RINGREVEN. Nr årgang April Lengter etter våren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGREVEN. Nr. 2-2013 41 årgang April 2013. Lengter etter våren"

Transkript

1 RINGREVEN Nr årgang April 2013 Lengter etter våren

2 STYRELEDEREN HAR ORDET Hei alle beboere. Først litt om meg selv. Jeg er 58 år, statsansatt og flyttet inn i borettslaget i 95. Kom inn i styret i 99 mener jeg, som vara medlem, og har siden blitt valgt inn som styre medlem og inn i AU etter hvert. Endte opp i år som leder. Jeg brenner for Borettslaget og ønsker å påvirke til at det blir bedre for alle beboerne. Jeg vil, som alltid, gjøre mitt beste. Sammen med resten av styret så har jeg forventninger om at dere blir fornøyd med oss. Håper dere bruker oss i forbindelse med det som opptar dere. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Da er generalforsamlingen i år vel overstått. I år som tidligere kunne vi nok tenkt oss noen flere andelseiere tilstede. Vi i styret lurer veldig på hva som skal til for å oppnå større deltagelse. Hvis noen har noen gode forslag, så er vi takknemlig for innspill. Generalforsamlingen foregikk på tradisjonelt vis som alltid. Til innkomne forslag, var det bare en sak fra styret. Forslag om nybygging av garasjer. Forslaget ble nedstemt av generalforsamlingen. Det betyr at dagens garasjer består og blir gjenstand for vedlikehold/rehabilitering fremover de nærmeste årene. Se forøvrig eget referat i bladet. Valget gikk bra. Monika Tofte gikk av som styreleder, da hun har flyttet fra borettslaget. Jeg og styret takker Monika for den tiden hun har vært leder. Etter min mening, så har hun gjort en fantastisk jobb. Lykke til videre Monika. Styret har fått nye personer inn, så det skal bli interessant å stifte bekjentskap med disse og innlede styresamarbeid fremover. Påsken er over for i år. Noen har vel vært på fjellet, noen bare hjemme og noen har vel jobbet. Slik er det. Håper alle har hatt en fin påske uansett hvor dere har vært. Dermed kan vi vel si at våren er her. Det har vært en lang vinter som alltid. Så nå ser vi vel frem til varmere vær og ikke minst varm sol. Med våren så følger det også med en stor del av opprydning rundt om i borettslaget. Både på våre egne verandaer og på borettslagets områder. Det meste av opprydningen på våre fellesområder tar våre vaktmestere seg av. Forhåpentligvis før 17.mai blir det dugnader. Det er styrets håp at flest mulig tar seg tid til å delta i sine respektive tun. Det kan være inngangsbilletten til å bli bedre kjent med deres naboer. Benytt sjansen. Av planlagte prosjekter er Tun K det tunet som vil bli påbegynt sin oppgradering i år. Vi jobber også med parkeringssituasjonen, og håper å komme i gang med omreguleringen av den i månedsskiftet april/mai. Med disse ord så ønsker jeg og styret alle sammen en riktig fin vår og sommer. Terje Svarva Styreleder «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle syn. Utgiver er INFO-utvalget. 2

3 TAKK FOR INNSATSEN Borettslaget har som vane å gi avgående styre - medlemmer en liten blomsteroppmerksomhet. Så også i år da Sissel Norum og Monika Tofte gikk ut av styret. Vi ønsker å takke så mye for deres innsats gjennom flere år. KONTAKT- TELEFONEN Kontakttelefonen er en ekstraservice til våre beboere. NY ANSATT Vår forrige anleggsgartner, Svein Amund Halvorsen, fikk ny jobb i sin heimkommune og valgt å slutte hos oss ved årsskiftet. For å erstatte ham har styret ansatt Runar Holm. Holm startet i jobben 4/3-13 og vi ønsker ham velkommen i bedriften. Runar Holm Det presiseres at man ikke alltid kan regne med å få svar med en gang. Årsak er arbeidssituasjonen til den som har telefonen, og at det ikke er en vaktmester. Skulle dere ringe og ikke få svar, så vil dere få tilbakemelding så snart som mulig. Er noe veldig akutt, så må dere vurdere å kontakte andre instanser som kan hjelpe. 3

4 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGA 13. MARS 2013 Ved årets generalforsamling som ble holdt i auditoriet til Huseby skole 13/3-13 var 73 andelseiere til stede, derav var 24 representert ved fullmektig. Borettslagets revisor BDO AS hadde meldt forfall. Fra borettslagskontoret møtte Anita Arntzen og Birger Knudsen. Etter konstituering, ble årsmelding og regnskap for 2012 gjennomgått og enstemmig godkjent. Til budsjettet for 2013 ble det ikke protokollført spesielle merknader. Styrets godtgjørelse ble satt til kr ,- for 2012 og revisors godtgjørelse ble satt til kr ,-. Generalforsamlinga fikk seg forelagt ett forslag: Fra styret om nye garasjer. På bakgrunn av vedtak i fjorårets general forsamling, har styret utredet bygging av nye og flere garasjer. Styret kom fram til at den beste løsningen, totalt sett, var å rive de eksisterende garasjene. På denne måten ville borettslaget kunne oppnå bl.a. bedre utnyttelse av parkeringsarealet. Ved avstemninga stemte 29 andelseier mot dette forslaget og det ble klart at det ikke ville oppnå 2/3-dels flertall og forslaget falt. Følgende valg ble foretatt: Som styreleder for 2 år ble valgt: Terje Svarva (enstemmig), som styremedlemmer for 2 år: Håvard Skarstein (enstemmig), Jan Sætervang (54 stemmer, Tove Sandvik fikk 13 st.) og som styremedlem for 1 år Sissel Nystad (56 st., Roger Hanssen fikk 10 st.). Som varamedlemmer for 1 år ble valgt : Roger Hanssen (32 st., Tove Sandvik 30 st., 1 blank), Tove Sandvik (39 st., Bjørn Jacobsen 24 st.) Stina-Maria Aune (enst.). Som valgkomité for 2014 ble valgt: Sissel Langørgen (leder), Metin Bardakci, Ahmet Taufique Rana Nina Rusten og Aud Lisbet Walmyr. Som vara til valgkomiteen: Elen Hårstad, Vigdis Vingsand. Protokollen ble opplest og generalforsamlinga ble hevet kl I styremøte den 19/3-13 konstituerte styret seg og vi fikk følgende sammensetning: Leder (og medlem av AU): Terje Svarva, Saupstadringen 4 B Nestleder (og medlem av AU): Gunn Anita Steinsheim, Saupstadringen 25 D Fra avstemninga (Foto Sven Erik Dahl) 4

5 Styremedlem (og medlem av AU): Jan Sætervang, Saupstadringen 23 B Styremedlem: Willy Vårhus, Saupstadringen 27 B Styremedlem: Håvard Skarstein, Saupstadringen 43 A Styremedlem: Sissel Nystad, Saupstadringen 17 C Styremedlem: Audun Pollen, ansattes representant (AU = arbeidsutvalget) Varamedlemmer: Roger Hanssen, Tove Sandvik, Stina-Maria Aune og Tor Morten Stamnsve (varamedl. for ansattes representant). Nytt styre. F.v.: Audun Pollen, Jan Sætervang, Sissel Nystad, Willy Vårhus, Gunn Anita Steinsheim, Terje Svarva og Roger Hanssen. (Håvard Skarstein var ikke tilstede da bildet ble tatt). MIDT I BLINKEN - en mandagsklubb Tekst: Solfrid Rønning er et dropp-innom-sted for hjemmeboende godt voksne kvinner og menn, som møtes på Smia ved Helsehuset på mandager, med kjernetid mellom 11 og 13. Her går det i lystig prat, drikkes kaffe til kr. 5,-. planlegges aktiviteter, avtales gå-på-byn-turer m.v.. Altså: en helt uformell sammenkomst. Klubben arrangerer diverse aktiviteter i lokalmiljøet, bl.a. loppemarked, tombola, moteoppvisning og ikke minst Høstmesse med både eksterne og egne utstillere. Pengene vi får inn går tilbake til aktiviteter i lokalsamfunnet. Slik som til disse arrange - mentene på Helsehuset. Midt i Blinken arrangerer også 4 dagsturer i året med buss til forskjellige steder i Trøndelagsområdet, til en egenandel på kr. 250,-. Prisen inkluderer både tur, middag/lunsj, guiding og div kulturinnslag. Til nå har det vært arrangert 20 slike turer. Klubben søker og får tildelt en del midler fra kommunens lokalfond for Saupstad. Dette sammen med egne midler fra inntekter ved loddsalg går til å dekke kostnadene ut over de 250 kronene deltakerne betaler. Midt i Blinken ble for snart 9 år siden startet opp av Frivilligsentralen, men er nå en helt selvstendig enhet. 5

6 HEI ALLE BEBOERE I RINGVEGEN BORETTSLAG Jeg vil med dette takke så mye for meg, det er med en rar følelse jeg nå flytter fra området. Jeg har hatt fire lærerike år som styreleder i borettslaget. Hadde ingen forutsetninger for å si hvordan det skulle bli da jeg begynte som leder, men det inntrykket jeg sitter igjen med er at jeg aldri ville vært de årene foruten. Jeg kom inn i en periode da borettslaget sto foran en ganske stor rehabilitering, det var mange utfordringer og ting enn måtte tenke på som jeg aldri hadde tenkt over. Det var alt fra høyder på forhagene til platt eller ikke platt. Noen syntes det ble for høye forhager, mens andre syntes de var helt greie. Vi i styret hadde mange runder med møter før vi kom fram til enighet om hvordan det skulle være, og inntrykke jeg har i dag er at de fleste er fornøyd. Den største utfordringen som styreleder var nok det som i media ble uttalt som «malerisaken». Det var ett ganske stort trykk i en periode og alle de involverte partene var nok veldig berørt. Utgangen på saken ble nok ikke helt som alle hadde tenkt seg, men er det noe jeg har lært de her årene så er det at det ikke alltid blir slik man ønsker. Jeg har blitt kjent med borettslaget og beboere på både godt og vondt, men kan med hånden på hjertet si at det å sitte i styret i borettslaget er noe som alle burde prøve om de vil engasjere seg i nærmiljøet og ha påvirkningskraft der de bor. Jeg føler at vi som har sittet sammen i styret i Ringvegen borettslag de her fire årene, jevnt og trutt har jobbet sammen for å utrette ting som er det beste for beboerne og området rundt oss. Ennå er det mange saker som ikke er helt ferdig eller satt i gang. Det er oppgradering av tun, parkeringssituasjonen, nye garasjer mm. Jeg er sikker på at det nye styret som overtar vil jobbe jevnlig med slike saker framover slik at borettslaget vil framstå som estetisk pent og formålstjenlig for beboere også i framtiden. Ønsker alle beboere, ansatte og det nye styret lykke til med jobben for å få til det beste for borettslaget. Takk for meg. Med vennlig hilsen Monika Tofte RØYKRØR Det er viktig at de som skal pusse opp ikke kler inn røykrøret som går gjennom 3-, 4- og 5-romsleilighetene. Skorsteinen ligger i veggen mellom WC og stua (i kroken mot kjøkkenveggen). Skorsteinen kan bare pusses, males eller kles med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Disse materialene må limes direkte på skors - teinens ytterflate uten plater e.l. under (heller ikke gips). Husk at skorsteinen heller ikke kan kles inn på WC-sida. (Vegghengt WC kan være problematisk). Viktig: Dette kravet er uavhengig av om det er montert vedovn i din leilighet eller i oppgangen. 6 Slik kan det gjøres.

7 VÅRFEST TIL GLEDE OG HYGGE 8.april var beboere på Søbstad Helsehus og Omsorgsboliger invitert til en koselig formiddag på Storstua ved Helsehuset. Til arrangementet på Helsehuset hadde Helge Svedal skrevet et fint vårdikt til hilsen det gjengis her: LENGSEL Jeg lenges mot våren og varmen jeg vet at den kommer en dag, for under den snødekte marken, der gror det av blomster og gras. To ganger i året inviterer Midt i Blinken s ca damer og menn beboerne til gratis formiddagskaffe med servering av julebrød og bløtkaker. Alle får gratis lodd og er med i trekningen av fine gevinster. - Men det beste er nok musikken og sangen de godt voksne menn sørger for. De kaller seg Stive fingra, men den stivheten merket vi ikke noe til denne mandagen. Våre nær 80 gjester sang med og sågar noen prøvde dansefoten. Og bjørka hu står der med knopper den venter at varmen seg topper, og da lar den knoppene briste og grønne små blad vil i solen seg friste. Vi lengter jo alle mot våren en lengsel som sprenger vårt bryst, så vakkert at snart renner tåren. Du våren som gjør alt så lyst. Velkommen det skal du være, med blomster og grønt på trærne. I skaperverket du er et under, for mot deg vi alle stunder.. Helge Musikere på bildet f.v: Jon Gjersvoll fra Hessdalen bor i Fossegrenda, har jobbet hos Kleburuten: Willy Vårhus fra Hessdalen bor på Kolstad, har jobbet som vaktmester i Ringvegen borettslag: Hans Bjørgum fra Haltdalen, bor på Risvollan og har jobbet ved Trondheim Slaktehus: Per Mikal Brattbakk fra Trondheim bor på Kolstad og har jobbet som vaktmester i Kolstadflata og Ringvegen borettslag. 7

8 NY MEKLER Borettslaget har i mange år hatt et samarbeid med Heimdal Eiendomsmegling AS, hvor de på oppdrag fra andelseierne har solgt leiligheter. Dette både som ordinære oppdrag ( full pakke ) og som oppgjørsoppdrag hvor andelseieren selv har funnet en kjøper. Styret har nå valgt å inngå en ny avtale, denne gang med Eiendomsmegler1 Heimdal. For de som skal selge vil det fortsatt være mulig å få to former for bistand. Enten som vanlig oppdrag eller som oppgjørsoppdrag. Rabatt ved ordinært oppdrag vil være 2 måneders felleskostnader (husleie). Mens assistanse ved et oppgjørs - oppdrag vil komme på kr ,- (pluss dokumenterte utlegg). EM1 vil også kunne gi en gratis rådgivingstime til våre andelseiere per potensielt salgsoppdrag. I tillegg til et samarbeid med Ringvegen, har EM1 også inngått en samarbeidsavtale (sponsoravtale) med Kolstad Fotball. Ønsker dere nærmere opplysninger, ta kontakt med: Eivind Andre Løkken eller Vigdis Benjaminsen ved EM1 på Heimdal, telefon Alternativt ta kontakt med driftskontoret. Eivind Andre Løkken og Vigdis Benjaminsen er klare til å ta imot oppdrag fra Ringvegens beboere. 8

9 NYE BEBOERE ADRESSE/KJØPERE Saupstadringen 43C Ram Min Thang Mualin og Ngun Doi Sang Mualin Saupstadringen 29E Arnt Julius Brodersen og Stine Løkken Foss Kolstadtunet 6A Nick Johnsen Kolstadtunet 8C Lill Mounajjed Schei Saupstadringen 23A Fredrik Sommervold og Maiken Fjeldberg Saupstadringen 47A Anne Masterud Saupstadringen 8C Ram Hussi og Hafiza Husseine Saupstadringen 49D Tom Andre Johansen og Mali Iren Dyrseth INNFL MND. Des Des Des Des Des Jan Jan Jan ADRESSE/KJØPERE Kolstadtunet 8A Lars Søndrol Saupstadringen 6C Johann Sørli Saupstadringen 27A Yeter Islek og Osman Koc Saupstadringen 33B Siri Christine Kvernmo Næss Kolstadtunet 8B Jens Arne Quenild-Melhus Saupstadringen 17D Abdolali Hassani Casper Lundesv. 8A Kjell Olav Steinsvik Kolstadtunet 10A Kristoffer Johansen og Lisa Skog Saupstadringen 25F Egil Arnfinn Røvik INNFL MND. Jan Feb Feb Feb Feb Feb Feb Mar Mar Kolstadtunet 8A May Therese Kirkeslett Jan Saupstadringen 33D Walid Nori Apr Saupstadringen 8C Yakup Kara og Rukiye Yilmaz Jan Saupstadringen 17B Kristian Stjern og Tone Renathe Skjærvø Apr Saupstadringen 45C Reza Hendesi Jan DUGNAD Også denne våren vil beboerne bli bedt om å delta i dugnad rundt i de ulike tunene. Dette som et ledd i å rydde etter vinteren og gjøre det pent rundt blokkene. Det kommer nærmere informasjon i postkassene. Gjør dette gjerne til en sosial begivenhet i oppgangen. Delta sammen i dugnaden og ta gjerne ei kaffepause sammen. Borettslaget bidrar med kr 250,- i oppgangspenger som for eksempel kan benyttes til servering. Husk noe godt til barna. Oppgangskontakten kan gjerne organisere det hele. Dugnad i borettslaget (arkivbilde) 9

10 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g VÅRRENGJØRING I BORETTSLAGET Vi vil medio april starte vårrengjøringen i borettslaget. Det er planlagt at vi starter dugnadene siste uke i april. I år vil vi gjennomføre dugnader i 2 tun per kveld. Måten vi ønsker å utføre dette på er: - Samle sammen søppel for så å pakke det i søppelsekker, disse samles sammen og settes i gaten. - Så skal plener og bedd/ buskområder rakes. Dette rakes/ kostes ut i gatene, og vi vil så fjerne dette med maskinelt utstyr. - Dugnaden avsluttes så med at vi koster inngangene. Dette kostes ut i gaten. Info om tidspunkt vil bli hengt opp i oppgangene. 10

11 DET TEKNISKE HJØRNET R i n g v e g e n Bo r e t t s l a g ÅRETS AVFALLSRUNDE Nå er det snart tid for å gjennomføre årets avfallsrunde, det vil i år bli gjennomført kun en avfallsrunde i borettslaget. Denne vil bli gjennomført siste uke i mai og første uke i juni, da det i år ikke blir gjennomført noe avfallsrunde i høst er det viktig at dere kvitter dere med alt avfall på denne ene runden. Årets avfallsrunde vil foregå på samme måte som den sist høst, det vil bli satt ut rikelig med containere. Disse vil være åpen for beboerne fra 1500 til 2200 den kvelden som er satt av til tunet, REHABILITERING AV VÅTROM OG LIGNENDE Vi sliter fremdeles med at en del av våre beboere bruker ufaglært arbeidskraft når de pusser opp våtrom og elektriske anlegg. Dette har medført at vi har hatt en del store vannskader i fjor og i år. Dette medfører at vi etter hvert vil få vesentlig prisoppgang på våre forsikringer, det vil også i ytterste konsekvens ende med at forsikringsselskapet krever regress fra andelshaver for skader som oppstår på grunn av ikke fagmessig utført jobb. Dette kan medføre at vi i ytterste konsekvens må øke husleien SØPPEL Vi bruker veldig mye tid på å rydde opp søppel som våre beboere ikke klarer å få opp i containerene. På grunn av dette kan vi få problemer med skadedyr som tiltrekkes av matavfall og søppel som flyter rundt våre containere. Den tiden vi bruker på dette går utover annen planlagt aktivitet i borettslaget. Det er ikke vaktmestrenes jobb og plukke søppel etter personer som ikke klarer å få dette opp i containerene. Denne jobben har en betydelig kostnad, penger vi ønsker å bruke på ting som alle beboerne kan dra nytte av. 11

12 ENDRINGER ANALOGE TV-KANALER Loqal melder at det er gjort endringer i det analoge TV-tilbudet som Get leverer. Det nye analoge tv-tilbudet dekker mer enn 80% av norske seervaner, og innholder følgende kanaler: Hvorfor endres det analoge tv-tilbudet? For å muliggjøre endringene i sitt nye digitale underholdningstilbud, gjennomfører Loqal/Get noen tilpasninger i det analoge tv-tilbudet. 90% av alle nordmenn har digital-tv, og de ønsker derfor å fokusere på å utvikle det digitale tilbudet. Senere i år lanseres et nytt digitalt grunntilbud, som vil gi større valgfrihet, flere kanaler og flere HD-kanaler. De mest populære kanalene er fortsatt tilgjengelige i det analoge tv-tilbudet og 80 % av folks seervaner er fortsatt dekket. Hva innebærer endringene? De mest populære kanalene vil fortsatt være tilgjengelige, og TV2 Nyhetskanalen og underholdningskanalen Max blir introdusert som nye kanaler. Kanalene i det nye analoge tilbudet dekker mer enn 80% av norske seervaner. Kanalene TCM/Cartoon Network, CNN, MTV, SVT2, Viasat 4, Eurosport, Travel Channel og National Geographic vil ikke lenger være i det analoge tv-tilbudet, men vil være tilgjengelig som en del av den digitale grunnpakken. OPPARBEIDELSE TUN Denne sommeren er det planlagt å opparbeide tun K (Saupstadringen 17 21). Når dette skrives så er vi i ferd med å innhente pristilbud fra aktuelle entreprenører. De store trærne som preget dette tunet er for lengst fjernet. Nå er det klart for arbeidet med å skape et trivelig tun. Både for de minste barna og for øvrige beboere som kan tenke seg å tilbringe tida ute i tunet. I jobben inngår ny beplantning med trær, buskfelt og staudefelt. Ny belysning, nytt dekke på veger, sykkelparkering. Bygging av pergola ved sitteplass og omplassering av lekeapparater. Framdrift for prosjektet er naturlig nok ikke avklart, men fra borettslagets side tas det sikte på at arbeidene er avsluttet i løpet av høsten. Skisse som viser det nye tunet 12

13 LOQAL SOLGT Som det kanskje vil være kjent fra pressen, så er vår leverandør av kabel-tv-tjenester og bredbånd, solgt til Get. Loqal vil imidlertid fortsette under det gamle navnet ei stund til. BARNAS SIDER Videre så vil den lokale organisasjonen fortsette som før. Spesielt viktig vil det være å ha en lokal kundeservice. SUDUKO SUDUKO SUDUKO 13

14 14 BARNAS SIDER

15 BARNAS SIDER 15

16 Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Telefon E-post: Hjemmeside: Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) Kontakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) Åpningstider Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl , onsdag kl Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt)

RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag

RINGREVEN. Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014. Det flagges i Ringvegen Borettslag RINGREVEN Nr. 2-2014 42 årgang Mai 2014 Det flagges i Ringvegen Borettslag 2 «Ringreven» utgis til beboerne i borettslaget. Artikler og innlegg behøver ikke nødvendigvis å reflektere borettslagets offisielle

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Lerdalstoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag Dato 06.06.13 kl 19:00 Møtested: Lysehagan 50 Tilstede var 14 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudkollen Borettslag den 26.05.2010 kl. 19.00. Møtested : Ammerudhjemmet Tilstede var 66 andelseiere og 29 med fullmakt til sammen 95 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Bjørn Erik Løken og Helene Pettersen foreslått. Vedtak: Valgt

Bjørn Erik Løken og Helene Pettersen foreslått. Vedtak: Valgt 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den kl Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag den 31.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Gamle Aker kirkesenter. Tilstede var 29 andelseiere og 13 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Engsletta orettslag Møtedato Tirsdag, 24.04.07. Møtetidspunkt Kl. 19.00 Møtested Grorud Samfunnshus Tilstede var 88 andelseiere og 16 med fullmakt til sammen 104 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L

Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen B/L Protokoll fra generalforsamlingen i Lindebergskogen /L Møtedato 07.06.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.30 Møtested Lindeberg skoles aula Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 29. april 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Deichmanns Bibliotek, Sandaker Senter 39 andelseiere, 12 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrer Borettslag Møtedato: 6. mai 2014 endret til 5. mai grunnet dobbeltbooking Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Kjelsås Folkets hus 61 andelseiere, 9

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Emanuelfjell orettslag Møtedato 28.05.2008 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Fjellstua, Odvar Solbergs vei 68 Tilstede var 44 andelseiere og 15 med fullmakt til sammen

Detaljer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer

B Godtgjørelse til valgkomiteen settes til kr pr medlem Vedtak: Vedtatt mot 4 stemmer 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Miguel Antonetti foreslått, og som protokollvitne ble 1 Fuglemyra Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Tøyenhagen B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhagen B/L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag

RUNDSKRIV. Rundskriv nr: Utgitt dato: Styreperiode: 2011/2012. Søndre Åsgården Borettslag RUNDSKRIV Søndre Åsgården Borettslag Rundskriv nr: 04-11/12 2 Utgitt dato: 12.06.11 11 Styreperiode: 2011/2012 Saker i dette rundskrivet: Sak 1 Rens i kanalene fra kjøkken og bad til motor på tak... 3

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LYSHOVDEN BORETTSLAG 19. MAI 2014 AULAEN, LYSHOVDEN OPPVEKSTTUN Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: _Einar F. Kaldhol Einar F. Kaldhol Ane Grete Vik Fredrik Herland

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bogstadveien 46 Sameie Møtedato 22.04.2008 Møtetidspunkt Kl 19:00 Møtested Vaskekjelleren, Bogstadveien 46 Tilstede var 17 seksjonseiere og 5 med fullmakt til sammen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Ellipsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsmøte i Porsmyra Grendelag

Årsmøte i Porsmyra Grendelag Årsmøte i Porsmyra Grendelag - 2017 Det innkalles herved til årsmøte i Porsmyra Grendelag 28. februar kl. 1900 Rosten skole (møt opp ved hovedinngangen, møtet er ikke i kantina denne gangen) Saksliste

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag Møtedato 15.05.2008 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Garasjen Tilstede var 30 andelseiere Og 4 med fullmakt til sammen 34 stemmeberettigede

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nittedalgata 1-7 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nittedalgata 1-7 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag Dato 15.05.2013 Kl. 18.30. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 58 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag den 15.06.2011 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter videregående skole. Tilstede var 185 andelseiere og 37 med fullmakt til sammen 222 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Tilstede var 25 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Plogveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling mandag 27. april 2015 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag.

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 09.04.13 kl. 18.00 Sted: Skullerud skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 14.mai 2013 kl. 17:30 i Hasle Skole. Tilstede var til sammen 61 seksjonseiere 4 med fullmakt 65 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II

BØLERSKOGEN BORETTSLAG II BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 6/2012 14. april 2012 Rør-rehabilitering Alternativ 1: Usikker på om du har et sparebad? Vi har fått flere spørsmål fra andelseiere som har privat rehabiliterte bad,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rabben Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den 10.05.2010 kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2008 i Borettslaget Rosenhoff kvartal III Avholdt 23. april 2008 Sted: Rosenhoffstua, Dynekilgata 2 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åsly B/L Dato 17.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grindbakken skole. Tilstede var 64 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 69 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Preståsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Preståsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Tilstede var 40 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Fagerholt Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerholt Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 3. mai 2011 kl. 18:00. Møtested : St. Hallvard Kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 95 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 96

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og som protokollvitne ble 1 Manglerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Enga Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enga Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer