UNN på flyttefot PINGVINEN. UNN flytter tjenester ut i kommunene. Lenvik står klare til å ta imot. HELSEMAGASINET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNN på flyttefot PINGVINEN. UNN flytter tjenester ut i kommunene. Lenvik står klare til å ta imot. HELSEMAGASINET"

Transkript

1 HELSEMAGASINET PINGVINEN Nr årg. 6 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN på flyttefot UNN flytter tjenester ut i kommunene. Lenvik står klare til å ta imot. 4 Pendler til Harstad for barna 10 Slik blir rehabiliteringen i nord - 9 sider ekstra! Mjølnertrener Ivar Morten 12 Normark: -Gi mer ros! PÅ FØDEAVDELINGEN PORTRETTET GILBERT TAKKER UNN SØKER PINGVINER HJERNEFORSKER I VERDENSKLASSE

2 Omstilling Leder Slipp studentene til Samordningen av alle helsefagutdanningene i Tromsø under samme tak ved det helsevitenskapelige fakultet er en framtidens handling. Universitetet i Tromsø går foran og viser at man virkelig ønsker å utvikle et godt samarbeid mellom de ulike helsefagene allerede mens morgendagens arbeidstakere er under utdanning. Vi skal ikke se bort fra at det kan ha en viss betydning at leger, psykologer, tannleger, sykepleiere og farmasøyter har en felles lærearena, jobber sammen i praksis og sitter ved siden av hverandre i forelesningssalen. Det er også en stor mulighet for det nye fakultetet, i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), å få til en kvalitetsutdanning hvis UNN tar sin del av ansvaret for undervisning og opplæring av fremtidens studenter på alvor. UNN er og blir landsdelens største praksisarena for de som ønsker å jobbe med helse. UNN må derfor forvalte undervisningsansvaret klokt slik at man kan høste kvalitativt gode medarbeidere i årene som kommer. Vi har i denne utgaven av Pingvinen valgt å rette oppmerksomhet mot det nye helsevitenskapelige fakultet fordi det er viktig at vi lykkes med denne konstruksjonen i nord. Et moderne og attraktivt utdanningstilbud i landsdelen er avgjørende for at vi i Nord-Norge skal kunne rekruttere sårt tiltrengt arbeidskraft. Et viktig element i den fremtidige helseutdanning er å videreutvikle desentralisert utdanning. Dekan ved det helsevitenskapelige fakultet, Arnfinn Sundsfjord fastslår at man i nord er helt i front når det gjelder desentralisert utdanning. Lakse-effekten som innebærer at folk i stor grad blir i den landsdelen de har vokst opp i og tatt utdanning i, er i enda større grad gjeldende for desentralisert utdanning. Det viser seg at folk som tar desentralisert utdanning blir i de distriktene der de bor under utdanningen. Samhandlingsreformen har som et mål å ruste opp kommunene med mer helsepersonell og skaffe arbeidskraft med en annen kompetansesammensetning enn i dag. Fakultets ledelse er proaktiv og sier at primærhelsetjenesten i større grad enn før vil bli arena for klinisk undervisning. Og i Lenvik klapper rådmann Margrethe Hagerupsen i hendene og ønsker seg etterutdanning av sykepleiere fra sykehjemsnivå til intermediær post. Ledelsen både ved det helsevitenskapelige fakultet og ved UNN er ivrig etter å få til et tettere samarbeid. Kanskje er det ikke så lenge til vi kan åpne en studentdrevet sengepost eller poliklinikk i UNN? La oss skape litt nordnorsk sisu, slippe helsefagstudentene i Nord-Norge til og etablere trygge øvingsarenaer med tett oppfølging av rutinerte UNN-medarbeidere. Og la oss gjøre det før andre universitetssykehus stjeler idéen og studentene fra oss. Fra kort langt og Hilde Pettersen redaktør «Pingvinen» utgis av Universitetssykehuset i Nord-Norge. Produksjon ved Mediateam Reklame. Redaktør Hilde Pettersen Redaksjonsleder Renate Alsén Øvergård Journalister Charlotte Danielsen Viktor Enoksen Tommy Høgseth Ole Petter Barø Høgseth Fotograf Arthur Arnesen Art Director Tor Åge L Vorren Annonser: Tips: Sengepost for urologi og endokrin kirurgi har flørtet med gynekologisk sengepost i feriene. I sommer ble postene «parret» på ordentlig, og et samliv av lengre varighet etablert. Charlotte Danielsen Tekst og foto Omstillingen har bydd på utfordringer, men personalet er optimistisk og beholder humøret. - Vi må bare berømme personalet. Midt oppi støv, boring, uro og mange pasienter på korridoren har ting gått forholdsvis greit. Personalet har holdt tunga rett i munnen. De har taklet utfordringene og skapt en rolig

3 Tross store utfordringer i hverdagen smiler personalet på den nye sengeposten for gynekologi, urologi og endokrinologi. Fra venstre: Marit Søreng, Mira Ovanger, Hanne Enoksen, May Tove Ludvigsen, Ragnhild Skeie, Helga Parr, Inger Brunstrøm, Astrid M. Hestad, Malin Berglund og Elisabeth Elverum. 3 Bildetekst1: Bildetekst 2: sommerflørt til varig samliv Oversykepleier Ann Harriet Konradsen berømmer et samlet personale for virkelig å stå i de faglige, organisatoriske og miljømessige utfordringene den nye avdelingen står overfor. atmosfære på avdelingen, roser avdelingssykepleier Inger Brunstrøm. Sengepost for gynekologi, urologi og endokrin kirurgi er nå samlet på C5. Totalt antall sengeplasser er redusert fra 50 til 28. Det har medført at man ikke kan jobbe på samme måte som før. Man ventet på forhånd at det ville bli overtallige blant personalet, og derfor ble staben redusert. Vikarer som hadde fått opplæring på de to avdelingene måtte gå. Det endte med underbemanning på den nye avdelinga, og det måtte leies inn nye og fremmede vikarer fra vikarbyrå i sommer. Trenger tid Sengeposten har til tider føltes som en byggeplass der mye har manglet før sammenslåingen. Byggingen har pågått siden sammenslåingen i sommer, og vil trolig fortsette en god stund framover, ifølge de ansatte. Til gjengjeld har personalet fått nye og bedre arbeidsrom, samt et fint pauserom. Men personalet trenger opplæring i nye fagfelt, noe som koster både tid og penger. De ser dessuten at behovet for sengeplasser er større enn de klarer å dekke slik ting er i dag. Omstillingen har med andre ord ikke gått helt smertefritt for seg, og sengeposten trenger tid på seg for å få alt på plass. Men personalet ved den nye sengposten er ved godt mot, og ser det positive i omstillingen. Skal lære mer - Vi ser fram til å få et skikkelig lagerrom og et større kjøkken, og ikke minst til å lære mer om hverandres fagområder, forteller avdelingssykepleier Astrid Moholt Hestad. Hun deler kontor med Brunstrøm som også er avdelingssykepleier. De to ser nytten i å jobbe tett sammen for å bli så samkjørte som mulig. Avdelingene som er slått sammen har samarbeidet før. De har tidligere vært midlertidig sammenslåtte i høytider og i sommerferier. Personalet kjente derfor til hverandre før den varige sammenslåingen. Det har vært en fordel. Oversykepleier Ann Harriet Konradsen sier at omstillingsprosessen som ventet har vært en stor utfordring både med tanke på planlagt pasientbehandling, pasientflyt og for arbeidsmiljøet. - Noen av forutsetningene for å lykkes er ennå ikke helt på plass, men vi arbeider målrettet med saken på sengeposten og internt i klinikk for kirurgi, kreft og kvinnesykdommer. Vi har selvsagt som mål at det skal bli bedre, både for personalet, men ikke minst for alle pasientene innen de tre fagfeltene, understreker hun.

4 4 ME-virus To tredjedeler av pasientene med kronisk utmattelsessyndrom (ME) hadde et spesielt virus, viser en amerikansk undersøkelse. ME, rammer antageligvis rundt 17 millioner mennesker verden over, og et sted mellom og nordmenn. Likevel vet vi lite om årsakene til lidelsen. Da forskerne undersøkte celler fra mennesker med ME, fant de ut at hele 67 prosent av prøvene inneholdt et spesielt virus. Det samme viruset fantes bare i 3,7 prosent av prøvene fra friske mennesker. (forskning.no) Bekymringer for eldre En fersk doktorgradsavhandling viser at flere eldre som befinner seg på venteliste ikke får tak i nok mat og drikke og lever under uverdige forhold. Bekymring og fortvilelse preger livssituasjonen til pårørende av eldre som venter på sykehjemsplass. Det er Aud-Mari Sohini Fjelltun ved Universitetet i Tromsø som står bak den ferske avhandlingen. (forskning.no) Færre døde under depresjonen Færre amerikanere døde under den økonomiske krisa på 1930-tallet enn i oppgangstider, hevder ny studie. Men om folk blir friskere i krisetider, er omstridt. I den ferske studien viser forfatterne at det var en nedgang i dødelighet for alle aldersgrupper i åra Nedgangen gjelder begge kjønn og ulike etniske grupper. Flere studier peker i samme retning. Fra Norge er det kjent at folkehelsa på noen områder ble bedre under den tyske okkupasjonen - antagelig på grunn av at mange ble nødt til å leve sunnere. (forskning.no). Syke slipper reising: UNN flytter dit folk bor Lenvik tjuvstartet på samhandlingsreformen, og har både fødestue, røntgen, områdegeriatri og kreftsykepleier. Nå kommer dialysemaskiner, hudog lysbehandling. Lenvik kommune har vært klare for samhandlingsreformen lenge før den ble presentert. Fra venstre: Rådmann Margrethe Hagerupsen, Hanne Ness Eidsvik og Lill Tove Jakobsen. Renate Alsén Øvergård Tekst og foto U NN flytter en rekke tjenester ut i kommunene. Lenvik er godt forberedt på samhandlingsreformen. Kommunen har jobbet med desentralisering av spesialisthelsetjenester i seks år. Pasientene skal få behandling der de bor. Allerede for seks år siden, i 2003, begynte vi å jobbe med desentralisering av spesialhelsetjenesten. Vi ønsket å bli en sterkere region i nord, og etablere nye arbeidsplasser. Men først og fremst ønsket vi å gi pasientene et bedre tilbud, slik at de slipper å reise langt for å få behandling. Da Bjarne Håkon Hanssen kom på banen med sine tanker, hadde vi lenge vært inne i de tankene. Dette var ikke nytt for oss, sier rådmann Margrethe Hagerupsen i Lenvik kommune. Fra pilotfase til driftsfase Fra før av hadde de fødestua og områdegeriatrisk tjeneste, der slagpasienter rehabiliteres og demente utredes. I 2009 gikk de over fra pilotfase til driftsfase for distrikstsmedisinsk senter i Midt-Troms. Her har Lenvik en nasjonal rolle. De har ansatt en koordinator som arbeider med erfaringsoverføring mellom DMS-ene i Norge. I fjor ble det også ansatt en kreftsykepleier. Nå slipper folk som fra før av er veldig syke å bruke to dager for å reise til og fra Tromsø. Røntgen er også på plass i kommunen, og fire dialysemaskiner skal komme. I tillegg jobbes det med tilbud om hud- og lysbehandling. Prosjektene har vært mange fra interkommunal legevakt til «Senja-legen» og intermediær sengepost. Utdanner egne folk Utdanning av egne folk har de lenge drevet med ved studiesenteret i samarbeid med helsefaghøgskolen. For å ivareta de nye kvalifiseringskravene ønsker de å initiere, planlegge og igangsette et desentralisert kvalifisering- og videreutdanningsforløp for helsepersonell som skal jobbe ved distriktsmedisinsk senter. Dette må gjøres desentralisert sammen med etablerte utdanningsinstitusjoner, men gjennomføres lokalt, sier Hagerupsen. Derfor er forventningene store til det nye helsevitenskapelige fakultet. Tidligere har de hatt et godt samarbeid med Høgskolen i Tromsø. Dekan Arnfinn Andersen var en god støttespiller, og den velviljen han har vist håper vi fortsetter. Han har sett den desentraliserte utdanningen som den gevinsten den er. Nå ønsker vi blant annet å få i gang etterutdanning av sykepleiere fra sykehjemsnivå til intermediær post. Lederutdanninger vil også være sentralt i framtida når de skal overta mange oppgaver på kommunalt nivå. Motor Lenvik har flere små kommuner i nær tilknytning, og ønsker derfor å være en motor i regionen Men det er viktig å få fram at vi ikke ønsker å overta oppgaver som den enkelte kommune kan gjøre selv. Det er oppgaver som enkelte kommuner er for små til å ivareta selv, vi kan sammarbeide om. Vi ønsker ikke å tråkke i andres bed, forsikrer Hagerupsen. Økonomisk tjener de ikke på dette Lenvik kommune har strukket seg langt økonomisk ved flere av de etablerte tiltakene. Gevinsten ved å desentralisere noen av de tjenestene vi har jobbet med er i hovedsak fordelene den enkelte pasient har. Samfunnsøkonomien i dette vises ikke i noens regnskap, og det er vår utfordring. Jeg mener at pengene som kommer som økning til kommunene i forbindelse med nye oppgaver i reformen burde være øremerket de første årene for å synliggjøre utfordringene, slik som blant annet opptrappingsplanen i psykiatri. Ellers er jeg redd for at de kan gå med til inndekning av andre utfordringer som kommunene har, sier Lenviks rådmann. Utfordringer Vi har ikke sittet på gjerdet og ventet. Lenvik er godt rustet. Men det gjenstår ennå mange utfordringer. Det må bygges opp tilbud som både pasienter og leger har tillit til. Legene må blant annet avlæres i å sende pasienter til UNN, og i stedet bruke etablerte tilbud lokalt der dette er mest hensiktsmessig. Å gjøre pasientene trygge er også viktig. Det er viktig for oss å bevise at det er høy kompetanse her slik at omdømmet blir bra.

5 - Halvparten av nyfødte vil bli 100 London (NTB): Mer enn annethvert barn som nå fødes i verdens rike land, vil leve til de blir 100 år eller enda eldre. Og de vil ha god helse til svært langt opp i årene, mener forskere. Forskerne skriver i det anerkjente britiske legetidsskriftet The Lancet at mennesker i de rike landene kan sies å ha fire livsstadier: Barn, voksen, ung alderdom og eldre alderdom. Og de «gamle gamle» er like friske som de «unge gamle». (forskning.no) Unødvendig syke Søvnproblemer fordobler forbruket av helsetjenester og medisiner. Tilstanden kunne vært unngått med enkle grep, og det kunne spart samfunnet for store kostnader. Selv når en tar høyde for at personer med søvnvansker ofte har andre sykdommer, finner vi at søvnproblemer i seg selv mer enn fordobler forbruket av medisiner og helsetjenester, sier Børge Sivertsen, postdoktor ved Avdeling for klinisk psykologi, UiB. Studien viste også at søvnløse har dobbelt så høy risiko for langtids sykefravær og uføretrygd. (forskning.no) Internkonvoluttene må komme seg hjem Brune konvolutter i A4-størrelse som lyder navnet internkonvolutter er på vandring i sykehuset i Breivika. De kan ha leid seg inn på legekontorer, hos kontorpersonell, ved ulike ekspedisjoner, hos forskere og utviklingsassistenter. Ja, kanskje til og meg hos kjøkkensjefen. De er sterkt savnet av samboerne på sentrallageret som begynner å bli få i antall. Vær snill å hjelpe dem å finne veien hjem til sentrallageret. 5 Ønsker seg: Studentdrevne sengeposter Helsevitenskapelig fakultet drømmer om studentdrevne sengeposter og poliklinikker, og om tettere bånd til kommunene og UNN. Nytenkning og samhandling er stikkordene for undervisningen som vil prege morgendagens helsefagsstudenter. Ti profesjoner er nå samlet på samme fakultet, og utdanningen vil bære preg av samarbeid mellom disse i større grad enn tidligere. Som et av mange alternativ ser pro-dekan Inger Njølstad ved medisinstudiet og dekan Arnfinn Sundsfjord ved det helsevitenskapelige fakultet, for seg studentdrevne sengeposter og poliklinikker etter modell fra Sverige. Her er de viktigste tiltakene Reformens viktigste grep er at finansieringsansvar flyttes fra staten til kommunene. I tillegg tar Regjeringen nakketak på fastlegene. «MEDFINANSIERINGSANSVAR». Kommunene skal overta deler av regningen som Staten i dag betaler for sykehusene. Dette «medfinansieringsansvaret» tilsvarer ca. 13 milliarder. Endringen skal motivere kommunene til å begrense bruken av dyre sykehustjenester og satse mer på forebygging. FLYTTER OPPGAVER. Regjeringen vil satse mer på den kommunale helsetjenesten legevakter, sykehjem, skolehelsetjeneste, helsestasjon og lignende. I tillegg får kommunene nye oppgaver knyttet til rehabilitering og forebygging. NAKKEGREP PÅ FASTLEGENE. I dag plikter norske fastleger å bruke en dag i uken i det offentliges tjeneste. Regjeringen vurderer å øke dette til to dager. Det ligger i kortene at fastlegene må forplikte seg til mer offentlig helsetjeneste, sier en sentral kilde i Regjeringen. MER KOMMUNESAMARBEID. Budskapet til kommunene i meldingen er krystallklart: Samarbeid! Regjeringen vil at små kommuner skal gå sammen om å bygge ut «helsesentra» lokalt. Kilde: (www.aftenposten.no) Studentdrevne sengeposter? Her kan flere profesjoner samarbeide mot slutten av sin utdanning. Dette kan være observasjonsposter der pasientene er mer eller mindre utskrivingsklare.vi må legge konkrete planer for samarbeid, og da må strukturene legges til rette for det på UNN og i andre helseinstitusjoner. Vi må utrede hva slags muligheter som kan realiseres. Og det er stor vilje for å få det til på alle plan, sier Njølstad. Sundsfjord ser også for seg simuleringssentre som en felles arena for grunnutdanning og videreutdanning av helsepersonell. Her vil de kunne trene på ulike ferdigheter i mange fag. Det finnes allerede et ferdighetssenter i UNN, men det dekker ikke de nye kravene til areal, drift og utstyr. UNN og helsefakultetet har felles interesse av å utvikle undervisiningssentre og drifte dem sammen. Jeg tror det vil bli lettere for UNN å forholde seg til oss når alle helsefagene er samlet under én paraply, fortsetter Sundsfjord. Samarbeid i utdanningen I framtiden må det også tas hensyn til at driften på UNN går mer og mer over til dagbehandling. Dette har vi visst om i mange år, og da må det gjøres endringer i den praktiske undervisningen. Studentene må bli mer aktive i poliklinikken. I noen fag er dette på plass, i andre ikke. Og i denne forbindelse vil også en studentdrevet sengepost bli mer aktuell, sier Njølstad. Kroken sykehjem har vært en viktig arena for undervisning for høgskolen. Slike undervisningsarenaer vil vi trenge flere av i framtiden. Vi kan tenke oss situasjoner på et sykehjem der en gruppe studenter jobber sammen om en konkret pasient. Det kan være at en farmasøyt, sykepleier Vårt samfunnsoppdrag er å utdanne morgendagens helsearbeidere med større kunnskap om og forståelse for hverandres profesjon. Her forventer vi at de ansatte på UNN også er gode rollemodeller for studentene, sier dekan for det helsevitenskapelige fakultet, Arnfinn Sundsfjord. og lege går gjennom medikamentlista. Eller i hjemmetjenesten der de undersøker en pasient som har søkt om sykehjemsplass. Vi må finne de arenaene som de naturlig kan samarbeide på. Nå skal det settes sammen et undervisningutvalg som skal planlegge hvordan den nye undervisningen skal foregå. Ut i kommunene I forbindelse med samhandlingsreformen vil kommunene bli enda viktigere som arena for utdanning. I tillegg til at flere helsetjenester skal ut på kommunenivå, handler det om at befolkningen blir eldre, og flere vil derfor være nødt til å få behandling i sitt hjemmemiljø. Da er vi helt avhengige av at yrkesgruppene jobber sammen og kjenner kompetansen til hverandre, sier Njølstad. Sundsfjord sier at primærhelsetjenesten i større grad enn før vil bli en arena for klinisk undervisning. Han påpeker at det derfor er viktig at kommunene har et faglig og pedagogisk stimulerende miljø å tilby også for helsefagstudenter i grunnutdanningene. s

6 6 s I front Vi er helt i front når det gjelder desentralisert utdanning. Universitetet i Tromsø startet jo som et politisk prosjekt med tanke på å utdanne høyt kvalifisert personell til landsdelen. Forskning og erfaring viser at folk blir i den regionen hvor de er vokst opp og tatt sin utdanning det kaller vi lakse-effekten. Dette er en ny variant av lakse-effekten. Det viser seg at helsepersonell også i stor grad blir i de distriktene der de tar den desentraliserte utdanninga, sier dekan ved det helsevitenskapelige fakultet, Arnfinn Sundsfjord. Hvis kommunene klarer å bidra med tydeligere fagutvikling, så vil de også i større grad kunne trekke til seg og stabilisere den kompetansen de trenger. Vi håper vi skal klare å legge til rette for mer utdanning i hjemmetjenesten i kommunene. Distrikstmedisinske sentre vil også bli en større arena enn i dag. De ønsker seg mer praksis fra medisinstudentene enn de har i dag, avslutter Njølstad. Det helsevitenskapelige fakultet: 7 institutt 10 profesjonsstudier som utdanner: Leger Sykepleiere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Radiografer Bioingeniører Psykologer Tannleger Tannpleiere Farmasøyter Kraftsenter for forskning Kampen om forskningsmidlene har blitt tøffere med årene. Fokuset på robuste forskningsmiljøer og god kvalitet på forskningen, vil derfor være særdeles viktig for Det helsevitenskapelige fakultet og UNN. I høst starter vi et felles forskningsutvalg med sentrale forskningsleder fra UNN og UiT. Vi har felles planer for helsevitenskapelig forskning, og vi må ha en arena der vi diskuterer de langsiktige perspektivene på denne forskningen, sier Arnfinn Sundsfjord. Ekstern evaluering av all helsefaglig forskning i Norge har vist at den er fragmentert og for lite robust og fokusert. Allerede i 1991 da MH-bygget ble åpnet, var framtidsvisjonen at de ulike utdanningene skulle slås sammen i bygget, med felles undervisning i starten før de ble delt og mot slutten av studiet, forteller pro-dekan Inger Njølstad. Derfor må det satses på robuste forskningsmiljøer slik at vi kan levere forskning av høy kvalitet og være en god arena for forskerutdanning. Dette er svært viktig for at vi skal kunne være attraktive arbeidsarenaer for yngre kolleger og at vi skal kunne konkurrere om nasjonale og internasjonale forskningsmidler. Sundsfjord ser med glede på at bredden i helsevitenskapelig forskning er blitt større de siste årene. Økt akademisering av andre helsefag er forsterket. Sykepleiere, fysioteraputer og andre profesjoner innen helsefag tar i større grad mastergrader og doktorgrader, sier dekanen. God mat gir god behandling UNN får nå sitt eget ernæringssenter hvor man går nye veier for å hjelpe feilog underernærte. Charlotte Danielsen Tekst og foto Klinikksjef Arthur Revhaug og senterleder Hugo Nilssen ved det nye ernæringssenteret ser fram til økt fokus på ernæring på UNN. Målet er å få mer fokus mot ernæring, som for alvor skal fram i lyset som en viktig del av behandlingen av alle pasientgrupper. - Vi vil at alle som jobber med pasienter skal få fokus på ernæring. Kompetanse skal bygges gjennom samhandling på tvers av avdelinger og klinikker for å etablere prosedyrer for kartlegging og tiltak, forteller senterleder Hugo Nilssen. Han poengterer at riktig ernæring er viktig for at medisinsk behandling skal fungere optimalt. Underernæring og feilernæring kan være med på å øke liggetiden for pasienter og forårsake flere reinnleggelser. - Tidligere hadde vi en liten avdeling med 100 prosent fokus på ernæring, og mange andre som hadde et litt perifert fokus på dette. Nå skal kliniske ernæringsfysiologer jobbe i et mer formalisert samarbeid med andre profesjoner i en senterorganisering, utdyper klinikksjef Arthur Revhaug. Internasjonalt samarbeid Han forteller videre at senteret, gjennom sin styringsgruppe, har etablert samarbeid med både nasjonale og internasjonale miljøer innen fagfeltet. Dette tror de er viktig for å kunne lykkes med satsingen. Det nye ernæringssenteret lanseres offisielt 20. og 21. oktober, og står ansvarlig for UNNs onsdagsmøte 21. oktober. Her vil blant annet to av styringsgruppens medlemmer, seniorrådgiver fra helsedirektoratet, Guro Smedshaug, snakke om nasjonal strategi for bedre ernæringsbehandling og leder for ernæringssenteret ved Ålborg sykehus, dr. Henrik Rasmussen, presentere deres ernæringsstrategi. Flått i nord Torni Myrbakk og Dag Hvidsten hadde mange besøkende på standen sin i løpet av Forskningsdagene. Renate Alsén Øvergård Tekst og foto Vi har fått masse spørsmål fra folk. Om vi har flått i Tromsø, om man kan få sykdom av flått og om den kan overføre sykdom og virus, sier Myrbakk, lege ved mikrobiologen. Og ja, det er observert flått blant annet på Kvaløya kan hun fortelle. Nå skal flåtten kartlegges for å finne ut om det er stedegen flåttbestand i nord, eller om den har kommet via trekkfugl. Samarbeid med veterinærer I første omgang skal det foretas en undersøkelse av forekomsten av flått hos hund på 33 veterinærklinikker i Nord-Norge, samt Telemark som kontrollfylke. Telemark har høy forekomst av flått og flåttsykdom hos mennesker. Flåtten vil så sendes til laboratorier hvor de vil bli undersøkt for Borrelia og Anaplasma-bakterier. Forskerne håper på å finne ut hvor langt nord flåtten er kommet, og Prosjektleder Kevin Thon og postdoktor Maciel Zortea ved NST, er med på å utvikle et diagnostiseringssystem som kan identifisere ondartede føflekker. om hvor stor tettheten er. Dette for å kunne treffe tiltak for å motvirke skadevirkninger av flåtten. Identifiserer føflekker På Forskningsdagene var det også forskere fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). De hadde med seg en tidlig versjon av framtidens hudlege - et digitalkamera med et optisk verktøy; et såkalt dermatoskop. Ved hjelp av dette kan legen ta bilde av føflekkene til pasientene, og se under overflaten på disse. Målet er å avgjøre om føflekken er harmløs eller farlig. Slik det er nå kuttes det føflekker for fote. Men apparatet er ennå i tidlig utviklingsstadium, forteller prosjektleder Kevin Thon. Legene Torni Myrbakk og Dag Hvidsten fra mikrobiologen, hadde flått med seg på Forskningsdagene, som de besøkende kunne betrakte i mikroskop.

7 Velkommen til kurs/konferanse! Vesterålen Hotel & Kongressenter er designet for kurs og konferanser i alle størrelser. Med de ulike overnattingsmuligheter og det mangfoldet av lokalkombinasjoner som vi har, kan en trygt si at vi er et av landets mest komplette arrangørsteder for konferanser og kongresser. Aktiviteter som spiller på det som særpreger vår region, vil være sentrale i vårt tilbud. Da kommer vi ikke bort fra praktfull natur, fiske, mat, hurtigruten og humor. Når vi i tillegg har vårt eget kulturhus der vi kan tilby deg ulike lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere, ligger alt til rette for store opplevelser hos oss. Vi står med glede til tjeneste for deg og ditt arrangement! - verdens nordligste sirupsfabrikk - Til iskrem-dessertspekemat-vilt-ost-marinader Vesterålen Hotel & Kongressenter Postboks 63, 8455 Stokmarknes - Telefon: , Telefax: Tyttebærsirup fra Reisa er kåret til «Årets produkt i Troms 2009» og skal delta i den nasjonale finalen i «JAKTEN PÅ SMAKEN AV NORGE» Reisa AS Solbakken 15, 9152 Sørkjosen Nettbutikk: Telefon: epost: Sykehusapotekene har høstkampanje med fokus på HUD 50% på alle Cosmica kroppspleieprodukter samt gode tilbud på en rekke andre hudpleieserier Spør oss om gode råd og brosjyrer! Velkommen innom! TLF

8 Individuelt tilpassede hjelpemidler Mellomveien 23, 9007 Tromsø Telefon Telefax e-post: Du har fritt sykehusvalg Ring ANNONSEKAMPANJER KUNDEMAGASIN NETTPUBLISERINGER MOTION GRAPHICS PROFILERING DESIGN DM ET FULLSERVICE REKLAMEBYRÅ Det nyeste innen kroppsbehandling Jobbnorge.no Mer energi på å jobben Frisk frukt på jobben gir deg k f overskudd k å bb og gjør deg sunnere. Frukt er perfekt å nyte som mellommåltid! Ta kontakt og få en gratis kurv levert til din bedrift! 3 kg kr 142,- 5 kg kr 190,- 7 kg kr 250,- (eks 14% mva) kg kr 142,- 5 kg kr 190,- 7 kg kr 250,- (eks 14% mva) Frukten i dette området leveres av: Frukten i dette området leveres av: TROMSØ ASVO AS, TLF: jobbfrukt.no Reduserer fett og cellulitt, strammer opp, hjelper mot smerter og sirkulasjonsproblemer m.m. Hemmeligheten en kombinasjon av elektronisk muskelstimulering, infrarød varme og ultralyd. Skippergt 28, 3. etg. Tlf Gratis prøvetime Du finner oss på ICA Storelva NORICOM NORD AS Bodø - Tromsø - Trondheim - Ålesund KURS HØSTEN 2009 PC grunnopplæring Trinn 1 Datakortet - full pakke Kunnskapi Nord Terminalgt TROMSØ Oppstart 16. november Oppstart 16. november Vi tilbyr tilpassede kurs innen programvare fra Microsoft og Adobe for bedrifter og organisasjoner. Ta kontakt for et tilbud på opplæring som er skreddersydd for dine behov KURS OG MØTELOKALER I TROMSØ Vi har alt av fasiliteter/utstyr for en proff gjennomføring av kurs i nydelig beliggenhet sør på Tromsøya. Rimeligste hotell og kursarrangør i Tromsø? Oppussede rom med kabel- TV og minibar Gratis oppkobling til trådløst nettverk Kort vei til Tromsø sentrum Gratis parkering Velkommen til en flott kursopplevelse! SYDSPISSEN HOTELL HOTELL Rimelig Rimelig overnatting! overnatting! For nærmere info og bestilling For nærmere info og bestilling tlf Fax tlf Fax PASIENT- OG BRUKEROMBUDET skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Vi gir råd og veiledning til pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell. Ta gjerne kontakt. Pasient- og brukerombudene i Helse Nord: Finnmark: Nordland: Troms: Coop-medlemmer får penger tilbake! Coop medlemmer får kjøpeutbytte rett inn på medlemskontoen og faste medlemsrabatter hver gang de handler i Coop-butikkene. Meld deg inn i nærmeste Coop-butikk i dag! Det lønner seg å være Coop-medlem! Rørleggertjenester HARSTAD: Comfort Harstad A/S. Tlf: E-post: NARVIK: Comfort Narvik Rørleggerforretning A/S Tlf: E-post: TROMSØ: Comfort Tromsø HT Rør A/S. Tlf: E-post:

9 Gjesten 9 Tilbakemelding som virkemiddel for vekst! Ivar Morten Normark, medmenneske. I et sammensatt og innholdsrikt liv, blant annet som sønn, bror, kjæreste, venn, medmenneske, lærer og fotballtrener har jeg mange ganger filosofert over nøkkelen til å skape trivsel. Jeg er genuint overbevist om at det i enhver organisasjon eller bedrift, er den humane kapital som er desidert viktigst, og at måten vi forvalter dette gullet på, er avgjørende for utvikling og vekst. Derfor vil jeg formidle noen innspill om tilbakemelding. Jeg lever, og jobber, etter tesen om at mennesker som trives, gjør gode prestasjoner, som igjen gir gode resultat. I begrepet trives ligger mange moment, blant annet det å bli stilt krav til. Men det kan vi ta for oss en annen gang. så hvorfor gjør vi ikke det? Til det spørsmålet er det noen som svarer at det kan være farlig å skryte for mye. Man kan bli innbilsk og tro at man er noe. Sjøl opplever jeg at jeg tenker at jeg skal gjøre det senere. Huske på å finne en anledning, og så si at personen har gjort en god jobb. Og så glemmer jeg det og rosen koker bort i kålen. Et annet moment er måten vi responderer på tilbakemelding på. Bagatelliserer vi ros med det var da så lite eller møter kritikk med jo, men.. Den klassiske er ektemannen som plutselig finner ut at kona fortjener en oppmerksomhet, kommer hjem med blomster og konfekt og blir møtt med: Har du vært utro? Husk at tilbakemelding i utgangspunktet er en støtte og oppmuntring. Så måten vi møter den på kan være avgjørende for om den vil fortsette. «Min erfaring er at mennesket ALDRI kan få nok tilbakemelding.» være verdt å tenke igjennom. Så si nettopp det. Hvem får sjeldnest tilbakemelding? Jeg levde i den villfarelse at det ofte er lederen. Vi ledere har gått kurs, vet å rose og rise, men svever alene på toppen uten at noen gir oss kritikk. Bortsett fra i uformelle lag hvor vi ikke er tilstede. Kan så være, men for noen år siden kom en vis kvinne med følgende innspill. Den som sjeldnest får tilbakemelding, er den som gjør som forventet. Det opplever jeg som et viktig innspill! Tenk på om det er noen i din nærhet som er pliktoppfyllende, aldri syk, gjør jobben sin, stiller opp, og aldri klager. Gir vi dem nok oppmerksomhet? Eller tenker vi: Knut, nei han behøver jeg ikke tenke på, han klarer seg fint uansett. Stakkars oss den dagen disse ressursene er borte. En konsekvens av mitt utgangspunkt er at jeg hver eneste dag våkner og tenker på hva JEG kan gjøre for å gjøre omgivelsene mine gode. Hva kan jeg som kjæreste og leder bidra til for at mine kjære, og mine medarbeidere skal få best mulig forutsetninger for gode prestasjoner? Min erfaring er at mennesket ALDRI kan få nok tilbakemelding. Det er noe grunnleggende i oss i forhold til det å bli sett, få anerkjennelse, og også innspill til forandring og forbedring. Det paradoksale i denne sammenheng er at ALLE vet at vi burde rose mer, Jeg deler tilbakemelding inn i to deler. Positiv forsterkning og korrigering. Positiv forsterkning bør gjøres umiddelbart, og i plenum eller ansikt til ansikt. Eller begge deler. Korrigering skal man være varsom med og bør derfor helst gjøres på tomannshånd. Etter hvert som man er trygge på hverandre kan man bruke varianter av dette. En fin måte å motta ros på, er ganske enkelt å si Takk! Noe mer trengs ikke. Selv om man er uenig i en kritikk er det allikevel et forsøk fra tilbakemelderen på å gi et innspill sett fra et annet ståsted. Det kan UNN har i dag ca 5800 ansatte, som hver og en har sosiale relasjoner til minst mennesker. Hvis alle en gang hver eneste dag gir en tilbakemelding til en kollega, vil vi få større forutsetninger for trivsel, bedre produksjon, mindre sykefravær, bedre samarbeid, kort og godt et bedre sykehus. Hvis alle tar det med seg ut av jobben og inn i sitt sosiale liv, berører vi over mennesker. Da øker mulighetene for vekst i Nord Norge, selv om noen skulle finne på å tro at de er noe, eller kanskje nettopp derfor.

Når sorgen rammer. UNN Harstad stilte opp da Herlaug Johansen trengte støtte. God mat er god helse

Når sorgen rammer. UNN Harstad stilte opp da Herlaug Johansen trengte støtte. God mat er god helse HELSEMAGASINET PINGVINEN Nr. 9 2009 årg. 6 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Når sorgen rammer UNN Harstad stilte opp da Herlaug Johansen trengte støtte. 4 God mat er god helse 13 Fra graut til gull Schrøder

Detaljer

på farten Portør Gunnar Lorentzen tilhører en yrkesgruppe som er «usynlig» for mange. Men uten ham ville UNN stoppet opp. Fornøyd med Jordmorsenteret

på farten Portør Gunnar Lorentzen tilhører en yrkesgruppe som er «usynlig» for mange. Men uten ham ville UNN stoppet opp. Fornøyd med Jordmorsenteret HELSEMAGASINET PINGVINEN Nr. 1 2010 årg. 7 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Stadig på farten Portør Gunnar Lorentzen tilhører en yrkesgruppe som er «usynlig» for mange. Men uten ham ville UNN stoppet opp.

Detaljer

PINGVINEN. Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet.

PINGVINEN. Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 4 2010 årg. 7 Mer kunnskap som mål Rus og psykiatri samles på Åsgård. Seksjonsleder Rita Helle i ReStart tror på mer samarbeid og tverrfaglighet.

Detaljer

PINGVINEN. Brenner for Individuell plan HELSEMAGASINET

PINGVINEN. Brenner for Individuell plan HELSEMAGASINET HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 11 2010 årg. 7 Brenner for Individuell plan Kreftpasienter sendes hjem etter endt behandling, men mange trenger oppfølging i ettertid, sier

Detaljer

PINGVINEN. Større frihet

PINGVINEN. Større frihet HeLseMAGAsIneT PINGVINEN Nr. 6 2009 årg. 6 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Større frihet Fotograf Trym Ivar Bergsmo har fått økt livskvalitet og større frihet fordi ny teknologi gjør det mulig å kontrollere

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

PINGVINEN. Oppsiktsvekkende forskningsfunn. Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4 HELSEMAGASINET

PINGVINEN. Oppsiktsvekkende forskningsfunn. Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4 HELSEMAGASINET HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2009 årg. 6 Oppsiktsvekkende forskningsfunn Vitamin B9 (folsyre) kan øke sjansen for kreft, ifølge UNN-forsker Kaare Harstad Bønaa. 2-4

Detaljer

Fullstendig utmattet. Nevrolog i Narvik. svindler med parkeringskort. slår alarm om Åsgård

Fullstendig utmattet. Nevrolog i Narvik. svindler med parkeringskort. slår alarm om Åsgård Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 18 7. november 2008 Nevrolog i Narvik overlege Hallvard Lilleng er blant nevrologene som ambulerer til UNN Narvik. SIDE 4 Fullstendig utmattet For et år siden hadde

Detaljer

PINGVINEN. Tromsøundersøkelsen HELSEMAGASINET. Nå skal tusen ungdommer undersøkes i forhold til levevaner og kosthold. Se den nye A-fløya

PINGVINEN. Tromsøundersøkelsen HELSEMAGASINET. Nå skal tusen ungdommer undersøkes i forhold til levevaner og kosthold. Se den nye A-fløya HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 6 2010 årg. 7 Tromsøundersøkelsen jr Nå skal tusen ungdommer undersøkes i forhold til levevaner og kosthold. 2-3 Minister på besøk Se den nye

Detaljer

PINGVINEN. På klodens side. Bengt Dahl er prosjektleder for miljøsertifiseringen som er i gang ved UNN. Brannøvelse. Endringsvilje.

PINGVINEN. På klodens side. Bengt Dahl er prosjektleder for miljøsertifiseringen som er i gang ved UNN. Brannøvelse. Endringsvilje. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 10 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE På klodens side Bengt Dahl er prosjektleder for miljøsertifiseringen som er i gang ved UNN. Psykisk helse Brannøvelse Endringsvilje

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN

PINGVINEN. Betongprofessor hjelper UNN UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 10 2011 årg. 8 Hva er galt med UNN? spurte Ulf A. Halvorsen i et leserinnlegg. Nå deler han sine erfaringer som pasient slik at sykehuset

Detaljer

Eksplosiv ADHDøkning. Pallativ enhet åpner. Til Svalbard for operasjon. Vil gi mer til telemedisin

Eksplosiv ADHDøkning. Pallativ enhet åpner. Til Svalbard for operasjon. Vil gi mer til telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 16 12. september 2008 Pallativ enhet åpner UNN Harstad åpner tre senger i sin nye pallative enhet, forteller Ann Ragnhild Broderstad. SIDE 2-3 Til Svalbard for operasjon

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

Smeltedigelen PINGVINEN HELSEMAGASINET. I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem.

Smeltedigelen PINGVINEN HELSEMAGASINET. I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem. HELSEMAGASINET PINGVINEN UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2010 årg. 7 Smeltedigelen I renholdsavdelingen arbeider det mennesker fra 20 ulike nasjonaliteter. Sudanske «Jamal» er én av dem. 6-9 Øystein

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 11 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Først, gjør ikke skade Legekunstens far, Hippokrates, formulerte dette prinsippet for over 2000 år siden. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

PINGVINEN. Pionerer i Narvik. Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Barnevold som tema

PINGVINEN. Pionerer i Narvik. Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Barnevold som tema PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Pionerer i Narvik Ove Laupstad og Wenche Folberg viser vei i samhandlingen mellom UNN og Narvik kommune. Takket UNN med brev

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Underernæring blir oversett

Underernæring blir oversett Underernæring blir oversett Student i Harstad Gunnar Ranheim er en av få som har fått hjelp. Frikar på gastrokirurgen Rallarmeny under Vinterfestuka Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg PINGVINEN mars 2012

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Rapport Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Heftets tittel: Takk for hjelpen! Eksempler på nytten av koordinerende

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2011 årg. 8 Nordlandsklinikken 50 år UNN Breivika 20 år Åsgård 50 år Direktøren for det hele Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga

Detaljer

ta et fritt sykehusvalg

ta et fritt sykehusvalg UtGitt av MeDiaPLanet DIN GUIDE TIL HELSE 1.UTGAVE DESEMBER 2007 Kutt ventetiden ta et fritt sykehusvalg Til tross for at vi kan kutte ventetiden før innleggelse med uker og måneder, benytter svært få

Detaljer