RINGREVEN. Nr årgang Mai Det flagges i Ringvegen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang Mai 2014 Det flagges i Ringvegen Borettslag

2 2 «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget.

3 NestledereN har ordet Benytter anledningen til å takke generalfor - samlingen for fornyet tillit i 2 nye år som styremedlem i Ringvegen borettslag. Jeg synes fremdeles det er både givende og interessant å delta i styrearbeidet. liten oppfordring: Har lyst til å oppfordre flertallet av våre beboere til faktisk å delta på generalforsamlingen, da det er nettopp i dette forum du har mulighet til å påvirke utfallet av innkomne forslag, samt påvirke hvem som skal sitte i styret og valgkomite. Noe å tenke på: Vi er 911 andelseiere. Når kun knappe beboere møter opp til generalforsamlingen, så er det dette mindretallet som stemmer over hva som skal vedtas på vegne av det store flertallet som valgte ikke å delta. Det hjelper da lite å komme i etterkant for å klage på diverse vedtak som har blitt vedtatt. Det er også en del informa sjon knyttet til regnskap og drift som kan være nyttig å få med seg på slike general - forsamlinger. Så kanskje flere av dere vil vurdere å møte opp til neste år? Oppfordringen er herved gitt. Noen tanker og et lite hjertesukk fra undertegnede styremedlem: Når man sitter i et styre i så stort borettslag som Ringvegen bl, så nytter det ikke å skulle tilfredstille alle beboers ønsker og behov. I år har vi bl.a. en del utfordringer med opp - følging av parkeringen. Det er nesten like mange meninger og ønsker om hvordan dette skal håndteres, som det er andelseiere. Mangt og meget kan og har blitt sagt - om dette tema. Styret jobber hele veien med å evaluere parkerings ordningen, etter få måneder med privatrettslig parkeringsordning. Innspill og forslag til forbedringer tar vi gjerne imot. Ting tar dessverre nødvendigvis tid før vi er helt i havn. Jeg kan dog ikke la være å undres over hvorfor noen få bileiere bevisst (?) velger å ikke følge opp om de nye parkeringsreglene. Det parkeres bl.a. utenfor forhagene sent på kvelden i håp om å unngå kontrollavgift. Ikke noe særlig godt signaleffekt overfor din nabo som lojalt leter etter ledig parkeringsplassen merket for beboer eller kjører bilen i garasjen sin. At det er knapphet på parkeringsplasser for egne beboere i enkelte områder, er styret klar over. Det jobbes iherdig fra vår side (selv om du som beboer ikke helt klarer å se dette) for å løse dette så snart som mulig, og til det beste for de fleste. Det bør uansett være unødvendig å måtte bruke enda mer ressurser på kontroll av biler som sniker seg til parkering utenfor merket område. Noen av våre beboere har muligens en oppfatning av at våre vaktmestere har som hovedoppgave å plukke opp all søppel og rot som blir satt utenfor våre containere og i fellesgangene. Dette er ikke helt styrets intensjon for vaktmesterenes daglige arbeidsoppgaver. JA, de får betaling når de rydder etter deg utenfor søppelcontaineren. MEN: I STEDET stjeler dette tiden deres fra å gjøre viktig arbeid som vedlikehold av våre bygninger og uteområder. Hva er billigst for deg og borettslaget? At du som beboer klarer å håndtere ditt eget søppel, eller at vi må ta av fellesskapets vaktmesterressurser til dette? Noe å tenke på neste gang du blir fristet til å sette fra deg ting i fellesgangene og utenfor søppel - containerne. Til slutt vil jeg avslutte med å si at jeg er så fornøyd med å få bo i et trygt og rolig borettslag som vårt. Det er utrolig lite bråk og klager på hverandre. Vi er tross alt en del folk som bor tett sammen i de 911 boenhetene våre. Synes alle fortjener en ros for hver gang man tolerer hverandres liv og leven i hverdagslivet. Det handler om å gi og ta hver sin gang, samt løse ev. problemer i fellesskap. Ønsker alle sammen en fin vår og sommer J Hilsen Gunn Anita Steinsheim Styremedlem og nestleder 3

4 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGA 2. APRIL 2014 Ved årets generalforsamling, holdt i auditoriet Huseby skole 2/4-14, var 55 andelseiere til stede, derav var 10 representert ved fullmektig. Borettslagets revisor BDO AS hadde meldt forfall. Fra borettslagskontoret møtte Anita Arntzen og Birger Knudsen. Etter konstituering, ble årsmelding og regnskap for 2013 gjennomgått og enstemmig godkjent. Til budsjettet for 2014 ble det ikke protokollført spesielle merknader. Styrets godtgjørelse ble satt til kr ,- for 2013 og revisors godtgjørelse ble satt til kr ,-. Forslag 3: Fra aase revdal; saupstadringen 10 B, om parkeringa Hun foreslår å etablere plasser for gjesteparkering på ball-løkka ved Saupstadringen 2E, ettersom gjesteplassene er opptatt. styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent: Forslaget oversendes styret for at behovet for gjesteparkeringsplasser skal vurderes i tida framover. GENERAlFORSAMlINGA FIKK SEG FORElAGT FIRE FORSlAG Forslag 1: Fra solfrid rønning, saupstadringen 23 a, om navn på tuna: Hun foreslår at borettslagets 9 tun, som opprinnelig er gitt bokstavnavn fra G til O får blomsternavn og det settes opp skilt som viser disse. styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent: Generalforsamlinga godkjenner at de ulike tunene får nye blomsternavn basert på den opprinnelige planen og at borettslaget sørger for hensiktsmessig skilting. Forslag 4: Fra tom V. hasli, Casper lundesv 4 B Han foreslår tiltak for å hindre at fiskemåser bygger reir på taket av blokkene. styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent: Forslaget oversendes styret for at borettslaget skal arbeide for å begrense de plagene fiskemåsene påfører området vårt. Forslag 2: Fra asle Fjærli, saupstadringen 33 B, om parkering: Han foreslår å flytte motorsykkelparkeringa vekk fra Saupstadringen 33 og utvide plassene litt for å gjøre de bedre egna til bilparkering. styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent: Forslaget oversendes styret for å se på mulighetene for å utvide slike parkeringsplasser. 4

5 Det nye styret, bak f.v. Jan Sætervang, Audun Pollen, Terje Svarva, Roger Hanssen, Taufique Rana. Foran f.v. Sissel Nystad, Håvard Skarstein og Gunn Anita Steinsheim. Følgende valg ble foretatt: Som styremedlemmer for 2 år: Gunn anita steinsheim (enstemmig), taufique rana (enst.) og sissel Nystad (enst.). Som varamedlemmer for 1 år ble valgt : roger hanssen (33 st., Tove Sandvik 18 st., 3 blanke), Vigdis Vingsand (40 st., Metin Bardakci 8 st., 6 blanke), stina-maria aune (enst.). som valgkomité for 2015 ble valgt: lisbet Walmyr (leder), Nina Rusten, Metin Bardakci, Sissel langørgen og Raymond Hovdahl. Som vara til valgkomiteen: Eva Bergum og lisa Breivik. Protokollen ble opplest og generalforsamlinga ble hevet kl I styremøte den 9/4-14 konstituerte styret seg og vi fikk følgende sammensetning: leder (og medlem av AU): Terje Svarva, Saupstadringen 4 B Nestleder (og medlem av AU): Gunn Anita Steinsheim, Saupstadringen 25 D Styremedlem (og medlem av AU): Jan Sætervang, Saupstadringen 23 B Styremedlem: Sissel Nystad, Saupstadringen 17 C Styremedlem: Håvard Skarstein, Saupstadringen 43 A Styremedlem: Taufique Rana, Saupstadringen 33 A Styremedlem: Audun Pollen, ansattes representant (AU = arbeidsutvalget) Varamedlemmer: Roger Hanssen, Vigdis Vingsand, Stina-Maria Aune og Runar Holm (varamedl. for ansattes representant). 5

6 DET TEKNISKE HJØRNET ParkeriNG R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g Det er foretatt en vurdering av behovet for parkeringsplasser for gjester. På grunnlag av dette er forholdet mellom beboerparkering og gjesteplasser endret noe i tun H (Casper lundesv), i tun K (på langplassen ved Saupstadringen 19 og ved driftsbygget. Her er det blitt noen flere beboerplasser. Vær oppmerksom på skiltinga VårduGNad Også i år har beboerne hatt anledning til å delta i dugnad på rydding av uteområdene. Dette i løpet av 3 kvelder, med noe blandet deltakelse. Nytt av året har vært at borettslagets samarbeidspartner Eiendomsmegler1 stilte opp med grillmat en av kveldene. Dette som et prøve prosjekt som så ut til å slå meget godt an blant dugnadsfolket, både store og små. Vi satser på at dette kan utvides til alle dugnadskveldene neste vår. Grillmat er populært 6

7 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g årets avfallsrunde Nå er det snart tid for å gjennomføre årets første raskrunde, hvor beboerne har mulighet til å kvitte seg med avfall. Denne vil bli gjennomført i første uke av juni. Avfallsrunden vil foregå på samme måte som sist høst. Det vil bli satt ut rikelig med containere. Disse vil være åpne for beboerne på følgende tidspunkt: Man 2. juni: tun N og O (SR 37-49) Tirs 3. juni: tun M, I og J (SR og KT 2-10) Ons 4. juni: tun K og l (SR ) Tors 5. juni: tun G og H (SR 2-10 og Casper) rehabilitering av VåtroM M.M Vi sliter fremdeles med at en del av våre beboere bruker ufaglært arbeidskraft når de pusser opp våtrom og elektrisk anlegg, dette har medført at vi har hatt en del store vannskader i fjor og i år. Dette medfører at vi etter hvert vil få vesentlig prisoppgang på våre forsikringer, det vil også i ytterste konsekvens ende med at forsikrings - selskapet krever regress fra andelshaver for skader som oppstår på grunn av ikke fagmessig utført jobb. Og i ytterste konsekvens vil vi måtte øke husleien. søppel Vi bruker veldig mye tid på å rydde opp søppel som våre beboere ikke klarer og få opp i containerene, dette medfører også at vi får problemer med skadedyr som tiltrekkes av matavfall og søppel som flyter rundt våre containere. Den tiden vi bruker på dette går utover annen planlagt aktivitet i borettslaget. Det er ikke vaktmestrenes jobb og plukke søppel etter personer som ikke klarer å få dette opp i containerene. Denne jobben har en betydelig kostnad, penger vi ønsker å bruke på ting som alle beboerne kan dra nytte av. 7

8 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g Vedlikehold av impregnerte Platter i ForhaGeNe Det er i år som tidligere kjøpt inn olje for oljing av platter i forhagene, dette kan hentes på driftskontoret. Metode for oljing: Ved behandling av gammelt trevirke. Fukt underlaget godt med kaldt vann. Deretter påføres terrasserens (Eks Jotun Terrasserens) med egnet utstyr. Gni gulvet lett med en stiv langskaftet kost, f.eks. Jordans gulvskrubb. la rensemidlet virke i min. Unngå at gulvet tørker opp under behandling. Dersom dette skjer, dusjes det lett med vann. Deretter bearbeides gulvet meget godt med kosten slik at skitt, sopp o.l. løsner helt. Etterpå spyles gulvet godt med rent vann benytt hageslangen. Ikke benytt høytrykksvasker da denne lett vil flise opp treoverflaten. Gjenta gjerne å skrubbe/spyle gulvet for å oppnå maksimal effekt. I enkelte tilfeller hvor gulvet er meget skittent, eller hvor det er flere lag med gammel treolje eller beis, må behandlingen gjentas. Inntakt maling eller beis må på forhånd fjernes ved sliping eller med en malingfjerner. la så terrasse gulvet tørke ca 2 dager før oljing. orden/ hms Alt du har tilgang til i borettslaget, ut over leiligheten og bodene dine, er i prinsipp definert som fellesarealer. Vi har 911 leiligheter, og antall beboere er naturlig nok høyere enn dette. Med så mange som skal dele på bruken av fellesområdene er det åpenbart at alle må ta hensyn dersom det skal være ett godt bomiljø, og nødvendig sikkerhet. Noen regler kan kanskje i utgangspunktet synes å være litt firkantet, men i praksis må en benytte retningslinjer som ikke inneholder en mengde tolkningsmuligheter og unntak, dersom det hele skal fungere. Se borettslagets vedtekter/ regeler. oppgangene Det er ikke tillatt å sette fra seg noe i oppgangene. Alle er vel enige om at man ikke setter fra seg søppel, men det er viktig å påpeke at forbudet også omfatter barnevogner/ sykler og lignende, inkl. sko og annet som en del setter fra seg utenfor sin dør. Ting om er satt i oppgangene kan bli kastet uten nærmere varsel til beboer. 8

9 FRIVILLIG PÅ BARNAS DAG? Har du lyst å bidra som frivillig et par timer på Barnas dag på Saupstad Torg fredag 6. Juni fra kl ? Vi trenger frivillige som kan bidra ved ulike aktivitetsstasjoner som Bamsesykehus, potetløp, kunstverksted og mye annet, og vi trenger frivillige til praktiske oppgaver som rigging, kaffekoking og rydding. interessert? Ta kontakt med Saupstad Frivilligsentral, ring /send sms til eller stikk innom Sentralen, inngang Saupstad bibliotek. 9

10 VELG KANALER SELV! Med Get/Loqal s nye tv-tilbud får du automatisk tilgang til 20 faste og 10 anbefalte kanaler. Du kan bytte ut en eller flere av de 10 anbefalte om du ønsker, og i tillegg kan du velge ytterligere 10 kanaler. Dette betyr at hele 20 av 40 kanaler er valgfrie. større Frihet. Flere MuliGheter. Nytt tv-tilbud Get reklamerer med at: Nå får alle våre digitaltv kunder et helt nytt og forbedret tv-tilbud. Vi håper du blir fornøyd med endringene. Frihet til å velge og sette sammen din egen tvpakke. Du trenger ikke gjøre noe nå - du kan velge akkurat når du selv vil. En rekke nye spennende kanaler og enda mer innhold i HD-kvalitet. Get-boksene viser HD-kvalitet som standard, der dette er tilgjengelig. Dette uten endring i prisen! hvilken av de nye pakkene vil du ha? Noen elsker NRK og TV2, andre vil velge kanaler selv, mens mange ønsker det beste tv har å by på. For å gjøre valget enklere har Get satt sammen tre forskjellige pakker som dekker ulike behov. start er basistilbudet som gir deg de 20 mest populære kanalene, og i tillegg kan du velge inntil 20 kanaler selv. Familie gir deg stort sett hele valgmenyen - over 80 kanaler innen alle sjangre - slik at du slipper å velge. underholdning gir deg alle kanalene i Familie, i tillegg til noe av det beste innen film, serier, sport og Tippeligaen. Rett og slett den heftigste tv-pakken noensinne! 10

11 CANAL 9 AVVIKLES C More har besluttet at Canal 9 avvikles fra og med Canal 9 er en valgfri kanal i Startpakken, og man kan derfor velge en annen kanal i stedet når denne utgår. Dine kanaler endrer du selv på Min Side. Bredbånd Har du ikke internettilgang, evt. benytter en annen leverandør, sjekk gjerne opp de hastigheter og priser loqal/get opererer med. Når du kontakter dem, oppgi at du bor i Ringvegen, ettersom vi oppnår bedre priser enn hva som står i prislista deres. Get/loqal kundeservice telefon supportspørsmål Mandag - Fredag 09:00-22:00 lørdag 11:00-19:00 Søndag 12:00-22:00 Fakturaspørsmål Mandag - Fredag 09:00-17:00 lørdag - Søndag Stengt kundemottak trondheim Brattørkaia 15, 1. etasje, Mandag - Fredag 09:00-17:00 BARNAS SIDE Finn 3 feil i bildet til høyre 11

12 12 FARGELEGG

13 KRYSORD FARGELEGG ETTER TALL 13

14 NYE BEBOERE adresse/kjøpere Saupstadringen 31B Kine Syversen innfl MNd. Desember adresse/kjøpere Saupstadringen 39A Håkon lønmo innfl MNd. Saupstadringen 31A Jon Steinar Gjellestad Sølvi-Helen Antonsen Saupstadringen 21A Johannes Tesfamariam Zebib Gebreslasie Saupstadringen 29A Eirik Ditlevsen Tanja Krog Sundfær Desember Desember Desember Saupstadringen 43C Toril Sæheim Kolstadtunet 8A Ingvild Bye Saupstadringen 29C Roger Kristian Strand Saupstadringen 29A Marianne J. Storsand Saupstadringen 17A Nikolay lein Saupstadringen 19C Heidi Solem Saupstadringen 17B Kim Roger Westerlund Isabell Sirin Kozagaci Desember Desember Januar Saupstadringen 8C Klodian Myzyri Kristine Hokstad Myzyri Kolstadtunet 4A Yasin Inal Kolstadtunet 6A Rosangela Sowza leao Saupstadringen 39B Omid Rasouli Januar Saupstadringen 43C Kari l. Rogndokken Saupstadringen 17D Ayssa Abed Karim Februar Saupstadringen 27A Taghi Ghorbani Saupstadringen 6A Knut Aage Skaret Februar Saupstadringen 41A lena Fossum Saupstadringen 25F Ørjan Staven og Nina Hermano Kolstadtunet 6B Muhammed Kucukcelik Esra Kucukcelik Casper lundes veg 2A Sindre K. Solheim Knut K. Røen Februar Februar Februar Kolstadtunet 6E Nakoly Bessah Tharnue lise Jarbee Saupstadringen 17B Roger Tangen Elin Hanger Saupstadringen 29D Frode Rønningsbakk Mai Mai Saupstadringen 33D Saba Futsum Negash Mars Saupstadringen 45A Cengiz Yayan Mai Saupstadringen 49C Hayat Barwari og Karan Mizori Mars Saupstadringen 2A Arne Sørgård Mai 14

15 15

16 Borettslagets postadresse: ringvegen Borettslag Postboks 9617, saupstad 7478 trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Telefon E-post: Hjemmeside: Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) Kontakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) åpningstider Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl , onsdag kl Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt)

RINGREVEN. Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015. Blomstring i Kløvertunet!

RINGREVEN. Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015. Blomstring i Kløvertunet! RINGREVEN Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015 Blomstring i Kløvertunet! STYRELEDEREN HAR ORDET HEI ALLE BEBOERE Da er du i besittelse av sommerens utgave av Ringreven. Først må jeg få takke beboerne for tilliten

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 21/3-07, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE onsdag 14. april 2010 kl 19:00 Klubbhuset på Føyka 1.1) Valg av møteleder 1.2) Valg av møtesekretær 1.3)

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 471 Hallagerbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie Ordinært sameiermøtemøte 2013. Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Vevelstadåsen Boligsameie Ordinært sameiermøtemøte 2013. Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Ordinært sameiermøtemøte 2013 Til beboerne i Vevelstadåsen Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer