INNTRYKK FRA DAGENS POLITISKE TYSKLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNTRYKK FRA DAGENS POLITISKE TYSKLAND"

Transkript

1 1 INNTRYKK FRA DAGENS POLITISKE TYSKLAND INTERNASJONALT FORUM I OSLO ARBEIDERPARTI RAPPORT FRA EN STUDIETUR TIL BERLIN SEPT. 2010

2 2 Innledning Internasjonalt Forum vedtok våren 2010 å tilby medlemmene å delta på en studietur til Berlin høsten Det ble tatt kontakt med Wolfgang Biermann i internasjonal avdeling ved SPDs hovedkontor. Han var til stor hjelp når det gjaldt å tilrettelegge programmet. Uten Wolfgangs innsats og kontakter hadde programmet ikke blitt av en slik kvalitet som det faktisk ble. I tillegg bidro Marit Nybakks personlige kontakter blant sentrale tyske politikere til at vi fikk møte aktive politikere på et høyt nivå. Det ble gjennomført to kveldssamlinger for deltakerne på forhånd og sendt ut en rekke artikler og internettadreser av relevans for programmet. Deltakerne betalte i utgangspunktet selv alle utgifter, men vi fikk kr i støtte fra Folk og Forsvar og anledning til å dekke ev. underskudd av Oslo Arbeiderpartis bingomidler. Bevilgningen ble brukt til å dekke lokalleie ved ett møte i Berlin, drosjer til møtene og lunsj i Riksdagen. Før reisen hadde vi elektronisk kontakt om temaet integrasjon med Wolfgang Biermann hvor Åse Thomassen hentet fram relevant materiell som ble sendt til Berlin. Alfred Kvalheim laget en fem siders sammenstilling av sentrale fakta om Norge som ble gitt til de fleste vi møtte under oppholdet. Bildene i denne rapporten ble tatt av Lasse Efskind. Verdt er også å notere at Ralf Stahlke, som vokste opp i Berlin på 30- og 40-tallet, inviterte de som var interessert til å bli med på vandring til gården hvor han bodde som barn mens Ralf berettet om hvordan det var å vokse opp med en jødisk mor under nazistyret og den annen verdenskrig. En rekke av gruppas medlemmer ble med på vandringen og fikk en meget sterk opplevelse. Deltakere

3 3 Lørdag mandag 27. september: Marit Nybakk Lørdag tirsdag 28. september: Lasse Efskind Aslak Leesland Turid Dankertsen Torill Stokland Ragnar Kværness Ali Ajmi Ingibjørg Jonsdottir Kim Gabrielli Åse Thomassen Alfred Kvalheim Jørn Kristiansen Ralf Stahlke Kjell Gulbrandsen Jørgen Amos Ruud Rauf Cassim Tordis og Erik Paasche Paul Pedersen og Inger Margrethe Eriksen Harald Solaas Søndag 26, - tirsdag 28. september: Aasta Richter Eriksen Jørgen Amos Ruud er medlem av Arbeiderpartiets internasjonale utvalg i Østfold og Harald Solaas er i tillegg til å være medlem i Internasjonalt Forum medlem av Arbeiderpartiets internasjonale utvalg i Buskerud. Program Lørdag 25. september: Kl Samling Lunsj på hotell Sylter Hof

4 4 Kl Kl Guidet rundtur i bydelen Kreuzberg Landsmøtefest, SPDs landsmøte Station Berlin, Gleisdreieck Søndag 26. september Kl Tilstedeværelse på SPDs landsmøte Station Berlin Kl Møte med Bundestagsmedlem Uta Zapf. Tema: nedrustning Hotel Sylter Hof Mandag 27. september Kl Møte på den norske ambassaden, med ambassadør Sven Svedman Kl Kl Orientering om nedrustningsforhandlingene v/christos Katsioulis, Friedrich Ebertstiftelsen Arbeidslunsj i Bundestag, med tidligere helseminister Ulla Schmidt Omvisning i Riksdagsbygningen Ettermiddagen fri Tirsdag 28. september Kl Møte på SPDs hovedkontor Ettermiddagen fri Kveld: Hjemreise

5 5 Hotell Sylter Hof på Kurfürstenstrasse. Vår base under oppholdet. Kommentarer til programmet Lørdag 25. september Rundturen i Kreuzberg ga et et inntrykk av en litt slitt, men tiltalende gammel bydel preget av innvandrere og kunstnere. Vi fikk en innføring i bydelens histore på det lokale museet og kommentarer til integreringsproblematikken. Bl.a. ble vi vist en kjempeblokk med hundrevis av leiligheter hvor det bor i hovedsak innvandrere med tyrkisk bakgrunn. Miljøet har blitt så stort og konsentrert at det er mulig å leve dagliglivet på tyrkisk med unntak av den tiden ungdommen er på skolen og de eldre på arbeidsplasser hvor de må anvende tysk, noe som fører til at tyskkunnskapene stagnerer. Vi besøkte også et av bydelens mange kunstgallerier og dessuten et ungdomssenter hvor det gjennomføres kurs og innvandrere og tyskere gis en mulighet til felles aktiviteter. Her dro vi også fordel av at enkelte i gruppa behersket tysk utmerket. Torill Stokland tolket der det var nødvendig.

6 6 Parabolantennene i denne blokka i Kreuzberg er rettet mot Tyrkia. Om kvelden besøkte vi SPDs landsmøtefest hvor hundrevis av personer var samlet i bygningen hvor kongressen skulle holdes dagen etter - en stor, tidligere postsentral som minnet om en forlatt industribygning. Atmosfæren var helt uformell og det ble spilt musikk fra en scene. Dette var ikke en ramme hvor formålet var kontakt mellom tyskere og utlendinger, men først og fremst en mulighet for de tyske delegatene til å treffe nye og gamle kjente i hyggelige omgivelser. Kontakten med delegatene var naturligvis også avhengig av hvor godt nordmennene behersket tysk (blant deltakerne varierte tyskkunnskapene fra null til flytende tysk) eller av hvor godt tyskerne behersket engelsk. Vi kunne imidlertid observere en rekke uformelle samtaler rundt bordene mellom nordmenn og tyskere.

7 7 Søndag 26. september Dette var kongressdag og en helt annen stemning enn kvelden før. Før åpningen var det lagt inn en times paneldebatt om integrering av innvandrere. Panelet var sammensatt av politikere og en forsker. Verdt å merke seg er at Marit Nybakk som eneste utenforstående fikk anledning til å holde et 10 minutters innlegg om norske erfaringer med integrering. En tydelig markering fra SPDs side om interesse for norske erfaringer og en anerkjennelse av vår delegasjon. På selve kongressen var det ca. 500 delegater. Dette var en ekstraordinær kongress i tilknytning til at SPD dagen før markerte at det har gått 20 år siden partiet i det tidligere Vest-Tyskland og det tidligere DDR ble slått sammen. Vi fikk oppleve et kraftfullt innlegg av partiets generalsekretær Andrea Nagels som både omhandlet organisatoriske spørsmål og gjentok enkelte av SPDs mer sentrale politiske standpunkter. Dette ble etterfulgt av en lang tale av partilederen Sigmar Gabriel. Se nærmere omtale under Temaer SPD og tysk politikk. Selv om kongresslokalet var en slitt bygning, var den teknologiske infrastrukturen for kongressen meget imponerende og presseoppbudet stort.

8 8 SPD-kongressen er i gang. Kl hadde vi møte på hotellet med Uta Zapf, forbundsdagsmedlem og leder av Forbundsdagens nedrustningsutvalg. Zapf gikk gjennom situasjonen etter tilsynskonferansen for ikke-spredningsavtalen av atomvåpen (NPT) i vår og presiserte tyske hovedsynspunkter. Verdt å merke seg er hennes understreking av at det innenfor NATO er etablert et tett samarbeid mht disse spørsmålene mellom Tyskland, Beneluxlandene og Norge. Hun understreket også at i den offentlige debatt i Tyskland er det et klart engasjement for en aktiv tysk rolle i nedrustningsspørsmål. Det gamle engasjementet som ble utløst av kravet om om å fjerne atomvåpen fra tysk jord er fortsatt levende om enn kanskje ikke like aktivt., men politikere merker et tydelig press for eksempel fra kirkenes side. Politikerne får også hyppige innspill fra tenketanker som Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politikk (Tysklands NUPI) og de to store stiftelsene Konrad Adenauer Stiftung og Friedrich Ebert Stiftung med tilnknytning til henholdsvis CDU/CSU og SPD. Hun understreket også at Tyskland spiller en aktiv rolle i forbindelse med striden rundt Irans atompolitikk fordi det er dannet en forhandlingsgruppe bestående av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd pluss Tyskland. Mandag 27. september Kl Møte i den norske ambassaden med bl.a. ambassadør Sven Svedman. Han åpnet med å understreke at det nå kommer ca norske besøkende til Berlin hvert år, og at tallet er stigende. Kontakten med Tyskland på folkelig nivå er sterkt voksende. Det har lenge vært nær kontakt mellom politikere i de to landene. Frank-Walter Steinmeier, tidligere utenriksminister og nåværende opposisjonsleder i Bundestag, er positivt interessert i Norge og kontakten mellom Angela Merkel og Jens Stoltenberg er meget god. Den politiske tenkningen i viktige spørsmål er i stor grad sammenfallende i de to landene. Tyskland er naturligvis meget interessant for Norge som vår nest største handelspartner. For tyskerne er Norge ikke minst relevant fordi 30 % av gassen som forbrukes i Tyskland leveres fra Norge. Tyskerne føler også at de har gode samtalepartnere i Norge på områder som klima, nedrustning og Afghanistan. Blant yngre politikere merker vi at temaer som familie- og likestillingspolitikk, velferd og utdanning er områder hvor dialog med Norge har økende interesse Dette gjør at nye grupper og temaer blir relevante i det norsk-tyske samarbeidet. Svedman beklaget at tyskkunnskapene i den norske befolkningen har gått tilbake og understreket hvor viktig det er for norsk næringsliv og for kontakten med Tyskland i det hele tatt at flere unge nordmenn lærer seg tysk. Kl Møte i Friedrich Ebert-stiftelsen Temaet her var nedrustning. Vi møtte forskeren Christos Katsioulis som gjennomgikk situasjonen etter tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen av atomvåpen i mai. Se nærmere omtale under Temaer Nedrustning.

9 9 Forelesning om atomnedrustning i Friedrich Ebert-stiftelsen Kl Arbeidslunsj med Ulla Schmidt i Forbundsdagen Ulla Schmidt var helseminister både under Schröder og i storkoalisjonen under Merkel fram til valget i Hun sitter nå i utenrikskomiteen i Forbundsdagen og er nestleder i den tyske delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling. Møtet utviklet seg i stor grad til å bli en spørsmålsrunde fra vår side som Ulla Schmidt kommenterte. Blant temaer som ble tatt opp, kan nevnes SPD-kongressen, samarbeidet med fagbevegelsen, integreringspolitikk og helsespørsmål. Når det gjelder det siste, opplyste hun at pasienter nå må betale 10 Euro pr døgn på sykehus. Hun bemerket også at privatisering ikke nødvendigvis blir billigere enn offentlige løsninger. Vi merket oss dessuten at rettighetene til helsehjelp primært er basert på innbetaling for yrkesaktive med avledete rettigheter for familiemedlemmer. Møtet ble avsluttet med omvisning i Riksdagsbygningen.

10 10 Ettermiddagen til egen disposisjon Møtet i Forbundsdagen skal til å begynne. På bildet fra venstre: Kjell Gulbrandsen, Marit Nybakk, Ulla Schmidt, Kim Gabrielli og stående i bakgrunnen Ali Ajmi. Tirsdag 28. september. Kl Møte i SPDs hovedkvarter. Vi ble møtt av Wolfgang Biermann som først ga noen kommentarer til bygningen før han guidet oss i en stor bildemontasje som viste viktige trekk i SPDs historie. Deretter hadde vi et møte med Roland Klapprodt, sekretær for SPDs sentralstyre. SPD har i dag medlemmer i ca partilag. Dette er en halvering av medlemstallet siden Partiet få nye medlemmer i året og av disse er omtrent halvparten under 35 år, men SPD opplever likevel en aldring av medlemsstokken. Klapprodt bemerket at tilbakegangen i medlemsmassen kan tolkes som et signal om mindre ansvar for fellesskapet i sin helhet til fordel for engasjement i enkeltsaker. Han kom med et sterkt angrep på SPDs linje under Schröder og mente at partiet da var med på å gjøre neoliberalt tankegods i form av den tredje vei stuerent og hadde tapt tillit på det. Han mente at SPD i større

11 11 grad må understreke betydningen av fellesskapsløsninger framfor famlie- og individbaserte løsninger og stanse privatiseringen og reduseringen av statens rolle. Klapprodt beklaget også at organisasjonskraften i fagbevegelsen er svekket, selv om medlemstallet er ganske høyt, og mente at mye av årsaken er for dårlig skolering av tillitsvalgte. Han framhevet også at den organiserte arbeiderbevegelsen må ta seg i akt slik at man ikke slutter å være talerør for de svakeste gruppene. Dette utviklet seg til et møte på ca to timer med mange spørsmål. Gruppa nøt godt av Kim Gabrielles innsats som tolk under hele møtet. Besøket ble avsluttet med lunsj i Willy Brandt Haus. Ettermiddagen fri til egen disposisjon Før møtet begynte i SPDs hovedkvarter, Willy Brandt-Haus. På bildet fra venstre: Kim Gabrielli, Roland Klapprodt og Wolfgang Biermann.

12 12 TEMAER FOR STUDIETUREN A. SPD og hovedtrekk i tysk politikk SPD gikk på et betydelig valgnederlag høsten Med en stemmeandel på 23 % i valget på ny forbundsdag og en tilbakegang på 11,2 % gjorde partiet sitt dårligste valg etter Resultatet for de andre partiene: CDU/CSU 33,8 % Fridemokratene 14.6 % Die Linke 11,9 % De grønne 10,7 % Ved landstingsvalget i Nordrein-Westfalen på forsommeren 2010 oppnådde imidlertid SPD et betydelig bedre resultat, noe som skapte flere presseoppslag under tittelen SPD er tilbake. Dette delstatsvalget førte også til at Merkels regjering mistet flertallet i Bundesrat, som har betydelige muligheter til å blokkere lovforslag fra regjeringen. Gleden ble imidlertid kortvarig. Meningsmålingene i oktober 2010 gir SPD %, CDU/CSU rundt 30 % mens fridemokratene er nede på 4 5 %. Die Linke ligger på samme nivå som ved valget 2009, mens de grønne har gjort et kjempebyks og scorer høyere enn SPD; rundt 25 %. Merkels koalisjon har altså en oppslutning midt på 30-tallet, mens den samlede opposisjonen ligger rundt 60 % på de siste meningsmålingene. Det er imidlertid ikke SPD som har tjent på misnøyen med koalisjonen, men de grønne. Den forklaring vi fikk på tilbakegangen var Schröder og den tredje vei en lefling med de frie markedskreftene som gjorde at mange velgere ikke kjente igjen sitt gamle parti. Etter valgnederlaget har nok SPD også i manges øyne framstått som politisk noe uklart. Dette har muligens blitt forsterket av de mange skiftene i ledelse de senere årene og intern strid. Over tid har det utviklet seg flere organiserte grupperinger innenfor SPD - noen også åpen for deltakelse fra folk uten formell partitilknytning.dagens lederpar, partilederen Sigmar Gabriel og partisekretæren Andrea Nahles, ble valgt til sine verv så sent som i november Nå hadde riktignok begge en ganske solid politisk karriere bak seg før de ble valgt, men det er verdt å merke seg at ingen av dem ble valgt enstemmig, verken i innstillingen fra partiets sentralstyre eller på partikongressen i Dresden i november Gabriel var ministerpresident i Niedersachsen og miljøvernminister i Merkels storkoalisjon fra Nahles var leder for Jusos. Hun var en av de mest framtredende interne kritikere mot Schröders politikk og ledet den venstreorienterte gruppen Forum Demokratische Linke 21 fra grunnleggelsen i 2000 fram til Allerede i 2005 ble hun satt opp som motkandidat til partiledelsens kandidat som partisekretær. Hun vant kampavstemningen, men trakk seg fra vervet i den daværende situasjonen. For å beskrive den politiske konteksten ytterligere, er det verdt å merke seg at i henhold til en nylig offentliggjort undersøkelse foretatt av Friedrich Ebert Stiftung, anser mer enn 90 % av befolkningen at det ikke har noen mening å engasjere seg politisk. Det er nærliggende å tolke den

13 13 kraftige oppgangen for de grønne i løpet av det siste året som et uttrykk for frustrasjon og protest mot de tradisjonelle partiene. Både SPD og CDU/CSU rammes av dette. Det er i denne sammenheng man må sette Nahles og Gabriels taler på landsmøtet. Nahles holdt en offensiv, optimistisk partisekretærtale som både inneholdt ros til aktive partimedlemmer, invitasjon til deltakelse og understreking av SPDs politiske krav. Gabriel holdt en meget lang og engasjert tale (106 minutter!) hvor han syntes å berøre de fleste aktuelle spørsmål i tysk politikk. I et sentralt avsnitt i talen som ble møtt med entusiastisk applaus, profilerte han SPD med ordene Sosial rettferdighet er SPDs varemerke som skiller oss fra de andre partiene. Vi prioriterer god utdanning, gode arbeidsplasser og en lønn å leve av. På alle områder må vi pånytt levere politikk til fordel for det store flertall av arbeidstakere og deres familier. Det er altså en repetisjon av tradisjonell sosialdemokratisk politikk. Samtidig passet han på å nevne den nye middelklassen som riktignok er mer individualistisk orientert enn den gamle arbeiderklassen men som samtidig er opptatt av sosial utjamning, miljø og beskyttelse av forbrukerens rettigheter. Gabriel har tidligere kritisert partiet under Schröder for å være for sentralisert og nærmest stengt for synspunkter nedenfra. Det er verdt å følge med på hvorvidt den nye ledelsen klarer å restrukturere partiet slik at gjennomsnittsmedlemmet føler at det blir hørt. Blant vedtakene på landsmøtet bør man merke seg en uttalelse om integrering av innvandrere hvor partiet på den ene siden advarer mot ekstreme synspunkter i integrasjonsdebatten, mens man på den andre side innrømmer at det fins problemer og at innvandrerne selv må anstrenge seg for å bli hurtigst mulig integrert framfor alt gjennom å lære seg tysk. I vedtaket slås det fast at SPDs organisasjon må bli mer interkulturell, bl.a. gjennom at det på neste års partilandsmøte velges en innvandrer inn i sentralstyret. I dag fins ingen innvandrer på dette nivået. Det skal også utarbeides en helhetlig plan for integrering i det tyske samfunnet som skal legges fram på landsmøtet i Planen skal ta for seg tiltak på alle statlige nivåer og på alle samfunnsområder. Forholdet til de grønne er et annet vanskelig punkt hvor det virker som SPD prøver å stå på to bein. På den ene siden ønsker man et samarbeid med de grønne for å kunne danne en flertallsregjering. På lokalt plan fins det flere eksempler på organisert samarbeid, helt opp til Länder -nivå. På den annen side er man konkurrenter på det politiske markedet og SPD oppfatter de grønne som et borgerlig parti. Forholdet til Die Linke virker mer avklart. Til tross for at de to partiene på mange punkter lett kunne finne fram til kompromisser, vil det måtte ta sin tid før samarbeid blir politisk stuerent. Emosjonene i forbindelse med bruddet og Die Linke s assosiasjon med det gamle kommunistregimet i DDR må først dø ut. B. Integrering Dette temaet eksploderte i tysk offentlighet noen uker før vårt besøk da den tidligere finansbyråden i Berlin, Thilo Sarrazin, publiserte en bok om temaet. Sarrazin, som tilhører SPD og som dessuten inntil i høst var medlem av sentralbankens styre, hadde også tidligere uttrykt seg

14 14 kritisk i forhold til muslimske innvandrere. I sin nye bok utdypet han sine resonnementer og forsøkte så langt som mulig å belegge dem med statistikk og erfaringer fra virkeligheten. De første presseoppslagene om boka fokuserte på en påstand om at jøder har et eget gen og at innvandrere fra Tyrkia og den arabiske verden bidrar til å redusere intelligensnivået i Tyskland. Fokus flyttet seg raskt fra disse ekstreme synspunktene til resonnementer som vi kjenner igjen fra Frps retorikk. Sarrazins hovedsynspunkt synes å være at han føler at det tyske trues av muslimene. Han vil at tysk språk skal fortsette å være hverdagsspråket, at kvinner ikke skal bære hijab, og at døgnrytmen i Tyskland ikke skal bestemmes av bønnerop. Han hevder at familiegjenforeningene som har brakt et betydelig antall kvinner fra den anatoliske landsbygda til Tyskland hvor de ikke arbeider men føder mange barn og lever på sosialhjelp, på sikt kan føre til muslimsk dominans i landet. I denne forbindelse hevder han også at velferdsstaten virker mot sin hensikt: den fører til at innvandrerne ikke blir integrert, i motsetning til i USA, hvor hver enkelt i en helt annen grad må klare seg selv i sitt nye hjemland. Han mener det er et problem at så mange av tyrkisk avstamning bevarer en tyrkisk identitet, ofte i flere generasjoner. Boka førte til skarpe reaksjoner fra den politiske eliten i Tyskland. Angela Merkel markerte at hun mente Sarrazin ikke burde fortsette som styremedlem i Bundesbank. Han ble da også etter kort tid presset ut. Sigmar Gabriel satte i gang prosedyren for å få Sarrazin ekskludert fra SPD. I en meningsmåling i september uttrykte imidlertid 55 % av tyskerne tilslutning til påstanden Jeg kan forstå at mange ikke liker arabere og 58 % ga sin tilslutning til Man bør i betydelig grad innskrenke muslimenes rett til religionsutøvelse. Det virker det som om innvandringsdebatten i sin alminnelighet og frykten for islam i særdeleshet har kommet senere til overflaten i Tyskland enn i mange andre land i Europa. Den påvirket hurtig de store partiene. SPD satte på sin side igang eksklusjonsprosedyrer - noe ikke alle i partiet var enige i - samtidig som man i en uttalelse fra landsmøtet markerte strengere krav til innvandrernes egne anstrengelser for å tilpasse seg det tyske samfunnet og høyere prioritet til integrering både i partiorganisasjonen og i tysk, offentlig politikk. Angela Merkel erklærte i en tale i oktober at multikulturalismen er totalt mislykket. Den bayerske ministerpresidenten Horst Seehofer erklærte at tyrkiske og arabiske innvandrere hverken kan eller vil la seg integrere. For dette ble han straks kritisert av justisministeren fra CDU som imidlertid i samme åndedrag kunngjorde planer om lovendringer som vil gjøre det vanskeligere for de som ikke vil integrere seg. Tonen i innvandringsdebatten ble med andre ord i høst skjerpet i Tyskland i en slik grad at presidenten, Christian Wulff, offentlig understreket at han også er president for muslimene i Tyskland. Spørsmålet om debatten vil føre til dannelsen av et nytt Frp-liknende parti eller til en høyreradikal oppblomstring har blitt reist, Ingen av delene har imidlertid så langt slått til. En meningsmåling i høst antydet imidlertid at det er rom for et innvandrerfiendtlig parti og at det kan få mellom 15 og 20 prosent av stemmene. Våre observasjoner under oppholdet kan oppsumeres til: Innvandringsdebatten i Tyskland har nå de samme kjennetegn som i mange andre land i Europa. De reelle problemene er i hovedsak de samme som i andre land. Fremmedfrykten er en realitet fordi mange føler sin identitet truet først og fremst av muslimske innvandrere. Politikken må først og fremst rettes mot språkopplæring, likeverdig utdanning og gode muligheter til å komme inn i et likeverdig arbeidsliv. Det tyske skoleverket er mer oppdelt og gir mindre rom for tverrkulturelle møter enn det norske.

15 15 Inntrykket fra Kreuzberg hvor det ble påpekt at nye generasjoner kan vokse opp og tilbringe hele sin fritid i et tyrkisk miljø midt i Berlin, er klart negativt i integreringsperspektiv Inngangen til flerkulturell ungdomsklubb i Kreuzberg C. Nedrustning Avtalen om ikke-spredning av atomvåpen (NPT) er 40 år gammel og hviler på tre pillarer: - nedrustning, - ikke-spredning

16 16 retten til fredelig utnyttelse av atomkraft. Avtalen diskuteres hvert femte år i såkalte tilsynskonferanser. Den siste av disse fant sted i mai Årets konferanse fant sted mot et bakteppe av både positive og negative utviklingstrekk. På den positive siden finner vi først og fremst at USA og Russland ble enige om den første virkelige nedrustningsavtalen på 19 år i april 2010: START-avtalen som reduserer antall utplasserte atomstridshoder til Dette må igjen ses på bakgrunn av et amerikansk linjeskifte under Obama som har stadfestet at målet er en verden uten atomvåpen. På den negative siden finner vi Nord-Koreas prøvesprengninger, Iranspørsmålet og faren for ytterligere spredning av atomvåpen i Midt-Østen. Det er åpenbare interessemotsetninger innenfor alle tre pillarer og det er dessuten forskjellige syn på hvilken av de tre som er den viktigste. Tilsynskonferansene blir derfor et forhandlingsforum hvor kompromisser blir inngått om teksten i sluttdokumentet. Man tilstreber å oppnå konsensus om en sluttekst, noe som kan føre til at teksten blir temmelig utvannet. Konferansen i 2005 ble en fiasko, men det er det neppe noen som vil si om 2010-konferansen, selv om mange land ville ønsket seg mer ambisiøse formuleringer. For første gang ble det enighet om at målsettingen er en verden uten atomvåpen. Atomvåpenstatene forpliktet seg til å rapportere om sine nedrustningstiltak før neste konferanse. Det ble også vedtatt en rapporteringsprosedyre for en rekke tiltak som skal hindre spredning av atomvåpen, både til nye land og til terroristorganisasjoner. Dessuten ble det vedtatt å sammenkalle en konferanse i 2012 for å drøfte opprettelsen av en atomvåpenfri sone i Midt- Østen. Dette legger på den ene siden press på Israel til å drøfte sine atomvåpen med utenverdenen, samtidig som deltakelse på konferansen kan tolkes som en de facto anerkjennelse av Israel som stat. Ambisjonen er en konferanse hvor både Iran og Saudi-Arabia deltar. Både Zapf og Katsioulis understreket det nære og konkret samarbeidet mellom Tyskland og Norge når det gjelder atomnedrustning. De to landene sammen med BeNeLux-landene utgjør en aktiv pressgruppe for større fart i nedrustningsarbeidet både innenfor NATO og i andre relevante fora. Zapf understreket at Tyskland helt fra Vest-Tysklands tid har følt et spesielt ansvar for å være en pådriver internasjonalt for nedrustnningsarbeidet. Dette har bred oppslutning i befolkningen. Katsoulis så flere positive sider ved sluttdokumentet fra tilsynskonferansen i mai. Det at 184 land ble enige om et felles dokument, er i seg selv positivt. Dokumentet inneholder 64 konkrete tiltak som skal treffes før Obamas visjon om en atomvåpenfri verden og linjeskiftet i amerikansk politikk er naturligvis en positiv og dynamisk faktor. START-avtalen gir dessuten et signal om at også Russland er interessert i nedrustning. På den annen side så han mer pessimistisk på utsiktene til å komme til enighet om en atomvåpenfri sone i Midt-Østen enn hva som uttrykkes offisielt. Iallfall innenfor den stramme tidsrammen som er satt opp. Dersom de pågående forhandlingene mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene og med amerikansk deltakelse ikke lykkes, så han ikke for seg at det vil være mulig å komme fram til en avtale om en atomvåpenfri sone i Når det gjaldt andre sentrale konfliktspørsmål som Nord-Korea og Iran, ville han også advare mot forventninger om et snarlig og positivt gjennombrudd. Derimot så han med større optimisme

17 17 på mulighetene for å få NATO til å avstå fra taktiske, kjernefysiske våpen i Europa, noe som på sin side vil sende et sterkt nedrustningssignal til Russland og virke tillitsskapende. Forelesning i Friedrich Ebert-stiftelsen ANBEFALTE INTERNETTADRESSER A. Allment om Tyskland For den som ikke behersker tysk, er det neppe noen adresse på nettet som er bedre enn Der Spiegels engelske utgave: TV-kanalen Deutsche Welle har også en god nettside på engelsk: Den engelskspråklige utgaven av det tyske kulturtidsskriftet Perlentaucher som inneholder reportasjer fra kulturbegivenheter og innlegg i de store, europeiske samfunnsdebattene.

18 18 Friedrich Ebert Stiftung Hjemmesiden er på tysk, men mange av publikasjonene er på engelsk Konrad Adenauer Stiftung Den andre store politiske stiftelsen i Tyskland. Den har forbindelse til CDU/CSU. De har hjemmeside på engelsk. B.Nedrustning Pugwashkonferansen, som fikk nobelprisen i 1995, er grunnleggende når det gjelder å holde seg oppdatert om nedrustningsarbeidet i verden. James Martin Center for Nonproliferation Studies. Det kanskje høyest renommerte senter i verden for akademisk forskning om ikkespredningsspørsmål Vår kjente norske frivillige organisasjon som kjemper for atomnedrustning Obamas tale om atomnedrustning i Praha 5. april C. Den norske regjeringens Tysklandstrategi

19 Plenumssalen i Forbundsdagen 19

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9

NTA-AVISA. Flertall vil forby atomvåpen. Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 - Juni 2013 S. 8-9 NTAAVISA Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr 02 Juni 2013 Flertall vil forby atomvåpen S. 89 NTAAvisa nr. 02/2013 Blåkopi av Bildt? Av Stine Rødmyr Innhold NTAAvisa s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 89 s. 1011 s.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Spørsmål og svar: 1. Hvorfor gjennomfører HL-senteret slike spørreundersøkelser om holdninger til minoritetsgrupper? Befolkningsundersøkelser om holdninger

Detaljer

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten

Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten THORVALD STOLTENBERG Sju samtaler om verden, livet og kjærligheten I samarbeid med Per Anders Madsen 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Blæst Layout: Trygve Skogrand Passion&Prose E-bok:

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Begrensninger for norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen: Avhengig av godt forhold til

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Nye medier og amerikanisering av valgkamp?

Nye medier og amerikanisering av valgkamp? Innlegg på ISFs sensommerfest 26. august 2009 Nye medier og amerikanisering av valgkamp? Rune Karlsen Medienes økte betydning, mer profesjonalisering, mer strategisk markedstenkning, mer bruk av eksterne

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak

KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak KM 7/01 Regelendringer - delegasjon - Vedtak Innstilling fra komité D: Saksorientering: Kirkerådet har fremmet forslag om mindre endringer i regleverk som er fastsatt av Kirkemøtet. Det gjelder: A. Endringer

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

Gjeldende ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Gjeldende ordlyd:

Gjeldende ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Gjeldende ordlyd: Statuttendringsforslag 1 Forslag: Endring i 21 Generalforsamlingen velger referent som protokollfører forhandlinger og vedtak. Referat skal innen en måned sendes ut til landsstyrene og alle deltagere på

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

1. Innledning. Innledning. Innvandring og innvandrere 2000

1. Innledning. Innledning. Innvandring og innvandrere 2000 1. Denne publikasjonen handler om noen viktige aspekter ved innvandrernes liv i Norge. Når det fokuseres på innvandrere og deres levekår, er det ofte negative forhold som blir stående i sentrum. Det er

Detaljer

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012

Protokoll. Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 1 Protokoll Statens seniorråds møte 24. og 25.oktober 2012 Til stede: Ivar Leveraas, leder Randi G. Bjørgen Florentino Bulnes Morten J. Danielsen Einar Eriksen Ragnhild Queseth Haarstad Anne Inga Hilsen

Detaljer

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen

RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen RAPPORT NORDISK NETTVERKSSAMARBEID: Seminar i Oslo OSLO 31. mars 03. april Arrangører: Dialogpilotene (Oslo) og Inter ved Kirkelig dialogsenter Bergen Fredag 31. mars Samlingen fredag kveld ble ledet av

Detaljer

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger?

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Kronikk Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Ulla Schmidt, forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og professor II Det teologiske fakultet, Univ. i Oslo. Et utvalg er i gang med arbeidet med

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Internasjonale Messetjenester

Internasjonale Messetjenester . Internasjonale Messetjenester Internasjonale Messetjenester Postboks 46 N-2024 Gjerdrum Tel.: 0047 63990799 Fax: 0047 63991477 E-mail: post@int-messe.no http://www.int-messe.no Org.no. 982905389 mva

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue

Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue FOREDRAG OSLO. 3. DESEMBER 2014 Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue For å svare på dette spørsmålet er det nyttig

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul Innledning Norsk Fredssenter har som oppgave å tilby kurs og opplæring for voksne for å fremme fred og menneskerettigheter. De siste årene har unge flyktninger som bor i Norge vært en prioritert målgruppe

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 Meget politisk interessert 2 Ganske interessert

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Folkets og pressens dom over regjeringen: En analyse av nettdiskusjoner og nyheter i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport

Folkets og pressens dom over regjeringen: En analyse av nettdiskusjoner og nyheter i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport Folkets og pressens dom over regjeringen: En analyse av nettdiskusjoner og nyheter i kjølvannet av 22. juli-kommisjonens rapport Dag Petter Svendsen 02.10.2012 www.emind.no Folkets og pressens dom over

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017 Velkommen til koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Sjumilssteget 2017 2019 Kommuneanalysen - Fokusgruppeintervjuer med kommunene Koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Bakgrunn (Fylkesmannens

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Eksil i Norge. Justisminister Helen Bøsterud. Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30.

Eksil i Norge. Justisminister Helen Bøsterud. Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30. 47 Justisminister Helen Bøsterud Eksil i Norge Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30. mars 1987 Norske engasjement og innsats til vern om menneskerettighetene

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Geopolitikk konsekvenser for Norge og norsk arbeidsliv

Geopolitikk konsekvenser for Norge og norsk arbeidsliv Geopolitikk konsekvenser for Norge og norsk arbeidsliv Prof. dr. philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole, Negotia, konferanse for tillitsvalgte, 21.9.2017 Seks risiki

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Rapport fra studietur for internasjonalt fagpolitisk utvalg og internasjonal adm. gruppe til Berlin 14. 16. april 2013

Rapport fra studietur for internasjonalt fagpolitisk utvalg og internasjonal adm. gruppe til Berlin 14. 16. april 2013 Rapport fra studietur for internasjonalt fagpolitisk utvalg og internasjonal adm. gruppe til Berlin 14. 16. april 2013 http://www.berlin.de/ 1 Mandag 15.04.13 Møte med region Brandenburg i Potsdam Internasjonalt

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer