PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A"

Transkript

1 KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER PASSIVHUS OG ENERGIKLASSE A Roy Vraalsen

2 Temaer passivhus Begreper Systemgrenser TEK 10 myndighetskrav Utfordringer SD-anlegg bestykning Leietaker / bruker Energibruk prosjektert / målt Inneklimaundersøkelse i regi av Civitas - resultater 2

3 Begreper TEK 10 3

4 Hvilke krav gjelder for energi? TEK 10 teoretisk beregnet netto energibehov Energimerke teoretisk beregnet levert energibehov BREEAM-Nor netto energibehov og levert energi BREEAM-In-Use energimerke (+ noe mer som ikke er avklart) Passivhus netto varme- og kjølebehov (+ komponentkrav) FutureBuilt passivhus, levert energi, teoretisk Miljøfyrtårn målt energibruk og reduksjon av denne Svanemerking krav til energi under produksjon av varer og tjenester 4

5 Systemtap Brutto energibehov Netto energibehov Levert energi Primærenergibehov Begrepsavklaring - systemgrenser Passive tilskudd Internt varmetilskudd Selvprodusert fornybar energi Energi- systemet Tilskudd fra omgivelsene Utvinning Produksjon Lagring Transport Tap 1. Brutto energibehov 1. Varme,lys, strøm, kjøling,luft etc 2. Passive tilskudd 1. Dagslys, sol,termisk 3. Interne varmekilder 1. Personer,utstyr,lys 4. Netto energibehov 1. Brutto energibehov gratis tilskudd 5. Egenprodusert fornybar energi 1. Solceller, varmepumpe 6. Levert energi 1. Netto energibehov egenprodusert energi 7. Primærenergibehov, CO 2 - utslipp, energikostnad og energipolitisk vekting 5

6 Systemtap Brutto energibehov Netto energibehov Levert energi Primærenergibehov Indikator for energiytelse Passive tilskudd Selvprodusert fornybar energi Tilskudd fra omgivelsene Energi- systemet Utvinning Produksjon Lagring Transport Internt varmetilskudd Tap TEK 10 Passivhus BREEAM Energimerke BREEAM Powerhouse 6

7 Myndighetskrav Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 10) Netto energibehov For å få byggetillatelse samt tillatelse til større rehabiliteringer Forskrift om energieffektivitet i bygninger Levert energi For nybygg senest i søknad om ferdigstillelse Obligatorisk for alle bygg over 1000 m 2 og boliger over 50 m 2 Alle krav skal tilfredsstille en teoretisk beregning i hht. NS

8 Krav til energiytelse i TEK Energitiltaksmodellen a) Transmisjonsvarmetap: 1 Andel vindus- og dørareal 20 % av oppvarmet BRA 2 U-verdi yttervegg 0,18 W/(m 2 K) 3 U-verdi tak 0,13 W/(m 2 K) 4 U-verdi gulv 0,15 W/(m 2 K) 5 U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme 1,2 W/(m 2 K) 6 Normalisert kuldebroverdi, der m 2 angis i oppvarmet BRA: småhus 0,03 W/(m2 K) øvrige bygninger 0,06 W/(m2 K). b) Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap: 1 Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell: - småhus 2,5 luftvekslinger pr. time - øvrige bygninger 1,5 luftvekslinger pr. time. 2 Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: boligbygning, samt arealer der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av forurensning/smitte 70 % øvrige bygninger og arealer 80 %. 8

9 Krav til energiytelse i TEK 10 (2) Bygningskategori Totalt netto energibehov (kwh/m 2 oppvarmet BRA pr. år) Småhus, samt fritidsbolig over 150 m /m 2 oppvarmet BRA oppvarmet BRA Boligblokk 115 Barnehage 140 Kontorbygning 150 Skolebygning 120 Universitet/høyskole 160 Sykehus 300 (335) Sykehjem 215 (250) Hotell 220 Idrettsbygning 170 Forretningsbygning 210 Kulturbygning 165 Lett industri/verksteder 175 (190) 9

10 Energikarakter for ulike bygn.kat Bygningskategorier A B C D E F G Lavere enn eller lik Lavere enn eller lik Levert energi pr m 2 oppvarmet BRA (kwh/m 2 ) Lavere enn eller lik Lavere enn eller lik Lavere enn eller lik Lavere enn eller lik Ingen grense Barnehage > F Kontorbygning > F Skolebygning > F Universitets- og høgskolebygning > F Sykehus > F Sykehjem > F Hotellbygning > F Idrettsbygning > F Forretningsbygning > F Kulturbygning > F Lett industribygning, verksted > F 10

11 Hva er et passivhus? Konseptet passivhus (Ty: passivhaus) ble opprinnelig utviklet i Tyskland på 1990-tallet og gikk kort sagt ut på å isolere bygningen så godt at hele oppvarmingsbehovet skal kunne dekkes med ettervarming av ventilasjonslufta. Ordet passivhus kommer av at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som: Godt isolert klimaskjerm God tetthet God varmegjenvinning Utvendig solavskjerming Utnyttelse av termisk masse I Norge er motstanden mot den tyske definisjonen stor. Passivhus er i Norge derfor ikke definert på samme måte som i Tyskland, men det er etablert to standarder som definerer hva et passivhus er: NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger 11

12 12 NS 3701 minstekrav til komp.

13 Passivhus krav til dokumentasjon Krever egen rapport som skal inneholde: Beskrivelse av bygg og tekniske installasjoner Generelt tiltak gjort for å oppfylle passivhuskravene Dokumentasjon på valgte komponenter Energiberegninger Person som har utført beregningene Beskrivelse av bygningen Dokumentasjon på inndata Soneinndeling for beregninger Resultater av energiberegninger Bekreftelse av levert ytelse på komponenter Eneste krav til fysisk etterprøving av krav er tetthet... 13

14 Utfordringer ved passivhus Passive tiltak Isolasjon av klimaskjerm og lav U-verdi for vinduer. God varmegjenvinning Tett bygningskropp Utvendig solavskjerming Termisk masse Tekniske tiltak Behovssyring av ventilasjon (tilstedeværelse/co 2 /temperatur) For å oppnå SFP-kravet og krav til varmetapstall og varmebehov. Behovsstyring av lys (tilstedeværelse og dagslys) For å oppnå LENI-kravet og netto kjølebehov Styring av solavskjerming For å redusere kjølebehovet men samtidig slippe inn dagslys Liten motor gjør tunge passivhus til en oljetankere! 14

15 SD-anlegget uvurderlig verktøy Krav til SD-anlegget Høyt bestykningsnivå Logg av alle parametere Presise klartekst alarmer Oversiktlige og presise romkontrollbilder Krav til driftsansvarlig Systemforståelse Daglig oppfølging Systematiske gjennomganger Planlegging av kommende dager Et godt SD-anlegg kan brukes til Feilfinning / troubleshooting Dokumentasjon av inneklima overfor bruker Være i forkant av misnøye/klager 15

16 16 Eksempel på sonesystem i arealer

17 Historisk logg ditt viktigste verktøy Romtemperatur Utetemperatur 17

18 Bestykning og funksjoner på romnivå Passivhus er helt avhengig av mekanisk ventilasjon pga svært tett bygningskropp, krever nøye planlegging, bygging og kontroll ved overlevering Passivhus som regel bestykket med vav-systemer, radiatoranlegg og tilstedeværelse via belysning Kjøling blir tilført via luft (ventilasjon ) og lite eller ingen lokal kjøling Soner regulert via romgivere og CO2-givere i f.eks møterom, vær kritisk til fysisk plassering Sonesystem som vist i SD-anlegget Loggfunksjon på alle punkter og software-punkter Anbefaler visning av luftmengder og ikke %-vis åpning av spjeld Forsøk og etablere en «servicefunksjon» i SD-anlegget for enkel måte og åpne alle vav-spjeld og radiatorventiler ( for kontroll av luftmengder og vannmengder) Lokal forstilling av temperatur fra bruker +- 2*C Frikjølingsfunksjoner av ventilasjon på natt Solavskjerming, persienner, film vil fungere som klimaskjerm Måling av betongtemperatur i «tunge bygg» Være i forkant på endring av vær via yr eller tilsvarende 18

19 Leietaker må ta sin del av ansvaret Velge bevisst energieffektivt kontorutstyr ved utfasing og innkjøp av nytt materiell, eksempelvis Energy Starsertifiserte produkter Teknisk utstyr må programmeres til å gå i dvale når de ikke er i bruk. PC-er og skjermer (skjermsparere sparer skjermen - ikke energi) Prosjektorer Storskjermer AV-utstyr i møterom Det må oppfordres (kreves) at alle medarbeidere slår av alt utstyr før de forlater kontoret. Varmelasten for utstyr som står på vil gjøre at starttemperaturen om morgenen blir høy og/eller det må brukes store ventilasjonsluftmengder for å fjerne varmen. Dette kommer i tillegg til energien som utstyret har brukt i løpet av natten 19

20 Energibruk i Passivhus prosjektert vs målt Samfunnet begynner og bli interessert i faktisk forbruk 100 Beregnet (SIMIEN) Målt Spesifikk energi [kwh/m2] 20

21 Passivhus bygg formålstjent energi 120,0 Entra-bygg (2013) Prosjektert energibehov vs. faktisk energiforbruk Formålsdelt energi 125,0 100,0 80,0 70,1 60,0 40,0 20,0 0,0 9,4 30,4 5,4 2,8 5,0 6,5 15,9 43,6 41,7 34,5 Beregnet energibehov (SIMIEN) Målt energiforbruk 21

22 Passivhus levert energi 120,0 100,0 Entra-bygg (2013) Prosjektert energibehov vs. faktisk energiforbruk Levert energi 119,1 96,6 80,0 69,0 60,0 46,1 58,1 58,1 40,0 32,8 20,0 0,0 Direkte el. 9,7 17,3 EL. Varmepumpe 2,4 Fjernvarme Totalt levert energi Totalt levert energi (eksl. snøsmelt) Beregnet (SIMIEN) Målt 22

23 Inneklimaundersøkelse i regi av Civitas på passivhus 10 bygg Ørebrorosen - Symptomer/plager 23

24 24 Civitas undersøkelse inneklima 10 bygg Miljøfaktorer

25 25 Entra-bygg med i undersøkelsen Symptomer - plager

26 26 Entra-bygg med i undersøkelsen Miljøfaktorer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi

Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi Kap 14 Energi 14-1 Generelle krav om energi 1. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Innledende orientering og vurderinger... 4 2.1 Føringer fra NVE... 4 2.2 Beregningsforutsetninger... 5 2.2.1 Bygningsmodeller, SIMENfiler og TEK10... 5 2.2.2 Revisjon av NS

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2010 Tittel Forfattere : ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

Hva kommer rundt neste sving?

Hva kommer rundt neste sving? Fagmøte torsdag 29.04.10 Hva kommer rundt neste sving? Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo Regjeringens/Stortingets mål TEK 10 gjelder fra 01.07.10 Energi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

Utfordringer og løsninger Varme og kjøling

Utfordringer og løsninger Varme og kjøling Utfordringer og løsninger Varme og kjøling Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Olavsgaard 25. februar 2013 Sylvia Skar, energi og miljørådgiver, Norconsult shs@norconsult.no Amibisjonspyramide

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Brukerundersøkelse 2007: Tabell 4.1: Hvor lett/vanskelig finner næringen det å dokumentere oppfyllelse av ulike krav i teknisk

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Veileder for prosjektering av passivhus småhus

Veileder for prosjektering av passivhus småhus SINTEF Byggforsk LARS MYHRE, PETER G. SCHILD, TRINE D. PETTERSEN, PETER BLOM OG LARS GULLBREKKEN Veileder for prosjektering av passivhus småhus Prosjektrapport 105 2012 SINTEF Byggforsk Lars Myhre, Peter

Detaljer

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg"

Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg Merknader fra Boligprodusentenes Forening til Rambølls konsulentrapport "Energiregler 2015. Forslag til endringer i TEK for nybygg" Sammendrag av merknader Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ga høsten

Detaljer

Bjørnsletta skole - FutureBuildt

Bjørnsletta skole - FutureBuildt Passivhus Norden 2013 Bjørnsletta skole - FutureBuildt Erik Økland - Prosjektleder Bjørnsletta skole - erik.okland@veidekke.no Veidekke Entreprenør AS Distrikt Oslo 0214 Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 35 Postnr 3611 Sted kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-15953 Dato 13.08.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer