi henvise til 7 i Hovedavtalen for KS-området for perioden 1/1-06 til 31/ , der det blir understreket at den enkelte kommune/fylkeskommune har ansvar for å kartlegge og analysere kommunens/fylkeskommunenes kompetansebehov og på bakgrunn av dette utarbeide en plan for kompetansehevende tiltak. Ansvaret for å følge opp kompetanseutviklingen ligger på arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Vi viser videre til den foran nevnte undersøkelsen som synliggjør at dette ansvaret på langt nær er fulgt opp under halvparten av skolen har foretatt en kompetansekartlegging. I tillegg opplyser 40 prosent av lærerne, ifølge Utdanningsforbundet, at de ikke har fått noe tilbud om etter- og videreutdanning. Lærerne har stort sett hatt liten innflytelse på hvilke faglige tilbud som blir gitt. Statlig ansvar for lærernes etter- og videreutdanning Det er med bekymring vi konstaterer at elevenes synkende kunnskaper og ferdigheter i matematikk og naturfag er et landsdekkende problem. Vi mener derfor det må være riktig å anse problemet som nasjonalt og derved en oppgave for staten. For Norsk Industri og Tekna er det åpenbart at elevenes fallende prestasjoner i realfag bør sees i sammenheng med lærernes manglende kvalifikasjoner i fagene. Når vi nå ser at skoleeierne ikke gir de tilbud om etterutdanning som det norske samfunn trenger mest (les; realfagene), taler dette for at staten tar ansvar for lærernes etter- og videreutdanning. Det er viktig å iverksette tiltak som retter seg direkte mot realfagslærerne for å sikre at denne gruppen har god nok kompetanse til å utøve sitt faglige undervisningsansvar. Vi foreslår derfor at det på nasjonalt nivå øremerkes midler til etter- og videreutdanning for lærere som underviser i realfag i grunnskolen. Samtidig er det er viktig å sikre en finansiering som vil dekke lønn for vikarer. Som eksempel for gjennomføring av et slikt tiltak viser vi til Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren der Kunnskapsdepartementet bidrar med midler til et landsdekkende videreutdanningstilbud i barnehagesektoren. Dette er en modell som også kan benyttes for å sikre et nødvendig kunnskapsløft av realfagene i den norske grunnskolen. Vi vil samtidig understreke at etter- og videreutdanningen bør gis gjennom eksisterende tilbud ved våre universiteter og høgskoler. Brevet er undertegnet av Carla Botten-Verboven, direktør i Norsk Industri og Helene Falch Fladmark, direktør for Samfunnspolitisk seksjon i Tekna.

7 MNT-Forum Oslo & Akershus: Torsdag 26. april 2007, kl ca. 2000: NHOs Kantine, Essendropsgt. 3, 1. etg Program: : Enkel servering : Velkommen til MNT-forum og Norsk Industri : Den globale klimautfordringen (IPCC-rapporten), v/pål Prestrud, adm.dir., CICERO, Senter for klimaforskning. Se: : Oppklarende spørsmål til Pål Prestrud : Det globale energibildet sett i lys av klimautfordringen, v/kjell Bendiksen, adm.dir., IFE, Institutt for energiteknikk Diskusjonen fortsetter. Servering av ost og rødvin. Bindende påmelding snarest til: MNT-Forum Møre og Romsdal: Torsdag 26. april 2007, kl møtes vi på Ormen Lange, Aukra MNT-Forum er ein møteplass for realfagslærarar i ungdomsskule, vidaregåande skule og høgskule for å sjå korleis faga vert brukt i næringslivet, verte kjend med bedrifter og få inspirason og idear : Velkommen til Ormen Lange : Orientering : Omvisning på anlegget : Lunsj Opplegget er ved Communications Manager Dag Ryen Ofstad, Hydro Bindende påmelding snarest til: NR. 03/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Lønnsforhandlingene i kommunene er i gang: Akademikerne krever minst kroner ekstra til alle lektorer i årets oppgjør Gjennom sentrale lønnsforhandlinger er alle ansatte i kommunene allerede sikret 7500 kroner. Akademikerne krever minst kroner ekstra til alle lektorer i årets oppgjør. Offentlige tjenester skal ha høy kvalitet for å i møtekomme befolkningens behov. Men kommunene har et imageproblem og sliter med å tiltrekke seg og beholde kompetanse. - KS har ikke vist vilje til å prioritere langtidsutdannede lærere i lønnsoppgjør. Over tid har blant annet dette bidratt til at kommunene sliter med et dårlig omdømme når det gjelder lønns- og arbeidsforhold blant akademikere, sier leder av Akademikerne kommune Ole Jakob Knudsen. Kompetanseflukten fra det offentlige må bremses. Lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor for akademikere er blitt alt for store - opptil en kvart million kroner. Arbeidsmarkedet koker. Dette gjør det vanskelig for regjeringen å oppnå sine mål om verdens beste offentlige sektor og levere de tjenester folk forventer. Kommunene opplever skrikende mangel på kritisk kompetanse som blant annet beredskapsplanlegging og realfagskompetanse. Dette vil fortsette så lenge kommunene bedriver fordelingspolitikk i lønnsoppgjørene, sier Knudsen.

8 TEKNA, LO OG NHOS RAPPORT OM KUNNSKAPSDUGNADEN TIL STATSMINISTEREN Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og Handelsdepartementet fikk overrakt rapporten fra Kunnskapsdugnaden av Kåre Rygg Johnsen. - Rapporten har substans og er et viktig innspill til innovasjonsmeldingen, sa Lind. - Det er de tre viktigste arbeids- og næringslivsorganisasjonene som står bak rapporten, sa statssekretær Lind på seminaret som ble arrangert i anledning av overrekkelsen. Statsekretæren sa at hun hadde gledet seg til å ta imot rapporten, fordi hun i lang tid hadde kjent til Kunnskapsdugnaden. Hun ba også om å få med seg mange eksemplarer av rapporten for å gi den videre til statsministeren, næringsministeren og stortingspolitikere i Arbeiderpartiet når hun skulle møte dem i gruppemøte på Stortinget senere på dagen. - Det er vår generasjons forpliktelse å tenke langsiktig, og ikke bare slå oss til ro med at alt går så godt i dag. De fem hovedpunktene i dokumentet er visjonære og spenstige, sa Rikke Lind. Dagens seminar om Kunnskapsdugnaden og Innovasjonsmeldingen, ble arrangert av Nærings- og handelsdepartementet, men Tekna, LO og NHO sto for det faglige innholdet i regi av prosjektet Kunnskapsdugnaden. - Vi utfordrer offentlige og private aktører til å delta i en nasjonal dugnad for å utvikle og gjennomføre en ny og helhetlig kunnskaps- og næringspolitikk for miljø og velstand, sier prosjektleder Hans Kåre Flø i Tekna. Han sier videre: - Det er noen forhold vi mener må være sentrale innenfor en nasjonal strategi for verdiskaping, og som vi trakk frem i forbindelse med overleveringen; Det bør etableres flerårige, forpliktende budsjetter for innovasjon, forskning og utdanning Arbeidsformene i regjeringen bør gjennomgås med sikte på å få til bedre samordning innenfor den store kunnskaps- og næringspolitikken Det må settes i gang en flerårig kampanje med sikte på å endre unge sine holdninger til realfagene. Samtidig må lærerkompetansen styrkes, og tiltakene i regjeringens realfagsstrategi må gis budsjettmessig oppfølging Kunnskapen om hvilke mekanismer i den nordiske modellen som er drivkrefter for innovasjon og verdiskaping må styrkes i det politiske miljø og blant alle viktige aktører i arbeidslivet. FRISTER SENIORENE TIL Å STÅ LENGER Over halvparten av landets kommuner har innført spesielle tiltak for å beholde eller rekruttere ansatte over 62 år. Det viser en fersk undersøkelse NorgesBarometeret har gjort for Tekna blant Norges ordførere og rådmenn. Stadig flere kommuner ønsker å beholde ansatte over 62 år. Mange frister med bonuser, fleksibel arbeidstid og mer fritid. Det viser en undersøkelse NorgesBarometeret har gjennomført for Tekna blant Norges ordførere og rådmenn. Ifølge undersøkelsen har mer enn halvparten av landets kommuner innført spesielle tiltak. Av de som ikke har innført spesielle tiltak svarer 62 prosent at de har planer om å gjøre det. De vanligste ordningene er redusert eller fleksibel arbeidstid, samt bonusordninger. Det er bykommuner som i størst grad har innført spesielle tiltak eller i større grad enn andre har planer om å innføre slike tiltak. Leder av styret i Tekna kommune Idar Sagen synes det er gledelig at stadig flere kommuner innfører goder som kan friste seniorer til å stå løpet ut lengst mulig. - Et svært godt privat arbeidsmarked gjør det vanskelig for mange kommuner å rekruttere til stillinger i tekniske etater. Kommunene kan få store udekkede tjenestebehov når stadig flere i de store etterkrigskullene går av med pensjon. Derfor er det ekstra viktig å beholde seniorenes kompetanse lengst mulig, sier Sagen. Tekna har vel 2000 medlemmer knyttet til kommunal sektor. Noen kommuner opererer med ekstra lønnstillegg for alle over 58 år, viser eksempler fra undersøkelsen. I noen kommuner kan medarbeidere velge mellom redusert arbeidstid og ekstra lønn. Noen får bonuser på kroner per år i full stilling fra år. Noen opparbeider seg sluttvederlag på 8000 kroner per år som de får utbetalt ved avgang ved 65 år. Noen operer med tilretteleggingstilskudd på kroner per år som også kan tas ut i kontanter. Trim i arbeidstida og motivasjonssamlinger er andre tiltak. - Det er klart vi merker at kommunene er på banen med seniorpolitikk i langt større grad enn bare for tre år siden, sier administrativ leder i det offentlig finansierte Senter for seniorpolitikk, Kari Sørgaard. Hun understreker imidlertid at det fortsatt er mye å gjøre for kommunene på dette området. - Seniorpolitikk er mye mer enn økonomiske insentiver. Det ligger blant annet en utfordring i å skape et arbeidsmiljø som gjør at folk vil fortsette å jobbe. At du fortsatt får utfordrende oppgaver og mulighet til kompetanseutvikling, er viktig, mener Sørgaard.

9 M N T- Forum Troms forum for matematikk, naturfag og teknologi tilbyr realfagslærere en foredragsrunde over natur- og realfaglige temaer og besøk til bedrifter og forskningsmiljøer Skoleinfo Vi inviterer til temakveld på Tromsø Miljøpark tirsdag 8.mai 2007 kl NR. 04/07 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Fra avfall til råstoff moderne avfallsbehandling i Tromsø Avfallsbehandling KF, Miljøxpert, Tromsø KF og Renovasjonen er slått sammen til et foretak med navnet Remiks Tromsø KF. Det nye foretaket har som formål å være totalleverandør av avfallstjenester. Foretaket skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Remiks driver i dag bl.a. med innsamling av husholdningsavfall for alle husstander i Tromsø kommune, et avfallsmottak for de fleste typer avfall på TMP på Nordøya, en næringslivsenhet som tilbyr tjenester til næringslivet, en betjent returstasjon i Tromsdalen, samt en rekke ubetjente returpunkter for glass, lettmetall og farlig avfall. Remiks tar i mot tonn avfall pr år. Moderne teknologi benyttes i avfallshåndteringen. Fra enmannsbetjente renovasjonsbiler - såkalte sidelastere, avfall i rør - såkalt avfallssug, til et optisk sorteringsanlegg med mer. Vi vil først få en omvisning - så foredrag m/spørsmål, samt bespisning. Besøksadresse er Ringveien 120. Påmelding innen 4.mai til: Lønnsforhandlingene i kommunene er i havn: a) Generelle tillegg Fra 2006 er det avtalt et generelt tillegg på kr ,-som gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1. mai Det gis ytterligere et generelt tillegg på 1,40 % av den enkeltes grunnlønn. b) Endringer i minstelønn for stillinger i HTA kapittel 4 Generelle tillegg er inkludert i endret minstelønn. Stillingsgrupper Kap 4 C Lærer Adjunkt Adjunkt (m tilleggsutd) Lektor Lektor (m tilleggsutd) Minstelønn 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år IVERKSETTING Alle lønnstillegg og endringer i minstelønn gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai Lønnsendringene iverksettes slik: Det generelle tillegget på kr (avtalt i 2006) gis først. Det gis ytterligere et tillegg på 1,40 %. Det prosentvise lønnstillegget beregnes av grunnlønnen (inklusive kr ). Juster eventuelt ny lønn opp til minstelønn.

10 Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 2. mai 2007: REALFAGSFAKULTETENE BEST PÅ UTDANNINGSKVALITET I konkurranse med studietilbud fra universiteter og høyskoler over hele landet har realfagsfakultetene ved universitetene Oslo, Bergen og Tromsø, samt fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk ved NTNU i dag fått utdanningskvalitetsprisen fra Kunnskapsdepartementet. Prisen er på til sammen kroner. Det har lenge vært et problem at studenter bruker for lang tid på å fullføre master-studiene sine. Årets prisvinnere har laget strukturer og systemer som langt på vei har klart å løse disse problemene. De er dermed verdige vinnere av utdanningskvalitetsprisen 2007, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag startet i 2003 et nasjonalt prosjekt for å bedre gjennomføringen av realfaglige masterutdanninger i forbindelse med innføring av Kvalitetsreformen i høyere utdanning. I tillegg til å etablere et tydelig rammeverk for gjennomføringen av mastergradsstudiet, har institusjonene også satset på tiltak som gjør at studentene følges tettere opp både faglig og administrativt. Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Oslo ved senter for entreprenørskap deler andreplassen, og får kroner hver. Norges musikkhøyskole får prisen for et tverrfaglige prosjekt innen kammermusikk. Det nye i dette samarbeidet er at lærerne, på bakgrunn av faglige drøftinger og opparbeidede erfaringer, utvikler et faglig og pedagogisk grunnlag for undervisningen. Senter for entreprenørskap ved UiO får prisen for studieemnet Gründerskolen. Gründerskolen er på 30 studiepoeng, og mottar prisen blant annet for et svært godt tilrettelagt utenlandsopphold for studentene. Undervisningen er praksisnær, og tradisjonelle undervisningsmetoder suppleres med problem-basert læring, bruk av reelle og teoretiske case og egen produksjon av forretningsplaner Representanter fra institusjonene mottok i dag prisene fra statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Per Botolf Maurseth. Prisene ble delt ut på den årlige konferansen til Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). UTDANNINGSDIREKTORATETS ANALYSE AV SØKERSTATISTIKKEN for 2007 viser at vesentlig færre elever velger fordypning i språkfag på Vg2, sammenliknet med tidligere år. Samtidig ser søkningen til realfag ut til å øke betydelig fra fjoråret. Utdanningsdirektoratet har sett på søkningen til programområdene for realfag, språkfag og samfunnsfag og økonomi. Tabellen under viser prosentvis fordeling av elever på studieretningsfag i Vk2 inneværende skoleår sammenlignet med søkningen til de ulike programområdene innen studiespesialisering på Vg2 neste skoleår. Andel med full fordypning i to språkfag på Vk2 inneværende skoleår Andel med full fordypning i to realfag på Vk2 inneværende skoleår Andel uten full fordypning i realfag eller språk Andel som hadde fordypning forming på Vg1 10,9 5,9 Andel som søker programområde for språk i Vg2 til høsten 28,8 44,1 Andel som søker programområde for realfag i Vg2 til høsten 60,3 42,6 Andel som søker programområde for samfunnsfag og økonomi i Vg2 til høsten 6,3 6,0 Andel som søker programområde formgiving i Vg2 til høsten 1,7 Andel som søker andre tilbud i studiespesialisering i Vg2 til høsten Søkningen til realfag på Vg2 har gått opp med omlag 15 prosentpoeng sammenliknet med andel elever som hadde fordypning i realfag inneværende skoleår. NY EPOST-ADRESSE TIL INTERESSEFORENINGENS LEDER: I SkoleInfo opplyste vi at Stein Hansen, Hamar katedralskole, ble gjenvalgt som leder i Teknas interesseforening ved skoleverket. Siden den gang har han fått ny epost-adresse, den nye er:

11 SÅNN PASSE GREIT LØNNSOPPGJØR I KS-OMRÅDET I forrige Skoleinfo ble resultatet av årets lønnsoppgjør i KS-området presentert. Vi beklager at det ble omtalt som om oppgjøret i kommunene var i havn; ettersom Oslo ikke er en del av KS. For oppgjøret i Oslo ikke en del av dette. Her er Akademikerne i brudd se reportasje på forsiden av Infoen. Men altså i KS-området ble resultatet: Først et kronetillegg til alle på kr pr (avtalt allerede i 2006, men dog en del av 2007-oppgjøret), deretter et påslag på 1,4% også pr I tillegg ble minstelønnssatsene hevet, MER enn de generelle tilleggene, slik at mange som har fått lokale tillegg tidligere er blitt tatt igjen og nå er på minstelønn. Samlet økonomisk ramme er rett i underkant av 5%. Er oppgjøret bra? Tja, det er til å leve med. Samlet økonomisk resultat er absolutt brukbart. Innretningen på oppgjøret, altså hvordan det økonomiske er blitt fordelt, er det mindre grunn til å være fornøyd med. Det at en stor del av økonomien ligger i det generelle tillegg på gjør at lavtlønnsgruppene kommer prosentvis godt ut. Jan Davidsen har da også uttalt at LO er fornøyd. At mye av den resterende økonomien er gitt som et prosentvis tillegg (som gjør at de med høyere lønn kronemessig får mer) gjør at oppgjøret er spiselig. Akademikerne hadde ønsket at mye av det økonomiske (egentlig alt utover de 7.500) skulle settes av til lokale forhandlinger, og her fikk vi ikke gjennomslag. Noen sentrale forhandlere i Akademikerne har uttalt glede over at oppgjøret hadde en klar akademiker-profil. Dette er en sannhet med i hvert fall veldig store modifikasjoner. Riktignok ble minstelønnssatsene for lektorer økt mer enn andre minstelønnsatser (noen lektorer fikk over i tillegg). Absolutt gledelig. Men de som får glede av dette er kun et lite antall, de som ligger på eller rett over minstelønn. Og ser man det samlede økonomiske resultatet så utgjør hevingen av minstelønner omtrent 0,2% av et samlet økonomisk resultat på nær 5%. Altså gjelder ikke dette så veldig mange; det er ikke her de store pengene har gått. Og det er også en negativ psykologisk effekt ved at minstelønn heves mer enn generelle tillegg de som har fått noe i lokale forhandlinger året før, er plutselig blitt tatt igjen. Effekten av lokale forhandlinger har altså kun ett års virkning, føler man. Og ettersom ingenting ble satt av til lokale forhandlinger, slik Akademikernes krav var, er det ingen grunn til å si at oppgjøret har hatt en klar akademiker-profil. I beste fall kan årets oppgjør sies å være sånn passe greit. For det kunne vært verre NR. 05/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: AKADEMIKERNE I BRUDD I OSLO Oslo kommunes siste tilbud var at det gis 3,1 % tillegg på alle lønnstrinn på Oslo kommunes lønnstabell med virkning fra , dog slik at tillegget minst utgjør kr De tre andre hovedsammenslutningene valgte å godta tilbudet, mens Akademikerne har brutt og oppgjøret går da til mekling. Akademikerne mener at tilbudet fra Oslo kommune har feil fordelingsprofil og treffer ikke akademikere. Til tross for at det fantes brukbart med økonomi i oppgjøret så valgte kommunen i løpet av forhandlingene å gå inn for en profil som i liten grad treffer våre medlemmer, sier Teknas forhandlingssjef Anders Aarskog. Tekna og Akademikerne ønsket en stor del av oppgjøret lagt ut til lokale forhandlinger. Mest skuffende er det kanskje at Oslo Kommune atter en gang går inn for store lokale potter i de innledende fasene av forhandlingene, for deretter å trekke dette tilbake og foreslå utelukkende sentrale tilegg med lavtlønnsprofil, sier Aarskog. I hovedoppgjøret i 2006 var Tekna og Akademikerne i brudd i statlig sektor, med streik som resultat. Også i NAVO var Akademikerne i streik i Og nå i 2007 er Akademikerne i brudd i Oslo kommune, med en mulig konflikt på gang. Akademikerne har dermed vist vilje til handling, og fremstår for tiden som den mest offensive hovedsammenslutningen. Oppgjøret i Oslo går først til mekling, før en eventuell konflikt.

12 Teknas Skoleinfo klipper fra Venstres hjemmeside : TAR IKKE LÆRERMANGELEN PÅ ALVOR Venstres Odd Einar Dørum er skuffet over at regjeringspartiene ikke ga sin tilslutning til Venstres forslag om en nasjonal plan for rekruttering av lærere. - Det er ingenting som tyder på at lærermangelen kommer til å bli mindre fremover og Venstre stiller seg uforstående til at regjeringspartiene ikke ønsker en nasjonal strategi for å møte denne utfordringen, sier Odd Einar Dørum - Lærerne som kunnskapsformidlere utgjør bærebjelken i norsk skole, og det å sørge for tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i norsk skole burde vært en lang større prioritert oppgave for statsråd Djupedal, sier Dørum. Forslaget er blitt svært positivt mottatt av Tekna, Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag og fikk etter behandling i Kirke- Utdannings- og Forskningskomiteen tilslutning fra en samlet opposisjon (H, KrF og FrP.) - Jeg har registrert at kunnskapsminister Djupedal har uttrykt bekymring for rekruttering av lærere. Desto mer uforståelig er det at han ikke ønsker en nasjonal rekrutteringsplan for lærere, sier Dørum. INNSPILL TIL DJUPEDAL OM BEDRE KARRIEREVEILEDNING I SKOLEN: Kunnskapsministeren roste innspillene som ble overlevert ham i Nasjonalt Forum for styrking av realfagene, der Tekna deltar. Nasjonalt Forum satte i februar ned en intern arbeidsgruppe for rådgiving. Forrige uke la gruppen frem sitt arbeid for statsråd Øystein Djupedal, som selv leder Nasjonalt Forum. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Tekna, NHO, Norsk Industri, Utdanningsforbundet, KS Utdanning og FAST. Leder av arbeidsgruppen, Eirik Øra fra Fast, presenterte gruppens synspunkter på og forslag til tiltak og forbedringer av karriereveiledning i skolen og samfunnet. Som hovedutfordringer pekte gruppen blant annet på manglende formelle kompetansekrav for rådgivere, og for lavt ressursnivå til rådgivningstjenesten. Som viktige faktorer i karriereveiledningen trekker gruppen frem gode lærere, forbilder fra realfaglige utdanninger og yrker, samt foreldre. Dette er grupper/samarbeidsfaktorer som i større grad kan involveres i skolens karriereveiledning. Det er også behov for bedre kontakt mellom skolen, utdanningstilbydere, NAV og arbeidslivet. Som forslag til utviklingstiltak vektlegges bl.a. utviklingen av en mer profesjonell karriereveiledningstjeneste som må få rammer som gjør den i stand til å gi den karriereveiledningen som dagens utdannings- og yrkesverden har behov for. Det må utvikles systemer for å få frem og bruke gode forbilder - dette er særlig viktig for rekruttering av jenter til realfag. Arbeidsgruppen foreslår også et eget prosjekt om bevisst bruk av faget "Programfag til valg" (på ungdomstrinnet) for karriereveiledning. Prosjektet skal omfatte et utvalg skoler med et godt samarbeid med bedrifter med realfaglig profil. Målet for prosjektet er å lage et sammenhengende løp gjennom ungdomstrinnet, der elevene får en praktisk og livsnær yrkes- og utdanningsveiledning gjennom erfaringer med realfag fra videregående opplæring og samarbeidsbedrifter. Arbeidsgruppens innspill og synspunkter ble godt tatt i mot av statsråden og de øvrige aktørene i Nasjonalt Forum MEDLEMMER PASSERT! Tekna har nå passert medlemmer. Dette tilsvarer en vekst på medlemmer de siste fem årene nye medlemmer er kommet bare siden august i fjor, da medlem ble feiret. Det spesielle med den sterke veksten i foreningen de siste årene, er at den har kommet på tross av gode tider i arbeidsmarkedet. Tidligere har det vært vanlig at veksten har flatet ut i gode tider. Sterk satsing på synlighet i media, deltakelse i samfunnsdebatten, god lønnsutvikling for medlemmene, kombinert med et godt faglig tilbud og juridisk bistand til medlemmene, er noen av årsakene til den sterke veksten. I tillegg har større satsing på rekruttering utenfor de rene sivilingeniørstudiene bidratt til vekst. Også i skoleverket opplever Tekna en sterk vekst i antall medlemmer. Ettersom antall lektorer med realfags- og teknologisk bakgrunn samlet ikke har økt de siste årene, betyr dette at stadig flere velger Tekna som et alternativ til andre lærerorganisasjoner. Det at Tekna har et stort faglig nettverk, nær kontakt med medlemmer i næringslivet, store muligheter for faglige kurs, den sterke fokuseringen på satsing på realfag, i tillegg til et godt utbygd forhandlingsapparat og juridisk kontor, gjør at våre skolemedlemmer føler at de har en organisasjon i ryggen hvor man føler seg hjemme. Tekna er med sine medlemmer den klart største foreningen i hovedsammenslutningen Akademikerne, som i dag har omkring medlemmer.

13 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Denne våren har det vært god deltagelse på tillitsvalgtkursene og noen har dessverre ikke fått plass. Mange lurer på hvilke kurs som skal arrangeres til høsten, og grunnet stor pågang kommer høstens kursoversikt allerede nå! Vi er klare til å ta i mot påmeldinger. Kommunikasjon og påvirkning - Felles for alle sektorer september på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 27. august "Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltagerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver." Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 8. november "Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna." Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer desember på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 12. november "Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige de kan løses! Kurset skal gi innsikt i hvordan konflikter kan identifiseres og løses." Teknas tillitsvalgtkurs er gratis, Tekna dekker reise og opphold! Alle påmeldinger skjer til eller på Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med Marianne Aagedal på Vel møtt på kurs! Da vil Teknas Skoleinfo få ønske alle leserne en riktig god sommerferie! NR. 06/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: AKADEMIKERNE AKSEPTERTE I OSLO Akademikerne aksepterte 23. mai riksmeklingsmannens skisse til løsning i meklingen med Oslo kommune. Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai fordi tilbudet fra Oslo kommune hadde feil fordelingsprofil. Oslo kommune sliter med å rekruttere og beholde kompetansearbeidskraft. Akademikerne har derfor krevd en mer moderne og desentralisert lønnspolitikk i Oslo kommune. - Etter en tøff mekling ble vi enige om tekstlige formuleringer som ivaretar konkurranseutsatt kompetanse på en bedre måte, sier Akademikernes forhandlingsleder i Oslo kommune Karsten K. Langfeldt. I Oslo kommune har man et annet lønnsystem enn i KS. I Oslo innplasseres man på lønnstrinn (slik vi husker fra statlig sektor), mens man i KS-området har en minstelønn. Hvis man i Oslo forhandler seg frem til ekstra lønnstrinn ved lokale forhandlinger, vil man få disse ekstra trinnene med seg videre.. Med et minstelønnssystem (KS) kan man risikere at det man har forhandlet seg frem til forsvinner hvis minstelønnen økes mer enn generelle tillegg. Sammenligner man grunnlønn for lektor i Oslo med minstelønn for tilsvarende lektor i KS, så finner man at Oslo ligger vesentlig etter. Spørsmålet er hvor lenge dette kan fortsette landets dyreste sted å leve burde ha et lønnsnivå som matcher det man får i nabofylkene? Litt lyspunkter er det dog i Oslo, for eksempel får alle med god realfagskompetanse to ekstra lønnstrinn. Men allikevel..

14 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2008 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos the Association for Science Education, ASE - denne gang i Liverpool. ASE arrangeres hvert år rett etter nyttår og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette arrangementet foregår over tre dager og omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir god anledning til å knytte internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Konferansen har et rikt og mangfoldig tilbud av ulike forelesninger/workshops/demonstrasjoner tilpasset ALLE nivåer innen opplæring, samt en stor utstilling av naturfagutstyr på alle plan fra grunnskole til universitet. Den største utfordringen er å prioritere mellom mange meget interessante tilbud. I tillegg er det mange sosiale aktiviteter, både ekskursjoner, samlinger og "elevøvelser" for lærere. Årets konferanse er lagt til Liverpool, som er valgt til EUs kulturhovedstad for Det er derfor grunn til å tro at en del kulturaktiviteter vil være aktuelle under konferansen. Konferansen starter på formiddagen torsdag 3. januar og avsluttes til lunsj lørdag 5. januar Tekna planlegger avreise på ettermiddagen onsdag 2. januar med hjemreise søndag ettermiddag 6. januar. Vi har reservert plasser på fly fra Oslo til Manchester onsdag ettermiddag. Fra Manchester til Liverpool reiser vi med buss, med tilsvarende retur på søndagen. Det er mulig med tilslutning fra andre norske byer. Men ettersom Ryan Air flyr fra Torp (Sandefjord) direkte til Liverpool John Lennon Airport, regner vi med at mange selv vil ordne flytransporten, siden dette blir langt billigere enn noen gruppereise kan matche. Ulempen med Ryan Air er at man ikke kan reservere billetter, man bestiller og betaler samtidig via internett. Men Tekna vet at noen ASE-deltakere allerede har bestilt med Ryan fra Torp onsdag 02. januar kl med retur søndag 06.januar kl Vi vil derfor i år tilby to pakker; en med flytransport fra Oslo Gardermoen inkludert, og en kun med konferanse, overnattinger med mer. I tillegg vil vi år tilby to ulike overnattingsmuligheter, en på studentbolig inkl måltider (slik vi har gjort tidligere år) og en med hotellovernatting, på et enkelt, men greit hotell rett ved universitetsområdet. Innkvartering på studentboliger skjer i enkeltrom, enten med bad og toalett på gangen, eller med eget bad og toalett mot et tillegg i prisen. Innkvarteringen inkluderer både frokost og kveldsmat/middag. Studentboligene ligger ganske langt unna både universitetet og sentrum av Liverpool, ikke i gangavstand, men det går regelmessig gratis shuttlebuss. Innkvartering på hotell skjer enten i enkeltrom eller dobbeltrom (man må da oppgi hvem man vil dele rom med). Innkvarteringen inkluderer full engelsk frokost. Hotellet ligger i kun få minutters gange unna universitetet og brukes mye av gjesteforelesere. Sentrum av Liverpool ligger også innen rimelig gangavstand fra hotellet. Tilbudet er åpent for ALLE norske lærere uansett organisasjonstilknytning. For å lodde interessen for tiltaket er vi avhengig av en (ikke-bindende) påmelding innen fredag til: Teknas distriktskontor Agder, epost: tlf: Distriktskontoret kan også informere om hvor man kan få nærmere opplysninger. De tre første reisealternativene inkluderer IKKE transport fra Norge til England: Prisen for ALTERNATIV 1 bestående av fire overnattinger på enkeltrom i studentbolig inkl. frokost og middag, og konferanseavgift blir ca. kr ,- (tillegg for rom med eget bad kr. 650,- for fire netter, dvs. kr ,-). Prisen for ALTERNATIV 2 bestående av fire overnattinger i dobbeltrom på hotell inkl. full engelsk frokost (må angis hvem man deler rom med), og konferanseavgift blir ca. kr ,-. Prisen for ALTERNATIV 3 bestående av fire overnattinger i enkeltrom på hotell inkl. full engelsk frokost, og konferanseavgift blir ca. kr ,-. De tre neste reisealternativene inkluderer transport fra Norge til England: Prisen for ALTERNATIV 4 bestående av reise t/r med fly fra Oslo/Bergen/Stavanger til Manchester, samt transport fra Manchester til Liverpool t/r, fire overnattinger på enkeltrom i studentbolig inkl. frokost og middag, og konferanseavgift blir ca. kr ,- (tillegg for rom med eget bad kr. 650,- for fire netter, dvs. kr ,-).. Prisen for ALTERNATIV 5 bestående av reise t/r med fly fra Oslo/Bergen/Stavanger til Manchester, samt transport fra Manchester til Liverpool t/r, fire overnattinger i dobbeltrom på hotell inkl. full engelsk frokost, og konferanseavgift blir ca. kr ,- Prisen for ALTERNATIV 6 bestående av reise t/r med fly fra Oslo/Bergen/Stavanger til Manchester, samt transport fra Manchester til Liverpool t/r, fire overnattinger i enkeltrom på hotell inkl. full engelsk frokost, og konferanseavgift blir ca. kr ,-. For de tre siste alternativene kan det skaffes tilslutningsbilletter fra øvrige norske flyplasser mot et tillegg. Teknamedlemmer får en Teknarabatt på kr ,-. Ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med Teknas distriktskontor Agder, epost: tlf:

15 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Tillitsvalgt-opplæring for medlemmer i Teknas interesseforening ved skoleverket september på Comfort Hotel Gabelshus, Oslo Påmeldingsfrist: 10. september til Det vi ofte har kalt Hønefoss-kurset er i år lagt til Oslo. Kurset gjennomgår Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, mange av de spesielle særavtalene som finnes i skolesektoren, og tar opp de vanlige problemstillingene en tillitsvalgt i skolesektoren vil møte. Invitasjon med program er vedlagt denne sendingen av Teknas SkoleInfo. NR. 07/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Kommunikasjon og påvirkning - Felles for alle sektorer september på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 27. august "Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltagerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver." Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 8. november "Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna." Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer desember på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 12. november "Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige de kan løses! Kurset skal gi innsikt i hvordan konflikter kan identifiseres og løses." Teknas tillitsvalgtkurs er gratis, Tekna dekker reise og opphold! Alle påmeldinger skjer til eller på Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med Marianne Aagedal på Vel møtt på kurs! MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2008 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos the Association for Science Education, ASE - denne gang i Liverpool. De to siste år har vi hatt 50 deltagere fra hele Norge. Se midtsidene for mer informasjon om opplegget. Se også ASEs hjemmeside: UTDANNINGSDIREKTORATET STØTTER TEKNA-PROSJEKT I samarbeid med Den norske turistforeningen og Høgskolen i Narvik skal Tekna utvikle en aktivitetsleir for barn og unge med fokus på realfag og fysisk aktivitet. - Leirkonsept som vi utvikler skal la seg realisere over hele landet. Tre pilotprosjekter er planlagt gjennomført i løpet av sommeren og høsten 2007 i Narvik, Bergen og Bodø, og målgruppen er i første omgang barn i alderen år, dvs mellomtrinnet i grunnskolen, sier Cathrine Roksvåg, som er Teknas prosjektansvarlige. - Målsettingen er å stimulere barn og unges interesse for friluftsliv og realfag, samt å øke deres forståelse av sammenhenger mellom disse. Gjennom spennende og morsomme aktiviteter introduserer vi barn og unge for nye og ulike læringsarenaer. Konseptet skal fokusere på fysisk aktivitet, undring og kosthold. HiN og Tekna har fått positiv tilbakemelding fra utdanningsdirektoratet på vår søknad om midler til vårt felles realfagsprosjekt. Vi har blitt tildelt kr som går direkte til HiN, i tillegg til at både Tekna. HiN og DnT bidrar med midler. I disse dager hvor det er fokus på manglende fagdidaktisk kompetanse i realfagene er dette en god nyhet, sier Cathrine Roksvåg

16 MNT-Forum Oslo og Akershus ønsker velkommen til et spennende program om Ernæring og helse! Onsdag 14. november 2007, kl ca (inkl. buss tur/retur!) Sted: Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidl. NLH), Ås U130, Urbygningen Det er fellesavgang med buss fra Tekna, Dronning Mauds gt. 15, kl presis! "Ernæring og helse" er et sentralt tema i naturfaget. Men hvem har rett? Professor Norum eller legen Fedon? Mer brød og mindre poteter, eller var det motsatt? Hvordan kan vi best mulig ta vare på næringsstoffene i matvarer? Lar forbrukerbehov og ønsker seg forenes med matvarekvalitet? Her er muligheten til å stille spørsmål! Program: : Velkommen til UMB! Enkel matservering (kanskje også noe forsøks-/forskningsmat!?) : Hva kan UMB tilby av skoletjenester til elever og lærere? v/per Gussgard : Hvorfor skal vi spise mer grove kornprodukter, frukt og grønnsaker? v/kirsti Anker-Nilssen, stipendiat IPM, Spørsmål og diskusjon : Hva skjer med næringsstoffer under bearbeiding? Hvordan håndteres råvarer? v/pernille Baardseth, forskningssjef Matforsk Spørsmål og diskusjon : Fellesavgang med buss tilbake til Ingeniørenes Hus. Bindende påmelding (ikke minst grunnet servering!) senest fredag 9.november til eller telefon ; Grete Paulsen. Gratis deltakelse. Det er mulig for lærere å ta med 2 elever!. MNT-Forum Telemark ønsker velkommen til et spennende program om Teknologi & Design og Teknologi og forskningslære Tid: Torsdag 15. november 2007 kl Sted: Vestsiden skole, Porsgrunn Vi har invitert Erik Pavels fra Pavels Innovation AS, som utfører tjenester innen rapid prototyping (3D print), 3D-modellering og produktutvikling, for å gi oss en innføring i en innovasjonsprosess. Dette er spesielt relevant innen Teknologi og Design og Teknologi og forskningslære, men også relevant i forhold til realfag. Målgruppe :MNT lærere og rådgivere i videregående skole og ungdomsskole. Kl Fremmøte ved hovedinngangen til Vestsiden skole, Grønstensgt. 1, Porsgrunn Kl Omvisning og orientering om skolens satsing på Teknologi og Design, v/ Jørn Johansen kl Fra ide til produkt, v/erik Pavels kl Praktisk øvelse kl Erfaringsutveksling med pizza Påmelding innen 12. november til: eller tlf: MNT-Forum Troms ønsker velkommen til MNT-kveld 14.november kl på Planetariet i Tromsø : Stjerners fødsel, liv og død - om lys, grunnstoffer og stjerneutvikling Anne Bruvold er fysiker og faglig leder ved Nordnorsk vitensenter. Hun gir først en gjennomgang i tekst og bilder fra stjernetåker til supernova og sorte hull. Deretter ser vi hvor på himmelen vi finner stjerner i ulike utviklingsstadier. Alt knyttes til læreplanene i videregående skoler, men er også aktuelt for ungdomsskolen. Påmelding innen 12. november til:

17 KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Motivasjon og ledelse - Felles for alle sektorer november på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 8. november "Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna." NR. 08/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Konflikthåndtering - Felles for alle sektorer desember på Quality Hotel Gardermoen Airport Påmeldingsfrist: 12. november "Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige de kan løses! Kurset skal gi innsikt i hvordan konflikter kan identifiseres og løses." Teknas tillitsvalgtkurs er gratis, Tekna dekker reise og opphold! Alle påmeldinger skjer til eller på Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med Marianne Aagedal på Vel møtt på kurs! MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2008 Tekna Realistene arrangerer som i tidligere år en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos the Association for Science Education, ASE - denne gang i Liverpool. De to foregående år har vi hatt 50 deltagere fra hele Norge i år blir tallet 70! Lærerne er både fra grunnskole, videregående skole og høgskoler, med hovedtyngden fra videregående skole. Naturfagsenteret deltar med en kontingent, delvis ansatte ved selve senteret og delvis engasjerte naturfag-ambassadører. SkoleInfo vil komme tilbake med informasjon fra turen. Se også ASEs hjemmeside: AKADEMIKERNE FYLLER 10 ÅR Akademikerne har i dag 13 medlemsforeninger med medlemmer. Tekna var blant stifterne av Akademikerne i 1997, etter splittelsen av AF. - Akademikerne ble etablert fordi det var behov for en ny stemme som tok den moderne arbeidstakeren og det nye arbeidslivet på alvor. Utviklingen mot et stadig mer kompetansekrevende og fleksibelt arbeidsliv, viser at dette var et riktig grep, sier Akademikernes leder Christl Kvam. Akademikerne har gjennom disse 10 årene vunnet mange viktige slag. Ikke minst nå i høst, da arbeidet for å likestille ansatte og selvstendige næringsdrivendes rett til fødsels- og svangerskapspenger bar frukter. Organisasjonen har også vært sterkt medvirkende til endringer i Arbeidsmiljøloven, viktige elementer i IA-avtalen og en mer lokal lønnsdannelse for kunnskapsarbeiderne i norske kommuner. Likevel er det fortsatt mye å jobbe for, sier Kvam. Vi har en regjering som satser for lite på forskning og utdanning, og et arbeidsliv der minst arbeidstakere er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Vi har en offentlig sektor som taper kampen om de beste hodene til privat sektor, på grunn av et gammeldags og lite fleksibelt lønnssystem. I tillegg har vi en vei igjen å gå i forhold til selvstendig næringsdrivende, som fortsatt ikke har rett til omsorgspenger når barna er syke. Det må vi gjøre noe med, sier Kvam. Akademikerne har i dag over medlemmer med mastergrad eller hovedfag. Organisasjonen ble stiftet høsten 1997 etter at fem foreninger, blant dem Tekna, brøt ut av daværende Akademikernes Fellesorganisasjon AF. Siden har ytterligere åtte organisasjoner kommet til. - Kunnskap er en fantastisk ting. Det er det eneste her i verden det blir mer av når vi deler det. Derfor er jeg stolt av å lede en organisasjon som Akademikerne, sier Christel Kvam.

18 SAMMENSLÅING AV PROGRAMOMRÅDER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For å møte utfordringen med at få elever velger programområde for språkfag har Kunnskapsdepartementet bestemt å slå sammen programområdet for språkfag og programområdet for samfunnsfag og økonomi i videregående opplæring. På denne måten åpner man for større fleksibilitet i strukturen, skriver departementet i en pressemelding. Sammenslåingen vil være gjeldende fra skoleåret , og det nye programområdet vil hete Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Det nye programområdet vil følge ordinære regler for elevens valg av programfag. KURS FOR TILLITSVALGTE (og andre interesserte) Kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor våren 2008 Påmelding sendes til KOMMUNIKASJON OG PÅVIRKNING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvalgtrollen til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene. Forelesere: Stig Ullersmo, Assessit AS Annette Franck, Assessit AS Representant fra Tekna MOTIVASJON OG LEDELSE - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna. FORHANDLINGSKOMPETANSE - kurs for tillitsvalgte i kommunal sektor Dato: kl kl 1600 Sted: Hotel Gabelshus, Oslo Kursnummer: Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlingsprosessen, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom egne synspunkter og krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egentrening skal deltakerne bli bedre forhandlere slik at man oppnår gode resultater i forhandlinger med arbeidsgiver eller andre interessenter. KONFLIKTHÅNDTERING - felles videregående kurs Dato: kl kl 1600 Sted: Clarion Oslo Airport Hotel, Gardermoen Kursnummer: Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt. Konflikter er naturlige og kan løses. Kurset skal gi innsikt i konflikthåndtering, i hvordan konflikter kan identifiseres tidlig samt utnytte læring av tidligere konflikter. Spørsmål kan rettes til Marianne Aagedal på

19 NYE ETISKE RETNINGSLINJER FOR TEKNA UTE PÅ HØRING Etisk råd i Tekna har lagt ut forslag til nye etiske retningslinjer på høring, med høringsfrist 21. desember. Det som er nytt i retningslinjene er særlig relatert til de nye varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I tillegg er det foreslått enkelte særlige retningslinjer for medlemmer av Tekna som har rolle som tillitsvalgt eller som leder. Tekna Kommune vil oppfordre tillitsvalgte til å gå inn på nettsiden til etisk råd og hente opp høringsdokumentene til saken, gjennomgå forslag til endringer og komme med innspill til styret i Tekna Kommune. Link til høringsdokumentene i saken: Spørsmål rettes til Anders Aarskog, eller på MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2008 Tekna Realistene arrangerer som i tidligere år en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos the Association for Science Education, ASE - denne gang i Liverpool. De to foregående år har vi hatt 50 deltagere fra hele Norge i år blir tallet 75! Lærerne er både fra grunnskole, videregående skole og høgskoler, med hovedtyngden fra videregående skole. Naturfagsenteret deltar med en kontingent, delvis ansatte ved selve senteret og delvis engasjerte naturfagambassadører. Mange skoler sender flere av sine lærere. SkoleInfo vil komme tilbake med informasjon fra turen. Se også ASEs hjemmeside: GOD JUL! Og med dette vil Tekna Skole ønske alle medlemmer en riktig god og velfortjent juleferie, og ønske et riktig godt nytt år! NR. 09/07 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: NY PISA-UNDERSØKELSE LAGT FREM: - SKREMMENDE SVAKE PÅ NATURFAG - Med tanke på de store oppgaver som skal løses blant annet når det gjelder klimaproblemene, kan vi ikke leve med en skole hvor elevene er så svake i naturfag. Det er uakseptabelt at det norske skoleverket befinner seg på et så lavt nivå som den nye PISA-undersøkelsen avdekker, sier Teknas generalsekretær Kåre Rygg Johnsen. Denne nye undersøkelsen viser at resultatene til norske elever liger langt under gjennomsnittet for OECD-landene. - Naturfag utgjør grunnlaget for den kompetansen som store deler av norsk næringsliv og forvaltning vil ha bruk for i årene som kommer, sier Rygg Johnsen. - Også den norske olje- og gassvirksomheten er avhengig av et høyt kompetansenivå i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Da kan vi ikke lenger se på at den norske skolen stadig sakker akterut i forhold til våre konkurrentland, sier han. Rygg Johnsen er også bekymret over at norske elever gjør det svakt i matematikk. REGJERINGEN HAR SVIKTET REALFAGENE Gang etter gang har ulike regjeringer lovet tiltak for at elevene skal bli flinkere i matte og naturfag. Når skiftende utdanningsministre ikke klarer å bedre kårene for realfagene, får det store konsekvenser for Norge, mener Tekna. Vi etterlyser at Regjeringen følger opp den gode retorikken i praktisk handling, sier kommunikasjonsdirektør Tore Westhrin til NRK.

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009

Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets møte 24. april 2008 Teknas strategi for rekruttering til teknafagene 2008-2009 Etter behandling i Hovedstyrets

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: SkoleInfo NR. 06/17 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 FLYTE OPPÅ-PROBLEMATIKKEN VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Utprøving av en lektor II ordning oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for lektor II utprøvingen Forslag fra Nasjonalt forum for realfag i Kunnskapsdepartementet

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Kompetanse gir resultater

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Bildene er fra Newton nettverkssamling 2011 Invitasjon til Newton nettverksamling BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Utdannings- og forskningskomiteen Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Avansert IKT-kompetanse og IT-sikkerhetskompetanse Det er et stort gap mellom nasjonens samlede avanserte IKT-kompetanse og det behov

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Skoleinfo ALBERT 2006

Skoleinfo ALBERT 2006 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert - 2006... en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Invitasjon The Blissymbolics Development Secretariat (BDS) inviterer til Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Hensikten med det internasjonale møtet er å fortsette arbeidet med å utvikle

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag?

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Et innspill om forskning og høyere utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Realfag Invitasjon Gyldendals realfagsdager 2015 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Om foredragene mandag 20. april Boknytt Sigma-forfatterne Forfatterne presenterer nye Sigma R2 og Sigma S2. Vi vil

Detaljer

Askham Bryan. Animal Management Equine Agriculture Countryside management and Game keeping Horticulture

Askham Bryan. Animal Management Equine Agriculture Countryside management and Game keeping Horticulture Utvekslingsår i York York ligger i fylket Yorkshire ca 1-1,5 time med tog fra Manchester. Norske vikinger kom til York, eget vikingmuseum. Flott by, ikke så veldig stor. Landbruksområde. Askham Bryan Tilbyr

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2017-31.10.2017 1 Innledning På årsmøte 9. mars 2017 ble det vedtatt nye vedtekter for Tekna Stats etatsforening ved Universitetet i Oslo. Som følge av det,

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER

KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER KOMPETANSE- OG ARBEIDSLIVSDAGER Dansen om kompetansen! 18. - 19. april 2007 Hotel Bristol Oslo DAG 1. TID EMNE FOREDRAGSHOLDERE Plenum - møteleder Finn Langeland 08:30 Registrering og servering 09:50 Skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Tromsø 23. mars 2011 Anders Isnes Naturfagsenteret I går: Hvor trykker sko(l)en? Lærere har ikke kunnskap om fagenes bruk i samfunn/arbeidsliv Er

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 4 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 4 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Friluftsliv i skolen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005. Velkommen til Fokuskonferansen

Friluftsliv i skolen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005. Velkommen til Fokuskonferansen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005 Friluftsliv i skolen Velkommen til Fokuskonferansen Det er en glede for Tromsø kommune å ønske velkommen til den første Fokuskonferansen. Spesielt gledelig er det å kunne

Detaljer

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS

NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS NYHETSBREV- FEBRUAR OG MARS Hva skjer? Velkommen til dette andre nyhetsbrevet fra TENK i 2009. Her kan du lese om hva som har skjedd i prosjektet i februar og mars, og litt om hvilke planer vi har framover.

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016

Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO. Juni 2016 Kurs for arbeidsplasstillitsvagte i VGO Juni 2016 Kort informasjon fra hovedtillitsvalgte: 4.a.4 forhandlinger. Rektor skal informere om resultat. Hva mener dere kan gjøres med russefeiringen, mener dere

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm Foredragsholder: Statssekretær Birgitte Jordahl, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Skolen i digital utvikling Arrangør: NTNU m. fl Dato: 14. november 2013 Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm Skolen i det

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Strategi. Kompetanse for kvalitet

Strategi. Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet 10 Bård Vegar Solhjell Kunnskapsminister Gro Elisabeth Paulsen Leder, Norsk Lektorlag Solveig Hvidsten Dahl Norsk Skolelederforbund Helga Hjetland Leder, Utdanningsforbundet

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer