INNTRYKK FRA DAGENS POLITISKE TYSKLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNTRYKK FRA DAGENS POLITISKE TYSKLAND"

Transkript

1 1 INNTRYKK FRA DAGENS POLITISKE TYSKLAND INTERNASJONALT FORUM I OSLO ARBEIDERPARTI RAPPORT FRA EN STUDIETUR TIL BERLIN SEPT. 2010

2 2 Innledning Internasjonalt Forum vedtok våren 2010 å tilby medlemmene å delta på en studietur til Berlin høsten Det ble tatt kontakt med Wolfgang Biermann i internasjonal avdeling ved SPDs hovedkontor. Han var til stor hjelp når det gjaldt å tilrettelegge programmet. Uten Wolfgangs innsats og kontakter hadde programmet ikke blitt av en slik kvalitet som det faktisk ble. I tillegg bidro Marit Nybakks personlige kontakter blant sentrale tyske politikere til at vi fikk møte aktive politikere på et høyt nivå. Det ble gjennomført to kveldssamlinger for deltakerne på forhånd og sendt ut en rekke artikler og internettadreser av relevans for programmet. Deltakerne betalte i utgangspunktet selv alle utgifter, men vi fikk kr i støtte fra Folk og Forsvar og anledning til å dekke ev. underskudd av Oslo Arbeiderpartis bingomidler. Bevilgningen ble brukt til å dekke lokalleie ved ett møte i Berlin, drosjer til møtene og lunsj i Riksdagen. Før reisen hadde vi elektronisk kontakt om temaet integrasjon med Wolfgang Biermann hvor Åse Thomassen hentet fram relevant materiell som ble sendt til Berlin. Alfred Kvalheim laget en fem siders sammenstilling av sentrale fakta om Norge som ble gitt til de fleste vi møtte under oppholdet. Bildene i denne rapporten ble tatt av Lasse Efskind. Verdt er også å notere at Ralf Stahlke, som vokste opp i Berlin på 30- og 40-tallet, inviterte de som var interessert til å bli med på vandring til gården hvor han bodde som barn mens Ralf berettet om hvordan det var å vokse opp med en jødisk mor under nazistyret og den annen verdenskrig. En rekke av gruppas medlemmer ble med på vandringen og fikk en meget sterk opplevelse. Deltakere

3 3 Lørdag mandag 27. september: Marit Nybakk Lørdag tirsdag 28. september: Lasse Efskind Aslak Leesland Turid Dankertsen Torill Stokland Ragnar Kværness Ali Ajmi Ingibjørg Jonsdottir Kim Gabrielli Åse Thomassen Alfred Kvalheim Jørn Kristiansen Ralf Stahlke Kjell Gulbrandsen Jørgen Amos Ruud Rauf Cassim Tordis og Erik Paasche Paul Pedersen og Inger Margrethe Eriksen Harald Solaas Søndag 26, - tirsdag 28. september: Aasta Richter Eriksen Jørgen Amos Ruud er medlem av Arbeiderpartiets internasjonale utvalg i Østfold og Harald Solaas er i tillegg til å være medlem i Internasjonalt Forum medlem av Arbeiderpartiets internasjonale utvalg i Buskerud. Program Lørdag 25. september: Kl Samling Lunsj på hotell Sylter Hof

4 4 Kl Kl Guidet rundtur i bydelen Kreuzberg Landsmøtefest, SPDs landsmøte Station Berlin, Gleisdreieck Søndag 26. september Kl Tilstedeværelse på SPDs landsmøte Station Berlin Kl Møte med Bundestagsmedlem Uta Zapf. Tema: nedrustning Hotel Sylter Hof Mandag 27. september Kl Møte på den norske ambassaden, med ambassadør Sven Svedman Kl Kl Orientering om nedrustningsforhandlingene v/christos Katsioulis, Friedrich Ebertstiftelsen Arbeidslunsj i Bundestag, med tidligere helseminister Ulla Schmidt Omvisning i Riksdagsbygningen Ettermiddagen fri Tirsdag 28. september Kl Møte på SPDs hovedkontor Ettermiddagen fri Kveld: Hjemreise

5 5 Hotell Sylter Hof på Kurfürstenstrasse. Vår base under oppholdet. Kommentarer til programmet Lørdag 25. september Rundturen i Kreuzberg ga et et inntrykk av en litt slitt, men tiltalende gammel bydel preget av innvandrere og kunstnere. Vi fikk en innføring i bydelens histore på det lokale museet og kommentarer til integreringsproblematikken. Bl.a. ble vi vist en kjempeblokk med hundrevis av leiligheter hvor det bor i hovedsak innvandrere med tyrkisk bakgrunn. Miljøet har blitt så stort og konsentrert at det er mulig å leve dagliglivet på tyrkisk med unntak av den tiden ungdommen er på skolen og de eldre på arbeidsplasser hvor de må anvende tysk, noe som fører til at tyskkunnskapene stagnerer. Vi besøkte også et av bydelens mange kunstgallerier og dessuten et ungdomssenter hvor det gjennomføres kurs og innvandrere og tyskere gis en mulighet til felles aktiviteter. Her dro vi også fordel av at enkelte i gruppa behersket tysk utmerket. Torill Stokland tolket der det var nødvendig.

6 6 Parabolantennene i denne blokka i Kreuzberg er rettet mot Tyrkia. Om kvelden besøkte vi SPDs landsmøtefest hvor hundrevis av personer var samlet i bygningen hvor kongressen skulle holdes dagen etter - en stor, tidligere postsentral som minnet om en forlatt industribygning. Atmosfæren var helt uformell og det ble spilt musikk fra en scene. Dette var ikke en ramme hvor formålet var kontakt mellom tyskere og utlendinger, men først og fremst en mulighet for de tyske delegatene til å treffe nye og gamle kjente i hyggelige omgivelser. Kontakten med delegatene var naturligvis også avhengig av hvor godt nordmennene behersket tysk (blant deltakerne varierte tyskkunnskapene fra null til flytende tysk) eller av hvor godt tyskerne behersket engelsk. Vi kunne imidlertid observere en rekke uformelle samtaler rundt bordene mellom nordmenn og tyskere.

7 7 Søndag 26. september Dette var kongressdag og en helt annen stemning enn kvelden før. Før åpningen var det lagt inn en times paneldebatt om integrering av innvandrere. Panelet var sammensatt av politikere og en forsker. Verdt å merke seg er at Marit Nybakk som eneste utenforstående fikk anledning til å holde et 10 minutters innlegg om norske erfaringer med integrering. En tydelig markering fra SPDs side om interesse for norske erfaringer og en anerkjennelse av vår delegasjon. På selve kongressen var det ca. 500 delegater. Dette var en ekstraordinær kongress i tilknytning til at SPD dagen før markerte at det har gått 20 år siden partiet i det tidligere Vest-Tyskland og det tidligere DDR ble slått sammen. Vi fikk oppleve et kraftfullt innlegg av partiets generalsekretær Andrea Nagels som både omhandlet organisatoriske spørsmål og gjentok enkelte av SPDs mer sentrale politiske standpunkter. Dette ble etterfulgt av en lang tale av partilederen Sigmar Gabriel. Se nærmere omtale under Temaer SPD og tysk politikk. Selv om kongresslokalet var en slitt bygning, var den teknologiske infrastrukturen for kongressen meget imponerende og presseoppbudet stort.

8 8 SPD-kongressen er i gang. Kl hadde vi møte på hotellet med Uta Zapf, forbundsdagsmedlem og leder av Forbundsdagens nedrustningsutvalg. Zapf gikk gjennom situasjonen etter tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen av atomvåpen (NPT) i vår og presiserte tyske hovedsynspunkter. Verdt å merke seg er hennes understreking av at det innenfor NATO er etablert et tett samarbeid mht disse spørsmålene mellom Tyskland, Beneluxlandene og Norge. Hun understreket også at i den offentlige debatt i Tyskland er det et klart engasjement for en aktiv tysk rolle i nedrustningsspørsmål. Det gamle engasjementet som ble utløst av kravet om om å fjerne atomvåpen fra tysk jord er fortsatt levende om enn kanskje ikke like aktivt., men politikere merker et tydelig press for eksempel fra kirkenes side. Politikerne får også hyppige innspill fra tenketanker som Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politikk (Tysklands NUPI) og de to store stiftelsene Konrad Adenauer Stiftung og Friedrich Ebert Stiftung med tilnknytning til henholdsvis CDU/CSU og SPD. Hun understreket også at Tyskland spiller en aktiv rolle i forbindelse med striden rundt Irans atompolitikk fordi det er dannet en forhandlingsgruppe bestående av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd pluss Tyskland. Mandag 27. september Kl Møte i den norske ambassaden med bl.a. ambassadør Sven Svedman. Han åpnet med å understreke at det nå kommer ca norske besøkende til Berlin hvert år, og at tallet er stigende. Kontakten med Tyskland på folkelig nivå er sterkt voksende. Det har lenge vært nær kontakt mellom politikere i de to landene. Frank-Walter Steinmeier, tidligere utenriksminister og nåværende opposisjonsleder i Bundestag, er positivt interessert i Norge og kontakten mellom Angela Merkel og Jens Stoltenberg er meget god. Den politiske tenkningen i viktige spørsmål er i stor grad sammenfallende i de to landene. Tyskland er naturligvis meget interessant for Norge som vår nest største handelspartner. For tyskerne er Norge ikke minst relevant fordi 30 % av gassen som forbrukes i Tyskland leveres fra Norge. Tyskerne føler også at de har gode samtalepartnere i Norge på områder som klima, nedrustning og Afghanistan. Blant yngre politikere merker vi at temaer som familie- og likestillingspolitikk, velferd og utdanning er områder hvor dialog med Norge har økende interesse Dette gjør at nye grupper og temaer blir relevante i det norsk-tyske samarbeidet. Svedman beklaget at tyskkunnskapene i den norske befolkningen har gått tilbake og understreket hvor viktig det er for norsk næringsliv og for kontakten med Tyskland i det hele tatt at flere unge nordmenn lærer seg tysk. Kl Møte i Friedrich Ebert-stiftelsen Temaet her var nedrustning. Vi møtte forskeren Christos Katsioulis som gjennomgikk situasjonen etter tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen av atomvåpen i mai. Se nærmere omtale under Temaer Nedrustning.

9 9 Forelesning om atomnedrustning i Friedrich Ebert-stiftelsen Kl Arbeidslunsj med Ulla Schmidt i Forbundsdagen Ulla Schmidt var helseminister både under Schröder og i storkoalisjonen under Merkel fram til valget i Hun sitter nå i utenrikskomiteen i Forbundsdagen og er nestleder i den tyske delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling. Møtet utviklet seg i stor grad til å bli en spørsmålsrunde fra vår side som Ulla Schmidt kommenterte. Blant temaer som ble tatt opp, kan nevnes SPD-kongressen, samarbeidet med fagbevegelsen, integreringspolitikk og helsespørsmål. Når det gjelder det siste, opplyste hun at pasienter nå må betale 10 Euro pr døgn på sykehus. Hun bemerket også at privatisering ikke nødvendigvis blir billigere enn offentlige løsninger. Vi merket oss dessuten at rettighetene til helsehjelp primært er basert på innbetaling for yrkesaktive med avledete rettigheter for familiemedlemmer. Møtet ble avsluttet med omvisning i Riksdagsbygningen.

10 10 Ettermiddagen til egen disposisjon Møtet i Forbundsdagen skal til å begynne. På bildet fra venstre: Kjell Gulbrandsen, Marit Nybakk, Ulla Schmidt, Kim Gabrielli og stående i bakgrunnen Ali Ajmi. Tirsdag 28. september. Kl Møte i SPDs hovedkvarter. Vi ble møtt av Wolfgang Biermann som først ga noen kommentarer til bygningen før han guidet oss i en stor bildemontasje som viste viktige trekk i SPDs historie. Deretter hadde vi et møte med Roland Klapprodt, sekretær for SPDs sentralstyre. SPD har i dag medlemmer i ca partilag. Dette er en halvering av medlemstallet siden Partiet få nye medlemmer i året og av disse er omtrent halvparten under 35 år, men SPD opplever likevel en aldring av medlemsstokken. Klapprodt bemerket at tilbakegangen i medlemsmassen kan tolkes som et signal om mindre ansvar for fellesskapet i sin helhet til fordel for engasjement i enkeltsaker. Han kom med et sterkt angrep på SPDs linje under Schröder og mente at partiet da var med på å gjøre neoliberalt tankegods i form av den tredje vei stuerent og hadde tapt tillit på det. Han mente at SPD i større

11 11 grad må understreke betydningen av fellesskapsløsninger framfor famlie- og individbaserte løsninger og stanse privatiseringen og reduseringen av statens rolle. Klapprodt beklaget også at organisasjonskraften i fagbevegelsen er svekket, selv om medlemstallet er ganske høyt, og mente at mye av årsaken er for dårlig skolering av tillitsvalgte. Han framhevet også at den organiserte arbeiderbevegelsen må ta seg i akt slik at man ikke slutter å være talerør for de svakeste gruppene. Dette utviklet seg til et møte på ca to timer med mange spørsmål. Gruppa nøt godt av Kim Gabrielles innsats som tolk under hele møtet. Besøket ble avsluttet med lunsj i Willy Brandt Haus. Ettermiddagen fri til egen disposisjon Før møtet begynte i SPDs hovedkvarter, Willy Brandt-Haus. På bildet fra venstre: Kim Gabrielli, Roland Klapprodt og Wolfgang Biermann.

12 12 TEMAER FOR STUDIETUREN A. SPD og hovedtrekk i tysk politikk SPD gikk på et betydelig valgnederlag høsten Med en stemmeandel på 23 % i valget på ny forbundsdag og en tilbakegang på 11,2 % gjorde partiet sitt dårligste valg etter Resultatet for de andre partiene: CDU/CSU 33,8 % Fridemokratene 14.6 % Die Linke 11,9 % De grønne 10,7 % Ved landstingsvalget i Nordrein-Westfalen på forsommeren 2010 oppnådde imidlertid SPD et betydelig bedre resultat, noe som skapte flere presseoppslag under tittelen SPD er tilbake. Dette delstatsvalget førte også til at Merkels regjering mistet flertallet i Bundesrat, som har betydelige muligheter til å blokkere lovforslag fra regjeringen. Gleden ble imidlertid kortvarig. Meningsmålingene i oktober 2010 gir SPD %, CDU/CSU rundt 30 % mens fridemokratene er nede på 4 5 %. Die Linke ligger på samme nivå som ved valget 2009, mens de grønne har gjort et kjempebyks og scorer høyere enn SPD; rundt 25 %. Merkels koalisjon har altså en oppslutning midt på 30-tallet, mens den samlede opposisjonen ligger rundt 60 % på de siste meningsmålingene. Det er imidlertid ikke SPD som har tjent på misnøyen med koalisjonen, men de grønne. Den forklaring vi fikk på tilbakegangen var Schröder og den tredje vei en lefling med de frie markedskreftene som gjorde at mange velgere ikke kjente igjen sitt gamle parti. Etter valgnederlaget har nok SPD også i manges øyne framstått som politisk noe uklart. Dette har muligens blitt forsterket av de mange skiftene i ledelse de senere årene og intern strid. Over tid har det utviklet seg flere organiserte grupperinger innenfor SPD - noen også åpen for deltakelse fra folk uten formell partitilknytning.dagens lederpar, partilederen Sigmar Gabriel og partisekretæren Andrea Nahles, ble valgt til sine verv så sent som i november Nå hadde riktignok begge en ganske solid politisk karriere bak seg før de ble valgt, men det er verdt å merke seg at ingen av dem ble valgt enstemmig, verken i innstillingen fra partiets sentralstyre eller på partikongressen i Dresden i november Gabriel var ministerpresident i Niedersachsen og miljøvernminister i Merkels storkoalisjon fra Nahles var leder for Jusos. Hun var en av de mest framtredende interne kritikere mot Schröders politikk og ledet den venstreorienterte gruppen Forum Demokratische Linke 21 fra grunnleggelsen i 2000 fram til Allerede i 2005 ble hun satt opp som motkandidat til partiledelsens kandidat som partisekretær. Hun vant kampavstemningen, men trakk seg fra vervet i den daværende situasjonen. For å beskrive den politiske konteksten ytterligere, er det verdt å merke seg at i henhold til en nylig offentliggjort undersøkelse foretatt av Friedrich Ebert Stiftung, anser mer enn 90 % av befolkningen at det ikke har noen mening å engasjere seg politisk. Det er nærliggende å tolke den

13 13 kraftige oppgangen for de grønne i løpet av det siste året som et uttrykk for frustrasjon og protest mot de tradisjonelle partiene. Både SPD og CDU/CSU rammes av dette. Det er i denne sammenheng man må sette Nahles og Gabriels taler på landsmøtet. Nahles holdt en offensiv, optimistisk partisekretærtale som både inneholdt ros til aktive partimedlemmer, invitasjon til deltakelse og understreking av SPDs politiske krav. Gabriel holdt en meget lang og engasjert tale (106 minutter!) hvor han syntes å berøre de fleste aktuelle spørsmål i tysk politikk. I et sentralt avsnitt i talen som ble møtt med entusiastisk applaus, profilerte han SPD med ordene Sosial rettferdighet er SPDs varemerke som skiller oss fra de andre partiene. Vi prioriterer god utdanning, gode arbeidsplasser og en lønn å leve av. På alle områder må vi pånytt levere politikk til fordel for det store flertall av arbeidstakere og deres familier. Det er altså en repetisjon av tradisjonell sosialdemokratisk politikk. Samtidig passet han på å nevne den nye middelklassen som riktignok er mer individualistisk orientert enn den gamle arbeiderklassen men som samtidig er opptatt av sosial utjamning, miljø og beskyttelse av forbrukerens rettigheter. Gabriel har tidligere kritisert partiet under Schröder for å være for sentralisert og nærmest stengt for synspunkter nedenfra. Det er verdt å følge med på hvorvidt den nye ledelsen klarer å restrukturere partiet slik at gjennomsnittsmedlemmet føler at det blir hørt. Blant vedtakene på landsmøtet bør man merke seg en uttalelse om integrering av innvandrere hvor partiet på den ene siden advarer mot ekstreme synspunkter i integrasjonsdebatten, mens man på den andre side innrømmer at det fins problemer og at innvandrerne selv må anstrenge seg for å bli hurtigst mulig integrert framfor alt gjennom å lære seg tysk. I vedtaket slås det fast at SPDs organisasjon må bli mer interkulturell, bl.a. gjennom at det på neste års partilandsmøte velges en innvandrer inn i sentralstyret. I dag fins ingen innvandrer på dette nivået. Det skal også utarbeides en helhetlig plan for integrering i det tyske samfunnet som skal legges fram på landsmøtet i Planen skal ta for seg tiltak på alle statlige nivåer og på alle samfunnsområder. Forholdet til de grønne er et annet vanskelig punkt hvor det virker som SPD prøver å stå på to bein. På den ene siden ønsker man et samarbeid med de grønne for å kunne danne en flertallsregjering. På lokalt plan fins det flere eksempler på organisert samarbeid, helt opp til Länder -nivå. På den annen side er man konkurrenter på det politiske markedet og SPD oppfatter de grønne som et borgerlig parti. Forholdet til Die Linke virker mer avklart. Til tross for at de to partiene på mange punkter lett kunne finne fram til kompromisser, vil det måtte ta sin tid før samarbeid blir politisk stuerent. Emosjonene i forbindelse med bruddet og Die Linke s assosiasjon med det gamle kommunistregimet i DDR må først dø ut. B. Integrering Dette temaet eksploderte i tysk offentlighet noen uker før vårt besøk da den tidligere finansbyråden i Berlin, Thilo Sarrazin, publiserte en bok om temaet. Sarrazin, som tilhører SPD og som dessuten inntil i høst var medlem av sentralbankens styre, hadde også tidligere uttrykt seg

14 14 kritisk i forhold til muslimske innvandrere. I sin nye bok utdypet han sine resonnementer og forsøkte så langt som mulig å belegge dem med statistikk og erfaringer fra virkeligheten. De første presseoppslagene om boka fokuserte på en påstand om at jøder har et eget gen og at innvandrere fra Tyrkia og den arabiske verden bidrar til å redusere intelligensnivået i Tyskland. Fokus flyttet seg raskt fra disse ekstreme synspunktene til resonnementer som vi kjenner igjen fra Frps retorikk. Sarrazins hovedsynspunkt synes å være at han føler at det tyske trues av muslimene. Han vil at tysk språk skal fortsette å være hverdagsspråket, at kvinner ikke skal bære hijab, og at døgnrytmen i Tyskland ikke skal bestemmes av bønnerop. Han hevder at familiegjenforeningene som har brakt et betydelig antall kvinner fra den anatoliske landsbygda til Tyskland hvor de ikke arbeider men føder mange barn og lever på sosialhjelp, på sikt kan føre til muslimsk dominans i landet. I denne forbindelse hevder han også at velferdsstaten virker mot sin hensikt: den fører til at innvandrerne ikke blir integrert, i motsetning til i USA, hvor hver enkelt i en helt annen grad må klare seg selv i sitt nye hjemland. Han mener det er et problem at så mange av tyrkisk avstamning bevarer en tyrkisk identitet, ofte i flere generasjoner. Boka førte til skarpe reaksjoner fra den politiske eliten i Tyskland. Angela Merkel markerte at hun mente Sarrazin ikke burde fortsette som styremedlem i Bundesbank. Han ble da også etter kort tid presset ut. Sigmar Gabriel satte i gang prosedyren for å få Sarrazin ekskludert fra SPD. I en meningsmåling i september uttrykte imidlertid 55 % av tyskerne tilslutning til påstanden Jeg kan forstå at mange ikke liker arabere og 58 % ga sin tilslutning til Man bør i betydelig grad innskrenke muslimenes rett til religionsutøvelse. Det virker det som om innvandringsdebatten i sin alminnelighet og frykten for islam i særdeleshet har kommet senere til overflaten i Tyskland enn i mange andre land i Europa. Den påvirket hurtig de store partiene. SPD satte på sin side igang eksklusjonsprosedyrer - noe ikke alle i partiet var enige i - samtidig som man i en uttalelse fra landsmøtet markerte strengere krav til innvandrernes egne anstrengelser for å tilpasse seg det tyske samfunnet og høyere prioritet til integrering både i partiorganisasjonen og i tysk, offentlig politikk. Angela Merkel erklærte i en tale i oktober at multikulturalismen er totalt mislykket. Den bayerske ministerpresidenten Horst Seehofer erklærte at tyrkiske og arabiske innvandrere hverken kan eller vil la seg integrere. For dette ble han straks kritisert av justisministeren fra CDU som imidlertid i samme åndedrag kunngjorde planer om lovendringer som vil gjøre det vanskeligere for de som ikke vil integrere seg. Tonen i innvandringsdebatten ble med andre ord i høst skjerpet i Tyskland i en slik grad at presidenten, Christian Wulff, offentlig understreket at han også er president for muslimene i Tyskland. Spørsmålet om debatten vil føre til dannelsen av et nytt Frp-liknende parti eller til en høyreradikal oppblomstring har blitt reist, Ingen av delene har imidlertid så langt slått til. En meningsmåling i høst antydet imidlertid at det er rom for et innvandrerfiendtlig parti og at det kan få mellom 15 og 20 prosent av stemmene. Våre observasjoner under oppholdet kan oppsumeres til: Innvandringsdebatten i Tyskland har nå de samme kjennetegn som i mange andre land i Europa. De reelle problemene er i hovedsak de samme som i andre land. Fremmedfrykten er en realitet fordi mange føler sin identitet truet først og fremst av muslimske innvandrere. Politikken må først og fremst rettes mot språkopplæring, likeverdig utdanning og gode muligheter til å komme inn i et likeverdig arbeidsliv. Det tyske skoleverket er mer oppdelt og gir mindre rom for tverrkulturelle møter enn det norske.

15 15 Inntrykket fra Kreuzberg hvor det ble påpekt at nye generasjoner kan vokse opp og tilbringe hele sin fritid i et tyrkisk miljø midt i Berlin, er klart negativt i integreringsperspektiv Inngangen til flerkulturell ungdomsklubb i Kreuzberg C. Nedrustning Avtalen om ikke-spredning av atomvåpen (NPT) er 40 år gammel og hviler på tre pillarer: - nedrustning, - ikke-spredning

16 16 retten til fredelig utnyttelse av atomkraft. Avtalen diskuteres hvert femte år i såkalte tilsynskonferanser. Den siste av disse fant sted i mai Årets konferanse fant sted mot et bakteppe av både positive og negative utviklingstrekk. På den positive siden finner vi først og fremst at USA og Russland ble enige om den første virkelige nedrustningsavtalen på 19 år i april 2010: START-avtalen som reduserer antall utplasserte atomstridshoder til Dette må igjen ses på bakgrunn av et amerikansk linjeskifte under Obama som har stadfestet at målet er en verden uten atomvåpen. På den negative siden finner vi Nord-Koreas prøvesprengninger, Iranspørsmålet og faren for ytterligere spredning av atomvåpen i Midt-Østen. Det er åpenbare interessemotsetninger innenfor alle tre pillarer og det er dessuten forskjellige syn på hvilken av de tre som er den viktigste. Tilsynskonferansene blir derfor et forhandlingsforum hvor kompromisser blir inngått om teksten i sluttdokumentet. Man tilstreber å oppnå konsensus om en sluttekst, noe som kan føre til at teksten blir temmelig utvannet. Konferansen i 2005 ble en fiasko, men det er det neppe noen som vil si om 2010-konferansen, selv om mange land ville ønsket seg mer ambisiøse formuleringer. For første gang ble det enighet om at målsettingen er en verden uten atomvåpen. Atomvåpenstatene forpliktet seg til å rapportere om sine nedrustningstiltak før neste konferanse. Det ble også vedtatt en rapporteringsprosedyre for en rekke tiltak som skal hindre spredning av atomvåpen, både til nye land og til terroristorganisasjoner. Dessuten ble det vedtatt å sammenkalle en konferanse i 2012 for å drøfte opprettelsen av en atomvåpenfri sone i Midt- Østen. Dette legger på den ene siden press på Israel til å drøfte sine atomvåpen med utenverdenen, samtidig som deltakelse på konferansen kan tolkes som en de facto anerkjennelse av Israel som stat. Ambisjonen er en konferanse hvor både Iran og Saudi-Arabia deltar. Både Zapf og Katsioulis understreket det nære og konkret samarbeidet mellom Tyskland og Norge når det gjelder atomnedrustning. De to landene sammen med BeNeLux-landene utgjør en aktiv pressgruppe for større fart i nedrustningsarbeidet både innenfor NATO og i andre relevante fora. Zapf understreket at Tyskland helt fra Vest-Tysklands tid har følt et spesielt ansvar for å være en pådriver internasjonalt for nedrustnningsarbeidet. Dette har bred oppslutning i befolkningen. Katsoulis så flere positive sider ved sluttdokumentet fra tilsynskonferansen i mai. Det at 184 land ble enige om et felles dokument, er i seg selv positivt. Dokumentet inneholder 64 konkrete tiltak som skal treffes før Obamas visjon om en atomvåpenfri verden og linjeskiftet i amerikansk politikk er naturligvis en positiv og dynamisk faktor. START-avtalen gir dessuten et signal om at også Russland er interessert i nedrustning. På den annen side så han mer pessimistisk på utsiktene til å komme til enighet om en atomvåpenfri sone i Midt-Østen enn hva som uttrykkes offisielt. Iallfall innenfor den stramme tidsrammen som er satt opp. Dersom de pågående forhandlingene mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene og med amerikansk deltakelse ikke lykkes, så han ikke for seg at det vil være mulig å komme fram til en avtale om en atomvåpenfri sone i Når det gjaldt andre sentrale konfliktspørsmål som Nord-Korea og Iran, ville han også advare mot forventninger om et snarlig og positivt gjennombrudd. Derimot så han med større optimisme

17 17 på mulighetene for å få NATO til å avstå fra taktiske, kjernefysiske våpen i Europa, noe som på sin side vil sende et sterkt nedrustningssignal til Russland og virke tillitsskapende. Forelesning i Friedrich Ebert-stiftelsen ANBEFALTE INTERNETTADRESSER A. Allment om Tyskland For den som ikke behersker tysk, er det neppe noen adresse på nettet som er bedre enn Der Spiegels engelske utgave: TV-kanalen Deutsche Welle har også en god nettside på engelsk: Den engelskspråklige utgaven av det tyske kulturtidsskriftet Perlentaucher som inneholder reportasjer fra kulturbegivenheter og innlegg i de store, europeiske samfunnsdebattene.

18 18 Friedrich Ebert Stiftung Hjemmesiden er på tysk, men mange av publikasjonene er på engelsk Konrad Adenauer Stiftung Den andre store politiske stiftelsen i Tyskland. Den har forbindelse til CDU/CSU. De har hjemmeside på engelsk. B.Nedrustning Pugwashkonferansen, som fikk nobelprisen i 1995, er grunnleggende når det gjelder å holde seg oppdatert om nedrustningsarbeidet i verden. James Martin Center for Nonproliferation Studies. Det kanskje høyest renommerte senter i verden for akademisk forskning om ikkespredningsspørsmål Vår kjente norske frivillige organisasjon som kjemper for atomnedrustning Obamas tale om atomnedrustning i Praha 5. april C. Den norske regjeringens Tysklandstrategi

19 Plenumssalen i Forbundsdagen 19

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Norske leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen Medlemsblad for IPPNW Norge Nr. 2-2005 - Årgang 23 Norske leger mot atomvåpen Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen i New York Åpning av Nobels Fredssenter Kurs i freds- og helsearbeid i Tromsø

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 23. mars Dagsorden 2513 Møte tirsdag den 23. mars 2010 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Utenrikspolitisk redegjørelse av utenriksministeren 2. Innstilling fra finanskomiteen

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir:

NORDEN. Inspirert av mønstret mat. Nye, nordiske kulturhus. magasinet. Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: magasinet NORDEN Nr. 4 2011 Fridtjof Nansen: Var med å stifte Foreningen Norden Nye, nordiske kulturhus Tekstilkunstner Hugrún Ívarsdóttir: Inspirert av mønstret mat Hva nå Danmark? Ane Brun norskan som

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10 Siste skanse:. NOVA En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage ISBN 978-82-78-94347-2 ISSN 0808-5013 nr 7/10 7/2010 Rapport nr 7/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Januar 2007 TEMA: EUs utvikling Europeiske stemmer Europeiske stemmer EU-debatt med åpen mikrofon Redaktør: Morten Harper Redaksjon: Cathrine S. Amundsen, Dag Seierstad

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Klar tale til Stortinget! Nr. 4-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Skolereformen som

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer