Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no"

Transkript

1 Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad

2 2 Leder LO i Gjøvik, Land, Toten og Etnedal (GLTE) er på offensiven. LO GLTEs organisasjonsoffensiv Avisa du nå holder i hånda er en sammenfatning av våre medlemmers krav til lokalpolitikerne i vårt organisasjonsområde. Samtlige hustander innen GLTE område ( stk) vil få avisa uavhengig av om de er LO-medlemmer, eller ikke (men vi håper selvsagt at du melder deg inn i et LO-forbund). Med avisa ønsker vi å synliggjøre vårt engasjement for samtlige innbyggere. LO i GLTE har i mange år jobbet for å styrke våre medlemmers innflytelse på samfunnet. For at vi skal ha noen som helst slags sjanse til å påvirke samfunnsutviklingen, opptrer vi som en samlet enhet på tvers av LO-forbundene. Før kommune- og fylkestingsvalget i år har vi gjennomført en omfattende medlemsundersøkelse. Vi har foretatt besøk i 250 bedrifter og avdelinger, som har resultert i ca forslag fra våre medlemmer. Spørsmålet har vært: Hva slags saker mener du skal prege årets valgkamp? Vi har med ande ord gjort det ingen andre er i nærheten av å klare. Vi veit hva som rører seg. Vi veit med sikkerhet at de sakene som blir presentert i denne avisa har stor oppslutning blant våre medlemmer, og dermed langt utenfor våre tradisjonelle rekker. Vi veit at alle kommunene har følgende saker på topp: - Vern av faglig opparbeidede rettigheter som for eksempel sykelønn og retten til tariffavtaler - Nei til privatisering av skoler, eldreomsorg og andre offentlige tjenester - Fullverdig sykehustilbud på Gjøvik og Reinsvoll - Heltid en rettighet Deltid en mulighet - Flere sykehjemsplasser Alle kommunene har også andre saker som er av stor viktighet. De blir presentert hver for seg i avisa. Vi vil på denne måten bringe fram hva de enkelte partiene står for. Vi har ingen intensjoner om å si hva dere alle skal stemme. Det veit dere godt selv, men vi håper at dette materialet som vi har frambrakt og som er viktig for alle fagorganiserte sin hverdag, i dag og i framtida, skal kunne hjelpe deg i et viktig valg. Det vi mister på veien framover vil ikke bli enkelt å gjeninnføre. Samtidig ser vi at enkelte kommune- og fylkespartiene strekker seg langt for å tekke LO i GLTE sine krav. Og vi stiller store spørsmålstegn ved enkelte svar om alle partiene er ærlige, eller har de andre hensikter? Men hvis de tror at dette er en populistisk kampanje som varer fram til 11. september, tar de fullstendig feil! Vi vil følge opp hver eneste sak som LO-medlemmene har prioritert, vi vil også jobbe med å lage forpliktende avtaler med de partier som støtter våre krav i hele valgperioden. Vi vil også minne våre lesere om hva partiene mente om LO sine krav ved forrige stortingsvalg, siden vi ser atenkelte partier har endret kursen radikalt siden 2005, og sågar går på tvers av sine egne partiprogram og ideologi. Vi håper også at vi med denne avisa skal få flere til å forlate sofaen og begi seg til stemmelokalene. Det er her morgendagens politikk blir bestemt. Det er for seint å angre på at du ikke stemte etter at valget er avsluttet. Vi, LO i GLTE kan love dere at vi skal gjøre alt som står i vår makt for å passe på at de politiske partiene står ved det de har lovet. Verken mer eller mindre. GODT VALG! Størk Hansen Ansvarlig redaktør og leder av LO i GLTE Bakgrunn for offensiven er de erfaringer LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Østre- og Vestre Toten og Etnedal (LO GLTE) har gjort etter sammenslutningen mars I et styre som etter sammenslutningen fikk en bredde i sammensetning både geografisk og forbundsvist ble det avdekket felles problemstillinger og utfordringer. Mye tid og ressurser har frem til i dag vært benyttet for å markere LOs lokalorganisasjon som en samfunnsaktør det bør lyttes til. Ikke minst har det også vært nødvendig overfor våre egne medlemmer og forbundsområdene. Enkelte mål er nådd i perioden, men det tar tid, og det gjenstår mye arbeid. Målsetting er å utvikle praktiske metoder for nettverksbygging internt og eksternt og bygge bro mellom offentlig- og privatsektor i LO familien, samt bygge allianser med andre særorganisasjoner hvor det kan være potensielle LO medlemmer. Det overordnede målet med prosjektet er å skape større forståelse for LOs betydning og rolle i samfunnet. Dette gjennom større aktivitet på grunnplanet, det betyr et direkte engasjement blant medlemmene på arbeidsplassene. LO GLTE har tro på at med en mer synlig fagbevegelse i lokalmiljøet vil det føre til større forståelse for LOs arbeid og plass i samfunnet Økt faglig/politisk engasjement på arbeidsplassene skal føre til flere aktive tillitsvalgte og medlemmer, en mer markert fagbevegelse i den offentlige debatten, som igjen skaper en økt oppslutning om fagbevegelsen. En prioritert oppgave for LO GLTE har vært å bygge bro mellom offentlig og privat sektor i LO familien, og kontakt med andre særorganisasjoner i fylket, for eksempel humanitære organisasjoner. LO GLTE er selv av den oppfatning at sammenslutningen har gitt positive effekter på en del områder, og jobber langsiktig med å øke aktivitetene for viktigheten av et LO medlemskap via mer offensiv mediestrategi, gode 1. mai arrangementer og deltagelse i ulike aksjonsgrupper som f eks Sykehusaksjonen i Oppland. Som initiativtaker til sykehusaksjonen har LO GLTE fått stor støtte i Oppland (også i Hedmark). Leder av LO GLTE er valgt til leder av aksjonen, ca 310 lag og organisasjoner er medlemmer. Dette representerer alt fra fagforeninger til sanitets foreninger, og mange humanitære organisasjoner. LO GLTE har dermed etablert kontakt med organisasjoner og lag som fagbevegelsen aldri har hatt noe samarbeid med.

3 Medlemsdebatten og partienes svar 3 Nedenfor gjengis svarene fra de politiske partiene i sin helhet. På bakgrunn av de 3500 forslagene vi fikk tilbake fra våre medlemmer har vi satt opp i prioritert rekkefølge de sakene det har kommet flest innspill på. 5 hovedsaker er sendt både til fylkesog kommunepartiene, mens kommunepartiene har svart på de lokale kravene: Som dere vil oppdage er det flere kommunepartier som dessverre ikke har svart på våre spørsmål, selv etter gjentatte purringer. Disse vil alle bli satt opp under kategorien IKKE SVART. Her følger en oversikt over fylkespartienes svar på fem overordnede krav:

4 4 FOLKETS RØST VALG En valgavis av LO i Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Etnedal. Dato: August Opplag: Utgiver: LO GLTE Ansv.Red: Størk Hansen 2007 Redaksjon: Roger Sollie Bjørn Stenvold Typografi: Andre Knudsen. Trykk: Valdres Trykkeri. LO GLTE. Folkets Hus. Hunndalen Serviceboks Gjøvik Tlf: Din stemme teller

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Vekker partienes svar tillit? 9 - Har du følelsen av å ha kasta bort tid på de foregående sidene? - Har du følelsen av at alle er stort sett enige? Vi er av den oppfatning at partiene har strukket seg langt for å tekkes våre medlemmers krav. Vi har ikke gjengitt svarene i sin helhet, dette fordi det er mange svar av typen ja, men, ja, hvis og under forutsetning av.. Som dere ser av svarene så kan en stille spørsmålstegn ved hvilken verdi dette egentlig har. Enkelte av partiene svarer i strid med deres politiske- og ideologiske plattform. Også i strid med sine partiprogrammer. Et godt eksempel er fylkespartienes svar på problemet med ufrivillig deltid. Samtlige partier svarer ja til at heltid skal være en rettighet. Men den siste Bondevik regjeringen åpnet for økt bruk av midlertidig arbeidskraft, dårligere vilkår som arbeidsledig og et svekket oppsigelsesvern. Kan vi da ha tillit til at de samme partiene nå har endret standpunkt lokalt? Uansett hvilke partikonstellasjoner som kommer i flertall i kommunene så vil de bli konfrontert med våre medlemmers krav av LO GLTE. Vi skal følge dem tett. Et nytt nummer av Folkets Røst er planlagt til våren Hvordan partiene handler lokalt vil også ha betydning for stortingsvalget Sett deg inn i hva lokalpolitikerne mener om viktige saker for arbeidstakerne. Si din mening ved kommune- og fylkestingsvalget! Stem på partier som jobber med oss ikke mot oss! Din stemme teller! Foran stortingsvalget i 2005 deltok LOmedlemmer i den store medlemsdebatten Du bestemmer LO på din side. Her gjengir vi seks saker som den rødgrønne regjeringen umiddelbart måtte ta tak i etter at de kom i posisjon. Disse sakene var, og er, av stor betydning for våre medlemmer. Din stemme teller

10 10 Lønner det seg å være organisert? Av Kjell Borglund. Norsk Arbeidsmandsforbund Forbundsstyrerepresentant. Mange argumenterer med at det å være organisert og betale kontingent det er bortkastet. jeg får jo det samme jeg, og skulle det dukke opp noen problemer, så skal jeg da løse disse sjøl De som hevder dette vet da ingen ting om hvor mange som trenger hjelp i arbeidslivet i dag og som får dette takket være at de er organisert. De registrerer sikkert ikke at veldig mange sliter hos useriøse arbeidsgivere, som har som mål å få mest mulig profitt uten at det skal koste dem noe. Det er rett og slett mye sosial dumping i Norge i dag, mye mer en vi liker å prate om. Det er også i aller høyeste grad historieløst å hevde at det å være organisert ikke har noe hensikt. Vi har det da så bra, og hva mer er det slåss for At slike holdninger er utbredt blant de yngre i dag er et faktum, og dette skyldes i stor grad at skoleverket ikke bruker tid på å fortelle hva arbeiderbevegelsen har bidratt med gjennom de siste 100 år. Og vi som foreldre er vel heller ikke flinke til å fortelle om dette. Faktum er at hadde ikke fagbevegelsen kjempet gjennom sine saker, så hadde verden helt garantert sett annerledes ut. Vi hadde neppe hatt en sykelønnsordning som i dag, vi hadde helt sikkert ikke hatt 5 ukers ferie og en ferielov, det hadde antakeligvis vært smått med pensjon, og en arbeidsmiljølov hadde vi helt garantert ikke hatt. Vi kan trygt slå fast at høyrekreftene de gav ikke slipp på noen av sine goder uten at de ble tvunget til det. Og vi har sett under skiftende regjeringer mange forsøk på å fjerne innførte goder og ordninger, som står i veien for å presse ut enda mer profitt. Påstanden om at det nå ikke er mer å slåss for er også veldig feil. Fortsatt så er det store forskjeller som må rettes opp. Det må være et rettmessig krav i dag at alle har en lønn som de kan leve av. Det er et faktum at veldig mange tjener for lite for å leve like godt som flertallet. Og det er også alt for mange som fortsatt ikke får lov å jobbe full stilling. Det er en stor bruk av små stillinger i det offentlige, og dette bør vi sørge for å redusere til å gjelde kun de som ønsker det. Alle som ønsker full stilling burde kunne kreve det. Vi har også en sak til som vi helt sikkert vil trenge fagbevegelsen for å få til/ beholde. Og det er AFP. Avtalefestet pensjon er en veldig viktig sak for fagbevegelsen, og ordningen står i fare for å bli ødelagt. Gjennom pensjonsforliket i stortinget i vår så kan det virke som om at de aller fleste er enige. Men poenget er at vi skal ha en ordning som er minst like god som den i dag. Vi vil ikke akseptere en ordning som blir svekket. LO har gjort det klart at dette er en kampsak for fagbevegelsen. Og slaget det vil stå våren Da er det hovedoppgjør, og AFP vil stå øverst på dagsorden. Når det slaget er unnagjort, så håper jeg fortsatt at jeg med høy røst kan hevde at det lønner seg helt klart å være organisert. Jeg vil også minne om at det er kommune og fylkestingvalg i høst. Og det er slett ikke likegyldig for oss hvem som skal styre lokalt de neste 4 årene. For meg så er det et veldig klart mål å holde Høgre og FRP borte fra makten, for de er ikke på vårt parti. Men uansett hva dere stemmer, så er det aller viktigste å gå å bruke stemmeretten sin. Det er tusenvis av norske borgere som syter og klager på de politiske partier og politikere generelt. Men har de stemt? Antakelig vis ikke. Og å si deres mening, husk vi får de politikerne vi fortjener. Godt valg. Er sosial dumping akseptert, til og med ønsket? Av Roger Sollie. Fellesforbundet avd 670 og LO GLTE. I medieoppslag om sosial dumping har det stort sett vært fokus på lønn og boforhold for arbeidsinnvandrere. I daglig tale med mennesker som ikke har noen befatning med problemet så synes det å være akseptert at arbeidsinnvandrere har lavere lønn enn hva som er normalt for nordmenn i samme bransjer. Politikere som burde har mer kunnskap om arbeidslivet og generelle lønns- og arbeidsvilkår i Norge mener det er akseptable forhold hvis arbeidsinnvandrere lønnes med minstelønnen i våre overenskomster. Det er det ikke! Når arbeidsinnvandrere og nordmenn jobber side om side med de samme arbeidsoppgaver, men med en lønnsforskjell på 40 kr pr t. så er det sosial dumping. Det har overhodet ingen betydning om lønna for disse er høy sammenlignet med lønnsnivået i deres hjemland. En markedsliberalist vil hevde at alle får den lønna markedet er villig til å betale. Den samme markedsliberalist ønsker arbeidsledighet slik at det er konkurranse om arbeidsplassene og lønningene holdes nede. Når vi nå er inne i en av de lengste høykonjunkturene, med lav ledighet, blir det konkurranse om arbeidskrafta. Da må tilgangen til arbeidskraft utvides mener representantene for de frie markedskrefter, fordi knapphet på arbeidskraft hindrer konkurranse! I sommer har det vært fokus på ytelser fra folketrygden som utbetales til utlandet. Spesielt til Polen (130 mill nkr 2006). Arbeidsinnvandrere som har jobbet og betalt ordinær skatt i Norge i minst 12 måneder har rettigheter i Folketrygden, bla barnetrygd, og kontantstøtte hvis de oppfyller kravene for slik støtte. Dette kan i sum bety at hjemmeværende ektefelle/samboer med barn i alder 2-3 år kan motta inntil kr ,- i årlig ytelse. (Dette har aldri vært noe problem all den tid utenlandsk arbeidskraft som jobber i norske selskaper innen oljesektoren har hatt de samme rettigheter, f eks arbeidstakere fra Storbritannia.) Den politiske høyresiden mener det er urimelig at arbeidsinnvandrere skal motta disse ytelsene. Hvorfor? De samme partiene mener at barnetrygd burde være behovsprøvd. De samme partiene forsvarer kontantstøtten, men den skal alle kunne få, uavhengig av inntekt. Høyresiden kommer her i et dilemma, de har ennå ikke gitt til kjenne hvordan de tenker seg en innstramming i ytelsene over folketrygden, men en kan vanskelig tenke seg endringer i folketrygden som ikke vil ramme vanlige norske familier, mens argumentet for endringene blir å hindre utbetalinger til arbeidsinnvandrere som betaler sin skatt i Norge. En slik holdning bekrefter at markedsliberalistene ønsker sosial dumping for å komme norske lønns- og arbeidsvilkår, samt ytelser over folketrygden til livs, med andre ord svekke den norske velferdsstaten, men forsøker å fremstille det som en sikring. Sosial dumping blir av mange aktører i samfunnsdebatten omtalt som et fenomen, men i et slikt perspektiv som jeg beskriver så er det for oss i fagbevegelsen den samme kampen som vi alltid har, og fortsatt må føre for bevaring av velferdsstaten. Ingen må la seg forlede av høyresidens tilslørte argumentasjon og retorikk i forsvar for de samme verdier. Det har til enhver tid vært aktører i næringslivet som har utnyttet norske arbeidstakere, ikke bare gjestearbeiderne. Og sosial dumping handler ikke bare om lønnsnivået, men generelt dårlige arbeidsvilkår og manglende rettigheter. At nasjonen sikrer seg arbeidskraft ved arbeidsinnvandring på en del områder er positivt både for landet og for de som får mulighet til å komme hit og jobbe for kortere eller lengre perioder. Men alle som arbeider og betaler skatt i Norge må få de ytelsene enhver skattebetaler i Norge har rett til, for hva skjer når vi går inn i en ny periode med lavkonjunktur og arbeidsledigheten stiger? Da blir det konkurranse om jobbene, hvem er billigst?

11 HELTID EN RETTIGHET - DELTID EN MULIGHET Av: Svend Morten Voldsrud, leder Fagforbundet Oppland Fagforbundet er av den klare oppfatning at heltid er best for brukerne, best for de ansatte og best for arbeidsgiver. Det er altfor mange deltidsstillinger i kommunene. Dette medfører at brukerne får unødvendig mange ansatte å forholde seg til. Ved å redusere antall deltidsstillinger vil brukerne føle større trygghet fordi de får færre å forholde seg til. Færre ansatte pr. bruker gjør at brukerne kjenner de som utfører den daglige omsorgen. Det skaper trygghet. Alt for mange ansatte har i dag en uforutsigbar arbeidssituasjon og inntekt. Mange har behov for ekstravakter, og jobber veldig intenst i perioder, fordi de ikke vet om de får vakter neste uke. Dette er en belastning og fører til stor slitasje på de ansatte. Faste hele stillinger vil føre til større trygghet og tilhørighet til jobben. Dette vil også bedre arbeidsmiljøet og trolig vil det bidra til at sykefraværet reduseres. For kommunen som arbeidsgiver er dette meget positivt. Deltidsstilling er et kvinnefenomen. Hvilken mann er det som ville godtatt 7,3%, 13,7% eller 25% stilling etter endt utdanning? Arbeidsgivere i helse- og omsorgssektoren begrunner behovet for deltid med at det er nødvendig for å få turnusen til å gå opp. Fagforbundet er ikke enig med disse arbeidsgiverne, tvert imot. Det går an å lage turnuser for heltidsarbeidende. Men arbeidsgiverne må være villige til forandring. Når man får til heltid når gutta jobber skift, må man også kunne klare å få til det på et sykehjem! Rekrutteringen til pleie- og omsorgsyrkene er urovekkende lav, og rekrutteringen til disse yrkene i framtiden blir umulig hvis utsiktene til å få en 100% stilling nærmest er utenkelig. Og antall eldre øker! Og hva med opptjening av pensjonsrettigheter? Som det går fram av LO GLTE s medlemsdebatt så er det fem saker som skiller seg vesentlig ut i denne valgkampen. Heltid en rettighet Deltid en mulighet, er en av de fem sakene. Politikere, nå har dere muligheten, ta ansvar! Bruk stemmeretten. Godt valg. Kampen om sykehustilbudet i Oppland 11 Vi organiserer arbeidstakere innen anleggsrelatert entreprenørarbeid, renhold, skadesanering, asfalt, bergverk, vakt, parkering, fritids- og fornøyelsestilbud, vaktmestertjenester m.m. Interessert i å organisere deg? Ta kontakt med: Norsk Arbeidsmandsforbund Avd. 5 - Innlandet Av Størk Hansen. Leder LO GLTE. Våren 2005 holdt på å bli helt skjebnesvanger for sykehusene i Gjøvik. Lillehammer og Reinsvoll. Peder Olsen. Tor Berge og Torbjørn Almlid hadde lykkes i det meste i det de hadde av langsiktige strategier for sykehustilbudet i vårt fylke. Våre lokale politikere var mer eller mindre fanget i en skrustikke konstruert av de overnevnte herrer. De vinglet hit og dit og hadde overhode ingen strategi for å komme løs fra denne skrustikka. Planene om et storsykehus i Hedmark var i ferd med å realiseres. Funksjonsfordelingene sendte pasientene rundt i en endeløs sirkel mellom sykehusene i Oppland og Hedmark. Funksjonsfordelingene la også det økonomiske grunnlaget for å rasere sykehusene i Lillehammer og Gjøvik. Forsvarsmuren var brutt ned, gravemaskinene var bestilt, champagne flaskene og glassene var satt på bordet. Triumferende kunne de allierte musketerer betrakte det politiske landskapet å si endelig er vår visjon om et storsykehus i Mjøsregionen i ferd med å bli en realitet Men de hadde gjort opp regning uten vert. De hadde aldri kunnet forstille seg at vanlig folk i hele Oppland skulle reise seg i en unison protest mot planene deres. 300 lag og foreninger samlet seg i Sykehusaksjonen i Oppland og opptrådte som politisk flodbølge som selv ikke den sentrale politiske eliten representert ved helseminister Sylvia Brustad kunne stå i mot. LO/GLTE er stolt over å ha vært en del av denne folkebevegelsen for helsetilbudet i Oppland. Det er slik vi vil framstå. Vi vil samarbeide med lag og organisasjoner utenfor LO. Det er bare slik vi kan vinne de viktige politiske kampene. Fellesskap. Samarbeid og Enighet om de sentrale målene er forutsetninger for å lykkes. Foreløpig har Sykehusaksjonen i Oppland nådd de sentrale målene som ble vedtatt på Gjøvik Arbeidersamfund den 22/ Nei til storsykehus - Reverser funksjonsfordelingene tilbake til situasjonen før Det var ingen i den helsepolitiske eliten som trodde at dette var mulig. De undervurderte vanlig folks evne til å organisere motstand mot deres vanvittige planer. Men, det er grunn til å si følgende. De har tapt en del slag, men det er ingen grunn til å tro at de vil gi opp alle planene sine. De venter på at ting skal roe seg ned. De kan vente i noen år før de setter inn støtet på nytt. Det er derfor av den største betydning at våre politikere i framtida er mye mer årvåkne enn tilfellet var fra 2002 og framover. Vi må kort og godt avkreve klare forsikringer om at de ikke skal gi opp kampen for Reinsvoll og Gjøvik Sykehus. Godt valg folkens. Tlf: E-post:

12 12 Uavhengig av kommune- og fylkestingsvalg er det flere, meget viktige, saker fagbevegelsen jobber med for tiden. Vi har diskusjonen om AFP, (avtalefestet pensjon) som kommer opp i tariffoppgjøret fagforeninger/avdelinger og klubber (pr juni) har samlet seg i Aksjon Forsvar AFP. De har til sammen bevilget 3 millioner kroner til denne kampen, oppslutningen til aksjonen går langt utover de som har bevilget penger. Denne kampen har også betydning for det breie pensjonsforliket på stortinget i mai. For mer informasjon gå til forsvarafp.no EUs TJENESTEDIREKTIV = SOSIAL DUMPING Boye Ullmann, medlem av Nei til EUs tjenestedirektivsutvalg. EU har vedtatt nytt Tjenestedirektiv for å øke mobiliteten av arbeidskraft og tjenester i EU/EØS. EU vedtok i Lisboa i 2000 at EU skal bli den mest konkurransekraftige handelsblokk i verden, dvs foran USA og Asia. Ca.70 % av BNP i EU består av tjenester. Handel med tjenester over landegrensene er på mellom %. EU mener at det er nasjonale hindringer som bremser den frie etableringsretten og frie flyt av tjenester. Derfor har EU vedtatt nytt direktiv som har vært meget omstridt siden forslaget kom i 2004 med store demonstrasjoner. Direktivet fører til økt konkurranse på lønns og arbeidsvilkår med sosial dumping som resultat. Soria Moria-erklæringen åpner for at den norske regjeringa kan bruke reservasjonsretten i EØS dersom direktivet fører til sosial dumping. Økt handel med tjenester betyr at enda flere mennesker må til et annet land for å få arbeid. Storbritannia forventet arbeidsinnvandrere fra øst etter EU- utvidelsen i Mer enn polakker har tatt arbeid i Storbritannia. Norge har et sted mellom og polakker der mange blir grovt utnyttet. Fagbevegelsen krever norsk lønn for arbeid i Norge. Det er ca ukrainere i Polen som går for mindre enn halv polsk lønn. Alle tenker kortsiktig. Dermed blir opplæring av ungdom med lærlingeplasser neglisjert i både Polen og Norge. Ungdomsledighet for de under 25 år er opptil 40 % i Polen. Prinsippet i tjenestedirektivet er at en tjenesteyter godkjent i ett land, skal godkjennes i resten av EU/EØS.Er et selskap godkjent i Romania, skal det automatisk godkjennes i Norge. Tjenestedirektivet er uklart på flere punkter. Det blir EF-domstolen som avgjør. EF domstolens fremste mål er å øke den frie flyt. Det er derfor viktig for EU med et omfattende rammedirektiv på tjenester. Det betyr at enkeltsaker i EF domstolen vil få stor prinsipiell betydning for hele tjenestemarkedet i hele EU/ EØS. En viktig årsak til at det er mer enn dobbelt så mange arbeidere fra øst-europa i Norge enn Sverige, Danmark og Finland til sammen, er et liberalt regelverk i Norge. Hvem som helst kan starte med utleie av arbeidskraft. Dette åpner for mye sosial dumping, useriøsitet og økonomisk kriminalitet. Sentralt for fagbevegelsen er å organisere arbeidstakere. Allmenngjøring av tariffavtaler er gjennomført på petrokjemiske anlegg og i byggebransjen. I tillegg krever LO en rekke tiltak mot sosial dumping og økonomisk kriminalitet som bl.a: ID-kort på anlegg for å få oversikt, tiltak mot kontraktører, innsynsrett i lønns og arbeidsvilkår, innføring av ILO konvensjon 94. I tillegg krever fagbevegelsen autorisasjonsordninger for å luke ut økonomisk kriminalitet som herjer i renhold, hotell&restaurant og byggebransjen. Tjenestedirektivet vil forhindre nødvendige tiltak mot sosial dumping og økonomisk kriminalitet. Artikkel 16.2 i direktivet vil forby tiltak som regler for autorisasjon/sertifisering av utleieselskaper og kontraktører. Tjenestedirektivet skiller i Artikkel 1 mellom tjenester av allmenn interesse og tjenester av allmenn økonomisk interesse. Tjenestedirektivet omfatter kun tjenester av allmenn økonomisk interesse dvs. tjenester som har kommersielle interesser. Selv om helse og utdanning er unntatt direktivet, kan nasjonalstaten konkurranseutsette og privatisere i disse bransjer. Da vil dette bli tjenester av allmenn økonomisk interesse og dermed være omfattet av direktivet. Da kan det være i strid med tjenestedirektivet å føre sektorer tilbake under offentlig kontroll. Soria Moria-erklæringen sier at Norge skal kunne bruke reservasjonsretten dersom tjenestedirektivet fører til sosial dumping. Fransk LO er imot Tjenestedirektivet og EPSU, føderasjonen i Europa for de kommunalt ansatte, er også i mot. Franske og belgiske sosialdemokrater stemte imot Tjenestedirektivet i EU-parlamentet. Erna Solberg og NHO fordømmer de som vil at Norge skal kunne bruke reservasjonsretten i EØS. Dette er en rettighet i EØSavtalen. Et veto vil neppe få noen konsekvenser for Norge. EU vil garantert ikke sette opp tollbarrierer overfor Norge. Professor i Europarett Hans P. Graver sier også at Norge godt kan bruke reservasjonsretten i EØS. Norge solgte tollfritt alle industrivarer helt fra Landsmøtene i NTL, Utdanningsforbundet og El&It forbundet har gått inn for veto. Vi må håpe på en grundig behandling i minst et halvt år i regjeringa. De ulike fagforeninger og forbund må være aktive slik at LO, og Fellesforbundet på sitt landsmøte i oktober, vedtar en oppfordring av regjeringa til å bruke reservasjonsretten i EØS. Det vil tjene kampen mot sosial dumping og økonomisk kriminalitet. I arbeidet med sosial dumping i Norge har fagbevegelsen fremmet en rekke forslag til lov reguleringer som skal gi myndigheter og tillitsvalgte større muligheter til å bedrive kontroll. Spørsmålet mange stiller seg er om ikke slike lovendringer i Norge kommer i strid med EU direktiver. Det pågår en intens dragkamp om Norge skal tilslutte seg EUs Tjenestedirektiv eller benytte seg av reservasjonsretten. Vi gir ikke fra oss AFP Stein Aamdal. Aksjon ForsvarAFP Fagorganiserte har i dag rett til tidligpensjon fra 62 år gjennom AFP-ordningen. AFP ordningen sikrer deg en verdig avslutning. Du trenger ikke stå med lua i handa, du får en alderspensjon som om du hadde stått i full jobb fram til aldersgrensa. Men det er klart du taper inntekt i forhold til de arbeidskameratene som fortsatt står i jobb. Vi har sjøl betalt for AFP-ordningen gjennom tre tariffoppgjør. Vi godtar ikke å bytte denne avtalen med en ordning som er langt dårligere fordi Stortinget nå skal gi alle rett til tidligpensjon, men med livsvarig avkorta pensjon. Regjeringens forslag til tidligpensjon til alle fra folketrygden inneholder livsvarig avkorting av opparbeidede rettigheter med opp til 30%. Regjeringen krever at LO må godta at AFP skal tilpasses målsettinga om at det skal lønne seg å jobbe. Det lønner seg å jobbe i dag. Ingen går av med AFP for å tjene å tjene penger, men arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil presse folk til å jobbe lenger. Han prøver å diktere en framtidig AFP-ordning der alle som er omfattet av ordningen skal få likt samla tillegg, dvs. redusere utbetalinga til dem som går av ved 62 år og premiere mindretallet som står i full jobb til 67 år og strengt tatt ikke har bruk for AFP. Vi krever at den framtidige AFP-ordningen ikke blir dårligere enn dagens, med fortsatt opptjening til alderspensjon og fortsatt skatt som pensjonist. Dette betyr: Når du går av med AFP så skal du få beregnet et AFP-tillegg som gir deg samme livsvarig pensjon fra ordinær pensjonsalder(67 år) som om du hadde fortsatt i jobb til 67 år. Dersom yrkesaktive må jobbe lenger for å kompensere for levealderjustering, skal beregningsgrunnlaget for AFP-tillegget heves tilsvarende. AFP-pensjonister skal fortsatt skattes som pensjonister. AFP ere skal fortsatt motta kr.950 skattefritt i mnd. Vi krever at den systematiske underreguleringa av utbetalt pensjon som Stortinget har vedtatt, kun skal omfatte den del av pensjonen som er over mistepensjon og at reguleringa ikke skal begynne før etter ordinær pensjonsalder, i dag 67 år. Vi mener at disse kravene er i tråd med LO-kongressens vedtak. s p a r i n g p e n s j o n f o r s i k r i n g f i n a n s i e r i n g 2006 Bank NM 2007 Våre kunder kan juble hele veien til banken! Vi vant sølv i Dine Pengers Bank-NM, fleksilånsklassen.

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

EUs tjenestedirektiv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

EUs tjenestedirektiv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten EUs tjenestedirektiv Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Mest omstridte direktiv Mest omfattende motstand noen gang Bidro til å velte grunnlovs-avstemningen Sterk strid om opprinnelseslandsprinsippet

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Etter delte dagskurs 16. og 18. oktober, dukka det opp en del spørsmål om pensjon. Dette skrivet er et forsøk på å svare på de spørsmålene og

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake.

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake. Nord Trøndelag Avdelingslederforumet er et samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i Nord-Trøndelag som til sammen har 6000 yrkesaktive medlemmer. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017

PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017 PENSJON PÅ FELLES DAGSKURS 12. SEPTEMBER 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Oslo INNHOLD DU FÅR IKKE ALT Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertopplegg

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017

PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 PENSJON FOR AKERSHUS JUNI 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet INNHOLD HVA DET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Ikke et ekspertkurs

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida.

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida. Hans-Christian Gabrielsen: Kampen om arbeidsmiljøloven LOs student- og ungdomskonferanse 2015 1 2 Kjære venner! Onsdag 28. januar gikk flere hundre tusen fagorganiserte i Norge ut i en to timer politisk

Detaljer

Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv

Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv Foto: EU Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv Av Mai 2008 Morten Harper, utredningsleder Hva er tjenestedirektivet? Omstridt: Tjenestedirektivet ble vedtatt av EU i desember 2006. Det har vært det mest

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS 2017 Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralfor valtningen INNHOLD I KURSET HVA KURSET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Press mot offentlig tjenestepensjon

Press mot offentlig tjenestepensjon Notat 5:2014 Stein Stugu Press mot offentlig tjenestepensjon Innledning 1. Regnskapsreglene legger press på offentlig tjenestepensjon, spesielt i privatisert og fristilt virksomhet. 2. Er påstått kostnadsvekst

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008.

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. EN KOMMENTAR FRA ARNE BYRKJEFLOT, LEDER LO i TRONDHEIM Fra førtidspensjon for de slitne til tilleggspensjon for de uthvilte. Vårt hovedkrav er en AFP-ordning

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen

FRI FLYT. Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen FRI FLYT Truer velferdsstaten, fagbevegelsen og den norske modellen Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU SVs faglige / EØS-konferanse, november 2016 Saken som ikke fantes Case 189/14 Bogdan Chain

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

«Som man roper i skogen» FAFO 16. desember 2016 Advokat / Partner Erik Råd Herlofsen Nestleder i Statens seniorråd

«Som man roper i skogen» FAFO 16. desember 2016 Advokat / Partner Erik Råd Herlofsen  Nestleder i Statens seniorråd «Som man roper i skogen» FAFO 16. desember 2016 Advokat / Partner Erik Råd Herlofsen www.sbdl.no Nestleder i Statens seniorråd Pensjon for offentlige tjenestemenn og Aldersgrenseloven 1917 70/65 år Aldersgrensenes

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-006, 2006-010, 2006-011 og 2006-014 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og NORGES LASTEBILEIER - FORBUND på den annen side

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer