Vannbaserte oppvarmingsog kjølesystemer DAVID ZIJDEMANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannbaserte oppvarmingsog kjølesystemer DAVID ZIJDEMANS"

Transkript

1 Vannbaserte oppvarmingsog kjølesystemer DAVID ZIJDEMANS 2012

2 VANNBASERTE OPPVARMINGS- OG KJØLESYSTEMER Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer inneholder det teoretiske grunnlaget for prosjektering av oppvarmings- og kjølesystemer med vann som distribusjonsmedium. Den er basert på Leif I. Stensaas bok med samme tittel, siste gang revidert i Den teknologiske utviklingen siden den gang har vært formidabel. Dette, samt strengere byggeforskrifter og økt fokus på bruk av alternativ energi, har medført at det var behov for en gjennomgående oppdatering av boka. Redaksjon avsluttet juni 2012 Bidragsytere: Stig Røed, Röed Engineering & Design Geir Skjevrak Arne Palm Grafisk formgiving og produksjon: Elin Barosen, BAROFORM Figurer: Stig Røed, Röed Engineering & Design Trykkeri: Prinfo Unique, Larvik (www.uniquetrykk.no) Skarland Press AS Utgave , 1. opplag ISBN Det må ikke kopieres av denne boka i strid med Åndverksloven og Fotografiloven, eller i strid med avtaler om kopiering som er gjort med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utgiver: Skarland Press AS Pb Tøyen 0608 Oslo Tlf: Faks: E-post: Web: Denne boken er tilgjengelig i sin helhet i siste oppdaterte versjon på VVS- og byggebransjens Kompetansebibliotek,

3 FORORD Denne boka er basert på Leif I. Stensaas bok med samme tittel, siste gang revidert i Den teknologiske utviklingen siden den gang har vært formidabel. Dette, samt strengere byggeforskrifter og økt fokus på bruk av alternativ energi, har medført at det var behov for en gjennomgående oppdatering av boka. Noen temaer er fjernet eller redusert i omfang, slik som dampsystemer og oljekjeler. Andre, mer aktuelle temaer er innført eller gitt økt fokus, eksempelvis biokjeler, varmepumper, solvarme, varmegjenvinning og tappevannsoppvarming. Jeg har tilstrebet et enkelt og konsist språk og forsøkt å gå rett på sak i de forskjellige emnene. Språket er også tilpasset vanskelighetsnivåene i stoffet, med tanke på forventet lesergruppe. Nesten 350 forklarende illustrasjoner er med på å formidle budskapet i teksten. Kapitlene skal kunne leses uavhengige av hverandre. Det er derfor minimalt med henvisninger mellom dem. At det så er noen gjentagelser i enkelte av kapitlene, håper jeg leseren tilgir. Så langt det har vært mulig er vanskelighetsnivået gradvis bygd opp innenfor hvert kapittel. Det vil si at i starten av et tema eller et kapittel brukes en forenklet beregningsmetodikk, som for eksempel tabeller og diagrammer tiltenkt installatører, eller kjappe overslagsberegninger. Vanskelighetsnivået økes så gradvis med formler og utleding av disse, tiltenkt ingeniørstudenter og konsulenter. Samtidig som vanskelighetsnivået øker, innføres også termodynamiske og matematiske begrep og metoder som er kjent for denne lesergruppen. Bokas mange regneeksempler er med for å vise praktisk bruk av gjennomgåtte formler, for å få frem et poeng, eller for å formidle selve budskapet. Det har vært mye arbeid med denne boka og jeg har ikke gjort det alene: Stig Røed, Röed Engineering & Design, har laget alle de flotte illustrasjonene og har hatt en imponerende tålmodighet med min stadige pirking i hans arbeid. Geir Skjevrak har skrevet teksten til biokapittelet (kap. 3.6). Arne Palm har utarbeidet underlaget for el-, olje- og gasskjelkapitlene (Kap ). Takk til Knut Olav Knudsen som gav meg muligheten til å skrive denne boka og som har inspirert meg til å stå på i arbeidet. En stor takk rettes til min sjef Sigurd Braathen som har stilt kollegaer til disposisjon for korrekturlesing og gitt meg lov til å bruke arbeidstiden min til å skrive deler av boken. En takk rettes også til forlaget, Skarland Press og alle som har vært involvert i produksjonen av boka. Den største takken fortjener Siri, min forlovede og mor til mine to fantastiske barn. Med stor tålmodighet har hun latt meg jobbe utallige sene kveldstimer, helger og ferier. Takk, Siri! Jeg håper denne boka blir et nyttig verktøy for deg og at du får glede av den i mange år. God lesning! Beste hilsener fra David Hokksund, juli 2012

4

5 INNHOLD 1 BYGNINGERS VARMEEFFEKTBEHOV Generelt Varmeeffektbehov Transmisjonstap Ventilasjonsvarmetap Infiltrasjon Ventilasjon 20 2 VARME- OG KJØLEAVGIVERE Termisk inneklima Varmeavgivere Bygningsflater Gulvvarme Veggvarme Takvarme Punktvarme Radiator Konvektor Varmelist Strålevarmepaneler Ventilasjonsvarme Oppsummering og sammenligning av varmeavgivere Kjøleavgivere Bygningsflater Takkjøling Punktkjøling Kjølebafler Viftekonvektor Ventilasjonskjøling 61 3 ENERGIKILDER Varmepumpe Historisk tilbakeblikk Varmepumpens virkemåte Ulike varmepumpetyper Innføring i termodynamikk for varmepumper Komponenter Arbeidsmedier og oljer Log PH diagrammet og COP Forbedringsalternativer Varmekilde for varmepumper 92

6 INNHOLD Karbondioksidvarmepumper Dimensjonering Solvarme Introduksjon Solinnstråling på jorden Energimengde fra solen Omgjøring av solenergi til anvendbar energi Solfangers orientering Solvarmeanleggets ulike komponenter Solfangeren Overoppheting i væskefylte lukkede solvarmesystemer Solfangers virkningsgrad Solkretsen Akkumulering av solvarme Prosjektering av solvarmeanlegg Systemløsninger Dimensjonering av solvarmeanlegg Elektrokjel Elementkjel Elektrodekjel Induksjonskjel Sikkerhetsfunksjoner for elektrodekjeler Oljekjel Oljekjelen Støpejernskjeler Platekjel Utstyr på kjel Fyringsformer Feiing av kjel Lavtemperaturkjeler Oljebrennere Dyser Brennerautomatikk Oljetanken Lufttilførsel og skorsteiner Bioolje Gasskjel Gasskjeler Gasstyper Transport og oppbevaring av gass

7 INNHOLD 3.6 Biokjel Generelt om biobrensel Konvertering av biobrensel til varme Valg av forbrenningsteknologi Lagring av brensel Dimensjonering av biokjeler VARMEAKKUMULERING, EKSPANSJON OG SIKKERHET I VANNBÅRNE ANLEGG Varmeakkumulering Ekspansjonssystemer Åpne ekspansjonssystemer Lukkede ekspansjonssystemer Sikkerhetsventiler Sikkerhetsinnretninger Funksjon, typer og oppbygning av sikkerhetsventiler Dimensjonering av sikkerhetsventiler Plassering og montering av sikkerhetsventiler DIMENSJONERING OG ISOLERING AV RØRNETT Trykktapsberegning Volumstrøm og hastighet i rør Forenklet dimensjonering av rørnett Friksjonstap i rør Støttap Reguleringsventiler Varmesystemer Torørs oppdriftssystem Torørs system med pumpedrift Torørs system med vendt retur Ettrørs system Isolering av rør Generelle krav og typer isolasjon Dimensjonering EFFEKTREGULERING Innledning, terminologi og grunnleggende begrep Reguleringsmetoder Tostillingsregulering Flytende regulering Modulerende regulering Adaptiv regulering Fuzzy regulering 277

8 BYGNINGERS INNHOLD VARMEEFFEKTBEHOV 6.3 Reguleringsprinsipp Behovstyrt effektregulering Temperaturregulering Utekompensert turtemperatur og utekompenseringskurve Varme- og kjølebatteri i ventilasjonsanlegg Mengderegulering VARMEGJENVINNING OG KJØLING Ventilasjonsvarmegjenvinning Passiv ventilasjonsvarmegjenvinning Aktiv ventilasjonsvarmegjenvinning Kombinert aktiv og passiv varmegjenvinning Kjøling Passiv kjøling Regulering av varmeanlegg og varmegjenvinner Redusere varmetilskudd Nattkjøling og varmeforflytning Jordvarmeveksler Passiv kjøling i kombinasjon med varmepumpe Aktiv kjøling Utnytting av varme fra kjøleanlegg Kombinert passiv og aktiv kjøling Gråvannsvarmegjenvinning Passiv gråvannsvarmegjenvinning Aktiv gråvannsvarmegjenvinning Kombinert aktiv og passiv gråvannsvarmegjenvinning VANNVARMERE Historisk tilbakeblikk Innføring i- og oppbygningen av dagens varmtvannsberedere Innertank Anslutninger Yttermantel Isolasjon Komponenter Overordnede hensyn for varmtvannsberedere Vannkvalitet og korrosjonsbeskyttelse Tappevannstemperatur og Legionella Beredertemperatur og varmetap Ekspansjon og tilbakestrømning Plassering av varmtvannsbereder og tiltak mot vannskader 371

9 INNHOLD Sirkulasjonsledning, varmekabel og ettervarmer Varmetapsberegning av varmtvanns- og sirkulasjonsledninger Varianter og systemløsninger Gjennomstrømningsvarmer Direkte oppvarmet varmtvannsbereder Indirekte oppvarmet varmtvannsbereder Kombinert direkte og indirekte oppvarmet varmtvannsbereder Sammenkobling av flere beredere Direkte ladende systemer Dimensjonering av varmtvannsberedersystem Forenklet berederdimensjonering ved hjelp av tabeller Berederdimensjonering for enkeltboliger og større anlegg med kort dimensjoneringsperiode Dimensjonering av større berederanlegg ANLEGGSUTFØRELSER OG SYSTEMLØSNINGER Reguleringsventiler Toveis reguleringsventiler Treveis reguleringsventiler Sammenkobling av energikilder Systemløsninger INNREGULERING OG IGANGKJØRING Generelt Utlufting Innregulering 442 Litteraturliste 455

10 Innledning Denne boken inneholder det teoretiske grunnlaget for prosjektering av oppvarmings- og kjølesystemer med vann som distribusjonsmedium. Kapitlene skal kunne leses uavhengige av hverandre. Det er derfor minimalt med henvisninger mellom dem. Vanskelighetsnivået bygges gradvis opp innenfor hvert kapittel. Det vil si at i starten av et tema eller et kapittel brukes en forenklet beregningsmetodikk, som for eksempel tabeller og diagrammer tiltenkt installatører, eller kjappe overslagsberegninger. Vanskelighetsnivået økes så gradvis med formler og utleding av disse, tiltenkt ingeniørstudenter og konsulenter. Samtidig som vanskelighetsnivået øker, innføres også termodynamiske og matematiske begrep og metoder som er kjent for denne lesergruppen. Bokas mange regneeksempler er med for å vise praktisk bruk av gjennomgåtte formler, for å få frem et poeng, eller for å formidle selve budskapet. Kort beskrivelse av innholdet i de ulike kapitlene: 1. Bygningers varmeeffektbehov Dette kapittelet gir en grunnleggende innføring i hvordan man beregner et byggs effektbehov. Det fokuseres primært på varmeeffektbehov og varmetap. Varmetap deles opp i transmisjons-, infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap. Kapittelet viser også hvordan temperaturen i uoppvarmede rom beregnes. 2. Varme- og kjøleavgivere Utstyr som avgir eller mottar varme kaller vi henholdsvis varme- og kjøleavgivere. Vi skiller mellom to hovedgrupper. 1: Punktvarme og -kjøling, som radiatorer og kjølebafler og 2: Bygningsflater som brukes som varme- eller kjøleavgivere. Det fokuseres primært på oppbygning og dimensjonering av de mest vanlige varme- og kjøleavgiverne, som gulvvarme og radiatorer. Varme- og kjøleavgivere som er mer aktuelle for bygninger med lavt effektbehov, som eksempelvis passivhus, gjennomgås også. Takvarme og tilførsel av overtemperert luft fra ventilasjonsanlegget er eksempler på dette. 3. Energikilder Energikilder defineres her som den enheten som gir eller produserer varme til det vannbaserte oppvarmingssystemet. Det kan være i form av forbrenning, omforming av elektrisitet til varme, konvertering av termisk stråling til varme eller heving og utnytting av temperaturen for en ellers unyttig varmekilde ved hjelp av varmepumpe. Energikildene som gjennomgås er varmepumpe, solvarme, elektrokjel, oljekjel, gasskjel og biokjel. 4. Varmeakkumulering, ekspansjon og sikkerhet i vannbårne anlegg Dette er et tredelt kapittel hvorav første del omhandler varmeakkumulering der varme akkumuleres ved hjelp av vann. Her vises det hvordan effektbelastningen kan stabiliseres ved å lagre overskuddskapasitet fra natt til dag, og hvordan nødvendig akkumuleringsvolum for en

11 varmepumpe beregnes. Den andre delen dreier seg om ulike ekspansjonssystemer og den tredje om sikkerhetsventiler for varme- og kjøleanlegg. 5. Dimensjonering og isolering av rørnett Første del av dette kapittelet gjennomgår trykktapsberegning av rør og komponenter og bruk av strupe-/innreguleringsventiler. Deretter gjennomgås ulike systemtyper, som selvsirkulerende og pumpedrevne anlegg, og ett- og torørssystemer. Et regneeksempel viser hvordan et komplett varmeanlegg trykktapsberegnes og hvordan anlegget skal innreguleres for å oppnå riktig sirkulert vannmengde til de ulike varmeavgiverne (mer om dette i kap. 10). Til slutt presenteres ulike isolasjonsmaterialer for rør og fremgangsmåte for beregning av varmetapet fra rør. 6. Effektregulering Effektregulering vil si at varme- og/eller kjøleavgiver tilpasser effekten slik at ønsket romtemperatur oppnås. Effektregulering av vannbaserte varme- og kjøleavgivere gjøres ved endring av gjennomstrømmet vannmengde og/eller endring av vannets temperatur. Ulike reguleringsmetoder og -prinsipp gjennomgås i dette kapittelet, samt beregning av temperaturforløp ved nattsenking av romtemperatur og komponering av en utekompenseringskurve. 7. Varmegjenvinning og kjøling Dette kapittelet omhandler hvordan et byggs energibehov kan reduseres ved å gjenvinne varme fra brukt ventilasjonsluft og avløpsvann, og hvordan kjøling kan gjøres på en mest mulig energieffektiv måte. Dette gjelder både for nybygg og ved rehabilitering. Ulike passive og aktive tiltak og hvordan disse kan kombineres for å oppnå best mulig resultat, blir nøye gjennomgått. 8. Vannvarmere Dette kapittelet vil gi en grundig innføring i vannvarmeres historie, oppbygning, varianter og systemløsninger, samt dimensjonering av beredersystem fra mindre boliganlegg og opp til større industrianlegg. Det fokuseres primært på norskproduserte beredere og aktuelle utfordringer knyttet til det norske markedet. 9. Anleggsutførelser og systemløsninger Energikilder, akkumuleringstanker, varmtvannsberedere, varme-/kjøleavgivere og reguleringsventiler kan kobles sammen på forskjellige måter. Særlig for større anlegg er det mange mulige koblingsvarianter. I dette kapittelet tar vi for oss de mest vanlige av disse. 10. Innregulering og igangkjøring Innregulering av kjøle- og varmeanlegg går ut på å sørge for at samtlige rørkretser får de vannmengder som er beregnet. I dette kapittelet beskrives ulike innreguleringsmetoder og praktisk gjennomføring av disse, samt hvordan et anlegg skal utluftes og sikres mot fremtidige driftsproblemer med luftansamlinger.

12

13 BYGNINGERS VARMEEFFEKTBEHOV BYGNINGERS VARMEEFFEKTBEHOV Norsk Standard NS 3031: 2007 erstatter 4. utgave av Norsk Standard fra mai Revisjonen er utført av flere grunner. Det er kommet en serie europeiske standarder for beregning av bygningers samlede totale energibehov, behovet for levert energi, primærenergibehov og det resulterende CO 2 - utslipp. NS 3031 kompletterer de europeiske standardene ved å benytte reglene som er beskrevet i de normative referansene, og legger til grunn nasjonale valg og verdier for beregningene. I revisjonen er det lagt vekt på at den nye utgaven skal være tilpasset energikravene i Forskrift om krav til byggverk, til Plan- og bygningsloven (TEK) og en energiordning med energisertifikat for bygninger. Omfanget er endret til å omfatte alle bygningens energiposter for å kunne beregne bygningens totale årlige energibehov. Den lengste beregningsperioden er én måned. Standarden omfatter ikke regler for å sette opp et effektbudsjett. Derfor vil ikke dette kapittelet følge NS 3031, men gi en grunnleggende innføring i bygningers effektbehov. Eksempler i dette kapittelet følger gjeldende forskriftskrav (TEK 10). 1.1 Generelt Et byggs varmeeffektbehov sammensettes av følgende ledd: Transmisjonstap Infiltrasjonstap Ventilasjonstap Transmisjonstap Transmisjonstapet beskriver varmetransport gjennom en begrensningsflate. Det kan være gjennom en innervegg mellom to rom, eller gjennom et byggs klimaskjerm. Klimaskjermen beskriver alle flater som grenser mot det ytre klima. Det vil si gulv, vegg og tak. For å beregne transmisjonstapet må begrensningsflatens varmemotstand (isolasjonsegenskapene), areal og temperaturdifferanse være kjent. Infiltrasjonstap Infiltrasjonstapet beskriver uønsket luftstrømning gjennom begrensningsflatene, såkalt utilsiktet ventilasjon. Dette tapet oppstår på grunn av trykkdifferanse som blant annet oppstår ved forskjeller mellom inne- og utetemperatur og utvendig vindpåvirkning. For å beregne infiltrasjonstapet må byggets tetthet, dimensjonerende vindbelastning og temperaturdifferanse være kjent.

14 2 1 BYGNINGERS VARMEEFFEKTBEHOV Ventilasjonstap (tilsiktet ventilasjon) Ventilasjonstapet beskriver varmetap i forbindelse med utskiftning av luft i et bygg. Det vil si at når kald uteluft tilføres et rom/bygg må denne luften varmes opp til ønsket romtemperatur. For å beregne ventilasjonstapet må luftmengde, eventuell varmegjenvinners virkningsgrad og temperaturdifferanse være kjent. Et bygg tilføres også varme. Denne varmetilførselen deles inn i: Internlast Personbelastning Soltilskudd Internlast Internlasten beskriver varme som tilføres inne i bygget. Slike interne varmekilder kan være lys, datamaskiner, hvite- og brunevarer, elektriske motorer og annet elektronisk utstyr. For å beregne internlasten må summen av avgitt effekt fra varmekildene fastsettes ved dimensjonerende forhold. Personbelastning Personbelastning er varme som tilføres fra personer som befinner seg i bygget. Varmeavgivelsen fra en person varierer avhengig av aktivitetsnivå og størrelse. For å beregne personbelastningen må antall personer, deres aktivitetsnivå og størrelse være kjent ved dimensjonerende forhold. Soltilskudd Soltilskuddet beskriver varme som tilføres fra sola. Denne varmen tilføres bygget i hovedsak gjennom vinduer, men også ved utvendig oppvarming av fasader og tak. For å beregne soltilskuddet må geografisk plassering og orientering av bygget, vindusflater, grad av solavskjerming og skygge fra omliggende bygg og natur være kjent. Et rom har et varmeeffektbehov når varmetapene er dominerende, og et kjøleeffektbehov når varmetilførselen er dominerende. Det er å tilfredsstille disse behovene som er et varme- og kjøleanleggs oppgave. Om et bygg har varme- eller kjøleeffektbehov kan variere gjennom døgnet og gjennom året. Det er ikke uvanlig at et bygg har begge behovene samtidig. For eksempel kjølebehov i sørvendte rom og datarom og varmebehov i entreer og nordvendte rom. Definisjon av effektbehovene Brutto varmeeffektbehov: Dette er summen av varmetapene uten hensyn til varmetilførsel ved dimensjonerende vinterforhold. Dette effektbehovet er som oftest lagt til grunn ved dimensjonering av varmeanlegg.

15 BYGNINGERS VARMEEFFEKTBEHOV 1 3 Netto varmeeffektbehov: Kjøleeffektbehov: Dette er brutto varmeeffektbehov når varmetilskuddene er trukket fra ved dimensjonerende vinterforhold. Netto effektbehov kan brukes som dimensjoneringsgrunnlag for enkelte varmekilder som for eksempel varmepumper. Dette er summen av varmetilskuddene ved dimensjonerende sommerforhold. Dette effektbehovet er ofte dimensjoneringsgrunnlaget for kjøleanlegget. 1.2 Varmeeffektbehov Transmisjonstapet Formler til Vannbaserte oppvarmings og kjølesystemer (1.mai 2012) Antall: Transmisjonstapet 225 nummererte formler (blå bakgrunn) og 176 som brukes kan i eksempler uttrykkes (hvit bakgrunn) slik: 1. Bygningers varmeeffektbehov n n Formel 1.1 Formel 1.1 U n : Varmegjennomgangskoeffisient for flate nr. n [W/(m 2 K)] A n : Areal R av DUT flate nr. n [m 2 ] Formel 1.2 Τ : Temperaturdifferanse over bygningsdelen [K] Eksempel 1.1 Arealet Tilført A n : Avgitt Formel 1.3 Figur 1.1 viser plan og snitt av et rom. B x b x L H h Vindu Figur 1.1 PLAN SNITT X-X

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Sylvia Helene Skar, frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen 9. november 2016 shs@norconsult.no 1 Begrensning i bruk av strøm er fjernet TEK 10 FØR

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

8-21 Energi og effekt

8-21 Energi og effekt 8-21 Energi og effekt Det er tre måter som kan brukes for å vise at bygningen tilfredsstiller det generelle forskriftskrav om at lavt energiforbruk skal fremmes. Energiramme Hovedmetoden er beregninger

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Ny NS 3031- Standard for beregning av bygningers energiytelse

Ny NS 3031- Standard for beregning av bygningers energiytelse 10. mai 2007 kl. 11.45 12.15 Ny NS 3031- Standard for beregning av bygningers energiytelse Prosjektleder Thor Lexow Markedsområde bygg, anlegg og eiendom Privat og uavhengig medlemsorganisasjon En samling

Detaljer

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledningstekst sist endret 01.03.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledning til første ledd Bestemmelsen omfatter alle varmeinstallasjoner

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger

NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Thor E. Lexow, 25. oktober 2012 NS 3701: Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger - FORMÅLET MED STANDARDEN - BAKGRUNSSIMULERINGER OG ANALYSER - SAMMENLIGNING MED TEK10 - HVORDAN BRUKE STANDARDEN? Hvem

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles.

(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. Veiledningstekst sist endret 01.01.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene i tabellen i bokstav a samtidig som kravene i 14 3 oppfylles. a) Tabell:

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 11 682 438 kwh pr. år Adresse Blindernveien 31 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 38 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL18 Kristine Bonnevies hus / Pennalet Merkenr. A2011-104645 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt

Detaljer

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010

Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE 2010. Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat. Info pbl 2010 Krav &l energiforsyning i TEK FJERNVARMEDAGENE Brita Dagestad, Statens bygningstekniske etat PBL PLAN (MD) BYGNING (KRD) SAK TEK SEKTOR ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet og bør

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus.

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. TEK 10 - Engergi Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder

Detaljer

PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A

PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A Roy Vraalsen 03.06.2014 Temaer passivhus Begreper Systemgrenser TEK 10 myndighetskrav Utfordringer SD-anlegg bestykning Leietaker / bruker Energibruk

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Tiltak for bedre energieffektivitet

Tiltak for bedre energieffektivitet Tiltak for bedre energieffektivitet Prioritering av tiltak og tiltakslister som beslutningsgrunnlag 7. januar 2008 Magnus Killingland, Siv.Ing. Energi- og Prosessteknikk Mål og innhold Tiltaksliste som

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Kontorbygg i energiklasse A

Kontorbygg i energiklasse A Schneider Electric NegaWatt 2011 Kontorbygg i energiklasse A Jørn Torstein Grini, Linstow AS Selskapet eies av AWILHELMSEN AS Er ett av Norges ledende eiendomsselskaper med virksomheter innenfor hotell,

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard

prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard 30. januar 2012, 08.30 09.10 prns 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger forslag til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Medlemsmøte 23. mars 2006

Medlemsmøte 23. mars 2006 Medlemsmøte 23. mars 2006 Bygningsenergidirektivet Standarder og beregningsverktøy Siv.ing. Thor Lexow 23. mars 2006 Privat og uavhengig medlemsorganisasjon En samling av: Norsk Allmennstandardisering

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10

NOTAT 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING I PBL OG TEK10 NOTAT Til: Medlemmer i Boligprodusentenes Forening Fra: Lars Myhre, lars.myhre@boligprodusentene.no Dato: 12.03.2012 (revidert 30.10.2014) Sak: KRAV TIL ENERGIFORSYNING I TEK10 1. KRAV TIL ENERGIFORSYNING

Detaljer

Energimerking 13. April 2011

Energimerking 13. April 2011 Energimerking 13. April 2011 ET PROFILERT OG ATTRAKTIVT FAGMILJØ Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap Ca. 630 ansatte - og i vekst Landsdekkende Internasjonale via Norplan Asplan Viak AS, Firmapresentasjon

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør Asplan Viak Presentasjon NAL

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer