Hvordan søke i arkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan søke i arkivet"

Transkript

1 Hvordan søke i arkivet Side 2-4 Hurtig guide Side 5-18 Brukermanual Side 19 Om ATEKST Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 1 av 19

2 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 2 av 19

3 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 3 av 19

4 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 4 av 19

5 Brukermanual - innholdfortegnelse SØK 7 Valg av kilder 7 Søk i fritekstfeltet 7 Operatorer 7 Parenteser 8 Anførselstegn 9 Trunkering 9 Søk i formaterte felt - Feltnavn: 9 Forfatter (byline) 10 Plassering (placement) 10 Område (refarea) 10 Artikkeltype (articletype) 10 Kategori (subject 1) 10 Emne (subject 2) 10 Kategori (subject 3) 10 Føljetong (serie) 11 Personnavn (refperson) 11 Egennavn (refcorp) 11 Side (page) 11 Tittel og ingress (headlines/intros) 11 Kildenavn (srcname) 11 Bildetext (imagetext) 11 Utgave (edition) 12 Ordtelling (wc) 12 Avstandssøk 12 Søk i spesialfelt 12 Dato 13 Søk i del av artikkel 14 Hele artikkelen 14 Kun tittelen 14 Kun ingress 14 FELTSØK 14 Søk i spesialfelt - Feltnavn: 14 Forfatter (byline) 15 Område (refarea) 15 Kategori (subject1) 15 Person (refperson) 15 Organisasjon (refcorp) 15 Valg av kilder 16 Sortere resultatlisten (Søk og Feltsøk) 16 Datosortering 16 Relevansordning 16 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 5 av 19

6 FELTSØK (fortsettelse) Antall treff per side 16 Hjelpeverktøy for fremvisning av artikler 17 Vis treff 17 Vis lignende 17 Relevans 17 Andre alternativer 17 OM ATEKST 19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 6 av 19

7 SØK Det finnes tre ulike måter å søke på. Enten skrives søkeordene direkte inn i fritekstfeltet, med eller uten operatorer, eller så kan man benytte spesialfeltene under fritekstfeltet. Valg av kilder Klikk på Papir i feltet Språk og Medietyper og velg den eller de kilder du ønsker å søke i. Så lenge du ikke forandrer de kilder du har valgt eller er pålogget i samme sesjon så vil du søke i de samme kildene. For å se hvilke kilder du søker i kan du klikke på Print-ikonet ovenfor tittellisten. Søk i fritekstfeltet Ordene du vil søke etter skrives inn i fritekstfeltet. Hver av artiklene i resultatet vil inneholde ett eller flere av søkeordene, avhengig av hvilken søkeoperatør eller annen tilleggsfunksjon du har benyttet. I fritekstfeltet kan du også skrive inn søkeordene dine uten operatorer. Når du skriver søkeordene dine uten operator så gis søket samme betydning som om du skulle ha skrevet operatoren AND mellom søkeordene, hvilket innebærer at begge eller alle ordene skal forekomme i artikkelen: Eks. hund katt gir treff på artikler som inneholder ordene hund og katt. Operatorer Ved å benytte boolsk søketeknikk med operatorer får du mulighet til å definere søkestrengen slik at resultatet blir mer nøyaktig. De vanligste operatorene er: AND, OR, ANDNOT, RANK. Operator Forklaring og eksempler AND Begge eller alle ordene skal forekomme i artikkelen. Eks. hund AND katt gir treff på artikler som inneholder ordet hund og katt. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 7 av 19

8 OR ANDNOT Minst ett av ordene skal forekomme i artikkelen. Eks. hund OR katt gir treff på artikler som inneholder enten ordet hund eller katt. Ordet på venstre side av operatoren skal forekomme i artikkelen men ikke ordet på høyre side. Eks. hund ANDNOT katt gir treff på artikler som inneholder ordet hund, men ikke ordet katt. RANK Ordet på venstre side av operatoren må forekomme i artikkelen, men ikke ordet på høyre side. Artikkelen rankes høyere om begge ordene forekommer i artikkelen. Eks. hund RANK katt gir treff på alle artikler som inneholder ordet hund. De artikler som i tillegg inneholder ordet katt får da høyere relevans. Parenteser Parenteser ( ) kan benyttes sammen med operatorer for å presisere ord i søkestrengen. Parenteser benyttes for å settes sammen ord som skal behandles som en gruppe av ord istedenfor individuelt. I forhold til andre søkespråk, der det kan være vekting ved bruk av operatorer, har dette søkespråket ingen slik vekting. Det blir plassering av paranteser og bruk av operatorer som avgjør resultatet. Eks. 1: Hund OR katt AND fugl gir samme resultat som (Hund OR katt) AND fugl. Dette medfører at alle artikler som inneholder enten ordene katt eller hund i kombinasjon med ordet fugl gir treff. Eks. 2: Katt AND fugl OR hund gir samme resultat som (Katt AND fugl) OR hund. Dette medfører at alle artikler som inneholder ordene katt og fugl gir treff, alternativt artikler som bare inneholder ordet hund. Eks. 3: Ved å benytte parenteser i søkeuttrykket i eksempel 2 får vi et annet resultat. For eksempel, søkestrengen katt AND (fugl OR hund) medfører at alle artikler som inneholder ordene katt og fugl eller hund gir treff. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 8 av 19

9 Anførselstegn Anførselstegn benyttes for å binde sammen ord som skal stå etter hverandre i den rekkefølge ordene er skrevet. Dette er nyttig ved søk etter personnavn eller stedsnavn som består av flere ord. Eks. New York gir treff på alle artikler som inneholder den eksakte ordkombinasjonen New York. Sammenlignet med et søk på New York (uten anførselstegn) som gir treff på alle artikler som inneholder ordet New og alle artikler som inneholder ordet (stedsnavnet) York. Trunkering Trunkering benyttes dersom man er usikker på hvordan ordet skrives, eller hvilken grammatisk form som er anvendt. Trunkering benyttes også når man vil søke på alle bøyningsformer av et ord, for eksempel bil, biler, bilen, osv. Trunkeringstegn kan benyttes i starten av, inne i og i slutten av søkeordet, (venstre-, midt- og høyretrunkering). Følgende tegn benyttes ved trunkering: * Gir treff på ett eller flere tegn (eller ingen tegn) Eks 1. *skap gir treff på kjøleskap, arkivskap eller skap. Eks 2. *tom* gir treff på automat, tomat, tomatene, tomater Eks 3. *ilbersk* gir treff på Silbersky? Gir treff på ett eller ingen tegn Eks 1. eple? Gir treff på eple eller epler?? Gir treff på to, ett eller ingen tegn Eks 1. appelsin?? Gir treff på appelsin eller appelsiner Søk i formaterte felt De fleste norske papirkilder indekserer artiklene for at det skal være enklere å finne de igjen. Enkelte kommandoer gjør det mulig å begrense søket til et spesifikt indeksert felt av artikkelen. For å søke på ord i indeksert felt angis det enkelte felt (se eksempel nedenfor) etterfulgt av et kolon: og deretter skrives søkeordet/-ene, omsluttet av anførselstegn dersom det skal benyttes mer enn ett ord i feltet. En oversikt over flere av disse feltene og hvilke kilder som indekserer med hvilke felt finner du ved å klikke på? oppe til høyre for søkeskjemaet. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 9 av 19

10 Feltnavn: Merk at alle kommandoer under feltnavn skrives med små bokstaver. Forfatter (byline) I feltet byline lagres opplysninger om navn på den person som har skrevet artikkelen, debattinnlegget eller kronikken. Man søker på forfatternavn på følgende måte: Eks. byline: Nilsen Jan Plassering (placement) placement er kildens hovedinndeling av materialet. Her angis seksjonsinndeling for eksempel innenriks, utenriks, lederartikler, etc. Eks. placement:utenriks Område (refarea) refarea benyttes for å angi artikkelens geografiske tilhørighet. Eksempel på refarea er verdensdel, region og land. Eks. refarea:nigeria Artikkeltype (articletype) articletype benyttes for å angi avisens faste spalter, for eksempel lederartikler, kommentarer, kronikker etc. Eks. articletype:kronikk Kategori (subject 1) subject 1 benyttes for å inngi artiklenes hovedinnhold, eller klasse. Flere klasser kan benyttes på hver artikkel i henhold til tema eller forhold mellom to parter. Eks. subject 1:energi Emne (subject 2) subject 2 benyttes for å angi artikkelens emne. Altså en mer finmasket klassifisering. For å dekke artikkelens emne totalt, angis ofte flere emneord per artikkel. Eks. subject 2:årsregnskap* Kategori (subject 3) subject 3 benyttes som en hovedinndeling av innholdet i artiklene basert på IPTC-standarden som er en internasjonal klassifiseringsstandard. Innholdet er inndelt i 17 hovedgrupper, Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 10 av 19

11 og noen av de største hovedgruppene har undergrupper som søkes frem fra feltet Subject 2. Føljetong (serie) En serie benyttes for å følge en artikkelserie eller en sak i avisene. Eks. serie:treholtsaken Personnavn (refperson) Personnavn benyttes for å angi den/de person/er som er hovedfokus i artikkelen. Søk i dette feltet ved å angi Etternavn Fornavn. I og med at noen kilder ikke benytter oppsettet med Etternavn Fornavn, må du i tillegg skrive inn Fornavn Etternavn dersom du ønsker å få alle treff på den personen. Eks. refperson: røkke kjell inge OR refperson: kjell inge røkke Egennavn (refcorp) Egennavn benyttes for å klassifisere artikler i henhold til bedrifter, politiske partier eller organisasjoner som er omtalt i artikkelen, eksempel Volvo. Vær oppmerksom på at enkelte navn kan forekomme som forkortet skrivemåte, for eksempel EU i stedet for Den Europeiske Union. Eks. refcorp: norsk hydro Side (page) page benyttes for å identifisere hvilken side artikkel har vært trykket på i papirutgaven. I de tilfeller der artikkelen går over flere sider, angis kun artikkelens første side. En rigg (mange delartikler som til sammen utgjør en hel artikkel) har vanligvis alle artiklene på samme side. Tittel og ingress (headlines/intros) headlines eller intros benyttes for å søke enten i tittel eller ingress. headlines begrenser søket til artikkelens tittel, mens ingress også inkluderer første avsnitt. Kildenavn (srcname) Med f.eks. srcname:vg søker du kun i den kilden du har definert. Bildetekst (imgtext) Med kommandoen imgtext søker du kun i feltet for bildetekster. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 11 av 19

12 Utgave (edition) Med kommandoet edition kan du søke i en spesifikk utgave, f.eks. Aftenpostens morgenutgave med edition:morgen Ordtelling (wc) wc står for wordcount og dersom du kun ønsker artikler som inneholder mer enn 500 ord så skriver du wc:>500. Avstandssøk For å presisere ord i forhold til hverandre benyttes nærhetsoperatorene, NEAR og ONEAR. Disse benyttes sammen med en skråstrek / fulgt av ett siffer som angir det antall ord og/eller tegn som skal kunne forekomme mellom de to søkeordene. Dersom du ikke angir ett siffer, søker NEAR som standard på inntil 4 ord/tegn mellom de angitte søkeordene. Med operatoren ONEAR søkes det på mer enn 4 ord/tegn mellom søkeordene. Eks 1. eple NEAR/2 pære kan gi følgende treff eple, og pære eller eple og en pære Eks 2. eple ONEAR/5 pære kan gi følgende treff eple og annen frukt som eksempelvis pære ONEAR benyttes også for å søke etter ord som skal stå i nærheten av hverandre i teksten, men gir treff kun når ordene står i den rekkefølge som de er skrevet i søkestrengen. Søk i spesialfelt Marker radioknappen Søk etter for å angi at du vil søke i spesialfeltet. Skriv inn søkeordene i de felt som er relevant for ditt søk. alle ordene: Artikkelen må inneholde samtlige søkeord som angis i dette feltet. eksakt frase: Artikkelen må inneholde den eksakte frasen som angis i feltet. noen av ordene: Artikkelen må inneholde noen av de søkeordene som er angitt i feltet. Du kan også søke med anførselstegn i dette feltet. ingen av ordene: Artikkelen skal ikke inneholde noen av de ordene som er angitt i feltet. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 12 av 19

13 Eks 1. Vi vil gjøre et søk om Jens Stoltenberg. Siden dette er et navn hvor ordene skal høre sammen setter vi det inn i feltet eksakt frase: I tillegg til dette vil vi også vite om han har uttalt seg eller vært nevnt i forbindelse med skatteløfter eller skattelettelser, for å gjøre søket enda mer detaljert kan vi med fordel trunkere disse ordene. Ordene skatteløft* og skattelett* settes da inn i feltet noen av ordene:. Vil vi f. eks. begrense fra artikler hvor også SV eller Halvorsen er nevnt setter vi inn disse i ingen av ordene. Klikk deretter på Søk for å utføre søket. Dato Det er tre ulike måter å angi tidsperiode på når du søker i arkivet, Fra Antall dager Eksakt dato Radioknappen i datofeltet bestemmer hvordan søket blir utført. Det er derfor viktig at radioknapp er valgt for korrekt felt. Ved å klikke i et av datofeltene eller i sirkelen foran datofeltet kan du justere dette. I de tilfeller der resultatet av søket inneholder artikler som savner datoangivelse, vil en eventuell datobegrensning ignoreres. Artikler som savner publiseringsdato genererer derfor treff uavhengig av hvilken dato som er angitt i søket. Enkelte publikasjoner som utkommer kun en gang per år har ingen datoangivelse. Standard tidsperiode er satt til de siste 5 år. Hver gang du endrer kildevalg eller klikker på Nytt søk, aktiveres standard tidsperiode på nytt. Fra Standard tidsperiode er alltid siste 5 år. Du kan endre dato på to ulike måter. Enten ved å skrive inn dato direkte i søkefeltet eller ved å benytte kalenderfunksjonen. Klikk på kalenderikonet ved siden av søkefeltet og spesifiser dag, måned og år. Antall dager Antall dager (for eksempel de siste 90 dagene) er en begrensning som kan benyttes når man søker etter artikler innen en kortere tidsperiode. Enkelte kilder leverer stoff med noen dagers forsinkelse. Dette innebærer at dersom du søker etter artikler innen et tidsintervall som omfatter de siste dagene, kan det være at du ikke får treff på akkurat disse kildene. Forsøk da å utvide antall dager. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 13 av 19

14 Eksakt dato Medfører at man utfører et søk på en spesifikk dato. Dato angis enten ved at du skriver inn dato direkte i søkefeltet eller ved at du bruker kalenderfunksjonen. Klikk i så fall på kalenderikonet ved siden av søkefeltet og spesifisere dag, måned og år. Dagens dato er satt som standard. Ved å ikke skrive noen søkeord i fritekst vil du få alle artiklene på den bestemte dagen for alle kildene du har valgt. Søk i del av artikkel I denne menyen finnes det mulighet til å begrense et søk til en viss del av artikkelen. Du kan da begrense søket til hele artikkelen, tittel eller ingress. Hele artikkelen Alternativet Hele artikkelen er valgt som standard. Det innebærer at søket omfatter artikkelen i sin helhet. Kun tittel Begrenser søket til artikkelens tittel. Enkelte artikler plasseres under vignett og faste spalter som kan søkes i fra dette feltet. Selv navn på artikkelserier kan forekomme i tittel. Kun ingress Begrenser søket til artikkelens tittel og første avsnitt. FELTSØK Det er tre måter å søke på i Feltsøk. Enten kan du skrive søkeordene direkte inn i fritekstfeltet eller så kan du benytte spesialfeltene under fritekstfeltet, alternativt benytte disse to i kombinasjon med hverandre. Søk i spesialfelt De fleste norske papirkilder indekserer artiklene for at det skal være enklere å finne igjen. Feltsøk gjør det mulig å begrense søket til et spesifikt indeksert felt i artikkelen. For å søke på ord i indeksert felt angis søkeordene i respektive felt (se eksempel nedenfor). Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 14 av 19

15 Det finnes 5 indekserte felt som anvendes: Feltnavn: Forfatter (byline) I feltet byline lagres opplysninger om navn på den personen som har skrevet artikkelen, debattinnlegget eller kronikken. Man søker på forfatternavn på følgende måte: Her skriver du f.eks. inn navnet på den journalisten du ønsker å lese artikler av, f.eks. Jan Nilsen. Om du skriver Fornavn Etternavn eller Etternavn Fornavn savner betydning. Observer at du her ikke trenger å sette navnet i anførselstegn. Område (refarea) Feltet område benyttes for å angi artikkelens geografiske tilhørighet. Eksempel på område er verdensdel, region og land. Skriv f.eks. inn navnet på ett land eller første bokstav i landets navn og klikker på knappen som er rett til høyre for søkefeltet. Du vil da få opp en liste med mulige alternativer. Klikk på det alternativet du ønsker å benytte og dette overføres automatisk til søkeskjemaet. Kategori (subject 1) Feltet Kategori benyttes for å angi artiklenes hovedinnhold, eller klasse. Flere klasser kan benyttes på hver artikkel i henhold til tema. Hvis du f.eks. skriver inn energi i søkefeltet, også her kan du klikke på knappen til høyre for søkefeltet, du vil da få en liste med mulige alternativ. Klikk deretter på det alternativet du ønsker å benytte for å flytte dette inn i søkeskjemaet. Person (refperson) Feltet Person benyttes for å angi den/de person/er som er hovedfokus i artikkelen. I dette feltet kan du søke på både fornavn og etternavn, uavhengig av rekkefølge. Dersom du f.eks. skriver inn ande i søkefeltet vil du få treff på både ande, ander, anders og andersen, andenæs, andersson med flere. Organisasjon (refcorp) Feltet organisasjon benyttes for å klassifisere artikler i henhold til bedrifter, politiske partier eller organisasjoner som er omtalt i artikkelen. Vær oppmerksom på at enkelte navn kan forekomme som forkortet skrivemåte, f.eks. EU i stedet for Den Europeiske Union. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 15 av 19

16 På samme måte som i personfeltet kan du her skrive inn en eller flere bokstaver i starten av navnet og få en liste med mulige alternativer. F.eks. gir ordet nor en rekke forskjellige resultater. På samme måte som i Søk har du her mulighet til å søke i spesifikke kilder. Valg av kilder For å velge kilder markerer du i den boksen som står foran den kilden du ønsker å søke i. Så snart du har markert en eller flere bokser ser du at spesialfeltene vil bli søkbare. Alle kilder bruker dog ikke samme form for indeksering. Til høyre for disse spesialfeltene ser du hvilke kilder som indekserer på respektive felt. Det betyr f. eks. at om du vil søke etter personstoff (portrettintervjuer, faktaartikler og lignende), så skal du da søke i kildene som har person som et indekseringsfelt, (Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet og VG). Så lenge du ikke forandrer de kilder du har valgt, eller er pålogget i samme sesjon, vil du søke i de samme kildene. For å se hvilke kilder du søker i kan du klikke på Print-ikonet ovenfor tittellisten. Du kan også kombinere søk i spesialfelt med søk i fritekstfeltet, og benytte operatorer, parenteser, anførselstegn og trunkering. I Feltsøk og Søk kan du sortere resultatlisten etter dato eller relevans samt også endre visning av antall artikler per side. Sortere resultatlisten (Søk og Feltsøk) Det finnes ulike alternativer for hvordan resultatlisten kan presenteres: Datosortering Datosortering innebærer at artiklene med nyeste publiseringsdato presenteres lengst opp i resultatlisten og deretter i fallende orden. Dette er også satt som standard ved fremvisning av titlene. Du kan selv endre dette til motsatt rekkefølge. Relevansordning Relevansordning innebærer at de mest relevante artiklene presenteres lengst opp i resultatlisten og deretter i fallende relevansordning. Relevans er basert på blant annet hvor ofte søkeordet/søkeordene forekommer i artikkelen, søkeordenes plassering i teksten med mer. Antall treff per side Standard visning er 20 artikler per side, men du kan selv endre dette til 20, 50 og 100 artikler per side. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 16 av 19

17 Hjelpeverktøy for fremvisning av artikler Vis treff Viser søkeordet markert i fete bokstaver i sammenheng med noe av artikkelteksten. Dette gir et godt overblikk over artikkelens innhold uten at man behøver å åpne hele artikkelen. Vis lignende Gir deg mulighet til å søke etter liknende artikler basert på innholdet i den artikkel du har valgt å ta utgangspunkt i. Dette overstyrer da de søkeordene du allerede har benyttet. Relevans Viser hvilken relevans artikkelen har i forhold til hvilke søkeord som er anvendt. Relevans markeres med røde deler av en kvadrat som er plassert ved hver tittel. Jo flere røde kvadrater, desto mer relevant er artikkelen i forhold til søkeoppsettet. Andre alternativer Til høyre for hver artikkel i resultatlisten finnes et lite avkrysningsfelt. Marker i denne eller benytt Velg alle eller Ta bort alle og deretter velger du Vis, Lagre, Skriv ut eller Sende e-post. Du kan også hake av artikler til et utvalg. Velg alle Velg alle benyttes for å markere samtlige artikler i resultatlisten på den siden som vises. Ta bort alle Avmarkerer alle artikler som vises i resultatlisten. Vis Viser hele teksten til de markerte artiklene i resultatlisten, en artikkel ad gangen. Lagre Lagrer de markerte artiklene i resultatlisten lokalt på din datamaskin som en tekstfil. Den lagrer også en tittellisten med en oversikt over de artikler som du har plukket ut. Artiklene er lagret slik at en ny artikkel alltid begynner på en ny side. Før du lagrer artiklene kan du også for eksempel gruppere artiklene på kilde ved å klikke på Kilde eller gjøre en helt egen sortering. Du kan også lese artiklene ved å klikke på tittelen. Skriv ut For å skrive ut en enkelt artikkel, må den markeres i resultatlisten og deretter velger du Skriv Ut. For å skrive ut mer enn en artikkel, markeres de artiklene du vil skrive ut. Klikk deretter på Skriv ut. Vær oppmerksom på at det kun er mulig å lagre/skrive ut artikler fra en skjermside om gangen. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 17 av 19

18 Sende e-post De markerte artiklene kan sendes som e-post. E-posten inneholder lenker til artikkelen i arkivet. Mottager trenger ikke å være kunde hos Retriever for å kunne åpne artiklene. Hvis du ønsker å sende e-post til flere mottakere så separerer du disse ved å bruke kommategn. Også her har du mulighet for å gruppere artiklene på kilde ved å klikke på Kilde eller gjøre en helt egen sortering. Du kan også lese artiklene ved å klikke på tittelen. Vis utvalgte Ved å markere en eller flere artikler i resultatlisten kan du plassere disse i et utvalg, hvis du for eksempel ønsker å jobbe videre med dem før du lagrer dem eller printer dem. Du kan her lese artiklene ved å klikke på tittelen eller sortere/gruppere dem på dato, kilde eller etter eget ønske. Det er også mulig å gjøre flere søk etter hverandre og legge til disse artiklene til ditt utvalg. Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 18 av 19

19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 19 av 19

Hjelpetekster for arkiv

Hjelpetekster for arkiv Hjelpetekster for arkiv Innholdsfortegnelse ENKELT SØK 2 Dato 2 AVANSERT SØK 3 Søk i fritekstfeltet 3 Operatorer 3 Parenteser 4 Anførselstegn 4 Trunkering 5 Søk i formaterte felt - Feltnavn: 5 Byline 5

Detaljer

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Brukermanual for søk Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3 Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Utvidet søk og innstillinger 6 Spesielle søk 7 Resultatlisten

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge Brukermanual Retriever Monitor Retriever Norge Innhold Logg inn i Monitor 3 Oversikt over artikler i Monitor 4 Å lagre et utvalg nyheter 6 Å skrive ut et utvalg nyheter 7 Å sende et utvalg nyheter per

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata.

Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata. 1 Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata. 2 I løpet av dette kurset skal vi gå gjennom Oppslag i registre, Oppslag i rettsområder, Hurtigsøk og Avansert søk

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) HiNT, biblioteket Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature jrf 24.09.2010 Innhold Hva er Cinahl og hva kan du finne der?... 3 Hvordan få tilgang til Cinahl?...

Detaljer

SveMed+ Søkeveiledning

SveMed+ Søkeveiledning SveMed+ Søkeveiledning September 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek + Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller skrives ut fra vår

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

Bildebasen - brukerveiledning

Bildebasen - brukerveiledning Bildebasen - brukerveiledning Slik begynner du Gå til www.scanpix.no logg deg på (øverst til høyre på siden) med brukernavn og passord Benytt det store søkefeltet til søkeord NB! Norske søkeord gir treff

Detaljer

Sett opp søket ditt. Brukervennlige søk i Nasjonalbibliotekets materiale

Sett opp søket ditt. Brukervennlige søk i Nasjonalbibliotekets materiale Brukervennlige søk i Nasjonalbibliotekets materiale Dette verktøyet lar deg sette opp dine egne søk i Nasjonalbibliotekets materiale. Det benytter OpenSearch-protokollen for å hente ut treffene, som så

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Brukermanual, kartløsning

Brukermanual, kartløsning Innhold 1. Oversikt over funksjoner i kartløsningen... 3 2. Månedsvelger... 6 3. Vis i kart (Kartlagsvelger 1)... 6 4. Jeg vil se utslag på (ressursvelger)... 7 5. Søk... 8 6. Generelle knapper... 9 7.

Detaljer

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere. Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE EN ARTIKKEL I EN ANTOLOGI En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Søk og gjenfinning Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT»

BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS REGISTRERING AV «DEL AV BOK/RAPPORT» Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE PROCEEDINGS Proceedings som utgis i en serie registreres som «Del av bok/rapport». Boken i serien må da først registreres

Detaljer

Hvordan velge lov eller forskrift

Hvordan velge lov eller forskrift Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1 Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller klikke deg fram i menyen. Begge framgangsmåtene fører til

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK 2014 Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes Biblioteksøk (Oria) Beskrivelse av databasen Biblioteksøk er arvtakeren til BIBSYS Ask. I tillegg til å inneholde blant annet bøker

Detaljer

Hvordan søke i Internettbutikken

Hvordan søke i Internettbutikken Hvordan søke i Internettbutikken Søkefunksjonen i vår Internettbutikk har av flere brukere blitt oppfattet som tungvint. Vi har tatt til oss kritikken, og har jobbet med en del forbedringer. Vi håper at

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

ephorte - Søketips Innholdsfortegnelse

ephorte - Søketips Innholdsfortegnelse ephorte - Søketips Innholdsfortegnelse ephorte -... 1 Søketips... 1 Innholdsfortegnelse... 1 Søke etter saker/dokumenter... 2 Hurtigsøk... 2 Søk med flere kriterier... 2 Søkekriterier i tekstfelt... 2

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Prosjektmodulen i Cristin

Prosjektmodulen i Cristin Prosjektmodulen i Cristin Tanja Strøm I Registrere prosjekt Prosjekter registreres ved å trykke på prosjekter i menyen til venstre. Velg deretter Registrere prosjekt. Det er mulig å registrere Tittel generell

Detaljer

GoOnline Site Search

GoOnline Site Search GoOnline Site Search Beskrivelse Innhold 1. Generelt a. Informasjon om dette dokumentet b. Versjon 2. Indeksering 3. Søk a. Indeksering av produkt b. Indeksering av ordinær side c. Indeksering mot 3.parts

Detaljer

23. Spillere. For spillere i Postenligaen og 1.div.

23. Spillere. For spillere i Postenligaen og 1.div. 23. Spillere For spillere i Postenligaen og 1.div. Hva kan du gjøre? Alle spillere har egne nettsider som er knyttet til sin unike ID i NHF sin database. Alt du lager her vil være knyttet til deg og din

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

I tillegg er det mulig å registrere informasjon om seg selv, slik som bakgrunn, vitenskapsdisiplin, emneord og Curriculum Vitae (CV).

I tillegg er det mulig å registrere informasjon om seg selv, slik som bakgrunn, vitenskapsdisiplin, emneord og Curriculum Vitae (CV). Forskere Modulen Forskere er et sentralt bindeledd i Cristin. Den knytter sammen forskningsresultater, prosjekter, forskningsenheter og årsrapportering. Fra denne profilen vil alt som blir registrert i

Detaljer

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE...

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE... BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 SKRIV ET INNLEGG... 2 LEGG TIL UNDERSIDE... 2 LAST OPP BILDER... 2 REDIGER MENYINNHOLD... 3 LEGG INN SIDEMENY ELLER BUNNTEKST... 3 TILPASS BLOGGENS DESIGN... 3 BLOGGINNLEGG...

Detaljer

Håndbok om bruk av avansert søk i EUR-Lex

Håndbok om bruk av avansert søk i EUR-Lex Kommende EU-forskrifter Håndbok om bruk av avansert søk i EUR-Lex Komme i gang Gå til nettstedet EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html. Velg "Home" på den horisontale menyen og gå deretter til

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x Side 1/6 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >>

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

SocialBoards Inbox 2. Dokumentasjon v juni 2016

SocialBoards Inbox 2. Dokumentasjon v juni 2016 SocialBoards Inbox 2 Dokumentasjon v 1.0 20. juni 2016 Inbox 2 - en raskere vei til fornøyde kunder Med SocialBoards Inbox 2 har vi jobbet for at du og dine kunder skal få en enda bedre opplevelse i dialogen

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst]

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst] WebWiz 2.0 Brukerveiledning Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Lokalhistoriewiki.no et interaktivt nettsted for: Alle som leser lokalhistorie Alle som skriver lokalhistorie Alle som bruker lokalhistorie

Lokalhistoriewiki.no et interaktivt nettsted for: Alle som leser lokalhistorie Alle som skriver lokalhistorie Alle som bruker lokalhistorie Lokalhistoriewiki.no et interaktivt nettsted for: Alle som leser lokalhistorie Alle som skriver lokalhistorie Alle som bruker lokalhistorie Lokalhistoriewiki åpen for alle åpen hele tiden! Kjapp og uformell

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 3.0. WebWiz 3.0. Brukerveiledning WebWiz 3.0 Brukerveiledning 1 Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

En digital hovedvei fra sted til sted

En digital hovedvei fra sted til sted En digital hovedvei fra sted til sted Lokalhistoriewiki.no et interaktivt nettsted for: Alle som leser lokalhistorie Alle som skriver lokalhistorie Alle som bruker lokalhistorie Lokalhistoriewiki åpen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR KOMMENTARUTGAVER.NO

BRUKERVEILEDNING FOR KOMMENTARUTGAVER.NO BRUKERVEILEDNING FOR KOMMENTARUTGAVER.NO Jevnlig oppdaterte kommentarutgaver fra Universitetsforlaget Nettutgaven av Universitetsforlagets kommentarutgaver blir jevnlig oppdatert av forfatterne med lovendringer

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund KursAdmin Veileder Rapportverktøy Musikkens Studieforbund 1 Innhold Innledning... 2 Rapporter... 3 1 Lagrede rapporter - Reports... 3 2 Søkefelt... 4 3 Avanserte funksjoner - Actions... 4 Select columns...

Detaljer

Registrere forskningsgruppe for rapportering til Forskningsrådet

Registrere forskningsgruppe for rapportering til Forskningsrådet Registrere forskningsgruppe for rapportering til Forskningsrådet Du må - Være innlogget - Registrere informasjon som er etterspurt av Forskningsrådet. Denne er markert med rød asterisk (*). Menysti (For

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus CINAHL & MEDLINE - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

PolyPrint Brukermanual

PolyPrint Brukermanual PolyPrint Brukermanual POLYPRINT er et merkesystem som gjør det mulig å lage ulike varianter av etiketter. Hovedskjerm Forklaring til menyvalg Mulighetene for POLYPRINT er beskrevet under. Etikett redigering.

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer