Jernbaneverksted blir by

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverksted blir by"

Transkript

1 Sundland Jernbaneverksted blir by Gjennomgang_Drammen Kommune 2011 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

2 «tett by» Sentrale kriterier for utforskning av plankonseptet: Høy tetthet mye og mange God kollektivtilgjengelighet miljørettet og moderne Gode, varierte og lett tilgjengelige offentlige byrom terskelfritt og tolerant Attraktive boligområder annerledes og varierte Riktig fordeling mellom bolig og næring fordeling må utforskes Kulturprogrammer (lokale og regionale marked) tilhørighet og trivsel Handelstilbud (lokale, regionale) mat eller maling God tilgjengelighet til hovedvegnett lokalisering, lokalisering og lokalisering NSB-kompetansesenter I Sundland i Drammen I 02. februar 2011 N

3 1. Overordnet veinett Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

4 Stadionbyen...

5 mer variert program?

6 Strømsgodset kirke Sunnhaugen bru Smithestr Bygg G N Eksisterende program Fyrhuset Del av bygg C > BYENS ROM +LHUDUNL L E\URP * 6 YHL JnU JMHQQRP områder og skaper aktivitet Reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as Oslo261007

7 Illustrasjoner til reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as

8 Urban Plaza 2. Bygg F 3. Fyrhuset 4. Pantografen - campustorget 5. Parken

9 Bygg E som mulighet

10 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

11 2. BYGG E BYGG BYGG E IVARETAS OG BLIR GENERATOR FOR EN NY TYPE SHOPPINGVIRKSOMHET. MAN KAN TA KUTT OG INNGREP I FASADER OG VOLUM, ADDERE ETASJER OG VOLUMER BYROM OMRÅDET ER FORBEHOLDT FOTGJENGERE, MEN HAR ADKOMSTMULIGHETER MED BIL. ET BYROM DANNER MIDTPUNKTET I EN SHOPPINGSITUASJON. SYKKELPARKERING BLIR IVARETATT I GATENE. BUSSTOPP FOR OMRÅDET I NORD Fonderie Riunite av Modostudio, CCDP og Studio Cattinari. Bygg E

12 4. KANTINE - CAMPUSTORG BYGG PANTOGRAFEN FÅR EN MER FRAM- TREDENEDE OG AKTIV FUNKSJON PÅ CAMPUS SUNDALND. SOM KAFE- OG KAN- TINEBYGG KAN DET VÆR BEHOV FOR UTVIDELSER AV DET EKSTERENDE VOLU- MET. STØRRE ÅPENHET TIL INDRE BYROM OG GOD SAMMENHENG MED NYBYGG FOR NSB-SKOLEN ER PRINSIPPER FOR VEIDERE UTVIKLING AV PROSJEKTET. BYROM JERNBANESPOR HAR GÅTT GJENNOM SUNDLANDOMRÅDET OG INN I HALL C - SPORENE KAN IGJEN GJØRES LESELIGE VED VALG AV BELEGNINGS OG BELYSNING- SKONSEPT. DE KAN IGJEN BLI LEDELINJER I OMRÅDET. WESTERGASFABRIEK - AMSTERDAM Addisjon av glassbygg til eksisterende bygg CAIXA FORUM MADRID. Eksisterende bygg suppleres med nytt volum og åpnes mot offentlig rom Tilbygg på Pantografen

13 1. URBAN PLAZA BYGG BYGG G OPPARBEIDES TIL BYMUSEUM OG CAFEVIRKSOMHET I DE OMKRANSENDE BYGGENE ER DET BU- TIKKER OG KAFEER SOM STØTTER OPP OM TORGETS VIKTIGE FUKSJON BYROM TORGET ER BYDELENS STORSTUE. DENNE HAR STØRRELSE TIL Å TA DE STORE AR- RANGEMENTER. REKREASJONSPROGRAM, VANNSPEIL Urban plaza EKS: WESTERGASFABRIEK - AMSTERDAM NYE ÅPNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE.

14 3. FYRHUS - CAMPUSTORG BYGG FYRHUSET HAR EN VIKTIG SYMBOLVERDI FOR OMRÅDET. DENNE KAN ETTER TID BLI BRUKT SOM EN MER UTADRETTET AK- TIVITET SOM STØTTER CAMPUSTORGETS AKTIVITET. BYROM ET OMRÅDE SOM ER VERTIKALT OG SOM KAN SUPPLERES MED TRÆR OG VEGETAS- JON. DEN GRØNNE DELEN AV DET UTBANE OMRÅDET SUNDLAND - HISTORISKE SPOR Campustorg Zollverein, Tyskland - stort industriområde verdens arv, der nytt program får møte gammelt innhold Emscher park, Duisburg, Tyskland - vegetasjon og vertikalitet, nytt aktivit program klatrer på gammelt industriområde

15 5. PARK BYGG I REGULERINGSPLANEN FORESLÅS EN BARNEHAGE SOM PAVILJONG I PARKEN. BYROM PARKEN I SØR DANNER OVERGANG TIL BEBYGGESLEN PÅ SUNNHAUGEN. DEN VIL OGSÅ FUNGERE SOM ATKOMST OG GI MU- LIGE PORTALSITUASJONER TIL OMRÅDET. GANG- OG SYKKELSTI, OPPHOLDS-SONER OG OMRÅDER FOR AKTIVITET ER ELLERS VIKTIGE PROGRAMMER Park og kunst BRISTOL & BATH, RAILWAY PATH - portal, kunstinnstallasjon

16 Sentrum og campusområde - rundt og i eksisterende bebyggelse NSB-kompetansesenter I Sundland i Drammen I 02. februar 2011

17 Sentrumsområde - med strøk og gode byrom NSB-kompetansesenter I Sundland i Drammen I 02. februar 2011

18 Sentrumsområde med kvartalsstruktur Reguleringsplan for Sundland I Forelesning UMB I 04.mars 2010 I alt. arkitektur as

19 Sentrumsområde med andre strøk Reguleringsplan for Sundland I Forelesning UMB I 04.mars 2010 I alt. arkitektur as

20 Sentrumsområde med eksieterende bebyggelse Reguleringsplan for Sundland I Forelesning UMB I 04.mars 2010 I alt. arkitektur as

21 2. Gater og byrom Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

22 SAMMENHENG VED KOLLEKTIVGATE Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

23 REFERANSER 1. CASA DE MUSICA, PORTUGAL 2. PAPIRBREDDEN, DRAMMEN 3. GRONINGEN 4. CASA MODA, ITALIA 5. NSB-SKOLEN, DRAMMEN 6. GRØNN GATE, BARCELONA 7. DIEKMANTERREIN, ENSCHEDE NEDERLAND Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

24 1. BYROMKVALITETER OG SAMMENHENGER 1. GATESNITT I BARCELONA Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

25 1. BYROMKVALITETER OG SAMMENHENGER 1. PAPIRBREDDEN, DRAMMEN Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

26 1. BYROMKVALITETER OG SAMMENHENGER 1. CASA DE MUSICA, PORTUGAL Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

27 1. BYROMKVALITETER OG SAMMENHENGER 1. CIBOGA TERREIN, GRONINGEN NEDERLAND Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

28 3. Felt/tomter Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

29 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I Kunnskapsaksen Drammen Sundland - Grønland - Strømsø alt. arkitektur as

30 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

31 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

32 4. Planens boligprosjekter Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

33 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

34 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

35 PROF. SMITHS ALLÈ STOR TRAFIKK I PROF. SMITHS ALLE = HENVENDELSE TIL GATE, ORGANISERING I KVARTALER KNYTTER NYTT OMRÅDE SAMMEN MED GAMMELT I KONSENTRERTE PUNKT FARTSBEGRENSENDE TILTAK I DESSE PUNKTA BEGRENSET TRAFIKK I PROF. SMITHS ALLE = HENVENDELSE TIL NABOSKAPSROM ORGANISERING I LAMELLER KNYTTER NYTT OMRÅDE SAMMEN MED GAM- MELT I VED EN FLETTING

36 GULSKOGEN HAGEBY NABOSKAPSROM INTIME NABOSKAPSROM? ELLER GJEN- NOMGÅENDE PASSASJER? BYDELENS ROM

37 For å oppfylle nasjonale og lokale retningslinjer for barn og unges utfoldelsesmuligheter er store deler av utomhusanlegget programmert for disse formal. Beregnet i forhold til antall boliger kan dette programmet beskrives som: 1 barnehage 1 sentralt lekefelt 6 ballfelt 20x40 meter 6 kvartalslekeplasser 40 sandlekeplasser MULIG BARNEHAGE SENTRALT LEKEFELT 4 DAA KVARTALSLEK 1.5 DAA BALLFELT 20X40 M BALLFELT 20X40 M Lekeareal fordeling BALLFELT 20X40 M KVARTALSLEK 1.5 DAA KVARTALSLEK 1.5 DAA 2 STKBALLFELT À 20X40 M MULIG BARNEHAGE SANDLEKEPLASSER 0.1 DAA KVARTALSLEK 1.5 DAA KVARTALSLEK 0.8 DAA I programmet for naboskapsrommene inngår i tillegg til sandlekeplasser også generelle uteoppholdsarealer som grillplasser, felles benke- og solplasser BARNEHAGE 4 DAA

38 ogen hageby Arbeidsbok til reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as

39 ampus technology stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstogg mennesker pub kafè butikk parkering bolig campus campus technology stadium students tec campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog mennesker pub kafè butikk parkering bolig ampus technology stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog het mennesker pub kafè butikk parkering boligampus technology stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog hetst mennesker pub kafè butikk parkering boligampus technology stadium students campus gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog tstog mennesker pub kafè butikk parkering boligampus technology ogy stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog hastighetstog mennesker pub kafè butikk parkering boligampus technology stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog BO11 Sundland Campusbygging Stadion og Student - et samarbeid som virker! IN 9 >>FRUKTBART SAMARBEID I oppstartsfasen for Sundlandområdet ble det tidlig inngått et samarbeid mellom de ulike store bedriftene. I dag ser vi fruktene av dette. Jernbaneutdanning i Norge er som å studere i Oxford! Stadion og campus skaper tilsammen unike områder der de begge har posistiv innvirkning på hverandre. Vi har snakket med Mari Synnevåg (23) som studerer jernbaneinnovasjon på den nye internasjonale avdelingen ved Høgskolen i Buskerud avd. Sundland: Jeg har lenge visst at det var denne veien jeg ville gå, fagene er utfordrende og studentmiljøet er helt topp! Det er alltid noen her å prate med. I er det mange aktiviteter i studenthuset Stadium og i bydelspuben. Ofte blir det at jeg blir her hele dagen! Jernbaneutdanning i Norge er som å studere i Oxford, Skolen har spesialisert seg i jernbaneteknologi og reiseliv og er av Europas mest lovende innovatør.<< SUNDLAND RAIL CITY GULSKOGEN 1,4 KM DRAMMEN SENTRALSTASJON 1,4 KM Sundland Rail City Sundland Drammen Asker Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheatret Oslo S Flytogter minalen Lillestrøm Oslo Lu fthavn Gardermoen Sundland stasjon er et viktig knutepunkt for den nye bydelen. Sundland har på få år gått fra å vere et brakklagt jernbaneområde til å bli endestasjon på flytoget med Europas mest moderne jernbaneskole FAKTA Program for å skape en by SUNDLAND RAIL CITY >>KNUTEPUNKT Få kunne forutse den utvikling Sundlandområdet har hatt de siste 20 årene. Fra å være et tomt område har det utviklet seg til å bli en living by med et kompakt sentrumsområde. Studenter fra hele Europa kommer for å lære om de nye systemer og oppdateringer innen avansert jernbaneteknologi. Høyskolen har opprettet linjer for reiseliv og turisme. Den satser på å kunne tilby utdanninger som kan supplere den internasjonale jernbanesatsingen. Sundland stasjon er lokalisert midt mellom Gulskogen og Drammen sentralstasjon og er et vitalt knutepunkt 24 timer i døgnet. Studenter, fotballsupportere ogmennesker innen innovasjonsrettet kunnskaps- og teknologiutvikling møtes der på sin vei til daglig liv og virke. De varierte og spennende boligene i området har også gjort sitt til at bydelen yrer av liv. << Drammens nye bydel 1,4 km nord for sentrum med Studenter og deriblant 400 internasjonale studerer ved høyskolen Høyskolen har spesialisert seg innen innovativ jernbaneteknologi, turisme og næringsliv. bystrukturen og Sundland stasjon Arbeidsbok til reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as

40 BO11 Sundland BO11 Sundland Drammen Sentralstasjon Boligutstilling med variasjon DRAMMEN SUNDLAND Konnerud Boligutstillingen på Sundland lokker folk fra hele landet med sine spennende løsninger og Sundland Drammens nye bydel 1,4 km nord for sentrum Utvikles over de neste 10 år ROM Eiendom leder utviklingen med 6 forskjellige utbyggere Samlet areal er Planlagt å bygge 1500 boliger, Strømsgodset stadion og Høgskolen i Buskerud Aktuelt: Er område for BO variasjon og urbanitet samt utvikle byggebransjens kompetanse på energi- og miljøeffektivt byggeri >>BO 11 SUNDLAND Landets fremste arkitekter og utbyggere var tilstede i dag da BO11 Sundland ble offisielt åpnet. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Husbanken har med dette åpnet første del av byog boligutstilling som skal vare fra Hovedide har vært å satse på energieffektive og klimavennlige by- og boligområder lokalisert langs kollektivtrafikkaksen mellom Oslo og Drammen. En rekke kvalitetskriterier har vært gjeldende i prosessen. Det har også vært viktig å se på utviklingen av boligsosiale felleskap, med etablering av møteplasser i kombinasjon med boligbygging Det var i 2007 at planprosessen på ROM sine områder startet. Siden den tid har bydelen vokst og har nå en aktiv stadion og en velfungerende høyskole av internasjonal karakter. Boligutstillingen utforsket en stor variasjon av boligtypologier og kombinasjoner av program. Målet er å aktivisere hele bydelen, og legge til rette for energieffektiveboliger for enhver smak. Variasjon og urbanitet har vært viktige stikkord og vi ser nå et utvalg av variasjonsmuligheter og valg. Salget av leilighetene har vært formidabel og utbyggerne på sin side er veldig fornøyd med at de våget å satse på noe nytt og med en sterk urban kvalitet. Bydelen Sundland fremstår nå som et komplett senter med urbane kvaliteter både i utforming, bruk og befolkningstetthet.<<

41 BO11 Sundland Eksempel på sentrumsmix Meccano Mix av Program Sammensetninger av ulikt program og ulike mennesker gir variasjon og aktivitet PROGRAM UTBYGGERE >>VARIASJON Sundland - ikke en bolig er lik! Dette har vært en læresetning gjennom hele prosessen. Man har brukt mange metoder for å klare dette. 3 strat- Xavier Gonzalez: The Collage Building, study Sundland - Ikke èn bolig er lik! 3 hovedstrategier har sikret en stor variasjon i den nye bydelen egier har vært særlig viktige. Man har satser på å utforske variasjoner av program, spesielt med tanke på å skape aktivitet gjennom hele døgnet. Sundland er bygget ut av mange utbyggere og et bredt spekter av arkitekter, internasjonale og nasjonale har bidratt til å skape en stor variasjon. Sundland har blitt et variert boligområde med mange urbane kvaliteter og et utstillingsvindu for fremtidens boliger<< >>AKTIVITET Et urbant senter har aktivitet gjennom hele døgnet- For å jobbe frem mot målet om et komplett senter med urbane kvaliteter gjorde man på Sundland noen undersøkelser om muligheter for å kombinere ulike program. Man har sett for seg den tradiasjonelle boligen og kombinert den med de ulike andre programmene i området. Slik får man sikret et kompakt urbant miljø, samt store friareal til gode for alle. Man studerte også sammensetningen av mennesker og den aktiviteten de ulike gruppene har gjennom døgnet. Disse undersøkelsene har vært med å sikre en stor variasjon, og mange ser nå muligheten for å gjøre boligkarriere i bydelen. << ARKITEKTER Meccano: Urban mix 4Arbeidsbok IN til reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as

42 BO11 Sundland VARIASJON- FOR ENHVER PRIS? FLERE SPØRSMÅL? BO11 Sundland BOLIG - NÆRING De nye næringsboligene er med å aktivisere byen gjennom hele døgnet. Det blir sikret en mer urban karakter på området. Småbedrifter - kontorleiligheter BOLIG - HAGE Den tradisjonelle eneboligen med sine private grønne hager blir her samlet i et kompakt system med både private og kollektive hager. Bo11 Sundland er åpnet. Lovprisninger og lykkeønskninger strømmer inn. Sundland fremstår med en identitet og et sterkt variert miljø. Slagordet ikke èn bolig er lik kan virkelig sees i utformingen av området. Man kan spørre seg om denne lovprisningen og utbyggingen har en bakside. Ved å velge denne løsningen har man sørget for å bruke nesten dobbelt så mye som nødvendig. Det har også blitt ressurs- og energikrevende resultater. I hht NALs ideprogram for boligutstillingen skal alle byggeprosjektene skal ha meget lavt energiforbruk og fremstå som gode forbildeprosjekter. Nivået skal ligge godt under de nye forskriftskravene. Energiløsningene skal være enkle, robuste og langlivede og det skal legges vekt på passive løsninger knyttet til utforming og detaljering av bygningskropp. Det kan virke som om ønsket om variasjon har gått på akkrod med hovedprinsippene i utstillingen. Kommentar URBANE KVALITETER - ET MÅL I SEG SELV? Kommentar Bo11 Sundland er åpnet. Lovprisninger og lykkeønskninger strømmer inn. Sundland fremstår med en identitet og et sterkt variert miljø. Slagordet ikke èn bolig er lik kan virkelig sees i utformingen av. Man kan spørre seg om denne lovprisninger og utbyggingen har en bakside. Ved å velge denne løsningen har man sørget for å bruke nesten dobbelt så mye. Det har også blitt ressurs- og energikrevende resultater. Faren er tilstede SUNDLAND, DEN NYE FORSTADEN? SUNDLANDBOLIGKARRIERE Boligkarriere i ny bydel Bydelen Sundland har med sine 1500 varierte boliger lagt tilrette for å bo der hele livet. >>BOLIGKARRIERE Det varierte utvalget av boliger legger tilrette for en utvikling der man kan bo i bydelen gjennom hele sitt liv. I sentrum finnes mange studentboliger og seniorboliger. Undersøkelser viser at alle aldersgrupper har tilbud i de ulike områdene. Man har 1-roms, 2-roms, hageby, studio, kontorbolig og næringsbolig, og urbane familieboliger.<< BOLIG - IDRETT Kombinasjon av Idrettsanlegg og bolig gir en bruk av området utover konsentrerte tidspunkt på døgnet Er det nok med 1500 boliger for å skape urbane kvaliteter? I intensjonene fra ROM Eiendom ligger visjonen om det kompakte Sundland sentrum med urbane kvaliteter. Ønsker man en slik situasjon må man søke å og mennesker. I den sammeheng kan det virke lite med 1500 boliger. Kommentar

43 5. Bygg G Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

44 Reguleringsplan for Sundland I Forelesning UMB I 04.mars 2010 I alt. arkitektur as

45 Urban paza Sundland I Forelesning UMB I 11.november 2009 I alt. arkitektur as

46 6. Kollektivløsninger Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

47 Sundland I Forelensing UMB I 11.november 2009 I alt. arkitektur as

48 Sundland I Forelensing UMB I 11.november 2009 I alt. arkitektur as

49 7. Energi, miljø og UU Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

50 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

51 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

52 8. Grønt og sammenhenger Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

53 ? PLANOMRÅDET VEI I DAG Faste BEDRE FORBINDELSE PÅ TVERES ENKLERE LOKALVEISYSTEM PROFESSOR SMITHS ALLÉ KAN BENYTTES

54 VEI NY PLAN LOKAL GATE TVERRFORBINDELSER OG BEVEGELSE PÅ LANGS Løse

55 BYROM SAMMENHENGER Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

56 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY. ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM.

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013

sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 sarpsborg kommune kommunedelplan sentrum 2013-2023 vedtatt 15.05.2013 innhold og forord innhold forord Forord Sammendrag Grunnlag Fokusområder Gjennomføring og bestemmelser Plankart og temakart Vedlegg

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

B Y U T V I K L I N G E N S Å R 2 0 0 5

B Y U T V I K L I N G E N S Å R 2 0 0 5 BY05 B Y U T V I K L I N G E N S Å R 2 0 0 5 FORORD Mars 2005 gjorde planutvalget et modig vedtak. De satte utkast til sentrumsplan datert 10.18.04 til side og fattet beslutning om å igangsette prosjektet

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt.

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. Årsrapport 2014 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Årsrapport 2014 ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. ET LEDENDE EIENDOMSSELSKAP 2 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Et ledende eiendomsselskap

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer