ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009"

Transkript

1 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter Ungdomsformann 1.vara til styret 2.vara til styret : Leif Hagen : Einar Skrutvold : Steinar Røste : Heidi Bjerke : Roger Eriksen : Stein R.Tjernseth : Tor Arne Lafton : Tom Bentzen : Tor Ove Kristensen : Rune Jansen Medlemmer / medlemskontingent: I dette året har vi hatt 334 registrerte medlemmer. Disse er fordelt på følgende klasser: Klasse år 2009 år klasse » » » » 1 1 AG3 0 0 Aspirant Rekrutt 5 8 Eldre rekrutt 7 9 Junior V-55 (Veteran 55-64) 2 3 V-65 (» 65-72) 2 1 V-73 (» 73- ) 2 2 Av disse har vi 241 betalende medlemmer som er 35 mer enn i fjor. Medlemskontingenten dette året har vært for de over 18 år kr.150,- og de under 18 år kr.100,- Side 1

2 Styrets aktiviteter I år har det blitt avholdt 10 styremøter. Banesaken Dette er en merkelig sak - nå har det gått 11 år og fortsatt er status at det ikke er blitt noen avgjørelse om fremflyting og en etterlengtet byggestart på Somma skytebane. Dette er selvsagt meget skuffende, men det er ei heller blitt noe avslag og det gir oss fortsatt håp. Vi er fortsatt prioritert høyt fra DFS med hensyn til Miljøpakkemidler, men det begynner å haste med å få til en reguleringsplan for Somma skytebane. Ringerike kommune har mottatt skriv eller rettere sakt purring fra DFS, gjennom advokat Sven Knagenhjelm, om gjenopptagelse av reguleringsplan for Somma. Dette etter at Statens Forurensningstilsyn har uttalt at det er Fylkesmann som må komme med uttalelse i saken. Buskerud Fylkeskommune og miljøavdelingen har etter mye om og menn kommet med en vag uttalelse og gitt oss en bitteliten åpning og et håp om å slippe å søke om konsesjon. I uttalelsen står det en kort setning, som kan tolkes dit hen at ved å legge skytetidene for den fremflyttede skytebanen inn som en del av søknaden for en reguleringsplan for Somma så kan konsesjonssøknaden utebli. Ringerike kommune er positiv til å få unna gjort planene om reguleringsplan, men saksgangen er at kommunen skal ha en tilbakemelding fra Fylkesmann på søknaden om reguleringsplan noe som dessverre uteblir (så langt i alle fall). Hallingby skytesenter Skytesenteret har gjort at Ådal Skytterlag opprettholder sitt høye aktivitets nivå også i vinterhalvåret. Siste året har det vært organiserte treninger for alle klasser flere ganger pr uke. Vi har arrangert også stevner, treningskarusell, kurs på lags nivå. Herunder skyte skole. Samlaget har brukt senteret til prosjektet Ung Senior. Alt av møter i ÅSL avholdes også på senteret. Anskaffelser siste året: 50 LCD TV til bruk på møte rom. (Publikums visning). Brukes også i forbindelse med kurs. Nye skive rammer. Dette ble gjort etter at de forrige viste seg å være for ustabile for skive heisen Leasingavtale for våpen ÅSL har i år inngått leasing/låneavtale med totalt 5 skyttere om lån av våpen. Avtalen går ut på at ÅSL kjøper inn våpen som leies ut til lånetaker for ett år av gangen. Etter å ha lånt våpenet i fem år, er våpenet nedbetalt og leietaker kan overta våpenet som sitt eget. Flere andre skytterlag har med stort hell gjennomført denne ordningen og ÅSL mener dette er et bidrag til å rekruttere skyttere som ellers ikke vil ha tatt kostnaden med å kjøpe eget våpen. Styret i ÅSL har vedtatt en øvre kostnadsramme på kr til dette prosjektet Side 2

3 Sportslige arrangementer "Samsjøfelten" - åpent feltstevne 15.februar Samsjøfelten ble arrangert i samarbeid med Ringerike skytterlag. Totalt 94 skyttere deltok. Denne gangen var stevnet også en del av Opplandscupen i feltskyting. Dette samarbeidet kom i stand ved at vi ble forespurt av Opplandskretsen om vi kunne tenke oss å være med noe vi sa ja til som en prøveordning da vårt samlag ikke hadde feltcup denne vinteren. Det ble mye dugnadsjobbing også denne gang. Feltarrangement er krevende ressursmessig men dette arrangementet må vi nok se nærmere på om er verdt all innsatsen som legges ned. Denne gangen fikk vi også store utgifter i forbindelsen med at vi trenge 2 busser, samt brøyting både av parkering og vei. Deltakelsen i stevnet denne gang ble OK, men noe snø og sludd gjorde nok sitt til at flere av skytterne mente at det var litt for strabasiøst. Skytingens Dag Skytingens dag ble arrangert på Somma skytebane den søndag 7.juni med gledelig stort oppmøte. Totalt var det 39 stykker som fikk prøve seg. Noen med erfaring, men for de aller fleste var dette en ny opplevelse. Alle fikk skyte 5 prøveskudd og deretter 3 serier à 5 skudd. Ådal Skytterlag arrangerte skogsløp med skyting på Somma Ådal skytterlag arrangerte skogsløp med skyting lørdag 19.september Dette var et arrangement som skytterlaget har hvert år på disse tider og teller med til skifeltmerket og forsvarsmerket. I år var det 11 deltagere fra skytterlaget som stilte til start. Det ble løpt tre runder på ca. 750m med innlagte to skytinger med to ganger seks skudd på 100m og med kaliber.22 våpen. Skuddverdi fra åtter og inn til tier blir regnet som treff, for hver bom blir det lagt til 30 sek. på den totale tiden, det var ingen som skjøt fullt hus denne gangen. Ungdoms- og veteranstevne Siste dag i oktober (31.10.) ble det for første gang gjort et forsøk på å arrangere et åpent 15m stevne kun for ungdomsklassene og veteranklassene som skyter normalt på 100m (ASP, R, ER, J, V65 og V73). Arrangementet var ment å samle de unge og de eldre skytterne til en konkurranse og at lagskyting som skulle bestå av et tre personers lag skulle være det samlende leddet. Dessverre ble ikke dette noen stor suksess kun 2 lag meldte seg på enda det var 3 graverte medaljer øremerket som første premie. Totalt deltok det 52 skyttere. Side 3

4 Interne pokalskytinger Skytingen om de faste oppsatte vandrepokaler og trofeer har hatt et normalt aktivitetsnivå, på det jevne med tidligere år. Årets interne skytinger om mesterskap, trofeer og vandrepokaler endte som følger: Ådalsmesterskap Felt: Ådalsmester 2 5, V55 Stein R Tjernseth 35/1 treff Jegerklassen Lars Groseth 30/11 J Christoffer Jansen 38/5 ER Bjørn Erik Hagen 42/7 R Mikael Tjernseth 36/5 V73 Sverre Eriksen 21/3 Mesterskapspokal felt: Stein R Tjernseth 35/1 treff Napp nr. 1 Ådalsmesterskap 15m: Ådalsmester kl. 3 5 Ole-Anders Hagen 244 p 1 Lars Groseth 240 p 2 Steffen Gårdhammer 247 p R Mikael Tjernseth 249 p ER Bjørn Erik Hagen 250 p J Christoffer Jansen 245 p V55 Stein R Tjernseth 245 p V65 Arvid Flaten 164 p Vandreskjold: Steffen Gårdhammer (247+8) 255 p Napp nr. 1 Mesterskapspokal 15m: Ole-Anders Hagen 244 p Napp nr. 1 Respittpokal ungdom 15m: Mikael Tjernseth (249+3) 252 p Napp nr. 1 Ådalsmesterskap Bane: Ådalsmester kl. 3-5 Ole-Anders Hagen 344 p 1 Kristin Rundhaugen Vatningen 233 p 2 Roger Eriksen 230 p V55 Stein R Tjernseth 344 p R Mikael Tjernseth 350 p ER Vegard Skrutvold 350 p J Christoffer Jansen 348 p Mesterskapspokal bane: Ole-Anders Hagen 344 p Napp nr. 1 Sammenlagtpokalen: Vemund Skrutvold 484 p (16) Napp nr. 1 Klassepokalen: Vemund Skrutvold 147 p (6) Napp nr. 1 Grunnlagspokalen: Bjørn Erik Hagen 102 p (10) Napp nr. l Side 4

5 Ungdomspokalene: Junior Christoffer Jansen 496 p (pokal til odel og eie) Rekrutt Mikael Tjernseth 499 p (pokal til odel og eie) Eldre Rekrutt Bjørn Erik Hagen 500 p (pokal til odel og eie) Respittfat 100m ungdom: Mikael Tjernseth (350+3) 353 p Napp nr.1 Tuttpokalen : Bjørn Erik Hagen 750p Napp nr.2 (odel og eie) Myhrapokalen: Bjørn Erik Hagen 145p 145p Napp nr.3 (odel og eie) Dugleiksmerkeskyting Til sammen 30 skyttere har skutt til Dugleiksmerket i år. Følgende skyttere har skutt på 100 meter (18 skyttere): Bjørn Erik Hagen ER 250 Stjerne nr. 4 Vegard Skrutvold ER 248 Stjerne nr. 2 Mikael Tjernseth R 249 Stjerne nr. 1 Christoffer Jansen J 247 Stjerne nr. 2 Glenn Andre Dahl Karlengen J 238 Stjerne nr. 2 Kåre Kristiansen J 221 (2. gang gull) Terje Brubråten Lafton J års merket Mads Johansen R 221 Sølv Patrik L Englund J års merket Sondre Gårdhammer J års merket Kjell Andreas Groseth R 209 (Ikke klart kravet) Ole Kristian Vatningen R 242 (2. gang gull) Camilla Jansen R 232 Sølv Ole Edvard Engen Lindbråten R 223 Gull Kristoffer Pettersen J 216 (2. gang gull) Kristian R Nygård ASP 234 Bronse Benedicte Willand Elsrud ASP 234 Bronse Tone Kristine Elsrud ASP 231 Bronse Side 5

6 Følgende skyttere har skutt på 300 meter (12 skyttere): Leif Hagen Vemund Skrutvold Gull Tor Arne Lafton Ole-Anders Hagen Rune Jansen Roger Eriksen Tommy Bråten Sveinsgjerd Gull Sverre Eriksen V Bjørn Erik Hagen Gull Tor Ove Kristensen Stein Runar Tjernseth V Grethe M L Kristensen Forsvarsmerket og Skifeltskyttermerket Dette året deltok 11 skyttere i skogsløp med skyting og følgende kunne innkassere både Forsvarsmerket og Skifeltskyttermerket for sin innsats: Forsvarsmerket Skifeltskyttermerket Leif Hagen DFS Gull (Gylt 2. gang) Bjørn Erik Hagen DFS Gull (Sølv 2.gang) Vegard Skrutvold DFS Sølv Sølv 1.gang Stein R Tjernseth DFS Sølv Gylt + Gylt medalje Mikael Tjernseth DFS Sølv Sølv 1.gang Glenn Andre D Karlengen DFS Sølv Sølv 1.gang Terje Brubråten Lafton DFS Sølv Sølv 1.gang Ole Kristian Vatningen DFS Bronse Bronse Tor Erlend D Bentzen Sølv 1.gang Trym André Becker Bronse Sigurd Bråthen Jørgensen Bronse Side 6

7 Aktiviteter / arrangement fra jaktskytterutvalget Det har i år vært skyting for jegerne på torsdager på Sommabanen, den første av de 15 annonserte kveldene var 4.juni og alle ble gjennomført utenom en da det var for stor brannfare og banen var stengt. Det har i år vært 5 grupper à 3 personer, som har delt og gjennomført de 14 kveldene seg i mellom etter oppsatt terminliste. Det har i år vært 175 jegere innom Sommabanen som er 3 mindre enn i fjor. Det er solgt ammunisjon i år for kr ,- og det er tatt inn kr ,- på trening/oppskytning. Antall skudd avfyrt Det er i år avfyrt ca skudd grovkaliber i lagets regi som er en liten nedgang fra i fjor da det ble notert totalt skudd. Andre aktiviteter Arbeider utført på banen Tradisjonens tro utføres det jevnlig dugnader i Ådal Skytterlag. Det utføres dugnad vår på Somma som har til hensikt å klargjøre banen med tilhørende område foran utendørs sesongen. Dette gjøres gjerne siste halvdel av april. Stort fremmøte i år. På høsten ryddes banen for vinteren. Her kombinerer vi dugnad, og prøvesmaking av rakefisk. Dette er bestandig en suksess. 5 året på rad vi har denne tradisjonen. Bruker også denne dugnaden til å forberede vinterens feltskytinger med det som hører med her. Blant annet å klargjøre felt stativer. Dette begrenser vårt arbeid rett i forkant av f.eks. Samsjøfelten. På skytesenteret bruker vi 2 kvelder på å klargjøre banen foran innendørs sesongen en gang i midten av september. Oppfordrer fortsatt flere til å delta på dugnader, da dette er veldig sosialt. Dugnader bekjentgjøres med oppslag, muntlig telegraf og på vår hjemmeside. Side 7

8 Inntektsbringende arbeid Av inntekts bringende arbeid som man har foretatt innen Ådal Skytterlag for å spe på inntektene kan det nevnes følgende aktiviteter. Skinnesmoen: I år som i fjor ble vi anmodet om å være behjelpelig med personell til bl.a. vakter og betjening. Vi stilte med de som kunne herfra og som lønn for strevet ble kassa 10000kr rikere. Vi håper vi kan bidra her også neste år. Søppelplukking: Vi fikk tilbud fra NCC Roads om å være med å plukke søppel langs veiene i distriktet, dette sa vi ja til og fikk tilbudt en rode mot Tyristrand. Det ble samlet en gjeng søppelplukkere og man plukket til den store gullmedalje. Dette innbrakte kassa kr En liten fotnote her er at strekningen ble kontrollmålt og man fant at lengden var noe lenger enn det som var notert ned. Korrigeringen ble tatt til følge og summen ble forandret til kr Grasrotandelen Norsk Tipping: Fra 1. mars 2009 kunne man som spiller hos Norsk Tipping velge at Ådal skytterlag skal få inntil fem prosent av det beløpet man spiller for. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien til spilleren, men kommer i tillegg til det man spiller for. Ådal skytterlag har ferdig trykte skjema med strekkode som kan levers til kommisjonæren når man tipper. Dette skjema kan lastes ned fra hjemmesidene våre. Fra 1.januar 2009 til 1.november 2009 har Ådal skytterlag tjent kr 8695,- via Grasrotandelen. Av dette er kr 6452,- inntektsført i dette regnskapsåret. Vi har 38 spillere som er knyttet opp mot vårt lag. Vikersund: Helgen mars hadde vi 11 stykker som jobbet som parkeringsvakter undre WC stevnene i skiflyvning og kombinert. Dette innbrakte kr 5300,- til skytterlaget. Side 8

9 Stevnedeltagelse og resultater Dette året er det registrert at lagets skyttere har deltatt i 84 stevner (i fjor 74). Dette er en økning på 10 stevner. Her følger en oppsummering av de aller beste resultatene fra de viktigste stevnene som skytterne har deltatt på i år: Samlagsmesterskap 15m Søndre Modum Det ble mange flotte plasseringer i samlagsstevnet innendørs på Søndre Modum. Det ble 4 første plasser og 4 andreplasser. I tillegg ble det dobbelt seier i lagskytingen for ungdommene. Kl.2 1. Tor Arne Lafton 243p Samlagsmester Kl. V55 1. Stein R. Tjernseth 246p Samlagsmester Kl. R 1. Mikael Tjernseth 248p Samlagsmester + Raufossmedalje Kl. ER 1. Bjørn Erik Hagen 249p Samlagsmester + Raufossmedalje Kl. ER 2. Vegard Skrutvold 248p DFS Ungdomsmedalje Kl. J 2. Christoffer Jansen 243p DFS Ungdomsmedalje Kl Ole-Anders Hagen 241p Ble nr. 4 i mesterskapet 3-5 tildelt Samlagets Gullmedalje blir delt ut kun en gang i livet. Kl. V73 2. Sverre Eriksen 245p Lagskyting R, ER, J: Nr.1 Ådal I ved Vegard Skrutvold ER og Christoffer Jansen J Nr.2 Ådal II ved Bjørn Erik Hagen ER og Glenn André Dahl Karlengen J. Landsdelskretsstevne (Viken I) 15m Søndre Modum Viken I innendørs ble også arrangert av Søndre Modum. Her ble det mer beskjedne resultater. Eneste lyspunkt var Mikael Tjernseth som i kl. R ble nr. 2 med 248p og ble tildelt DFS Ungdomsmedalje. I kl. 4 ble Ole-Anders Hagen nr. 3 med 242p. Samlagsmesterskap felt Sigdal Samlagsstevnet i felt ble overlatt til Sigdal skytterlag da Snarum og Krødsherad ikke kunne. Nok en gang ble det seier i lagskytingen for ungdommene, samt flere klasseseire. Kl. R 1. Mikael Tjernseth 40/04 Samlagsmester + Raufossmedalje Kl. J 1. Christoffer Jansen 41/08 Samlagsmester + Raufossmedalje Kl. V73 1. Sverre Eriksen 42/06 Samlagsmester + Sølv merke Kl. V55 1. Stein R. Tjernseth 32/03 Samlagsmester + Sølv medalje for Samlaget (7. plass i kl.3-5, V55) blir delt ut en gang i livet Lagskyting R, ER, J: 1. Ådal I - 59/40 - Christoffer Jansen J (29/17) Bjørn Erik Hagen ER (30/23) Side 9

10 Landsdelskretsstevne (Viken I) felt Holmestrand Dette var et av de stevnene i år som flere av våre skyttere ikke nådde helt opp. Men den yngste og den eldste var støest på hånden og kapret seg Viken I titler i felt. Men det ble også et meget godt resultat i felthurtigskyting med Vemund Skrutvold, som blir nr. 3 totalt med den gode tiden Kl. R 1. Mikael Tjernseth 41/07 Landsdelsmester + Raufossmedalje + NFF Ungdomsmedalje (Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje, tildeles vinnere av rekrutteringsklassene i bane-og feltskyting i landsskytterstevner og landsdelskretsstevner). Medaljen kan vinnes kun en gang. Hvis vinneren har den fra før utdeles stjerne til å feste på båndet) Kl. V73 1. Sverre Eriksen 42/05 Landsdelsmester + Veteranmedalje. I lagskytingen for ungdom ble Ådal nr. 2 etter Sigdal med poengsummen 85/54. (Det var 21 lag som deltok i lagkonkurransen). På laget var Vegard Skrutvold, Mikael Tjernseth og Christoffer Jansen Landsdelskretsstevne (Viken I) bane Kongsberg Nok en triumf og Viken I tittel til Mikael Tjernseth i kl. R med 348p. Han blir tildelt Raufossmedalje + 1. stj. til NFF Ungdomsmedalje. Dette er imponerende. I kl. J blir Patrik L.Engelund nr. 6 med 346p og mottar DFS Ungdomsmedalje. Fylkesmesterskap bane Røyken og Hurum Fylkesmesterskapet ble avviklet i stekende varme og skikkelig sommervær og det var en viss spenning i luften i kl. Rekrutt når finalen gikk av stabelen om det skulle holde til Fylkesmesterskapstittel til Mikael med utgangspunkt 243. Men med 100 i finalen så ble det nok en tittel til Mikael. Kl. R 1. Mikael Tjernseth 343p Fylkesmester + medalje Kl. J 3. Christoffer Jansen 347p Landskytterstevnet Evje Ådal skytterlag hadde 10 finaler til sammen i bane og felt. Den beste bragden ble det Mikael Tjernseth kl. R som stod for. Han kapret seg Ungdomsmedaljen (for Landsskytterstevner) i baneskyting med 348p. og en 16. plass. Se øvrig omtale på hjemmesiden vår; og Årsberetningen til Ungdomsutvalget. Side 10

11 Samlagsmesterskap bane Ringerike Vågård skytebane var stedet da Samlagsmesterskapet ble avviklet. Det ble mange klasseseiere i år også. I R ble det dobbelt seier til Mikael Tjernseth 348p og Raufoss medalje og nr. 2 Ole Kristian Vatningen 344p og Ungdomsmedaljen. I ER blir Vegard Skrutvold vinner med 349p (6*) og tildeles Raufoss medaljen. Her ble Bjørn Erik Hagen nr. 3 med 349 (5*) og tildeles Ungdomsmedaljen. I kl. J blir Christoffer Jansen nr. 2 med 346p. Det blir nok en gang lagseier til Ådal med Bjørn Erik 100p og Christoffer 99p. Til sammen 199p. Det ble flere klasseseiere - og i V73 vinner Sverre Eriksen med 346p (7*) Sølv merke. I V55 vinner Stein R Tjernseth med 342p Sølv merke. I kl. 3-5 blir Ole-Anders Hagen nr. 12 med 332p og tildeles Bronsemedaljen for Samlaget i baneskyting (dette er medalje som kun deles ut en gang). Børsfinalen Tyristrand I Børsfinaleskytingen i år hadde vi nok en gang mange deltakere kvalifisert til sammen 12 skyttere (10 skyttere møtte). Denne finaleskytingen er kun for samlaget vårt og det er kvalifisert 5 skyttere fra hver klasse unntatt i kl. 5 der er det 10 skyttere. En kort forklaring på poengene er at totalpoengsum blir høyere grunnet regelen om at sentrum teller 11 poeng. Det ble dobbelt seier i kl. R med Mikael Tjernseth 354p (348p) og Ole Kristian Vatningen 350p (346p). Bjørn Erik Hagen vinner ER med 359p (350p). I klasse 3 blir Vemund Skrutvold vinner med 329p (329p). I klasse 4 blir Ole-Anders Hagen nr. 2 med 340p (337p). Stein R Tjernseth vinner V55 med poengsummen 348p (344). Bygdepostens krus ble tildelt Bjørn Erik Hagen med høyeste poengsum i ungdomsklassene 359p. Resultater for øvrig er å finne i egne permer og på lagets hjemmesider, for 2009 både for ungdommene og for de voksne. Side 11

12 Konklusjon / avslutning Da har nok et skytterår gått og oppsummeringen fra det sportslige er nok en gang imponerende fra de yngste skytterne. Det har blitt oppnådd mange meget gode resultater fra alle ungdomsskytterne i både stevner internt i laget, de åpne stevnene og de større mesterskapene. På landsskytterstevnet i Evje var det stort å sitte og følge med i skytingen og resultatene som ble oppnådd. 10 finaler taler for seg og Ungdomsgruppa kan være meget stolte av sitt arbeide og skape et skyttermiljø med både bredde og toppskyttere i et sterkt samhold med foreldre og foresatte. I banesaken kan det vel sies at det ikke er den samme fornemme fremgangen. Det ble jo en stor nedtur akkurat før Årsmøtet i fjor da Miljøavdelingen med Fylkesmann omgjorde sitt tidligere standpunkt om at fremflyttingen av Somma skytebane ikke trengte konsesjonsbehandling til å bli et krav om konsesjonsbehandling. DFS har arbeidet med en løsning både mot Fylke og mot Ringerike kommune i hele dette året og er det noe sted ordtrykket ting tar tid kommer til sin rett så er det vel her i denne saken. Det man har endt opp med som en løsning er at reguleringsplanforslaget skal inneholde skytetidene slik de er i dag på Somma. Saksbehandler i kommunen har uttrykket at han er positiv til å få fram en reguleringsplan for fremflyttingen på Somma. Så gjenstår det å se hva Fylkesmann kommer fram til. Ådal skytterlag har kommet veldig langt med involvering av foreldre og foresatte i forskjellige gjøremål, enten det er egne arrangement eller dugnader. De tillitsvalgte er seg ansvarsbevist og tar i et tak når som helst. Det er mange oppgaver i å drifte skytterlaget og det er utrolig viktig at vi kan være sammen om å dra dette lasset. Nok en gang vil jeg berømme og takke alle tillitsvalgte og alle foreldre og foresatte for en kjempe innsats i året som snart er slutt. Jeg vil også takke alle skyttere våres som har gjort det utrolig spennende å følge med og jeg håper og tro at foreldre og foresatte som etter hvert har kommet til skytterlaget også har opplevd den samme intense spenningen. Jeg vet ikke hva som var mest spennende innledende skyting på Lands eller finaleskytingene, men en ting er i alle fall sikkert og det var spenningen med å følge ungdomslaget som deltok i Østlandscupen helt frem til en nesten finale. Dette var utrolig gøy og veldig fint at så mange kunne være med til turen til Sørskogbygda med innleid buss for anledningen. Takker for nok et skytterår og ser med spenning fram mot en ny sesong i Ådal Skytterlag Styret Side 12

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder

Skarpskyttere. Jeg ønsker alle hjertelig velkommen på skytebanene både innendørs og utendørs i år! Lars Johan Skeisvoll Hereid Leder TERMINLISTE 2014 Skarpskyttere Som nyvalgt formann i skytterlaget er jeg ydmyk både i forhold til arven fra 1849 og de utfordringene vi står ovenfor de neste årene. Av de tingene direksjonen ønsker å jobbe

Detaljer

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag

Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årsberetning 2009 for Nøtterø skytterlag Årets sesong er over og vi vil takke alle for godt samarbeid i året som er gått. Styret har i 2009 bestått av følgende: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.

Rifleposten. Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten. Rifleposten Nr. 1-2012 årgang 16 Medlemsblad for Skydeselskabet Skarpskytten Avtroppende- og påtroppende dronning gjør seg klar for tellende skudd på Kongeskytingen 2012. Du finner oss også på www.skarpskytten.no

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre

ÅRSMELDING FOR 2005. 1. varamann Magne Rike 2. varamann Andreas Myre ÅRSMELDING FOR 2005 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Gerd Nerdalen Jan Solberg Tore O. Salvesen Tengel J. Digernes Roar Sommerset 1. varamann

Detaljer