RINGREVEN. Nr årgang April Lengter etter våren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. Nr. 2-2013 41 årgang April 2013. Lengter etter våren"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang April 2013 Lengter etter våren

2 STYRELEDEREN HAR ORDET Hei alle beboere. Først litt om meg selv. Jeg er 58 år, statsansatt og flyttet inn i borettslaget i 95. Kom inn i styret i 99 mener jeg, som vara medlem, og har siden blitt valgt inn som styre medlem og inn i AU etter hvert. Endte opp i år som leder. Jeg brenner for Borettslaget og ønsker å påvirke til at det blir bedre for alle beboerne. Jeg vil, som alltid, gjøre mitt beste. Sammen med resten av styret så har jeg forventninger om at dere blir fornøyd med oss. Håper dere bruker oss i forbindelse med det som opptar dere. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Da er generalforsamlingen i år vel overstått. I år som tidligere kunne vi nok tenkt oss noen flere andelseiere tilstede. Vi i styret lurer veldig på hva som skal til for å oppnå større deltagelse. Hvis noen har noen gode forslag, så er vi takknemlig for innspill. Generalforsamlingen foregikk på tradisjonelt vis som alltid. Til innkomne forslag, var det bare en sak fra styret. Forslag om nybygging av garasjer. Forslaget ble nedstemt av generalforsamlingen. Det betyr at dagens garasjer består og blir gjenstand for vedlikehold/rehabilitering fremover de nærmeste årene. Se forøvrig eget referat i bladet. Valget gikk bra. Monika Tofte gikk av som styreleder, da hun har flyttet fra borettslaget. Jeg og styret takker Monika for den tiden hun har vært leder. Etter min mening, så har hun gjort en fantastisk jobb. Lykke til videre Monika. Styret har fått nye personer inn, så det skal bli interessant å stifte bekjentskap med disse og innlede styresamarbeid fremover. Påsken er over for i år. Noen har vel vært på fjellet, noen bare hjemme og noen har vel jobbet. Slik er det. Håper alle har hatt en fin påske uansett hvor dere har vært. Dermed kan vi vel si at våren er her. Det har vært en lang vinter som alltid. Så nå ser vi vel frem til varmere vær og ikke minst varm sol. Med våren så følger det også med en stor del av opprydning rundt om i borettslaget. Både på våre egne verandaer og på borettslagets områder. Det meste av opprydningen på våre fellesområder tar våre vaktmestere seg av. Forhåpentligvis før 17.mai blir det dugnader. Det er styrets håp at flest mulig tar seg tid til å delta i sine respektive tun. Det kan være inngangsbilletten til å bli bedre kjent med deres naboer. Benytt sjansen. Av planlagte prosjekter er Tun K det tunet som vil bli påbegynt sin oppgradering i år. Vi jobber også med parkeringssituasjonen, og håper å komme i gang med omreguleringen av den i månedsskiftet april/mai. Med disse ord så ønsker jeg og styret alle sammen en riktig fin vår og sommer. Terje Svarva Styreleder «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget. 2

3 TAKK FOR INNSATSEN Borettslaget har som vane å gi avgående styre - medlemmer en liten blomsteroppmerksomhet. Så også i år da Sissel Norum og Monika Tofte gikk ut av styret. Vi ønsker å takke så mye for deres innsats gjennom flere år. KONTAKT- TELEFONEN Kontakttelefonen er en ekstraservice til våre beboere. NY ANSATT Vår forrige anleggsgartner, Svein Amund Halvorsen, fikk ny jobb i sin heimkommune og valgt å slutte hos oss ved årsskiftet. For å erstatte ham har styret ansatt Runar Holm. Holm startet i jobben 4/3-13 og vi ønsker ham velkommen i bedriften. Runar Holm Det presiseres at man ikke alltid kan regne med å få svar med en gang. Årsak er arbeidssituasjonen til den som har telefonen, og at det ikke er en vaktmester. Skulle dere ringe og ikke få svar, så vil dere få tilbakemelding så snart som mulig. Er noe veldig akutt, så må dere vurdere å kontakte andre instanser som kan hjelpe. 3

4 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGA 13. MARS 2013 Ved årets generalforsamling som ble holdt i auditoriet til Huseby skole 13/3-13 var 73 andelseiere til stede, derav var 24 representert ved fullmektig. Borettslagets revisor BDO AS hadde meldt forfall. Fra borettslagskontoret møtte Anita Arntzen og Birger Knudsen. Etter konstituering, ble årsmelding og regnskap for 2012 gjennomgått og enstemmig godkjent. Til budsjettet for 2013 ble det ikke protokollført spesielle merknader. Styrets godtgjørelse ble satt til kr ,- for 2012 og revisors godtgjørelse ble satt til kr ,-. Generalforsamlinga fikk seg forelagt ett forslag: Fra styret om nye garasjer. På bakgrunn av vedtak i fjorårets general forsamling, har styret utredet bygging av nye og flere garasjer. Styret kom fram til at den beste løsningen, totalt sett, var å rive de eksisterende garasjene. På denne måten ville borettslaget kunne oppnå bl.a. bedre utnyttelse av parkeringsarealet. Ved avstemninga stemte 29 andelseier mot dette forslaget og det ble klart at det ikke ville oppnå 2/3-dels flertall og forslaget falt. Følgende valg ble foretatt: Som styreleder for 2 år ble valgt: Terje Svarva (enstemmig), som styremedlemmer for 2 år: Håvard Skarstein (enstemmig), Jan Sætervang (54 stemmer, Tove Sandvik fikk 13 st.) og som styremedlem for 1 år Sissel Nystad (56 st., Roger Hanssen fikk 10 st.). Som varamedlemmer for 1 år ble valgt : Roger Hanssen (32 st., Tove Sandvik 30 st., 1 blank), Tove Sandvik (39 st., Bjørn Jacobsen 24 st.) Stina-Maria Aune (enst.). Som valgkomité for 2014 ble valgt: Sissel Langørgen (leder), Metin Bardakci, Ahmet Taufique Rana Nina Rusten og Aud Lisbet Walmyr. Som vara til valgkomiteen: Elen Hårstad, Vigdis Vingsand. Protokollen ble opplest og generalforsamlinga ble hevet kl I styremøte den 19/3-13 konstituerte styret seg og vi fikk følgende sammensetning: Leder (og medlem av AU): Terje Svarva, Saupstadringen 4 B Nestleder (og medlem av AU): Gunn Anita Steinsheim, Saupstadringen 25 D Fra avstemninga (Foto Sven Erik Dahl) 4

5 Styremedlem (og medlem av AU): Jan Sætervang, Saupstadringen 23 B Styremedlem: Willy Vårhus, Saupstadringen 27 B Styremedlem: Håvard Skarstein, Saupstadringen 43 A Styremedlem: Sissel Nystad, Saupstadringen 17 C Styremedlem: Audun Pollen, ansattes representant (AU = arbeidsutvalget) Varamedlemmer: Roger Hanssen, Tove Sandvik, Stina-Maria Aune og Tor Morten Stamnsve (varamedl. for ansattes representant). Nytt styre. F.v.: Audun Pollen, Jan Sætervang, Sissel Nystad, Willy Vårhus, Gunn Anita Steinsheim, Terje Svarva og Roger Hanssen. (Håvard Skarstein var ikke tilstede da bildet ble tatt). MIDT I BLINKEN - en mandagsklubb Tekst: Solfrid Rønning er et dropp-innom-sted for hjemmeboende godt voksne kvinner og menn, som møtes på Smia ved Helsehuset på mandager, med kjernetid mellom 11 og 13. Her går det i lystig prat, drikkes kaffe til kr. 5,-. planlegges aktiviteter, avtales gå-på-byn-turer m.v.. Altså: en helt uformell sammenkomst. Klubben arrangerer diverse aktiviteter i lokalmiljøet, bl.a. loppemarked, tombola, moteoppvisning og ikke minst Høstmesse med både eksterne og egne utstillere. Pengene vi får inn går tilbake til aktiviteter i lokalsamfunnet. Slik som til disse arrange - mentene på Helsehuset. Midt i Blinken arrangerer også 4 dagsturer i året med buss til forskjellige steder i Trøndelagsområdet, til en egenandel på kr. 250,-. Prisen inkluderer både tur, middag/lunsj, guiding og div kulturinnslag. Til nå har det vært arrangert 20 slike turer. Klubben søker og får tildelt en del midler fra kommunens lokalfond for Saupstad. Dette sammen med egne midler fra inntekter ved loddsalg går til å dekke kostnadene ut over de 250 kronene deltakerne betaler. Midt i Blinken ble for snart 9 år siden startet opp av Frivilligsentralen, men er nå en helt selvstendig enhet. 5

6 HEI ALLE BEBOERE I RINGVEGEN BORETTSLAG Jeg vil med dette takke så mye for meg, det er med en rar følelse jeg nå flytter fra området. Jeg har hatt fire lærerike år som styreleder i borettslaget. Hadde ingen forutsetninger for å si hvordan det skulle bli da jeg begynte som leder, men det inntrykket jeg sitter igjen med er at jeg aldri ville vært de årene foruten. Jeg kom inn i en periode da borettslaget sto foran en ganske stor rehabilitering, det var mange utfordringer og ting enn måtte tenke på som jeg aldri hadde tenkt over. Det var alt fra høyder på forhagene til platt eller ikke platt. Noen syntes det ble for høye forhager, mens andre syntes de var helt greie. Vi i styret hadde mange runder med møter før vi kom fram til enighet om hvordan det skulle være, og inntrykke jeg har i dag er at de fleste er fornøyd. Den største utfordringen som styreleder var nok det som i media ble uttalt som «malerisaken». Det var ett ganske stort trykk i en periode og alle de involverte partene var nok veldig berørt. Utgangen på saken ble nok ikke helt som alle hadde tenkt seg, men er det noe jeg har lært de her årene så er det at det ikke alltid blir slik man ønsker. Jeg har blitt kjent med borettslaget og beboere på både godt og vondt, men kan med hånden på hjertet si at det å sitte i styret i borettslaget er noe som alle burde prøve om de vil engasjere seg i nærmiljøet og ha påvirkningskraft der de bor. Jeg føler at vi som har sittet sammen i styret i Ringvegen borettslag de her fire årene, jevnt og trutt har jobbet sammen for å utrette ting som er det beste for beboerne og området rundt oss. Ennå er det mange saker som ikke er helt ferdig eller satt i gang. Det er oppgradering av tun, parkeringssituasjonen, nye garasjer mm. Jeg er sikker på at det nye styret som overtar vil jobbe jevnlig med slike saker framover slik at borettslaget vil framstå som estetisk pent og formålstjenlig for beboere også i framtiden. Ønsker alle beboere, ansatte og det nye styret lykke til med jobben for å få til det beste for borettslaget. Takk for meg. Med vennlig hilsen Monika Tofte RØYKRØR Det er viktig at de som skal pusse opp ikke kler inn røykrøret som går gjennom 3-, 4- og 5-romsleilighetene. Skorsteinen ligger i veggen mellom WC og stua (i kroken mot kjøkkenveggen). Skorsteinen kan bare pusses, males eller kles med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Disse materialene må limes direkte på skors - teinens ytterflate uten plater e.l. under (heller ikke gips). Husk at skorsteinen heller ikke kan kles inn på WC-sida. (Vegghengt WC kan være problematisk). Viktig: Dette kravet er uavhengig av om det er montert vedovn i din leilighet eller i oppgangen. 6 Slik kan det gjøres.

7 VÅRFEST TIL GLEDE OG HYGGE 8.april var beboere på Søbstad Helsehus og Omsorgsboliger invitert til en koselig formiddag på Storstua ved Helsehuset. Til arrangementet på Helsehuset hadde Helge Svedal skrevet et fint vårdikt til hilsen det gjengis her: LENGSEL Jeg lenges mot våren og varmen jeg vet at den kommer en dag, for under den snødekte marken, der gror det av blomster og gras. To ganger i året inviterer Midt i Blinken s ca damer og menn beboerne til gratis formiddagskaffe med servering av julebrød og bløtkaker. Alle får gratis lodd og er med i trekningen av fine gevinster. - Men det beste er nok musikken og sangen de godt voksne menn sørger for. De kaller seg Stive fingra, men den stivheten merket vi ikke noe til denne mandagen. Våre nær 80 gjester sang med og sågar noen prøvde dansefoten. Og bjørka hu står der med knopper den venter at varmen seg topper, og da lar den knoppene briste og grønne små blad vil i solen seg friste. Vi lengter jo alle mot våren en lengsel som sprenger vårt bryst, så vakkert at snart renner tåren. Du våren som gjør alt så lyst. Velkommen det skal du være, med blomster og grønt på trærne. I skaperverket du er et under, for mot deg vi alle stunder.. Helge Musikere på bildet f.v: Jon Gjersvoll fra Hessdalen bor i Fossegrenda, har jobbet hos Kleburuten: Willy Vårhus fra Hessdalen bor på Kolstad, har jobbet som vaktmester i Ringvegen borettslag: Hans Bjørgum fra Haltdalen, bor på Risvollan og har jobbet ved Trondheim Slaktehus: Per Mikal Brattbakk fra Trondheim bor på Kolstad og har jobbet som vaktmester i Kolstadflata og Ringvegen borettslag. 7

8 NY MEKLER Borettslaget har i mange år hatt et samarbeid med Heimdal Eiendomsmegling AS, hvor de på oppdrag fra andelseierne har solgt leiligheter. Dette både som ordinære oppdrag ( full pakke ) og som oppgjørsoppdrag hvor andelseieren selv har funnet en kjøper. Styret har nå valgt å inngå en ny avtale, denne gang med Eiendomsmegler1 Heimdal. For de som skal selge vil det fortsatt være mulig å få to former for bistand. Enten som vanlig oppdrag eller som oppgjørsoppdrag. Rabatt ved ordinært oppdrag vil være 2 måneders felleskostnader (husleie). Mens assistanse ved et oppgjørs - oppdrag vil komme på kr ,- (pluss dokumenterte utlegg). EM1 vil også kunne gi en gratis rådgivingstime til våre andelseiere per potensielt salgsoppdrag. I tillegg til et samarbeid med Ringvegen, har EM1 også inngått en samarbeidsavtale (sponsoravtale) med Kolstad Fotball. Ønsker dere nærmere opplysninger, ta kontakt med: Eivind Andre Løkken eller Vigdis Benjaminsen ved EM1 på Heimdal, telefon Alternativt ta kontakt med driftskontoret. Eivind Andre Løkken og Vigdis Benjaminsen er klare til å ta imot oppdrag fra Ringvegens beboere. 8

9 NYE BEBOERE ADRESSE/KJØPERE Saupstadringen 43C Ram Min Thang Mualin og Ngun Doi Sang Mualin Saupstadringen 29E Arnt Julius Brodersen og Stine Løkken Foss Kolstadtunet 6A Nick Johnsen Kolstadtunet 8C Lill Mounajjed Schei Saupstadringen 23A Fredrik Sommervold og Maiken Fjeldberg Saupstadringen 47A Anne Masterud Saupstadringen 8C Ram Hussi og Hafiza Husseine Saupstadringen 49D Tom Andre Johansen og Mali Iren Dyrseth INNFL MND. Des Des Des Des Des Jan Jan Jan ADRESSE/KJØPERE Kolstadtunet 8A Lars Søndrol Saupstadringen 6C Johann Sørli Saupstadringen 27A Yeter Islek og Osman Koc Saupstadringen 33B Siri Christine Kvernmo Næss Kolstadtunet 8B Jens Arne Quenild-Melhus Saupstadringen 17D Abdolali Hassani Casper Lundesv. 8A Kjell Olav Steinsvik Kolstadtunet 10A Kristoffer Johansen og Lisa Skog Saupstadringen 25F Egil Arnfinn Røvik INNFL MND. Jan Feb Feb Feb Feb Feb Feb Mar Mar Kolstadtunet 8A May Therese Kirkeslett Jan Saupstadringen 33D Walid Nori Apr Saupstadringen 8C Yakup Kara og Rukiye Yilmaz Jan Saupstadringen 17B Kristian Stjern og Tone Renathe Skjærvø Apr Saupstadringen 45C Reza Hendesi Jan DUGNAD Også denne våren vil beboerne bli bedt om å delta i dugnad rundt i de ulike tunene. Dette som et ledd i å rydde etter vinteren og gjøre det pent rundt blokkene. Det kommer nærmere informasjon i postkassene. Gjør dette gjerne til en sosial begivenhet i oppgangen. Delta sammen i dugnaden og ta gjerne ei kaffepause sammen. Borettslaget bidrar med kr 250,- i oppgangspenger som for eksempel kan benyttes til servering. Husk noe godt til barna. Oppgangskontakten kan gjerne organisere det hele. Dugnad i borettslaget (arkivbilde) 9

10 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g VÅRRENGJØRING I BORETTSLAGET Vi vil medio april starte vårrengjøringen i borettslaget. Det er planlagt at vi starter dugnadene siste uke i april. I år vil vi gjennomføre dugnader i 2 tun per kveld. Måten vi ønsker å utføre dette på er: - Samle sammen søppel for så å pakke det i søppelsekker, disse samles sammen og settes i gaten. - Så skal plener og bedd/ buskområder rakes. Dette rakes/ kostes ut i gatene, og vi vil så fjerne dette med maskinelt utstyr. - Dugnaden avsluttes så med at vi koster inngangene. Dette kostes ut i gaten. Info om tidspunkt vil bli hengt opp i oppgangene. 10

11 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g ÅRETS AVFALLSRUNDE Nå er det snart tid for å gjennomføre årets avfallsrunde, det vil i år bli gjennomført kun en avfallsrunde i borettslaget. Denne vil bli gjennomført siste uke i mai og første uke i juni, da det i år ikke blir gjennomført noe avfallsrunde i høst er det viktig at dere kvitter dere med alt avfall på denne ene runden. Årets avfallsrunde vil foregå på samme måte som den sist høst, det vil bli satt ut rikelig med containere. Disse vil være åpen for beboerne fra 1500 til 2200 den kvelden som er satt av til tunet, REHABILITERING AV VÅTROM OG LIGNENDE Vi sliter fremdeles med at en del av våre beboere bruker ufaglært arbeidskraft når de pusser opp våtrom og elektriske anlegg. Dette har medført at vi har hatt en del store vannskader i fjor og i år. Dette medfører at vi etter hvert vil få vesentlig prisoppgang på våre forsikringer, det vil også i ytterste konsekvens ende med at forsikringsselskapet krever regress fra andelshaver for skader som oppstår på grunn av ikke fagmessig utført jobb. Dette kan medføre at vi i ytterste konsekvens må øke husleien SØPPEL Vi bruker veldig mye tid på å rydde opp søppel som våre beboere ikke klarer å få opp i containerene. På grunn av dette kan vi få problemer med skadedyr som tiltrekkes av matavfall og søppel som flyter rundt våre containere. Den tiden vi bruker på dette går utover annen planlagt aktivitet i borettslaget. Det er ikke vaktmestrenes jobb og plukke søppel etter personer som ikke klarer å få dette opp i containerene. Denne jobben har en betydelig kostnad, penger vi ønsker å bruke på ting som alle beboerne kan dra nytte av. 11

12 ENDRINGER ANALOGE TV-KANALER Loqal melder at det er gjort endringer i det analoge TV-tilbudet som Get leverer. Det nye analoge tv-tilbudet dekker mer enn 80% av norske seervaner, og innholder følgende kanaler: Hvorfor endres det analoge tv-tilbudet? For å muliggjøre endringene i sitt nye digitale underholdningstilbud, gjennomfører Loqal/Get noen tilpasninger i det analoge tv-tilbudet. 90% av alle nordmenn har digital-tv, og de ønsker derfor å fokusere på å utvikle det digitale tilbudet. Senere i år lanseres et nytt digitalt grunntilbud, som vil gi større valgfrihet, flere kanaler og flere HD-kanaler. De mest populære kanalene er fortsatt tilgjengelige i det analoge tv-tilbudet og 80 % av folks seervaner er fortsatt dekket. Hva innebærer endringene? De mest populære kanalene vil fortsatt være tilgjengelige, og TV2 Nyhetskanalen og underholdningskanalen Max blir introdusert som nye kanaler. Kanalene i det nye analoge tilbudet dekker mer enn 80% av norske seervaner. Kanalene TCM/Cartoon Network, CNN, MTV, SVT2, Viasat 4, Eurosport, Travel Channel og National Geographic vil ikke lenger være i det analoge tv-tilbudet, men vil være tilgjengelig som en del av den digitale grunnpakken. OPPARBEIDELSE TUN Denne sommeren er det planlagt å opparbeide tun K (Saupstadringen 17 21). Når dette skrives så er vi i ferd med å innhente pristilbud fra aktuelle entreprenører. De store trærne som preget dette tunet er for lengst fjernet. Nå er det klart for arbeidet med å skape et trivelig tun. Både for de minste barna og for øvrige beboere som kan tenke seg å tilbringe tida ute i tunet. I jobben inngår ny beplantning med trær, buskfelt og staudefelt. Ny belysning, nytt dekke på veger, sykkelparkering. Bygging av pergola ved sitteplass og omplassering av lekeapparater. Framdrift for prosjektet er naturlig nok ikke avklart, men fra borettslagets side tas det sikte på at arbeidene er avsluttet i løpet av høsten. Skisse som viser det nye tunet 12

13 LOQAL SOLGT Som det kanskje vil være kjent fra pressen, så er vår leverandør av kabel-tv-tjenester og bredbånd, solgt til Get. Loqal vil imidlertid fortsette under det gamle navnet ei stund til. BARNAS SIDER Videre så vil den lokale organisasjonen fortsette som før. Spesielt viktig vil det være å ha en lokal kundeservice. SUDUKO SUDUKO SUDUKO 13

14 14 BARNAS SIDER

15 BARNAS SIDER 15

16 Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Telefon E-post: Hjemmeside: Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) Kontakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) Åpningstider Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl , onsdag kl Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt)

RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag

RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag RINGREVEN Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014 Det flagges i Ringvegen Borettslag 2 «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015. Blomstring i Kløvertunet!

RINGREVEN. Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015. Blomstring i Kløvertunet! RINGREVEN Nr. 2-2015 43 årgang Juli 2015 Blomstring i Kløvertunet! STYRELEDEREN HAR ORDET HEI ALLE BEBOERE Da er du i besittelse av sommerens utgave av Ringreven. Først må jeg få takke beboerne for tilliten

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2014 42 årgang Mars 2014 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 02.04.2014 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet.

RINGREVEN. RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. RINGREVEN Nr. 1-2010 38 årgang Mars 2010 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling, onsdag den 17.03.10 kl 19.00, Huseby skole, auditoriet. ************************************ 1 DET

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 5/3-08, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG

DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG 1 2 DET INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RINGVEGEN BORETTSLAG Til behandling foreligger: ONSDAG DEN 21/3-07, KL 19.00 I AUDITORIET, HUSEBY UNGDOMSSKOLE. 1. KONSTITUERING a) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt Generalforsamling sameiermøte 2015 Side 6 Enkel styrehverdag i Webersgate borettslag. Side 10-11 Vaktmesterservice styrker staben. Side 16 Verdt å vite 1-2015 Tema Dugnad 70 prosent av 153 boligselskap

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole.

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Verdt å vite. Praktisk. styrearbeid. er hovedtema i første nr av Verdt å vite 2014. Les mer på s8-10. 1-2014

Verdt å vite. Praktisk. styrearbeid. er hovedtema i første nr av Verdt å vite 2014. Les mer på s8-10. 1-2014 Nyttig informasjon til styrene fra forvaltnngssjefen side 3 Ny side - interessante, nyttige og informative småsaker side 5 Nye sider - samarbeidsavtaler til forvaltningskunder NBBO side 18-19 Verdt å vite

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Rislappen. - beboernes egen avis - God jul og godt nyttår! Nr. 3-2008

Rislappen. - beboernes egen avis - God jul og godt nyttår! Nr. 3-2008 Rislappen - beboernes egen avis - Nr. 3-2008 God jul og godt nyttår! Rislappen nr. 3-2008 side 2 Jula i år blir ikke som i fjor; det er helt klart. Og i høst så har vi hørt mye om et bestemt ord, et ord

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

RISLAPPEN. -beboernes egen avis

RISLAPPEN. -beboernes egen avis RISLAPPEN -beboernes egen avis 1 2015! e k s å p d Go INFORMASJONSKANALEN BLIR DIGITAL DET NYE ADMINISTRATVRISVOLLAN HAR NÅ EGEN SJONSBYGGET TAR FORM OG NETTSERVER TVRISVOLLAN FØLGER UTTVRisvollan sender

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36

Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2012 Flere nyansatte i KBBL s. 11 og 38 Nordvesten Terrasse s. 32 Første leilighetsprosjekt på Draget s. 36 Flott utsikt fra Dragatoppen. NY PORTTELEFON?

Detaljer

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika God påske! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika Innhold Leder... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styrelederen...

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer