onsdag 30. oktober 2013 MOA konferansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "onsdag 30. oktober 2013 MOA konferansen 30.10.13"

Transkript

1 MOA konferansen

2 MOA konferansen

3 MOA konferansen

4 400 m

5 400 m

6 BAKGRUNN moa nord øst og syd: utleieareal ca m2 butikkareal ca m2 170 butikker 400 m norges tredje største kjøpesenter målt i omsetning

7 SUNNMØRE I FRAMTIDA?? KOMMUNEPLAN BYPAKKE

8 MOA konferansen Ellingsøy Breivika SENTRUM MOA Skarbøvik Spjelkavik HØGSKOLEN SJUKEHUSET Hessa GATETERMINAL, KEISER WILHELMSGATE SANNTIDSINFORMASJON 1 Blindheim 1 EKSPRESSBUSSTOPP HØGSKOLEN 1 SANNTIDSINFORMASJON SYKKELPARKERING HØGSKOLEN 3-FELTS GATE YSTENESGATE - TERMINAL HOLDEPLASS/GS VEG SJUKEHUSET SANNTIDSINFORMASJON SYKKELPARKERING SJUKEHUSET 1 KNUTEPUNKT MOA SANNTIDSINFORMASJON SYKKELPARKERING MOA X2 GANGVEG BROSUNDET - UNDER BROENE NY BRO, BROSUNDET NY GATE PRESTEBRYGGA 2 OMBYGGING KW-GATE/ POSTHUSKRYSSET KNUTEPUNKT/CAMPUSUTV. HØGSKOLEN E136 NØRVEVIKA - LERSTADTOPPEN 2 KNUTEPUNKT/AREAL+TRANSPORT E136 - LERSTAD - BREIVIKA KOLLEKTIVTRASE STEINVÅGEN-MOA HOVEDNETT FOR SYKKEL SKARBØVIK - BLINDHEIM E136 SUNDGATA - NØRVEVIKA INKL. MILJØLOKK BYSENTRUM LØVENVOLDGATA - ST.OLAVS PLASS OMBYGGING SKANSEGATA TIL MILJØGATE CAMPUS HØGSKOLEN 2 Ålesund OMBYGGING For å gjere attraktiv ognotenesgata konkurransedykområdet må utviklast til å vidareutvikle samspel - NEDRE STRANDGATE tig i framtida må deibrosundtunnel trafikkløsningerskutvika som vert mellom Høgskole og næringsliv. Campusområdet -YSTENESET valt ikkje vere til hinder for at byens kvalitetar må sjåast i tydeleg samanheng med funksjonar OPPRUSTING FLATHOLMVEGEN OG TUNNELEN kan vidareutviklast på ein god måte. Ein må finne i bysentrum og utvikle ein sambruk. Kompetandei akseptable løysingane og ikkje nødvendigvis seutvikling i privat og offentlig sektor. SØRSIDEVEG HESSA - KOLLEKTIVSLØYFE dei optimale. Dei unike kvalitetane i sentrum må - stimulere til studentaktiviteter i sentrum forsterkast gjennom:startpunkt HESSA, ELLINGSØY, SKARBØVIK - overnatting og bevertning i bysentrum - funksjonsblanding OPPGRADERING BRO STEINVÅGSUNDET - campus som arena for byens befolkning og 3 - fordeling av trafikktunnel i bygater ASPØYA VEST - SKUTVIKSKARETnæringsliv - BROGATA - vannrom og sjøkontakt - Sunnmøre museum som del av campus VEG TONNINGSGATE - gater, ikkje vegar - kvartalsbebyggelse, ikkje lamellar - 24 timers aktivitet - offentlige instituasjoner CAMPUS SJUKEHUSET For å ivareta ei betre samhandling mellom statleg og kommunal drift av helseretta funksjonar må området utviklast til å verte ein møtestad gjennom sambruk og fortetting. Ei sanering av overflateparkering vil utløse eit stort arealpotensial som kan brukast til funksjonar og transport, samt kobling til knutepunkt. - kompakt sykehuscampus gjennom fortetting og trafikksanering - skape attraktive park- og uteområder HANDELSSENTRUM - MOA Moa er et viktig regionalt handlessentrum for hele Sunnmøre, og et sentralt knutepunkt for hele regionen. Moa er et supplement til sentrum og gir en annen måte å handle på. - utvikle gode overgangsløsninger (mellom bil, buss, sykkel) - sykkelparkering KOLLEKTIVTILTAK GÅ/SYKKELTILTAK VEGTILTAK

9 E136 SUNDGATA - NØRVEVIKA INKL. MILJØLOKK MOA konferansen BYSENTRUM LØVENVOLDGATA - ST.OLAVS PLASS OMBYGGING SKANSEGATA TIL MILJØGATE CAMPUS Mulighed att brukestor scene i framtida konsertbyggning HØGSKOLEN 2 Ålesund OMBYGGING For å gjere attraktiv ognotenesgata konkurransedykområdet må utviklast til å vidareutvikle samspel - NEDRE STRANDGATE CAMPUS SJU For å ivareta ei bet tig i framtida må deibrosundtunnel trafikkløsningerskutvika som vert mellom Høgskole og næringsliv. Campusområdet og kommunal drif -YSTENESET valt ikkje vere til hinder for at byens kvalitetar må sjåast i tydeleg samanheng med funksjonar må området utvik OPPRUSTING FLATHOLMVEGEN OG TUNNELEN kan vidareutviklast på ein god måte. Ein må finne i bysentrum og utvikle ein sambruk. Kompetan- gjennom sambruk dei akseptable løysingane og ikkje nødvendigvis seutvikling i privat og offentlig sektor. overflateparkering SØRSIDEVEG HESSA - KOLLEKTIVSLØYFE dei optimale. Dei unike kvalitetane i sentrum må - stimulere til studentaktiviteter i sentrum sial som kan bruka forsterkast gjennom:startpunkt HESSA, ELLINGSØY, SKARBØVIK - overnatting og bevertning i bysentrum samt kobling til kn - funksjonsblanding - kompakt sykehu OPPGRADERING BRO STEINVÅGSUNDET - campus som arena for byens befolkning og 3 - fordeling av trafikktunnel i bygater trafikksanering ASPØYA VEST - SKUTVIKSKARETnæringsliv - BROGATA - vannrom og sjøkontakt - Sunnmøre museum som del av campus - skape attraktive p VEG TONNINGSGATE - gater, ikkje vegar - kvartalsbebyggelse, ikkje lamellar - 24 timers aktivitet - offentlige instituasjoner Skole Alt. 1 fase m2 1. Kulturskole + Scene, 3500 m2 kropsøvingslokaler 2.+ Vidaregåendeskole :Totalt 9000 m m2 Mulighed att bruk stor scene i framtida konsertbyggning

10 MOA konferansen

11 HANDELSSENTRUM - MOA Moa er et viktig regionalt handlessentrum for hele Sunnmøre, og et sentralt knutepunkt for hele regionen. Moa er et supplement til sentrum og gir en annen måte å handle på. - utvikle gode overgangsløsninger (mellom bil, buss, sykkel) - sykkelparkering KOLLEKTIVTILTAK GÅ/SYKKELTILTAK VEGTILTAK MOA konferansen

12 moa nord øst og syd: utleieareal ca m2 butikkareal ca m2 planlagte utvidelser innenfor «kjerneområdet» m2?

13 moa kjerneområde pfk1 langs lerstadvegen pfk2 langs lerstadvegen 245 da 43 da 41 da ipfk-områdene i breivika 260 da 400 m

14 moa kjerneområde pfk1 langs lerstadvegen pfk2 langs lerstadvegen 245 da 43 da 41 da ipfk-områdene i breivika 260 da 400 m

15 moa kjerneområde pfk1 langs lerstadvegen pfk2 langs lerstadvegen 245 da 43 da 41 da ipfk-områdene i breivika 260 da 400 m

16 moa kjerneområde pfk1 langs lerstadvegen pfk2 langs lerstadvegen 245 da 43 da 41 da ipfk-områdene i breivika 260 da 400 m

17 moa kjerneområde pfk1 langs lerstadvegen pfk2 langs lerstadvegen 245 da 43 da 41 da ipfk-områdene i breivika 260 da 400 m

18 Tekst Bygge videre på Moa som hovedknutepunkt for regionen Oppgradere trafikkterminalen Forbedre interne forbindelser for gående og bilister Redusere overflateparkering? Samordne P-løsninger med bysentrum, overgangsløsninger Sterk fortetting innenfor nåværende kjerneområde? Vurdere de nærmeste randsonene i fase 2? Opprettholde Breivika som område for plasskrevende varer Legge til rette for utvikling av Spjelkavik som eget sentrum i fase 2?

19 Hva skal en bygge videre på? Historiske spor i området? Landskapstrekk? Bebyggelse? Andre tema som f. eks. klimatilpasning, «grønt kjøpesenter» osv. Nye «grønne» uterom som tilbyr andre aktiviteter enn de en har Etablere gater, plasser, kvartaler av høy kvalitet? Tydeliggjøre forbindelser og kontakt med omkringliggende områder

20 Større variasjon i høyder, mindre «fotavtrykk»? Fortsatt innadvendte bygninger eller aktive fasader? Forbedre interne forbindelser for gående og syklister Øke parkeringskapasitet ved bygging av p-hus? Konsentrert boligbebyggelse i randsonene? Større variasjon i høyder, mindre «fotavtrykk»? Fortsatt innadvendte bygninger eller aktive fasader? Forbedre interne forbindelser for gående og syklister Redusere overflateparkering? Konsentrert boligbebyggelse i randsonene?

21 Begynn med begynnelsen Sett mennesket i sentrum. Prøv mye og ofte, utfordre og eksperimenter Få hjelp utenfra Store og små delprosjekter Tenk på lang og kort sikt The aim of citymaking is the art of living together (Charles Landry)

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

FRA HOVINBYEN TIL STOR-OSLO ÅPEN PLAN OG IDÉKONKURRANSE OM HOVINBYEN

FRA HOVINBYEN TIL STOR-OSLO ÅPEN PLAN OG IDÉKONKURRANSE OM HOVINBYEN FRA HOVINBYEN TIL STOR-OSLO ÅPEN PLAN OG IDÉKONKURRANSE OM HOVINBYEN Innhold Plansjer Supplerende tekster A B C FRA HOVINBYEN TIL STOR-OSLO VISJONEN OM STOR-OSLO. BYPLANSTRATEGI IDENTITET INFRASTRUKTUR

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Konsekvensutredning nye og endrede utbyggingsområder. vet

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Konsekvensutredning nye og endrede utbyggingsområder. vet Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Konsekvensutredning nye og endrede utbyggingsområder vet Innhold 1. Innledning:... 2 Formålet med analysen... 2 2. Metode for konsekvensutredninger...

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Innhold

Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Innhold Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Dette sammendraget av notater er et resultat av en samla dugnad i København. Etter hvert foredrag ble tema drøftet i

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

NYE UTSIKTER FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET

NYE UTSIKTER FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET NYE UTSIKTER C.F. MØLLER NORGE DRONNINGA LANDSKAP VISTA ANALYSE TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT FUGLEPERSPEKTIV FRA NORDØST FOTGJENGERBYEN NYE UTSIKTER BOLIGER OG BOKVALITET ELVEAKSE RADIUS 500 METER STASJONEN

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014

TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014 TID for TRE i Fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer Prosjektperiode 2009-2014 Mål. Organisering. Kvalitetskriterier. Forbildeprosjekter i offentlig regi Bergen kommune: Planer, utredninger

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 BULL NETTVERK FOR BYUTVIKLINGENS LANGE LINJER 2014 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Stian Brosvik Bayer og Gottfried Heinzerling KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

Detaljer