BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler"

Transkript

1 BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler Oppdatert: Avvik til 12.4D2 og 12.4F er fjernet $b h og s: «fra norske læresteder» er fjernet Diverse avvik-kilder for opplysninger-opplysninger fra tittelbladets bakside. Vedtaket er fjernet. 260 $b, avsnitt om at hovedoppgaver og studentarbeider skal ha forfatters navn som utgiver er fjernet. En rekke foreldede vedtak er fjernet. Noen er revidert. For detaljer, se vedlegg til referat fra møte i Bibliografisk gruppe 17. okt BIBSYS Biblioteksystem

2 Dette dokumentet er utgitt av BIBSYS. Dokumentet må betraktes som en del av BIBSYS Biblioteksystem. BIBSYS BIBSYS gir med dette våre brukere retten til å skrive ut kopi av dokumentet for intern bruk på institusjonen. Det må ikke kopieres fra dokumentet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt. Henvendelser om denne boka kan rettes til BIBSYS Brukerstøtte. Mer informasjon om BIBSYS finner du på BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

3 Endringer i vedtak og avvik Vedtak og avvik er nye i forhold til versjon oppdatert : Del I: Katalogiseringsregler Del II: MARC-felter Del III: Diverse vedtak Endrede og reviderte vedtak og avvik: Del I: Katalogiseringsregler Avvik til 12.4D2a og 12.4F er opphevet Del II: MARC-felter Del III: Diverse vedtak BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

4 Bruken av 'BIBSYS-vedtak og - avvik fra Katalogiseringsregler' 'BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler' består av tre deler, samt en felles innholdsfortegnelse og et stikkordsregister Katalogiseringsregler Vedtak og avvik knyttet til spesielle paragrafer i Katalogiseringsregler. Ordnet kronologisk innen hver paragraf. MARC-felter Vedtak og avvik knyttet til spesielle MARC-felter. Ordnet kronologisk innen hvert MARC-felt. Diverse vedtak Diverse vedtak som passer inn under en eksisterende emneoverskrift, eller som ikke er knyttet til en spesiell paragraf eller et spesielt MARC-felt. Ordnet kronologisk innen hver emneoverskrift. I høyre kolonne er avvik merket med. For vedtak står bare møtets dato. Dato for endring/revisjon merkes med 'rev. <dato>'. Vedtak og avvik fattet via EPOS eller epost er merket med 'år EPOS/epost'. BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

5 Innhold Endringer i vedtak og avvik... 3 Bruken av 'BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler'... 4 Innhold... 5 Katalogiseringsregler Katalogiseringsnivåer og autoritetskontroll Katalogiseringsregler Revisjoner og tilføyelser Kapittel 1: Generelle regler for beskrivelsen C Tegnsetting D Fullstendighet i beskrivelsen E Språk og skriftsystem i beskrivelsen H Dokumenter med flere hovedkilder for opplysningene, kategori B1 Hovedtittel med alternativ tittel B1 Hovedtittel for filmer og videoer C1 Generell materialbetegnelse. Valgfri tilføyelse D2 Parallelltitler E Annen tittelinformasjon E5 Annen tittelinformasjon på andre språk F5 Mer enn 3 personer eller korporasjoner med samme funksjon F10 Parallelltitler, ansvarsangivelse på bare ett språk G2 Dokumenter uten felles tittel G2 Dokumenter uten felles tittel - Lydopptak Utgavebetegnelsen for hovedbok og tilleggsbok ikke korresponderer B Opplysning om utgave, opplag B2 Angivelse av språkform i utgavebetegnelsen B4 Valgfri tilføyelse Felt for spesielle detaljer vedrørende materiale (eller publikasjonstype) A2 Kilder for opplysningene C2 Utgivelsessted, distribusjonssted, etc C3 Utgivelsessted, distribusjonssted, etc C5 Utgivelsessted, distribusjonssted, etc D Korporasjonsnavn/forlagsnavn i trykkangivelsen D2 Korteste navneform på forlegger D4 Forkortelser av institusjonsnavn F Utgivelsesår, distribusjonsår, etc B5 Dokumentets omfang C Andre fysiske detaljer D Format E Bilag E Bilag og note om PIN-kode B2 Varierende former av serietitler som lenkes C Seriens parallelltitler E1 Felt for serie i BIBSYS F ISSN for serien H3 Underserie H4 ISSN for underserien H J1 Flere serieangivelser Forkortelser i noter A3 Notenes form B3 "Katalogisert etter omslaget" B5 Undertitler på omslaget som skal gjengis i note BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

6 1.7B6 Katalogisering av diplomoppgaver med kun studentnummeret på tittelbladet B7 Utgave og historikk Utvalgsutredninger EPOS B13 Avhandlinger og dissertaser B17 Sammendrag B18 Innhold B20 Eksemplaret som beskrives og bibliotekets bestand C Nøkkeltittel E Nærmere bestemmelse Supplementer Faksimiler, fotokopier og andre reproduksjoner A Faksimiler, fotokopier og andre reproduksjoner Kapittel 2: Bøker, småtrykk og trykte blad B1 Hovedtittel Pregnante titler med tillegget 'og andre fortellinger' D Parallelltitler Utgavebetegnelse B Opplysning om utgave, opplag B3 Valgfri tilføyelse D1 Opptrykk F Utgivelsesår, distribusjonsår, etc G2 Valgfri tilføyelse B10 Plansjesider og plansjeblad Plansjer B21 Individuell paginering av bind i flerbindsverk C1-C2 Illustrasjonsmateriale C3 Fargeillustrasjoner C4 Antall illustrasjoner C5 Illustrasjoner på forsatspapiret D Format E Bilag Felt for serie Felt for serie for tidsskriftanalytter som ikke er «I»-analytter B1 Serieangivelse B1 Dokumentets art, ramme eller kunstneriske form B3 Kilde for hovedtittelen B13 Avhandlinger og dissertaser B18 Innhold B20 Eksemplaret som beskrives og bibliotekets bestand B21 'Sammen med'-noter E Transkripsjon av visse bokstaver E Felt for utgivelse, etc C Format F Eksemplaret som beskrives Kapittel 3: Kartografisk materiale B Opplysning om utgave, opplag Kapittel 5: Musikktrykk B Opplysning om utgave, opplag Felt for musikktrykkets fysiske presentasjon (utgivelsesform) B3 Musikalier med stemmemateriale B18 Innhold B21 Sammen med noter Kapittel 6: Lydopptak F2 Angivelse av ansvarshavende G2 Dokumenter uten felles tittel BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

7 6.2B Opplysning om utgave, opplag F1 Utgivelsesår, distribusjonsår, etc Fysisk beskrivelse B Dokumentets omfang B2 Spilletid E1 Bilag B6 Angivelse av ansvarshavende B18 Innhold B19 Noter om forleggernumre B21 Sammen med noter C Nøkkeltittel Supplementer Dokumenter som består av flere typer materiale Ikke viderebehandlede lydopptak Kapittel 7: Filmer og videoer B1 Hovedkilde for opplysningene B1 Hovedtittel for filmer og videoer B Opplysning om utgave, opplag B Dokumentets omfang B6 Angivelse av ansvarshavende DVD-video Kapittel 8: Grafisk materiale B Opplysning om utgave, opplag Kapittel 9: Elektroniske ressurser Felt for ressurstype og -størrelse Felt for fysisk beskrivelse B1 Dokumentets omfang (herunder spesiell materialbetegnelse) D1, pkt. a) Format - disketter E Bilag B1 c Tilgangsmodus B20 Eksemplaret som beskrives, bibliotekets bestand og bruksinnskrenkninger38 9.7B22 Dokumentet som er beskrevet elektroniske, løpende ressurser Kapittel 10: Tre-dimensjonale gjenstander B Opplysning om utgave, opplag Kapittel 11: Mikroformer B Opplysning om utgave, opplag Kapittel 12: Løpende ressurser Generelle regler B1 Grunnlag for beskrivelsen C1 Generell materialbetegnelse (GMB). Valgfri tilføyelse D Parallelltitler B Opplysning om utgave Felt for nummerering F Avsluttede periodika D2 a) Endring av navn på forlegger, kommisjonær, distributør, etc. Periodika F Utgivelsesår, distribusjonsår, etc Felt for fysisk beskrivelse B Angivelser av serie B1 Periodisitet B3 Kilde for hovedtittelen B8 Bibliografisk historikk og tilknytning til andre ressurser B8 a) Fortsettelse B8 d) Innlemmelse B11.1 Utgivelse, distribusjon, etc B12 Fysisk beskrivelse B17 a) Registre - Periodika BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

8 12.7B19 Innhold B19 Innhold - periodikum i periodikum B21 Eksemplaret som beskrives, bibliotekets bestand og bruksinnskrenkninger B23 Dokumentet som er beskrevet B1 Standardnummer C Nøkkeltittel - periodika Kapittel 13: Analyse Analytter av monografiserier og monografier i flere deler Felt for noter Analytiske biinnførsler «I»-analytter A «I»-analytter B Del av en «I»-analytt Beskrivelse på flere nivåer Kapittel 21: Valg av søkeelementer B2 Generell regel A1 Tittelendringer for årsmeldinger Tittelendringer for periodika B1 Monografier bestående av én fysisk del C a) Periodika B1 a) Periodika A-D Tekster utgitt med kommentar A Oversettelser for tittelinnførte verk Verk som hører sammen Bi-innførsler på medansvarlige E Bi-innførsel på korporasjon Institusjonsnavn i forlagsfeltet Utvalgsutredninger F Andre personer eller korporasjoner tilknyttet verket G Verk som hører sammen J Titler K1 Bi-innførsel på oversetter L Serier M Analytter B3 Formelt fremsatte lovforslag Kapittel 22: Ordningsord for personer Personnavn A Valg mellom forskjellige navn C3-C4 Nålevende forfattere B1 Personer som bruker mer enn ett språk Samiske personnavn B2-B3 Klassiske greske og latinske forfattere. Middelalderforfattere C Navn skrevet med et ikke-latinsk skriftsystem C6 Etternavnets art usikker D1 Flamske personnavn D2 Walisiske personnavn A Innførsel under fornavn, etc Innførsel for greske og latinske navn Katalogisering av diplomoppgaver med kun studentnummeret på tittelbladet51 Innførsel under initialer, tall e.l A2 Kongelige A5 Regenters barn og barnebarn Leveår for å skille identiske navn B1 Vietnamesiske navn Kapittel 23: Geografiske navn A Norsk form Kapittel 24: Ordningsord for korporasjoner BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

9 24.1 Grunnregel A Språk. Korporasjoner B Språk. Internasjonale korporasjoner G Kirker som korporasjoner B Navn som ikke viser at det er en korporasjon C Endring/tilføyelse av selskapsform A Utelatelser B3 Dato B4 Stedsnavn for møter Stedsnavn / institusjonsnavn B Tilføyelser Generell regel KATEGORI 5. Underordnede og tilknyttede korporasjoner innført som underordnet ledd Offentlige organer innført som underordnet ledd KATEGORI 2. Kommunale kontorer, nemnder, etc Fylkesmenn / fylkeskommuner (ordningsord) Ambassader, konsulater, etc Delegasjoner til internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, konferanser, etc B Geistlige embetsmenn valg av delfelt C2 Et enkelt trossamfunns kirkemøter, etc Kapittel 25: Standardtitler Hovedinnførsel på tittel for periodika Bruk av standardtitler for filmer og videoer Verk blitt til etter C1 Bøker utgitt samtidig, men under forskjellige titler Verk blitt til før B Klassiske greske og bysantinske verk To verk utgitt sammen Fellestitler Lover, etc A2 Enkeltlover, etc B2 Fire eller flere parter. Traktater Hellige skrifter, standardtitler A10 Språkinndeling av standardtitler Tittel Kapittel 26: Henvisninger SE-OGSÅ-henvisning for personnavn Utfylling av initialer for fornavn og SE-henvisning Russiske navn (ved russiskspråklige tittelblad) A2 Forskjellige navneformer Russiske navn A3 Forskjellige innførselselementer A3 Foranstilte artikler se-henvisning A4 Initialer Bilag A: Bruk av store bokstaver A.46M2 Norske korporasjonsnavn A.9A Felt for serie Bilag C: Tall C.1A Arabiske tall kontra romertall MARC-felter $a og $b $a Fysisk form materialtype $a mikroformer BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

10 $a h filmruller $a i grafisk materiale ugjennomtrengelig for lys (kunstverk, fotografier, og lignende) $a n dokumenter som er tilgjengelige via Internett $a o grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst $a p trykt materiale $a s disketter $a t grammofonplater $a u magnetbånd (på spole eller kassett) $a v CD-er $a w DVD-er $a x manuskripter (originalmanuskripter og avskrifter, ikke faksimiler) $a y tredimensjonale gjenstander $a z braille (blindeskrift) $a æ kombidokument $a å laserplater (laser-optisk (refleksiv) videoplate med analog representasjon)66 $a 0 null (udefinert) $b Type innhold og bibliografisk kategori $b a aviser $b b bibliografier, diskografier, filmografier $b c kongresser, symposier $b d dissertaser $b e tilleggsfunksjoner for elektroniske ressurser $b f festskrift for person (Kun til bruk for NBO) $b g festskrift for korporasjon (Kun til bruk for NBO) $b h mastergrads- og hovedfagsoppgaver $b i biografier $b j levende bilder $b k kart, atlas $b l lydbøker $b m musikalier $b n innspilt musikk $b o billedmateriale $b p bibliografiske databaser $b q fulltekstdatabaser $b r andre databaser $b s studentarbeider, semesteroppgaver og lignende $b u statistikk $b v monografier $b w monografiserier, nummererte institusjonsserier $b x Tidsskrifter $b y årbøker $b z andre typer løpende ressurser $b æ fragmenter $b ø andre lydopptak $b 0 null (udefinert) $c Språkkoder $c Språkkoder for eldre norske forfattere $c Språkkoder for lydopptak $c Språkkoder for samisk $c Språkkode nom for mellomnorsk $e Status katalogisering av løpende ressurser $f Startår katalogisering av løpende ressurser $g Sluttår katalogisering av løpende ressurser $i Frekvens (periodisitet) katalogisering av løpende ressurser $n Målgruppe/intellektuelt nivå $p Register katalogisering av løpende ressuser BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

11 $s Sjangere $f Originaltittel ikke verifisert $a Identifikasjonsnummer $c Leveringsbetingelser - Gratis elektroniske monografier $a ISBN nytt ISBN = ny utgave? $b Innbindingsinformasjon og ISBN $y Periodika - flere ISSN $a Standardnumre for rapporter $a Edisjonsnummer / platenummer / utgivernummer $a CODEN periodika-katalogisering $a Kronologi (komposisjonsår) $f Reprinted with corrections $f Verk som er bundet sammen lokalt $f Ann Arbor-opptrykk (akademiske avhandlinger) $f Hyllesignaturer for CD-ROM-er og dokumenter i nettet $g Bibliotekets bestand $a Personnavn musikk $a Arabiske personnavn med al- eller Al som første ledd i innførselen $d Årstall for fødsel, død, virkeår $b Korporasjoner - forkortet form i underavdeling $d Årstall musikk $l Språk $q Forklarende tilføyelse musikk $a Forkortet tittel periodika $a Nøkkeltittel periodika $a Standardtittel for filmer og videoer $d Årstall musikk $l Språk $q Forklarende tilføyelse musikk $a Originaltittel for filmer og videoer $a Temahefter av periodika $a Titler for filmer og videoer $f $n $p Parallelltittel løpende ressurser $b Forlagsangivelse $c Faksimileutgaver $c Ann Arbor-opptrykk (akademiske avhandlinger) $w Publikasjoner med løsbladsystem som stadig oppdateres BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

12 $a Adresse $a Fysisk beskrivelse $a Periodisitet katalogisering av løpende ressurser $a Pris løpende ressurser $a Numerisk og/eller alfabetisk, kronologisk eller annen betegnelse $a Valg av MARC-felt for seriefeltet for temahefter $v Nummerering innen serien temahefter $y Serie med underserie, begge nummerert / $a Serieinnførsler for serier som ikke lenkes / $a Valg av MARC-felt for seriefeltet for temahefter $v Serie med underserie, begge nummerert $v Invertering av nummerbetegnelse $v År 2000 og sortering av serienummer $a Ann Arbor-opptrykk (akademiske avhandlinger) $a DVD-video opptak av operaforestillinger o.l $a E-bøker systemkrav $a Innbindingsvarianter ulikheter $a Musikk $a Periodika i kun trykt utgave i BIBSYS som opphører, og som fortsetter som nettutgave $a Periodiske flerbindsverk (periodika i flere deler) noter ved oppsplitting i flere objektposter $a Veiledende noter Dokumentnumre som ikke er standardnumre $a Lokal note BIBSYS-spesifikke noter $a Veiledende noter $a Selvbiografier $a Navn $l Språk / $a Festskrift bruk av MARC-felt 600 og $a Kirkenavn som en korporasjon / $a Omtalt korporasjon $a Emneinnførsel standardtittel $l Språk $a Geografisk sted som emneord Komposisjonstype BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

13 Framstillingsform Besetning Nøkkelord og stikkord $l Språk /710/ $a / $t Verker trykt sammen bi-innførsel / / $a Dublering av innførsler i MARC-felt 610/ / $a Store korporasjoner som har stor utgivelsesvirksomhet (bi-innførsel) / $l Språk / $a Verker trykt sammen bi-innførsel / $a Forkortet tittel periodika / $w Periodika i kun trykt utgave i BIBSYS som opphører, og som fortsetter som nettutgave / $w Trykte periodika hvor enkelte numre kun utgis på nett / Diverse vedtak Alfabetisering Alfabetisering i BIBSYS Analytter Behandling av analytter Ann Arbor-opptrykk av akademiske avhandliger Katalogisering Avhandliger Forfatterens navn Katalogisering av doktorgrader som er en samling av tidligere trykte dokumenter92 Avhandlinger med påstemplet serieangivelse Avstemning i referansegruppen for katalog Digibøker Diplomoppgaver Katalogisering av diplomoppgaver med kun studentnummeret på tittelbladet DVD-video E-bøker Elektroniske reproduksjoner bruk av 1.11A Engelskspråklige nøkkelord ved import EU/EF navneformer i autoritetsfila Faksimileutgaver Filmer og videoer Valg av ordningsord framførte musikkverk Flerbindsverk Årstall på de enkelte bind i flerbindsverk utkommet samme år Flerbindsverk som har flere numre i en serie Periodiske flerbindsverk (periodika i flere deler) katalogisering BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

14 Invertering av nummerbetegnelse Henvisninger Forklarende henvisninger SE-henvisninger SE-OGSÅ-henvisninger SE-OGSÅ-henvisninger Tittelhenvisninger Noter på henvisninger og på autoritetsposter standardisering SE-henvisninger russiske navn Hovedoppgaver Hovedordningsord i BIBSYS Innbindingsvarianter - ulikheter Internasjonale organisasjoner i BIBSYS ISBN nytt ISBN = ny utgave? Kilder for opplysninger Dokumenter med likelydende opplysninger på to motstående sider på ulike språk100 Kombinerte dokumenter og ikke-boklig materiale i flere deler Konferanser, utstillingskataloger o.l Kongressnavn/møtenavn Nordisk/Nordiske Konvertering av kortkataloger i BIBSYS Lenking Lenking av nummererte hefter i en institusjonsserie Lenking av en ny utg. med samme volumbetegnelse som den tidligere utgaven. 101 Rapportserier hvor enkeltheftene mangler trykkeår Lenking av unummererte hefter i en institusjonsserie Lenkemodell når flerbindsverk som er lenket til en lenkeserie har fortløpende nummer i serien Nummerert institusjonsserie (lenkeserie) Lenkeserier Lydbøker Definisjon for lydbøker LØØV-klassifikasjon Mikrofilmede aviser BIBSYS-registrering av aviser Musikk Katalogisering av musikkdokumenter Valg av ordningsord film- og videoopptak av framførte musikkverk Nettdokumenter Katalogisering av nettdokumenter Lenke til innholdsfortegnelser, sammendrag og retningslinjer for publisering (som nettdokumenter) Nettmonografier vs. e-bøker Valg av nettlenke Papirkopier fra nett Parallelle utgaver i BIBSYS Periodika Periodika med personlig forfatter Katalogisering. Monografi eller løpende ressurs? Assosiative noter på serieposter for trykte tidsskrifter Beholdningsinformasjon ved import av elektroniske tidsskrifter Import av elektroniske tidsskrifter i pakker Indekser/registre til tidsskrifter/serier Flerårsregistre Fortsettelsesnoter ved ordinære tittelskifter for et periodisk nettdokument Fortsettelsesnoter ved tittelskifter for periodika som helt fra starten har vært digitale Lenking etter flerbindsverkmetoden - periodika BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

15 Nettperiodika som finnes via samme nettsted og om bruk av lenkefelt for periodika Periodika som har skiftet navn for senere å vende tilbake til den opprinnelige tittelen Periodika som kumuleres Periodika som kommer i årlige kumulerte utgaver Periodika i kun trykt utgave som opphører, og som fortsetter som nettutgave Supplement til periodika Periodikum i periodikum Stortingsforhandlinger, etc Temahefter av et periodikum Tidsskriftpakker - status Trykte periodika hvor enkelte numre kun utgis på nett Elektroniske tidsskrifter som er gratis Årbøker Årstall i bindnummer Personnavn Identiske navn Prosjektrapporter Katalogisering av prosjektrapporter Psevdonymer Rettemeldinger Retningslinjer Serier 113 Romanserier i BIBSYS Unummererte institusjonsserier (som ikke lenkes) serieinnførsel Serieinnførsler for serier som ikke lenkes Slengere Smussomslag Transkripsjon - translitterasjon Latinsk æ Translitterasjon av kinesiske navn Ny ISO-standard for kyrillisk Kyrillisk alfabet Kyrillisk alfabet Transkripsjonstabeller Gresk alfabet Russiske navn Utvalgsutredninger BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

16 Katalogiseringsregler Katalogiseringsnivåer og autoritetskontroll 9/ Alle katalogiseringsnivåer (kat1, kat2, og kat3) autoritetskontrolleres. Importerte poster skal ha status MINI. Katalogisering skal være i henhold til Katalogiseringsregler og 'BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler'. Katalogiseringsregler Revisjoner og tilføyelser 9/ (Rev ) (Rev 8/ ) (Rev ) BIBSYS følger Katalogiseringsregler : Anglo-American cataloguing rules, second edition, 3. utg med unntak av dokumenterte vedtak og avvik BIBSYS følger generelt gjeldende revisjoner og rettelser som er oversatt til norsk og behandlet av Den norske katalogkomité. Annen praksis skal dokumenteres i 'BIBSYS- VEDTAK og - fra Katalogiseringsregler'. Følgende katalogregelverk anbefales ikke brukt lenger: -Katalogiseringsregler, 1. utg med tilleggshefter. -Katalogiseringsregler, 2. utg og -Katalogiseringsregler : reviderte regler for Elektroniske ressurser (kapittel 9) og Løpende ressurser (kapittel 12) / oversatt av Inger Cathrine Spangen. Oslo, Kapittel 1: Generelle regler for beskrivelsen 1.0C Tegnsetting Når tilgrensende elementer innen et felt skal stå i skarpe klammer, brukes skarpe klammer for hvert element. F.eks.: 250 $a [2. utg.] $b [ved Per Augdahl] 260 $a [S.l.] $b [s.n.] 260 $a [London] $b [Phipps] $c [1870] BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

17 1.0D Fullstendighet i beskrivelsen BIBSYS bruker et tilnærmet annet nivå, med følgende unntak: Sekundært norsk utgivelsessted og forlegger tas med for utenlandske bøker. Format kan legges på etter ønske fra den enkelte katalogavdeling, men dette er ikke et krav. Når format er registrert, skal opplysningen ikke slettes. ISSN i serienoter sløyfes. 1.0E Språk og skriftsystem i beskrivelsen Transkribert beskrivelse av dokumenter skrevet med ikke-latinske alfabeter settes ikke i skarpe klammer. 1.0H Dokumenter med flere hovedkilder for opplysningene, kategori 4 Kategori 4: For dokumenter som består av to eller flere deler hvor innholdet er det samme, men teksten er på ulike språk og samisk er ett av språkene, og det er hovedkilder på mer enn ett språk der samisk er ett av språkene, foretrekkes hovedkilden på samisk B1 Hovedtittel med alternativ tittel 9/ For hovedtitler med alternativ tittel legges hele tittelen i MARC-felt 245 $a. Det lages ikke analytisk innførsel i MARC-felt 740 på første del av tittelen, og heller ikke på den alternative tittelen. 1.1B1 Hovedtittel for filmer og videoer 23/ BIBSYS følger LC s praksis for behandling av titler for filmer og videoer. Ved registrering av hovedtittelen utelater vi uttrykk av typen XX presenterer og starter direkte på filmens tittel. Dersom det foreligger en genitivsforbindelse av typen Peter Schaffer s Amadeus, vil en imidlertid beholde genitivsforbindelsen og tittelen bli gjengitt som den foreligger på filmen/videoen. Det lages bi-innførsel på ikke-brukt tittelform. 1.1C1 Generell materialbetegnelse. Valgfri tilføyelse 9/ , (Rev. 8/ , ) BIBSYS bruker generell materialbetegnelse (GMB) med unntak av termen 'tekst'. GMB genereres automatisk ut i fra verdier lagt inn i 008 $a og $b. BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

18 1.1D2 Parallelltitler, oppdatert Regelen følges, men det åpnes for mulighet til å ta med note om eventuell engelsk påfølgende parallelltittel funnet i opplysningenes hovedkilde, med bi-innførsel på denne. Følgende standardiserte noter brukes: 500 $a Også med engelsk parallelltittel:... For parallelle titler som forekommer andre steder enn i opplysningenes hovedkilde (1.1D4), brukes standardisert note etter mønsteret: 500 $a Parallelltittel på omslaget:... Nasjonalbiblioteket kan registrere de parallelltitlene det er krav om i henhold til nivå 3 i katalogiseringsreglene. Dette er nasjonalbibliografisk informasjon og skal ikke slettes. 1.1E Annen tittelinformasjon Presisering: Annen tittelinformasjon som hentes utenfor opplysningenes hovedkilde (f.eks. undertittel fra omslaget), settes i note. 1.1E5 Annen tittelinformasjon på andre språk Valgfri regel brukes: Dersom det forekommer parallelle titler mens annen tittelinformasjon bare er på ett språk, settes annen tittelinformasjon etter parallelltitlene (jfr. ISBD(M) 1.4.9). 1.1F5 Mer enn 3 personer eller korporasjoner med samme funksjon 12/ (rev , rev , rev ) I følge 1.1F5 tas ikke med flere enn tre ansvarshavende med samme funksjon. Hvis det er flere enn 3 skal bare den første nevnes i 245 $c. Denne regelen følges av hensyn til nasjonalbibliografien. Det er ikke anledning til å lage 500-note for øvrige ansvarshavende. Øvrige medforfattere, medarbeidere eller redaktører kan registreres i 700 tilføyd delfelt $x Type funksjon. (Se BIBSYS-MARC for tillatte verdier). Dette medfører at note genereres automatisk ved presentasjon av posten. Ved registrering av vitenskapelige monografier og I-analytter (d.v.s. poster kodet som 008 $n v), skal det lages bi-innførsel på samtlige medforfattere. Ved flere enn tre kodes øvrige medforfattere med 700 $x. Det er den enkelte institusjons ansvar å påse at forfattere som tilhører egen institusjon er kodet med riktig institusjonskode i $u. BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

19 1.1F10 Parallelltitler, ansvarsangivelse på bare ett språk 1.1F10. Regelen lyder slik: Hvis dokumentet har parallelltitler, men opplysning(er) om ansvarshavende på bare ett språk eller med bare ett skriftsystem, gis opplysningen om ansvarshavende etter alle parallelltitlene eller etter annen tittelinformasjon. Presisering: Ansvarsangivelsen legges i 245 $c EPOST, juni G2 Dokumenter uten felles tittel rev Ved mer enn tre bidrag er det anledning til å ta med bare det første i beskrivelsen. De øvrige bidrag markeres med utelatelsestegn og opplysning om antall utelatte bidrag i skarpe klammer. F.eks.: 245 $c Trond Berg [and 7 other contributions] 1.1.G2 Dokumenter uten felles tittel - Lydopptak Lydopptak uten felles tittel katalogiseres etter 6.1G2. Det vil si at titlene føres opp som angitt i 1.1.G. Hvis det er inntil 3 verk, tas alle verkene med i beskrivelsen. Vertsposten (platen inneholder to verk av to forskjellige komponister): 100 $a Mozart, Wolfgang Amadeus 240 $a Sonater $m klaver (2) $i K. 448 $r D-dur 245 $a Sonata in D major, K. 448, for two pianos $c Wolfgang Amadeus Mozart. Fantasia in F minor op. 103, D. 940, for piano duet / Franz Schubert $h lydopptak Det lages sporposter til begge verkene. Hvis det er flere enn tre verk, tas bare det første med. De øvrige markeres med utelatelsestegn og opplysning om antall utelatte verk i skarpe klammer. Vertspost (platen inneholder fem verk av forskjellige komponister): 100 $a Schubert, Franz 240 $a Sonatiner $m fiolin, klaver $i nr 1, D. 384 $r D-dur 245 $a Sonatina No. 1 $c Franz Schubert... [og 4 andre verk] $h lydopptak Det lages sporposter til alle fem verkene. 1.2 Utgavebetegnelsen for hovedbok og tilleggsbok ikke korresponderer Der det er vanskelig å konstatere hvilken utgave av hovedbok og tilleggsbok som hører sammen, katalogiseres tilleggsbøkene for seg uten å lenke til hovedboka. Det lages forfatter/tittel bi-innførsel på hovedboka. 9/ (rev. 28/ ) BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

20 Har vi både et bokmåls- og et nynorsk-hierarki, der hovedboka kommer i både bokmål og nynorsk utgave mens tilleggsbok er felles, lenkes fellesbøker til bokmålshierarkiet. (Med mindre fellesbøkene har språklig utgavebetegnelse 'nynorsk'.) Det lages note på øverste nivå i nynorsk-hierarkiet om dette. Se også 'Hjelpemidler i BIBSYS-registrering', kapitlet 'Retningslinjer for lenking av læreverk i BIBSYS'. 1.2B Opplysning om utgave, opplag Angivelse av 1. utgave sløyfes. 1.2B2 Angivelse av språkform i utgavebetegnelsen Rekkefølgen i dokumentet bestemmer hva som skal komme først av utgaveopplysning og språkversjon. F.eks.: 3. utgave Bokmål gjengis som: 250 $a 3. utg., bokmål Bokmål 3. utgave gjengis som: 250 $a Bokmål[utg.], 3. utg. 1.2B4 Valgfri tilføyelse Presisering: BIBSYS bruker valgfri tilføyelse. 1.3 Felt for spesielle detaljer vedrørende materiale (eller publikasjonstype) BIBSYS bruker feltet for kartografisk materiale (MARC-felt 255) og musikktrykk (254) For periodika (362) kan den brukes hvis ønskelig (Rev. 8/ ) (Rev ) 1.4A2 Kilder for opplysningene Enkelte bøker blir sendt ut på markedet med overklistret lapp for trykkangivelse (oftest forlag). Bruk forsiden av tittelbladet som kilde, hvis lappen er limt på baksida. Er det derimot overklistret på tittelsiden, bør 'lappen' være kilde. 1.4C2 Utgivelsessted, distribusjonssted, etc For samiskspråklige dokumenter: Forekommer både samisk og norsk navneform av utgiversted i foreskreven kilde for opplysningene, velges samisk navneform. Norsk navneform settes i parentes. Når dokumentet mangler stedsangivelse og teksten i dokumentet er på samisk, velges samisk navneform i skarpe klammer med norsk stedsnavn i nye skarpe klammer. BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler,

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave 1 Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave Unni Knutsen 17. november 2014 Innhold INNLEDNING... 4 HENVISNINGER I TEKSTEN... 5 Forholdet mellom henvisninger i tekst og oppsettet i litteraturlista...

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Fri tilgang til foto på nett

Fri tilgang til foto på nett Fri tilgang til foto på nett Ulvøya, Oslo 1955. Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum 1 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 5 2 Prosjektet fri tilgang til foto på nett... 5 2.Høyoppløselige bilder på nett...

Detaljer

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR

Vekt på forskning. Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Nytt system for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Innstilling fra faglig og teknisk utvalg til UHR Versjon: 12. november 2004 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

På rett hylle med åndsverkloven

På rett hylle med åndsverkloven På rett hylle med åndsverkloven En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek Pantone og Pantone museum Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 Charlotte

Detaljer

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket

APA-standard. Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling. Høgskolebiblioteket APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert august 2014 (APA

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse

Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse Blandet utgave av Dewey. Presentasjon av en pilotundersøkelse av Ingebjørg Rype och Magdalena Svanberg Ingebjørg Rype arbeider ved Nasjonalbiblioteket i Norge, bl.a. med utredningsoppgaver i forbindelse

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Terminologen Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk Utgave 1: Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Foredrag fra et seminar i Tromsø i november 2011 Jan Hoel (red.)

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

Hvordan søke i arkivet

Hvordan søke i arkivet Hvordan søke i arkivet Side 2-4 Hurtig guide Side 5-18 Brukermanual Side 19 Om ATEKST Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 1 av 19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 2 av 19 Hvordan søke i

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 3 / 1 2 Digital dugnad til grunnlovsjubileet 2014 Metope - noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige Staten, historikerne og folket brukerne

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Side 2

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer