Jernbaneverksted blir by

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbaneverksted blir by"

Transkript

1 Sundland Jernbaneverksted blir by Gjennomgang_Drammen Kommune 2011 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

2 «tett by» Sentrale kriterier for utforskning av plankonseptet: Høy tetthet mye og mange God kollektivtilgjengelighet miljørettet og moderne Gode, varierte og lett tilgjengelige offentlige byrom terskelfritt og tolerant Attraktive boligområder annerledes og varierte Riktig fordeling mellom bolig og næring fordeling må utforskes Kulturprogrammer (lokale og regionale marked) tilhørighet og trivsel Handelstilbud (lokale, regionale) mat eller maling God tilgjengelighet til hovedvegnett lokalisering, lokalisering og lokalisering NSB-kompetansesenter I Sundland i Drammen I 02. februar 2011 N

3 1. Overordnet veinett Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

4 Stadionbyen...

5 mer variert program?

6 Strømsgodset kirke Sunnhaugen bru Smithestr Bygg G N Eksisterende program Fyrhuset Del av bygg C > BYENS ROM +LHUDUNL L E\URP * 6 YHL JnU JMHQQRP områder og skaper aktivitet Reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as Oslo261007

7 Illustrasjoner til reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as

8 Urban Plaza 2. Bygg F 3. Fyrhuset 4. Pantografen - campustorget 5. Parken

9 Bygg E som mulighet

10 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

11 2. BYGG E BYGG BYGG E IVARETAS OG BLIR GENERATOR FOR EN NY TYPE SHOPPINGVIRKSOMHET. MAN KAN TA KUTT OG INNGREP I FASADER OG VOLUM, ADDERE ETASJER OG VOLUMER BYROM OMRÅDET ER FORBEHOLDT FOTGJENGERE, MEN HAR ADKOMSTMULIGHETER MED BIL. ET BYROM DANNER MIDTPUNKTET I EN SHOPPINGSITUASJON. SYKKELPARKERING BLIR IVARETATT I GATENE. BUSSTOPP FOR OMRÅDET I NORD Fonderie Riunite av Modostudio, CCDP og Studio Cattinari. Bygg E

12 4. KANTINE - CAMPUSTORG BYGG PANTOGRAFEN FÅR EN MER FRAM- TREDENEDE OG AKTIV FUNKSJON PÅ CAMPUS SUNDALND. SOM KAFE- OG KAN- TINEBYGG KAN DET VÆR BEHOV FOR UTVIDELSER AV DET EKSTERENDE VOLU- MET. STØRRE ÅPENHET TIL INDRE BYROM OG GOD SAMMENHENG MED NYBYGG FOR NSB-SKOLEN ER PRINSIPPER FOR VEIDERE UTVIKLING AV PROSJEKTET. BYROM JERNBANESPOR HAR GÅTT GJENNOM SUNDLANDOMRÅDET OG INN I HALL C - SPORENE KAN IGJEN GJØRES LESELIGE VED VALG AV BELEGNINGS OG BELYSNING- SKONSEPT. DE KAN IGJEN BLI LEDELINJER I OMRÅDET. WESTERGASFABRIEK - AMSTERDAM Addisjon av glassbygg til eksisterende bygg CAIXA FORUM MADRID. Eksisterende bygg suppleres med nytt volum og åpnes mot offentlig rom Tilbygg på Pantografen

13 1. URBAN PLAZA BYGG BYGG G OPPARBEIDES TIL BYMUSEUM OG CAFEVIRKSOMHET I DE OMKRANSENDE BYGGENE ER DET BU- TIKKER OG KAFEER SOM STØTTER OPP OM TORGETS VIKTIGE FUKSJON BYROM TORGET ER BYDELENS STORSTUE. DENNE HAR STØRRELSE TIL Å TA DE STORE AR- RANGEMENTER. REKREASJONSPROGRAM, VANNSPEIL Urban plaza EKS: WESTERGASFABRIEK - AMSTERDAM NYE ÅPNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE.

14 3. FYRHUS - CAMPUSTORG BYGG FYRHUSET HAR EN VIKTIG SYMBOLVERDI FOR OMRÅDET. DENNE KAN ETTER TID BLI BRUKT SOM EN MER UTADRETTET AK- TIVITET SOM STØTTER CAMPUSTORGETS AKTIVITET. BYROM ET OMRÅDE SOM ER VERTIKALT OG SOM KAN SUPPLERES MED TRÆR OG VEGETAS- JON. DEN GRØNNE DELEN AV DET UTBANE OMRÅDET SUNDLAND - HISTORISKE SPOR Campustorg Zollverein, Tyskland - stort industriområde verdens arv, der nytt program får møte gammelt innhold Emscher park, Duisburg, Tyskland - vegetasjon og vertikalitet, nytt aktivit program klatrer på gammelt industriområde

15 5. PARK BYGG I REGULERINGSPLANEN FORESLÅS EN BARNEHAGE SOM PAVILJONG I PARKEN. BYROM PARKEN I SØR DANNER OVERGANG TIL BEBYGGESLEN PÅ SUNNHAUGEN. DEN VIL OGSÅ FUNGERE SOM ATKOMST OG GI MU- LIGE PORTALSITUASJONER TIL OMRÅDET. GANG- OG SYKKELSTI, OPPHOLDS-SONER OG OMRÅDER FOR AKTIVITET ER ELLERS VIKTIGE PROGRAMMER Park og kunst BRISTOL & BATH, RAILWAY PATH - portal, kunstinnstallasjon

16 Sentrum og campusområde - rundt og i eksisterende bebyggelse NSB-kompetansesenter I Sundland i Drammen I 02. februar 2011

17 Sentrumsområde - med strøk og gode byrom NSB-kompetansesenter I Sundland i Drammen I 02. februar 2011

18 Sentrumsområde med kvartalsstruktur Reguleringsplan for Sundland I Forelesning UMB I 04.mars 2010 I alt. arkitektur as

19 Sentrumsområde med andre strøk Reguleringsplan for Sundland I Forelesning UMB I 04.mars 2010 I alt. arkitektur as

20 Sentrumsområde med eksieterende bebyggelse Reguleringsplan for Sundland I Forelesning UMB I 04.mars 2010 I alt. arkitektur as

21 2. Gater og byrom Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

22 SAMMENHENG VED KOLLEKTIVGATE Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

23 REFERANSER 1. CASA DE MUSICA, PORTUGAL 2. PAPIRBREDDEN, DRAMMEN 3. GRONINGEN 4. CASA MODA, ITALIA 5. NSB-SKOLEN, DRAMMEN 6. GRØNN GATE, BARCELONA 7. DIEKMANTERREIN, ENSCHEDE NEDERLAND Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

24 1. BYROMKVALITETER OG SAMMENHENGER 1. GATESNITT I BARCELONA Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

25 1. BYROMKVALITETER OG SAMMENHENGER 1. PAPIRBREDDEN, DRAMMEN Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

26 1. BYROMKVALITETER OG SAMMENHENGER 1. CASA DE MUSICA, PORTUGAL Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

27 1. BYROMKVALITETER OG SAMMENHENGER 1. CIBOGA TERREIN, GRONINGEN NEDERLAND Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

28 3. Felt/tomter Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

29 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I Kunnskapsaksen Drammen Sundland - Grønland - Strømsø alt. arkitektur as

30 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

31 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

32 4. Planens boligprosjekter Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

33 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

34 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

35 PROF. SMITHS ALLÈ STOR TRAFIKK I PROF. SMITHS ALLE = HENVENDELSE TIL GATE, ORGANISERING I KVARTALER KNYTTER NYTT OMRÅDE SAMMEN MED GAMMELT I KONSENTRERTE PUNKT FARTSBEGRENSENDE TILTAK I DESSE PUNKTA BEGRENSET TRAFIKK I PROF. SMITHS ALLE = HENVENDELSE TIL NABOSKAPSROM ORGANISERING I LAMELLER KNYTTER NYTT OMRÅDE SAMMEN MED GAM- MELT I VED EN FLETTING

36 GULSKOGEN HAGEBY NABOSKAPSROM INTIME NABOSKAPSROM? ELLER GJEN- NOMGÅENDE PASSASJER? BYDELENS ROM

37 For å oppfylle nasjonale og lokale retningslinjer for barn og unges utfoldelsesmuligheter er store deler av utomhusanlegget programmert for disse formal. Beregnet i forhold til antall boliger kan dette programmet beskrives som: 1 barnehage 1 sentralt lekefelt 6 ballfelt 20x40 meter 6 kvartalslekeplasser 40 sandlekeplasser MULIG BARNEHAGE SENTRALT LEKEFELT 4 DAA KVARTALSLEK 1.5 DAA BALLFELT 20X40 M BALLFELT 20X40 M Lekeareal fordeling BALLFELT 20X40 M KVARTALSLEK 1.5 DAA KVARTALSLEK 1.5 DAA 2 STKBALLFELT À 20X40 M MULIG BARNEHAGE SANDLEKEPLASSER 0.1 DAA KVARTALSLEK 1.5 DAA KVARTALSLEK 0.8 DAA I programmet for naboskapsrommene inngår i tillegg til sandlekeplasser også generelle uteoppholdsarealer som grillplasser, felles benke- og solplasser BARNEHAGE 4 DAA

38 ogen hageby Arbeidsbok til reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as

39 ampus technology stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstogg mennesker pub kafè butikk parkering bolig campus campus technology stadium students tec campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog mennesker pub kafè butikk parkering bolig ampus technology stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog het mennesker pub kafè butikk parkering boligampus technology stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog hetst mennesker pub kafè butikk parkering boligampus technology stadium students campus gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog tstog mennesker pub kafè butikk parkering boligampus technology ogy stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog hastighetstog mennesker pub kafè butikk parkering boligampus technology stadium students campus inkubator gründer forskning innovasjon hotell byrom stasjon buss tog høghastighetstog BO11 Sundland Campusbygging Stadion og Student - et samarbeid som virker! IN 9 >>FRUKTBART SAMARBEID I oppstartsfasen for Sundlandområdet ble det tidlig inngått et samarbeid mellom de ulike store bedriftene. I dag ser vi fruktene av dette. Jernbaneutdanning i Norge er som å studere i Oxford! Stadion og campus skaper tilsammen unike områder der de begge har posistiv innvirkning på hverandre. Vi har snakket med Mari Synnevåg (23) som studerer jernbaneinnovasjon på den nye internasjonale avdelingen ved Høgskolen i Buskerud avd. Sundland: Jeg har lenge visst at det var denne veien jeg ville gå, fagene er utfordrende og studentmiljøet er helt topp! Det er alltid noen her å prate med. I er det mange aktiviteter i studenthuset Stadium og i bydelspuben. Ofte blir det at jeg blir her hele dagen! Jernbaneutdanning i Norge er som å studere i Oxford, Skolen har spesialisert seg i jernbaneteknologi og reiseliv og er av Europas mest lovende innovatør.<< SUNDLAND RAIL CITY GULSKOGEN 1,4 KM DRAMMEN SENTRALSTASJON 1,4 KM Sundland Rail City Sundland Drammen Asker Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheatret Oslo S Flytogter minalen Lillestrøm Oslo Lu fthavn Gardermoen Sundland stasjon er et viktig knutepunkt for den nye bydelen. Sundland har på få år gått fra å vere et brakklagt jernbaneområde til å bli endestasjon på flytoget med Europas mest moderne jernbaneskole FAKTA Program for å skape en by SUNDLAND RAIL CITY >>KNUTEPUNKT Få kunne forutse den utvikling Sundlandområdet har hatt de siste 20 årene. Fra å være et tomt område har det utviklet seg til å bli en living by med et kompakt sentrumsområde. Studenter fra hele Europa kommer for å lære om de nye systemer og oppdateringer innen avansert jernbaneteknologi. Høyskolen har opprettet linjer for reiseliv og turisme. Den satser på å kunne tilby utdanninger som kan supplere den internasjonale jernbanesatsingen. Sundland stasjon er lokalisert midt mellom Gulskogen og Drammen sentralstasjon og er et vitalt knutepunkt 24 timer i døgnet. Studenter, fotballsupportere ogmennesker innen innovasjonsrettet kunnskaps- og teknologiutvikling møtes der på sin vei til daglig liv og virke. De varierte og spennende boligene i området har også gjort sitt til at bydelen yrer av liv. << Drammens nye bydel 1,4 km nord for sentrum med Studenter og deriblant 400 internasjonale studerer ved høyskolen Høyskolen har spesialisert seg innen innovativ jernbaneteknologi, turisme og næringsliv. bystrukturen og Sundland stasjon Arbeidsbok til reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as

40 BO11 Sundland BO11 Sundland Drammen Sentralstasjon Boligutstilling med variasjon DRAMMEN SUNDLAND Konnerud Boligutstillingen på Sundland lokker folk fra hele landet med sine spennende løsninger og Sundland Drammens nye bydel 1,4 km nord for sentrum Utvikles over de neste 10 år ROM Eiendom leder utviklingen med 6 forskjellige utbyggere Samlet areal er Planlagt å bygge 1500 boliger, Strømsgodset stadion og Høgskolen i Buskerud Aktuelt: Er område for BO variasjon og urbanitet samt utvikle byggebransjens kompetanse på energi- og miljøeffektivt byggeri >>BO 11 SUNDLAND Landets fremste arkitekter og utbyggere var tilstede i dag da BO11 Sundland ble offisielt åpnet. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Husbanken har med dette åpnet første del av byog boligutstilling som skal vare fra Hovedide har vært å satse på energieffektive og klimavennlige by- og boligområder lokalisert langs kollektivtrafikkaksen mellom Oslo og Drammen. En rekke kvalitetskriterier har vært gjeldende i prosessen. Det har også vært viktig å se på utviklingen av boligsosiale felleskap, med etablering av møteplasser i kombinasjon med boligbygging Det var i 2007 at planprosessen på ROM sine områder startet. Siden den tid har bydelen vokst og har nå en aktiv stadion og en velfungerende høyskole av internasjonal karakter. Boligutstillingen utforsket en stor variasjon av boligtypologier og kombinasjoner av program. Målet er å aktivisere hele bydelen, og legge til rette for energieffektiveboliger for enhver smak. Variasjon og urbanitet har vært viktige stikkord og vi ser nå et utvalg av variasjonsmuligheter og valg. Salget av leilighetene har vært formidabel og utbyggerne på sin side er veldig fornøyd med at de våget å satse på noe nytt og med en sterk urban kvalitet. Bydelen Sundland fremstår nå som et komplett senter med urbane kvaliteter både i utforming, bruk og befolkningstetthet.<<

41 BO11 Sundland Eksempel på sentrumsmix Meccano Mix av Program Sammensetninger av ulikt program og ulike mennesker gir variasjon og aktivitet PROGRAM UTBYGGERE >>VARIASJON Sundland - ikke en bolig er lik! Dette har vært en læresetning gjennom hele prosessen. Man har brukt mange metoder for å klare dette. 3 strat- Xavier Gonzalez: The Collage Building, study Sundland - Ikke èn bolig er lik! 3 hovedstrategier har sikret en stor variasjon i den nye bydelen egier har vært særlig viktige. Man har satser på å utforske variasjoner av program, spesielt med tanke på å skape aktivitet gjennom hele døgnet. Sundland er bygget ut av mange utbyggere og et bredt spekter av arkitekter, internasjonale og nasjonale har bidratt til å skape en stor variasjon. Sundland har blitt et variert boligområde med mange urbane kvaliteter og et utstillingsvindu for fremtidens boliger<< >>AKTIVITET Et urbant senter har aktivitet gjennom hele døgnet- For å jobbe frem mot målet om et komplett senter med urbane kvaliteter gjorde man på Sundland noen undersøkelser om muligheter for å kombinere ulike program. Man har sett for seg den tradiasjonelle boligen og kombinert den med de ulike andre programmene i området. Slik får man sikret et kompakt urbant miljø, samt store friareal til gode for alle. Man studerte også sammensetningen av mennesker og den aktiviteten de ulike gruppene har gjennom døgnet. Disse undersøkelsene har vært med å sikre en stor variasjon, og mange ser nå muligheten for å gjøre boligkarriere i bydelen. << ARKITEKTER Meccano: Urban mix 4Arbeidsbok IN til reguleringsplan Sundland alt.arkitektur.as l Civitas as l Norsam as

42 BO11 Sundland VARIASJON- FOR ENHVER PRIS? FLERE SPØRSMÅL? BO11 Sundland BOLIG - NÆRING De nye næringsboligene er med å aktivisere byen gjennom hele døgnet. Det blir sikret en mer urban karakter på området. Småbedrifter - kontorleiligheter BOLIG - HAGE Den tradisjonelle eneboligen med sine private grønne hager blir her samlet i et kompakt system med både private og kollektive hager. Bo11 Sundland er åpnet. Lovprisninger og lykkeønskninger strømmer inn. Sundland fremstår med en identitet og et sterkt variert miljø. Slagordet ikke èn bolig er lik kan virkelig sees i utformingen av området. Man kan spørre seg om denne lovprisningen og utbyggingen har en bakside. Ved å velge denne løsningen har man sørget for å bruke nesten dobbelt så mye som nødvendig. Det har også blitt ressurs- og energikrevende resultater. I hht NALs ideprogram for boligutstillingen skal alle byggeprosjektene skal ha meget lavt energiforbruk og fremstå som gode forbildeprosjekter. Nivået skal ligge godt under de nye forskriftskravene. Energiløsningene skal være enkle, robuste og langlivede og det skal legges vekt på passive løsninger knyttet til utforming og detaljering av bygningskropp. Det kan virke som om ønsket om variasjon har gått på akkrod med hovedprinsippene i utstillingen. Kommentar URBANE KVALITETER - ET MÅL I SEG SELV? Kommentar Bo11 Sundland er åpnet. Lovprisninger og lykkeønskninger strømmer inn. Sundland fremstår med en identitet og et sterkt variert miljø. Slagordet ikke èn bolig er lik kan virkelig sees i utformingen av. Man kan spørre seg om denne lovprisninger og utbyggingen har en bakside. Ved å velge denne løsningen har man sørget for å bruke nesten dobbelt så mye. Det har også blitt ressurs- og energikrevende resultater. Faren er tilstede SUNDLAND, DEN NYE FORSTADEN? SUNDLANDBOLIGKARRIERE Boligkarriere i ny bydel Bydelen Sundland har med sine 1500 varierte boliger lagt tilrette for å bo der hele livet. >>BOLIGKARRIERE Det varierte utvalget av boliger legger tilrette for en utvikling der man kan bo i bydelen gjennom hele sitt liv. I sentrum finnes mange studentboliger og seniorboliger. Undersøkelser viser at alle aldersgrupper har tilbud i de ulike områdene. Man har 1-roms, 2-roms, hageby, studio, kontorbolig og næringsbolig, og urbane familieboliger.<< BOLIG - IDRETT Kombinasjon av Idrettsanlegg og bolig gir en bruk av området utover konsentrerte tidspunkt på døgnet Er det nok med 1500 boliger for å skape urbane kvaliteter? I intensjonene fra ROM Eiendom ligger visjonen om det kompakte Sundland sentrum med urbane kvaliteter. Ønsker man en slik situasjon må man søke å og mennesker. I den sammeheng kan det virke lite med 1500 boliger. Kommentar

43 5. Bygg G Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

44 Reguleringsplan for Sundland I Forelesning UMB I 04.mars 2010 I alt. arkitektur as

45 Urban paza Sundland I Forelesning UMB I 11.november 2009 I alt. arkitektur as

46 6. Kollektivløsninger Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

47 Sundland I Forelensing UMB I 11.november 2009 I alt. arkitektur as

48 Sundland I Forelensing UMB I 11.november 2009 I alt. arkitektur as

49 7. Energi, miljø og UU Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

50 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

51 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

52 8. Grønt og sammenhenger Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

53 ? PLANOMRÅDET VEI I DAG Faste BEDRE FORBINDELSE PÅ TVERES ENKLERE LOKALVEISYSTEM PROFESSOR SMITHS ALLÉ KAN BENYTTES

54 VEI NY PLAN LOKAL GATE TVERRFORBINDELSER OG BEVEGELSE PÅ LANGS Løse

55 BYROM SAMMENHENGER Reguleringsplan for Sundland I rev reg, høyder mm I 12.juni 2009 I alt. arkitektur as

56 Reguleringsplan for Sundland I Gjennomgang i Drammen kommune I Februar 2011 I alt. arkitektur as

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet?

Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Har dagens boligprosjekter god nok kvalitet? OBOS Boligkonferanse 2012 Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 3-delt ansvar for boligbygging Stat Plan-

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Kommunen som klimavennlig utbygger?

Kommunen som klimavennlig utbygger? Kommunen som klimavennlig utbygger? Fremtidens byer konferanse, 22. august 2008 Birgit Rusten, leder NAL Ecobox NAL ECOBOX NALs egen virksomhet som arbeider med utviklingsprosjekter på miljø Jobber for

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO

UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO UTLEIEPROSPEKT GAMLE KIRKEPLASS 3 GAMLE KIRKEPLASS 3 BUSKERUD NÆRINGSMEGLING WWW.BNM.NO 1 INNLEDNING Gamle Kirkeplass er et historisk sted i Drammen. Her lå den gamle kirken i byen som brant i 1866. Etter

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett?

Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett? Fra kommuneplan til virkelighet; Hvordan kan vi sikre premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett? Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune, Parkvesenet Vi har utvikla nye premisser for offentlige

Detaljer

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

Fra by til regionfokus i boligpolitikken. Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund

Fra by til regionfokus i boligpolitikken. Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund Fra by til regionfokus i boligpolitikken Øystein Bull-Hansen Norske arkitekters landsforbund Fra bygg og by til region Framtidens byer Framtidens bygder Bolyst Tre og by ZEB Enova Byregionprogrammet Hvem

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul Meiselen Ballplass Reguleringsplan Hallermoen Vest Badeplass Vannverksdammen Drammen Badeplass Vannverksdammen

Detaljer

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2744 kvm 194 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser Tandberg Eiendom AS Familieselskap fra Asker, base i Asker og Oslo

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune

Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune Parkvesenet Vi starter med hjemmelsgrunnlag i dagens

Detaljer

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 4. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 4 Vollsveien 4 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 3.947 kvm BTA 2.000 kvm BTA Q4 2014 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Kontoreiendom

Detaljer

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli

Boligstrategi med handlingsplan v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Boligstrategi med handlingsplan 2016-2019 v/ prosjektkoordinator for bypakke Grenland Lars Martin Sørli Samfunnsoppdraget Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av bystyret i september 2013 Fire satsingsområder:

Detaljer

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den

Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den Da er opplegget slik at jeg skal kort introdusere FutureBuiltog den pågående plusshussatsingen. Så får vi en presentasjon av vinnerforslaget i den internasjonale design og innovasjonskonkurransen Urban+

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

1. Utbyggingsvolum og lokalisering

1. Utbyggingsvolum og lokalisering Fra kommuneplan til virkelighet -premisser for arealer til lek, rekreasjon og idrett i Kristiansand kommune Helmer Espeland Rådgiver Kristiansand kommune Parkvesenet Først: Vi har laget et komplett sett

Detaljer

Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler

Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler 1. Drammens utviklingstrategi 2. Strømsø Sentrum og FutureBuilt 3. Oppsummering - få i gang byutvikling Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs

Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Medvirkning på Sårpsborg Scene 15. mårs Takk for ei god arbeidsøkt, stort oppmøte og all kreativitet den 15. mars på Sarpsborg Scene. Nedenfor oppsummeres de sentrale innspillene fra avissidene, ta gjerne

Detaljer

Attraktive og livskraftige byer og tettsteder

Attraktive og livskraftige byer og tettsteder Attraktive og livskraftige byer og tettsteder Presentasjon ATM rådsmøte 05.02.2012 Asplan Viak v/ Sissel Engblom Øyvind Dalen Utviklingstrekk Andelen eldre øker Boligtypesammensetning Boligbygging 1990-2010

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE.

VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE. VEDLEGG 6: VOLUM-FORTETTINGS- OG PROGRAMMERINGSSTUDIE. OMRÅDEAVGRENSING o Området som behandles i denne saken er knyttet til Doktor Hansteins gate, og på begge sider av denne, fra Drammen stasjon til Telthusgata.

Detaljer

INNOV ASJON JØRPE LAND

INNOV ASJON JØRPE LAND INNOV JØRPE LAND INNOV! Innovasjon Jørpeland AS Børge Oanes, styrets leder Tore Bakken, daglig leder/breeze EiendomAS Kåre Nygård/Skom Holding AS Jan Jansen/Janja Eiendom AS Steinar Skjervik/Steinar Skjervik

Detaljer

STRØMSØ+ Hva slags boliger hvor? Sentrumsboliger sentralt (bykvartalsbebyggelse, men også moderne leilighetsbygg på nøytral grunn NB uterom). Leilighetsbygg utenfor kvartalsplanområdet NB uterom

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

onsdag 30. oktober 2013 MOA konferansen 30.10.13

onsdag 30. oktober 2013 MOA konferansen 30.10.13 MOA konferansen 30.10.13 MOA konferansen 30.10.13 MOA konferansen 30.10.13 400 m 400 m BAKGRUNN moa nord øst og syd: utleieareal ca. 80.000 m2 butikkareal ca 60.000 m2 170 butikker 400 m norges tredje

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

Lysaker Park - Storebrand bygget

Lysaker Park - Storebrand bygget Lysaker Park - Storebrand bygget Kontor: 1.300-4.200 kvm Vinner av Cityprisen 2010 mer enn eiendom Storebrand Eiendom AS Professor Kohts vei 9, 1327 Lysaker Mobil: 92 44 01 00 www.storebrand.no/eiendom

Detaljer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer HØYT OG LAVT urbane boliger for store og små registreringer valg av tomter Registreringer Våren 2014 Stine Glennås Hovedveileder: Gro Rødne Biveileder: Eli Støa aktuelle tomter kriterier for valg av tomter

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune

Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger, Trondheim kommune Campus- og byutvikling i Trondheim blir tilstrekkelige arealer til et variert boligtilbud ivaretatt? Terje Bostad - tidligere boligdirektør og rådgiver i SiT Styreleder i Boligstiftelsen for trygdeboliger,

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted.

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted. Drammen Byen som tidligere var et ikke-sted. 2008 European Planning Award 2008 kåringer Europeisk byutviklingspris Ypsilon Statens byggeskikkspris omtale Ypsilon Europeisk bropris NHO måling m landets

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

11 Samferdsel og fellesarealer. 11 Samferdsel og fellesarealer

11 Samferdsel og fellesarealer. 11 Samferdsel og fellesarealer Referat fra bydelskonferansen på Gulskogen 22. april 2009 Følgende politikere var til stede: Asgeir Osnes-V (leder) Randi Schea-FrP Yousuf Gilani-V Hilde Klæboe-AP Lisbeth Celius Mile-H Fra administrasjonen:

Detaljer

Fornebu En samferdselspolitisk nøtt. Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12

Fornebu En samferdselspolitisk nøtt. Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12 Fornebu En samferdselspolitisk nøtt Fremtidens Byer - Sandvika 23.01.12 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu - En gave til samordnet ATP? Over 3000 dekar byggegrunn 7 km fra Oslo sentrum Flatt som en pannekake

Detaljer

Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør

Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør Oslo, 27. september 2010 Bokvalitet og folkehelse utvikle vi inkluderende byer? Sjefarkitekt Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Husbanken Regionkontor Sør 22. sep. 2010 1 I undersøkelse

Detaljer

Opprør mot høyhus på Strømmen

Opprør mot høyhus på Strømmen Opprør mot høyhus på Strømmen Strømmen Sparebank presenterte sin planer for planutvalget onsdag 13. mai i Skedsmo Rådhus. Forslaget har fortsatt 14-15 etasjer med boliger. (Kommunepolitikerne var forøvrig

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE Kommunedelplan for Ødegården, vedtatt av Komunestyret 29.09.2010 Forslag til planavgrensning for helhetsplan for Lørenskog stasjonsområde Kommunedelplan for Ødegården:

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Bærekraftig byplanlegging

Bærekraftig byplanlegging Bærekraftig byplanlegging Plan og bygningsloven 1 1 Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.» Bærekraft og miljø Et miljøprosjekt

Detaljer

Roms visjon, verdier og hovedmål

Roms visjon, verdier og hovedmål Rom Eiendom AS ROM for byutvikling og gode møteplasser Ottar Remman regiondirektør Trondheim 23.03.2010 Roms visjon, verdier og hovedmål Visjon: bedre byrom der mennesker møtes Verdier: romslig offensiv

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering

ARCASA arkitekter as. Vedr. Snoveien 17/19 m.fl. G.nr.: 11 / B.nr.: 46, 24 og 748 Høvik Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering ARCASA arkitekter as Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo +47 22 70 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no Bærum kommune Plan- og bygningstjenesten Postboks 700 1304 Sandvika Oslo, 10.06.2015

Detaljer

idékonkurranse «HISTORIEN OM SØRSIDA» DEN NYE SØRSIDEPLANEN NOEN ERFARINGER FRA ARBEIDET ETT SVAR FLERE SPØRSMÅL ÅPEN

idékonkurranse «HISTORIEN OM SØRSIDA» DEN NYE SØRSIDEPLANEN NOEN ERFARINGER FRA ARBEIDET ETT SVAR FLERE SPØRSMÅL ÅPEN «HISTORIEN OM SØRSIDA» DEN NYE SØRSIDEPLANEN NOEN ERFARINGER FRA ARBEIDET ETT SVAR INVITERER TIL ÅPEN idékonkurranse ÅLESUNDS SENTRALE SJØSIDE MOT SØR FLERE SPØRSMÅL mandag 15. april 2013 Ålesunds bymiljø;

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer Til: Fra: Sola kommune arealbruk Norconsult Stavanger Dato/Rev: 20.10.2014 Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer I forbindelse med høring av plan Kjerrberget sørvest

Detaljer