INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG Saksliste:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2014. Saksliste:"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2014 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 1.oktober kl , Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Å pning v/leder 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent og to til a skrive under protokollen 5. Å rsmelding 6. Regnskap 7. Innkomne saker 8. Årbeidsplan for kommende arbeidsa r 9. Valg i samsvar med lovene a. Leder (for 1 a r) b. To styremedlemer (for 2 a r) c. To varamedlemer i nummerorden (for 1 a r) d. Utsending til Å rsmøte i Fylkeslaget (i tillegg til leder), m/varautsending e. To revisorer f. Valgkomite Servering. Saker som en ønsker behandlet under pkt. 7 skal være leder, Bodhild Fjelltveit, i hende senest 8 dager før a rsmøtet (23.september). Vel møtt!

2 Årsmelding 2013/2014 Styret har hatt følgende sammensetning driftsåret 2013/2014: Leder: Bodhild Fjelltveit Nestleder: Eivind Myrdal Kasserer: Torbjørn Midtun Sekretær: Kari des Bouvrie Styremedlem: Jon Henning Gjerde Første vara: Gabriela Luedy Hansen Andre vara: Kåre Engeseth Styret har hatt syv styremøter i driftsåret, og det har vært mange saker til diskusjon. Valgkomitéen har hatt følgende sammensetning driftsåret: Leder, Nils Gunnar Toppe Karin Lyngbø Kenneth Samdal Fra årets arbeid Nettside Bergen Bondelag sin nettside finner du på En kan også finne oss på Facebook ved å søke opp «Bergen Bondelag». Begge steder blir brukt til å legge ut nyheter, viktig informasjon til våre medlemmer, ol. Bodhild Fjelltveit har hatt ansvar for oppdatering av sidene. Møter med byrådsavdeling, og etat for landbruk Bergen Bondelag tok tidlig i høst kontakt både med leder i Etat for landbruk, Helene Dahl, samt med daværende byråd for kultur, idrett, næring og kirke, Gunnar Bakke. I november ble Helene Dahl med oss på styremøte, og vi hadde en positiv dialog der vi fikk presentere laget og næringen vår, våre tanker om samarbeid med kommunen, samt lytte til hennes tanker om bergenslandbruket. Skjermbilde fra nettsidene våre, I februar hadde vi et positivt møte med Gunnar Bakke og Helene Dahl. Laget fikk god tid til å fremme viktigheten av å styrke det bynære landbruket i Bergen.

3 I forbindelse med skifte av byråd har laget tatt kontakt med ny byråd, Helge Stormoen, der vi fremmer ønske om et møte. Påskemoro Hordamuseet Bergen Bondelag hadde, i samarbeid med Hordaland Bondelag, stand under årets Påskemoro i regi av Hordamuseet. Laget stilte med folk til å betjene de ulike «postene» med aktiviteter på Hordamuseet, vi delte ut settepoteter, chips, og «Grønt- og potetboka mi» til barna. I tillegg hadde vi avtale med Stend vgs der de stilte med nyklekkede kyllinger til standen vår. Byfjellsrådet Styremedlemmer har deltatt på tre møter i Byfjellsrådet. Innspillskonferanse Landbruk Bergen Bondelag fikk invitasjon til å være med og bidra med innlegg under Bergen kommune sin «Innspillskonferanse landbruk» i februar. Gunnar Bakke og Sylvi Listhaug hadde hver sine innlegg til åpning, om landbruket generelt, og i Bergen spesielt. Leder hadde innlegg fra Bergen Bondelag, og tok blant annet for seg våre tanker om hvordan å øke matproduksjonen på norske ressurser. I tillegg hadde to av våre medlemmer, Jørn Hafslund og Frode Bergo Larsen også innlegg på konferansen. Leserinnlegg Leder hadde kronikk i Bergens Tidende i februar Jon Henning Gjerde hadde leserinnlegg om «bondekannibalisme» i BT i mai Bondelagets hjørne på Hordamuseet under påskemoro. Sylvi Listhaug under Innspillskonferansen. Regionmøte og Årsmøte Hordaland Bondelag Et nesten fulltallig styre deltok både på regionmøtet til Hordaland Bondelag i Krokeideveien i januar, samt på Årsmøtet til Hordaland Bondelag i mars. Årsmøtet gikk av stabelen på Voss (Park hotel Vossevangen). Bodhild Fjelltveit ble valgt inn som 1.varamedlem i fylkesstyret. Brudd i jordbruksforhandlingene I år, som for to år siden, ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Bergen Bondelag var aktivt med og aksjonerte, både med «melketømming» i Kanalveien, traktoraksjon i Os sentrum, plassering av bannere, overlevering av høne til fylkesmannen, og aksjon i Oslo. Vi ble både sett og hørt takk til alle som bidro! Erik Krohn-Hansen overrekker høna, Sylvi, til Fylkesberedsskkapssjef (i Lars Sponheim sitt fravær).

4 Åpen Gård Laget arrangerte Åpen Gård i samarbeid med Langegården og Erik Krohn-Hansen, søndag 24.september kl Der var ca besøkende innom gården denne dagen, og de fikk med seg både saueklipping, gjeterhundoppvisning, natursti, riding og hopping i høyet. Bergen Bondelag håper at Åpen Gård kan være et tiltak som gir et positivt inntrykk av landbruket og yrket vårt til de besøkende. Politisk arbeid Bergen Bondelag har fått forespørsel fra både Miljøpartiet De Grønne og Bergen Senterparti om å komme med innspill til det lokale valgprogrammet før valget Bergen Senterparti har også invitert seg selv på frokost med Bergen Bondelag i anledning besøk av 1.nestleder i Sp, Ola Borten Moe. Frokosten blir inntatt torsdag 18.september hos Bodil Myklestad i Blomsterdalen, og der vil det blant annet bli tatt opp fordeler og ulemper ved det bynære landbruket. Næringssamlinger, medlemsmøte, m.m. Bergen Bondelag organiserte motorsagkurs for nybegynnere i mars. Kurset gikk over to dager, med en teoridel og en praksisdel. Laget har også i samarbeid med Etat for landbruk sendte i mai ut invitasjon til næringssamling om maskinsamarbeid, men pga. for dårlig påmelding ble denne samlingen avlyst. I august arrangerte vi medlemsmøte på Stend vgs., der tema var «Planprogram kommuneplan Bergen kommune ». Stig Harris (advokatkontoret Harris), og Helene Dahl (sjef for Etat for landbruk) hadde begge hver sine innlegg, og var tilgjengelig for spørsmål fra medlemmene. Godt oppmøte, og et flott møte der styret fikk mange punkter med seg til høringsuttalen som ble sendt kommunen. Instruktør og «elever» under motorsagkurset. Kurs, møte, o.l. Leder og ett styremedlem deltok i november 2013 på vervekurs i regi av Norges Bondelag. Styret har i samarbeid med Hordaland Bondelag, og i tråd med Årsmøtevedtak, deltatt på møte om konflikthåndtering, samt kurs i styrearbeid. Møte om konflikthåndtering ble ledet av

5 familieterapeut Sari Lindeman. Kurs i styrearbeid var ved organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg. Bondevenner Laget har utnevnt to flotte damer til «Bondevenn»: Oddny Miljeteig (SV) og Gerd Lithun (Etat for landbruk). Begge får utnevnelsen på bakgrunn av deres måte å stå opp for bergenslandbruket på, og heder og ære blir overrakt under Årsmøtet, 1.oktober. Tildeling av midler Bergen Bondelag er tildelt kommunale midler til arrangement rettet mot ungdommer. Laget har også mottatt aktive lokallagsmidler fra Hordaland Bondelag. Malawiprosjektet Bergen Bondelag gav i høst en solidaritetsgave på 1000 kroner til Utviklingsfondets landbruksprosjekter blant fattige bønder i Malawi (les mer om prosjektet på Høringsuttalelser/innspill Arealsak i forbindelse med ny E16 gjennom Arna- Vågsbotn. Høringsinnspill til nye «Endret forskrift om båndtvang» for Bergen kommune. Brev til byrådene om Viltforvaltning i Bergen kommune. Innspill til Jordbruksoppgjøret Brev til Etat for landbruk om manglende utbetaling av produksjonstilskudd til enkelte medlemmer. Innspill til klausuleringsbestemmelser for Jordalsvannet Innspill til ny SMIL-strategi for Bergen kommune. Høringsuttale til planprogram for ny kommuneplan Bergen, Deltatt på «arbeidsverkstad - Regional areal- og transportplan for Bergensområdet». Deltatt på to møter i «Møteplass mat» (en samarbeids- og utviklingsarenaen for landbruk, sjømat, reiseliv og forskning i Hordaland). Planprogram for kommuneplanen , Bergen kommune

6 Arbeidsplan Bergen Bondelag vil arbeide etter de retningslinjer som Hordaland Bondelag og Norges Bondelag til enhver tid gir. Vi har som mål å styrke kompetansen til medlemmene, samt fremme næringsutvikling på gårdsbrukene. Dette skjer bl.a. ved egne kurs og samlinger, og også i samarbeid med Etat for landbruk (næringssamlinger, etc.). Vi ønsker å arbeide aktivt inn mot Bergen kommune i saker som har betydning for landbruksnæringen. Vi vil også søke å ha så god kontakt som mulig med politikere, samt den offentlige forvaltningen. Årshjul - Bergen Bondelag Måned/ukenummer Aktivitet Oktober Uke 41 Uke 42 Uke 43 November Uke 46 Uke 48 Desember Uke 50 Januar Uke 2 Februar og mars Uke 8 April og mai Uke 15 Uke 21 Juni og august Uke 34 September Uke 38 Uke 40 Seminkurs sau, Stend vgs Ledermøte Hordaland Bondelag, Stord hotell Medlemsaktivitet Regionmøte, Hordaland Bondelag Årsmøte Hordaland Bondelag Årsmøte Norges Bondelag Årsmøte

7 Valg Valgkomite en sin innstilling: Leder, 1 a r: Styremedlem, 2 a r: Styremedlem, 2 a r: 1.varamedlem, 1 a r: 2.varamedlem, 1 a r: Bodhild Fjelltveit, 5229 Kalandseidet Jon Henning Gjerde, 5221 Nesttun Torbjørn Midtun, 5229 Kalandseidet Vidar Helland, 5131 Nyborg Gabriela Luedy Hansen, 5229 Kalandseidet Ikke på valg: Styremedlem: Styremedlem: Eivind Myrdal, 5105 Eidsvåg i Åsane Kari des Bouvrie, 5239 Rådal

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2012-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517 Hell Mobil:

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av:

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: 1 av 11 Fylkesstyrets arbeid Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: Leder: Asbjørn Helland, Egge og Kvam (2012) Nestleder: Kåre Peder Aakre, Nærøy (2012) Styremedlemmer: Anders Røflo,

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Fått papirkopi i posten? Da har dere ikke registrert en gyldig e-post hos oss. Send til: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2013-1- Styrets sammensetning

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Program Årsmøte Bevertning

Program Årsmøte Bevertning Venneforening for rusavhengige i behandling Glomstuveien 50,6411 MOLDE Til.: 71 21 9800 Far 71 21 9801 veksthu svenn@rus -m idt.no 5tøtt foreningen via &rasrotandel: https://www.norsk- ppinpno/prasrotondelen/grasrot

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014

LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014 LES ANCIENS - ÅRSBERETNING 2014 Dekker de viktigste av styrets aktiviteter i perioden 7. februar 2014 til 6. februar 2015. Styret På årsmøtet 07.02.14 var det 37 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2012 1 Forsidebilde er fra smaken av norge under landsmøte 2012 på Lillehamar landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sammen med Gudbrand Bræk.

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer