Skoleinfo ALBERT 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleinfo ALBERT 2006"

Transkript

1 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse over 12 uker med oppgaver i likninger og algebra. Alle oppgavene er innenfor pensum i 1MX/1MY. Spurtpremier hver uke. Avsluttende finale hos Det Norske Veritas i slutten av mai. SASBraathens hjelper med transport. Mange øvingsoppgaver med veiledninger og fasit. En gratis ressurs både for elever og lærere. Få mer opplysninger på Tekna Skole vil anbefale dette tilbudet og setter stor pris på om elevene ved deres skole kunne bli informert om dette tilbudet, og kanskje få litt hjelp med pålogging og registrering om nødvendig. For nærmere informasjon se "Alt om Albert" på Realfagskolens hjemmeside. Alt av veiledninger, øvingsoppgaver, konkurranseoppgaver og annen informasjon Finner du på Elever som skal registrere seg og sende inn svar kan gjøre dette gjennom en link fra Realfagskolen til it's-learning. Lærere som ønsker å ta en liten titt kan benytte brukernavn: lærer passord: albert NR. 01/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: ÅRSMØTE I Tekna Kommune Årsmøtet i Tekna kommune ble avholdt i Oslo torsdag 12. og fredag 13. januar. Terje Mjøen fra Kongsberg tekniske fagskole fortsetter nok ett år i styret i Tekna-K (ikke på valg i år). Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, ble valgt inn i valgkomiteen. REISERAPPORT FRA ASE-KONFERANSEN I READING Tekna Realistene arrangerte også i år en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen til Association for Science Education, ASE, i år i Reading. Der var denne gang 45 deltakere(imponerende!!) med på turen, som ble en ubetinget suksess. De fleste uttrykte ønske om å kunne delta på en lignende tur neste år. Både faglig og sosialt var turen svært vellykket. Mange fikk også lagt inn et Londonbesøk som en del av oppholdet. En kortfattet, foreløpig reiserapport utlagt på hjemmesiden til Realistene, Magasinet tekna vil komme med en større reportasje om turen i neste nummer. Neste års konferanse er lagt til Birmingham, som alltid helt i starten av året. NY HOVEDAVTALE FOR KOMMUNAL SEKTOR skulle vært på plass fra 1. januar Partene har gjennomført flere forhandlingsmøter, men det er fortsatt stor avstand mellom partene. Gammel hovedavtale gjelder inntil ny er fremforhandlet. Hovedavtalen (HA) regulerer ansattes rettigheter til medbestemmelse på alle områder som ikke påvirker lønn, det være seg arbeidsforhold, omorganiseringer, velferdsordninger og så videre.

2 KUNNSKAPSLØFTET FOR ALLE FRA HØSTEN 2006 Regjeringen har avgjort at Kunnskapsløftet skal starte som planlagt høsten 2006, også innen videregående opplæring. Beslutningen er fattet etter en grundig vurdering der alle berørte parter har fått komme fram med sine synspunkter. Regjeringen har også avklart at dagens modell for generell studiekompetanse, som krever et påbyggingsår for elever og lærlinger som tar yrkesutdanning, vil bestå inntil videre. Departementet vil samtidig foreta en grundig utredning og høring av forslag til en ny ordning, og dette arbeidet skal være sluttført innen sommeren 2006, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal Han understreker at beslutningen om å starte opp skolereformen fra neste høst er godt forankret i faktiske forhold: - Jeg har ikke hatt noen politisk prestisje knyttet til tidspunkt og har i hele prosessen vært opptatt av å finne fram til den saklig sett beste konklusjonen, sier Djupedal. Viktige forhold for beslutningen som er fattet er at forberedelsene til ny struktur i videregående opplæring er kommet svært langt i fylkeskommunene. Likeledes er kompetanseløftet for lærere godt i gang. Læreplanene for grunnskolen og de gjennomgående fagene i grunnskolen og videregående opplæring ble fastsatt i sommer, og høringsprosessen for læreplanene i videregående opplæring er i rute. Disse læreplanene vil bli fastsatt i februar. Også forlagene arbeider med produksjon av læremateriell etter den innføringstakten som Stortinget har vedtatt. Regjeringen legger i tillegg vekt på at over 200 skoler allerede har startet opp med hele eller deler av de nye læreplanene. Når det gjelder krav til generell studiekompetanse, påpeker kunnskapsministeren at Soria Moria-erklæringen ble formulert ut fra ønsket om at ingen skulle møte unødige formelle hindringer når de vil studere: - Det er imidlertid behov for å se nærmere på hvordan dette kan praktiseres. Jeg ønsker derfor å få vurdert om forsøksordningene med adgang til relevant høyere utdanning som tilbys innen ingeniørutdanning kan utvides, slik at dette blir en ny vei for elever og lærlinger som tar yrkesutdanning, sier Djupedal. Dette betyr at elever som skal starte i videregående opplæring på yrkesfaglige utdanningsprogram/vg1 skoleåret må forberede seg på at allmennfaglig påbygging for å oppnå generell studiekompetanse, opprettholdes. Dette innebærer også at fylkeskommunene må beholde tilbudet om dette. - Jeg ønsker at en modell for generell studiekompetanse skal baseres på dagens system, det vil si et allmennfaglig påbyggingsår. I tillegg vil jeg åpne for muligheten til å gå videre fra fagbrev til universitet og høyskoler innen samme fagområde. Jeg tar sikte på å ha avklart krav til generell studiekompetanse og en eventuell ny vei for personer med yrkesutdanning før sommeren 2006, sier Djupedal. Han understreker at det nå blir viktig å sørge for at elever, foresatte og rådgivere får informasjon om reglene for inntak til videregående opplæring skoleåret TILLITSVALGTKURS I VÅR? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Denne våren går følgende kurs av stabelen: mars Regional tillitsvalgtkonferanse for Østlandet- Gardermoen Clarion april Forhandlingskunnskap - Gardermoen Quality Felleskurs med statlig og privat sektor: mai Kommunikasjon og påvirkning - Gardermoen Quality mai Konflikthåndtering - Gardermoen Clarion mai Motivasjon og ledelse - Gardermoen Clarion Utfyllende informasjon om det enkelte kurs og påmeldingsskjema finner du på Tekna-kalenderen på ekstranettet. Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. Påmeldingsfrister i Tekna-kalenderen. For ytterligere informasjon, kontakt: Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene. Hvordan kommer du inn på Teknas ekstranett: Om du ikke tidligere har logget deg på ekstranettet gjøres dette ved gå inn på Der benytter du medlemsnummeret ditt som brukernavn, og tek4u som passord. Mye av den informasjonen som er relevant for deg som tillitsvalgt/kontaktperson finner du under fanen "e-rom" (bl.a. da lenken til grunnkurset.)

3 NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE På årsmøtet 11. februar ble følgende styre valgt for 2006: Leder Bjørn Gjermundsen, Fagerborg vgs., (gjenvalgt for ett år) Gudmund Egeland, Drammen vgs., (ikke på valg) Bjørn Kjelsaas Andersen, Frederik II vgs., (ikke på valg) Sigrid Melander Vie, Rud vgs, (ny, valgt for to år) Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen utnevnt av Interesseforeningen (for ett år) REISERAPPORT FRA ASE-KONFERANSEN I READING Tekna Realistene arrangerte som nevnt i forrige Teknas SkoleInfo også i år en fellesreise til den årlige opplærings-konferansen til Association for Science Education, ASE, i år i Reading. En mer utfyllende reiserapport er nå utlagt på hjemmesiden til Realistene, se Neste års konferanse er lagt til Birmingham, som alltid helt i starten av året. NR. 02/06 Tekna møtte Djupedal SKOLE- INFO Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Tekna var tirsdag 21. februar i møte med kunnskapsminister Øystein Djupedal. Temaet for møte var utfordringer med å øke rekrutteringen til realfag. Vi møtte en åpen og lyttende statsråd som inviterte til samarbeid, sier president Marianne Harg i Tekna. I møtet i departementet ble blant annet den sviktende rekrutteringen av realfaglærere diskutert. I Norge trenger vi omkring 100 nye realfaglærere hvert år for å fylle opp skolene når store lærerkull pensjoneres, sier Harg. Tekna la fram tre konkrete tiltak for å løse denne rekrutteringskrisen. Blant annet at kompetente realfagsutdannete kan komme inn i skolen uten pedagogikkutdanning, dersom de forplikter seg til å ta dette innen en gitt frist. Vi foreslo også at Norge utvikler ordninger for hospitering av lærere i næringslivet eller annen offentlig virksomhet. Tanken er at en slik ordning gjør skottene mellom skole og arbeidsliv mindre tett, slik at lærere kan få nye impulser de kan trekke inn i undervisningen, sier Harg. I møtet tok Tekna også til ordet for å differensiere lærerlønn i større grad, slik at skolene selv kan gjøre seg attraktive for relevant undervisningskompetanse. Til slutt i møtet luftet Tekna en bekymring rundt forholdene for fremmedkulturelle realister som ønsker å komme inn i arbeidsmarkedet.

4 UNDERSØKELSEN OM LÆRERNES ARBEIDSTIDSAVTALE. Rapporten fra spørreundersøkelsen er lang og omfattende.. Noen hovedinntrykk: - bruken av og resultatene av arbeidstidsavtalen er svært forskjellig i grunnskolen og i den videregående skolen - lærere og rektorer har ulik oppfatning av arbeidstidsavtalens effekt - lærerne mener arbeidsbelastningen har økt - jamt over er det mindre enn halvparten av de spurte som mener at avtalen har gitt forbedringer (inkl rektorene) Her er noen av konklusjonene: - stort sett enighet om forståelse av avtalens intensjoner - 15 % av skolene (av 18 skoler) har tatt i bruk del B (lokale tilpasninger) - arbeidsplanenes omfang fra 1 A4-side til sider - mindre enighet i vgs enn i grunnskolen om hva man er enig om - lærere bruker mer tid på arbeidet sitt enn før - mer samarbeid mellom lærere - mer møter - det er flere som mener at mulighetene for kompetanseheving er blitt mindre enn som mener at de har økt - ingen vesentlige endringer i mulighetene til å gi tilpasset opplæring - ikke tilstrekkelig egnede arbeidsplasser på skolene Les mer på Teknas interesseforening ved skoleverket mener: Skoletid/fellestid, slik den er definert i gjeldende avtale, må ikke økes. Nåværende avspaseringsordninger i juni/august samt høstuka, jul og påske må ikke svekkes. Undervisningsbegrepet må defineres. Hovedtrekkene i nåværende lesepliktavtale ønskes videreført, om enn i en modifisert og fleksibel form En ny arbeidstidsavtale må forsterke anledningen til lokale tilpasninger for å ivareta de ulike skoleslagenes særpreg. Arbeidstidsavtalen må spesifisere rom og omfang for kompetanseheving/kompetanseutvikling og ikke minst for å imøtekomme elevens ulike pedagogiske behov. FOR LITE KUNNSKAP Skolepolitiske myndigheter og lærerhøgskolen har lagt for mye vekt på sosial kompetanse, og for liten vekt på kunnskapsformidling på grunnskolen, skriver lektor og Tekna-tillitsvalgt Stein Hovind i et debattinnlegg i Dagbladet: Som mangeårig realfagslektor i den videregående skole har jeg fått elever fra grunnskolen med svært variabel bakgrunn i naturfag. Mange av disse har aldri holdt i et reagensrør, mens andre har hatt lærere på grunnskolen med solid realfagskompetanse. Dette har gitt dem en flying start i naturfag på videregående. Etter min mening har skolepolitiske myndigheter og lærerhøgskolen lagt for mye vekt på sosial kompetanse, og for liten vekt på kunnskapsformidling på grunnskolen. Det er flere lærerhøgskoler som har svært magre tilbud innenfor realfag. Grunnutdanningen i matematikk er svært elementær, og det er fullt mulig å gå ut som lærer med undervisningskompetanse i naturfag i 10. klasse uten mer kunnskap i naturfag enn det studenten hadde fra grunnkurs videregående. Ikke trengte studenten mer enn dårligste ståkarakter i faget heller. Det skal være usagt hvor mange slike lærere som praktiserer rundt om på våre grunnskoler, men at det er en del er jeg sikker på. Jeg har selv hatt svake elever som har fortalt meg at hvis de ikke kommer inn andre steder, så er siste utvei lærerhøyskolen. For mange ble det slik. Av matematikklærere i åttende klasse er det mindre enn 40 prosent som har fordyping i matematikk, og kun 2-3 prosent som har fordyping i matematikkdidaktikk. Når det gjelder antall uketimer i matematikk i fjerde klasse, så ligger Norge på en 19. plass av 20 deltagerland. Skal vi rette opp denne skuta, er det viktig å skape interesse blant elevene om realfag. For å få til dette, må vi ha lærere med solid kompetanse i realfagene inn i grunnskolene, samt en politisk vilje til å styrke disse fagene. I finsk grunnskole har alle lærere lektorkompetanse. Dyktige finske elever drømmer om å bli lærere. Dette er en av grunnene til at finsk skole befinner seg i verdenstoppen. Sosial kompetanse er viktig, men kunnskap er tross alt viktigere for fremtidig norsk verdiskaping. Av cand. real. Stein Hovind, lektor ved Kirkeparken videregående skole, Moss Styremedlem i Teknas interesseforening ved skoleverket Debattinnlegget sto i Dagbladet tirsdag 13. februar 2006

5 Det er nå om lag kroner i lønnsforskjell mellom akademikere i Oslo Kommune ( i snitt) og langtidsutdannende i finanssektoren ( i snitt) og industrien ( i snitt). Akademikerne krever en mer moderne og desentralisert lønnspolitikk i Oslo kommune der den enkelte bydel, etat eller kommunale foretak får ansvar for å fordele lønnsmidlene. Dette systemet er for lengst innført i alle andre kommuner i Norge. - Nå er det på tide at Oslo følger etter. Vi må modernisere de kommunale tjenestene slik at vi får et velferdssamfunn i verdensklasse, slår Langfeldt fast. GLEDELIG TEKNOLOGILØFT Tekna er positiv til den økte søkningen til sivilingeniør- og teknologifagene ved høgskoler og universiteter Det er gledelig at den negative trenden nå er snudd for teknologifagene. Norge skriker etter slik kompetanse, sier generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna. Tall fra Samordna Opptak viser at antall primærsøkere til ingeniør og teknologifag økte med over ti prosent fra 2005 til 2006, på tross av at den samlede søkningen til høyere utdanning falt med 2,7 prosent i samme periode. Til sivilingeniørstudiet økte søkningen med 17.6 prosent, mens Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) hadde en økning på hele 31 prosent. - Det viser at den økte fokuseringen på høyere teknisk- naturvitenskapelig utdanning bærer frukter. De unge har fanget budskapet om at dette er framtidens jobber, som sikrer god lønn og interessante jobber med hele verden som arbeidsplass, sier Rygg Johnsen. Han synes det er spesielt gledelig at jentene nå ser ut til å ha oppdaget realfagene for alvor. På NTNU steg søkningen av jenter med hele 50 prosent fra i fjor til i år. - Også i Norge er det slik at halvparten av de kloke hodene er jenter. Derfor er det viktig at vi klarer å trekke jenter til våre fag. Også i et likestillingsperspektiv er dette viktig, siden sivilingeniørutdanning ofte fører til lederposisjoner og høy lønn, sier han. Rygg Johnsen advarer likevel folk mot å avblåse realfagskrisen etter årets søknadstall. Vi registrerer at samtidig som teknologifagene gjør det bra, er nedgangen i IKT- og tradisjonelle matematikkfag påfallende. Søknadsøkningen til realfagsrelaterte fag totalt er derfor ikke større enn 4,7 prosent, sier han NR. 03/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: DYSKALKULI. HVA INNEBÆRER DETTE FOR ELEVER OG LÆRERE? Tekna Realistene Oslo avdeling arrangerer medlemskurs om dette emnet den 9. mai kl i Ingeniørenes Hus. Teknas lærere fra hele Sør-Øst-Norge inviteres. Mona Reitan Rosenlund vil gi praktiske eksempler som kan være til hjelp for oss som underviser i realfag. I tillegg til kurset i dyskalkuli vil det bli informert fra tariffoppgjøret. Kurset avsluttes med pizza. Gratis adgang!! Se også Bindende påmelding til eller på tlf til Cathrine Roksvåg. TILLITSVALGTKURS I VÅR? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Disse kursene er det fortsatt mulig å delta på: mai Konflikthåndtering Gardermoen Clarion mai Motivasjon og ledelse Gardermoen Clarion Kursene er felleskurs med statlig og privat sektor: Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. Kontakt Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene.

6 TARIFFOPPGJØRET: BRUDD PÅ ALLE BAUGER OG KANTER 30. april er vanligvis den mest hektiske dagen i det offentlige forhandlings-norge. I år skjedde det uvanlige at det ble brudd i forhandlingene flere dager i forveien. Og det er brudd både i KS-området, i Oslo kommune og i Statssektoren. Alle hovedsammenslutningene har lagt ut oppdatert informasjon om krav og tilbud etter hvert som de er lagt frem. Det er derfor mulig å følge oppgjørene fra time til time. Hovedlinjene i tilbudet fra KS omfattet blant annet disse elementene: - 1,5 % til lokale forhandlinger for stillinger med sentralt fastsatt minstelønn. - Alle arbeidstakere med sentralt fastsatt minstelønn får et generelt lønnstillegg på 1 %. - Alle minstelønnssatsene er økt med minst 1 %. Minstelønn etter 10 år er for flere minstelønnsgrupper justert ytterligere, og det er foretatt forbedringer av begynnerlønningene. - Det innføres et nytt minstelønnsnivå for mastergrad. KS hadde varslet tallfesting i sitt neste tilbud. For undervisningsstillingene foreslår KS en justering av antall minstelønnsnivåer slik at de blir mer i tråd med resten av systemet for sentralt lønns- og stillingsregulativ i kommunesektoren. Fortsatt beholdes egne minstelønnsstiger for undervisningsstilling med både 3-åring, 4-årig og hovedfag/6-årig utdanning - og i tillegg kommer det nye nivået for mastergrad. Minstelønn for 4+1-årig utdanning og ett av dagens to minstelønnsnivåer for lektorer videreføres også, men som overgangsordning for arbeidstakere i slik stilling pr Arbeidstidsordning i skoleverket: KS la frem tilbud om en rammeavtale som grunnlag for lokal utvikling av tilpassede arbeidstidsordninger. Videre ble det fra KS i forhandlingene varslet tilbud om en sentral sikring av omfang av undervisning. Unio og LO valgte å gå til brudd istedenfor å forhandle videre, slik man normalt gjør. Akademikerne og YS kom med motkrav til KS tilbud og var innstilt på å forhandle videre, i troen på at KS ville vise forhandlingsvilje på flere av områdene. KS valgte imidlertid på sin side å bryte med Akademikerne og YS, og oppgjøret går da til mekling. Riksmeklingsmannen har nå tre uker på seg til å finne en løsning. Normalt skjer det lite i de to første av disse tre ukene. Akademikerne vil på sine nettsider holde dere løpende informert o hva som skjer. AKADEMIKERNE BEKLAGER AT KS BRYTER LØNNSFORHANDLINGENE Akademikerne synes det er beklagelig at KS har brutt lønnsforhandlingene i kommunal sektor. - Vi var så nær en løsning at vi burde fortsatt forhandlingene, sier Ole Jakob Knudsen, leder i Akademikerne kommune. Det er positivt at partene er enige om at lønnen for Akademikernes medlemmer skal fastsettes gjennom frie lokale lønnsforhandlinger i den enkelte kommune uten noen sentral ramme. - Akademikerne og KS har en felles forståelse av at det er partene i den enkelte kommune som best er i stand til å forhandle lønn, sier Knudsen. Han mener det kommunale velferdstilbudet styrkes når kommunene kan utforme sin egen lønnspolitikk. - Når KS nå bryter forhandlingene, tar jeg det til etterretning, sier Knudsen. Vi var likevel så nær en løsning at vi burde ha fortsatt. Det er over tre døgn igjen til fristen løper ut så mulighetene for å komme til enighet var absolutt til stede. Bruddet betyr at partene ikke har kommet til enighet om en ny arbeidstidsavtale for lærere. - Jeg beklager at KS ikke er villig til å forhandle på grunnlag av Akademikernes forslag til ny arbeidstidsavtale, sier Knudsen. Det er også enkelte andre elementer som fortsatt ikke er avklart, blant annet når det gjelder en rettferdig pensjonsordning for de som har lokale lønnsforhandlinger i KS-området. Oppgjøret går nå til mekling. AKADEMIKERNE BRYTER LØNNSFORHANDLINGENE I OSLO Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i Oslo kommune fordi kommunen ikke har vært i stand til å gi et økonomisk tilbud, samtidig som det knyttes betingelser til størrelsen på midlene som kan avsettes til lokale forhandlinger. Et tilbud hvor økonomi ikke synliggjøres gir ikke grunnlag for å fortsette forhandlingene. - Jeg er skuffet over at kommunen ikke bruker de mulighetene de har som et selvstendig tariffområde, sier forhandlingsleder Karsten K. Langfeldt i Akademikerne. Akademikerne Kommune krever en lønnsvekst på fem prosent for sine medlemmer i Oslo kommune. 70 prosent av potten skal fordeles gjennom forhandlinger i den enkelte etat eller bydel, mens 30 prosent skal brukes til likt prosentvist tillegg som sikrer at arbeidstakerne opprettholder sin kjøpekraft. - Oslo Kommune taper nå kampen om akademikerne på en rekke viktige områder. Resultatet er at de kommunale tjenestene som vi alle er avhengige av, svekkes. Denne utviklingen må vi snu i årets lønnsoppgjør, sier Langfeldt.

7 TARIFFOPPGJØRET I HAVN Årets tariffoppgjør handlet like mye om å opprettholde gamle rettigheter som å få ut gode økonomiske gevinster, og det var derfor ikke uventet at det ble usedvanlige krevende forhandlinger med påfølgende mekling. For Tekna og Akademikerne var det skuffende at vi ikke fikk våre lektorer over i kap. 5 (sammen med øvrige kommunale akademikere ). Mer gledelig er det at Arbeidstidsavtalen sentralt er rimelig uforandret, men dog med mye større muligheter tillage lokale løsninger ved enighet lokalt. Positivt er det også at seniortiltakene nå slår inn fra 55 og 60 år (mot tidligere 58 og 60), samt at det presiseres at ordningen forutsetter å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon I ØKONOMI pr ) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 7 500,-, pr ) Lokalt tillegg Det avsettes en pott til lokale forhandlinger på 1,4 % pr ) Endringer i minstelønn for stillinger i kapitel 4 Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn. Virkningstidspunkt er Minstelønn Stillingsgrupper Kap 4 B Stillinger med krav om mastergrad Kap 4 C Lærer Adjunkt Adjunkt (m tilleggsutd) Lektor Lektor (m tilleggsutd ) 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Bruken av og endelig plassering av stillingskode med krav om mastergrad skal drøftes av partene i tariffperioden med sikte på endelig avklaring innen II ØKONOMI pr a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på kr 7 500,-. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4 med virkning fra 1. mai b) Endringer i minstelønn for stillinger i kapitel 4 Minstelønnssatsene økes med det generelle tillegget fra samme dato. AVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALET Avtalen gjelder for perioden til Sentralt fastsatt avtale er rimelig lik dagens avtale, medde samme leseplikter, og denne avtalen brukes for skoleåret 2006/07. For de tre neste skoleårene vil det være anledning til utvidet bruk av lokale avtaler (lokalt nivå = fylkeskommunalt/kommunalt nivå, med mulighet til å delegere ned på skolenivå). Den sentrale avtalen bestemmer at hvis man IKKE blir enige på lokalt nivå, så skal saken avgjørs på sentralt nivå. Avtalen skal ikke medføre redusert ressursbruk i skolen. Lokal avtale inngås mellom kommunen/fylkeskommunen og de berørte arbeidstakerorganisasjoner. Lokale avtaler må være innenfor rammene av de fastsatte intensjoner. En kommunal/ fylkeskommunal avtale om arbeidstid kan på bakgrunn av denne prosessen inneholde ulike elementer for de ulike skoler, være lik for hele kommunen/fylkeskommunen, være lik den sentrale avtalen for hele eller deler av avtalebestemmelsene, eller være bygget opp på helt selvstendig grunnlag. Men for alle alternativ skal avtalen fastsettes med bakgrunn i de felles utviklingsmål for skolen. Hovedtariffavtalens kap. 4 har nå også tatt inn hvilke krav som skal stilles for innplassering på ulike stillingskoder. For stillingskode Lektor stilles det som krav at man har godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på hovedfags/mastergradsnivå. Denne ordlyden, sammen med at Tekna har fått brev fra NTNU som sier at en sivilingeniøreksamen kan sidestilles med en mastergrad, burde føre til at de sivilingeniørene som i dag har fått kompetanse som adjunkt nå kan kreve kompetanse som lektor, med henvisning til ny hovedtariffavtale. Også HOVEDAVTALEN er reforhandlet, denne har nå varighet frem til Det er ikke de store endringene. De ny avtalene kan finnes flere steder på nettet, kanskje enklest på Også oppgjøret i Oslo kommune er i mål, omtrent samtidig med at dette går i trykken, mer informasjon om dette senere.

8 NI AV TI MERKER IKKE REALFAGSATSING Realfaglærere i videregående skole har ikke registrert at realfagene har fått økte ressurser, på tross av løfter om realfagsatsing fra både den sittende og den forrige regjeringen. Dette kommer fram i en ny undersøkelse Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening har gjort blant foreningens realfagslærere i videregårende skole. NR. 04/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: I undersøkelsen svarer bare ti prosent at de er enige i at skolen har fått tilført mer ressurser til realfagene. 63 prosent er uenig i dette, mens 27 prosent svarer vet ikke/både og. I Tekna-undersøkelsen kommer det også fram at viljen til å satse på etter- og videreutdanning av realfagslærerne er beskjeden i norsk skole. Bare 20 prosent av realfagslærerne hadde registrert en økt velvilje til videreutdanning ved sin skole. - Det koster penger å få den kompetansen Norge trenger. Nå er det på tide at politikernes fagre ord følges opp av konkrete tiltak og midler for å bedre betingelsene for realfagsundervisning i skolen, sier generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna. Han etterlyser nå betydelige tiltak for å gjøre realfagsundervisningen mer moderne og interessant, slik at flere ungdommer kan trekkes mot de teknisk- naturvitenskapelige fagene. - For første gang på mange år opplevde vi i år en økning i søkningen til realfag ved universiteter og høgskoler. Nå gjelder det å sørge for at dette blir en varig trend, og ikke et blaff. Vi må blant annet rekruttere lærere med realfagskompetanse dersom vi skal klare å heve nivået og interessen blant elevene, sier Rygg Johnsen. Tekna har i møter med kunnskapsminister Øystein Djupedal foreslått konkrete tiltak, som økt mulighet for å differensiere lærerlønninger for at skolene kan gjøre seg mer attraktive for ettertraktet kompetanse, bedre ordninger for hospitering av lærere i næringslivet eller annen offentlig virksomhet, og ordninger der høyere realfagsutdannete midlertidig kan komme inn i skolen uten fullført pedagogikkutdannelse. - Vi har gitt Djupedal innspill, og registrert at han sier han vil bli mer konkret på hva regjeringen vil gjøre i juni. Dette vil vi følge med argusøyne, sier Rygg Johnsen. Av et utvalg på 330 svarte 173 realfaglærere på Teknas undersøkelse. TARIFFOPPGJØRET SE MIDTSIDENE! TILLITSVALGTKURS I VÅR? Kurset i Motivasjon og ledelse er flyttet fra en hektisk mai-måned til juni, slik at flere skal få mulighet til å delta. Så dersom du har lyst og anledning bør du benytte sjansen nå! Meld deg på! Utgifter til reise og opphold blir dekket av Tekna. TID OG STED: juni 2006, Clarion Airport Hotel, Gardermoen FORELESER: Ole I. Iversen, Assessi AS FORKUNNSKAP: Grunnkurs for tillitsvalgte er obligatorisk. Kurs i forhandlingskunnskap er en fordel MÅLSETTING: Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer og grupper/team, slik at arbeid blir effektivt, målrettet og ikke tar unødvendig tid. Det vil også bli gitt en innføring hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. Opplegget er slik at en vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team også utenfor Tekna. Kurset gir også trening i effektiv møteledelse. Påmelding til Har du spørsmål er det bare å ta kontakt, enten på e-post eller på telefon

9 TEKNA BIDRAR TIL Å STYRKE REALFAGENES STILLING 28. og 29. mars var Tekna engasjert til stede på nettverkssamlingen for aktører i handlingsplanen for realfag, i regi av KD og NHD. Vi hadde med oss konstruktive innspill til den årlige oppdateringen av handlingsplanen og innspillene ble godt mottatt. Mandag 3. april var vi invitert til statsråd Djupedals fagseminar om styrking av realfagene. Målet med seminaret var å se på muligheter for bedre samhandling mellom utdanning og næringsliv for å bedre motivasjonen og øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og yrker. I sitt avslutningsforedrag oppfordret Djupedal eksplisitt NHO, Statoil og Tekna til å delta i dugnaden. Den utfordringen tar vi! ØKONOMISK RISIKO? Sentralbanksjef Svein Gjedrem advarer mot kompetanseforvitring innen realfagene. -Norge tar en økonomisk risiko når vi lar kompetansenivået forvitre, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem i sin årstale 16. februar. Han trakk frem at sammenhengen er sterk mellom evnen til vekst og omstilling og kunnskap. -Europeiske undersøkelser tyder på at viten om naturvitenskap og teknologi er god i den voksne befolkningen. Undersøkelser blant skoleelever og studenter gir ikke et like positivt bilde. En rapport fra Norsk Matematikkråd viser at kunnskaper i matematikk hos nye studenter ved universiteter og høgskoler har gått sterkt tilbake de senere årene, sa Gjedrem. Han påpekte at også de faglig mest dyktige studentene skårer mye lavere enn før. -Norge tar en økonomisk risiko når vi lar kompetansenivået forvitre slik, understreket han. LO, NHO OG TEKNA SAMARBEIDER OM KUNNSKAPSDUGNAD LO, NHO og Tekna går sammen om en dugnad for verdiskaping, med fokus på Norge som kunnskapsnasjon. Prosjektet skal gi mer kunnskap om sammenhenger og forutsetninger for verdiskaping i norsk økonomi. - Alle politikerne mener at vi må satse på forskning og utdanning, sier Marianne Harg, som er president i Tekna og medlem av prosjektets styringsgruppe. - Samtidig går forskningsinnsatsen ned, og vi får signaler fra næringslivsledere om at studentene som kommer ut av universitetene har svakere faglig kvalitet og feil utdannelse. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ønsker å finne ut mer om disse sammenhengene, sier hun. LO-sekretær Tor-Arne Solbakken sier de registrerer at utviklingen de senere årene har medført en markert reduksjon av den tradisjonelle industriens andel av næringslivets verdiskaping. Han mener at arbeidsintensive industriarbeidsplasser må erstattes av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser for at vi som nasjon skal kunne opprettholde nødvendig verdiskaping i konkurranseutsatt sektor. For LO er dette prosjektet et nyttig bidrag for å kunne framskaffe et bedre faktagrunnlag som kan gi bedre og mer robuste beslutninger som både det politiske Norge og næringslivet har behov for. - Det samspillet mellom forskning, kunnskapsformidling og næringsutvikling som det her legges opp til, er etter LOs oppfatning svært viktig for den framtidige verdiskapingen i Norge, uttaler Solbakken. Næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk fremholder at NHO har som sin fremste målsetting å arbeide for gode rammebetingelser for lønnsomme bedrifter i Norge, og peker på at globaliseringen har gitt skjerpet konkurranse og større krav til kapitalavkastning. For norske bedrifter gir det større behov for økt spesialisering og omstilling. Med det relativt høye kostnadsnivået vår oljeøkonomi har gitt oss, blir det særlig viktig å øke kunnskapsnivået i den norskbaserte delen av bedriftenes verdiskaping. Samarbeidet med Tekna og LO om dette prosjektet kan bidra til å øke forståelsen for de valg som må gjøres for å bringe Norge inn i kunnskapssamfunnet. NHO mener det er viktig å øke forskningsinnsatsen i vår produksjon, og har et spesielt fokus på den næringsrettede forskningen. - Det er viktig at de gode intensjonene i Forskningsmeldingen følges opp i de årlige budsjetter og vi håper samarbeidsprosjektet kan bidra til en vekstfremmende bruk av oljepengene, avslutter Brubakk. Verdiskaping på dagsorden Gjennom å påvise verdien og effektene av å satse på forskning og utdanning ønsker samarbeidspartnerne å understreke overfor politikerne hvor viktig det er å satse på kunnskap, og ikke minst hva det vil koste å la være. Tallene viser at på tross av politikernes ambisjoner er nasjonens satsing på forskning er for svak. Statistikken viser oss at vi går i feil retning vi bruker mindre på forskning i 2004 enn i 2003 sett i forhold til BNP. Mens svenskene brukte 3,7 prosent av BNP til forskning i 2004, brukte vi 1,62 prosent. Det norske velferdssamfunnet er blitt til med dugnadsånd. LO, NHO og Tekna mener at vi nå trenger en ny dugnad med bidrag fra næringslivet, de økonomiske forskningsmiljøene og myndighetene for at det skal videreutvikles. Samarbeidsprosjektet, som vil strekke seg ut i 2007, er organisert gjennom en styringsgruppe med representanter fra LO, NHO og Tekna og en ekstern referansegruppe. Forskningsdirektør i SSB Ådne Cappelen har vært en sentral rådgiver i utformingen av prosjektet og vil sitte den i eksterne referansegruppen. Prosjektsekretariatet er lagt til Tekna.

10 AKADEMIKERNE OG OSLO KOMMUNE er også kommet i mål med årets tariffoppgjør. Vi gjengir det viktigste for lærerne: Økonomi: Generelt tillegg på Oslo kommunes lønnstabell: Det gis et prosentvist likt tillegg på lønnstabellen på 2,4 %, minimum kr ,-, med virkning fra Lokale forhandlinger: Det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra tilsvarende 1,0 % av lønnsmassen på årsbasis. Lokale forhandlinger påbegynnes innen og sluttføres innen Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen Fordeling av arbeidsoppgaver skal nå bestemmes lokalt. Ved fastsettelsen av antall undervisningstimer må det tas hensyn til de fag den enkelte skal undervise i. Det skal videre legges vekt på: Den enkelte lærers kompetanse, erfaring og alder Gruppestørrelse og elevgrunnlag Antall fag og elevgrupper den enkelte lærer har ansvar for Kompleksiteten i fag, omfanget av vurderingsoppgaver og rettebyrden Omfanget av faglig-administrative arbeidsoppgaver Seniorpolitiske tiltak Tid til kontaktlærertjeneste Behov for teamledelse, seksjonsledelse og andre typer lokale funksjoner Det må settes av tilstrekkelig tid til for- og etterarbeid. Det skal utarbeides arbeidsplaner i henhold til denne avtalen. Prinsippene vedrørende innhold, utarbeiding og endring av arbeidsplaner, herunder prinsipper for arbeidsbelastning, når arbeidstiden er plassert, drøftes med organisasjonene på skolen med bakgrunn i denne avtalen. Arbeidsåret kan deles inn i inntil 8 planperioder, hvor en forholdsmessig del av årsarbeidet skal utføres i den enkelte planperiode. Det kan avvikes fra dette ved enighet mellom rektor og den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver utarbeider individuelle arbeidsplaner for den enkelte planperiode. Utarbeidelsen av arbeidsplaner skjer etter samtale med arbeidstaker som kan la seg bistå av sin tillitsvalgte. Arbeidsplanen skal foreligge før starten på en planperiode. Dersom de fysiske arbeidsforholdene for det pedagogiske personalet ikke er tilfredsstillende på skolen skal det inngås avtaler om at deler av arbeidstiden skal kunne utføres som hjemmearbeid. I tillegg kan det mellom rektor og lærer avtales individuelle ordninger for hjemmearbeid Arbeidsplanen kan endres med 2 ukers varsel med mindre partene på den enkelte skole blir enige om kortere frist Lokal behandling På den enkelte skole føres det forhandlinger med utgangspunkt i denne avtalen, den enkelte skoles pedagogiske plattform og den øvrige situasjonen ved skolen. Forhandlingene kan føre til at en blir enige om hele den sentrale avtalen, deler av avtalebestemmelsene i den sentrale avtalen eller en avtale bygget opp på annet grunnlag. Men for alle alternativ skal den lokale avtalen fastsettes med bakgrunn i felles utviklingsmål for skolen. Det settes opp referat fra forhandlingene. Referatet må blant annet inneholde hva en er enige om. Dersom det er uenighet, må referatet beskrive uenigheten med partenes begrunnelse. For de punktene der de lokale partene ikke kommer til enighet, gjelder aktuelle tvistebestemmelser i punkt 8. Tvistebestemmelser hvis man ikke blir enige om lokale avtaler på skolen: Arbeidsårets utstrekning Av årsverket er 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår. I tillegg avsettes 1 uke til kompetanseutvikling og planlegging mv. Arbeidet skal utføres innenfor 45 fortløpende uker. Den daglige arbeidstid skal ikke overstige 9 timer. Inndeling av årsverket Det avsettes 1300 timer på barnetrinnet, 1225 timer på ungdomstrinnet og 1150 timer i videregående opplæring til undervisning, for- og etterarbeid samarbeid m.m. I denne tiden inngår en uke med 37,5 timer og tid til undervisning slik den framkommer av vedlagte tabell. Undervisningspersonalet avvikler spisepauser innenfor arbeidsplanfestet tid. Resten av årsverket disponeres av læreren til for- og etterarbeid. Seniortiltak Lærere over 55 og 60 år har rett til å få en lette i sin undervisning tilsvarende hhv 5,8 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 55 og 60 år. Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Avtalen gjelder f.o.m og t.o.m Avtalen fornyes deretter for 1 år om gangen dersom den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

11 LO, NHO OG TEKNA SAMARBEIDER OM KUNNSKAPSDUGNAD LO, NHO og Tekna går sammen om en dugnad for verdiskaping, med fokus på Norge som kunnskapsnasjon. Prosjektet skal gi mer kunnskap om sammenhenger og forutsetninger for verdiskaping i norsk økonomi. - Alle politikerne mener at vi må satse på forskning og utdanning, sier Marianne Harg, som er president i Tekna og medlem av prosjektets styringsgruppe. - Samtidig går forskningsinnsatsen ned, og vi får signaler fra næringslivsledere om at studentene som kommer ut av universitetene har svakere faglig kvalitet og feil utdannelse. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ønsker å finne ut mer om disse sammenhengene, sier hun. LO-sekretær Tor-Arne Solbakken sier de registrerer at utviklingen de senere årene har medført en markert reduksjon av den tradisjonelle industriens andel av næringslivets verdiskaping. Han mener at arbeidsintensive industriarbeidsplasser må erstattes av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser for at vi som nasjon skal kunne opprettholde nødvendig verdiskaping i konkurranseutsatt sektor. For LO er dette prosjektet et nyttig bidrag for å kunne framskaffe et bedre faktagrunnlag som kan gi bedre og mer robuste beslutninger som både det politiske Norge og næringslivet har behov for. Næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk fremholder at NHO har som sin fremste målsetting å arbeide for gode rammebetingelser for lønnsomme bedrifter i Norge, og peker på at globaliseringen har gitt skjerpet konkurranse og større krav til kapitalavkastning. For norske bedrifter gir det større behov for økt spesialisering og omstilling. Med det relativt høye kostnadsnivået vår oljeøkonomi har gitt oss, blir det særlig viktig å øke kunnskapsnivået i den norskbaserte delen av bedriftenes verdiskaping. Samarbeidet med Tekna og LO om dette prosjektet kan bidra til å øke forståelsen for de valg som må gjøres for å bringe Norge inn i kunnskapssamfunnet. NHO mener det er viktig å øke forskningsinnsatsen i vår produksjon, og har et spesielt fokus på den næringsrettede forskningen Det norske velferdssamfunnet er blitt til med dugnadsånd. LO, NHO og Tekna mener at vi nå trenger en ny dugnad med bidrag fra næringslivet, de økonomiske forskningsmiljøene og myndighetene for at det skal videreutvikles. Samarbeidsprosjektet, som vil strekke seg ut i 2007, er organisert gjennom en styringsgruppe med representanter fra LO, NHO og Tekna og en ekstern referansegruppe. Forskningsdirektør i SSB Ådne Cappelen har vært en sentral rådgiver i utformingen av prosjektet og vil sitte den i eksterne referansegruppen. Prosjektsekretariatet er lagt til Tekna. NR. 05/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: TEKNA BIDRAR TIL Å STYRKE REALFAGENES STILLING! Øystein Djupedal la fram regjeringens nye strategi for styrking av realfagene. Strategien peker på viktige tiltak. Spesielt er det gledelig at ministeren har lyttet til våre innspill, sier Tekna-president Marianne Harg I strategien, som ble presentert i Tromsø, varsler kunnskapsministeren en rekke tiltak for å styrke realfagenes posisjon i Norge. Blant annet tar han til orde for bedre samhandling mellom skole og næringsliv, ordninger for leksehjelp i skolen, økt satsing på kompetanseheving av realfagslærere og flere realfagstimer i skolen. - Regjeringen presenterer i strategien en rekke gode og nødvendige realfagstiltak, og viser at realfagene nå har høy prioritet. Økt samarbeid mellom næringsliv og skole, muligheter for deltidsstillinger i skolen for folk med realfagskompetanse, og satsing på rekruttering og kompetanseheving av realfagslærere er alle tiltak som Tekna tidligere har spilt inn for Kunnskapsdepartementet, og som er nødvendige for å styrke realfagene, sier Harg. Tekna ser nå fram til å samarbeide med regjeringen om gjennomføringen av strategien. - Den store utfordringen er å klare å gjennomføre de gode tiltakene. Det forutsetter blant annet at økonomien kommer på plass, påpeker Harg. Av mange gode tiltak i tiltaksplanen vil vi her trekke frem: - MNT-Forum, et samarbeidstiltak mellom Tekna og NHO og en del andre lokale aktører, er trukket frem som et godt etterutdanningstiltak for realfagslærere. Tekna håper at dette kan føre til økt satsing på MNT-Forum, og at det kan startes opp flere steder i landet. - Økt lønn for lærere med fordypning i realfag. I tråd med at skoleeier har mulighet til å differensiere lønn til lærerne basert på vurdering av kompetanse, innsats, m.m., bør det stimuleres til å gi lærere med fordypning i realfag tillegg i lønn, bl.a. ved at dette brukes som kriterium ved de lokale lønnsforhandlingene. Ansvarlig utøver for dette er skoleeier/arbeidstakerorganisasjonene. Nå er jo ikke denne tiltaksplanen noen garanti for at det faktisk blir slik, ettersom departementet ikke er forhandlingsmotpart. Men iallfall skal Tekna vite å bruke dette i høstens lokale forhandlinger!

12 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM I JANUAR 2007 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til det årlige møtet hos Association for Science Education, ASE - denne gang i Birmingham. ASE arrangeres hvert år rett etter nyttår og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette arrangementet foregår over tre dager og omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir god anledning til å knytte internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Konferansen har et rikt og mangfoldig tilbud av ulike forelesninger/workshops/demonstrasjoner tilpasset ALLE nivåer innen opplæring, samt en stor utstilling av naturfagutstyr på alle plan fra grunnskole til universitet. Den største utfordringen er å prioritere mellom mange meget interessante tilbud. I tillegg er det mange sosiale aktiviteter, både ekskursjoner, samlinger og "elevøvelser" for lærere. I fjor deltok 45 lærere på fellesreisen til Tekna, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Helt billig er jo ikke en slik tur/konferanse, men fylkene er blitt tildelt mer midler enn tidligere til etterutdanning i forbindelse med Kunnskapsløftet, så det BURDE være muligheter. Merk også en gunstig Tekna-rabatt. Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 4. januar og avsluttes til lunsj lørdag 6. januar Tekna planlegger avreise på ettermiddagen onsdag 3. januar med hjemreise søndag ettermiddag 7. januar. Muligheter for noe individuelle tilpasninger, men dette kan igjen påvirke prisen. Vi har reservert plasser på fly fra Oslo til London Heathrow onsdag ettermiddag. Fra Heathrow til Birmingham reiser vi med egen buss, med tilsvarende retur på søndagen. Det er mulig med tilslutning fra andre norske byer. Vi har også reservert plasser på fly direkte fra Stavanger til Heathrow og fra Bergen til Gatwick, hvor tidene er tilpasset den samme innleide bussen til Birmingham. Innkvartering skjer på studentboliger i enkeltrom, enten med bad og toalett på gangen, eller med eget bad og toalett mot et tillegg i prisen. Innkvarteringen inkluderer både frokost og kveldsmat/middag. Studentboligene ligger i gangavstand fra universitetsområdet. Prisen for en pakke bestående av; - reise t/r med fly fra Oslo/Stavanger/Bergen, samt transport fra London til Birmingham t/r - fire overnattinger på studentbolig inkl. frokost og middag, - deltageravgift som inkluderer ett års medlemskap i ASE (du får mange interessante tidsskrifter!) blir ca. kr ,-. Tekna-medlemmer får en Tekna-rabatt på kr ,-. De som allerede er medlemmer i ASE og har betalt årets kontingent får redusert prisen tilsvarende (man kan også melde seg på konferansen UTEN å bli medlem, men prisen er da tilsvarende høyere slik at dette ikke er gunstig). Det blir et lite tillegg i pris for deltakere som skal ha tilslutningsbillett fra andre sør-norske flyplasser, og et noe høyere tillegg for deltakere fra Nord- Norge. Helt nøyaktig pris kan ennå ikke oppgis, da det for det første avhenger av antall påmeldte deltakere, samt at årets program med de eksakte priser fremdeles er i trykken. Tilbudet er åpent for ALLE norske lærere uansett organisasjonstilknytning. For å lodde interessen for tiltaket er vi avhengig av en (ikke-bindende) påmelding innen torsdag til: Teknas distriktskontor Agder, epost: tlf: Distriktskontoret kan også informere om hvor man kan få nærmere opplysninger. Tekna vil sende ut tilbud med eksakte priser, med en frist for bindende påmelding, i begynnelsen av oktober. Tekna håper på god respons på tiltaket nok en gang!

13 TILLITSVALGTKURS I HØST? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene. Teknas interesseforening ved skoleverket arrangerer sitt årlige kurs for tillitsvalgte i skolesektoren, , Quality Ringerike hotell på Hønefoss. Invitasjon med program medfølger denne sendingen av Skoleinfo. For tillitsvalgte i kommunal sektor: Forhandlingskunnskap Gardermoen Clarion Strategiseminar DFDS til København Videregående kurs for alle sektorer (statlig, kommunal, privat): Motivasjon og ledelse Gardermoen Quality Konflikthåndtering Gardermoen Clarion Kommunikasjon og påvirkning Gardermoen Clarion Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Også potensielle tillitsvalgte kan delta. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. Kontakt Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, tlf: eller meld deg på via NR. 06/06 Skoleinfo Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: FRA EN FIN SOMMER TIL EN HEKTISK HØST? Etter en sommerferie hvor de fleste vel iallfall i perioder har hatt et praktfullt vær med mulighet for å lade batteriene er de fleste nå tilbake i hverdagen? En hektisk høst står foran de fleste: I videregående opplæring og i teknisk fagskole skal 1. klassene i gang med helt nye læreplaner i alle fag, til dels med strukturelle endringer. I videregående skole kommer det inn nye fag, men kanskje med mest endringer i de to neste årene igjen. Tekna har deltatt aktivt i høringsarbeidet med nye læreplaner og aktiviteter rettet mot realfag, og i Tiltaksplan for realfag som Øystein Djupedal la frem på realfagskonferansen i Tromsø er Tekna flere ganger trukket frem. Tekna Realistene vil også i år arrangere en fellesreise til den årlige opplæringskonferansen til Association for Science Education, ASE, se invitasjon på midtsidene.. År for år har flere og flere deltatt på disse turene, alltid tidlig i januar, og folk har vært meget tilfredse. Lokale forhandlinger står for døren i høst, 1,4% av lønnsmassen skal fordeles med virkning fra Denne prosenten tilsvarer grovt regnet pr person. Skolene skal i år ikke beregne en egen pott generelt for lærere slik det har vært gjort tidligere, men forhandle sammen med de øvrige i kap. 4. I fylkeskommuner, hvor skolesektoren utgjør størsteparten av den fylkeskommunale virksomheten, vil dette neppe merkes. Men i primærkommuner, med en stor sosialsektor + at Utdanningsforbundet sier de vil prioritere førskolelærere, vil det kunne bli følbart mindre til lærere. Ved god innsats fra våre tillitsvalgte satser vi på at Teknas lærere gjør et godt innhogg i potten lykke til!

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen

Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen Avtalens status: Avtalen blir innplassert i del C i avtalestrukturen. 1. Avtalens parter Avtalen er inngått mellom Oslo kommune på den ene

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013

Bergen  Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 INNHOLD Innledning... 2 Arbeidstidsavtale for lærerne i Bergen kommune, skoleåret 2012/13... 3 Arbeidstidsavtalen

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012

Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen. Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Samarbeid skole og arbeidsliv Lektor 2-ordningen Egil Olsen, Naturfagsenteret 13/9-2012 Norge har underskudd på realfagskompetanse Hvordan kan vi øke antall studenter som gjennomfører realfaglig høyere

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser KS krav/tilbud nr. 3 av 28. april 2010 kl. 16.00 Vedlegg 3 KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 3 Generelle lønns- og

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale

Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale Til Lokallag i FHF og NKF Rundskriv L 06-2016 Oslo, 14. mars 2016 Til lokallagene i FHF og NKF Forslag til mal for lokal særavtale for undervisningspersonale På tillitsvalgtkonferansen FHF og NKF arrangerte

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALE PR. 09.09.13

KOMMUNAL VEILEDER ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALE PR. 09.09.13 KOMMUNAL VEILEDER ARBEIDSTIDSAVTALE FOR UNDERVISNINGSPERSONALE PR. 09.09.13 Område Sentral avtale Kommunale føringer og retningslinjer Drøftingtema Krever avtale = Hovedområder knyttet til særavtalen =

Detaljer

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode

1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Budsjett og forslag til arbeidsprogram for kommende periode Årsmøtet 2011 Saksliste: 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden Ved styrets leder. Bjørn Gjermundsen Valg av referent 2. Årsmelding og regnskap for 2010 3. Innmeldte saker 4. Budsjett og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

Tariff 2013. Utdanningsforbundet Bergen

Tariff 2013. Utdanningsforbundet Bergen Tariff 2013 300000 320000 340000 360000 380000 400000 420000 440000 460000 480000 500000 520000 540000 560000 580000 Resultat 2013 Generelt tillegg kr 3100 eller 0,75% «Knekkpunkt» kr 414 000 Mindrelønnsutvikling?

Detaljer

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE VEDRØRENDE SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring mellom KS og Utdanningsforbundet Skolenes landsforbund Fagforbundet Fellesforbundet

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

NoDas rådgivningsskriv for dansepedagoger ved videregående skole

NoDas rådgivningsskriv for dansepedagoger ved videregående skole NoDas rådgivningsskriv for dansepedagoger ved videregående skole Intensjonen med dette skrivet er å gi informasjon og veiledning om lønns- og arbeidsforhold til våre medlemmer som underviser i programområde

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai zot6. Tariffområdet IGS. fn8. KRAVNR. r. 12. april zot6 - kl. 13.oo HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai zot6 Tariffområdet IGS ak fn8 KRAVNR. r 12. april zot6 - kl. 13.oo Akademikernes inntektspolitikh Akademikernes overordnede målsetninger med inntektspolitikken er bl.a. følgende:

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser

Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser Kapittel 3 Generelle lønns- og stillingsbestemmelser 3.2 Lokal lønnspolitikk siste setning endres slik: Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner skal gis muligheter for lønnsutvikling

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø 05. 06.02. Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 32/2012/MP Dato: 19.06.2012 Sendt til: VIRKE-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for utdanning TARIFFOPPGJØRET 2012 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i 2014

Hovedtariffoppgjøret i 2014 Hovedtariffoppgjøret i 2014 Fylkespersonalsamling i Molde 13. juni 2014 Kjersti Myklebust KS Forhandling Tilbakeblikk Forhandlinger om SFS 2213 Oppstart november brudd i januar forhandlingene brakt inn

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

VEILEDNINGSHEFTE. Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning VEILEDNINGSHEFTE Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning HR-enheten 2013 Foto: Mette Fagerli, Bernt M. Tordhol 2 Innhold 04 04 05 06 09 09 09 10 11 12 12 13 13 Lønnsfastsetting og ansiennitetsberegning

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring KS KRAV/TILBUD NR. 3 15. desember 2009 KL. 12.00 SFS 2213 UNDERVISNINGSPERSONALET I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL GRUNNOPPLÆRING

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011 Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale? Arbeidstidsavtale? Arbeidsplan? Hva er forskjellen vet du det? Klikk for å legge til

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2011. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2011 KS tariffområde KRAV NR. 1 27. april 2011 kl. 12.00 Innledning Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kap. 4.A.4 Regulering 2. avtaleår Før utløpet av 1. avtaleår skal

Detaljer

Lønnspolitiskplan 2014 2018

Lønnspolitiskplan 2014 2018 Lønnspolitiskplan 2014 2018 Vedtatt i kommunestyret: 17.06.2014 K.sak: 43/14 Gjeldende fra: 18.06.2014 30.06.2018 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OPPBYGGING AV LØNNSSYSTEMET... 3 2.1 HTA kapittel 3.4 Ledere...

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

Enighet i KS-oppgjøret

Enighet i KS-oppgjøret Enighet i -oppgjøret Det ble natt til 26. mai oppnådd enighet mellom Delta og i meklingen om årets lønnsoppgjør. Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer. Oppgjøret

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag?

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Et innspill om forskning og høyere utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Lokal fastsatt arbeidstidsavtale, innhold og prosedyrer

Lokal fastsatt arbeidstidsavtale, innhold og prosedyrer Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring (SFS 2213) Generelt Avtalen er hjemlet i HA del A 4-3. Som hovedregel gjelder HTA og aktuelle, sentrale særavtaler med de unntak og tillegg

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Nyhetsbrev september 2014

Nyhetsbrev september 2014 Nyhetsbrev september 2014 KOMPETANSEPROSJEKT Vi har tidligere orientert om et kompetanseprosjekt i regi av Pro Barents som KNH deltar i. Hovedmålsetting for prosjektet er å etablere en velfungerende kunnskapsstruktur

Detaljer