Arbeidslivets nomader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidslivets nomader"

Transkript

1 Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse! Ny i jobben: Samfunnsgeograf Espens møte med politiet Basic jobbsøking: Vet du nok om jobben? Slik gjør du research

2 PROSPEKT er et karrieremagasin for akademikere, og utkommer med to nummer i året. PROSPEKT er utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Postboks 94, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Problemveien 3 Frederikke-bygget, 1. et. Tlf Nr. 7. Høstsemesteret 2005 Opplag: 5000 eks. ISSN Redaksjon: Karrieresenteret v/ Tonje Foosnæs Gravås (redaktør) Ingjerd Espolin Gaarder Vidar Grøtta Foto/ illustrasjon: s.1,4-6,10-11,20,24: Ola Sæther s.1,16,18,21,23: Stein Bjørge s.1,12-13,17: Tonje Foosnæs Gravås s.3: Henrik Sørensen/ Samfoto s.13,20: Thorstein Diesen s.12: Ståle Skogstad s.13,20: Ingjerd Espolin Gaarder Grafisk formgivning: Ingjerd Espolin Gaarder Annonseansvarlig: Gisle Hellsten Trykk: GAN Grafisk INNHOLD Leder Bransjeintervjuet: På jobb som konsulent Arbeidsliv: Det nye arbeidslivet Ny i jobben Espens møte med politiet Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Program og deltakere Hvor er du nå? Fire kandidater fra Blindern Basic jobbsøking: Slik gjør du research Karrieresenterets tilbud Kalender Notiser s. 3 s. 4 s. 9 s. 10 s. 12 s. 14 s. 16 s. 20 s. 23 Karrieresenteret er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo.

3 LEDER Midlertidig ansettelse Er det lurt å gi arbeidsgivere bedre adgang til å leie inn midlertidig arbeidskraft, slik den nye arbeidsmiljøloven åpner for? Hvilke konsekvenser vil dette ha for arbeidstakerne? Disse spørsmålene har vært mye diskutert i det siste. Tilhengere av den nye loven mener den vil bidra til at flere arbeidsgivere tør å ansette når den trer i kraft ved nyttår, og at dette blant annet vil komme nyutdannede til gode. Dessuten mener de at dette på sikt vil sikre arbeidsplassene ved at bedriftenes utgifter kan holdes under bedre kontroll. Motstanderne mener at loven vil føre til utnyttelse av arbeidstakerne, og er redde for at vi på sikt kan få et arbeidsliv hvor midlertidige kontrakter blir normen, med den usikkerhet det fører med seg. På Karrieresenteret ser vi at den nye arbeidsmiljøloven er et tveegget sverd for nyutdannede. Det er antakelig riktig at en del bedrifter, spesielt små og mellomstore, vil tørre å ansette folk til bestemte prosjekter eller sesongtopper der de tidligere brukte overtidsarbeid eller kjøpte konsulenthjelp. I det daglige ser vi at et slikt tidsavgrenset engasjement kan være nettopp det en nyutdannet kandidat trenger for å få foten innenfor på arbeidsmarkedet. Samtidig ser vi også hvor problematisk det kan bli når hele bransjer blir preget av midlertidige ansettelser. I mediebransjen har det for eksempel utviklet seg en svært uheldig kultur, hvor mange av de yngre journalistene blir holdt på kortvarige kontrakter over lang tid. Dette innebærer selvfølgelig en usikker økonomisk situasjon for de det gjelder. I tillegg fører det til et usunt arbeidsklima, noen steder preget av smisking, underbud og annen ukollegial oppførsel. Til syvende og sist rammer en slik kultur også kvaliteten på produktene. Hva betyr så den nye loven for deg som er student eller nyutdannet? For det første blir det viktig å tenke over hvordan et midlertidig arbeidsforhold passer med din situasjon. Er arbeidsoppgavene av interesse, er det ikke sikkert du har råd til å På Karrieresenteret ser vi at den nye arbeidsmiljøloven er et tveegget sverd for nyutdannede. takke nei, selv om du kanskje helst skulle hatt en fast stilling. Men da bør du huske at det er mens du har jobben, du har de beste kort på hånden for å forhandle deg frem til en fast stilling. I tillegg må du være strategisk og benytte alle anledninger til å øke din kompetanse, slik at du stiller sterkere ved neste korsvei. I et arbeidsmarked hvor arbeidsgiver hovedsakelig tenker på sitt eget behov, blir det desto viktigere at du er pågående med å ivareta dine interesser. Den nye arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiverne og myndighetene et stort ansvar. Arbeidsgiverne har fått betydelig større frihet, og må vise seg tilliten verdig ved å gjøre godt personalarbeid og gi medarbeiderne levelige vilkår. Politikerne må følge nøye med på om så skjer. I motsatt fall bør loven revideres. Vidar Grøtta leder, Karrieresenteret ved UiO 3

4 På jobb som konsulent Av Ingjerd Espolin Gaarder, Karrieresenteret Etter noen magre år blomstrer det nå i norsk næringsliv, og dermed også i konsulentbransjen. I følge en artikkel i Aftenposten i april, regner flere av de store konsulentselskapene med å øke antall ansatte kraftig i løpet av året. Selv om det har vært størst økning i etterspørselen etter ITkompetanse, er det muligheter også for samfunnsvitere, økonomer og andre typer realister. PROSPEKT har møtt en pedagog fra UiO som fikk jobb under forrige høykonjunktur og spurt henne hvordan det er å jobbe i konsulentbransjen. Pedagog i Accenture - Jeg hadde slett ingen planer om å jobbe i konsulentbransjen da jeg valgte studier, sier Pernille Groth Brodtkorb (33), som til daglig arbeider med området Human Performance i Accenture. Hun har hovedfag i pedagogikk med juss, psykologi, organisasjon og ledelse i fagkretsen, og begynte først å interessere seg for konsulentbransjen mot slutten av studiene. Som konsulent har hun fått muligheten til å jobbe med noe av det hun hadde mest lyst til, nemlig å skape en best mulig arbeidshverdag for folk. Hun og hennes kolleger jobber med en rekke ulike oppgaver knyttet til hvordan mennesker og organisasjoner lærer, og hvordan man kan få til endring. Felles for oppgavene er fokus på å tilrettelegge for at de ansatte i bedriften de har som kunde, skal få brukt sine ressurser på best mulig måte. Ved at prestasjonene blir så gode som mulig, skal kunden nå sine forretningsmessige mål. - Rollen min er ofte å prate med kunden, for sammen med dem å kartlegge deres behov. Hva vi skal løse er som regel definert på forhånd, men hvordan vi skal gjøre det er ikke alltid klart, så sammen blir vi enige om ulike tiltak og fremgangsmåter som passer deres organisasjon. Som pedagog får Brodtkorb bruk for en del av den teorien hun lærte på studiet, men i tillegg spiller det en stor rolle at hun på Blindern fikk oppøvet evnen til å formulere seg godt skriftlig, og til å sette seg raskt inn i problemstillinger, analysere dem og se hva som er essensen. Dette er viktig enten det dreier seg om å lage og gjennomføre en opplæringsplan for kunden, å bistå dem i prosesser med omorganisering eller å hjelpe dem til å bli bedre i måten de formidler informasjon til sine ansatte. Nyansatt konsulent Brodtkorb var relativt nyutdannet da hun så en jobbannonse for daværende Andersen Consulting, nå Accenture, som søkte konsulenter innen området Organisational and Human Performance. Møtet med konsulentbransjen var spennende og ganske annerledes enn det hun hadde av tidligere erfaringer. En omfattende søkeprosess silte kandidatene nøye, blant annet ved hjelp av to intervjurunder og korte cases. Da de vel hadde sluppet gjennom nåløyet, ble det satset sterkt på at de nye konsulentene skulle opp og gå så raskt som mulig. De ble kjørt gjennom et grundig opplæringsprogram, som blant annet inkluderte et to ukers kurs på firmaets kurssenter utenfor Chicago. - De første ukene var satt av til å bli kjent med alle de ulike tjenestene som selskapet leverer. Vi skulle lære hvem som gjorde hva og hvordan vi selv kunne dra nytte av ulike ressurser når vi kom inn på prosjekter. Hun syntes det var veldig artig 4

5 BRANSJEINTERVJUET å møte så mange mennesker med så ulik bakgrunn, og ganske snart skulle det vise seg at det å forholde seg til stadig nye mennesker, er en viktig side ved konsulentjobben. Den handler i stor grad om å jobbe på prosjekter ute hos kunder, og de første to til fire årene som konsulent jobber man som regel med veldig varierte oppgaver. - For meg som nyutdannet universitetskandidat kunne en typisk oppgave for eksempel være å pløye gjennom og sammenstille en masse informasjon som et grunnlag for utarbeidelse av en strategiplan, eller å sette sammen informasjon til et tilbud om hva Accenture kunne gjøre for en kunde. Jeg jobbet også med å utvikle opplæringsprogrammer for ansatte i ulike bransjer, samt å utforme en informasjonsportal med alle støtteverktøy en kundebehandler trenger for å gjøre en best mulig jobb. I løpet av de første årene i Accenture følger man vanligvis en oppsatt kompetanseplan som inneholder bestemte kurs. Etter fire-fem år kan man i større grad være med på å påvirke og velge den faglige fordypningen sin selv. Alle konsulentene har også sin egen mentor internt i organisasjonen, som er der for å ivareta den enkeltes faglige og personlige utvikling. På jobb hos kunden Jobben som konsulent fortoner seg mange ganger nesten som å være ansatt hos kunden. Konsulenten går inn og utfører enkelte arbeidsoppgaver i en periode. Deretter overfører hun sin kompetanse til noen av kundens ansatte, slik at de selv kan drifte initiativet videre. Siden man er ute på prosjekt mesteparten av tida, blir det i stor grad kundens medarbeidere man har med å gjøre til daglig. I praksis får man derfor stadig nye kolleger, og et nytt prosjekt kan oppleves som å begynne i en helt ny jobb. Selv liker Brodtkorb dette godt. - Jeg møter mange dyktige kunder med spennende problemstillinger, og lærer mye ute hos kunden. Samtidig har jeg mulighet til å påvirke, og jeg føler meg nyttig. Et prosjekt kan vare i alt fra noen dager til måneder eller år, og hun har alltid sine kolleger i Accenture i bakgrunnen, både til å trekke faglige veksler på i prosjektet, og som et stabilt arbeidsmiljø. - Konsulentene jobber mye hver for seg, men vi møtes ofte, enten med kolleger eller kunden, for å sjekke status, legge videre planer og gjøre justeringer. Dessuten har vi jevnlige presentasjoner for de andre deltakerne i prosjektet. Det er en god blanding av å jobbe alene og å møte andre. For å trives som konsulent innenfor det området hun jobber, mener Brodtkorb at man må være utadvendt og ha lett for å snakke med alle typer mennesker. Det er viktig å kunne ta initiativ og være offensiv, samtidig som man må ha stor respekt for kunders og kollegaers erfaringer, og være villig til å lære. Tverrfaglig Hverdagen som konsulent kan være både hektisk og utfordrende, og man må like at det er uforutsigbart. Stadig blir nye baller kastet opp, og man vet ikke alltid hva som skal skje de neste månedene. Det er et sterkt fokus på effektivitet og utbytte for kunden, og prosjektene følger en stram plan hvor det er lite dødtid. For Brodtkorb var en av de største utfordringene som nyutdannet akademiker å bli god på det forretningsmessige. Det var VARIERT: Som konsulent jobber Pernille Brodtkorb både alene og sammen med kolleger, men først og fremst er hun ute på prosjekter hos kunder (nederst). Artikkelen fortsetter neste side > 5

6 KOMBINERE: Brodtkorb synes det kan være utfordrende å kombinere jobben med rollen som småbarnsmor, men er glad for at arbeidsgiveren forsøker å legge til rette for dette. en tilvenning å fokusere på at alt hun gjør skal peke mot å oppnå bedre økonomiske resultater for kundene. Innsalg er dessuten viktig, og selv om det ikke stilles krav til at man skaffer prosjekter selv de første fem-seks årene, forventes også nyansatte å følge med på eventuelle salgsmuligheter og diskutere dem med lederne. - Jeg har møtt dette ved å være interessert og jobbe grundig med det. Det er hele tiden nye ting å lære, uansett hvor erfaren du har blitt. Det er også alltid mulig å spørre en kollega dersom det er noe du ikke behersker, og så får du hjelp til å komme i gang. Som konsulent i Accenture jobber Brodtkorb blant et stort flertall av økonomer og ingeniører, noe som kanskje kan være krevende for en del ihuga akdemikere. - Det tenker jeg lite på til daglig. Hvorvidt man jobber godt sammen går mer på person enn på hva slags bakgrunn man har. Det handler mest om hvor god du er til å kommunisere. I blant opplever hun likevel at systemene for å måle konsulentenes prestasjoner kan være litt for generelle til fullt ut å fange opp hennes pedagogiske kompetanse og bidrag. Samtidig er det mye læring i dette, og evalueringene skal alltid ta utgangspunkt i den rollen man har definert med prosjektleder på forhånd. Jobb og familie Konsulenthverdagen innebærer høyt tempo og krever innsats og engasjement. Etter at hun fikk barn synes Brodtkorb det er blitt mer slitsomt når arbeidsdagene blir lange rett før en leveranse på et prosjekt. Det kan være utfordrende å samkjøre seg med kolleger og få jobbet nok, når man må forholde seg til barnehagens åpningstid. At hun har mulighet til å ta med jobben hjem, og at Accenture forsøker å legge til rette for ansatte med familier, hjelper likevel på dette. Veien inn Konsulentbransjen er attraktiv for mange, og det kan være hardt å komme seg inn. Hvis man på sikt kunne tenke seg å jobbe som konsulent, bør man allerede som student ha dette i bakhodet. - Jeg tror det er nyttig at man forsøker å tenke på hva som vil være de praktiske konsekvensene av de teoriene man studerer. Tvinge seg selv til å tenke: Hva ville jeg gjøre hvis jeg skulle bruke denne teorien i praksis? Når det gjelder jobber kan det være verdt å skaffe seg erfaring med salg og service, fordi det synliggjør for arbeidsgiver at du kan ha en slik rolle overfor kunder, også som konsulent. For å legge vekt på de rette tingene i søknaden, må du ellers sette deg godt inn i hvordan konsulentbransjen fungerer det er en veldig annen verden enn universitetet. - Det kan være lurt å unngå de begrepene som vi er så fornøyde med på universitetet, og heller oversette dem til konsulentbransjens språk. Som eksempel tar Brodtkorb begrepet kritisk, som har en veldig positiv klang innen akademia. Dette vil lett bli oppfattet stikk motsatt på et jobbintervju i konsulentbransjen. Da er det bedre for eksempel å si at du liker å stille spørsmål og å komme med forslag til forbedringer. For arbeidsgiver er det også veldig viktig at du har en sterk motivasjon for jobben, og at du formulerer deg godt om dette i søknaden og på intervju. For selv om de ansetter flere fra de økonomiske høgskolene og ingeniørfagene enn fra universitetet, er de alltid interessert i gode samfunnsvitere. - Du må ikke være redd for å være litt annerledes, samtidig som du må være ekstremt interessert i å lære nytt og formulere tydelig hva nettopp du kan bidra med, avslutter Brodtkorb. 6

7 Annonse: FFI Forsvarets FFIforskningsinstitutt

8 Annonse

9 ARBEIDSLIV Det nye arbeidslivet Mye er sagt om det nye arbeidslivet, men hva sier forskerne? Av Tonje F. Gravås, Karrieresenteret Hva er nytt med det nye arbeidslivet? - Det er flere ting. For det første har den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien endret arbeidsdagen til de fleste norske arbeidstakere fundamentalt. For det andre, har det skjedd store endringer i måten å organisere arbeidet på: Det er blitt mer prosjektarbeid og jobbrotasjon, ansvaret delegeres, man har flere og mer varierte arbeidsoppgaver, noe som krever opplæring og kompetanseutvikling og at hver enkelt må ta mer ansvar. Et tredje kjennetegn ved det nye arbeidslivet er det vi kaller numerisk fleksibilitet. Det vil si at virksomheten setter ut arbeidsoppgaver, kjøper tjenester eksternt og tar inn folk på engasjementer og midlertidige ansettelser. Det fjerde kjennetegnet er resultatbaserte belønningssystemer, for eksempel bonuser knyttet til produksjon, salg eller overskudd, eller mer skjønnsbaserte systemer med individuell prestasjonsvurdering. Våre data viser at bruken av prestasjonslønn øker i norsk arbeidsliv. Hvilken verdi har akademisk utdannelse i det nye arbeidslivet? - Akademikere er både spesialister og generalister, i det nye arbeidslivet tror jeg spesielt det siste er viktig. En akademiker bør i løpet av studiet ha tilegnet seg kompetanse og ferdigheter til generell problemløsing. Akademisk utdanning skal gi grunnlag for å se helhetlig på ting, jobbe selvstendig og ta ansvar. Slik utdanning bør med andre ord gi verktøy som er avgjørende for å håndtere utfordringer man møter i mange jobber. I et kunnskapsbasert arbeidsliv er akademisk arbeidskraft etterspurt. At denne typen kompetanse blir verdsatt, viser seg gjennom de lave ledighetstallene for akademikere. Det er ingen tegn til at det er for mange akademikere i Norge, og siden år 2000 har også den lønnsmessige avkastningen av akademisk utdanning økt. I et kunnskapsbasert arbeidsliv er akademisk arbeidskraft etterspurt. Hva vil de største utfordringene være for nyutdannede? - I det nye arbeidslivet er mange av jobbene krevende, og lederne er ute etter erfarne medarbeidere som kan ta selvstendig ansvar og takle kunder og oppdragsgivere på en voksen måte. Derfor kan man ikke forvente å få kremjobben med en gang, man må kanskje jobbe seg oppover. I jobb vil man kunne oppleve tøffe krav og mye fokus på å måle resultater. Dette kan være et stressmoment for mange, men nyutdannede burde være godt trent, gjennom år med eksamenspress. Man må også være forberedt på møte krav om endring og omstilling. Også her har akademikere en fordel; forhåpentligvis har utdanningen utviklet ferdigheter i retning av å se nye løsninger og forholde seg til stadig nye oppgaver. Ser du noen negative sider ved utviklingen? - Vi har ikke funnet at det å ta i bruk de nye måtene å organisere arbeidet på, fører til ekskludering eller til økt stress og belastning med høyt sykefravær som konsekvens. Men det er mye fokus på produktivitet i norsk arbeidsliv, ikke bare i industrien, men også i tjenesteytende virksomheter. Da kalles det gjerne kvalitet, men er i realiteten krav om å levere raskere og bedre resultater. Ikke alle takler dette, og har man ikke kapasitet til å leve opp til disse kravene, kan man føle seg skviset ut av arbeidsmarkedet. Hege Torp er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og er aktuell som redaktør for boken Nytt arbeidsliv, en bok om hvordan det moderne arbeidslivet preger jobbhverdagen til norske arbeidstakere. 9

10 Ny i jobben Søknaden har slått an, intervjuet gikk bra og jobben er din. Men hvordan er det å være ny i jobben? Vi har fulgt samfunnsgeograf Espen Unneberg på vei inn i sin første jobb. Av Tonje Foosnæs Gravås, Karrieresenteret DEN FØRSTE DAGEN - Jeg må si at for en Blindern-rotte som meg, er det usannsynlig flott å få kontor, telefon og egen laptop. Og så har jeg blitt lovet å få kjøre politibil på patrulje, det gleder jeg meg skikkelig til! Espen har nettopp hatt sin første dag i ny jobb og sitter og lar inntrykkene synke inn. Han satte punktum for hovedoppgaven i samfunnsgeografi for noen dager siden og har så vidt rukket å sende den i trykken. Espen er blant de heldige som går rett fra lesesalen og inn i relevant jobb. Etter å ha søkt tre stillinger, vært på to intervjuer og mottatt ett avslag, fikk han tilbud om et engasjement i et tverretatlig prosjekt i regi av Sentrum Politistasjon. Prosjektet skal utrede det som før kaltes Plata-problematikken, men som nå er blitt Skippergata-problematikken. Prosjektet trengte en samfunnsviter, og med hovedoppgave om hvordan folk forholder seg til kriminalitet og frykt i Cape Town, hadde Espen den bakgrunn de ønsket seg. - Dette er min første ordentlige jobb og jeg gleder meg skikkelig! Jeg var litt på overtid på Blindern og har lengtet etter å komme i gang. Men jeg er ganske spent. Det er en utfordrende jobb for en nyutdannet akademiker. Jeg tror ledelsen har høye forventninger til hva de kan få ut av en samfunnsgeograf. Jeg kommer til å måtte stå veldig på egne ben, mitt inntrykk er at de ikke har så lang tradisjon for å bruke samfunnsvitere i politiet. Jobben finns ikke ennå For alle som begynner i ny jobb, er det mye nytt å sette seg inn i. I Espens tilfelle er dette ekstra utfordrende, for formelt sett er prosjektet ikke opprettet ennå, og lite ligger klart i det han tiltrer stillingen. - Det er litt rart å begynne i en jobb som på en måte ikke finns ennå. Jeg vet faktisk ikke så mye, verken om stillingen, oppgavene eller hvordan jobbhverdagen blir. Foreløpig er det bare jeg som er ansatt, det er ikke avklart hvem som blir min prosjektleder og heller ikke hvem andre vi skal jobbe sammen med. Samtidig er dette spennende, for jeg får være med og forme prosessen fra start, og særlig den delen som er i forhold til min kompetanse. Den første arbeidsdagen gikk for det meste med til å bli kjent på avdelingen og ordne praktiske ting. - Jeg møtte opp på Sentrum Politistasjon klokka ti og ble tatt imot av avdelingslederen, han hadde jeg møtt før under intervjuet. Så ble jeg vist rundt og fikk hilse på de andre i avdelingen. Det var veldig hyggelig. Alle har store forventninger til dette prosjektet og var klar over at jeg skulle komme. Så dro vi ned til politihuset på Grønland der vi skrev under kontrakten. Det var greit, for lønn og slikt var vi blitt enige SPENT: Samfunnsgeografen Espen Unneberg var svært spent første dag i jobben ved Sentrum Politistasjon. En måned etter er han vel etablert med eget kontor og nye kolleger. 10

11 om på forhånd. Så måtte jeg undertegne erklæring om taushetsplikt og så fikk jeg et veldig fint ansattkort som det står politiet på. Det var litt rart. Jeg ansatt i politiet? Jeg har nok hatt noen fordommer, litt sånn autoritetsangst som alle kan føle overfor politiet. Men jeg må si at det har blitt borte i løpet av intervjuene og i møte med dem nå. Så langt har jeg bare truffet hyggelige mennesker her, så foreløpig er jeg fornøyd med det meste. EN MÅNED SENERE Espen sitter foran laptopen sin på prosjektkontoret som nå rommer tre arbeidsplasser. Det har gått en måned, prosjektet er i gang og han har endelig fått en leder og en kollega. På veggene henger hans første profesjonelle datakart og på blokka begynner navnene på samarbeidspartnere i prosjektet å komme på plass. - Frem til nå har jeg vært en slags sekretær og hatt ansvar for å rekruttere medlemmer til prosjektgruppa. Det har gått bra. Alle har vært villige til å stille opp, det er stor interesse og mye engasjement rundt prosjektet. Det begynner å bli klarere for Espen hvordan det skal bli å jobbe på dette prosjektet. Han forstår at han har mye å lære, men han er allerede godt i gang med å tilegne seg et nytt vokabular. - Jeg driver og lærer meg prosjektsjargongen, til nå har vi altså vært i initieringsfasen, neste trinn er da kartleggingsfasen. Da skal jeg i gang med å få oversikt over den kunnskapen som finns i politiet. Jeg merker at jeg har mye å bidra med i forhold til det å jobbe med kunnskap. I politiet har de enorme datakilder, men har kanskje ikke reflektert så mye over hvordan dette kan systematiseres og brukes. I tillegg til denne systematiseringen blir det min oppgave å bringe inn andre og alternative kilder. Handlingsautoritet Til tross for at prosjektet egentlig ikke var i gang, har Espen jobbet intenst siden første dag. Når han tar seg tid til å tenke over hvordan det har vært, er det erfaringene med å bevege seg fra Blinderns akademiske miljø til en arbeidsplass med helt andre typer krav og forventninger, han trekker frem. - Jeg merker allerede at det er en utfordring for meg som akademiker å møte en så handlingsorientert kultur som i politiet. Jeg vil aller helst lese masse og fordype meg, men de sier: Vi må bli ferdige! I forhold til det har jeg mye å lære. Jeg må bli trygg på å kunne ta avgjørelser på mye tynnere grunnlag og bli raskere til å gå fra tanke til handling. Jeg tror det dreier seg om å få handlingsautoritet. At jeg, når noe skal presenteres som jeg er litt usikker på, tør å legge faglig autoritet bak det jeg sier. Det er veldig bra å bli trent i dette og jeg vet at jeg kan bidra med mye. Men jeg føler vel ikke at jeg har så stor tynge ennå, jeg er litt i en lyttefase og syns jeg må skjønne mer før jeg kan uttale meg veldig tydelig. Men jeg merker at folk går ut i fra at jeg kan ekstremt mye, og jeg har blitt møtt med stor respekt. Dagene siden han startet har vært intense, så han har ikke rukket å savne Blindern ennå. - Kanskje bortsett fra pauserommet. Det er hyggelige lunsjer her også, men jeg tror jeg kan komme til å savne noen å diskutere samfunnsgeografiske problemstillinger med. Men sånn er det vel for mange når de beveger seg ut av sitt vante fagmiljø. Ned på gateplan Etter en måned i ny jobb er Espen fortsatt godt fornøyd, han har etablert seg i miljøet, kommet i gang med arbeidsoppgavene og funnet ut at han vil trives. Og han er ikke i tvil: Høydepunktet så langt har vært å få oppfylt en gammel drøm om å kjøre politibil. - Jeg fikk være med på en kveldspatrulje rundt i byen og i Skippergata-området. Det var utrolig moro - og veldig lærerikt. Jeg fikk smake litt på politirollen, for eksempel hvordan folk ser på en når man går i uniform. Det er noe jeg liker med denne jobben, at jeg får delta veldig i byen min. Jeg har på en måte kommet dønn ned på gateplan nå, fra Elfenbenstårnet til Skippergata, liksom! 11

12 Hvor skal du jobbe etter studiene? Hva slags jobber finnes det der ute? Hvilke bransjer kan være aktuelle for deg? Hva kreves for å komme seg inn? ARBEIDSLIVSDAGEN 2005 STOR MESSE I FREDERIKKE-BYGGET KL Messen åpnes av byrådsleder Erling Lae i Oslo kommune. Deltakere med egen stand i messehallen: McKinsey & Company Norad Opera Software Utenriksdepartementet Telenor Finansdepartementet Moderniseringsdepartementet Aker Kværner Subsea Justisdepartementet Statoil Universitetet i Oslo Storebrand Samferdselsdepartementet Capgemini Norge Forsvarsdepartementet Statkraft Norges Bank Statnett Gjensidige Vitusapotek Vetco NOKUT Posten Norge Miljøverndepartementet Aetat Jobbservice Oslo Tekna Schibsted Høgskolen i Oslo Forsvarets Forskningsinstitutt Nærings- og handelsdepartementet Riksrevisjonen Redd Barna Undervisnings- og forskningsdep. Orkla ASA Barne- og familiedepartementet Accenture SINTEF Det Norske Veritas Utdanningsetaten, Oslo Kommune Hydro Kommunal- og regionaldep. PricewaterhouseCoopers AS UiO Stipendiatordning Rikstrygdeverket, Utredningsavd. Fiskeri- og kystdepartementet Hafslund ASA A/S Norske Shell Statens Vegvesen Mamut ASA Manpower Samfunnsviterne Norsk Lektorlag 12

13 Grip sjansen nå - snakk direkte med 60 arbeidsgivere! På Arbeidslivsdagen kan du få informasjon og kontakter som du ikke kan lese deg til. Ta gjerne med CV-en din! PROGRAM 20. OKTOBER BEDRIFTSPRESENTASJONER Hør arbeidsgivere presentere sine virksomheter og bransjer. Få vite mer om arbeidsområder og oppgaver, kompetansekrav, jobbmuligheter og søkeprosesser! I auditorium 1, Eilert Sundts hus, SV-fakultetet kl Departementene I auditorium 2, Eilert Sundts hus, SV-fakultetet Kl Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Kl Røde Kors Ungdom Kl Accenture Kl McKinsey & Company Kl Flyktninghjelpen Kl Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) I Art Kafé, 2. etasje i Frederikke-bygget Kl Det Norske Veritas Kl Høgskolen i Oslo Kl Telenor Kl Orkla ASA Kl Storebrand Kl Vitusapotek I Karrieresenterets lokaler, 1. etasje i Frederikke-bygget Kl Capgemini Norge Kl A/S Norske Shell Kl Statkraft Kl Sintef Kl Riksrevisjonen I store auditorium, Informatikkbygget Kl Opera Software Kl Chipcon 13

14 FIRE KANDIDATER FRA BLINDERN OM JOBBEN DE HAR I DAG Sara-Charlotte Torgersen (26) Cand.scient med hovedfag i informatikk (Informasjonssystemer) Mohammed R. Sorodi (24) Bachelor i psykologi, fordypning i organisasjonspsyk. Høgskolekandidat i IT Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som SAP-konsulent i konsulentselskapet Capgemini. Her jobber jeg med implementering av SAPs HR-modul hos kunder. Hvordan fikk du jobben? - Jeg la inn en åpen søknad på Capgeminis hjemmesider etter en hyggelig prat med en av Capgeminis ansatte på Arbeidslivsdagen på UiO i fjor høst. Dette skjedde et par-tre måneder før jeg var ferdig med hovedoppgaven min, og like etter ble jeg innkalt til intervju. Det var nok mitt prosessfokus i hovedoppgaven som gjorde at jeg var en egnet kandidat, i tillegg til at jeg viste interesse for å lære noe nytt. Da jeg begynte hadde jeg ikke erfaring med SAP. Jeg ble derfor sendt til Johannesburg på SAPakademiet for å sertifiseres. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Jeg jobber ikke konkret med det fagområdet jeg fokuserte på i utdannelsen. Men SAP er et eksempel på prosessforbedringstiltak i en bedrift, og derfor valgte jeg å jobbe med dette. Etter seks års høyere utdanning har jeg vist vilje og evne til å tilegne meg ny kunnskap, det var nyttig å ha med seg på et beinhardt sertifiseringskurs. Utdannelsen min gjør at jeg sitter igjen med god teknisk forståelse av hvordan IT-systemer fungerer. I tillegg bruker jeg mye av det jeg har lært om prosjektgjennomføring, arbeidsmetoder og problemløsning. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra Blindern? - Vis vågemot! Du må være villig til å ta sjanser. Det viktigste er hva DU vil jobbe med. Jeg fant de selskapene jeg kunne tenke meg å jobbe for, og søkte der uten å ha lest en eneste jobbannonse. Regn med å bruke tid på søkeprosessen og følg opp søknadene du sender; sørg for at de husker hvem du er. Jobberfaring er veldig bra, selv om det bare er sommer- og deltidsjobber - det samme gjelder verv, kurs og hobbyer; vær engasjert i noe! Det er også viktig å huske at søknaden bare sier litt om hvem du er; vær bevisst på hvilket inntrykk du gir på intervjuene også. Vær positiv, engasjert og vis initiativ og vilje til å sette deg inn i nye ting. Hva jobber du med nå? - Jeg er førstekonsulent ved Aetat Furuset. Arbeidsoppgavene er ganske varierte, men de viktigste er informasjon om arbeidsmarkedet og Aetats tjenester i jobbsenteret, individuell veiledning av jobbsøkere og gruppesamtaler med langtidsledige. I jobbsenteret kan henvendelsene dreie seg om alt fra dagpenger og attføring, til jobbsøking generelt. I veiledning og gruppesamtaler er bistanden mer omfattende, og motivering av arbeidssøkerne blir en viktig del av arbeidet. Hvordan fikk du jobben? - Jeg fant den i Aetats stillingsdatabase og sendte en skriftlig søknad. Fra før av hadde jeg innhentet en del informasjon om Aetat og hva de jobbet med, blant annet fra da de hadde stand på Arbeidslivsdagen på Blindern. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Ved å studere psykologi blir man oppmerksom på individuelle forskjeller mellom mennesker, og hvor forskjellig vi kan oppfatte og håndtere den situasjonen vi befinner oss i. Det er spesielt nyttig i individuelle samtaler med jobbsøkere, som kan ha ganske forskjellig utgangspunkt i jobbsøkingen. Dermed blir det viktig å kunne sette seg inn i situasjonen til den man snakker med. Gode IT-kunnskaper kommer dessuten godt med i mange arbeidsoppgaver. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra Blindern? - Benytt deg av alle tilgjengelige ressurser i jobbsøkingen, og innhent mest mulig informasjon om hvilke muligheter du har. Det er også lurt å gjøre en innsats for å opparbeide deg et godt nettverk. Selv om det å få jobb er det viktigste når du er ferdig, så ta deg tid til å gjøre andre ting enn bare å skrive søknader. Det er viktig for å holde motivasjonen og selvtilliten oppe. 14

15 HVOR ER DU NÅ? Eili Vigestad Berge (29) Cand. mag. med bl.a. samfunnssgeografi og Master i Communications Studies (UK) Inger Eline Romundgard (29) Cand.polit. med hovedfag i sosiologi og støttefag bl.a. statsvitenskap Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som prosjektkoordinator ved Nordisk InnovationsCenter (NICe). Det er en organisasjon som ligger under Nordisk Ministerråd og målsetningen er å stimulere til økt innovasjon i Norden gjennom å fremme samarbeid mellom de ulike innovasjonsaktørene. Hvordan fikk du jobben? - Jeg så stillingen utlyst på aetat.no og skrev en søknad. Mens jeg utformet søknaden tenkte jeg: Denne jobben skal jeg jammen ha! Nå skal jeg virkelig kline til og overbevise!. Og det må jeg vel ha gjort. Jeg fikk jobben etter en lang prosess med intervju, personlighetstest og mer uformelle samtaler. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Jeg bruker å si at jeg har en samfunnsanalytisk utdanning og jeg opplever at det å ha en viss forståelse av hvordan samfunnet fungerer er svært viktig i min nye jobb. Samtidig tror jeg det å ha oppøvd en analytisk evne hjelper meg til å lese situasjoner og gjør det enklere å lære nye saker. I tillegg vil jeg trekke fram at min utdanning har gitt grobunn for et personlig engasjement, og at disse tingene henger godt sammen. Det er derfor litt vanskelig å skille mellom hva jeg har fått gjennom utdanningen, og hva jeg har plukket opp andre steder. Men dette opplever jeg som noe positivt og kan kanskje ses som et bevis på at utdanningen har blitt internalisert. Ditt beste jobbsøkertips til nyutdannede fra Blindern? - Når du skal søke på en jobb er det lurt å tenke godt igjennom hva du mener gjør deg kvalifisert for stillingen, og fremheve disse punktene. Prøv å la både engasjement for saken og faglig innsikt være synlig i søknaden. Hva er spesielt ved deg? Hva er din greie? Hvorfor skal du komme til intervju? Det kan dessuten være lurt ikke å sikte helt mot toppen når man er nyutdannet. Forsøk å finne en jobb som gir deg arbeidserfaring innen et felt som gjør at du kommer et steg nærmere drømmejobben. Og ikke minst: hold motet oppe! Hva jobber du med nå? - Jeg er rådgiver for helseforetakene i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Det er en slags selgerjobb og hovedoppgavene mine er å informere om rettighetene til fremtidige pensjonister og å følge opp kunderelasjonen til helseforetakene, med alt hva det innebærer. KLPs hovedkontor ligger i Oslo, så for å holde kontakt med kundene, reiser jeg en del rundt til de 70 sykehusene i landet. Hvordan fikk du jobben? - Jeg svarte på en annonse i Aftenposten og søkte på vanlig vis. KLP hadde først en intervjurunde uten at jeg ble innkalt, men de fant ingen. I utgangspunktet stemte ikke CV-en min i forhold til hva de hadde tenkt seg, men fordi jeg hadde hatt en god samtale med han som nå er min sjef, husket han meg og tok kontakt. Så fikk jeg jobben etter intervjurunde nummer to. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - En viktig del av det jeg jobber med, er å få folk til å stå lenger i jobb og unngå tidligpensjon. Da har jeg nytte av min bakgrunn i arbeids- og organisasjonssosiologi. Jeg vet for eksempel noe om sammenhengene mellom det enkelte individs situasjon og samfunnets strukturer. Det ligger som et bakteppe når jeg jobber og det er lettere for meg å forstå hver enkelts situasjon. I tillegg har jeg bruk for sosiologien for å påvirke min egen arbeidsplass. Jeg tror jeg har en del å bidra med i forhold til å få til endringer internt i KLP. Jeg får også mange skriveoppgaver som andre kvier seg for, det er nok fordi jeg har god skrivetrening og også liker å skrive. Ditt beste jobbsøkingstips til nyutdannede fra Blindern? - Tenk at enhver jobb gir relevant erfaring som er med på å få deg videre. Spre derfor søknadene over et vidt spekter og ikke tenk at du får drømmejobben med en gang. Når du har huket den første jobben, vis engasjement og interesse så kommer du deg videre. Og tør å ta den telefonen! Det var det som ga meg jobben. 15

16 Vet du nok om jobben? Av Vidar Grøtta, Karrieresenteret Hvor mange ansatte er det i Telenor? Hvordan er saksgangen i Samferdselsdepartementet? Hva produserer egentlig Elkem? Det er to gode grunner til å gjøre grundige undersøkelser om en jobb før du søker. For det første må du finne ut om jobben passer deg og din kompetanse. Hvis ikke, er det ingen vits i å bruke energi på å søke. For det andre må du overbevise arbeidsgiver om at du kjenner bransjen, virksomheten og arbeidsoppgavene for å ha en sjanse i konkurransen. Annonseteksten er ikke nok Mange tror det er nok å lese annonseteksten og å kjenne bedriften av omtale før de skriver en jobbsøknad. Men det er få nyutdannede som har så god kjennskap til virksomheters indre liv at de kan hvile på det. Og dessverre inneholder de aller fleste jobbannonser alt for lite informasjon. Der står det ofte ikke mer enn virksomhetens navn, stillingens tittel, samt korte stikkord om arbeidsoppgaver og ønskede kvalifikasjoner. For å kunne skrive en søknad som skiller seg ut fra mengden, trenger du langt mer informasjon. Bransjekunnskap Hvis du skal forstå hva en arbeidsgiver er opptatt av, må du for det første skaffe deg bransjekunnskap. Skal du for eksempel søke jobb i Hydro, må du gjøre deg kjent med hvordan olje- og gass-sektoren fungerer. Hvilke aktører finnes? Hvem er kundene? Hvem er underleverandører? I tillegg er det viktig å skaffe seg informasjon om den økonomiske situasjonen i bransjen for øyeblikket, og hvilke prosjekter som er aktuelle akkurat nå. Virksomheten I tillegg til å kjenne bransjen, må du sette deg grundig inn i forholdene i den aktuelle virksomheten. La oss si at du skal søke en stilling i Norges forskningsråd. I annonsen står det at de har et budsjett på 4,5 milliarder, at de skal fremme grunnleggende og anvendt forskning og at de fordeler forskningsmidler. Dette er vel og bra som stikkord, men du trenger langt mer informasjon og en dypere forståelse av virksomheten, for å bli tatt på alvor som søker. Hvordan ble de 4,5 milliardene fordelt i fjor? Hva defineres som grunnleggende og hva som anvendt forskning, og hvordan er vektingen mellom dem? Dette er spørsmål omkring forskningsrådets særegenhet. I tillegg kommer de mer grunnleggende aspektene du må undersøke om alle virksomheter: Hvordan er de organisert? Hvordan er de finansiert? Hvilke samarbeidspartnere, kunder eller brukere har de? Din rolle i avdelingen Når du har gjort grundig research på bransjen og virksomheten, har du skaffet deg en referanseramme for å forstå det du virkelig trenger å vite, nemlig: Hva slags stilling er dette? Tittelen i stillingsannonsen, og det du har funnet ut om hvor stillingen er plassert i virksomhetens organisa- 16

17 BASIC JOBBSØKING sjonskart, kan fortelle deg noe. Men vet du hvem du skal rapportere til, hvor mange du skal samarbeide med, og hvilken type bakgrunn de har? Vet du om du skal konsentrere deg om ett område, eller forventes å håndtere mange forskjellige felter? Alle disse spørsmålene går på den rollen stillingen er tenkt å fylle i organisasjonen. Det er viktig at du får en god forståelse av denne. Både fordi du må finne ut om det er en rolle du vil trives i, og fordi du må kunne si noe i søknaden og på intervjuet om hvorfor nettopp du vil fylle den godt. Arbeidsoppgavene Til slutt må du finne ut mer om det aller viktigste: arbeidsoppgavene. I annonsen vil du som oftest finne en liste med en stikkordsmessig beskrivelse av arbeidsoppgavene, for eksempel kan en konsulentstilling innebære: saksbehandling, prosjektarbeid og mottak av henvendelser. Her trenger du mer kjøtt på beinet. Hvis du bare baserer deg på stikkordene i annonsen, kan du i verste fall misforstå hva slags stilling det er snakk om. Kanskje består jobben i åtti prosent mottak av henvendelser, litt enkel registrering av innkommende saker og bare sporadisk deltakelse i prosjekter det vil i praksis si en resepsjoniststilling. Eller motsatt, det kan være hovedvekt på saksbehandling og prosjektarbeid, og bare sporadisk avløsning i en skranke i praksis en langt mer utfordrende jobb. Du må også vite mer presist hva slags prosjektarbeid det er snakk om for å kunne skrive noe intelligent om det i søknaden. La oss si at stillingen er i en administrativ avdeling på et sykehus. Kanskje er det snakk om prosjekter for å forenkle journalføringen for legene, eller det kan være prosjekter knyttet til mottak av pasienter. Hva det dreier seg om, vil ha betydning for hvordan du presenterer din kompetanse og ikke minst din motivasjon. Jo mer spesifikk du kan bli, jo bedre. Hvis du ikke vet annet enn at det dreier seg om prosjektarbeid, vil søknaden din bli så generell og vag at du fremstår som en lite attraktiv søker. Kulturen i virksomheten Det er også smart å forsøke å finne ut noe om hva slags kultur som preger arbeidsplassen. De fleste virksomheter vil selvfølgelig mene at de har et godt arbeidsmiljø, eller bruke andre positive betegnelser om seg selv. Men det som gjelder for deg, er å finne ut hva som særpreger akkurat denne virksomheten. Er det et forretningsorientert miljø, hvor det arbeides i raskt tempo for å betjene krevende kunder? Er det et omsorgspreget miljø Quiz Hva vet du om arbeidslivet? 1. Hva omsettes på Nasdaq? 2. Hvilket departement sorterer Forbrukerrådet under? 3. Hvilken hovedsammenslutning tilhører Samfunnsviterne? 4. Hvor mye omsetter Cappelen for i året? 5. Hvilke norske aviser er eiet av Schibsted? 6. Hvor ligger hovedkontoret til SINTEF? 7. Hvilken stilling har Eivind Reiten? 8. Hva er DOFFIN? 9. Hva heter Norges største arbeidsgiver? 10. Hvem er øverste myndighet i et aksjeselskap? 11. Hvor mange utenriksstasjoner har Norge? 12. Hva står forkortelsen HRM for? 13. Hva er en opsjonsavtale? 14. Hva er den øverste administrative stillingen i et departement? 17

18 hvor man arbeider langsiktig overfor brukergrupper med spesielle behov? Er det en hierarkisk organisasjon med sterk linjestyring, eller en gruppe ansatte med stor individuell frihet, og mindre vekt på koordinering? Er tonen i korridorene hektisk, humoristisk, formell, tøff, omsorgsfull, fleipete, eller hva? Minst to dager Som du skjønner er det nesten ingen ende på hva du trenger å vite før du søker en jobb. Når skal man si at nok er nok? En tommelfingerregel kan være at hvis du er nyutdannet, uten spesiell erfaring fra arbeidslivet, og uten særlig god kjennskap til virksomheten og til stillingen du skal søke, bør du minst bruke to dager på research før du skriver søknaden. Dette vil du også ha stor nytte av dersom du blir innkalt på intervju da må du kjenne bransjen, virksomheten og stillingen for å bli tatt på alvor. Alt dette arbeidet er uansett ikke bortkastet selv om du ikke skulle få napp på søknaden din. Til neste stilling vil du ha solid arbeidslivskunnskap å bygge videre på. Slik gjør du research Bransjekunnskap Følg med i bransjeblader, fagtidsskrifter og aktuell litteratur. Snakk med venner, medstudenter, veileder eller andre som har kontakter i den aktuelle bransjen. Medlemskap i en fagforening kan gi viktig informasjon i form av medlemsblad, konferanser, kurs eller lignende. Mest effektivt av alt: Gjør smarte søk på nettet. Virksomheten Gå gjennom virksomhetens internettsider. Skaff deg oversikt over organisasjonen, arbeids- og og satsningsområder. Gjør i tillegg søk på nettet for å finne omtale av virksomheten i media. Les virksomhetens egne dokumenter. Hvis de ikke ligger på nettsidene, kan du ringe sentralbordet og be om å få tilsendt slikt som årsrapport, handlingsplan/tiltaksplan, strategisk plan/langtidsplan finnes som oftest i større virksomheter. Bruk nettverket ditt for å skaffe utfyllende informasjon. Hvis du kjenner noen som jobber i virksomheten eller en beslektet virksomhet, kan en telefon være gull verdt. Stillingen Ring den aktuelle avdelingen i virksomheten og finn ut mer om hva stillingen innebærer av arbeidsoppgaver, hvilken kompetanse den krever, og hvilke roller den innebærer. Det er som oftest oppgitt en kontaktperson som tar imot slike henvendelser. Du må gå gjennom alle skriftlige kilder før du ringer og dessuten forberede samtalen godt, med andre spørsmål enn de som allerede er forklart i annonsen. Kjenner du noen som jobber i lignende type stilling, ta kontakt for å finne ut mer om hvordan det er å ha en slik jobb. Bruk den ekstra informasjonen du har fått når du skriver søknaden. 18 SVAR på QUIZ-spørsmål: 1. IT-aksjer 2. Barne- og familiedepartementet 3. Akademikerne 4. Ca. 615 millioner kroner 5. Aftenposten, VG og Avis 1 6. Trondheim 7. Generaldirektør i Hydro 8. Databasen for offentlige innkjøp 9. Oslo kommune (ca ansatte) 10. Generalforsamlingen 11. Ca Human Resource Management 13. Avtale om gunstige betingelser for aksjekjøp, ofte i bedriften man er ansatt i 14. Departementsråden

19 2005 Accenture. All rights reserved. Do you test the wind? Or do you use it? Choose a career at Accenture where every challenge is an opportunity. High performers don t merely recognise changing conditions. They take advantage of them. To find out how you can help clients put analysis into action and become high performance businesses, visit careers.accenture.no or see us on our stand during the 20 October careers day. Go on. Be a Tiger.

20 Start med et jobbsøkerkurs Med et jobbsøkerkurs er du godt i gang! Dette er Karrieresenterets lynkurs for jobbsøkere og vi går gjennom søkeprosessen fra A til Å. Kurset dekker temaer som: Jobbsøkerkurs 7. september kl september kl oktober kl oktober kl november kl november kl november kl desember kl arbeidsmarkedet for akademikere særtrekk ved din akademiske kompetanse hva arbeidsgivere ser etter søknad- og CV-skriving jobbintervjuet Etter jobbsøkerkurset kan du gå videre med et av våre andre kurs eller få individuell veiledning. Noen av jobbsøkerkursene er spesielt rettet mot studenter ved de ulike fakultetene. Jobbsøkerkurs på fakultetene For humanister: 1. september kl oktober kl For pedagoger: 12. september kl For samfunnsvitere: 20. september kl november kl For realister: 25. oktober kl For TF-studenter: 8. november kl For jurister: Følg med på våre nettsider 20

Dårligere tider - også for akademikere?

Dårligere tider - også for akademikere? Dårligere tider - også for akademikere? Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr.2. Våren 2003 Gjestespalten: Kristin Clemet - Vi må utnytte akademisk kompetanse på en ny måte! Bransjeintervjuet:

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Hvordan søke og få jobb? Adecco

Hvordan søke og få jobb? Adecco Hvordan søke og få jobb? 1 Om Adecco Hvorfor jobbe? Rekruttering og utvelgelse Hvor finner jeg jobbene? Forberedelse til jobbsøking CV hva skal med? Dokumenter og referanser Jobbsøknaden Intervjuet Sosiale

Detaljer

Del 3. Mine muligheter Til deltaker

Del 3. Mine muligheter Til deltaker Arbeidshe e deltaker, del 3, side 1 av 7 Del 3. Mine muligheter Til deltaker SJEFiEGETLIV Navn: Arbeidshe edeltaker,del3,side2av7 Del 3: Mine muligheter Nå som du har vært gjennom de to første delene av

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder 1. opplag Trykk: januar 2016 synkronmedia.no Velkommen som søker til læreplass i Aust-Agder Her

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Religionshistorie. gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim

Religionshistorie. gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim Religionshistorie gjør deg relevant i møte med arbeidsgiver! Marie Toreskås Asheim ma@samfunnsviterne.no Jakten på ordene For at arbeidsgiver skal forstå hva du innehar av kompetanse er det ofte nødvendig

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO

Temamøte for studieinformatører. Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Temamøte for studieinformatører Camilla Krogstie Karrieresenteret ved UiO Hva ønsker du å få ut av dette temamøtet? Bruk oss gjennom hele studietiden! Karriereklar Fullført graden og oppnådd så gode karakterer

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 4 Møtenr.: 3/2016 Møtedato: 3. mai 2016 Notatdato: 18. april 2016

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST?

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? Et hefte til refleksjon og inspirasjon September 2013 INNHOLD 1. Innledning 2. Administrative oppgaver en tidstyv? 3. Rapportering verdifullt eller belastende? 4. Tidsklemma?

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen

Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen Hvordan bruke inkedin.com, finn.no og det uannonserte arbeidsmarkedet for bygge egen merkevare? Econa 14. April 2016 Finn Roger Bråthen . og en av grunnene er.. Arbeidsmarkedet Uannonserte arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hvor jobber de med matematiske realfag? De fleste av Naturviternes medlemmer med

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer