Energimerking 13. April 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energimerking 13. April 2011"

Transkript

1 Energimerking 13. April 2011

2 ET PROFILERT OG ATTRAKTIVT FAGMILJØ Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap Ca. 630 ansatte - og i vekst Landsdekkende Internasjonale via Norplan Asplan Viak AS, Firmapresentasjon

3 VI HAR KOMPETANSE INNENFOR: Arkitektur By- og arealplanlegging Bygg og anlegg Energi og miljø Geoinformasjon og visualisering Landskapsarkitektur Samferdsel Samfunnsanalyse Samfunnsplanlegging Tekniske installasjoner Vann- og miljøteknikk Asplan Viak AS, Firmapresentasjon

4 LOKALT TILSTEDE Arendal Bergen Drammen Karasjok Kongsberg Kristiansand Leikanger Lyngdal Molde Oslo Risør Sandvika Skien Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ål Ås Asplan Viak Internet AS - Leikanger Asplan Viak AS, Firmapresentasjon

5 Energimerkeforskriften 1 Formål Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut. Energiattesten er gyldig i 10 år, men kan endres når det skjer endringer Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal bidra til at slike anlegg fungerer effektivt og med minimal miljøbelastning. Energimerking

6 Energimerking

7 Energimerking

8 Energibruken i Norge skal ned Energimerking

9 Er det noe vits i å starte nå? Energimerking

10 Kravene skjerpes Energimerking

11 Hva bringer framtiden? Energimerking

12 Det offentliges ansvar Energimerking

13 Energimerket hvorfor og hvordan Bygget skal merkes ikke bruken Normerte standard verdier for bruk etter bygningstype (svømmehall og fotballhall er begge idrettsbygg beregnes etter normert innetemperatur og bruk) Skal motivere til bedre bygg både ved planlegging av nye og ved rehabilitering Ønsket er at leietakere og kjøpere skal stille energikrav Energimerking

14 Energimerking 1 kalibrere modellen Måle opp alle arealer: vegg, gulv tak, vindu, dør, Beregne volum Bestemme U-verdier og tetthet Ventilasjonsanlegg luftmengder, system, varmegjenvinner, SFP, regulering Varmeanlegg effekt, system, regulering, virkningsgrad Vurdere energibehov til lys, teknisk utstyr, varmt tappevann, personer og bruk av bygget Kalibrere bygget mot oppgitt energiforbruk For yrkesbygg må man bruke et godkjent beregningsverktøy for prosessen, som beregner etter NS3031 Vi bruker Simien Energimerking

15 Energimerke del 2 Behold klimaskallet ventilasjonssystemet og varmeanlegget Juster luftmengder, lys teknisk utstyr, personer og varmt tappevann til normerte verdier ihht NS 3031 Foreta en energimerkekjøring med et dataprogram Vurder resultatet, og foreta evt justeringer Logg inn i Altinn (må få tilgang av byggeier) Last inn energimerket (.xml fil). Aktiver aktuelle tekstmessige enøk-tiltak Tillegg: Lag en separat rapport til kunde hvis dette er avtalt. Her kan man beskrive mer utfyllende enn i NVE attesten. Det bør også vurderes en enkel enøkanalyse i forbindelse med energimerkingen Energimerket skal beregnes etter regler gitt i NS 3031 Energimerking

16 Slagen barnehage Energimerking

17 Slagen barnehage Grønn C Fjernvarme gir grønn farge på merket Bokstav C er normalt ved bygging etter TEK 07 og TEK 10. For et bedre merke må man gå ut over minimumskravene, eller benytte varmepumpe Energimerking

18 Denne hjemmesiden bør noteres. Her ligger det meste som er aktuelt om energimerkeordningen og energimerking av bolig, yrkesbygg, energivurdering av tekniske anlegg, hvordan laste opp i Altinn, Spørsmål og svar, kompetansekrav Enova svarer For yrkesbygg og eksperter: Tlf eller e-post: For boliger og private: Tlf eller e-post: Energimerking

19 Oppsummering energimerking av bygninger Bygget skal merkes ikke bruken (lik enebolig i Karasjok og Kristiansand skal få samme merket. Om huset bebos av enslig pensjonist eller Smiths venner skal merket være det samme) Klimaskallet, ventilasjonssystemet (varmegjenvinnerens virkningsgrad) og varmeanlegget (type og virkningsgrad) er det vesentlige for energimerket. Bygget skal beregnes etter Norsk Standard, NS 3031 Lav andel fossil eller elektrisk energi til oppvarming gir grønt merke Bygget merkes etter kjøpt energimengde => varmepumpe og solenergi gir et bedre merke enn fjernvarme, bio, el og fossil energi Energimerking

20 Energimerkeforskriften 1 Formål Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut. Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal bidra til at slike anlegg fungerer effektivt og med minimal miljøbelastning. Energimerking

21 Hvor ofte skal tekniske anlegg sjekkes Type anlegg Resultat Når skal vurderingen gjøres? Kjelanlegg (kjelanlegg som varmes opp med fossilt brensel) Klimaanlegg (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse) Engangs energivurdering av varmeanlegg der kjelen basert på fossilt brensel er eldre enn 15 år Rapport som registreres i energimerkesystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere. Rapport som registreres i energimerkesystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere. Rapport som registreres i energimerkesystemet. Forslag til tiltak som eier bør vurdere. Hvert fjerde år for anlegg i bygning med oppvarmet BRA over 400 kvm, hvert andre år for kjel i bygning med oppvarmet BRA på over 2000 kvm Hvert fjerde år for anlegg i bygning med oppvarmet, klimatisert BRA over 500 kvm Innen ett år etter at kjelen er 15 år gammel. Kun anlegg i bygning med oppvarmet BRA over 400 kvm Dette er i prinsippet en EU kontroll for tekniske anlegg

22 Kompetansekrav energivurdering av tekniske anlegg Bør utføres i forbindelse med årsservice. De fleste sjekkpunktene går inn i en normal årsservice, slik at denne rapporten vil komme som et naturlig tillegg. En vesentlig del av arbeidet er testing av automatikk, og målinger. Dette krever håndlag og teknikerkompetanse. Systemet skal virke etterpå! Type anlegg Type kompetanse Krav til nivå/type utdannelse Type erfaring Kjelanlegg for areal Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av over 400 m 2 kjelanlegg Kjelanlegg for areal Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av over 2000 m 2 store kjelanlegg Varmeanlegg med kjel, for areal over 400 m 2 To alternativer Ventilasjonsanlegg for areal over 500 m 2 To alternativer Kjøleanlegg for areal over 500 m 2 To alternativer 1. Bygningsteknisk og energiteknisk. Fyringsteknisk 2. Bygningsteknisk og energiteknisk. Fyringsteknisk 1. Bygningsteknisk og energiteknisk. 2. Bygningsteknisk og energiteknisk. 1. Bygningsteknisk og energiteknisk. 2. Bygningsteknisk og energiteknisk. Bachelor 2-årig godkjent yrkesfaglig. Bachelor 2-årig godkjent yrkesfaglig. Bachelor 2-årig godkjent yrkesfaglig. Energiberegning for bygninger. Ettersyn/drift av kjelanlegg. Energiberegning for bygninger. Ettersyn/drift av kjelanlegg. Installasjon eller vurdering av ventilasjonsanlegg Energiberegning for bygninger. Installasjon eller vurdering av kjøleanlegg Energiberegning for bygninger. Lengde yrkeserfaring 2 år 5 år 2 år 2 / 5 år 2 år 2 / 5 år 2 år 2 år 2 år 2 år

23 Hvert 4. år

24 Hva inngår ventilasjon Måle og eller registrere: (alle tekniske data for anlegget), alder, type, luftmengde, virkningsgrad, trykkfall, vifteeffekter, varme- og kjøleeffekt, vifteeffekt ved aktuelle luftmengder, hvilke områder ventilasjonsanlegget dekker Kontrollere: Alle automatikkfunksjoner, samt visuell kontroll av anlegget, har anlegget de nødvendige funksjoner, kontroll av data mot tidligere registreringer Beregne (dette bør utføres av energirådgiver som også laster inn i Altinn) Totale og spesifikke energitall for anlegget

25 Hvert 4. år

26 Hva inngår kjøleanlegg Måle og eller registrere: (alle tekniske data for anlegget), alder, type, kjøleytelse, kjølemedium, trykkfall, kompressoreffekt, temperaturer og trykk, COP, pumpeeffekt isvann, solavskjerming, nattkjøling etc, hvilke områder kjølesystemet dekker Kontrollere: Alle automatikkfunksjoner, samt visuell kontroll av anlegget, har anlegget de nødvendige funksjoner, kontroll av data mot tidligere registreringer, Beregne Totale og spesifikke energitall for anlegget

27 Hvert 4. år oppvarmet BRA over 400 m² - hvert 2. år oppvarmet BRA over 2000 m²

28 Vurdering av kjelanlegg Måle og eller registrere: (alle tekniske data for kjel og brenner), alder, type, røykgassanalyse, virkningsgrad, trykkfall, vifteeffekter, effekt, hvilke områder kjelanlegget dekker Kontrollere: Alle automatikkfunksjoner, samt visuell kontroll av anlegget, har anlegget de nødvendige funksjoner, kontroll av data mot tidligere registreringer Beregne (dette bør utføres av energirådgiver som også laster inn i Altinn) Totale og spesifikke energitall for anlegget

29 Varmeanlegg over 15 år Vurdering av kjel, koblingsprinsipper, sirkulasjonssystem, funksjoner, pumpeeffekt, varmefordeling, ekspansjon, temperaturregulering i hele anlegget, lekkasjer, temperatur i fyrrom, sammenkobling av flere fyringsenheter, isolasjon av rør og koblinger, energimåler? Tappevann: blandebatterier, er det sparedusjer, tappesteder som ikke er i bruk (legionella), beredertemperatur, er det sirkulasjon på varmtvannet, isolasjon i rørnettet Etter 15 år er det på tide å tenke rehabilitering

30 Oppsummering Energivurdering av tekniske anlegg Energivurdering av tekniske anlegg er en EU-kontroll for bygninger Registreringer og kontroll bør i stor grad foretas av servicetekniker Beregninger og evalueringer bør foretas av energirådgiver Engangsvurdering av varmeanlegg bør være et samspill mellom energirådgiver og servicetekniker Energivurdering av tekniske anlegg bør være en del av serviceavtalen

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger 5 2012 Energikarakter Energieffektiv Lite energieffektiv A Høy andel Lav andel Oppvarmingskarakter (andel el og

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier

Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier Frokostseminar - Energimerking Dette bør du vite som gårdeier Agenda 1. Lovverket rundt energimerking 2. Ressursbehov for gårdeier ved merking 3. Kostnader for gjennomføring 4. Merverdi og nyttefunksjon

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 35 Postnr 3611 Sted kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-15953 Dato 13.08.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg Anne Cecilie L. Bondy (red.) 19 2009 ENERGIMERKE Energieffektivt Lite energieffektivt OPPVARMINGSMERKE Lav andel el og fossilt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 999 880 kwh pr. år Adresse Frederiks gate 2 Postnr 0164 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 209 Bnr. 44 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 080486413 Bolignr. Merkenr. A2011-103679 Dato 21.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 73 550 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 73 550 kwh pr. år Adresse Parkveien 5 B Postnr 2500 Sted Tynset Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 5 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 154972013, 1et-FORRETNING Bolignr. Merkenr. A2011-58023 Dato 20.01.2011 Ansvarlig Utført av ANNA

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 067 226 kwh pr. år Adresse Hovsletta Postnr 7380 Sted 7380 Leilighetsnr. Gnr. 26 Bnr. 8 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-78077 Dato 31.03.2011 Ansvarlig Utført av AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS AF Energi

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Talvikbukta 114 Postnr 9540 Sted Talvik Leilighetsnr. Gnr. 11 Bnr. 155 Seksjonsnr. 0 Festenr. Bygn. nr. 0 Bolignr. Merkenr. A2014-507483 Dato 08.12.2014 Eier Innmeldt av Skifte eiendom SWECO Norge

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 517 912 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 1 517 912 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 35 Postnr 0317 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 44 Bnr. 85 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-85230 Dato 28.04.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Bønesstranden 70 Postnr 5155 Sted Andels- /leilighetsnr. Gnr. 20 BØNES / El.forbruket er kun grovt beregnet. Varmtvann er tilkoblet varmepumpe. Der benyttes varmekabler i innkjørsel. VK i takrenne

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 Del 2 Vedlegg i f.m. rbeidstilsynspålegg Rothaugen skole Rothaugsgaten 10 05.12.2013 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Forenklet Enøkvurdering

Detaljer

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet) Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Åsaveien 1B Postnr 0362 Sted Andels- /leilighetsnr. Oslo / H0201 Gnr. 215 Bnr. 4 Seksjonsnr. 37/46 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. Dato Eier Eivind Lande Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Kort om energimerking > Alle bygningar som skal seljast eller leigast ut, skal vere energimerkte. > Alle bygningar over 1000 m 2 skal vere energimerkte. > Energimerking gjer du på www.energimerking.no.

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Ålesundgata 3A Postnr 0470 Sted Oslo Leilighetsnr. 421 Gnr. 222 Bnr. 3 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. 421 Merkenr. Dato Ansvarlig Utført av Energimerket angir boligens energistandard.

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse STRANDLIVEIEN 3 Postnr 1410 Sted Leilighetsnr. KOLBOTN A001 Gnr. 40 Bnr. 9 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300120765 Bolignr. Merkenr. A2011-87952 Dato 06.05.2011 Eier Innmeldt av STRANDLIVEIEN

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer